Information från kommittémöte för exportbidrag och licenser den 25 februari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från kommittémöte för exportbidrag och licenser den 25 februari 2015"

Transkript

1 1(7) Information från kommittémöte för exportbidrag och licenser den 25 februari 2015 Sammanfattning: Kommissionen fortsatte diskussionen om förenklingar av tullkvoter och offentlig intervention. Kommissionens planer är att rösta om förslagen i sommaren så att de kan träda i kraft från årsskiftet. Från Sverige deltog Claes Renström från Jordbruksverket på mötet. 1. Offentlig intervention Kommissionen fortsatte diskussionen om regelverket för offentlig intervention, kommissionens förordning (EU) nr 1272/2009. Kommissionen skickade till mötet i december ut ett dokument med möjliga förändringar av den gällande tillämpningsförordningen. Till detta möte hade kommissionen gjort ett fyrfältsdokument för regelverket: kolumn 1 innehöll det gällande regelverket, kolumn 2 innehöll kommissionens förslag på ändringar efter diskussioner med medlemsstaterna, kolumn 3 kommissionens förslag till delegerade akter (DA) (kommissionen bestämmer själv) kolumn 4 kommissionens förslag till genomförande akter (GA) (kommissionen och medlemsstaterna bestämmer tillsammans). Kommissionen meddelade att man fortsatt är osäker på vissa delar i regelverket hur det ska hanteras och om vissa delar om det är överflödigt. Kommissionen gick igenom dokumentet (referenserna till artikelnummer är gentemot det gällande regelverket) och vissa medlemsstater lämnade kommentarer: Artikel 2 (DA): Är mera fokuserade på vad de utbetalande myndigheterna ska ansvara för jämfört med den tidigare versionen. Den utbetalande myndigheten ska t.ex. rapportera uppgifter om alla typer av lagringsplatser till kommissionen. Artikel 3 (DA): De utbetalande myndigheterna ska ha den tekniska utrustningen för att kunna ta över varorna, kunna lagra ut varorna, klara kraven på minsta lagringskapacitet. För nöt- och kalvkött ska lagringsplatsen förutom hela och halva slaktkroppar även tillåta andra styckningsdelar med ben. Dessutom har kommissionen lagt till att om urbening inte är ett krav för anbudet så ska lagringsplatsen tillåta att kött med ben lagras in. En medlemsstat ansåg att artikeln skapade problem för styckningsanläggningar som ligger separerat från lagringsplatsen. Artikel 3 (GA): Artikel ska bestämma den minsta lagringskapaciteten för spannmål och ris samt mejeriprodukter. Kommissionen har utlämnat storleken. Idag är den för spannmål och ris ton och för mejeriprodukter 400 ton. Två medlemsstater vill att medlemsstaterna ska bestämma kapaciteten. Två Jordbruksverket Vallgatan Jönköping

2 Jordbruksverket 2(7) medlemsstater stödjer inte högre kapacitet än idag och vill inte ha färre lagringsplatser. En medlemsstat undrade varför det måste finnas miniminivåer. Kommission sa att nu är EU:s jordbrukspolitik inlemmade i den globala ekonomin. EU:s system för offentlig intervention ska återställa jämvikten på marknaden, det är därför som medlemsstaterna inte får bestämma minimikvantiteter. Artikel 4 (DA): En aktör ska vara momsregistrerad. Två medlemsstater ifrågasatte rimligheten alla jordbrukare är momsregistrerade. Kommissionen menade att syftet främst är att momsregistrerade företag och inte enskilda jordbrukare ska använda systemet. Artikel 8 (GA): Erbjudande för uppköp eller som omfattas av ett anbud för uppköp innehåller idag miniminivåer. Kommissionen har utelämnat storleken. Två medlemsstater vill inte ändra dagens nivåer. Artikel 9 (DA): När ett erbjudande eller anbud för uppköp lämnas in ska en säkerhet ställas. Artikel 9 (GA): Nivån på säkerheten ska fastställas i artikel 9. Kommissionen har utlämnat storleken. En medlemsstat vill ha en säkerhet på 10 euro/ton. Artikel 10 (DA): Många uppgifter ska bifogas i en ansökan för ett erbjudande eller anbud, bland annat KN-nr för spannmål och ris samt för spannmål och ris att den aktuella kvantiteten befinner sig på lagringsplatsen. Kommissionen vill reducera antalet uppgifter som krävs. Artikel 11 (DA): I interventionsorganens kontroll av erbjudanden och anbud är det nu inlagt möjligheten till att göra vissa administrativa kontroller. Artikel 14 (GA): I artikel för att respektera interventionstaken har kommissionen gjort ett tillägg att om tidsfrist berörs av en EU allmän semesterdag så den börja räknas den första arbetsdagen efter. På detta sätt slipper man gör en årlig undantagsförordning. Artikel 15 och 16 (GA): Artikel 15 som handlar om uppköp via anbudsförfarande är kommissionen tveksam till om den behövs. I artikel 16 har kommissionen gjort ett tillägg att om anbudet för uppköp är för nöt- och kalvkött om det i så fall är urbenat eller kött som innehåller ben. Kommissionen har även strukit artikel 16.7, som innebär en förenkling eftersom medlemsstaterna slipper en rapportering. Artikel 17 (GA): För inlämnande av anbud och giltiga anbud har kommissionen lagt till det ska anges om det är kött med ben eller utan ben. Artikel 18 (GA): Artikel 18.4 har kommission tagit bort hänvisningen till artikel 58 som handlar om rapportering. Kommissionen vill att alla rapportering ska tas upp i artikel 58. Artikel 19 (GA): Handlar om beslut på grundval av anbuden där kommissionen har tagit bort olika parameterar för prisjustering, en förenkling.

3 Jordbruksverket 3(7) Artikel 20 (GA): Individuella beslut av anbud. Den utbetalande myndigheten ska meddela aktörer snarast efter ett beslut, som är en mer flexibel skrivning jämfört med tidigare (3 dagar). Artikel 21-23: Kommissionen har tagit bort artiklarna som handlar om nötkött och primära krav. De s.k. primära kraven enligt artikel 20 i förordning (EEG) nr 2220/85 är föråldrade och ska tas bort (artikel 23). Detta innebär att t.ex. följande skrivningar tas bort: upprätthållande av erbjudandet eller anbudet och leverans av produkterna till den lagringsplats som utses av interventionsorganen inom den tidsfrist som fastställs i leveransordern i enlighet med artikel 25. En medlemsstat påpekade att man tillämpat artikel 22 (begränsning av uppköp av nötkött) senast regelverket tillämpades. Kommissionen ska kolla artikel 22 igen. Artikel 24 (DA): Säkerheten ska förverkas om erbjudandet och anbudet inte behålls. Kommissionen har tagit bort artikel 24.7 som inte längre behövs för kött. Artikel 25 (GA): Leveransordern, ska efter att erbjudandet/anbudet kontrollerats, utfärdas inom tre dagar. Två medlemsstater menade att tre dagar är för kort. Artikel 26 (GA): De relativt komplexa tidsgränserna i artikel 26.2 har kommissionen tagit bort. Spannmål och ris ska levereras till lagringsplatsen inom ett visst icke fastställt antal dagar, istället för som nu inom tre månader efter att leveransordern utfärdades. Samtidigt ska de yttre brytgränserna, 31 augusti för spannmål och 31 oktober för ris tas bort. Artikel 27 (GA): Anbudsgivaren som tilldelats kontraktet för nötkött ska leverera sina produkter inom ett visst antal dagar (ej fastställt), från när leveransordern utfärdades istället för som tidigare kopplat till när förordningen som fastställer det högsta uppköpspriset publiceras. Inköpspriset för nötkött kan avse lagringsplatsen eller där köttet ska urbenas (sista alternativet nytt). Artikel 28 (GA): För mejeriprodukter ska den utbetalande myndigheten välja den närmaste lagringplatsen där produkterna finns. Många detaljregler är flyttade från artikeln till bilagan för mejeriprodukter. Nytt är att den utbetalande myndigheten ska kräva att produkterna lagras på pallar som bland annat göra att de är lätta att identifiera. Artikel 30: Ersättning för transportkostnader för mejeriprodukter är borttagna. En medlemsstat vill behålla ersättningen för transportkostnaderna. Kommissionen menade att man bara tillämpats det vid ett fåtal tillfällen därför tas det bort. Ny artikel 30 (GA): Aktören ska stå för transportkostnaden för spannmål och ris till lagerplatsen upptill (ej bestämt hur långt) km. Utöver denna distans (ej bestämt hur långt) så ska den utbetalande myndigheten stå för en fast kostnad (ej specificerat hur mycket) euro/km. Om den utbetalande myndigheten som köper in spannmål eller ris som ligger i en annan medlemsstat än den där produkterna lagras ska man inte räkna med avståndet mellan där varorna lagras fram till landgränsen där den utbetalande myndigheten är lokaliserad. Kommissionen har strukit, förenklat och förtydligt artikeln från versionen i december. Kommissionen vill ha underlag från flera medlemsstater om fraktkostnaden per

4 Jordbruksverket 4(7) km, bil lastad med ton. Två medlemsstater kommenterade att artikeln nu hade blivit enklare och klarare. Två medlemsstater hade skickat in underlag för transportkostnaden. En medlemsstat ville att ska medlemsstaten ska bestämma ersättningen. En medlemsstat meddelade att deras transportkostnad för spannmål är 0,075 euro/ton. Artikel 31 (GA): Denna artikel har bytt namn från Villkorligt övertagande till Leverans av varorna. Kommissionen har lagt till att övertagandet av varorna kan ske på lagringsplatsen för erbjudandet / anbudet och att lagringsplatsen har vatten- eller järnvägsförbindelse. En medlemsstat kunde inte stödja begränsningen. Vidare har kommission lagt till för kött: lagringsplatsen eller där urbeningen ska ske. Artikel 32 (DA): Kommissionen har valt stryka paragraf 4 i artikel 32 kontroll åtgärder. Kommissionen menar att det är upprepning och att paragrafen därför inte behövs. Artikel 34 (GA): I artikel 34, övertagandedokument, har ett flertal uppgiftskrav tagits bort, en förenkling. Artikel 35 (GA): Om spannmålen eller riset inte uppfyller kvalitetskraven så finns inte längre någon möjlighet att ersätta dessa kvantiteter (artikel 35.2). Artikel 36 (DA): Tillägg av att där urbening av köttet krävs vid ett anbud ska den utbetalande myndigheten köpa in köttet. Artikel 38.1: Struken då paragrafen om interventionspris för spannmål behandlas i den nya gemensamma marknadsordningen. Artikel 39 (GA): Ny skrivning att datumet för leveransen styr att utbetalningen ska ske 65 dagar senare. En medlemsstat vill se en längre tidsfrist. Artikel 50 (GA): I de fall där det inte tillämpas anbud har kommissionen lämnat öppet hur liten kvantitet som minst ska finnas kvar. Kommissionen tänkte sig kanske öka flexibiliteten för medlemsstaterna ännu mera. En medlemsstat presenterade ett förslag där de ville att inte bara hela och halva slaktkroppar ska vara berättigade produkter i offentlig intervention. En medlemsstat stödde förslaget som de menar förenklar för medlemsstaterna. Kommissionen menade att grundförordningen stoppar förslaget, men det kanske kan dyka upp som förslag på nästa rådsmöte. Kommissionen vill till nästa möte ha medlemstaternas skriftliga synpunkter på förslaget. 2. Diskussion om förenklingar för tullkvoter Den 1 juli 2014 sammanträdde expertgruppen för förenklingar och diskuterade handelsmekanismer (import- och exportlicenser samt tullkvoter m.m.). Två workshops hölls på förenklingsmötet, ett om licenser och ett om tullkvoter (TRQ). Därefter har kommissionen följt upp slutsatserna från mötet och skickat ut ett flertal arbetspapper med utvalda problem och möjliga lösningar samt ett flertal diskussionsfrågor. Kommissionen skickade inför mötet den 28 januari ut

5 Jordbruksverket 5(7) ett nytt arbetspapper (nr 5) med den gällande lagstiftningen och möjliga regler som tillkommer med en TRQ-bank. I detta arbetspapper tar kommissionen under olika artiklar upp olika alternativ/lösningar för medlemsstaterna. Artiklarna är också uppdelade på genomförande akter (kommissionen och medlemsstaterna bestämmer tillsammans) och delegerade akter (kommissionen bestämmer). Nio medlemsstater hade skickat skriftliga synpunkter på pappret. Kommissionen inledde med att det nya regelverket ska ses mot bakgrund av en mer öppen ekonomi, EU är världens största handelsaktör av jordbruksvaror, handeln höjer konkurrenskraften och på sätt blir EU mera motståndskraftig mot olika chocker. Kommissionens förslag vill generellt ha mindre mikrostyrning och mera av olika elektroniska lösningar. Kommissionen inledde med att förklara sitt förslag för tullkvotsperioder. Tullkvotsperioderna kan vara på helår men vara uppdelade flera underperioder även om kommissionen vill hålla detta till ett minimum. Kommissionen har också ett alternativt förslag: Om det för en TRQ finns underperioder och kvot är fullt utnyttjade för en period så vill kommissionen kunna tidigarelägga en öppning av den kommande TRQ-perioden. Kommissionen sa att vissa medlemsstater stödjer underperioder. En medlemsstat ville helst se två till fyra perioder per år för att slippa problemen med prisrörlighet. Medlemsstaten menade att detta är särskilt problematiskt för mejerivaror. En medlemsstat ansåg att flera underperioder kan vara bra för många aktörer särskilt små aktörer. En medlemsstat önskade underperioder baserade på halvår och att de ska kunna flyttas fram var inte bra. Två medlemsstater ville ha underperioder för t.ex. olivolja. En medlemsstat menar att aktörerna har problem med att planera för ett år. En medlemsstat stödde också underperioder och vill inte att regelverket ska tillåta att inleda en period tidigare. En medlemsstat vill se underperioder annars blir det lätt mera spekulation. Medlemsstaten vill inte att kvotperioden ska kunna flyttas fram. En medlemsstat ansåg att underperioder är det bästa alternativet och var tveksam till flytta fram en kvotperiod. En medlemsstat menade att det är enklare för företag med underperioder. Kommissionen vill i alla fall att det inte ska vara flera perioder för de översökta kvoterna. Kommissionen förklarade sina tankar om hur dagens regler för att styrka handel kan förenklas. Kommissionen vill helst se att man öppnar upp för alla aktörer, även utan tidigare handel, att kunna söka importkvoter. Åtta medlemsstater ville behålla systemet att en aktör måste styrka tidigare handel innan man kan söka en tullkvot. En medlemsstat undrade om kommissionen gjort någon analys av vad en förändring skulle innebära. En medlemsstat menade däremot att de kunde stödja kommissionens linje. En medlemsstat förklarade sin inställning att man kan stödja en förenkling men inte med att ta bort regeln att handeln ska styrkas. Medlemsstatens argument är att det finns risk att spekulationen ökar och även att många riktigt små aktörer vill ge sig in i systemet som kräver väldigt mycket stöttning för att förklara regelverket.

6 Jordbruksverket 6(7) I kommissionens förslag till förenkling av reglerna med att styrka handel så ska ett elektroniskt dokument kunna användas samt att även intern handel ska gälla som handel inte bara handel utanför EU. En medlemsstat kan stödja e-dokument men inte att intern handel ska räcka. En annan medlemsstat kunde stödja föregående inlägg och vill behålla en förenklad text och e-dokument som styrker att det är riktiga importörer. Kommissionen menade att regeln om att tidigare handel måste styrkas inte är effektiv och den är också för restriktiv till nya importörer. En medlemsstat menade att det blir enklare att styrka handel med elektroniska tulldokument som visar på handel under ett kalenderår istället för under kvotåret. FR ansåg också att högre säkerheter kanske minskar spekulation. Kommissionen uppmanade medlemsstaterna att fundera på om reglerna för att styrka handel verkligen behövs. Kommissionen sa att om inte handel på inre marknaden fungera som underlag då utesluts vissa företag från tullkvoterna. Kommissionen avslutade med problemet med ett ökande antal företag, troligen kommer det dämpas i och med att överlåtelse inte kommer vara tillåtet. Två medlemsstater lyfte fram att deras aktörer vill behålla möjligheten till överlåtelse. Däremot kunde det ena medlemsstaten dock acceptera att överlåtelse förbjuds. Kommissionen fortsatte diskussionen om hur s.k. luftföretag (spekulation) ska hanteras, medlemsstaterna ska få tillgång till EU:s EORI-databas och moderbolaget till ett luftföretag kan uteslutas eller straffas från TRQ-systemet. Två medlemsstater var inte övertygade att lösningen med EORI-nr kommer att fungera. Kommissionen vill också ha svar på följande frågor: hur medlemstaterna såg på deras förslag om reduktion av säkerhet som måste ställas för en längre tid, tvåstegsprocedur för TRQ (TRQ-bank) och vilken maximal kvantitet vara som man kan ansöka för? En medlemsstat meddelade att säkerheterna ska anpassas till de olika produktområdena och att TRQ med tvåsteg är acceptabelt. Två medlemsstater ansåg att tio procent av kvoten kunde vara en rimlig maximal kvantitetet per aktör för kvoter med koefficient. En medlemsstat ser inte fördelen med tio procent. Kommissionen menade att en fördel är att förslaget begränsar risken för aktörerna. En medlemsstat ansåg att det inte var ett bra förslag med att sätta ett tak på ansökt kvantitetet, istället blir det bara flera aktörer. Kommissionen föreslå en harmonisering vad gäller att anteckna första och sista giltighetsdatum på licensen. Två medlemsstater kan stödja kommissionens förslag. En medlemsstat menade att om en aktör går i konkurs eller går ihop samman med en annan aktör då bör överlåtelse vara möjligt. Kommission höll med och menade att licensen ska kunna lämnas tillbaka och få en ny licensinnehavare.

7 Jordbruksverket 7(7) Kommissionen har också ett förslag där en licens som inte utnyttjats alls och lämnas tillbaka under de tre första månaderna ska få rabatt på förverkan med 50 procent. Två medlemsstater menade att detta förslag kan öka spekulationen. 3. Övriga frågor Kommissionen presenterade sina planerade tider för när de olika regelverken ska revideras: privat lagring/offentlig intervention - rösta i juni 2015 och ikraftträdande 1 januari 2016, marknadsstandarder - rösta i november 2015 och ikraftträdande 1 april 2016, tullkvoter/licenser - rösta i juli 2015 och ikraftträdande 1 januari 2016, exportbidrag - rösta i april 2016 och ikraftträdande 1 september 2016, ISAMM (elektronisk rapportering från medlemsstaterna till kommissionen) - rösta i september 2015 och ikraftträdande 1 februari Kommissionen refererade också till den tidigare diskussionen som skedde den 29 oktober 2014, om förenklingen av marknadsstyrningen för jordbruksetanol. Fredagen den 20 februari presenterade kommissionen ett förslag till delegerade akt. Om inga större synpunkter kommer in kan den delegerade akten antas i slutet av april. Nästa möte planeras till 11 mars.

Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 11 mars 2015

Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 11 mars 2015 1(10) Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 11 mars 2015 Sammanfattning: Kommissionen fortsätta diskussionen om förenklingar av tullkvoter och offentlig intervention. För offentligt

Läs mer

Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 9 mars 2016

Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 9 mars 2016 1(5) Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 9 mars 2016 Sammanfattning: Kommissionen fortsatte diskussionen om förenklingar av regelverket för tullkvoter (licenser) där man bland

Läs mer

Information från kommittén för exportbidrag och licenser den 17 september 2014

Information från kommittén för exportbidrag och licenser den 17 september 2014 1(6) Information från kommittén för exportbidrag och licenser den 17 september 2014 Sammanfattning: Kommissionen fortsatte diskussionen om förenklingar för hanteringen av tullkvoter. Kommissionen fortsatte

Läs mer

Information från kommittémöte för exportbidrag och licenser den 25 juni 2014

Information från kommittémöte för exportbidrag och licenser den 25 juni 2014 1(5) Information från kommittémöte för exportbidrag och licenser den 25 juni 2014 Sammanfattning: Fyra medlemsstater presenterade sin syn på den praktiska hanteringen av regelverket för offentlig intervention.

Läs mer

Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 8 september 2015

Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 8 september 2015 1(5) Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 8 september 2015 Sammanfattning: Kommittén röstade igenom den genomförandeakten med tillämpningsregler för säljfrämjande åtgärder. Fortsatt

Läs mer

Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 3 mars 2015

Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 3 mars 2015 1(6) Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 3 mars 2015 Sammanfattning: Kommissionens gick igenom medlemsstaternas kommentar på sitt första utkast till genomförande akt med tillämpningsregler

Läs mer

Rapport från expertgruppen om humle 5 mars 2015

Rapport från expertgruppen om humle 5 mars 2015 1(5) Rapport från expertgruppen om humle 5 mars 2015 Sammanfattning En del länder vill behålla reglerna ungefär som de är, medan andra vill avskaffa hela systemet. De länder som vill behålla reglerna ser

Läs mer

Information från kommittén för frukt och grönsaker 13 maj 2014

Information från kommittén för frukt och grönsaker 13 maj 2014 1(5) Information från kommittén för frukt och grönsaker 13 maj 2014 Sammanfattning Diskussionen fortsatte om de ändringar som KOM vill göra i 543/2011, i samband med att den delas upp i en delegerad akt

Läs mer

Rapport från kommittén för olivolja, 16 februari 2016

Rapport från kommittén för olivolja, 16 februari 2016 1(5) Rapport från kommittén för olivolja, 16 februari 2016 Några punkter om olivolja kom upp på ett möte som till större delen handlade om frukt och grönsaker. Sammanfattning KOM lade fram ett förslag

Läs mer

Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 20 januari 2015

Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 20 januari 2015 1(7) Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 20 januari 2015 Sammanfattning Kommissionens presenterade sitt utkast till genomförande akt med tillämpningsregler för säljfrämjande åtgärder,

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 1(6) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 Sammanfattning Mötet diskuterade den andra uppsättningen artiklar om PO-stödet (förordning 543/2011). De nya skolfruktsreglerna

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av griskött. Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8

Jordbruksverkets vägledning. Import av griskött. Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8 Jordbruksverkets vägledning Import av griskött Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Information från expertgruppen och kommittén för vin 20 oktober 2015

Information från expertgruppen och kommittén för vin 20 oktober 2015 1(5) Information från expertgruppen och kommittén för vin 20 oktober 2015 Sammanfattning Förslag till förenklingar av vissa rapporteringskrav diskuterades. Röstning om ändringar av förordning 555/2008,

Läs mer

Export av fjäderfäkött

Export av fjäderfäkött Jordbruksverkets vägledning Export av fjäderfäkött Interventionsenheten Mars 2006 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2. Administration...

Läs mer

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 1(5) Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 Sammanfattning Detta var ett extrainsatt möte för att diskutera krisåtgärder med anledning av det ryska importstoppet. KOM inför

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER. Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER. Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28 Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning.3 IMPORTSYSTEMET 4 Bakgrund.4 Produkter inom varuområdet 4 Import

Läs mer

Uppköp av smör för intervention

Uppköp av smör för intervention Jordbruksverkets vägledning Uppköp av smör för intervention Interventionsenheten Februari 2006 VG2:26 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.6.2016 COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 av den 21 november 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Export av mjölk och mjölkprodukter

Jordbruksverkets vägledning. Export av mjölk och mjölkprodukter Jordbruksverkets vägledning Export av mjölk och mjölkprodukter Marknadsstödsenheten Maj 2009 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Information från expertgruppen och kommittén för vin 24 februari 2015

Information från expertgruppen och kommittén för vin 24 februari 2015 1(5) Information från expertgruppen och kommittén för vin 24 februari 2015 Sammanfattning Mötet röstade enhälligt igenom förordningen om vinplanteringsrätter. Diskussionen fortsatte om förenkling av förordningen

Läs mer

Information från möte i kommittén för bearbetade jordbruksvaror (icke bilaga I)

Information från möte i kommittén för bearbetade jordbruksvaror (icke bilaga I) 1(5) INFORMATION från möte i kommittén för bearbetade jordbruksvaror (icke bilaga I) 2015-01-23 Sammanfattning Kommissionen gick kortfattat igenom det fortsatta arbetet med att ta fram delegerade akter

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter)

Jordbruksverkets vägledning. Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter) Jordbruksverkets vägledning Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter) Marknadsstödsenheten Januari 2012 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker Jordbruksverkets vägledning Industrisocker Marknadsstödsenheten Januari 2012 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Definitioner... 2 3. Industrisocker...

Läs mer

Import av fjäderfäkött

Import av fjäderfäkött Jordbruksverkets vägledning Import av fjäderfäkött Interventionsenheten Februari 2008 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning... 3 3.

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015 1(7) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015 Sammanfattning Diskussionen om ändringar i PO-reglerna återupptogs efter att ha legat på is ett år. KOM varnade för

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

Information från expertgruppen och kommittén för vin 26 april 2016

Information från expertgruppen och kommittén för vin 26 april 2016 1(5) Information från expertgruppen och kommittén för vin 26 april 2016 Sammanfattning Information från Codexmöte i Kina om tillsatser i vin. Kommissionen verkar för att Codex ska använda sig av OIV:s

Läs mer

IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER

IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER Interventionsenheten februari 2007 Innehåll Inledning. Lagstiftning.. 3 3 Produkter inom varuområdet... 4 IMPORT.

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.3.2014 C(2014) 1447 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Stöd för privat lagring av nötkött

Stöd för privat lagring av nötkött Jordbruksverkets vägledning Stöd för privat lagring av nötkött Interventionsenheten Juni 2002 VG2:27 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Blankettförrådet 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött

www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött 2 Innehållsförteckning Kvoter för import av nötkött vad är det?...4 Nötkött med hög kvalitet...5 Fryst mellangärde...7 Säkerheter för licens för nötkött

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2016 COM(2016) 373 final 2016/0174 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt vad gäller vissa beslut som ska antas inom

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler. Import av jordbruksetanol

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler. Import av jordbruksetanol Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler Import av jordbruksetanol Interventionsenheten Januari 2007 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Publikationsservice 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

Information från expertgruppen och kommittén för vin 23 mars 2015

Information från expertgruppen och kommittén för vin 23 mars 2015 1(6) Information från expertgruppen och kommittén för vin 23 mars 2015 Sammanfattning Diskussion om införande av tre nya OIV-metoder i (EG) nr 606/2008. Förenkling av lagstiftningen som genomför Lissabonprocessen

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av ris. Marknadsstödsenheten Januari 2008

Jordbruksverkets vägledning. Import av ris. Marknadsstödsenheten Januari 2008 Jordbruksverkets vägledning Import av ris Marknadsstödsenheten Januari 2008 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2 3. Administration...

Läs mer

Information från möte med kommittén för sockermarknaden och expertgruppen för sockermarknadens framtid den 29 oktober 2015

Information från möte med kommittén för sockermarknaden och expertgruppen för sockermarknadens framtid den 29 oktober 2015 1(8) Information från möte med kommittén för sockermarknaden och expertgruppen för sockermarknadens framtid den 29 oktober 2015 Sammanfattning: Kommittén Tight marknadsbalans i EU men ännu ingen effekt

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter KONSEKVENS- Dnr 2.3.16-5762/13 UTREDNING 2016-09-08 EU-fondsenheten Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Statens

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 8 lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER

Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER Interventionsenheten februari 2007 Innehåll Inledning 3 Lagstiftning... 3 Produkter inom varuområdet. 4 Import av färska frukter

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 1(5) Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 Sammanfattning Vi fick inga besked om det kommande arbetet med PO-förordningen (543/2011), annat än att det kommer nästa

Läs mer

Ryssland i WTO: exporttullarna för virke

Ryssland i WTO: exporttullarna för virke PM Enheten för internationell handelsutveckling 2012-08-20 Ulf Eriksson Observera att denna PM endast är av vägledande karaktär. Om väsentliga ekonomiska intressen berörs bör information inhämtas från

Läs mer

Stöd för privat lagring av lammkött

Stöd för privat lagring av lammkött Jordbruksverkets vägledning Stöd för privat lagring av lammkött Interventionsenheten Juni 2002 VG2:3 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Blankettförrådet 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

Rättslig grund Artiklarna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget

Rättslig grund Artiklarna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget SLUTLIG Kommenterad dagordning 2013-03 Landsbygdsdepartementet Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 18-19 mars 2013 4. Reformpaketet för GJP: JORDBRUK a) a) Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 388/2009 av den 12 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Tidigare dokument: Fakta-PM: Jordbruksdepartementet 2006/07:FPM41

Tidigare dokument: Fakta-PM: Jordbruksdepartementet 2006/07:FPM41 Bilaga 1. (Slutlig) Rådspromemoria 2007-03-09 Jordbruksdepartementet Lantbruksenheten Magnus Därth 08-405 22 05 070-214 66 16 magnus.darth@agriculture.ministry.se Jordbruksrådet den 19-20 mars 2007 Dagordningspunkt

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

g) Tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori E i en parts lista är undantagna från tullavvecklingen.

g) Tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori E i en parts lista är undantagna från tullavvecklingen. 14.1.2017 L 11/203 e) Tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori S i en parts lista ska avvecklas i tre lika stora etapper med början den femte årsdagen för detta avtals ikraftträdande,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 2007/0244(CNS) 29.11.2007 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 21/2004

Läs mer

L 152/24 Europeiska unionens officiella tidning

L 152/24 Europeiska unionens officiella tidning L 152/24 Europeiska unionens officiella tidning 11.6.2011 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 562/2011 av den 10 juni 2011 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som

Läs mer

10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 %

10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 % Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, 2012 139 Tullpositioner År Ton Tullsats utom kvoten 10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 % 34. Alla tullkvoter

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur 1(5) 2014-09-12 Dnr: 6.6.16-9367/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur A Allmänt 1 Beskrivning av

Läs mer

14375/13 RML/jas 1 DGC 1

14375/13 RML/jas 1 DGC 1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 oktober 2013 (OR. en) 14375/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0324 (NLE) WTO 235 AGRI 634 VETER 100 SAN 376 COTRA 32 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Ändrat

Läs mer

Information från expertgruppen och kommittén för vin 26 januari 2016

Information från expertgruppen och kommittén för vin 26 januari 2016 1(8) Information från expertgruppen och kommittén för vin 26 januari 2016 Sammanfattning I marginalen kom en fråga hastigt upp om röstning av ett förslag till att stänga systemet för stöd till lagring

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014 om tillfälliga undantagsåtgärder för sektorn för mjölk och mjölkprodukter i

Läs mer

MARKT/2508/02 SV Orig. EN ETT PÅSKYNDAT FÖRFARANDE FÖR TILLSYNEN ÖVER ÅTERFÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

MARKT/2508/02 SV Orig. EN ETT PÅSKYNDAT FÖRFARANDE FÖR TILLSYNEN ÖVER ÅTERFÖRSÄKRINGSVERKSAMHET MARKT/2508/02 SV Orig. EN ETT PÅSKYNDAT FÖRFARANDE FÖR TILLSYNEN ÖVER ÅTERFÖRSÄKRINGSVERKSAMHET Projektet för tillsyn över återförsäkringsföretag har nu kommit dithän att vissa viktiga val som gäller helhetsstrukturen

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

Swedish Medtech anser att när de föreslagna förändringarna ska analyseras bör man ställa sig tre frågor:

Swedish Medtech anser att när de föreslagna förändringarna ska analyseras bör man ställa sig tre frågor: Remissvar från Swedish Medtech med anledning av, Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter och om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Information från expertgruppen och kommittén för vin 25 april 2017

Information från expertgruppen och kommittén för vin 25 april 2017 1(6) Information från expertgruppen och kommittén för vin 25 april 2017 Sammanfattning Expertgruppen och kommittén diskuterade förslag till delegerade och genomförandeakter som ska ersätta nuvarande tillämpningsförordningar

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM77. Översyn av EU:s viseringskodex. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM77. Översyn av EU:s viseringskodex. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s viseringskodex Justitiedepartementet 2014-05-05 Dokumentbeteckning COM (2014) 164 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om unionskodexen

Läs mer

Information från möte med kommittén för sockermarknaden och expertgruppen för sockermarknadens framtid den 25 februari 2016

Information från möte med kommittén för sockermarknaden och expertgruppen för sockermarknadens framtid den 25 februari 2016 1(5) Information från möte med kommittén för sockermarknaden och expertgruppen för sockermarknadens framtid den 25 februari 2016 Sammanfattning: Tight marknadsbalans i EU vid utgången av 2015/16 men ännu

Läs mer

Import och export av BEARBETADE JORDBRUKSVAROR Icke bilaga I

Import och export av BEARBETADE JORDBRUKSVAROR Icke bilaga I Jordbruksverkets vägledning Import och export av BEARBETADE JORDBRUKSVAROR Icke bilaga I Interventionsenheten Januari 2007 VG1:20 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.sjv.se 1 INLEDNING

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter; SFS 2016:834 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

Information från expertgruppen och kommittén för vin 26 juni 2015

Information från expertgruppen och kommittén för vin 26 juni 2015 1(5) Information från expertgruppen och kommittén för vin 26 juni 2015 Sammanfattning Diskussion om förslag till kommissionens delegerade akt för nationella stödprogram i vinsektorn. Kommissionen avser

Läs mer

Icke lagstiftande verksamhet. - Lägesrapport - Diskussion. Dokumentbeteckning - Rättslig grund -

Icke lagstiftande verksamhet. - Lägesrapport - Diskussion. Dokumentbeteckning - Rättslig grund - Slutlig Kommenterad dagordning Näringsdepartementet 20151109 Kommenterad dagordning inför Jordbruks och fiskerådet den 16 november 2015 Icke lagstiftande verksamhet 4. Förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.1.2006 KOM(2006) 2 slutlig 2003/0165 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.11.2016 SWD(2016) 406 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1. Omedelbart. Vicelantråd Roger Nordlund

PROTOKOLL. Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1. Omedelbart. Vicelantråd Roger Nordlund PROTOKOLL Nummer Sammanträdesdatum 49 25.9.2015 Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Avdelningsjurist

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Polen att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker

Läs mer

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå 1(7) 2014-11-29 Dnr: 6.6.16-5844/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar,

Läs mer

Villkor för rapportering av derivattransaktioner

Villkor för rapportering av derivattransaktioner Villkor för rapportering av derivattransaktioner Gäller från november 2013 Dessa villkor ( Villkoren ) för rapportering av derivattransaktioner gäller mellan kunden ( Kunden ) och Danske Bank A/S ( Danske

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer