Hjortron myr i Gargnäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjortron myr i Gargnäs"

Transkript

1 Hjortron myr i Gargnäs

2 Årsberättelse för Intresseföreningen Gargnäs Behövs gällande Organisations nummer: Skolvägen 15 mail Gargnäs. Styrelse: Östen Dahlström Ordförande Anders Grundström Vise ordförande Lage Bengtsson Kassör Styrelse ledmöter. Suppleant. Rickard Johansson Gargnäs Motorklubb Berit Johansson. Karin Israelsson Kyrkan Eivor Eriksson. Rickard Jonsson Jakt och viltvård Stefan Jonsson. Harald Münchow. Fiskvårdsområdet. Revisorer. Klas Jonsson Patrik Näström Revisorsuppleant Lars Jonsson Valberedning Styrelsen. Aktiviteter 2010 Årsmöte för verksamhetsåret 2009 hölls i församlingshemmet mars månad Styrelsen har under verksamhetsåret 2010 haft tio protokollförda sammanträden. Intresseföreningen Gargnäs Behövs hade vid slutet av verksamhetsåret 147 medlemmar. Ekonomi, se balans och resultatrapport för Föreningen har en anställd som utför allehanda arbetsuppgifter i byn på ett ansvarsfullt och bra sätt vi är så tacksamma för dessa insatser. Föreningen har varit medarrangör i Vindelälvsdraget samt ansvarat för växeln i Gargnäs. Föreningen har hållit sommarkaffe och hemslöjdsutställning i hembygdsgården under juli månad.. Promenadstigen och minigolfbanan vid Prästtjärnen har färdigställts Metallskrotinsamling maj-oktober gav ett välkommet bidrag till föreningens kassa. Föreningen ber att få tacka alla som har bidragit med metallskrot. Vi är glada och tacksamma för att Stena Gotthard tillhandahöll sin container för skrotinsamlingen samt att markägare gav oss löfte till att ha containern på sim mark intill miljöstationen. BD flyg och Scandinavian Aviation Academy (flygskolor från Arvidsjaur) bedrev skolverksamhet vid Gargnäs flygfält. 2

3 Föreningen ansvarade under året för flygfältets tillsyn samt försäljning av flygbensin. Bybor har på ett utmärkt och förträffligt sätt bidragit och hjälpt till med byggnation av en bastu vid badplatsen. Byn har nu en mycket fin bastu som går att hyra för en symbolisk summa. Vi vill även tacka Eva och Dan-Gösta Sundström som sponsrade föreningen med bastun. Kommentarer till aktiviteterna som föreningen drev under verksamhetsåret 2010 Vindelälvsdraget Vindelälvsdraget gick av stapeln vecka 11. Ett stort antal tappra funktionärer fanns på plats i isande kyla och vind för att loppet skulle kunna passera Gargnäs. Tack till er alla som deltog. Sommarkafé Hemslöjdsutställning 2010 Under vårvintern började förberedelserna för årets sommarkafé. En arbetsgrupp träffades flertalgånger under vårvintern och sommaren. Inbjudan skickades ut till ett stort antal hemslöjdare, arbetsrutiner finslipades och funktionärer bokades för att sköta sommarcaféet. Besökande vid sommarcaféet tycker att verksamheten fungerade bra och att alla som medverkade i sommarcaféet gjort ett fantastiskt arbete. Vi sänder ett stort tack till alla som besökte hembygdsgården, till personal och hantverkare. Hembygdsgården Hembygdsgården och tillhörande tomt ägs av föreningen sedan juli månad Vi har under försommaren och hösten färdigställt promenadstigen runt Prästtjärnen så nu kan vi spela minigolf på 18 banor. Höladan som finns på hembygdsområdet har fått ett nytt nävertak. Taket är byggt enligt gamla metoder som brukades i slutet av 1800-talet Stort tack till bybor som bidrog med ideellt arbete och till Björn Andresen som var vår arbetsledare. Bybor och företagare sponsrade föreningen så att de blev möjligt att bygga en uteplats och brygga vid hembygdsgården. Flygplatsen Flygfältet används flitigt av allmänflyget. Scandinavian Aviation Academy (flygskolan i Arvidsjaur) har funnit att när man förlagt sin flygträning av blivande piloter till flygfältet i Gargnäs så har deras flygstatus förbättrats betydligt. Start och landningar på gräsbana är en mycket krävande form av flygning. Flygskolan menar att flygträning vid Gargnäs fältet är ett viktigt moment i elevernas utbildning. Besökande flygplansbesättningar har framfört att flygfältet i Gargnäs har ett mycket gott rykte om sig. Här har man mötts av god service i en trevlig miljö. De positiva intrycken om Gargnäs bygden och flygfältet har spritt sig vidare med piloter. Så nu rekommenderas Gargnäs som ett mål värt att besöka vid en flygresa i Norrland. Föreningens mål är att tillvarata och marknadsföra flygfältet och Gargnäs bygden. 3

4 Till alla nyinflyttade Till alla er som flyttat in till Gargnäs vill vi sända en stor välkomsthälsning. Vi gläder oss över att ni funnit vägen hit till byn, vi hoppas att ni ska trivas och finna er till rätta i bygden. Slutord Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt medverkat, uppmuntrat och stöttat föreningens verksamhet under året. Vi hoppas på fortsatt förtroende och stöd för föreningen. 4

5 Revisionsberättelse Gällande Intresseföreningen Gargnäs Behövs. Organisationsnummer Omfattande verksamhetsåret Bokföringen är utförd av Åbergs Revisions AB. Vindelvägen 3, Sorsele. Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen för Intresseföreningen Gargnäs Behövs för år Vi bedömer att bokslutet ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Bokföringen har skett med god ordning och reda för verksamhetsåret Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer bokslutet och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskaper och verksamhet gällande år Gargnäs

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11