Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Registreringsprogram. kontrolluppgifter"

Transkript

1 Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012

2 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket använd det programmet! Om din pc är kopplad till ett nätverk ska du först läsa avsnitt 3.5 innan du installerar programmet. Det är viktigt att du följer instruktionerna i avsnitt 3 när du installerar programmet. Du kan när som helst i programmet klicka på Hjälp-knappen eller trycka F1. Du kommer då till programmets hjälptexter. Om du får några tekniska problem med programmet kan du ringa vår tekniska support, tfn Telefonen är öppen måndag torsdag kl. 08:00 18:00 samt fredag kl. 08:00 16:00. Du kan även skicka e-post till: Viktigt att tänka på vid registrering av person- och organisationsnummer Om du har registrerat och sparat en kontrolluppgift kan du inte senare lägga till, ändra eller komplettera personeller organisationsnummer på denna kontrolluppgift. Läs mer om detta i hjälptexten till programmet. 2

3 Innehållsförteckning Checklista... 2 Innehållsförteckning Inledning Systemkrav Operativsystem Särskilt gällande aktivitetsfältet Installation av programmet Installation Följ anvisningarna på skärmen Ändra inte föreslagna kataloger Installationen klar Installation i nätverk Starta programmet första gången Föra över uppgifter från förra året Programmets startsida Börja registreringsarbetet Inledning Registreringsbilderna Skicka kontrolluppgifter Skicka kontrolluppgifter till Skatteverket Skicka kontrolluppgifter till Skatteverket via Internet Skicka kontrolluppgifter till Skatteverket på cd (eller annat ADB-medium) Vad gör jag med redovisningen jag skapat? Vanliga frågor Hur gör jag med sammandraget? Kan jag skicka filerna med kontrolluppgifter via e-post? Varifrån får man diskett/cd som ska sändas till Skatteverket? Etiketten till mediet varifrån får man den? Det går inte att öppna funktionen Skapa fil Vad betyder Medielämnare respektive Uppgiftslämnare Knapparna längst ner i registreringsbilderna syns inte Hur vet jag vilka uppgifter jag fört över från föregående år? Hur gör jag om min dator inte hittar databasen KU2011.mdb när jag ska överföra uppgifter från förra året? Övrig information

4 Läs detta innan du installerar programmet och påbörjar registreringen! Läs avsnitt 3 och 4. När du installerat programmet, har du möjlighet att föra över uppgifter från förra året. Det är viktigt att hålla isär begreppen Medielämnare och Uppgiftslämnare. Se nedan, avsnitt 5 och i hjälptexten till programmet! Registrera på följande sätt: 1. Registrera uppgiftslämnare. Starta med att registrera en eller flera uppgiftslämnare. Detta kan helt eller delvis redan vara gjort om du fört över uppgifter från förra året, se avsnitt Registrera kontrolluppgifter. Det är först när du registrerat en uppgiftslämnare som du kan registrera kontrolluppgifterna. Detta kan helt eller delvis redan vara gjort om du fört över uppgifter från förra året, se avsnitt Registrera medielämnare. När du har registrerat samtliga kontrolluppgifter för alla uppgiftslämnare är det dags att ta ut kontrolluppgifterna på filer samt ange medielämnare (= dig själv eller det företag där du arbetar). Uppgiften om medielämnare ska du sedan normalt inte ändra. 1. Välkommen till Registreringsprogram för kontrolluppgifter Detta program vänder sig i första hand till dig som annars skulle lämna dina kontrolluppgifter på papper. Programmet kan också med fördel användas av dig som annars skulle skicka dina rättade kontrolluppgifter på papper. Om du redan har ett redovisningssystem som skapar disketter (eller andra datamedier) med kontrolluppgifter ska du använda det. Programmet kan endast användas för registrering av kontrolluppgifter avseende lön (KU10), ränteinkomst (KU20), ränteutgift (KU25), utdelning m.m. på delägarrätter (KU31) och överlåtelse av bostadsrätt (KU55). Du kan utföra följande moment: Registrera uppgiftslämnare. Registrera kontrolluppgifter. Skriva ut kontrolluppgifter. 4

5 Göra sammanställningar över registrerade kontrolluppgifter och skriva ut dessa. Skapa och lägga tillbaka en säkerhetskopia av databasen. Skapa filer för att lämna kontroll uppgifterna via Skatteverkets filöverföringstjänst på Alternativt kan du spara filerna på ett datamedium och sända till Skatteverkets inläsningscentral. Hur de olika momenten fungerar framgår av hjälptexterna till programmet. Tryck F1 eller klicka på Hjälp-knappen. Problem? Sist i denna broschyr har vi listat ett antal vanliga frågor och svar. Om du får tekniska problem med programmet är du välkommen att ringa vår tekniska support, tfn som har öppet måndag torsdag kl. 08:00 18:00 samt fredag kl. 08:00 16:00. Om du har problem med att fylla i kontrolluppgiften eller har frågor kring kontrolluppgiftsskyldigheten ska du vända dig till ditt skattekontor, se vår webbplats: oss. 2. Systemkrav 2.1 Operativsystem Programmet är för pc och går att använda i Windows 95, 98, 2000, ME, XP, NT, Vista och Windows 7. Programmet är inte utvecklat för att kunna köras under Mac-operativsystem. 2.2 Särskilt gällande aktivitetsfältet Inställningen för Aktivitetsfältet bör vara alternativet Dölj automatiskt. Det finns annars risk att aktivitetsfältet skjuter programmets bildfönster utanför bildskärmen. Resultatet blir då att hjälptexten och knapparna i programmet inte kommer att synas på skärmen. Läs mer om detta i avsnitt

6 3. Installation av programmet 3.1 Installation Lägg i cd-skivan och stäng luckan. Installationen startar inom 10 sekunder. Om installationen inte startar automatiskt så finns det två olika sätt att gå vidare: Alternativ 1 1. Dubbelklicka på ikonen med namnet Den här datorn. 2. Dubbelklicka på ikonen för cdläsaren. 3. Dubbelklicka på ikonen med namnet KUInst12.exe. Alternativ 2 1. Klicka på knappen Start på aktivitetsfältet. 2. Klicka på menyalternativet Kör Om du har cd:n på enhet D: skriver du d:\kuinst12.exe i textfältet. Om du har cd:n på en annan enhet, skriv den enhetens bokstav i stället för d:. Klicka på OK. 3.3 Ändra inte föreslagna kataloger Programmet installeras i Windows standardmapp för programinstallationer, normalt blir det C:\PROGRAM\SKATTEVERKET\ KU2012 men kan variera lite beroende på vilken version av Windows du har. Du bör inte ändra den föreslagna installationskatalogen. Det blir lättare för dig att skapa filer, säkerhetskopiera filer, spara undan databasen till kommande år och överföra filer till Skatteverket om du inte ändrar installationskatalog. 3.4 Installationen klar När programmet är färdiginstallerat bör du läsa avsnitt 4. Tänk på att de filer som du skapar, både för att skicka till Skatteverket och din egen säkerhetskopia sparas i mappen Mina Dokument. Du ska inte använda de filer som ligger i installationskatalogen. Innan du startar programmet första gången bör du läsa avsnitt Följ anvisningarna på skärmen Under installationsförloppet bör du följa alla anvisningar på skärmen och tänk på att inte ändra de föreslagna katalogerna, se nästa avsnitt. 6

7 3.5 Installation i nätverk Programmet är avsett att användas på pc i singelmiljö, alltså inte i nätverk. I de allra flesta fall går det ändå bra att installera programmet lokalt på en pc som är kopplad i nätverk. Man bör dock först rådfråga den som är ansvarig för nätverket. Installation i nätverk sker alltid på användarens eget ansvar och Skatteverket har inte någon support för detta. 4. Starta programmet första gången Du har nu installerat programmet och ska starta det för första gången. Du startar programmet genom att välja START/PROGRAM/ SKATTEVERKET/KU2012. Första gången du startar programmet får du upp en dialogruta med följande utseende: får upp denna dialogruta nästa gång du startar programmet och kan då på nytt ta ställning till om du vill föra över uppgifter eller inte. OBS! Du har endast en chans att föra över uppgifter från förra året. Om du av någon anledning inte vill det klickar du på Nej. Du kommer i så fall inte Om du använde programmet förra året kan du föra över uppgifter från förra året, se avsnitt 4.1. Klicka i så fall på Ja. Om du klickar på Avbryt avbryts programmet och du att kunna göra detta vid ett senare tillfälle. Det är inget krav på att föra över uppgifter från förra året. 7

8 4.1 Föra över uppgifter från förra året Om du använde programmet på samma dator förra året kan du överföra personuppgifter från förra årets databas till årets. De uppgifter som överförs är: Person-/organisationsnummer. Namn, adress, postnummer och postadress. Specifikationsnummer för uppgiftslämnare (arbetsgivare/kreditgivare) och anställda/kunder. Uppgifter om medielämnare överförs inte. Inga belopp överförs från tidigare år. Överföring av personuppgifter sker endast från kontrolluppgifter avseende lön, ränteinkomst, ränteutgift samt utdelning m.m. på delägarrätter men inte från kontrolluppgift avseende överlåtelse av bostadsrätt. Anledningen till detta är att det är osannolikt att en person har sålt en bostadsrätt i samma förening två år i rad. Om du svarar Ja letar programmet upp databasen från föregående år och för över uppgifterna till årets databas. När det är klart visas en dialogruta med följande utseende: Du kan nu börja registrera årets kontrolluppgifter. Om programmet inte skulle hitta databasen från förra året, visas en särskild dialogruta. Läs mer i avsnitt

9 4.2 Programmets startsida När du startar programmet kommer du alltid först till programmets startsida, som ser ut så här: Alla funktioner i programmet startas från menyraden på denna sida. Sidan har ingen webbfunktionalitet. Det går alltså inte att klicka i bilden och på så sätt starta de olika funktionerna. 9

10 5. Börja registreringsarbetet 5.1 Inledning All manövrering i programmet utgår från programmets startsida. Registreringsfälten för kontrolluppgifter är uppbyggda för att påminna så mycket som möjligt om papperskontrolluppgifterna. Detta för att du som användare ska känna igen dig. Du förflyttar dig alltid mellan fälten med TAB och bekräftar med ENTER. En utförlig information om arbetsgången i programmet finns i hjälpfunktionen, som du når genom att antingen trycka på F1 eller på Hjälp-knappen. 5.2 Registreringsbilderna Registreringsbilderna för uppgiftslämnare och kontrolluppgifter ska längst ner i bilden ha sex stycken knappar med texterna Sök, Rensa, Hjälp, Spara, Ta bort och Stäng. Kontrollera att dessa knappar syns på din bildskärm. Om de inte syns, läs mer i avsnitt Redigering av sparad kontrolluppgift I en sparad kontrolluppgift kan du inte ändra på uppgifterna om person-/organisationsnummer eller specifikationsnummer. Om någon av dessa uppgifter är felaktig måste du ta bort kontrolluppgiften och registrera en ny. Det går med andra ord inte att registrera kontrolluppgifter utan personnummer genom att skriva nollor i personnummerfältet och senare komplettera med personnummer. OBS! Skilj på uppgiftslämnare och medielämnare. Uppgiftslämnare är den som enligt lag är skyldig att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket, t.ex. arbetsgivare, långivare och bostadsrättsföreningar. Medielämnare är den som faktiskt skickar in kontrolluppgifterna till Skatteverket, t.ex. en bokföringsbyrå. Då dessa begrepp är viktiga vid användning av registreringsprogrammet ber vi er att läsa mer om dessa i hjälptexten till programmet. 10

11 6. Skicka kontrolluppgifter 6.1 Skicka kontrolluppgifterna till Skatteverket När du är klar med registreringen är det dags att skapa filer eller diskett med kontrolluppgifterna som ska skickas till Skatteverket. Oavsett om du väljer att skicka kontrolluppgifterna till Skatteverket på diskett/cd (eller annat ADB-medium) eller via Skatteverkets filöverföringstjänst på Internet skapar detta registreringsprogram två filer som tillsammans innehåller din kontrolluppgiftsredovisning. Dessa filer har namnen KURED och INFO.KU och lagras i din dator i den katalog du valt när du skapar redovisningen. Du kan nu välja att antingen skicka kontrolluppgifterna via Skatteverkets filöverföringstjänst på Internet eller att lägga dem på en diskett eller cd (eller annat ADB-medium) som du skickar till Skatteverkets inläsningscentral. 6.2 Skicka kontrolluppgifter till Skatteverket via Internet. För att kunna skicka dina kontrolluppgifter till Skatteverket via Internet krävs att du har e-legitimation. Det är filerna KURED och INFO.KU som du ska skicka via Skatteverkets filöverföringstjänst på Internet. Läs mer på e-tjanster/filoverforing. Under alternativet skapa filer, finns möjlighet att starta Skatteverkets filöverföringstjänst på Internet. 6.3 Skicka kontrolluppgifter till Skatteverket på cd (eller annat ADB-medium) Välj alternativet Skapa filer under menyvalet Arkiv och följ instruktionerna. När du är klar finns dina filer KURED och INFO.KU i katalogen du valde när du skapade redovisningen. Det är filerna KURED och INFO.KU som du ska bränna på en cd (eller annat ADB-medium). När du är klar tar du cd:n (eller det andra mediet) och följer instruktionerna under avsnitt 7. Välj alternativet Skapa filer under menyvalet Arkiv och följ instruktionerna. När du är klar finns dina filer KURED och INFO.KU i katalogen du valde när du skapade redovisningen. 11

12 7. Vad gör jag med redovisningen jag skapat? Om du skapat ett datamedium med kontrolluppgifter ska du förse detta med en etikett med följande innehåll: Att innehållet är kontrolluppgifter (skriv KU). Namn, adress och telefonnummer till kontaktperson (viktigt om mediet är oläsligt för inläsningscentralen). Medielämnarens person- eller organisationsnummer. OBS! Du ska enbart skicka mediet med kontrolluppgifter till Skatteverkets inläsningscentral. Du ska aldrig bifoga någon information på papper, eftersom ingen ärendehandläggning förekommer vid inläsningscentralen. Information som du vill lämna i anslutning till kontrolluppgiften ska du skicka till ditt skattekontor. Kontakta ditt skattekontor för ytterligare upplysningar. Uppgifterna är nödvändiga för att Skatteverket ska kunna veta vad som finns på mediet och vem som ska kontaktas om mediet inte är läsbart. Skicka mediet senast den 31 januari till: Skatteverkets inläsningscentral Enhet Östersund Skapa bara ett datamedium eller en omgång filer Det går utmärkt att skicka in kontrolluppgifter för fler än en arbetsgivare/långivare/bostadsrättsförening på samma medium eller samma filer. Skapa därför endast ett medium eller en omgång filer även om du registrerat kontrolluppgifter för flera olika uppgiftslämnare. Läs mer om detta under rubriken Skapa diskett till Skatteverket i hjälptexten till programmet. 12

13 8. Vanliga frågor 8.1 När man lämnar kontrolluppgifter på papper ska man också bifoga ett s.k. sammandrag. Hur gör man med detta när man i stället lämnar kontrolluppgifter elektroniskt? När kontrolluppgifter lämnas elektroniskt lämnas uppgifter i form av en etikettfil. Etikettfilen motsvarar blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter för inkomståret 2012 (SKV 2304). Någon sådan pappersblankett ska då inte bifogas. I Registreringsprogram för kontrolluppgifter skapas denna etikettfil automatiskt när man väljer funktionen Skapa fil. Underlag för etikettfilen är uppgifterna som man registrerar via formuläret Registrera/ komplettera uppgifter om medielämnare. Funktionen Skapa fil skapar alltså två filer, en etikettfil (INFO.KU)och en fil med själva kontrolluppgifterna (KURED). Båda filerna kopieras automatiskt till disketten respektive hårddisken. 8.2 Kan jag skicka filerna med kontrolluppgifter till Skatteverket via e-post eller Internet i stället för på diskett? filerna via Internet krävs e-legitimation. Läs mer om detta i avsnitt Varifrån får man diskett/cd att skicka till Skatteverket? Medielämnaren måste själv hålla med den diskett/cd som ska skickas till Skatteverkets inläsningscentral. 8.4 Varifrån får man etiketten som ska fästas på mediet? Skatteverket tillhandahåller inga etiketter. Använd en vanlig etikett eller märkpenna. 8.5 Det går inte att öppna funktionen Skapa fil. Det beror på att det inte finns några registrerade kontrolluppgifter. Registrera först uppgiftslämnare och därefter aktuella kontrolluppgifter. 8.6 Vad betyder Medielämnare respektive Uppgiftslämnare? Medielämnare är den som skapar mediet och skickar det till Skatteverket. Det är medielämnaren som kontaktas om mediet är oläsligt. Du kan skicka filerna via Internet men inte som e-post. För att skicka 13

14 Uppgiftslämnare är arbetsgivaren/ kreditgivaren/bostadsrättsföreningen. Medielämnare och uppgiftslämnare kan vara samma person/företag. Läs mer om detta i programmets hjälptext. 8.7 Knapparna (Sök, Rensa, Hjälp, Spara m.fl.) längst ner i registreringsbilden syns inte. Vad gör jag åt det? Aktivitetsfältet längst ned på skärmen kan skjuta programmets bildfönster utanför bildskärmen så att hjälptexten och knapparna inte syns. Därför ska du ställa in aktivitetsfältet så att Dölj automatiskt är vald. Gör så här: Klicka på START. Välj Inställningar, Välj Aktivitetsfältet, markera Dölj automatiskt och klicka på Verkställ. 8.8 Hur vet jag vilka uppgiftslämnare/kontrolluppgifter jag fört över från föregående år? För att få reda på vilka kontrolluppgifter/uppgiftslämnare du fört över från förra året måste du gå in i respektive registreringsformulär. I formuläret kan du klicka på SÖK. Du får nu upp en dialogruta med uppgifter om namn och personnummer på de personer/företag som du fört över uppgifter om. Vartefter du registrerar uppgiftslämnare och kontrolluppgifter kompletteras listan i dialogrutorna med dessa uppgifter. Programmet saknar funktion för att skriva ut dessa uppgifter. 8.9 Min dator hittar inte databasen KU2011.mdb när jag ska överföra uppgifter från förra året. Hur gör jag? När du svarar Ja på frågan om du vill föra över uppgifter från förra året kan du få upp en dialogruta på skärmen. I denna dialogruta står det följande: Programmet kan inte hitta databasen med de kontrolluppgifter du registrerade förra året. För att överföring av uppgifter ska kunna ske måste du ange den katalog där databasen KU2011.MDB återfinns. Detta beror på något av följande: Databasen ligger inte på enhet C: på din dator. Åtgärd: Via rullisten väljer du den katalog där databasen ligger och klickar sedan på OK. Uppgifterna förs nu över från förra årets databas. Databasen ligger inte på denna dator. Åtgärd: Klicka på Avbryt. 14

15 Gå in i Utforskaren. Där skapar du en katalog som heter KU2011 och som har följande sökväg: C:\PROGRAM\ SKATTEVERKET\. Flytta över databasen KU2011.mdb från den dator där du har den och lägg den i katalogen du just skapat. Starta Registreringsprogram för kontrolluppgifter. Klicka på Ja när du får frågan om du vill föra över uppgifter från förra året. Uppgifterna förs nu över från förra årets databas. 15

16 Övrig information Tekniska problem Om du har tekniska problem med programmet kan du ringa vår tekniska support. Telefonnumret är och telefonen är bemannad måndag torsdag kl. 08:00 18:00 samt fredag kl. 08:00 16:00. Du kan även skicka e-post till: Andra problem Om du har problem med att fylla i en kontrolluppgift eller har frågor kring kontrolluppgiftsskyldigheten ska du vända dig till ditt skattekontor, se vår webbplats: oss. Skatteverkets webbplats Skatteverkets webbplats ( innehåller bl.a. broschyrer med ytterligare information om kontrolluppgifter. Broschyrerna kan du hämta i form av PDF-filer. Skatteverkets servicetelefon Skatteverkets servicetelefon är öppen dygnet runt. Här kan du få information om skatteregler samt beställa broschyrer och blanketter. Vill du ha en förteckning över vad som erbjuds? Ring , och slå sedan direktval SKV 261 utgåva 15. Utgiven i december 2012.

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön

Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön Arbetsgång 1. Registrera först klart alla löner med utbetalningsdatum under 2010 och se till att dessa är registrerade och uppdaterade. 2. Du måste installera version

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister 7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla anställda

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för Årsuppdatering 2010-2011 Version 1,9 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Skapa kontrolluppgifter

Skapa kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter From v1 innehåller Xdesk lön även funktion för att skapa kontrolluppgifter för föregående år. Innan du väljer att arbeta med att skapa dina kontrolluppgifter, bör du kontrollera

Läs mer

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Instruktion - hämtning av kontrolluppgifter från Nyps 2013-01-09 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Henrik Hedlund 0.5 Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient.

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient. Visma Byråstöd Installationsanvisning Innehåll Viktigt att tänka på innan du påbörjar installationen... 1 Nya versioner... 1 Uppdatering från Visma Klient i samband med datorbyte... 1 Gör så här när du

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems ingår i den produktserie för professionella användare, där även SPCS Administration, SPCS Anläggningsregister, SPCS Bokslut, SPCS Lön, SPCS Koncern, SPCS Skatt Proffs, SPCS

Läs mer

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2010-2011 Version 2,18 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2014.1

Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Innehåll Hämta aktuell version från Kundtorget... 1 Detaljerad beskrivning för nedladdning av programmet från Kundtorget... 1 Kontrollera Microsoft.Net Framework

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING 1 Innehåll Inledning... 3 Installation... 3 Programstart... 4 Huvudformulärets menysystem... 5 Arkiv/användarförteckning... 5 Arkiv/Avsluta... 5 Om/Manual...

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU INNEHÅLL KU... 1 Inställningar och skapa kontrolluppgifter... 1 Skicka kontrolluppgift med e-post till de anställda... 5 Anställda med ogiltig e-postadress...

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sida 1 av 6 GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sidan finns under menyn Verktyg Klientdatabas Förteckning Anstånd Guiden hjälper dig steg för steg att skapa en ansökan för planmässigt anstånd. Ansökan kan

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2011-2012 Version 2,30 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll LATHUND FÖR ÅRSSKIFTE LÖN 2011 2012... - 2-1. LÄS IN UPPDATERINGEN...

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter 8. Skapa register och validera kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2016. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska

Läs mer

Information från Visma Spcs

Information från Visma Spcs Kontrolluppgift och Fora-rapportering i Installation 1 Viktigt att tänka på innan du installerar 1 Så här gör du installationen 2 Årsavslut i 4 Checklista 4 1. Avsluta årets lönekörningar för 2012 4 2.

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas.

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas. KGFs Databas 2013 Innehållsförteckning: Innehållsförteckning:... 1 Allmän information.... 2 Om databasens kvalité:... 2 Om tillämpning i din forskning:... 2 Om programmet:... 2 Om installationen.... 3

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Installation av SDCs insändningsprogram för filer från skördare, skotare eller drivare. 1 Steg 1 installation. Installation ver 03.

Installation av SDCs insändningsprogram för filer från skördare, skotare eller drivare. 1 Steg 1 installation. Installation ver 03. Installation av SDCs insändningsprogram för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av två steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man anger

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Människor i Nederluleå 1776-1805

Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 är en sammanställning av kyrkoarkivalier från Nederluleå församling åren 1776-1805. Under den tiden omfattade Nederluleå nuvarande Nederluleå,

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2012.2

Installationsanvisning fr o m version 2012.2 Installationsanvisning fr o m version 2012.2 Hämta aktuell version från Kundtorget - Gå in på vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se eller logga in via programmet under menyn Kundtorget. Logga in genom att

Läs mer

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se ASSALUB AB - 2 - www.assalub.se I26101-S-11.02 Innehållsförteckning 1 SYSTEMKRAV... 4 2 INSTALLATION... 5 2.1 Inkopiering

Läs mer

Lärarhandledning. Felix börjar skolan

Lärarhandledning. Felix börjar skolan Lärarhandledning för Felix börjar skolan Felixonline är en digital anpassning av barnboksserien Felix börjar skolan utgiven av Bonnier utbildning. Syftet med läromedlet är i första hand att skapa läsupplevelse

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2003 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007 SKV: s inläsningsställe för kontrolluppgifter på diskett: Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund Det finns mycket information på Skatteverkets

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU INNEHÅLL KU... 1 Inställningar och skapa kontrolluppgifter... 1 Kontaktuppgift kontrolluppgift... 2 SINK (Särskild inkomstskatt)... 2 Ägare... 3 Arbetsställenummer...

Läs mer

1 Användarhandledning

1 Användarhandledning Uppdragsanmälan version 1.2 1 Användarhandledning Processen att skicka uppdragsanmälan För att skicka uppdragsanmälan måste en fil med namnet "uppdragsanmalan.xml" skickas till Skatteverket (OBS namnet

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram för filer från skördare, skotare eller drivare. 1 Steg 1 installation. Installation kontor ver 03.

Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram för filer från skördare, skotare eller drivare. 1 Steg 1 installation. Installation kontor ver 03. Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram för filer från skördare, skotare eller drivare Vid installation kommer programmet att automatiskt att sparas på datorns C-enhet. Det går inte att ändra detta.

Läs mer

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning Installationsanvisning från Visma Spcs Visma löneprogram Innehåll Inledning... 1 Standardinstallation... 2 Steg 1... 2 Steg 2... 2 Steg 3... 3 Steg 4... 3 Steg 5... 3 Steg 6... 4 Installation på arbetsstation...

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare:

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA

SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA Välkommen till LäraNära! Här är en snabbguide till hur du installerar programmet och registrerar dig för kurser. Vad du behöver Dator med Windows 98, 2000, XP eller Vista. CD-spelare

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

UTKAST. SKV260 Utgåva 22 (Version 1.1)

UTKAST. SKV260 Utgåva 22 (Version 1.1) UTKAST SKV260 Utgåva 22 (Version 1.1) Innehåll 1 Om broschyren... 3 2 Nyheter inkomståret 2015... 3 3 Allmänt... 4 3.1 Vart vänder man sig om man har frågor?... 4 3.2 Tidpunkter för inlämning/rättelser

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Magnus Palm. Lättläst IT

Magnus Palm. Lättläst IT Magnus Palm Lättläst IT Del 1 LÄRA KÄNNA DIN DATOR 1. Persondatorn... 6. Bekanta dig med Windows XP... 7 3. Filer... 10. Hitta i datorn... 1 5. Gör det enkelt att hitta i datorn... 16 6. Övningsuppgifter...

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Arbetsgången är logisk och bygger på att du går igenom formulären på följande sätt

Arbetsgången är logisk och bygger på att du går igenom formulären på följande sätt Allmänt DPR Årsredovisning är ett avancerat men lättarbetat program som skapar kompletta årsredovisningar. Alla bokföringssystem kan användas till programmet genom att import av bokföringens saldon sker

Läs mer

HogiaLön Classic - version 2014.1.2

HogiaLön Classic - version 2014.1.2 HogiaLön Classic - version 2014.1.2 Installationsanvisningar OBS! Läs först avsnittet om skattedeklaration nedan. Om HogiaLön Classic är installerad och används på flera datorer är det viktigt att uppdateringen

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Introduktion. Skriv in användarnamn och lösenord

Introduktion. Skriv in användarnamn och lösenord LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du har Internet Explorer med Windows

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Registrering av programlicens

Registrering av programlicens Registrering av programlicens Vid nyinstallation krävs att du registrerar din programlicens. När du startar programmet första gången visas följande registreringsbild: Du gör på följande sätt för att registrera

Läs mer

Cirkulärnr: 2000:3 Diarienr: 2000/0027 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2000-01-10 Mottagare:

Cirkulärnr: 2000:3 Diarienr: 2000/0027 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2000-01-10 Mottagare: Cirkulärnr: 2000:3 Diarienr: 2000/0027 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2000-01-10 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk

Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk Cup- och Matchplaneringssystem för PC Efkon AB 2008-2014 Innehållsförteckning: 1 INLEDNING... 1 2 FÖRBEREDELSE OCH PLANERING AV NÄTVERKET...

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Öppna valfri browser, t ex Internet Explorer eller Firefox, och ange url en www.git.ltu.se. Detta medför att följande bild presenteras. OBS! Ny version av

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer