DU-INSTRUKTIONER. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DU-INSTRUKTIONER. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB"

Transkript

1 DU-INSTRUKTIONER Användarhandbok Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 1

2 1 INSTALLATION HÅRD OCH MJUKVARUKRAV INSTALLATION... 4 INSTALLERA DU-INSTRUKTIONER... 4 INSTALLERA DATABAS OCH DRIVRUTINER... 4 INSTALLERA LICENS... 5 STARTA PROGRAMMET... 5 NÄTVERKSINSTALLATION INFORMATION OM LICENSER OCH GARANTIER INTRODUKTION ÖVERSIKT... 7 PROGRAMÖVERSIKT... 7 SYSTEMÖVERSIKT OM MANUALEN ARBETSGÅNG LÄGG IN GRUNDDATA... 8 FASTIGHETSÄGARE/BRUKARE... 9 ANLÄGGNING... 9 KOMPONENTER SKAPA NYTT PROJEKT/DU-INSTRUKTION BEARBETNING PROJEKT FLIKAR/KAPITEL TEXTDOKUMENT RITNINGAR BLANKETTER ANNAN DOKUMENT TYP KOPIERA DOKUMENT LÄNKADE DOKUMENT EXTERNS DOKUMENT UTSKRIFT AV DU-INSTRUKTION DIGITAL LEVERANS AV DU-INSTRUKTION GENERELL HANTERING...20 HUVUDBILD ALLMÄN HANTERING WINDOWS UPPDATERING AV REGISTER INMATNINGSBILDER/FORMULÄR MENYVAL REGISTER INSTÄLLNINGAR/LOGOTYP Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 2

3 5.3 INSTÄLLNINGAR/FÖRETAGSUPPGIFTER INSTÄLLNINGAR/SIDFOT INSTÄLLNINGAR/LEVERANTÖRSKATEGORIER ARKIV SKRIVARINSTÄLLNING ?/OM SÄKERHETSKOPIERING PROBLEM SOM KAN UPPSTÅ INSTALLATIONSPROBLEM PROBLEM DÅ NI ANVÄNDER PROGRAMMET TEKNISK BESKRIVNING DATABAS PROGRAMSPRÅK Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 3

4 1 Installation 1.1 Hård och mjukvarukrav För att kunna installera och använda programmet krävs minst följande: IBM/PC Pentium 256 MHz med 64 Mb RAM Minst 40 Mb ledigt minne på hårddisken. 256 Färgers SVGA (800x600). Windows 95 / 98 / NT 4.0 / 2000 / XP En skrivare installerad under Windows. MDAC Drivrutin från Microsoft (Finns på CD med programvaran) JetEngine Drivrutin till Access Databas från Microsoft (Finns på CD med programvaran) 1.2 Installation Installera DU-Instruktioner Sätt in CD-skivan. Välj Start>Kör i Windows och skriv: D:\DU-instruktioner I dialogrutan som visas (eventuellt skall ni skriva e: istället för d: beroende på vilken bokstav som representerar er CD-spelare). Tryck därefter på knappen Ok. Följ instruktionerna i installationsprogrammet. Om ni väljer att installera programmet i ett annat bibliotek än det som kommer som förslag skall ni tänka på att det är i detta bibliotek ni sedan skall uppdatera till nya versioner. Gör därför en anteckning var ni installerade programmet någonstans. Förslag på installationsbibliotek är c:\program\sdf\. Installera databas och drivrutiner Databasen är benämningen på alla de register där programmet lagrar projekt, dokument, kunder, anläggningar, komponenter, artiklar m.m som ni matar in i programmet. Databasen är gemensam för övriga program i serien Datorstöd för Installatörer. Detta innebär att brukare/ägare, anläggningar, artiklar m.m som ni lägger upp i programmet även finns att tillgå i Serviceprogrammet. Installation Databas Välj Start>Kör i Windows och skriv: D:\Databas I dialogrutan som visas (eventuellt skall ni skriva e: istället för d: beroende på vilken bokstav som representerar er CD-spelare). Tryck därefter på knappen Ok. Följ instruktionerna på skärmen. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 4

5 DU-Instruktioner använder Microsoft Access som databas. Om Access ej finns installerad på den dator som skall användas programmet skall drivrutiner för MDAC och JetEngine installeras. Installation MDAC Välj Start>Kör i Windows och skriv: D:\mdac_typ_sv I dialogrutan som visas (eventuellt skall ni skriva e: istället för d: beroende på vilken bokstav som representerar er CD-spelare). Tryck därefter på knappen Ok. Följ instruktionerna på skärmen. Installation JetEngine Välj Start>Kör i Windows och skriv: D:\Jet40Sp3_Comp I dialogrutan som visas (eventuellt skall ni skriva e: istället för d: beroende på vilken bokstav som representerar er CD-spelare). Tryck därefter på knappen Ok. Följ instruktionerna på skärmen. Installera licens På bifogad diskett finns en licensfil som anger vilka program i gruppen Datorstöd för Installatörer ni använder. Om ni vill börja använda fler program kontaktar ni Svensk Dataförvaltning AB för utökning av er licens. Installera licens från diskett genom att klicka på Start -knappen och välj Kör. Skriv sedan a:install i inmatningsfältet och följ instruktionerna på skärmen. Starta programmet Om ni installerat programmet efter anvisningarna ovan kan ni starta programmet via start/program/program från SDF/DU-Instruktioner. Ni kan också starta programmet genom att dubbelklicka på programikonen eller programfilen DU32.exe i utforskaren. Ett tips är att ni skapar en genväg till programmet direkt från skrivbordsytan. Detta gör ni enklast genom att från utforskaren, med höger musknapp, dra programikonen till skrivbordytan. Då ni släpper höger musknapp anger ni skapa genväg här i dialogrutan som kommer upp. Nätverksinstallation Programmet kan även installeras på en server och delas ut så flera användare kan använda programmet samtidigt. För att detta skall fungera skall ni följande åtgärder utföras. På servern Installera program och databas enligt installationen ovan men välj denna gång att installera till ett bibliotek som ligger på ert nätverk. På varje arbetsplats Installera drivrutiner för textkontrollen via installationsprogrammet för DU-instruktioner. Välj vid frågan om komponenter TX Textcontrol, övriga skall uteslutas. Installera drivrutinerna för MDAC och JetEngine lokalt på varje arbetsplats. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 5

6 1.3 Information om licenser och garantier Programmet levereras med en licens per företag och kontor. I licensen ingår även att ni kan installera en nätverksversion för fleranvändare. Svensk Dataförvaltning AB garanterar att program är felfria vad beträffar material och läsbarhet vid leverans. Eventuella fel i programmets funktion rättas efter anmälan. Utöver detta ges ingen garanti för programmets egenskaper eller prestanda. Svensk Dataförvaltning AB ansvarar inte heller för eventuella skador som kan uppstå i samband med att programmet används. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 6

7 2 Introduktion 2.1 Översikt Programöversikt DU-Instruktioner är framtaget för att man som Installatör skall få ett modernt och enkelt verktyg att skapa drift- och underhållsinstruktioner för ventilation och VS-anläggningar. Programmet är framtaget i samarbete med VVS-Installatörerna och Svensk Ventilation och följer helt VVS AMA 98. I programmet finns möjlighet att dels ta fram underlag för DU-instruktioner eller skapa fullständiga DU-instruktioner. Alla instruktioner som skapas för olika projekt sparas och kan återanvändas vid nya projekt. Kopiera enstaka dokument eller hela projekt och skriv/rita om de delar som är annorlunda i den nya installationen Programmet innehåller följande delar: Mall så att ni enkelt skall komma igång med ert första projekt Ordbehandling Blanketter enligt VVS AMA 98 Ritprogram med symbolbibliotek. Arbetar ni med AutoCad kan även dessa ritningar hanteras. Databas där ni lagrar information om projekt, dokument, brukare/ägare, anläggningar ingående komponenter, kontakter m.m. I programmet finns vid start en kund Sven Svensson med tillhörande anläggningar och projekt. Denna kund finns med som exempel och bör ej tas bort eller döpas om. Systemöversikt Programmet jobbar mot en gemensam databas där andra program i serien Datorstöd för installatörer ingår. Bl.a. program för orderhantering, kalkylering skapa Drift- och underhållsinstruktioner för olika anläggningar och program för kvalitetssäkring av företaget och olika projekt. Det finns också koppling till handdator som serviceteknikern har med sig på fältet. All inrapportering sker då till denna handator istället för att man skriver på sin arbetsorder. Handdatorns uppgifter förs sedan över till Servicesystemets data. 2.2 Om manualen I manualen beskrivs de olika momenten som man vill utföra i programmet med bilder och förklarande texter. I manualen beskrivs i kapitel 3 den normala arbetsgång när man skapar och förändrar en driftoch underhållsinstruktioner. Vi rekommenderar att ni första gången följer denna beskrivning noga. I kapitel 4 kan ni även läsa kapitlet om generell hantering och i kapitel 5 beskrivs de olika menyvalen. Ni kan också alltid ringa oss på Svensk Dataförvaltning, så guidar vi er vidare. Vi är ju också alltid glada för tips på hur vi kan förbättra programmen. Vi vill också passa på att tacka Lars Blomkvist från Swetab som varit en tålmodig testpilot och kommit med många idéer för programmets utveckling. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 7

8 3 Arbetsgång Då en ny drift- och underhållsinstruktion skall skapas måste först grunddata med brukare/ägare, anläggning och komponentuppgifter läggas in. Dessa uppgifter kan sedan givetvis kompletteras under projektets gång. När grunduppgifterna finns på plats skapar man ett nytt projekt med aktuell data. Vid skapandet av detta nya projekt skall man också välj en mall från tidigare liknande projekt. Detta innebär att kapitelupplägg, texter, ritningar kopieras från mallen in i det nya projektet. När detta är klart går man igenom sitt nya projekt och korrigerar texter, ritningar och kompletterar med data. Nedan kommer arbetsgången beskrivas i detalj. 3.1 Lägg in grunddata Innan en ny DU-instruktion kan skapas måste grunddata läggas in. Först skall en ägare/brukare anges därefter anläggning. Dessa uppgifter är obligatoriska. Man kan sedan fyll på med komponenter. Komponenter kan vara aggregat, ventiler, spjäll m.m. Nya uppgifter kan antingen skapas eller så kan man kopiera en tidigare uppgift som man sedan ändrar. Välj fliken anläggningar/ komponenter för inmatning av grunddata. Via knappen ny eller via arkiv/ny/ skapas en ny kund/ägare/brukare, anläggning och komponenter. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 8

9 Fastighetsbrukare/ägare Uppgifterna som läggs upp kan sedan givetvis redigeras. Kundnr används framförallt av administrativa system och behöver kanske inte anges här. Via denna knapp kan uppgifter hämtas in från företagsregistret Kontaktperson måste först läggas upp i ett personregister. Sedan knyts personen till aktuell kund. Anläggning En fastighetsägare/brukare kan ha ett antal anläggningar. Anläggningar avser byggnader eller verksamheter. Exempelvis kan fastighet, butik, hyreshus, kontor, industri, restaurang anses vara en anläggning. Ny anläggning läggs upp genom att man markerar aktuell ägare/brukare och väljer skapa eller kopiera ny anläggning. Hämta kontaktman från personregistret. I detta exempel hämtas samma person som lades upp som kontaktman på ägare/brukare. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 9

10 Till varje anläggning kan de objekt/rum/lokaler som finns läggas upp. Dessa uppgifter behövs exempelvis för att kunna skapa en rumsförteckning. Objekt/rum/lokal kan läggas upp med ventilations- och rördata. Använd knappar för att lägga upp ny, ändra eller ta bort. Dessa uppgifter kan även läggas upp senare då ett projekt skapats. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 10

11 Komponenter En anläggning består också av olika komponenter med olika typ och funktion. En komponent kan vara olika typer. Beroende på typ kan olika protokolldata anges. Denna protokolldata skrivs sedan ut på önskade blanketter. Komponenter kan sedan i sin tur bestå av ytterligare komponenter. Exempelvis består ett ventilationsaggregat av ett antal spjäll eller VVS-system med flera ventiler. För att skapa en ny komponent markera aktuell anläggning eller komponent och välj skapa eller kopiera. Ange beteckning och benämning på aktuell komponent. Typbeteckning anges genom att artikel knyts mot komponenten. Genom att ange protokoll skapas möjlighet att ange data för detta protokoll. OBS! Tas protokoll bort tas även inmatad data bort. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 11

12 3.2 Skapa nytt Projekt/DU-Instruktion Då grunddata angetts med fastighetsbrukare/ägare med tillhörande anläggning för aktuellt projekt kan ett nytt projekt skapas. All grunddata kan när som helst under projektets gång ändras. Komponenter kan läggas upp, ändras eller tas bort. För att skapa ett nytt projekt. Välj fliken projekt och välj Arkiv/ny/nytt projekt. Man kommer då till en guide som hjälper till med att skapa ett nytt projekt enligt nedan. Steg 1 Ange projektets namn. I detta fall skall Svensk Dataförvaltning få lite bättre ventilation. Steg 2 Välj den anläggning projektet avser. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 12

13 Steg 3 Välj den mall som skall användas för detta nya projekt. Då man gjort ett antal projekt väljer man det projekt som mest liknar detta nya. Mallens alla flikar och dokument kommer att kopieras. Alla dokument kopieras med hela innehållet. Detta gäller dock ej blanketter knutna till databasen. Exempelvis ventilförteckning eller spjällförteckning. Dessa skapas dynamiskt beroende på de komponenter som lagts upp. Sök mall. Nytt projekt kan också skapas tomt helt utan mall och får då byggas upp från grunden med flikar och dokument. När mallen valts klickar man på slutför och det nya projektet/du-instruktionen skapas och är klart för vidare bearbetning. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 13

14 3.3 Bearbetning projekt Då ett nytt projekt / DU-Instruktion skapats skall de olika kapitlen med dokument gås igenom, kompletteras och ändras. I den DU-Instruktion som skapats för projekt kan kapitel/flikar och dokument läggas till, ändras, kopieras eller tas bort. Dock är den mall som ligger i programmet, utarbetad av VVS-installatörerna och Svensk Ventilation, som en svensk standard för hur DU-instruktioner skall se ut. Så vi rekommenderar att denna används. Lägg till nya flikar eller dokument. Via denna knapp. Ta bort flikar eller dokument. Markera den flik eller det dokument som skall bearbetas. Markerat dokument bearbetas. Nedan kommer de olika typerna av flikar och dokument att beskrivas. Om man är osäker på hur en blankett ser ut kan man enkelt förhandsgranska eller skriva ut aktuellt dokument. Flikar Varje DU-instruktion består av ett antal flikar/kapitel som i sin tur består av ett antal dokument. Flikar kan skapas nya eller kopieras från tidigare projekt. En flik kan också tas bort. Observera att även underliggande dokument då försvinner. Ny flik för anteckningar skapas med nummer 13. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 14

15 Textdokument DU-Instruktioner I programmet finns inbyggt en ordbehandlingsfunktion som kan jämföras med Microsoft Wordpad. Dokument av typen Microsoft Word kan kopieras in och redigares. Man kan också i programmet använda sig av Microsoft Word direkt. Man skall då välja att kopiera in annan dokumenttyp. Då ett nytt dokument skapas skall man ange löpnummer inom fliken och dokumentets namn. Dessa uppgifter skrivs sedan ut i dokumenthuvudet. Texten redigeras enligt nedan. Via knapprad nås olika funktioner. Övre delen av dokumentet är reserverat för det standardiserade dokumenthuvudet. Objekt kan klistras in i textmassan. Exempelvis kan bilder på anläggningen tagna med digitalkamera läggas in. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 15

16 Ritningar Programmet innehåller också ett enkelt ritprogram. Till detta ritprogram finns inlagt de vanligaste symbolerna för VVS, Vent, Kyla och El. Även nya symboler kan skapas till ett eget bibliotek. Dokument av typen AutoCad (*dwg) kan kopieras in och tittas på. Man kan också i programmet använda sig av AutoCad direkt. Man skall då välja att kopiera in annan dokumenttyp. För AutoCad-ritningar finns även ett tillägg (VoloView) som kan installeras från CD. Med detta tillägg kan man titta på AutoCad-ritningar utan att ha AutoCad installerat på sin dator. Även noteringar kan tillföras på ritningen. Ange ritningsdata. Används enbart som anteckningar. Skrivs ej ut. Knappar med olika funktioner. För beskrivning av funktion markera aktuell knapp. Välj från symbolbibliotek de symboler som skall användas. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 16

17 Blanketter DU-Instruktioner I programmet finns ca 30 st standardblanketter som följer VVS AMA. Blanketter knyts upp mot den data som matas in i programmet. Exempelvis spjäll kan skrivs ut på blanketten för spjällförteckning. Protokolldata för blanketten kan matas in på dataformuläret till blanketten eller direkt på komponenten via fliken anläggningar/komponenter. Till vissa blanketter som exempelvis innehållsförteckning kan ej någon data anges. Dessa blanketter skapas dynamiskt med den data som finns i programmet. I detta fall de flikar och dokument som lagts in i programmet. För att få en uppfattning om hur en blankett ser ut kan den förhandsgranskas (Ctrl+G). För blanketten spjällförteckning listas alla komponenter. Dock kommer enbart de med protokolldata för spjäll att skrivas ut på spjällförteckningen. För att redigera spjälldata klicka på knappen ändra. Förhandsgranskning av spjällförteckning Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 17

18 Annan dokument typ DU-Instruktioner Till programmet kan knytas andra dokument än de som direkt hanteras av programmet. Exempelvis Exceldokument eller AutoCad ritningar. Aktuellt program skall då finnas installerat på er dator. Produktblad hanteras enkelt på detta sätt. De flesta skapas i formatet Acrobat (*.pdf) och kan läsas med Acrobat Reader. Exempelvis kan produktblad hämtas hem från en leverantörs hemsida och kopiera in till aktuell DU-instruktion. Observera att det skapas en kopia som lagras med DU- Instruktionen. Hämta aktuellt dokument via denna dialogruta. I detta exempel har ett Acrobatdokument lagrats i DU-instruktionen. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 18

19 Kopiera dokument Dokument från tidigare gjorda DU-instruktioner kan kopieras in. Länkade dokument Man kan även länka dokument till en DU-Instruktion. Observera att då orginalet förändras eller tas bort sker detta även på dokumentet i DU-Instruktionen. Externs dokument Med externa dokument avses sådana som skall ersättas efter utskrift av en DU-instruktion. Med hjälp av dessa externa dokument kan man få en riktig innehållsförteckning. Ett blad skrivs också ut som då skall ersättas med ett original. 3.4 Utskrift av DU-Instruktion Då ett projekt är klart och alla flikar med dokument redigerats kan man skriva ut. Man kan givetvis också skriva ut under projektets gång. Kanske skall ett luftflödesprotkoll tas ut manuell ifyllnad för senare inläsning av protokolldata i programmet. För utskrift välj arkiv/utskrift (Ctrl+P) eller klicka på skrivaren. Från denna dialog kan man välja att antingen skriva ut hela projektet eller valda delar. Digital leverans av DU-Instruktion Det går utmärkt att leverera DU-Instruktionen på CD eller annat digitalt media. Istället för att skriva ut instruktionen på papper skapar man via Acrobat Destiller pdf-filer av de olika dokumenten. En annan möjlighet är att exportera hela projektet till en fil i programmets eget format. Mottagaren måste då själv ha en version av DU-Instruktioner. Det kommer även finnas en enklare version av programmet för att läsa och ändra vissa delar av instruktionen. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 19

20 4 Generell hantering Huvudbild Från programmet huvudbild väljer man de moment man vill arbeta med. Till vänster finns de moment som man kan välja att arbeta med. Till höger finns arbetsytan där uppgifter läses in, exempelvis som nedan grunduppgifter för ett projekt. Högst upp i huvudbilden finns olika menyer och snabbvalsknapp Välj via flik om man skall arbeta med projekt eller anläggningar/komponenter Arbetsyta Via denna knapp får man en lista att välja från. I detta exempel fås en lista på anställda. Ange datum via kalender. Ange på vilken flik underhållsdelen av instruktionen startar. Välj den uppgift ni vill arbeta med i aktuellt projekt. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 20

21 Allmän hantering Windows Programmet följer helt Windows standard. Detta gör det enklare för er då ni kan överföra de kunskaper ni lärt er genom att använda olika Windows-program. Menyer I programmet finns en huvudmeny från vilken man väljer de rutiner som skall utföras. I olika inmatningsbilder finns även menyer som kommer fram genom att man klickar med höger musknapp. Tangenter och kortkommandon För att undvika att arbeta för mycket med pekdon, finns det kortkommandon för de uppgifter man vill utföra. Dessa kortkommandon finns angivna i menyvalet för rutinen. Exempel på de vanligaste kortkommandona är: Ny - Ctrl+Ins Spara - Ctrl+S Ta bort post - Ctrl+Del Sök - Ctrl+F Utskrift - Ctr+P Förhandsgranska utskrift - Ctr+G Lista - F9 Ctrl+N - Dagens datum vid datumfält Avbryt - Esc Avsluta - Alt+F4 Understrykt bokstav innebär att man kan komma åt denna del med Alt+understrykt bokstav. Exemplevis Arkiv når man med Alt+A. Förflyttning mellan olika fält sker i Windows med tab-tangenten. Med Retur- och Enter-tangenten bekräftar man en hel inmatningsbild. Uppdatering av register Alla register uppdateras på samma sätt. Vilken uppgift man vill utföra väljs via knappar eller en meny som man får fram genom att klicka med höger musknapp. Det finns även kortkommandon enligt följande: Ctrl+Ins - Ny Ctrl+Enter (Dubbel klick)- Ändra Ctrl+Del - Ta bort I detta fält skriver man in den post man söker. Använd knappar eller snabbtangenter enligt ovan. Genom att trycka på en rubrik sorteras registret i vald ordning. I detta fall efter leverantörens namn. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 21

22 Inmatningsbilder/formulär Då man exempelvis lägger upp ny eller uppdaterar en leverantör kommer man till ett formulär som man avslutar med ok eller avbryter. Via denna knapp fås en lista att välja från. I detta fall leverantörer. Listan nås också via F9. Genom att skriva i fältet för kontaktperson kommer man till listan över kontaktpersoner. För att ta bort knytning till person, trycker man Del. Vid ok läggs leverantören upp eller förändring sparas. Vid avbryt sker ingen uppläggning och bearbetningen avbryts. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 22

23 5 Menyval Ytterligare funktioner nås via olika menyval. 5.1 Register Registret över projekt, ägare/brukare, anläggningar och komponeter sköts via huvudbilden i programmet. Register över anställda, företag/leverantörer, artiklar och personer kommer man åt via menyvalet register. Dessa uppgifter kan även kompletteras då man exempelvis anger en person som ansvarig. 5.2 Inställningar/Logotyp På alla utskrifter kan ni få er logotyp utskriven i vänstra hörnet, mitten eller till höger på pappret. I nedanstående bild anger man var er logotyp ligger lagrad. Datafilen som innehåller loggan måste vara av typen bitmap (*.bmp) Ange sökvägen till loggan. Ange höjden på logga i mm på pappret. Via denna knapp kan ni leta upp aktuell logotypfil. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 23

24 5.3 Inställningar/Företagsuppgifter Med företagsuppgifter avses ert företags namn, adress m.m. Dessa uppgifter används sedan på olika rapporter. Namn och ort kan ej ändras. Vid byte av dessa uppgifter kontaktar ni oss på Svensk Dataförvaltning så skickar vi en ny licensfil med rätt uppgifter. Adressuppgifter används bl.a vid utskrift orienterande uppgifter. Namn och ort kan ej ändras. Kontakta oss på Svensk Dataförvaltning, så skickar vi en ny licensfil. 5.4 Inställningar/Sidfot Via denna bild kan man ange hur sidfoten skall se ut. 5.5 Inställningar/Leverantörskategorier I denna bild lägger man upp de olika kategorier som era leverantörer kan knytas till. Används senare då man skapar en kategoriserad adresslista. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 24

25 5.6 Arkiv Skrivarinställning Via denna bild ställer man in den skrivare som skall användas från programmet. Alla utskrifter från programmet använder stående A4 som standard. 5.7?/Om Via menyvalet om kan man se aktuell version av program och databas. Här finns också sökvägen till databas angiven. Om ni ringer vår support är detta uppgifter som är bra att ha framme. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 25

26 6 Säkerhetskopiering Man skall alltid ha säkerhetskopia på det man lägger in i sina datasystem. Tänk på att man alltid kan ersätta programmen men data som matats in måste man mata in igen. En bra regel är att man tar en säkerhetskopia då man ej vill mata in samma uppgifter en gång till. Om man jobbar i nätverk har man kanske en central rutin för säkerhetskopiering. De filer som behöver säkerhetskopieras är dels databasen SDF.mdb och alla dokument som ligger i underkatalogen.\dokument. 7 Problem som kan uppstå 7.1 Installationsproblem Nedan redovisas kända problem som kan uppstå om man ej installerat program och databas på rätt sätt. Felaktig licensfil Licensfilen som kom med på bifogad diskett har ej installerats eller installerats till fel bibliotek. Licensfilen skall installeras till det bibliotek där programmen installerats (ex. c:\program\sdf). Licensfilen innehåller information om vilka program och moduler inom program som kan användas. Databasen ej installerad Innan programmet kan användas måste det finnas en databas att arbeta mot. Denna installeras till programkatalogen under namnet SDF.mdb. 7.2 Problem då ni använder programmet Vid problem med programmet ring till supporten på Svensk Dataförvaltning 031/ , faxa 031/ eller skicka ett epostmeddelande till 8 Teknisk beskrivning 8.1 Databas Den databasprodukt som används att lagra all data är Microsoft Access och är framtagen för att arbeta på PC arbetsstationer och i lokala nätverk. 8.2 Programspråk Den produkt som programmet utvecklats i heter Delphi och har tagits fram av Borland/Inprise. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 26

RISKBEDÖMNING. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB

RISKBEDÖMNING. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB RISKBEDÖMNING Användarhandbok Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB Svensk Dataförvaltning AB, Telefon 031-711 96 30, info@sdfab.se 1 1 INSTALLATION...4 1.1 HÅRD OCH MJUKVARUKRAV...

Läs mer

KYLKALKYL. Användarhandbok. Datorstöd för kylföretag från Svensk Dataförvaltning AB. KylKalkyl

KYLKALKYL. Användarhandbok. Datorstöd för kylföretag från Svensk Dataförvaltning AB. KylKalkyl KYLKALKYL Användarhandbok Datorstöd för kylföretag från Svensk Dataförvaltning AB Svensk Dataförvaltning AB, Telefon 031-711 96 30, info@sdfab.se 1 1 INSTALLATION...4 1.1 HÅRD OCH MJUKVARUKRAV... 4 1.2

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

TAC Design version 3

TAC Design version 3 TAC Design version 3 Handledning Projekteringshjälpmedel för styr-, regleroch övervakningsanläggningar 0-004-7785-3 (SV), 2003-05-27 Förord Välkommen till manualen TAC Design version 3 Handledning. Copyright

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Inledning Från och med version 2010.1 finns möjlighet att installera Tidbok på en server och sedan låta alla användare jobba mot denna installation I detta dokument finns

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient.

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient. Visma Byråstöd Installationsanvisning Innehåll Viktigt att tänka på innan du påbörjar installationen... 1 Nya versioner... 1 Uppdatering från Visma Klient i samband med datorbyte... 1 Gör så här när du

Läs mer

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING 1 Innehåll Inledning... 3 Installation... 3 Programstart... 4 Huvudformulärets menysystem... 5 Arkiv/användarförteckning... 5 Arkiv/Avsluta... 5 Om/Manual...

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Patrik Calén 2012-09-13

Patrik Calén 2012-09-13 PVF PLÅT VENT FORU AB PVF-Entreprenad Manual Patrik Calén 2012-09-13 Inneha ll Stödregister o Registervård 3 o Max resurser 6 o Resursfärger 7 o Arbetsvecka 8 o Arbetsvecka undantag 8 o Grunduppgifter

Läs mer

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) OCH (*.mp3) Innehållsförteckning Rekommenderad

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

EQ Plan - Installation

EQ Plan - Installation EQ Plan - Installation Gäller EQ Plan version 3.6 (Version 1.0. 081009) Anvisning för installationsförfarandet vid kopplingen mellan EQ Plan 3.6 och MPS i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile.

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile. Kom igång med Näsgård Mark online Generellt Detta avsnitt visar: Skapar administrator konto Hur du överför data från din lokala dator upp till servern. Skapar inloggningsuppgifter till medarbetare Delar

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Användarhandledning Svenska Turistföreningen Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Inledning Nedan följer en kort instruktion om hur man går till väga för att använda STFs Wordmallar för Office 2010. Handledning

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems ingår i den produktserie för professionella användare, där även SPCS Administration, SPCS Anläggningsregister, SPCS Bokslut, SPCS Lön, SPCS Koncern, SPCS Skatt Proffs, SPCS

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Snabbguide. Välkommen! Metod 1. Snabbguide 1/13 2012-01-30

Snabbguide. Välkommen! Metod 1. Snabbguide 1/13 2012-01-30 Snabbguide 1/13 Snabbguide Välkommen! Web Apps är en nyhet i Microsoft SharePoint Online, som ingår i Microsoft Office 365. Web Apps är bantade versioner av Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel och

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas.

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas. KGFs Databas 2013 Innehållsförteckning: Innehållsförteckning:... 1 Allmän information.... 2 Om databasens kvalité:... 2 Om tillämpning i din forskning:... 2 Om programmet:... 2 Om installationen.... 3

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Migrera till Access 2010

Migrera till Access 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Access 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Utskrift till PDF och e-post

Utskrift till PDF och e-post Utskrift till PDF och e-post Pyramid Business Studio, version 3.39A (060426) Handbok för hantering av utskrift till PDF och e-post i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Människor i Nederluleå 1776-1805

Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 är en sammanställning av kyrkoarkivalier från Nederluleå församling åren 1776-1805. Under den tiden omfattade Nederluleå nuvarande Nederluleå,

Läs mer

Elmia Mässkatalog för PocketPC

Elmia Mässkatalog för PocketPC Elmia Mässkatalog för PocketPC Version 1.1 Licensinformation... 2 Systemkrav... 2 Installation... 2 Kom igång... 3 Utställare A-Ö... 4 Sök utställare... 5 Sök Produkt... 6 Företagsinformation... 7 Mina

Läs mer

Användarhandledning för koppling av dokument

Användarhandledning för koppling av dokument nvändarhandledning Modul: lla vser: Koppla dokument i 3L 2006 1[11] nvändarhandledning för koppling av dokument Olika typer av dokument kan kopplas till poster i en 3L-databas. Exempelvis kan en eller

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Admin...

Läs mer

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för Årsuppdatering 2010-2011 Version 1,9 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND LOTUS NOTES 6. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND LOTUS NOTES 6 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A och PBS Webb Version 1.0 - (141014) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning

Läs mer

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Handbok Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Energimarknadsinspektionen Kungsgatan 43 Box 155 631 03 Eskilstuna Tel 016-16 27 00 www.ei.se Förord Denna skrift är framtagen för att underlätta rapportering

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio Gäller version 3.38 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

MANUAL WEBBADMINISTRATION. Webbadministration. Webbserver FTP. Datalagring & backup

MANUAL WEBBADMINISTRATION. Webbadministration. Webbserver FTP. Datalagring & backup Webbadministration QR-DOCS MANUAL WEBBADMINISTRATION Datalagring & backup Webbserver FTP Innehållsförteckning Inledning...2 Mappstruktur & namngivning av filer...3 Inloggning...5 Hem...6 Ny Produkt...7

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Steg för steg;

Läs mer

Patrik Calén

Patrik Calén PVF PLÅT & VENT FORUM AB PVF-Entreprenad Kom i gång manual Patrik Calén 2016-01-06 Innehå ll Kom igång o Orientering och verktygsfält 3 o Nytt projekt 5 o Dokument mallar 6 o Projektkortet 14 o Lägga till

Läs mer

Detta är första steget, i vårt arbete, med att göra det ännu enklare att arbeta i Capitex Säljstöd Fastighet.

Detta är första steget, i vårt arbete, med att göra det ännu enklare att arbeta i Capitex Säljstöd Fastighet. Nyheter i Capitex Säljstöd Fastighet ver 4.4 nov 2006 För dig som arbetar med Capitex Säljstöd Fastighet är den största nyheten att vi, väsentligt, har ändrat snabbgranskningen för fastigheter, lokaler,

Läs mer

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Du loggar in på Mina Sidor via förbundets hemsida med ditt medlemsnummer och postnummer. Sedan klickar du på Regional Medlemsservice. Sedan väljer

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Att komma igång med DISGEN 8.2

Att komma igång med DISGEN 8.2 Att komma igång med DISGEN 8.2 Nedanstående bild är den man möter när man installerat programmet. I handledningarna för de olika versionerna av DISGEN finns beskrivning hur man kommer igång med inmatning

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Anställningsavtal med mallar från Kontek

Anställningsavtal med mallar från Kontek Denna beskrivning visar hur du kan använda Konteks rapport i Rapportgeneratorn för att skapa fil med personaluppgifter som sedan infogas i de anställningsavtal (Word dokument) som finns att ladda hem.

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Handledning för Exder Mobile

Handledning för Exder Mobile Handledning för Exder Mobile ReadSoft 2010 ReadSofts kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-09 Exder Mobile Sida 2 av 37 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer