TAC Design version 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAC Design version 3"

Transkript

1 TAC Design version 3 Handledning Projekteringshjälpmedel för styr-, regleroch övervakningsanläggningar (SV),

2 Förord Välkommen till manualen TAC Design version 3 Handledning. Copyright 2001 TAC AB. Förbehåll för ändringar. Detta dokument, liksom produkten som dokumentet avser, är endast avsett för licensierade användare av produkten och dokumentet. TAC AB äger upphovsrätten till detta dokument och förbehåller sig rätten att göra förändringar, tillägg eller strykningar av innehållet. TAC AB tar ej ansvar för eventuella felaktigheter som kan förekomma i detta dokument. Produkten får enbart användas i de syften som detta dokument beskriver. Endast licensierade användare av produkten och dokumentet äger rätten att använda dokumentet och information i dokumentet. Spridning, upplåtande, kopiering, lagring eller användning av produkten eller informationen eller illustrationer i dokumentet till ej licensierade användare, i elektronisk eller mekanisk form, som en inspelning eller på annat sätt, utan tillåtelse från TAC AB bryter de upphovsrättsliga reglerna och är förbjudet. Alla varumärken är egendom tillhörig respektive företag. Revisionslista Art nr Kommentar Redaktör Datum (SV) Avsnitt Ny text om flödesbild i bitmapformat. Ny bild. ANBL (SV) Revideringar införda berörande ny version

3 Innehåll TAC Design version 3 Handledning Innehåll 1. Introduktion Allmänt Komma igång Laddning av programvara Skapa bibliotek för lagring av data Starta programmet Setup Hjälp Skapa applikation Ventilation Tillval Utbytestext Värme Tillval Utbytestext Modul Tillval Utbytestext Beteckningar/Data Komponentbeteckning Artikeldata Ventildata Gränsdragning Produkter Anteckningar Lista beteckningar Applikationsnummer Gruppera dokument Sammanställ Sammanställ en applikation Sammanställ grupp Välj sammanställning TAC AB, (SV), 3 (32)

4 - Innehåll 4. Spara applikation Spara applikation Spara dokumentgrupp Spara funktionstext Spara flödesbild Spara gränsdragningslista Appendix A Formateringsmallar 27 Sakregister 28 4 (32), (SV) TAC AB,

5 Introduktion 1. Introduktion 1.1. Allmänt TAC Design är ett program avsett att fungera som projekteringshjälpmedel för försäljare och konsulter. Med detta hjälpmedel kan funktionsbeskrivningar för styr-, regleroch övervakningsanläggningar produceras med utgångspunkt från vald flödesbild/schema för ventilationsaggregat, värmeundercentral eller moduler. Förutom funktionsbeskrivning kan apparatspecifikation, I/O-lista, gränsdragningslista och en grafisk bild i HGL- eller BMP-format erhållas. Programvaran är avsedd att köras på PC under Windows 95/98/2000/XP eller NT. För bästa funktion skall bildskärmen ha upplösning SVGA (800*600) eller högre. Producerade texter och grafik är lätt inläsbara i MS-Word eller annat ordbehandlingsprogram för vidare bearbetning. Anmodan om uppdatering av programvaran kommer automatiskt om programmet körs i en datorutrustning ansluten till Internet. Obs! Användandet av denna programvara fråntar inte brukaren ansvaret för utförd konstruktion. TAC AB, (SV), 5 (32)

6 Introduktion 6 (32), (SV) TAC AB,

7 Komma igång 2. Komma igång 2.1. Laddning av programvara Programvaran kan läsas hem från Internet ( eller erhållas som levereras på en CD-ROM. Vid installation av programvaran så följ instruktionerna på skärmen. Installationsprogrammet kommer att föreslå disk och destinationskatalog, (förvalt C:\Program\TAC DESIGN) samt namnet på programgrupp (förvalt TAC Design). För avinstallation av programmet användes funktionen i Windows, kontrollpanel och Lägg till - Tag bort program. Nu kommer samtliga filer att tas bort för TAC Design. Enda undantaget är, om filer kopierats eller skapats efter installationen i TAC Design katalogerna, så lämnas dessa kvar Skapa bibliotek för lagring av data Innan arbete påbörjas, skapa kataloger för projektfilerna med hjälp av filhanteraren. Projektfilerna kommer att ges beteckning lika aggregatnamnet, därför bör varje nytt projekt läggas i en ny katalog. TAC AB, (SV), 7 (32)

8 Komma Igång 2.3. Starta programmet Programmet startas genom att man dubbelklickar på ikonen för TAC Design. Följande fönster öppnas: Vid val av Arkiv - Ny vent applikation öppnas flödesbild för applikationsframtagning av ventilationsaggregat. Vid val Arkiv - Ny värmeapplikation öppnas flödesbild för applikationsframtagning av värmeundercentraler. Vid val av Arkiv - Ny modul applikation öppnas dialog för val av modulapplikationer (applikationer som inte täcks av vent- eller värmeapplikationerna). Vid val av Arkiv - Ny grupp öppnas fönster för att gruppera dokumentutskrifterna. Vid val av Arkiv - Läs in mall applikation kan tidigare skapade applikationer väljas från lista. Applikationens alla parametrar läses in, dock ej namn och filnamn. Från denna lista kan även applikationer tas bort. Vid val av Arkiv - Öppna applikation kan tidigare skapade applikationer väljas från lista. Från denna lista kan även applikationer tas bort. Vid val av Arkiv - Avsluta TAC Design avslutas programmet. 8 (32), (SV) TAC AB,

9 Komma igång Setup Vid val av Setup finns det möjlighet att markera Spara inställningar vid avslutning. Detta innebär att fönsterposition, fönsterstorlek och aktuell arbetskatalog sparas vid avslut. Antal rader i funktionstexten kan även anges. Detta innebär att en sidbrytning läggs in efter antalet valda rader. Använd MS-Word som text redigerare bockas i då producerad text skall presenteras i MS-Word. Automatisk koppling sker då till mallarna (för Word 97/2000) som skall vara placerade i katalogen TAC Design. Om Flödesbild i bitmapformat (BMP) väljs så kommer flödesbilden i operatörsdialogen att utnyttjas i funktionstexten. Grafiken skapas i bitmapformat. I annat fall kommer grafiken att skapas i HPGLformat (CAD).Databas språk kan väljas i en meny. Ger dokumentationen på valt språk. Databaser finns förutom på svenska även på engelska, tyska, norska, danska och finska Hjälp Vid val av Hjälp - Index kan man få instruktioner om hur programmet fungerar. Hjälp kan nås vid alla dialogrutor via Hjälp-knapp eller genom att man trycker på tangenten F1. TAC AB, (SV), 9 (32)

10 Komma Igång Under rubriken Hjälp - Om TAC Design kan man även få information om vilket datum datafiler till programmet skapats. Från denna dialog sker även uppdatering av programfiler. Tryck på tangenten "Uppdatera broschyrblad" eller "Uppdatera" programfiler för uppdatering via Internet. 10 (32), (SV) TAC AB,

11 Skapa applikation 3. Skapa applikation 3.1. Ventilation Applikation tas fram genom att via ett fliksystem, 7 flikar, bläddra fram den flödesbild som passar med det system som skall beskrivas. Under flik fyra definieras om anläggningen skall vara utrustat med hårdvaru- eller mjukvarufrysskydd. Kommentartexten FV innebär hårdvarufrysskydd, i övrigt mjukvara Tillval Efter vald applikation kan olika tillval Applikation - Parametrar - Tillval väljas beroende på uttagna komponenter. Önskade, tillgängliga funktioner kan bockas av. TAC AB, (SV), 11 (32)

12 Handledning Skapa applikation Utbytestext Systembeteckning Funktionstexter för aggregatet kan projektanpassas genom att redigera fälten i formulär Applikation Parametrar - Utbytestext. Text angiven under Aggregatnamn kommer att bli det namn under vilket applikationen sparas. Överordnat ID anger första och andra nivån i ID. Avslutas med -. Larmklasser Med hjälp av knappen larmklasser öppnas ett formulär där möjlighet ges att tilldela de olika prioriterade larmen till olika larmklasserna. Larmklasserna kan ges valfria beteckningar. Hur larmen är grupperade i prioriteter är dokumenterat under Hjälp. 12 (32), (SV) TAC AB,

