IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER"

Transkript

1 Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER Interventionsenheten januari 2007

2 INNEHÅLL Inledning... 3 Produkter inom varuområdet... 4 Tillstånd och registrering... 5 IMPORT... 6 Gränsskydd... 6 Importlicenser... 6 Ansökan om importlicens... Säkerheter... Intyg och analysrapport... Förmåner vid import från tredje land EXPORT... Exportbidrag... Exportlicenser Ansökan om exportlicens Säkerhet Intyg BILAGOR 1. Säkerhetsnivåer för importlicenser 2

3 INLEDNING Jordbruksverkets vägledningar för import och export av jordbruksprodukter är sammanfattningar och förklaringar till EU:s regler och nationella föreskrifter. Det finns tre vägledningar som innehåller information om generella regler för bl.a. licenser, säkerheter och omräkningskurs: Import av jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksvaror Export av jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksvaror Licenstabeller - import, export, kvoter Regler för de olika varuområdena finns i ytterligare fjorton vägledningar: Mjölk och mjölkprodukter Nöt- och kalvkött Griskött Ägg och äggprodukter Fågelkött Får- och getkött Spannmål och ris Socker Oljor och fetter Bearbetade varor (RÅK) Bananer Färska frukter och grönsaker Bearbetade varor av frukt och grönsaker Vin och vinprodukter Jordbruksetanol Observera att vägledningarna inte är heltäckande, utan endast ska ses som en hjälp att orientera sig bland EU:s regler. Det kan också ha skett ändringar i reglerna efter vägledningens utgivning. Vägledningarna ersätter inte EU:s regler när det gäller att avgöra vad som är rätt. Eventuella hänvisningar till förordningar och föreskrifter finns i högermarginalen. Vägledningarna ges ut av Jordbruksverkets utrikeshandelsenhet. De kan hämtas på Jordbruksverkets webbplats eller beställas via blankettförrådet tel vx eller fax

4 Produkter inom varuområdet Marknadsregleringen för vin och vinprodukter omfattar följande produkter: 1493/99 art 1.2 KN-nummer Produktbeskrivning Färska vindruvor andra än bordsdruvor bordsdruvor Druvsaft (inbegripet druvmust) Annan druvmust, annan än den i jäsning eller vars jäsning har avbrutits på annat sätt än genom tillsats av alkohol ur 2204 Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nummer 2009, uteslutet annan druvmust enligt undernummer , , och Piquettevin Vinättika Vindruv Återstoder från vindruvspressning 4

5 Tillstånd och registrering Förutom reglerna för import och export av vin från länder utanför EU i denna vägledning finns särskilda svenska bestämmelser för handel med alkoholhaltiga drycker. Partihandel med vin får bedrivas endast av den som har godkänts som upplagshavare eller registrerats som varumottagare av Skatteverket enligt lagen om alkoholskatt (1994:1564) och alkohollagen (1994:1738). Blankett för registrering hittas på under skatter \ punktskatter \ alkohol. Närmare upplysningar kan fås från: Skatteverket Ludvikaenheten LUDVIKA Tel. 0771/ Generellt gäller att alla livsmedelsföretagare ska se till att företagets anläggning är registrerad hos eller godkänd av kontrollmyndigheten (kommunen). Detta är grundförutsättningarna för de regler om import och export av vin som tas upp i denna vägledning. 5

