Jordbruksverkets vägledning. Import av ris. Marknadsstödsenheten Januari 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jordbruksverkets vägledning. Import av ris. Marknadsstödsenheten Januari 2008"

Transkript

1 Jordbruksverkets vägledning Import av ris Marknadsstödsenheten Januari 2008

2 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats:

3 Innehåll 1. Inledning Lagstiftning Administration Import av ris Importlicens Säkerhet Ansökningstid Ansökans innehåll Utfärdande Licensens giltighetstid Överlåtelse Frisläppande av säkerhet Import av basmatiris - tullfritt Ansökans innehåll Överlåtelse Säkerhet Importkvoter Särskilda villkor Ansökan om kvotlicens Säkerhet Utfärdande av licens Licensens giltighetstid Kvot för ris från Bangladesh Kvoter för ris från Egypten Kvoter för ris från de minst utvecklade länderna Kvoter för ris från AVS-stater och ULT-länder Kvot för brutet ris för produktion av livsmedelsberedningar Kvoter för ris och brutet ris

4 1. Inledning Jordbruksverket har sammanställt denna vägledning för import av ris. Vägledningen är en sammanfattning av och förklaring till EU:s regler och nationella förordningar/föreskrifter som gäller på området. Observera att vägledningen inte är heltäckande, utan endast ska ses som en hjälp att orientera sig i regelverket. Det kan också ha skett ändringar i reglerna efter vägledningens utgivning. Vägledningen ersätter inte regelverket när det gäller att avgöra vad som är rätt. 2. Lagstiftning Följande förordningar gäller för import av ris: Rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris. Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter. Kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris. Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser. Kommissionens förordning (EG) nr 972/2006 av den 29 juni 2006 om fastställande av särskilda regler för import av basmatiris och ett övergångssystem för fastställande av deras urprung. Rådets förordning (EEG) nr 3491/1990 av den 26 november 1990 om import av ris med ursprung i Bangladesh. Kommissionens förordning (EG) nr 1964/2006 av den 22 december 2006 om närmare bestämmelser om öppnande och förvaltning av importtullen för ris med ursprung i Bangladesh i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3491/90. Kommissionens förordning (EG) nr 955/2005 av den 23 juni 2005 om öppnande av en kvot för import till gemenskapen av ris med ursprung i Egypten. Rådets förordning (EG) nr 2184/1996 av den 28 oktober 1996 om import av ris med ursprung i och som kommer från Egypten. 2

5 Kommissionens förordning (EG) nr 1002/2007 av den 29 augusti 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2184/1996 om import av ris med ursprung i och som kommer från Egypten. Kommissionens förordning (EG) nr 964/2007 av den 14 augusti 2007 om närmare bestämmelser för öppnande och förvaltning av tullkvoter för ris med ursprung i de minst utvecklade länderna för regleringsåren 2007/ /2009. Kommissionens förordning (EG) nr 2021/2006 av den 22 december 2006 om öppnande och förvaltning av importkvoter för ris med ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stilla Havsområdet (AVS-stater) och i utomeuropeiska länder och territorier (ULT). Kommissionens förordning (EG) nr 2058/1996 av den 28 oktober 1996 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för brutet ris som omfattas av KN-nummer , för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KNnummer Kommissionens förordning (EG) nr 327/1998 av den 10 februari 1998 av om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris. Kommissionens förordning (EG) nr 2220/1985 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter. Rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet. 3. Administration Jordbruksverket administrerar importlicenser för import av ris och svarar för övervakning av att bestämmelserna följs. Följande blankett ska användas vid import av jordbruksprodukter, bl.a.för ris; AGRIM - Importlicens - Europeiska gemenskapen E4.1.1 Blanketten finns på Jordbruksverkets webbplats Ansökan om licens kan göras via Internet se under punkten Import av ris Importreglerna gäller för följande produkter: 1785/03 art 1 & 10 KN-nr Varuslag Med ytterskal (paddy) Endast befriat från ytterskalet (råris) 3

6 Helt eller delvis slipat ris, även polerat eller glaserat Brutet ris Finmalet mjöl av ris Krossgryn samt grov mjöl (inbegripet fingryn) Pelletar av ris Risflingor Valsat ris Risstärkelse 4.1. Importlicens Importlicens (standardlicens) krävs för import av ris till EU från tredje land för de produkter som anges under punkt 4 om inte förvaltningen av viss risimport inte kräver någon licens. Generell information om vad som gäller för importlicenser finns att läsa i Jordbruksverkets Import av jordbruksprodukter som finns på webbplatsen under Handel & Marknad, Import & Export. Om importen gäller en kvantitet på 1000 kg eller mindre behövs ingen licens (standardlicens). För att ansökan ska börja gälla den dag den kommer in till Jordbruksverktets måste den komma in före kl 13:00 och säkerheten måste finnas tillgänglig på Jordbruksverkets konto. I de fall import (kvotlicens) söks, ställs det särskilda krav på den sökande för att kunna åtnjuta dessa importkvoter. Se under 4.3. Ansökan om licens kan skickas in till Jordbruksverket per post, fax eller via Internet. Adressen är Jordbruksverket, Jönköping och faxnr Vill man ansöka via Internet behöver man anmäla sig till tjänsten. Läs mer om hur det går till på vår webbplats Säkerhet En säkerhet på 1 euro per ton ska ställas förutom för produkter som omfattas av KN-nummer och för vilka ska ställas en säkerhet på 30 euro per ton. Säkerhetsbeloppet måste finnas tillgängligt på Jordbruksverkets konto senast kl 13:00 om ansökan ska kunna godkännas för den dagen. Växelkursen som används för att räkna om säkerhetsbeloppet till svenska kronor är den som gällde den första dagen i den månad då giltig ansökan kom in till Jordbruksverket. På vår webbplats, under Handel & Marknad/Eurokurser finns en länk till Europeiska Centralbanken där ni kan hitta aktuell kurs som ska användas för att räkna om säkerhetsbeloppet till svenska kronor. Observera att kursen för den första dagen i månaden fastställs den sista dagen i föregående månad. 1785/03 art /00 art 5, bilaga III 1291/00 art /03 art /00 art /00 art /06 4

7 Om det totala säkerhetsbeloppet för en licens uppgår till högst 100 euro krävs det ingen säkerhet. För frågor om säkerheter, vänligen kontakta L-J Jarnegren, ekonomienheten, telefon Mer information finns att läsa i vägledningen om säkerheter på vår webbplats under Handel & Marknad/Import & export/vägledningar Ansökningstid Ansökan om licens kan skickas in måndag fredag. Om den inkommer före kl en arbetsdag anses den inkommen den dagen annars närmast följande arbetsdag. 1291/00 art /00 art Ansökans innehåll Ansökan ska innehålla följande uppgifter: Fält 4 sökandes namn och adress, org.nr, telefonnr, faxnr, referens Fält 8 ursprungsland (obligatorisk uppgift ja) Fält 11 säkerhetsbelopp (för kontroll hos oss) Fält 14 handelsbeteckning Fält 16 KN-nr Fält 17 kvantitet med siffror Fält 18 kvantitet med bokstäver Fält 20 Ev upplysningar till Jordbruksverket 1291/00 art Utfärdande Licensen utfärdas i regel samma dag som den har kommit in till Jordbruksverket. Se under punkt Ansökningstid Licensens giltighetstid Licenserna är giltiga fr.o.m. dagen för godkänd ansökan om licens dvs. i regel utfärdandedagen t.o.m enligt nedan: KN-nr Giltighetsperiod Till slutet av andra månaden efter den månad då licensen faktiskt utfärdats. 1291/00 art /03 art 6, bilaga I 5

8 Till slutet av tredje månaden efter den månad då licensen faktiskt utfärdats Överlåtelse Till slutet av fjärde månaden efter den månad då licensen faktiskt utfärdats. Rättigheten som följer av licensen kan överlåtas. Skyldigheten d.v.s. att utnyttja licensen kan dock inte överlåtas. 1291/00 art Frisläppande av säkerhet En licens innebär en skyldighet att importera den kvantiteten licensen är utfärdad på. Utnyttjas inte hela kvantiteten innan giltighetstidens utgång kommer Jordbruksverket att förverka motsvarande del av säkerhetsbeloppet upptill 95 % av totala säkerhetsbeloppet. Har mindre än 5 % utnyttjats sker dock en förverkan upptill 100 % av säkerhetsbeloppet. Ingen förverkan äger rum utan hela säkerheten frisläpps om beloppet som ska förverkas är på 100 euro eller mindre Import av basmatiris - tullfritt För import av basmatiråris av sorterna basmatiris med KN-nummer och gäller speciella regler. Det gäller för följande sorter: Basmati 217 Basmati 370 Basmati 386 Kernel (Basmati) Pusa (Basmati) Ranbir (Basmati) Super Basmati Taraori Basmati (HBC-19) Typ-3 (Dehradun) 1291/00 art /06 art Ansökans innehåll Förutom vad som anges under punkt ska sökande ange 972/06 art 2 6

9 i fält 8, ursprungsland, samt ja markerat med ett kryss och i fält 20 Basmatiris med KN-nummer eller som importeras tullfritt i enlighet med förodning (EG) nr 972/2006, åtföljt av äkthetsintyg nr. som utfärdats av..(den behöriga myndighetens namn). Ansökan måste åtföljas av ett intyg på att den sökande är en fysisk eller juridisk person som sedan minst tolv månader är verksam inom handeln med ris, samt att den sökande är registrerad i den medlemsstat där ansökan lämnas in och ett äkthetsintyg i original för den levererade produkten, utfärdat av ett av de behöriga organ i det exporterande landet enligt nedan Behöriga organ för utfärdande av äkthetsintyg INDIEN 1 Export Inspection Council (Ministry of Commerce, Government of India) PAKISTAN 2 Trading Corporation of Pakistan (Pvt) Ltd Äkthetsintyget ska vara giltigt i 90 dagar från och med den dag då det utfärdades och upprättat enligt bilaga III Förlaga till äkthetsintyg enligt artikel /06 art Överlåtelse Rättigheterna till en importlicens för basmatiris får inte överlåtas. 972/06 art Säkerhet En säkerhet på 70 euro per ton ska ställas. I övrigt gäller vad som står under punkt om säkerhet Importkvoter Bakgrunden till kvoterna finns att läsa under punkt 4.1 Kvoter i den generella vägledningen om Import av jordbruksprodukter som finns på Jordbruksverkets webbplats under Handel & Marknad, Import & Export Särskilda villkor Ansökan ska lämnas in i det land som sökande har sitt säte och är registrerad för mervärdesskatt. 1301/06 art 5 1 För sorterna Basmati 370, Basmati 386, Type 3 (Dhradun), Taraori Basmati (HBC-19), Bsmati 217, Rambir Basmati, Pusa Basmati och Super Basmati. 2 För sorterna Kernel (Basmati), Basmati 370, Pusa Basmati och Super Basmati. 7

10 Tulltjänsteman eller tullombud får inte ansöka om importlicenser för kvoter. I samband med den första ansökan för en viss tullkvotsperiod ska den sökande bifoga ett intyg som visar att den sökande har bedrivit handel med tredjeland med produkter som omfattas av berörd gemensam organisation av marknaden - under tolvmånadersperioden omedelbart före tidpunkten för ansökan och - under tolvmånadrsperioden omedelbart före den tolvmånadersperiod som avses i första strecksatsen. Som intyg på handel med tredjeland gäller tulldokumentet för övergång till fri omsättning exempelvis kopia av importdeklaration med tullens stämpel. Med importtullkvot avses en bestämd mängd varor för vilken den normala tullen för import upphävs helt (fulltständigt befrielse) eller delvis (partiell befrielse) under en begränsad tid. Med tullkvotperiod avses en period på tolv på varandra följande månader. Tullkvotperioden kan delas upp i flera delperioder. Om sökande inte följer ovan nämnda regler eller på något annat sätt lämnar oriktiga uppgifter kan avstängning från att importera ris inom ramen för kvoter bli aktuell Ansökan om kvotlicens En sökande får bara lämna in en ansökan per löpnummer och tullkvotperiod respektive tullkvotdelperiod. Kvotens löpnummer ska anges i fält 20. Ansökan får inte avse större kvantitet än den kvantitet som gäller för tullkvotperioden eller tullkvotdelperioden. Ansökan ska lämnas in inom den period som fastställs i kommissionens förordningar om importtullkvoten. Kvantiteten ska anges som vikt (kg) i heltal utan decimaler Säkerhet Ansökan om kvotlicens avvisas om inte en tillräckligt stor säkerhet har ställts hos Jordbruksverket. Jordbruksverket frisläpper säkerheten för de kvantiteter som omfattas av ansökningar men för vilka inga licenser har kunnat utfärdas efter det att tilldelningskefficienten (se avsnitt 4.3.4) har tillämpats. För övrigt gäller för frisläppande och förverkan av säkerhet det som anges under avsnitt 4.l Utfärdande av licens Jordbruksverket vidarebefordrar alla ansökningar om kvoter till kommissionen som fastställer en tilldelningskoefficient. Efter fastställande av tilldelningskoefficienten utfärdar Jordbruksverket 1301/06 art /06 art /06 art /06 art /06 art /06 art 7 8

11 importlicensen. Avrundning av kvantiteten sker nedåt till närmaste heltal. Tillåten kvantitetsavvikelse är 5 % och samma villkor gäller som för en vanlig standardlicens enligt vad som anges under punkt om frisläppande av säkerhet. Däremot erhålls ingen tullförmån för den kvantitet som överstiger den kvantitet som anges i fält 17 och 18. Detta gäller inte för ris med KN-nr som importeras för produktion av av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nr enligt Kommissionens förordning (EG) nr 2058/96.och inte heller för ris med KN-nr 1006 med ursprung i Egypten enligt Kommissionens förordning (EG) nr 196/97. För import av ris för dessa kvoter gäller en kvantitetsavvikelse på 0 % dvs. licensen får inte utnyttjas för större kvantitet än den som anges i fält 17 och Licensens giltighetstid Licensernas giltighetstid varierar beroende på ur vilken kvot man söker licens. En licens kan dock aldrig gälla efter tullkvotperiodens sista dag och kan heller aldrig förlängas längre än tullkvotperiodens sista dag. 1291/00 art /00 art /06 art Kvot för ris från Bangladesh Vid import av ris med KN-nr (med undantag av KN- nummer ), och med urprung i Bangladesh finns en kvot för varje kalenderår som gäller för en kvantitet som motsvarar 4000 ton råris med löpnummer För ytterligare upplysningar kontakta marknadsstödsenheten på Jordbruksverket. 3491/ / Kvoter för ris från Egypten Vid import av ris med KN-nummer 1006 med urprung i Egypten finns en kvot för varje kalenderår på ton med en nedsättning på 100 % av värdetullen. Kvotens löpnummer är Det finns ytterligare en kvot på ton ris med KN-nr 1006 per regleringsår med ursprung i Egypten för vilket tullavgiften sänks med 25 % av värdetullen. Regleringsåret börjar den 1 september och slutar 31 augusti. Kvotens löpnr är Ansökan måste gälla minst 100 ton och högst 1000 ton ris för båda dessa kvoter. För ytterligare upplysningar kontakta marknadsstödsenheten på Jordbruksverket Kvoter för ris från de minst utvecklade länderna Övergripande tullkvoter med nolltullsats finns med början 1 september 2007 för ris med KN-nummer l006, uttryckt som rårisekvivalent för sju regleringsår framåt. Nu kvarstår regleringsår 2007/08 och 2008/2009. Regleringsåret börjar den 1 september och slutar 31 augusti. Dessa kvoter gäller endast import med ursprung i de länder som omfattas av den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna. 955/ /07 980/05 art /07 art.1 980/05 Bil.I 9

12 Följande kvantiteter gäller för de två resterande regleringsåren. 964/07 art.1 Regleringsår Löpnr Volym (ton i rårisekvivalent) 2007/ / Ansökan om importlicens ska lämnas under de sju första dagarna i september varje år. Om de importlicenser som utfärdats i september inte täcker hela den aktuella kvoten får de resterande kvantiteterna tilldelas under en extra period som ska börja i februari månad. 964/07 art.2.4 och Kvoter för ris från AVS-stater och ULT-länder Varje år from.1 januari öppnas följande kvoter 2021/06 En total kvot på ton ris, i rårisekvivalenter, med urprung i AVSstaterna och i utomeuropeiska lände och territorier (ULT). En kvot på ton brutet ris från AVS-stater. Kvoterna är indelade i delperioder januari, maj, september och oktober. Ansökan om licens ska lämnas in till Jordbruksverket de fem första arbetsdagarna i resp. delperiod och får inte överstiga ton i rårisekvivalenter. För ytterligare upplysningar kontakta marknadsstödsenheten på Jordbruksverket Kvot för brutet ris för produktion av livsmedelsberedningar Den finns en årlig kvot med nolltullsats för 1000 ton brutet ris med KNnummer som är avsett för användning i produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer Kvoten har löpnummer /06 art /96 art 1 Ansökan ska gälla en kvantitet på minst 5 och högst 500 ton brutet ris. 2058/96 art 2 För ytterligare upplysningar kontakta marknadsstödsenheten på Jordbruksverket Kvoter för ris och brutet ris Varje år den 1 januari öppnas följande tullkvoter för ris och brutet ris. 327/98 Kvot för ton helt eller delvis slipat ris med KN-nr , tullfritt Ursprung Kvantitet i ton Löpnr Delkvoter (kvantitet i ton) Jan April Juli Sep USA /98 art 1 och bilaga IX 10

13 Thailand Australien Övriga urprung Alla länder * *Kvoten kan öppnas upp för ansökan under oktober för de kvantiteter som inte utnyttjats av tidigare delkvoter. Kvot på ton råris med KN-nr , tull på 15 % av värdet Ursprung Kvantitet i ton Löpnr Delkvoter (kvantitet i ton) Jan Juli Okt Alla länder * *Kvoten kan öppnas upp för ansökan under oktober för de kvantiteter som inte utnyttjats av tidigare delkvoter. Kvot på ton brutet ris med KN-nr , tullnedsättning med 30,77 % Ursprung Kvantitet i ton Löpnr Delkvoter (kvantitet i ton) Jan Juli Thailand Australien Guyana USA Övriga ursprung Kvot på ton helt eller delvis slipat ris med KN-nr , tullfritt Ursprung Kvantitet i ton Löpnr Delkvoter (kvantitet i ton) Jan Juli Sep Thailand USA Indien Pakistan Övriga ursprung

14 Alla länder Kvot på ton brutet ris med KN-nr , tullfritt Ursprung Kvantitet i ton Löpnr Delkvoter (kvantitet i ton) September Alla länder * Oktober Kvoten kan öppnas upp för ansökan under oktober för de kvantiteter som inte utnyttjats av tidigare delkvot. I god tid innan före delkvotsperiod publicerar Jordbruksverket ett nyhetsbrev på webbplatsen som ger information om vilka kvoter och kvantiteter mm som är tillgängliga. Ni kan via tjänsten Prenumerera och Nyhetsbrev Handel & Marknad beställa prenumerationen på våra nyhetsbrev. Den finns också en årlig importtullkvot på 7 ton paddyris med KNnummer med löpnummer och med en tull på 15 % av värdet. Detta är en s.k Först-till-kvarn kvot och handläggs av Tullverket. För mer information kontakta Tullverkets kvotagrupp /98 art Ansökan Ansökan ska lämnas in till Jordbruksverket under de 10 första arbetsdagarna i den första månaden i varje delperiod. Endast en ansökan per kvotlöpnummer och delperiod får lämnas in med undantag för de kvoter för vilka exportcertifikat erfordras. Uppgift om förpackningsstorlek ska finnas på ansökan i fält 15 Varubeskrivning. Man skiljer på 5 kg förpackningar eller mindre och förpackningar över 5 kg. Ursprungsland ska anges i fält 8 i ansökan och ordet ja ska markeras med ett kryss. Licenserna är giltiga endast för ris med ursprung i det land som angivits i fält 8. För kvotnr , , och ska ansökan åtföljas av ett exportcertifkat i original utfärdat av det behöriga organet i de länder och i enlighet med det som anges i bilagorna (utdrag ur förordning 327/98, sidorna 7, 8 och 10). Exportcertifikatet ska endast vara giltigt under den gällande kvotperioden Ursprungsintyg, som är utfärdat av nationell behörig myndighet, ska uppvisas för tullen vid importen med undantag för de kvoter då exportcertifikat krävs eller ursprungsland är Alla länder. OBS! Rättigheterna till en kvotlicens (avseende kvoter nämnda under ) får inte överlåtas. 327/98 art /06 art /98 art.3 och /98 art. 8.c 327/98 art /98 art /03 art

15 Säkerheter En säkerhet ska ställas med 327/98 art 4 46 euro/ton för slipat eller delvis slipat ris med KN-nr euro/ton för råris med KN-nr /03 art.12 5 euro/ton för brutet ris med KN-nr Utfärdande av kvotlicens Kommissionen fastställer inom 10 arbetsdagar efter sista inläminingsdagen för licensansökan en tilldelningskoefficient. Vid samma tidpunkt fastställer kommissionen de kvantiteter som är tillgängliga för nästa delperiod och delperioden i oktober om den är aktuell. 327/98 art 5 Därefter utfärdar Jordbruksverket licensen inom 3 arbetsdagar. 327/98 art 6 Om tilldelningskoefficienten gör att en eller flera kvantiteter är mindre än 20 ton per ansökan så drar Jordbruksverket lott bland de sökande med en fördelning av 20 ton per licens. Om den sammanlagda kvantiteten blir mindre än 20 ton så fördelar Jordbruksverket kvantiteten bland de sökande som har fått en licens på 20 ton. Om en licens ska utfärdas på mindre än 20 ton för en sökande så har den sökande möjlighet att dra tillbaka sin ansökan inom 2 arbetsdagar. Licensen tillåter en avvikelse av kvantiteten på -+ 5 % men för den kvantitet som överstiger kvantiteten som anges i fält 17 och 18 erhålls ingen tullförmån. 327/98 art /00 art 8.4 och art Licensens giltighetstid Licenserna gäller from. den dag de utfärdas tom. utgången av den tredje månaden därefter. 327/98 ar

Jordbruksverkets vägledning. Import av griskött. Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8

Jordbruksverkets vägledning. Import av griskött. Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8 Jordbruksverkets vägledning Import av griskött Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Import av fjäderfäkött

Import av fjäderfäkött Jordbruksverkets vägledning Import av fjäderfäkött Interventionsenheten Februari 2008 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning... 3 3.

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter)

Jordbruksverkets vägledning. Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter) Jordbruksverkets vägledning Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter) Marknadsstödsenheten Januari 2012 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1

Läs mer

Export av fjäderfäkött

Export av fjäderfäkött Jordbruksverkets vägledning Export av fjäderfäkött Interventionsenheten Mars 2006 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2. Administration...

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER. Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER. Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28 Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning.3 IMPORTSYSTEMET 4 Bakgrund.4 Produkter inom varuområdet 4 Import

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Export av mjölk och mjölkprodukter

Jordbruksverkets vägledning. Export av mjölk och mjölkprodukter Jordbruksverkets vägledning Export av mjölk och mjölkprodukter Marknadsstödsenheten Maj 2009 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler. Import av jordbruksetanol

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler. Import av jordbruksetanol Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler Import av jordbruksetanol Interventionsenheten Januari 2007 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Publikationsservice 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER

IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER Interventionsenheten februari 2007 Innehåll Inledning. Lagstiftning.. 3 3 Produkter inom varuområdet... 4 IMPORT.

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Internettjänsten LICnet

Jordbruksverkets vägledning. Internettjänsten LICnet Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten LICnet Interventionsenheten April 2007 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Vad krävs för att kunna

Läs mer

www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött

www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött 2 Innehållsförteckning Kvoter för import av nötkött vad är det?...4 Nötkött med hög kvalitet...5 Fryst mellangärde...7 Säkerheter för licens för nötkött

Läs mer

LICnet. Handbok E-tjänst LICnet

LICnet. Handbok E-tjänst LICnet Handbok E-tjänst LICnet December 2010 1 Handbok Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 5 2. Vad krävs för att kunna använda E-tjänsten LICnet?...

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 388/2009 av den 12 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER

Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER Interventionsenheten februari 2007 Innehåll Inledning 3 Lagstiftning... 3 Produkter inom varuområdet. 4 Import av färska frukter

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999

Läs mer

IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER

IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER Interventionsenheten januari 2007 INNEHÅLL Inledning... 3 Produkter inom varuområdet... 4 Tillstånd och registrering...

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker Jordbruksverkets vägledning Industrisocker Marknadsstödsenheten Januari 2012 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Definitioner... 2 3. Industrisocker...

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 30.7.2016 L 206/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1237 av den 18 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av mjölk och mjölkprodukter

Jordbruksverkets vägledning. Import av mjölk och mjölkprodukter Jordbruksverkets vägledning Import av mjölk och mjölkprodukter Marknadsstödsenheten Mars 2011 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

KAPITEL 10 SPANNMÅL. h) Med brutet ris i nr förstås bitar av korn vars längd inte överstiger tre fjärdedelar av hela kornets genomsnittliga

KAPITEL 10 SPANNMÅL. h) Med brutet ris i nr förstås bitar av korn vars längd inte överstiger tre fjärdedelar av hela kornets genomsnittliga KAPITEL 0 SPANNMÅL Anmärkningar. A) De produkter som är omnämnda i HS-numren i detta kapitel ska klassificeras enligt dessa nummer endast då de föreligger som spannmålskärnor, även i ax eller på strå.

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av JORDBRUKS- PRODUKTER

Jordbruksverkets vägledning. Import av JORDBRUKS- PRODUKTER Jordbruksverkets vägledning Import av JORDBRUKS- PRODUKTER Interventionsenheten februari 2007 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål Import- och exportföreskrifter/kulturföremål m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål EUROPEISKA

Läs mer

Fotnoter CD 029 CD 061 CD 060

Fotnoter CD 029 CD 061 CD 060 Fotnoter CD 001 CD 002 CD 007 CD 008 CD 015 CD 017 CD 018 CD 019 CD 020 CD 021 CD 022 CD 023 För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras uppvisande av ett äkthetscertifikat som godtas av vederbörliga

Läs mer

Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 24 januari 2005. 1. Godkännande av den preliminära dagordningen

Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 24 januari 2005. 1. Godkännande av den preliminära dagordningen SLUTLIG Kommenterad dagordning 2005-01-17 Jordbruksdepartementet EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Kopia: UD/EU-enheten Riksdagens Kammarkansli Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 206/44 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1239 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller systemet med import-

Läs mer

Ryssland i WTO: exporttullarna för virke

Ryssland i WTO: exporttullarna för virke PM Enheten för internationell handelsutveckling 2012-08-20 Ulf Eriksson Observera att denna PM endast är av vägledande karaktär. Om väsentliga ekonomiska intressen berörs bör information inhämtas från

Läs mer

ANSÖKAN OM TULLBEFRIELSE/TULLKVOT (Stryk det som inte är tillämpligt) (Medlemsstat: ) Del I (ska offentliggöras på GD Taxud:s webbplats)

ANSÖKAN OM TULLBEFRIELSE/TULLKVOT (Stryk det som inte är tillämpligt) (Medlemsstat: ) Del I (ska offentliggöras på GD Taxud:s webbplats) Del I (ska offentliggöras på GD Taxud:s webbplats) 1. KN-nummer: 2. Exakt varubeskrivning, med beaktande av tulltaxans kriterier: Enbart för kemiska produkter (huvudsakligen kapitel 28 och 29 i Kombinerade

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 vad gäller systemet med import- och exportlicenser Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 av den 18 maj 2016 om regler för

Läs mer

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG. Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG. Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen Skatte- och ursprungsgruppen Vad används ursprungsreglerna till? Fastställande

Läs mer

Import och export av BEARBETADE JORDBRUKSVAROR Icke bilaga I

Import och export av BEARBETADE JORDBRUKSVAROR Icke bilaga I Jordbruksverkets vägledning Import och export av BEARBETADE JORDBRUKSVAROR Icke bilaga I Interventionsenheten Januari 2007 VG1:20 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.sjv.se 1 INLEDNING

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Läs mer

JÄRN OCH STÅL. Behövs importlicens?

JÄRN OCH STÅL. Behövs importlicens? JÄRN OCH STÅL Behövs importlicens? Det är varans klassificering i tulltaxan, Taric-nummer (10 siffror), som tillsammans med varans ursprungsland avgör om det krävs importlicens eller ej. Tullverket är

Läs mer

g) Tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori E i en parts lista är undantagna från tullavvecklingen.

g) Tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori E i en parts lista är undantagna från tullavvecklingen. 14.1.2017 L 11/203 e) Tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori S i en parts lista ska avvecklas i tre lika stora etapper med början den femte årsdagen för detta avtals ikraftträdande,

Läs mer

Ska du börja importera kött?

Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera kött yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Kött är ett

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 av den 21 november 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade

Läs mer

Import av livsmedel. Vad är livsmedel? Behöver jag tillstånd? Vilka regler gäller för import av livsmedel? Varför finns det importrestriktioner?

Import av livsmedel. Vad är livsmedel? Behöver jag tillstånd? Vilka regler gäller för import av livsmedel? Varför finns det importrestriktioner? Import av livsmedel Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera livsmedel yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Det finns en del allmänna bestämmelser som

Läs mer

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 HANDBOK Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Registrering som kund hos den elektroniska ansökningstjänsten... 3

Läs mer

Version 2.1 Ändringar och förbättringar

Version 2.1 Ändringar och förbättringar Version 2.1 Ändringar och förbättringar I. Nya moduler I. 1 Modul för utfärdande av licenser för export till EU I.1.1 Syfte Den här modulen är avsedd för såväl tredjeländer som medlemsstaterna: Tredjeländerna

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av äkthet hos basmatiris. Dnr 2014-5259

RAPPORT. Kontroll av äkthet hos basmatiris. Dnr 2014-5259 RAPPORT Kontroll av äkthet hos basmatiris Dnr 2014-5259 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Syfte... 8 Genomförande... 9 Resultat... 10 Diskussion... 11 Förslag till åtgärder... 11 Kontroll

Läs mer

Information från kommittémöte för exportbidrag och licenser den 25 februari 2015

Information från kommittémöte för exportbidrag och licenser den 25 februari 2015 1(7) Information från kommittémöte för exportbidrag och licenser den 25 februari 2015 Sammanfattning: Kommissionen fortsatte diskussionen om förenklingar av tullkvoter och offentlig intervention. Kommissionens

Läs mer

Uppköp av smör för intervention

Uppköp av smör för intervention Jordbruksverkets vägledning Uppköp av smör för intervention Interventionsenheten Februari 2006 VG2:26 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Marknadsföringsstöd i tredje land

Marknadsföringsstöd i tredje land Jordbruksverkets vägledning Marknadsföringsstöd i tredje land Interventionsenheten Januari 2007 VG2:31 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Publikationsservice 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

Information om säkerheter

Information om säkerheter EU-fondsenheten 2012-10-16 Information om säkerheter Detta är en generell information om hur man ställer säkerheter i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 9 mars 2016

Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 9 mars 2016 1(5) Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 9 mars 2016 Sammanfattning: Kommissionen fortsatte diskussionen om förenklingar av regelverket för tullkvoter (licenser) där man bland

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

BILAGOR. till. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 BILAGOR till Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

Information om utförsel av nötkreatur

Information om utförsel av nötkreatur Version: 2015-06-08 Information om utförsel av nötkreatur Utförsel av nötkreatur till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna

Läs mer

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR Avdelning I Uppgifter som skall anges i ansökningsformulärets olika fält Allmän anmärkning: Hänvisningarna avser tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen om inte annat anges.

Läs mer

Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror

Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror 1(5) INFORMATION 2007-01-22 Internationella enheten Håkan Loxbo Tfn: 036-155869 Fax: 036-036 - 166250 E-post: hakan.loxbo@sjv.se Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror

Läs mer

Information om säkerheter

Information om säkerheter Information om säkerheter Detta är en generell information om hur du ställer säkerheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 1. Villkoren för

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter

Läs mer

Skatter m.m./skatter m.m. 1

Skatter m.m./skatter m.m. 1 Skatter m.m./skatter m.m. 1 Kommission förfaranden Kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning SKOLMJÖLKSSTÖD. Marknadsstödsenheten Januari 2010 VG 2:10

Jordbruksverkets vägledning SKOLMJÖLKSSTÖD. Marknadsstödsenheten Januari 2010 VG 2:10 Jordbruksverkets vägledning SKOLMJÖLKSSTÖD Marknadsstödsenheten Januari 2010 VG 2:10 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

Giltig till: 9 Beskrivning av kulturföremålet eller kulturföremålen 10 KN-nummer

Giltig till: 9 Beskrivning av kulturföremålet eller kulturföremålen 10 KN-nummer EUROPEISKA UNIONEN 1 1 Sökande (namn och adress) 2 Exportlicens Nr KULTURFÖREMÅL Giltig till: 3 Mottagare (mottagaradress och -land) 4 DEFINITIV TILLFÄLLIG Tidsfrist för återimport ANSÖKAN 6 Sökandens

Läs mer

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Förordning om EU:s förordningar om jordbruksprodukter

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Information från kommittén för exportbidrag och licenser den 17 september 2014

Information från kommittén för exportbidrag och licenser den 17 september 2014 1(6) Information från kommittén för exportbidrag och licenser den 17 september 2014 Sammanfattning: Kommissionen fortsatte diskussionen om förenklingar för hanteringen av tullkvoter. Kommissionen fortsatte

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form,

Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form, Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, 2008 3 Nikola ŠPIRIĆ, ordförande i Bosnien och Hercegovinas ministerråd SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form, HAR ENATS

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN C 251/21 FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av gällande antidumpningsåtgärder på import

Läs mer

Ekologiska kontrollintyg som e-tjänst i Traces NT.

Ekologiska kontrollintyg som e-tjänst i Traces NT. Ekologiska kontrollintyg som e-tjänst i Traces NT. Vid import till EU ska samtliga sändningar med ekologiska produkter åtföljas av ett kontrollintyg i elektronisk form enligt förordning (EG) nr 834/2007

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Rådets beslut (1999/753/EG) 6

Rådets beslut (1999/753/EG) 6 Rådets beslut (1999/753/EG) 6 Avdelning II Handel AVSNITT A ALLMÄNT Artikel 5 Frihandelsområde 1. Gemenskapen och Sydafrika är överens om att upprätta ett frihandelsområde i enlighet med bestämmelserna

Läs mer

EU:s allmänna tullpreferenssystem för utvecklingsländer (GSP) åren 2014-2023

EU:s allmänna tullpreferenssystem för utvecklingsländer (GSP) åren 2014-2023 EU:s allmänna tullpreferenssystem för utvecklingsländer (GSP) åren 2014-2023 EU har sedan 1971 beviljat utvecklingsländer tullförmåner med sitt allmänna tullpreferenssystem (GSP-system, Generalized System

Läs mer

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret 2011-11-08 1 (6) Tillväxtavdelningen Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret Från och med 1 januari 2012 kommer SUS ersättas av ett gemensamt utsläppsrättsregister

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Förlag till ändring av Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 8 lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40. Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40. Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel Finansdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM(2016) 755 Förslag till rådets förordning

Läs mer

10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 %

10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 % Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, 2012 139 Tullpositioner År Ton Tullsats utom kvoten 10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 % 34. Alla tullkvoter

Läs mer

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror SKV 0 utgåva Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror Alkoholskatt Tobaksskatt Den här broschyren riktar sig till dig som ska föra in alkohol- eller tobaksvaror för personligt bruk från ett annat

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Förordning 642/2010 [1541]

Förordning 642/2010 [1541] Kommissionens förordning (EU) nr 642/2010 av den 20 juli 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter KONSEKVENS- Dnr 2.3.16-5762/13 UTREDNING 2016-09-08 EU-fondsenheten Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Statens

Läs mer

Information om utförsel av gris

Information om utförsel av gris Version: 2015-06-08 Information om utförsel av gris Utförsel av gris till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna (se nedan)

Läs mer

Frågor och svar om ursprungsgarantier som kan överföras till andra EU-medlemsstater, så kallade EECSursprungsgarantier

Frågor och svar om ursprungsgarantier som kan överföras till andra EU-medlemsstater, så kallade EECSursprungsgarantier INFORMATION 1 (7) Datum 2017-03-23 Analysavdelningen Enheten för styrmedel och tillsyn Sektionen för förnybar el Frågor och svar om ursprungsgarantier som kan överföras till andra EU-medlemsstater, så

Läs mer

ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET. Ifylls endast av det nationella organet

ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET. Ifylls endast av det nationella organet Europeiska Unionen Gemenskapens växtsortsmyndighet ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET Via det nationella organet: Diarienummer: Ifylls endast av det nationella

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Fskr och allm. råd om skjutvapen och ammunition [7461] Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Med stöd av 14 förordningen

Läs mer

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora undertecknades 1973 i Washington D.C. och trädde i kraft 1975 CITES är en internationell överenskommelse mellan

Läs mer

Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll ( ; COM( final)

Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll ( ; COM( final) YTTRANDE Effektiv handel Datum Dnr Annika Boström 2013-09-23 STY-2013-524 Tel. 031-63 37 21 Ert datum Er referens annika.bostrom@tullverket.se 2013-07-05 Dnr 2120/2013 Saknr 6.1 Livsmedelsverket Box 622

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 16.1.2015 L 10/19 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/57 av den 15 januari 2015 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 vad gäller reglerna för utformning av tillstånd,

Läs mer

Beslut nr 1/98 (98/223/EG) EGT L 86, PROTOKOLL nr 1

Beslut nr 1/98 (98/223/EG) EGT L 86, PROTOKOLL nr 1 Beslut nr 1/98 (98/223/EG) EGT L 86, 1998 1 PROTOKOLL nr 1 om förmånsordningen för import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet Artikel 1 De produkter med ursprung i Turkiet som

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress)

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress) Europeiska gemenskapen Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål Observera! Se anvisningar om hur formuläret ska fyllas i. (Fälten 1-17 utgör

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Förordning 1523/2007, päls av katt och hund [7281]

Förordning 1523/2007, päls av katt och hund [7281] Förordning 1523/2007, päls av katt och hund [7281] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 av den 11 december 2007 om att förbjuda utsläppande på marknaden samt import till eller export

Läs mer

Stöd för privat lagring av nötkött

Stöd för privat lagring av nötkött Jordbruksverkets vägledning Stöd för privat lagring av nötkött Interventionsenheten Juni 2002 VG2:27 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Blankettförrådet 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer