Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band"

Transkript

1 Handikappverksamheten Kommunikationscentrum Länssjukhuset Ingång 4, målpunkt K Tfn: Fax: Texttelefon: Broschyren finns inläst på band Produktion & layout: Närsjukvårdens Kommunikationsteam Foto: Anders Rick, Patrik Leonardsson, Martina Thalwitzer Tryck: xxxx 0905 Hjälpmedelsguide

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR TEKNISKA HJÄLPMEDEL?... 5 Barnhjälpmedel... 7 Vart vänder jag mig?... 8 När kan jag få mitt hjälpmedel?... 8 Kan jag överklaga beslut?... 9 Har du frågor? Om mitt hjälpmedel går sönder Om jag ska ut och resa eller inte är hallänning Eget ansvar När behovet upphör Vad gör man på Hjälpmedelscentralen? Andra myndigheter som har ansvar för hjälpmedel ANDRA HJÄLPMEDELSOMRÅDEN Synhjälpmedel Hörhjälpmedel Kommunikationshjälpmedel Alternativ telefoni Tolkservice för döva, hörselskadade och talskadade Inkontinenshjälpmedel Stomihjälpmedel Utställningar Telefonnummer och adresser VAD ÄR TEKNISKA HJÄLPMEDEL? Tanken är att alla människor ska kunna fungera så bra som möjligt i hemmet och i närmiljön, på arbetet, kunna gå i skolan samt delta i olika fritidsaktiviteter. Om du har en funktionsnedsättning t ex är syn- eller hörselskadad, rörelsehindrad eller på annat sätt behöver någon form av hjälp för att bättre klara vardagen finns en rad tekniska hjälpmedel att tillgå. Du kan få ett hjälpmedel för lång tid eller för kortare tid. Vilka hjälpmedel du kan få styrs av dina behov och utifrån det sortiment som finns. Förskrivaren kan vara arbetsterapeut, sjukgymnast eller distriktssköterska på en vårdcentral eller inom kommunernas social- eller hemvårdsförvaltning. De kan även ge dig mer information om vilken annan vårdpersonal som har rätt att förskriva olika hjälpmedel. Förskrivaren kan också vara audionom, hörselvårdsingenjör, logoped, optiker och synpedagog på Hörselvården eller Syncentralen. Det finns ett stort antal olika hjälpmedel. Några av de vanligaste hjälpmedlen är: hjälpmedel för rörelsehinder såsom rullstol och rollator hörhjälpmedel synhjälpmedel Det finns även hjälpmedel för kognitivt stöd. Här ingår hjälpmedel som stöder tänkandet, inlärning, problemlösning, språk och abstraktionsförmåga. 4 5

3 De flesta hjälpmedel är personligt förskrivna och anpassade efter just dina behov och vanligtvis kostar de inte något för dig. På marknaden finns även ett stort sortiment av enklare hjälpmedel. Vänd dig till din vårdgivare om du har frågor om var du kan köpa de olika produkterna. Barnhjälpmedel Landstinget Halland har antagit en portalparagraf för barnhjälpmedel som lyder: Alla barn ska ges samma möjlighet att utvecklas oavsett vilka funktionshinder de har. Barnhjälpmedel ska därför kompensera funktionshindret och främja barnets individuella utveckling Målet är att barn ska ges möjlighet att utföra de aktiviteter som icke funktionshindrade barn utför. Därför läggs särskild vikt vid att ett hjälpmedel till barn förutom kompensation för en funktionsnedsättning även ska främja barnets individuella utveckling. När det gäller barnhjälpmedel görs särskilda insatser inom Landstinget Halland för att sprida information, utveckla kompetens, ta reda på vilka behov som finns, ge stöd för att göra hjälpmedel bättre samt för att utveckla metoder för att prova ut och träna in hjälpmedel. 6 7

4 Vart vänder jag mig? Flera olika enheter ansvarar för hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen ansvarar för huvuddelen av hjälpmedel t ex vardagshjälpmedel, förflyttningshjälpmedel, kosmetiska proteser samt vissa kommunikationshjälpmedel. Mer information om hjälpmedel finns på: Om du behöver ett hjälpmedel eller vill diskutera vilket slags hjälpmedel som skulle kunna vara aktuellt för dig bör du i första hand vända dig till förskrivaren på närmaste vårdcentral. Är du i behov av synhjälpmedel så är det Syncentralen som ansvarar för detta. Behöver du hörhjälpmedel så vänder du dig till Hörselvården. När kan jag få mitt hjälpmedel? Hjälpmedelscentralen har ett stort antal produkter i sina egna lager. Dessa hjälpmedel kan du oftast få inom en vecka efter att de är beställda av förskrivaren. Om det är produkter som Hjälpmedelscentralen måste beställa från en leverantör/firma kan det för vissa hjälpmedel dröja tre veckor eller längre innan du kan få hjälpmedlet. Hjälpmedlet levereras i regel till den som förskrivit det. En del hjälpmedel måste provas ut i den miljö de ska användas. Förskrivaren meddelar dig när hjälpmedlet har kommit. Kan jag överklaga beslut? För att hjälpmedlet ska användas så bra som möjligt krävs av förskrivaren att hon/han tar hänsyn till den enskildes totala livssituation och att behovet av hjälpmedel alltid ställs i relation till andra åtgärder eller behandlingsalternativ. Det går inte alltid att få just det hjälpmedel som du själv vill ha, liksom att du inte heller alltid kan få ett nytt hjälpmedel. Det är hälso- och sjukvårdslagen som styr vilka skyldigheter landstingen och kommunerna har när det gäller att erbjuda hjälpmedel. I denna lag finns inga formella möjligheter att överklaga ett beslut. Alla ska bemötas värdigt och professionellt. Om du inte är nöjd ska du i första hand vända dig till den person som förskrivit hjälpmedlet eller till hans/hennes närmaste chef. Om du känner att du inte får något gehör från dessa personer kan du kontakta: Patientnämnden i Halland Tfn: Box Halmstad Mer information om Patientnämnden finns att läsa i broschyren Om du har synpunkter på vården och på Du kan beställa broschyrerna på och på Broschyrbeställningen tfn:

5 Har du frågor? Har du funderingar kring hjälpmedel bör du i första hand vända dig till dem som förskriver hjälpmedel på vårdcentralen eller inom kommunen. Telefonnummer till vårdcentralen i din kommun hittar du i blå sidorna i telefonkatalogen. Du kan även kontakta Hjälpmedelscentralen för att få information. Halmstad Nymansgatan14 Tfn: Fax: Om mitt hjälpmedel går sönder En del hjälpmedel kräver förebyggande underhåll för att fungera, detta underhåll sköter teknikern på Hjälpmedelscentralen kontinuerligt. Skulle ditt tekniska hjälpmedel gå sönder och du inte kan vänta till ordinarie öppettider finns en tekniker i beredskap under dagtid på helger, som kan hjälpa dig oavsett var du bor i länet. Beredskapen omfattar i huvudsak akuta åtgärder på lyftar, sängar och personlyftar. För att komma i kontakt med den tekniker som är i beredskap ringer du till landstingets växel tfn: De söker teknikern som därefter ringer upp dig. Beredskapen gäller inte för syn- och hörhjälpmedel. Om jag ska ut och resa eller inte är hallänning Om du som hallänning behöver ta med dig dina hjälpmedel på till exempel en semesterresa eller låna andra hjälpmedel på den ort du besöker, kontakta då din förskrivare som kan ge dig råd om hur du ska göra för att få dina behov tillgodosedda. För personer från annat län som behöver låna ett hjälpmedel under vistelse i Halland gäller det s.k. riksavtalet. Detta innebär att de även utanför sin hemkommun avgiftsfritt kan få låna ett hjälpmedel. Dessa personer ska då vända sig till närmaste vårdcentral för att få hjälpmedlet förskrivet. Det underlättar om personen innan vistelsen i Halland gjort en överenskommelse med sin hemkommun eller sitt hemlandsting

6 För svensk medborgare som är bosatt utomlands och utländska medborgare eller flyktingar gäller särskilda regler. Vänd dig till Hjälpmedelscentralen så kan du få mer information om vilka regler som gäller. Eget ansvar Du får låna hjälpmedel så länge du har behov av det. För att ett hjälpmedel ska fungera måste du ta väl hand om hjälpmedlet och sköta det enligt erhållna anvisningar. Om du är uppenbart oaktsam kan du bli ersättningsskyldig eller fråntagen ditt hjälpmedel. När behovet upphör När du inte behöver hjälpmedlet längre ska det lämnas tillbaka på närmaste vårdcentral eller på Hjälpmedelscentralen. De hjälpmedel som kan återanvändas rengörs och genomgår funktionskontroll och därefter levereras de ut igen. Detta innebär att det hjälpmedel du får låna kan vara begagnat. Syn- och hörhjälpmedel återlämnas till respektive enhet. Vad gör man på Hjälpmedelscentralen? På Hjälpmedelscentralen finns det personer som ansvarar för inköp och förråd. Större och mindre förråd finns i hela länet. Hjälpmedelskonsulenten arbetar med rådgivning och utbildning till förskrivarna i länet och medverkar även vid en del utprovningar av avancerade hjälpmedel som kräver annan kompetens. Ingenjörer och tekniker ansvarar för anpassning, reparationer och underhåll av hjälpmedlen. Det finns även personer som transporterar hjälpmedlen och vid behov kan större och skrymmande hjälpmedel levereras eller hämtas direkt i hemmet. Andra myndigheter som har ansvar för hjälpmedel Skolan har ansvaret för att miljön och utrustningen är anpassad så att elever med funktionsnedsättning kan delta i undervisningen. I vissa fall kan Försäkringskassan svara för bidrag till särskilda arbetshjälpmedel. Om du som har en funktionsnedsättning behöver anpassningar i din bostad kan du få rätt till ett bostadsanpassningsbidrag. Detta bidrag söker du via din hemkommun och med hjälp av din arbetsterapeut

7 ANDRA HJÄLPMEDELSOMRÅDEN Synhjälpmedel Syncentralen erbjuder synhabilitering/ synrehabilitering till dig som har så nedsatt syn att det är svårt eller omöjligt att med bästa möjliga glasögon läsa tryckt text och/eller att med synens hjälp orientera sig eller har motsvarande svårigheter i den dagliga livsföringen. För att komma till Syncentralen första gången krävs remiss från ögonläkare. Synhjälpmedel förskrivs av personal från Syncentralen som ett led i habiliteringen/rehabiliteringen. Optikern provar främst ut specialanpassade glasögon/kontaktlinser och synpedagogen övriga förstorande hjälpmedel t ex förstoringsglas och förstorande TV-system. Anpassningsläraren/synpedagogen förskriver även andra hjälpmedel för den dagliga livsföringen, exempelvis orienteringskäppar, talande klockor, bandspelare och synanpassade datorprogram. De flesta hjälpmedel är avgiftsfria. Flertalet av dem som har problem med synen besöker en privatpraktiserande optiker som sedan remitterar till ögonläkare vid behov. Optikeraffärerna har ett begränsat sortiment av förstoringsglas. Bra belysning finns i välsorterade el-butiker. På marknaden finns ett visst sortiment av enklare hjälpmedel som du kan köpa själv. Glasögonbidrag för barn: Barn t.o.m. 8 år och personer med afaki, dvs. de personer som saknar lins, kan om ögonläkare förskriver glasögon/kontaktlinser få glasögonbidrag från Landstinget Halland. Barn och ungdomar från 8 tom 19 år kan vartannat kalenderår erhålla schablonbidrag till glasögon/kontaktlinser (högst 450 kr 2009). Separat information om bidragsregler finns framtagen. Till kommunens syninstruktör kan du vända dig för att få råd och tips om hur du själv kan förenkla din vardag. Syninstruktören har bland annat kunskap om synskador och hjälpmedel och finns i samtliga kommuner i Halland. Om du har behov av synhjälpmedel vänder du dig till din vårdcentral eller till en ögonläkare. Syncentralen är en länsövergripande verksamhet som arbetar med utgångspunkt från Halmstad och Kungsbacka. Halmstad Syncentralen Kommunikationscentrum Länssjukhuset ingång 4, målpunkt K Tfn: Fax: Kungsbacka Syncentralen Kungsbacka sjukhus Kungsbacka Sjukstugegatan, Entré Norra Tfn: Fax:

8 Hörhjälpmedel Inom Hörselvården har vi samlat all den hjälp du behöver när din hörsel inte fungerar som den ska. Hit är personer i alla åldrar välkomna. Vi kan mäta hur det står till med din hörsel. Här kan vi lära dig att hantera de hjälpmedel som är aktuella. Inom Hörselvården arbetar vi i team med dig och dina anhöriga. Våra team kan bestå av personer från flera olika yrkesgrupper med olika specialiseringar. Hörselteamen gör upp en plan med dig som är hörselskadad, dina anhöriga och andra närstående. All planering görs i samråd med dig, utifrån dina specifika behov. Hörselvårdens insatser består bland mycket annat av hörapparat- och hjälpmedelsreparationer samt hörseltekniska hjälpmedel till din närmiljö; hem, förskola/skola. Hjälpmedel som du kan få för att kompensera hörselbortfall är t ex hörapparater, samtalshjälpmedel, förstärkta ljud- alternativt ljussignaler och hjälpmedel för att höra radio och TV. Hörselvårdens verksamhet är länsövergripande och vi har verksamheter i Falkenberg, Halmstad, Kungsbacka och Varberg samt även viss mottagningstid i Hylte och Laholm. Halmstad Hörselvården Kommunikationscentrum Länssjukhuset, ingång 4, målpunkt K Tfn: Texttelefon: Fax: Varberg Hörselvården Sjukhuset i Varberg Varberg Tfn: Fax: Falkenberg Hörselvården Box Falkenberg Tfn: Fax: Kungsbacka Hörselvården Kungsbacka sjukhus Kungsbacka Sjukstugegatan, Entré Norra Tfn: Fax:

9 Kommunikationshjälpmedel Dataresurscenter för Kommunikation, DaKo, finns för dig som har en funktionsnedsättning som medför svårigheter att kommunicera. Hit kan du vända dig tillsammans med din förskrivare. Här finns anpassade kommunikationshjälpmedel, ofta databaserade sådana som kan underlätta. Utprovning av kommunikationshjälpmedel sker oftast i DaKos lokaler men ibland också hemma hos brukaren eller i skolan. Utprovningen sker i samarbete mellan förskrivaren, brukaren, personer i brukarens närmiljö och DaKos personal. Exempel på olika hjälpmedel är anpassat tangentbord, anpassad mus, alternativ och kompletterande kommunikation t ex symboler och bilder, tala med hjälp av samtalsapparat och datoranpassningar för synskadade som sker i samarbete med Syncentralen. Vill du ha mer information kan du vända dig till din förskrivare på vårdcentralen eller till din förskrivare inom kommunen. Varberg Dataresurscenter för Kommunikation Sjukhuset i Varberg Varberg Entré Söder Tfn: , Texttelefon: Halmstad Dataresurscenter för Kommunikation Kommunikationscentrum Länssjukhuset ingång 4, målpunkt K Tfn: Texttelefon: Fax:

10 Alternativ telefoni Om du har svårt att kommunicera med hjälp av en vanlig telefon kan du få alternativ telefoni. Du som är gravt hörselskadad, döv eller talskadad kan få detta hjälpmedel. Alternativ telefoni förskrivs av förskrivare på DaKo i samråd med audionom, logoped och/eller arbetsterapeut. När du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska det lämnas tillbaka till Landstinget Halland. För mer information kontakta DaKo på: Tfn: Texttelefon: Tolkservice för döva, hörselskadade och talskadade Du som för din kommunikation är i behov av teckenspråkstolkning, skrivtolkning, TSS-tolkning (Tecken Som Stöd), taktil tolkning eller tydligt tal kan få kostnadsfri tolkservice. Tolk kan erbjudas i många olika vardagliga situationer inom t ex sjukvård och myndighetskontakter. Tolken har tystnadsplikt, håller sig opartisk och förmedlar allt som sägs. Tolkcentralen arbetar över hela länet. För dig med röst-, tal- eller språksvårigheter som i första hand inte beror på hörselskada, finns Taltjänst som hjälper dig att underlätta kontakten med andra personer. Hit kan du vända dig som har behov av talstöd, lässtöd och skrivstöd. Beställning av tolk gör du till Tolkcentralen i Falkenberg på: Tfn, tal: Texttelefon: Fax: Mobil SMS: Talstödstolk: Du kan också beställa och avboka tolk via eller Inkontinenshjälpmedel Urininkontinens kan behandlas på olika sätt. Barnmorskan och/eller distriktssköterskan på din vårdcentral eller kommunens sjuksköterska är de personer du ska vända dig till. De kan påbörja en utredning och behandling samt hänvisa till läkare, uroterapeut eller sjukgymnast för vidare hjälp. Vid behov förskriver dessa personer också inkontinenshjälpmedel. Det är viktigt att utreda orsaken till urinläckaget, trängningarna eller blåstömningsproblematiken. En utredning ska alltid göras innan du kan få inkontinenshjälpmedel. Det finns många bra hjälpmedel som underlättar livet för personer med inkontinens. Hjälpmedlet ska vara ett komplement till utredning och behandling och det är viktigt att det är individuellt utprovat. Valet av produkt görs i samråd mellan dig som användare och förskrivaren. Landstinget och kommunerna i Halland har gemensamt upphandlat ett brett sortiment av inkontinenshjälpmedel. Exempel på inkontinenshjälpmedel kan vara inkontinensskydd av olika storlekar, fixeringsbyxor, bäddskydd och urinuppsamlande produkter. Dessa är avgiftsfria för brukaren och levereras direkt till vistelseadressen

11 Stomihjälpmedel Stomihjälpmedel är avsedda för personer som är stomiopererade. Efter stomioperationen och under den tid du vistas på sjukhuset får du utprovat ett stomibandage. Under sjukhusvistelsen bekostar sjukhuset stomihjälpmedlen. När du lämnar sjukhuset ska du ha lämplig mängd stomiartiklar med dig samt ett hjälpmedelskort för att kunna hämta nya bandage. Stomihjälpmedel skrivs ut för tre månader i taget och hämtas ut på Apoteket. Hjälpmedelskortet gäller ett år med ett uttag var tredje månad. Stomihjälpmedel ingår i högkostnadsskyddet. Om det utprovade bandaget inte fungerar eller om du behöver annan rådgivning eller behöver ett nytt hjälpmedelskort kan du vända dig till din distriktssköterska eller till någon av stomimottagningarna på sjukhusen. Utställningar Om du vill veta mer om vad det finns för hjälpmedel kan du besöka någon av våra utställningar. En utställning finns placerad i korridoren på sjukhuset i Varberg, ingång D. Den andra utställningen finns i Halmstad på föreningshuset Husknuten, Sperlingsgatan 5. På Habiliteringen i Halmstad och i Varberg finns Sakoteken. Här visas bra pedagogiska leksaker som barn, föräldrar och personal har möjlighet att få prova och eventuellt låna under en period. Sakoteken är också en idébank och ger tips och idéer om saker du kan göra själv eller olika anpassningar som kan underlätta för barnen när de leker. I utställningslokalen kan du även titta på och låna videofilmer om olika ämnen som rör barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Här finns även litteratur och annan information. Datorn finns tillgänglig med information om olika hemsidor inom området hjälpmedel, funktionsnedsättning m.m. Vid Habiliteringens lokaler i Halmstad och Varberg finns även utställningar med hjälpmedel för kognitivt stöd. Dessa hjälpmedel kan underlätta för personer med funktionsnedsättning att själva påverka sin vardag t ex att passa tider och att gå och handla själv. Ring gärna och boka ett besök på: Habiliteringen, Sjukhuset i Varberg, tfn: , Habiliteringen i Halmstad, Lasarettsvägen 2, tfn: ,

12 Telefonnummer och adresser: Handikappverksamheten Kommunikationscentrum Länssjukhuset, ingång 4, målpunkt K Tfn: Fax: Texttelefon: Barnhabiliteringen Halmstad - Berghem Lasarettsv. 2 Tfn: Varberg - Sjukhuset i Varberg Varberg Entré Söder Tfn: Dataresurscenter för Kommunikation, DaKo Halmstad - Kommunikationscentrum Länssjukhuset ingång 4, målpunkt K Tfn: Texttelefon: Varberg Sjukhuset i Varberg Varberg Entré Söder Tfn: , Texttelefon: Hjälpmedelscentralen Nymansgatan 14 Tfn: Fax: Hörselvården Falkenberg Box Falkenberg Tfn: Fax: Halmstad - Kommunikationscentrum Länssjukhuset ingång 4, målpunkt K Tfn: Fax: Texttelefon: Kungsbacka Kungsbacka sjukhus Kungsbacka Sjukstugegatan, Entré Norra Tfn: Fax:

13 Varberg Sjukhuset i Varberg Varberg Tfn: Fax: Stomimottagningar Länssjukhuset i Halmstad Tfn: Sjukhuset i Varberg Tfn: Syncentralen Halmstad Kommunikationscentrum Länssjukhuset, Ingång 4, målpunkt K Tfn: Fax: Kungsbacka Kungsbacka sjukhus Kungsbacka Sjukstugegatan, Entré Norra Tfn: Fax: Förskrivare för alternativ telefoni Tfn: Texttelefon: Mobil text: Mobil tal: Tolkcentralen Nybyhemmet Box Falkenberg Tfn tal: Texttelefon: Fax: Mobil: SMS Talstödstolk

14 Förskrivare på vårdcentralen i din kommun se blå sidorna i telefonkatalogen. Förskrivare inom kommunen se gröna sidorna i telefonkatalogen Egna anteckningar 28 29

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE 1 2 Många lider i onödan Drygt en halv miljon människor i Sverige lider av urinläckage, urininkontinens, såväl män som kvinnor, unga som gamla.

Läs mer

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE 1 2 Många lider i onödan Drygt en halv miljon människor i Sverige lider av urinläckage, urininkontinens, såväl män som kvinnor, unga som gamla.

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

HÖRHJÄLPMEDEL 22 06 22 06 06 KROPPSBURNA HÖRAPPARATER 22 06 12 I - ÖRAT - APPARATER 22 06 15 BAKOM - ÖRAT - APPARATER 22 06 18 TAKTILA HÖRHJÄLPMEDEL

HÖRHJÄLPMEDEL 22 06 22 06 06 KROPPSBURNA HÖRAPPARATER 22 06 12 I - ÖRAT - APPARATER 22 06 15 BAKOM - ÖRAT - APPARATER 22 06 18 TAKTILA HÖRHJÄLPMEDEL HÖRHJÄLPMEDEL 22 06 22 06 06 KROPPSBURNA HÖRAPPARATER 22 06 12 I - ÖRAT - APPARATER 22 06 15 BAKOM - ÖRAT - APPARATER 22 06 18 TAKTILA HÖRHJÄLPMEDEL Förskrivare Au 22 06 21 HÖRAPPARATER SOM ANVÄNDS TILLSAMMANS

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Materialet är framtaget med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Tankar och idéer för dig som är i behov av och använder hjälpmedel Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med 2010-01-01 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27 Stimulatorer

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Funktionshinder uppstår när miljön inte anpassats för den som har en funktionsnedsättning.

Funktionshinder uppstår när miljön inte anpassats för den som har en funktionsnedsättning. Hjälpmedel Bilaga 1. till KPR120425 Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel är produkter som är avsedda för människor med funktionsnedsättning. Hjälpmedel kan också vara metoder och ny teknik.

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation ANVISNINGAR FÖR HÖRHJÄLPMEDEL 21 36 Telefoner och telefoneringshjälpmedel Texttelefoner Bildtelefoner Telex- och telefaxmaskiner Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer Telefonförstärkare Anslutningsenheter

Läs mer

Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda

Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda Välkommen till Tolkcentralen Landstingets tolkcentral erbjuder kostnadsfri tolkhjälp till hörselskadade, döva, dövblinda och hörande i Norrbottens län.

Läs mer

Grundläggande förutsättningar

Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar Bakgrund ansvarsfördelning kommun - landsting Kommunerna i Örebro län ansvarar för omvårdnadshjälpmedel som behövs för att vårda människor med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Enköpings kommun 2010, Vård- och omsorgsförvaltningen. Foto: Brittmari Hansson Tekniska hjälpmedel - i Enköpings kommun I Enköpings kommun ansvarar Kommunrehab, Vård-

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen SID 1(6) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson Ledningskansli +46155245783 2013-09-12 HH-HOH13-116-1 Nämnden för habilitering och

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen!

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! och kompetensområde nutrition Lite om regler, ansvar och olika roller s uppdrag Specialistkompetens Information och utbildning Försörjning av hjälpmedel Uppdraget

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Del 3 Hörseltekniska hjälpmedel

Del 3 Hörseltekniska hjälpmedel Del 3 Hörseltekniska hjälpmedel Öronklinikerna vid länssjukhuset i Kalmar och Västerviks/Oskarshamn har kostnadsansvaret för de hörseltekniska hjälpmedlen, om inget annat anges i anvisningarna. Utprovning,

Läs mer

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Hjälpreda Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Innehåll: Sid Planering för elever med fysiska funktionsnedsättningar 2 Hjälpredan 3 Hjälpreda

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård

Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-04-28 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska Produkter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140122 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

Grundläggande förutsättningar

Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar Bakgrund ansvarsfördelning kommun - landsting Vid Ädelreformen 1992 överfördes ansvaret för långvarig vård och service av medicinsk karaktär i hemmet från landstinget till

Läs mer

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Version 11, 2012-01-18 Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Fastställd av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 13 februari 2012 Gällande från den 1 maj 2012 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Ändring av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning

Ändring av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE 140481-A29 1(3) Landstingsfullmäktige Ändring av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning Förslag till beslut Landstingsfullmäktige beslutar

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet Beslutad av Hjälpmedelsnämnden i Värmland 2005 12 09 (Utgåva 2 rev 2007-12-07) (Utgåva 3 rev 2011-10-14) Dnr LK/111747 1(7) Hjälpmedelnämnden

Läs mer

Varseblivningshjälpmedel kan t ex vara blinkgivning för dörr- och telefonsignaler, vibrerande brandvarnare och andra larm.

Varseblivningshjälpmedel kan t ex vara blinkgivning för dörr- och telefonsignaler, vibrerande brandvarnare och andra larm. 10. HÖRSELVÅRDEN Beskrivning av hjälpmedel för döva och hörselskadade Hörhjälpmedel är tekniska hjälpmedel för att i viss mån kompensera en nedsatt eller förlorad funktion till följd av en hörselskada

Läs mer

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade Tolkcentralen erbjuder olika typer av tolkservice. Här är en sammanfattning av den tolkservice som erbjuds. - Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning innebär

Läs mer

Vissa frågor angående hjälpmedel

Vissa frågor angående hjälpmedel PM 2009-09-21 Avdelningen för juridik Vissa frågor angående hjälpmedel Bakgrund Kommunernas och landstingens kostnader för hjälpmedel uppgår i dagsläget till avsevärda belopp. Kostnaderna tenderar dessutom

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

Lånevillkor för dig som lånar rullstol

Lånevillkor för dig som lånar rullstol Lånevillkor för dig som lånar rullstol Innehåll Lån av hjälpmedel 3 Bruksanvisning och instruktion 4 Reparation 4 Du bekostar själv 4 Flytt 4 Ersättningsskyldighet 5 Återlämning 5 Regelbunden rengöring

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism,

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Definitioner Hjälpmedel som fästs på en persons klädsel eller hängs runt nacken och som förstärker ljud.

Definitioner Hjälpmedel som fästs på en persons klädsel eller hängs runt nacken och som förstärker ljud. Hörhjälpmedel 22 06 Hitta i dokumentet Kroppsburna hörapparater 22 06 06 I örat apparater 22 06 12 Bakom örat apparater 22 06 15 Taktila hörhjälpmedel 22 06 18 Hörapparater som används tillsammans med

Läs mer

4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL

4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL 4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL FÖRSKRIVARE Med förskrivare avses det som tidigare benämndes ordinatör. I dessa riktlinjer är begreppet ordinatör ersatt med begreppet förskrivare. På samma

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Habiliteringen i Dalarna

Habiliteringen i Dalarna Habiliteringen i Dalarna Läs gärna mer på Habiliteringens webbsida www.ltdalarna.se/hab Där hittar du också kartor till de olika enheterna inom Habiliteringen i Dalarna. FOTO: MOSTPHOTOS. TRYCK: PRINTELIEN

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Välkommen. till Storören, korttidsplats och rehabilitering. Uppdaterad 2011-04-08. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Storören, korttidsplats och rehabilitering. Uppdaterad 2011-04-08. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Storören, korttidsplats och rehabilitering Uppdaterad 2011-04-08 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa

Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa 2 Synverksamheten Synverksamheten riktar sig till personer i alla åldrar med en varaktig måttlig till svår synnedsättning eller blindhet,

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 24 Material och utrustning

Läs mer

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Hypoteser om vilken lösning det finns behov av Stor andel gemensamma generella

Läs mer

Direktiv till Hjälpmedelsutredning - Förslag på frågor från Handikappförbunden

Direktiv till Hjälpmedelsutredning - Förslag på frågor från Handikappförbunden 26 juni 2015 Direktiv till Hjälpmedelsutredning - Förslag på frågor från Handikappförbunden Kontaktpersoner: Pelle Kölhed (styrelse), Marie Steen (styrelse) och Sofia Karlsson (intressepolitisk utredare,

Läs mer

Hemsjukvården i Svedala kommun

Hemsjukvården i Svedala kommun Hemsjukvården i Svedala kommun VAD ÄR HEMSJUKVÅRD? Hemsjukvård är den hälso- och sjukvård som Svedala kommun ansvarar för upp till sjuksköterskenivå. Kommunen ska erbjuda habilitering, rehabilitering och

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå. Kom och prova att prioritera hjälpmedel

Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå. Kom och prova att prioritera hjälpmedel Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå Kom och prova att prioritera hjälpmedel Riktlinjer och beslutsstöd för behovsbaserad hjälpmedelsförskrivning Projekt 2011 2012 Behovsbaserat regelverk Tydliga

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Del 2 Syntekniska hjälpmedel

Del 2 Syntekniska hjälpmedel Del 2 Syntekniska hjälpmedel Ögonklinikerna vid länssjukhuset i Kalmar och vid Västerviks sjukhus har kostnadsansvaret för de syntekniska hjälpmedlen om inget annat anges i anvisningarna. Utprovning, inträning

Läs mer

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10 Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Syftet med granskningen 2 3. Metod 2 4. en inom 2 4.1 Vad är hjälpmedelshantering? 2 4.2 Hjälpmedelshandbok 3 4.3 Hur

Läs mer

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Revisionsrapport* Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Kompletteringsgranskning till Hallandsgemensam granskning Landstinget Halland Mars 2007 Christel Eriksson Bo Thörn Innehållsförteckning

Läs mer

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10 2011-02-10 Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter Bakgrund I enlighet med SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun 2015. Tekniska hjälpmedel i Enköpings kommun I Enköpings kommun ansvarar kommunrehab inom vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren.

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren. KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 03 Synhjälpmedel 0303 Ljusfilter (absorbtionsfilter) 1(6) 0306 Glasögon och kontaktlinser Se riktlinje Glasögon och kontaktlinser (bidragsregler) 0309 Glas, linser och linssystem

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Sida 1 (5) 2014-09-25 Handläggare Kjell Carlsson, Britt-Marie Johansson Telefon: 08-508 12 000 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2014-10-23 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP 2013-04-02 Rev 2015-08-10 Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP Styrdokument Lagen om medicintekniska produkter ( 1993:584 ) Socialstyrelsen föreskrifter om användning av medicintekniska

Läs mer

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral De har öppet på dagen måndag till fredag.

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel.

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel. 3. ALLMÄNNA REGLER DEFINITION AV HJÄLPMEDEL Individuella hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ryms inom begreppet Personliga hjälpmedel för det dagliga livet vilket betyder: hjälpmedel som

Läs mer

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL Synpedagog i samråd med L och/eller diabetessjuksköterska vid klinik som behandlar patient med diabetes mellitus. Förskrivning ska ske i samråd med syncentral.

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Yvonne Sommerfeldt Biträdande verksamhetschef 046-770941 Yvonne.Sommerfeldt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-02 Dnr 1500031 1 (5) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR ALLMÄNNA ANVISNINGAR Allmänt Hjälpmedelsguiden ger allmän information om samhällets hjälpmedelsförsörjning och om vilka riktlinjer och regler som gäller för hjälpmedelsverksamheten på Gotland. Hjälpmedelsguiden

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen

Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen KORTTIDSBOENDE FÖR PERSONER MED DEMENSSJUKDOM Riktar sig till de personer som har en demenssjukdom eller till personer med demensliknande tillstånd under

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

ReSound på jobbet. Bättre arbetsmiljö för dig med nedsatt hörsel

ReSound på jobbet. Bättre arbetsmiljö för dig med nedsatt hörsel ReSound på jobbet Bättre arbetsmiljö för dig med nedsatt hörsel Introduktion Att höra på jobbet är inte en självklarhet för alla. Med nedsatt hörsel blir många arbetsmoment betydligt svårare, eller kanske

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Förskrivare av synhjälpmedel

Förskrivare av synhjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare 2013-11-14 HH-HOH13-167 VOHJS13-047 Förskrivare av synhjälpmedel Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår den

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare 2012-11-16 Underlag för tjänsteutlåtande Svar på återremiss - Motion Vårdval även för barnhabilitering Sammanfattning

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre

Stöd och omsorg för äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns för dig som är äldre www.umea.se/aldrestod Innehåll Stöd och omsorg för dig som är äldre...3 Mottagningsenheten ger råd och information...4

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2007-12-18 Anneli Hafström Anneli Hafström 2 2009-02-27 Anneli Hafström Anneli Hafström 3 2011-09-16 Ulrika Ström, Kicki Färnlöf Ulrika Ström, Kicki Färnlöf

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer