Regelverk Syncentralen i Sörmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regelverk Syncentralen i Sörmland"

Transkript

1

2 Bilaga 1 27/09 Regelverk i Sörmland Produktanvisningar Landstinget Sörmland

3 Innehållsförteckning 0948 HJÄLPMEDEL FÖR ATT MÄTA KROPPENS FYSISKA OCH FYSIOLOGISKA TILLSTÅND Kroppstermometrar GÅNGHJÄLPMEDEL Stödkäppar, (vit) Armbågskryckor (vit) CYKLAR Tandemcyklar ORIENTERINGSHJÄLPMEDEL Vita käppar, markeringskäpp, teknikkäpp Akustiska ledfyrar (ej fast monterade) Taktila material för orientering MATLAGNINGSHJÄLPMEDEL Hjälpmedel för att väga och mäta Hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela Hjälpmedel för att rensa och skala Hjälpmedel för kokning och stekning SÖMNADS OCH TEXTILVÅRDSHJÄLPMEDEL Handsömnadshjälpmedel BORD Läsbord (lässtöd) BELYSNINGSARMATURER Läs och arbetsbelysningar SYNHJÄLPMEDEL - OPTISKA HJÄLPMEDEL Ljusfilter (absorbtionsfilter) Glas, linser och linssystem som förstorar AA Förstoringsglas och luppar med inbyggd belysning AB Förstoringsglas och luppar utan belysning Luppglasögon Kikare och teleskop AA Kikarglasögon SYNHJÄLPMEDEL - ELEKTRONOPTISKA HJÄLPMEDEL Förstorande video-system (CCTV) HJÄLPMEDEL FÖR ATT TECKNA OCH SKRIVA Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Skrivbrädor, ritbrädor och teckningsbrädor Speciellt skrivpapper och skrivplast Namnteckningsramar, namnstämplar och skrivramar Utrustning för manuell punktskrift AD Manuella punktskriftsmaskiner AE Elektriska punktskiftmaskiner Bärbara elektroniska anteckningsapparater för punktskriftsanvändare RÄKNEHJÄLPMEDEL Manuella räknehjälpmedel (kulramar Abacus)... 22

4 2218 HJÄLPMEDEL FÖR ATT HANTERA LJUD-, BILD- OCH VIDEOINFORMATION Utrustning för att spela in och återge ljud TELEFONERINGSHJÄLPMEDEL OCH HJÄLPMEDEL FÖR ANDRA FORMER AV TELEKOMMUNIKATION Mobiltelefoner VARSEBLIVNINGSHJÄLPMEDEL Indikatorer med ljudsignaler Indikatorer med ljudsignaler (färgindikator) UR OCH KLOCKOR AA Armbandsur AB Fickur AC Bords och väggur DATORER OCH TERMINALER Stationära datorer Bärbara datorer och hand- och fickdatorer INMATNINGSENHETER TILL DATORER Tangentbord Datormöss och musliknande enheter Styrspakar (joystick) till datorer Inmatningstillbehör Programvara för inmatning PRESENTATIONSENHETER FÖR DATORER Displayer avser bildskärm Displayer avser punktdisplay Skrivare Alternativa enheter för presentation från datorer Speciella programvaror för presentation GREPPANPASSNINGAR/HJÄLPMEDEL SOM ERSÄTTER ARM- OCH/ELLER HAND- OCH/ELLER FINGERGREPP Manuskripthållare Underarmstöd som underlättar manuella aktiviteter FÄSTANORDNINGAR Antihalkunderlägg Klämmor MÄTINSTRUMENT Hjälpmedel och verktyg för mätning av längd Hjälpmedel och verktyg för mätning av vinklar Hjälpmedel och verktyg för att mäta klimatförhållanden... 39

5 Produktanvisningar 09 Hjälpmedel vid personlig vård 0948 Hjälpmedel för att mäta kroppens fysiska och fysiologiska tillstånd Kroppstermometrar Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog Kan förskrivas till brukare med synskada som inte kan avläsa kroppstermometer med optiska hjälpmedel och god belysning. Att brukaren självständigt kan avläsa kroppstemperatur. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Enligt leverantörens bruksanvisning. Produkten övergår i brukarens ägo. Förbrukningsmaterial, batterier och avhjälpande underhåll. Egenvårdsprodukt. Se prislista. Kartläggning, utprovning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgift. Avser endast kroppstermometer med auditiv avläsning som är speciellt utformad för synskadad. 1

6 Produktanvisningar 12 Hjälpmedel vid förflyttning 1203 Gånghjälpmedel Stödkäppar, (vit) Armbågskryckor (vit) Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog, A S i samråd med synpedagog Brukare med synskada som har balansproblem eller har behov av avlastning med en eller två käppar. Att brukaren klarar förflyttning på ett säkert och självständig sätt samt att signalera till omgivning att brukaren har en synskada. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisningar. Ja Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Vit stödkäpp eller vit armbågskrycka som tidigare är förskriven av synpedagog kan vid förslitning eller vid annat medicinskt behov förskrivas av arbetsterapeut eller sjukgymnast dock alltid i samråd med synpedagog. 2

7 Produktanvisningar 12 Hjälpmedel vid förflyttning 1218 Cyklar Tandemcyklar Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog i samråd med H Brukare med synskada som använder cykel för att kompensera inom aktiviteten förflyttning. Cykeln skall vara ett primärt förflyttningshjälpmedel utomhus. Regelbundet och frekvent behov minst 3 dagar per vecka. Att brukaren och medhjälpare kan förflytta sig utomhus. Uppnå individuellt uppsatta mål. Förskrivaren ansvarar för att hjälpmedlet ställs in rätt, information ges om egenavgift och brukarens ansvar. Bör provas i aktuell miljö. Enligt förskrivarprocess. Övergår i brukarens ägo. Enligt leverantörens bruksanvisning. Brukaren ansvarar för att den egna hemförsäkringen täcker värdet på cykeln vid fall av brand eller stöld, samt om man vid färd skadar sig själv, annan person eller annan persons egendom. Ansvarar för avhjälpande underhåll samt betryggande förvaring, låst utrymme. Lås, belysning och reflexer bekostas av brukaren. Se avgiftslista. Anpassad produkt, engångsavgift för brukaren. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgiften. Kommentar: Tandemcykel kan inte förskrivas för sport eller motion. Anpassad produkt. Hjälpmedelshuvudmannen () ersätter kostnadsskillnaden mellan hjälpmedlets avgift och den faktiska kostnaden. Ny förskrivning kan ske först efter 5 år. 3

8 Produktanvisningar 12 Hjälpmedel vid förflyttning 1239 Orienteringshjälpmedel Vita käppar, markeringskäpp, teknikkäpp Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog Förskrivs till brukare med synskada. Avser teknikkäppar som används av brukare med synskada eller blindhet för att orientera sig och upptäcka hinder samt informera omgivningen om att brukaren är synskadad. Avser även markeringskäppar som används både för att upptäcka hinder och för att informera omgivningen om att brukaren är synskadad. Öka självständighet i orientering och vid förflyttning i olika miljöer. Förskrivaren ansvarar för instruktion och inträning. Vid utprovning av teknikkäppar skall förskrivaren även upprätta individuell plan för ytterligare inträning och individuella behov. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt förskrivarens anvisning samt leverantörens bruksanvisning. Ja Brukare som dagligen använder käpp för självständig förflyttning behöver dubbelutrustning som reserv eftersom käppen är oumbärlig för självständig orientering och förflyttning. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 4

9 Produktanvisningar 12 Hjälpmedel vid förflyttning 1239 Orienteringshjälpmedel Akustiska ledfyrar (ej fast monterade) Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet som har behov av att genom hörseln avgöra var hon eller han befinner sig inom ett begränsat område samt för att markera riktning. Självständig orientering och navigering inom begränsat område. Utprovning sker i samband med orientering och förflyttningsinträning. Individuell plan ska upprättas. Ska provas i aktuella miljöer. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt förskrivarens anvisningar och leverantörens bruksanvisning. Batterier (ej inbyggda) Ja, kan vara aktuell om det finns behov av riktningsangivelse på flera platser som t.ex. hem och skola. Egenavgift: ansvarar för: Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 5

10 Produktanvisningar 12 Hjälpmedel vid förflyttning 1239 Orienteringshjälpmedel Taktila material för orientering Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet som har behov av att genom känseln kunna få information och orientera sig i omgivningen. Att genom känseln kunna få information från omgivningen för att självständig kunna orientera sig. Utprovning sker i samband med orienterings och förflyttningsinträning. Förskrivaren ansvarar för grundläggande information till brukaren och vid behov till närstående person. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt förskrivarprocess. Ja Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 6

11 Produktanvisningar 15 Hjälpmedel i hushållet 1503 Matlagningshjälpmedel Hjälpmedel för att väga och mäta Hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela Hjälpmedel för att rensa och skala Hjälpmedel för kokning och stekning Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog Brukare med synskada som inte kan använda vanligt förekommande produkter i hushållet. Underlätta hantering i det vardagliga hushållsarbetet. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Övergår i brukarens ägo efter förskrivning. Ja Egenvårdsprodukt. Se prislista. Kartläggning, utprovning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgiften. Kommentar: 7

12 Produktanvisningar 15 Hjälpmedel i hushållet 1515 Sömnads och textilvårdshjälpmedel Handsömnadshjälpmedel Förskrivare: Synpedagog Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Brukare med synskada som inte kan använda vanligt förekommande produkter vid sömnads- och textilvård. Underlätta vid sömnads- och textilarbete. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Övergår i brukarens ägo efter förskrivning. Ja Egenvårdsprodukt. Se prislista. Kartläggning, utprovning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgiften. Kommentar: 8

13 Produktanvisningar 18 Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler 1803 Bord Läsbord (lässtöd) Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: Synpedagog Brukare med synskada som har kort läsavstånd eller behöver arbeta i olika höjder och vinklar med lutande plan i hemmet och skola. Att brukaren uppnår god synergonomi vid närarbete, kommunikation, läsning och skrivning. Enligt förskrivarprocess. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning. ansvarar för: Kommentar: Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Bord till skola är skolhuvudmannens ansvar. 9

14 Produktanvisningar 18 Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler 1806 Belysningsarmaturer Läs och arbetsbelysningar Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog, leg. optiker Brukare med synskada, ska kunna läsa eller utföra aktiviteter med huvudburen optik med kort läsavstånd. Att ge brukaren möjlighet till aktiviteter till exempel läs- och skrivarbeten. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Enligt leverantörens bruksanvisning. Övergår i brukarens ägo. Egenvårdsprodukt. Se prislista. Kartläggning, utprovning samt rådgivning. Debiterar brukaren engångsavgift. Här avses särskild belysningsarmatur för korta läsavstånd (under 15 cm) Förstoringslampor med inbyggd belysning medför ingen kostnad för brukaren. 10

15 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2203 Synhjälpmedel - Optiska hjälpmedel Ljusfilter (absorbtionsfilter) Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog, leg. optiker Brukare med synskadad som har nedsatt kontrastseende eller hög bländningskänslighet. Öka kontrastseendet och minska bländning. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisning. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kan endast förskrivas om behovet inte kan tillgodoses med en produkt i allmänna handeln. 11

16 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2203 Synhjälpmedel - Optiska hjälpmedel Glas, linser och linssystem som förstorar AA Förstoringsglas och luppar med inbyggd belysning AB Förstoringsglas och luppar utan belysning Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog, leg.optiker Brukare med synskada som har behov att läsa skriven text eller annan information. Självständigt kunna avläsa skriven text. annan information samt utföra enklare aktiviteter i hemmet. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisning. Batterier. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Olika artiklar beroende på aktivitet kan förskrivas, dock inte dubbelförskrivning d v s 2 identiskt lika artiklar. 12

17 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2203 Synhjälpmedel - Optiska hjälpmedel Luppglasögon Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog, leg.optiker Brukare med synskada som har behov av optiskt instrument som förstorar föremål som är placerade på nära håll, för ett eller två ögon. Självständigt kunna avläsa text eller föremål på nära håll. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisningar. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 13

18 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2203 Synhjälpmedel - Optiska hjälpmedel Kikare och teleskop AA Kikarglasögon Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog, leg.optiker Brukare med synskada som har behov av att avläsa föremål och text på långt eller nära håll. Kunna avläsa föremål och text såsom skyltar, bussnummer och dylikt på långt respektive nära håll. Förskrivaren ansvarar för att träning sker i aktuell miljö. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisning. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 14

19 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2203 Synhjälpmedel - Elektronoptiska hjälpmedel Förstorande video-system (CCTV) Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog Förskrivs till brukare med synskada som har stora svårigheter eller ingen möjlighet att klara läsning, att skriva eller klara vardagliga aktiviteter med hjälp av annan optik t ex glasögon eller förstoringsglas. Kompensera synnedsättningen. Ge ökad självständighet, livskvalitet samt kontroll vid läsning och skrivning i vardagliga situationer. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Låneförbindelse ska skrivas. Förskrivaren gör en uppföljning efter leverans, enlig förskrivarprocess utifrån individuellplan. Uppföljningen avser förändringar i sjukdomsbild eller när brukaren inte använder hjälpmedlet enligt de uppsatta målen. Om de uppsatta målen inte uppfylls tas utrustningen i retur eller ny plan utformas. Skötsel och förvaring enligt låneförbindelse samt leverantörens bruksanvisning. Inga egna ingrepp på hjälpmedlet får göras. Årlig avgift. Ja. Se avgiftslista Kartläggning, utprovning, inträning samt rådgivning. Installation, leverans och hämtning. Avhjälpande underhåll, förebyggande underhåll, anpassningar. Hjälpmedelscentralen fakturerar brukaren årlig avgift. Kommentar: För fritidsboende är huvudprincipen att redan förskrivna hjälpmedel ska användas. Transporter av redan förskrivna hjälpmedel till fritidsboendet bekostas av brukaren.. 15

20 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2212 Hjälpmedel för att teckna och skriva Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Förskrivare: Kriterier: Synpedagog Brukare med synskada som har behov av punktmärkt linjal eller linjal med förstoring. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: Att brukaren klarar att skriva, rita eller mäta självständigt vid handskrift och teckning. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Övergår i brukarens ägo efter förskrivning. Ja Egenvårdsprodukt. Se prislista ansvarar för: Kommentar: Kartläggning, utprovning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgift. Produkt som huvudsakligen används som pedagogiskt hjälpmedel i skolan kan inte förskrivas. 16

21 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2212 Hjälpmedel för att teckna och skriva Namnteckningsramar, namnstämplar och skrivramar Förskrivare: Synpedagog Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Underlätta för brukare med synskada att skriva sin namnteckning på rätt ställe samt underlätta att följa rad vid handskrift. Att brukare självständigt kan skriva namnteckning och andra anteckningar. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Enligt leverantörens bruksanvisning. Ja Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Namnstämplar ingår inte i s sortiment. 17

22 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2212 Hjälpmedel för att teckna och skriva Skrivbrädor, ritbrädor och teckningsbrädor Speciellt skrivpapper och skrivplast Förskrivare: Synpedagog Kriterier: Brukare med synskada. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Att brukaren taktilt kan avläsa ritningar och bilder vid bland annat orienteringssituation. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Enligt leverantörens bruksanvisning. Skrivpapper och skrivplast. Ja Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Produkt som huvudsakligen används som pedagogiskt hjälpmedel i skolan kan inte förskrivas. Skriv-, rit-, teckningsbrädor samt förbrukningsmaterial kan inte förskrivas till användning i skolan. 18

23 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2212 Hjälpmedel för att teckna och skriva Utrustning för manuell punktskrift Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet som använder punktskrift. Att brukaren självständigt kan föra anteckningar på punktskrift. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarens anvisning och leverantörens bruksanvisning. Ja Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 19

24 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2212 Hjälpmedel för att teckna och skriva AD Manuella punktskriftsmaskiner AE Elektriska punktskiftmaskiner Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet som använder punktskrift vid skrift. Att brukaren kan använda och kommunicera med punktskrift. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Ska tränas in i samband med punktskriftsinlärning. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Årlig uppföljning. Enligt leverantörens bruksanvisning. Förbrukningsmaterial, papper. (dock för skolelever kan det bli aktuellt även i skola) Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. I första hand ska manuell punktskriftsmaskin förskrivas. När brukaren p g a fysisk nedsättning inte klarar manuell kan elektrisk punktskriftsmaskin förskrivas. 20

25 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2212 Hjälpmedel för att teckna och skriva Bärbara elektroniska anteckningsapparater för punktskriftsanvändare Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog i samråd med Kosmos Brukare med grav synskada eller blindhet som använder punktskrift. Att brukaren självständigt kan föra och avläsa anteckningar. Före förskrivning skall utredning göras av behov samt individuell plan upprättas av förskrivare. Vid hjälp med förskrivning skrivs remiss till Kosmos. Enligt förskrivarprocess. Vid leverans ges information om användning, skötsel och låneförbindelse skrivs. Enligt förskrivarprocess samt individuell plan. Enligt förskrivarens anvisning och leverantörens bruksanvisning. Ja. Se avgiftslista. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kosmos ansvarar för förebyggande och avhjälpande underhåll. HMC debiterar brukaren årlig avgift. Kommentar: Inga ingrepp får göras utan Kosmos medgivande. 21

26 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2215 Räknehjälpmedel Manuella räknehjälpmedel (kulramar Abacus) Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet. Att kunna lära sig grundera i de fyra räknesätten och kunna använda dem i dagliga aktiviteter. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Produkt som huvudsakligen används som pedagogiskt hjälpmedel i skolan kan inte förskrivas. 22

27 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2218 Hjälpmedel för att hantera ljud-, bild- och videoinformation Utrustning för att spela in och återge ljud Förskrivare: Kriterier: Synpedagog Brukare med synskada som har uppenbara svårigheter att läsa löpande text med näroptik eller förstorande videosystem (CCTV). Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Att tillgodose brukarens läs- och informationsbehov och ersätter tryckt text. Utprovning sker individuellt, förskrivare introducerar i handhavandet, information om spelare samt utbud av litteratur och information. Vid särskilda tillfällen kan utprovning även ske i grupp. Enligt förskrivarprocess. Årlig uppföljning, initieras av förskrivaren. Användning och skötsel enligt förskrivarens anvisningar och leverantörens bruksanvisning. Inga ingrepp får göras i produkten, kontakt ska alltid tas med vid behov av underhåll. Årlig egenavgift. Batterier ej inbyggda. Ja. Se avgiftslista Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Rekonditionering, förebyggande och avhjälpande underhåll. Hjälpmedelscentralen fakturerar brukare årlig avgift. Kommentar: 23

28 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2224 Telefoneringshjälpmedel och hjälpmedel för andra former av telekommunikation Mobiltelefoner Förskrivare: Kriterier: Synpedagog Anpassning till brukarens egen mobil kan förskrivas till brukare med synskada som inte kan läsa av display på mobiltelefon. Den eget införskaffade mobiltelefonen skall vara utrustad med kompatibelt operativsystem. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Att brukaren självständigt kan använda sin mobiltelefon. Mobiltelefon anpassas till det individuella behovet. Innan förskrivning sker skall utredning föregås där det klart framgår att brukaren kommer att ha förmåga att använda utrustningen. Individuellplan skall upprättas Förskrivaren ansvarar för att installation av programvara sker av lämplig leverantör. s uppsatta rutiner ska följas. Förskrivaren ansvarar för installation, grundläggande information och instruktion till brukare. Förskrivaren ansvarar för. Enligt förskrivarprocess. Tillhandahålla egen mobiltelefon och abonnemang. Laddning och batterier. Lämna pin och puk kod vid installation och återlämning. När fel uppstår på grund av handhavandefel eller programvaror som brukaren själv installerat är brukaren kostnadsansvarig. Kartläggning, utprovning, rådgivning och stöd. Uppdatering av programvara, utbildning av program, installation samt borttagande av programvara. Program får inte avlägsnas eller ändras utan s medgivande. Uppgradering av utrustning eller byte till ny får endast ske i undantagsfall och vara kopplat till antingen medicinska förändringar eller när den nya tekniken väsentligt förbättrar brukarens funktionsförmåga. 24

29 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2227 Varseblivningshjälpmedel Indikatorer med ljudsignaler Förskrivare: Kriterier: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet som inte har kontroll på ljuskällor i ett rum eller om det är text på papper. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Att brukaren kan kontrollera om ljuset är på eller av i ett rum samt kunna avläsa om det är text på ett papper. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning. Batterier. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 25

30 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2227 Varseblivningshjälpmedel Indikatorer med ljudsignaler (färgindikator) Förskrivare: Kriterier: Synpedagog Brukare med synskada eller blindhet som inte klarar av att se färger på t ex kläder eller andra material. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Att brukaren självständigt klara färgbestämning av föremål. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 26

31 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2227 Ur och klockor AA Armbandsur AB Fickur AC Bords och väggur Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog Kan förskrivas till brukare med synskada eller blindhet som inte visuellt kan avläsa urtavla med stark kontrast. Att brukaren självständigt kan avläsa tidsangivelse taktilt eller genom att få tidsangivelse auditivt. Enligt förskrivarprocess. Inträning skall ges i att avläsa punktur samt i handhavande av uret. Enligt förskrivarprocess. Enligt leverantörens bruksanvisning. Engångsavgift. Produkt övergår i brukarens ägo. Förbrukningsmaterial, armbandsbyte, batterier och avhjälpande underhåll bekostas av brukaren. Se avgiftslista. Anpassad produkt, engångsavgift för brukaren. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgift. Anpassad produkt. Hjälpmedelshuvudmannen () ersätter kostnadsskillnaden mellan hjälpmedlets avgift och den faktiska kostnaden vid inköp. 27

32 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2233 Datorer och terminaler Stationära datorer Bärbara datorer och hand- och fickdatorer Förskrivare: Kriterier: Synpedagog i samråd med Kosmos Anpassning till brukarens egen dator kan förskrivas till brukare med synskada som inte kan läsa av bildskärm på dator. Datorn ska uppfylla standard enligt av Kosmos fastställd specifikation. Generellt gäller att dator utrustas med styrsätt och programvara utifrån funktionsnedsättningen föranledd av ovan angivna indikationer. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Kompensera funktionsnedsättningen. Att ge ökad självständighet och kontroll i vardagliga situationer. Före förskrivning skall utredning göras om behov samt individuell plan upprättas av förskrivare. Remiss skrivs till Kosmos. Enligt förskrivarprocess. Vid leverans ges information om användning, skötsel och låneförbindelse skrivs. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Årlig uppföljning. Om de uppsatta målen inte uppfylls tas utrustningen i retur eller ny målformulering utformas. Uppföljning sker alltid av förskrivare. Enligt låneförbindelse samt enligt leverantörens bruksanvisning. Årlig egenavgift. Se över sitt egna försäkringsskydd. Ja. Se avgiftslista. Utredning, kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kosmos ansvarar för teknisk bedömning, anpassningar, avhjälpande- och förebyggande underhåll, leveranser och utbildning i hjälpmedelsprogram. Hjälpmedelscentralen fakturerar brukaren årlig avgift. Dator kan inte förskrivas som pedagogiskt eller inträningshjälpmedel. Datorbaserade hjälpmedel är alltid individuella hjälpmedel. står för hela hyreskostnaden gällande hjälpmedel förskrivna till synskadad elev i skola enligt kriterier ovan. 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 28

33 Produktanvisningar 2236 Inmatningsenheter till datorer Tangentbord Datormöss och musliknande enheter Styrspakar (joystick) till datorer Inmatningstillbehör Programvara för inmatning Förskrivare: Kriterier: Synpedagog i samråd med Kosmos Se även huvudhjälpmedel 2233 Datorer. Till brukare med synskada, vilken ger svårigheter att styra datorn. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Möjliggöra självständigt arbete vid datorn. Före förskrivning skall utredning göras om behov samt individuell plan upprättas. Vid behov av hjälp vid förskrivning skrivs remiss till Kosmos. Enligt förskrivarprocess. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Uppföljning sker av förskrivare. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisningar. Ja Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kosmos ansvarar för förebyggande och avhjälpande underhåll samt installation. Förskrivning av styrsätt sker alltid i samråd med Kosmos. 29

34 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2239 Presentationsenheter för datorer Displayer avser bildskärm Förskrivare: Kriterier: Synpedagog Se även huvudhjälpmedel 2233 Datorer. Brukare med synskada. Egen dator ska uppfylla standard enligt av Kosmos fastställd specifikation. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Kompensera för funktionsnedsättningen. Klara att självständigt avläsa datorns bildskärm. Före förskrivning skall utredning göras om behov samt individuell plan upprättas. Enligt förskrivarprocess. Uppföljning: Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Uppföljning sker av förskrivare. Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Enligt leverantörens bruksanvisning. Se över sitt egna försäkringsskydd. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 30

35 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2239 Presentationsenheter för datorer Displayer avser punktdisplay Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Synpedagog i samråd med Kosmos Se även huvudhjälpmedel 2233 Datorer. Brukare med grav synskada eller blindhet som använder punktskrift. Kompensera för funktionsnedsättningen. Klara att självständigt avläsa datorns bildskärm. Före förskrivning skall utredning göras om behov samt att individuell plan upprättas. Remiss skrivs till Kosmos. Enligt förskrivarprocess. Uppföljning: Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Uppföljning sker av förskrivare. Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Enligt leverantörens bruksanvisning. Se över försäkringsskydd. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kosmos ansvarar för installation, förebyggande och avhjälpande underhåll. Kommentar: 31

36 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2239 Presentationsenheter för datorer Skrivare Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Synpedagog i samråd med Kosmos. Se även huvudhjälpmedel 2233 Datorer. Brukare med grav synskada eller blindhet som är i behov av att datainformation presenteras på ett alternativt sätt, till exempel i punktskrift, på papper eller plastark. Presentationen kan också vara i storstil eller reliefskrift. Att kunna skriva ut material i punkt eller svartskrift. Överföra kartor eller bilder till taktila bilder. Före förskrivning skall utredning göras samt individuell plan upprättas. Vid behov av hjälp vid förskrivning skrivs remiss till Kosmos. Enligt förskrivarprocess. Uppföljning: Brukarens ansvar: Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Uppföljning sker av förskrivare. Enligt leverantörens bruksanvisning. Brukaren betalar själv förbrukningsmaterial. Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kosmos ansvarar för installation, förebyggande och avhjälpande underhåll. Kommentar: 32

37 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2239 Presentationsenheter för datorer Alternativa enheter för presentation från datorer Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog i samråd med Kosmos Se även huvudhjälpmedel 2233 Datorer Till brukare som på grund av synskada inte kan avläsa bildskärm utan talstöd. Kompensera funktionsnedsättningen t ex ge stöd vid inmatning eller ersätta mänskligt tal. Före förskrivning skall utredning göras samt individuell plan upprättas. Enligt förskrivarprocess. Vid behov av hjälp vid förskrivning skrivs remiss till Kosmos. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Uppföljning sker av förskrivare. Enligt leverantörens bruksanvisning eller förskrivarens anvisning Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kosmos ansvarar för förebyggande och avhjälpande underhåll. Kommentar: Får inte avlägsnas eller ändras utan Kosmos medgivande.. 33

38 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2239 Presentationsenheter för datorer Speciella programvaror för presentation Förskrivare: Synpedagog Kriterier: Se även huvudhjälpmedel 2233 Datorer. Till brukare med synskada som har betydande svårigheter att läsa av normal bildskärm. Brukaren ska kunna hantera tangentbordets funktioner. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Att brukaren ska kunna läsa information från bildskärmen. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan samt upprättad rutin i samverkan med Kosmos ska följas. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Enligt leverantörens bruksanvisning. Se över försäkringsskydd. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kosmos ansvarar för installation och uppgradering av programvara. Programvaran får inte avlägsnas eller ändras utan Kosmos medgivande. 34

39 Regelverk juli Hjälpmedel för hantering och transport av produkter 2418 Greppanpassningar/hjälpmedel som ersätter arm- och/eller hand- och/eller fingergrepp Manuskripthållare Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog Brukare med synskadad som har kort läsavstånd. Att brukaren har god ergonomi vid läsning. Före förskrivning skall utredning göras om behov samt individuell plan upprättas. Enligt förskrivarprocess. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan.. Enligt leverantörens bruksanvisning. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 35

40 Regelverk juli Hjälpmedel för hantering och transport av produkter 2418 Greppanpassningar/hjälpmedel som ersätter arm- och/eller hand- och/eller fingergrepp Underarmstöd som underlättar manuella aktiviteter Förskrivare: Kriterier: Synpedagog Brukare med synskada som har behov av ergonomisk anpassning vid sittande aktivitet. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Att brukaren har god sittergonomi vid läsning och andra dagliga aktiviteter. Före förskrivning skall utredning göras om behov samt individuell plan upprättas. Enligt förskrivarprocess. Uppföljning: Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Enligt leverantörens bruksanvisning. Ja Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 36

41 Regelverk juli Hjälpmedel för hantering och transport av produkter 2427 Fästanordningar Antihalkunderlägg Klämmor Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: Synpedagog Brukare med synskada som har behov av att hålla saker på plats eller förbättra greppförmåga i vardagliga aktiviteter. Underlätta i vardagliga aktiviteter. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Enligt leverantörens bruksanvisning. Övergår i brukarens ägo. Ja Egenvårdsprodukt. Se prislista ansvarar för: Kartläggning, utprovning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren egenvårdsavgift. Kommentar: 37

42 Regelverk juli Hjälpmedel och utrustning för miljöförbättring, verktyg och maskiner 2706 Mätinstrument Hjälpmedel och verktyg för mätning av längd Hjälpmedel och verktyg för mätning av vinklar Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet som inte klarar att avläsa längder eller vinklar. Brukaren har behov av punktmärkning eller auditiva produkter. Att brukaren självständigt kan mäta längder och vinklar. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisning. Övergår i brukarens ägo. Egenvårdsprodukt. Se prislista. Kartläggning, utprovning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgift. Kommentar: 38

43 Regelverk juli Hjälpmedel och utrustning för miljöförbättring, verktyg och maskiner 2706 Mätinstrument Hjälpmedel och verktyg för att mäta klimatförhållanden Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet som inte klarar att avläsa temperatur inom eller utomhus. Brukaren har behov av punktmärkning eller auditiva produkter. Att brukaren självständigt kan avläsa temperaturer inom eller utomhus. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisning. Produkt övergår i brukarens ägo. Se avgiftslista. Anpassad produkt, engångsavgift. Egenvårdsprodukt. Se prislista. ansvarar för: Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgift. Kommentar: 39

44 Bilaga 2 27/09 Regelverk Juli Hjälpmedel för att mäta kroppens fysiska och fysiologiska tillstånd Kroppstermometrar Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Febertermometer engelsktalande, digitalt lagrat tal st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk 55117

45 Juli Gånghjälpmedel Stödkäppar, vit Armbågskryckor, vit Art.nr Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Stödkäpp i trä med rak krycka, vit st SynK L Synp A S 1 /Iris Hantverk * Doppsko med elastisk hals för stödkäpp st SynK L Synp A S 1 /Iris Hantverk * Doppsko konisk grå 18mm st LK L Synp A S 1 /Active Care * Isdubb 1 pigg SVCR st LK L Synp A S 1 /Swereco * Käpphållare Ingrid st LK L Synp A S 1 /PoPab Kryckkäpp vit cm st SynK B Synp A S 2 /Iris Hantverk * Isdubb 4 pigg st LK L Synp A S 1 /MerryCare

46 Juli Cyklar Tandemcyklar Art.nr Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/ Tandemcykel Monark 7 vxl blå, utgående modell st AP B Synp 1 /Spacemaker Scandinavia AB Följer Hjälpmedelscentralens sortiment.

47 Juli Tillbehör till gånghjälpmedel 1239 Orienteringshjälpmedel AA Käpphållare AB Doppskor AC Isdubbar Vita käppar teknikkäpp, markeringskäpp Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Markeringskäpp svensk med knopp 90 cm st SynK L Synp 2 I/ris Hantverk Markeringskäpp svensk med knopp 95 cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Markeringskäpp svensk med knopp 100 cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Markeringskäpp svensk med knopp 105 cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Markeringskäpp svensk med knopp 110 cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Markeringskäpp svensk med knopp 115 cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Markeringskäpp svensk med knopp 120cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Markeringskäpp mini st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk * Doppsko nylon t markeringskäpp st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk * Gummiband t markeringskäpp st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk * Käpphållare för markeringskäpp st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Teknikkäpp hopfällbar 4 delad 115 cm st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Teknikkäpp hopfällbar 4 delad 120 cm st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Teknikkäpp hopfällbar 4 delad 125 cm st SynK B Synp 1 /Iris Hantverk Teknikkäpp hopfällbar 4 delad 130 cm st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Teknikkäpp hopfällbar 4 delad 135 cm st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Teknikkäpp hopfällbar 4 delad 140 cm st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Teknikkäpp hopfällbar 4 delad 145 cm st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Teknikkäpp m krycka 4/5 sektioner, 115 st SynK L Synp 1 120,125,130,135,140 / utgående artiklar

48 Juli Tillbehör tillgånghjälpmedel 1239 Orienteringshjälpmedel AA Käpphållare AB Doppskor AC Isdubbar Vita käppar teknikkäpp, markeringskäpp Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Teknikkäpp Kellerer teleskop max 125 cm, st SynK L Synp 2 2 delad /Iris Hantverk Teknikkäpp Kellerer teleskop max 150 cm, st SynK L Synp 2 2 delad /Iris Hantverk Nederdel Kellererkäpp 125 cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Nederdel Kellererkäpp 150 cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Nederdel Kellerer snöboll 125cm v SynK B Synp 2 /Iris Hantverk Nederdel Kellerer snöboll 150cm st SynK B Synp 2 /Iris Hantverk Teknikkäpp Ultraflex cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Teknikkäpp Ultraflex cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Teknikkäpp Ultraflex cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Doppsko keramisk med skruv Kellerer och Ultraflex st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Doppsko päronformad 25 mm för Ultraflex och Kellerer st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Doppsko päronformad 35 mm för Ultraflex och Kellerer st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Doppsko rullande päronformad f. Ultraflex och Kellerer st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Doppsko päronformad till Ambutech st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Doppsko rullande till Ambutech st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Doppsko snöboll vit/gul st SynK B Synp 1 /Iris Hantverk

49 1207 Tillbehör tillgånghjälpmedel 1239 Orienteringshjälpmedel AA Käpphållare AB Doppskor AC Isdubbar Juli Vita käppar teknikkäpp, markeringskäpp Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Barnkäpp Ultra Lite delad 97 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HK Barnkäpp Ultra Lite delad 105 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HK Barnkäpp Ultra Lite delad 110 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HK Barnkäpp Ultra Lite 61 cm st SynK L Synp 2 /Polar Print HD4090W-61 Barnkäpp Ultra Lite 66 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HD4090W-66 Barnkäpp Ultra Lite 71 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HD4090W-71 Barnkäpp Ultra Lite 76 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HD4090W-76 Barnkäpp Ultra Lite 81 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HD4090W-81 Barnkäpp Ultra Lite 86 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HD4090W-86 Teknikkäpp barn Öglan st SynK L Synp 2 /Pegasos 5353

50 1239 Orienteringshjälpmedel Akustiska ledfyrar (ej fast monterade) Juli 2009 Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Ledfyr akustisk portabel klimatsäker LF2014 st SynK L Synp 3 /Iris Hantverk Ledfyr portabel fjärrstyrd st SynK B Synp 3 /Iris Hantverk *Fjärrkontroll till ledfyr, 1 kanal st SynK B Synp 3 /Iris Hantverk 50567

51 Juli Orienteringshjälpmedel Taktila material för orientering Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Märkduttar, oranga självhäftande cylindriska 56/ark SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Märkduttar, transparenta självhäftande halvsfäriska 24/ark SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Reflekterande tape gul 100mm x 10m/rulle meter SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Halkskyddstape svart bredd 5 cm x 15 m/rulle meter SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Reflekterande tape vit 5 cm x 10m/rulle meter SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Reflekterande tape vit 10 cm x 10m/rulle meter SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Varningstape gul/svart 5 cm x 25 m/rulle meter SynK L Synp 1 /Iris Hantverk 50401

52 Juli Matlagningshjälpmedel Hjälpmedel för att mäta och väga Hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela Hjälpmedel för att rensa och skala Hjälpmedel för kokning och stekning Art.nr Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Timer, mekanisk 2 timmars, punktmärkt st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Timer, mekanisk 1 timmars, punktmärkt st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Hushållsvåg m ä punktmärkt, utgående modell st Brukare Synp 1 /inga nyinköp Hushållsvåg, svensk tal, digitaltlagrat st Brukare B Synp 1 /Iris Hantverk Nivåindikator för glas eller kärl, röd med melodi st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Nivåindikator för glas eller kärl, RNIB gul st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Kniv för kött, t RFSU skärbräda Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Kniv för bröd, t RFSU skärbräda Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Skärhjälp med styrstolpar/kniv st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Kniv med anhåll höger st Brukare B Synp 1 /Iris Hantverk Kniv med anhåll vänster st Brukare B Synp 1 /Iris Hantverk Kokningsvarnaren "Bullerjan" st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Stektång teflon st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Stektång metall m ä utgående artikel st Brukare Synp 1 Burklock talande fp Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk 55081

53 Juli Sömnads- och textilvårdshjälpmedel Handsömnadshjälpmedel Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Nålpåträdare dubbel st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Nålpåträdare automatisk st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk 55105

54 Juli Bord Läsbord Art.nr Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Läs och skrivstöd, läslustan bokstöd st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk *läslåda till bokstöd läslustan st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Lässtöd modell äldre, utgående artikel st SynK Synp 2 /Div leverantörer Läsbord Hea Siesta 3 stor m hjul st LM B Synp 3 /Hea Medical 17352

55 Juli Belysningsarmaturer Läs och arbetsbelysningar Art.nr Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Läs och arbetsbelysning T-88 vit st Brukare L Synp 1 /LVI - Luxo

56 Juli Synhjälpmedel - Optiska hjälpmedel Ljusfilter (absortionsfilter)) Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Med ram ML Filter, Flip med ram, 511 PC st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip med ram, Polaroid st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip med ram, Polaroid st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip med ram, 450 PM st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip med ram, Polaroid PM st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip med ram, Polaroid st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip med ram, 527 PC st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB Utan ram ML Filter, Flip utan ram, 511 st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip utan ram, Polaroid st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip utan ram, Polaroid st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip utan ram, 450 st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip utan ram, Polaroid st SynK L Synp Op 2 Multilens AB ML Filter, Flip utan ram, Polaroid st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB Filterglasögon, orange stor st SynK L Synp Op 2 /Provista/Eschenbach ML filter Sun-two brun Polaroid st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML filter Sun-three S st SynK L Synp Op 2

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL Synpedagog i samråd med L och/eller diabetessjuksköterska vid klinik som behandlar patient med diabetes mellitus. Förskrivning ska ske i samråd med syncentral.

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 24 Material och utrustning

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1 Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012 Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1 Hjälpmedelshandboken Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken består av fem delar som

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 1

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 1 Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 1 Hjälpmedelshandboken Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken består av fem delar som innehåller

Läs mer

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren.

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren. KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 03 Synhjälpmedel 0303 Ljusfilter (absorbtionsfilter) 1(6) 0306 Glasögon och kontaktlinser Se riktlinje Glasögon och kontaktlinser (bidragsregler) 0309 Glas, linser och linssystem

Läs mer

ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE.

ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE. 1 ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE. Förkortningar: Ögl= Ögonläkare vid syncentral, Sp= Synpedagog, St= syntränare och ögonsjuksköterska vid syncentral (att gälla till 081231), Opt=

Läs mer

14 OKTOBER 2013. Enligt Landstingets rutiner sker samverkan med handikapp- och pensionärsorganisationerna.

14 OKTOBER 2013. Enligt Landstingets rutiner sker samverkan med handikapp- och pensionärsorganisationerna. Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning Översyn av riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel görs årligen med den gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn

Läs mer

Förändring av produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

Förändring av produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel 1 (1) Beslutsunderlag Datum 2015-04-10 Diarienummer HS 76-2015 HSD-D 5-2015 Västra Götalandsregionen Koncernstab hälso- och sjukvård Handläggare: Mia Isacson Telefon: 0700-825819 E-post: mia.isacson@vgregion.se

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

Egenvårdsprodukter och anpassade produkter

Egenvårdsprodukter och anpassade produkter Tjänsteutlåtande H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare 2014-10-01 VOHJS14-040 HU-HOH14- Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel Egenvårdsprodukter

Läs mer

Egenansvar. Finns ej i nuvarande sortiment

Egenansvar. Finns ej i nuvarande sortiment 1 Förändringar, förtydliganden gällande Hjälpmedelscentralens sortiment 2010-07-01 förenklad produktlista anger förändringar/förtydliganden under respektive ansvar utan precisering med artikelnummer Egenansvar/

Läs mer

Område: Hjälpmedel till vuxna personer med funktionsnedsättning. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till vuxna personer med funktionsnedsättning. Innehållsförteckning Område: Hjälpmedel till vuxna personer med funktionsnedsättning Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 33 Antidecubitushjälpmedel

Läs mer

Rutiner för kundlager

Rutiner för kundlager Rutiner för kundlager 05-04 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... Ägande av hjälpmedel på kundlager... Kriterier för ett nytt kundlager... Ansvar för kundlager... Verksamhetssystem... Beställning

Läs mer

Lånevillkor för dig som lånar rullstol

Lånevillkor för dig som lånar rullstol Lånevillkor för dig som lånar rullstol Innehåll Lån av hjälpmedel 3 Bruksanvisning och instruktion 4 Reparation 4 Du bekostar själv 4 Flytt 4 Ersättningsskyldighet 5 Återlämning 5 Regelbunden rengöring

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning från Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats 21 augusti 2013, kl 13.00 15.00 Plats: Hjälpmedelskonsulenterna, Köpmangatan 37, Luleå. Närvarande HSO, Doris Lehto Hjärnkraft, Gerd Rönnqvist

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation ANVISNINGAR FÖR HÖRHJÄLPMEDEL 21 36 Telefoner och telefoneringshjälpmedel Texttelefoner Bildtelefoner Telex- och telefaxmaskiner Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer Telefonförstärkare Anslutningsenheter

Läs mer

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 55 40./. Bilaga. Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Bakgrund

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell MLBINO Binokulär läsning på kort avstånd ADDItionsomfång: +4 till +20 dioptrier Synfält: 70º total Vikt: 26 34 gram läsavstånd: 25 8 cm Genom att titta på något på kortare avstånd kommer bilden på näthinnan

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken]

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM Makuladegeneration [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 2 Åldrande och ärftlighet är de vanligaste orsakerna

Läs mer

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Habilitering & Hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-05-11 SOVIS15-053 Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Förslag till beslut Den gemensamma nämnden för samverkan

Läs mer

03 Avtal - 01 Prislistor LDH tjänster m m LDH03-01--ö001. Dokumentnamn Version Fastställd datum Prislista LDH 2015 1 2014-12-23

03 Avtal - 01 Prislistor LDH tjänster m m LDH03-01--ö001. Dokumentnamn Version Fastställd datum Prislista LDH 2015 1 2014-12-23 lista LDH 2015 1 2014-12-23 Sid 1 (5) PRISLISTA LDH 2015 erna är angivna utan moms om inget annat anges. Tjänster - kostnad per timme Tjänstetyp Tjänst 10 Utredning nivå 1 kr/tim 635 535 11 Utredning nivå

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats Onsdag 9 oktober 2013, kl. 13-15 Hjälpmedelskonsulentverksamheten, Köpmangatan 37, Luleå SPF, Gunilla Bergstedt SPRF, Eivor Öhman SKPF, Majvor

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Utdrag ur Hjälpmedel i Jönköpings län och HMC:s sortimentsanvisningar

Utdrag ur Hjälpmedel i Jönköpings län och HMC:s sortimentsanvisningar Utdrag ur Hjälpmedel i Jönköpings län och HMC:s sortimentsanvisningar ARBETSSTOLAR/FORMGJUTEN SITS Målgrupp/användning Förskrivning av arbetsstol kan göras till person med bestående funktionsnedsättning.

Läs mer

MagniLink Vision. - möjligheternas system

MagniLink Vision. - möjligheternas system MagniLink Vision - möjligheternas system MagniLink Vision MagniLink Vision steget före MagniLink Vision har utformats för dig som användare, efter dina villkor för att du ska få uppleva en serie läskameror

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med 2010-01-01 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27 Stimulatorer

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL LÅNTAGARE Låntagare INFORMATION OM ELRULLSTOLEN Modell av elrullstol Artikelnummer Registreringsnummer Serienummer Anskaffningsår Anskaffningsvärde

Läs mer

VisioBook nu finns den!

VisioBook nu finns den! Sidan 1 av 8 VisioBook nu finns den! Nytt år, nya utmaningar och nya produkter Den första i en ny klass av bärbar CCTV Extremt lätt, ultra-bärbara och enkla att bära HD-kamera för både nära och avståndsvisning

Läs mer

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel.

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel. 3. ALLMÄNNA REGLER DEFINITION AV HJÄLPMEDEL Individuella hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ryms inom begreppet Personliga hjälpmedel för det dagliga livet vilket betyder: hjälpmedel som

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Information och praktiska tips vid synnedsättning

Information och praktiska tips vid synnedsättning Information och praktiska tips vid synnedsättning Information från Syncentralen Habiliteringen Solvändan Åbovägen 14 351 88 Växjö 1 Innehåll Kort om Syncentralen... 3 Synnedsättningen förändrar vardagen...

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) 2008-0-19 TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Vissa frågor angående hjälpmedel

Vissa frågor angående hjälpmedel PM 2009-09-21 Avdelningen för juridik Vissa frågor angående hjälpmedel Bakgrund Kommunernas och landstingens kostnader för hjälpmedel uppgår i dagsläget till avsevärda belopp. Kostnaderna tenderar dessutom

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd Dokumenttyp Rutin Dokumentägare Christina Norlén, Lena Steffner Starrin Ansvarig verksamhet Division HHR och Smärtcentrum 1 Fastställare Revision Giltig fr.o.m. Antal sidor 7 Giltig t.o.m. Jan Hultbäck

Läs mer

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Bayer Medinfo hjälper dig med alla frågor om Bayers produkter. Telefon 020 785 8222 (vardagar kl. 9 15)

Läs mer

222109 Attainment 53769 Talapparat Pratpuck blå st 3083 RehabModul AB B. 222109 Attainment 53768 Talapparat Pratpuck grön st 3082 RehabModul AB B

222109 Attainment 53769 Talapparat Pratpuck blå st 3083 RehabModul AB B. 222109 Attainment 53768 Talapparat Pratpuck grön st 3082 RehabModul AB B ISOkod Produkt Artikel enämning Enhet Artikelinfo ev artnr ev 222103 kommunikatio 17647 CD-rom bilder att tala med enanvändarlicens st F-2701 Nilbild H n 222109 Attainment 53769 Talapparat Pratpuck blå

Läs mer

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel - 1 1. Rutin för utprovning av hjälpmedel Patient som kan gå självständigt med eller utan hjälpmedel får inte någon rullstol förskriven av kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast för att klara förflyttning

Läs mer

Aquafloat 7x50 WP Compass

Aquafloat 7x50 WP Compass Vattentät 7x50 kikare med kompass Artikel 102849 Aquafloat 7x50 WP Compass Instruktion för användning och underhåll Manual Artikel 102849 Uppdaterad Focus Nordic AB Box 55026 400 52 GÖTEBORG INNEHÅLL Allmän

Läs mer

Esys punktdisplayer. Anslut trådlöst. till PC, Mac eller smartphone

Esys punktdisplayer. Anslut trådlöst. till PC, Mac eller smartphone Esys punktdisplayer Anslut trådlöst till PC, Mac eller smartphone Esys punktdisplayer Anslut trådlöst till PC, Mac eller smartphone Esys punktdisplayer finns i storlekarna 12, 24, 40, 64 och 80 punktceller.

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25 Geometrisk optik Syfte och mål Laborationens syfte är att du ska lära dig att: Förstå allmänna principen för geometrisk optik, (tunna linsformeln) Rita strålgångar Ställa upp enkla optiska komponenter

Läs mer

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-11 ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden Avgifter på tekniska hjälpmedel Förslag till beslut Kontoret

Läs mer

TAGARNO AS Sandøvej 4 8700 Horsens Denmark Tel: +45 7625 1111 Mail: mail@tagarno.com

TAGARNO AS Sandøvej 4 8700 Horsens Denmark Tel: +45 7625 1111 Mail: mail@tagarno.com 8 TAGARNO AS Sandøvej 4 8700 Horsens Denmark Tel: +45 7625 1111 Mail: mail@tagarno.com TAGARNO 2 Snabb bildtagning Delad skärm-funktion Förstoring upp till 320x Lätt höjdjustering SD-kort ESD säkerhet

Läs mer

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Denna guide är avsedd som vägledning för användning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600. Med enhetliga och funktionella bildsymboler i

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund Manual Kapitel 12 Blanketter, elev Reviderad: 2015-06-24 Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund 1. Bakgrund Nösnäsgymnasiet i Stenungsund vill skapa goda förutsättningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM

Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM Anja Morell Logoped och enhetschef, DAHJM Dataresurscenter, Lund Fotograf: Anna-Mi Wendel Sjuläns temadag, Eskilstuna, 23 april 2015 Dagens

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

Beställningslista för Kongress

Beställningslista för Kongress CONVENTUM ÖREBRO Fabriksgatan 17-19 702 23 ÖREBRO Tel 019-766 45 00 E-post: anna.fransson@conventum.se www.conventum.se Beställningslista för Kongress Beställningslistan skall vara Conventum tillhanda

Läs mer

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV.

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV. Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan 1. Bakgrund 2. Handhavande, användning och ansvar 3 Leverans, låneperiod och återlämnande 4 Säkerhetskopiering/lagring 5 Försäkring och garanti

Läs mer

Looky. Enkelt portabelt läshjälpmedel.

Looky. Enkelt portabelt läshjälpmedel. Looky Enkelt portabelt läshjälpmedel. Även de minsta tecknen framträder tydligt. George, 73 år Looky Rehan Electronics specialiserar sig på tillverkning och tester av elektronisk medicinsk utrustning.

Läs mer

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Carina Lundgren 2010-11-19 HH-HOH 09-107 Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser Idag är reglerna för bidrag till

Läs mer

Om företaget Comai AB

Om företaget Comai AB Om företaget Comai AB Företaget grundades av personer med kompetens inom pedagogik, rehabilitering och kunskaper inom att utveckla produkter enligt principen design for all. Företaget har även fått innovationsutmärkelser

Läs mer

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Enköpings kommun 2010, Vård- och omsorgsförvaltningen. Foto: Brittmari Hansson Tekniska hjälpmedel - i Enköpings kommun I Enköpings kommun ansvarar Kommunrehab, Vård-

Läs mer

VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER VERKTYGSCONTAINER PALLMÅTT. Art.nr 17040. Art.nr 17070

VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER VERKTYGSCONTAINER PALLMÅTT. Art.nr 17040. Art.nr 17070 VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER Robust verktygsvagn för säker förvaring av verktyg på byggarbetsplatser m m. Kraftigt lås med 3 låspunkter. Försedd med 4 st massivgummihjul, varav 2 är försedda

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

CHECKLISTA FÖR BILDSKÄRMSARBETSPLATSER I KONTORSMILJÖ

CHECKLISTA FÖR BILDSKÄRMSARBETSPLATSER I KONTORSMILJÖ CHECKLISTA FÖR BILDSKÄRMSARBETSPLATSER I KONTORSMILJÖ ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det

Läs mer

BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET

BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET 2005-01-10 BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET 1. Syfte Denna rutin styr regler om övertagande och betalning för hjälpmedel som medtages vid flytt inom Sverige. Det landsting

Läs mer

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band Handikappverksamheten Kommunikationscentrum Länssjukhuset Ingång 4, målpunkt K Tfn: 035-14 61 13 Fax: 035-14 61 01 Texttelefon: 035-13 13 99 Broschyren finns inläst på band Produktion & layout: Närsjukvårdens

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(7) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Presentation av våra gruppverksamheter. Våren och hösten 2015

Presentation av våra gruppverksamheter. Våren och hösten 2015 Synverksamheten Göteborg Gruppverksamheter Synverksamheten Göteborg Presentation av våra gruppverksamheter Våren och hösten 2015 Synverksamheten erbjuder gruppbehandlingar och informationsträffar. Grupperna

Läs mer

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda.

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 helt enkelt. Nova 30 är ett funktionellt skensystem med tidlös och enkel

Läs mer

Filtersolglasögon_2013 02 04 FILTERSOLGLASÖGON

Filtersolglasögon_2013 02 04 FILTERSOLGLASÖGON Filtersolglasögon_2013 02 04 FILTERSOLGLASÖGON 2 Varför Filtersolglasögon och inte vanliga solglasögon? Vilken skillnad innebär Filtersolglasögon för dig? VarflrVarför De flesta solglasögon har tagits

Läs mer

Egenskaper för digitala läromedel och film

Egenskaper för digitala läromedel och film Egenskaper för digitala läromedel och film Digitala läromedel Detta är en sammanställning av vad man bör beakta vid framställning av digitala läromedel för att nå största möjliga tillgänglighet.. Det som

Läs mer

Beställningslista för Conventum Arena

Beställningslista för Conventum Arena CONVENTUM ÖREBRO Olof Palmes Torg 1 SE-702 22 ÖREBRO Tel 019-766 45 00 (03), Fax 019-766 45 50 E-post: anna.fransson@conventum.se www.conventum.se Beställningslista för Conventum Arena Beställningslistan

Läs mer

Din elrullstol Norrbottens läns landsting och Kommunerna i Norrbotten

Din elrullstol Norrbottens läns landsting och Kommunerna i Norrbotten Din elrullstol Norrbottens läns landsting och Kommunerna i Norrbotten RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL 2014-04-24 Fakta om din elrullstol Du har fått låna en elrullstol Utprovat datum: Modell

Läs mer

Replik AB. Skyddsrondsprotokoll Avdelning: Kontor/administration År VAR NYFIKNA OCH KREATIVA NÄR NI ANVÄNDER FRÅGORNA.

Replik AB. Skyddsrondsprotokoll Avdelning: Kontor/administration År VAR NYFIKNA OCH KREATIVA NÄR NI ANVÄNDER FRÅGORNA. Replik AB Skyddsrondsprotokoll Avdelning: Kontor/administration År Instruktioner Skyddsronder genomförs enligt företagets plan för skyddsronder. Arbetsledaren är ansvarig för genomförandet. Skyddsombudet

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Hur kommer jag som är funktionshindrad till bussen?

Hur kommer jag som är funktionshindrad till bussen? Hur kommer jag som är funktionshindrad till bussen? GI Norden 21 november 2006 Jan-Ingvar Lindström Stockholms Stads Trafikkontor / Astando AB Förflyttning Att ta sig från punkt A till punkt B m.h.a. Ledsagning

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Styrgruppen för HMC:s verksamhet

Styrgruppen för HMC:s verksamhet Styrgruppen för HMC:s verksamhet Styrgruppsmöte 19 mars 2013 Ekonomisk rapport Månadsbokslut februari 2013 Övergången till kommunal betalare Faktureringen i januari och februari Felen som uppstod Kontroll

Läs mer

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband Antaget av Kommunfullmäktige 2012-03-07, 35 Sidan 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet

Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI) Hjälpmedelsinstitutet Höjd livskvalitet genom stödjande teknik Verksamhetsidé: Nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och funktionshinder Arbeta för full Delaktighet

Läs mer

Top tips guide. - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt.

Top tips guide. - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt. Top tips guide - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt. HUSHÅLLSMASKINER Kylskåp och frysar Fyll hela frysen den fungerar bäst när den är helt fylld. Överbelasta inte kylen den arbetar bäst

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822)

Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822) Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822) Motionären föreslår i sin motion att Landstinget i Östergötland ändrar reglerna för glasögonbidrag så att alla barn

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Omgivningskontroll ur ett barns perspektiv. Hanna Gullskog LD Hjälpmedel, KLOK Kommunikation, Larm, Omgivningskontroll, Kognition

Omgivningskontroll ur ett barns perspektiv. Hanna Gullskog LD Hjälpmedel, KLOK Kommunikation, Larm, Omgivningskontroll, Kognition Omgivningskontroll ur ett barns perspektiv Definition av omgivningskontroll Med omgivningskontroll menas att med annat styrsätt än en vanlig fjärrkontroll eller vanlig trycknapp styra saker i omgivningen

Läs mer

4 Information från hjälpmedelschefen, förvaltningschef hälsaoch funktionsstöd samt nämndansvarig tjänsteman och presidium

4 Information från hjälpmedelschefen, förvaltningschef hälsaoch funktionsstöd samt nämndansvarig tjänsteman och presidium 4 Information från hjälpmedelschefen, förvaltningschef hälsaoch funktionsstöd samt nämndansvarig tjänsteman och presidium Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar att notera redovisad information

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10 Vård och Omsorg Anna Netterheim Hjälpmedelsabonnemang Bakgrund Förvaltningen har fått i uppdrag från Vård- och omsorgsnämnden att utreda möjligheterna att

Läs mer

Prislista för företag och medlemar

Prislista för företag och medlemar Prislista för företag och medlemar Bakgrundsstativ Bommen är i fyra delar på 105 cm vardera, man kan använda 2, 3 eller 4 delar kombinerat. Foten sticker ut ca. 47,5 cm från mittpelaren, vrider man allt,

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Beställningslista för Kongress

Beställningslista för Kongress Fabriksgatan 17-19 702 23 ÖREBRO Tel 019-766 45 00 (03) Mob 070-927 20 31 Fax 019-766 45 50 E-post: hans.holmberg@conventum.se www.conventum.se Beställningslista för Kongress Beställningslistan skall vara

Läs mer