TESTMATERIAL BLODANALYSMATERIEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL"

Transkript

1 TESTMATERIAL BLODANALYSMATERIEL Synpedagog i samråd med L och/eller diabetessjuksköterska vid klinik som behandlar patient med diabetes mellitus. Förskrivning ska ske i samråd med syncentral. Reflektor med akustiskt tal alternativt ljudsignal kan förskrivas till patient med diabetes mellitus, som ej med optiska hjälpmedel och god belysning kan avläsa reflektorer. 1

2 HJÄLPMEDEL FÖR ATT MÄTA FYSISKA OCH FYSIOLOGISKA TILLSTÅND KROPPSTERMOMETRAR L förskrivning ska ske i samråd med syncentralen De kroppstermometrar som avses är speciellt utformade för personer med synnedsättning (ej för visuell avläsning) PERSONVÅGAR L Förskrivning ska ske i samråd med syncentralen Kan förskrivas till personer med synnedsättning som av medicinska skäl måste kontrollera sin kroppsvikt. De personvågar som avses är speciellt utformade för personer med synnedsättning (ej för visuell avläsning). 2

3 GÅNGHJÄLPMEDEL SOM HANTERAS MED EN ARM VITA STÖDKÄPPAR Förbrukningsmaterial så som doppskor och isdubbar bekostas av brukaren själv. 3

4 CYKLAR PARCYKLAR OCH TANDEMCYKLAR Kan förskrivas till person som p g a synnedsättning, ej kan cykla ensam i trafik. Gäller endast tandemcykel. Cykeln ska användas regelbundet under året. Vid leverans betalar brukaren en avgift på 3500 kr. Cykeln tillfaller brukaren. Service och reparation bekostas av brukaren. Reförskrivning av tandemcykel kan ske tidigast efter 7 år. SPECIALKONSTRUERAD TANDEMCYKEL Kan förskrivas till person med synnedsättning upp till 12 år, när standardtandemcykel ej uppfyller funktions-behoven. Cykeln är ett lån och ska lämnas tillbaka då behovet upphör. Förvaringsutrymme ska finnas som är vindregnskyddat och torrt. Ingen avgift. Service och reparation bekostas av brukaren. 4

5 ORIENTERINGSHJÄLPMEDEL VITA KÄPPAR (Teknikkäppar) ELEKTRONISKA ORIENTERINGSHJÄLPMEDEL AKUSTISKA LEDFYRAR (Ljussignalsändare) KOMPASSER RELIEFKARTOR 5

6 MATLAGNINGSHJÄLPMEDEL HJÄLPMEDEL FÖR ATT VÄGA OCH MÄTA Kan förskrivas till person med svår synnedsättning/blindhet som av medicinska skäl regelbundet måste väga sina mat. Sker i samråd med läkare. Vid förskrivning till brukare som bor i särskilt boende beakta kommunens eller entreprenörens ansvar för grundutrustning HJÄLPMEDEL FÖR ATT SKÄRA, HACKA OCH SÖNDERDELA 6

7 BORD ARBETSBORD Lässkiva Lässtöd Personen ska ha behov av att arbeta i olika arbetshöjder/vinklar. Skolan ansvarar och står för kostnaden när det gäller utrustning och anpassning för den undervisning som ska bedrivas där. Arbetsbord till datorutrustning kan ej förskrivas. Fast installerat arbetsbord kan ej förskrivas. 7

8 BELYSNINGSARMATURER LÄS- OCH ARBETSBELYSNINGAR Opt Person med svår synnedsättning/blindhet kan vid närarbete (olika aktiviteter) av särskilda skäl vara i behov av belysningsarmatur. 8

9 SYNHJÄLPMEDEL Hjälpmedel inom denna grupp är avsedda för: - Barn, för att ge förutsättning för så tydlig syninformation som möjligt, så att maximal synutveckling möjliggörs. - Personer med synnedsättning som har så nedsatt syn att det är svårt eller omöjligt att läsa tryckt text och/eller att med synens hjälp orientera sig eller har motsvarande svårigheter i den dagliga livsföringen. Glasögon/kontaktlinser som hjälpmedel kan förskrivas enligt följande: Till personer som efter bästa korrektion (glasögon) uppnår en synskärpa på högst 0,3 på bästa ögat. Övriga som av optiker vid syncentral alt. ögonläkare bedöms ha en synnedsättning enligt ovan. Flera par glasögon/kontaktlinser kan förskrivas om detta bedöms motiverat. Detta gäller för personer som p g a ålder, funktionsnedsättning eller av medicinska skäl förstör glasögon/kontaktlinser ofta. Syncentralen bekostar inte glasögonbågar som köps privat, inte heller kosmetiska linser, ocklusionslinser eller bandagelinser. 9

10 LJUSFILTER (absorbtionsfilter) Opt anställd vid syncentral GLASÖGON OCH KONTAKTLINSER Glasögonglas Glasögonbågar Kontaktlinser Opt anställd vid syncentral GLAS, LINSER OCH LINSSYSTEM SOM FÖRSTORAR Luppglasögon Linser för stark addition Opt anställd vid syncentral KIKARE OCH TELESKOP KIKARGLASÖGON Opt anställd vid syncentral HJÄLPMEDEL SOM VINKLAR OCH VIDGAR SYNFÄLTET (Synfältsvidgare och prismaglasögon) 10

11 Opt anställd vid syncentral FÖRSTORANDE VIDEOSYSTEM Hjälpmedel som förstorar bilden av objektet som uppfångats av en kamera exempelvis avståndskamera, elektroniska förstoringsglas Förskrivning kan ske när befintlig läs- och skrivförmåga inte ger tillräcklig funktion utifrån det behov personen med synnedsättning har. Hjälpmedlet ska för att kunna förskrivas användas regelbundet. Reförskrivning görs endast i undantagsfall vid avsevärd förbättring i den dagliga livsföringen. 11

12 HJÄLPMEDEL FÖR TECKNING OCH HANDSKRIFT SKRIV-, RIT- OCH TECKNINGSBRÄDOR NAMNTECKNINGSRAMAR, NAMNSTÄMPLAR OCH SKRIVRAMAR UTRUSTNING FÖR MANUELL PUNKTSKRIFT SKRIVMASKINER (punktskriftmaskiner) 12

13 RÄKNEHJÄLPMEDEL RÄKNEAPPARATER Kalkylator kan förskrivas till person med svår synnedsättning/blindhet. Kalkylatorn ska vara speciellt utformad för person med synnedsättning (ej för visuell avläsning). 13

14 HJÄLPMEDEL FÖR ATT HANTERA LJUD-, BILD OCH VIDEOINFORMATION UTRUSTNING FÖR ATT SPELA IN OCH ÅTERGE LJUD Digitalt audiobaserat informationssystem (Daisy) Kan förskrivas till personer som har stort läsbehov och stora svårigheter att få god behållning av texten vid läsning med synhjälpmedel. Hjälpmedlet ska för att kunna förskrivas användas regelbundet. Förbrukningsmaterial såsom batterier bekostas av brukaren. BANDSPELARE MINIATYR, Fickminne Ingår Daisy och frekventa fickminnen SLUTNA TV-SYSTEM (CCTV) Förskrivning kan ske när befintlig läs- och skrivförmåga ej ger tillräcklig funktion utifrån det behov personen med synnedsättning har. Hjälpmedlet ska för att kunna förskrivas användas regelbundet. Reförskrivning görs endast i undantagsfall vid avsevärd förbättring i den dagliga livsföringen. 14

15 VARSEBLIVNINGSHJÄLPMEDEL INDIKATORER MED LJUDSIGNALER (ljusindikatorer) Här ingår t ex färg- och spisindikatorer HJÄLPMEDEL SOM MÄTER, VISAR OCH TALAR OM VAD KLOCKAN ÄR Armbandsur och fickur Kan förskrivas till den som ej visuellt med bästa korrektion kan avläsa en 30 mm urtavla med stark kontrast. Armbandsur och fickur endast för taktil avläsning. Bordsur Kan förskrivas till den som ej visuellt kan avläsa väckarur eller som är beroende av taktil eller auditiv avläsning. 15

16 DATORER OCH TERMINALER Datorbaserade hjälpmedel förskrivs till personer med svår synnedsättning/blindhet för att ta tillvara de möjligheter som tekniken erbjuder. Förskrivningen kan innefatta anpassningar som kompenserar läsning av visuellt material och programvara som gör kommunikation möjlig med seende och personer med synnedsättning. Vid förskrivning ska både tekniska och pedagogiska frågor beaktas. Brukaren ska vid behov erhålla utbildning på anpassningen. Målsättningen med datorförskrivning är att brukarens förmåga att självständigt utföra olika aktiviteter avseende skola/utbildning och vardagsliv ökas. Förskrivning kan ske när läs- och skrivförmåga är otillräcklig. Förskrivningen bygger på en kartläggning och utredning som sker i samråd med datateamet på syncentralen. En analys görs av den miljö där datorn ska användas, innefattande både personell och fysisk miljö. Uppföljning ska fortlöpande göras för utvärdering av anpassningens funktion gentemot brukarens behov. Den mycket snabba utvecklingen gör att en utrustning fort ses som omodern. För personer som förskrivits en datorutrustning kan byte till en nyare och kraftfullare sådan endast göras i undantagsfall. Ett sådant exempel kan vara ny teknik som ytterligare väsentligen kompenserar funktionsnedsättningen. Brukaren ska ha provat och visat förmåga att använda dator. Fel som uppstått på grund av att brukaren själv har installerat program åtgärdas 16

17 ej av Syncentralen. Se bil. 3.3 Pedagogiska program av allmän karaktär bekostas ej av sjukvårdshuvudmannen. Ej heller uppkoppling mot Internet. Detta gäller även förbrukningsartiklar till exempel papper, toner, batterier, USB-minnen mm. Dator/datoranpassning i skolan Det är skolhuvudmannens ansvar att tillhandahålla grundutrustning i skolan. Med grundutrustning avses dator, skärm, tangentbord, mus, högtalare/hörlurar och tillgång till skrivare. Skolhuvudmannen ansvarar för datorn som pedagogiskt hjälpmedel samt pedagogisk programvara och att ge lärare/annan ansvarig den utbildning och stöd som krävs för att klara den pedagogiska situationen kring hjälpmedlet. I särskola samt speciella klasser som tar emot en viss elevgrupp har skolan ansvar för att grundutrustningen ska passa de speciella behov som dessa elever har. 17

18 INMATNINGSENHETER TILL DATORER TANGENTBORD STYRSPAKAR (Joysticks) TILL DATORER ALTERNATIVA INMATNINGSENHETER Förskrivning kan endast ske om behovet av alternativ inmatningsenhet beror på synnedsättning. 18

19 PRESENTATIONSENHETER FÖR DATORER DISPLAYER (punkt) SPECIELLA PROGRAMVAROR FÖR PRESENTATION, även till mobiltelefoner (talsyntes, anpassad programvara) 19

20 GREPPANPASSNINGAR OCH HJÄLPMEDEL SOM ERSÄTTER ARM- OCH/ELLER HAND- OCH/ELLER FINGERGREP STATIV (monitorarm) TILLSATSER FÖR PAPPERSHANTERING MANUSKRIPTHÅLLARE Förskrivning kan endast ske om behovet av alternativ inmatningsenhet beror på synnedsättning. 20

21 MÄTINSTRUMENT HJÄLPMEDEL OCH VERKTYG FÖR MÄTNING AV LÄNGD HJÄLPMEDEL OCH VERKTYG FÖR ATT MÄTA KLIMATFÖRHÅLLANDEN De termometrar som avses är lufttermometer speciellt utformad för person med synnedsättning (ej visuell läsning). 21

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 Hjälpmedelsguiden Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt... 3 1.2 Hjälpmedelsguide... 3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 3 1.4 Hjälpmedel i sitt

Läs mer

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning Reviderad 2011 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Illustrationer: Lennart Gustafsson Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Interimistisk vägledning för 2010-2011

Interimistisk vägledning för 2010-2011 Interimistisk vägledning för 2010-2011 angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet 2010-2012 mellan

Läs mer

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring RIKTLINJER med priser vid försäljning, avgifter för långvariga lån och avgifter för tillfälliga lån Riktlinjer antaget av socialnämnden 2012-10-02 101

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

Att ha en synnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare

Att ha en synnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare Att ha en synnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare 1 2 Samarbetet med Arbetsförmedlingen har alltid varit bra Bild: Mats Åstrand Rakt genom Gävles centrum går Drottninggatan.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

Förskrivningsanvisningar för Landstinget i Kalmar Län - DEL 1

Förskrivningsanvisningar för Landstinget i Kalmar Län - DEL 1 1(38) Förskrivningsanvisningar för Landstinget i Kalmar Län - DEL 1 HJÄLPMEDEL VID RÖRELSEHINDER, TALSKADOR, KOGNITIVA OCH MEDICINSKA FUNKTIONSHINDER Kommunernas ansvar efter 2008-01-01 omfattar förskrivningsanvisningarna

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Konsumentprodukter som hjälpmedel och på 1177.se. Slutrapport

Konsumentprodukter som hjälpmedel och på 1177.se. Slutrapport Konsumentprodukter som hjälpmedel och på 1177.se Slutrapport 1 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Ulla-Britt Blomquist Foto/illustration: Kerri Sandell, Grandstand design URN:NBN:se:hi-2013-13351-pdf

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Riktlinjer tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Riktlinjer tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Riktlinjer tekniska hjälpmedel Enköpings kommun RIKTLINJER TEKNISKA HJÄLPMEDEL GÄLLANDE FÖRSKRIVNING OCH AVGIFTER 2013-01-01 - tills vidare ENKÖPINGS KOMMUN För personer med rörelsehinder eller kognitiva

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN

RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN Enligt förordning 2001:526 om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken. ' =VcY^hVb Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS)

Post- och telestyrelsen (PTS) och försöksprojekt som nu upphandlas av myndigheten (PTS) 1(300) Post- och telestyrelsen (PTS) Inventering av behov av tjänster för funktionshindrade och en jämförande utvärdering av de tjänster och försöksprojekt

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Ett informationsmaterial om kognitivt stöd för personer med utvecklingsstörning

Ett informationsmaterial om kognitivt stöd för personer med utvecklingsstörning Ett informationsmaterial om kognitivt stöd för personer med utvecklingsstörning Klara Mera Center för kognitivt stöd Ryggsäcken - ett informationsmaterial om kognitivt stöd. Ryggsäcken är ett informationsmaterial

Läs mer

2008-01-10. Det finns flera typer av kognitiva funktionsnedsättningar (tankeprocesstörningar)

2008-01-10. Det finns flera typer av kognitiva funktionsnedsättningar (tankeprocesstörningar) Hans Kihlström 2008-01-10 Nya möjligheter Psykiska funktionsnedsättningar och hjälpmedel Om personer med psykiska funktionshinder inte går upp ur sängen på hela dagen, inte lagar mat, sköter sin hygien

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med rörelsehinder Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och RBU Fotografer: Jonas Arneson, Bildarkivet,

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer