RISKBEDÖMNING. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RISKBEDÖMNING. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB"

Transkript

1 RISKBEDÖMNING Användarhandbok Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 1

2 1 INSTALLATION HÅRD OCH MJUKVARUKRAV INSTALLATION... 4 INSTALLERA RISKBEDÖMNING... 4 INSTALLERA DATABAS OCH DRIVRUTINER... 4 INSTALLERA LICENS... 5 MANUALER... 5 DEMONSTRATIONER... 5 STARTA PROGRAMMET... 5 NÄTVERKSINSTALLATION INFORMATION OM LICENSER OCH GARANTIER INTRODUKTION ÖVERSIKT... 6 PROGRAMÖVERSIKT... 6 SYSTEMÖVERSIKT OM MANUALEN ARBETSGÅNG LÄGG IN GRUNDDATA... 7 KUND/ÄGARE/BRUKARE... 8 ANLÄGGNING... 8 AGGREGAT/SYSTEM SKAPA NYTT PROJEKT/RISKBEDÖMNING BEARBETNING PROJEKT FLIKAR TEXTDOKUMENT RITNINGAR BLANKETTER ANNAN DOKUMENT TYP KOPIERA DOKUMENT LÄNKADE DOKUMENT EXTERNA DOKUMENT UTSKRIFT AV RISKBEDÖMNING DIGITAL LEVERANS AV RISKBEDÖMNING SKAPA NYTT RISKANALYS/RISKINVENTERING BEARBETNING RISKANALYS/INVENTERING SPARA SOM MALL...19 CHECKLISTA KONSTRUKTION ÅTGÄRDER OCH FORTLÖPANDE TILLSYN CHECKLISTA SLUTKONTROLL GENERELL HANTERING...22 ALLMÄN HANTERING WINDOWS Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 2

3 UPPDATERING AV REGISTER INMATNINGSBILDER/FORMULÄR MENYVAL INSTÄLLNINGAR/LOGOTYP ARKIV SKRIVARINSTÄLLNING ?/OM SÄKERHETSKOPIERING PROBLEM SOM KAN UPPSTÅ INSTALLATIONSPROBLEM PROBLEM DÅ NI ANVÄNDER PROGRAMMET TEKNISK BESKRIVNING DATABAS PROGRAMSPRÅK Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 3

4 1 Installation 1.1 Hård och mjukvarukrav För att kunna installera och använda programmet krävs minst följande: IBM/PC Pentium 256 MHz med 64 Mb RAM Minst 40 Mb ledigt minne på hårddisken. 256 Färgers SVGA (800x600). Windows 98 / NT 4.0 / 2000 / XP En skrivare installerad under Windows. MDAC Drivrutin från Microsoft (Finns på CD med programvaran) JetEngine Drivrutin till Access Databas från Microsoft (Finns på CD med programvaran) 1.2 Installation Installera Riskbedömning Sätt in CD-skivan. CD-skivan skall starta av sig själv. Gör den inte det, klicka på Start -knappen och välj Kör. Skriv sedan d:\launch.exe (där d:\ motsvarar er cd-spelare) i inmatningsfältet. Klicka sedan på OK. När cd-skivan startat klicka på Våra program. Välj sedan att installera Riskbedömning. Följ instruktionerna i installationsprogrammet. Om ni väljer att installera programmet i ett annat bibliotek än det som kommer som förslag skall ni tänka på att det är i detta bibliotek ni sedan skall uppdatera till nya versioner. Gör därför en anteckning var ni installerade programmet någonstans. Förslag på installationsbibliotek är c:\program\sdf\. Installera databas och drivrutiner Databasen är benämningen på alla de register där programmet lagrar projekt, dokument, kunder, anläggningar, komponenter, artiklar mm som ni matar in i programmet. Databasen är gemensam för övriga program i serien Datorstöd för Installatörer. Detta innebär att brukare/ägare, anläggningar, aggregat som ni lägger upp i programmet även finns att tillgå i exempelvis Serviceprogrammet. OBS! Ni som har tidigare program i serien Datorstöd för installatörer skall ni ej installera databasen. Installation Databas När cd-skivan startat. Välj våra program och installera databas, installera ny tom databas. Följ instruktionerna på skärmen. Riskbedömning använder Microsoft Access som databas. Om Access ej finns installerad på den dator som skall användas programmet skall drivrutiner för MDAC och JetEngine installeras. Installation MDAC När cd-skivan startat. Välj våra program och installera databas, installera MDAC. Följ instruktionerna på skärmen. Installation JetEngine När cd-skivan startat. Välj våra program och installera databas, installera JetEngine. Följ instruktionerna på skärmen. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 4

5 Installera licens Riskbedömning På bifogad diskett finns en licensfil som anger vilka program i gruppen Datorstöd för Installatörer ni använder. Om ni vill börja använda fler program kontaktar ni Svensk Dataförvaltning AB för utökning av er licens. Installera licens från diskett genom att klicka på Start -knappen och välj Kör. Skriv sedan a:install i inmatningsfältet och följ instruktionerna på skärmen. Manualer För att läsa manualer som ligger på CD-skivan måste Adobe Acrobat Reader vara installerad på datorn. Har ni inte detta redan följer det med på CD-skivan. Klicka på Övrigt på startskärmen och installera programmet därifrån. Demonstrationer På CD-skivan finns även demonstrationer som beskriver de vanligaste rutinerna i programmet. Dessa demos finns att välja på samma sida från vilken ni installerade riskbedöming. Starta programmet Om ni installerat programmet efter anvisningarna ovan kan ni starta programmet via start/program/program från SDF/Riskbedömning. Ni kan också starta programmet genom att dubbelklicka på programikonen eller programfilen RiskBed.exe i utforskaren. Ett tips är att ni skapar en genväg till programmet direkt från skrivbordsytan. Detta gör ni enklast genom att från utforskaren, med höger musknapp, dra programikonen till skrivbordytan. Då ni släpper höger musknapp anger ni skapa genväg här i dialogrutan som kommer upp. Nätverksinstallation Programmet kan även installeras på en server och delas ut så flera användare kan använda programmet samtidigt. För att detta skall fungera skall ni följande åtgärder utföras. På servern Installera program och databas enligt installationen ovan men välj denna gång att installera till ett bibliotek som ligger på ert nätverk. På varje arbetsplats Installera drivrutinerna för MDAC och JetEngine lokalt på varje arbetsplats. 1.3 Information om licenser och garantier Programmet levereras med en licens per företag och kontor. I licensen ingår även att ni kan installera en nätverksversion för fleranvändare. Svensk Dataförvaltning AB garanterar att program är felfria vad beträffar material och läsbarhet vid leverans. Eventuella fel i programmets funktion rättas efter anmälan. Utöver detta ges ingen garanti för programmets egenskaper eller prestanda. Svensk Dataförvaltning AB ansvarar inte heller för eventuella skador som kan uppstå i samband med att programmet används. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 5

6 2 Introduktion 2.1 Översikt Programöversikt Då det nu finns ett krav och behov på att alla trycksatta kylaggregat skall riskbedömas har Svensk Dataförvaltning i samarbete med Kylentreprenörenas förening tagit fram detta program som hjälper till med detta arbete. Programmet vänder sig främst till Kylentreprenörer men kan givetvis också användas direkt av anläggningsägaren/brukaren. I programmet kan man göra riskanalys enligt AFS eller PED. Man kan även göra den enklare riskinventering för mindre aggregat. När man är klar med sin analys/inventering kan man skriva ut dokumentation på analysen, program för fortlöpande tillsyn, checklistor, bifogad dokumentation, mm. Med vid leverans av programmet kom också ett antal standarddokument som man kan använda. Programmet jobbar med samma register på kunder, anläggningar och aggregat som övriga program i serien Datorstöd för installatörer. Detta medför exempelvis att vid riskbedömning på befintligt aggregat finns detta redan upplagt eller att den fortlöpande tillsynen enkelt förs över till programmet för Drift- och Underhållsinstruktioner. Alla riskanalyser/inventeringar som utförs för olika aggregat sparas, Man kan också skapa egna mallar för att använda på ofta förekommande installationer. I programmet finns vid start en kund Sven Svensson med tillhörande anläggningar och aggregat. Denna kund finns med som exempel och bör ej tas bort eller döpas om. Systemöversikt Programmet jobbar mot en gemensam databas där andra program i serien Datorstöd för installatörer ingår. Bl.a. program för orderhantering, kalkylering skapa Drift- och underhållsinstruktioner för olika anläggningar och program för kvalitetssäkring av företaget och olika projekt. Det finns också koppling till handdator som serviceteknikern har med sig på fältet. All inrapportering sker då till denna handdator istället för att man skriver på sin arbetsorder. Handdatorns uppgifter förs sedan över till Servicesystemets data. 2.2 Om manualen I manualen beskrivs de olika momenten som man vill utföra i programmet med bilder och förklarande texter. I manualen beskrivs i kapitel 3 den normala arbetsgång när man skapar och förändrar en riskanalys/riskinventering. Vi rekommenderar att ni första gången följer denna beskrivning noga. I kapitel 4 kan ni även läsa kapitlet om generell hantering och i kapitel 5 beskrivs de olika menyvalen. Använd även Svensk Kylnorm kapitel 11 som referensmanual. Ni kan också alltid ringa oss på Svensk Dataförvaltning, så guidar vi er vidare. Vi är ju också alltid glada för tips på hur vi kan förbättra programmen. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 6

7 3 Arbetsgång Då en ny riskanalys/riskinventering skall skapas måste först grunddata med brukare/ägare, anläggning och aggregatuppgifter läggas in. Dessa uppgifter kan sedan givetvis kompletteras under projektets gång. När grunduppgifterna finns på plats skapar man en riskbedömning med aktuell data. Om kund/anläggning/aggregat finns upplagt tidigare behöver enbart aggregat kompletteras med lite data. 3.1 Lägg in grunddata Innan en ny riskbedömning kan utföras måste grunddata finnas. Först skall en ägare/brukare anges därefter anläggning och därefter aggregat/system. Dessa uppgifter är obligatoriska. Via knappen ny eller via arkiv/ny/ skapas en ny kund/ägare/brukare, anläggning och aggregat. Här växlar man mellan projekt- och kundutforskare. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 7

8 Kund/ägare/brukare Uppgifterna som läggs upp kan sedan givetvis redigeras. Kundnr används framförallt av administrativa system och behöver kanske inte anges här. Kontaktperson måste först läggas upp i ett personregister. Sedan knyts personen till aktuell kund. Anläggning En kund/ägare/brukare kan ha ett antal anläggningar. Anläggningar avser byggnader eller verksamheter. Exempelvis kan fastighet, butik, hyreshus, kontor, industri, restaurang anses vara en anläggning. Ny anläggning läggs upp genom att man markerar aktuell ägare/brukare och väljer skapa eller kopiera ny anläggning. Hämta kontaktman från personregistret. I detta exempel hämtas samma person som lades upp som kontaktman på kund/ägare/brukare. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 8

9 Aggregat/system En anläggning består också av ett eller flera aggregat För att skapa en nytt aggregat markera aktuell anläggning och välj skapa eller kopiera. Ange nummer och benämning på aktuellt aggregat. Installatör anges endast om installatören är någon annan än det egna företaget. Ange de olika tekniska data som anses relevant. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 9

10 3.2 Skapa nytt Projekt/Riskbedömning Då grunddata angetts med fastighetsbrukare/ägare med tillhörande anläggning för aktuellt projekt kan ett nytt projekt skapas. All grunddata kan när som helst under projektets gång ändras. För att skapa ett nytt projekt. Välj fliken projekt och välj Arkiv/ny/nytt projekt. Man kommer då till en guide som hjälper till med att skapa ett nytt projekt enligt nedan. Steg 1 Ange projektets namn. Steg 2 Välj den anläggning projektet avser. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 10

11 Steg 3 Välj den mall som skall användas för detta nya projekt. Då man gjort ett antal projekt väljer man det projekt som mest liknar detta nya. Mallens alla flikar och dokument kommer att kopieras. Om man väljer att inte bocka för Kopiera dokument skapas tomma dokument av samma typ som originalet. Uppgifter för blanketter knutna till databasen kopieras ej. Dessa skapas dynamiskt beroende på de aggregat, komponenter osv som lagts upp. Sök mall. Nytt projekt kan också skapas tomt helt utan mall och får då byggas upp från grunden med flikar och dokument. Ange om innehåll i textdokument, ritningar etc. ska kopieras över till det nya projektet. Steg 4 Välj vilka aggregat som skall omfattas av riskbedömningen genom att bock för dessa i listan över anläggninens aggregat. När ingående aggraget valts klickar man på slutför och det nya projektet/riskbedömningen skapas och är klart för vidare bearbetning. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 11

12 3.3 Bearbetning projekt Då ett nytt projekt/riskbedömning skapats skall de olika kapitlen med dokument gås igenom, kompletteras och ändras. I den riskbedömning som skapats för projekt kan flikar och dokument läggas till, ändras, kopieras eller tas bort. Dock är de mallar som ligger i programmet, utarbetade av Kylentreprenörernas förening, som en svensk standard för hur riskbedömning skall se ut. Så vi rekommenderar att dessa används. Lägg till nya dokument. Via denna knapp. Ta bort dokument. Markera det dokument som skall bearbetas. Markerat dokument bearbetas. Nedan kommer de olika typerna av flikar och dokument att beskrivas. Om man är osäker på hur en blankett ser ut kan man enkelt förhandsgranska eller skriva ut aktuellt dokument. Flikar Normalt sett består en riskbedömning endast av en flik som i sin tur består av ett antal dokument. Det finns dock inget som hindrar att man har flera flikar och flikar kan skapas nya eller kopieras från tidigare projekt. En flik kan också tas bort. Observera att även underliggande dokument då försvinner. Ny flik för Ingående dokument skapas med nummer 1. Textdokument I programmet finns inbyggt en ordbehandlingsfunktion som kan jämföras med Microsoft Wordpad. Dokument av typen Microsoft Word kan kopieras in och redigares. Man kan också i programmet använda sig av Microsoft Word direkt. Man skall då välja att kopiera in annan dokumenttyp. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 12

13 Då ett nytt dokument skapas skall man ange löpnummer inom fliken och dokumentets namn. Dessa uppgifter skrivs sedan ut i dokumenthuvudet. Texten redigeras enligt nedan. Via knapprad nås olika funktioner. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 13

14 Ritningar Programmet innehåller också ett enkelt ritprogram. Till detta ritprogram finns inlagt de vanligaste symbolerna för VVS, Vent, Kyla och El. Även nya symboler kan skapas till ett eget bibliotek. Ange format på ritningen. Knappar med olika funktioner. För beskrivning av funktion markera aktuell knapp. Välj från symbolbibliotek de symboler som skall användas. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 14

15 Blanketter I programmet finns 10 st standardblanketter inlagda. Blanketter knyts upp mot den data som matas in i programmet. Till vissa blanketter som exempelvis försättsblad kan ej någon data anges. Dessa blanketter skapas dynamiskt med den data som finns i programmet. I detta fall hämtas uppgifter från anläggning, ägare samt själva projektet. För att få en uppfattning om hur en blankett ser ut kan den förhandsgranskas genom att klicka på fliken Förhandsgranskning. Klicka här för att förhandsgranska dokumentet För att redigera data för identifiering klicka på knappen ändra. Annan dokument typ Till programmet kan knytas andra dokument än de som direkt hanteras av programmet. Exempelvis Acrobatdokument. Aktuellt program skall då finnas installerat på er dator. De dokument som skickats med i mallarna är ett exempel på detta. De har skapas i formatet Acrobat (*.pdf) och kan läsas med Acrobat Reader. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 15

16 Hämta aktuellt dokument via denna dialogruta. I detta exempel har ett Acrobatdokument lagrats i riskbedömningen. Klicka här för att öppna dokumentet i associerat program Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 16

17 Kopiera dokument Dokument från tidigare gjorda riskbedömningar kan kopieras in. Länkade dokument Man kan även länka dokument till en riskbedömning. Observera att då orginalet förändras eller tas bort sker detta även på dokumentet i riskbedömning. Externa dokument Med externa dokument avses sådana som skall ersättas efter utskrift av en riskbedömning. Ett blad skrivs också ut som då skall ersättas med ett original. 3.4 Utskrift av riskbedömning Då ett projekt är klart och alla dokument redigerats kan man skriva ut. Man kan givetvis också skriva ut under projektets gång. Kanske skall riskkällorna tas ut manuell ifyllnad för senare inläsning av protokolldata i programmet. För utskrift välj arkiv/utskrift (Ctrl+P) eller klicka på skrivaren. Från dialogen kan man sedan välja att antingen skriva ut hela projektet eller vald flik. Digital leverans av riskbedömning Det går utmärkt att leverera riskbedömningen på CD eller annat digitalt media. Istället för att skriva ut bedömningen på papper skapar man via Acrobat Distiller pdf-filer av de olika dokumenten. 3.2 Skapa nytt riskanalys/riskinventering Då grunddata angetts med kund med tillhörande anläggning och aggregat samt ett projekt för riskbedömning skapats kan riskanalys/riskinventering utföras. Enbart en typ av bedömning kan skapas per aggregat. Har ni gjort en riskanalys enligt PED och istället vill ha en riskanalys enligt AFS kommer tidigare analys tas bort. För att starta en riskanalys/inventering gå in på blanketen Riskkällor och markera aktuellt aggregat. Klicka på knappen Hämta riskkällor. Välj vilka riskkällor som ska kopieras: Riskanalys enligt PED, Trycksäkerhetsdirektivet Riskanalys enligt AFS, Arbetsmiljöverkets föreskrifter Riskinventering, enklare inventering för mindre aggregat. Egen mall (tidigare gjorda riskanalyser kan sparas som egna mallar för att sedan kopieras) Kopiera från aggregat/system. Riskkällorna kopieras, ifyllda och klara, från ett redan färdigt projekt. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 17

18 3.3 Bearbetning Riskanalys/inventering Då aktuell riskbedömning valts skapas ett antal tabeller och flikar som skall fyllas i. I exemplet nedan visas en riskanalys enligt PED. Ange konsekvensnivå/klass 0 - Försumbar; lindrig skada I - Marginell, enstaka skadade II - Betydande; fåtal allvarligt skadade III - Stor; många skadade, enstaka dödsfall IV - Katastrofal; flertal dödsfall, många svårt skadade Via knappar kan man skapa nya rader, ändra, ta bort, hämta samtliga punkter från mall, spara som mall. Välj flik. Direkt relaterade eller icke direkt relaterade. Varje rad bedöms och beroende på bedömning sätts om raden är ok eller ej. En rad är inte ok förrän den bedömts eller satts till ej aktuell. Rader kan också tas bort. Rader kan tas bort eller markeras som ej aktuella. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 18

19 Genom att dubbelklicka på en rad kan ytterligare uppgifter anges. Radnummer anger den ordning som raden skall visas. Radtyp anges som normal eller rubrik. Rubrik färgas grå och kan ej analyseras. Ange om raden är aktuell eller ej för denna analys. Ange eventuella åtgärder som utförts för att minska sannolikheten. Ange sannolikhet P1 försumbar P2 Osannolik P3 Förekommande P4 Trolig P5 - Vanlig Ange sannolikhet efter åtgärder. Då alla rader i riskanalysen genomgåtts kan man skriva ut analysen eller gå vidare till nästa flik. Spara som mall Man kan också spara sin riskanalys som en mall att använda nästa gång vid ett liknande projekt. Detta gör man genom att klicka med höger musknapp på mallen och via den meny som då dyker upp välja spara som mall. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 19

20 Checklista konstruktion På denna blankett anger man riskkällor/orsak vid konstruktion med hänvisning till avsnitt i AFS och referens till olika avsnitt i bifogad dokumentation eller Drift- och underhållsinstruktion. Även här kan rader sättas aktuella eller ej. Varje rad beskriver en riskkälla med bifogad dokumentation. Rader kan tas bort eller läggas till. Genom att dubbelklicka på en rad kan ytterligare uppgifter anges på samma sätt som vid riskanlays. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 20

21 Åtgärder och fortlöpande tillsyn Under dessa blanketter anges de punkter som är aktuella. Punkter kan lägga till eller tas bort enligt tidigare. Punkterna i blanketterna Åtgärdsprogram, Program för fortlöpande tillsyn och Checklista Fortlöpande tillsyn kan också hämtas in från riskkällorna. Fyller man i blanketten Riskkällor först kan sedan punkterna hämtas in från denna genom att man klickar på kopiera-knappen. Genom att dubbelklicka på en rad kan ytterligare uppgifter anges på samma sätt som tidigare. Checklista slutkontroll Under denna flik anges de punkter som är aktuella vid en slutkontroll. Det finns också två flikar en för moment som utförts och en för om dokumentation finnes. Punkter kan lägga till eller tas bort enligt tidigare flikar. Genom att dubbelklicka på en rad kan ytterligare uppgifter anges på samma sätt som tidigare flikar. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 21

22 4 Generell hantering Allmän hantering Windows Programmet följer helt Windows standard. Detta gör det enklare för er då ni kan överföra de kunskaper ni lärt er genom att använda olika Windows-program. Menyer I programmet finns en huvudmeny från vilken man väljer de rutiner som skall utföras. I olika inmatningsbilder finns även menyer som kommer fram genom att man klickar med höger musknapp. Tangenter och kortkommandon För att undvika att arbeta för mycket med pekdon, finns det kortkommandon för de uppgifter man vill utföra. Dessa kortkommandon finns angivna i menyvalet för rutinen. Exempel på de vanligaste kortkommandona är: Ny - Ctrl+Ins Spara - Ctrl+S Ta bort post - Ctrl+Del Sök - Ctrl+F Utskrift - Ctr+P Förhandsgranska utskrift - Ctr+G Lista - F9 Ctrl+N - Dagens datum vid datumfält Avbryt - Esc Avsluta - Alt+F4 Understrykt bokstav innebär att man kan komma åt denna del med Alt+understrykt bokstav. Exemplevis Arkiv når man med Alt+A. Förflyttning mellan olika fält sker i Windows med tab-tangenten. Med Retur- och Enter-tangenten bekräftar man en hel inmatningsbild. Uppdatering av register Alla register uppdateras på samma sätt. Vilken uppgift man vill utföra väljs via knappar eller en meny som man får fram genom att klicka med höger musknapp. Det finns även kortkommandon enligt följande: Ctrl+Ins - Ny Ctrl+Enter (Dubbel klick)- Ändra Ctrl+Del - Ta bort I detta fält skriver man in den post man söker. Använd knappar eller snabbtangenter enligt ovan. Genom att trycka på en rubrik sorteras registret i vald ordning. I detta fall efter leverantörens namn. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 22

23 Inmatningsbilder/formulär Då man exempelvis lägger upp ny eller uppdaterar en leverantör kommer man till ett formulär som man avslutar med ok eller avbryter. Vid ok läggs leverantören upp eller förändring sparas. Vid avbryt sker ingen uppläggning och bearbetningen avbryts. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 23

24 5 Menyval Ytterligare funktioner nås via olika menyval. 5.1 Inställningar/Logotyp På alla utskrifter kan ni få er logotyp utskriven i vänstra hörnet, mitten eller till höger på pappret. I nedanstående bild anger man var er logotyp ligger lagrad. Datafilen som innehåller loggan måste vara av typen bitmap (*.bmp) Ange sökvägen till loggan. Ange höjden på logga i mm på pappret. Via denna knapp kan ni leta upp aktuell logotypfil. 5.6 Arkiv Skrivarinställning Via denna bild ställer man in den skrivare som skall användas från programmet. Alla utskrifter från programmet använder stående A4 som standard. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 24

25 5.7?/Om Via menyvalet om kan man se aktuell version av program och databas. Här finns också sökvägen till databas angiven. Om ni ringer vår support är detta uppgifter som är bra att ha framme. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 25

26 6 Säkerhetskopiering Man skall alltid ha säkerhetskopia på det man lägger in i sina datasystem. Tänk på att man alltid kan ersätta programmen men data som matats in måste man mata in igen. En bra regel är att man tar en säkerhetskopia då man ej vill mata in samma uppgifter en gång till. Om man jobbar i nätverk har man kanske en central rutin för säkerhetskopiering. De filer som behöver säkerhetskopieras är dels databasen SDF.mdb och alla dokument som ligger i underkatalogen.\dokument. 7 Problem som kan uppstå 7.1 Installationsproblem Nedan redovisas kända problem som kan uppstå om man ej installerat program och databas på rätt sätt. Felaktig licensfil Licensfilen som kom med på bifogad diskett har ej installerats eller installerats till fel bibliotek. Licensfilen skall installeras till det bibliotek där programmen installerats (ex. c:\program\sdf). Licensfilen innehåller information om vilka program och moduler inom program som kan användas. Databasen ej installerad Innan programmet kan användas måste det finnas en databas att arbeta mot. Denna installeras till programkatalogen under namnet SDF.mdb. 7.2 Problem då ni använder programmet Vid problem med programmet ring till supporten på Svensk Dataförvaltning 031/ , faxa 031/ eller skicka ett epostmeddelande till 8 Teknisk beskrivning 8.1 Databas Den databasprodukt som används att lagra all data är Microsoft Access och är framtagen för att arbeta på PC arbetsstationer och i lokala nätverk. 8.2 Programspråk Den produkt som programmet utvecklats i heter Delphi och har tagits fram av Borland/Inprise. Svensk Dataförvaltning AB, Telefon , 26

DU-INSTRUKTIONER. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB

DU-INSTRUKTIONER. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB DU-INSTRUKTIONER Användarhandbok Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB Svensk Dataförvaltning AB, Telefon 031-711 96 30, info@sdfab.se 1 1 INSTALLATION...4 1.1 HÅRD OCH MJUKVARUKRAV...

Läs mer

1 2 3 4 5 För att kunna installera och använda programmet krävs följande: En dator med Windows XP, Vista, Windows 7 eller Windows 8. En skrivare installerad under Windows. Sätt i Cd:n och kör installationsprogrammen

Läs mer

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK FAIRWAY Tidredovisning I HANDBOK COPYRIGHT 1990-99 Malus System AB. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från

Läs mer

FAIRWAY. Tidredovisning II HANDBOK

FAIRWAY. Tidredovisning II HANDBOK FAIRWAY Tidredovisning II HANDBOK COPYRIGHT 1990-99 Malus System AB. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från

Läs mer

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB.

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. Manual Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. 1 Innehållsförteckning Förord 5 Inledning 6 Installation 7 Systemkrav 7 Installation

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Manual för Equipe 4. <2007> Equipe AB (2007-04-02)

Manual för Equipe 4. <2007> Equipe AB (2007-04-02) Manual för Equipe 4 I Equipe 4 - datorprogram för administration av ryttartävlingar Innehållsförteckning 0 Del I INLEDNING OCH LICENSBESTÄMMELSER 2 1 Installation... 3 Produktnyckel... Starta programmet...

Läs mer

Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet

Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet Hogia Fastighetssystem AB 444 28 Stenungsund 0303-688 20 E-post: fastighetssystem@hogia.se Webb: www.hogia.se/fastighetssystem Innehåll Inledning...3

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

Mamut Lön. Handbok del 1 och 2

Mamut Lön. Handbok del 1 och 2 Mamut Lön Handbok del 1 och 2 Förord Mamut Lön Handbok är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

PlanCon Handledning VVS

PlanCon Handledning VVS PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon 1 Innehållsförteckning PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec... 2 2.2 Läsanvisning... 2 2.3

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Technologies Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Installera klienten... 2 2.1 Starta klienten... 2 2.2 Logga in... 2 3 Startvy...

Läs mer

Venturi - Journalen 10

Venturi - Journalen 10 MANUAL Venturi - Journalen 10 Upplaga 1.0 Sidan 1 av 68 CD Soft AB Apoteksgatan 18 360 73 Lenhovda Tel: 0474-209 00 Fax: 0474-209 33 Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post:

Läs mer

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Läs mer

Innehåll. Innehåll. 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling...

Innehåll. Innehåll. 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling... Handledning Innehåll Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling... 4 2 Programmets uppbyggnad... 5 2.1 Programöversikt...

Läs mer

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45 Manual Revision: A Medlemssystem - Version 3.2.8.45 Innehållsförteckning Allmänt om Medlemssystemet... 5 Funktioner... 5 Systemkrav... 5 Support... 6 Om administrationen... 6 Att tänka på... 6 Om manualen...

Läs mer

Användarguide Pyramid Business Studio

Användarguide Pyramid Business Studio Användarguide till Pyramid Business Studio innehåller: Användarguide Pyramid Business Studio Version 3.39 Bekanta dig med Pyramids terminologi. Lär dig hur du manövrerar i Pyramid och att förstå dess struktur.

Läs mer

Introduktion. Arbetsgång. Grundregister. Offerter. Kundorder. Tillverkningsorder. Lager/Inköp. Tidsredovisning. Fakturering. Leverantörsreskontra

Introduktion. Arbetsgång. Grundregister. Offerter. Kundorder. Tillverkningsorder. Lager/Inköp. Tidsredovisning. Fakturering. Leverantörsreskontra Inledning Arbetsgång Grundregister Offerter Kundorder Tillverkningsorder Lager/Inköp Tidsredovisning Fakturering Leverantörsreskontra Redovisning Konfigurering System 2007-12-20 Support: 0510 260 70 Inledning

Läs mer

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2007 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.dolphinuk.co.uk

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.NEWS.111.SE I Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr

Läs mer

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev:

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev: Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial Datum: 2013-11-04 Rev: UTBILDNINGSMETERIAL 2 (54) 1 Innehåll 2 Inledning... 5 3 Förutsättningar... 5 4 Mål... 6 5 Del 1 Inledning

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer