Regelverk Syncentralen i Sörmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regelverk Syncentralen i Sörmland"

Transkript

1

2 Bilaga 1 27/09 Regelverk i Sörmland Produktanvisningar Landstinget Sörmland

3 Innehållsförteckning 0948 HJÄLPMEDEL FÖR ATT MÄTA KROPPENS FYSISKA OCH FYSIOLOGISKA TILLSTÅND Kroppstermometrar GÅNGHJÄLPMEDEL Stödkäppar, (vit) Armbågskryckor (vit) CYKLAR Tandemcyklar ORIENTERINGSHJÄLPMEDEL Vita käppar, markeringskäpp, teknikkäpp Akustiska ledfyrar (ej fast monterade) Taktila material för orientering MATLAGNINGSHJÄLPMEDEL Hjälpmedel för att väga och mäta Hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela Hjälpmedel för att rensa och skala Hjälpmedel för kokning och stekning SÖMNADS OCH TEXTILVÅRDSHJÄLPMEDEL Handsömnadshjälpmedel BORD Läsbord (lässtöd) BELYSNINGSARMATURER Läs och arbetsbelysningar SYNHJÄLPMEDEL - OPTISKA HJÄLPMEDEL Ljusfilter (absorbtionsfilter) Glas, linser och linssystem som förstorar AA Förstoringsglas och luppar med inbyggd belysning AB Förstoringsglas och luppar utan belysning Luppglasögon Kikare och teleskop AA Kikarglasögon SYNHJÄLPMEDEL - ELEKTRONOPTISKA HJÄLPMEDEL Förstorande video-system (CCTV) HJÄLPMEDEL FÖR ATT TECKNA OCH SKRIVA Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Skrivbrädor, ritbrädor och teckningsbrädor Speciellt skrivpapper och skrivplast Namnteckningsramar, namnstämplar och skrivramar Utrustning för manuell punktskrift AD Manuella punktskriftsmaskiner AE Elektriska punktskiftmaskiner Bärbara elektroniska anteckningsapparater för punktskriftsanvändare RÄKNEHJÄLPMEDEL Manuella räknehjälpmedel (kulramar Abacus)... 22

4 2218 HJÄLPMEDEL FÖR ATT HANTERA LJUD-, BILD- OCH VIDEOINFORMATION Utrustning för att spela in och återge ljud TELEFONERINGSHJÄLPMEDEL OCH HJÄLPMEDEL FÖR ANDRA FORMER AV TELEKOMMUNIKATION Mobiltelefoner VARSEBLIVNINGSHJÄLPMEDEL Indikatorer med ljudsignaler Indikatorer med ljudsignaler (färgindikator) UR OCH KLOCKOR AA Armbandsur AB Fickur AC Bords och väggur DATORER OCH TERMINALER Stationära datorer Bärbara datorer och hand- och fickdatorer INMATNINGSENHETER TILL DATORER Tangentbord Datormöss och musliknande enheter Styrspakar (joystick) till datorer Inmatningstillbehör Programvara för inmatning PRESENTATIONSENHETER FÖR DATORER Displayer avser bildskärm Displayer avser punktdisplay Skrivare Alternativa enheter för presentation från datorer Speciella programvaror för presentation GREPPANPASSNINGAR/HJÄLPMEDEL SOM ERSÄTTER ARM- OCH/ELLER HAND- OCH/ELLER FINGERGREPP Manuskripthållare Underarmstöd som underlättar manuella aktiviteter FÄSTANORDNINGAR Antihalkunderlägg Klämmor MÄTINSTRUMENT Hjälpmedel och verktyg för mätning av längd Hjälpmedel och verktyg för mätning av vinklar Hjälpmedel och verktyg för att mäta klimatförhållanden... 39

5 Produktanvisningar 09 Hjälpmedel vid personlig vård 0948 Hjälpmedel för att mäta kroppens fysiska och fysiologiska tillstånd Kroppstermometrar Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog Kan förskrivas till brukare med synskada som inte kan avläsa kroppstermometer med optiska hjälpmedel och god belysning. Att brukaren självständigt kan avläsa kroppstemperatur. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Enligt leverantörens bruksanvisning. Produkten övergår i brukarens ägo. Förbrukningsmaterial, batterier och avhjälpande underhåll. Egenvårdsprodukt. Se prislista. Kartläggning, utprovning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgift. Avser endast kroppstermometer med auditiv avläsning som är speciellt utformad för synskadad. 1

6 Produktanvisningar 12 Hjälpmedel vid förflyttning 1203 Gånghjälpmedel Stödkäppar, (vit) Armbågskryckor (vit) Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog, A S i samråd med synpedagog Brukare med synskada som har balansproblem eller har behov av avlastning med en eller två käppar. Att brukaren klarar förflyttning på ett säkert och självständig sätt samt att signalera till omgivning att brukaren har en synskada. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisningar. Ja Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Vit stödkäpp eller vit armbågskrycka som tidigare är förskriven av synpedagog kan vid förslitning eller vid annat medicinskt behov förskrivas av arbetsterapeut eller sjukgymnast dock alltid i samråd med synpedagog. 2

7 Produktanvisningar 12 Hjälpmedel vid förflyttning 1218 Cyklar Tandemcyklar Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog i samråd med H Brukare med synskada som använder cykel för att kompensera inom aktiviteten förflyttning. Cykeln skall vara ett primärt förflyttningshjälpmedel utomhus. Regelbundet och frekvent behov minst 3 dagar per vecka. Att brukaren och medhjälpare kan förflytta sig utomhus. Uppnå individuellt uppsatta mål. Förskrivaren ansvarar för att hjälpmedlet ställs in rätt, information ges om egenavgift och brukarens ansvar. Bör provas i aktuell miljö. Enligt förskrivarprocess. Övergår i brukarens ägo. Enligt leverantörens bruksanvisning. Brukaren ansvarar för att den egna hemförsäkringen täcker värdet på cykeln vid fall av brand eller stöld, samt om man vid färd skadar sig själv, annan person eller annan persons egendom. Ansvarar för avhjälpande underhåll samt betryggande förvaring, låst utrymme. Lås, belysning och reflexer bekostas av brukaren. Se avgiftslista. Anpassad produkt, engångsavgift för brukaren. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgiften. Kommentar: Tandemcykel kan inte förskrivas för sport eller motion. Anpassad produkt. Hjälpmedelshuvudmannen () ersätter kostnadsskillnaden mellan hjälpmedlets avgift och den faktiska kostnaden. Ny förskrivning kan ske först efter 5 år. 3

