Dokumentnamn: Version Sidnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentnamn: Version Sidnummer"

Transkript

1 Skapat av (org) Dokumentdatum Version Prover Technology AB 20 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 16 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Användarmanual för Stella Toppdokument Projekteringsprocessen Handbok för anläggningsuppbyggnad och projektering Manualer till verktyg Förutsättningar Dokumentets förutsättningar framgår i varje enskilt kapitel Ansvar för innehåll Trafikverket har ansvar för att innehållet i dokumentet är uppdaterat enligt gällande versioner av programvaror och föreskrifter. Övriga ansvarfrågor enligt Verktygslådans Toppdokument. Dokumentets plats i strukturen för Cst Verktygslådan Dokumentet är en användarmanual för Stella Dokumentets koppling till övriga delar av Cst Verktygslådan Det finns hänvisningar till dokumentet i övriga tre delar av Cst Verktygslådan för att tydliggöra kopplingen mellan de olika fyra huvuddelarna och underliggande dokument och kapitel. Återkoppling Vid synpunkter på innehållet ska ansvarig på Trafikverket kontaktas.

2 Användarmanual för Stella 2 Innehåll 1 INLEDNING INSTALLATION SYSTEMKRAV LÄSA I KONTAKTFÖRTECKNINGEN IMPORTERA KOMPONENTTYPER ÖPPNA EN ANLÄGGNING SÖKA I KONTAKTFÖRTECKNINGEN VISA KOMPONENTINFORMATION SKRIV UT KONTAKTFÖRTECKNINGEN VÄLJ STANDARDVERSION VISA ANLÄGGNINGSINFORMATION REDIGERA KONTAKTFÖRTECKNINGEN PÅBÖRJA REDIGERING AV KOMPONENTER REDIGERA EN KOMPONENT HANTERING AV FLERA VERSIONER SKAPA FÖRVALTNINGSDATA FRÅN AKTUELL VERSION REDIGERA VERSIONSDATA ÄNDRA RITNINGSNUMMER SPARA ANLÄGGNINGEN AVSLUTA REDIGERINGSLÄGET SÄKERHETSKOPIERING FÖRVALTNING REDIGERA TYPER REDIGERA ANLÄGGNINGSLISTAN REDIGERA FÖRVALTNINGSDATA SNABBKOMMANDON ORDLISTA... 18

3 Användarmanual för Stella Inledning Stella 1.1 är en applikation för att producera, läsa och redigera kontaktförteckningar och andra förteckningar över reläställverk. Programmet har utvecklats av Prover Technology på uppdrag av Banverket. Det ersätter ett äldre DOS-program. Programmet använder databasen MS SQL Server för mellanlagring av data. I dagsläget finns ingen central server där databasen är placerad. Istället distribueras kontaktförteckningarna via filer som är placerade på IDA. Man använder en anläggningsfil per anläggning (se avsnitt 3.2). Därutöver används även en s.k. typfil som innehåller information som är gemensam för alla kontaktförteckningar (se avsnitt 3.1). Figur 1 Stella 1.1

4 Användarmanual för Stella Installation Programmet installeras med hjälp av en exekverbar installationsfil ( Stella1.0- Setup.exe ). Installationsprogrammet installerar databasen MS SQL Server Express Edition samt applikationen Stella. Installationsfilen finns även i en version där MS SQL Server inte ingår. Denna används med fördel vid uppgradering av en befintligt installation. Vid installationen är det viktigt att tillåta SQL authentication. I det vanliga installationsprogrammet är detta förvalt. I annat fall får man själv välja SQL authentication, vilket ibland även kallas Mixed authentication. Figur 2 Installation av Stella 2.1 Systemkrav Windows XP eller senare.net Framework 2.0 eller senare MS SQL Server som tillåter SQL authentication

5 Användarmanual för Stella Läsa i kontaktförteckningen Starta programmet via startmenyn eller via ikon på skrivbordet. Är programmet nyinstallerat måste du först importera typer. Läs mer i avsnitt Importera komponenttyper. Välj kommandot Arkiv -> Importera Typer. I en typfil lagras alla typer och information kring dessa. Dessutom lagras en lista över alla befintliga anläggningar. Typfilen är gemensam för alla anläggningar och underhålls av förvaltningen. Du rekommenderas att hämta en ny typfil från IDA vid regelbundna tillfällen. Om du har en gammal typfil och din anläggning använder en ny typ så kommer du inte kunna öppna anläggningsfilen. Förvaltningen kan också uppdatera annan information, till exempel vilka typer som är utgående. 3.2 Öppna en anläggning Tryck Ctrl-O eller välj Arkiv -> Öppna Anläggning. I en anläggningsfil lagras förvaltningsdata (FD, den version som är installerad i ställverket) samt alla pågående ändringar i en anläggning. Om du har för avsikt att redigera anläggningen måste du först låsa filen på IDA. Endast en person i taget kan redigera en anläggning. Läs mer om redigering av anläggningen i avsnitt Söka i kontaktförteckningen Du kan söka i kontaktförteckningen på tre sätt: (i) Under fliken Sök komponenter kan du göra avancerade sökningar för en enskild komponent eller grupper av komponenter, se avsnitt (ii) Om du vill få information om en enskild komponent vars beteckning du känner till kan du även söka direkt från fliken Visa komponent, se avsnitt (iii) Slutligen kan du också söka nya komponenter, utgående från nuvarande komponent, med samma objektnummer eller funktionstyp, se avsnitt Fliken Sök komponenter Välj fliken Sök komponenter eller tryck F3 så att fokus flyttas dit. I normalfallet kan du välja version och ange en beteckning eller en del av en beteckning. Se Figur 3.

6 Användarmanual för Stella Figur 3 Sök efter beteckning KV237 i version Ä0801 Genom att välja avancerat läge kan du även välja stativ, ritning, typ och ändringsstatus. Du kan använda wildcard (* och?) i fritextsökningarna. Efter sökningen kan resultatet sorteras. Klicka på någon av kolumnerna i rubrikraden en eller två gånger för stigande respektive fallande ordning Fliken Visa komponent Välj fliken Visa komponent eller tryck F3 så att fokus flyttas dit. Fyll i en beteckning och tryck på Enter. Figur 4 Visa komponent 222S12 i version Ä0801 Sökningen söker efter exakt beteckning. Sökresultatet i fliken Sök komponenter påverkas inte, förutom att aktuell komponent om möjligt fokuseras Bläddra med funktion eller objekt Tryck F6 eller välj mellan Funktion och Objekt i Bläddra-listan under fliken Visa komponent. Figur 5 Bläddra med funktion eller objekt Sökningen utgår från nuvarande komponent och söker utifrån dess funktion eller objektsnummer. I ovanstående exempel kommer den söka efter alla övriga S- komponenter om Funktion väljs, respektive all komponenter med objektnummer 231 ifall Objekt väljs. Sökresultatet visas i fliken Sök komponenter.

7 Användarmanual för Stella Visa komponentinformation Figur 6 Visa komponent Information om en komponent och dess kontakter visas i fliken Visa komponent i högra panelen. Aktuell version av komponenten visas i vänstra kolumnen, i exemplet ovan version Ä0801. I högra kolumnen har man möjlighet att se skillnaden mot andra versioner. Projektören av version Ä0801 har använt två backkontakter som är lediga i FD (förvaltningsdata, den version som är installerad i ställverket). Fältet Beteckning visar beteckning och index. Mellanslag används för att separera beteckning och index. För romerska index används I, II,, V. Fältet Typ visar endast namnet på typen. Vill man ha mer information, till exempel kontaktsatsen, kan man klicka på länken Mer, så visas istället fliken Visa typ.

8 Användarmanual för Stella Fältet Senaste visar datumet för när komponenten senast redigerades i aktuell version. Fältet Ä-kod visar ändringsstatus, dvs huruvida komponenten är ändrad (Ä), ny (N) eller bortmarkerad (B). 3.5 Skriv ut kontaktförteckningen Välj menykommandot Arkiv -> Förhandsgranska eller Arkiv -> Skriv ut vilket visar dialogen Utskriftsalternativ. Här kan du ange om du vill skriva ut hela kontaktförteckningen eller endast det aktuella sökresultatet. Du kan även välja att skriva ut en komponentlista. Då listas alla komponenter utan att inkludera någon kontaktinformation. 3.6 Välj standardversion Välj menykommandot Arkiv -> Inställningar för att välja standardversion. Att välja standardversion är en bekvämlighetsfunktion som kan användas om man regelbundet arbetar med en viss version av en kontaktförteckning. Standardversionen används bland annat när man söker i kontaktförteckningen. Fältet där man väljer version i sökformuläret kommer ha standardversionen förinställd. När du redigerar kontaktförteckningen kommer standardversionen vara samma som den version du valt att redigera. Du måste ha läst in en anläggning innan du kan välja standardversion. 3.7 Visa anläggningsinformation Klicka på fliken Visa anläggning i den högra panelen. Här visas information om den aktuella anläggningen. Du kan se vilka versioner som finns och vem som är handläggare. Gamla versioner före aktuell FD visas också i en historik-lista.

9 Användarmanual för Stella Redigera kontaktförteckningen När du öppnat en anläggning befinner sig programmet i läsläge. För att kunna redigera kontaktförteckningen måste du gå över till redigeringsläge, se vidare avsnitt 4.1 nedan. 4.1 Påbörja redigering av komponenter Tryck F2 eller välj Redigera -> Redigera anläggning i menyn. Programmet kommer nu att uppmana dig att låsa filen på IDA och därefter öppna anläggningen igen. Notera att det är mycket viktigt att du följer denna uppmaning. Om du redigerar fel version av filen, till exempel en äldre lokal kopia, så kommer gjorda ändringar i andra projekt att försvinna, då alla pågående projekteringar i en anläggning använder samma fil. Du kommer i ett dialogfönster få välja vilken version du vill redigera. Du kan endast redigera en version i taget. Istället för att välja en befintlig version kan du även påbörja en ny version. Alla komponenter kommer kopieras från den föregående versionen. Om en anläggning enbart innehåller förvaltningsdata så måste du skapa en ny ändringsversion innan du kan börja redigera. Alternativet är att ändra förvaltningsdata direkt, läs mer i avsnitt 5.3. Om det finns befintliga konflikter i den version du valt kommer dessa nu att visas i fliken Konflikter. Läs mer om hantering av konflikter i avsnitt 4.3 nedan. 4.2 Redigera en komponent Välj en komponent och klicka på knappen Redigera. Eller klicka på knappen Ny för att börja en ny komponent.

10 Användarmanual för Stella Figur 7 Redigera komponent Du kan använda piltangenterna (upp och ned) samt tabuleringstangenten för kan användas för att navigera mellan kontrollerna. Du kan också använda tangenterna Page Up och Page Down för att hoppa mellan kontakterna och de övre fälten (beteckning, typ och stativ). Tryck F2 eller klicka på knappen Spara för att lägga in dina ändringar i databasen. Notera att detta inte innebär att anläggningsfilen sparas, jämför avsnitt 4.7. Klicka på knappen Ta bort för att bortmarkera en komponent. Om komponenten är ny i denna version kommer komponenten istället att helt raderas från kontaktförteckningen. Tänk på att alla kontakter måste vara lediga innan du kan bortmarkera en komponent. Tryck på tangenten Esc eller klicka på knappen Avbryt för att avbryta redigeringen. Detta medför att de befintliga värdena för den aktuella komponent i databasen återkommer. I fältet Förval kan man ange ett ritningsnummer, till exempel Tryck F8 för att ändra förvalt ritningsnummer. Tryck F9 för att använda det förvalda ritningsnumret. Funktionen är snarlik Ctrl-C och Ctrl-V (kopiera och klistra in) som också kan användas.

11 Användarmanual för Stella Figur 8 Förval Varje kontaktpar har ett fält där man anger ritningsnumret (på formen undernummer.bladnummer). Knappen med en plussymbol kan användas för att ange en angränsande anläggning. Om du fyller i en ny angränsande anläggning ändras symbolen på knappen till en pil (se figuren nedan). Figur 9 Angränsande anläggning 4.3 Hantering av flera versioner Versionerna sorteras automatiskt efter ändringsdatum och revision. När man redigerar en komponent kommer ändringarna automatiskt att kopieras till alla senare versioner. Programmet kommer att spärra vissa otillåtna operationer. Om exempelvis version Ä0843 redan har använder kontaktparet kan inte version Ä0801 skriva över detta. Den ansvarige för version Ä0843 måste i så fall först kontaktas och återta sin ändring. Vissa tillåtna operationer, som påverkar andra versioner medför att användaren får en varning då de utförs. Dessa varningar sparas dessutom som konflikter i databasen. Till exempel, om komponenten J201 är bortmarkerad i version Ä0843 är det tillåtet att lägga till kontakten i version Ä0801. Detta medför att bortmarkeringen för Ä0843 raderas och att den angivna kontakten läggs till för båda versionerna. Då operationen påverkar en senare version genereras emellertid en varning till användaren. Denna varning sparas också för version Ä0843 och kan senare läsa i fliken Konflikter. Figur 10 Konflikter I figuren ovan visas befintliga konflikter för version Ä0843 i det aktuella exemplet. I fältet Komponent visas vilken komponent det gäller. I fältet Ursprung anges vilken version som gav upphov till konflikten. I fältet Konflikt anges vilken sorts ändring i version Ä0801 som orsakade problemet. I fältet Förlorade Värden ges information om vad som gått förlorat i version Ä0843.

12 Användarmanual för Stella Konflikter sparas i databasen tills de blir borttagna av någon användare som bedömer ändringen som korrekt. Detta kan endast göras i redigeringsläge för den aktuell versionen. 4.4 Skapa förvaltningsdata från aktuell version Välj Redigera -> Skapa förvaltningsdata från menyn. Funktionen skapar förvaltningsdata av aktuell version. Funktionen tar bort befintlig FD och alla andra versioner som ligger före aktuell version. Alla ändringskoder tas också bort från den nya FD. 4.5 Redigera versionsdata Välj Redigera -> Redigera version från menyn. Kommandot visar en dialog som låter dig ändra informationen om aktuell version. Du kan exempelvis ändra ändringsdatum eller handläggare. Du kan inte byta ordning mellan versioner. Du kan inte heller ta bort en version. Detta görs enbart i samband med att man skapar förvaltningsdata, se avsnitt 4.4. Om du vill skapa en ny version så görs detta i dialogen för att påbörja redigering, se avsnitt Ändra ritningsnummer Välj Redigera -> Ändra ritningsnummer från menyn. Kommandot visar en dialog som låter dig ange ett gammalt ritningsnummer och ett nytt ritningsnummer. När du klickar på knappen Ok så kommer alla kontakter med det gamla ritningsnumret att skrivas med det nya ritningsnumret. 4.7 Spara anläggningen Tryck Ctrl-S eller välj Redigera -> Spara från menyn. Detta kommando medför att allt som finns i databasen sparas i anläggningsfilen. Notera att om du håller på att redigera en viss komponent, men inte har sparat ner dess värden i databasen (genom att trycka på knappen Spara), så kommer inte dessa ändringar att sparas i anläggningsfilen. 4.8 Avsluta redigeringsläget Välj Redigera -> Avsluta redigering från menyn. Om du inte sparat anläggningsfilen kommer du först få möjlighet att göra detta. Sedan återgår programmet till läsläge. Du måste själv låsa upp anläggningsfilen på IDA. 4.9 Säkerhetskopiering Välj Arkiv -> Inställningar från menyn.

13 Användarmanual för Stella Kommandot visar en dialog där du kan välja om du vill ha automatisk säkerhetskopiering i bakgrunden. Om programmet upptäcker en säkerhetskopia med nyare data än befintlig anläggningsfil så kommer det fråga om du vill istället vill använda säkerhetskopian. Du hittar säkerhetskopian i samma katalog som anläggningsfilen.

14 Användarmanual för Stella Förvaltning Från menyn Förvaltning kan man redigera typerna (se avsnitt 5.1), redigera anläggningslistan (se avsnitt 5.2), samt redigera förvaltningsdata i en anläggning (se avsnitt 5.1). När man använder funktioner under menyn Förvaltning kommer programmets bakgrund färgas röd. Endast behöriga och kunniga personer bör använda dessa funktioner. 5.1 Redigera typer Välj Förvaltning -> Redigera typdatabas från menyn. Sök i typdatabasen genom att använda fliken Sök typer. Figur 11 Sök i typdatabasen Vald typ visas i fliken Visa typ i högra panelen. Klicka på knappen Redigera för att ändra en befintlig typ. Knappen Ny skapar en ny typ.

15 Användarmanual för Stella Figur 12 Redigera en typ Dina ändringar läggs ner i databasen när du klickar Spara. Knappen Avbryt återställer typen med värdena från databasen. Knappen Ta bort uför en fullständig radering av typen. Detta är en riskabel operation. Om någon befintlig anläggning använder typen kommer den anläggningsfilen bli oläsbar. På samma sätt är det riskabelt att ta bort kontaktpar. Sortera kontaktparen i alfabetisk ordning. Kontaktpar 1 är det som används när man avgör vilken ritning som presenteras i sökresultatet för komponenter. Därför bör eventuella relälindningar placeras som kontaktpar Redigera anläggningslistan Listan över befintliga anläggningar lagras i typdatabasen. För att redigera anläggningslistan måste du först gå in i redigeringsläge för typdatabasen. Välj Förvaltning -> Redigera typdatabas från menyn. Välj sedan Förvaltning -> Redigera anläggningslistan i menyn. Kommandot visar en dialog som låter dig lägga till en ny anläggning, ändra en befintlig anläggning eller ta bort en anläggning. Du kan endast redigera en anläggning i taget. Därefter måste du klicka Ok för att spara dina ändringar i databasen. Glöm inte att spara typdatabasen och avsluta redigeringen.

16 Användarmanual för Stella Ny anläggning Välj Förvaltning -> Ny anläggningsfil från menyn. Efter att du skapat en ny anläggning i typdatabasen vill du troligen ha en tom anläggningsfil att börja arbeta med. Dialogen Ny anläggningsfil låter dig skapa en ny fil för en anläggning. I dialogen anger du filnamn samt information om FDversionen. 5.3 Redigera förvaltningsdata Välj Förvaltning -> Redigera Förvaltningsdata från menyn. Att redigera förvaltningsdata fungerar likadant som att redigera en ändringsversion av anläggningen. Funktionen är placerad under Förvaltning för att minska risken för att FD ändras av misstag. När man redigerar en komponent i FD skapas inga ändringskoder eller bortmarkeringar. Väljer man att ta bort en komponent raderas den helt och hållet.

17 Användarmanual för Stella Snabbkommandon Nedan listas alla tillgängliga snabbkommandona som kan användas som ett alternativ till musklick för att utföra vanliga operationer såsom att söka och redigera komponenter. Tangent(er) Kommando Läs mer Ctrl-C Kopiera värde, exempelvis ritningsnummer Ctrl-O Öppna anläggning Avsnitt 3.2 Ctrl-P Skriv ut Avsnitt 3.5 Ctrl-S Ctrl-V Spara anläggning eller typfil beroende på redigeringsläge Klistra in värde, exempelvis ritningsnummer Avsnitt 4.7 Esc Avbryt redigering av komponent Avsnitt 4.2 F1 Hjälp F2 Redigera / spara komponent Avsnitt 4.2 F3 F4 F5 Växla mellan vyerna sök, lista och visa komponent Föregående komponent Nästa komponent F6 Bläddra med funktion eller objektnummer Avsnitt F8 Ändra förval Avsnitt 4.2 F9 Använd förval Avsnitt 4.2 Page Up Page Down Hoppa till övre delen av formuläret Visa komponent Hoppa till nedre delen av formuläret Visa komponent Avsnitt 4.2 Avsnitt 4.2

18 Användarmanual för Stella Ordlista I detta avsnitt förklaras de termer som används i programmet och denna manual. I vissa fall skiljer sig orden från gängse standard vid projektering av reläställverk. Ordet komponent används till exempel för både reläer och andra komponenter. Ord Förklaring Läs mer Anläggningsdatabas Den delen av databasen som innehåller anläggningsspecifik information. Innehåller samtliga versioner för anläggningen. Sparas i en anläggningsfil. Avsnitt 3.2 Anläggningsfil Beteckning FD Läsläge Komponent Konflikt Redigeringsläge Typdatabas Typfil Version En fil som innehåller all information i anläggningsdatabasen. Beteckning och index. Använd mellanslag mellan beteckning och index. Använd I, II,, V för romerska index. Förvaltningsdata. Det som är installerat i ställverket. Tillstånd när kontaktförteckningen endast går att läsa. Motsatsen till redigeringsläge. Ett relä, en komponent eller ett jack, mm. En konflikt mellan två olika versioner av en anläggning. Tillstånd när kontaktförteckningen går att redigera. Redigeringsläget gäller bara en viss version av en anläggning, alternativt typdatabasen. Den delen av databasen som innehåller typerna, tex JRF Innehåller även en lista över alla befintliga anläggningar. Sparas i en typfil. En fil som innehåller all information i typdatabasen. Ett ändringsdatum eller revision av en anläggning. Ä0638 och Ä0638A är olika versioner. FD är också en version. Avsnitt 3.2 Avsnitt 4.1 Avsnitt 4.3 Avsnitt 4.1 Avsnitt 3.1 Avsnitt 3.1

19 Användarmanual för Stella Ändringskod Ändringsstatus. Huruvida komponenten är ändrad (Ä), ny (N) eller bortmarkerad (B).

Användarmanual för Stella

Användarmanual för Stella Skapat av (org) Dokumentdatum Version Prover Technology AB 2011-09-15 2.0 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor STELLA-02-SUM 16 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Användarmanual för

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) OCH (*.mp3) Innehållsförteckning Rekommenderad

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING 1 Innehåll Inledning... 3 Installation... 3 Programstart... 4 Huvudformulärets menysystem... 5 Arkiv/användarförteckning... 5 Arkiv/Avsluta... 5 Om/Manual...

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Handledningsmaterial Visio 2010

Handledningsmaterial Visio 2010 4 april 14 Jonas Wallgren Utvecklingsavdelningen Regionservice Handledningsmaterial Visio 2010 VERSION 1.0 1 Skapa simbana... 3 1.1 Öppna Visio... 3 1.2 Skapa korsfunktionellt flödesschema... 4 1.3 Utöka

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2003 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Snabbguide AlphaSmart NEO2

Snabbguide AlphaSmart NEO2 Snabbguide AlphaSmart NEO2 Vers 110815 Följande nio punkter bör du behärska för att få nytta av din AlphaSmart NEO 1. Sätt in tre AA batterier. Använd medföljande skruv till att sätta fast batteriluckan.

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... MED MICROSOFT WORD 1 ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... 2 Marginaler... 2 Sidnumrering... 2 Radavstånd... 3 VISNINGSLÄGEN... 3 SPARA DOKUMENT...

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

Installation/Flytt av Rebus

Installation/Flytt av Rebus Installation/Flytt av Rebus 2015-05-11, Åbergs DataSystem AB En Microsoft SQL Server måste installeras på den nya servern. SQL Server bör installeras i mixed mode så att man kan förutom Windows auktorisation

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

För att kunna använda konsulentuppsättningarna, skall på varje enskild dator göras följande inställningar.

För att kunna använda konsulentuppsättningarna, skall på varje enskild dator göras följande inställningar. Gemensam uppsättning för rådgivare I Näsgård Karta Advicer, är det en särskild funktion som gör det möjligt att dela gemensamma uppsättningar mellan alla användare. Du kan t.ex. dela uppsättning för: 1.

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

del 3 ARBETA MED PROGRAM

del 3 ARBETA MED PROGRAM del ARBETA MED PROGRAM Det finns ett enormt stort antal program som kan användas tillsammans med Windows Vista. Med ett ordbehandlingsprogram som Microsoft Word till exempel, kan man skapa, redigera och

Läs mer

TAC Design version 3

TAC Design version 3 TAC Design version 3 Handledning Projekteringshjälpmedel för styr-, regleroch övervakningsanläggningar 0-004-7785-3 (SV), 2003-05-27 Förord Välkommen till manualen TAC Design version 3 Handledning. Copyright

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013 För DataPage+ 2013 Senast uppdaterad: 25 juli, 2013 Innehållsförteckning Installera komponenter som krävs... 1 Översikt... 1 Steg 1: Kör Setup.exe och starta guiden... 1 Steg 2: Godkänn licensavtalen...

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

Kristina Grundström Erik Truedsson

Kristina Grundström Erik Truedsson Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Pedagogik Programmering Kristina Grundström Erik Truedsson Ann Truedsson Richard Hultgren 1 Innehållsförteckning 1 2 3... 3 Så här installerar du... 3

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Välkommen till ArkivDigital! Låt oss bjuda på en kort rundtur.

Välkommen till ArkivDigital! Låt oss bjuda på en kort rundtur. Välkommen till ArkivDigital! Låt oss bjuda på en kort rundtur. Du har just startat Arkiv Digital. Klicka på Sök i arkivet för att komma till kyrkböcker och andra historiska dokument. Där hittar du också

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm MS WORD 97 Microsoft Word 2013 Lathund för att arbeta med kortkommandon Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm 2013-01-19 Innehållsförteckning Öppna ett dokument.... 3 Öppna ett dokument från USB-minne....

Läs mer

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram 150607/150716/151005/SJn Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram samt Anpassning av M7005:s utseende Installation och anpassning av M7005 sida 1 (18) Innehåll 1 M7005:s hemsida är M7005.Metem.se...

Läs mer

Inlämning i Studentportalen

Inlämning i Studentportalen Guide Inlämning i Studentportalen Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter

Läs mer

Säkerhetskopiera och återställa

Säkerhetskopiera och återställa http://windows.microsoft.com/sv- se/windows7/products/features/backup- and- restore Säkerhetskopiera och återställa Gäller för Windows 7 Med Säkerhetskopiering och återställning förbättrad för Windows

Läs mer

För att hämta ut nya formulär till handdatorn skall dessa först skapas i vanliga Bessy och dessa delas lämpligen upp i ca en halvdags jobb per mapp.

För att hämta ut nya formulär till handdatorn skall dessa först skapas i vanliga Bessy och dessa delas lämpligen upp i ca en halvdags jobb per mapp. Sida 1 av 23 BessyMobile användarmanual Datum Version Författare Beskrivning 2007-10-30 1.0 M.Woxberg Första versionen av manualen Användningsfall Användningsfall : Ny Användare BessyMobile kan bara ha

Läs mer

Publicera material i Learn

Publicera material i Learn Publicera material i Learn Inne i kursrummet har du en ny meny till vänster. Har du arbetat i Fronter tidigare känner du igen dig rätt bra. Du kan publicera material i Kursinformation och i Kursmaterial.

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Användarhandbok för Nero RescueAgent

Användarhandbok för Nero RescueAgent Användarhandbok för Nero RescueAgent Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero RescueAgent och allt innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Handbok Färgredigeraren. Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Färgredigeraren. Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Filoperationer 6 2.1 Om palettfiler........................................ 6 2.2 Att öppna en fil.......................................

Läs mer

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign INSTRUKTION Namn Datum Istallatörswebben 2017-05-11 Författare Luleå Energi Elnät AB Godkänd av Revision datum Jan Rosén Sign 2017-05-11 1.0 Version Installatörswebben LULEÅ ENERGI AB, Energigränden 1,

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med anpassning av listan i Arbetsorderbevakning.

Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med anpassning av listan i Arbetsorderbevakning. RUTINBESKRIVNING MAXIMO 1 (6) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Version Kerstin Abrahamsson MX023-LH 1 Roll Dokumentdatum Dokumentstatus Entreprenör 2015-03-23 Gällande Dokumenttitel Spara

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

The Grid 2. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2. Habilitering & Hjälpmedel

The Grid 2. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2. Habilitering & Hjälpmedel The Grid 2 Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2 Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på Startknappen du hittar längst ner

Läs mer

Bilaga KeyControl Felsökning

Bilaga KeyControl Felsökning Bilaga: Felsökning 1. Allmänt Genom att ge så detaljerad information som möjligt om problemet och de operationer som föregick problemet underlättas supporten. Du viktigaste komponenterna är - Operativsystemet

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Revu handledning: Spara markeringsverktyg i Verktygslådan

Revu handledning: Spara markeringsverktyg i Verktygslådan Revu handledning: Spara markeringsverktyg i Verktygslådan Verktygslådan i Revu låter dig lägga till markeringar i dina PDF-filer på ett effektivt sätt. Verktygslådan sparar de verktyg du använder oftast

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems ingår i den produktserie för professionella användare, där även SPCS Administration, SPCS Anläggningsregister, SPCS Bokslut, SPCS Lön, SPCS Koncern, SPCS Skatt Proffs, SPCS

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Kom igång. Version 3

Kom igång. Version 3 Kom igång Version 3 Installation & Inställningar Om du läser den här filen, har du troligtvis redan tagit dig igenom installationsprocessen hos PMView Pro. Den här sektionen är tänkt att guida dig genom

Läs mer