Människor i Nederluleå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Människor i Nederluleå 1776-1805"

Transkript

1 Människor i Nederluleå Människor i Nederluleå är en sammanställning av kyrkoarkivalier från Nederluleå församling åren Under den tiden omfattade Nederluleå nuvarande Nederluleå, Överluleå och Edefors församlingar. I denna CD presenteras alla människor i alla byar för den aktuella perioden i dessa tre församlingar. Grundstommen har formen av en husförhörslängd, men är kompletterad med uppgifter ur födelse- och doplängder, lysnings- och vigsellängder, samt död- och begravningslängder. Det index som medföljer är sorterat efter personernas efternamn. Programmet Adobe Reader gör det också möjligt att söka i dokumenten eller att göra en databaserad indexsökning. Arbetet är utfört av Malcolm C. McDonald. Han har skänkt utgivningsrätten till Pitebygdens Forskarförening. Innehåll och sammanställning: Malcolm C. McDonald Layout och produktion: Pitebygdens forskarförening Copyright 2005 PITEBYGDENS FORSKARFÖRENING

2 Innehåll: Sid: Installation: Datorkrav 3 Installation av Adobe Reader Installation av Människor i Nederluleå 5 Starta Människor i Nederluleå 6 Sökning: Sök med hjälp av Bokmärken 7 Sök i ett dokument 9 Sökning med hjälp av index 11 Utskrift och övrigt: Utskrift 13 Övriga funktioner 14 De olika dokumenten: Människor i Nederluleå Födelsebok Index 15 Handledning 15 Om Malcolm C. McDonalds arbeten 15

3 DATORKRAV PC med WINDOWS: Intel Pentium processor Microsoft Windows 98SE, ME, NT med service pack 6, Windows 2000 med service pack 2, XP 32 MB Ram (64 MB rekommenderas) 80 MB ledigt hårddiskutrymme Internet Explorer 5.01, 5.5, 6.0 eller 6.1 Macintosh: PowerPC G3-processor Mac Os X v MB RAM med virtuellt minne på (64 MB rekommenderas) 30 MB ledigt hårddiskutrymme (ytterligare 60 MB behövs tillfälligt under installationen) HFS-formaterad hårddisk Ytterligare 70 MB hårddiskutrymme för asiatiska teckensnitt (valfritt) 70 MB hårddiskutrymme Om du har en dator som inte uppfyller ovanstående kriterier, eller om installationen av Adobe Reader 7.0 eller 6.0 misslyckas kan du installera Acrobat Reader version 5.1 istället. Alla funktioner som Människor i Nederluleå använder finns med i både version 5.1, 6.0 och 7.0. De två senare versionen har ett mer överskådligt och lättanvänt utseende. Om du använder version 5.1 överensstämmer inte utseendet med det som beskrivs i handledningen. Funktionerna har dock samma namn i båda versionerna.

4 Om du har Adobe Reader version 6.0 (full version) eller 7.0 (full version) installerad på din dator behöver du INTE installera programmet Adobe Reader en gång till. Gå istället direkt till anvisningen för installation av Människor i Nederluleå. Om du har en äldre version av Acrobat Reader måste du avinstallera denna innan du installerar Adobe Reader 7.0 eller Adobe Reader 6.0. Detta är en rekommendation från Adobe som tillverkar programmet. INSTALLATION av Adobe Reader 7.0: Datorkrav: Windows XP eller Windows 2000 med servicepack 2 1. Om du har en äldre version av Adobe Reader måste du avinstallera den versionen 2. Lägg cd-skivan Människor i Nederluleå i cd-romläsaren 3. Klicka på startknappen längst ned till vänster på datorskärmen 4. Klicka på Kör 5. Klicka på Bläddra 6. Välj bokstaven för din Cd-läsare 7. Dubbelklicka på den mapp som har samma namn som ditt Windowssystem. Om du exempelvis har windows XP dubbelklickar du på mappen XP. 8. Markera filen den fil som finns i mappen, för XP heter den AdbeRdr70_sve_full.exe. Klicka på öppna. Klicka på OK 9. Följ instruktionerna på skärmen INSTALLATION av Adobe Reader 6.0: Datorkrav: Windows 98SE/ME/NT eller Windows 2000 utan servicepack 2 1. Om du har en äldre version av Adobe Reader måste du avinstallera den versionen 2. Lägg cd-skivan Människor i Nederluleå i cd-romläsaren 3. Klicka på startknappen längst ned till vänster på datorskärmen 4. Klicka på Kör 5. Klicka på Bläddra 6. Välj bokstaven för din cd-läsare 7. Dubbelklicka på den mapp som har samma namn som ditt Windowssystem. Om du exempelvis har windows 98SE dubbelklickar du på mappen 98SE. 8. Markera filen den fil som finns i mappen, för 98SE heter den AdbeRdr60_sve_full. Klicka på öppna. Klicka på OK 9. Följ instruktionerna på skärmen Om du får problem med installationen av programmet Adobe Reader kan du finna mer uppgifter om programmet på företagets hemsida

5 INSTALLATION AV Människor i Nederluleå (PC) Installation till hårddisken: 1. Lägg cd-skivan i cd-romläsaren 2. Klicka på Startknappen längst ned till vänster på datorskärmen 3. Klicka på Kör 4. Klicka på Bläddra 5. Välj bokstaven för din cd-läsare 6. Markera filen Setup.exe och klicka på Öppna. Klicka på OK 7. Följ instruktionerna på skärmen 8. Installationsprogrammet skapar en genväg på skrivbordet och i programregistret. Genvägen heter Människor i Nederluleå Nu är installationen klar. Du startar Människor i Nederluleå genom att dubbelklicka på genvägen Människor i Nederluleå på skrivbordet. Du kan också starta programmet genom att välja Start (längst ned till vänster på skärmen), Alla program, Människor i Nederluleå och Människor i Nederluleå. För att avinstallera Människor i Nederluleå från hårddisken väljer du Start, Alla program, Människor i Nederluleå och Avinstall Människor i Nederluleå. INSTALLATION AV Människor i Nederluleå (MAC) Installation till hårddisken: 1. Lägg cd-skivan i cd-romläsaren 2. Kopiera mappen Nedlule till hårddisken. Starta programmet genom att köra filen Nedlule.pdf som finns i mappen Nedlule. Om du vill avinstallera Människor i Nederluleå, raderar du mappen Nedlule från din hårddisk.

6 STARTA Människor i Nederluleå Dubbelklicka på genvägen Människor i Nederluleå som finns på ditt skrivbord. Då startas programmet Adobe Reader och dokumentet Nedlule med följande startsida öppnas. Du kan också starta programmet genom att starta programmet Adobe Reader (Start, Alla program och Adobe Reader). Öppna sedan filen C:/program/Människor i Nederluleå/Nedlule.pdf. Sidan fungerar ungefär som en hemsida på Internet. Välj det dokument som du vill läsa genom att klicka på dokumentets namn med vänster musknapp. Nu öppnas det aktuella dokumentet på skärmen. För att gå tillbaka till startsidan igen klickar du på fliken BOKMÄRKEN längst upp till vänster på skärmen. Klicka på ordet startsida. Mer om bokmärken i nästa kapitel.

7 SÖK med hjälp av bokmärken När du öppnar ett dokument genom att klicka på dokumentets namn på startsidan startas programmet Acrobet Reader och valt dokument öppnas. Om du valt Människor i Nederluleå ser det ut som nedan: Det här dokumentet upptar 850 sidor i A4-format. Sidnumreringen följer den numrering som finns i husförhörslängden Nederluleå AI:5 och inte den sidnumrering som programmet presenterar. Malcolm hänvisar hela tiden till den ursprungliga sidnumrering. Det är den siffra som står högst upp till höger på varje sida som är den viktiga. Du kan läsa sidorna sida för sida genom att klicka på de fyra små pilarna längst ned i mitten på skärmen. De betyder i tur och ordning, första sidan, föregående sida, nästa sida och sista sidan. Du kan också läsa sidorna sida för sida genom att klicka på nedåtpilen längst ned på höger sida av skärmen. Men det finns bättre sätt att hitta rätt i dokumentet. Till vänster på skärmen finns en meny med fyra val: STARTSIDA, BYAR, SOLDATER och SIDNUMMER. Om du saknar menyerna klicka på fliken Bokmärken längst till vänster på skärmen. OM du saknar fliken för bokmärken ska du välja Visa, Navigeringsflickar och Bokmärken. Då kommer fliken bokmärken att finnas till vänster på skärmen.

8 Klicka på plus-tecknet (+) framför ordet BYAR för att öppna genvägarna till byar och hemman. Nu öppnas en ny meny med byarna i bokstavsordning. Om du vill se sidorna om Ersnäs klickar du på namnet Ersnäs. Då förflyttas du till sidorna som innehåller uppgifter om Ersnäs. Vet du vilket hemman du vill hitta uppgifter om i Ersnäs så klickar du på plus-tecknet (+) framför ortnamnet Ersnäs. Nu öppnas ännu en meny, och du kan välja hemmansnummer i Ersnäs. Om du har för många menyer öppna kan du stänga dem genom att klicka på minustecknet (-) framför aktuell by eller framför ordet BYAR. När du valt BOKMÄRKEN, BYAR och ERSNÄS ser det ut så här på skärmen: För att gå direkt till en speciell sida klickar du på plus-tecknet (+) framför ordet SIDNUMMER. En meny öppnas med sidnummer grupperade om 50 och 50. Klicka på aktuellt intervall och en ny meny öppnas. Välj sida genom att klicka på aktuellt sidnummer. När du väjer SOLDATER kommer två ytterligare val upp, namn eller nummer. Under bokmärket namn finns en alfabetiskt sorterad lista efter soldatnamnen med genvägar till sidan i husförhörslängden. Under nummer finns länkar till husförhörslängden sorterad efter soldatnumren. Soldater i en viss by hittar du under BYAR och Byanamn samt soldater.

9 SÖK i ett dokument När du har ett dokument öppet kan du välja att söka i aktuellt dokument eller att söka i alla dokument samtidigt. För att söka efter namn eller datum i dokumentet, klicka på knappen med en kikare på. Knappen finns uppe till vänster på skärmen. Då öppnas följande fönster: Om du endast vill söka i det dokument som du har öppet ser du till att det är en grön prick i cirkeln framför texten I det aktuella PDF-dokumentet. Om du vill söka i flera dokument samtidigt klickar du i cirkeln framför Alla PDF-dokument i och väljer mapp genom att klicka till höger på rullisten. Ett bättre alternativ till sökning i alla dokument visas i nästa kapitel av handledningen, indexsökning. Skriv in ett namn eller datum som du vill söka efter. Klicka på knappen Sök. Resultatet visas i en ruta till höger på skärmen. I samma ruta visas hur många träffar som du fått på din sökning. Välj vilket svar du vill se genom att klicka på svaret i rutan till höger på skärmen. Då flyttas du automatisk till den sida i dokumentet där svaret finns. Om du vill söka efter ett speciellt datum skriver du in det i formatet åååå-mm-dd, tex Observera att fullständigt datum måste finnas i originalkällan för att programmet ska hitta det. Om du vet att en person är född men originalkällan endast anger 1789 så kommer programmet inte att hitta aktuell person. Vid sökning gör programmet ingen åtskillnad om årtalet är ett födelse-, vigsel-, eller dödsår. För att göra en ny sökning klickar du på rutan ny sökning.

10 Programmet söker efter den kombination som du angett eller någon kombination med denna början. Om du exempelvis skriver Anders i sökrutan kommer du att få träffar för Anders, Andersson, Andersdotter mfl. Om det endast är Anders som du letar efter ska du sätta en bock i rutan Matcha hela ord. Nu letar programmet exakt efter den kombination du angett, exempelvis Anders. Du kan också söka efter byanamn eller andra text/tecken-kombinationer på det här sättet. Resultatet av sökningen visas alltid till höger på skärmen i form av genvägar till det ord som du sökt efter.

11 SÖKNING med hjälp av index: Indexsökning gör det möjligt att söka efter ett datum eller ett namn i samtliga 3 dokument samtidigt. Första gången du gör en indexsökning måste du tala om för datorn vilket index den ska leta i. Det gör du på följande sätt: 1. Klicka på sök-knappen, knappen med en kikare på 2. Klicka på orden Använd avancerade sökalternativ som finns längst ned till höger på skärmen, inne i sökrutan 3. Klicka på pilen till höger i rullisten under orden leta i. Följande syns då på skärmen: 4. Klicka på Välj index 5. Klicka på Lägg till 6. Klicka på Den här datorn 7. Gå till C:/Program/Människor i Nederluleå och markera filen nlindex.pdx 8. Klicka på öppna 9. Klicka på OK Nu har programmet registrerat att alla indexsökningar ska göras i index nlindex. Nästa gång du ska göra en indexsökning klickar du på kikaren och väljer avancerade sökalternativ, välj Aktuella valda index.

12 Skärmen får då följande utseende: För att göra en sökning skriver du in ett datum eller ett namn i rutan Vilket ord eller vilken fras vill du söka efter?. Klicka sedan på rutan Sök. Resultatet av sökningen visas till höger på skärmen. Det visas i form av en lista där alla dokument som innehåller det sökta begreppet visas med ett plus framför. Om du klickar på plustecknet öppnas en underlista som räknar upp exakt vilka träffar som finns i det dokumentet. Klicka på träffens namn för att gå till aktuellt dokument och sökresultat. När du vill stänga sökfönstret så klickar du på knappen dölj som finns högst upp till höger på skärmen. Om du har cd-skivan 1700-talets Piteå installerad på din dator kan du söka i både 1700-talets Piteå och Människor i Nederluleå samtidigt med hjälp av index. När du väljer index ska du se till att index både från Människor i Nederluleå och 1700-talets Piteå är markerade, nlidex och Carina (i mappen C:/Carina). Sökvägen till Index i Människor i Nederluleå är C:/Program/Människor i Nederluleå/ nlindex.pdx. Sökvägen till Index i 1700-talets Piteå är C:/Carina/Carina.pdx. Programmet söker nu i alla dokument i de två cd-skivorna samtidigt.

13 UTSKRIFT Klicka på Arkiv i rullgardinsmenyn och välj skriv ut, eller tryck in tangentkombinationen Ctrl+P. Då öppnas ett utskriftsfönster. Här kan du välja vilka sidor som ska skrivas ut. Observera att det är det sidnummer som står längst ned till vänster på skärmen som ska anges, inte husförhörslängdens sidnumrering. De olika val som finns för utskrift liknar de val som finns i de flesta ordbehandlingsprogram. Du kan skriva ut alla sidor i dokumentet genom att välja alternativet Alla. Du kan skriva ut den sida som du ser på skärmen genom att välja alternativet Aktuell sida, eller också kan du välja ett intervall av sidor genom att välja sidor från till och ange första och sista sidnummer.

14 ÖVRIGA funktioner: Öppna ett annat dokument Om du vill öppna ett annat dokument kan du göra detta på olika sätt. Antingen går du tillbaka till startsidan genom att klicka på bokmärken och startsida och sedan väljer ett nytt dokument. Eller också kan du använda den gula knappen med en mapp på som finns längst upp till vänster på skärmen. När du klickar på den öppnas den mapp där alla dokumenten ligger. De finns i mappen C:/Program/Människor i Nederluleå om du valt att lägga dem på hårddisken med beteckning C: Gå tillbaka till startsidan För att gå tillbaka till startsidan klickar då på Bokmärken till vänster på skärmen. Klicka på ordet Startsida. Det här fungerar i alla dokument i Människor i Nederluleå. Ändra storlek på dokument och text Om du vill förstora eller förminska texten klickar du på - eller + tecknet längst upp i mitten på skärmen. Mellan - och + tecknet ser du vilken storleksgrad du har valt just nu. Om det står 100% i rutan har du valt just 100%

15 De olika dokumenten: Husförhörslängd En kompletterad längd med Nederluleå husförhörslängd AI: som grund. Läs under länken Om Malcolm C. McDonalds arbeten som du finner på startsidan. Födelsebok Nederluleå Avskrift av Nederluleå födelsebok år Åren innehåller även en avskrift av dopvittnen. Index Dokumentet index innehåller en lista på de personer som upptas i längden Listan är sorterad i efternamnsordning. I den högra kolumnen avläser man sidnummer där personen förekommer. Sedan kan man gå till aktuell sida i husförhörslängden. Sökning kan också ske med Adobe Readers sökprogram samt via Adobe Readers index. Se kapitlet om sökningar. Om Malcolm C. McDonalds arbeten Malcolm presenterar hur han gått tillväga när han sammanställt uppgifterna som finns med i de olika längderna.

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne 1700 - talets Piteå En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne Carina Bäckström (1960-1998) var under många år en hängiven släktforskare. Efter att från början gjort släktutredningar om sin egen

Läs mer

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne 1700 - talets Piteå En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne Carina Bäckström (1960-1998) var under många år en hängiven släktforskare. Efter att från början gjort släktutredningar om sin egen

Läs mer

Människor i Älvsbyn och Jokkmokk

Människor i Älvsbyn och Jokkmokk 1 Människor i Älvsbyn och Jokkmokk - av Börje Öhman - Människor i Älvsbyn och Jokkmokk är en sammanställning av Börje Öhmans släktforskningsarbeten. I denna CD presenteras befolkningen i Älvsbyn och Jokkmokk

Läs mer

Adobe Acrobat. Acrobats fönster !!!

Adobe Acrobat. Acrobats fönster !!! Adobe Acrobat Adobe Acrobat Reader är ett program som gör det möjligt att titta på, skriva ut och söka i PDF-dokument 1. Programmet finns för PC, MacIntosh och UNIX-datorer. PDF-dokument innehåller, förutom

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

25. Hämta Adobe Reader

25. Hämta Adobe Reader 25. Hämta Adobe Reader version 2006-03-01 25.1 25. Hämta Adobe Reader Den här dokumentationen beskriver hur man hämtar programmet Adobe Reader från Internet. Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Att komma igång med DISGEN 8.2

Att komma igång med DISGEN 8.2 Att komma igång med DISGEN 8.2 Nedanstående bild är den man möter när man installerat programmet. I handledningarna för de olika versionerna av DISGEN finns beskrivning hur man kommer igång med inmatning

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

15 Skapa en Start-Diskett

15 Skapa en Start-Diskett 151 15 Skapa en Start-Diskett När du startar din PC så letar den efter vissa uppstartningsfiler. Sökningen börjar på din diskettenhet och därefter på hårddisken. Detta innebär att om något är fel med din

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Lärarhandledning. Felix börjar skolan

Lärarhandledning. Felix börjar skolan Lärarhandledning för Felix börjar skolan Felixonline är en digital anpassning av barnboksserien Felix börjar skolan utgiven av Bonnier utbildning. Syftet med läromedlet är i första hand att skapa läsupplevelse

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC och Mac Inför och under kongressen 2015 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

Användarhandledning pcskog Bmwin 2011

Användarhandledning pcskog Bmwin 2011 Användarhandledning pcskog Bmwin 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB All Rights Reserved Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog BM-win konvertering 2.1

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas.

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas. KGFs Databas 2013 Innehållsförteckning: Innehållsförteckning:... 1 Allmän information.... 2 Om databasens kvalité:... 2 Om tillämpning i din forskning:... 2 Om programmet:... 2 Om installationen.... 3

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

AD OnLine AD OnLine 2008-09-12

AD OnLine AD OnLine 2008-09-12 Användarmanual till AD OnLine AD OnLine 2008-09-12 2 Inledning I denna kortfattade manual kommer vi att visa och berätta om AD OnLine som är Arkiv Digitals onlinetjänst för att titta på det historiska

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS-K version 3.0b

Installationsanvisning för LUQSUS-K version 3.0b Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS-K version 3.0b Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem

Läs mer

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON STYLUS PHOTO 925. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON STYLUS PHOTO 925

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Installation av WinPig

Installation av WinPig Installation av WinPig Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd-skiva, den går inte att hämta från Internet. Efter installationen skall grundinställningar göras, läs om dessa i slutet av detta

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan Utgåva 1 och Lär dig surfa på Internet Sammanställd av: SeniorNet i Södertälje November 2008 Vi använder här Microsofts surfprogram: Windows Internet Explorer På skrivbordet högerklickar du på ikonen:

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient.

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient. Visma Byråstöd Installationsanvisning Innehåll Viktigt att tänka på innan du påbörjar installationen... 1 Nya versioner... 1 Uppdatering från Visma Klient i samband med datorbyte... 1 Gör så här när du

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems ingår i den produktserie för professionella användare, där även SPCS Administration, SPCS Anläggningsregister, SPCS Bokslut, SPCS Lön, SPCS Koncern, SPCS Skatt Proffs, SPCS

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Anvisningar för nedladdning av programmet IHS Insight TM

Anvisningar för nedladdning av programmet IHS Insight TM Anvisningar för nedladdning av programmet IHS Insight TM Dubbelklicka på länken i mejlet. Välj önskat språk i rullgardinsmenyn og klicka på OK. Klicka på Næste för att starta installationen av programmet

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar.

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar. Skrivbordet... 1 Aero... 1 Anpassa skrivbordet och aktivera Aero-tema... 1 Ändra storlek på skrivbordsikoner... 1 Ändra skärmupplösning... 1 Startmenyn... 2 Sök... 3 Aktivitetsfältet... 3 Förhandsgranska

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se FOR BETTER UNDERSTANDING Snabbguide www.wordfinder.se Tekniska förutsättningar WordFinder 10 Professional för Mac kräver följande: Processor: Intel Mac OS X 10.5 eller senare. Installation Installation

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac Senast uppdaterad 2016-06-01 Biblioteket Skapa och redigera pdf-filer Vid elektronisk publicering av avhandlingar och studentarbeten (examensarbeten) ska du använda filformatet PDF (Portable Document Format).

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning Användarmanual Utbildningsportalen 1 Innehållsförteckning Sid 1. Logga in 3 1.1 Registrera dig 4 1.2 Logga in på startsidan 7 1.3 Om du glömt ditt lösenord 8 2. Startsidan 9 3. Utbildningar 10 4. Tester

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Nya utskriftsinställningar

Nya utskriftsinställningar 1 Nya utskriftsinställningar Mallar inställningar för utskriftsformat Innehållet och utseendet i varje utskriftsform styrs av en mall. Mallarna för de ingående delarna är samlade i en Inställningsmall.

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 3: Ljud, del 1

IT-körkort för språklärare. Modul 3: Ljud, del 1 IT-körkort för språklärare Modul 3: Ljud, del 1 Innehåll Ladda ner Audacity och hjälpprogrammet LAME 3 Installera Audacity och LAME 7 Spela in med Audacity 9 Spara och exportera i MP3-format 11 Ladda upp

Läs mer

del 3 ARBETA MED PROGRAM

del 3 ARBETA MED PROGRAM del ARBETA MED PROGRAM Det finns ett enormt stort antal program som kan användas tillsammans med Windows Vista. Med ett ordbehandlingsprogram som Microsoft Word till exempel, kan man skapa, redigera och

Läs mer

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se ASSALUB AB - 2 - www.assalub.se I26101-S-11.02 Innehållsförteckning 1 SYSTEMKRAV... 4 2 INSTALLATION... 5 2.1 Inkopiering

Läs mer

Grundkurs i släktforskning på distans

Grundkurs i släktforskning på distans Grundkurs i släktforskning på distans Steg 1 Den här lektionen går ut på att du ska lära dig använda databasen Sveriges befolkning 1970. När du kommit underfund med hur den fungerar kan du testa att söka

Läs mer

Startmenyn 2 Information 3

Startmenyn 2 Information 3 MANDATFÖRDELNING HANDLEDNING 1(21) Innehållsförteckning Startmenyn 2 Information 3 Inmatning av valresultat till fullmäktige 4 Beräkning av preliminär fullmäktige 4 Distrikt 5 Uppdatera Distrikt 6 Lagra

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Läsplatta - ANDROID

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Läsplatta - ANDROID Lathund för att hantera kongresshandlingar Läsplatta - ANDROID Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Starta Egenrapportering automatiskt i Windows

Starta Egenrapportering automatiskt i Windows EGENRAPPORTERING WINDOWS Starta Egenrapportering automatiskt i Windows En förutsättning för att starta Egenrapportering är att man har Java installerat på sin dator. Vi rekommenderar av säkerhetsskäl att

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Svenska klassiker utgivna av Svenska Akademien

Svenska klassiker utgivna av Svenska Akademien Svenska klassiker utgivna av Svenska Akademien Manual till digital textversion Svenska klassiker utgivna av Svenska Akademien Digital textversion projektledare: Bo Svensén, Svenska Akademiens sekretariat

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

WF 9 MAC Kom i Gång SV Sida 1 FOR BETTER UNDERSTANDING KOM I GÅNG.

WF 9 MAC Kom i Gång SV Sida 1 FOR BETTER UNDERSTANDING KOM I GÅNG. WF 9 MAC Kom i Gång SV 07-08-10 07.43 Sida 1 FOR BETTER UNDERSTANDING KOM I GÅNG www.wordfinder.se WF 9 MAC Kom i Gång SV 07-08-10 07.43 Sida 2 Tekniska förutsättningar WordFinder 9 Professional för Mac

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Instruktion för konvertering av e-post i Lotus Notes med Swing PDF Converter

Instruktion för konvertering av e-post i Lotus Notes med Swing PDF Converter 1.2 Utgåva 1 (16) för konvertering av e-post i Lotus Notes med Swing PDF Converter Hur du väljer i Lotus Notes vad du vill konvertera... 1 Från arkivfil... 1 Från Inkorgen... 1 Från mapp... 2 Alternativ

Läs mer