Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER"

Transkript

1 Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER Interventionsenheten februari 2007

2 Innehåll Inledning 3 Lagstiftning... 3 Produkter inom varuområdet. 4 Import av färska frukter och grönsaker 5 Gränsskydd.. 5 Import av vitlök... 6 Export av färska frukter och grönsaker 8 Exportlicenser och e portbidrag 8 BILAGOR 1 Produkter som omfattas av EU:s regler för exportbidrag för färska frukter och grönsaker 2 Produkter som omfattas av EU:s ingångsprissystem 3 Tullkvoter för vitlök 2

3 1. Inledning Jordbruksverket har sammanställt denna vägledning för import och export av färska frukter och grönsaker. Vägledningen är en sammanfattning och förklaring till EU:s regler och nationella förordningar/föreskrifter som gäller på området. Observera att vägledningen inte är heltäckande, utan endast ska ses som en hjälp att orientera sig i regelverket. Det kan också ha skett ändringar i reglerna efter vägledningens utgivning. Vägledningarna ersätter inte regelverket när det gäller att avgöra vad som är rätt. Eventuella hänvisningar till förordningar och föreskrifter finns i högermarginalen. Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats Där hittar du också dagordningar och information från EU:s förvaltningskommittéer. Även på Tullverkets webbplats kan du hitta information om olika KN-nummer och aktuella tullsatser. 2. Lagstiftning Följande förordningar gäller för import och export av färska frukter och grönsaker: Rådets förordning (EG) nr 2200/96 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker och ändringar enligt förordningarna (EG) 2520/97 och 718/2001 Kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 om tillämpningsföreskrifter till importsystemet för frukt och grönsaker Kommissionens förordning (EG) nr 1555/96 om tillämpningsföreskrifter för systemet med tilläggstull vid import inom sektorn för frukt och grönsaker Kommissionens förordning (EG) nr 1831/96 om öppnande och förvaltning av gemensamma tullkvoter som konsoliderats inom GATT för vissa frukter och grönsaker samt för vissa bearbetade produkter av frukt och grönsaker från och med år 1996 Kommissionens förordning (EG) nr 1870/2005 om öppnande och förvaltning av tullkvoter och om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök importerad från tredjeländer 3

4 Kommissionens förordning (EG) nr 1961/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 när det gäller exportbidrag inom sektorn för frukt och grönsaker Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter Kommissionens förordning (EG) nr 1854/2006 om offentliggörande för 2007 av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som upprättats genom förordning (EEG) nr 3846/87 Kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 om tillämpningsföreskrifter till importsystemet för frukt och grönsaker Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser Produkter inom varuområdet Denna vägledning omfattar följande produkter: 2200/96 art.1.2 ändr 2520/97 o 718/2001 KN-nummer Produktbeskrivning Tomater, färska eller kylda 0703 Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra Alliumarter, färsk eller kyld 0704 Kål, blomkål, brysselkål, vitkål och liknande produkter av arten Brassica, färsk eller kyld 0705 Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp), färsk eller kyld 0706 Morötter, rovor, rödbetor, havrerot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande rotfrukter, färska eller kylda Gurkor, färska eller kylda 0708 Baljfrukter och spritade baljväxtfrön, färska eller kylda ex 0709 Andra grönsaker, färska eller kylda med undantag av grönsaker enligt undernummer , , , , , ex 0802 Andra nötter, färska eller torkade, även skalade, med undantag av arekanötter (betelnötter) och kolanötter med undernummer Mjölbananer, färska ex Mjölbananer, torkade 4

5 Fikon, färska Ananas Avokado Guava, mango och mangostan 0805 Citrusfrukter, färska eller torkade Bordsdruvor, färska 0807 Meloner (inbegripet vattenmeloner) och papayafrukter, färska 0808 Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska 0809 Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner), plommon och slånbär, färska 0810 Annan frukt och andra bär, färska Blandningar bestående uteslutande av nötter enligt nr 0801 och Blandningar bestående uteslutande av nötter enligt nr 0801 och 0802 andra Johannesbröd Import av färska frukter och grönsaker Denna vägledning ger en beskrivning av EU:s regler för handel med färsk frukt och grönsaker, utom bananer för vilka det finns en separat vägledning. Reglerna för bearbetade varor av frukt och grönsaker finns i vägledningen Import och export av bearbetade varor av frukt och grönsaker. Gränsskydd Förutom tullar finns det ett system med ingångspriser för import som skyddar de inhemska producenterna från lågprisimport. Systemet omfattar tomater, gurka, kronärtskocka, zucchini, apelsiner, småcitrus, citron, bordsdruvor, äpplen, päron, aprikos, körsbär, persika, nektarin och plommon. Ingångspriserna gäller för vissa varor hela året, medan andra endast berörs under bestämda perioder, se bilaga /94 Grundprincipen är att ingångspriset ska respekteras vid varje sändning som importeras till EU. Om importpriset är lika med eller överstiger ingångspriset ska enbart normaltullen betalas. I fall då importpriset understiger ingångspriset måste dessutom en avgift betalas. Utöver det ovan nämnda ingångsprissystemet finns ett system med tilläggstull. Om EU:s totala import överstiger en viss fastställd tröskelvolym utlöses systemet med tilläggstull. Det innebär att importören ska betala ytterligare en avgift vid importen. För närmare information, kontakta Tullverket tel 0771/ Inom ramen för EU:s handelsavtal med tredje land ges en rad förmåner som kan vara i form av tullfrihet/tullnedsättning med eller utan kvantitativa begränsningar (kvoter) inom produktområdet färska frukter och grönsaker. Tullkvoterna administreras av Tullverket enligt den s k först-till-kvarnen- 1555/ /96 5

6 metoden. Importkvot för vitlök Genom att delta i importkvoten för färsk vitlök blir tullavgiften förmånligare. Kvoten gäller för vitlök enligt KN-nummer Ni betalar endast en värdetull på 9,6 %. Tullavgiften baseras på inköps- och fraktkostnader m m som ni har haft. 1870/2005 art 1 Import utan del i kvot innebär att ni betalar värdetullen på 9,6 % samt en extra avgift på drygt kr per 100 kg. Ni måste ha licens för import av vitlök även utanför kvoten. Definitioner Importår: från 1 juni till den 31 maj påföljande år. 1870/2005 art 2 Andra länder: andra tredjeländer än Argentina eller Kina. Referenskvantitet: den vitlökskvantitet som har importerats till gemenskapen av en traditionell importör under något av kalenderåren 1998, 1999 eller 2000 eller den maximala kvantitet vitlök som importerades under något av de tre första avslutade importår före ansökningstillfället. A-licens: licens som utfärdas inom kvoten. B-licens: standardlicens som ligger till grund för statistik över varor som importeras till gemenskapen. Importörskatergorier Traditionell importör: har under vart och ett av de tre föregående avslutade importåren haft utfärdade licencer för vitlök inom kvoten (A-licens) men också utanför kvoten (B-licens). Ni ska också under minst två av de tre föregående avslutade importåren importerat vitlök till gemenskapen. Under det avslutade importåret som föregick er ansökan ska ni ha importerat minst 50 ton färska frukter och grönsaker. 1870/2005 art 3 Nya importörer: har under vart och ett av de två föregående kalenderåren importerat minst 50 ton färska frukter och grönsaker till gemenskapen. Allmänna bestämmelser För all import av färsk vitlök ska en licens uppvisas. A-licensen är giltig under den tremånadersperiod som den är utfärdad för. 1870/2005 art 4 och 5 B-licensen gäller i tre månader från datum för utfärdandet. Säkerhetsbeloppet som ni ska betala in som en garanti för att ni kommer att utnyttja licensen är 50 euro per ton. Säkerheten betalas in på Jordbruksverkets bankgiro i samband med att ni söker licens. När ni har 6

7 utnyttjat licensen frisläpper vi säkerheten. Ursprungslandet ska anges i fält 8 i licensansökan och ordet Ja ska markeras med ett kryss. Importlicensen är endast giltig för import från det angivna ursprungslandet. De rättigheter som följer A- och B-licenser kan inte överlåtas till någon annan. Fördelning av kvantiteten Den totala kvantiteten vitlök för samtliga länder fördelas med 70 % till traditionella importörer och med 30 % till nya importörer. Det är kommissionen som gör fördelningen. 1870/2005 art 6 Kvantiteter som ingen har ansökt om eller som inte har utnyttjats under ett importår får inte överföras till följande importår. Begränsningar av licensansökningar Traditionell importör får under ett importår maximalt söka sin referenskvantitet. En ny importör får under en viss tremånadersperiod söka maximalt 10 % av den totala kvantiteten för ursprunget i fråga. 1870/2005 art 7 Inlämnande av licensansökan Ni får endast lämna er licensansökan i den medlemsstat som ni är momsregistrerad. A-licensansökan kan endast traditionella eller nya importörer lämna. Ansökan ska styrkas med den information som anses behövas för att kunna kontrollera att ni uppfyller tidigare nämnda villkor. 1870/2005 art 8 A-licens får sökas de fem första arbetsdagarna i april, juli, oktober och januari. Tremånadersperioderna är juni-augusti, september-november, december-februari och mars-maj. Se tillgängliga kvoter i bilaga 3. I fält 20 på ansökningsblanketten (finns på Jordbruksverkets webbplats under Blanketter) ska ni fylla i Traditionell importör eller Ny importör. Sanktioner Om det visar sig att en ansökan innehåller oriktiga uppgifter, och om uppgifterna i fråga är avgörande för rättigheternas tilldelning av kvoten, ska Jordbruksverket stänga av den sökande från import av vitlök inom ramen för tullkvoten under hela aktuella kvotperioden. Dessutom ska sökanden även uteslutas från systemet för licensansökningar under nästföljande tullkvotperiod. 1301/2006 art 3 Utfärdande av licenser Senast den 15:e i varje ansökningsmånad underrättar Jordbruksverket /2005 art 10

8 kommissionen om vilka kvantiteter som importörerna har sökt. A-licenserna ska utfärdas sju arbetsdagar efter Jordbruksverkets underrättelse. Om importörerna söker för större kvantiteter än vad som finns tillgängligt för en tremånadersperiod ska kommissionen fastställa en fördelningskoeffi-cient. I sådana fall kan Jordbruksverket utfärda licenserna tre arbetsdagar efter att koefficienten har trätt i kraft. För B-licenser finns inga kvantitativa begränsningar. Sådana licenser ska utfärdas omedelbart. Annullering av licenser Om den kvantitet för vilken licensen har utfärdats underskrider den kvantitet som licensansökan avser, får ni dra tillbaka er ansökan. Det ska ni göra inom tre arbetsdagar från det att fördelningskoefficienten har trätt i kraft. Då frisläpper Jordbruksverket det säkerhetsbelopp som vi har belastat när vi utfärdade licensen. Vid import från Förenade Arabemiraten, Iran, Libanon, Malaysia och Vietnam krävs förutom importlicens ett ursprungsintyg som ska vara utfärdat av de behöriga myndigheterna i dessa länder. Dessutom måste vitlöken ha transporterats direkt till gemenskapen från ursprungslandet. 1870/2005 art /2005 art 13 Export av färska frukter och grönsaker Exportlicenser och exportbidrag Det finns möjlighet att erhålla exportbidrag för skillnaden mellan världsmarknadspriser och priser inom gemenskapen. Exportbidraget är detsamma i hela gemenskapen och de produkter som omfattas av EU:s regler för exportbidrag för färska frukter och grönsaker anges i bilaga 1. Om förhållandet inom den internationella handeln gör det nödvändigt får bidraget för en viss produkt differentieras beroende på exportens destination. Exportbidrag ska beviljas endast på begäran och mot uppvisande av exportlicens. Bidragsbeloppet ska vara det som gäller den dag då ansökan om exportlicens lämnas in, dvs man förutfastställer bidraget då ansökan om licens sker. För att bidrag ska betalas ut måste produkterna exporterats från gemenskapen samt ha sitt ursprung i gemenskapen. Vid differentierat bidrag måste dessutom produkterna ha nått den destination som anges på exportlicensen. Licensen gäller i hela gemenskapen. Säkerhet ska ställas för att garantera att export äger rum under licensens giltighetstid. 2200/96 art 31 m fl 2200/96 art 31 Utfärdande av exportlicenser sker först efter viss väntetid. Det finns även olika system för beviljande av bidrag samt förbud mot att överlåta licenser. Bidrag kan beviljas på grundval av en exportlicens som utfär- 1961/2001 art 1.1 8

9 das enligt följande fyra system. A1 - ett standardsystem med förutfastställelselicens Exportören ansöker om förutfastställelselicens där bidraget fastställs till den nivå som gäller dagen då ansökan lämnas in. Licensansökan ska åtföljas av säkerhet motsvarande 20 euro per ton netto inom gränserna för bidragssatsen. Exportlicensen utfärdas den femte arbetsdagen efter den dag då ansökan lämnades in. Licensernas giltighetstid varierar beroende på vilken produkt som exporteras samt under vilken period exporten sker. 1961/2001 art 2 art /2000 art /2001 art 2.4 A2 ett särskilt system med förutfastställelse Vid ansökan om förutfastställt bidrag ska licensansökan lämnas in under i förväg fastställda ansökningsperioder. Perioderna fastställs på grundval av en vägledande bidragssats. När ansökningstiden löpt ut fastställer kommissionen faktiska ansökningsdatum och den definitiva bidragssatsen. Exportlicensen utfärdas den tredje arbetsdagen efter det faktiska ansökningsdatumet. Licensansökningarna ska åtföljas av en säkerhet motsvarande 20 euro per ton netto inom gränserna för den vägledande bidragssatsen. Licensernas giltighetstid varierar beroende på vilken produkt som exporteras samt under vilken period exporten sker. I licensansökan ska den minimibidragssats som den sökande begärt anges. I fält 20 ska följande text stå; Ansökan med förbehåll för att kommissionen fastställer ett bidragsbelopp på minst...euro/ton nettovikt vid det faktiska datumet för ansökan. Den sökande får ansöka om en minimibidragssats som är 50 % större än den vägledande bidragssatsen. 1961/2001 art /2001 art 3.6 o /2000 art /2001 art /2001 art /2001 art 3.2 A3 ett system med anbudsförfarande och förutfastställelselicens För att delta i anbudsförfarandet ska ett skriftligt anbud lämnas mot mottagningskvitto. Ansökan ska göras på godkänd blankett. I fält 20 på blanketten ska följande anges: 1961/1961/2001 art 4 - nummer på förordningen genom vilken anbudsförfarandet inleds - exportbidragssatsen uttryckt i euro per ton nettovikt Anbud ska endast vara giltiga om de har lämnats in senast kl den sista dagen i den fastställda ansökningsperioden. Senast den tredje arbetsdagen efter att den maximala bidragssatsen har offentliggjorts utfärdas licensen. B - ett system med licens utan förutfastställelse av bidraget Eftersom frukt och grönsaker är ömtåliga produkter finns det även möjlighet att erhålla bidrag utan förutfastställelse av bidraget, under förut- 1961/2001 art 6 9

10 sättning att licensansökan lämnas in i efterhand. Ansökan om licens måste ske senast den andra arbetsdagen efter godkännande av exportdeklarationen. Exportlicenserna ska utfärdas den fjortonde arbetsdagen efter det att exportperioden avslutats. Vid denna metod fastställs bidraget till den nivå som gällde vid datumet för godkännande av exportdeklarationen. Kommissionen har rätt att avslå licensansökningar som avser ett exportdatum som inte infaller inom viss exportperiod. Allmänna bestämmelser För alla system är det obligatoriskt att ange destination för exporten eftersom bidragen differentieras med hänsyn till destination. Destination ska anges i fält 7 på licensansökan. Den exporterade kvantiteten får inte överstiga den kvantitet som licensansökan avser. För system A1 och A2 ska det i fält 22 stå följande text; Bidrag som gäller för högst...ton nettovikt (kvantitet för vilken licensen är utfärdad). För system B ska det i samma fält stå; Ansökan om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1961/2001. I fält 16 på licensansökningen ska aktuellt KN-nummer anges. 1961/2001 art 7 Vidare sker kvalitetskontroll av de produkter som exporteras med bidrag. Produkterna måste uppfylla de gemensamma kvalitetsnormerna som gäller för frukt och grönsaker. Ansökan om exportbidrag ska ställas till Jordbruksverket och ska åtföljas av ett intyg om kvalitetskontroll. Intyg utfärdas av växtinspektionen eller instans som blivit bemyndigad. 1961/2001 art

11 Produkter som omfattas av EU:s regler för exportbidrag för färska frukter och grönsaker 1961/2001 art 7 och 1854/2006 exportbidragsnomenklatur BILAGA 1 KN-nummer Produkt Tomater Annan mandel skalad Hasselnötter med skal Skalade hasselnötter Valnötter med skal Apelsiner Citroner Bordsdruvor Äpple Persikor och nektariner

12 BILAGA 2 Produkter som omfattas av EU:s ingångsprissystem 3223/94 bil Tomater Gurka Kronärtskocka Zucchini Apelsiner, färska Clementiner Mandariner Citron Bordsdruvor Äpple Päron Aprikos Körsbär, andra än surkörsbär Persika, inbegripet nektariner Plommon 1 januari -31 december 1 januari -31 december 1 november - 30 juni 1 januari - 31 december 1 december - 31 maj 1 november slutet av februari 1 november slutet av februari 1 juni - 31 maj 21 juli - 20 november 1 juli - 30 juni 1 juli - 30 april 1 juni - 31 juli 21 maj - 10 augusti 11 juni - 30 september 11 juni - 30 september 12

13 BILAGA 3 Vitlök - tullkvoter, ton Ursprung Argentina Traditionella importörer Nya importörer Kina Traditionella importörer Nya importörer Totalt Andra tredje länder Traditionella importörer Nya importörer Totalt Kvot (ton) juni-aug sept-nov dec-febr mars-maj Totalt Totalt Totalt

IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER

IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER Interventionsenheten februari 2007 Innehåll Inledning. Lagstiftning.. 3 3 Produkter inom varuområdet... 4 IMPORT.

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om kvalitetskontroll av färska

Läs mer

Export av fjäderfäkött

Export av fjäderfäkött Jordbruksverkets vägledning Export av fjäderfäkött Interventionsenheten Mars 2006 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2. Administration...

Läs mer

Import av fjäderfäkött

Import av fjäderfäkött Jordbruksverkets vägledning Import av fjäderfäkött Interventionsenheten Februari 2008 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning... 3 3.

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av griskött. Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8

Jordbruksverkets vägledning. Import av griskött. Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8 Jordbruksverkets vägledning Import av griskött Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler. Import av jordbruksetanol

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler. Import av jordbruksetanol Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler Import av jordbruksetanol Interventionsenheten Januari 2007 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Publikationsservice 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter)

Jordbruksverkets vägledning. Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter) Jordbruksverkets vägledning Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter) Marknadsstödsenheten Januari 2012 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1

Läs mer

IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER

IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER Interventionsenheten januari 2007 INNEHÅLL Inledning... 3 Produkter inom varuområdet... 4 Tillstånd och registrering...

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER. Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER. Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28 Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning.3 IMPORTSYSTEMET 4 Bakgrund.4 Produkter inom varuområdet 4 Import

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Export av mjölk och mjölkprodukter

Jordbruksverkets vägledning. Export av mjölk och mjölkprodukter Jordbruksverkets vägledning Export av mjölk och mjölkprodukter Marknadsstödsenheten Maj 2009 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Stöd till producentorganisationer

Jordbruksverkets vägledning. Stöd till producentorganisationer Jordbruksverkets vägledning Stöd till producentorganisationer Interventionsenheten Januari 2007 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av ris. Marknadsstödsenheten Januari 2008

Jordbruksverkets vägledning. Import av ris. Marknadsstödsenheten Januari 2008 Jordbruksverkets vägledning Import av ris Marknadsstödsenheten Januari 2008 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2 3. Administration...

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

LICnet. Handbok E-tjänst LICnet

LICnet. Handbok E-tjänst LICnet Handbok E-tjänst LICnet December 2010 1 Handbok Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 5 2. Vad krävs för att kunna använda E-tjänsten LICnet?...

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Internettjänsten LICnet

Jordbruksverkets vägledning. Internettjänsten LICnet Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten LICnet Interventionsenheten April 2007 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Vad krävs för att kunna

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 av den 21 november 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999

Läs mer

Import och export av BEARBETADE JORDBRUKSVAROR Icke bilaga I

Import och export av BEARBETADE JORDBRUKSVAROR Icke bilaga I Jordbruksverkets vägledning Import och export av BEARBETADE JORDBRUKSVAROR Icke bilaga I Interventionsenheten Januari 2007 VG1:20 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.sjv.se 1 INLEDNING

Läs mer

Import av livsmedel. Vad är livsmedel? Behöver jag tillstånd? Vilka regler gäller för import av livsmedel? Varför finns det importrestriktioner?

Import av livsmedel. Vad är livsmedel? Behöver jag tillstånd? Vilka regler gäller för import av livsmedel? Varför finns det importrestriktioner? Import av livsmedel Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera livsmedel yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Det finns en del allmänna bestämmelser som

Läs mer

www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött

www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött 2 Innehållsförteckning Kvoter för import av nötkött vad är det?...4 Nötkött med hög kvalitet...5 Fryst mellangärde...7 Säkerheter för licens för nötkött

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 388/2009 av den 12 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

ANSÖKNINGSANVISNINGAR ANSÖKNINGSANVISNINGAR Blnr 353 GODKÄNNANDE AV FRUKT- OCH GRÖNSAKSPRODUCENTORGANISATIONER Allmänt Med blanketten ansöks om godkännande av fruktoch grönsaksproducentorganisationer. Godkännandet baserar sig

Läs mer

Fact sheet FRUKT OCH GRÖNSAKER. Sektorn för trädgårdsodling i Europeiska unionen. 1. Tillgång, efterfrågan och handel

Fact sheet FRUKT OCH GRÖNSAKER. Sektorn för trädgårdsodling i Europeiska unionen. 1. Tillgång, efterfrågan och handel Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för jordbruk Sektorn för trädgårdsodling i Europeiska unionen Fact sheet Trädgårdsodling är vetenskapen eller konsten att odla frukt, grönsaker, blommor eller

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Ryssland i WTO: exporttullarna för virke

Ryssland i WTO: exporttullarna för virke PM Enheten för internationell handelsutveckling 2012-08-20 Ulf Eriksson Observera att denna PM endast är av vägledande karaktär. Om väsentliga ekonomiska intressen berörs bör information inhämtas från

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 30.7.2016 L 206/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1237 av den 18 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

Läs mer

Fotnoter CD 029 CD 061 CD 060

Fotnoter CD 029 CD 061 CD 060 Fotnoter CD 001 CD 002 CD 007 CD 008 CD 015 CD 017 CD 018 CD 019 CD 020 CD 021 CD 022 CD 023 För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras uppvisande av ett äkthetscertifikat som godtas av vederbörliga

Läs mer

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 HANDBOK Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Registrering som kund hos den elektroniska ansökningstjänsten... 3

Läs mer

Ska du börja importera kött?

Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera kött yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Kött är ett

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker Jordbruksverkets vägledning Industrisocker Marknadsstödsenheten Januari 2012 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Definitioner... 2 3. Industrisocker...

Läs mer

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål Import- och exportföreskrifter/kulturföremål m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål EUROPEISKA

Läs mer

JÄRN OCH STÅL. Behövs importlicens?

JÄRN OCH STÅL. Behövs importlicens? JÄRN OCH STÅL Behövs importlicens? Det är varans klassificering i tulltaxan, Taric-nummer (10 siffror), som tillsammans med varans ursprungsland avgör om det krävs importlicens eller ej. Tullverket är

Läs mer

BILAGA III b BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS TULLMEDGIVANDEN FÖR JORDBRUKSRÅVAROR MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN (som avses i artikel 12.4 b)

BILAGA III b BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS TULLMEDGIVANDEN FÖR JORDBRUKSRÅVAROR MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN (som avses i artikel 12.4 b) Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, 2008 140 BILAGA III b BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS TULLMEDGIVANDEN FÖR JORDBRUKSRÅVAROR MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN (som avses i artikel 12.4 b) Tullsatserna kommer att

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor

Jordbruksverkets vägledning. Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor Jordbruksverkets vägledning Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor Interventionsenheten Februari 2007 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 1(5) Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 Sammanfattning Detta var ett extrainsatt möte för att diskutera krisåtgärder med anledning av det ryska importstoppet. KOM inför

Läs mer

Beslut nr 1/98 (98/223/EG) EGT L 86, PROTOKOLL nr 1

Beslut nr 1/98 (98/223/EG) EGT L 86, PROTOKOLL nr 1 Beslut nr 1/98 (98/223/EG) EGT L 86, 1998 1 PROTOKOLL nr 1 om förmånsordningen för import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet Artikel 1 De produkter med ursprung i Turkiet som

Läs mer

Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror

Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror 1(5) INFORMATION 2007-01-22 Internationella enheten Håkan Loxbo Tfn: 036-155869 Fax: 036-036 - 166250 E-post: hakan.loxbo@sjv.se Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

g) Tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori E i en parts lista är undantagna från tullavvecklingen.

g) Tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori E i en parts lista är undantagna från tullavvecklingen. 14.1.2017 L 11/203 e) Tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori S i en parts lista ska avvecklas i tre lika stora etapper med början den femte årsdagen för detta avtals ikraftträdande,

Läs mer

BILAGA III d BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS TULLMEDGIVANDEN FÖR JORDBRUKSRÅVAROR MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN (som avses i artikel 12.4 b)

BILAGA III d BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS TULLMEDGIVANDEN FÖR JORDBRUKSRÅVAROR MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN (som avses i artikel 12.4 b) Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, 2008 153 BILAGA III d BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS TULLMEDGIVANDEN FÖR JORDBRUKSRÅVAROR MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN (som avses i artikel 12.4 b) Tullsatserna kommer att

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av mjölk och mjölkprodukter

Jordbruksverkets vägledning. Import av mjölk och mjölkprodukter Jordbruksverkets vägledning Import av mjölk och mjölkprodukter Marknadsstödsenheten Mars 2011 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Läs mer

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG. Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG. Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen Skatte- och ursprungsgruppen Vad används ursprungsreglerna till? Fastställande

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument D021995/02.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument D021995/02. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 september 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 22 augusti 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok.

Läs mer

Stöd för privat lagring av nötkött

Stöd för privat lagring av nötkött Jordbruksverkets vägledning Stöd för privat lagring av nötkött Interventionsenheten Juni 2002 VG2:27 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Blankettförrådet 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 9 mars 2016

Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 9 mars 2016 1(5) Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 9 mars 2016 Sammanfattning: Kommissionen fortsatte diskussionen om förenklingar av regelverket för tullkvoter (licenser) där man bland

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 206/44 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1239 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller systemet med import-

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 vad gäller systemet med import- och exportlicenser Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 av den 18 maj 2016 om regler för

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU.

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. Antalet IP Livsmedel-anslutna företag ökar stadigt och vi ser en stor ökning bland företag som är verksamma

Läs mer

Information från kommittén för exportbidrag och licenser den 17 september 2014

Information från kommittén för exportbidrag och licenser den 17 september 2014 1(6) Information från kommittén för exportbidrag och licenser den 17 september 2014 Sammanfattning: Kommissionen fortsatte diskussionen om förenklingar för hanteringen av tullkvoter. Kommissionen fortsatte

Läs mer

Certifikat för Ekologisk Produktion

Certifikat för Ekologisk Produktion 1 (6) Aranea Certifiering AB (SE Ekol 1) är ackrediterat av SWEDAC enligt EN45011 Certifikat för Ekologisk Produktion Produktionen hos ovanstående företag uppfyller reglerna för KRAV certifierad produktion

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Information från kommittémöte för exportbidrag och licenser den 25 februari 2015

Information från kommittémöte för exportbidrag och licenser den 25 februari 2015 1(7) Information från kommittémöte för exportbidrag och licenser den 25 februari 2015 Sammanfattning: Kommissionen fortsatte diskussionen om förenklingar av tullkvoter och offentlig intervention. Kommissionens

Läs mer

Stöd för privat lagring av lammkött

Stöd för privat lagring av lammkött Jordbruksverkets vägledning Stöd för privat lagring av lammkött Interventionsenheten Juni 2002 VG2:3 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Blankettförrådet 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 19 januari 2016

Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 19 januari 2016 1(6) Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 19 januari 2016 Sammanfattning Inga frågor kom upp för omröstning. KOM säger nu att vi inte kan lämna in det nya ramverket förrän de nya

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av JORDBRUKS- PRODUKTER

Jordbruksverkets vägledning. Import av JORDBRUKS- PRODUKTER Jordbruksverkets vägledning Import av JORDBRUKS- PRODUKTER Interventionsenheten februari 2007 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Äter du som en australiensare?

Äter du som en australiensare? Äter du som en australiensare? FODMAPs i maten vi äter I Australien är intaget av så kallade FODMAPs (Fermentable Oligo-saccharides, Di-saccharides, Mono-saccharides And Polyols) högt och forskning därifrån

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.9.2010 KOM(2010) 485 slutlig 2010/0248 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko

Läs mer

Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 15 november 2016

Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 15 november 2016 1(7) Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 15 november 2016 Sammanfattning Förordningarna som ska ersätta 543/2011 har förenats ytterligare, eftersom KOM fortfarande håller på med

Läs mer

Ceta, GSP och Rex. Anna Arnefalk och Malin Vernersson, Tullverket

Ceta, GSP och Rex. Anna Arnefalk och Malin Vernersson, Tullverket Ceta, GSP och Rex Anna Arnefalk och Malin Vernersson, Tullverket Ursprungsregler Icke-preferentiella antidumpning Preferentiella förmånsbehandling Frihandelsavtal Ceta Ensidiga förmånsarrangemang GSP,

Läs mer

Uppköp av smör för intervention

Uppköp av smör för intervention Jordbruksverkets vägledning Uppköp av smör för intervention Interventionsenheten Februari 2006 VG2:26 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

Information från kommittén för frukt och grönsaker 13 maj 2014

Information från kommittén för frukt och grönsaker 13 maj 2014 1(5) Information från kommittén för frukt och grönsaker 13 maj 2014 Sammanfattning Diskussionen fortsatte om de ändringar som KOM vill göra i 543/2011, i samband med att den delas upp i en delegerad akt

Läs mer

Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form,

Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form, Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, 2008 3 Nikola ŠPIRIĆ, ordförande i Bosnien och Hercegovinas ministerråd SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form, HAR ENATS

Läs mer

Information om utförsel av nötkreatur

Information om utförsel av nötkreatur Version: 2015-06-08 Information om utförsel av nötkreatur Utförsel av nötkreatur till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 1(5) Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 Sammanfattning Vi fick inga besked om det kommande arbetet med PO-förordningen (543/2011), annat än att det kommer nästa

Läs mer

Marknadsföringsstöd i tredje land

Marknadsföringsstöd i tredje land Jordbruksverkets vägledning Marknadsföringsstöd i tredje land Interventionsenheten Januari 2007 VG2:31 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Publikationsservice 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1635/2006 av den 6 november 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 737/90 om villkoren

Läs mer

. JUNI 2015. Ekologiskt - Frukt. Ekologiskt - Grönsaker

. JUNI 2015. Ekologiskt - Frukt. Ekologiskt - Grönsaker . JUNI 2015 Nu är det kul att jobba i denna branschen. Massa härliga primörer anländer hela tiden och det blir bara mer!! Det fullständigt sprutar ut godsaker från växthusen och från friland, så passa

Läs mer

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Förordning om EU:s förordningar om jordbruksprodukter

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Intervention av skummjölkspulver till fast pris och via anbud

Intervention av skummjölkspulver till fast pris och via anbud Jordbruksverkets vägledning Intervention av skummjölkspulver till fast pris och via anbud Interventionsenheten Februari 2009 VG 2:13 Jordbruksverkets vägledningar finns även på Internet: www.sjv.se Innehåll

Läs mer

1 av 23 2008-11-11 13:05 Administreras Avis av publikationsbyrån juridique important 31988R0222 Kommissionens förordning (EEG) nr 222/88 av den 22 december 1988 om ändring av vissa rättsakter om tillämpningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1

Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1 Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 Datum Dnr 11.8.2000 1971/00/2000 Ikraftträdelse och giltighetstid 1.9.2000 - tills vidare Stadganden om bemyndigande: Lagen om verkställighet av Europeiska

Läs mer

Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 24 januari 2005. 1. Godkännande av den preliminära dagordningen

Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 24 januari 2005. 1. Godkännande av den preliminära dagordningen SLUTLIG Kommenterad dagordning 2005-01-17 Jordbruksdepartementet EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Kopia: UD/EU-enheten Riksdagens Kammarkansli Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskadegörare som omfattas

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV. ANSÖKNINGSBLANKETTEN (Evira 55_01.06 1.5.2006) till växtskyddsregistret, plantmaterialregistret. och/eller registret för

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV. ANSÖKNINGSBLANKETTEN (Evira 55_01.06 1.5.2006) till växtskyddsregistret, plantmaterialregistret. och/eller registret för Anvisningar för ifyllning av registreringsansökan Datum 15.5.2006 Dnr 665/505/2006 ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV ANSÖKNINGSBLANKETTEN (Evira 55_01.06 1.5.2006) till växtskyddsregistret, plantmaterialregistret

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1990L0642 SV 21.08.2001 020.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV av den 27 november 1990 om fastställande

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

Produkter med ursprung i Algeriet får vid import till gemenskapen inte beläggas med tullar eller avgifter med motsvarande verkan.

Produkter med ursprung i Algeriet får vid import till gemenskapen inte beläggas med tullar eller avgifter med motsvarande verkan. Rådets beslut (2005/690/EG), EUT L 265, 2005 6 Avdelning II Fri rörlighet för varor Artikel 6 Gemenskapen och Algeriet skall, under en övergångsperiod på högst tolv år räknat från dagen för detta avtals

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om provtagning och undersökningar av vissa vegetabilier som importeras från tredje land; (J 61) Utkom från trycket den

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 8 lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2007/2000 av den 18 september 2000 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om sylt, gelé och marmelad; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om sylt, gelé och marmelad; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om sylt, gelé och marmelad; 1 (H 159) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter?

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter? Anvisning till anmälan om fastställande av driftsfond för producentorganisationer för frukt och grönsaker Var finns blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats (www.jordbruksverket.se).

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer