Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen"

Transkript

1 Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd. TENS används som komplement eller som alternativ till annan smärtstillande behandling. För att kunna använda TENS krävs att patienten själv eller annan person i omgivningen kan hantera apparaten. 1.2 Försiktighet i följande situationer Personer med pacemaker, intrakardiell defibrillator eller andra aktiva implantat Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Kontakta ansvarig läkare! Blodtrycksfall kan uppstå Vid graviditet och förlossning Försiktighet under graviditetens tre första månader. Inga elektrodpar bör kopplas ihop över magen Oklara smärttillstånd Korrekt diagnos kan fördröjas Ovilliga, rädda personer Tänk på att vissa personer kan ha utsatts för tortyr Kognitiva svårigheter Kontrollera att personen/ närstående förstår hur stimulatorn skall användas Skadat lymfsystem Stimuleringen kan ge ödem Skör eller skadad hud Använd endast gummielektroder och kontaktgel. Elektroder runt men ej på skadad hud Störd sensibilitet Risk för brännskada

2 2(5) Förskrivning 2.1 Vem kan förskriva? 2.2 Behovsbedömning Legitimerad sjukgymnast eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med erforderlig utbildning i behandling med TENS och med minst två dagars grundutbildning i TENS-behandling. Respektive verksamhetschef har det slutliga ansvaret för vem som får förskriva vad utifrån medarbetarens kompetens och verksamhetens uppdrag. Förskrivaren Gör funktions- och smärtanalys Försäkrar sig om att inga kontraindikationer finns Kontaktar ansvarig läkare vid oklarheter. 2. Prova ut, anpassa och välja specifik produkt Förskrivaren ansvarar för att stimulatorn är lämplig samt att patienten kan använda och hantera den på avsett sätt. Vad som anges om patient gäller också i tillämpliga delar om en assistent, en anhörig eller någon annan person använder stimulatorn på patienten. Om patienten är i behov av hjälp vid behandlingen skall aktuell person vara med vid utprovningen Förskrivaren gör utprovning av elektrodplacering och stimuleringstyp. Förskrivaren markerar elektrodplacering på bild (elektrodplaceringsschema). Vid utprovningstillfället skall patienten Erhålla komplett stimulator med tillbehör inkl leverantörens bruksansvisning Kopia på elektrodplaceringsschema Underteckna låneförbindelse och erhålla kopia på denna samt dokument kommentarer till lånevillkor. Utlåning av stimulator är tidsbegränsat till max 6 månader. Om patienten har god effekt av fortsatt TENS-behandling efter 6 månader bedöms patienten själv kunna ansvara för fortsatt egenbehandling utan uppföljning av hälso- och sjukvårdspersonal. För barn och ungdom med habiliteringsinsatser kan stimulator förskrivas för längre tid än 6 månader. Barn och ungdom = samma åldersgräns som för fri barnsjukvård.

3 (5) Instruera, träna och informera Instruktion, träning och information ges av förskrivaren vid utprovningstillfället. Vid utprovningen och inträningen skall patienten ges möjlighet att praktiskt få prova på- och avtagning av elektroder, förvaring av elektroder, hantera stimulatorn samt att göra enkel funktionskontroll av stimulatorn. Förskrivaren skall även gå igenom stimulatorns bruksanvisning med patienten. Övrig information till patienten: Tidplan för uppföljning Lånevillkor Vart vänder sig patienten när behandlingen inte ger avsedd effekt? Vart vänder sig patienten vid tekniska problem under lånetiden? 2.5 Följa upp och utvärdera funktion och nytta Ansvaret för uppföljning av TENS-behandlingen åligger den som provat ut stimulatorn. Om förskrivaren slutat övergår ansvaret till annan förskrivare av TENS på avdelningen/enheten enligt lokala rutiner. Generell tidplan för uppföljning: Inom 1 mån Telefonkontakt eller återbesök. efter utprovning Förskrivaren försäkrar sig om att stimulatorn fungerar, har avsedd effekt och att pat känner sig säker på hanteringen Fortsätta behandlingen eller återlämna stimulatorn? mån efter utprovning 6 mån efter utprovning Telefonkontakt eller återbesök. Förskrivaren försäkrar sig om att stimulatorn har avsedd effekt Fortsätta behandlingen eller återlämna stimulatorn? Telefonkontakt eller återbesök. Förskrivaren avslutar TENS-behandlingen. Stimulatorn återlämnas. Om patienten vill fortsätta behandlingen, efter 6 månader, erbjuder förskrivaren patienten att köpa utprovad stimulator för fortsatt egenvård. Patienten betalar ett schablonbelopp á 800 kr (ingen moms). Om förskrivaren är en privat sjukgymnast/läkare meddelar denne patientens geografiska vårdcentral som fakturerar patienten. Förskrivaren noterar i journalen att pat köper förskriven stimulator och att behandlingen övergår till egenvård. För barn och ungdomar med habiliteringsinsatser se punkt 2. sista stycket.

4 4(5) Avgifter för patienten Samma besöksavgifter gäller som för övrig hälso- och sjukvård. Se vårdavgiftshandboken! Om följande förbrukningsartiklar förslitits under lånetiden betalas nya av patienten: Nya elektroder Ny gel Nya kablar Nya batterier. 4. Hur finansieras TENS-stimulatorer inom Landstinget Dalarna? Användningen av handikapphjälpmedel skall bedömas integrerat med andra insatser inom hälso- och sjukvården. Där besluten tas skall kostnaden ligga. Kostnader för handikapphjälpmedel och därtill hörande tjänster budgeteras i de olika verksamheterna och jämställs med andra sjukvårdskostnader. I och med att det finns begränsade resurser skall dessa användas effektivt vilket innebär att onödiga besök och sjukresor skall undvikas tillika krånglig logistik. Privata sjukgymnaster och läkare, som har vårdavtal med Landstinget Dalarna, har möjlighet att förskriva stimulator. För information se dokumentet Hantering av kostnader för handikapphjälpmedel. Dessa grupper har samma förskrivaransvar som förskrivare anställda av Landstinget Dalarna. 5. Beställning, teknisk service och rutiner vid såld stimulator 6. Övrigt Se bilaga! 6.1 Styrande och vägledande dokument Hälso- och sjukvårdslagen Lagen om medicintekniska produkter Förskrivningsprocessen, Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelspolicy, Landstinget Dalarna * Hantering av kostnader för handikapphjälpmedel, LD * Utredning; Synsätt Ansvar finansiering, LD * *

5 5(5) Mallar & instruktioner 7. Arbetsgrupp Låneförbindelse och kommentarer till lånevillkor Elektrodplaceringsschema Bilaga Dessa riktlinjer har tagits fram av: Sussi Furugård Sjukgymnast Södra vårdblocket, Falu lasarett Marianne Brisell Sjukgymnast Rehab Centrum, Borlänge Karl Jönsson Sjukgymnast Habiliteringen, Borlänge Karin Koch-Schmidt Sjukgymnast Skönviks Rehab, Säter Gunnel Carlborg Plan sekr. LD Hjälpmedel Sten Rudman Hjm ingenjör LD Hjälpmedel Godkänd av: Kundteam hjälpmedel , Bilaga: 1) Beställning, teknisk service och rutiner vid såld stimulator 2) Elektrodplaceringsschema