Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band"

Transkript

1 Handikappverksamheten Kommunikationscentrum Länssjukhuset Ingång 4, målpunkt K Tfn: Fax: Texttelefon: Broschyren finns inläst på band Produktion & layout: Närsjukvårdens Kommunikationsteam Foto: Anders Rick, Patrik Leonardsson, Martina Thalwitzer Tryck: xxxx 0905 Hjälpmedelsguide

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR TEKNISKA HJÄLPMEDEL?... 5 Barnhjälpmedel... 7 Vart vänder jag mig?... 8 När kan jag få mitt hjälpmedel?... 8 Kan jag överklaga beslut?... 9 Har du frågor? Om mitt hjälpmedel går sönder Om jag ska ut och resa eller inte är hallänning Eget ansvar När behovet upphör Vad gör man på Hjälpmedelscentralen? Andra myndigheter som har ansvar för hjälpmedel ANDRA HJÄLPMEDELSOMRÅDEN Synhjälpmedel Hörhjälpmedel Kommunikationshjälpmedel Alternativ telefoni Tolkservice för döva, hörselskadade och talskadade Inkontinenshjälpmedel Stomihjälpmedel Utställningar Telefonnummer och adresser VAD ÄR TEKNISKA HJÄLPMEDEL? Tanken är att alla människor ska kunna fungera så bra som möjligt i hemmet och i närmiljön, på arbetet, kunna gå i skolan samt delta i olika fritidsaktiviteter. Om du har en funktionsnedsättning t ex är syn- eller hörselskadad, rörelsehindrad eller på annat sätt behöver någon form av hjälp för att bättre klara vardagen finns en rad tekniska hjälpmedel att tillgå. Du kan få ett hjälpmedel för lång tid eller för kortare tid. Vilka hjälpmedel du kan få styrs av dina behov och utifrån det sortiment som finns. Förskrivaren kan vara arbetsterapeut, sjukgymnast eller distriktssköterska på en vårdcentral eller inom kommunernas social- eller hemvårdsförvaltning. De kan även ge dig mer information om vilken annan vårdpersonal som har rätt att förskriva olika hjälpmedel. Förskrivaren kan också vara audionom, hörselvårdsingenjör, logoped, optiker och synpedagog på Hörselvården eller Syncentralen. Det finns ett stort antal olika hjälpmedel. Några av de vanligaste hjälpmedlen är: hjälpmedel för rörelsehinder såsom rullstol och rollator hörhjälpmedel synhjälpmedel Det finns även hjälpmedel för kognitivt stöd. Här ingår hjälpmedel som stöder tänkandet, inlärning, problemlösning, språk och abstraktionsförmåga. 4 5

3 De flesta hjälpmedel är personligt förskrivna och anpassade efter just dina behov och vanligtvis kostar de inte något för dig. På marknaden finns även ett stort sortiment av enklare hjälpmedel. Vänd dig till din vårdgivare om du har frågor om var du kan köpa de olika produkterna. Barnhjälpmedel Landstinget Halland har antagit en portalparagraf för barnhjälpmedel som lyder: Alla barn ska ges samma möjlighet att utvecklas oavsett vilka funktionshinder de har. Barnhjälpmedel ska därför kompensera funktionshindret och främja barnets individuella utveckling Målet är att barn ska ges möjlighet att utföra de aktiviteter som icke funktionshindrade barn utför. Därför läggs särskild vikt vid att ett hjälpmedel till barn förutom kompensation för en funktionsnedsättning även ska främja barnets individuella utveckling. När det gäller barnhjälpmedel görs särskilda insatser inom Landstinget Halland för att sprida information, utveckla kompetens, ta reda på vilka behov som finns, ge stöd för att göra hjälpmedel bättre samt för att utveckla metoder för att prova ut och träna in hjälpmedel. 6 7

4 Vart vänder jag mig? Flera olika enheter ansvarar för hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen ansvarar för huvuddelen av hjälpmedel t ex vardagshjälpmedel, förflyttningshjälpmedel, kosmetiska proteser samt vissa kommunikationshjälpmedel. Mer information om hjälpmedel finns på: Om du behöver ett hjälpmedel eller vill diskutera vilket slags hjälpmedel som skulle kunna vara aktuellt för dig bör du i första hand vända dig till förskrivaren på närmaste vårdcentral. Är du i behov av synhjälpmedel så är det Syncentralen som ansvarar för detta. Behöver du hörhjälpmedel så vänder du dig till Hörselvården. När kan jag få mitt hjälpmedel? Hjälpmedelscentralen har ett stort antal produkter i sina egna lager. Dessa hjälpmedel kan du oftast få inom en vecka efter att de är beställda av förskrivaren. Om det är produkter som Hjälpmedelscentralen måste beställa från en leverantör/firma kan det för vissa hjälpmedel dröja tre veckor eller längre innan du kan få hjälpmedlet. Hjälpmedlet levereras i regel till den som förskrivit det. En del hjälpmedel måste provas ut i den miljö de ska användas. Förskrivaren meddelar dig när hjälpmedlet har kommit. Kan jag överklaga beslut? För att hjälpmedlet ska användas så bra som möjligt krävs av förskrivaren att hon/han tar hänsyn till den enskildes totala livssituation och att behovet av hjälpmedel alltid ställs i relation till andra åtgärder eller behandlingsalternativ. Det går inte alltid att få just det hjälpmedel som du själv vill ha, liksom att du inte heller alltid kan få ett nytt hjälpmedel. Det är hälso- och sjukvårdslagen som styr vilka skyldigheter landstingen och kommunerna har när det gäller att erbjuda hjälpmedel. I denna lag finns inga formella möjligheter att överklaga ett beslut. Alla ska bemötas värdigt och professionellt. Om du inte är nöjd ska du i första hand vända dig till den person som förskrivit hjälpmedlet eller till hans/hennes närmaste chef. Om du känner att du inte får något gehör från dessa personer kan du kontakta: Patientnämnden i Halland Tfn: Box Halmstad Mer information om Patientnämnden finns att läsa i broschyren Om du har synpunkter på vården och på Du kan beställa broschyrerna på och på Broschyrbeställningen tfn:

5 Har du frågor? Har du funderingar kring hjälpmedel bör du i första hand vända dig till dem som förskriver hjälpmedel på vårdcentralen eller inom kommunen. Telefonnummer till vårdcentralen i din kommun hittar du i blå sidorna i telefonkatalogen. Du kan även kontakta Hjälpmedelscentralen för att få information. Halmstad Nymansgatan14 Tfn: Fax: Om mitt hjälpmedel går sönder En del hjälpmedel kräver förebyggande underhåll för att fungera, detta underhåll sköter teknikern på Hjälpmedelscentralen kontinuerligt. Skulle ditt tekniska hjälpmedel gå sönder och du inte kan vänta till ordinarie öppettider finns en tekniker i beredskap under dagtid på helger, som kan hjälpa dig oavsett var du bor i länet. Beredskapen omfattar i huvudsak akuta åtgärder på lyftar, sängar och personlyftar. För att komma i kontakt med den tekniker som är i beredskap ringer du till landstingets växel tfn: De söker teknikern som därefter ringer upp dig. Beredskapen gäller inte för syn- och hörhjälpmedel. Om jag ska ut och resa eller inte är hallänning Om du som hallänning behöver ta med dig dina hjälpmedel på till exempel en semesterresa eller låna andra hjälpmedel på den ort du besöker, kontakta då din förskrivare som kan ge dig råd om hur du ska göra för att få dina behov tillgodosedda. För personer från annat län som behöver låna ett hjälpmedel under vistelse i Halland gäller det s.k. riksavtalet. Detta innebär att de även utanför sin hemkommun avgiftsfritt kan få låna ett hjälpmedel. Dessa personer ska då vända sig till närmaste vårdcentral för att få hjälpmedlet förskrivet. Det underlättar om personen innan vistelsen i Halland gjort en överenskommelse med sin hemkommun eller sitt hemlandsting

6 För svensk medborgare som är bosatt utomlands och utländska medborgare eller flyktingar gäller särskilda regler. Vänd dig till Hjälpmedelscentralen så kan du få mer information om vilka regler som gäller. Eget ansvar Du får låna hjälpmedel så länge du har behov av det. För att ett hjälpmedel ska fungera måste du ta väl hand om hjälpmedlet och sköta det enligt erhållna anvisningar. Om du är uppenbart oaktsam kan du bli ersättningsskyldig eller fråntagen ditt hjälpmedel. När behovet upphör När du inte behöver hjälpmedlet längre ska det lämnas tillbaka på närmaste vårdcentral eller på Hjälpmedelscentralen. De hjälpmedel som kan återanvändas rengörs och genomgår funktionskontroll och därefter levereras de ut igen. Detta innebär att det hjälpmedel du får låna kan vara begagnat. Syn- och hörhjälpmedel återlämnas till respektive enhet. Vad gör man på Hjälpmedelscentralen? På Hjälpmedelscentralen finns det personer som ansvarar för inköp och förråd. Större och mindre förråd finns i hela länet. Hjälpmedelskonsulenten arbetar med rådgivning och utbildning till förskrivarna i länet och medverkar även vid en del utprovningar av avancerade hjälpmedel som kräver annan kompetens. Ingenjörer och tekniker ansvarar för anpassning, reparationer och underhåll av hjälpmedlen. Det finns även personer som transporterar hjälpmedlen och vid behov kan större och skrymmande hjälpmedel levereras eller hämtas direkt i hemmet. Andra myndigheter som har ansvar för hjälpmedel Skolan har ansvaret för att miljön och utrustningen är anpassad så att elever med funktionsnedsättning kan delta i undervisningen. I vissa fall kan Försäkringskassan svara för bidrag till särskilda arbetshjälpmedel. Om du som har en funktionsnedsättning behöver anpassningar i din bostad kan du få rätt till ett bostadsanpassningsbidrag. Detta bidrag söker du via din hemkommun och med hjälp av din arbetsterapeut

7 ANDRA HJÄLPMEDELSOMRÅDEN Synhjälpmedel Syncentralen erbjuder synhabilitering/ synrehabilitering till dig som har så nedsatt syn att det är svårt eller omöjligt att med bästa möjliga glasögon läsa tryckt text och/eller att med synens hjälp orientera sig eller har motsvarande svårigheter i den dagliga livsföringen. För att komma till Syncentralen första gången krävs remiss från ögonläkare. Synhjälpmedel förskrivs av personal från Syncentralen som ett led i habiliteringen/rehabiliteringen. Optikern provar främst ut specialanpassade glasögon/kontaktlinser och synpedagogen övriga förstorande hjälpmedel t ex förstoringsglas och förstorande TV-system. Anpassningsläraren/synpedagogen förskriver även andra hjälpmedel för den dagliga livsföringen, exempelvis orienteringskäppar, talande klockor, bandspelare och synanpassade datorprogram. De flesta hjälpmedel är avgiftsfria. Flertalet av dem som har problem med synen besöker en privatpraktiserande optiker som sedan remitterar till ögonläkare vid behov. Optikeraffärerna har ett begränsat sortiment av förstoringsglas. Bra belysning finns i välsorterade el-butiker. På marknaden finns ett visst sortiment av enklare hjälpmedel som du kan köpa själv. Glasögonbidrag för barn: Barn t.o.m. 8 år och personer med afaki, dvs. de personer som saknar lins, kan om ögonläkare förskriver glasögon/kontaktlinser få glasögonbidrag från Landstinget Halland. Barn och ungdomar från 8 tom 19 år kan vartannat kalenderår erhålla schablonbidrag till glasögon/kontaktlinser (högst 450 kr 2009). Separat information om bidragsregler finns framtagen. Till kommunens syninstruktör kan du vända dig för att få råd och tips om hur du själv kan förenkla din vardag. Syninstruktören har bland annat kunskap om synskador och hjälpmedel och finns i samtliga kommuner i Halland. Om du har behov av synhjälpmedel vänder du dig till din vårdcentral eller till en ögonläkare. Syncentralen är en länsövergripande verksamhet som arbetar med utgångspunkt från Halmstad och Kungsbacka. Halmstad Syncentralen Kommunikationscentrum Länssjukhuset ingång 4, målpunkt K Tfn: Fax: Kungsbacka Syncentralen Kungsbacka sjukhus Kungsbacka Sjukstugegatan, Entré Norra Tfn: Fax:

8 Hörhjälpmedel Inom Hörselvården har vi samlat all den hjälp du behöver när din hörsel inte fungerar som den ska. Hit är personer i alla åldrar välkomna. Vi kan mäta hur det står till med din hörsel. Här kan vi lära dig att hantera de hjälpmedel som är aktuella. Inom Hörselvården arbetar vi i team med dig och dina anhöriga. Våra team kan bestå av personer från flera olika yrkesgrupper med olika specialiseringar. Hörselteamen gör upp en plan med dig som är hörselskadad, dina anhöriga och andra närstående. All planering görs i samråd med dig, utifrån dina specifika behov. Hörselvårdens insatser består bland mycket annat av hörapparat- och hjälpmedelsreparationer samt hörseltekniska hjälpmedel till din närmiljö; hem, förskola/skola. Hjälpmedel som du kan få för att kompensera hörselbortfall är t ex hörapparater, samtalshjälpmedel, förstärkta ljud- alternativt ljussignaler och hjälpmedel för att höra radio och TV. Hörselvårdens verksamhet är länsövergripande och vi har verksamheter i Falkenberg, Halmstad, Kungsbacka och Varberg samt även viss mottagningstid i Hylte och Laholm. Halmstad Hörselvården Kommunikationscentrum Länssjukhuset, ingång 4, målpunkt K Tfn: Texttelefon: Fax: Varberg Hörselvården Sjukhuset i Varberg Varberg Tfn: Fax: Falkenberg Hörselvården Box Falkenberg Tfn: Fax: Kungsbacka Hörselvården Kungsbacka sjukhus Kungsbacka Sjukstugegatan, Entré Norra Tfn: Fax:

9 Kommunikationshjälpmedel Dataresurscenter för Kommunikation, DaKo, finns för dig som har en funktionsnedsättning som medför svårigheter att kommunicera. Hit kan du vända dig tillsammans med din förskrivare. Här finns anpassade kommunikationshjälpmedel, ofta databaserade sådana som kan underlätta. Utprovning av kommunikationshjälpmedel sker oftast i DaKos lokaler men ibland också hemma hos brukaren eller i skolan. Utprovningen sker i samarbete mellan förskrivaren, brukaren, personer i brukarens närmiljö och DaKos personal. Exempel på olika hjälpmedel är anpassat tangentbord, anpassad mus, alternativ och kompletterande kommunikation t ex symboler och bilder, tala med hjälp av samtalsapparat och datoranpassningar för synskadade som sker i samarbete med Syncentralen. Vill du ha mer information kan du vända dig till din förskrivare på vårdcentralen eller till din förskrivare inom kommunen. Varberg Dataresurscenter för Kommunikation Sjukhuset i Varberg Varberg Entré Söder Tfn: , Texttelefon: Halmstad Dataresurscenter för Kommunikation Kommunikationscentrum Länssjukhuset ingång 4, målpunkt K Tfn: Texttelefon: Fax:

10 Alternativ telefoni Om du har svårt att kommunicera med hjälp av en vanlig telefon kan du få alternativ telefoni. Du som är gravt hörselskadad, döv eller talskadad kan få detta hjälpmedel. Alternativ telefoni förskrivs av förskrivare på DaKo i samråd med audionom, logoped och/eller arbetsterapeut. När du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska det lämnas tillbaka till Landstinget Halland. För mer information kontakta DaKo på: Tfn: Texttelefon: Tolkservice för döva, hörselskadade och talskadade Du som för din kommunikation är i behov av teckenspråkstolkning, skrivtolkning, TSS-tolkning (Tecken Som Stöd), taktil tolkning eller tydligt tal kan få kostnadsfri tolkservice. Tolk kan erbjudas i många olika vardagliga situationer inom t ex sjukvård och myndighetskontakter. Tolken har tystnadsplikt, håller sig opartisk och förmedlar allt som sägs. Tolkcentralen arbetar över hela länet. För dig med röst-, tal- eller språksvårigheter som i första hand inte beror på hörselskada, finns Taltjänst som hjälper dig att underlätta kontakten med andra personer. Hit kan du vända dig som har behov av talstöd, lässtöd och skrivstöd. Beställning av tolk gör du till Tolkcentralen i Falkenberg på: Tfn, tal: Texttelefon: Fax: Mobil SMS: Talstödstolk: Du kan också beställa och avboka tolk via eller Inkontinenshjälpmedel Urininkontinens kan behandlas på olika sätt. Barnmorskan och/eller distriktssköterskan på din vårdcentral eller kommunens sjuksköterska är de personer du ska vända dig till. De kan påbörja en utredning och behandling samt hänvisa till läkare, uroterapeut eller sjukgymnast för vidare hjälp. Vid behov förskriver dessa personer också inkontinenshjälpmedel. Det är viktigt att utreda orsaken till urinläckaget, trängningarna eller blåstömningsproblematiken. En utredning ska alltid göras innan du kan få inkontinenshjälpmedel. Det finns många bra hjälpmedel som underlättar livet för personer med inkontinens. Hjälpmedlet ska vara ett komplement till utredning och behandling och det är viktigt att det är individuellt utprovat. Valet av produkt görs i samråd mellan dig som användare och förskrivaren. Landstinget och kommunerna i Halland har gemensamt upphandlat ett brett sortiment av inkontinenshjälpmedel. Exempel på inkontinenshjälpmedel kan vara inkontinensskydd av olika storlekar, fixeringsbyxor, bäddskydd och urinuppsamlande produkter. Dessa är avgiftsfria för brukaren och levereras direkt till vistelseadressen

11 Stomihjälpmedel Stomihjälpmedel är avsedda för personer som är stomiopererade. Efter stomioperationen och under den tid du vistas på sjukhuset får du utprovat ett stomibandage. Under sjukhusvistelsen bekostar sjukhuset stomihjälpmedlen. När du lämnar sjukhuset ska du ha lämplig mängd stomiartiklar med dig samt ett hjälpmedelskort för att kunna hämta nya bandage. Stomihjälpmedel skrivs ut för tre månader i taget och hämtas ut på Apoteket. Hjälpmedelskortet gäller ett år med ett uttag var tredje månad. Stomihjälpmedel ingår i högkostnadsskyddet. Om det utprovade bandaget inte fungerar eller om du behöver annan rådgivning eller behöver ett nytt hjälpmedelskort kan du vända dig till din distriktssköterska eller till någon av stomimottagningarna på sjukhusen. Utställningar Om du vill veta mer om vad det finns för hjälpmedel kan du besöka någon av våra utställningar. En utställning finns placerad i korridoren på sjukhuset i Varberg, ingång D. Den andra utställningen finns i Halmstad på föreningshuset Husknuten, Sperlingsgatan 5. På Habiliteringen i Halmstad och i Varberg finns Sakoteken. Här visas bra pedagogiska leksaker som barn, föräldrar och personal har möjlighet att få prova och eventuellt låna under en period. Sakoteken är också en idébank och ger tips och idéer om saker du kan göra själv eller olika anpassningar som kan underlätta för barnen när de leker. I utställningslokalen kan du även titta på och låna videofilmer om olika ämnen som rör barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Här finns även litteratur och annan information. Datorn finns tillgänglig med information om olika hemsidor inom området hjälpmedel, funktionsnedsättning m.m. Vid Habiliteringens lokaler i Halmstad och Varberg finns även utställningar med hjälpmedel för kognitivt stöd. Dessa hjälpmedel kan underlätta för personer med funktionsnedsättning att själva påverka sin vardag t ex att passa tider och att gå och handla själv. Ring gärna och boka ett besök på: Habiliteringen, Sjukhuset i Varberg, tfn: , Habiliteringen i Halmstad, Lasarettsvägen 2, tfn: ,

12 Telefonnummer och adresser: Handikappverksamheten Kommunikationscentrum Länssjukhuset, ingång 4, målpunkt K Tfn: Fax: Texttelefon: Barnhabiliteringen Halmstad - Berghem Lasarettsv. 2 Tfn: Varberg - Sjukhuset i Varberg Varberg Entré Söder Tfn: Dataresurscenter för Kommunikation, DaKo Halmstad - Kommunikationscentrum Länssjukhuset ingång 4, målpunkt K Tfn: Texttelefon: Varberg Sjukhuset i Varberg Varberg Entré Söder Tfn: , Texttelefon: Hjälpmedelscentralen Nymansgatan 14 Tfn: Fax: Hörselvården Falkenberg Box Falkenberg Tfn: Fax: Halmstad - Kommunikationscentrum Länssjukhuset ingång 4, målpunkt K Tfn: Fax: Texttelefon: Kungsbacka Kungsbacka sjukhus Kungsbacka Sjukstugegatan, Entré Norra Tfn: Fax:

13 Varberg Sjukhuset i Varberg Varberg Tfn: Fax: Stomimottagningar Länssjukhuset i Halmstad Tfn: Sjukhuset i Varberg Tfn: Syncentralen Halmstad Kommunikationscentrum Länssjukhuset, Ingång 4, målpunkt K Tfn: Fax: Kungsbacka Kungsbacka sjukhus Kungsbacka Sjukstugegatan, Entré Norra Tfn: Fax: Förskrivare för alternativ telefoni Tfn: Texttelefon: Mobil text: Mobil tal: Tolkcentralen Nybyhemmet Box Falkenberg Tfn tal: Texttelefon: Fax: Mobil: SMS Talstödstolk

14 Förskrivare på vårdcentralen i din kommun se blå sidorna i telefonkatalogen. Förskrivare inom kommunen se gröna sidorna i telefonkatalogen Egna anteckningar 28 29

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE 1 2 Många lider i onödan Drygt en halv miljon människor i Sverige lider av urinläckage, urininkontinens, såväl män som kvinnor, unga som gamla.

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation ANVISNINGAR FÖR HÖRHJÄLPMEDEL 21 36 Telefoner och telefoneringshjälpmedel Texttelefoner Bildtelefoner Telex- och telefaxmaskiner Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer Telefonförstärkare Anslutningsenheter

Läs mer

Grundläggande förutsättningar

Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar Bakgrund ansvarsfördelning kommun - landsting Kommunerna i Örebro län ansvarar för omvårdnadshjälpmedel som behövs för att vårda människor med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med 2010-01-01 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27 Stimulatorer

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 24 Material och utrustning

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Enköpings kommun 2010, Vård- och omsorgsförvaltningen. Foto: Brittmari Hansson Tekniska hjälpmedel - i Enköpings kommun I Enköpings kommun ansvarar Kommunrehab, Vård-

Läs mer

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10 Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Syftet med granskningen 2 3. Metod 2 4. en inom 2 4.1 Vad är hjälpmedelshantering? 2 4.2 Hjälpmedelshandbok 3 4.3 Hur

Läs mer

Grundläggande förutsättningar

Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar Bakgrund ansvarsfördelning kommun - landsting Vid Ädelreformen 1992 överfördes ansvaret för långvarig vård och service av medicinsk karaktär i hemmet från landstinget till

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

Vissa frågor angående hjälpmedel

Vissa frågor angående hjälpmedel PM 2009-09-21 Avdelningen för juridik Vissa frågor angående hjälpmedel Bakgrund Kommunernas och landstingens kostnader för hjälpmedel uppgår i dagsläget till avsevärda belopp. Kostnaderna tenderar dessutom

Läs mer

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren.

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren. KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 03 Synhjälpmedel 0303 Ljusfilter (absorbtionsfilter) 1(6) 0306 Glasögon och kontaktlinser Se riktlinje Glasögon och kontaktlinser (bidragsregler) 0309 Glas, linser och linssystem

Läs mer

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL Synpedagog i samråd med L och/eller diabetessjuksköterska vid klinik som behandlar patient med diabetes mellitus. Förskrivning ska ske i samråd med syncentral.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL

4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL 4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL FÖRSKRIVARE Med förskrivare avses det som tidigare benämndes ordinatör. I dessa riktlinjer är begreppet ordinatör ersatt med begreppet förskrivare. På samma

Läs mer

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel.

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel. 3. ALLMÄNNA REGLER DEFINITION AV HJÄLPMEDEL Individuella hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ryms inom begreppet Personliga hjälpmedel för det dagliga livet vilket betyder: hjälpmedel som

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Hypoteser om vilken lösning det finns behov av Stor andel gemensamma generella

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

Lånevillkor för dig som lånar rullstol

Lånevillkor för dig som lånar rullstol Lånevillkor för dig som lånar rullstol Innehåll Lån av hjälpmedel 3 Bruksanvisning och instruktion 4 Reparation 4 Du bekostar själv 4 Flytt 4 Ersättningsskyldighet 5 Återlämning 5 Regelbunden rengöring

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

Interimistisk vägledning för 2010-2011

Interimistisk vägledning för 2010-2011 Interimistisk vägledning för 2010-2011 angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet 2010-2012 mellan

Läs mer

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun 2015. Tekniska hjälpmedel i Enköpings kommun I Enköpings kommun ansvarar kommunrehab inom vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1 Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012 Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1 Hjälpmedelshandboken Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken består av fem delar som

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum 2010-05-21 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Fredagen den 21 maj 2010 kl. 09:00 Plats: Hjälpmedelscentralen, Kistingevägen, Halmstad, Showroom Vägbeskrivning bifogas

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

Habilitering för ungdomar & vuxna med funktionsnedsättningar

Habilitering för ungdomar & vuxna med funktionsnedsättningar Habilitering för ungdomar & vuxna med funktionsnedsättningar Vad är habilitering? Det är lätt att blanda ihop habilitering med rehabilitering. Vad är egentligen skillnaden? Habilitering riktar sig till

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL Innehåll: Riktlinjer för heminstruktörsverksamheten Inledning Bakgrund till heminstruktörsverksamheten hörsel Behovet

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM

Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM Anja Morell Logoped och enhetschef, DAHJM Dataresurscenter, Lund Fotograf: Anna-Mi Wendel Sjuläns temadag, Eskilstuna, 23 april 2015 Dagens

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt 120928 1 (7) Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Till dig som använder hörapparat

Till dig som använder hörapparat patientinformation Hörselverksamheten Till dig som använder hörapparat Hörselnedsättning och hörapparat De flesta personer med hörselnedsättning får hjälp av hörapparat. Utbudet på hörapparater är stort

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Närvarande: Rolf Larsson, brukarrepr LHR Ann-Charlotte Ibrahimi, H-d kommun. AnnSofi Tolversson Kommunrehab H-d Ann-Sofie Lundgren, HMC

Närvarande: Rolf Larsson, brukarrepr LHR Ann-Charlotte Ibrahimi, H-d kommun. AnnSofi Tolversson Kommunrehab H-d Ann-Sofie Lundgren, HMC Handikappverksamheten Datum 2010-10-05 Samrådsgruppen för hjälpmedelsfrågor, 2010-10-01 Närvarande: Rolf Larsson, brukarrepr LHR Ann-Charlotte Ibrahimi, H-d kommun Anna Olofsson, Fbg kommun Kerstin Kniberg,

Läs mer

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-11 ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden Avgifter på tekniska hjälpmedel Förslag till beslut Kontoret

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten När barnet behöver rörelseträning Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten Så här arbetar vi I den här broschyren vill vi informera er föräldrar om den

Läs mer

21:2 Riktlinjer vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel. 21:3 Kvalitetssäkring utskrivning/ordination av inkontinenshjälpmedel

21:2 Riktlinjer vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel. 21:3 Kvalitetssäkring utskrivning/ordination av inkontinenshjälpmedel HSL rutiner 21:1 INKONTINENS 21:2 Riktlinjer vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel 21:3 Kvalitetssäkring utskrivning/ordination av inkontinenshjälpmedel 21:4 Förskrivare inkontinensartiklar - lista

Läs mer

Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen

Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen KORTTIDSBOENDE FÖR PERSONER MED DEMENSSJUKDOM Riktar sig till de personer som har en demenssjukdom eller till personer med demensliknande tillstånd under

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm Helsingborg Kristianstad

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Habilitering & Hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-05-11 SOVIS15-053 Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Förslag till beslut Den gemensamma nämnden för samverkan

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Läs mer

Omgivningskontroll ur ett barns perspektiv. Hanna Gullskog LD Hjälpmedel, KLOK Kommunikation, Larm, Omgivningskontroll, Kognition

Omgivningskontroll ur ett barns perspektiv. Hanna Gullskog LD Hjälpmedel, KLOK Kommunikation, Larm, Omgivningskontroll, Kognition Omgivningskontroll ur ett barns perspektiv Definition av omgivningskontroll Med omgivningskontroll menas att med annat styrsätt än en vanlig fjärrkontroll eller vanlig trycknapp styra saker i omgivningen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer