ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE."

Transkript

1 1 ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE. Förkortningar: Ögl= Ögonläkare vid syncentral, Sp= Synpedagog, St= syntränare och ögonsjuksköterska vid syncentral (att gälla till ), Opt= optiker vid syncentral. Allmänna anvisningar: Gäller samma som för övrig hjälpmedelsverksamhet inom Landstinget Blekinge. Se landstingets hjälpmedelspolicy. Definitionsbegrepp: 1. Glasögonbidrag. Ordineras enligt anvisningar. Se sid 5 kap Optiska hjälpmedel. 2. Synhandikapphjälpmedel. Ordineras och lämnas av syncentralen enl. nedanstående anvisningar. Hjälpmedelsbehov utöver nedanstående förteckning beslutas av basenhetchefen efter utredning av handläggande personal på syncentralen.

2 2 MATERIAL OCH UTRUSTNING FÖR KEMISK; FYSIOLOGISKA OCH BIOKEMISKA TESTER Blodanalysmaterial Tillägg: Reflektor med akustiskt tal alternativt ljudsignal för blodsockermätning Sp i samråd med diabetessjuksköterska Gravt synskadade med diabetes mellitus, som ej med optiska hjälpmedel och god belysning kan avläsa reflektor. Brukaren ska på egen hand kunna handha hjälpmedlet. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar. Diabetessjuksköterskan ansvarar för handhavandet. Kostnader för förbrukningsartiklar hanteras lika som kostnader för förbrukningsartiklar till hjälpmedel för icke synskadade

3 3 06 ORTOSER och PROTESER Proteser Ögonproteser Ögonprotes av glas eller plast. Ögl (samtliga) Standardprotes kan i allmänhet användas. I vissa fall kan specialtillverkad protes behövas. Ögonprotesmakare tillhandahåller ögonproteser av glas, medan speciellt utbildade sjukhustekniker och optiker tillverkar ögonproteser av acrylplast. Reservprotes kan ordineras. Kostnaderna för ögonproteser belastar ej hjälpmedelsbudgeten. (Konto: Ögonkliniken och Övr. conformer 56379) Godkänd av LSVO

4 Kosmetiska kontaktlinser En kontaktlins som kosmetiskt förbättrar ett defekt öga, t.ex påmålad svart pupill. Opt med kontaktlinsbehörighet vid syncentral i samråd med ögl. Brukare med kraftigt missprydande eller defekt öga. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar. Kostnaderna för kosmetiska kontaktlinser belastar ej hjälpmedelsbudgeten. Kostnaden belastar : Ansvar 1138 Godkänd av LSVO

5 5 09 PERSONLIG VÅRD Termometrar Kroppstermometrar Termometer med tal Gravt synskadad brukare. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar. Godkänt av LSVO Klockor Armbandsur Armbandsur med punktavläsning eller tal. Brukare med grav synskada och som måste använda känsel eller tal. Armbandsur kan ej ordineras för visuell avläsning. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar.

6 Fickur Fickur med punktavläsning eller tal. Brukare med grav synskada och som måste använda känsel eller tal. Som alternativ till Armbandsur. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar Bordsur Bordsur, väckarklocka med punktavläsning eller tal. Brukare med grav synskada och som måste använda känsel eller tal. Som alternativ eller som komplement till armbandsur eller punktfickur. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar.

7 7 12 HJÄLPMEDEL VID FÖRFLYTTNING Cyklar -Finns även för målgrupp rörelsehindrade Tandemcyklar Specialcykel exempelvis cykel med mer än 2 hjul, tandemcykel, parcykel. Definition barncykel: Cykel vanligen med hjulstorlek upp till ca 20 och med en sadelhöjd som svarar mot en grenhöjd på brukaren på upp till 64 cm. Definition vuxencykel: Cyklar som är större än ovanstående, parcyklar Sp i samråd med sjukgymnast. Barn som ej kan framföra vanlig tvåhjulig cykel med stödhjul eller vanlig trehjulig cykel kan förskrivas specialcykel med flera hjul. Barn som har behov av att sitta framför/bakom eller bredvid vårdaren, kan förskrivas alternativt erhålla kontantbelopp för inköp av specialcykel (beroende av om cykeln definieras som barn eller vuxenmodell) Person med funktionsnedsättning över 15 år som ej kan framföra 2- hjulig cykel med stödhjul eller cykla ensam på trafikerad väg kan förskrivas kontantbelopp för inköp av specialcykel. Barn (0-14 år)- Vanlig trehjulig cykel som kan köpas i öppna handeln skall ej förskrivas som hjälpmedel.- Om cykeln definieras som vuxencykel gäller samma regler som för vuxna. Vuxna (fr o m 15 år): - Anpassning av den egna cykeln skall alltid övervägas före förskrivning av specialcykel eller kontantbelopp. Anpassning av den egna cykeln betraktas som hjälpmedel och är kostnadsfritt för brukaren. - Det finns cyklar att hyra på bla Valjeviken. Om brukaren hyr cykel på Valjeviken får brukaren själv stå för hyreskostnaden och transporten av cykeln. - Egenavgiften vid inköp av specialcykel uppgår till 4000,- kr. Överstigande belopp utgår i form av kontantbelopp, som kan förnyas tidigast efter 10 år, beroende på cykelns skick. - Cykeln är brukarens egendom och brukaren får själv stå för reparation och underhåll

8 8 - Behovet av cykel skall vara regelbundet och om medhjälpare är nödvändig skall denna finnas tillgänglig så att cykeln kan användas i den dagliga livsföringen. Godkänt av LSVO

9 Orienteringshjälpmedel Vita käppar Vit stödkäpp, teknikkäpp eller markeringskäpp för synskadade brukare. Sp, St Teknikkäpp - Brukare med grav synskada, mobilityträning krävs. Markeringskäpp/vit stödkäpp - Brukare med synskada som har orienteringssvårigheter eller som en markering Akustiska ledfyrar Ljudsignalsändare för förflyttning på egen hand. Sp. Brukare med grav synskada. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar.

10 Kompass för synskadad Punktmärkt eller talande kompass för förflyttning på egen hand. Sp. Brukare med grav synskada. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar.

11 11 15 HUSHÅLLSHJÄLPMEDEL Matlagningshjälpmedel Manuella hushållsredskap med speciell utformning som ej går att erhålla i öppna handeln. Brukare med grav synskada. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar Sömnads och textilvårdshjälpmedel Sömnadsredskap med speciell utformning som ej går att erhålla i öppna handeln. Brukare med grav synskada.. -

12 12 18 HJÄLPMEDEL FÖR UTRUSTNING OCH ANPASSNING AV BOSTÄDER OCH ANDRA LOKALER BORD Läsbord Vinkelställbar lässkiva Brukare som p.g.a. synskada endast kan utföra arbete, läsning, skrivning mm vid uppvinklad skiva. -

13 Belysningsarmaturer läs- och arbetsbelysningar Brukare som pga synskada har ett mycket kort betraktningsavstånd. Vanliga glödljusarmaturer, fasta installationer av armaturer kan inte ordineras. I vissa fall kan bostadsanpassningsbidrag sökas. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar om dessa finns lätt tillgängliga i handeln.

14 14 21 KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH VARSEBLIVNING Optiska hjälpmedel Glasögonglas Glasögonbågar Ögl (samtliga även privatanställd), opt vid syncentral. Glasögon kan ordineras som hjälpmedel i följande fall: 1. - vid afaki 2. - till barn t o m 7 års ålder med behov av glasögon 3. - till personer fr o m 8 års ålder som efter bästa korrektion uppnår högst synskärpa 0,3 på bästa ögat, förutsatt att denna korrektion är medicinskt motiverad och fördragbar. För grupp 1 och 2 gäller schablonersättning (se tabell nedan) som kan erhållas vid köp av glas utlämnade från optikerföretag. Glasögonen kan också lämnas ut av syncentralen om personen är synskadad och berättigad till dessa resurser. Grupp 3 är berättigad till syncentralens resurser och glasögon ordineras och lämnas ut därifrån tillsammans med övriga hjälpmedel efter remiss. I de fall glasögon utprovas på syncentral men där patienten inte är bidragsberättigad uttages ett paketpris på 900 kr inkl moms för enkla glas + tillägg vid flerstyrkeglas som faktureras. Vid önskemål om båge utöver syncentralens sortiment erhålls ersättning med 100kr. Schablonersättning till optiker för glasögonglas Glasögon Enstyrka Flerstyrka AFAKI 1 öga 2 ögon 500: :- 700: :- Barn 0-7 år, 1 par glasögon 500: :- Kostnader högre än bidraget bekostas av brukaren. Reparation av glasögon eller utbyte av repade glas bekostas av landstinget tidigast 1 år efter det att glasögonen ursprungligen lämnats ut.

15 Kontaktlinser Ögl, Opt med kontaktlinsbehörighet vid syncentral i smråd med ögl. Kontaktlinser, inkl. hanteringshjälpmedel, kan ordineras i stället för eller som komplement till glasögon vid: afaki. högst 0.3 på bästa ögat med fördragbart glas om detta är medicinskt motiverat. Vid tillstånd där bandagelinser erfodras. Bidragsberättigade kontaktlinser ordineras och sköts helt på syncentralen efter remiss från ögonläkare. Övergångsregler tillämpas för redan tillpassade linser enligt 1996 års bidragsregler. I de fall kontaktlinser behövs av medicinska skäl men där brukaren inte är bidragsberättigad kan utprovning ske på syncentralen. Brukaren skall så snart det fungerar fortsätta sina kontroller utanför syncentralens verksamhet. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar. Kostnaderna för bandagelinser belastar ej hjälpmedelsbudgeten.

16 Förstoringsglas och luppar utan inbyggd belysning Förstoringsglas och luppar med inbyggd belysning Sp, St, Opt. Brukare som ej kan läsa med för åldern adekvata läsglasögon. Max 3 förstoringsglas av olika förstoring / funktion om inte särskilda skäl föreligger. Stora förstoringsglas kan förses med stativ vid behov. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar om dessa finns lätt tillgängliga i handeln Kikare och teleskop Sp, St, Opt. Brukare med synskada. -

17 Kikarglasögon Sp, St, Opt. Brukare med synskada. -

18 Synfältsvidgare Opt i samråd med Sp.eller St. Brukare med inskränkt synfält, så kallat kikarsynfält Linser och linssystem för stark addition. Specialoptik samt vanliga korrektionsglas som i vissa fall kan användas som optiska hjälpmedel om styrkan är sådan att synavståndet blir mindre än 0,25m. Glaset ger en förstoring av det betraktade objektet. Ögl, Sp, St, Opt. Brukare som ej kan läsa med för åldern adekvata läsglasögon Ljusfilter (absortionsfilter) Färgade glas eller tillbehör till glasögon. Sp, St, Opt. Synskadade brukare som på medicinska indikationer är i behov av kontrasthöjning eller ljusavskärmning. -

19 ELEKTRONOPTISKA HJÄLPMEDEL Förstorande video-system Elektroniskt förstoringshjälpmedel för läsning och skrivning. Brukare med synskada som trots optimala optiska hjälpmedel, kringutrustning och synträning ej klarar av att läsa eller skriva i sin dagliga livsföring. Den enskilde skall på ett självständigt sätt kunna hantera apparaten. Valet av modell och fabrikat skall utgå från individens förmåga att uppfatta och läsa text. För att brukare ska kunna utnyttja sitt förstorande Videosystem optimalt, måste hon/han få adekvat träning och uppföljning. Brukaren ansvarar för skötsel och att tillräcklig hemförsäkring finns.

20 20 24 HJÄLPMEDEL FÖR HANTERING OCH TRANSPORRT AV PRODUKTER Inmatningsenheter till datorer och Elektronisk utrustning Tangentbord och styrsystem Datormöss Joystick till datorer Alternativa inmatningsenheter Inmatningstillbehör Inmatningsmodifieringar Tillbehör till datorn som specifikt är framtagna för personer med funktionsnedsättning. SP, för synskadad. Personer som har stora svårigheter att självständigt hantera och utnyttja datorns funktioner utan nödvändig hårdvaruanpassning och / eller mjukvaruanpassning. På marknaden förekommande standardsortiment bekostas av brukaren. Undantag görs för de produkter som förskrivs till ett komplett kommunikationshjälpmedel. Dubbelutrustning till egen dator kan förskrivas till studerande att användas i hemmet och skolan. Produkter inom ISO-koder är skolans eller daglig verksamhets kostnadsansvar då de har ett pedagogiskt syfte. Scanner En gravt synskadad person kan få scanner som hjälpmedel för att få tillgång till skriven text för att få den uppförstorad eller uppläst via punkt eller tal. Elev som har behov av att få pedagogiskt material inscannat kan ej få scanner förskrivet som hjälpmedel. Beslutat av LSVO: Hjälpmedelsutskott

21 21 Godkänt i LSVO Skrivare SP, för synskadad.. Kan föreskrivas till de personer som är berättigade till komplett datorutrustning som hjälpmedel. Gravt synskadad / blind kan få punktskrivare förskriven till egen /förskriven dator Utrustning för syntetiskt tal / syntetiskt tal inkl skärmläsningsprogram SP, för synskadad. Samråd bör ske med tekniker. Kan förskrivas till person med talskada / synskada. Syntetiskt tal för pedagogisk träning avses inte. Godkänt av LSVO

22 Programvara för anpassning av in och output Gäller speciellt framtagna program för olika handikappgrupper. Ex på programvara kan vara förstoringsprogram, skärmläsningsprogram, ordprediktionsprogram, speciella stavningsprogram. SP, för synskadad. Samråd bör ske med tekniker.. Kan förskrivas till person som på grund av funktionshinder har stora svårigheter att självständigt hantera datorns funktioner. Programmen kan förskrivas i egen eller förskriven dator. Uppgradering av operativsystemet. Om datorn är förskriven som skrivhjälpmedel för studier och skolan uppgraderar sina datorer kan elev få förskriven dator uppgradering som anpassning. Om datorn är förskriven som skrivhjälpmedel till vuxen i hemmet står ej landstinget för uppgraderingen.följande alternativ finns: Om datorn klarar uppgradering får brukare själv bekostna detta. Uppgraderingen skall göras av Hmc tekniker. Brukare får ej själv uppgradera datorn. Brukare kan köpa ny datorenhet men då behålla resten av den förskrivna utrustningen. Godkänd av LSVO

23 21 Hjälpmedel för kommunikation, information och varseblivning Presentationsenhet för dator, skrivmaskin och varseblivning Utrustning för syntetiskt tal/syntetiskt tal inkl.skärmavläsningsprogram Mjukvara som kan överföra information till syntetiskt tal. Sp Personer som på grund av synskada ej kan avläsa bildskärm utan talstöd.kan förskrivas till egen/ förskriven dator eller egen införskaffad Mobiltelefon som är utrustad med kompatibelt operativsystem 23

24 Datorer Stationära datorer Bärbara datorer Hand-och fickdatorer Finns även som hjälpmedel - kommunikation SP Målgrupp : För barn och studerande med grav synnedsättning/blinda kan förskrivning ske när befintlig läs- och skrivförmåga ej ger tillräcklig funktion utifrån den synskadades behov. Dator kan förskrivas som en en del i en helhetslösning utifrån individuella behov och tillstyrks i/ avstyrks i Anvisningsgruppen för synhjälpmedel. Vid val av utrustning tas särskilt hänsyn till om personen har en successivt tilltagande funktionsnedsättning och att behov av ytterligare anpassningar förväntas. Bärbar dator kan förskrivas som skrivhjälpmedel vid skolbruk / studier. Utgångspunkten skall vara att tillgodose läs- och skrivbehovet på bästa sätt utifrån studiesituationen i skolan. Innan utrustningen lämnas ut skall förskrivaren tillse att ansvarsförbindelsen bl 5188 Lån av datorutrustning skrivs under av brukaren / målsman. Originalet förvaras på Syncentralen För stationär / bärbar daror i standardutförande, dvs datorenhet med multimediapaket,bildskärm, tangentbord, mus och skrivare ansvarar inte landstinget. Det är egenansvar som brukaren eller, vid en undervisningssituation, skolan ombesörjer och bekostar. Utbildning i grundläggande datorkunskap till brukare, anhöriga och berörd kringpersonal ingår ej i förskrivningen. Förskrivare ansvarar för grundläggande information / instruktion till användare och kringpersonal om datorn och den tekniska anpasssningen samt ev. utbildning i programvaran som är det personliga hjälpmedlet.

25 25 Anpassning av den funktionshindrades egen dator kan ske om det leder till större självständighet för att utföra olika aktiviteter. Det åligger brukaren att datorn uppfyller den kapacitet som anpassningen kräver. Ett halvår efter att brukaren fått sitt datorbaserade hjälpmedel skall en uppföljning göras av förskrivaren.har målet med förskrivningen ej uppnåtts kan det innebära att personen inte längre är berättigad att behålla sitt databaserade hjälpmedel. Ny förskrivning av nyare och kraftfullare datorutrustning kan endast ske när brukarens funktionsstatus förändrats eller när den tekniska utvecklingen ger väsentligt förbättrade möjligheter för brukaren. Brukarens/ Skolans ansvar Anpassning / programvara / dator till elev i skolan är ett lån så länge skolgången pågår. Därefter avsvarar föräldrar / vårdnadshavare för att utrustningen återlämnas eller att ny behovsbedömning görs. Vid förskrivning av dator är den utrustnad med visusskydd från början och brukaren / skolan har ansvar för kontinuerlig uppdatering av virusskyddet, samt för återställningskostnader som kan uppståpga detta inte följs.övrig programvara, förbrukningsartiklar såsom färgpatroner,papper ect samt arbetsplatsens grundutrustning är engenansvar som brukaren / skolan ombesörjer och bekostar.program får ej installeras som påverkar grundinställningar. Programvara / anpassning / dator kan inte förskrivas som pedagogiskt-, behandlings- eller tränings hjälpmedel. Dubbel- förskrivning Internet I de fall ett stort behov av kommunikation i skrift finns både i skolan och hemmet och / eller då utrustningen bedöms olämplig att frakta emellan, medges dubbelförskrivning av anpassning / specialanpassning / programvara Datorutrustning som förskrivs som hjälpmedel får anslutas till Internet. Brukaren får stå för ev. modem, anslutning- och abbonemangsavgifter. Syftet är att kunna skicka e-post (textbaserad), läsa myndigheter och bankers hemsidor för att kunna ta del av information och utföra bankärenden. Anslutningen är ej avsedd att användas för nedladdning av musik, filmer etc eller för att installera program för onlinespel m.m. Godkänt av LSVO

26 Skrivhjälpmedel Manuella punktskriftsmaskiner Sp. Brukare med synskada som använder punktskrift Räknemaskiner Räkneramar Elektroniska kalkylatorer Sp. Brukare med synskada som i skolsammanhang ej kan använda normal skolutrustning. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar om dessa finns lätt tillgängliga i handeln.

27 Hjälpmedel för teckning och handskrift Skriv-, rit-, och teckningsbrädor Namnteckningsramar Skrivramar Utrustning för Brailleskrift Speciellt skrivpapper och skrivplast Brukare med synskada för att underlätta skriv- och rit- situationen. Speciellt skrivpapper och skrivplast som används i skolan är dennes ansvar Läshjälpmedel, ej optiska Bokstöd och hållare Brukare med synskada som har kort läsavstånd. - Goskänt av LSVO

28 Bandspelare Kassettbandspelare Miniatyrbandspelare Synskadade som inte kan läsa med optik eller har en låg läshastighet. Endast specialsortiment som inte finns att köpa i öppna handlen kan ordineras. Skador uppkomna av oaktsamhet ansvarar brukaren för Hjälpmedel för digital in- och uppspelning av ljud Personer som ej kan läsaoch/eller föra anteckningar pga synskada I första hand skall datorprogram playback 2000 till privat dator provas och användas Hjälpmedel för digital uppspelning kan förskrivas brukare som inte kan läsa på konventionellt sätt och kan hantera denna självständigt. Skador uppkomna av oaktsamhet ansvarar brukaren för.

29 Ljudöverföringssystem Porttelefon Samråd bör ske med hjälpmedelstekniker. Porttelefon kan förskrivas till : Gravt synskadad person som har behov av att kunna ta reda på vem som finns utanför dörren innan han / hon öppnar. Elslutbleck med eller utan automatisk dörröppnare ansöks som bostadsanpassning. Fastighetsägare skall ge sitt medgivande till installation. Kontakt tas med försäkringsbolaget om regler för lås Varseblivningshjälpmedel Ljusindikator Brukare med grav synskada. Brukaren ansvara för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar om dessa finns lätt tillgängliga i handeln.

30 30 24 HJÄLMEDEL FÖR HANTERING OCH TRANSPORT AV PRODUKTER Märkning och indikering Signalanordningar och indikatorer Talande färgindikator. Sp, St Brukare med synskada och totalt avsaknande av färgseende. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar om dessa finns lätt tillgängliga i handeln.

31 31 27 HJÄLPMEDEL OCH UTRUSTNING FÖR MILJÖFÖRBÄTTRING, VERKTYG OCH MASKINER Mätinstrument Hjälpmedel för mätning av längd Brukare med synskada för att underlätta/göra det möjligt att mäta t.ex. höjd, längd och omkrets. Vissa hjälpmedel är endast avsedda att ordineras för användning i skolsammanhang av synskadad elev. Kan ej ordineras för visuell avläsning Hjälpmedel för att mäta temperatur Brukare med grav synskada. Termometer kan ej ordineras för visuell avläsning. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar om dessa finns lätt tillgängliga i handeln.

Förskrivningsanvisningar för Landstinget i Kalmar Län - DEL 1

Förskrivningsanvisningar för Landstinget i Kalmar Län - DEL 1 1(38) Förskrivningsanvisningar för Landstinget i Kalmar Län - DEL 1 HJÄLPMEDEL VID RÖRELSEHINDER, TALSKADOR, KOGNITIVA OCH MEDICINSKA FUNKTIONSHINDER Kommunernas ansvar efter 2008-01-01 omfattar förskrivningsanvisningarna

Läs mer

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 Hjälpmedelsguiden Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt... 3 1.2 Hjälpmedelsguide... 3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 3 1.4 Hjälpmedel i sitt

Läs mer

Interimistisk vägledning för 2010-2011

Interimistisk vägledning för 2010-2011 Interimistisk vägledning för 2010-2011 angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet 2010-2012 mellan

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring RIKTLINJER med priser vid försäljning, avgifter för långvariga lån och avgifter för tillfälliga lån Riktlinjer antaget av socialnämnden 2012-10-02 101

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Hjälpmedel Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård

Hjälpmedel Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(14) Dokument ID: 09-63297 Fastställandedatum: 2014-02-27 Giltigt t.o.m.: 2015-02-27 Upprättare: Gunilla M Tuvér Fastställare: Berit Fredriksson Hjälpmedel Länsgemensam

Läs mer

Riktlinjer tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Riktlinjer tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Riktlinjer tekniska hjälpmedel Enköpings kommun RIKTLINJER TEKNISKA HJÄLPMEDEL GÄLLANDE FÖRSKRIVNING OCH AVGIFTER 2013-01-01 - tills vidare ENKÖPINGS KOMMUN För personer med rörelsehinder eller kognitiva

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning Reviderad 2011 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Illustrationer: Lennart Gustafsson Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist

Läs mer

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel.

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel. 3. ALLMÄNNA REGLER DEFINITION AV HJÄLPMEDEL Individuella hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ryms inom begreppet Personliga hjälpmedel för det dagliga livet vilket betyder: hjälpmedel som

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS)

Post- och telestyrelsen (PTS) och försöksprojekt som nu upphandlas av myndigheten (PTS) 1(300) Post- och telestyrelsen (PTS) Inventering av behov av tjänster för funktionshindrade och en jämförande utvärdering av de tjänster och försöksprojekt

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Vetlanda kommun Socialförvaltningen Handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Beslutade av socialnämnden 2012-12-12 1. INLEDNING

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Hjälpmedel var god dröj! Årsrapport 2013

Hjälpmedel var god dröj! Årsrapport 2013 Hjälpmedel var god dröj! Årsrapport 2013 Hjälpmedel var god dröj! hjälpmedel till vilket pris? Om ditt barn blir sjukt, vad gör du då? Självklart kontaktar du sjukvården, och får oftast direkt den hjälp

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Digital kompetens, Listning Frågor & Svar (FAQ) - utdelning hösten 2012

Digital kompetens, Listning Frågor & Svar (FAQ) - utdelning hösten 2012 Digital kompetens, Listning Frågor & Svar (FAQ) - utdelning hösten 2012 Fråga 1; Hej! Jag undrar om man kan köpa loss datorn efter att man ha gått ut gymnasiet? Elev som har avslutat utbildningen kommer

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Text och layout: Gunnar Hagberg och Steve Johansson. Foto: Steve Johansson och Urban Kvarnefält. Tryck Edita 2007

Läs mer

Att ha en synnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare

Att ha en synnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare Att ha en synnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare 1 2 Samarbetet med Arbetsförmedlingen har alltid varit bra Bild: Mats Åstrand Rakt genom Gävles centrum går Drottninggatan.

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822)

Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822) Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822) Motionären föreslår i sin motion att Landstinget i Östergötland ändrar reglerna för glasögonbidrag så att alla barn

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer