Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band"

Transkript

1 Handikappverksamheten Kommunikationscentrum Länssjukhuset Ingång 4, målpunkt K Tfn: Fax: Texttelefon: Broschyren finns inläst på band Produktion & layout: Närsjukvårdens Kommunikationsteam Foto: Anders Rick, Patrik Leonardsson, Martina Thalwitzer Tryck: xxxx 0905 Hjälpmedelsguide

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR TEKNISKA HJÄLPMEDEL?... 5 Barnhjälpmedel... 7 Vart vänder jag mig?... 8 När kan jag få mitt hjälpmedel?... 8 Kan jag överklaga beslut?... 9 Har du frågor? Om mitt hjälpmedel går sönder Om jag ska ut och resa eller inte är hallänning Eget ansvar När behovet upphör Vad gör man på Hjälpmedelscentralen? Andra myndigheter som har ansvar för hjälpmedel ANDRA HJÄLPMEDELSOMRÅDEN Synhjälpmedel Hörhjälpmedel Kommunikationshjälpmedel Alternativ telefoni Tolkservice för döva, hörselskadade och talskadade Inkontinenshjälpmedel Stomihjälpmedel Utställningar Telefonnummer och adresser VAD ÄR TEKNISKA HJÄLPMEDEL? Tanken är att alla människor ska kunna fungera så bra som möjligt i hemmet och i närmiljön, på arbetet, kunna gå i skolan samt delta i olika fritidsaktiviteter. Om du har en funktionsnedsättning t ex är syn- eller hörselskadad, rörelsehindrad eller på annat sätt behöver någon form av hjälp för att bättre klara vardagen finns en rad tekniska hjälpmedel att tillgå. Du kan få ett hjälpmedel för lång tid eller för kortare tid. Vilka hjälpmedel du kan få styrs av dina behov och utifrån det sortiment som finns. Förskrivaren kan vara arbetsterapeut, sjukgymnast eller distriktssköterska på en vårdcentral eller inom kommunernas social- eller hemvårdsförvaltning. De kan även ge dig mer information om vilken annan vårdpersonal som har rätt att förskriva olika hjälpmedel. Förskrivaren kan också vara audionom, hörselvårdsingenjör, logoped, optiker och synpedagog på Hörselvården eller Syncentralen. Det finns ett stort antal olika hjälpmedel. Några av de vanligaste hjälpmedlen är: hjälpmedel för rörelsehinder såsom rullstol och rollator hörhjälpmedel synhjälpmedel Det finns även hjälpmedel för kognitivt stöd. Här ingår hjälpmedel som stöder tänkandet, inlärning, problemlösning, språk och abstraktionsförmåga. 4 5

3 De flesta hjälpmedel är personligt förskrivna och anpassade efter just dina behov och vanligtvis kostar de inte något för dig. På marknaden finns även ett stort sortiment av enklare hjälpmedel. Vänd dig till din vårdgivare om du har frågor om var du kan köpa de olika produkterna. Barnhjälpmedel Landstinget Halland har antagit en portalparagraf för barnhjälpmedel som lyder: Alla barn ska ges samma möjlighet att utvecklas oavsett vilka funktionshinder de har. Barnhjälpmedel ska därför kompensera funktionshindret och främja barnets individuella utveckling Målet är att barn ska ges möjlighet att utföra de aktiviteter som icke funktionshindrade barn utför. Därför läggs särskild vikt vid att ett hjälpmedel till barn förutom kompensation för en funktionsnedsättning även ska främja barnets individuella utveckling. När det gäller barnhjälpmedel görs särskilda insatser inom Landstinget Halland för att sprida information, utveckla kompetens, ta reda på vilka behov som finns, ge stöd för att göra hjälpmedel bättre samt för att utveckla metoder för att prova ut och träna in hjälpmedel. 6 7

4 Vart vänder jag mig? Flera olika enheter ansvarar för hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen ansvarar för huvuddelen av hjälpmedel t ex vardagshjälpmedel, förflyttningshjälpmedel, kosmetiska proteser samt vissa kommunikationshjälpmedel. Mer information om hjälpmedel finns på: Om du behöver ett hjälpmedel eller vill diskutera vilket slags hjälpmedel som skulle kunna vara aktuellt för dig bör du i första hand vända dig till förskrivaren på närmaste vårdcentral. Är du i behov av synhjälpmedel så är det Syncentralen som ansvarar för detta. Behöver du hörhjälpmedel så vänder du dig till Hörselvården. När kan jag få mitt hjälpmedel? Hjälpmedelscentralen har ett stort antal produkter i sina egna lager. Dessa hjälpmedel kan du oftast få inom en vecka efter att de är beställda av förskrivaren. Om det är produkter som Hjälpmedelscentralen måste beställa från en leverantör/firma kan det för vissa hjälpmedel dröja tre veckor eller längre innan du kan få hjälpmedlet. Hjälpmedlet levereras i regel till den som förskrivit det. En del hjälpmedel måste provas ut i den miljö de ska användas. Förskrivaren meddelar dig när hjälpmedlet har kommit. Kan jag överklaga beslut? För att hjälpmedlet ska användas så bra som möjligt krävs av förskrivaren att hon/han tar hänsyn till den enskildes totala livssituation och att behovet av hjälpmedel alltid ställs i relation till andra åtgärder eller behandlingsalternativ. Det går inte alltid att få just det hjälpmedel som du själv vill ha, liksom att du inte heller alltid kan få ett nytt hjälpmedel. Det är hälso- och sjukvårdslagen som styr vilka skyldigheter landstingen och kommunerna har när det gäller att erbjuda hjälpmedel. I denna lag finns inga formella möjligheter att överklaga ett beslut. Alla ska bemötas värdigt och professionellt. Om du inte är nöjd ska du i första hand vända dig till den person som förskrivit hjälpmedlet eller till hans/hennes närmaste chef. Om du känner att du inte får något gehör från dessa personer kan du kontakta: Patientnämnden i Halland Tfn: Box Halmstad Mer information om Patientnämnden finns att läsa i broschyren Om du har synpunkter på vården och på Du kan beställa broschyrerna på och på Broschyrbeställningen tfn:

5 Har du frågor? Har du funderingar kring hjälpmedel bör du i första hand vända dig till dem som förskriver hjälpmedel på vårdcentralen eller inom kommunen. Telefonnummer till vårdcentralen i din kommun hittar du i blå sidorna i telefonkatalogen. Du kan även kontakta Hjälpmedelscentralen för att få information. Halmstad Nymansgatan14 Tfn: Fax: Om mitt hjälpmedel går sönder En del hjälpmedel kräver förebyggande underhåll för att fungera, detta underhåll sköter teknikern på Hjälpmedelscentralen kontinuerligt. Skulle ditt tekniska hjälpmedel gå sönder och du inte kan vänta till ordinarie öppettider finns en tekniker i beredskap under dagtid på helger, som kan hjälpa dig oavsett var du bor i länet. Beredskapen omfattar i huvudsak akuta åtgärder på lyftar, sängar och personlyftar. För att komma i kontakt med den tekniker som är i beredskap ringer du till landstingets växel tfn: De söker teknikern som därefter ringer upp dig. Beredskapen gäller inte för syn- och hörhjälpmedel. Om jag ska ut och resa eller inte är hallänning Om du som hallänning behöver ta med dig dina hjälpmedel på till exempel en semesterresa eller låna andra hjälpmedel på den ort du besöker, kontakta då din förskrivare som kan ge dig råd om hur du ska göra för att få dina behov tillgodosedda. För personer från annat län som behöver låna ett hjälpmedel under vistelse i Halland gäller det s.k. riksavtalet. Detta innebär att de även utanför sin hemkommun avgiftsfritt kan få låna ett hjälpmedel. Dessa personer ska då vända sig till närmaste vårdcentral för att få hjälpmedlet förskrivet. Det underlättar om personen innan vistelsen i Halland gjort en överenskommelse med sin hemkommun eller sitt hemlandsting

6 För svensk medborgare som är bosatt utomlands och utländska medborgare eller flyktingar gäller särskilda regler. Vänd dig till Hjälpmedelscentralen så kan du få mer information om vilka regler som gäller. Eget ansvar Du får låna hjälpmedel så länge du har behov av det. För att ett hjälpmedel ska fungera måste du ta väl hand om hjälpmedlet och sköta det enligt erhållna anvisningar. Om du är uppenbart oaktsam kan du bli ersättningsskyldig eller fråntagen ditt hjälpmedel. När behovet upphör När du inte behöver hjälpmedlet längre ska det lämnas tillbaka på närmaste vårdcentral eller på Hjälpmedelscentralen. De hjälpmedel som kan återanvändas rengörs och genomgår funktionskontroll och därefter levereras de ut igen. Detta innebär att det hjälpmedel du får låna kan vara begagnat. Syn- och hörhjälpmedel återlämnas till respektive enhet. Vad gör man på Hjälpmedelscentralen? På Hjälpmedelscentralen finns det personer som ansvarar för inköp och förråd. Större och mindre förråd finns i hela länet. Hjälpmedelskonsulenten arbetar med rådgivning och utbildning till förskrivarna i länet och medverkar även vid en del utprovningar av avancerade hjälpmedel som kräver annan kompetens. Ingenjörer och tekniker ansvarar för anpassning, reparationer och underhåll av hjälpmedlen. Det finns även personer som transporterar hjälpmedlen och vid behov kan större och skrymmande hjälpmedel levereras eller hämtas direkt i hemmet. Andra myndigheter som har ansvar för hjälpmedel Skolan har ansvaret för att miljön och utrustningen är anpassad så att elever med funktionsnedsättning kan delta i undervisningen. I vissa fall kan Försäkringskassan svara för bidrag till särskilda arbetshjälpmedel. Om du som har en funktionsnedsättning behöver anpassningar i din bostad kan du få rätt till ett bostadsanpassningsbidrag. Detta bidrag söker du via din hemkommun och med hjälp av din arbetsterapeut

7 ANDRA HJÄLPMEDELSOMRÅDEN Synhjälpmedel Syncentralen erbjuder synhabilitering/ synrehabilitering till dig som har så nedsatt syn att det är svårt eller omöjligt att med bästa möjliga glasögon läsa tryckt text och/eller att med synens hjälp orientera sig eller har motsvarande svårigheter i den dagliga livsföringen. För att komma till Syncentralen första gången krävs remiss från ögonläkare. Synhjälpmedel förskrivs av personal från Syncentralen som ett led i habiliteringen/rehabiliteringen. Optikern provar främst ut specialanpassade glasögon/kontaktlinser och synpedagogen övriga förstorande hjälpmedel t ex förstoringsglas och förstorande TV-system. Anpassningsläraren/synpedagogen förskriver även andra hjälpmedel för den dagliga livsföringen, exempelvis orienteringskäppar, talande klockor, bandspelare och synanpassade datorprogram. De flesta hjälpmedel är avgiftsfria. Flertalet av dem som har problem med synen besöker en privatpraktiserande optiker som sedan remitterar till ögonläkare vid behov. Optikeraffärerna har ett begränsat sortiment av förstoringsglas. Bra belysning finns i välsorterade el-butiker. På marknaden finns ett visst sortiment av enklare hjälpmedel som du kan köpa själv. Glasögonbidrag för barn: Barn t.o.m. 8 år och personer med afaki, dvs. de personer som saknar lins, kan om ögonläkare förskriver glasögon/kontaktlinser få glasögonbidrag från Landstinget Halland. Barn och ungdomar från 8 tom 19 år kan vartannat kalenderår erhålla schablonbidrag till glasögon/kontaktlinser (högst 450 kr 2009). Separat information om bidragsregler finns framtagen. Till kommunens syninstruktör kan du vända dig för att få råd och tips om hur du själv kan förenkla din vardag. Syninstruktören har bland annat kunskap om synskador och hjälpmedel och finns i samtliga kommuner i Halland. Om du har behov av synhjälpmedel vänder du dig till din vårdcentral eller till en ögonläkare. Syncentralen är en länsövergripande verksamhet som arbetar med utgångspunkt från Halmstad och Kungsbacka. Halmstad Syncentralen Kommunikationscentrum Länssjukhuset ingång 4, målpunkt K Tfn: Fax: Kungsbacka Syncentralen Kungsbacka sjukhus Kungsbacka Sjukstugegatan, Entré Norra Tfn: Fax:

8 Hörhjälpmedel Inom Hörselvården har vi samlat all den hjälp du behöver när din hörsel inte fungerar som den ska. Hit är personer i alla åldrar välkomna. Vi kan mäta hur det står till med din hörsel. Här kan vi lära dig att hantera de hjälpmedel som är aktuella. Inom Hörselvården arbetar vi i team med dig och dina anhöriga. Våra team kan bestå av personer från flera olika yrkesgrupper med olika specialiseringar. Hörselteamen gör upp en plan med dig som är hörselskadad, dina anhöriga och andra närstående. All planering görs i samråd med dig, utifrån dina specifika behov. Hörselvårdens insatser består bland mycket annat av hörapparat- och hjälpmedelsreparationer samt hörseltekniska hjälpmedel till din närmiljö; hem, förskola/skola. Hjälpmedel som du kan få för att kompensera hörselbortfall är t ex hörapparater, samtalshjälpmedel, förstärkta ljud- alternativt ljussignaler och hjälpmedel för att höra radio och TV. Hörselvårdens verksamhet är länsövergripande och vi har verksamheter i Falkenberg, Halmstad, Kungsbacka och Varberg samt även viss mottagningstid i Hylte och Laholm. Halmstad Hörselvården Kommunikationscentrum Länssjukhuset, ingång 4, målpunkt K Tfn: Texttelefon: Fax: Varberg Hörselvården Sjukhuset i Varberg Varberg Tfn: Fax: Falkenberg Hörselvården Box Falkenberg Tfn: Fax: Kungsbacka Hörselvården Kungsbacka sjukhus Kungsbacka Sjukstugegatan, Entré Norra Tfn: Fax:

9 Kommunikationshjälpmedel Dataresurscenter för Kommunikation, DaKo, finns för dig som har en funktionsnedsättning som medför svårigheter att kommunicera. Hit kan du vända dig tillsammans med din förskrivare. Här finns anpassade kommunikationshjälpmedel, ofta databaserade sådana som kan underlätta. Utprovning av kommunikationshjälpmedel sker oftast i DaKos lokaler men ibland också hemma hos brukaren eller i skolan. Utprovningen sker i samarbete mellan förskrivaren, brukaren, personer i brukarens närmiljö och DaKos personal. Exempel på olika hjälpmedel är anpassat tangentbord, anpassad mus, alternativ och kompletterande kommunikation t ex symboler och bilder, tala med hjälp av samtalsapparat och datoranpassningar för synskadade som sker i samarbete med Syncentralen. Vill du ha mer information kan du vända dig till din förskrivare på vårdcentralen eller till din förskrivare inom kommunen. Varberg Dataresurscenter för Kommunikation Sjukhuset i Varberg Varberg Entré Söder Tfn: , Texttelefon: Halmstad Dataresurscenter för Kommunikation Kommunikationscentrum Länssjukhuset ingång 4, målpunkt K Tfn: Texttelefon: Fax:

10 Alternativ telefoni Om du har svårt att kommunicera med hjälp av en vanlig telefon kan du få alternativ telefoni. Du som är gravt hörselskadad, döv eller talskadad kan få detta hjälpmedel. Alternativ telefoni förskrivs av förskrivare på DaKo i samråd med audionom, logoped och/eller arbetsterapeut. När du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska det lämnas tillbaka till Landstinget Halland. För mer information kontakta DaKo på: Tfn: Texttelefon: Tolkservice för döva, hörselskadade och talskadade Du som för din kommunikation är i behov av teckenspråkstolkning, skrivtolkning, TSS-tolkning (Tecken Som Stöd), taktil tolkning eller tydligt tal kan få kostnadsfri tolkservice. Tolk kan erbjudas i många olika vardagliga situationer inom t ex sjukvård och myndighetskontakter. Tolken har tystnadsplikt, håller sig opartisk och förmedlar allt som sägs. Tolkcentralen arbetar över hela länet. För dig med röst-, tal- eller språksvårigheter som i första hand inte beror på hörselskada, finns Taltjänst som hjälper dig att underlätta kontakten med andra personer. Hit kan du vända dig som har behov av talstöd, lässtöd och skrivstöd. Beställning av tolk gör du till Tolkcentralen i Falkenberg på: Tfn, tal: Texttelefon: Fax: Mobil SMS: Talstödstolk: Du kan också beställa och avboka tolk via eller Inkontinenshjälpmedel Urininkontinens kan behandlas på olika sätt. Barnmorskan och/eller distriktssköterskan på din vårdcentral eller kommunens sjuksköterska är de personer du ska vända dig till. De kan påbörja en utredning och behandling samt hänvisa till läkare, uroterapeut eller sjukgymnast för vidare hjälp. Vid behov förskriver dessa personer också inkontinenshjälpmedel. Det är viktigt att utreda orsaken till urinläckaget, trängningarna eller blåstömningsproblematiken. En utredning ska alltid göras innan du kan få inkontinenshjälpmedel. Det finns många bra hjälpmedel som underlättar livet för personer med inkontinens. Hjälpmedlet ska vara ett komplement till utredning och behandling och det är viktigt att det är individuellt utprovat. Valet av produkt görs i samråd mellan dig som användare och förskrivaren. Landstinget och kommunerna i Halland har gemensamt upphandlat ett brett sortiment av inkontinenshjälpmedel. Exempel på inkontinenshjälpmedel kan vara inkontinensskydd av olika storlekar, fixeringsbyxor, bäddskydd och urinuppsamlande produkter. Dessa är avgiftsfria för brukaren och levereras direkt till vistelseadressen

11 Stomihjälpmedel Stomihjälpmedel är avsedda för personer som är stomiopererade. Efter stomioperationen och under den tid du vistas på sjukhuset får du utprovat ett stomibandage. Under sjukhusvistelsen bekostar sjukhuset stomihjälpmedlen. När du lämnar sjukhuset ska du ha lämplig mängd stomiartiklar med dig samt ett hjälpmedelskort för att kunna hämta nya bandage. Stomihjälpmedel skrivs ut för tre månader i taget och hämtas ut på Apoteket. Hjälpmedelskortet gäller ett år med ett uttag var tredje månad. Stomihjälpmedel ingår i högkostnadsskyddet. Om det utprovade bandaget inte fungerar eller om du behöver annan rådgivning eller behöver ett nytt hjälpmedelskort kan du vända dig till din distriktssköterska eller till någon av stomimottagningarna på sjukhusen. Utställningar Om du vill veta mer om vad det finns för hjälpmedel kan du besöka någon av våra utställningar. En utställning finns placerad i korridoren på sjukhuset i Varberg, ingång D. Den andra utställningen finns i Halmstad på föreningshuset Husknuten, Sperlingsgatan 5. På Habiliteringen i Halmstad och i Varberg finns Sakoteken. Här visas bra pedagogiska leksaker som barn, föräldrar och personal har möjlighet att få prova och eventuellt låna under en period. Sakoteken är också en idébank och ger tips och idéer om saker du kan göra själv eller olika anpassningar som kan underlätta för barnen när de leker. I utställningslokalen kan du även titta på och låna videofilmer om olika ämnen som rör barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Här finns även litteratur och annan information. Datorn finns tillgänglig med information om olika hemsidor inom området hjälpmedel, funktionsnedsättning m.m. Vid Habiliteringens lokaler i Halmstad och Varberg finns även utställningar med hjälpmedel för kognitivt stöd. Dessa hjälpmedel kan underlätta för personer med funktionsnedsättning att själva påverka sin vardag t ex att passa tider och att gå och handla själv. Ring gärna och boka ett besök på: Habiliteringen, Sjukhuset i Varberg, tfn: , Habiliteringen i Halmstad, Lasarettsvägen 2, tfn: ,

12 Telefonnummer och adresser: Handikappverksamheten Kommunikationscentrum Länssjukhuset, ingång 4, målpunkt K Tfn: Fax: Texttelefon: Barnhabiliteringen Halmstad - Berghem Lasarettsv. 2 Tfn: Varberg - Sjukhuset i Varberg Varberg Entré Söder Tfn: Dataresurscenter för Kommunikation, DaKo Halmstad - Kommunikationscentrum Länssjukhuset ingång 4, målpunkt K Tfn: Texttelefon: Varberg Sjukhuset i Varberg Varberg Entré Söder Tfn: , Texttelefon: Hjälpmedelscentralen Nymansgatan 14 Tfn: Fax: Hörselvården Falkenberg Box Falkenberg Tfn: Fax: Halmstad - Kommunikationscentrum Länssjukhuset ingång 4, målpunkt K Tfn: Fax: Texttelefon: Kungsbacka Kungsbacka sjukhus Kungsbacka Sjukstugegatan, Entré Norra Tfn: Fax:

13 Varberg Sjukhuset i Varberg Varberg Tfn: Fax: Stomimottagningar Länssjukhuset i Halmstad Tfn: Sjukhuset i Varberg Tfn: Syncentralen Halmstad Kommunikationscentrum Länssjukhuset, Ingång 4, målpunkt K Tfn: Fax: Kungsbacka Kungsbacka sjukhus Kungsbacka Sjukstugegatan, Entré Norra Tfn: Fax: Förskrivare för alternativ telefoni Tfn: Texttelefon: Mobil text: Mobil tal: Tolkcentralen Nybyhemmet Box Falkenberg Tfn tal: Texttelefon: Fax: Mobil: SMS Talstödstolk

14 Förskrivare på vårdcentralen i din kommun se blå sidorna i telefonkatalogen. Förskrivare inom kommunen se gröna sidorna i telefonkatalogen Egna anteckningar 28 29

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Text och layout: Gunnar Hagberg och Steve Johansson. Foto: Steve Johansson och Urban Kvarnefält. Tryck Edita 2007

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning Reviderad 2011 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Illustrationer: Lennart Gustafsson Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

Interimistisk vägledning för 2010-2011

Interimistisk vägledning för 2010-2011 Interimistisk vägledning för 2010-2011 angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet 2010-2012 mellan

Läs mer

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning 1 Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Denna broschyr ger kortfattad information om olika bidrag och annat stöd till vuxna

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hemsjukvårdsreformen From 2014-01-20 gäller denna hjälpmedelsguide fortsatt för brukare i ordinärt boende (gäller även vissa hjälpmedel till brukare

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

Hitta dina rättigheter. Guide för barn med funktionshinder och deras familjer

Hitta dina rättigheter. Guide för barn med funktionshinder och deras familjer Hitta dina rättigheter Guide för barn med funktionshinder och deras familjer ISBN: 91-973566-2-X Tryckt år 2002, andra upplagan Alla barn har samma rättigheter och lika värde Handikappombudsmannen, HO,

Läs mer

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 Hjälpmedelsguiden Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt... 3 1.2 Hjälpmedelsguide... 3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 3 1.4 Hjälpmedel i sitt

Läs mer

Öckeröseniorens. A till Ö

Öckeröseniorens. A till Ö Öckeröseniorens A till Ö Öckeröseniorens Öckeröseniorens A till Ö till Ö A Öckerö kommuns äldreomsorg ska präglas av trygghet, värdighet och en meningsfull vardag. Verksamheten ska stödja och underlätta

Läs mer

Vägar till alternativ telefoni. för personer med tal-/språkstörning

Vägar till alternativ telefoni. för personer med tal-/språkstörning Vägar till alternativ telefoni för personer med tal-/språkstörning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kjerstin Greve-Löberg Foto/illustration: Kjerstin Greve-Löberg, Morgan Ceken och Maria Olsson

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Lyssna! Rapport från en enkät bland personer med dövblindhet om tekniska hjälpmedel och samarbetet med landstinget

Lyssna! Rapport från en enkät bland personer med dövblindhet om tekniska hjälpmedel och samarbetet med landstinget Lyssna! Rapport från en enkät bland personer med dövblindhet om tekniska hjälpmedel och samarbetet med landstinget 2015 Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning... 4 Om dem som svarat... 4 Vilka tekniska

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet Reumatikerförbundets Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker Reumatikerförbundet Stöd och ersättningar Rehabilitering Skola - Utbildning Vårdsverige 2008 Vårdsverige

Läs mer

Hjälpmedel var god dröj! Årsrapport 2013

Hjälpmedel var god dröj! Årsrapport 2013 Hjälpmedel var god dröj! Årsrapport 2013 Hjälpmedel var god dröj! hjälpmedel till vilket pris? Om ditt barn blir sjukt, vad gör du då? Självklart kontaktar du sjukvården, och får oftast direkt den hjälp

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer