Årsredovisning. Med verksamhetsplan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Med verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 Årsredovisning Med verksamhetsplan

2 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Resultaträkning 2013 och budget Balansräkning 10 Revisionsberättelse 11 2

3 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelsen för GMSeniorNet (Göteborg-Mölndal Seniornet) avger följande rapport om verksamheten under tiden 1 januari - 31 december Föreningens organisationsnummer Styrelsen har under året haft följande sammansättning Bengt Silvander ordförande Lennart Calmegren vice ordförande Margareta Karlsson ekonomi Kenneth Karlsson ledamot kursplanering Ted Waernberg sekreterare Tone Olegård medlemsansvarig Lars-Erik Vikenadler ledamot Christer Björstad suppleant Kerstin Aspång suppleant Valberedning Ingvar Lundahl Lena Fant Revisor Harald Nilsson Revisorsuppleant Thomas Benjaminsson Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda sammanträden. Medlemsträffar/informationsmöten med IT-frågor på agendan Under året genomfördes, inklusive årsmötet, åtta medlemsträffar med aktuella IT-frågor på agendan. De flesta i egen regi. Totalt besöktes våra åtta medlemsmöten av ca 700 deltagare. Medlemsantal Den 31 december 2013 hade föreningen 252 medlemmar. Kurslokalen Under året har vi bedrivit vår kurs- och Workshop-verksamhet i Studiefrämjandets lokaler på Falkgatan 7, Göteborg. 3

4 Föreningen har genomfört 34 studiecirklar med tillsammans 316 (283 år 2012) deltagare i följande ämnen: VÅRTERMIN Internet - Internet för den vetgirige Distans - Studiebesök och distanssamtal Distans Släktforskning forts. Halvdagskurs Datalagring/Backup Bild o Ljud - Photoshop Elements Grund Microsoft - Windows 8 Halvdagskurs - Skype Bild o Ljud - Digitala Bildspel Internet - Googles värld Internet - Tema Planera Resa Internet Kom igång med släktforskning Internet - Wordpress Bild o Ljud - Picasa Halvdagskurs - Ordning o reda i datorn Bild o Ljud Videoredigering forts. Smarta mobiltelefoner - Android HÖSTTERMIN Distans - Studiebesök och distanssamtal Distans Släktforskning forts. Internet - Internet för den vetgirige Internet - Googles värld Halvdagskurs - Datalagring/Backup Halvdagskurs Nätverk /Säkerhet Halvdagskurs Ordning och reda i datorn Halvdagskurs Skype Halvdagskurs - Spotify Microsoft - Windows 8 Grundläggande datakunskap MS Office - PowerPoint -Grund Bild o Ljud - Photoshop Elements 11 Bild o Ljud - Fototräff Bild o Ljud - Picasa Bild o Ljud - Videoredigering IPad, iphone Android Föreningen Handledare/Handledarträff Under verksamhetsåret tillkom några nya handledare. Vid årets utgång noterades 22 handledare. Två handledarträffar arrangerades under året. Ekonomi Föreningens ekonomiska ställning framgår av balans- och resultaträkningen som finns i slutet av denna årsredovisning. Styrelsen föreslår att årets överskott SEK 2044,21 överförs i ny räkning. Annonsering I januari samt augusti annonserades i Göteborgs-Postens bilaga Kursstart. Under året har vi fått 72 nya medlemmar. 4

5 Hemsidan Under 2013 har vår hemsida hitintills besökts av unika besökare. Detta är en förbättring jämfört med 2012 med ca 1 procentenhet. Vidare innebär detta att vår hemsida, under 2013, hade cirka 122 unika besökare/dag. Average/day Totals Month Hits Files Pages Visits KBytes Hits Files Pages Visits KBytes Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Kursbokningar via vår hemsida All vår kursbokning administreras genom vår hemsida. Kursbokningar såväl som avbokningar sköter den enskilda medlemmen själv. Detta innebär ett minimum av kursadministration. WorkShop Varje fredag mellan klockan 09:00 och 12:00 är vår WorkShop öppen för våra medlemmar. WorkShop har funnits från det att vår förening bildades och är en värdefull och trivsam samlingspunkt för våra medlemmar. Jan Bredin, Kenneth Karlsson, Ola Nordgren och Gösta Knutsson fixar med konfigureringar och löser allehanda datorproblem för våra medlemmar. För att ytterliga förstärka support och hjälp för våra medlemmar, finns även ett supportformulär på vår hemsida. Under året har 27 supportförfrågningar har inkommit denna väg. Arbetsgrupper - Kaffegruppen 5

6 Slutord Styrelsen för Göteborg-Mölndal Seniornet riktar stort tack till föreningens medlemmar, handledare, funktionärer och arbetsgrupper för deras entusiasm och arbetsglädje. Ett speciellt tack till Studiefrämjandet för gott samarbete. Vidare tackar vi Nordengården med personal som är behjälplig i samband med våra månadsmöten. Göteborg i januari 2014 Bengt Silvander Lennart Calmegren Margareta Karlsson Kenneth Karlsson Ted Waernberg Lars-Erik Vikenadler Tone Olegård 6

7 Verksamhetsplan för 2014 Verksamhetsplanen för 2014 har sin utgångspunkt i för föreningen framtagna styrdokument, stadgar, verksamhetsidé och visioner. Föreningens verksamhetsmål för år att vara ett organ för frivilligarbete. Genom studie och kursverksamhet samt support med god kvalitet tillgodose medlemmarnas behov av IT-kunskap för att möta samhällets krav på ökat datoranvändande - att sprida datoranvändandet utifrån ett demokratiskt folkbildningsperspektiv - att öka antalet medlemmar - att göra föreningen mer känd för en bredare allmänhet inom vårt ålderssegment - att etablera föreningens varumärke GMSeniorNet - att ligga i framkant avseende nya tekniker gällande olika typer av surfplattor Styrelsemöten Styrelsen planerar att hålla styrelsemöten den sista tisdagen i månaden. Årsmöte Tisdagen den 25 februari Medlemsmöten/Informationsträffar Under terminerna är den sista tisdagen i varje månad bokad för våra månadsmöten. Medlemsmötena kan ha följande inriktningar - Föreläsningar om förändringar och nyheter inom It-teknologin. - Tillfälle att diskutera och samtala om olika IT-relaterade problem som berör medlemmarnas datorvardag - Trivsam samvaro, med uppgift att stärka föreningens sammanhållning Annonsering I januari (två utgåvor) och augusti (två utgåvor) sker annonsering i Göteborgs-Postens bilaga Kursstart. Följande kurser för våren är planerade Fototräff Photoshop Elements 11 Picasa Videoredigering Studiebesök o distanssamtal Allmän datorkunskap Digitalkameran Facebook Introduktion till släktforskning Släktforskning forts. Nätverk o Säkerhet Skype 7

8 Spotify/Wimp Strömma film Googles värld Internet för den vetgirige Powerpoint grund Windows 8:1 Iphone/Ipad Smartphones/Surfplattor Android För att föreningen inte skall stagnera i ett gammalt datortänkande förändras kursutbudet utifrån markaden och användarnas IT-vanor. Surfplattor, smarta mobiltelefoner, smarta TV kanske spelkonsoler av olika genres är fenomen som belyser förändrade IT-vanor. Handledarträffar Målet är två träffar för föreningens handledare. En på våren och den andra under hösten. 8

9 GMSeniorNet Resultaträkning för år 2013 och budget för år 2014 År 2013 År 2012 Budget 2013 Budget 2014 Intäkter Medlemsavgift , , , ,00 Medlemsmöten 4 488,00-0,00 - Kursavgifter , , , ,00 Kommunala anslag , , , ,00 Ränteintäkt 1 131, , ,00 500,00 Studiebidrag , , , ,00 Summa intäkter , , , ,00 Kostnader Gåvor 1 027,00 340, , ,00 Materialkostnader , , , ,00 Material,Hemsidan 6 865, , , ,00 Utbildningskostnader 1 958, , , ,00 Resekostnadsersättning , , , ,00 Hyror , , , ,00 Administrativa kostnader 5 208, , , ,00 Avskrivningar , , , ,00 Marknadsföring , , , ,00 Representation 2 241,00 797, , ,00 Summa kostnader , , , ,00 Resultat Överskott 2 044, , , ,00 Summa , , , ,00 Göteborg den 21 januari 2014 Margareta Karlsson Kassör 9

10 GMSeniorNet Balansräkning per Tillgångar Inventarier , ,00 Kassa 396,00 523,00 Plusgiro 1 878, ,62 Bank , ,54 Div. Fordringar 3 765, ,00 Summa tillgångar , ,16 Skulder och eget kapital Skulder - Förskottsbetalda medlemsavgifter ,00 Summa skulder ,00 Ingående kapitalbehållning , ,95 Årets resultat 9 248, ,21 Utgående kapitalbehållning , ,16 Summa skulder och eget kapital , ,16 Göteborg den 21 januari 2014 Bengt Silvander Lars-Erik Vikenadler Lennart Calmegren Kenneth Karlsson Tone Olegård Margareta Karlsson Ted Waernberg Harald Nilsson Revisor 10

11 Undertecknad, av Göteborg-Mölndal SeniorNet utsedd revisor för år 2013, får härmed avlämna följande Revisionsberä ttelse Jag har granskat styrelsens verksamhetsberättelse och tagit del av protokoll, räkenskaper och andra handlingar som lämnar upplysning om GMSeniorNets ekonomi och förvaltning. Jag har besökt styrelsens sammanträden och i övrigt vidtagit de åtgärder jag funnit erforderliga. Granskningen har genomförts enligt god revisionssed och ingen anledning till anmärkning föreligger. Jag tillstyrker att den av mig påtecknade balansräkningen fastställes att överskottet överföres i ny räkning enligt styrelsens förslag i verksamhetsberättelsen, samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år Göteborg den 5 februari 2014 Harald Nilsson Revisor 11

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Årsmöte onsdag 8 februari 2012 kl 19.00 i Stuvsta gamla stationshus

Årsmöte onsdag 8 februari 2012 kl 19.00 i Stuvsta gamla stationshus Medlemsblad för Huddingeortens Biodlareförening Nr 1 2012 Årsmöte onsdag 8 februari 2012 kl 19.00 i Stuvsta gamla stationshus Läs styrelsens verksamhetsberättelse på nästa uppslag och framåt, valberedningens

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2012

Årsmöteshandlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 Mot fjärran kust. Innehåll: 1. Dagordning 1 2. Sammanställning inför valen 2 3. Verksamhetsberättelse 2011 2012 3 4. Resultat- och balansräkning 9 5. Revisionsberättelse 10 6. Verksamhetsplan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 1 (5) Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för SeniorNet i Helsingborg avger följande berättelse över verksamheten 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ingrid Bjerne Ordförande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelse, revisorer och valberedning 2012 Styrelse Styrelsen har under året bestått av Carin Kylengren, ordförande, delansvarig

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Handbok för kassörer

Handbok för kassörer 2012-04-11 Handbok för kassörer Tips och råd för föreningskassörer inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson 1. Kassörens roll i styrelsen 2 Det är hela styrelsens ansvar att driva föreningen, ansvara

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Dagordning för Astronomisk Ungdoms årsmöte 2014-03-30

Dagordning för Astronomisk Ungdoms årsmöte 2014-03-30 Dagordning för Astronomisk Ungdoms årsmöte 2014-03-30 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer 2.1. Val av mötesordförande 2.2. Val av mötessekreterare 2.3. Val av justerare tillika rösträknare 3.

Läs mer

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 1. Årsmötets behöriga utlysande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesfunktionärer: mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare, två protokolljusterare

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Föredragningslista. 2. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd.

Föredragningslista. 2. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd. Mag- och tarmföreningen i Östergötland Årsmöte söndag 16 mars 2014 Lokal Lokatten Arbetets museum Norrköping 1. Årsmötet öppnas Föredragningslista 2. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande

Läs mer

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 2 Marknadsföreningen i Västerås MiV, Marknadsföreningen i Västerås är en av 29 lokala föreningar i Sveriges Marknadsförbund. Vi är övertygade om att riktigt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Barncancerfonden Östra Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6

Läs mer

Medlemsbrev april 2014

Medlemsbrev april 2014 Sid 1 av 7 Medlemsbrev april 2014 Rapport från Årsmötet Årsmötet i mars beslöt att välja Jan Zettergren (1 år), Jerker Hanson (2 år), Fredrik Rodhe (2 år), Robert Grubstad (1 år) och Chris Kreimer (1 år)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Styrelsen för Tekniska föreningen i Uppsala lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Styrelsen för Tekniska föreningen i Uppsala lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Tekniska föreningen i Uppsala lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 MEDLEMMAR Antalet betalande medlemmar i föreningen är 150, och därtill kommer ca 160

Läs mer