6 IMPORT Gränsskydd EU:s tidigare gränsskyddssystem med importavgifter ersattes den 1 juli 1995 med ett system med fasta tullar. Övergången till fasta tullar är ett resultat av den s k Uruguayrundan och de nya handelsavtalen inom världshandelsorganisationen WTO. Tullarna har fastställts med utgångspunkt från genomsnittslig differens mellan EU:s interna pris och priset på världsmarknaden för motsvarande produkt under en basperiod. Vid import till gemenskapen av druvsaft, druvmust och vin krävs importlicens samt erläggande av tullavgifter. För vin är tullarna fasta och storleken beror på alkoholhalt och i vilken form vinet importeras (butelj/bulk). För druvsaft och druvmust tillämpas en kombination av värdetullar och volymtullar. Storleken beror på varans importpris och hur detta hamnar i de intervall av s k ingångspriser som EU:s gemensamma tulltaxa fastställer. Lågt ingångspris medför högre tull och vice versa. I övrigt varierar tullstorleken beroende på t ex densitet, värde, koncentration m m. Dessutom krävs normalt att ett intyg, utfärdat av behörigt organ i tredje land, och en analysrapport från ett officiellt laboratorium följer med transporten. För uppgifter om aktuell importtull och varuklassificering kontakta Tullverket tel /99 art 59.1 och /99 art 68.1a Vad gäller märkning, vinets tillverkningsmetod och användande av geografiska beteckningar och andra begrepp på viner från tredje land finns särskilda bestämmelser och avtal. För ytterligare information kontakta Livsmedelsverket, tel Importlicenser De produkter som omfattas av licenskravet är druvsaft, druvmust och vin under KN-nr 2009 respektive Importlicens behövs inte för kvantiteter på maximalt 30 hl (3 000 l) för vin och kg för druvsaft under varje enskilt KN-nummer. 1493/99 art 1.2a och 1.2b 1291/00 art 5.1 samt Bilaga III K Ansökan om importlicens Ansökan om importlicens sänds till Jordbruksverket fax nr 036/ Det generella ansökningsförfarandet, liksom generella regler för licenser, finns närmare beskrivna i vägledningen Import av jordbruksprodukter. 6

7 Importlicensen är giltig från och med dagen för utfärdandet fram till slutet av den fjärde månaden därefter. Den berättigar till import av vin under aktuellt KN-nummer. En licens kan därför användas för flera sändningar under dess giltighetstid förutsatt att den beviljade kvantiteten ej har överskridits. Ansökan om importlicens för vin ska bl a innehålla: 883/1 art /01 art 2 med ändr.enligt 1220/03 Fält 8 - uppgift om ursprungsland Fält 11 totalt säkerhetsbelopp enligt formeln: antal hektoliter i licensansökan x säkerhetsbelopp (se bilaga 1) x eurokurs för den första dagen i den månad då ansökan skickas till Jordbruksverket. Eurokursen hämtas på Jordbruksverkets webbplats Fält 14 produktens namn enligt följande: - färsk druvmust vars jäsning avbrutits genom tillsats av alkohol - koncentrerad druvmust - renad koncentrerad druvmust - likörvin - mousserande vin - mousserande vin med tillsats av koldioxid - pärlande vin - pärlande vin med tillsats av koldioxid - vin av övermogna druvor samt vinets/mustens färg: vitt/rött/rosé Fält 15 varubeskrivning i enlighet med Kombinerade nomenklaturen Fält 16 KN-nummer Fält 17 kvantitet i hl (1 hl = 100 l) I de fall där KN-numret innehåller en uppgift om alkoholhalten tolereras en avvikelse på 0,4 volymprocent. Uttrycket Tolerans 0,4 volymprocent kommer därför att framgå av licensen i fält /01 art 2.1 7

8 För att göra licenshanteringen smidigare för importörerna kan Jordbruksverket skicka licensen till annan adress än licensinnehavarens om man anger den i fältet Upplysningar till Jordbruksverket. Ansökan om importlicens görs på blankett SJV E Blanketten kan beställas från Jordbruksverket, blankettförrådet, Jönköping, tel vx, fax eller från Tullverket. OBS! Beskrivna ovan ansökningsförfarandet (på papper) gäller om man importerar vin några få gånger per år. Importerar man ofta så är det licensansökan via Internet att föredra. Man lämnar då licensansökan via Internet. För att kunna göra det måste man anmäla sig till tjänsten Ansökan om licens LICnet på Jordbruksverkets webbplats ( under Webbkarta\Tjänster\LICnet-licensansökan). För att använda tjänsten krävs en dator med internetanslutning, en webbläsare och en e-postadress för att kunna ta emot meddelanden som levereras av tjänsten. Säkerheter För utfärdande av importlicens krävs att en säkerhet ställs för uppfyllandet av licensens villkor under dess giltighetstid. Om licensen under giltighetstiden inte utnyttjas fullt ut förverkas hela eller del av säkerheten. OBS! Ingen förverkan görs om mindre än 100 euro ska förverkas. I sådana fall frisläpps hela säkerheten. Säkerheten för importlicensen varierar från 1,25 till 2,5 euro. 2,5 euro per 100 kg eller per hektoliter gäller för koncentrerad druvsaft och koncentrerad druvmust. 1,25 euro per 100 kg eller per hektoliter gäller för annan druvsaft och druvmust. 1,25 euro per hektoliter gäller för samtliga viner. De exakta uppgifterna framgår av bilaga 1. OBS! Ingen säkerhet krävs om det totala säkerhetsbeloppet för en licens uppgår till högst 100 euro. 1493/99 art /00 art /01 art.4.1 med ändr. enligt 1220/ /00 art.15.3 Generella regler för förfarandet med säkerheter finns på under Handel&Marknad\Import&Export\Vägledningar\Säkerheter för import-och exportlicenser. 8

9 Intyg och analysrapport Vid import av druvsaft, druvmust och vin krävs dessutom ett särskilt dokument s k V I 1 utfärdat av det tredje landet. Det ska garantera ursprung och viss kvalitet och består dels av ett ursprungsintyg och dels av en analysrapport. V I 1- dokumentet ska följa med produkten och ska uppvisas för tullmyndigheten vid importtillfället. Undantag från kravet på intyg och analysrapport finns dock och gäller bland annat vid import i mindre behållare och från länder med liten export till EU. 883/01 art 20 och 24 29, 1493/99 art /01 art 22 För närmare upplysningar svarar Livsmedelsverket tel Förmåner vid import från tredje land Det finns särskilda förmånsavtal när det gäller import av vin från vissa länder. Alla avtal om kvoter inom vinområdet gäller så kallade först till kvarnkvoter, vilka administreras av tullen. Uppgifter om kvotstorlekar, tullreduktion och de KN-nummer som omfattas lämnas av tullens kvotgrupp i Malmö tel mån fre, mellan 8.oo och 14.oo. 9

10 EXPORT Exportbidrag Vid export av vin, druvmust och druvsaft från EU till tredje land kan exportbidrag erhållas. Exportbidragen är avsedda att ekonomiskt möjliggöra export då världsmarknadspriset är lägre än priset inom EU. För att kompensera för prisskillnaden mellan EU och tredje land kan ett bidrag utgå vid export. Den exportör som söker exportbidrag måste inneha exportlicens. De destinationer till vilka det är möjligt att söka exportbidrag, de produkter som omfattas och storleken på bidragen ändras regelbundet, åtminstone en gång per år. Gällande uppgifter om destinationer, produkter och bidragsnivåer publiceras i Europeiska gemenskapernas tidning (EGT) eller lämnas av Jordbruksverket. 1493/99 art /01 art 16 Ansökan om exportbidrag görs på blanketten Ansökan om exportbidrag, som kan beställas från den lokala tullmyndigheten eller från Tullverket tel 0771/ Information om hur man ansöker om exportbidrag finns i vägledningen Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor. Exportbidraget justeras kontinuerligt med hänsyn till prisutvecklingen, såväl på världsmarknaden som inom EU. Det betalas ut först när bevis framlagts att produkterna har exporterats från EU. Exportbidraget kan variera beroende på exportens destination. I sådana fall ska även bevis framläggas för att produkterna har importerats i avsett land. Generella regler för export, exempelvis vilka dokument som accepteras som bevis för att varor verkligen importerats i ett visst land, finns i vägledningen Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor. 10

11 Exportlicenser För att kunna få exportbidrag krävs en exportlicens vid exporttillfället. Licensen utfärdas efter ansökan till Jordbruksverket. Exportlicens behövs bara om man ska söka exportbidrag och om den exporterade volymen överstiger 10 hl. På exportlicensen ska bidraget förutfastställas. 883/01 art /00 Bilaga III K Ansökan om exportlicens Inom ramen för WTO:s handelsavtal har EU fått möjlighet att exportera en viss mängd vinprodukter med exportbidrag. Det finns begränsningar för hur stora volymer som får omfattas och hur mycket bidrag som får ges. I syfte att få en bättre fördelning under WTO-året (1 september 31 augusti) av de volymer som är tillgängliga för subventionerad export och för att förhindra att dessa volymer förbrukas i förtid har kommissionen inrättat ett system för utfärdande av exportlicenser. Den sammanlagda volymen som är tillgänglig för export för varje WTOår delas upp i sex tvåmånadersperioder. Dessutom fördelas de på fyra zoner: Afrika, Asien, Östeuropa och Västeuropa. Fr o m 16 september varje år får ansökan om exportlicens lämnas in. De kvantiteter som inte utnyttjas under en period förs automatiskt över till den följande perioden, såvida perioden faller inom samma WTO-år. Om den ansökta kvantiteten för en viss period överstiger den tillgängliga kvantiteten för perioden fastställer kommissionen en procentsats för godkännande av de ansökta kvantiteterna och inställer tillfälligt inlämnandet av ansökningar fram till början av följande period. Skulle den ansökta mängden vara så stor att budgeten för exportbidrag inom vinsektorn riskerar att förbrukas i förtid får kommissionen godkänna ansökningar som redan har lämnats in eller avslå ansökningar för vilka exportlicenser ännu inte har beviljats, samt besluta att tillfälligt ställa in inlämnandet av ansökningar. Exportlicensen är giltig från och med dagen för utfärdandet fram till slutet av den andra månaden därefter. Giltighetstiden får dock under inga omständigheter överskrida den 31 augusti det pågående WTO-året. Utfärdande av exportlicens sker vanligen inom fem arbetsdagar efter det att ansökan lämnats in. Det generella ansökningsförfarandet, liksom generella regler för licenser, finns närmare beskrivet i vägledningen Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor. 883/01 art 7 och art /01 art /01 art /01 art

12 Ansökan om exportlicens lämnas fr o m onsdag t o m tisdag kl i följande vecka och ska bl a innehålla: Fält 7 bestämmelseland eller bestämmelsezon. Om bestämmelselandet anges ska Nej kryssas för i fältet obligatorisk uppgift. Om bestämmelsezonen anges ska Ja kryssas för i fältet obligatorisk uppgift. Det finns fyra bestämmelsezoner: Afrika, Asien och Oceanien, Östeuropa inkl OSS-länder och Västeuropa 883/01 art 2 Fält 11 totalt säkerhetsbelopp Fält 14 handelsbeteckning (t ex rött vin ) Fält 15 varubeskrivning enligt den Kombinerade nomenklaturen Fält 16 tolvsiffrig produktkod. Vid ansökan om licens med förutfastställelse av exportbidrag skall 12-siffrig kod användas. Fält 17/18 kvantitet i hl (1 hl = 100 l). Fält 20 om Nej kryssats för i fält 7, ska fält 20 innehålla uppgiften Obligatoriskt att exportera till zon. På begäran får bestämmelselandet ersättas med ett annat land under förutsättning att detta tillhör samma bestämmelsezon. I de fall där KN-numret innehåller en uppgift om alkoholhalten tolereras en avvikelse på 0,4 volymprocent. Uttrycket "Tolerans 0,4 volymprocent" kommer därför att framgå ur licensen i fält 20. Ansökan om exporlicens görs på blankett SJV E Blanketten kan beställas från Jordbruksverket, blankettförrådet, Jönköping tel vx, fax eller från tullen. Säkerhet För utfärdande av exportlicens krävs att en säkerhet ställs för uppfyllandet av licensens villkor under dess giltighetstid. Om inte villkoren har uppfyllts kan säkerheten förverkas, helt eller delvis. OBS! Ingen förverkan görs om mindre än 100 euro ska förverkas. I sådana fall frisläpps hela säkerheten. 1493/99 art /00 art

13 Säkerhetsbeloppet för exportlicenser varierar från 2,5 till 8 euro. 8 euro per hektoliter gäller för druvsaft och druvmust som omfattas av KN-nummer , , , , och ,5 euro per hektoliter gäller för övriga produkter inom området. OBS! Ingen säkerhet krävs om det totala säkerhetsbeloppet för en licens uppgår till högst 100 euro. 883/01 art 4.2 med ändr. enligt 1220/ /00 art 15.3 Generella regler för förfarandet med säkerheter finns i vägledningen Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor. Intyg För att kunna få exportbidrag krävs, förutom exportlicens, även intyg från tillsynsmyndigheten om att den exporterade produkten motsvarar en viss kvalitetsstandard (kvalitetsintyg). För bords- och likörviner med undantag för kvalitetsviner fso ska även ett särskilt smakintyg medfölja produkten vid exporttillfället. Ytterligare upplysningar om dessa intyg lämnas av: 883/01 art 18 Statens Livsmedelsverk Tel Box Uppsala. Den exporterade varan ska även åtföljas av ett följedokument, vars nummer och datum ska uppges till Jordbruksverket. Ytterligare upplysningar om följedokument lämnas av Folkhälsoinstitutet. 883/01 art 18.2b 884/01 13

14 Säkerhetsnivåer för importlicenser BILAGA 1 (enligt kommissionens förordning (EG) nr 883/01 art 4.1 med ändr.enligt 1220/03) KN-nummer Varubeskrivning Säkerhet (euro) 2009 Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel Druvsaft (inbegripet druvmust) Med ett Brixtal av mer än 67. Med ett Brixtal av mer än 30 men högst 67. 2,5 per 100 kg eller per hl Koncentrerad 2,5 per 100 kg eller per hl Annan 1,25 per 100 kg eller per hl Koncentrerad 2,5 per 100 kg eller per hl Annan 1,25 per 100 kg eller per hl Annan 1,25 per 100 kg eller per hl 2204 Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr Mousserande vin Vin i flaskor med champagnekork, som hålls på plats med fasthållningsanordning, eller vin på andra kärl, som vid 20 grader C har ett tryck av minst 1 bar men mindre än 3 bar. Annat vin; druvmust vars jäsning har förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol. Med en verklig alkoholhalt av högst 13 volymprocent. Med en verklig alkoholhalt överstigande 13 men inte 15 volymprocent, bortsett från likörvin. 14

15 Med en verklig alkoholhalt överstigande 15 men inte 18 volymprocent, bortsett från vin som tillsatts alkohol och likörvin. Med en verklig alkoholhalt överstigande 18 men inte 22 volymprocent, bortsett från vin som tillsatts alkohol och likörvin. Med en verklig alkoholhalt överstigande 22 volymprocent, bortsett från vin som tillsatts alkohol och likörvin Annan druvmust ur ur kompletterande anmärkning 5 b) i kap 22 i Tulltaxan ur ur kompletterande anmärkning 5 c) i kap 22 i Tulltaxan Vin som tillsatts alkohol för destillation. Likörvin 15

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler. Import av jordbruksetanol

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler. Import av jordbruksetanol Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler Import av jordbruksetanol Interventionsenheten Januari 2007 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Publikationsservice 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER. Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER. Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28 Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning.3 IMPORTSYSTEMET 4 Bakgrund.4 Produkter inom varuområdet 4 Import

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

Export av fjäderfäkött

Export av fjäderfäkött Jordbruksverkets vägledning Export av fjäderfäkött Interventionsenheten Mars 2006 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2. Administration...

Läs mer

Import av fjäderfäkött

Import av fjäderfäkött Jordbruksverkets vägledning Import av fjäderfäkött Interventionsenheten Februari 2008 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning... 3 3.

Läs mer

IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER

IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER Interventionsenheten februari 2007 Innehåll Inledning. Lagstiftning.. 3 3 Produkter inom varuområdet... 4 IMPORT.

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter)

Jordbruksverkets vägledning. Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter) Jordbruksverkets vägledning Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter) Marknadsstödsenheten Januari 2012 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av griskött. Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8

Jordbruksverkets vägledning. Import av griskött. Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8 Jordbruksverkets vägledning Import av griskött Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Internettjänsten LICnet

Jordbruksverkets vägledning. Internettjänsten LICnet Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten LICnet Interventionsenheten April 2007 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Vad krävs för att kunna

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Export av mjölk och mjölkprodukter

Jordbruksverkets vägledning. Export av mjölk och mjölkprodukter Jordbruksverkets vägledning Export av mjölk och mjölkprodukter Marknadsstödsenheten Maj 2009 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER

Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER Interventionsenheten februari 2007 Innehåll Inledning 3 Lagstiftning... 3 Produkter inom varuområdet. 4 Import av färska frukter

Läs mer

LICnet. Handbok E-tjänst LICnet

LICnet. Handbok E-tjänst LICnet Handbok E-tjänst LICnet December 2010 1 Handbok Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 5 2. Vad krävs för att kunna använda E-tjänsten LICnet?...

Läs mer

Import av livsmedel. Vad är livsmedel? Behöver jag tillstånd? Vilka regler gäller för import av livsmedel? Varför finns det importrestriktioner?

Import av livsmedel. Vad är livsmedel? Behöver jag tillstånd? Vilka regler gäller för import av livsmedel? Varför finns det importrestriktioner? Import av livsmedel Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera livsmedel yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Det finns en del allmänna bestämmelser som

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Import och export av BEARBETADE JORDBRUKSVAROR Icke bilaga I

Import och export av BEARBETADE JORDBRUKSVAROR Icke bilaga I Jordbruksverkets vägledning Import och export av BEARBETADE JORDBRUKSVAROR Icke bilaga I Interventionsenheten Januari 2007 VG1:20 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.sjv.se 1 INLEDNING

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av ris. Marknadsstödsenheten Januari 2008

Jordbruksverkets vägledning. Import av ris. Marknadsstödsenheten Januari 2008 Jordbruksverkets vägledning Import av ris Marknadsstödsenheten Januari 2008 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2 3. Administration...

Läs mer

Skattebefriad förbrukare alkohol

Skattebefriad förbrukare alkohol Skattebefriad förbrukare alkohol Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om godkännande som s.k. skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt. Informationen

Läs mer

Ska du börja importera kött?

Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera kött yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Kött är ett

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor

Jordbruksverkets vägledning. Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor Jordbruksverkets vägledning Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor Interventionsenheten Februari 2007 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 av den 21 november 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. BESLUT nr 2/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. BESLUT nr 2/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 31.01.2006 SEK(2006) 120 slutlig Utkast till BESLUT nr 2/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ om ändring av tabell I, tabell II, tabell IV c och tillägget

Läs mer

www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött

www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött 2 Innehållsförteckning Kvoter för import av nötkött vad är det?...4 Nötkött med hög kvalitet...5 Fryst mellangärde...7 Säkerheter för licens för nötkött

Läs mer

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 HANDBOK Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Registrering som kund hos den elektroniska ansökningstjänsten... 3

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av JORDBRUKS- PRODUKTER

Jordbruksverkets vägledning. Import av JORDBRUKS- PRODUKTER Jordbruksverkets vägledning Import av JORDBRUKS- PRODUKTER Interventionsenheten februari 2007 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 388/2009 av den 12 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad

Läs mer

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om lagerdeklaration av vin och druvmust

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om lagerdeklaration av vin och druvmust FoHMFS 2015:2 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om lagerdeklaration av vin och druvmust Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Information om utförsel av nötkreatur

Information om utförsel av nötkreatur Version: 2015-06-08 Information om utförsel av nötkreatur Utförsel av nötkreatur till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU.

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. Antalet IP Livsmedel-anslutna företag ökar stadigt och vi ser en stor ökning bland företag som är verksamma

Läs mer

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror SKV 0 utgåva Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror Alkoholskatt Tobaksskatt Den här broschyren riktar sig till dig som ska föra in alkohol- eller tobaksvaror för personligt bruk från ett annat

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999

Läs mer

ANSÖKAN OM TULLBEFRIELSE/TULLKVOT (Stryk det som inte är tillämpligt) (Medlemsstat: ) Del I (ska offentliggöras på GD Taxud:s webbplats)

ANSÖKAN OM TULLBEFRIELSE/TULLKVOT (Stryk det som inte är tillämpligt) (Medlemsstat: ) Del I (ska offentliggöras på GD Taxud:s webbplats) Del I (ska offentliggöras på GD Taxud:s webbplats) 1. KN-nummer: 2. Exakt varubeskrivning, med beaktande av tulltaxans kriterier: Enbart för kemiska produkter (huvudsakligen kapitel 28 och 29 i Kombinerade

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

JÄRN OCH STÅL. Behövs importlicens?

JÄRN OCH STÅL. Behövs importlicens? JÄRN OCH STÅL Behövs importlicens? Det är varans klassificering i tulltaxan, Taric-nummer (10 siffror), som tillsammans med varans ursprungsland avgör om det krävs importlicens eller ej. Tullverket är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2011:286 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1, 7

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 30.7.2016 L 206/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1237 av den 18 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

Läs mer

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG. Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG. Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen Skatte- och ursprungsgruppen Vad används ursprungsreglerna till? Fastställande

Läs mer

NYHETSBREV 1999:2. punktskatter. Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten

NYHETSBREV 1999:2. punktskatter. Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten NYHETSBREV 1999:2 punktskatter Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten Information om punktskatter Nyhetsbreven är avsedda att ge en kort översikt över

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2001:517 Utkom från trycket den 25 juni 2001 utfärdad den 31 maj 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Utkast 17.6.2016 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker och lagen om accis på vissa dryckesförpackningar PROPOSITIONENS

Läs mer

g) Tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori E i en parts lista är undantagna från tullavvecklingen.

g) Tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori E i en parts lista är undantagna från tullavvecklingen. 14.1.2017 L 11/203 e) Tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori S i en parts lista ska avvecklas i tre lika stora etapper med början den femte årsdagen för detta avtals ikraftträdande,

Läs mer

Skatter m.m./skatter m.m. 1

Skatter m.m./skatter m.m. 1 Skatter m.m./skatter m.m. 1 Kommission förfaranden Kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Lag. om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker Lag om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker (1127/2010) lagens rubrik samt

Läs mer

Anvisning 8/2013 1 (6)

Anvisning 8/2013 1 (6) Anvisning 8/2013 1 (6) Förpackningspåskrifter för vinförpackningar I denna anvisning behandlas förpackningspåskrifter för druvviner. Kraven beträffande förpackningsanteckningar för andra vinprodukter (likörvin,

Läs mer

Fotnoter CD 029 CD 061 CD 060

Fotnoter CD 029 CD 061 CD 060 Fotnoter CD 001 CD 002 CD 007 CD 008 CD 015 CD 017 CD 018 CD 019 CD 020 CD 021 CD 022 CD 023 För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras uppvisande av ett äkthetscertifikat som godtas av vederbörliga

Läs mer

Ryssland i WTO: exporttullarna för virke

Ryssland i WTO: exporttullarna för virke PM Enheten för internationell handelsutveckling 2012-08-20 Ulf Eriksson Observera att denna PM endast är av vägledande karaktär. Om väsentliga ekonomiska intressen berörs bör information inhämtas från

Läs mer

Information om utförsel av gris

Information om utförsel av gris Version: 2015-06-08 Information om utförsel av gris Utförsel av gris till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna (se nedan)

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

NVA. SKATTEFRIA MÄNGDER - anges produktgruppsvis i kolumnen Skattefri mängd, i fältet för respektive skattefrihetskod

NVA. SKATTEFRIA MÄNGDER - anges produktgruppsvis i kolumnen Skattefri mängd, i fältet för respektive skattefrihetskod NVA SKATTEDEKLARATION Godkänd upplagshavare Punktskatt på läskedrycker 1/5 Den skattskyldiges namn Postadress för beslutet och begäranden om tilläggsuppgifter Skatteperiod FO-nummer / personbeteckning

Läs mer

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR Avdelning I Uppgifter som skall anges i ansökningsformulärets olika fält Allmän anmärkning: Hänvisningarna avser tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen om inte annat anges.

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2007/2000 av den 18 september 2000 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är

Läs mer

Förenklat ledsagardokument

Förenklat ledsagardokument 1 EUROPEISKA UNIONEN PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR 1 Leverantör Förenklat ledsagardokument Transport inom unionen av beskattade varor 2 3 Beskattningsmyndighet i destinationslandet Leverantörens exemplar 4

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

Företagets namn FO-nummer EORI-nummer

Företagets namn FO-nummer EORI-nummer 1 (8) ny ansökan ansökan om ändring* Se Ifyllningsanviningen för ansökan UPPGIFTER OM FÖRETAGET Företagets namn FO-nummer EORI-nummer Företagets postadress Postnummer och postanstalt Företagets besöksadress

Läs mer

Information om säkerheter

Information om säkerheter EU-fondsenheten 2012-10-16 Information om säkerheter Detta är en generell information om hur man ställer säkerheter i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller tullkvoter för vin

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller tullkvoter för vin EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.4.2013 COM(2013) 187 final 2013/0099 (COD) C7-0090/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av mjölk och mjölkprodukter

Jordbruksverkets vägledning. Import av mjölk och mjölkprodukter Jordbruksverkets vägledning Import av mjölk och mjölkprodukter Marknadsstödsenheten Mars 2011 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Information till livsmedelsföretagare. Alkoholhaltiga drycker. - tillverkning och märkning

Information till livsmedelsföretagare. Alkoholhaltiga drycker. - tillverkning och märkning Information till livsmedelsföretagare Alkoholhaltiga drycker - tillverkning och märkning Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Omfattning... 3 2 Registrering och kontroll... 3 3 Import och export... 4 4 Allmänt

Läs mer

Förordning 684/2009 om genomförande av direktiv 2008/118/EG [2261]

Förordning 684/2009 om genomförande av direktiv 2008/118/EG [2261] Förordning 684/2009 om genomförande av direktiv 2008/118/EG [2261] Kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden

Läs mer

Information från expertgruppen och kommittén för vin 25 april 2017

Information från expertgruppen och kommittén för vin 25 april 2017 1(6) Information från expertgruppen och kommittén för vin 25 april 2017 Sammanfattning Expertgruppen och kommittén diskuterade förslag till delegerade och genomförandeakter som ska ersätta nuvarande tillämpningsförordningar

Läs mer

Nya bestämmelser om alkoholskatt

Nya bestämmelser om alkoholskatt NYHETSBREV 2001:2 punktskatter Nya bestämmelser om alkoholskatt Försäkranssystemet upphör den 1 oktober 2001 och ersätts av godkännande som skattebefriad förbrukare. Skattskyldighetens inträde för upplagshavare

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2013:38)

Läs mer

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Förordning om EU:s förordningar om jordbruksprodukter

Läs mer

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Kommerskollegium Sveriges handelsmyndighet Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om utrikeshandel och handelspolitik. Vi förser

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Förordning (2010:173) om alkoholskatt

Förordning (2010:173) om alkoholskatt Skatter m.m./skatter m.m. 1 Termer och uttryck 1 [4071] Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1994:1564) om alkoholskatt ([4001] o.f.). Termer och uttryck som används i denna förordning har

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål Import- och exportföreskrifter/kulturföremål m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål EUROPEISKA

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker Jordbruksverkets vägledning Industrisocker Marknadsstödsenheten Januari 2012 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Definitioner... 2 3. Industrisocker...

Läs mer

Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror

Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror 1(5) INFORMATION 2007-01-22 Internationella enheten Håkan Loxbo Tfn: 036-155869 Fax: 036-036 - 166250 E-post: hakan.loxbo@sjv.se Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar Kundanvisning om punktbeskattning 23 Tull- och skatte behandling av gåvor som tagits emot från utlandet www.tulli.fi Januari 2013 Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar I Europeiska unionens

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Läs mer

Beslut nr 1/98 (98/223/EG) EGT L 86, PROTOKOLL nr 1

Beslut nr 1/98 (98/223/EG) EGT L 86, PROTOKOLL nr 1 Beslut nr 1/98 (98/223/EG) EGT L 86, 1998 1 PROTOKOLL nr 1 om förmånsordningen för import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet Artikel 1 De produkter med ursprung i Turkiet som

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om kvalitetskontroll av färska

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Uppköp av smör för intervention

Uppköp av smör för intervention Jordbruksverkets vägledning Uppköp av smör för intervention Interventionsenheten Februari 2006 VG2:26 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl 1 (5) PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm Avdelning I NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren Norling KLAGANDE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 206/44 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1239 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller systemet med import-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2011:285 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1, 8

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 vad gäller systemet med import- och exportlicenser Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 av den 18 maj 2016 om regler för

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form,

Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form, Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, 2008 3 Nikola ŠPIRIĆ, ordförande i Bosnien och Hercegovinas ministerråd SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form, HAR ENATS

Läs mer

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress)

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress) Europeiska gemenskapen Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål Observera! Se anvisningar om hur formuläret ska fyllas i. (Fälten 1-17 utgör

Läs mer

KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 167/97. av den 30 januari 1997

KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 167/97. av den 30 januari 1997 31. 1. 97 I SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 29/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 167/97 av den 30 januari 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 2219/92 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1635/2006 av den 6 november 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 737/90 om villkoren

Läs mer

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör H 2 1 (7) Dnr (ifylls av myndigheten) B Rapporteringsskyldighet och ansökan om hållbarhetsbesked regleras i lagen 2010:598 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten

Läs mer

Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Tillämpningsområde 1 [1821] I denna förordning

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Marknadsföringsstöd i tredje land

Marknadsföringsstöd i tredje land Jordbruksverkets vägledning Marknadsföringsstöd i tredje land Interventionsenheten Januari 2007 VG2:31 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Publikationsservice 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

Stöd för privat lagring av nötkött

Stöd för privat lagring av nötkött Jordbruksverkets vägledning Stöd för privat lagring av nötkött Interventionsenheten Juni 2002 VG2:27 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Blankettförrådet 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskadegörare som omfattas

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer