Multilens 8-sidBb. SV Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken]"

Transkript

1 Multilens 8-sidBb. SV Sida 1 VI LÄR DIG MER OM Makuladegeneration [förändringar i gula fläcken]

2 Multilens 8-sidBb. SV Sida 2 Åldrande och ärftlighet är de vanligaste orsakerna Vad betyder makula och degeneration? Makula kallas på svenska för gula fläcken och är ett kvadratmillimeterstort område i den centrala delen av näthinnan. Näthinnan, som är ögats filmduk längst bak i ögat, innehåller synceller, stavar och tappar. Tapparna är koncentrerade till gula fläcken och de används för detaljseende och färgseende i bra ljus. När tapparna av olika skäl förstörs talar man om en degeneration. Stavarna, som framför allt finns utanför gula fläcken, används i skum belysning och i skymning. Då blir alla katter grå, eftersom stavarna inte har något färgseende. Syncellerna reagerar på ljus i ett mycket komplicerat kemiskt och fysikaliskt händelseförlopp. Nervsignalerna från tappar och stavar skickas via nervtrådar till syncentrum i hjärnbarken i bakhuvudet. Där omvandlas bilderna för att sedan sändas till flera andra centra i hjärnan för tolkning. Det är först då vi förstår vad vi ser. Men för att kunna se bra måste näthinnan och framför allt gula fläcken fungera på ett fullgott sätt. Gula fläcken eller makula är alltså det område i näthinnan, där bilden hamnar när vi fokuserar på något. Bilden som hamnar på gula fläcken blir skarp om ögat har ett normalt optiskt system, eller när ljusstrålarna bryts till en skarp bild med hjälp av glasögon eller kontaktlinser. Ett antal sjukdomar kan leda till makuladegeneration. Den vanligaste är åldersförändringar i gula fläcken. Åldersrelaterad makuladegeneration är den vanligaste orsaken till uttalad synnnedsättning hos personer över 60 år i hela västvärlden. Sjukdomen blir vanligare ju äldre vi blir. Cirka 10% av personer i åldersgruppen år har åldersförändringar i gula fläcken och cirka 30% i åldersgruppen år. Åldersförändringar i gula fläcken indelas i två former. En torr form, som är den allra vanligaste formen och drabbar cirka 85% av de som får sjukdomen, och en våt form som drabbar cirka 10-15%. Vid den torra formen finns idag ingen medicinsk behandling. Normal näthinna där man ser hur näthinnans kärl kommer upp ur synnerven. Pilen visar på den friska "gula fläcken" eller makula (som i verkligheten är gråaktig). 2.

3 Multilens 8-sidBb. SV Sida 3 AKTUELL FORSKNING SER LJUS I TUNNELN Plötsliga symtom. Vid den våta formen uppträder symtomen ofta relativt plötsligt. Raka linjer blir krokiga, bilden förvrängs, lässvårigheterna är märkbara och man kan se en fläck i synfältet. Det är då viktigt att bli undersökt av ögonläkare. Den våta formen leder ofta till en uttalad synnedsättning. Orsaken till de allvarliga synförändringarna vid den våta formen är att nybildade kärl uppträder under gula fläcken. De nybildade kärlen är sköra. De läcker och blöder lätt och ger upphov till en svullnad i gula fläcken. Detta leder senare till att ett stort ärr uppkommer i gula fläcken Ett stort antal synceller går då under. En näthinna med våta åldersförändringar, där man ser att gula fläcken är grågul och med blödning. Detaljseendet försvinner helt eller delvis. Ärftlighet De ärftliga makulasjukdomarna bör utredas på sjukhus med elektrofysiologisk utrustning och med rådgivning av ögonläkare med särskilda kunskaper om ärftlighet, genetik. Genom att ta reda på hur ärftlighetsgången för en sjukdom är kan man om man så vill planera hur och på vilket sätt man för sjukdomen vidare. Till en mindre grupp av patienter med våt makuladegeneration kan man idag erbjuda behandling. Ligger de nybildade kärlen en liten bit ifrån gula fläckens centrum kan kärlen stängas med laser. Ett ärr uppstår dock på platsen för behandlingen. Risken för att nya kärl skall uppträda efter behandlingen är dock relativt stor. Tack vare nya forskningsresultat kan nybildade kärl under centrum av gula fläcken behandlas med en mindre destruktiv metod s.k. fotodynamisk behandling. Ett färgämne sprutas in i kroppen. Detta ansamlas i de nybildade kärlen, som sedan belyses med ett svagt laserljus, som aktiverar färgämnet. En process sätts igång som leder till att de nybildade kärlen stängs. Behandlingen måste nästan alltid upprepas. Med denna metod kan man i många fall bevara synskärpan och förhindra en fortsatt försämring. Forskning pågår för att få bättre förståelse för hur sjukdomen uppkommer. Man letar efter orsakerna till sjukdomen och flera olika riskfaktorer studeras. Forskning och utveckling av optik, förstorande TV-system och aktiv synträning har från svensk sida varit mycket framgångsrik och lett till att den svenska modellen för synrehabilitering spridits i många länder. 3.

4 Multilens 8-sidBb. SV Sida 4 Åldersförändringar leder inte till blindhet Ett bra besked för människor med alla former av åldersförändringar i gula fläcken är att man nästan alltid behåller sidoseendet och därmed ledsynen. Men det finns fler sjukdomar som kan drabba makula, t ex ärftliga och inflammatoriska tillstånd. De kan också leda till störningar i det centrala seendet. Även sjukdomar som drabbar synnerven kan ge ett centralt bortfall, ett så kallat centralt scotom. Alla former har det gemensamt att de orsakar störningar i detaljseendet, ofta finns användbara synrester kvar på sidorna. Vid åldersförändringar finns ofta flera stadier. När båda ögonen drabbats av åldersförändringar i gula fläcken uppstår ofta problem i det praktiska livet. Det är då viktigt att få hjälp i form av bra ljus och förstoring. 4.

5 Multilens 8-sidBb. SV Sida 5 Första stadiet: När små öar i gula fläcken i båda ögonen förstörts blir det svårt att se i vissa situationer. Siffrorna i ett tal faller bort, en bokstav försvinner i ett ord eller en linje, en dörrkarm och en tavelram får ett hål mitt i eller ser avbruten ut. Det går dock fortfarande att läsa ganska långt ner på bokstavstavlan hos ögonläkaren och optikern. På det här stadiet är det bra att använda ett förstoringsglas, men framför allt är god belysning mycket bra för att hålet i bilden ska märkas mindre. Förstoringsglaset kan också monteras in i en glasögonbåge. De ordinarie läsglasögonen byts helt enkelt mot ett par starkare läsglas som ger en tydligare och förstorad bild på näthinnan. Konsekvensen blir att man får hålla texten närmare än förr, kanske på cm avstånd jämfört med cm i vanliga fall. tagit skada eller dött (atrofierat, säger ögonläkaren). Patienter med den våta formen av åldersförändringar klagar över bildförvrängning. Raka linjer är krokiga och det kan vara mycket störande. Nu får man sätta sig närmare TVn, och det är inte skadligt för ögonen att sitta någon meter framför TV-apparatens bildskärm. Man får också gå närmare andra föremål man vill se bättre. Man får använda ännu starkare läsglasögon, som förstorar bilden ett par, tre gånger och ger ett läsavstånd på 8-15 cm. Det är egentligen det korta avståndet som ger förstoringen och de starka glasen som gör bilden tydlig på näthinnan. Ofta används båda ögonen men så småningom övergår man till att läsa med det bästa ögat. Specialutprovade läsglasögon, förstoringsglas samt kikare och bra belysning för avståndsseende är naturliga hjälpmedel på det här stadiet. Andra stadiet: Det går fortfarande att läsa ett par tre rader ner på bokstavstavlan, men det är uppenbart mycket svårare att läsa tidningar, se texten på TV eller detaljer på längre håll. Nu har mycket fler tappar Tredje stadiet: När man inte längre kan läsa översta raden på bokstavstavlan är så gott som hela makulaområdet ur funktion. Man har då ett centralt bortfall eller ett centralt scotom. Ofta inträder detta stadium när ett ärr bildats i gula fläcken och tapparna inte längre kan sända ljussignaler till hjärnan. Nu måste man lära sig att läsa på ett nytt sätt och hålla mycket nära. Eller använda ett förstorande TV-system. 5.

6 Multilens 8-sidBb. SV Sida 6 När synskärpan sjunker behöver man specialglas med extra förstoring. De här glasögonen har inslipat prisma som gör det lättare att läsa på ett kortare avstånd med båda ögonen. Förstoringsglas med belysning är ett bra hjälpmedel när man tillfälligt behöver se mycket liten text, t.ex. läsa priser i affären. Men kan bli tröttsamt vid läsning av längre avsnitt och hela böcker Filterglas som blockerar det blå ljuset skyddar näthinnan, vilket minskar risken för utveckling av åldersförändringar i gula fläcken. De höjer också synkomforten genom ökad kontrast. Genom att kombinera två starka positiva glas på rätt sätt i ett linssystem blir bilden extra kraftigt förstorad och knivskarp ända ut i kanten. Man kan då lättare lära sig att läsa excentriskt - vid sidan av gula fläcken. Prova ut och träna avancerad optik På det tidiga stadiet räcker det med att göra läsglasögonen lite starkare, så att texten förstorars. Då behöver man bara lära sig att hålla texten lite närmare ögonen samtidigt som belysningen bör förbättras. Det känns lite ovant i början eftersom man är van sedan många år att hålla på cm. När man måste hålla på cm avstånd rekommenderas att man använder specialoptik med både förstorande effekt och prismor, som gör det möjligt att hålla nära och kunna se med båda ögonen samtidigt. När man måste hålla ännu närmare kan man bara använda det bästa ögat. Man sätter för det andra ögat så att inte bilden från det sämre ögat ska störa läsningen med det bästa ögat. När hela makula är borta, då måste man i stället träna på att använda näthinnan utanför gula fläcken för att kunna se och läsa. För att kunna placera bilden utanför gula fläcken måste man bestämma och lära sig att se ovanför, under eller vid sidan av det man vill betrakta. Det kallas 6.

7 Multilens 8-sidBb. SV Sida 7 TIO TIPS I VARDAGEN excentrisk fixation och går att lära sig ganska naturligt. Utanför gula fläcken är näthinnan frisk, men där sitter inte tapparna lika tätt. Därför är synskärpan där sämre och man förstorar bilden för att kompensera den låga synskärpan. Man måste alltså träna på att se vid sidan av (oftast ovanför) föremålet och förstora genom att använda starka läsglas. När man läser bör man vänja sig vid att röra texten framför det starka läsglaset utan att förlora det exakta läsavståndet. För att klara av att läsa på det här nya sättet uppnås bättre resultat med synträning. Många, både äldre och yngre, klarar av att läsa riktigt bra med den här metoden om de får ett antal timmars träning tillsammans med en synpedagog. Skulle det vara för ansträngande eller tröttande kan man istället förstora bilden med ett förstorande TV-system, där man lägger texten eller bilden på ett rörligt läsbord och förstorar den via en videokamera på bildskärmen. 1. Slösa med bra belysning. Använd gärna lysrör som inte bländar. 2. Det finns telefoner, vågar och räknedosor med extra stora siffror. 3. Skäms inte för ditt korta läsavstånd. Det är din rätt att vara lite annorlunda. 4. En liten kikare för ett eller båda ögonen hjälper dig att se gatuskyltar. 5. Sitt någon meter från TV-skärmen hemma. Sätt gärna upp den på ett högre bord så att du kan sitta bekvämt, se nära och bra. 6. Det är inte farligt att använda ögonen, även om man ser dåligt. Rökning är däremot skadligt. 7. Om du ska läsa en bok finns både talböcker för synskadade på biblioteket och kassettböcker att köpa. Unna dig nöjet att lyssna på en bok. 8. Ha alltid ett förstoringsglas eller de starka läsglasögonen i fickan för tillfällig avläsning i en butik eller för att kontrollera numret på biljetten. 9. Våga väg dig med hjälp av en våg med syntetiskt tal. När man vill läsa text och se på bilder utan hjälp av stark optik kan man förstora med hjälp av ett förstorande TVsystem (CCTV). 10. I starkt solljus rekommenderas solglasögon, eventuellt med gulaktigt färgfilter som filtrerar bort det blå och ultravioletta ljuset. Många tycker också att kontrasten och synupplevelsen förstärks med gulfilter. 7.

8 Multilens 8-sidBb. SV Sida 8 Testa din gula fläck så här! Titta med ett öga i taget på pricken i rutmönstret på ca 30 cm avstånd. Använd vanliga läsglasögon. Om linjerna kröker sig eller du upplever att det finns ett hål i mönstret kan det vara idé att beställa tid hos en optiker eller en ögonläkare. Optikern remitterar dig vidare om han eller hon uppfattar att du behöver medicinsk behandling. Mer information I varje landsting finns åtminstone en syncentral. Den är ofta kopplad till ögonsjukvården. Du får remiss till syncentralen från din ögonläkare. Om du har förändringar i gula fläcken och inte får fullgod synskärpa hos din optiker kan han eller hon remittera dig till en ögonläkare, som kan ta ställning till om din speciella makuladegeneration går att behandla. Den här informationsskriften är skriven och utgiven i samarbete mellan: Krister Inde, synpedagog och redaktör. Birgitta Bauer, ögonläkare. Jörgen Gustafsson, leg optiker samt Multilens i Mölnlycke.

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS April 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.11 1 DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER Anita Robertson,

Läs mer

Albinism Nyhetsbrev 325

Albinism Nyhetsbrev 325 Nyhetsbrev 325 Ågrenska arrangerar veckovistelser för familjer som har barn och ungdomar med medfödda, sällsynta sjukdomar och syndrom. Verksamheten, som vänder sig till hela familjen, ger föräldrar, barn

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

nya Rehabutredningen, sid 6 Flyt i Louisville, sid 20 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 1 2012

nya Rehabutredningen, sid 6 Flyt i Louisville, sid 20 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 1 2012 nya Nr 1 2012 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering När Margareta ser bäst använder hon excentrisk fixation, sid 14 Rehabutredningen, sid 6 Flyt i Louisville, sid 20 nya

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Hur fungerar våra sinnen?

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Hur fungerar våra sinnen? Aktuellt om Vetenskap & hälsa Hur fungerar våra sinnen? Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset i Lund & Universitetssjukhuset MAS vid Region Skåne

Läs mer

Att ha en synnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare

Att ha en synnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare Att ha en synnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare 1 2 Samarbetet med Arbetsförmedlingen har alltid varit bra Bild: Mats Åstrand Rakt genom Gävles centrum går Drottninggatan.

Läs mer

DINA ÖGON. Tårvätska torkar snabbare framför datorn. Slipp glasögon

DINA ÖGON. Tårvätska torkar snabbare framför datorn. Slipp glasögon ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

Optik för synsvaga människor

Optik för synsvaga människor DOKTORSAVHANDLING CERTEC, LTH NUMMER 1:2004 Jörgen Gustafsson Optik för synsvaga människor Avdelningen för rehabiliteringsteknik Institutionen för designvetenskaper Lunds tekniska högskola 2 optik för

Läs mer

Dnr Dpl 2011/ON076 735. Riktlinjer för kost och nutrition på särskilda boenden inom vård och omsorg

Dnr Dpl 2011/ON076 735. Riktlinjer för kost och nutrition på särskilda boenden inom vård och omsorg Dnr Dpl 2011/ON076 735 Riktlinjer för kost och nutrition på särskilda boenden inom vård och omsorg Antagen av omsorgsnämnden den 18 april 2011 Innehållsförteckning Mat en del av omvårdnaden...4 Kost och

Läs mer

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013.

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. År 1871 publicerade Theodor Karl Gustav von Leber, professor i Göttingen i Tyskland,

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Bågar i konstens tecken. Möt Rickard Olsson. Allt om gula fl äcken TÄVLING. Vinn glasögon inklusive synundersökning VI VISAR VÅRENS BÅGAR

Bågar i konstens tecken. Möt Rickard Olsson. Allt om gula fl äcken TÄVLING. Vinn glasögon inklusive synundersökning VI VISAR VÅRENS BÅGAR EN TIDNING OM GLASÖGON, BÅGAR, KONTAKTLINSER OCH SYN, NR 1 2008 Bågar i konstens tecken VI VISAR VÅRENS BÅGAR Möt Rickard Olsson GÅR HEM I BÅDE SLOTT OCH KOJA Allt om gula fl äcken NY TEKNIK HITTAR SJUKDOMEN

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing ÖGON

Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing ÖGON Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR barncancerfonden 1 VI KÄMPAR FÖR LIVET Innehållsförteckning ADRESSER Cancer hos barn och tonåringar har utarbetats av Olle Björk, professor i barnonkologi vid Karolinska

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Läsplattor är gjorda för att läsa på

Läsplattor är gjorda för att läsa på Läsplattor är gjorda för att läsa på om skillnaden mellan dataskärmar, läsplattor, surfplattor och smartphones? Gustaf Öqvist Seimyr, är doktor i datorlingvistik och expert på ögonrörelsemätningar, vid

Läs mer

.nu. Vårnyheter. Vad händer i din Contacta-butik. Linsnyheter. Vinn nya solglasögon till våren! www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 1 2007

.nu. Vårnyheter. Vad händer i din Contacta-butik. Linsnyheter. Vinn nya solglasögon till våren! www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 1 2007 .nu Kundmagasin Nummer 1 2007 Vårnyheter Vad händer i din Contacta-butik Linsnyheter Vinn nya solglasögon till våren! www.contacta.nu För syns skull! Kan man kombinera mode och flärd med optikerexpertis

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Marfans Syndrom. God Jul och Gott Nytt År! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 4 / 2011

Marfans Syndrom. God Jul och Gott Nytt År! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 4 / 2011 ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 4 / 2011 God Jul och Gott Nytt År! Kallelse till Årsmöte, Ung med Marfans syndrom Sällsynta

Läs mer