8 Produktanvisningar 12 Hjälpmedel vid förflyttning 1239 Orienteringshjälpmedel Vita käppar, markeringskäpp, teknikkäpp Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog Förskrivs till brukare med synskada. Avser teknikkäppar som används av brukare med synskada eller blindhet för att orientera sig och upptäcka hinder samt informera omgivningen om att brukaren är synskadad. Avser även markeringskäppar som används både för att upptäcka hinder och för att informera omgivningen om att brukaren är synskadad. Öka självständighet i orientering och vid förflyttning i olika miljöer. Förskrivaren ansvarar för instruktion och inträning. Vid utprovning av teknikkäppar skall förskrivaren även upprätta individuell plan för ytterligare inträning och individuella behov. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt förskrivarens anvisning samt leverantörens bruksanvisning. Ja Brukare som dagligen använder käpp för självständig förflyttning behöver dubbelutrustning som reserv eftersom käppen är oumbärlig för självständig orientering och förflyttning. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 4

9 Produktanvisningar 12 Hjälpmedel vid förflyttning 1239 Orienteringshjälpmedel Akustiska ledfyrar (ej fast monterade) Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet som har behov av att genom hörseln avgöra var hon eller han befinner sig inom ett begränsat område samt för att markera riktning. Självständig orientering och navigering inom begränsat område. Utprovning sker i samband med orientering och förflyttningsinträning. Individuell plan ska upprättas. Ska provas i aktuella miljöer. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt förskrivarens anvisningar och leverantörens bruksanvisning. Batterier (ej inbyggda) Ja, kan vara aktuell om det finns behov av riktningsangivelse på flera platser som t.ex. hem och skola. Egenavgift: ansvarar för: Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 5

10 Produktanvisningar 12 Hjälpmedel vid förflyttning 1239 Orienteringshjälpmedel Taktila material för orientering Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet som har behov av att genom känseln kunna få information och orientera sig i omgivningen. Att genom känseln kunna få information från omgivningen för att självständig kunna orientera sig. Utprovning sker i samband med orienterings och förflyttningsinträning. Förskrivaren ansvarar för grundläggande information till brukaren och vid behov till närstående person. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt förskrivarprocess. Ja Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 6

11 Produktanvisningar 15 Hjälpmedel i hushållet 1503 Matlagningshjälpmedel Hjälpmedel för att väga och mäta Hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela Hjälpmedel för att rensa och skala Hjälpmedel för kokning och stekning Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog Brukare med synskada som inte kan använda vanligt förekommande produkter i hushållet. Underlätta hantering i det vardagliga hushållsarbetet. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Övergår i brukarens ägo efter förskrivning. Ja Egenvårdsprodukt. Se prislista. Kartläggning, utprovning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgiften. Kommentar: 7

12 Produktanvisningar 15 Hjälpmedel i hushållet 1515 Sömnads och textilvårdshjälpmedel Handsömnadshjälpmedel Förskrivare: Synpedagog Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Brukare med synskada som inte kan använda vanligt förekommande produkter vid sömnads- och textilvård. Underlätta vid sömnads- och textilarbete. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Övergår i brukarens ägo efter förskrivning. Ja Egenvårdsprodukt. Se prislista. Kartläggning, utprovning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgiften. Kommentar: 8

13 Produktanvisningar 18 Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler 1803 Bord Läsbord (lässtöd) Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: Synpedagog Brukare med synskada som har kort läsavstånd eller behöver arbeta i olika höjder och vinklar med lutande plan i hemmet och skola. Att brukaren uppnår god synergonomi vid närarbete, kommunikation, läsning och skrivning. Enligt förskrivarprocess. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning. ansvarar för: Kommentar: Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Bord till skola är skolhuvudmannens ansvar. 9

14 Produktanvisningar 18 Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler 1806 Belysningsarmaturer Läs och arbetsbelysningar Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog, leg. optiker Brukare med synskada, ska kunna läsa eller utföra aktiviteter med huvudburen optik med kort läsavstånd. Att ge brukaren möjlighet till aktiviteter till exempel läs- och skrivarbeten. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Enligt leverantörens bruksanvisning. Övergår i brukarens ägo. Egenvårdsprodukt. Se prislista. Kartläggning, utprovning samt rådgivning. Debiterar brukaren engångsavgift. Här avses särskild belysningsarmatur för korta läsavstånd (under 15 cm) Förstoringslampor med inbyggd belysning medför ingen kostnad för brukaren. 10

15 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2203 Synhjälpmedel - Optiska hjälpmedel Ljusfilter (absorbtionsfilter) Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog, leg. optiker Brukare med synskadad som har nedsatt kontrastseende eller hög bländningskänslighet. Öka kontrastseendet och minska bländning. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisning. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kan endast förskrivas om behovet inte kan tillgodoses med en produkt i allmänna handeln. 11

16 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2203 Synhjälpmedel - Optiska hjälpmedel Glas, linser och linssystem som förstorar AA Förstoringsglas och luppar med inbyggd belysning AB Förstoringsglas och luppar utan belysning Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog, leg.optiker Brukare med synskada som har behov att läsa skriven text eller annan information. Självständigt kunna avläsa skriven text. annan information samt utföra enklare aktiviteter i hemmet. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisning. Batterier. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Olika artiklar beroende på aktivitet kan förskrivas, dock inte dubbelförskrivning d v s 2 identiskt lika artiklar. 12

17 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2203 Synhjälpmedel - Optiska hjälpmedel Luppglasögon Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog, leg.optiker Brukare med synskada som har behov av optiskt instrument som förstorar föremål som är placerade på nära håll, för ett eller två ögon. Självständigt kunna avläsa text eller föremål på nära håll. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisningar. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 13

18 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2203 Synhjälpmedel - Optiska hjälpmedel Kikare och teleskop AA Kikarglasögon Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog, leg.optiker Brukare med synskada som har behov av att avläsa föremål och text på långt eller nära håll. Kunna avläsa föremål och text såsom skyltar, bussnummer och dylikt på långt respektive nära håll. Förskrivaren ansvarar för att träning sker i aktuell miljö. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisning. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 14

19 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2203 Synhjälpmedel - Elektronoptiska hjälpmedel Förstorande video-system (CCTV) Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog Förskrivs till brukare med synskada som har stora svårigheter eller ingen möjlighet att klara läsning, att skriva eller klara vardagliga aktiviteter med hjälp av annan optik t ex glasögon eller förstoringsglas. Kompensera synnedsättningen. Ge ökad självständighet, livskvalitet samt kontroll vid läsning och skrivning i vardagliga situationer. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Låneförbindelse ska skrivas. Förskrivaren gör en uppföljning efter leverans, enlig förskrivarprocess utifrån individuellplan. Uppföljningen avser förändringar i sjukdomsbild eller när brukaren inte använder hjälpmedlet enligt de uppsatta målen. Om de uppsatta målen inte uppfylls tas utrustningen i retur eller ny plan utformas. Skötsel och förvaring enligt låneförbindelse samt leverantörens bruksanvisning. Inga egna ingrepp på hjälpmedlet får göras. Årlig avgift. Ja. Se avgiftslista Kartläggning, utprovning, inträning samt rådgivning. Installation, leverans och hämtning. Avhjälpande underhåll, förebyggande underhåll, anpassningar. Hjälpmedelscentralen fakturerar brukaren årlig avgift. Kommentar: För fritidsboende är huvudprincipen att redan förskrivna hjälpmedel ska användas. Transporter av redan förskrivna hjälpmedel till fritidsboendet bekostas av brukaren.. 15

20 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2212 Hjälpmedel för att teckna och skriva Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Förskrivare: Kriterier: Synpedagog Brukare med synskada som har behov av punktmärkt linjal eller linjal med förstoring. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: Att brukaren klarar att skriva, rita eller mäta självständigt vid handskrift och teckning. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Övergår i brukarens ägo efter förskrivning. Ja Egenvårdsprodukt. Se prislista ansvarar för: Kommentar: Kartläggning, utprovning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgift. Produkt som huvudsakligen används som pedagogiskt hjälpmedel i skolan kan inte förskrivas. 16

21 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2212 Hjälpmedel för att teckna och skriva Namnteckningsramar, namnstämplar och skrivramar Förskrivare: Synpedagog Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Underlätta för brukare med synskada att skriva sin namnteckning på rätt ställe samt underlätta att följa rad vid handskrift. Att brukare självständigt kan skriva namnteckning och andra anteckningar. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Enligt leverantörens bruksanvisning. Ja Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Namnstämplar ingår inte i s sortiment. 17

22 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2212 Hjälpmedel för att teckna och skriva Skrivbrädor, ritbrädor och teckningsbrädor Speciellt skrivpapper och skrivplast Förskrivare: Synpedagog Kriterier: Brukare med synskada. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Att brukaren taktilt kan avläsa ritningar och bilder vid bland annat orienteringssituation. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Enligt leverantörens bruksanvisning. Skrivpapper och skrivplast. Ja Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Produkt som huvudsakligen används som pedagogiskt hjälpmedel i skolan kan inte förskrivas. Skriv-, rit-, teckningsbrädor samt förbrukningsmaterial kan inte förskrivas till användning i skolan. 18

23 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2212 Hjälpmedel för att teckna och skriva Utrustning för manuell punktskrift Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet som använder punktskrift. Att brukaren självständigt kan föra anteckningar på punktskrift. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarens anvisning och leverantörens bruksanvisning. Ja Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 19

24 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2212 Hjälpmedel för att teckna och skriva AD Manuella punktskriftsmaskiner AE Elektriska punktskiftmaskiner Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet som använder punktskrift vid skrift. Att brukaren kan använda och kommunicera med punktskrift. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Ska tränas in i samband med punktskriftsinlärning. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Årlig uppföljning. Enligt leverantörens bruksanvisning. Förbrukningsmaterial, papper. (dock för skolelever kan det bli aktuellt även i skola) Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. I första hand ska manuell punktskriftsmaskin förskrivas. När brukaren p g a fysisk nedsättning inte klarar manuell kan elektrisk punktskriftsmaskin förskrivas. 20

25 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2212 Hjälpmedel för att teckna och skriva Bärbara elektroniska anteckningsapparater för punktskriftsanvändare Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog i samråd med Kosmos Brukare med grav synskada eller blindhet som använder punktskrift. Att brukaren självständigt kan föra och avläsa anteckningar. Före förskrivning skall utredning göras av behov samt individuell plan upprättas av förskrivare. Vid hjälp med förskrivning skrivs remiss till Kosmos. Enligt förskrivarprocess. Vid leverans ges information om användning, skötsel och låneförbindelse skrivs. Enligt förskrivarprocess samt individuell plan. Enligt förskrivarens anvisning och leverantörens bruksanvisning. Ja. Se avgiftslista. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kosmos ansvarar för förebyggande och avhjälpande underhåll. HMC debiterar brukaren årlig avgift. Kommentar: Inga ingrepp får göras utan Kosmos medgivande. 21

26 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2215 Räknehjälpmedel Manuella räknehjälpmedel (kulramar Abacus) Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet. Att kunna lära sig grundera i de fyra räknesätten och kunna använda dem i dagliga aktiviteter. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Produkt som huvudsakligen används som pedagogiskt hjälpmedel i skolan kan inte förskrivas. 22

27 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2218 Hjälpmedel för att hantera ljud-, bild- och videoinformation Utrustning för att spela in och återge ljud Förskrivare: Kriterier: Synpedagog Brukare med synskada som har uppenbara svårigheter att läsa löpande text med näroptik eller förstorande videosystem (CCTV). Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Att tillgodose brukarens läs- och informationsbehov och ersätter tryckt text. Utprovning sker individuellt, förskrivare introducerar i handhavandet, information om spelare samt utbud av litteratur och information. Vid särskilda tillfällen kan utprovning även ske i grupp. Enligt förskrivarprocess. Årlig uppföljning, initieras av förskrivaren. Användning och skötsel enligt förskrivarens anvisningar och leverantörens bruksanvisning. Inga ingrepp får göras i produkten, kontakt ska alltid tas med vid behov av underhåll. Årlig egenavgift. Batterier ej inbyggda. Ja. Se avgiftslista Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Rekonditionering, förebyggande och avhjälpande underhåll. Hjälpmedelscentralen fakturerar brukare årlig avgift. Kommentar: 23

28 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2224 Telefoneringshjälpmedel och hjälpmedel för andra former av telekommunikation Mobiltelefoner Förskrivare: Kriterier: Synpedagog Anpassning till brukarens egen mobil kan förskrivas till brukare med synskada som inte kan läsa av display på mobiltelefon. Den eget införskaffade mobiltelefonen skall vara utrustad med kompatibelt operativsystem. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Att brukaren självständigt kan använda sin mobiltelefon. Mobiltelefon anpassas till det individuella behovet. Innan förskrivning sker skall utredning föregås där det klart framgår att brukaren kommer att ha förmåga att använda utrustningen. Individuellplan skall upprättas Förskrivaren ansvarar för att installation av programvara sker av lämplig leverantör. s uppsatta rutiner ska följas. Förskrivaren ansvarar för installation, grundläggande information och instruktion till brukare. Förskrivaren ansvarar för. Enligt förskrivarprocess. Tillhandahålla egen mobiltelefon och abonnemang. Laddning och batterier. Lämna pin och puk kod vid installation och återlämning. När fel uppstår på grund av handhavandefel eller programvaror som brukaren själv installerat är brukaren kostnadsansvarig. Kartläggning, utprovning, rådgivning och stöd. Uppdatering av programvara, utbildning av program, installation samt borttagande av programvara. Program får inte avlägsnas eller ändras utan s medgivande. Uppgradering av utrustning eller byte till ny får endast ske i undantagsfall och vara kopplat till antingen medicinska förändringar eller när den nya tekniken väsentligt förbättrar brukarens funktionsförmåga. 24

29 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2227 Varseblivningshjälpmedel Indikatorer med ljudsignaler Förskrivare: Kriterier: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet som inte har kontroll på ljuskällor i ett rum eller om det är text på papper. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Att brukaren kan kontrollera om ljuset är på eller av i ett rum samt kunna avläsa om det är text på ett papper. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning. Batterier. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 25

30 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2227 Varseblivningshjälpmedel Indikatorer med ljudsignaler (färgindikator) Förskrivare: Kriterier: Synpedagog Brukare med synskada eller blindhet som inte klarar av att se färger på t ex kläder eller andra material. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Att brukaren självständigt klara färgbestämning av föremål. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 26

31 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2227 Ur och klockor AA Armbandsur AB Fickur AC Bords och väggur Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog Kan förskrivas till brukare med synskada eller blindhet som inte visuellt kan avläsa urtavla med stark kontrast. Att brukaren självständigt kan avläsa tidsangivelse taktilt eller genom att få tidsangivelse auditivt. Enligt förskrivarprocess. Inträning skall ges i att avläsa punktur samt i handhavande av uret. Enligt förskrivarprocess. Enligt leverantörens bruksanvisning. Engångsavgift. Produkt övergår i brukarens ägo. Förbrukningsmaterial, armbandsbyte, batterier och avhjälpande underhåll bekostas av brukaren. Se avgiftslista. Anpassad produkt, engångsavgift för brukaren. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgift. Anpassad produkt. Hjälpmedelshuvudmannen () ersätter kostnadsskillnaden mellan hjälpmedlets avgift och den faktiska kostnaden vid inköp. 27

32 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2233 Datorer och terminaler Stationära datorer Bärbara datorer och hand- och fickdatorer Förskrivare: Kriterier: Synpedagog i samråd med Kosmos Anpassning till brukarens egen dator kan förskrivas till brukare med synskada som inte kan läsa av bildskärm på dator. Datorn ska uppfylla standard enligt av Kosmos fastställd specifikation. Generellt gäller att dator utrustas med styrsätt och programvara utifrån funktionsnedsättningen föranledd av ovan angivna indikationer. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Kompensera funktionsnedsättningen. Att ge ökad självständighet och kontroll i vardagliga situationer. Före förskrivning skall utredning göras om behov samt individuell plan upprättas av förskrivare. Remiss skrivs till Kosmos. Enligt förskrivarprocess. Vid leverans ges information om användning, skötsel och låneförbindelse skrivs. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Årlig uppföljning. Om de uppsatta målen inte uppfylls tas utrustningen i retur eller ny målformulering utformas. Uppföljning sker alltid av förskrivare. Enligt låneförbindelse samt enligt leverantörens bruksanvisning. Årlig egenavgift. Se över sitt egna försäkringsskydd. Ja. Se avgiftslista. Utredning, kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kosmos ansvarar för teknisk bedömning, anpassningar, avhjälpande- och förebyggande underhåll, leveranser och utbildning i hjälpmedelsprogram. Hjälpmedelscentralen fakturerar brukaren årlig avgift. Dator kan inte förskrivas som pedagogiskt eller inträningshjälpmedel. Datorbaserade hjälpmedel är alltid individuella hjälpmedel. står för hela hyreskostnaden gällande hjälpmedel förskrivna till synskadad elev i skola enligt kriterier ovan. 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 28

33 Produktanvisningar 2236 Inmatningsenheter till datorer Tangentbord Datormöss och musliknande enheter Styrspakar (joystick) till datorer Inmatningstillbehör Programvara för inmatning Förskrivare: Kriterier: Synpedagog i samråd med Kosmos Se även huvudhjälpmedel 2233 Datorer. Till brukare med synskada, vilken ger svårigheter att styra datorn. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Möjliggöra självständigt arbete vid datorn. Före förskrivning skall utredning göras om behov samt individuell plan upprättas. Vid behov av hjälp vid förskrivning skrivs remiss till Kosmos. Enligt förskrivarprocess. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Uppföljning sker av förskrivare. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisningar. Ja Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kosmos ansvarar för förebyggande och avhjälpande underhåll samt installation. Förskrivning av styrsätt sker alltid i samråd med Kosmos. 29

34 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2239 Presentationsenheter för datorer Displayer avser bildskärm Förskrivare: Kriterier: Synpedagog Se även huvudhjälpmedel 2233 Datorer. Brukare med synskada. Egen dator ska uppfylla standard enligt av Kosmos fastställd specifikation. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Kompensera för funktionsnedsättningen. Klara att självständigt avläsa datorns bildskärm. Före förskrivning skall utredning göras om behov samt individuell plan upprättas. Enligt förskrivarprocess. Uppföljning: Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Uppföljning sker av förskrivare. Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Enligt leverantörens bruksanvisning. Se över sitt egna försäkringsskydd. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 30

35 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2239 Presentationsenheter för datorer Displayer avser punktdisplay Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Synpedagog i samråd med Kosmos Se även huvudhjälpmedel 2233 Datorer. Brukare med grav synskada eller blindhet som använder punktskrift. Kompensera för funktionsnedsättningen. Klara att självständigt avläsa datorns bildskärm. Före förskrivning skall utredning göras om behov samt att individuell plan upprättas. Remiss skrivs till Kosmos. Enligt förskrivarprocess. Uppföljning: Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Uppföljning sker av förskrivare. Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Enligt leverantörens bruksanvisning. Se över försäkringsskydd. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kosmos ansvarar för installation, förebyggande och avhjälpande underhåll. Kommentar: 31

36 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2239 Presentationsenheter för datorer Skrivare Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Synpedagog i samråd med Kosmos. Se även huvudhjälpmedel 2233 Datorer. Brukare med grav synskada eller blindhet som är i behov av att datainformation presenteras på ett alternativt sätt, till exempel i punktskrift, på papper eller plastark. Presentationen kan också vara i storstil eller reliefskrift. Att kunna skriva ut material i punkt eller svartskrift. Överföra kartor eller bilder till taktila bilder. Före förskrivning skall utredning göras samt individuell plan upprättas. Vid behov av hjälp vid förskrivning skrivs remiss till Kosmos. Enligt förskrivarprocess. Uppföljning: Brukarens ansvar: Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Uppföljning sker av förskrivare. Enligt leverantörens bruksanvisning. Brukaren betalar själv förbrukningsmaterial. Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kosmos ansvarar för installation, förebyggande och avhjälpande underhåll. Kommentar: 32

37 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2239 Presentationsenheter för datorer Alternativa enheter för presentation från datorer Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog i samråd med Kosmos Se även huvudhjälpmedel 2233 Datorer Till brukare som på grund av synskada inte kan avläsa bildskärm utan talstöd. Kompensera funktionsnedsättningen t ex ge stöd vid inmatning eller ersätta mänskligt tal. Före förskrivning skall utredning göras samt individuell plan upprättas. Enligt förskrivarprocess. Vid behov av hjälp vid förskrivning skrivs remiss till Kosmos. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Uppföljning sker av förskrivare. Enligt leverantörens bruksanvisning eller förskrivarens anvisning Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kosmos ansvarar för förebyggande och avhjälpande underhåll. Kommentar: Får inte avlägsnas eller ändras utan Kosmos medgivande.. 33

38 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2239 Presentationsenheter för datorer Speciella programvaror för presentation Förskrivare: Synpedagog Kriterier: Se även huvudhjälpmedel 2233 Datorer. Till brukare med synskada som har betydande svårigheter att läsa av normal bildskärm. Brukaren ska kunna hantera tangentbordets funktioner. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Att brukaren ska kunna läsa information från bildskärmen. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan samt upprättad rutin i samverkan med Kosmos ska följas. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Enligt leverantörens bruksanvisning. Se över försäkringsskydd. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kosmos ansvarar för installation och uppgradering av programvara. Programvaran får inte avlägsnas eller ändras utan Kosmos medgivande. 34

39 Regelverk juli Hjälpmedel för hantering och transport av produkter 2418 Greppanpassningar/hjälpmedel som ersätter arm- och/eller hand- och/eller fingergrepp Manuskripthållare Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog Brukare med synskadad som har kort läsavstånd. Att brukaren har god ergonomi vid läsning. Före förskrivning skall utredning göras om behov samt individuell plan upprättas. Enligt förskrivarprocess. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan.. Enligt leverantörens bruksanvisning. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 35

40 Regelverk juli Hjälpmedel för hantering och transport av produkter 2418 Greppanpassningar/hjälpmedel som ersätter arm- och/eller hand- och/eller fingergrepp Underarmstöd som underlättar manuella aktiviteter Förskrivare: Kriterier: Synpedagog Brukare med synskada som har behov av ergonomisk anpassning vid sittande aktivitet. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Att brukaren har god sittergonomi vid läsning och andra dagliga aktiviteter. Före förskrivning skall utredning göras om behov samt individuell plan upprättas. Enligt förskrivarprocess. Uppföljning: Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Enligt leverantörens bruksanvisning. Ja Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 36

41 Regelverk juli Hjälpmedel för hantering och transport av produkter 2427 Fästanordningar Antihalkunderlägg Klämmor Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: Synpedagog Brukare med synskada som har behov av att hålla saker på plats eller förbättra greppförmåga i vardagliga aktiviteter. Underlätta i vardagliga aktiviteter. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Enligt leverantörens bruksanvisning. Övergår i brukarens ägo. Ja Egenvårdsprodukt. Se prislista ansvarar för: Kartläggning, utprovning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren egenvårdsavgift. Kommentar: 37

42 Regelverk juli Hjälpmedel och utrustning för miljöförbättring, verktyg och maskiner 2706 Mätinstrument Hjälpmedel och verktyg för mätning av längd Hjälpmedel och verktyg för mätning av vinklar Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet som inte klarar att avläsa längder eller vinklar. Brukaren har behov av punktmärkning eller auditiva produkter. Att brukaren självständigt kan mäta längder och vinklar. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisning. Övergår i brukarens ägo. Egenvårdsprodukt. Se prislista. Kartläggning, utprovning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgift. Kommentar: 38

43 Regelverk juli Hjälpmedel och utrustning för miljöförbättring, verktyg och maskiner 2706 Mätinstrument Hjälpmedel och verktyg för att mäta klimatförhållanden Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet som inte klarar att avläsa temperatur inom eller utomhus. Brukaren har behov av punktmärkning eller auditiva produkter. Att brukaren självständigt kan avläsa temperaturer inom eller utomhus. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisning. Produkt övergår i brukarens ägo. Se avgiftslista. Anpassad produkt, engångsavgift. Egenvårdsprodukt. Se prislista. ansvarar för: Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgift. Kommentar: 39

44 Bilaga 2 27/09 Regelverk Juli Hjälpmedel för att mäta kroppens fysiska och fysiologiska tillstånd Kroppstermometrar Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Febertermometer engelsktalande, digitalt lagrat tal st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk 55117

45 Juli Gånghjälpmedel Stödkäppar, vit Armbågskryckor, vit Art.nr Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Stödkäpp i trä med rak krycka, vit st SynK L Synp A S 1 /Iris Hantverk * Doppsko med elastisk hals för stödkäpp st SynK L Synp A S 1 /Iris Hantverk * Doppsko konisk grå 18mm st LK L Synp A S 1 /Active Care * Isdubb 1 pigg SVCR st LK L Synp A S 1 /Swereco * Käpphållare Ingrid st LK L Synp A S 1 /PoPab Kryckkäpp vit cm st SynK B Synp A S 2 /Iris Hantverk * Isdubb 4 pigg st LK L Synp A S 1 /MerryCare

46 Juli Cyklar Tandemcyklar Art.nr Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/ Tandemcykel Monark 7 vxl blå, utgående modell st AP B Synp 1 /Spacemaker Scandinavia AB Följer Hjälpmedelscentralens sortiment.

47 Juli Tillbehör till gånghjälpmedel 1239 Orienteringshjälpmedel AA Käpphållare AB Doppskor AC Isdubbar Vita käppar teknikkäpp, markeringskäpp Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Markeringskäpp svensk med knopp 90 cm st SynK L Synp 2 I/ris Hantverk Markeringskäpp svensk med knopp 95 cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Markeringskäpp svensk med knopp 100 cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Markeringskäpp svensk med knopp 105 cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Markeringskäpp svensk med knopp 110 cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Markeringskäpp svensk med knopp 115 cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Markeringskäpp svensk med knopp 120cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Markeringskäpp mini st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk * Doppsko nylon t markeringskäpp st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk * Gummiband t markeringskäpp st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk * Käpphållare för markeringskäpp st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Teknikkäpp hopfällbar 4 delad 115 cm st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Teknikkäpp hopfällbar 4 delad 120 cm st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Teknikkäpp hopfällbar 4 delad 125 cm st SynK B Synp 1 /Iris Hantverk Teknikkäpp hopfällbar 4 delad 130 cm st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Teknikkäpp hopfällbar 4 delad 135 cm st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Teknikkäpp hopfällbar 4 delad 140 cm st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Teknikkäpp hopfällbar 4 delad 145 cm st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Teknikkäpp m krycka 4/5 sektioner, 115 st SynK L Synp 1 120,125,130,135,140 / utgående artiklar

48 Juli Tillbehör tillgånghjälpmedel 1239 Orienteringshjälpmedel AA Käpphållare AB Doppskor AC Isdubbar Vita käppar teknikkäpp, markeringskäpp Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Teknikkäpp Kellerer teleskop max 125 cm, st SynK L Synp 2 2 delad /Iris Hantverk Teknikkäpp Kellerer teleskop max 150 cm, st SynK L Synp 2 2 delad /Iris Hantverk Nederdel Kellererkäpp 125 cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Nederdel Kellererkäpp 150 cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Nederdel Kellerer snöboll 125cm v SynK B Synp 2 /Iris Hantverk Nederdel Kellerer snöboll 150cm st SynK B Synp 2 /Iris Hantverk Teknikkäpp Ultraflex cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Teknikkäpp Ultraflex cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Teknikkäpp Ultraflex cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Doppsko keramisk med skruv Kellerer och Ultraflex st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Doppsko päronformad 25 mm för Ultraflex och Kellerer st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Doppsko päronformad 35 mm för Ultraflex och Kellerer st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Doppsko rullande päronformad f. Ultraflex och Kellerer st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Doppsko päronformad till Ambutech st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Doppsko rullande till Ambutech st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Doppsko snöboll vit/gul st SynK B Synp 1 /Iris Hantverk

49 1207 Tillbehör tillgånghjälpmedel 1239 Orienteringshjälpmedel AA Käpphållare AB Doppskor AC Isdubbar Juli Vita käppar teknikkäpp, markeringskäpp Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Barnkäpp Ultra Lite delad 97 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HK Barnkäpp Ultra Lite delad 105 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HK Barnkäpp Ultra Lite delad 110 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HK Barnkäpp Ultra Lite 61 cm st SynK L Synp 2 /Polar Print HD4090W-61 Barnkäpp Ultra Lite 66 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HD4090W-66 Barnkäpp Ultra Lite 71 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HD4090W-71 Barnkäpp Ultra Lite 76 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HD4090W-76 Barnkäpp Ultra Lite 81 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HD4090W-81 Barnkäpp Ultra Lite 86 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HD4090W-86 Teknikkäpp barn Öglan st SynK L Synp 2 /Pegasos 5353

50 1239 Orienteringshjälpmedel Akustiska ledfyrar (ej fast monterade) Juli 2009 Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Ledfyr akustisk portabel klimatsäker LF2014 st SynK L Synp 3 /Iris Hantverk Ledfyr portabel fjärrstyrd st SynK B Synp 3 /Iris Hantverk *Fjärrkontroll till ledfyr, 1 kanal st SynK B Synp 3 /Iris Hantverk 50567

51 Juli Orienteringshjälpmedel Taktila material för orientering Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Märkduttar, oranga självhäftande cylindriska 56/ark SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Märkduttar, transparenta självhäftande halvsfäriska 24/ark SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Reflekterande tape gul 100mm x 10m/rulle meter SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Halkskyddstape svart bredd 5 cm x 15 m/rulle meter SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Reflekterande tape vit 5 cm x 10m/rulle meter SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Reflekterande tape vit 10 cm x 10m/rulle meter SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Varningstape gul/svart 5 cm x 25 m/rulle meter SynK L Synp 1 /Iris Hantverk 50401

52 Juli Matlagningshjälpmedel Hjälpmedel för att mäta och väga Hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela Hjälpmedel för att rensa och skala Hjälpmedel för kokning och stekning Art.nr Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Timer, mekanisk 2 timmars, punktmärkt st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Timer, mekanisk 1 timmars, punktmärkt st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Hushållsvåg m ä punktmärkt, utgående modell st Brukare Synp 1 /inga nyinköp Hushållsvåg, svensk tal, digitaltlagrat st Brukare B Synp 1 /Iris Hantverk Nivåindikator för glas eller kärl, röd med melodi st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Nivåindikator för glas eller kärl, RNIB gul st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Kniv för kött, t RFSU skärbräda Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Kniv för bröd, t RFSU skärbräda Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Skärhjälp med styrstolpar/kniv st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Kniv med anhåll höger st Brukare B Synp 1 /Iris Hantverk Kniv med anhåll vänster st Brukare B Synp 1 /Iris Hantverk Kokningsvarnaren "Bullerjan" st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Stektång teflon st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Stektång metall m ä utgående artikel st Brukare Synp 1 Burklock talande fp Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk 55081

53 Juli Sömnads- och textilvårdshjälpmedel Handsömnadshjälpmedel Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Nålpåträdare dubbel st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Nålpåträdare automatisk st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk 55105

54 Juli Bord Läsbord Art.nr Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Läs och skrivstöd, läslustan bokstöd st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk *läslåda till bokstöd läslustan st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Lässtöd modell äldre, utgående artikel st SynK Synp 2 /Div leverantörer Läsbord Hea Siesta 3 stor m hjul st LM B Synp 3 /Hea Medical 17352

55 Juli Belysningsarmaturer Läs och arbetsbelysningar Art.nr Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Läs och arbetsbelysning T-88 vit st Brukare L Synp 1 /LVI - Luxo

56 Juli Synhjälpmedel - Optiska hjälpmedel Ljusfilter (absortionsfilter)) Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Med ram ML Filter, Flip med ram, 511 PC st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip med ram, Polaroid st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip med ram, Polaroid st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip med ram, 450 PM st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip med ram, Polaroid PM st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip med ram, Polaroid st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip med ram, 527 PC st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB Utan ram ML Filter, Flip utan ram, 511 st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip utan ram, Polaroid st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip utan ram, Polaroid st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip utan ram, 450 st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip utan ram, Polaroid st SynK L Synp Op 2 Multilens AB ML Filter, Flip utan ram, Polaroid st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB Filterglasögon, orange stor st SynK L Synp Op 2 /Provista/Eschenbach ML filter Sun-two brun Polaroid st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML filter Sun-three S st SynK L Synp Op 2

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL Synpedagog i samråd med L och/eller diabetessjuksköterska vid klinik som behandlar patient med diabetes mellitus. Förskrivning ska ske i samråd med syncentral.

Läs mer

ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE.

ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE. 1 ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE. Förkortningar: Ögl= Ögonläkare vid syncentral, Sp= Synpedagog, St= syntränare och ögonsjuksköterska vid syncentral (att gälla till 081231), Opt=

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1 Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012 Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1 Hjälpmedelshandboken Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken består av fem delar som

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 24 Material och utrustning

Läs mer

14 OKTOBER 2013. Enligt Landstingets rutiner sker samverkan med handikapp- och pensionärsorganisationerna.

14 OKTOBER 2013. Enligt Landstingets rutiner sker samverkan med handikapp- och pensionärsorganisationerna. Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning Översyn av riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel görs årligen med den gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn

Läs mer

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring RIKTLINJER med priser vid försäljning, avgifter för långvariga lån och avgifter för tillfälliga lån Riktlinjer antaget av socialnämnden 2012-10-02 101

Läs mer

RIKTLINJER 1 (34) 2013-01-01

RIKTLINJER 1 (34) 2013-01-01 HEBY100 v 1.0 2005-11-28 RIKTLINJER 1 (34) 2013-01-01 Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Heby kommun Storgatan 3 0224-360 00 0224-312-87 www.heby.se 366-5114 212000-2049 744 88

Läs mer

För personer med rörelsehinder eller. kognitiva funktionsnedsättningar, 21år. och äldre i alla boendeformer

För personer med rörelsehinder eller. kognitiva funktionsnedsättningar, 21år. och äldre i alla boendeformer Socialförvaltningen Författare: Marini Adams Verksamhetssansvarig för tekniska hjälpmedel Granskad av: Vård och omsorgschef, MAS Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2011-12-01 Utgåva nr 2 Giltig

Läs mer

Innehållsförteckning. Regelverk Allmänna anvisningar

Innehållsförteckning. Regelverk Allmänna anvisningar Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 1 ORGANISATION... 2 Förvaltning... 2 Basenhet... 3 HJÄLPMEDELSNÄMND... 6 Nämndens sammansättning... 6 Överenskommelsen... 6 Befogenheter för Hjälpmedelsnämnden... 6 BEREDNINGSGRUPP...

Läs mer

0040 BLANKETTER OCH SPECIFIKATIONER FINNS PÅ HMC:S HEMSIDA... 1 0403 HJÄLPMEDEL FÖR ANDNINGSBEHANDLING...

0040 BLANKETTER OCH SPECIFIKATIONER FINNS PÅ HMC:S HEMSIDA... 1 0403 HJÄLPMEDEL FÖR ANDNINGSBEHANDLING... Innehållsförteckning 0040 BLANKETTER OCH SPECIFIKATIONER FINNS PÅ HMC:S HEMSIDA... 1 0403 HJÄLPMEDEL FÖR ANDNINGSBEHANDLING... 2 040306 INHALATORER... 2 040312 RESPIRATORER... 3 040312 RESPIRATORER (CPAP)...

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun

Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun Reviderade och beslutade av: Äldrenämnden och Nämnden för vuxna med funktionshinder 2010-01-28 1 Innehållsförteckning Hjälpmedelsorganisationen i Sverige

Läs mer

Interimistisk vägledning för 2010-2011

Interimistisk vägledning för 2010-2011 Interimistisk vägledning för 2010-2011 angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet 2010-2012 mellan

Läs mer

Manual vid förskrivning av hjälpmedel enligt medicinsk rehabilitering

Manual vid förskrivning av hjälpmedel enligt medicinsk rehabilitering Manual vid förskrivning av hjälpmedel enligt medicinsk rehabilitering Godkänd av ÅHS ledningsgrupp 10.06.2014 1 Inledning Då en person behöver specialredskap eller verktyg/hjälpmedel för att förebygga,

Läs mer

Riktlinjer, samverkan och policy gällande hjälpmedel

Riktlinjer, samverkan och policy gällande hjälpmedel 59 Riktlinjer, samverkan och policy gällande hjälpmedel Detta är ett kompletterande beslut i anledning av kommunalisering av hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-12-14 Följebrev angående överenskommelse

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014. Bok 1 Allmän del

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014. Bok 1 Allmän del Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014 Bok 1 Allmän del Januari 2014 Välkommen till Hjälpmedelshandboken. Bok 1 Allmän del Det finns en gemensam hjälpmedelspolicy för Landstinget Västmanland och länets

Läs mer

Riktlinjer tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Riktlinjer tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Riktlinjer tekniska hjälpmedel Enköpings kommun RIKTLINJER TEKNISKA HJÄLPMEDEL GÄLLANDE FÖRSKRIVNING OCH AVGIFTER 2013-01-01 - tills vidare ENKÖPINGS KOMMUN För personer med rörelsehinder eller kognitiva

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hemsjukvårdsreformen From 2014-01-20 gäller denna hjälpmedelsguide fortsatt för brukare i ordinärt boende (gäller även vissa hjälpmedel till brukare

Läs mer

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 Hjälpmedelsguiden Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt... 3 1.2 Hjälpmedelsguide... 3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 3 1.4 Hjälpmedel i sitt

Läs mer

GENERELL INFORMATION GÄLLANDE SAMTLIGA HJÄLPMEDELSANVISNINGAR

GENERELL INFORMATION GÄLLANDE SAMTLIGA HJÄLPMEDELSANVISNINGAR GENERELL INFORMATION GÄLLANDE SAMTLIGA HJÄLPMEDELSANVISNINGAR Följande dokument är eförskrivarett regelverk för förskrivning av hjälpmedel för kommunikation, kognition, rörelsehinder samt medicinska behandlingshjälpmedel

Läs mer

Riktlinjer tekniska hjälpmedel

Riktlinjer tekniska hjälpmedel Riktlinjer tekniska hjälpmedel Enköpings kommun RIKTLINJER TEKNISKA HJÄLPMEDEL GÄLLANDE FÖRSKRIVNING OCH AVGIFTER 2015-04-01 - tills vidare ENKÖPINGS KOMMUN För personer med rörelsehinder eller kognitiva

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland 1. Allmänt Hjälpmedelsverksamheten vilar på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) två paragrafer 3 b och 18 b, vilka tydliggör landstingets

Läs mer

Landstinget i Östergötland 2013-04-01. Hjälpmedelsguide. Östergötlands kommuner och landsting

Landstinget i Östergötland 2013-04-01. Hjälpmedelsguide. Östergötlands kommuner och landsting Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hjälpmedelsguide Östergötlands kommuner och landsting 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt...3 1.2 Hjälpmedelsguide...3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763...3

Läs mer

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Lena karlsson HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL FÖR PRODUKTOMRÅDENA hörselskada kognitivt stöd och kommunikation medicinsk behandling ortoser, proteser och skor rörelsehinder synskada Handbok

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Juni 2012 1 Innehållsförteckning Policy för hjälpmedel till personer i Skåne med funktionsnedsättning 3 Utgångspunkter...

Läs mer

Förskrivningsanvisningar

Förskrivningsanvisningar Bilaga till Hjälpmedelsguiden Förskrivningsanvisningar Region Östergötland 2015-05-01 Hjälpmedelsguiden med bilagan Förskrivningsanvisningar reglerar förskrivning av hjälpmedel i länets kommuner och Region

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer