ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE."

Transkript

1 1 ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE. Förkortningar: Ögl= Ögonläkare vid syncentral, Sp= Synpedagog, St= syntränare och ögonsjuksköterska vid syncentral (att gälla till ), Opt= optiker vid syncentral. Allmänna anvisningar: Gäller samma som för övrig hjälpmedelsverksamhet inom Landstinget Blekinge. Se landstingets hjälpmedelspolicy. Definitionsbegrepp: 1. Glasögonbidrag. Ordineras enligt anvisningar. Se sid 5 kap Optiska hjälpmedel. 2. Synhandikapphjälpmedel. Ordineras och lämnas av syncentralen enl. nedanstående anvisningar. Hjälpmedelsbehov utöver nedanstående förteckning beslutas av basenhetchefen efter utredning av handläggande personal på syncentralen.

2 2 MATERIAL OCH UTRUSTNING FÖR KEMISK; FYSIOLOGISKA OCH BIOKEMISKA TESTER Blodanalysmaterial Tillägg: Reflektor med akustiskt tal alternativt ljudsignal för blodsockermätning Sp i samråd med diabetessjuksköterska Gravt synskadade med diabetes mellitus, som ej med optiska hjälpmedel och god belysning kan avläsa reflektor. Brukaren ska på egen hand kunna handha hjälpmedlet. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar. Diabetessjuksköterskan ansvarar för handhavandet. Kostnader för förbrukningsartiklar hanteras lika som kostnader för förbrukningsartiklar till hjälpmedel för icke synskadade

3 3 06 ORTOSER och PROTESER Proteser Ögonproteser Ögonprotes av glas eller plast. Ögl (samtliga) Standardprotes kan i allmänhet användas. I vissa fall kan specialtillverkad protes behövas. Ögonprotesmakare tillhandahåller ögonproteser av glas, medan speciellt utbildade sjukhustekniker och optiker tillverkar ögonproteser av acrylplast. Reservprotes kan ordineras. Kostnaderna för ögonproteser belastar ej hjälpmedelsbudgeten. (Konto: Ögonkliniken och Övr. conformer 56379) Godkänd av LSVO

4 Kosmetiska kontaktlinser En kontaktlins som kosmetiskt förbättrar ett defekt öga, t.ex påmålad svart pupill. Opt med kontaktlinsbehörighet vid syncentral i samråd med ögl. Brukare med kraftigt missprydande eller defekt öga. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar. Kostnaderna för kosmetiska kontaktlinser belastar ej hjälpmedelsbudgeten. Kostnaden belastar : Ansvar 1138 Godkänd av LSVO

5 5 09 PERSONLIG VÅRD Termometrar Kroppstermometrar Termometer med tal Gravt synskadad brukare. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar. Godkänt av LSVO Klockor Armbandsur Armbandsur med punktavläsning eller tal. Brukare med grav synskada och som måste använda känsel eller tal. Armbandsur kan ej ordineras för visuell avläsning. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar.

6 Fickur Fickur med punktavläsning eller tal. Brukare med grav synskada och som måste använda känsel eller tal. Som alternativ till Armbandsur. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar Bordsur Bordsur, väckarklocka med punktavläsning eller tal. Brukare med grav synskada och som måste använda känsel eller tal. Som alternativ eller som komplement till armbandsur eller punktfickur. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar.

7 7 12 HJÄLPMEDEL VID FÖRFLYTTNING Cyklar -Finns även för målgrupp rörelsehindrade Tandemcyklar Specialcykel exempelvis cykel med mer än 2 hjul, tandemcykel, parcykel. Definition barncykel: Cykel vanligen med hjulstorlek upp till ca 20 och med en sadelhöjd som svarar mot en grenhöjd på brukaren på upp till 64 cm. Definition vuxencykel: Cyklar som är större än ovanstående, parcyklar Sp i samråd med sjukgymnast. Barn som ej kan framföra vanlig tvåhjulig cykel med stödhjul eller vanlig trehjulig cykel kan förskrivas specialcykel med flera hjul. Barn som har behov av att sitta framför/bakom eller bredvid vårdaren, kan förskrivas alternativt erhålla kontantbelopp för inköp av specialcykel (beroende av om cykeln definieras som barn eller vuxenmodell) Person med funktionsnedsättning över 15 år som ej kan framföra 2- hjulig cykel med stödhjul eller cykla ensam på trafikerad väg kan förskrivas kontantbelopp för inköp av specialcykel. Barn (0-14 år)- Vanlig trehjulig cykel som kan köpas i öppna handeln skall ej förskrivas som hjälpmedel.- Om cykeln definieras som vuxencykel gäller samma regler som för vuxna. Vuxna (fr o m 15 år): - Anpassning av den egna cykeln skall alltid övervägas före förskrivning av specialcykel eller kontantbelopp. Anpassning av den egna cykeln betraktas som hjälpmedel och är kostnadsfritt för brukaren. - Det finns cyklar att hyra på bla Valjeviken. Om brukaren hyr cykel på Valjeviken får brukaren själv stå för hyreskostnaden och transporten av cykeln. - Egenavgiften vid inköp av specialcykel uppgår till 4000,- kr. Överstigande belopp utgår i form av kontantbelopp, som kan förnyas tidigast efter 10 år, beroende på cykelns skick. - Cykeln är brukarens egendom och brukaren får själv stå för reparation och underhåll

8 8 - Behovet av cykel skall vara regelbundet och om medhjälpare är nödvändig skall denna finnas tillgänglig så att cykeln kan användas i den dagliga livsföringen. Godkänt av LSVO

9 Orienteringshjälpmedel Vita käppar Vit stödkäpp, teknikkäpp eller markeringskäpp för synskadade brukare. Sp, St Teknikkäpp - Brukare med grav synskada, mobilityträning krävs. Markeringskäpp/vit stödkäpp - Brukare med synskada som har orienteringssvårigheter eller som en markering Akustiska ledfyrar Ljudsignalsändare för förflyttning på egen hand. Sp. Brukare med grav synskada. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar.

10 Kompass för synskadad Punktmärkt eller talande kompass för förflyttning på egen hand. Sp. Brukare med grav synskada. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar.

11 11 15 HUSHÅLLSHJÄLPMEDEL Matlagningshjälpmedel Manuella hushållsredskap med speciell utformning som ej går att erhålla i öppna handeln. Brukare med grav synskada. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar Sömnads och textilvårdshjälpmedel Sömnadsredskap med speciell utformning som ej går att erhålla i öppna handeln. Brukare med grav synskada.. -

12 12 18 HJÄLPMEDEL FÖR UTRUSTNING OCH ANPASSNING AV BOSTÄDER OCH ANDRA LOKALER BORD Läsbord Vinkelställbar lässkiva Brukare som p.g.a. synskada endast kan utföra arbete, läsning, skrivning mm vid uppvinklad skiva. -

13 Belysningsarmaturer läs- och arbetsbelysningar Brukare som pga synskada har ett mycket kort betraktningsavstånd. Vanliga glödljusarmaturer, fasta installationer av armaturer kan inte ordineras. I vissa fall kan bostadsanpassningsbidrag sökas. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar om dessa finns lätt tillgängliga i handeln.

14 14 21 KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH VARSEBLIVNING Optiska hjälpmedel Glasögonglas Glasögonbågar Ögl (samtliga även privatanställd), opt vid syncentral. Glasögon kan ordineras som hjälpmedel i följande fall: 1. - vid afaki 2. - till barn t o m 7 års ålder med behov av glasögon 3. - till personer fr o m 8 års ålder som efter bästa korrektion uppnår högst synskärpa 0,3 på bästa ögat, förutsatt att denna korrektion är medicinskt motiverad och fördragbar. För grupp 1 och 2 gäller schablonersättning (se tabell nedan) som kan erhållas vid köp av glas utlämnade från optikerföretag. Glasögonen kan också lämnas ut av syncentralen om personen är synskadad och berättigad till dessa resurser. Grupp 3 är berättigad till syncentralens resurser och glasögon ordineras och lämnas ut därifrån tillsammans med övriga hjälpmedel efter remiss. I de fall glasögon utprovas på syncentral men där patienten inte är bidragsberättigad uttages ett paketpris på 900 kr inkl moms för enkla glas + tillägg vid flerstyrkeglas som faktureras. Vid önskemål om båge utöver syncentralens sortiment erhålls ersättning med 100kr. Schablonersättning till optiker för glasögonglas Glasögon Enstyrka Flerstyrka AFAKI 1 öga 2 ögon 500: :- 700: :- Barn 0-7 år, 1 par glasögon 500: :- Kostnader högre än bidraget bekostas av brukaren. Reparation av glasögon eller utbyte av repade glas bekostas av landstinget tidigast 1 år efter det att glasögonen ursprungligen lämnats ut.

15 Kontaktlinser Ögl, Opt med kontaktlinsbehörighet vid syncentral i smråd med ögl. Kontaktlinser, inkl. hanteringshjälpmedel, kan ordineras i stället för eller som komplement till glasögon vid: afaki. högst 0.3 på bästa ögat med fördragbart glas om detta är medicinskt motiverat. Vid tillstånd där bandagelinser erfodras. Bidragsberättigade kontaktlinser ordineras och sköts helt på syncentralen efter remiss från ögonläkare. Övergångsregler tillämpas för redan tillpassade linser enligt 1996 års bidragsregler. I de fall kontaktlinser behövs av medicinska skäl men där brukaren inte är bidragsberättigad kan utprovning ske på syncentralen. Brukaren skall så snart det fungerar fortsätta sina kontroller utanför syncentralens verksamhet. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar. Kostnaderna för bandagelinser belastar ej hjälpmedelsbudgeten.

16 Förstoringsglas och luppar utan inbyggd belysning Förstoringsglas och luppar med inbyggd belysning Sp, St, Opt. Brukare som ej kan läsa med för åldern adekvata läsglasögon. Max 3 förstoringsglas av olika förstoring / funktion om inte särskilda skäl föreligger. Stora förstoringsglas kan förses med stativ vid behov. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar om dessa finns lätt tillgängliga i handeln Kikare och teleskop Sp, St, Opt. Brukare med synskada. -

17 Kikarglasögon Sp, St, Opt. Brukare med synskada. -

18 Synfältsvidgare Opt i samråd med Sp.eller St. Brukare med inskränkt synfält, så kallat kikarsynfält Linser och linssystem för stark addition. Specialoptik samt vanliga korrektionsglas som i vissa fall kan användas som optiska hjälpmedel om styrkan är sådan att synavståndet blir mindre än 0,25m. Glaset ger en förstoring av det betraktade objektet. Ögl, Sp, St, Opt. Brukare som ej kan läsa med för åldern adekvata läsglasögon Ljusfilter (absortionsfilter) Färgade glas eller tillbehör till glasögon. Sp, St, Opt. Synskadade brukare som på medicinska indikationer är i behov av kontrasthöjning eller ljusavskärmning. -

19 ELEKTRONOPTISKA HJÄLPMEDEL Förstorande video-system Elektroniskt förstoringshjälpmedel för läsning och skrivning. Brukare med synskada som trots optimala optiska hjälpmedel, kringutrustning och synträning ej klarar av att läsa eller skriva i sin dagliga livsföring. Den enskilde skall på ett självständigt sätt kunna hantera apparaten. Valet av modell och fabrikat skall utgå från individens förmåga att uppfatta och läsa text. För att brukare ska kunna utnyttja sitt förstorande Videosystem optimalt, måste hon/han få adekvat träning och uppföljning. Brukaren ansvarar för skötsel och att tillräcklig hemförsäkring finns.

20 20 24 HJÄLPMEDEL FÖR HANTERING OCH TRANSPORRT AV PRODUKTER Inmatningsenheter till datorer och Elektronisk utrustning Tangentbord och styrsystem Datormöss Joystick till datorer Alternativa inmatningsenheter Inmatningstillbehör Inmatningsmodifieringar Tillbehör till datorn som specifikt är framtagna för personer med funktionsnedsättning. SP, för synskadad. Personer som har stora svårigheter att självständigt hantera och utnyttja datorns funktioner utan nödvändig hårdvaruanpassning och / eller mjukvaruanpassning. På marknaden förekommande standardsortiment bekostas av brukaren. Undantag görs för de produkter som förskrivs till ett komplett kommunikationshjälpmedel. Dubbelutrustning till egen dator kan förskrivas till studerande att användas i hemmet och skolan. Produkter inom ISO-koder är skolans eller daglig verksamhets kostnadsansvar då de har ett pedagogiskt syfte. Scanner En gravt synskadad person kan få scanner som hjälpmedel för att få tillgång till skriven text för att få den uppförstorad eller uppläst via punkt eller tal. Elev som har behov av att få pedagogiskt material inscannat kan ej få scanner förskrivet som hjälpmedel. Beslutat av LSVO: Hjälpmedelsutskott

21 21 Godkänt i LSVO Skrivare SP, för synskadad.. Kan föreskrivas till de personer som är berättigade till komplett datorutrustning som hjälpmedel. Gravt synskadad / blind kan få punktskrivare förskriven till egen /förskriven dator Utrustning för syntetiskt tal / syntetiskt tal inkl skärmläsningsprogram SP, för synskadad. Samråd bör ske med tekniker. Kan förskrivas till person med talskada / synskada. Syntetiskt tal för pedagogisk träning avses inte. Godkänt av LSVO

22 Programvara för anpassning av in och output Gäller speciellt framtagna program för olika handikappgrupper. Ex på programvara kan vara förstoringsprogram, skärmläsningsprogram, ordprediktionsprogram, speciella stavningsprogram. SP, för synskadad. Samråd bör ske med tekniker.. Kan förskrivas till person som på grund av funktionshinder har stora svårigheter att självständigt hantera datorns funktioner. Programmen kan förskrivas i egen eller förskriven dator. Uppgradering av operativsystemet. Om datorn är förskriven som skrivhjälpmedel för studier och skolan uppgraderar sina datorer kan elev få förskriven dator uppgradering som anpassning. Om datorn är förskriven som skrivhjälpmedel till vuxen i hemmet står ej landstinget för uppgraderingen.följande alternativ finns: Om datorn klarar uppgradering får brukare själv bekostna detta. Uppgraderingen skall göras av Hmc tekniker. Brukare får ej själv uppgradera datorn. Brukare kan köpa ny datorenhet men då behålla resten av den förskrivna utrustningen. Godkänd av LSVO

23 21 Hjälpmedel för kommunikation, information och varseblivning Presentationsenhet för dator, skrivmaskin och varseblivning Utrustning för syntetiskt tal/syntetiskt tal inkl.skärmavläsningsprogram Mjukvara som kan överföra information till syntetiskt tal. Sp Personer som på grund av synskada ej kan avläsa bildskärm utan talstöd.kan förskrivas till egen/ förskriven dator eller egen införskaffad Mobiltelefon som är utrustad med kompatibelt operativsystem 23

24 Datorer Stationära datorer Bärbara datorer Hand-och fickdatorer Finns även som hjälpmedel - kommunikation SP Målgrupp : För barn och studerande med grav synnedsättning/blinda kan förskrivning ske när befintlig läs- och skrivförmåga ej ger tillräcklig funktion utifrån den synskadades behov. Dator kan förskrivas som en en del i en helhetslösning utifrån individuella behov och tillstyrks i/ avstyrks i Anvisningsgruppen för synhjälpmedel. Vid val av utrustning tas särskilt hänsyn till om personen har en successivt tilltagande funktionsnedsättning och att behov av ytterligare anpassningar förväntas. Bärbar dator kan förskrivas som skrivhjälpmedel vid skolbruk / studier. Utgångspunkten skall vara att tillgodose läs- och skrivbehovet på bästa sätt utifrån studiesituationen i skolan. Innan utrustningen lämnas ut skall förskrivaren tillse att ansvarsförbindelsen bl 5188 Lån av datorutrustning skrivs under av brukaren / målsman. Originalet förvaras på Syncentralen För stationär / bärbar daror i standardutförande, dvs datorenhet med multimediapaket,bildskärm, tangentbord, mus och skrivare ansvarar inte landstinget. Det är egenansvar som brukaren eller, vid en undervisningssituation, skolan ombesörjer och bekostar. Utbildning i grundläggande datorkunskap till brukare, anhöriga och berörd kringpersonal ingår ej i förskrivningen. Förskrivare ansvarar för grundläggande information / instruktion till användare och kringpersonal om datorn och den tekniska anpasssningen samt ev. utbildning i programvaran som är det personliga hjälpmedlet.

25 25 Anpassning av den funktionshindrades egen dator kan ske om det leder till större självständighet för att utföra olika aktiviteter. Det åligger brukaren att datorn uppfyller den kapacitet som anpassningen kräver. Ett halvår efter att brukaren fått sitt datorbaserade hjälpmedel skall en uppföljning göras av förskrivaren.har målet med förskrivningen ej uppnåtts kan det innebära att personen inte längre är berättigad att behålla sitt databaserade hjälpmedel. Ny förskrivning av nyare och kraftfullare datorutrustning kan endast ske när brukarens funktionsstatus förändrats eller när den tekniska utvecklingen ger väsentligt förbättrade möjligheter för brukaren. Brukarens/ Skolans ansvar Anpassning / programvara / dator till elev i skolan är ett lån så länge skolgången pågår. Därefter avsvarar föräldrar / vårdnadshavare för att utrustningen återlämnas eller att ny behovsbedömning görs. Vid förskrivning av dator är den utrustnad med visusskydd från början och brukaren / skolan har ansvar för kontinuerlig uppdatering av virusskyddet, samt för återställningskostnader som kan uppståpga detta inte följs.övrig programvara, förbrukningsartiklar såsom färgpatroner,papper ect samt arbetsplatsens grundutrustning är engenansvar som brukaren / skolan ombesörjer och bekostar.program får ej installeras som påverkar grundinställningar. Programvara / anpassning / dator kan inte förskrivas som pedagogiskt-, behandlings- eller tränings hjälpmedel. Dubbel- förskrivning Internet I de fall ett stort behov av kommunikation i skrift finns både i skolan och hemmet och / eller då utrustningen bedöms olämplig att frakta emellan, medges dubbelförskrivning av anpassning / specialanpassning / programvara Datorutrustning som förskrivs som hjälpmedel får anslutas till Internet. Brukaren får stå för ev. modem, anslutning- och abbonemangsavgifter. Syftet är att kunna skicka e-post (textbaserad), läsa myndigheter och bankers hemsidor för att kunna ta del av information och utföra bankärenden. Anslutningen är ej avsedd att användas för nedladdning av musik, filmer etc eller för att installera program för onlinespel m.m. Godkänt av LSVO

26 Skrivhjälpmedel Manuella punktskriftsmaskiner Sp. Brukare med synskada som använder punktskrift Räknemaskiner Räkneramar Elektroniska kalkylatorer Sp. Brukare med synskada som i skolsammanhang ej kan använda normal skolutrustning. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar om dessa finns lätt tillgängliga i handeln.

27 Hjälpmedel för teckning och handskrift Skriv-, rit-, och teckningsbrädor Namnteckningsramar Skrivramar Utrustning för Brailleskrift Speciellt skrivpapper och skrivplast Brukare med synskada för att underlätta skriv- och rit- situationen. Speciellt skrivpapper och skrivplast som används i skolan är dennes ansvar Läshjälpmedel, ej optiska Bokstöd och hållare Brukare med synskada som har kort läsavstånd. - Goskänt av LSVO

28 Bandspelare Kassettbandspelare Miniatyrbandspelare Synskadade som inte kan läsa med optik eller har en låg läshastighet. Endast specialsortiment som inte finns att köpa i öppna handlen kan ordineras. Skador uppkomna av oaktsamhet ansvarar brukaren för Hjälpmedel för digital in- och uppspelning av ljud Personer som ej kan läsaoch/eller föra anteckningar pga synskada I första hand skall datorprogram playback 2000 till privat dator provas och användas Hjälpmedel för digital uppspelning kan förskrivas brukare som inte kan läsa på konventionellt sätt och kan hantera denna självständigt. Skador uppkomna av oaktsamhet ansvarar brukaren för.

29 Ljudöverföringssystem Porttelefon Samråd bör ske med hjälpmedelstekniker. Porttelefon kan förskrivas till : Gravt synskadad person som har behov av att kunna ta reda på vem som finns utanför dörren innan han / hon öppnar. Elslutbleck med eller utan automatisk dörröppnare ansöks som bostadsanpassning. Fastighetsägare skall ge sitt medgivande till installation. Kontakt tas med försäkringsbolaget om regler för lås Varseblivningshjälpmedel Ljusindikator Brukare med grav synskada. Brukaren ansvara för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar om dessa finns lätt tillgängliga i handeln.

30 30 24 HJÄLMEDEL FÖR HANTERING OCH TRANSPORT AV PRODUKTER Märkning och indikering Signalanordningar och indikatorer Talande färgindikator. Sp, St Brukare med synskada och totalt avsaknande av färgseende. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar om dessa finns lätt tillgängliga i handeln.

31 31 27 HJÄLPMEDEL OCH UTRUSTNING FÖR MILJÖFÖRBÄTTRING, VERKTYG OCH MASKINER Mätinstrument Hjälpmedel för mätning av längd Brukare med synskada för att underlätta/göra det möjligt att mäta t.ex. höjd, längd och omkrets. Vissa hjälpmedel är endast avsedda att ordineras för användning i skolsammanhang av synskadad elev. Kan ej ordineras för visuell avläsning Hjälpmedel för att mäta temperatur Brukare med grav synskada. Termometer kan ej ordineras för visuell avläsning. Brukaren ansvarar för skötsel och bekostar förbrukningsartiklar om dessa finns lätt tillgängliga i handeln.

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 24 Material och utrustning

Läs mer

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL Synpedagog i samråd med L och/eller diabetessjuksköterska vid klinik som behandlar patient med diabetes mellitus. Förskrivning ska ske i samråd med syncentral.

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1 Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012 Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1 Hjälpmedelshandboken Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken består av fem delar som

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 1

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 1 Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 1 Hjälpmedelshandboken Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken består av fem delar som innehåller

Läs mer

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren.

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren. KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 03 Synhjälpmedel 0303 Ljusfilter (absorbtionsfilter) 1(6) 0306 Glasögon och kontaktlinser Se riktlinje Glasögon och kontaktlinser (bidragsregler) 0309 Glas, linser och linssystem

Läs mer

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation ANVISNINGAR FÖR HÖRHJÄLPMEDEL 21 36 Telefoner och telefoneringshjälpmedel Texttelefoner Bildtelefoner Telex- och telefaxmaskiner Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer Telefonförstärkare Anslutningsenheter

Läs mer

Regelverk Syncentralen i Sörmland

Regelverk Syncentralen i Sörmland Bilaga 1 27/09 Regelverk i Sörmland Produktanvisningar Landstinget Sörmland 2009-09 Innehållsförteckning 0948 HJÄLPMEDEL FÖR ATT MÄTA KROPPENS FYSISKA OCH FYSIOLOGISKA TILLSTÅND.. 1 094803 Kroppstermometrar...

Läs mer

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Carina Lundgren 2010-11-19 HH-HOH 09-107 Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser Idag är reglerna för bidrag till

Läs mer

Område: Hjälpmedel till vuxna personer med funktionsnedsättning. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till vuxna personer med funktionsnedsättning. Innehållsförteckning Område: Hjälpmedel till vuxna personer med funktionsnedsättning Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 33 Antidecubitushjälpmedel

Läs mer

14 OKTOBER 2013. Enligt Landstingets rutiner sker samverkan med handikapp- och pensionärsorganisationerna.

14 OKTOBER 2013. Enligt Landstingets rutiner sker samverkan med handikapp- och pensionärsorganisationerna. Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning Översyn av riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel görs årligen med den gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn

Läs mer

GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL

GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL Glasögon kan ordineras på följande indikationer: 1. BARN T O M 7 ÅRS ÅLDER Ett par glas erhålles per år. Vid refraktionsändring kan ytterligare glas erhållas. Glasögon som skadas

Läs mer

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band Handikappverksamheten Kommunikationscentrum Länssjukhuset Ingång 4, målpunkt K Tfn: 035-14 61 13 Fax: 035-14 61 01 Texttelefon: 035-13 13 99 Broschyren finns inläst på band Produktion & layout: Närsjukvårdens

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

Bidrag för glasögon och kontaktlinser

Bidrag för glasögon och kontaktlinser I II landstinget DALARNA Central förvaltning LO Hjälpmedel \I.AGA BESLUTSUNDERLA't; Landsti ngsstyrelsen LS 11 A Datum 2013-11-04 Sida 1 (2) Dnr LD12/03395 Uppdnr 416 2013-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Förändring av produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

Förändring av produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel 1 (1) Beslutsunderlag Datum 2015-04-10 Diarienummer HS 76-2015 HSD-D 5-2015 Västra Götalandsregionen Koncernstab hälso- och sjukvård Handläggare: Mia Isacson Telefon: 0700-825819 E-post: mia.isacson@vgregion.se

Läs mer

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Innehållsförteckning: Sid Specifika regler för området 2 06 Ortoser och proteser 06 03 Spinala ortoser 06 03 09 Thoraco- lumbo- sacrala ortoser 4 06 03

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning från Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats 21 augusti 2013, kl 13.00 15.00 Plats: Hjälpmedelskonsulenterna, Köpmangatan 37, Luleå. Närvarande HSO, Doris Lehto Hjärnkraft, Gerd Rönnqvist

Läs mer

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken]

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM Makuladegeneration [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 2 Åldrande och ärftlighet är de vanligaste orsakerna

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med 2010-01-01 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27 Stimulatorer

Läs mer

Utdrag ur Hjälpmedel i Jönköpings län och HMC:s sortimentsanvisningar

Utdrag ur Hjälpmedel i Jönköpings län och HMC:s sortimentsanvisningar Utdrag ur Hjälpmedel i Jönköpings län och HMC:s sortimentsanvisningar ARBETSSTOLAR/FORMGJUTEN SITS Målgrupp/användning Förskrivning av arbetsstol kan göras till person med bestående funktionsnedsättning.

Läs mer

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel.

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel. 3. ALLMÄNNA REGLER DEFINITION AV HJÄLPMEDEL Individuella hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ryms inom begreppet Personliga hjälpmedel för det dagliga livet vilket betyder: hjälpmedel som

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822)

Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822) Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822) Motionären föreslår i sin motion att Landstinget i Östergötland ändrar reglerna för glasögonbidrag så att alla barn

Läs mer

Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2012-11-14 HH-HOH12-136 Svar på motion Alla barn har rätt att se Bakgrund Nämnden för Habilitering och

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet Landstingens stöd till glasögon för barn En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet . Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell MLBINO Binokulär läsning på kort avstånd ADDItionsomfång: +4 till +20 dioptrier Synfält: 70º total Vikt: 26 34 gram läsavstånd: 25 8 cm Genom att titta på något på kortare avstånd kommer bilden på näthinnan

Läs mer

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Optik Synen och ögats behov Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Ögats synfält -50 o 2 o 30 o Syngropen Gula fläcken, centrala seendet Synnerven -70 o Sidled-

Läs mer

Egenansvar. Finns ej i nuvarande sortiment

Egenansvar. Finns ej i nuvarande sortiment 1 Förändringar, förtydliganden gällande Hjälpmedelscentralens sortiment 2010-07-01 förenklad produktlista anger förändringar/förtydliganden under respektive ansvar utan precisering med artikelnummer Egenansvar/

Läs mer

BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET

BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET 2005-01-10 BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET 1. Syfte Denna rutin styr regler om övertagande och betalning för hjälpmedel som medtages vid flytt inom Sverige. Det landsting

Läs mer

Grundläggande förutsättningar

Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar Bakgrund ansvarsfördelning kommun - landsting Kommunerna i Örebro län ansvarar för omvårdnadshjälpmedel som behövs för att vårda människor med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd Dokumenttyp Rutin Dokumentägare Christina Norlén, Lena Steffner Starrin Ansvarig verksamhet Division HHR och Smärtcentrum 1 Fastställare Revision Giltig fr.o.m. Antal sidor 7 Giltig t.o.m. Jan Hultbäck

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats Onsdag 9 oktober 2013, kl. 13-15 Hjälpmedelskonsulentverksamheten, Köpmangatan 37, Luleå SPF, Gunilla Bergstedt SPRF, Eivor Öhman SKPF, Majvor

Läs mer

Rutin för anskaffning av arbetsglasögon

Rutin för anskaffning av arbetsglasögon GÖTEBORGS UNIVERSITET Fastighetsavdelningen Skyddsingenjör Christina Svensson RUTIN uppdaterad 2009-12-11 Dnr F8 1/09 (ersätter anvisningar F8 60/07, 2007-02-26) Rutin för anskaffning av arbetsglasögon

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10 Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Syftet med granskningen 2 3. Metod 2 4. en inom 2 4.1 Vad är hjälpmedelshantering? 2 4.2 Hjälpmedelshandbok 3 4.3 Hur

Läs mer

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Habilitering & Hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-05-11 SOVIS15-053 Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Förslag till beslut Den gemensamma nämnden för samverkan

Läs mer

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 55 40./. Bilaga. Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Bakgrund

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning från Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats 7 maj 2013, kl 13.00 15.00 Plats: Hjälpmedelskonsulenterna, Köpmangatan 37, Luleå. HSO, Doris Lehto Hjärnkraft, Gerd Rönnqvist DHR, Sune

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Anders Giörloff Leg. Optiker

Anders Giörloff Leg. Optiker Anders Giörloff Leg. Optiker www.visuellergonomi.se www.foretagsoptikern.se Ögat Ögat Emmetropi - rättsynthet Hyperopi översynthet Myopi - närsynthet 1 Ögat Astigmatism Två fokuspunkter Enkelslipade Bifokala

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) 2008-0-19 TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Information och regler Från A till Ö

Information och regler Från A till Ö Information och regler Från A till Ö Vi vill utveckla vår skola, så att våra elever ges de bästa förutsättningarna att nå målen i en miljö som präglas av kreativitet, framtidstro och lust att lära. En

Läs mer

Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret

Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret 2012-05-25 Glasögonbidrag upp till 16 år Västra Götalandsregionen höjer åldersgränsen för glasögonbidrag väsentligt. Från och med 1 juni kan barn

Läs mer

03 Avtal - 01 Prislistor LDH tjänster m m LDH03-01--ö001. Dokumentnamn Version Fastställd datum Prislista LDH 2015 1 2014-12-23

03 Avtal - 01 Prislistor LDH tjänster m m LDH03-01--ö001. Dokumentnamn Version Fastställd datum Prislista LDH 2015 1 2014-12-23 lista LDH 2015 1 2014-12-23 Sid 1 (5) PRISLISTA LDH 2015 erna är angivna utan moms om inget annat anges. Tjänster - kostnad per timme Tjänstetyp Tjänst 10 Utredning nivå 1 kr/tim 635 535 11 Utredning nivå

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL LÅNTAGARE Låntagare INFORMATION OM ELRULLSTOLEN Modell av elrullstol Artikelnummer Registreringsnummer Serienummer Anskaffningsår Anskaffningsvärde

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

enter Hej! Med vänliga hälsningar Dan Alberyd Specialpedagog Svenska Enter rehabilitering AB

enter Hej! Med vänliga hälsningar Dan Alberyd Specialpedagog Svenska Enter rehabilitering AB enter Hej! Jag heter Dan Alberyd och är Svenska Enters samordnare för Kompetensutvecklingen av speciallärare/pedagoger. Vi är mycket glada för att vi har fått förtroendet att utbilda speciallärarna/pedagogerna

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Antaget av Kommunstyrelsen, 2014-05-13, 82 2 Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta

Läs mer

4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL

4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL 4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL FÖRSKRIVARE Med förskrivare avses det som tidigare benämndes ordinatör. I dessa riktlinjer är begreppet ordinatör ersatt med begreppet förskrivare. På samma

Läs mer

Arbetsglasögon frågor & svar. företagshälsovården

Arbetsglasögon frågor & svar. företagshälsovården Arbetsglasögon frågor & svar företagshälsovården Arbetsglasögon - frågor & svar Vad är Det är en typ av arbetsglasögon som används i arbetet för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt utan risk för

Läs mer

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård.

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård. Dokumentets namn Ansvarsfördelning yrkesgrupper Kommunal Hälsooch sjukvård Riktlinje till KHV och BHV Beslutat styrgrupp kundval 2010 05 17 Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Bayer Medinfo hjälper dig med alla frågor om Bayers produkter. Telefon 020 785 8222 (vardagar kl. 9 15)

Läs mer

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator

S:t Eskils gymnasium. Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan. Avtal för lån av dator Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-01 Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna den stolta Fristaden Avtalsvillkor för lån av dator Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och skolan 1. Inledning

Läs mer

Exempelsamling i Ögats optik

Exempelsamling i Ögats optik Exempelsamling i Ögats optik 1. Ett reducerat öga har n =1.336, F=62 och längden 26,2 mm. Vilken av följande linser fungerar bäst för a) avståndsseende och b) närarbete (0,5 m)? (i) +2 D (ii) -9 D (iii)

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig Samsung Cromebook från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun Skolan i Ödeshögs Kommun ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. I ett ständigt föränderligt samhälle är det viktigt att ge våra elever de kunskaper som är nödvändiga för varje individ och

Läs mer

Lånevillkor för dig som lånar rullstol

Lånevillkor för dig som lånar rullstol Lånevillkor för dig som lånar rullstol Innehåll Lån av hjälpmedel 3 Bruksanvisning och instruktion 4 Reparation 4 Du bekostar själv 4 Flytt 4 Ersättningsskyldighet 5 Återlämning 5 Regelbunden rengöring

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

Vissa frågor angående hjälpmedel

Vissa frågor angående hjälpmedel PM 2009-09-21 Avdelningen för juridik Vissa frågor angående hjälpmedel Bakgrund Kommunernas och landstingens kostnader för hjälpmedel uppgår i dagsläget till avsevärda belopp. Kostnaderna tenderar dessutom

Läs mer

Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012

Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012 Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012 Om projektet/verksamheten Film Webbsidan www.bostadscenter.se bostadsanpassningsbidrag, behovsguide Frågor Bostadscenter.se

Läs mer

Förändring av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel under perioden januari 2009 februari 2011. en kartläggning genomförd våren 2011

Förändring av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel under perioden januari 2009 februari 2011. en kartläggning genomförd våren 2011 Förändring av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel under perioden januari 2009 februari 2011 en kartläggning genomförd våren 2011 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Anna Lampel,

Läs mer

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel - 1 1. Rutin för utprovning av hjälpmedel Patient som kan gå självständigt med eller utan hjälpmedel får inte någon rullstol förskriven av kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast för att klara förflyttning

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Grundläggande förutsättningar

Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar Bakgrund ansvarsfördelning kommun - landsting Vid Ädelreformen 1992 överfördes ansvaret för långvarig vård och service av medicinsk karaktär i hemmet från landstinget till

Läs mer

Att ha en synnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare

Att ha en synnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare Att ha en synnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare 1 2 Samarbetet med Arbetsförmedlingen har alltid varit bra Bild: Mats Åstrand Rakt genom Gävles centrum går Drottninggatan.

Läs mer

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV.

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV. Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan 1. Bakgrund 2. Handhavande, användning och ansvar 3 Leverans, låneperiod och återlämnande 4 Säkerhetskopiering/lagring 5 Försäkring och garanti

Läs mer

Skoldatatek - en IT-satsning för elever i behov av särskilt stöd.

Skoldatatek - en IT-satsning för elever i behov av särskilt stöd. Ljusdals Kommun Ljusdal 2008-02-01 Peter Lindgren - IT-pedagog Ingrid Nyberg - Speialpedagog Centrala Elevhälsan Skoldatatek - en IT-satsning för elever i behov av särskilt stöd. Skoldatateket ska medverka

Läs mer

VisioBook nu finns den!

VisioBook nu finns den! Sidan 1 av 8 VisioBook nu finns den! Nytt år, nya utmaningar och nya produkter Den första i en ny klass av bärbar CCTV Extremt lätt, ultra-bärbara och enkla att bära HD-kamera för både nära och avståndsvisning

Läs mer

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun

Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun 2014-08-19 Kontrakt för lån av digitalt skolverktyg, Samsung Chromebook 2, från Kinda kommun Kinda kommun ska präglas av framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Genom god tillgång på digitala verktyg kan

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Elevportfölj A-nivå. Årskurs 6. Teknik. Undersökning av glasögon. Elevens svar:

Elevportfölj A-nivå. Årskurs 6. Teknik. Undersökning av glasögon. Elevens svar: 1 Undersökning av glasögon Gör en undersökning av glasögon med hjälp av dessa frågor: Vilka delar består glasögon av? Varför finns det oftast gångjärn i glasögonbågar och hur fungerar de? Var kan man hitta

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(7) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Information och praktiska tips vid synnedsättning

Information och praktiska tips vid synnedsättning Information och praktiska tips vid synnedsättning Information från Syncentralen Habiliteringen Solvändan Åbovägen 14 351 88 Växjö 1 Innehåll Kort om Syncentralen... 3 Synnedsättningen förändrar vardagen...

Läs mer

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28)

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0660 Landstingsstyrelsen Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Öppning/Stängning. Elektromekanisk låsning. Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik

Öppning/Stängning. Elektromekanisk låsning. Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik På följande sida vill vi berätta vad du bör tänka på när det gäller säkerhet i olika utrymmen i bostadsfastigheter. Dagens moderna lås och säkerhetsteknik skiljer sig avsevärt från den gamla utrustningen

Läs mer

3. Låneperiod. 4. Förvaring

3. Låneperiod. 4. Förvaring LERUM4000, v 2.0, 2011-10-04 1 (5) Lärande Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator eller ipad) från Lerums kommun 1. Bakgrund Lerums kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 4 Ortopedtekniska avdelningen

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 4 Ortopedtekniska avdelningen Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012 Bok 4 Ortopedtekniska avdelningen Hjälpmedelshandboken. Bok 4 Ortopedtekniska avdelningen Hjälpmedelshandboken består av fem delar som innehåller information om

Läs mer