RISKBEDÖMNING. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RISKBEDÖMNING. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB"

Transkript

1 RISKBEDÖMNING Användarhandbok Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 1

2 1 INSTALLATION HÅRD OCH MJUKVARUKRAV INSTALLATION... 4 INSTALLERA RISKBEDÖMNING... 4 INSTALLERA DATABAS OCH DRIVRUTINER... 4 INSTALLERA LICENS... 5 MANUALER... 5 DEMONSTRATIONER... 5 STARTA PROGRAMMET... 5 NÄTVERKSINSTALLATION INFORMATION OM LICENSER OCH GARANTIER INTRODUKTION ÖVERSIKT... 6 PROGRAMÖVERSIKT... 6 SYSTEMÖVERSIKT OM MANUALEN ARBETSGÅNG LÄGG IN GRUNDDATA... 7 KUND/ÄGARE/BRUKARE... 8 ANLÄGGNING... 8 AGGREGAT/SYSTEM SKAPA NYTT PROJEKT/RISKBEDÖMNING BEARBETNING PROJEKT FLIKAR TEXTDOKUMENT RITNINGAR BLANKETTER ANNAN DOKUMENT TYP KOPIERA DOKUMENT LÄNKADE DOKUMENT EXTERNA DOKUMENT UTSKRIFT AV RISKBEDÖMNING DIGITAL LEVERANS AV RISKBEDÖMNING SKAPA NYTT RISKANALYS/RISKINVENTERING BEARBETNING RISKANALYS/INVENTERING SPARA SOM MALL...19 CHECKLISTA KONSTRUKTION ÅTGÄRDER OCH FORTLÖPANDE TILLSYN CHECKLISTA SLUTKONTROLL GENERELL HANTERING...22 ALLMÄN HANTERING WINDOWS Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 2

3 UPPDATERING AV REGISTER INMATNINGSBILDER/FORMULÄR MENYVAL INSTÄLLNINGAR/LOGOTYP ARKIV SKRIVARINSTÄLLNING ?/OM SÄKERHETSKOPIERING PROBLEM SOM KAN UPPSTÅ INSTALLATIONSPROBLEM PROBLEM DÅ NI ANVÄNDER PROGRAMMET TEKNISK BESKRIVNING DATABAS PROGRAMSPRÅK Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 3

4 1 Installation 1.1 Hård och mjukvarukrav För att kunna installera och använda programmet krävs minst följande: IBM/PC Pentium 256 MHz med 64 Mb RAM Minst 40 Mb ledigt minne på hårddisken. 256 Färgers SVGA (800x600). Windows 98 / NT 4.0 / 2000 / XP En skrivare installerad under Windows. MDAC Drivrutin från Microsoft (Finns på CD med programvaran) JetEngine Drivrutin till Access Databas från Microsoft (Finns på CD med programvaran) 1.2 Installation Installera Riskbedömning Sätt in CD-skivan. CD-skivan skall starta av sig själv. Gör den inte det, klicka på Start -knappen och välj Kör. Skriv sedan d:\launch.exe (där d:\ motsvarar er cd-spelare) i inmatningsfältet. Klicka sedan på OK. När cd-skivan startat klicka på Våra program. Välj sedan att installera Riskbedömning. Följ instruktionerna i installationsprogrammet. Om ni väljer att installera programmet i ett annat bibliotek än det som kommer som förslag skall ni tänka på att det är i detta bibliotek ni sedan skall uppdatera till nya versioner. Gör därför en anteckning var ni installerade programmet någonstans. Förslag på installationsbibliotek är c:\program\sdf\. Installera databas och drivrutiner Databasen är benämningen på alla de register där programmet lagrar projekt, dokument, kunder, anläggningar, komponenter, artiklar mm som ni matar in i programmet. Databasen är gemensam för övriga program i serien Datorstöd för Installatörer. Detta innebär att brukare/ägare, anläggningar, aggregat som ni lägger upp i programmet även finns att tillgå i exempelvis Serviceprogrammet. OBS! Ni som har tidigare program i serien Datorstöd för installatörer skall ni ej installera databasen. Installation Databas När cd-skivan startat. Välj våra program och installera databas, installera ny tom databas. Följ instruktionerna på skärmen. Riskbedömning använder Microsoft Access som databas. Om Access ej finns installerad på den dator som skall användas programmet skall drivrutiner för MDAC och JetEngine installeras. Installation MDAC När cd-skivan startat. Välj våra program och installera databas, installera MDAC. Följ instruktionerna på skärmen. Installation JetEngine När cd-skivan startat. Välj våra program och installera databas, installera JetEngine. Följ instruktionerna på skärmen. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 4

5 Installera licens Riskbedömning På bifogad diskett finns en licensfil som anger vilka program i gruppen Datorstöd för Installatörer ni använder. Om ni vill börja använda fler program kontaktar ni Svensk Dataförvaltning AB för utökning av er licens. Installera licens från diskett genom att klicka på Start -knappen och välj Kör. Skriv sedan a:install i inmatningsfältet och följ instruktionerna på skärmen. Manualer För att läsa manualer som ligger på CD-skivan måste Adobe Acrobat Reader vara installerad på datorn. Har ni inte detta redan följer det med på CD-skivan. Klicka på Övrigt på startskärmen och installera programmet därifrån. Demonstrationer På CD-skivan finns även demonstrationer som beskriver de vanligaste rutinerna i programmet. Dessa demos finns att välja på samma sida från vilken ni installerade riskbedöming. Starta programmet Om ni installerat programmet efter anvisningarna ovan kan ni starta programmet via start/program/program från SDF/Riskbedömning. Ni kan också starta programmet genom att dubbelklicka på programikonen eller programfilen RiskBed.exe i utforskaren. Ett tips är att ni skapar en genväg till programmet direkt från skrivbordsytan. Detta gör ni enklast genom att från utforskaren, med höger musknapp, dra programikonen till skrivbordytan. Då ni släpper höger musknapp anger ni skapa genväg här i dialogrutan som kommer upp. Nätverksinstallation Programmet kan även installeras på en server och delas ut så flera användare kan använda programmet samtidigt. För att detta skall fungera skall ni följande åtgärder utföras. På servern Installera program och databas enligt installationen ovan men välj denna gång att installera till ett bibliotek som ligger på ert nätverk. På varje arbetsplats Installera drivrutinerna för MDAC och JetEngine lokalt på varje arbetsplats. 1.3 Information om licenser och garantier Programmet levereras med en licens per företag och kontor. I licensen ingår även att ni kan installera en nätverksversion för fleranvändare. Svensk Dataförvaltning AB garanterar att program är felfria vad beträffar material och läsbarhet vid leverans. Eventuella fel i programmets funktion rättas efter anmälan. Utöver detta ges ingen garanti för programmets egenskaper eller prestanda. Svensk Dataförvaltning AB ansvarar inte heller för eventuella skador som kan uppstå i samband med att programmet används. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 5

6 2 Introduktion 2.1 Översikt Programöversikt Då det nu finns ett krav och behov på att alla trycksatta kylaggregat skall riskbedömas har Svensk Dataförvaltning i samarbete med Kylentreprenörenas förening tagit fram detta program som hjälper till med detta arbete. Programmet vänder sig främst till Kylentreprenörer men kan givetvis också användas direkt av anläggningsägaren/brukaren. I programmet kan man göra riskanalys enligt AFS eller PED. Man kan även göra den enklare riskinventering för mindre aggregat. När man är klar med sin analys/inventering kan man skriva ut dokumentation på analysen, program för fortlöpande tillsyn, checklistor, bifogad dokumentation, mm. Med vid leverans av programmet kom också ett antal standarddokument som man kan använda. Programmet jobbar med samma register på kunder, anläggningar och aggregat som övriga program i serien Datorstöd för installatörer. Detta medför exempelvis att vid riskbedömning på befintligt aggregat finns detta redan upplagt eller att den fortlöpande tillsynen enkelt förs över till programmet för Drift- och Underhållsinstruktioner. Alla riskanalyser/inventeringar som utförs för olika aggregat sparas, Man kan också skapa egna mallar för att använda på ofta förekommande installationer. I programmet finns vid start en kund Sven Svensson med tillhörande anläggningar och aggregat. Denna kund finns med som exempel och bör ej tas bort eller döpas om. Systemöversikt Programmet jobbar mot en gemensam databas där andra program i serien Datorstöd för installatörer ingår. Bl.a. program för orderhantering, kalkylering skapa Drift- och underhållsinstruktioner för olika anläggningar och program för kvalitetssäkring av företaget och olika projekt. Det finns också koppling till handdator som serviceteknikern har med sig på fältet. All inrapportering sker då till denna handdator istället för att man skriver på sin arbetsorder. Handdatorns uppgifter förs sedan över till Servicesystemets data. 2.2 Om manualen I manualen beskrivs de olika momenten som man vill utföra i programmet med bilder och förklarande texter. I manualen beskrivs i kapitel 3 den normala arbetsgång när man skapar och förändrar en riskanalys/riskinventering. Vi rekommenderar att ni första gången följer denna beskrivning noga. I kapitel 4 kan ni även läsa kapitlet om generell hantering och i kapitel 5 beskrivs de olika menyvalen. Använd även Svensk Kylnorm kapitel 11 som referensmanual. Ni kan också alltid ringa oss på Svensk Dataförvaltning, så guidar vi er vidare. Vi är ju också alltid glada för tips på hur vi kan förbättra programmen. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 6

7 3 Arbetsgång Då en ny riskanalys/riskinventering skall skapas måste först grunddata med brukare/ägare, anläggning och aggregatuppgifter läggas in. Dessa uppgifter kan sedan givetvis kompletteras under projektets gång. När grunduppgifterna finns på plats skapar man en riskbedömning med aktuell data. Om kund/anläggning/aggregat finns upplagt tidigare behöver enbart aggregat kompletteras med lite data. 3.1 Lägg in grunddata Innan en ny riskbedömning kan utföras måste grunddata finnas. Först skall en ägare/brukare anges därefter anläggning och därefter aggregat/system. Dessa uppgifter är obligatoriska. Via knappen ny eller via arkiv/ny/ skapas en ny kund/ägare/brukare, anläggning och aggregat. Här växlar man mellan projekt- och kundutforskare. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 7

8 Kund/ägare/brukare Uppgifterna som läggs upp kan sedan givetvis redigeras. Kundnr används framförallt av administrativa system och behöver kanske inte anges här. Kontaktperson måste först läggas upp i ett personregister. Sedan knyts personen till aktuell kund. Anläggning En kund/ägare/brukare kan ha ett antal anläggningar. Anläggningar avser byggnader eller verksamheter. Exempelvis kan fastighet, butik, hyreshus, kontor, industri, restaurang anses vara en anläggning. Ny anläggning läggs upp genom att man markerar aktuell ägare/brukare och väljer skapa eller kopiera ny anläggning. Hämta kontaktman från personregistret. I detta exempel hämtas samma person som lades upp som kontaktman på kund/ägare/brukare. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 8

9 Aggregat/system En anläggning består också av ett eller flera aggregat För att skapa en nytt aggregat markera aktuell anläggning och välj skapa eller kopiera. Ange nummer och benämning på aktuellt aggregat. Installatör anges endast om installatören är någon annan än det egna företaget. Ange de olika tekniska data som anses relevant. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 9

10 3.2 Skapa nytt Projekt/Riskbedömning Då grunddata angetts med fastighetsbrukare/ägare med tillhörande anläggning för aktuellt projekt kan ett nytt projekt skapas. All grunddata kan när som helst under projektets gång ändras. För att skapa ett nytt projekt. Välj fliken projekt och välj Arkiv/ny/nytt projekt. Man kommer då till en guide som hjälper till med att skapa ett nytt projekt enligt nedan. Steg 1 Ange projektets namn. Steg 2 Välj den anläggning projektet avser. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 10

11 Steg 3 Välj den mall som skall användas för detta nya projekt. Då man gjort ett antal projekt väljer man det projekt som mest liknar detta nya. Mallens alla flikar och dokument kommer att kopieras. Om man väljer att inte bocka för Kopiera dokument skapas tomma dokument av samma typ som originalet. Uppgifter för blanketter knutna till databasen kopieras ej. Dessa skapas dynamiskt beroende på de aggregat, komponenter osv som lagts upp. Sök mall. Nytt projekt kan också skapas tomt helt utan mall och får då byggas upp från grunden med flikar och dokument. Ange om innehåll i textdokument, ritningar etc. ska kopieras över till det nya projektet. Steg 4 Välj vilka aggregat som skall omfattas av riskbedömningen genom att bock för dessa i listan över anläggninens aggregat. När ingående aggraget valts klickar man på slutför och det nya projektet/riskbedömningen skapas och är klart för vidare bearbetning. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 11

12 3.3 Bearbetning projekt Då ett nytt projekt/riskbedömning skapats skall de olika kapitlen med dokument gås igenom, kompletteras och ändras. I den riskbedömning som skapats för projekt kan flikar och dokument läggas till, ändras, kopieras eller tas bort. Dock är de mallar som ligger i programmet, utarbetade av Kylentreprenörernas förening, som en svensk standard för hur riskbedömning skall se ut. Så vi rekommenderar att dessa används. Lägg till nya dokument. Via denna knapp. Ta bort dokument. Markera det dokument som skall bearbetas. Markerat dokument bearbetas. Nedan kommer de olika typerna av flikar och dokument att beskrivas. Om man är osäker på hur en blankett ser ut kan man enkelt förhandsgranska eller skriva ut aktuellt dokument. Flikar Normalt sett består en riskbedömning endast av en flik som i sin tur består av ett antal dokument. Det finns dock inget som hindrar att man har flera flikar och flikar kan skapas nya eller kopieras från tidigare projekt. En flik kan också tas bort. Observera att även underliggande dokument då försvinner. Ny flik för Ingående dokument skapas med nummer 1. Textdokument I programmet finns inbyggt en ordbehandlingsfunktion som kan jämföras med Microsoft Wordpad. Dokument av typen Microsoft Word kan kopieras in och redigares. Man kan också i programmet använda sig av Microsoft Word direkt. Man skall då välja att kopiera in annan dokumenttyp. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 12

13 Då ett nytt dokument skapas skall man ange löpnummer inom fliken och dokumentets namn. Dessa uppgifter skrivs sedan ut i dokumenthuvudet. Texten redigeras enligt nedan. Via knapprad nås olika funktioner. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 13

14 Ritningar Programmet innehåller också ett enkelt ritprogram. Till detta ritprogram finns inlagt de vanligaste symbolerna för VVS, Vent, Kyla och El. Även nya symboler kan skapas till ett eget bibliotek. Ange format på ritningen. Knappar med olika funktioner. För beskrivning av funktion markera aktuell knapp. Välj från symbolbibliotek de symboler som skall användas. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 14

15 Blanketter I programmet finns 10 st standardblanketter inlagda. Blanketter knyts upp mot den data som matas in i programmet. Till vissa blanketter som exempelvis försättsblad kan ej någon data anges. Dessa blanketter skapas dynamiskt med den data som finns i programmet. I detta fall hämtas uppgifter från anläggning, ägare samt själva projektet. För att få en uppfattning om hur en blankett ser ut kan den förhandsgranskas genom att klicka på fliken Förhandsgranskning. Klicka här för att förhandsgranska dokumentet För att redigera data för identifiering klicka på knappen ändra. Annan dokument typ Till programmet kan knytas andra dokument än de som direkt hanteras av programmet. Exempelvis Acrobatdokument. Aktuellt program skall då finnas installerat på er dator. De dokument som skickats med i mallarna är ett exempel på detta. De har skapas i formatet Acrobat (*.pdf) och kan läsas med Acrobat Reader. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 15

16 Hämta aktuellt dokument via denna dialogruta. I detta exempel har ett Acrobatdokument lagrats i riskbedömningen. Klicka här för att öppna dokumentet i associerat program Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 16

17 Kopiera dokument Dokument från tidigare gjorda riskbedömningar kan kopieras in. Länkade dokument Man kan även länka dokument till en riskbedömning. Observera att då orginalet förändras eller tas bort sker detta även på dokumentet i riskbedömning. Externa dokument Med externa dokument avses sådana som skall ersättas efter utskrift av en riskbedömning. Ett blad skrivs också ut som då skall ersättas med ett original. 3.4 Utskrift av riskbedömning Då ett projekt är klart och alla dokument redigerats kan man skriva ut. Man kan givetvis också skriva ut under projektets gång. Kanske skall riskkällorna tas ut manuell ifyllnad för senare inläsning av protokolldata i programmet. För utskrift välj arkiv/utskrift (Ctrl+P) eller klicka på skrivaren. Från dialogen kan man sedan välja att antingen skriva ut hela projektet eller vald flik. Digital leverans av riskbedömning Det går utmärkt att leverera riskbedömningen på CD eller annat digitalt media. Istället för att skriva ut bedömningen på papper skapar man via Acrobat Distiller pdf-filer av de olika dokumenten. 3.2 Skapa nytt riskanalys/riskinventering Då grunddata angetts med kund med tillhörande anläggning och aggregat samt ett projekt för riskbedömning skapats kan riskanalys/riskinventering utföras. Enbart en typ av bedömning kan skapas per aggregat. Har ni gjort en riskanalys enligt PED och istället vill ha en riskanalys enligt AFS kommer tidigare analys tas bort. För att starta en riskanalys/inventering gå in på blanketen Riskkällor och markera aktuellt aggregat. Klicka på knappen Hämta riskkällor. Välj vilka riskkällor som ska kopieras: Riskanalys enligt PED, Trycksäkerhetsdirektivet Riskanalys enligt AFS, Arbetsmiljöverkets föreskrifter Riskinventering, enklare inventering för mindre aggregat. Egen mall (tidigare gjorda riskanalyser kan sparas som egna mallar för att sedan kopieras) Kopiera från aggregat/system. Riskkällorna kopieras, ifyllda och klara, från ett redan färdigt projekt. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 17

18 3.3 Bearbetning Riskanalys/inventering Då aktuell riskbedömning valts skapas ett antal tabeller och flikar som skall fyllas i. I exemplet nedan visas en riskanalys enligt PED. Ange konsekvensnivå/klass 0 - Försumbar; lindrig skada I - Marginell, enstaka skadade II - Betydande; fåtal allvarligt skadade III - Stor; många skadade, enstaka dödsfall IV - Katastrofal; flertal dödsfall, många svårt skadade Via knappar kan man skapa nya rader, ändra, ta bort, hämta samtliga punkter från mall, spara som mall. Välj flik. Direkt relaterade eller icke direkt relaterade. Varje rad bedöms och beroende på bedömning sätts om raden är ok eller ej. En rad är inte ok förrän den bedömts eller satts till ej aktuell. Rader kan också tas bort. Rader kan tas bort eller markeras som ej aktuella. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 18

19 Genom att dubbelklicka på en rad kan ytterligare uppgifter anges. Radnummer anger den ordning som raden skall visas. Radtyp anges som normal eller rubrik. Rubrik färgas grå och kan ej analyseras. Ange om raden är aktuell eller ej för denna analys. Ange eventuella åtgärder som utförts för att minska sannolikheten. Ange sannolikhet P1 försumbar P2 Osannolik P3 Förekommande P4 Trolig P5 - Vanlig Ange sannolikhet efter åtgärder. Då alla rader i riskanalysen genomgåtts kan man skriva ut analysen eller gå vidare till nästa flik. Spara som mall Man kan också spara sin riskanalys som en mall att använda nästa gång vid ett liknande projekt. Detta gör man genom att klicka med höger musknapp på mallen och via den meny som då dyker upp välja spara som mall. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 19

20 Checklista konstruktion På denna blankett anger man riskkällor/orsak vid konstruktion med hänvisning till avsnitt i AFS och referens till olika avsnitt i bifogad dokumentation eller Drift- och underhållsinstruktion. Även här kan rader sättas aktuella eller ej. Varje rad beskriver en riskkälla med bifogad dokumentation. Rader kan tas bort eller läggas till. Genom att dubbelklicka på en rad kan ytterligare uppgifter anges på samma sätt som vid riskanlays. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 20

21 Åtgärder och fortlöpande tillsyn Under dessa blanketter anges de punkter som är aktuella. Punkter kan lägga till eller tas bort enligt tidigare. Punkterna i blanketterna Åtgärdsprogram, Program för fortlöpande tillsyn och Checklista Fortlöpande tillsyn kan också hämtas in från riskkällorna. Fyller man i blanketten Riskkällor först kan sedan punkterna hämtas in från denna genom att man klickar på kopiera-knappen. Genom att dubbelklicka på en rad kan ytterligare uppgifter anges på samma sätt som tidigare. Checklista slutkontroll Under denna flik anges de punkter som är aktuella vid en slutkontroll. Det finns också två flikar en för moment som utförts och en för om dokumentation finnes. Punkter kan lägga till eller tas bort enligt tidigare flikar. Genom att dubbelklicka på en rad kan ytterligare uppgifter anges på samma sätt som tidigare flikar. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 21

22 4 Generell hantering Allmän hantering Windows Programmet följer helt Windows standard. Detta gör det enklare för er då ni kan överföra de kunskaper ni lärt er genom att använda olika Windows-program. Menyer I programmet finns en huvudmeny från vilken man väljer de rutiner som skall utföras. I olika inmatningsbilder finns även menyer som kommer fram genom att man klickar med höger musknapp. Tangenter och kortkommandon För att undvika att arbeta för mycket med pekdon, finns det kortkommandon för de uppgifter man vill utföra. Dessa kortkommandon finns angivna i menyvalet för rutinen. Exempel på de vanligaste kortkommandona är: Ny - Ctrl+Ins Spara - Ctrl+S Ta bort post - Ctrl+Del Sök - Ctrl+F Utskrift - Ctr+P Förhandsgranska utskrift - Ctr+G Lista - F9 Ctrl+N - Dagens datum vid datumfält Avbryt - Esc Avsluta - Alt+F4 Understrykt bokstav innebär att man kan komma åt denna del med Alt+understrykt bokstav. Exemplevis Arkiv når man med Alt+A. Förflyttning mellan olika fält sker i Windows med tab-tangenten. Med Retur- och Enter-tangenten bekräftar man en hel inmatningsbild. Uppdatering av register Alla register uppdateras på samma sätt. Vilken uppgift man vill utföra väljs via knappar eller en meny som man får fram genom att klicka med höger musknapp. Det finns även kortkommandon enligt följande: Ctrl+Ins - Ny Ctrl+Enter (Dubbel klick)- Ändra Ctrl+Del - Ta bort I detta fält skriver man in den post man söker. Använd knappar eller snabbtangenter enligt ovan. Genom att trycka på en rubrik sorteras registret i vald ordning. I detta fall efter leverantörens namn. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 22

23 Inmatningsbilder/formulär Då man exempelvis lägger upp ny eller uppdaterar en leverantör kommer man till ett formulär som man avslutar med ok eller avbryter. Vid ok läggs leverantören upp eller förändring sparas. Vid avbryt sker ingen uppläggning och bearbetningen avbryts. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 23

24 5 Menyval Ytterligare funktioner nås via olika menyval. 5.1 Inställningar/Logotyp På alla utskrifter kan ni få er logotyp utskriven i vänstra hörnet, mitten eller till höger på pappret. I nedanstående bild anger man var er logotyp ligger lagrad. Datafilen som innehåller loggan måste vara av typen bitmap (*.bmp) Ange sökvägen till loggan. Ange höjden på logga i mm på pappret. Via denna knapp kan ni leta upp aktuell logotypfil. 5.6 Arkiv Skrivarinställning Via denna bild ställer man in den skrivare som skall användas från programmet. Alla utskrifter från programmet använder stående A4 som standard. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 24

25 5.7?/Om Via menyvalet om kan man se aktuell version av program och databas. Här finns också sökvägen till databas angiven. Om ni ringer vår support är detta uppgifter som är bra att ha framme. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 25

26 6 Säkerhetskopiering Man skall alltid ha säkerhetskopia på det man lägger in i sina datasystem. Tänk på att man alltid kan ersätta programmen men data som matats in måste man mata in igen. En bra regel är att man tar en säkerhetskopia då man ej vill mata in samma uppgifter en gång till. Om man jobbar i nätverk har man kanske en central rutin för säkerhetskopiering. De filer som behöver säkerhetskopieras är dels databasen SDF.mdb och alla dokument som ligger i underkatalogen.\dokument. 7 Problem som kan uppstå 7.1 Installationsproblem Nedan redovisas kända problem som kan uppstå om man ej installerat program och databas på rätt sätt. Felaktig licensfil Licensfilen som kom med på bifogad diskett har ej installerats eller installerats till fel bibliotek. Licensfilen skall installeras till det bibliotek där programmen installerats (ex. c:\program\sdf). Licensfilen innehåller information om vilka program och moduler inom program som kan användas. Databasen ej installerad Innan programmet kan användas måste det finnas en databas att arbeta mot. Denna installeras till programkatalogen under namnet SDF.mdb. 7.2 Problem då ni använder programmet Vid problem med programmet ring till supporten på Svensk Dataförvaltning 031/ , faxa 031/ eller skicka ett epostmeddelande till 8 Teknisk beskrivning 8.1 Databas Den databasprodukt som används att lagra all data är Microsoft Access och är framtagen för att arbeta på PC arbetsstationer och i lokala nätverk. 8.2 Programspråk Den produkt som programmet utvecklats i heter Delphi och har tagits fram av Borland/Inprise. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 26

DU-INSTRUKTIONER. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB

DU-INSTRUKTIONER. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB DU-INSTRUKTIONER Användarhandbok Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB Svensk Dataförvaltning AB, Telefon 031-711 96 30, info@sdfab.se 1 1 INSTALLATION...4 1.1 HÅRD OCH MJUKVARUKRAV...

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Patrik Calén 2012-09-13

Patrik Calén 2012-09-13 PVF PLÅT VENT FORU AB PVF-Entreprenad Manual Patrik Calén 2012-09-13 Inneha ll Stödregister o Registervård 3 o Max resurser 6 o Resursfärger 7 o Arbetsvecka 8 o Arbetsvecka undantag 8 o Grunduppgifter

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Människor i Nederluleå 1776-1805

Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 är en sammanställning av kyrkoarkivalier från Nederluleå församling åren 1776-1805. Under den tiden omfattade Nederluleå nuvarande Nederluleå,

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile.

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile. Kom igång med Näsgård Mark online Generellt Detta avsnitt visar: Skapar administrator konto Hur du överför data från din lokala dator upp till servern. Skapar inloggningsuppgifter till medarbetare Delar

Läs mer

Utskrift till PDF och e-post

Utskrift till PDF och e-post Utskrift till PDF och e-post Pyramid Business Studio, version 3.39A (060426) Handbok för hantering av utskrift till PDF och e-post i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas.

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas. KGFs Databas 2013 Innehållsförteckning: Innehållsförteckning:... 1 Allmän information.... 2 Om databasens kvalité:... 2 Om tillämpning i din forskning:... 2 Om programmet:... 2 Om installationen.... 3

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Inledning Från och med version 2010.1 finns möjlighet att installera Tidbok på en server och sedan låta alla användare jobba mot denna installation I detta dokument finns

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium

Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium Publicerad 2012-05-28 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium 1 Inför läsårsskifte

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

Snabbguide. Välkommen! Metod 1. Snabbguide 1/13 2012-01-30

Snabbguide. Välkommen! Metod 1. Snabbguide 1/13 2012-01-30 Snabbguide 1/13 Snabbguide Välkommen! Web Apps är en nyhet i Microsoft SharePoint Online, som ingår i Microsoft Office 365. Web Apps är bantade versioner av Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel och

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

PigWin. integrerat med. SKIOLD-Datamix Transponder

PigWin. integrerat med. SKIOLD-Datamix Transponder PigWin integrerat med SKIOLD-Datamix Transponder Innehållsförteckning Installation och inställningar 3 Installation av PigWin 3 Programinställningar 5 Transponder 6 Allmänt om Transponder/PigWin 6 Alarmbild

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Handbok Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Energimarknadsinspektionen Kungsgatan 43 Box 155 631 03 Eskilstuna Tel 016-16 27 00 www.ei.se Förord Denna skrift är framtagen för att underlätta rapportering

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

Kom igång med... MultiMailer2007

Kom igång med... MultiMailer2007 Kom igång med... MultiMailer2007 Innehåll Allmänt... 3 Installation... 3 Från Internet...3 Från CD...4 Konfigurering av ditt e-postkonto... 5 Om du har en brandvägg...6 Sammanfattning...7 Snabbstart...

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Att göra banor med OCAD.

Att göra banor med OCAD. Att göra banor med OCAD. 1 Inledning Detta är en kortfattad handling om vad man behöver och hur man gör för att rita banor i OCAD och få dem utskrivna och levererade. 2 Skaffa program 2.1 OCAD Det första

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en dator/pc

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll Hur hanterar jag dokument i ekontrakt?... 1 Dokument... 2 Arbetsdokument... 2 Fastställd handling... 3 Skapa dokument utifrån mallar... 4 Vilka mallar

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Välkommen till FAKTURAN

Välkommen till FAKTURAN Välkommen till FAKTURAN FAKTURERING Programbeteckning: P05 v1 Levererat av Hav & Granit AB www. @gmail.com 2009-02-17 Info HANTVERKAREN Sidan 1 av 9 GENERELL INFORMATION om applikationer i GOTTLIV - serien

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Admin...

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Att komma igång med DISGEN 8.2

Att komma igång med DISGEN 8.2 Att komma igång med DISGEN 8.2 Nedanstående bild är den man möter när man installerat programmet. I handledningarna för de olika versionerna av DISGEN finns beskrivning hur man kommer igång med inmatning

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC och Mac Inför och under kongressen 2015 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion

Kapitel 1 Introduktion Kapitel 1 Introduktion ZoomText 9.1 är en kraftfull programlösning för synskadade. Innehåller två olika teknologier förstoring och skärmläsning ZoomText tillåter dig att se och höra allting som visas på

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering Datagrund Vista Grundläggande filhantering 1 Datagrund Vista Mer Windows, bilder och filhantering Det här materialet är avsett för den som genomgått de första två kurserna i Datagrund för Vista. Författare

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

del 3 ARBETA MED PROGRAM

del 3 ARBETA MED PROGRAM del ARBETA MED PROGRAM Det finns ett enormt stort antal program som kan användas tillsammans med Windows Vista. Med ett ordbehandlingsprogram som Microsoft Word till exempel, kan man skapa, redigera och

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer