DU-INSTRUKTIONER. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DU-INSTRUKTIONER. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB"

Transkript

1 DU-INSTRUKTIONER Användarhandbok Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 1

2 1 INSTALLATION HÅRD OCH MJUKVARUKRAV INSTALLATION... 4 INSTALLERA DU-INSTRUKTIONER... 4 INSTALLERA DATABAS OCH DRIVRUTINER... 4 INSTALLERA LICENS... 5 STARTA PROGRAMMET... 5 NÄTVERKSINSTALLATION INFORMATION OM LICENSER OCH GARANTIER INTRODUKTION ÖVERSIKT... 7 PROGRAMÖVERSIKT... 7 SYSTEMÖVERSIKT OM MANUALEN ARBETSGÅNG LÄGG IN GRUNDDATA... 8 FASTIGHETSÄGARE/BRUKARE... 9 ANLÄGGNING... 9 KOMPONENTER SKAPA NYTT PROJEKT/DU-INSTRUKTION BEARBETNING PROJEKT FLIKAR/KAPITEL TEXTDOKUMENT RITNINGAR BLANKETTER ANNAN DOKUMENT TYP KOPIERA DOKUMENT LÄNKADE DOKUMENT EXTERNS DOKUMENT UTSKRIFT AV DU-INSTRUKTION DIGITAL LEVERANS AV DU-INSTRUKTION GENERELL HANTERING...20 HUVUDBILD ALLMÄN HANTERING WINDOWS UPPDATERING AV REGISTER INMATNINGSBILDER/FORMULÄR MENYVAL REGISTER INSTÄLLNINGAR/LOGOTYP Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 2

3 5.3 INSTÄLLNINGAR/FÖRETAGSUPPGIFTER INSTÄLLNINGAR/SIDFOT INSTÄLLNINGAR/LEVERANTÖRSKATEGORIER ARKIV SKRIVARINSTÄLLNING ?/OM SÄKERHETSKOPIERING PROBLEM SOM KAN UPPSTÅ INSTALLATIONSPROBLEM PROBLEM DÅ NI ANVÄNDER PROGRAMMET TEKNISK BESKRIVNING DATABAS PROGRAMSPRÅK Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 3

4 1 Installation 1.1 Hård och mjukvarukrav För att kunna installera och använda programmet krävs minst följande: IBM/PC Pentium 256 MHz med 64 Mb RAM Minst 40 Mb ledigt minne på hårddisken. 256 Färgers SVGA (800x600). Windows 95 / 98 / NT 4.0 / 2000 / XP En skrivare installerad under Windows. MDAC Drivrutin från Microsoft (Finns på CD med programvaran) JetEngine Drivrutin till Access Databas från Microsoft (Finns på CD med programvaran) 1.2 Installation Installera DU-Instruktioner Sätt in CD-skivan. Välj Start>Kör i Windows och skriv: D:\DU-instruktioner I dialogrutan som visas (eventuellt skall ni skriva e: istället för d: beroende på vilken bokstav som representerar er CD-spelare). Tryck därefter på knappen Ok. Följ instruktionerna i installationsprogrammet. Om ni väljer att installera programmet i ett annat bibliotek än det som kommer som förslag skall ni tänka på att det är i detta bibliotek ni sedan skall uppdatera till nya versioner. Gör därför en anteckning var ni installerade programmet någonstans. Förslag på installationsbibliotek är c:\program\sdf\. Installera databas och drivrutiner Databasen är benämningen på alla de register där programmet lagrar projekt, dokument, kunder, anläggningar, komponenter, artiklar m.m som ni matar in i programmet. Databasen är gemensam för övriga program i serien Datorstöd för Installatörer. Detta innebär att brukare/ägare, anläggningar, artiklar m.m som ni lägger upp i programmet även finns att tillgå i Serviceprogrammet. Installation Databas Välj Start>Kör i Windows och skriv: D:\Databas I dialogrutan som visas (eventuellt skall ni skriva e: istället för d: beroende på vilken bokstav som representerar er CD-spelare). Tryck därefter på knappen Ok. Följ instruktionerna på skärmen. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 4

5 DU-Instruktioner använder Microsoft Access som databas. Om Access ej finns installerad på den dator som skall användas programmet skall drivrutiner för MDAC och JetEngine installeras. Installation MDAC Välj Start>Kör i Windows och skriv: D:\mdac_typ_sv I dialogrutan som visas (eventuellt skall ni skriva e: istället för d: beroende på vilken bokstav som representerar er CD-spelare). Tryck därefter på knappen Ok. Följ instruktionerna på skärmen. Installation JetEngine Välj Start>Kör i Windows och skriv: D:\Jet40Sp3_Comp I dialogrutan som visas (eventuellt skall ni skriva e: istället för d: beroende på vilken bokstav som representerar er CD-spelare). Tryck därefter på knappen Ok. Följ instruktionerna på skärmen. Installera licens På bifogad diskett finns en licensfil som anger vilka program i gruppen Datorstöd för Installatörer ni använder. Om ni vill börja använda fler program kontaktar ni Svensk Dataförvaltning AB för utökning av er licens. Installera licens från diskett genom att klicka på Start -knappen och välj Kör. Skriv sedan a:install i inmatningsfältet och följ instruktionerna på skärmen. Starta programmet Om ni installerat programmet efter anvisningarna ovan kan ni starta programmet via start/program/program från SDF/DU-Instruktioner. Ni kan också starta programmet genom att dubbelklicka på programikonen eller programfilen DU32.exe i utforskaren. Ett tips är att ni skapar en genväg till programmet direkt från skrivbordsytan. Detta gör ni enklast genom att från utforskaren, med höger musknapp, dra programikonen till skrivbordytan. Då ni släpper höger musknapp anger ni skapa genväg här i dialogrutan som kommer upp. Nätverksinstallation Programmet kan även installeras på en server och delas ut så flera användare kan använda programmet samtidigt. För att detta skall fungera skall ni följande åtgärder utföras. På servern Installera program och databas enligt installationen ovan men välj denna gång att installera till ett bibliotek som ligger på ert nätverk. På varje arbetsplats Installera drivrutiner för textkontrollen via installationsprogrammet för DU-instruktioner. Välj vid frågan om komponenter TX Textcontrol, övriga skall uteslutas. Installera drivrutinerna för MDAC och JetEngine lokalt på varje arbetsplats. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 5

6 1.3 Information om licenser och garantier Programmet levereras med en licens per företag och kontor. I licensen ingår även att ni kan installera en nätverksversion för fleranvändare. Svensk Dataförvaltning AB garanterar att program är felfria vad beträffar material och läsbarhet vid leverans. Eventuella fel i programmets funktion rättas efter anmälan. Utöver detta ges ingen garanti för programmets egenskaper eller prestanda. Svensk Dataförvaltning AB ansvarar inte heller för eventuella skador som kan uppstå i samband med att programmet används. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 6

7 2 Introduktion 2.1 Översikt Programöversikt DU-Instruktioner är framtaget för att man som Installatör skall få ett modernt och enkelt verktyg att skapa drift- och underhållsinstruktioner för ventilation och VS-anläggningar. Programmet är framtaget i samarbete med VVS-Installatörerna och Svensk Ventilation och följer helt VVS AMA 98. I programmet finns möjlighet att dels ta fram underlag för DU-instruktioner eller skapa fullständiga DU-instruktioner. Alla instruktioner som skapas för olika projekt sparas och kan återanvändas vid nya projekt. Kopiera enstaka dokument eller hela projekt och skriv/rita om de delar som är annorlunda i den nya installationen Programmet innehåller följande delar: Mall så att ni enkelt skall komma igång med ert första projekt Ordbehandling Blanketter enligt VVS AMA 98 Ritprogram med symbolbibliotek. Arbetar ni med AutoCad kan även dessa ritningar hanteras. Databas där ni lagrar information om projekt, dokument, brukare/ägare, anläggningar ingående komponenter, kontakter m.m. I programmet finns vid start en kund Sven Svensson med tillhörande anläggningar och projekt. Denna kund finns med som exempel och bör ej tas bort eller döpas om. Systemöversikt Programmet jobbar mot en gemensam databas där andra program i serien Datorstöd för installatörer ingår. Bl.a. program för orderhantering, kalkylering skapa Drift- och underhållsinstruktioner för olika anläggningar och program för kvalitetssäkring av företaget och olika projekt. Det finns också koppling till handdator som serviceteknikern har med sig på fältet. All inrapportering sker då till denna handator istället för att man skriver på sin arbetsorder. Handdatorns uppgifter förs sedan över till Servicesystemets data. 2.2 Om manualen I manualen beskrivs de olika momenten som man vill utföra i programmet med bilder och förklarande texter. I manualen beskrivs i kapitel 3 den normala arbetsgång när man skapar och förändrar en driftoch underhållsinstruktioner. Vi rekommenderar att ni första gången följer denna beskrivning noga. I kapitel 4 kan ni även läsa kapitlet om generell hantering och i kapitel 5 beskrivs de olika menyvalen. Ni kan också alltid ringa oss på Svensk Dataförvaltning, så guidar vi er vidare. Vi är ju också alltid glada för tips på hur vi kan förbättra programmen. Vi vill också passa på att tacka Lars Blomkvist från Swetab som varit en tålmodig testpilot och kommit med många idéer för programmets utveckling. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 7

8 3 Arbetsgång Då en ny drift- och underhållsinstruktion skall skapas måste först grunddata med brukare/ägare, anläggning och komponentuppgifter läggas in. Dessa uppgifter kan sedan givetvis kompletteras under projektets gång. När grunduppgifterna finns på plats skapar man ett nytt projekt med aktuell data. Vid skapandet av detta nya projekt skall man också välj en mall från tidigare liknande projekt. Detta innebär att kapitelupplägg, texter, ritningar kopieras från mallen in i det nya projektet. När detta är klart går man igenom sitt nya projekt och korrigerar texter, ritningar och kompletterar med data. Nedan kommer arbetsgången beskrivas i detalj. 3.1 Lägg in grunddata Innan en ny DU-instruktion kan skapas måste grunddata läggas in. Först skall en ägare/brukare anges därefter anläggning. Dessa uppgifter är obligatoriska. Man kan sedan fyll på med komponenter. Komponenter kan vara aggregat, ventiler, spjäll m.m. Nya uppgifter kan antingen skapas eller så kan man kopiera en tidigare uppgift som man sedan ändrar. Välj fliken anläggningar/ komponenter för inmatning av grunddata. Via knappen ny eller via arkiv/ny/ skapas en ny kund/ägare/brukare, anläggning och komponenter. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 8

9 Fastighetsbrukare/ägare Uppgifterna som läggs upp kan sedan givetvis redigeras. Kundnr används framförallt av administrativa system och behöver kanske inte anges här. Via denna knapp kan uppgifter hämtas in från företagsregistret Kontaktperson måste först läggas upp i ett personregister. Sedan knyts personen till aktuell kund. Anläggning En fastighetsägare/brukare kan ha ett antal anläggningar. Anläggningar avser byggnader eller verksamheter. Exempelvis kan fastighet, butik, hyreshus, kontor, industri, restaurang anses vara en anläggning. Ny anläggning läggs upp genom att man markerar aktuell ägare/brukare och väljer skapa eller kopiera ny anläggning. Hämta kontaktman från personregistret. I detta exempel hämtas samma person som lades upp som kontaktman på ägare/brukare. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 9

10 Till varje anläggning kan de objekt/rum/lokaler som finns läggas upp. Dessa uppgifter behövs exempelvis för att kunna skapa en rumsförteckning. Objekt/rum/lokal kan läggas upp med ventilations- och rördata. Använd knappar för att lägga upp ny, ändra eller ta bort. Dessa uppgifter kan även läggas upp senare då ett projekt skapats. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 10

11 Komponenter En anläggning består också av olika komponenter med olika typ och funktion. En komponent kan vara olika typer. Beroende på typ kan olika protokolldata anges. Denna protokolldata skrivs sedan ut på önskade blanketter. Komponenter kan sedan i sin tur bestå av ytterligare komponenter. Exempelvis består ett ventilationsaggregat av ett antal spjäll eller VVS-system med flera ventiler. För att skapa en ny komponent markera aktuell anläggning eller komponent och välj skapa eller kopiera. Ange beteckning och benämning på aktuell komponent. Typbeteckning anges genom att artikel knyts mot komponenten. Genom att ange protokoll skapas möjlighet att ange data för detta protokoll. OBS! Tas protokoll bort tas även inmatad data bort. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 11

12 3.2 Skapa nytt Projekt/DU-Instruktion Då grunddata angetts med fastighetsbrukare/ägare med tillhörande anläggning för aktuellt projekt kan ett nytt projekt skapas. All grunddata kan när som helst under projektets gång ändras. Komponenter kan läggas upp, ändras eller tas bort. För att skapa ett nytt projekt. Välj fliken projekt och välj Arkiv/ny/nytt projekt. Man kommer då till en guide som hjälper till med att skapa ett nytt projekt enligt nedan. Steg 1 Ange projektets namn. I detta fall skall Svensk Dataförvaltning få lite bättre ventilation. Steg 2 Välj den anläggning projektet avser. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 12

13 Steg 3 Välj den mall som skall användas för detta nya projekt. Då man gjort ett antal projekt väljer man det projekt som mest liknar detta nya. Mallens alla flikar och dokument kommer att kopieras. Alla dokument kopieras med hela innehållet. Detta gäller dock ej blanketter knutna till databasen. Exempelvis ventilförteckning eller spjällförteckning. Dessa skapas dynamiskt beroende på de komponenter som lagts upp. Sök mall. Nytt projekt kan också skapas tomt helt utan mall och får då byggas upp från grunden med flikar och dokument. När mallen valts klickar man på slutför och det nya projektet/du-instruktionen skapas och är klart för vidare bearbetning. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 13

14 3.3 Bearbetning projekt Då ett nytt projekt / DU-Instruktion skapats skall de olika kapitlen med dokument gås igenom, kompletteras och ändras. I den DU-Instruktion som skapats för projekt kan kapitel/flikar och dokument läggas till, ändras, kopieras eller tas bort. Dock är den mall som ligger i programmet, utarbetad av VVS-installatörerna och Svensk Ventilation, som en svensk standard för hur DU-instruktioner skall se ut. Så vi rekommenderar att denna används. Lägg till nya flikar eller dokument. Via denna knapp. Ta bort flikar eller dokument. Markera den flik eller det dokument som skall bearbetas. Markerat dokument bearbetas. Nedan kommer de olika typerna av flikar och dokument att beskrivas. Om man är osäker på hur en blankett ser ut kan man enkelt förhandsgranska eller skriva ut aktuellt dokument. Flikar Varje DU-instruktion består av ett antal flikar/kapitel som i sin tur består av ett antal dokument. Flikar kan skapas nya eller kopieras från tidigare projekt. En flik kan också tas bort. Observera att även underliggande dokument då försvinner. Ny flik för anteckningar skapas med nummer 13. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 14

15 Textdokument DU-Instruktioner I programmet finns inbyggt en ordbehandlingsfunktion som kan jämföras med Microsoft Wordpad. Dokument av typen Microsoft Word kan kopieras in och redigares. Man kan också i programmet använda sig av Microsoft Word direkt. Man skall då välja att kopiera in annan dokumenttyp. Då ett nytt dokument skapas skall man ange löpnummer inom fliken och dokumentets namn. Dessa uppgifter skrivs sedan ut i dokumenthuvudet. Texten redigeras enligt nedan. Via knapprad nås olika funktioner. Övre delen av dokumentet är reserverat för det standardiserade dokumenthuvudet. Objekt kan klistras in i textmassan. Exempelvis kan bilder på anläggningen tagna med digitalkamera läggas in. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 15

16 Ritningar Programmet innehåller också ett enkelt ritprogram. Till detta ritprogram finns inlagt de vanligaste symbolerna för VVS, Vent, Kyla och El. Även nya symboler kan skapas till ett eget bibliotek. Dokument av typen AutoCad (*dwg) kan kopieras in och tittas på. Man kan också i programmet använda sig av AutoCad direkt. Man skall då välja att kopiera in annan dokumenttyp. För AutoCad-ritningar finns även ett tillägg (VoloView) som kan installeras från CD. Med detta tillägg kan man titta på AutoCad-ritningar utan att ha AutoCad installerat på sin dator. Även noteringar kan tillföras på ritningen. Ange ritningsdata. Används enbart som anteckningar. Skrivs ej ut. Knappar med olika funktioner. För beskrivning av funktion markera aktuell knapp. Välj från symbolbibliotek de symboler som skall användas. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 16

17 Blanketter DU-Instruktioner I programmet finns ca 30 st standardblanketter som följer VVS AMA. Blanketter knyts upp mot den data som matas in i programmet. Exempelvis spjäll kan skrivs ut på blanketten för spjällförteckning. Protokolldata för blanketten kan matas in på dataformuläret till blanketten eller direkt på komponenten via fliken anläggningar/komponenter. Till vissa blanketter som exempelvis innehållsförteckning kan ej någon data anges. Dessa blanketter skapas dynamiskt med den data som finns i programmet. I detta fall de flikar och dokument som lagts in i programmet. För att få en uppfattning om hur en blankett ser ut kan den förhandsgranskas (Ctrl+G). För blanketten spjällförteckning listas alla komponenter. Dock kommer enbart de med protokolldata för spjäll att skrivas ut på spjällförteckningen. För att redigera spjälldata klicka på knappen ändra. Förhandsgranskning av spjällförteckning Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 17

18 Annan dokument typ DU-Instruktioner Till programmet kan knytas andra dokument än de som direkt hanteras av programmet. Exempelvis Exceldokument eller AutoCad ritningar. Aktuellt program skall då finnas installerat på er dator. Produktblad hanteras enkelt på detta sätt. De flesta skapas i formatet Acrobat (*.pdf) och kan läsas med Acrobat Reader. Exempelvis kan produktblad hämtas hem från en leverantörs hemsida och kopiera in till aktuell DU-instruktion. Observera att det skapas en kopia som lagras med DU- Instruktionen. Hämta aktuellt dokument via denna dialogruta. I detta exempel har ett Acrobatdokument lagrats i DU-instruktionen. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 18

19 Kopiera dokument Dokument från tidigare gjorda DU-instruktioner kan kopieras in. Länkade dokument Man kan även länka dokument till en DU-Instruktion. Observera att då orginalet förändras eller tas bort sker detta även på dokumentet i DU-Instruktionen. Externs dokument Med externa dokument avses sådana som skall ersättas efter utskrift av en DU-instruktion. Med hjälp av dessa externa dokument kan man få en riktig innehållsförteckning. Ett blad skrivs också ut som då skall ersättas med ett original. 3.4 Utskrift av DU-Instruktion Då ett projekt är klart och alla flikar med dokument redigerats kan man skriva ut. Man kan givetvis också skriva ut under projektets gång. Kanske skall ett luftflödesprotkoll tas ut manuell ifyllnad för senare inläsning av protokolldata i programmet. För utskrift välj arkiv/utskrift (Ctrl+P) eller klicka på skrivaren. Från denna dialog kan man välja att antingen skriva ut hela projektet eller valda delar. Digital leverans av DU-Instruktion Det går utmärkt att leverera DU-Instruktionen på CD eller annat digitalt media. Istället för att skriva ut instruktionen på papper skapar man via Acrobat Destiller pdf-filer av de olika dokumenten. En annan möjlighet är att exportera hela projektet till en fil i programmets eget format. Mottagaren måste då själv ha en version av DU-Instruktioner. Det kommer även finnas en enklare version av programmet för att läsa och ändra vissa delar av instruktionen. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 19

20 4 Generell hantering Huvudbild Från programmet huvudbild väljer man de moment man vill arbeta med. Till vänster finns de moment som man kan välja att arbeta med. Till höger finns arbetsytan där uppgifter läses in, exempelvis som nedan grunduppgifter för ett projekt. Högst upp i huvudbilden finns olika menyer och snabbvalsknapp Välj via flik om man skall arbeta med projekt eller anläggningar/komponenter Arbetsyta Via denna knapp får man en lista att välja från. I detta exempel fås en lista på anställda. Ange datum via kalender. Ange på vilken flik underhållsdelen av instruktionen startar. Välj den uppgift ni vill arbeta med i aktuellt projekt. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 20

21 Allmän hantering Windows Programmet följer helt Windows standard. Detta gör det enklare för er då ni kan överföra de kunskaper ni lärt er genom att använda olika Windows-program. Menyer I programmet finns en huvudmeny från vilken man väljer de rutiner som skall utföras. I olika inmatningsbilder finns även menyer som kommer fram genom att man klickar med höger musknapp. Tangenter och kortkommandon För att undvika att arbeta för mycket med pekdon, finns det kortkommandon för de uppgifter man vill utföra. Dessa kortkommandon finns angivna i menyvalet för rutinen. Exempel på de vanligaste kortkommandona är: Ny - Ctrl+Ins Spara - Ctrl+S Ta bort post - Ctrl+Del Sök - Ctrl+F Utskrift - Ctr+P Förhandsgranska utskrift - Ctr+G Lista - F9 Ctrl+N - Dagens datum vid datumfält Avbryt - Esc Avsluta - Alt+F4 Understrykt bokstav innebär att man kan komma åt denna del med Alt+understrykt bokstav. Exemplevis Arkiv når man med Alt+A. Förflyttning mellan olika fält sker i Windows med tab-tangenten. Med Retur- och Enter-tangenten bekräftar man en hel inmatningsbild. Uppdatering av register Alla register uppdateras på samma sätt. Vilken uppgift man vill utföra väljs via knappar eller en meny som man får fram genom att klicka med höger musknapp. Det finns även kortkommandon enligt följande: Ctrl+Ins - Ny Ctrl+Enter (Dubbel klick)- Ändra Ctrl+Del - Ta bort I detta fält skriver man in den post man söker. Använd knappar eller snabbtangenter enligt ovan. Genom att trycka på en rubrik sorteras registret i vald ordning. I detta fall efter leverantörens namn. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 21

22 Inmatningsbilder/formulär Då man exempelvis lägger upp ny eller uppdaterar en leverantör kommer man till ett formulär som man avslutar med ok eller avbryter. Via denna knapp fås en lista att välja från. I detta fall leverantörer. Listan nås också via F9. Genom att skriva i fältet för kontaktperson kommer man till listan över kontaktpersoner. För att ta bort knytning till person, trycker man Del. Vid ok läggs leverantören upp eller förändring sparas. Vid avbryt sker ingen uppläggning och bearbetningen avbryts. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 22

23 5 Menyval Ytterligare funktioner nås via olika menyval. 5.1 Register Registret över projekt, ägare/brukare, anläggningar och komponeter sköts via huvudbilden i programmet. Register över anställda, företag/leverantörer, artiklar och personer kommer man åt via menyvalet register. Dessa uppgifter kan även kompletteras då man exempelvis anger en person som ansvarig. 5.2 Inställningar/Logotyp På alla utskrifter kan ni få er logotyp utskriven i vänstra hörnet, mitten eller till höger på pappret. I nedanstående bild anger man var er logotyp ligger lagrad. Datafilen som innehåller loggan måste vara av typen bitmap (*.bmp) Ange sökvägen till loggan. Ange höjden på logga i mm på pappret. Via denna knapp kan ni leta upp aktuell logotypfil. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 23

24 5.3 Inställningar/Företagsuppgifter Med företagsuppgifter avses ert företags namn, adress m.m. Dessa uppgifter används sedan på olika rapporter. Namn och ort kan ej ändras. Vid byte av dessa uppgifter kontaktar ni oss på Svensk Dataförvaltning så skickar vi en ny licensfil med rätt uppgifter. Adressuppgifter används bl.a vid utskrift orienterande uppgifter. Namn och ort kan ej ändras. Kontakta oss på Svensk Dataförvaltning, så skickar vi en ny licensfil. 5.4 Inställningar/Sidfot Via denna bild kan man ange hur sidfoten skall se ut. 5.5 Inställningar/Leverantörskategorier I denna bild lägger man upp de olika kategorier som era leverantörer kan knytas till. Används senare då man skapar en kategoriserad adresslista. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 24

25 5.6 Arkiv Skrivarinställning Via denna bild ställer man in den skrivare som skall användas från programmet. Alla utskrifter från programmet använder stående A4 som standard. 5.7?/Om Via menyvalet om kan man se aktuell version av program och databas. Här finns också sökvägen till databas angiven. Om ni ringer vår support är detta uppgifter som är bra att ha framme. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 25

26 6 Säkerhetskopiering Man skall alltid ha säkerhetskopia på det man lägger in i sina datasystem. Tänk på att man alltid kan ersätta programmen men data som matats in måste man mata in igen. En bra regel är att man tar en säkerhetskopia då man ej vill mata in samma uppgifter en gång till. Om man jobbar i nätverk har man kanske en central rutin för säkerhetskopiering. De filer som behöver säkerhetskopieras är dels databasen SDF.mdb och alla dokument som ligger i underkatalogen.\dokument. 7 Problem som kan uppstå 7.1 Installationsproblem Nedan redovisas kända problem som kan uppstå om man ej installerat program och databas på rätt sätt. Felaktig licensfil Licensfilen som kom med på bifogad diskett har ej installerats eller installerats till fel bibliotek. Licensfilen skall installeras till det bibliotek där programmen installerats (ex. c:\program\sdf). Licensfilen innehåller information om vilka program och moduler inom program som kan användas. Databasen ej installerad Innan programmet kan användas måste det finnas en databas att arbeta mot. Denna installeras till programkatalogen under namnet SDF.mdb. 7.2 Problem då ni använder programmet Vid problem med programmet ring till supporten på Svensk Dataförvaltning 031/ , faxa 031/ eller skicka ett epostmeddelande till 8 Teknisk beskrivning 8.1 Databas Den databasprodukt som används att lagra all data är Microsoft Access och är framtagen för att arbeta på PC arbetsstationer och i lokala nätverk. 8.2 Programspråk Den produkt som programmet utvecklats i heter Delphi och har tagits fram av Borland/Inprise. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 26