13 Skapa applikation 3.2. Värme Applikation tas fram genom att via ett fliksystem, 7 flikar, bläddra fram den flödesbild som passar med det system som skall beskrivas. Applikationer med värmeväxlare måste alltid innehålla en värmekälla, fjärrvärme eller panna Tillval Efter vald applikation kan olika tillval Applikation - Parametrar - Tillval väljas beroende på uttagna komponenter. Önskade, tillgängliga funktioner kan bockas av. TAC AB, (SV), 13 (32)

14 Handledning Skapa applikation Utbytestext Systembeteckning Funktionstexter för aggregatet kan projektanpassas genom att redigera fälten i formulär Applikation - Parametrar - Utbytestext. Text angiven under Värmecentralsnamn kommer att bli det namn under vilket applikationen sparas. Överordnat ID anger första nivån i ID. Avslutas med -. Larmklasser Med hjälp av knappen larmklasser öppnas ett formulär där möjlighet ges att tilldela de olika prioriterade larmen till olika larmklasserna. Larmklasserna kan ges valfria beteckningar. Hur larmen är grupperade i prioriteter är dokumenterat under Hjälp. 14 (32), (SV) TAC AB,

15 Skapa applikation 3.3. Modul Applikation tas fram genom att via ett fliksystem, 2 flikar, bläddra fram den flödesbild som passar med det system som skall beskrivas. Följande huvudfunktioner finns tillgängliga: 1-Mätgivare 9-Belysning 2-Frånluftsfläkt 10-Elslutbleck 3-Cirkulationsagg 11-Värmekabel 4-Efterbehandling 12-Brandspjäll 5-Befuktning 13-Pumpgrop 6-Kyltak 14-Förbr.mätare 7-Kylgrupp 15-Larm 8-Fjärrkyla 16- Övrigt 20- Varmvattenberedning TAC AB, (SV), 15 (32)

16 Handledning Skapa applikation Tillval Efter vald applikation kan olika tillval Applikation - Parametrar - Tillval väljas beroende på uttagna komponenter. Önskade, tillgängliga funktioner kan bockas av Utbytestext Systembeteckning Funktionstexter för aggregatet kan projektanpassas genom att man redigerar fälten i formulär Applikation - Parametrar - Utbytestext. Text angiven under Applikationsnamn kommer att bli det namn under vilket applikationen sparas. Överordnat ID anger första och andra nivån i ID. Avslutas med (32), (SV) TAC AB,

17 Skapa applikation Larmklasser Med hjälp av knappen larmklasser öppnas ett formulär där möjlighet ges att tilldela de olika prioriterade larmen till olika larmklasserna. Larmklasserna kan ges valfria beteckningar. Hur larmen är grupperade i prioriteter är dokumenterat under Hjälp Beteckningar/Data Komponentbeteckning Samtliga objekts ID har givits beteckningar enligt ID-hantering i Hjälp. Skall dessa ändras kan det göras genom att dubbelklicka på komponenten med vänster musknapp. En dialogruta öppnas för information och förändring. ID kan ges en längd enligt dialogrutans fältlängd. Dock bör korta ID utnyttjas samt uppläggning i enlighet med beskrivning ID-hantering. TAC AB, (SV), 17 (32)

18 Handledning Skapa applikation Artikeldata Samtliga objekt har försetts med flik för artikeldata. Denna flik innehåller data runt artikeln i form av Typ, kablage etc. Sökning och ändring av artikel kan ske i en databas. Möjlighet finns även att via knapp öppna broschyrblad. Acrobatläsare måste vara installerad. Om du inte läst hem broschyrbladen kommer dessa att installeras en och en då du trycker på knappen "Broschyrblad", om du är ansluten till Internet. Artikeldatabasen är tillgänglig för inläggning av valfria komponenter via menyn Arkiv - Artikeldatabas Ventildata Ventilobjekten har försetts med beräkningsfunktion för val av rätt ventil. Formuläret innehåller även uppgifter om lämpligt ventilställdon. Ventilberäkningsprogrammet är även tillgänglig via menyn Arkiv - Beräkna ventil. 18 (32), (SV) TAC AB,

19 Skapa applikation Gränsdragning Samtliga objekt har försetts med flik för gränsdragning. Här anges vilken entreprenör som utför leverans, montage och idrifttagning. Informationen går att få ut i en gränsdragningslista. Noteringar förda i fältet Anteckningar kommer att presenteras i gränsdragningslistan Produkter Produktanpassning väljs under Applikationer - Parametrar - Produktanpassning. Skall projektbeskrivningen vara anpassad för applikationer direkt körbara i TAC s hårdvarukonfigurationer med DUC väljs TAC. Vid val Fabrikatoberoende tas ej hänsyn till DUCens hårdvarukonfiguration (antal I/O per DUC). Komponenttyper anges ej heller i apparatspecifikationen. TAC AB, (SV), 19 (32)

20 Handledning Skapa applikation 3.6. Anteckningar Det finns möjlighet att koppla en anteckningssida Applikation - Anteckningar till varje applikation. Funktionen kan utnyttjas för att anteckna eventuell avvikelse från vald applikation. Anteckningen sparas tillsammans med applikationen. Finns anteckning knuten till applikation visas detta med att knappen öppnas för funktion Lista beteckningar Det finns möjlighet att öppna ett formulär Applikationer - Lista Beteckningar för att få en översikt över använda ID. Listan går även att filtrera på komponenttyper. Även via denna lista kan ändring utföras av ID och inställningsvärden. 20 (32), (SV) TAC AB,

21 Skapa applikation 3.8. Applikationsnummer Det finns möjlighet att öppna ett inmatningsformulär för applikationsnummer genom att trycka på motsvarande knapp. Används för att snabbt få fram rätt applikation om numret är känt. Finns applikationsnumret noterat i ett annat dokument kan detta kopieras till klippbufferten och sedan kopieras in i formuläret med knappen Klistra in. Skall applikationsnumret flyttas från TAC Design till annat dokument används knappen Kopiera. TAC AB, (SV), 21 (32)

22 Handledning Skapa applikation 3.9. Gruppera dokument För att bestämma vilka skapade applikationer, som skall presenteras tillsammans i ett gemensamt driftkort, används grupperingsfunktionen. Vid val av Arkiv - Ny grupp dokumentutskrifterna. öppnas fönster för att gruppera Under menyn Grupp - Skapa dokumentgrupp (eller höger musknapp i gruppfönstret) öppnas det antal grupper som man vill utnyttja för de utförda applikationerna. En dokumentgrupp kan likställas med ett driftkort. Applikationerna placeras i gruppen genom att använda höger musknapp och menyval Lägg till - Här (Sist) för att presentera applikationerna efter varan på driftkortet. Vid valet Under då tidigare applikation är förmärkt kommer applikationerna att slås ihop i samma driftkort. Här/Sist Under Namnet på dokumentet anges i rubriken på grupprutan. 22 (32), (SV) TAC AB,

23 Skapa applikation Sammanställ Sammanställ en applikation Sammanställ antingen en applikation eller flera applikationer via grupp Sammanställ grupp Funktionen Applikation - Sammanställ applikation används för att efter utförda val sammanställa applikationen. Vidare till Sammanställning av grupp utförs genom menykommandot Grupp - Sammanställ grupp. TAC AB, (SV), 23 (32)

24 Handledning Skapa applikation Välj sammanställning Efter valet erhålls valmöjlighet om vilken information som skall sammanställas. Sammanställning kan erhållas av funktionstext, apparatspecifikation, I/O-lista, flödesbild och/eller gränsdragningslista för vald applikation. Har val Använd MS-Word som text redigerare gjorts i Setup kommer textdokumenten Funktionstext och Gränsdragning automatiskt öppnas i de förinstallerade Word-mallarna. En CADad flödesbild i HGLformat kommer att läggas in i funktionstexten. Vid användandet av tangenten Ctrl samtidigt med knappen Funktionstext eller Gränsdragning kommer texten att öppnas i Windowsprogrammet Anteckningar. Har inte val Använd MS-Word som text redigerare gjorts i Setup kommer textdokumenten Funktionstext och Gränsdragning att öppnas i Windows programmet Anteckningar. En CADad flödesbild i HGL-format kommer att sparas. Flödesbildens filnamn och sökväg kommer att anges i funktionstexten. Texterna kan nu klippas till valfritt ordbehandlingsprogram. Knappen Flödesbild används endast om grafikprogram för HGLimport finns installerat. 24 (32), (SV) TAC AB,

25 Spara applikation 4. Spara applikation 4.1. Spara applikation Data för den valda applikationen sparas under Arkiv/Spara applikation eller Arkiv - Spara som. Data sparas i en Utb-fil. Denna fil kan återanvändas för att skapa kompletta applikationer. Filen innehåller all data som förändrats via formulärdialogen vid skapa applikation. Ett applikationsfönster kan stängas med Arkiv - Stäng applikation. TAC AB, (SV), 25 (32)

26 Handledning Spara applikation 4.2. Spara dokumentgrupp Data för grupperingsfönstret kan sparas då fönstret är aktivt under Arkiv - Spara applikation eller Arkiv - Spara som. Data sparas i en Utg-fil. Denna fil kan återanvändas för att återskapa grupperingar. Då fönstret stängs kommer fråga erhållas om att spara Spara funktionstext 4.4. Spara flödesbild 4.5. Spara gränsdragningslista Texten sparas automatiskt vid sammanställning. Normalt behöver inte texten sparas utan den kopieras direkt över till ett ordbehandlingsprogram och formateras. Texten återskapas från sparad applikation (4.1). Flödesbilden lagras automatiskt då val Flödesbild gjorts i meny Sammanställning. Flödesbilden är avsedd att importeras i valt ordbehandlingsprogram tillsammans med funktionstexten. Texten för gränsdragningslistan sparas automatiskt vid sammanställning. Normalt behöver inte texten sparas utan den kopieras direkt över till ett ordbehandlingsprogram och formateras. 26 (32), (SV) TAC AB,

27 Formateringsmallar Appendix A Formateringsmallar Det finns formateringsmallar för TAC Design anpassade till Word i MSOffice. Efter installationen av TAC Design finns formateringsmallar (för MS Office 97/2000/XP) inkopierad i katalogen för TAC Design: Mall Formateringsmall för Designmall95.dot Funktionstext MSOffice 95 Designmall.dot Funktionstext MSOffice 97/2000/XP Granslista95.dot Gränsdragningslista MSOffice 95 Granslista.dot Gränsdragningslista MSOffice 97/2000/XP Vid användning av MSOffice 95: Mallarna (Hämtas från Internet, skall kopieras in i mallkatalogen för Word så att önskad mall kan öppnas i Word under kommandot Arkiv - Nytt. Så här används mallen: Efter det att funktionsbeskrivningen öppnats i Anteckningar välj Redigera - Markera allt, där efter kopieras texten med kommandot Redigera - Kopiera (Ctrl+C). Nu har texten sparats i klippbufferten. Starta Word. Läs in formateringsmallen genom att välja Arkiv - Nytt. Välj giltig mall och tryck OK. Kopiera in texten i Word med kommandot Redigera - Klistra in (Ctrl+V). Nu är texten överflyttad i Word. Välj Formatera i menyraden. Nu kommer funktionstexten att automatiskt formateras. Viss manuell ändring av sidbryningar kan bli aktuell innan texten är presenterbar. TAC AB, (SV), 27 (32)

28 Handledning Sakregister Sakregister A Allmänt 7 Anteckningar 19 Appendix A 26 Applikationsnummer 20 Artikeldata 18 B Beteckning/Data 17 G Gruppera dokument 20 Gränsdragning 19 H Hjälp 10 I Introduktion 7 K Komma igång 8 Komponentbeteckning 17 L Laddning av programvara 8 Lista beteckningar 20 S Sammanställ 21 Sammanställ en applikation 22 Sammanställ en grupp 22 Setup 9 Skapa applikation 12 Skapa bibliotek för lagring av data 8 Spara applikation 24 Spara dokumentgrupp 24 Spara flödesbild 25 Spara funktionstext 25 Spara gränsdragningslista 25 Starta programmet 8 T Tillval, ventilation 12 Tillval, värme 14 Tillval, modul 16 U Utbytestext, ventilation 13 Utbytestext, värme 14 Utbytestext, modul 16 V Ventilation 12 Ventildata 18 Välj sammanställning 22 Värme 13 M Modul 15 P Produkter (32), (SV) TAC AB,

29 Sakregister TAC AB, (SV), 29 (32)

30

31

32 Varumärken och registrerade varumärken är respektive företags egendom. TAC Vista, TAC Menta, TAC Xenta och Talking Buildings är registrerade varumärken för TAC AB. Lon Mark och LonWork är registrerade varumärken för Echelon Corporation. Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft.

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2003 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation Exporterar och Importerar texter från CX- Designer 20 mars 2012 OMRON Corporation 2/25 Läs detta innan du bläddrar vidare: PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0 Quick start manual Smart-House 2015-11-04 Rev 2.0 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 6

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) OCH (*.mp3) Innehållsförteckning Rekommenderad

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Elmia Mässkatalog för PocketPC

Elmia Mässkatalog för PocketPC Elmia Mässkatalog för PocketPC Version 1.1 Licensinformation... 2 Systemkrav... 2 Installation... 2 Kom igång... 3 Utställare A-Ö... 4 Sök utställare... 5 Sök Produkt... 6 Företagsinformation... 7 Mina

Läs mer

Snabbguide AlphaSmart NEO2

Snabbguide AlphaSmart NEO2 Snabbguide AlphaSmart NEO2 Vers 110815 Följande nio punkter bör du behärska för att få nytta av din AlphaSmart NEO 1. Sätt in tre AA batterier. Använd medföljande skruv till att sätta fast batteriluckan.

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

EQ Plan - Installation

EQ Plan - Installation EQ Plan - Installation Gäller EQ Plan version 3.6 (Version 1.0. 081009) Anvisning för installationsförfarandet vid kopplingen mellan EQ Plan 3.6 och MPS i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Handbok KDE:s Menyeditor. Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KDE:s Menyeditor. Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Användarfall......................................... 6 1.1.1 Anpassa en användares meny...........................

Läs mer

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign.

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. CW Door Design Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. Programdelar CW DoorDesign innehåller två delar: Låssystem

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Kom igång med LUPP 6.1

Kom igång med LUPP 6.1 Kom igång med LUPP 6.1 Introduktion... 3 Installation... 7 Logga in... 9 Skapa användare... 11 Lägg in organisation, stationer och enheter... 13 Öppna Verksamhetsöversikten... 15 Hjälp i LUPP... 17 1 1.

Läs mer

Utbildningsmaterial Personec Förhandling

Utbildningsmaterial Personec Förhandling Utbildningsmaterial Personec Förhandling Systemadministration Förhandling Neptune Personec P 2013-01-22 Sid 1 (28) Innehållsförteckning Systemförvaltning Personec förhandling... 2 Neptune behörighetssystem...

Läs mer

Kom igång med LUPP 6.0

Kom igång med LUPP 6.0 RIB 2012 Sidan 1 av 11 Kom igång med LUPP 6.0 Introduktion... 2 Installation... 4 Vad börjar jag med?... 6 Logga in... 6 Skapa användare... 7 Lägg in organisation, stationer och enheter... 8 Öppna Verksamhetsöversikten...

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne 1700 - talets Piteå En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne Carina Bäckström (1960-1998) var under många år en hängiven släktforskare. Efter att från början gjort släktutredningar om sin egen

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Beskrivning av FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby tel: 08 512 41803 FLEXILAGER 2 Innehållsförteckning INTRODUKTION.....3

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Filbindningar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hur det här modulen används.............................. 4 1.2.1

Läs mer

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1. För grundinformation som hur man installerar och

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0 Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se Användarmanual för VIDAR 4.0 Innehåll Inledning...3 Systemkrav...3 Installation...3 Att komma igång...4 Inställningar...5 Arbetsgång...5 Ange

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

KYLKALKYL. Användarhandbok. Datorstöd för kylföretag från Svensk Dataförvaltning AB. KylKalkyl

KYLKALKYL. Användarhandbok. Datorstöd för kylföretag från Svensk Dataförvaltning AB. KylKalkyl KYLKALKYL Användarhandbok Datorstöd för kylföretag från Svensk Dataförvaltning AB Svensk Dataförvaltning AB, Telefon 031-711 96 30, info@sdfab.se 1 1 INSTALLATION...4 1.1 HÅRD OCH MJUKVARUKRAV... 4 1.2

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30

Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30 Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30 2 Inledning I denna kortfattade manual kommer vi att visa och berätta om AD OnLine som är Arkiv Digitals onlinetjänst för att titta på det historiska källmaterialet

Läs mer

Skapa en Word-mall för dina manus. 1. Skapa brödtext med indrag

Skapa en Word-mall för dina manus. 1. Skapa brödtext med indrag Skapa en Word-mall för dina manus 1. Skapa brödtext med indrag Börja med att skapa brödtexten för din bok. Fördelen med att lägga den som en formatmall är att du enkelt kan ändra typsnitt och fontstorlek

Läs mer

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Skapa en raster pensel från en Windows bakgrund (1) 1. Kontrollera att Paper är uppsatt som koordinatsystem/projektion 2. Öppna en Bitmap fil i ett tom fönsterfil

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106)

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106) Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.2 - (141106) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För senare förändringar

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS)

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS) Verksamhetsledningssystem (VLS) Projektledare VLS, J. Nilsson vls.skane@skane.se VLS Visiohandledning Datum 2015-02-24 Version 2.0 Dnr 1 (8) VLS Visiohandledning Enkel handledning till VLS Processritning

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

Instruktion arbeta med rapportmallen

Instruktion arbeta med rapportmallen Instruktion arbeta med rapportmallen 29 oktober, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BÖRJA ANVÄNDA MALLEN 3 1.1 FYLLA I INFORMATION 3 1.2 INSTÄLLNING VISA /DÖLJ 3 1.3 INSTÄLLNING VISA TABELLSTÖDLINJER 3 2 FORMATMALLAR

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Dokumentnamn: Version Sidnummer

Dokumentnamn: Version Sidnummer Skapat av (org) Dokumentdatum Version Prover Technology AB 20 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 16 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Användarmanual för Stella Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

Användarhandledning pcskog Bmwin 2011

Användarhandledning pcskog Bmwin 2011 Användarhandledning pcskog Bmwin 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB All Rights Reserved Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog BM-win konvertering 2.1

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

ITför. alla. av Eva Ansell

ITför. alla. av Eva Ansell ITför alla av Eva Ansell Innehåll 1 Introduktion.... 7 Grundläggande om datorn........... 7 Operativsystem och program...7 Vad är Windows?...8 Starta och avsluta Windows 7...9 Starta datorn....9 Stänga

Läs mer

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1 Sidan 1 SoftIT AB 2003 Sidan 1 Sidan 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 4 FÖRKLARINGAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ SOFTIT:S SERVRAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ EGEN

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Kravspecifikation. Hantering av systemdokument

Kravspecifikation. Hantering av systemdokument Kravspecifikation Hantering av systemdokument Av: Ingegerd Gustavsson & Dokumentnr: P0 Utgåva: 2 Datum: 01-05-18 Tillgänglighet: Fri spridning Kravspecifikation Sida 1 (12) Dokumenthistoria Utgåva Beskrivning

Läs mer

Version 2.0 - ANVÄNDARMANUAL -

Version 2.0 - ANVÄNDARMANUAL - Version 2.0 - ANVÄNDARMANUAL - INNEHÅLL 1. INLEDNING...3 2. INSTALLATION / KONFIGURATION...4 2.1 Systemkrav...4 2.2 Förberedelser inför installation...4 2.3 Installation då stationen är av typ Adcon...5

Läs mer

Nibe xx45 Viewer. Ett program för visualisering av Nibes loggar. 2010-11-17 WebIQ:s Energibutiken http://www.varmepumpsforum.com

Nibe xx45 Viewer. Ett program för visualisering av Nibes loggar. 2010-11-17 WebIQ:s Energibutiken http://www.varmepumpsforum.com Nibe xx45 Viewer Ett program för visualisering av Nibes loggar 2010-11-17 WebIQ:s Energibutiken http://www.varmepumpsforum.com Innehållsförteckning Innan ni köper... 3 Installation... 4 Installation med

Läs mer

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0 PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se Utgåva 1.0 Hur kommer jag igång?... 3 Välkommen till Pärmen.se... 3 Internet Explorer... 3 IKEA Arkiv... 3 Hur kommer jag in

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text.

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01 Driftdokumentation Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering Version 9.1 2011-12-01 Sida 2/70 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Bearbetning allmänt...5 3 Inkomstöverföring FK - Månad...6 3.1 Backup...7

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

CVI ANALYZER V 1.2.0.X

CVI ANALYZER V 1.2.0.X Del nr 6159939235 Utgåva nr 07 Datum 01/2016 Sida 1 / 20 CVI ANALYZER V 1.2.0.X Bruksanvisning Software Part number CVI ANALYZER 1 user 6159276960 CVI ANALYZER 5 users 6159276970 CVI ANALYZER 25 users

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac Senast uppdaterad 2016-06-01 Biblioteket Skapa och redigera pdf-filer Vid elektronisk publicering av avhandlingar och studentarbeten (examensarbeten) ska du använda filformatet PDF (Portable Document Format).

Läs mer

Project Planner. Introduktion. Att använda Project Planner. WeavePoint. Handledning

Project Planner. Introduktion. Att använda Project Planner. WeavePoint. Handledning WeavePoint Project Planner Handledning Introduktion WeavePoint Project Planner ingår som en del i WeavePoint Standard och Mini. Den här handledningen har tillkommit eftersom de engelska hjälpfilerna inte

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Användarhandledning Svenska Turistföreningen Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Inledning Nedan följer en kort instruktion om hur man går till väga för att använda STFs Wordmallar för Office 2010. Handledning

Läs mer

Manual för PC-Ställföreträdare. Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24. Copyright 2009 Massive Systems Sweden

Manual för PC-Ställföreträdare. Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24. Copyright 2009 Massive Systems Sweden Manual för PC-Ställföreträdare Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24 Copyright 2009 Massive Systems Sweden innehållsförteckning innehållsförteckning... 2 administrera programmet... 4 Installera PC-Ställföreträdare...

Läs mer

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Mats Blomqvist, HAFOK AB & Tobias Ekendahl, Länsstyrelsen i Jämtland Version

Läs mer

Handbok Dumpa skärmen

Handbok Dumpa skärmen Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Granskare: Lauri Watts Utvecklare: Richard J Moore Utvecklare: Matthias Ettrich Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Att använda Dumpa

Läs mer

Användarhandledning. Procapita Vård och Omsorg Konvertering av worddokument till PDF/A 2013-11-01

Användarhandledning. Procapita Vård och Omsorg Konvertering av worddokument till PDF/A 2013-11-01 Procapita Vård och Omsorg Konvertering av worddokument till PDF/A 2013-11-01 Sida 2/9 Innehållsförteckning 1 Syfte...3 2 Förutsättningar...3 3 Beskrivning av konverteringen...3 4 Installation...4 5 Användarhandledning...5

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Kom igång. Version 3

Kom igång. Version 3 Kom igång Version 3 Installation & Inställningar Om du läser den här filen, har du troligtvis redan tagit dig igenom installationsprocessen hos PMView Pro. Den här sektionen är tänkt att guida dig genom

Läs mer

Användarhandledning för koppling av dokument

Användarhandledning för koppling av dokument nvändarhandledning Modul: lla vser: Koppla dokument i 3L 2006 1[11] nvändarhandledning för koppling av dokument Olika typer av dokument kan kopplas till poster i en 3L-databas. Exempelvis kan en eller

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 12.1.14 samt anvisningar till IT-ansvarig eller ITtekniker Viktig information för Terminal Server installation För att programmet

Läs mer