Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd"

Transkript

1 Dokumenttyp Rutin Dokumentägare Christina Norlén, Lena Steffner Starrin Ansvarig verksamhet Division HHR och Smärtcentrum 1 Fastställare Revision Giltig fr.o.m. Antal sidor 7 Giltig t.o.m. Jan Hultbäck och Caroline Thunell Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd Gäller för: Landstinget i Värmland Förskrivare Legitimerad sjukgymnast eller annan hälso-och sjukvårdspersonal med erforderlig utbildning i behandling med TENS och med grundutbildning i TENS-behandling. Respektive verksamhetschef har ansvaret för vem som får förskriva vad utifrån med- arbetarens kompetens och verksamhetens uppdrag. Målgrupp TENS-stimulator kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta smärttill- stånd. TENS används som komplement eller som alternativ till annan smärtlindrande behandling. För att kunna använda TENS krävs att patienten själv eller annan person i omgivningen kan hantera TENS-apparaten. Behovsbedömning Gör funktionsbedömning och smärtanalys. Morfinliknande läkemedel minskar effekten av TENS behandling på grund av ned- satt förmåga till endorfinfrisättning Kontakta ansvarig läkare vid oklarhet. Indikationer Muskel- och ledsmärta Sårläkning Angina pecrotis Smärtor vid graviditet och förlossning Neurogen smärta Illamående Menstruationssmärtor Försiktighet vid följande tillstånd Tortyroffer Kraftigt nedsatt känsel Kognitiva svårigheter Beröringsallodyni Skör eller skadad hud Barn Titel Revision Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd 1 Giltig t.o.m (7)

2 Kontraindikationer Patienter med pacemaker Stimulering över halsens framsida Graviditet före vecka 20 Lymfödem Prova ut, anpassa, välj specifik produkt En noggrann utprovning av elektrodplacering och stimuleringstyp ska alltid föregå utlåning av stimulatorn. Elektrodplaceringsschema kan fyllas i. Patientens behov styr valet av apparat. Är patienten i behov av assistans vid användning av apparaten bör denna person vara med vid utprovningen. Utlåning av TENS-stimulator är tidsbegränsat till max 6 månader. Om patienten har god effekt av fortsatt TENS-behandling bedöms patienten själv kunna ansvara för fortsatt egenbehandling utan uppföljning av hälso- och sjukvårdspersonal. Instruera, träna och informera Instruktion, inträning och information ges av förskrivaren vid utprovningstillfället. Information till patienten Låneförbindelse-blankett/låneförbindelse i websesam Bruksanvisning Informationsblad DJO Tidsplan för uppföljning Lånevillkor såsom begränsad lånetid, eget ansvar köpa extra elektroder och batterier Vart man vänder sig om behandlingen inte ger avsedd effekt Vart man vänder sig vid tekniska problem med TENS-apparaten under lånetiden Registrering De förskrivare som har websesamlicens registrerar förskrivningen i websesam. Länk till websesam finns på Hjälpmedelsservice interna hemsida. Övriga förskrivare fyller i beställning av TENS-apparat via blankett på Hjälpmedelsservice hemsida och skickar till Hjälpmedelsservice. Hjälpmedelsservice handlägger beställningen och skickar förskrivaren TENS-apparaten, till adress dit internposten når. För privata vårdgivare i Karlstad finns en överenskommelse om att de eller patienten hämtar på Hjälpmedelsservice Påfyllnad av förråd Önskemål om påfyllnad till förråd av TENS-apparater görs via mejl till Det är inte möjligt med automatisk påfyllnad av förråd från Hjälpmedelsservice i nuläget. 2 (7)

3 Följa upp och utvärdera funktion och nytta Ansvaret för uppföljning av TENS-behandlingen åligger utprovaren av TENSapparaten. Om förskrivaren slutat övergår ansvaret till annan förskrivare av TENS på enheten. För de enheter som har websesamlicens finns ett uppföljningsstöd via Hjälpmedelsservice interna hemsida. En TENS-webSesamansvarig per enhet har tillgång till rapporten. Två olika rapporter finns, dels rapport på vilka apparater som finns på enhetens lager och dels en rapport för att se vilka patienter som har förskrivna TENS-apparater och hur länge den varit utlånad. Hjälpmedelsservice skickar regelbundet brev till patienter där lånetiden gått ut och meddelar att apparaten ska återlämnas. I brevet står också att ej återlämnad apparat faktureras. Generell tidsplan för uppföljning Inom 4 veckor Telefonkontakt eller återbesök Patienten fyller under perioden i Protokoll för TENS-utprovning Uppföljning av TENS efter fyra veckor fylls i. Förskrivaren försäkrar sig om att stimulatorn fungerar, har avsedd effekt och att patienten känner sig säker på hanteringen. Bedömning om fortsatt behandling eller återlämning av apparat. 3 månader efter utprovning Telefonkontakt eller återbesök Uppföljning av TENS efter 3 månader fylls i. Förskrivaren försäkrar sig om att stimulatorn fungerar, har avsedd effekt och att patienten känner sig säker på hanteringen Bedömning om fortsatt behandling eller återlämning av apparat. 6 månader efter utprovning Om patienten vill fortsätta behandlingen, efter 6 månader övergår behandlingen till egenvård. Patienten får då köpa egen TENSapparat. 3 (7)

4 Retur Förskriven TENS-stimulator återlämnas komplett via förskrivaren eller direkt till Hjälpmedelsservice. Avregistrering sker när Hjälpmedelsservice erhållit apparaten. Reparationer TENS-apparater som inte fungerar skickas för reparation till Hjälpmedelsservice, förskrivaren ombesörjer och registrerar ny apparat till patienten. Utbildning och kompetens Smärtcentrum tillsammans med Hjälpmedelsservice planerar utbildning vid behov. Arbetsgrupp som utarbetat denna vårdrutin ansvarar för fortsatt uppdatering av vårdrutinen och tillsammans med Hjälpmedelsservice för sortimentsurval. Hantering av TENS-apparater Hjälpmedelsservice ansvarar (från och med ) för att tillhandahålla TENSapparater, till enheter som bedriver vård på uppdrag av Landstinget i Värmland. I uppdraget ligger att ansvara för inköp, hantera beställningar, utleverans, returhantering och rekonditionering. TENS-hanteringen sköts via IT-stödet Sesam och websesam. Försäljning av TENS-stimulator (2013 års priser) Patienter som vill köpa loss TENS-apparater faktureras enligt nedan: Dumo, neurostal och easy som alla är äldre än 10 år ska kunna köpas loss för 375 kronor inklusive moms. Primo 875 kronor inklusive moms. Primo pro 2450 kronor inklusive moms (ingår en laddare och batterier). Referenser SBU rapport Metoder för behandling av långvarig smärta Cefars hemsida: Utarbetad av: Ulrica Svensson, Lena Steffner Starrin, Erica Lind, Christina Norlén, Ingela Svensson 4 (7)

5 Protokoll för TENS-utprovning Personnummer: Datum: Namn: Hur ofta har Du använt TENS under dygnet? Ange antal gånger Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Hur påverkas smärtan under TENS-behandlingen? Ökar = 1 Oförändrad = 2 Minskar = 3 Ingen smärta = 4 Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Hur lång tid kvarstår eventuell förbättring efter att stimulatorn stängts av? Ange antal timmar Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 5 (7)

6 Uppföljning av TENS efter fyra veckor Personnummer: Datum: Namn: Markera med X 1. Har din aktivitetsnivå förändrats under behandlingsperioden med TENS, jämfört med tidigare? Minskat mycket 2. Om du använder smärtlindrande medicin, har Din förbrukning Minskat mycket 3. Hur upplever Du smärtan efter denna behandlingsperiod med TENS? Lindrats mycket Lindrats lite 6 (7)

7 Uppföljning av TENS efter 3 månader Personnummer: Datum: Namn: Sätt ett X i den ruta som passar bäst 1. Hur påverkas smärtan under pågående TENS-behandling? 2. Hur lång tid kvarstår smärtlindringen Efter att stimulatorn stängts av Smärtfri Smärtan minskar mycket Smärtan minskar något Smärtan är oförändrad Smärtan ökar Mer än 24 timmar 4-24 timmar Mindre än 4 timmar Inte alls, enbart under stimuleringen 3. Hur ofta använder Du TENS? Flera gånger dagligen En gång om dagen Några gånger per vecka Några gånger per månad Oregelbundet 4. Har Din aktivitetsnivå förändrats under behandlingsperioden med TENS, jämfört med tidigare? Aktivitetsnivån har 5. Om Du använder smärtlindrande medicin, har Din användning 6. Hur upplever Du besvären under denna behandlingsperiod med TENS, jämfört med innan behandlingen påbörjades? Smärtan/besvären har Minskat mycket Inte förändrats Minskat mycket, tar inte längre regelbundet Förbättrats Inte förändrats Försämrats 7 (7)

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) 2008-0-19 TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta

Läs mer

Vårdriktlinjer vid egenbehandling mot smärta med TENS.

Vårdriktlinjer vid egenbehandling mot smärta med TENS. Vårdriktlinjer vid egenbehandling mot smärta med TENS. Rutiner för utlåning av stimulator för Transcutan Elektrisk Nerv Stimulering Gäller för Samtliga legitimerade sjukgymnaster inom Örebro läns landsting.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

Interimistisk vägledning för 2010-2011

Interimistisk vägledning för 2010-2011 Interimistisk vägledning för 2010-2011 angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet 2010-2012 mellan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL VID FUNKTIONSHINDER...1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2 Tillbehör...2

Läs mer

Medicinska behandlingshjälpmedel och kosmetiska proteser

Medicinska behandlingshjälpmedel och kosmetiska proteser Medicinska behandlingshjälpmedel och kosmetiska proteser Innehållsförteckning Specifik tillämpning för området 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 03 Hjälpmedel för andningsbehandling 04

Läs mer

RIKTLINJER 1 (34) 2013-01-01

RIKTLINJER 1 (34) 2013-01-01 HEBY100 v 1.0 2005-11-28 RIKTLINJER 1 (34) 2013-01-01 Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Heby kommun Storgatan 3 0224-360 00 0224-312-87 www.heby.se 366-5114 212000-2049 744 88

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Grundläggande förutsättningar

Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar Bakgrund ansvarsfördelning kommun - landsting Kommunerna i Örebro län ansvarar för omvårdnadshjälpmedel som behövs för att vårda människor med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Äldre och handikappomsorgen Skara kommun ÅR 2010 Reviderad år 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FLIK ALLMÄNT När behov uppstår av medicinteknisk produkt Rutin för

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland Gäller från 2015-01-01. Bok 2 Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken för Västmanland Gäller från 2015-01-01. Bok 2 Hjälpmedelscentrum Hjälpmedelshandboken för Västmanland Gäller från 2015-01-01 Bok 2 Hjälpmedelscentrum Den här boken innehåller information om Hjälpmedelscentrums ansvarsområde och Västmanlands regelverk för förskrivning

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Lena karlsson HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL FÖR PRODUKTOMRÅDENA hörselskada kognitivt stöd och kommunikation medicinsk behandling ortoser, proteser och skor rörelsehinder synskada Handbok

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel i Landstinget Västernorrland och i länets kommuner

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel i Landstinget Västernorrland och i länets kommuner Riktlinje 2014-09-26 Hjälpmedelskommittén 1 av 36 Gäller fr.o.m Gäller t.o.m Granskat av Processägare Katarina Funseth (kfh001) Gäller för Landstinget och kommunerna i Västernorrland Sammanfattning /Beskrivning

Läs mer

Praktisk tillämpning av Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård SOSFS 2009:6 (M och S)

Praktisk tillämpning av Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård SOSFS 2009:6 (M och S) Praktisk tillämpning av Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård SOSFS 2009:6 (M och S) Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget

Läs mer

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER REGION STOCKHOLMS INNERSTAD MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTE RSKOR MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILITERING Sid 1 (21) UTFÄRDAD 2005-07-01 REVIDERAD 2013-03-05 HANDBOK STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA

Läs mer

Konsumentprodukter som hjälpmedel. En handbok för hälso- och sjukvården

Konsumentprodukter som hjälpmedel. En handbok för hälso- och sjukvården Konsumentprodukter som hjälpmedel En handbok för hälso- och sjukvården Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Ulla-Britt Blomquist och Manólis Nymark Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist Illustrationer:

Läs mer

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Verksamhetschefer och MAS/MAR i Södertörn Stockholms län och Gotland Riktlinjer och rutiner om MTP gemensamma

Läs mer

Grundläggande förutsättningar

Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar Bakgrund ansvarsfördelning kommun - landsting Vid Ädelreformen 1992 överfördes ansvaret för långvarig vård och service av medicinsk karaktär i hemmet från landstinget till

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015. Bok 1 Allmän del

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015. Bok 1 Allmän del Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015 Bok 1 Allmän del 1 VÄLKOMMEN TILL HJÄLPMEDELS- HANDBOKEN BOK 1 ALLMÄN DEL Det finns en gemensam hjälpmedelspolicy för Landstinget Västmanland och länets kommuner

Läs mer

Jerry Mähler Verksamhetschef HSL 29 Marina Jones Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Jerry Mähler Verksamhetschef HSL 29 Marina Jones Medicinskt ansvarig sjuksköterska Patientsäkerhetsberättelse för hälso- och sjukvård i kommunens särskilda boenden 2012 Jerry Mähler Verksamhetschef HSL 29 Marina Jones Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND...

Läs mer

Sidan Administrera vårdenhet... 2 Skapa patient som ska behandlas med NOAK... 4 Nya eller uppdaterade sidor för NOAK stödet... 7

Sidan Administrera vårdenhet... 2 Skapa patient som ska behandlas med NOAK... 4 Nya eller uppdaterade sidor för NOAK stödet... 7 Innehåll Sidan Administrera vårdenhet... 2 Skapa patient som ska behandlas med NOAK... 4 Nya eller uppdaterade sidor för NOAK stödet... 7 Startsidan... 8 Lista kreatininuppföljningar att hantera... 8 Lista

Läs mer