Regelverk Syncentralen i Sörmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regelverk Syncentralen i Sörmland"

Transkript

1

2 Bilaga 1 27/09 Regelverk i Sörmland Produktanvisningar Landstinget Sörmland

3 Innehållsförteckning 0948 HJÄLPMEDEL FÖR ATT MÄTA KROPPENS FYSISKA OCH FYSIOLOGISKA TILLSTÅND Kroppstermometrar GÅNGHJÄLPMEDEL Stödkäppar, (vit) Armbågskryckor (vit) CYKLAR Tandemcyklar ORIENTERINGSHJÄLPMEDEL Vita käppar, markeringskäpp, teknikkäpp Akustiska ledfyrar (ej fast monterade) Taktila material för orientering MATLAGNINGSHJÄLPMEDEL Hjälpmedel för att väga och mäta Hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela Hjälpmedel för att rensa och skala Hjälpmedel för kokning och stekning SÖMNADS OCH TEXTILVÅRDSHJÄLPMEDEL Handsömnadshjälpmedel BORD Läsbord (lässtöd) BELYSNINGSARMATURER Läs och arbetsbelysningar SYNHJÄLPMEDEL - OPTISKA HJÄLPMEDEL Ljusfilter (absorbtionsfilter) Glas, linser och linssystem som förstorar AA Förstoringsglas och luppar med inbyggd belysning AB Förstoringsglas och luppar utan belysning Luppglasögon Kikare och teleskop AA Kikarglasögon SYNHJÄLPMEDEL - ELEKTRONOPTISKA HJÄLPMEDEL Förstorande video-system (CCTV) HJÄLPMEDEL FÖR ATT TECKNA OCH SKRIVA Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Skrivbrädor, ritbrädor och teckningsbrädor Speciellt skrivpapper och skrivplast Namnteckningsramar, namnstämplar och skrivramar Utrustning för manuell punktskrift AD Manuella punktskriftsmaskiner AE Elektriska punktskiftmaskiner Bärbara elektroniska anteckningsapparater för punktskriftsanvändare RÄKNEHJÄLPMEDEL Manuella räknehjälpmedel (kulramar Abacus)... 22

4 2218 HJÄLPMEDEL FÖR ATT HANTERA LJUD-, BILD- OCH VIDEOINFORMATION Utrustning för att spela in och återge ljud TELEFONERINGSHJÄLPMEDEL OCH HJÄLPMEDEL FÖR ANDRA FORMER AV TELEKOMMUNIKATION Mobiltelefoner VARSEBLIVNINGSHJÄLPMEDEL Indikatorer med ljudsignaler Indikatorer med ljudsignaler (färgindikator) UR OCH KLOCKOR AA Armbandsur AB Fickur AC Bords och väggur DATORER OCH TERMINALER Stationära datorer Bärbara datorer och hand- och fickdatorer INMATNINGSENHETER TILL DATORER Tangentbord Datormöss och musliknande enheter Styrspakar (joystick) till datorer Inmatningstillbehör Programvara för inmatning PRESENTATIONSENHETER FÖR DATORER Displayer avser bildskärm Displayer avser punktdisplay Skrivare Alternativa enheter för presentation från datorer Speciella programvaror för presentation GREPPANPASSNINGAR/HJÄLPMEDEL SOM ERSÄTTER ARM- OCH/ELLER HAND- OCH/ELLER FINGERGREPP Manuskripthållare Underarmstöd som underlättar manuella aktiviteter FÄSTANORDNINGAR Antihalkunderlägg Klämmor MÄTINSTRUMENT Hjälpmedel och verktyg för mätning av längd Hjälpmedel och verktyg för mätning av vinklar Hjälpmedel och verktyg för att mäta klimatförhållanden... 39

5 Produktanvisningar 09 Hjälpmedel vid personlig vård 0948 Hjälpmedel för att mäta kroppens fysiska och fysiologiska tillstånd Kroppstermometrar Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog Kan förskrivas till brukare med synskada som inte kan avläsa kroppstermometer med optiska hjälpmedel och god belysning. Att brukaren självständigt kan avläsa kroppstemperatur. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Enligt leverantörens bruksanvisning. Produkten övergår i brukarens ägo. Förbrukningsmaterial, batterier och avhjälpande underhåll. Egenvårdsprodukt. Se prislista. Kartläggning, utprovning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgift. Avser endast kroppstermometer med auditiv avläsning som är speciellt utformad för synskadad. 1

6 Produktanvisningar 12 Hjälpmedel vid förflyttning 1203 Gånghjälpmedel Stödkäppar, (vit) Armbågskryckor (vit) Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog, A S i samråd med synpedagog Brukare med synskada som har balansproblem eller har behov av avlastning med en eller två käppar. Att brukaren klarar förflyttning på ett säkert och självständig sätt samt att signalera till omgivning att brukaren har en synskada. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisningar. Ja Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Vit stödkäpp eller vit armbågskrycka som tidigare är förskriven av synpedagog kan vid förslitning eller vid annat medicinskt behov förskrivas av arbetsterapeut eller sjukgymnast dock alltid i samråd med synpedagog. 2

7 Produktanvisningar 12 Hjälpmedel vid förflyttning 1218 Cyklar Tandemcyklar Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog i samråd med H Brukare med synskada som använder cykel för att kompensera inom aktiviteten förflyttning. Cykeln skall vara ett primärt förflyttningshjälpmedel utomhus. Regelbundet och frekvent behov minst 3 dagar per vecka. Att brukaren och medhjälpare kan förflytta sig utomhus. Uppnå individuellt uppsatta mål. Förskrivaren ansvarar för att hjälpmedlet ställs in rätt, information ges om egenavgift och brukarens ansvar. Bör provas i aktuell miljö. Enligt förskrivarprocess. Övergår i brukarens ägo. Enligt leverantörens bruksanvisning. Brukaren ansvarar för att den egna hemförsäkringen täcker värdet på cykeln vid fall av brand eller stöld, samt om man vid färd skadar sig själv, annan person eller annan persons egendom. Ansvarar för avhjälpande underhåll samt betryggande förvaring, låst utrymme. Lås, belysning och reflexer bekostas av brukaren. Se avgiftslista. Anpassad produkt, engångsavgift för brukaren. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgiften. Kommentar: Tandemcykel kan inte förskrivas för sport eller motion. Anpassad produkt. Hjälpmedelshuvudmannen () ersätter kostnadsskillnaden mellan hjälpmedlets avgift och den faktiska kostnaden. Ny förskrivning kan ske först efter 5 år. 3

8 Produktanvisningar 12 Hjälpmedel vid förflyttning 1239 Orienteringshjälpmedel Vita käppar, markeringskäpp, teknikkäpp Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog Förskrivs till brukare med synskada. Avser teknikkäppar som används av brukare med synskada eller blindhet för att orientera sig och upptäcka hinder samt informera omgivningen om att brukaren är synskadad. Avser även markeringskäppar som används både för att upptäcka hinder och för att informera omgivningen om att brukaren är synskadad. Öka självständighet i orientering och vid förflyttning i olika miljöer. Förskrivaren ansvarar för instruktion och inträning. Vid utprovning av teknikkäppar skall förskrivaren även upprätta individuell plan för ytterligare inträning och individuella behov. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt förskrivarens anvisning samt leverantörens bruksanvisning. Ja Brukare som dagligen använder käpp för självständig förflyttning behöver dubbelutrustning som reserv eftersom käppen är oumbärlig för självständig orientering och förflyttning. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 4

9 Produktanvisningar 12 Hjälpmedel vid förflyttning 1239 Orienteringshjälpmedel Akustiska ledfyrar (ej fast monterade) Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet som har behov av att genom hörseln avgöra var hon eller han befinner sig inom ett begränsat område samt för att markera riktning. Självständig orientering och navigering inom begränsat område. Utprovning sker i samband med orientering och förflyttningsinträning. Individuell plan ska upprättas. Ska provas i aktuella miljöer. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt förskrivarens anvisningar och leverantörens bruksanvisning. Batterier (ej inbyggda) Ja, kan vara aktuell om det finns behov av riktningsangivelse på flera platser som t.ex. hem och skola. Egenavgift: ansvarar för: Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 5

10 Produktanvisningar 12 Hjälpmedel vid förflyttning 1239 Orienteringshjälpmedel Taktila material för orientering Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet som har behov av att genom känseln kunna få information och orientera sig i omgivningen. Att genom känseln kunna få information från omgivningen för att självständig kunna orientera sig. Utprovning sker i samband med orienterings och förflyttningsinträning. Förskrivaren ansvarar för grundläggande information till brukaren och vid behov till närstående person. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt förskrivarprocess. Ja Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 6

11 Produktanvisningar 15 Hjälpmedel i hushållet 1503 Matlagningshjälpmedel Hjälpmedel för att väga och mäta Hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela Hjälpmedel för att rensa och skala Hjälpmedel för kokning och stekning Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog Brukare med synskada som inte kan använda vanligt förekommande produkter i hushållet. Underlätta hantering i det vardagliga hushållsarbetet. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Övergår i brukarens ägo efter förskrivning. Ja Egenvårdsprodukt. Se prislista. Kartläggning, utprovning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgiften. Kommentar: 7

12 Produktanvisningar 15 Hjälpmedel i hushållet 1515 Sömnads och textilvårdshjälpmedel Handsömnadshjälpmedel Förskrivare: Synpedagog Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Brukare med synskada som inte kan använda vanligt förekommande produkter vid sömnads- och textilvård. Underlätta vid sömnads- och textilarbete. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Övergår i brukarens ägo efter förskrivning. Ja Egenvårdsprodukt. Se prislista. Kartläggning, utprovning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgiften. Kommentar: 8

13 Produktanvisningar 18 Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler 1803 Bord Läsbord (lässtöd) Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: Synpedagog Brukare med synskada som har kort läsavstånd eller behöver arbeta i olika höjder och vinklar med lutande plan i hemmet och skola. Att brukaren uppnår god synergonomi vid närarbete, kommunikation, läsning och skrivning. Enligt förskrivarprocess. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning. ansvarar för: Kommentar: Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Bord till skola är skolhuvudmannens ansvar. 9

14 Produktanvisningar 18 Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler 1806 Belysningsarmaturer Läs och arbetsbelysningar Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog, leg. optiker Brukare med synskada, ska kunna läsa eller utföra aktiviteter med huvudburen optik med kort läsavstånd. Att ge brukaren möjlighet till aktiviteter till exempel läs- och skrivarbeten. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Enligt leverantörens bruksanvisning. Övergår i brukarens ägo. Egenvårdsprodukt. Se prislista. Kartläggning, utprovning samt rådgivning. Debiterar brukaren engångsavgift. Här avses särskild belysningsarmatur för korta läsavstånd (under 15 cm) Förstoringslampor med inbyggd belysning medför ingen kostnad för brukaren. 10

15 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2203 Synhjälpmedel - Optiska hjälpmedel Ljusfilter (absorbtionsfilter) Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog, leg. optiker Brukare med synskadad som har nedsatt kontrastseende eller hög bländningskänslighet. Öka kontrastseendet och minska bländning. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisning. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kan endast förskrivas om behovet inte kan tillgodoses med en produkt i allmänna handeln. 11

16 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2203 Synhjälpmedel - Optiska hjälpmedel Glas, linser och linssystem som förstorar AA Förstoringsglas och luppar med inbyggd belysning AB Förstoringsglas och luppar utan belysning Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog, leg.optiker Brukare med synskada som har behov att läsa skriven text eller annan information. Självständigt kunna avläsa skriven text. annan information samt utföra enklare aktiviteter i hemmet. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisning. Batterier. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Olika artiklar beroende på aktivitet kan förskrivas, dock inte dubbelförskrivning d v s 2 identiskt lika artiklar. 12

17 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2203 Synhjälpmedel - Optiska hjälpmedel Luppglasögon Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog, leg.optiker Brukare med synskada som har behov av optiskt instrument som förstorar föremål som är placerade på nära håll, för ett eller två ögon. Självständigt kunna avläsa text eller föremål på nära håll. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisningar. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 13

18 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2203 Synhjälpmedel - Optiska hjälpmedel Kikare och teleskop AA Kikarglasögon Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog, leg.optiker Brukare med synskada som har behov av att avläsa föremål och text på långt eller nära håll. Kunna avläsa föremål och text såsom skyltar, bussnummer och dylikt på långt respektive nära håll. Förskrivaren ansvarar för att träning sker i aktuell miljö. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisning. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 14

19 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2203 Synhjälpmedel - Elektronoptiska hjälpmedel Förstorande video-system (CCTV) Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog Förskrivs till brukare med synskada som har stora svårigheter eller ingen möjlighet att klara läsning, att skriva eller klara vardagliga aktiviteter med hjälp av annan optik t ex glasögon eller förstoringsglas. Kompensera synnedsättningen. Ge ökad självständighet, livskvalitet samt kontroll vid läsning och skrivning i vardagliga situationer. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Låneförbindelse ska skrivas. Förskrivaren gör en uppföljning efter leverans, enlig förskrivarprocess utifrån individuellplan. Uppföljningen avser förändringar i sjukdomsbild eller när brukaren inte använder hjälpmedlet enligt de uppsatta målen. Om de uppsatta målen inte uppfylls tas utrustningen i retur eller ny plan utformas. Skötsel och förvaring enligt låneförbindelse samt leverantörens bruksanvisning. Inga egna ingrepp på hjälpmedlet får göras. Årlig avgift. Ja. Se avgiftslista Kartläggning, utprovning, inträning samt rådgivning. Installation, leverans och hämtning. Avhjälpande underhåll, förebyggande underhåll, anpassningar. Hjälpmedelscentralen fakturerar brukaren årlig avgift. Kommentar: För fritidsboende är huvudprincipen att redan förskrivna hjälpmedel ska användas. Transporter av redan förskrivna hjälpmedel till fritidsboendet bekostas av brukaren.. 15

20 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2212 Hjälpmedel för att teckna och skriva Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Förskrivare: Kriterier: Synpedagog Brukare med synskada som har behov av punktmärkt linjal eller linjal med förstoring. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: Att brukaren klarar att skriva, rita eller mäta självständigt vid handskrift och teckning. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Övergår i brukarens ägo efter förskrivning. Ja Egenvårdsprodukt. Se prislista ansvarar för: Kommentar: Kartläggning, utprovning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgift. Produkt som huvudsakligen används som pedagogiskt hjälpmedel i skolan kan inte förskrivas. 16

21 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2212 Hjälpmedel för att teckna och skriva Namnteckningsramar, namnstämplar och skrivramar Förskrivare: Synpedagog Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Underlätta för brukare med synskada att skriva sin namnteckning på rätt ställe samt underlätta att följa rad vid handskrift. Att brukare självständigt kan skriva namnteckning och andra anteckningar. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Enligt leverantörens bruksanvisning. Ja Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Namnstämplar ingår inte i s sortiment. 17

22 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2212 Hjälpmedel för att teckna och skriva Skrivbrädor, ritbrädor och teckningsbrädor Speciellt skrivpapper och skrivplast Förskrivare: Synpedagog Kriterier: Brukare med synskada. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Att brukaren taktilt kan avläsa ritningar och bilder vid bland annat orienteringssituation. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Enligt leverantörens bruksanvisning. Skrivpapper och skrivplast. Ja Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Produkt som huvudsakligen används som pedagogiskt hjälpmedel i skolan kan inte förskrivas. Skriv-, rit-, teckningsbrädor samt förbrukningsmaterial kan inte förskrivas till användning i skolan. 18

23 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2212 Hjälpmedel för att teckna och skriva Utrustning för manuell punktskrift Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet som använder punktskrift. Att brukaren självständigt kan föra anteckningar på punktskrift. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarens anvisning och leverantörens bruksanvisning. Ja Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 19

24 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2212 Hjälpmedel för att teckna och skriva AD Manuella punktskriftsmaskiner AE Elektriska punktskiftmaskiner Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet som använder punktskrift vid skrift. Att brukaren kan använda och kommunicera med punktskrift. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Ska tränas in i samband med punktskriftsinlärning. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Årlig uppföljning. Enligt leverantörens bruksanvisning. Förbrukningsmaterial, papper. (dock för skolelever kan det bli aktuellt även i skola) Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. I första hand ska manuell punktskriftsmaskin förskrivas. När brukaren p g a fysisk nedsättning inte klarar manuell kan elektrisk punktskriftsmaskin förskrivas. 20

25 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2212 Hjälpmedel för att teckna och skriva Bärbara elektroniska anteckningsapparater för punktskriftsanvändare Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog i samråd med Kosmos Brukare med grav synskada eller blindhet som använder punktskrift. Att brukaren självständigt kan föra och avläsa anteckningar. Före förskrivning skall utredning göras av behov samt individuell plan upprättas av förskrivare. Vid hjälp med förskrivning skrivs remiss till Kosmos. Enligt förskrivarprocess. Vid leverans ges information om användning, skötsel och låneförbindelse skrivs. Enligt förskrivarprocess samt individuell plan. Enligt förskrivarens anvisning och leverantörens bruksanvisning. Ja. Se avgiftslista. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kosmos ansvarar för förebyggande och avhjälpande underhåll. HMC debiterar brukaren årlig avgift. Kommentar: Inga ingrepp får göras utan Kosmos medgivande. 21

26 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2215 Räknehjälpmedel Manuella räknehjälpmedel (kulramar Abacus) Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet. Att kunna lära sig grundera i de fyra räknesätten och kunna använda dem i dagliga aktiviteter. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Produkt som huvudsakligen används som pedagogiskt hjälpmedel i skolan kan inte förskrivas. 22

27 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2218 Hjälpmedel för att hantera ljud-, bild- och videoinformation Utrustning för att spela in och återge ljud Förskrivare: Kriterier: Synpedagog Brukare med synskada som har uppenbara svårigheter att läsa löpande text med näroptik eller förstorande videosystem (CCTV). Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Att tillgodose brukarens läs- och informationsbehov och ersätter tryckt text. Utprovning sker individuellt, förskrivare introducerar i handhavandet, information om spelare samt utbud av litteratur och information. Vid särskilda tillfällen kan utprovning även ske i grupp. Enligt förskrivarprocess. Årlig uppföljning, initieras av förskrivaren. Användning och skötsel enligt förskrivarens anvisningar och leverantörens bruksanvisning. Inga ingrepp får göras i produkten, kontakt ska alltid tas med vid behov av underhåll. Årlig egenavgift. Batterier ej inbyggda. Ja. Se avgiftslista Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Rekonditionering, förebyggande och avhjälpande underhåll. Hjälpmedelscentralen fakturerar brukare årlig avgift. Kommentar: 23

28 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2224 Telefoneringshjälpmedel och hjälpmedel för andra former av telekommunikation Mobiltelefoner Förskrivare: Kriterier: Synpedagog Anpassning till brukarens egen mobil kan förskrivas till brukare med synskada som inte kan läsa av display på mobiltelefon. Den eget införskaffade mobiltelefonen skall vara utrustad med kompatibelt operativsystem. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Att brukaren självständigt kan använda sin mobiltelefon. Mobiltelefon anpassas till det individuella behovet. Innan förskrivning sker skall utredning föregås där det klart framgår att brukaren kommer att ha förmåga att använda utrustningen. Individuellplan skall upprättas Förskrivaren ansvarar för att installation av programvara sker av lämplig leverantör. s uppsatta rutiner ska följas. Förskrivaren ansvarar för installation, grundläggande information och instruktion till brukare. Förskrivaren ansvarar för. Enligt förskrivarprocess. Tillhandahålla egen mobiltelefon och abonnemang. Laddning och batterier. Lämna pin och puk kod vid installation och återlämning. När fel uppstår på grund av handhavandefel eller programvaror som brukaren själv installerat är brukaren kostnadsansvarig. Kartläggning, utprovning, rådgivning och stöd. Uppdatering av programvara, utbildning av program, installation samt borttagande av programvara. Program får inte avlägsnas eller ändras utan s medgivande. Uppgradering av utrustning eller byte till ny får endast ske i undantagsfall och vara kopplat till antingen medicinska förändringar eller när den nya tekniken väsentligt förbättrar brukarens funktionsförmåga. 24

29 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2227 Varseblivningshjälpmedel Indikatorer med ljudsignaler Förskrivare: Kriterier: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet som inte har kontroll på ljuskällor i ett rum eller om det är text på papper. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Att brukaren kan kontrollera om ljuset är på eller av i ett rum samt kunna avläsa om det är text på ett papper. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning. Batterier. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 25

30 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2227 Varseblivningshjälpmedel Indikatorer med ljudsignaler (färgindikator) Förskrivare: Kriterier: Synpedagog Brukare med synskada eller blindhet som inte klarar av att se färger på t ex kläder eller andra material. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Att brukaren självständigt klara färgbestämning av föremål. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 26

31 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2227 Ur och klockor AA Armbandsur AB Fickur AC Bords och väggur Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Synpedagog Kan förskrivas till brukare med synskada eller blindhet som inte visuellt kan avläsa urtavla med stark kontrast. Att brukaren självständigt kan avläsa tidsangivelse taktilt eller genom att få tidsangivelse auditivt. Enligt förskrivarprocess. Inträning skall ges i att avläsa punktur samt i handhavande av uret. Enligt förskrivarprocess. Enligt leverantörens bruksanvisning. Engångsavgift. Produkt övergår i brukarens ägo. Förbrukningsmaterial, armbandsbyte, batterier och avhjälpande underhåll bekostas av brukaren. Se avgiftslista. Anpassad produkt, engångsavgift för brukaren. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgift. Anpassad produkt. Hjälpmedelshuvudmannen () ersätter kostnadsskillnaden mellan hjälpmedlets avgift och den faktiska kostnaden vid inköp. 27

32 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2233 Datorer och terminaler Stationära datorer Bärbara datorer och hand- och fickdatorer Förskrivare: Kriterier: Synpedagog i samråd med Kosmos Anpassning till brukarens egen dator kan förskrivas till brukare med synskada som inte kan läsa av bildskärm på dator. Datorn ska uppfylla standard enligt av Kosmos fastställd specifikation. Generellt gäller att dator utrustas med styrsätt och programvara utifrån funktionsnedsättningen föranledd av ovan angivna indikationer. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Kompensera funktionsnedsättningen. Att ge ökad självständighet och kontroll i vardagliga situationer. Före förskrivning skall utredning göras om behov samt individuell plan upprättas av förskrivare. Remiss skrivs till Kosmos. Enligt förskrivarprocess. Vid leverans ges information om användning, skötsel och låneförbindelse skrivs. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Årlig uppföljning. Om de uppsatta målen inte uppfylls tas utrustningen i retur eller ny målformulering utformas. Uppföljning sker alltid av förskrivare. Enligt låneförbindelse samt enligt leverantörens bruksanvisning. Årlig egenavgift. Se över sitt egna försäkringsskydd. Ja. Se avgiftslista. Utredning, kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kosmos ansvarar för teknisk bedömning, anpassningar, avhjälpande- och förebyggande underhåll, leveranser och utbildning i hjälpmedelsprogram. Hjälpmedelscentralen fakturerar brukaren årlig avgift. Dator kan inte förskrivas som pedagogiskt eller inträningshjälpmedel. Datorbaserade hjälpmedel är alltid individuella hjälpmedel. står för hela hyreskostnaden gällande hjälpmedel förskrivna till synskadad elev i skola enligt kriterier ovan. 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 28

33 Produktanvisningar 2236 Inmatningsenheter till datorer Tangentbord Datormöss och musliknande enheter Styrspakar (joystick) till datorer Inmatningstillbehör Programvara för inmatning Förskrivare: Kriterier: Synpedagog i samråd med Kosmos Se även huvudhjälpmedel 2233 Datorer. Till brukare med synskada, vilken ger svårigheter att styra datorn. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Möjliggöra självständigt arbete vid datorn. Före förskrivning skall utredning göras om behov samt individuell plan upprättas. Vid behov av hjälp vid förskrivning skrivs remiss till Kosmos. Enligt förskrivarprocess. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Uppföljning sker av förskrivare. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisningar. Ja Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kosmos ansvarar för förebyggande och avhjälpande underhåll samt installation. Förskrivning av styrsätt sker alltid i samråd med Kosmos. 29

34 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2239 Presentationsenheter för datorer Displayer avser bildskärm Förskrivare: Kriterier: Synpedagog Se även huvudhjälpmedel 2233 Datorer. Brukare med synskada. Egen dator ska uppfylla standard enligt av Kosmos fastställd specifikation. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Kompensera för funktionsnedsättningen. Klara att självständigt avläsa datorns bildskärm. Före förskrivning skall utredning göras om behov samt individuell plan upprättas. Enligt förskrivarprocess. Uppföljning: Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Uppföljning sker av förskrivare. Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Enligt leverantörens bruksanvisning. Se över sitt egna försäkringsskydd. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 30

35 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2239 Presentationsenheter för datorer Displayer avser punktdisplay Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Synpedagog i samråd med Kosmos Se även huvudhjälpmedel 2233 Datorer. Brukare med grav synskada eller blindhet som använder punktskrift. Kompensera för funktionsnedsättningen. Klara att självständigt avläsa datorns bildskärm. Före förskrivning skall utredning göras om behov samt att individuell plan upprättas. Remiss skrivs till Kosmos. Enligt förskrivarprocess. Uppföljning: Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Uppföljning sker av förskrivare. Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Enligt leverantörens bruksanvisning. Se över försäkringsskydd. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kosmos ansvarar för installation, förebyggande och avhjälpande underhåll. Kommentar: 31

36 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2239 Presentationsenheter för datorer Skrivare Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Synpedagog i samråd med Kosmos. Se även huvudhjälpmedel 2233 Datorer. Brukare med grav synskada eller blindhet som är i behov av att datainformation presenteras på ett alternativt sätt, till exempel i punktskrift, på papper eller plastark. Presentationen kan också vara i storstil eller reliefskrift. Att kunna skriva ut material i punkt eller svartskrift. Överföra kartor eller bilder till taktila bilder. Före förskrivning skall utredning göras samt individuell plan upprättas. Vid behov av hjälp vid förskrivning skrivs remiss till Kosmos. Enligt förskrivarprocess. Uppföljning: Brukarens ansvar: Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Uppföljning sker av förskrivare. Enligt leverantörens bruksanvisning. Brukaren betalar själv förbrukningsmaterial. Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kosmos ansvarar för installation, förebyggande och avhjälpande underhåll. Kommentar: 32

37 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2239 Presentationsenheter för datorer Alternativa enheter för presentation från datorer Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog i samråd med Kosmos Se även huvudhjälpmedel 2233 Datorer Till brukare som på grund av synskada inte kan avläsa bildskärm utan talstöd. Kompensera funktionsnedsättningen t ex ge stöd vid inmatning eller ersätta mänskligt tal. Före förskrivning skall utredning göras samt individuell plan upprättas. Enligt förskrivarprocess. Vid behov av hjälp vid förskrivning skrivs remiss till Kosmos. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Uppföljning sker av förskrivare. Enligt leverantörens bruksanvisning eller förskrivarens anvisning Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kosmos ansvarar för förebyggande och avhjälpande underhåll. Kommentar: Får inte avlägsnas eller ändras utan Kosmos medgivande.. 33

38 Produktanvisningar 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2239 Presentationsenheter för datorer Speciella programvaror för presentation Förskrivare: Synpedagog Kriterier: Se även huvudhjälpmedel 2233 Datorer. Till brukare med synskada som har betydande svårigheter att läsa av normal bildskärm. Brukaren ska kunna hantera tangentbordets funktioner. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Att brukaren ska kunna läsa information från bildskärmen. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan samt upprättad rutin i samverkan med Kosmos ska följas. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Kommentar: Enligt leverantörens bruksanvisning. Se över försäkringsskydd. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kosmos ansvarar för installation och uppgradering av programvara. Programvaran får inte avlägsnas eller ändras utan Kosmos medgivande. 34

39 Regelverk juli Hjälpmedel för hantering och transport av produkter 2418 Greppanpassningar/hjälpmedel som ersätter arm- och/eller hand- och/eller fingergrepp Manuskripthållare Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog Brukare med synskadad som har kort läsavstånd. Att brukaren har god ergonomi vid läsning. Före förskrivning skall utredning göras om behov samt individuell plan upprättas. Enligt förskrivarprocess. Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan.. Enligt leverantörens bruksanvisning. Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 35

40 Regelverk juli Hjälpmedel för hantering och transport av produkter 2418 Greppanpassningar/hjälpmedel som ersätter arm- och/eller hand- och/eller fingergrepp Underarmstöd som underlättar manuella aktiviteter Förskrivare: Kriterier: Synpedagog Brukare med synskada som har behov av ergonomisk anpassning vid sittande aktivitet. Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Att brukaren har god sittergonomi vid läsning och andra dagliga aktiviteter. Före förskrivning skall utredning göras om behov samt individuell plan upprättas. Enligt förskrivarprocess. Uppföljning: Enlig förskrivarprocess utifrån individuell plan. Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Enligt leverantörens bruksanvisning. Ja Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Kommentar: 36

41 Regelverk juli Hjälpmedel för hantering och transport av produkter 2427 Fästanordningar Antihalkunderlägg Klämmor Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: Synpedagog Brukare med synskada som har behov av att hålla saker på plats eller förbättra greppförmåga i vardagliga aktiviteter. Underlätta i vardagliga aktiviteter. Enligt förskrivarprocess. Enligt förskrivarprocess. Enligt leverantörens bruksanvisning. Övergår i brukarens ägo. Ja Egenvårdsprodukt. Se prislista ansvarar för: Kartläggning, utprovning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren egenvårdsavgift. Kommentar: 37

42 Regelverk juli Hjälpmedel och utrustning för miljöförbättring, verktyg och maskiner 2706 Mätinstrument Hjälpmedel och verktyg för mätning av längd Hjälpmedel och verktyg för mätning av vinklar Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: ansvarar för: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet som inte klarar att avläsa längder eller vinklar. Brukaren har behov av punktmärkning eller auditiva produkter. Att brukaren självständigt kan mäta längder och vinklar. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisning. Övergår i brukarens ägo. Egenvårdsprodukt. Se prislista. Kartläggning, utprovning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgift. Kommentar: 38

43 Regelverk juli Hjälpmedel och utrustning för miljöförbättring, verktyg och maskiner 2706 Mätinstrument Hjälpmedel och verktyg för att mäta klimatförhållanden Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: Synpedagog Brukare med grav synskada eller blindhet som inte klarar att avläsa temperatur inom eller utomhus. Brukaren har behov av punktmärkning eller auditiva produkter. Att brukaren självständigt kan avläsa temperaturer inom eller utomhus. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt förskrivarprocess utifrån individuell plan. Enligt leverantörens bruksanvisning och förskrivarens anvisning. Produkt övergår i brukarens ägo. Se avgiftslista. Anpassad produkt, engångsavgift. Egenvårdsprodukt. Se prislista. ansvarar för: Kartläggning, utprovning, inträning, rådgivning och stöd. Debiterar brukaren engångsavgift. Kommentar: 39

44 Bilaga 2 27/09 Regelverk Juli Hjälpmedel för att mäta kroppens fysiska och fysiologiska tillstånd Kroppstermometrar Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Febertermometer engelsktalande, digitalt lagrat tal st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk 55117

45 Juli Gånghjälpmedel Stödkäppar, vit Armbågskryckor, vit Art.nr Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Stödkäpp i trä med rak krycka, vit st SynK L Synp A S 1 /Iris Hantverk * Doppsko med elastisk hals för stödkäpp st SynK L Synp A S 1 /Iris Hantverk * Doppsko konisk grå 18mm st LK L Synp A S 1 /Active Care * Isdubb 1 pigg SVCR st LK L Synp A S 1 /Swereco * Käpphållare Ingrid st LK L Synp A S 1 /PoPab Kryckkäpp vit cm st SynK B Synp A S 2 /Iris Hantverk * Isdubb 4 pigg st LK L Synp A S 1 /MerryCare

46 Juli Cyklar Tandemcyklar Art.nr Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/ Tandemcykel Monark 7 vxl blå, utgående modell st AP B Synp 1 /Spacemaker Scandinavia AB Följer Hjälpmedelscentralens sortiment.

47 Juli Tillbehör till gånghjälpmedel 1239 Orienteringshjälpmedel AA Käpphållare AB Doppskor AC Isdubbar Vita käppar teknikkäpp, markeringskäpp Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Markeringskäpp svensk med knopp 90 cm st SynK L Synp 2 I/ris Hantverk Markeringskäpp svensk med knopp 95 cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Markeringskäpp svensk med knopp 100 cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Markeringskäpp svensk med knopp 105 cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Markeringskäpp svensk med knopp 110 cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Markeringskäpp svensk med knopp 115 cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Markeringskäpp svensk med knopp 120cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Markeringskäpp mini st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk * Doppsko nylon t markeringskäpp st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk * Gummiband t markeringskäpp st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk * Käpphållare för markeringskäpp st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Teknikkäpp hopfällbar 4 delad 115 cm st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Teknikkäpp hopfällbar 4 delad 120 cm st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Teknikkäpp hopfällbar 4 delad 125 cm st SynK B Synp 1 /Iris Hantverk Teknikkäpp hopfällbar 4 delad 130 cm st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Teknikkäpp hopfällbar 4 delad 135 cm st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Teknikkäpp hopfällbar 4 delad 140 cm st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Teknikkäpp hopfällbar 4 delad 145 cm st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Teknikkäpp m krycka 4/5 sektioner, 115 st SynK L Synp 1 120,125,130,135,140 / utgående artiklar

48 Juli Tillbehör tillgånghjälpmedel 1239 Orienteringshjälpmedel AA Käpphållare AB Doppskor AC Isdubbar Vita käppar teknikkäpp, markeringskäpp Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Teknikkäpp Kellerer teleskop max 125 cm, st SynK L Synp 2 2 delad /Iris Hantverk Teknikkäpp Kellerer teleskop max 150 cm, st SynK L Synp 2 2 delad /Iris Hantverk Nederdel Kellererkäpp 125 cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Nederdel Kellererkäpp 150 cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Nederdel Kellerer snöboll 125cm v SynK B Synp 2 /Iris Hantverk Nederdel Kellerer snöboll 150cm st SynK B Synp 2 /Iris Hantverk Teknikkäpp Ultraflex cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Teknikkäpp Ultraflex cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Teknikkäpp Ultraflex cm st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Doppsko keramisk med skruv Kellerer och Ultraflex st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Doppsko päronformad 25 mm för Ultraflex och Kellerer st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Doppsko päronformad 35 mm för Ultraflex och Kellerer st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Doppsko rullande päronformad f. Ultraflex och Kellerer st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Doppsko päronformad till Ambutech st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Doppsko rullande till Ambutech st SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Doppsko snöboll vit/gul st SynK B Synp 1 /Iris Hantverk

49 1207 Tillbehör tillgånghjälpmedel 1239 Orienteringshjälpmedel AA Käpphållare AB Doppskor AC Isdubbar Juli Vita käppar teknikkäpp, markeringskäpp Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Barnkäpp Ultra Lite delad 97 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HK Barnkäpp Ultra Lite delad 105 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HK Barnkäpp Ultra Lite delad 110 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HK Barnkäpp Ultra Lite 61 cm st SynK L Synp 2 /Polar Print HD4090W-61 Barnkäpp Ultra Lite 66 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HD4090W-66 Barnkäpp Ultra Lite 71 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HD4090W-71 Barnkäpp Ultra Lite 76 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HD4090W-76 Barnkäpp Ultra Lite 81 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HD4090W-81 Barnkäpp Ultra Lite 86 cm st SynK B Synp 2 /Polar Print HD4090W-86 Teknikkäpp barn Öglan st SynK L Synp 2 /Pegasos 5353

50 1239 Orienteringshjälpmedel Akustiska ledfyrar (ej fast monterade) Juli 2009 Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Ledfyr akustisk portabel klimatsäker LF2014 st SynK L Synp 3 /Iris Hantverk Ledfyr portabel fjärrstyrd st SynK B Synp 3 /Iris Hantverk *Fjärrkontroll till ledfyr, 1 kanal st SynK B Synp 3 /Iris Hantverk 50567

51 Juli Orienteringshjälpmedel Taktila material för orientering Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Märkduttar, oranga självhäftande cylindriska 56/ark SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Märkduttar, transparenta självhäftande halvsfäriska 24/ark SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Reflekterande tape gul 100mm x 10m/rulle meter SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Halkskyddstape svart bredd 5 cm x 15 m/rulle meter SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Reflekterande tape vit 5 cm x 10m/rulle meter SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Reflekterande tape vit 10 cm x 10m/rulle meter SynK L Synp 1 /Iris Hantverk Varningstape gul/svart 5 cm x 25 m/rulle meter SynK L Synp 1 /Iris Hantverk 50401

52 Juli Matlagningshjälpmedel Hjälpmedel för att mäta och väga Hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela Hjälpmedel för att rensa och skala Hjälpmedel för kokning och stekning Art.nr Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Timer, mekanisk 2 timmars, punktmärkt st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Timer, mekanisk 1 timmars, punktmärkt st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Hushållsvåg m ä punktmärkt, utgående modell st Brukare Synp 1 /inga nyinköp Hushållsvåg, svensk tal, digitaltlagrat st Brukare B Synp 1 /Iris Hantverk Nivåindikator för glas eller kärl, röd med melodi st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Nivåindikator för glas eller kärl, RNIB gul st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Kniv för kött, t RFSU skärbräda Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Kniv för bröd, t RFSU skärbräda Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Skärhjälp med styrstolpar/kniv st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Kniv med anhåll höger st Brukare B Synp 1 /Iris Hantverk Kniv med anhåll vänster st Brukare B Synp 1 /Iris Hantverk Kokningsvarnaren "Bullerjan" st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Stektång teflon st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Stektång metall m ä utgående artikel st Brukare Synp 1 Burklock talande fp Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk 55081

53 Juli Sömnads- och textilvårdshjälpmedel Handsömnadshjälpmedel Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Nålpåträdare dubbel st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk Nålpåträdare automatisk st Brukare L Synp 1 /Iris Hantverk 55105

54 Juli Bord Läsbord Art.nr Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Läs och skrivstöd, läslustan bokstöd st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk *läslåda till bokstöd läslustan st SynK L Synp 2 /Iris Hantverk Lässtöd modell äldre, utgående artikel st SynK Synp 2 /Div leverantörer Läsbord Hea Siesta 3 stor m hjul st LM B Synp 3 /Hea Medical 17352

55 Juli Belysningsarmaturer Läs och arbetsbelysningar Art.nr Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Läs och arbetsbelysning T-88 vit st Brukare L Synp 1 /LVI - Luxo

56 Juli Synhjälpmedel - Optiska hjälpmedel Ljusfilter (absortionsfilter)) Benämning Enhet Ansvar H/R Förskrivare 1/2/3 Med ram ML Filter, Flip med ram, 511 PC st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip med ram, Polaroid st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip med ram, Polaroid st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip med ram, 450 PM st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip med ram, Polaroid PM st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip med ram, Polaroid st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip med ram, 527 PC st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB Utan ram ML Filter, Flip utan ram, 511 st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip utan ram, Polaroid st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip utan ram, Polaroid st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip utan ram, 450 st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML Filter, Flip utan ram, Polaroid st SynK L Synp Op 2 Multilens AB ML Filter, Flip utan ram, Polaroid st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB Filterglasögon, orange stor st SynK L Synp Op 2 /Provista/Eschenbach ML filter Sun-two brun Polaroid st SynK L Synp Op 2 /Multilens AB ML filter Sun-three S st SynK L Synp Op 2

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL Synpedagog i samråd med L och/eller diabetessjuksköterska vid klinik som behandlar patient med diabetes mellitus. Förskrivning ska ske i samråd med syncentral.

Läs mer

HJÄLPMEDEL FÖR ATT MÄTA FYSISKA OCH FYSIOLOGISKA TILLSTÅND 09 48

HJÄLPMEDEL FÖR ATT MÄTA FYSISKA OCH FYSIOLOGISKA TILLSTÅND 09 48 HJÄLPMEDEL FÖR ATT MÄTA FYSISKA OCH FYSIOLOGISKA TILLSTÅND 09 48 KROPPSTERMOMETRAR 09 48 03 Synpedagog. Läkare, förskrivning ska ske i samråd med Syncentralen. Hjälpmedel för att avläsa kroppstemperatur

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 24 Material och utrustning

Läs mer

Förskrivare av synhjälpmedel

Förskrivare av synhjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare 2013-11-14 HH-HOH13-167 VOHJS13-047 Förskrivare av synhjälpmedel Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår den

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1 Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012 Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1 Hjälpmedelshandboken Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken består av fem delar som

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 1

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 1 Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 1 Hjälpmedelshandboken Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken består av fem delar som innehåller

Läs mer

12. SYNCENTRALEN. Beskrivning av hjälpmedel inom ansvarsområdet

12. SYNCENTRALEN. Beskrivning av hjälpmedel inom ansvarsområdet 12. SYNCENTRALEN Beskrivning av hjälpmedel inom ansvarsområdet Hjälpmedel för synskadade ska kompensera förlusten av eller begränsning i synfunktion. Dessa kan delas in i två huvudgrupper; hjälpmedel för

Läs mer

187 Anpassning av avgifter för hjälpmedel. LF

187 Anpassning av avgifter för hjälpmedel. LF Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-12-08 LS-LED09-813 187 Anpassning av avgifter för hjälpmedel. LF Landstingsstyrelsens förslag till Landstingsfullmäktige 1. Landstingsfullmäktige fastställer

Läs mer

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren.

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren. KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 03 Synhjälpmedel 0303 Ljusfilter (absorbtionsfilter) 1(6) 0306 Glasögon och kontaktlinser Se riktlinje Glasögon och kontaktlinser (bidragsregler) 0309 Glas, linser och linssystem

Läs mer

GENERELL INFORMATION GÄLLANDE SAMTLIGA HJÄLPMEDELSANVISNINGAR

GENERELL INFORMATION GÄLLANDE SAMTLIGA HJÄLPMEDELSANVISNINGAR GENERELL INFORMATION GÄLLANDE SAMTLIGA HJÄLPMEDELSANVISNINGAR Följande dokument är ett regelverk för förskrivning av synhjälpmedel i Blekinge. Om det inte finns någon anvisning klassas produkten inte som

Läs mer

Del 2 Syntekniska hjälpmedel

Del 2 Syntekniska hjälpmedel Del 2 Syntekniska hjälpmedel Ögonklinikerna vid länssjukhuset i Kalmar och vid Västerviks sjukhus har kostnadsansvaret för de syntekniska hjälpmedlen om inget annat anges i anvisningarna. Utprovning, inträning

Läs mer

ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE.

ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE. 1 ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE. Förkortningar: Ögl= Ögonläkare vid syncentral, Sp= Synpedagog, St= syntränare och ögonsjuksköterska vid syncentral (att gälla till 081231), Opt=

Läs mer

VITA KÄPPAR. Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedel Skåne. Avtalsinformation. Stödkäpp-vit. Markeringskäpp. Teknikkäpp-vikbar

VITA KÄPPAR. Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedel Skåne. Avtalsinformation. Stödkäpp-vit. Markeringskäpp. Teknikkäpp-vikbar VITA KÄPPAR Stödkäpp-vit Markeringskäpp Teknikkäpp-vikbar Teknikkäpp-vikbar med teleskopdel Teknikkäpp-teleskop Teknikkäpp-teleskop Teknikkäpp-barn KARO PHARMA Stödkäpp Flex vit IRIS HJÄLPMEDEL Markeringskäpp

Läs mer

Iris Hjälpmedel AB. Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede Tel: 08 39 94 00 www.irishjalpmedel.se

Iris Hjälpmedel AB. Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede Tel: 08 39 94 00 www.irishjalpmedel.se Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede Tel: 08 39 94 00 www.irishjalpmedel.se Iris Hjälpmedel AB Vardagshjälpmedel ADL Iris Hjälpmedel erbjuder gränsöverskridande hjälpmedel inom syn, kognition

Läs mer

Patient/brukaren ska inte ha pågående alkohol- och/eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi.

Patient/brukaren ska inte ha pågående alkohol- och/eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi. 3.0 1(5) Riktlinje Cyklar Rekommenderad förskrivare Leg arbetsterapeut eller leg sjukgymnast. Vid behov i samverkan med patientens/brukarens läkare, psykolog och/eller hjälpmedelskonsulent. Kriterier Behovet

Läs mer

Iris Hjälpmedel AB. Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede Tel: 08 39 94 00 www.irishjalpmedel.se

Iris Hjälpmedel AB. Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede Tel: 08 39 94 00 www.irishjalpmedel.se Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede Tel: 08 39 94 00 www.irishjalpmedel.se Iris Hjälpmedel AB Synhjälpmedel för barn och unga Iris Hjälpmedel erbjuder gränsöverskridande hjälpmedel inom

Läs mer

Iris Hjälpmedel AB. Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede Tel: 08 39 94 00 www.irishjalpmedel.se

Iris Hjälpmedel AB. Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede Tel: 08 39 94 00 www.irishjalpmedel.se Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede Tel: 08 39 94 00 www.irishjalpmedel.se Iris Hjälpmedel AB Synhjälpmedel för barn och unga Iris Hjälpmedel erbjuder gränsöverskridande hjälpmedel inom

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa

Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa 2 Synverksamheten Synverksamheten riktar sig till personer i alla åldrar med en varaktig måttlig till svår synnedsättning eller blindhet,

Läs mer

Lånevillkor till dig som lånar elrullstol eller drivaggregat

Lånevillkor till dig som lånar elrullstol eller drivaggregat Lånevillkor till dig som lånar elrullstol eller drivaggregat Innehåll Lån av hjälpmedel 3 Bruksanvisning och instruktion 3 Du bekostar själv 4 Flytt 4 Användning och skötsel 4 Förvaring 5 Trafik 5 Reparation

Läs mer

Lokala rutiner för personliga hjälpmedel där endast primärvården har kostnadsansvar

Lokala rutiner för personliga hjälpmedel där endast primärvården har kostnadsansvar Lokala rutiner för personliga hjälpmedel där endast primärvården har kostnadsansvar Inledning Hjälpmedelsrådet består av representanter för förskrivargrupperna och skall på uppdrag av primärvårdsledningen

Läs mer

LÄS OCH ARBETSBELYSNINGAR

LÄS OCH ARBETSBELYSNINGAR Glas, linser, lampor, bokstöd, kikare ISO-kod 180606, 220309, 220312, 223015 Funktionsrad ID Artiklar Livscykel Artikeltyp Kloktyp Leverantör Lev artnr 180606 LÄS OCH ARBETSBELYSNINGAR 861 Läslampor Verit

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPMEDEL SOM ÄR EGENANSVAR - BETALAS AV DEN EN- SKILDE.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPMEDEL SOM ÄR EGENANSVAR - BETALAS AV DEN EN- SKILDE. 1(9) 01-03-1 FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPMEDEL SOM ÄR EGENANSVAR - BETALAS AV DEN EN- SKILDE. HJÄLPMEDEL VID PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING 03 Hjälpmedel för andningsbehandling 031 Respiratorer Angivna tillbehör

Läs mer

Del 3 Hörseltekniska hjälpmedel

Del 3 Hörseltekniska hjälpmedel Del 3 Hörseltekniska hjälpmedel Öronklinikerna vid länssjukhuset i Kalmar och Västerviks/Oskarshamn har kostnadsansvaret för de hörseltekniska hjälpmedlen, om inget annat anges i anvisningarna. Utprovning,

Läs mer

14 OKTOBER 2013. Enligt Landstingets rutiner sker samverkan med handikapp- och pensionärsorganisationerna.

14 OKTOBER 2013. Enligt Landstingets rutiner sker samverkan med handikapp- och pensionärsorganisationerna. Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning Översyn av riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel görs årligen med den gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn

Läs mer

Förskrivare L med specialistkompetens i foniatri Lo

Förskrivare L med specialistkompetens i foniatri Lo RÖSTHJÄLPMEDEL 22 09 22 09 03 RÖSTGENERATORER Förskrivare L med specialistkompetens i foniatri Lo Här ingår hjälpmedel som överför luftrörelser i strupen till tal genom rörelser i gommen, tungan och munnen.

Läs mer

Funktionshinder uppstår när miljön inte anpassats för den som har en funktionsnedsättning.

Funktionshinder uppstår när miljön inte anpassats för den som har en funktionsnedsättning. Hjälpmedel Bilaga 1. till KPR120425 Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel är produkter som är avsedda för människor med funktionsnedsättning. Hjälpmedel kan också vara metoder och ny teknik.

Läs mer

Förändring av produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

Förändring av produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel 1 (1) Beslutsunderlag Datum 2015-04-10 Diarienummer HS 76-2015 HSD-D 5-2015 Västra Götalandsregionen Koncernstab hälso- och sjukvård Handläggare: Mia Isacson Telefon: 0700-825819 E-post: mia.isacson@vgregion.se

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

Iris Hjälpmedel AB. Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen Enskede Tel:

Iris Hjälpmedel AB. Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen Enskede Tel: Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede Tel: 08 39 94 00 www.irishjalpmedel.se Iris Hjälpmedel AB Vardagshjälpmedel ADL Iris Hjälpmedel erbjuder gränsöverskridande hjälpmedel inom syn, kognition

Läs mer

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå. för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå. för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne Februari 2016 1 Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning över 20 år Hjälpmedelsrekommendationer

Läs mer

Egenvårdsprodukter och anpassade produkter

Egenvårdsprodukter och anpassade produkter Tjänsteutlåtande H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare 2014-10-01 VOHJS14-040 HU-HOH14- Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel Egenvårdsprodukter

Läs mer

1. INDELNING OCH DEFINITIONER

1. INDELNING OCH DEFINITIONER H A N D L Ä G G A R E Avgiftshandboken 2013-01-01 Flik 09 D A T U M Hjälpmedel Innehållsförteckning 1. INDELNING OCH DEFINITIONER 2 SAMHÄLLSBETALDA HJÄLPMEDEL 2 ANPASSADE PRODUKTER 2 EGENVÅRDSPRODUKTER

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Iris Hjälpmedel AB. Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen Enskede Tel: ver

Iris Hjälpmedel AB. Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen Enskede Tel: ver Iris Hjälpmedel AB Vardagshjälpmedel ADL Iris Hjälpmedel erbjuder gränsöverskridande hjälpmedel inom syn, kognition och kommunikation. Med utgångspunkt från individens behov tar vi fram anpassade lösningar

Läs mer

Definitioner Hjälpmedel som fästs på en persons klädsel eller hängs runt nacken och som förstärker ljud.

Definitioner Hjälpmedel som fästs på en persons klädsel eller hängs runt nacken och som förstärker ljud. Hörhjälpmedel 22 06 Hitta i dokumentet Kroppsburna hörapparater 22 06 06 I örat apparater 22 06 12 Bakom örat apparater 22 06 15 Taktila hörhjälpmedel 22 06 18 Hörapparater som används tillsammans med

Läs mer

Rutiner för kundlager

Rutiner för kundlager Rutiner för kundlager 05-04 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... Ägande av hjälpmedel på kundlager... Kriterier för ett nytt kundlager... Ansvar för kundlager... Verksamhetssystem... Beställning

Läs mer

Område: Hjälpmedel till vuxna personer med funktionsnedsättning. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till vuxna personer med funktionsnedsättning. Innehållsförteckning Område: Hjälpmedel till vuxna personer med funktionsnedsättning Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 33 Antidecubitushjälpmedel

Läs mer

Armon. Armhjälpmedel. Edero & Elemento

Armon. Armhjälpmedel. Edero & Elemento Armon Armhjälpmedel Edero & Elemento Ökad självständighet - Högre livskvalitet Armon är ett armstödshjälpmedel som underlättar för den som har begränsad styrka i armar eller för den som bara kan använda

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Egenansvar. Finns ej i nuvarande sortiment

Egenansvar. Finns ej i nuvarande sortiment 1 Förändringar, förtydliganden gällande Hjälpmedelscentralens sortiment 2010-07-01 förenklad produktlista anger förändringar/förtydliganden under respektive ansvar utan precisering med artikelnummer Egenansvar/

Läs mer

03 Avtal - 01 Prislistor LDH tjänster m m LDH03-01--ö001. Dokumentnamn Version Fastställd datum Prislista LDH 2015 1 2014-12-23

03 Avtal - 01 Prislistor LDH tjänster m m LDH03-01--ö001. Dokumentnamn Version Fastställd datum Prislista LDH 2015 1 2014-12-23 lista LDH 2015 1 2014-12-23 Sid 1 (5) PRISLISTA LDH 2015 erna är angivna utan moms om inget annat anges. Tjänster - kostnad per timme Tjänstetyp Tjänst 10 Utredning nivå 1 kr/tim 635 535 11 Utredning nivå

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning från Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats 21 augusti 2013, kl 13.00 15.00 Plats: Hjälpmedelskonsulenterna, Köpmangatan 37, Luleå. Närvarande HSO, Doris Lehto Hjärnkraft, Gerd Rönnqvist

Läs mer

Produkter Iris Hjälpmedel www.ebutiken.iris.se

Produkter Iris Hjälpmedel www.ebutiken.iris.se Produkter Iris Hjälpmedel www.ebutiken.iris.se I den här enkla broschyren hittar du några av våra mest efterfrågade produkter. Det är framförallt ett urval intressant för privatpersoner. Många av dem förskrivs

Läs mer

Lånevillkor för dig som lånar rullstol

Lånevillkor för dig som lånar rullstol Lånevillkor för dig som lånar rullstol Innehåll Lån av hjälpmedel 3 Bruksanvisning och instruktion 4 Reparation 4 Du bekostar själv 4 Flytt 4 Ersättningsskyldighet 5 Återlämning 5 Regelbunden rengöring

Läs mer

Ergonomisk lathund för barn och ungdomar med synskada

Ergonomisk lathund för barn och ungdomar med synskada Stockholms Syncentral Besök Fleminggatan 48, 3 tr 112 33 Stockholm Post Box 12184, 102 25 Stockholm Telefon 08 5788 7000 (växel) Ergonomisk lathund för barn och ungdomar med synskada Epost info.stockholmssyncentral.se@sodexo.com

Läs mer

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP 2013-04-02 Rev 2015-08-10 Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP Styrdokument Lagen om medicintekniska produkter ( 1993:584 ) Socialstyrelsen föreskrifter om användning av medicintekniska

Läs mer

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 55 40./. Bilaga. Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Bakgrund

Läs mer

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell MLBINO Binokulär läsning på kort avstånd ADDItionsomfång: +4 till +20 dioptrier Synfält: 70º total Vikt: 26 34 gram läsavstånd: 25 8 cm Genom att titta på något på kortare avstånd kommer bilden på näthinnan

Läs mer

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation ANVISNINGAR FÖR HÖRHJÄLPMEDEL 21 36 Telefoner och telefoneringshjälpmedel Texttelefoner Bildtelefoner Telex- och telefaxmaskiner Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer Telefonförstärkare Anslutningsenheter

Läs mer

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Habilitering & Hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-05-11 SOVIS15-053 Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Förslag till beslut Den gemensamma nämnden för samverkan

Läs mer

HJÄLPMEDEL FÖR ATT HANDHA, MANÖVRERA OCH/ELLER KONTROLLERA FÖREMÅL

HJÄLPMEDEL FÖR ATT HANDHA, MANÖVRERA OCH/ELLER KONTROLLERA FÖREMÅL 24 09 HJÄLPMEDEL FÖR ATT HANDHA, MANÖVRERA OCH/ELLER KONTROLLERA FÖREMÅL 24 09 18 STRÖMBRYTARE OCH OMKOPPLARE Hjälpmedel för att sätta på eller stänga av strömkretsar. Här ingår t.ex. elektriska tryckknappar.

Läs mer

MagniLink Vision. - möjligheternas system

MagniLink Vision. - möjligheternas system MagniLink Vision - möjligheternas system MagniLink Vision MagniLink Vision steget före MagniLink Vision har utformats för dig som användare, efter dina villkor för att du ska få uppleva en serie läskameror

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats Onsdag 9 oktober 2013, kl. 13-15 Hjälpmedelskonsulentverksamheten, Köpmangatan 37, Luleå SPF, Gunilla Bergstedt SPRF, Eivor Öhman SKPF, Majvor

Läs mer

Bruksanvisning/Produktinformation/ Justeringsanvisning/Teknisk specifikation/ Rekonditioneringsinformation

Bruksanvisning/Produktinformation/ Justeringsanvisning/Teknisk specifikation/ Rekonditioneringsinformation Bruksanvisning/Produktinformation/ Justeringsanvisning/Teknisk specifikation/ Rekonditioneringsinformation Armbågskrycka S tunga brukare 105 cm med isdubb OBS! Läs anvisningarna noga innan kryckan tas

Läs mer

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10 2011-02-10 Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter Bakgrund I enlighet med SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

HÖRHJÄLPMEDEL 22 06 22 06 06 KROPPSBURNA HÖRAPPARATER 22 06 12 I - ÖRAT - APPARATER 22 06 15 BAKOM - ÖRAT - APPARATER 22 06 18 TAKTILA HÖRHJÄLPMEDEL

HÖRHJÄLPMEDEL 22 06 22 06 06 KROPPSBURNA HÖRAPPARATER 22 06 12 I - ÖRAT - APPARATER 22 06 15 BAKOM - ÖRAT - APPARATER 22 06 18 TAKTILA HÖRHJÄLPMEDEL HÖRHJÄLPMEDEL 22 06 22 06 06 KROPPSBURNA HÖRAPPARATER 22 06 12 I - ÖRAT - APPARATER 22 06 15 BAKOM - ÖRAT - APPARATER 22 06 18 TAKTILA HÖRHJÄLPMEDEL Förskrivare Au 22 06 21 HÖRAPPARATER SOM ANVÄNDS TILLSAMMANS

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med 2010-01-01 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27 Stimulatorer

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Flexiboard för personer med synnedsättning

Flexiboard för personer med synnedsättning Flexiboard för personer med synnedsättning Handledning 2 Förord Handledningen Flexiboard för personer med synnedsättning har tagits fram för att skapa möjligheter till ökad självständighet och delaktighet

Läs mer

Leg. läkare med specialist kompetens i foniatri. Hjälpmedel som överför luftrörelser i strupen till tal genom rörelser i gommen, tungan och munnen.

Leg. läkare med specialist kompetens i foniatri. Hjälpmedel som överför luftrörelser i strupen till tal genom rörelser i gommen, tungan och munnen. RÖSTHJÄLPMEDEL 22 09 22 09 03 RÖSTGENERATORER Leg. läkare med specialist kompetens i foniatri. Leg. logoped. Hjälpmedel som överför luftrörelser i strupen till tal genom rörelser i gommen, tungan och munnen.

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Materialet är framtaget med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Tankar och idéer för dig som är i behov av och använder hjälpmedel Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Läs mer

Artikelnr Benämning Enh Pri Leverantör Lev Art nr

Artikelnr Benämning Enh Pri Leverantör Lev Art nr STÖDKÄPP 10359 Käpp Reko Profil höger format handtag 73-95 cm ST 0 Swereco 124300 10360 Käpp Reko Profil vänster format handtag 73-95 cm ST 0 Swereco 124310 10358 Käpp trä 98 cm exkl doppsko ST 0 Helab

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

Kriterier för omvårdnadshjälpmedel

Kriterier för omvårdnadshjälpmedel Bilaga 4 Kriterier för omvårdnadshjälpmedel Kommunerna i Örebro län 2003-05-20 Reviderad av MAR-nätverket 2016-09-20 Sedan den 1 januari 1995 ansvarar kommunerna i Örebro län för omvårdnadshjälpmedel.

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Förskrivarutbildning Kognitiva hjälpmedel

Förskrivarutbildning Kognitiva hjälpmedel Time Hjälpmedelscentrum utbildar Förskrivarutbildning Kognitiva hjälpmedel ALMANACKOR, KALENDRAR OCH PLANERINGSSYSTEM Handdatorer, stationära enheter och programvaror Kursansvariga: Hjälpmedelskonsulent:

Läs mer

Tjänsteutlåtande om regelverk för hörseltekniska hjälpmedel

Tjänsteutlåtande om regelverk för hörseltekniska hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mats Bäckarslöf Utvecklingsenheten +46155245350 2016-04-01 NSV16-0010-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

INFORMATION OM TRACKBALLS & ANDRA STYRDON

INFORMATION OM TRACKBALLS & ANDRA STYRDON INFORMATION OM TRACKBALLS & ANDRA STYRDON FRÖLUNDA DATA GER DIG NYA MÖJLIGHETER Alla kan använda dator! Datormöss och tangentbord är inte anpassade för alla. För den som har begränsad rörelseförmåga, eller

Läs mer

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel - 1 1. Rutin för utprovning av hjälpmedel Patient som kan gå självständigt med eller utan hjälpmedel får inte någon rullstol förskriven av kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast för att klara förflyttning

Läs mer

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel Skötselanvisning av basutrustning och personliga hjälpmedel Till personal Författare: Brittmari Hansson Fastställd av: Marie Palmgren, Sirpa Huisman Utgåva nr: 1 Granskad av: Ann-Marie Thordeman, Therese

Läs mer

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Version 11, 2012-01-18 Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Fastställd av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 13 februari 2012 Gällande från den 1 maj 2012 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen 1 Välkommen Utbildning om nya förskrivningsprocessen Styrande dokument 2 3 Viktigare författningar Hälso- och sjukvårdslagen Patientsäkerhetslagen Lagen om medicintekniska produkter Lagen om offentlig

Läs mer

Iris Hjälpmedel AB. Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen Enskede Tel:

Iris Hjälpmedel AB. Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen Enskede Tel: Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen 52 122 33 Enskede Tel: 08 39 94 00 www.irishjalpmedel.se Iris Hjälpmedel AB Vardagshjälpmedel ADL Iris Hjälpmedel erbjuder gränsöverskridande hjälpmedel inom syn, kognition

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Hjälpmedel som mäter, visar och/eller talar om vad klockan är. Här ingår bl. a. bärbara och stationära hjälpmedel med eller utan alarmfunktion.

Hjälpmedel som mäter, visar och/eller talar om vad klockan är. Här ingår bl. a. bärbara och stationära hjälpmedel med eller utan alarmfunktion. Hjälpmedel Kognition Sortimentsöversikt Här visas de hjälpmedel som i första hand finns att förskriva från Centrum för hjälpmedel. Om det hjälpmedel du söker saknas i översikten kan förskrivare kontakta

Läs mer

Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel

Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad.. Sida 1 Ur Borås Stads Styr-

Läs mer

MagniLink Pro. för en tillgänglig arbetsplats

MagniLink Pro. för en tillgänglig arbetsplats MagniLink Pro för en tillgänglig arbetsplats MagniLink Pro PRO För alla professionella användare MagniLink PRO är utvecklat med ambitionen att vara det ultimata systemet för alla yrkesverksamma användare,

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om införande av elrullstolar

Förslag till yttrande över motion om införande av elrullstolar Vård- och omsorgsnämndens handling nr 11/2011 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) Vår handläggare Lars Erik Backlund Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om införande av elrullstolar Ärendebeskrivning

Läs mer

Prislista försäljning butiken

Prislista försäljning butiken Prislista försäljning butiken Prislista 2012-01-18 Pris kr. Produkt inkl. moms Hjälpmedel vid på och avklädning Knappknäppare Butler 190 Knappknäppare Butler, lång 70 Påklädningskrok 105 Skohorn för barn

Läs mer

Artikelnr Benämning Enh Pri Leverantör Lev Art nr

Artikelnr Benämning Enh Pri Leverantör Lev Art nr STÖDKÄPP 10359 Käpp Reko Profil höger format handtag 73-95cm ST 0 Swereco 124300 10360 Käpp Reko Profil vänster format handtag 73-95cm ST 0 Swereco 124310 10358 Käpp trä 98cm exkl doppsko ST 0 Helab 110265-00

Läs mer

Utdrag ur Hjälpmedel i Jönköpings län och HMC:s sortimentsanvisningar

Utdrag ur Hjälpmedel i Jönköpings län och HMC:s sortimentsanvisningar Utdrag ur Hjälpmedel i Jönköpings län och HMC:s sortimentsanvisningar ARBETSSTOLAR/FORMGJUTEN SITS Målgrupp/användning Förskrivning av arbetsstol kan göras till person med bestående funktionsnedsättning.

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

FÖRSLAG. 32 Mobila trygghetslarm med GPS. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. 32 Mobila trygghetslarm med GPS. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0053 32 Mobila trygghetslarm med GPS Nämndens för socialtjänst och vård

Läs mer

Prislista försäljning butiken

Prislista försäljning butiken Prislista försäljning butiken Prislista 2011-11-16 Pris kr. Produkt inkl. moms Hjälpmedel vid på och avklädning Knappknäppare Butler 190 Knappknäppare Butler, lång 70 Påklädningskrok 105 Skohorn för barn

Läs mer

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken]

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM Makuladegeneration [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 2 Åldrande och ärftlighet är de vanligaste orsakerna

Läs mer

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) 2008-0-19 TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

FÖRSLAG. 26 Översyn av egenvårdsprodukter

FÖRSLAG. 26 Översyn av egenvårdsprodukter Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-10-17 VOHJS14-040 26 Översyn av egenvårdsprodukter Gemensamma nämndens vård, omsorg och hjälpmedel

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen!

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! och kompetensområde nutrition Lite om regler, ansvar och olika roller s uppdrag Specialistkompetens Information och utbildning Försörjning av hjälpmedel Uppdraget

Läs mer

VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken]

VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken] VI LÄR DIG MER OM Makuladegeneration [förändringar i gula fläcken] Åldrande och ärftlighet är de vanligaste orsakerna Vad betyder makula och degeneration? Makula kallas på svenska för gula fläcken och

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Dokumentnamn Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Typ av dokument Rutin Organisation Vård och omsorg Dokumentägare Avdelningschefer vård och omsorg Framtaget av Medicinskt ansvariga Diarienr

Läs mer

1. DEFINITIONER OCH BESLUT 2 2. AVGIFT UTPROVNING 2 3. EGENAVGIFT 2 4. EGENAVGIFTER PER PRODUKTOMRÅDE 3

1. DEFINITIONER OCH BESLUT 2 2. AVGIFT UTPROVNING 2 3. EGENAVGIFT 2 4. EGENAVGIFTER PER PRODUKTOMRÅDE 3 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 Hjälpmedel Innehållsförteckning 1. DEFINITIONER OCH BESLUT 2 SAMHÄLLSBETALDA HJÄLPMEDEL 2 ANPASSADE PRODUKTER GÄLLER ORTOPEDTEKNISKA HJÄLPMEDEL

Läs mer

Varseblivningshjälpmedel kan t ex vara blinkgivning för dörr- och telefonsignaler, vibrerande brandvarnare och andra larm.

Varseblivningshjälpmedel kan t ex vara blinkgivning för dörr- och telefonsignaler, vibrerande brandvarnare och andra larm. 10. HÖRSELVÅRDEN Beskrivning av hjälpmedel för döva och hörselskadade Hörhjälpmedel är tekniska hjälpmedel för att i viss mån kompensera en nedsatt eller förlorad funktion till följd av en hörselskada

Läs mer

GÅNGHJÄLPMEDEL som hanteras med en arm

GÅNGHJÄLPMEDEL som hanteras med en arm GÅNGHJÄLPMEDEL som hanteras med en arm 12 03 Gemensamt för hjälpmedel inom område 12 03 06-12 03 12 Kan förskrivas till person med långvarigt behov av gånghjälpmedel. Vid akuta/tidsbegränsade behov betalas

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen SID 1(6) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson Ledningskansli +46155245783 2013-09-12 HH-HOH13-116-1 Nämnden för habilitering och

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer