Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)"

Transkript

1 Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har gjort förändringar i avtalen när det gäller husläkarverksamhet Landstingets förändringar gäller i basal hemsjukvård och enstaka hembesök (=begrepp som inte finns i kommunen). Besök i boende LSS 9.8 och 9.9 ingår inte fr o m den 1 oktober 2015 från distriktssköterskor. Läkarinsatserna är det inga förändringar för. Samverkan läkare och kommunens sjuksköterskor har man försökt puffa för i avtalsskrivningen. Kvällar nätter och helger, idag har landstinget flera olika avtal i länet med vårdgivare. Det har varit få insatser hittills - ingår inte från och med 1 oktober. Primärvård Rehabs insatser (av sjukgymnast och arbetsterapeut) ska inte utföras i hemmet fr. o m oktober (men kan utföras på mottagningen för målgruppen). När det gäller dietister är detta ansvar kvar hos landstinget. Jourläkarbilen avropas av 1177, kopplingen till LSS verksamheten ändras inte. Direktnummer till 1177? (Elisabeth tar med frågan till HSF). HSF har informerat verksamhetschefer på husläkarmottagningarna och det finns information om förändringarna på Vårdgivarguiden. Ingen gemensam samtyckesblankett kommer att tas fram inom landstinget. Andra avtal (specialavtal) När det gäller Ösmohemmet och Safiren görs avtalen om. 1 (5)

2 Informationen till privata utförare väldigt viktig påpekar Elisabeth, Se bra information om förändringen på Vårdgivarguiden! HJÄLPMEDEL Se Marikas bilder som bifogas. Rutiner för hur testmaterial vid diabetes och näringsprodukter ska rekvireras efterfrågas. Marika meddelar att HSF kan ta fram rutiner enligt önskemål i dag. När det gäller kostnadsansvar så säger Marika att man inte ska jämföra kostnadsansvar för läkemedelsnära produkter med den ansvarsfördelning som beslutats när det gäller Särskilda boenden för äldre. Det som Marika redovisar gäller inom LSS! Dyra, komplicerade hjälpmedel som idag är landstingets ansvar men som kommer att gå över till kommunernas ansvar den 1 oktober 2015 har diskuterats både i sakkunniggruppen och arbetsgruppen för hjälpmedel. Det rekommenderas att dessa hjälpmedel går över till kommunens kostnadsansvar och därefter får kommunerna ta ställning om de vill att brukaren ska ha kvar hjälpmedlen eller om de ska lämnas åter. Förskrivningsansvaret för uppföljning för varje förskrivet hjälpmedel övergår från landstinget till kommunerna men det viktigt att detta sker korrekt i varje enskilt fall. Uppföljningsansvaret ligger kvar på landstingets förskrivare tills överföring av uppföljningsansvaret har skett. Det finns dock många hjälpmedel som är förskrivna där uppföljningsansvaret har avslutats. Hyresavtal som landstinget har om hjälpmedel med hjälpmedelscentralsleverantörerna går inte automatiskt över till kommunerna. CARPE VAD KAN DE TA FÖR UPPDRAG? SAMVERKAN? Maila önskemål om utbildningsinsatser, fortbildning o dyl. till Carpe Forum; Beslut om vad som kan erbjudas tas i Carpe Forums styrgrupp. 2 (5)

3 SOLNA MED FLERA NORDVÄSTKOMMUNER HÅLLER JUST NU PÅ ATT MERA SPECIFIKT RÄKNA FRAM KOSTNADER FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Den överförda kostnaden för hälso- och sjukvård i boenden beräknas till i genomsnitt 46 kronor per dag, motsvarande siffra för daglig verksamhet är 8 kronor per arbetsdag. Några kommuner t ex Stockholm avser att bygga upp en verksamhet och erbjuda hälso- och sjukvård gratis medan andra kommuner ger ersättning till utförare så de kan köpa antingen av kommunen eller av annan privat utförare. En kommun får enligt kommunallagen inte utföra tjänster åt privatperson folkbokförd i annan kommun vilket komplicerar Stockholms stads lösning. Det finns två sorters köp som utförarna kan beställa; a. köp vid varje tillfälle b. köp av abonnemang t ex fast pris per månad. Kommunen har ett ansvar för att hälso- och sjukvårdsansvaret ingår i de beslut om bostad med särskild service och daglig verksamhet som fattas. Detta gäller oavsett var boendet finns och vem som är utförare. KORTTIDSBOENDE FÖR BARN OCH VUXNA Mottagningar i närheten av korttids får ibland önskemål om delegeringar men har inte kunskap om berörda individer. Om inte individen är listad där så har husläkarmottagningen inte med automatik information. Det är därför viktigt att samverka kring dessa individer. I första hand ska mottagningen där patienten är listad kontaktas. De får i sin tur göra bedömning om vidare hantering. Viktigt också att biståndshandläggaren vid beslut hör efter om hälso- och sjukvårdsinsatser så att detta kan lösas innan individen är på korttidsboendet. Egenvårdsbeslut måste också observeras vid korttidsboende. BOENDE I LSS-VERKSAMHET KAN DE HA KONTAKTEN KVAR I PRIMÄRVÅRDEN? Normaliseringsprincipen rätten att välja, men gäller inte om man inte kan ta sig till mottagning. 3 (5)

4 Distriktssköterskan gör inte besök i hemmet. Det gäller också rehab-mottagning (t ex nya målgrupper med neuropsykisk problem) Haninge de allra flesta får sin Hälso- och sjukvård av den kommunala organisationen. Kontinuiteten, personkännedom är positiv. Dirk påpekar att det inte är hemsjukvården som kommunen tar över att utföra utan hälso- och sjukvården enl. HSL 18. Begreppen hemsjukvård och enstaka hembesök som landstinget ibland använder hör absolut inte hemma här (inom LSS). Önskemål om att förtydliga vad normaliseringsprincipen innebär framförs. FÅR DEN SPECIALISERADE HABILITERINGEN INTE GÅ UT I HEMMEN? Jo säger HSF här är ingen förändring. Den specialiserade habilitering är oförändrad hos landstinget. ANDNINGSHJÄLP I HEMMET Finns fem avtal om enskilda personer i länet; Safiren, Tyresö, Skarpnäck, Dalstigen, Kullstigen. KOMBIKA-KODER, VILKA UPPGIFTER BEHÖVS? Marika meddelar att hon skickat ut förfrågan om Adresser (egen regi och privata) för att finna var hjälpmedlen finns idag. Det kommer senare att skickas ut en förfrågan om vem som kommer att förskriva hjälpmedel så att den förskrivande enheten kan få en kombikakod för förskrivning samt uppgifter på vem som ska kontaktas i respektive kommun/boende för att få ett godkännande för betalning vid förtroendeförskrivning från landstinget. FÖRTYDLIGANDE KRING ANNAN SÄRSKILD ANPASSAD BOSTAD Detta är ingen särskild boendeform och berörs alltså inte av förändringen. PERSONLIG ASSISTANS I LSS-BOENDE Förekommer i några fall trots att det egentligen inte är lagligt. 4 (5)

5 KLOCKAN ELLER DEN 1 OKTOBER? HSF undersöker och återkommer i frågan. SAMVERKAN ÖNSKAS MEDDELAR VAXHOLM Täby och Värmdö meddelar att det inte skulle vara omöjligt! REKRYTERING AV SJUKSKÖTERSKOR FINNS DET SJUKSKÖTERSKOR ATT REKRYTERA? Stockholm m fl. har startat rekryteringen och funnit att det faktiskt finns flera intresserade. INFORMATION TILL BRUKARE, GODE MÄN, OMSORGSGIVARE OCH SJUKVÅRDSUTFÖRARE Exempel från; Sollentuna (finns på hemsidan) Solna och Södertälje har också gått ut med information till flera olika målgrupper. HSF påpekar vikten av att kommunen inte får glömma att informera respektive vårdcentral. KSL och HSF planerar, efter önskemål, för ett nytt dialogmöte i början av september. Till detta bjuds dagens deltagare in, kontaktperson, sakkunniga men även ekonomer från kommunerna. En punkt på mötet blir att Solna redovisar sina beräkningar. 5 (5)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström

Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström Projektägare: FoU Seniorium Rapport 2011:01 Sammanfattning När en patient som är färdigvårdad på sjukhus och ska skrivas ut så

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-15 AN-2012/825.739 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer