IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER"

Transkript

1 Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER Interventionsenheten februari 2007

2 Innehåll Inledning. Lagstiftning Produkter inom varuområdet... 4 IMPORT. 7 Förmåner vid import från tredje land. 7 Importkvot för konserverade champinjoner. Importkvot för konserverade mandariner. EXPORT. 10 Exportbidrag.. 10 Exportbidrag för ingående produkt.. 11 Exportlicens förutfastställelse av bidrag BILAGA 1 Produkter som omfattas av EU:s regler för exportbidrag för bearbetade varor av frukt och grönsaker 2

3 Inledning Jordbruksverket har sammanställt denna vägledning för import och export av färska frukter och grönsaker. Vägledningen är en sammanfattning och förklaring till EU:s regler och nationella förordningar/föreskrifter som gäller på området. Observera att vägledningen inte är heltäckande, utan endast ska ses som en hjälp att orientera sig i regelverket. Det kan också ha skett ändringar i reglerna efter vägledningens utgivning. Vägledningarna ersätter inte regelverket när det gäller att avgöra vad som är rätt. Hänvisningar till förordningar och föreskrifter finns i högermarginalen. Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats Där hittar du också dagordningar och information från EU:s förvaltningskommittéer. Även på Tullverkets webbplats kan du hitta information om olika KN-nummer och aktuella tullsatser. Lagstiftning Följande förordningar gäller för import och export av bearbetade frukter och grönsaker: Rådets förordning (EG) nr 2201/96 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker Kommissionens förordning (EG) nr 1831/96 om öppnande och förvaltning av gemensamma tullkvoter som konsoliderats inom GATT för vissa frukter och grönsaker samt för vissa bearbetade produkter av frukt och grönsaker från och med år 1996 Kommissionens förordning (EG) nr 1979/2006 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för konserverad svamp som importerats från tredje land Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser Kommissionens förordning (EG) nr 658/2004 om införande av slutgiltig skyddsåtgärd avseende import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) Kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter Kommissionens förordning (EG) nr 1854/2006 om offentliggörande för 2007 av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som upprättats genom förordning (EEG) nr 3846/87 3

4 Produkter inom varuområdet Denna vägledning omfattar följande produkter: 2201/96 art 1.2 KN-nummer Varubeskrivning a) ex 0710 Grönsaker, okokta eller kokta i vatten eller ånga, frysta, med undantag av sockermajs enligt undernummer , oliver enligt undernummer och spansk peppar av typerna Capsicum och Pimenta enligt undernummer ex 0711 ex 0712 Tillfälligt konserverade grönsaker (t ex med hjälp av svavelhaltig gas eller i saltat vatten, med tillsats av svavel eller annan substans i syfte att åstadkomma tillfällig konservering), otjänliga som livsmedel i detta tillstånd, med undantag av oliver enligt undernummer , spansk peppar av typerna Capsicum och Pimenta enligt undernummer , och sockermajs enligt undernummer Torkade grönsaker, även skurna i bitar eller skivor, krossade eller i pulverform, men inte preparerade på annat sätt, med undantag av potatis enligt undernummer ex som är vakuumtorkad på artificiell väg eller genom uppvärmning och otjänlig som människoföda, sockermajs enligt undernummer och och oliver enligt undernummer ex Torkade fikon Torkade druvor ex 0811 ex 0812 Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, med undantag av frysta bananer enligt undernummer ex Frukt, bär och nötter tillfälligt konserverade (t.ex. med hjälp av svavelhaltig gas eller i saltat vatten, med tillsats av svavel eller annan substans i syfte att åstadkomma tillfällig konservering), otjänliga som livsmedel i detta tillstånd, med undantag av tillfälligt konserverade bananer enligt undernummer ex

5 ex 0813 Annan torkad frukt än frukt enligt nr , innefattande torkad blandad frukt och nötter enligt detta kapitel, med undantag för blandningar som uteslutande innehåller nötter enligt nr 0801 och 0802 som hänförs till undernummer och Skal av citrusfrukt eller meloner (inklusive vattenmelon), färska, frysta, i saltat vatten, med tillsats av svavel eller annan substans i syfte att åstadkomma tillfällig konservering eller torkade Färsk eller torkad paprika, varken krossad eller malen b) ex 0811 Frukt, okokt eller kokt i vatten eller ånga, fryst, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel ex ex 2001 Pektinämnen, pektiner och pektater Grönsaker, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade i ättikslag, med undantag av: - Annan frukt av typen Capsicum än paprika enligt undernummer Sockermajs (Zea mays var. saccharata) enligt undernummer Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar med en vikthalt stärkelse eller stärkelsemjöl som är lika med eller högre än 5 % enligt undernummer Palmhjärtan som hänförs till undernummer Oliver som hänförs till undernummer Vinblad, humleskott och andra ätbara växtdelar som hänförs till undernummer ex Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än i ättika eller ättikslag 2003 Svampar och tryffel, beredda eller konserverade på annat sätt än i ättika eller ättikslag ex 2004 Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än i ättika eller ättikslag, frysta, andra än produkter enligt nr 2006, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata) enligt undernummer ex , oliver som hänförs till undernummer ex och potatis, beredd eller konserverad som mjöl, gryn eller flingor enligt undernummer

6 ex 2005 exr ex 2007 ur 2008 ex 2009 Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än i ättika eller ättikslag, ej frysta, andra än produkter enligt nr 2006, med undantag av oliver enligt , sockermajs (Zea mays var. saccharata) enligt undernummer ex , annan frukt av typen Capsicum än paprika enligt undernummer och potatis, beredd eller konserverad i form av mjöl, gryn eller flingor enligt undernummer Frukt, fruktskal och andra växtdelar, syltat med socker (avrunnet, glaserat eller kristalliserat), med undantag för bananer syltade med socker enligt undernummer ex och ex Sylt, gelé, marmelad, mos och pasta av frukt, beredd genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, med undantag av: - Homogeniserade beredningar av banan enligt undernummer ex Sylt, gelé, marmelad, mos och pasta av banan enligt undernummer ex , ex och ex Frukt och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade på annat sätt, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller alkohol, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans, med undantag av: - Jordnötssmör enligt undernummer Palmhjärtan enligt undernummer Majs enligt undernummer Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar med en vikthalt stärkelse eller stärkelsemjöl som är lika med eller högre än 5 % enligt undernummer Vinblad, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar enligt undernummer ex Blandningar av bananer, beredda eller konserverade på annat sätt, enligt undernummer ex , ex , ex och ex Bananer, beredda eller konserverade på annat sätt, enligt undernummer ex , ex och ex Frukt- och bärsaft, samt grönsakssaft, ej jästa, utan tillsats av alkohol, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, med undantag för druvsaft och druvmust klassificerade enligt KN-nummer och och banansaft klassificerad enligt KNnummer

7 IMPORT Gränskydd För de bearbetade produkter av frukt och grönsaker som är viktiga för de europeiska länderna och där producentpriserna är avsevärt högre än i tredje land, skyddar EU sin produktion med tullar. EU tillämpar dessutom ett system för flertalet bearbetade varor där en högre tull tas ut vid lägre importpriser. Förmåner vid import från tredje land Inom ramen för EU:s handelsavtal med tredje land ges särskilda förmåner för ett antal produkter. Inom produktområdet bearbetade varor av frukt och grönsaker administrerar Jordbruksverket en kvot för konserverad svamp och en kvot för konserverade mandariner. Andra kvoter inom bearbetade frukt och grönsaker administreras av Tullverket efter den s k först till kvarnen-metoden. 1831/96 Importkvot för konserverad svamp Deltagande i importkvoten för konserverad svamp gör att tullavgifter blir förmånligare. Kvoten gäller konserverad svamp av släktet Agaricus med KN-nummer , och Tullsatsen som ni ska betala är 12 % av värdet för KN-nummer Tullsatsen för KN-numren och är 23 % av värdet. 1979/2006 art 1 För import av konserverad svamp utanför kvoten betalar ni en tullavgift på 18,4 % av värdet samt en tilläggsavgift på drygt kr per 100 kg netto. Följande kvantiteter (ton, avrunnen nettovikt) kan årligen importeras till EU. Importörskatergorier Traditionell importör: har under minst två av de tre föregående kalenderåren importerat konserverad svamp till gemenskapen. Ni ska även, under året före ansökan ha importerat minst 100 ton bearbetade produkter av frukt och grönsaker enligt företeckningen över produkter som finns i början av denna vägledning. 1979/2006 art 4 Nya importörer: har under vart och ett av de två föregående kalenderåren, till gemenskapen, importerat minst 50 ton bearbetade produkter av frukt och grönsaker enligt förteckningen över produkter som finns i början av vägledningen. Traditionella och nya importörer ska i samband med sin första ansökan för en viss tullkvotperiod styrka att ovan nämnda villkor för deltagande i kvoten har uppfyllts. Er handel med tredjeländer styrker ni uteslutande 7

8 med hjälp av tulldokument om övergång till fri omsättning. Licensansökningar Ni ska lämna in er licensansökan under de fem första arbetsdagarna i januari varje år. En importlicens är giltig från den dagen den utfärdas t o m den 31 december innevarande år. 1979/2006 art 5, 6 och 8 I samband med ansökan ska ni betala in ett säkerhetsbelopp på 40 euro per ton (avrunnen nettovikt). Beloppet betalas in på Jordbruksverkets bankgiro Säkerheten är en garanti för att ni använder licensen. Efter att licensen är utnyttjad frisläpper vi inbetalat säkerhetsbelopp. Pengarna betalas tillbaka till er efter begäran. Ursprungslandet ska anges i fält 8 i licensansökan och ordet Ja ska markeras med ett kryss. Importlicensen är endast giltig för import från det angivna ursprungslandet. De rättigheter som följer licensen kan inte överlåtas till någon annan. I fält 20 i ansökningsblanketten ska ni fylla i om ni är Traditionell importör eller Ny importör. Blanketten hittar ni på Jordbruksverkets webbplats under Blanketter. Fördelning av kvantiteten Den totala kvantiteten som finns i kvoten för Kina och andra tredjeländer fördelas av kommissionen på följande sätt: 1979/2006 art 6 95 % till traditionella importörer 5 % till nya importörer Begränsningar av licensansökningar Traditionella importörer får söka högst 150 % av sin referenskvantitet. Referenskvantiteten är den kvantitet som ni maximalt har importerat under ett av de tre senaste kalenderåren. 1979/2006 art 7 Ny importör får söka högst 1 % av den sammanlagda kvantiteten för ursprungslandet. Kvantitet och giltighetsperiod för tullkvoten Ursprungsland Jan-december varje år Kina Övriga tredjeländer /2006 bil 1 8

9 Sanktioner Om det visar sig att en ansökan innehåller oriktiga uppgifter, och om uppgifterna i fråga är avgörande för rättigheternas tilldelning av kvoten, ska Jordbruksverket stänga av den sökande från import av vitlök inom ramen för tullkvoten under hela aktuella kvotperioden. Dessutom ska sökanden även uteslutas från systemet för licensansökningar under nästföljande tullkvotperiod. 1301/2006 art 3 Utfärdande av licenser Medlemsstaterna ska senast den tionde arbetsdagen i januari anmäla sökta kvantiteter till kommissionen. Om de sökta kvantiteterna överskrider vad som finns tillgängligt i kvoten fastställer kommissionen en procentsats för fördelningen av kvantiteterna. Därefter ska licenserna utfärdas den sjunde arbetsdagen efter att vi har anmält ansökningarna till EU. 1979/2006 art 9 och 10 Importkvot för konserverade mandariner EU har infört skyddsåtgärder för den egna produktionen av konserverade mandariner genom en importkvot och är KNnumren som gäller vid ansökan om importlicens. Kvoten kommer att finns t o m november /2004 art 1 Utan licens betalar ni en tilläggstull på 301 euro/ton. Endast importörer får ansöka om licens. Rättigheterna som följer licensen kan inte överlåtas till någon annan Giltigheten för licenserna och kvotkvantitet finns i nedanstående tabell. Period och giltighetstid Kvot Kina Kvot alla andra länder 658/2004 bil ton ton ton ton ton ton ton ton Kvantiteterna i kvoten för Kina delas mellan traditionella och andra importörer. 75 % går till tradionella importörer och 25 % till andra importörer. Kvoten för alla andra länder är öppen för båda kategorierna utan uppdelning. 658/2004 art 6 Villkor för traditionella importörer är att de ska ha importerat i snitt minst 500 ton konserverade mandariner per konserveringssäsong under 9

10 de tre senaste säsongerna. Konserveringssäsong är en tolvmånadersperiod fr o m den 1 oktober t o m den 30 september påföljande år. Villkor för andra importörer är att de ska ha importerat minst 50 ton av bearbetade produkter av frukt och grönsaker till gemenskapen t ex frukt, bär och nötter tillfälligt konserverade, grönsaker beredda eller konserverade. Ni kan söka importlicens under 1-8 februari för åren 2005, 2006 och Säkerhetsbelopp på 150 euro per nettoton ska betalas in till Jordbruksverkets bankgiro i samband med ansökan. I fält 8 på ansökningsblanketten anger ni produktens ursprungsland och kryssar för ordet ja. Licensen är endast giltig för det ursprungsland ni har angivit. Traditionella importörer får inte söka en högre kvantitet än deras referenskvantitet vad gäller utsprung Kina. Referenskvantitet är den högsta kvantiteten som ni har importerat under någon av de tre senaste konserveringssäsongerna. Om ni söker från alla andra länder får ni maximalt söka 20 % av den tillgängliga kvoten. 658/2004 art 3 och 5 658/2004 art 4 658/2004 art 5 Andra importörer får söka maximalt 3 % av den tillgängliga kvoten med ursprung Kina. Högst 20 % av kvoten för alla andra länder. EXPORT Exportbidrag För att täcka skillnaden mellan pris inom gemenskapen och på världsmarknaden kan exportbidrag betalas ut för vissa varor. Exportbidraget kan variera beroende på produkt och destination. Dessutom fastställs och fördelas bidrag och kvantiteter periodvis och alla produkter behöver inte vara föremål för bidrag under alla perioder. För att bidrag ska betalas ut måste den sökande uppvisa en exportlicens med förutfastställelse av bidraget. Exportbidrag för bearbetade varor av frukt och grönt kan beviljas antingen för produkten i sig eller för olika ingående produkter. De ingående produkterna kan vara socker, sockerlösningar eller glukos. Förutfastställelselicensen ska sökas på den ingående produkten och inte på färdigprodukten. I de fall både socker och glukos förekommer som ingående produkt krävs det två olika förutfastställelselicenser. Senast 24 timmar innan exportgodset lastas ska föranmälan till exporttullkontoret ske för att möjliggöra fysisk kontroll av varorna. Se vägled- 2201/96 art /96 art 11 bil 1 800/1999 ningen Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor angående 10

11 förutfastställelselicens, föranmälan, ansökan om exportbidrag samt utbetalning. Exportbidrag för ingående produkt De ingående sockerprodukter för vilka exportbidrag kan beviljas är: 2201/96 art vitsocker och råsocker, som omfattas av KN-nummer 1701 isoglukos, som omfattas av KN-nummer , , och sockerbet- och sockerrörssirap, som omfattas av KN-nummer de som ingår i bearbetade produkter av frukt och grönt med KN-nummer 0812, 2002, 2006, 2008 och Utöver dessa beviljas bidrag för socker i KN-nummer 0811, 2001, 2003, 2004, 2005 och /96 art 1.2bI Exportlicenser förutfastställelse av bidrag För att exportbidrag ska kunna betalas ut, måste exportören visa upp en exportlicens med förutfastställelse av bidraget, s k förutfastställelselicens. Förutfastställelsekravet gäller dock inte bl a hjälpsändningar och olika typer av proviantering, se vägledningen Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor för vidare information. Bidragsbeloppet ska vara det som gäller den dag då ansökan om licens lämnas in dvs bidraget förutfastställs då ansökan om licens sker. 2201/96 art 16 11

12 BILAGA 1 Produkter som omfattas av EU:s regler för exportbidrag för bearbetade varor av frukt och grönsaker 1854/2006 exportbidragsnomenklatur KN-nummer Produkt Sultanrussin Körsbär utan stjälkar och kärnor Tomater, beredda eller konserverade Grönsaker, frukt, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker: Körsbär Frukt, bär, nötter beredda eller konserverade: Hasselnötter Apelsinsaft, fryst Apelsinsaft, ej fryst Apelsinsaft, annan

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Export av mjölk och mjölkprodukter

Jordbruksverkets vägledning. Export av mjölk och mjölkprodukter Jordbruksverkets vägledning Export av mjölk och mjölkprodukter Marknadsstödsenheten Maj 2009 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER

Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER Interventionsenheten februari 2007 Innehåll Inledning 3 Lagstiftning... 3 Produkter inom varuområdet. 4 Import av färska frukter

Läs mer

Import av fjäderfäkött

Import av fjäderfäkött Jordbruksverkets vägledning Import av fjäderfäkött Interventionsenheten Februari 2008 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning... 3 3.

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999

Läs mer

Import och export av BEARBETADE JORDBRUKSVAROR Icke bilaga I

Import och export av BEARBETADE JORDBRUKSVAROR Icke bilaga I Jordbruksverkets vägledning Import och export av BEARBETADE JORDBRUKSVAROR Icke bilaga I Interventionsenheten Januari 2007 VG1:20 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.sjv.se 1 INLEDNING

Läs mer

IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER

IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER Interventionsenheten januari 2007 INNEHÅLL Inledning... 3 Produkter inom varuområdet... 4 Tillstånd och registrering...

Läs mer

BILAGA BILAGA IV. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA BILAGA IV. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 2/2 BILAGA BILAGA IV Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött

www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött 2 Innehållsförteckning Kvoter för import av nötkött vad är det?...4 Nötkött med hög kvalitet...5 Fryst mellangärde...7 Säkerheter för licens för nötkött

Läs mer

Fotnoter CD 029 CD 061 CD 060

Fotnoter CD 029 CD 061 CD 060 Fotnoter CD 001 CD 002 CD 007 CD 008 CD 015 CD 017 CD 018 CD 019 CD 020 CD 021 CD 022 CD 023 För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras uppvisande av ett äkthetscertifikat som godtas av vederbörliga

Läs mer

Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 9 mars 2016

Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 9 mars 2016 1(5) Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 9 mars 2016 Sammanfattning: Kommissionen fortsatte diskussionen om förenklingar av regelverket för tullkvoter (licenser) där man bland

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Stöd till producentorganisationer

Jordbruksverkets vägledning. Stöd till producentorganisationer Jordbruksverkets vägledning Stöd till producentorganisationer Interventionsenheten Januari 2007 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juli 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juli 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juli 15 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 15/0151 (NLE) 1/15 ADD 1 PECHE 259 UD 159 TDC 5 FÖRSLAG från: inkom den: 16 juli 15 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi

Läs mer

KAPITEL 19 BEREDNINGAR AV SPANNMÅL, MJÖL, STÄRKELSE ELLER MJÖLK; BAKVERK

KAPITEL 19 BEREDNINGAR AV SPANNMÅL, MJÖL, STÄRKELSE ELLER MJÖLK; BAKVERK 9 KAPITEL 9 BEREDNINGAR AV SPANNMÅL, MJÖL, STÄRKELSE ELLER MJÖLK; BAKVERK Anmärkningar. Detta kapitel omfattar inte a) livsmedelsberedningar som innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött, andra djurdelar,

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Uppköp av smör för intervention

Uppköp av smör för intervention Jordbruksverkets vägledning Uppköp av smör för intervention Interventionsenheten Februari 2006 VG2:26 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Stabiliserings- och associeringsavtal EU Serbien. BILAGA III b. Serbiens tullmedgivanden för jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen

Stabiliserings- och associeringsavtal EU Serbien. BILAGA III b. Serbiens tullmedgivanden för jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen SV SV SV Stabiliserings- och associeringsavtal EU Serbien BILAGA III b Serbiens tullmedgivanden för jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen (som avses i artikel 27.2 b i detta avtal) Tullarna (värdetullar

Läs mer

Import av livsmedel. Vad är livsmedel? Behöver jag tillstånd? Vilka regler gäller för import av livsmedel? Varför finns det importrestriktioner?

Import av livsmedel. Vad är livsmedel? Behöver jag tillstånd? Vilka regler gäller för import av livsmedel? Varför finns det importrestriktioner? Import av livsmedel Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera livsmedel yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Det finns en del allmänna bestämmelser som

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

Förordning (1997:969) om import och exportreglering

Förordning (1997:969) om import och exportreglering Import- och exportföreskrifter/import- och exportreglering. 1 Förordning (1997:969) om import och exportreglering Tillämpningsområde 1 [201] Denna förordning gäller för de fall en vara inte får föras in

Läs mer

Version 2.1 Ändringar och förbättringar

Version 2.1 Ändringar och förbättringar Version 2.1 Ändringar och förbättringar I. Nya moduler I. 1 Modul för utfärdande av licenser för export till EU I.1.1 Syfte Den här modulen är avsedd för såväl tredjeländer som medlemsstaterna: Tredjeländerna

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2007/2000 av den 18 september 2000 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

PROTOKOLL 1 OM HANDEL MELLAN GEMENSKAPEN OCH MONTENEGRO MED BEARBETADE JORDBRUKSPRODUKTER

PROTOKOLL 1 OM HANDEL MELLAN GEMENSKAPEN OCH MONTENEGRO MED BEARBETADE JORDBRUKSPRODUKTER PROTOKOLL 1 OM HANDEL MELLAN GEMENSKAPEN OCH MONTENEGRO MED BEARBETADE JORDBRUKSPRODUKTER CE/MTN/P1/sv 1 ARTIKEL 1 1. Gemenskapen och Montenegro ska på de bearbetade jordbruksprodukter som förtecknas i

Läs mer

Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1

Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1 Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller

Läs mer

KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 167/97. av den 30 januari 1997

KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 167/97. av den 30 januari 1997 31. 1. 97 I SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 29/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 167/97 av den 30 januari 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 2219/92 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Varuklassificering enligt HS/KN

Varuklassificering enligt HS/KN Varuklassificering enligt HS/KN Avgränsningen av varugruppen livsmedel, livsmedelsråvaror och drycker i tabellerna 4.1.2 och 4.1.3 baseras i huvudsak på hur Jordbruksverket avgränsade varuområdet i de

Läs mer

Ryssland i WTO: exporttullarna för virke

Ryssland i WTO: exporttullarna för virke PM Enheten för internationell handelsutveckling 2012-08-20 Ulf Eriksson Observera att denna PM endast är av vägledande karaktär. Om väsentliga ekonomiska intressen berörs bör information inhämtas från

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1990L0642 SV 21.08.2001 020.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV av den 27 november 1990 om fastställande

Läs mer

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter 1 / 30 ' Statistikcentralen PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter Näringsgren 10 Livsmedelsframställning I kolumnen 'Typ av produktion' definieras den information som förfrågas: S = såld produktion, T = såld

Läs mer

Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 24 januari 2005. 1. Godkännande av den preliminära dagordningen

Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 24 januari 2005. 1. Godkännande av den preliminära dagordningen SLUTLIG Kommenterad dagordning 2005-01-17 Jordbruksdepartementet EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Kopia: UD/EU-enheten Riksdagens Kammarkansli Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU.

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. Antalet IP Livsmedel-anslutna företag ökar stadigt och vi ser en stor ökning bland företag som är verksamma

Läs mer

Ska du börja importera kött?

Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera kött yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Kött är ett

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 25.6.2003 L 156/49 AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter, genomförda på grundval av artikel 19 i avtalet om

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

Information från kommittén för frukt och grönsaker 13 maj 2014

Information från kommittén för frukt och grönsaker 13 maj 2014 1(5) Information från kommittén för frukt och grönsaker 13 maj 2014 Sammanfattning Diskussionen fortsatte om de ändringar som KOM vill göra i 543/2011, i samband med att den delas upp i en delegerad akt

Läs mer

Fact sheet FRUKT OCH GRÖNSAKER. Sektorn för trädgårdsodling i Europeiska unionen. 1. Tillgång, efterfrågan och handel

Fact sheet FRUKT OCH GRÖNSAKER. Sektorn för trädgårdsodling i Europeiska unionen. 1. Tillgång, efterfrågan och handel Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för jordbruk Sektorn för trädgårdsodling i Europeiska unionen Fact sheet Trädgårdsodling är vetenskapen eller konsten att odla frukt, grönsaker, blommor eller

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 HANDBOK Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Registrering som kund hos den elektroniska ansökningstjänsten... 3

Läs mer

Forskning och diagnostik på animaliska biprodukter

Forskning och diagnostik på animaliska biprodukter INFORMATION Detta dokument är en sammanställning av delar ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

Läs mer

10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 %

10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 % Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, 2012 139 Tullpositioner År Ton Tullsats utom kvoten 10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 % 34. Alla tullkvoter

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2004 KOM(2004) 773 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 74/2004 om införande av en slutgiltig utjämningstull på

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor

Jordbruksverkets vägledning. Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor Jordbruksverkets vägledning Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor Interventionsenheten Februari 2007 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Konservering. Bärkompott... 5 Fruktkompott... 5 Grönsaker... 5

Konservering. Bärkompott... 5 Fruktkompott... 5 Grönsaker... 5 Utrustning vid konservering....................................................... 2 Steriliseringsapparat............................................................. 2 Hela och rena...................................................................

Läs mer

INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN

INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN Nr 727 2875 Bilaga 9 Endast behöriga myndigheter får ändra detta intyg INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN 2 430301/114 2876 Nr 727 Nr

Läs mer

Information från kommittén för exportbidrag och licenser den 17 september 2014

Information från kommittén för exportbidrag och licenser den 17 september 2014 1(6) Information från kommittén för exportbidrag och licenser den 17 september 2014 Sammanfattning: Kommissionen fortsatte diskussionen om förenklingar för hanteringen av tullkvoter. Kommissionen fortsatte

Läs mer

Import, export och reexport av utrotningshotade djur- och växtarter mellan tredje land och EU

Import, export och reexport av utrotningshotade djur- och växtarter mellan tredje land och EU Import, export och reexport av utrotningshotade djur- och växtarter mellan tredje land och EU Februari 2010 I hela världen finns det över 5 000 djurarter och 28 000 växtarter som nu är starkt utrotningshotade.

Läs mer

AVDELNING IV BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING KAPITEL 16

AVDELNING IV BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING KAPITEL 16 L 285/134 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.10.2015 AVDELNING IV BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING Anmärkning 1. Med pelletar förstås

Läs mer

Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, 2012 2186. Tillägg 2A

Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, 2012 2186. Tillägg 2A Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, 2012 2186 Tillägg 2A TILLÄGG FÖRTECKNING ÖVER DEN BEARBETNING ELLER BEHANDLING AV ICKE- URSPRUNGSMATERIAL SOM KRÄVS FÖR ATT DEN TILLVERKADE PRODUKTEN SKA FÅ URSPRUNGSSTATUS

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Införsel för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung i form av livsmedel och foder

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Införsel för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung i form av livsmedel och foder 1(10) Dnr 38-5857/11 2011-06-21 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Tullverket Införsel för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung i form av livsmedel

Läs mer

Information från möte med kommittén för sockermarknaden och expertgruppen för sockermarknadens framtid den 29 oktober 2015

Information från möte med kommittén för sockermarknaden och expertgruppen för sockermarknadens framtid den 29 oktober 2015 1(8) Information från möte med kommittén för sockermarknaden och expertgruppen för sockermarknadens framtid den 29 oktober 2015 Sammanfattning: Kommittén Tight marknadsbalans i EU men ännu ingen effekt

Läs mer

Beslut 2000/384/EG, EKSG 33

Beslut 2000/384/EG, EKSG 33 Beslut 2000/384/EG, EKSG 33 PROTOKOLL nr 2 om den ordning som ska tillämpas vid import till Staten Israel av jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt av fisk och fiskeriprodukter med ursprung

Läs mer

Sockrets funktionella egenskaper

Sockrets funktionella egenskaper Sockrets funktionella egenskaper Socker finns i dag i många olika varianter och kan därför användas i många olika livsmedelsprodukter. Socker har en rad unika egenskaper, som var för sig eller i kombination

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av mjölk och mjölkprodukter

Jordbruksverkets vägledning. Import av mjölk och mjölkprodukter Jordbruksverkets vägledning Import av mjölk och mjölkprodukter Marknadsstödsenheten Mars 2011 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker Kundanvisning om punktbeskattning 3 Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker www.tulli.fi 25.6.2014 Ersätter anvisningen från februari 2014 Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker Sedan början

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 12 kap. Uppdaterad:

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 12 kap. Uppdaterad: Tullkodex m.m./tullag, tullförordning, tullordning m.m. 1 12 kap. Export m.m. Inledande bestämmelser 1 [2620] I 4 kap. 12 [1838] tullagen (2000:1281) finns bestämmelser om export m.m. I 33 [2033] tullförordningen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen 60 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 15/Vol 04 382R3626 311282 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 384/ 1 RÅDETS FÖRORDNING ( EEG ) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLL. Protokoll 2 om handel mellan Albanien och gemenskapen med bearbetade jordbrukprodukter

FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLL. Protokoll 2 om handel mellan Albanien och gemenskapen med bearbetade jordbrukprodukter FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLL Protokoll 1 om järn- och stålprodukter Protokoll 2 om handel mellan Albanien och gemenskapen med bearbetade jordbrukprodukter Protokoll 3 om ömsesidiga förmånsmedgivanden för

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTLYSNING AV LEDIG TJÄNST Direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302 A/01)

Läs mer

Marknadsråd ägg 2014-05-27

Marknadsråd ägg 2014-05-27 Marknadsråd ägg 2014-05-27 Under 2013 ökade både produktionen och förbrukningen av ägg med knappt sex procent. Förprövningsstatistiken för 2013 tyder på en lägre vilja att investera i äggproduktion 2013

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN C 251/21 FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av gällande antidumpningsåtgärder på import

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /..

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /.. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2014 C(2014) 4988 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /.. om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i sverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; (H 128 ) Utkom från trycket 30 januari 2015 Omtryck beslutade den

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.9.2010 KOM(2010) 485 slutlig 2010/0248 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko

Läs mer

RECEPT & INSPIRATION. Ur kursen Mat och hälsa för äldre

RECEPT & INSPIRATION. Ur kursen Mat och hälsa för äldre Ur kursen Mat och hälsa för äldre Från Mat vid sjukdom/magbesvär/förstoppning Molinogröt (1 portion) 2 1/2 dl vatten 2 st katrinplommon 10 st russin 1 1/2 msk linfrö 1 msk vetekli 3 msk grahamsmjöl Blötlägg

Läs mer

Marknadsöversikt. bearbetade jordbruksvaror (icke bilaga I) Rapport 2006:13. Foto: Mats Pettersson

Marknadsöversikt. bearbetade jordbruksvaror (icke bilaga I) Rapport 2006:13. Foto: Mats Pettersson Marknadsöversikt bearbetade jordbruksvaror (icke bilaga I) Rapport 2006:13 Foto: Mats Pettersson Marknadsöversikt bearbetade jordbruksvaror (icke bilaga I) Internationella enheten 2006-04-21 Referens

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

spansk kikärtssoppa med chorizo

spansk kikärtssoppa med chorizo spansk kikärtssoppa med chorizo 40 ml olivolja 150g chorizo-korv, finhackad 175g lök, skalad och finhackad 5g vitlök, skalad och finhackad 50g blekselleri, finhackad 100g färsk spenat, tvättad och hackad

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.4.2004 KOM(2004) 280 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tillämpningen av förordning (EG) nr 1531/2002 om införande av en slutgiltig antidumpningstull

Läs mer

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Kommerskollegium Sveriges handelsmyndighet Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om utrikeshandel och handelspolitik. Vi förser

Läs mer

INTERNATIONELLT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING FÖR FORSKARE FRÅN EU OCH ASSOCIERADE LÄNDER

INTERNATIONELLT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING FÖR FORSKARE FRÅN EU OCH ASSOCIERADE LÄNDER BILAGA III SÄRSKILDA BESTÄMMELSER INTERNATIONELLT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING FÖR FORSKARE FRÅN EU OCH ASSOCIERADE LÄNDER III.1 Definitioner Utöver definitionerna i artikel II.1 gäller

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010 32005R0111 Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer Europeiska unionens officiella tidning

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.3.2015 COM(2015) 131 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Årlig rapport om genomförandet av del IV i associeringsavtalet mellan EU och

Läs mer

Slutlig. Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 13-14 oktober 2014

Slutlig. Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 13-14 oktober 2014 Slutlig Kommenterad dagordning Landsbygdsdepartementet 20141008 Kommenterad dagordning inför Jordbruks och fiskerådet den 1314 oktober 2014 Icke lagstiftande verksamhet FISKE 4. Förslag till rådets förordning

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV. ANSÖKNINGSBLANKETTEN (Evira 55_01.06 1.5.2006) till växtskyddsregistret, plantmaterialregistret. och/eller registret för

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV. ANSÖKNINGSBLANKETTEN (Evira 55_01.06 1.5.2006) till växtskyddsregistret, plantmaterialregistret. och/eller registret för Anvisningar för ifyllning av registreringsansökan Datum 15.5.2006 Dnr 665/505/2006 ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV ANSÖKNINGSBLANKETTEN (Evira 55_01.06 1.5.2006) till växtskyddsregistret, plantmaterialregistret

Läs mer

Eftersom maten får stor volym är mellanmålen extra viktiga!

Eftersom maten får stor volym är mellanmålen extra viktiga! Fettreducerad kost Fettreducerad kost är avsedd för patienter med Crohns sjukdom, andra sjukdomar eller skador i mag-tarmkanalen där fett i maten kan ge upphov till besvär och problem med diarréer. För

Läs mer

Interimsavtal EU Serbien BILAGA IV. Gemenskapens tullmedgivanden för fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Serbien

Interimsavtal EU Serbien BILAGA IV. Gemenskapens tullmedgivanden för fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Serbien Interimsavtal EU Serbien BILAGA IV Gemenskapens tullmedgivanden för fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Serbien (som avses i artikel 14 i detta avtal) Import till Europeiska gemenskapen av följande

Läs mer

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 20 oktober 2006

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 20 oktober 2006 Bilaga 1 Slutlig Rådspromemoria 2006-12-08 Jordbruksdepartementet Naturresurs- och sameenheten Rådets möte den 19-21 december 2006 Dagordningspunkt 3a och 3b Rubrik: 3. Ekologiska produkter: a) Förslag

Läs mer

BUNKRA UPP INFÖR HELGEN!

BUNKRA UPP INFÖR HELGEN! v3 BUNKRA UPP INFÖR HELGEN! Veckans klipp! 5 00 I butikens manuella köttdisk 69 90 /kg GRYTBITAR AV NÖT Sverige FORMPASTA Barilla, gäller Farfalle, Fusilli, Girandole, Gnocchi, Penne Rigate, Rigatoni,

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2015 C(2015) 1264 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 27.1.2009 KOM(2009) 18 slutlig 2009/0002 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan

Läs mer

Fact Sheet. Olivoljesektorn i Europeiska unionen. 1. Europeiska unionen. EU är världsledande när det gäller produktion av olivolja

Fact Sheet. Olivoljesektorn i Europeiska unionen. 1. Europeiska unionen. EU är världsledande när det gäller produktion av olivolja Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för jordbruk Olivoljesektorn i Europeiska unionen Fact Sheet Olivolja är en produkt med många användningsområden. I områdena kring Medelhavet har olivolja under

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.12.2001 KOM(2001) 759 slutlig 2001/0290 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och

Läs mer

2012-02-20. Sverige. Kristina Mattsson, Jordbruksverket, Sverige. www.jordbruksverket.se

2012-02-20. Sverige. Kristina Mattsson, Jordbruksverket, Sverige. www.jordbruksverket.se Samhandelen Norge EU sett från Sverige Kristina Mattsson, Jordbruksverket, Sverige STÖD STÖD STÖD TULL TULL 212-2-2 Den svenska bilden av Norges produktion och handel med jordbruks- och livsmedels- produkter

Läs mer

v11 3 FÖR 69 00 /kg Veckans klipp! 5 00 I butikens manuella köttdisk NÖTFÄRS Import /st SILL Garant, 220/106-110g, jfr-pris 45,45-47,17/kg

v11 3 FÖR 69 00 /kg Veckans klipp! 5 00 I butikens manuella köttdisk NÖTFÄRS Import /st SILL Garant, 220/106-110g, jfr-pris 45,45-47,17/kg v11 Veckans klipp! 5 00 SILL Garant, 220/106-110g, jfr-pris 45,45-47,17 69 00 KAFFE Gevalia, malet, 450-500g, jfr-pris 46,00-51,11 Max 1 köp/hushåll/vecka 11 I butikens manuella köttdisk 39 90 NÖTFÄRS

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) L 52/32 Europeiska unionens officiella tidning 3.3.2010 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 178/2010 av den 2 mars 2010 om ändring av förordning (EG) nr 401/2006 vad gäller jordnötter, andra oljeväxter, trädnötter,

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR OCH PROTOKOLL

FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR OCH PROTOKOLL FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR OCH PROTOKOLL BILAGA 1 Förteckning över jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter som omfattas av kapitlen 25 97 i Harmoniserade systemet och som avses i artiklarna

Läs mer

PROTOKOLL 1 OM HANDEL MELLAN GEMENSKAPEN OCH MONTENEGRO MED BEARBETADE JORDBRUKSPRODUKTER

PROTOKOLL 1 OM HANDEL MELLAN GEMENSKAPEN OCH MONTENEGRO MED BEARBETADE JORDBRUKSPRODUKTER 520 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Protokolle Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 429 PROTOKOLL 1 OM HANDEL MELLAN GEMENSKAPEN OCH MONTENEGRO MED BEARBETADE JORDBRUKSPRODUKTER CE/MTN/P1/sv 1 2

Läs mer

Skatter m.m./skatter m.m. 1

Skatter m.m./skatter m.m. 1 Skatter m.m./skatter m.m. 1 Kommission förfaranden Kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. BESLUT nr 2/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. BESLUT nr 2/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 31.01.2006 SEK(2006) 120 slutlig Utkast till BESLUT nr 2/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ om ändring av tabell I, tabell II, tabell IV c och tillägget

Läs mer

AVDELNING IV BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING

AVDELNING IV BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING L 312/134 SV Europeiska unionens officiella tidning 31.10.2014 AVDELNING IV BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING Anmärkning 1. Med pelletar förstås

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2011:286 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1, 7

Läs mer