Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning"

Transkript

1 t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med Reviderad den Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling Stimulatorer Ljudstimulerare 22 Hjälpmedel för kommunikation och information Hörhjälpmedel Kroppsburna hörapparater Hörglasögon (benledare) I-örat-apparater Bakom-örat-apparater Hörapparater som används tillsammans med implantat Benförankrad hörapparat Hörlurar Hjälpmedel för att hantera ljud-, bild- och videoinformation Transmissionssystem via radio IR-system för ljudinformation Slingförstärkare, slingmottagare och slingor Anslutningsenheter till radio och TV Porttelefoner och porttelefonförstärkare Samtalshjälpmedel vid närkommunikation Kommunikationsförstärkare Telefoneringshjälpmedel och hjälpmedel för andra former av telekommunikation Telefon för telenätet - bildtelefon Texttelefon Totalkonversationsenheter Linjetonsindikator Telefonförstärkare Varseblivningshjälpmedel Indikatorer med visuella signaler Indikatorer med ljussignaler Kopplingshjälpmedel

2 2 Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Specifika riktlinjer för området Personer 20 år och äldre Hörapparat provas ut till personer som hör sämre än 25 db i tonmedelvärde (TMV4) på bästa örat. Undantag från denna decibelgräns kan göras om det föreligger medicinska skäl. Förnyad utprovning av hörapparat kan ske tidigast efter 4 år. Undantag från denna tidsgräns kan göras om det föreligger medicinska skäl. Hörseltekniska hjälpmedel provas ut till personer som hör sämre än 60 db i tonmedelvärde (TMV 4) på bästa örat. Undantag från denna decibelgräns kan göras om det föreligger medicinska skäl. Brukaren äger efter förskrivning sina hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel. Genom det är brukaren själv kostnadsansvarig för tillbehör, förbrukningsartiklar, reparationer och reservdelar. Följande produktområden är undantagna från ovanstående riktlinjer: Ljudstimulatorer Hörapparater med inopererad elektrod (talprocessor med implantat) Benförankrad hörapparat Texttelefon Telefon för telenätet - bildtelefon Programvara för tolkkonversation Barn och ungdomar 0 till och med 19 år Hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel är kostnadsfria lån för barn och ungdomar. Denna grupp omfattas inte av decibel- eller tidsgränser för att få hörhjälpmedel, och får även fortsättningsvis förbruknings- artiklar, tillbehör och reparationer kostnadsfritt. Vid kostnadsfria lån ansvarar Hjälpmedelsverksamheten för reparationsservice. Reparation av hörselhjälpmedel samt förbrukningsartiklar skall beställas genom respektive audiologisk avdelning eller på Hörsel- och dövenheten. Överläkare (Öl) och biträdande överläkare (Böl) vid öron-, näs- och halsklinik med hörselvårdsavdelning, audionomer (Au), medicinska audiologer (Aud).

3 3 Rekvisition hörapparat Brukare kan, efter konstaterat behov av bas, medel eller avancerad, erhålla hörapparat ur Region Skånes upphandlande sortiment eller hos auktoriserad audionommottagning välja hörapparat som finns utanför Region Skånes upphandlade sortiment för vilka fastställd ersättning betalas ut från Region Skåne. Audionomer (Au) vid auktoriserade audionommottagningar. 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling Stimulatorer Ljudstimulerare Avgift: Audionomer. Se under Avgifter/bidrag. Ljudstimulerare förskrivs till person med icke avledbar eller ständigt närvarande tinnitus som inverkar på personens livskvalitet. 22 Hjälpmedel för kommunikation och information Hörhjälpmedel Kroppsburna hörapparater Hörglasögon (benledare) I-örat-apparater Bakom-örat-apparater Avgift: Se under Avgifter/bidrag. Batterier för hörapparater till personer under 20 år lämnas ut kostnadsfritt. Se specifika riktlinjer.

4 Hörapparater som används tillsammans med implantat Audiologer, överläkare och biträdande överläkare (Böl) vid öron-, näs- och halsklinik. Talprocessor med inopererad elektrod förskrivs till personer med dövhet eller grav hörselskada av sådan grad att hörapparat inte fungerar Benförankrad hörapparat Avgift: Audiologer, överläkare och biträdande överläkare (Böl) vid öron-, näs- och halsklinik. Se under Avgifter/bidrag. Benförankrad hörapparat förskrivs vid hörselnedsättning av ledningstyp eller kombinerad typ och där hörapparat med benledningstelefon inte fungerar Hörlurar Audionomer, audiologer, överläkare vid öron-, näs- och halsklinik Hörtelefonset är avsedda för personer som inte använder hörapparat. Se specifika riktlinjer Hjälpmedel för att hantera ljud-, bild- och videoinformation Se specifika riktlinjer Transmissionssystem via radio överläkare (Böl) vid öron-, näs- och halsklinik i samråd med hörselvårdsingenjör. Systemet kan förskrivas till person med hörapparat för att underlätta kommunikation på längre avstånd, delta i samtal, undervisning eller liknande. Systemet består av FM-sändare och FM-mottagare för talkommunikation.

5 IR-system för ljudinformation IR-system omfattar hjälpmedel för personer med eller utan hörapparat, där överhörningsproblem eller störningsproblem förekommer vid användning av rumsslinga. Används för att lyssna på radio och TV. IRöverföring kan förskrivas när inte slingsystem uppfyller behovet Slingförstärkare, slingmottagare och slingor Förskrivs till person som behöver en mer störningsfri avlyssning av radio och TV än vad som kan erhållas med hörapparat i mikrofonläge. I första hand förskrivs portabelt system Anslutningsenheter till radio och TV Porttelefoner och porttelefonförstärkare Audionomer, audiologer, överläkare vid öron-, näs- och halsklinik. Gäller porttelefonförstärkare. Se anvisning gällande varseblivningshjälpmedel Samtalshjälpmedel vid närkommunikation Kommunikationsförstärkare Avgift: Se under Avgifter/bidrag.

6 6 Kommunikationsförstärkare förskrivs till person med hörselnedsättning med behov av förstärkning, men som av olika skäl ej kan använda hörapparat. I dessa fall klassas produkten som hörapparat och förskrivning styrs av för det gällande regler. Se specifika riktlinjer. Kommunikationsförstärkare kan förskrivas till person med hörselskada som använder hörapparat och har behov av speciellt hörselstöd vid till exempel kurser och sammanträden. I dessa fall klassas produkten som hörseltekniskt hjälpmedel och förskrivning styrs av för det gällande regler. Se specifika riktlinjer Telefoneringshjälpmedel och hjälpmedel för andra former av telekommunikation Telefon för telenätet - bildtelefon Texttelefon Totalkonversationsenheter Förskrivningsrätt Texttelefonansvarig Hörsel och Dövenheten. Logoped i samråd med texttelefonansvarig. Text/bildtelefon förskrivs till personer som är döva, hörselskadade, dövblinda och talskadade personer och som inte, eller endast med stor svårighet kan kommunicera med vanlig telefon. En text- och bildtelefon per hushåll kan förskrivas samt en anhörigtelefon till varje förskrivningsberättigad person. Bildtelefon förskrivs i första hand till person som är barndomsdöv, med teckenspråk som första språk. Bildtelefon kan också förskrivas till person med talskada och/eller språkstörning. I speciella fall kan en telefax förskrivas som alternativ till text- eller bildtelefon. Service och reparation på förskriven utrustning ombesörjes av Hörsel och Dövenheten. Under reparationstiden kan man i vissa fall erhålla låneutrustning.

7 Linjetonsindikator Audionomer, audiologer, överläkare vid öron-, näs- och halsklinik. Linjetonsindikator är hjälpmedel för akustisk, optisk eller taktil indikering av ringsignal och för visuell indikering av talsignal Telefonförstärkare Akustiska signalhjälpmedel är ämnade till personer med måttlig hörselnedsättning som inte uppfattar telefonsignaler under förhållanden där normalhörande utan problem kan klara motsvarande situation. Ej utomhus. Optiska signalhjälpmedel är avsedda för personer med måttlig till gravt hörselskada och för döva personer i de fall akustisk signal inte kan användas på grund av störningsrisk eller inte kan uppfattas då hörapparat inte används. Ej utomhus. Taktila signalhjälpmedel är avsedda för personer med grav hörselskada, döva personer dövblinda personer. Förskrivs till person med hörselskada med måttlig till grav hörselnedsättning, som med eller utan hörapparat inte klarar telefonering via telespole eller förstärkt ljud i telefon anpassad till hörselskadad. I speciella fall då behov av portabel telefonförstärkare finns kan sådan förskrivas Varseblivningshjälpmedel Se specifika riktlinjer. Varseblivninghjälpmedel för hörselskadade, döva och dövblinda förskrivs till personer, som i någon/några situationer har svårt att uppfatta signaler från dörr, brandvarnare och/eller väckningsanordning.

8 8 Akustiska signalhjälpmedel är ämnade till personer med måttlig hörselnedsättning som inte uppfattar dörr- och telefonsignaler samt brandlarm under förhållanden där normalhörande utan problem kan klara motsvarande situation. Optiska signalhjälpmedel är avsedda för måttligt till gravt hörselskadade och för döva personer samt i de fall akustisk signal inte kan användas på grund av störningsrisk eller inte kan uppfattas då hörapparat inte används. Taktila signalhjälpmedel inklusive väckningsanordningar är avsedda för dagligt behov för personer som på grund av hörselnedsättning inte vaknar av vanlig akustisk väckningssignal. Elektronisk barnvakt förskrivas till föräldrar som på grund av hörselnedsättning eller dövhet inte kan höra barnens skrik. De kan även användas till gravt hörselskadade eller döva personer Indikatorer med visuella signaler Indikatorer med ljussignaler Kopplingshjälpmedel

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning Reviderad 2011 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Illustrationer: Lennart Gustafsson Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist

Läs mer

Mitt barn har en hörselnedsättning

Mitt barn har en hörselnedsättning Mitt barn har en Information till föräldrar Du är inte ensam Innehåll Du är inte ensam 3 Hörselnedsättning 5 Metoder för hörseltestning 6 Audiogram 7 Typer av och orsaker till 8 Grad av 10 Var hittar jag

Läs mer

Vibrant Soundbridge (VSB) Mellanöreimplantatsystem

Vibrant Soundbridge (VSB) Mellanöreimplantatsystem 3.6 Vibrant Soundbridge (VSB) Mellanöreimplantatsystem Vibrant Soundbridge (VSB) mellanöreimplantat har använts sedan 1996 för att behandla personer med mild till grav sensorineural hörselnedsättning,

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Vad var det du inte hörde? Hörteknik och dess användning i skolan HODA

Vad var det du inte hörde? Hörteknik och dess användning i skolan HODA FoU skriftserie nr 5 Vad var det du inte hörde? Hörteknik och dess användning i skolan HODA RAPPORT Hörteknik och dess användning i skolan HODA RAPPOR AGED T BIL EL dess nik och HODA Hörtek ing i skolan

Läs mer

HODA Hörteknik och dess användning i skolan

HODA Hörteknik och dess användning i skolan och dess användning i skolan Webbseminarium 13 april, 2015 Håkan Bergkvist, SPSM -rapporter Som pdf-filer på www.spsm.se Kan beställas i tryckt version. Beställningsnummer 00568. Håkan Bergkvist, SPSM

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter

Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter Pedagoger och hörtekniker som arbetar med elever med hörselnedsättning ställs inför ett antal frågor i sin strävan att göra

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-XP Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX CLEAR 440 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ventilationskanal: Ventilationskanal Ingen ventilationskanal 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Flash-m Bakom-örat-hörapparat 2 Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Samhällets stöd. till barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Samhällets stöd. till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Samhällets stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Broschyren Samhällets stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning är uppdaterad 2010 av kuratorerna på Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund 2 MTM:s rapporter Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning Helena söderlund Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning helena söderlund Upplysningar om innehållet: Myndigheten

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Foto Tony Österberg Den här katalogen är tillgänglig för dig som har kontakt med någon av Habiliteringens olika verksamheter. Den finns i samtliga

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Denna guide är avsedd som vägledning för användning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600. Med enhetliga och funktionella bildsymboler i

Läs mer

Sök lösning vid intressekonflikter Det kan uppstå motstående intressen mellan personer med olika funktionsnedsättningar.

Sök lösning vid intressekonflikter Det kan uppstå motstående intressen mellan personer med olika funktionsnedsättningar. Bemötandeguiden Bemötandeguiden är en vägledning för alla som i sitt arbete eller i sin vardag möter människor med funktionsnedsättning. Med guiden vill Stockholms stad öka kunskapen om hur viktigt bemötande

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader

11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader 11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader Sammanfattning Det är brist på vetenskaplig litteratur som redovisat kostnader i relation till nytta av hörapparat på ett sådant

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Utredning avseende TV-tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. - för Myndigheten för radio och tv

Utredning avseende TV-tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. - för Myndigheten för radio och tv Utredning avseende TV-tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning - för Myndigheten för radio och tv December 2010 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag

Läs mer

Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen

Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning Post- och telestyrelsen Februari 2014 Sammanfattning Stelacon har på uppdrag av PTS genomfört en behovskartläggning

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer