Affektfokuserad psykoterapi i praktiken.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affektfokuserad psykoterapi i praktiken. www.affekta.se"

Transkript

1 Affektfokuserad psykoterapi i praktiken

2 Freud Malan / Davanloo Rogers / Perls Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) Patricia Coughlin Affect Phobia Therapy (APT) Leigh McCullough Emotion Focused Therapy (EFT) Leslie Greenberg Accellerated Experential Dynamic Psychotherapy (AEDP) Diana Fosha Compassionate Mind Therapy (CMT) Paul Gilbert CBT

3 Psykiska besvär/symtom bottnar i dysfunktionell affektreglering, inre konflikter mellan olika psykobiologiska system samt undvikande av grundaffekter (maladaptiva försvar) Terapiprocessen bygger på att hjälpa patienten närma sig grundaffekter inom ramen för en god allians (trygg anknytning) Terapeuten fokuserar på det icke-verbala, affektiva samspelet i rummet med patienten (s.k. Moment-to-Moment Tracking ) Terapeuten använder interventioner för att aktivera och fördjupa affektupplevelsen i terapirummet

4 Aktivering och reglering och av affekter är relaterat till positivt utfall i olika terapiformer (Greenberg & Pascual-Leone, 2006) Terapeutens fokus på upplevelse/uttryck av affekter relaterar till positivt utfall i psykodynamisk korttidsterapi (Diener, et al., 2007) Terapeutens utforskande av affekter är relaterat till positivt utfall i både IPT och KBT vid depression (Coombs, et al., 2002) Fokus på affekter är associerat med patienters tillfredställelse med behandlingen (Pilerio, 2004)

5 Vad är affekter? Medfödda biologiska mekanismer som utlöser ett förutsägbart mönster av kroppsliga och psykologiska responser. Affekter uttrycks genom typiska ansiktsuttryck och bygger upp en handlingspotential som kan få oss att agera. När en affekt är aktiv vill vi något! Affekterna är nedärvda och kopplade till våra primära överlevnadsbehov (drifter), men hur affekter regleras och uttrycks är ett resultat av inlärning (kultur, familj, erfarenheter i anknytningsrelationer) Affekter, snarare än drifter, är primär motivationskälla till vårt beteende (Tomkins, 1992)

6 Våra grundaffekter Glädje Förvåning Rädsla Ilska Nyfikenhet / Intresse Sorg / lidande Avsky / Avsmak Skam

7 Två kliniskt relevanta affektkomplex kopplade till våra inre arbetsmodeller av själv- och andra Positiva känslor mot självet: Intresse och glädje riktade mot den inre representationen av sig själv Självkänsla, självtillit, stolthet, förmåga till omhändertagande av sig själv Känslomässig närhet till andra: Intresse och glädje riktade mot den inre representationen av andra Tillit till andra, trygghet, omtanke, förmåga att ta emot omsorg från andra

8 Aktiverande affekter: Får oss att bli energiska och vilja agera, att närma oss snarare än att undvika, att springa snarare än att bli paralyserade. Upplevs som att de börjar inifrån kroppen och rör sig utåt Glädje, intresse, ilska/självhävdelse, sorg/lidande, positiva känslor mot självet, känslomässig närhet Hämmande affekter: Får oss att sakta ner, att dra oss undan snarare än att fortsätta, att dra ihop kroppen snarare än att slappna av Skam, skuld, rädsla/ångest, avsky, känslomässig smärta

9 Konflikttriangeln Persontriangeln Försvar Ångest Terapeuten Nuvarande relationer Förbjuden impuls/känsla/tanke Historiska personer

10 Försvar Undvikande: maladaptiva beteenden, tankar eller affekter Ångest Hämmande affekter: rädsla/ångest, skam, skuld, avsky eller känslomässig smärta Impuls/känsla Aktiverande affekter: ilska/självhävdelse, sorg, intresse, glädje, etc Positiva känslor mot självet: stolthet, omhändertagande om sig själv, etc Känslomässig närhet: trygghet, spontanitet, omtanke, etc

11 Kliniska symtom: depression, ångest och maladaptiva karaktärsdrag Försvar Undvikande: maladaptiva beteenden, tankar eller affekter Ångest Hämmande affekter: rädsla/ångest, skam, skuld, avsky eller känslomässig smärta Impuls/känsla Aktiverande affekter: ilska/självhävdelse, sorg, intresse, glädje, etc Positiva känslor mot självet: stolthet, omhändertagande om sig själv, etc Känslomässig närhet: trygghet, spontanitet, omtanke, etc

12 Försvar Hjälpa patienten upptäcka och överge självdestruktiva försvar Ångest Hjälpa patienten reglera hämmande affekter till adaptiv nivå Impuls/känsla Hjälpa patienten uppmärksamma, uppleva och uttrycka aktiverande affekter i den situation där han/hon behöver använda sig av dem

13 Försvar Jag klarar allt Jag klarar allt själv Ångest Du är värdelös Det finns ingen där Impuls/känsla Jag orkar inte Jag behöver dig

14 Försvar Superkompetent, självständig självattackerande, kritisk, irritabel Ångest Skam Skräck Impuls/känsla Ledsenhet

15 att patienten pratar/tänker för mycket och känner för lite - Terapeuten missar intellektualiserande försvar och/eller undvikande av känslomässig närhet att patienten känner för mycket och tänker/reflekterar för lite - Terapeuten utmanar inte regressiva försvar och/eller defensiva affekter tillräckligt att patienten har för hög ångestnivå i terapin - Terapeuten hjälper inte patienten att reglera ner till en ångestnivå där reflektion blir möjlig att patienten har för låg ångestnivå i terapi - Terapeuten går samman med försvaren och utmanar för lite att terapeuten ger för mycket - Terapeuten agerar ut motöverföring i överdrivet omhändertagande, bristande gränssättning, rambrott att terapeuten ger för lite - Terapeuten blir en blank skärm, långa ickekonstruktiva tystnader, förlitar sig enbart på tolkningar som teknik

16 ...att patienten uppnår en lagom(=reglerad) stark arousal/affektupplevelse i samtalet. Möjliggör för samtidig reflektion - patienten ska i efterhand minnas samtalet!...att terapeuten fokuserar på affekt i röstläge/ansiktsmimik/kroppsspråk - fokus är på hur något sägs snarare än vad som sägs...att terapeuten speglar icke-verbala uttryck direkt med med hjälp av röstläge, ansiktsmimik, kroppsspråk - d v s visar tydligt inlevelse och medkänsla med patientens adaptiva aktiverande affekter...att terapeuten fördjupar upplevelser av adaptiva aktiverande affekter och undersöker handlingspotential/impuls...att samtalet är en korrektiv emotionell erfarenhet, d v s affekter som tidigare varit starkt ångest-/skuld-/skambelagda upplevs istället med reglerade nivåer av ångest/skuld/skam

17 Att arbeta med försvar Innebär att avbryta, visa på, undersöka, ifrågasätta, utmana Terapeuten behöver använda sin egen nyfikenhet/intresse samt ilska/självhävdelse Att reglera hämmande affekter Att öka ångest/skuld/skam kan innebära att väcka och därmed behöva hantera egen ångest/skuld/skam Närma sig/stanna kvar i/fördjupa adaptiva aktiverande affekter När ångest/skuld/skam regleras följer ofta aktiverande affekter i den terapeutiska relationen vilket innebär en ökad känslomässig närhet - en mer spontan, tydligare, kanske också varmare relation

18 utifrån patientens problemformulering skilja ut maladaptiva försvar, hämmande affekter och adaptiva aktiverande affekter formulera ett fokus för behandlingen som patienten känner sig delaktig och engagerad i hjälpa patienten upptäcka och överge maladaptiva försvar upptäcka och reglera hämmande affekter efter behov hjälpa patienten att närma sig, stanna kvar i och fördjupa upplevelsen av adaptiva aktiverande affekter hjälpa patienten generera adaptiva responser i relation till sina grundaffekter och problemformuleringen

19 Utbildnings-/handledningssituationer behöver balansera mellan trygghet/utmaning (d v s innehålla inslag av ökad arousal) - en möjlighet att öka förmåga till stark affektupplevelse i den terapeutiska relationen Videoinspelning vid handledning ger tydliga bilder av samspelet Videoinspelning erbjuder möjligheter att identifiera terapeuters och patienters affektundvikanden (=typiska situationer där man kör fast) Genom att rollspela samspelet (t ex växelvis vara patient/terapeut) väcks och fördjupas affektupplevelse i samspel där affektundvikanden annars dominerar Genom att i rollspelet använda sina interventioner samtidigt som hämmande affekter (ångest/skuld/skam) väcks - öva sin förmåga att reglera också patienters ångest/skuld/skam och erbjuda förutsättningarna för korrektiv emotionell erfarenhet

20 Utrymme för frågor!

Mindfulness som behandlingsmetod

Mindfulness som behandlingsmetod Samma röda kvadrat men mot olika bakgrund. (Ur Johannes Ittens Färg och färgupplevelse) Mindfulness som behandlingsmetod Ett av målen med att använda mindfulness som behandlingsmetod vid ångest- och depressionstillstånd

Läs mer

SEX SOM FÖRSVAR MOT ÅNGEST. -en kvalitativ intervjustudie med unga vuxna. Torgny Fält

SEX SOM FÖRSVAR MOT ÅNGEST. -en kvalitativ intervjustudie med unga vuxna. Torgny Fält Umeå Universitet Institutionen för klinisk vetenskap Enheten för Psykoterapi Psykoterapeutprogrammet Inriktning Psykodynamisk terapi Examensuppsats 15 hskp, vårterminen 2013 torgnyflt@gmail.com SEX SOM

Läs mer

Anknytningsbaserad familjeterapi

Anknytningsbaserad familjeterapi Anknytningsbaserad familjeterapi Göteborg 13 mars 2015 Tua Hassling, aukt.socionom, psykoterapeut, certifierad ABFT-terapeut ABFT Manualbaserad behandling, flexibel Anknytningsteori och strukturell familjeterapi

Läs mer

Vad är mentalisering och vad ska det vara bra för?

Vad är mentalisering och vad ska det vara bra för? Jon G. Allen Vad är mentalisering och vad ska det vara bra för? Översättning och bearbetning: Peter Friberg Du mentaliserar när du är medveten om tankar och känslor hos dig själv eller någon annan. Du

Läs mer

Att kommunicera med personer med demenssjukdom

Att kommunicera med personer med demenssjukdom Att kommunicera med personer med demenssjukdom Kommunikation är en viktig del i våra relationer och ett grundläggande behov. Vår identitet är nära sammankopplad med vårt språk. Vem vi är som person, skapas

Läs mer

När mamma och pappa skiljer sig

När mamma och pappa skiljer sig När mamma och pappa skiljer sig - En kvalitativ undersökning av hur barn reagerar på föräldrarnas skilsmässa och hur man inom barndagvården kan stöda barnet Isa Granqvist Examensarbete för Socionom (YH)-examen

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Kris. Vad är det? Och hur kan man jobba med det som SER-terapeut? Lise-Lott Fri SERvt12

Kris. Vad är det? Och hur kan man jobba med det som SER-terapeut? Lise-Lott Fri SERvt12 Kris Vad är det? Och hur kan man jobba med det som SER-terapeut? Lise-Lott Fri SERvt12 Helsingborg 2012 Sammanfattning: Mitt arbete handlar om, och beskriver vad en kris är för något. Jag går in och förklarar

Läs mer

TFT och EFT som terapeutiska metoder vid traumabehandling

TFT och EFT som terapeutiska metoder vid traumabehandling 1 TFT och EFT som terapeutiska metoder vid traumabehandling Eila Brandeker Hausmann Cecilia Hjertner Handledare: Bo Sigrell PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, 30 HP, VT 2008 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

Om en annan symbol dyker upp, då är det dags att ta reda på innebörden och ta till dig insikten men att vänta en tid med att agera.

Om en annan symbol dyker upp, då är det dags att ta reda på innebörden och ta till dig insikten men att vänta en tid med att agera. BIM Introduktionsprogram 6 steg till att ta reda på vad du vill och hur du kommer dit. 1. Ta reda på vad du vill 2. Följ universums tecken 3. Ta dig själv och det du gör på allvar 4. Gör en ceremoni 5.

Läs mer

Innebörden av tid i psykoanalytisk psykoterapi

Innebörden av tid i psykoanalytisk psykoterapi Innebörden av tid i psykoanalytisk psykoterapi Bakgrund, syfte och metodologiska överväganden Gudrun Olsson För en utomstående kan den tid patient och psykoterapeut tillbringar tillsammans verka orimligt

Läs mer

SJÄLVKÄNSLA HOS UNGDOMAR: En studie av självskattningsformuläret Så här är jag

SJÄLVKÄNSLA HOS UNGDOMAR: En studie av självskattningsformuläret Så här är jag Självkänsla hos ungdomar 1 Institutionen för Psykologi Kognitiva utbildningsenheten Påbyggnadsutbildning i kognitiv psykoterapi, 60 p. SJÄLVKÄNSLA HOS UNGDOMAR: En studie av självskattningsformuläret Så

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Så nära mig men ändå på distans

Så nära mig men ändå på distans Så nära mig men ändå på distans En presentation av EFT, Emotionally Focused Couple Therapy och en studie av ett försök att arbeta med delar av EFT i en svensk familjerådgivning Janne Eriksson Psykoterapeutprogram

Läs mer

NÄR LUFTSLOTTET RASAR -Att förstå och stöda mödrar till kolikbarn

NÄR LUFTSLOTTET RASAR -Att förstå och stöda mödrar till kolikbarn NÄR LUFTSLOTTET RASAR -Att förstå och stöda mödrar till kolikbarn Linda Ahlroth Pro gradu avhandling Helsingfors universitet Pedagogik Institutionen för beteendevetenskaper Handledare: Nina Santavirta

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Min dotter sov bort sin skolgång

Min dotter sov bort sin skolgång 1 Krysmyntha Sjödin Stockholms Universitet Psykologiska Institutionen Min dotter sov bort sin skolgång - Om föräldrars upplevelse av stöd vid långvarig skolfrånvaro. Krysmyntha Sjödin Examensuppsats 15

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Kartläggning av den demenshandikappades förmågor och exempel på jagstödjande metodik

Kartläggning av den demenshandikappades förmågor och exempel på jagstödjande metodik Kartläggning av den demenshandikappades förmågor och exempel på jagstödjande metodik Östersunds Kommun Källa: Att handleda inom demensomsorgen, Samvaro med dementa Av Jane Cars och Birgitta Zander Att

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

När ett barn förlorar en förälder

När ett barn förlorar en förälder Institutionen för psykologi När ett barn förlorar en förälder En explorativ studie om vårdpersonals upplevelser av arbete med barn som närstående Maria Aldén och Therése Burman Psykologexamensuppsats,

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Beteendeaktivering vid borderline personlighetsstörning och depression Hanna Sahlin Berg Handledare: Jonas Ramnerö Psykoterapeutexamensarbete 2010 Psykologexamensarbete STOCKHOLMS 2008 UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer