Verksamhetsberättelse 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2009 Styrelsens sammansättning Ordinarie (2 år): Mats O Karlsson ordf. (vald 2008) Lars-Olof Legnerfält vice ordf. (vald 2008) Christina Gullström kassör (vald 2009) Kent Cramnell (vald 2009) Kjell Jernberg (vald 2009) Lennart Källströmer (vald 2008) Jonas Segersam (Landstinget) Enn Kokk (Uppsala kommun) Britt-Inger Rönnqvist (Landsarkivet) Kim Söderström, adjungerad, sekr. Suppleanter (1 år): Marie-Louise Latorre Grete Solberg (Landsarkivet) Gunnel Holstius Curt Persson Ove Hultquist Dick Jansson Christina Lindberg Silva Wistrand (Landstinget) Ingegerd Ström (Uppsala kommun) Hedersordförande: Hans Alsén Revisorer, ordinarie (1 år): Lars Mattsson Berit Bylund Revisorer, suppleanter (1 år): Eva-Lotta Berg Mona Gröning Valberedning (1 år): Agneta Kyller (sammankallande) Bror R Eriksson Maud Sundkvist Jan-Erik Swedman Karl-Åke Lindblad Arbetsutskott: Mats O Karlsson Lars-Olof Legnerfält Christina Gullström Kim Söderström, adjungerad, sekr. Möten Styrelsen har haft sammanträden , , Arbetsutskottet har sammanträtt , , , Årsmötet ägde rum i Uppsala Industriminnesförenings lokal i Uppsala. Medlemsorganisationer Under året har arkivet intensifierat arbetet med att få fler medlemmar, vilket har resulterat i att antalet föreningar som sökt medlemskap under 2009 varit 43 stycken. Antalet betalande medlemmar 2009 uppgick till 530 stycken. Antagna medlemsorganisationer 2009 t.o.m. styrelsemötet Björklinge Energi ekonomisk förening Blodcancerföreningen Uppsala sjukhusregion Bostadsrättföreningen Lärargården, Uppsala Börstil-Östhammar Röda korskrets Enköpings brottarklubb Enköpings Folkets husförening Folkpartiet Liberalerna, Uppsala västra Förbundet Kristen Humanism och samhällssyn Föreningen för kvinnors historia Föreningen Uppsala Ekebysällskapet IOGT-NTO Juniorförbund Uppsala län IOGT-NTO Uppsala krets Kryssarklubben Uppsala krets Kåbo golfklubb Verksamhetsberättelse

2 Lions club Uppsala Disa Moderata samlingspartiet, Håbo Månkarbokyrkans missionsförsamling Naturskyddsförening, Tierp Pensionärernas bridgeförening, Uppsala PRO Grafiska, Uppsala PRO Metall, Uppsala PRO Postens pensionärsklubb Ramsta skytteförening Skutskärs idrottsförening Bandy Skuttunge sportklubb SMU Uppsala SPF Humleaxet, Tierp Strömsbergs folkdanslag Svartbäckens socialdemokratiska förening Tierpsortens lottakår Tuna 4H klubb Ullfors idrottsklubb Ung vänster, Uppsala Upplands Ekeby LRF Uppsala Kristna råd Wattholma idrottsförening Personal Arkivchef Kim Söderström (arkivarie ), arkivarie Per Agius , assistent Anne-Charlotte Wadström , arkivassistent Katarina Storbråten , arkivassistent Jonas Sandström, Av arkivets anställda under 2009 var tre anställda med egna medel, för två personer erhöll arkivet lönebidrag. Folkrörelsearkivet varslade under 2008 om att dess försämrade ekonomi kunde få till följd att arkivets personalkostnader behövde sänkas. Arkivet blev därför tvunget att säga upp assistent Anne-Charlotte Wadström under Arkivet tog emot en praktikant från Uppsala universitets arkivutbildning under fem veckor. Från samma utbildning gjorde fem studenter en ordnings- och förteckningsuppgift på arkivet under sex dagar. Ekonomi De åtgärder som inleddes under 2008 för att avhjälpa arkivets försämrade ekonomi var att minska arkivets kostnader genom att sänka styrelsens arvoden och besparingar av arkivets interna utgifter. Vissa åtgärder vidtogs också för att höja arkivets inkomster, bl. a. genom att årsmötet 2008 beslutade om höjda medlemsavgifter fr.o.m och att arkivet intensifierade arbetet för en ökad medlemsrekrytering. Dessutom kontaktades och påmindes arkivets bidragsgivare om deras ekonomiska åtaganden för arkivets ekonomi och att arkivets verksamhet inte kan upprätthållas om anslagen inte höjs i takt med dess högre löpande kostnader. Tack vare dessa insatser kunde arkivets kalkylerade underskott vändas till ett litet överskott För övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningen. Medlemskap Arkivet är medlem i Folkrörelsernas Arkivförbund, Föreningen Bergslagsarkiv, Sveriges Länsarkivariers förening, Länsforskningsrådet i Uppsala län, Upplands Idrottshistoriska förening, Svenska Arkivsamfundet, Uppsala Industriminnesförening, Sveriges Idrottshistoriska förening. Verksamhetsberättelse

3 Verksamhet Diagram. Kategorivis fördelning av de 194 leveranserna till arkivet Bildning Facklig Handikapp Idrott Koop.-Ek. Kultur Kvinno Nykterhet Politisk Person Ungdom Det stora antal religiösa föreningar som inkom under 2009 beror i huvudsak på att handlingar från flera baptistförsamlingar från länet hämtades av Folkrörelsearkivet från Betelseminariets arkiv i Bromma. Arkivleveranser och förteckningsarbete Tabell: Förtecknade arkiv och inkomna arkivleveranser Förtecknade arkiv Antal Hm 53,0 55,4 Inkomna arkiv Antal Hm 54,8 86,1 Det stora antal arkiv som förtecknades under 2008 förklaras av de arkiv som omförtecknades på grund av att de tidigare inte var digitaliserade och införda i arkivets databas. Som framgår av siffrorna var emellertid volymen förtecknat material större under Vid jämförelse av mängden inkomna arkiv under de bägge åren var antalet leveranser något högre 2008, men räknat i volym inkom det 32 hyllmeter mer arkivmaterial under Samlingar Fotosamling Antalet inskannade och registrerade bilder 2009 var och samlingen sökbara bilder i databasen uppgick därmed vid årsskiftet till Sökbarheten i samlingen är inte bara till stor hjälp vid arkivets egna produktioner, utan är också ovärderlig för forskare. Arkivet bidrog t.ex. med bilder och intervjuer till Upplandsmuseets utställning Flykten från Estland Inspelningar/Affischer 58 nya intervjuer och inspelningar har under året överförts till cd-skivor. Affischsamlingen tillfördes 186 affischer vilka blev fotograferade, digitaliserade och införda i databasen. Samlingen innehåller för närvarande affischer. Fanor och standar Sex fanor inkom under året vilka fotograferades och infördes i databasen vilken omfattar 333 fanor och standar. Verksamhetsberättelse

4 Bildspel och digitalisering av filmer Arkivet har fortsatt att föra över och redigera delar ur samlingarna i digital form. Inför 100 års minnet av storstrejken 1909, producerades ett bildoch ljudspel. Den visades vid en föreläsning på Uppsala Industriminnesförening och på arkivet vid två tillfällen, bl.a. som en programpunkt vid ett Otto Ottander seminarium. Digital överföring och redigering har även gjorts av filmerna IOGT:s storlogemöte i Uppsala 1937 samt av en IOGT-SGU konferens i Uppsala från omkr Forskning och besök 82 olika forskare besökte arkivet vid ca 113 tillfällen varvid 577 volymer beställdes från magasinet. Därutöver besöktes arkivet av ca 50 personer vid studiebesök eller visningar. Endast en akademisk uppsats påbörjades under året. I syfte att bredda gruppen av potentiella forskare på arkivet, inbjöds lärare i samhällskunskap och historia på gymnasienivå till arkivet för att få information om hur arkivets material kan vara intressant för elever på gymnasiet. Övriga besökare framgår under avsnittet utåtriktad verksamhet. Årets arkiv För att uppmärksamma arkivens roll i samhället har DIK, Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Svenska arkivsamfundet inrättat utmärkelsen Årets Arkiv. Folkrörelsearkivet var en av de arkiv som blev föreslagna som kandidater till utmärkelsen. Konferenser, möten och kurser Konferenser och möten Seminarium, Idrottsprofilernas illustratör Kafékväll om Eric Hermansson. Arr. Upplands Idrottshistoriska förening Plats: Folkrörelsearkivet Föreläsning om Folkrörelsearkivet, Plats: LRF Vaksala Per Agius Arkivseminarium, Betelseminariet, Bromma Konferens för länsarkivens chefer. Plats: Riksarkivet, Stockholm Konferens Arkivforum 2009 Plats: Wennergren center, Stockholm Arkivkurs för hembygdsföreningar Arr. Upplandsmuseet, Folkrörelsearkivet, Stadsarkivet i Uppsala Plats: Folkrörelsearkivet/Stadsarkivet Föreläsning om Folkrörelsearkivet och visning av bildspelet Storstrejken 1909 Plats: Uppsala Industriminnesförening Kim Söderström Folkrörelsernas Arkivförbunds årsmöte, Plats: ABF Stockhlm Deltagare: Per Agius Personalutflykt till Österbybruk och besök på Dannemora hembygds- och föreningsarkiv Årsmöte, Föreningen Sv. Länsarkivarier, Plats: Tollare folkhögskola Konferens, Kulturutredningen m.m. Plats: Wiks slott. Arr. Kultur i länet Seminarium, Otto Ottander och storstrejken Arr. Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, ABF, Folkrörelsearkivet Plats: Folkrörelsearkivet Håbo kulturnatt Seminarium, Skapande och tillvaratagande av muntlig historia Plats: Ekumeniskt center, Sundbyberg Politisk Kil, Kulturutredningen Plats: Wiks slott Deltagare: Mats O Karlsson, Kim Söderström Konferens, Folkrörelsernas arkivförbund Plats: Arkivcentrum, Falun Deltagare: Mats O Karlsson, Kim Söderström Verksamhetsberättelse

5 Seminarium, Uppland i forskningen", Arr.: Länsforskningsrådet Uppsala län Plats: Upplandsmuseet Deltagare: Per Agius, Jonas Sandström Med anledning av genomförandet av Arkivens Dag, och utställningen Studenternas idrottsplats 100 år, hölls flera planeringsmöten. Deltagare: Jonas Sandström, Per Agius Folkrörelsearkivets kurser Arkivets kurser för medlemmarna i arkivkunskap ägde rum vid två tillfällen med 42 deltagare. Arkivet erbjöd även medlemmarna kurser vid två tillfällen inför skrivande av jubileumshistoriker. Endast ett fåtal deltog emellertid vid dessa. Studieresa till Tanzania Arkivet har deltagit i flera seminarier på initiativ av Institutet för missionsforskning i Uppsala, Sve nska UNESCO-rådet, Sveriges Kristna råd och Svenska missionsrådet, vilka har behandlat olika aspekter på bevarande av hotade kulturarv hos kyrkorna, främst i Afrika och Latinamerika. Här framkom att det fanns ett stort intresse och behov av kurser som kan informera om vikten av att kyrkornas kulturarv blir bevarat. I ett kurskoncept som har framtagits av en arkivgrupp i vilken ingått Susanna Henriksén, Svenska kyrkan, Katarina Thurell, Svenska missionskyrkan, Institutet för missionsforskning samt Kim Söderström, Folkrörelsearkivet, har framtagits förslag till hur dokumenthantering och grundläggande arkivkunskap kan genomföras hos kyrkorna. Det visade sig att Pingstkyrkan i Sverige hade intresse av att tillämpa vårt förslag hos deras systerkyrka i Tanzania, inte minst för att det sammanföll med deras revisionsresa Således reste Kim Söderström, Katarina Thurell, och kanslichefen för Institutet för missionsforskning, Kristina Helgesson Kjellin, till Tanzania för att under två veckor utröna intresset och förutsättningar för en kommande arkivkurs i Tanzania. I resan, som finansierades av UNESCO-rådet i Sverige, deltog även representanter från Pingstkyrkan i Sverige som hade uppgiften att utföra ett revisionsarbete av Tanzanias pingstkyrka. Tanzanias pingstkyrka (FPCT) har sina rötter i 1930-talet då pingstkyrkorna i Sverige skickade missionärer till dåvarande Tanganyika för att sprida evangelium och utföra sjukvårdsarbete. FPCT utgörs idag av ca medlemmar i 120 församlingar. Här dokumenteras journalarkivet på sjukhuset i Mchukwi av Katarina Thurell. Sjukhuset är ett av de två sjukhus som drivs av Pingstkyrkan i Tanzania. Ett 10-tal institutioner under Tanzanias Pingstkyrka besöktes under den ca 300 mil långa bilresan i december 2009, och då vi bildade oss en uppfattning om arkivsitutionen och deras syn på, och kunskap om arkiv, och hur de värderade en god arkivhållning. Våra erfarenheter från resan var att arkivrutinerna var bristfälliga, samtidigt som vi mötte en stor medvetenhet om arkivens betydelse, inte minst som ett verktyg att belägga korruption och som en viktig förutsättning för en demokratisering av samhället. Om ytterligare medel kan tillskjutas av UNESCO-rådet, är vår ambition att återvända och genomföra arkivkurserna och tillämpa de erfarenheter vi fick under resan. Om dessa faller ut väl, bör kurser även hållas för övriga kyrkor i Tanzania och i andra länder. En skolklass i Simbo secondary school. Skolan drivs av Tanzanias Pingstkyrka och räknas som en av de allra bästa i distriktet. Verksamhetsberättelse

6 Utåtriktad verksamhet Besök Utöver de 20-tal föreningsbesök under året kan närmare nämnas de tillfällen som Uppsala Filmstudio besöktes. Folkrörelsearkivet blev tillfrågat av Uppsala kulturkontor om vi kunde bistå med råd inför planering av en arkivlokal som disponerades av Filmstudion. Uppsala kommun har ambitionen att öka kunskapen om Ingmar Bergmans anknytning till Uppsala genom att skapa en särskild plats där besökare kan ta del av information om Ingmar Bergman och filmstaden Uppsala. En av de tilltänkta arrangörerna i projektet är Filmstudion, som förvarar mycket material med filmanknytning. Föreningen bedriver sin filmverksamhet i Slottsbiografen och har en källarlokal där de förvarar sitt material. Vid besöken konstaterades att flera förutsättningar måste uppfyllas för att Filmstudions material skall kunna bli mer tillgängligt för en bredare publik i form av en större, säkrare och bättre ventilerad lokal, ett läsoch forskarrum, bestämda öppettider, personal mm. Programverksamhet och utställningar I samarbete med Stadsarkivet i Uppsala inleddes 2008 en programverksamhet på kvällstid med visningar av arkiven, filmvisningar och föredrag. Under rubriken föredrag 2009 höll Håkan Wall en föreläsning om BAHCO:s uppgång och fall. Studenternas idrottsplats i Uppsala firade sitt 100-års jubileum 2009, vilket föranledde arkivet, i samarbete med Uppsala kommun och Stadsarkivet, att bidra med material till en utställning som speglade händelser under idrottsplatsens 100-åriga tillvaro. Den visades på Studenternas idrottsplats, under Kulturnatten och senare under hösten på Upplands Idrottsförbund. Kulturnatt och Arkivens Dag Under kulturnatten visades utställningen om Studenternas idrottsplats, samt arkivets affischer från Studenternas. Dessutom visades filmer och arkivets magasin. Antalet besökare under kvällen på de bägge arkiven i Sandbacken var ca 800 personer. Arkivens Dag arrangeras sedan 2003 gemensamt av de flesta arkivinstitutioner i Uppsala, inklusive Upplandsmuseet och Stadsbiblioteket. Dagen som avhölls på Stadsbiblioteket, hade rubriken På liv och död. På programmet stod föreläsningar av Ola Larsmo Ingenting försvinner - arkiven som underlag för litteratur, Anders Thornström Att forska och släktforska på nätet, Björn Ryman Svenska profiler i Berlin under kejsaren, nazismen och kommunismen, Marlena Hugoson Den mångkulturella döden. Dessutom bjöds det på estradpoesi av Kung Henry samt visningar av arkivmagasinen. Till den producerade utställningen på dagens tema, fanns det möjlighet för besökarna att vinna priser genom att delta i en tävling. Antalet besökare på biblioteket under dagen var ca personer. Utställning av Studenternas idrottsplats 100 år på Kulturnatten. Verksamhetsberättelse

7 Slutord Styrelsen framför ett varmt tack till Landstinget i Uppsala län, Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kommuner samt till Riksarkivet, vilkas ekonomiska stöd gör arkivets verksamhet möjlig. Slutligen vill styrelsen tacka medlemsorganisationer, personal och övriga som har bidragit till att stödja Folkrörelsearkivets verksamhet. Uppsala i april 2010 Styrelsen Mats O Karlsson Lars-Olof Legnerfält Christina Gullström ordförande vice ordförande kassör Kjell Jernberg Britt-Inger Rönnqvist Enn Kokk Lennart Källströmer Jonas Segersam Kim Söderström sekr. Verksamhetsberättelse

8 Verksamhetsberättelse

9 Verksamhetsberättelse

10 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Styrelsens sammansättning Ordinarie (2 år): Mats O Karlsson ordf. (vald 2008) Ingalill Andersson vice ordf. (t.o.m. 2008-05-12) Christina Gullström (vald 2007, vice ordf. fr.o.m.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 information från arkiv gävleborg årgång 21 nr 1/2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Tack Barbro! Allt viktigt har gått som planerat under 2013. Arkiven har strömmat in och hanterats på sedvanligt professionellt

Läs mer

Östergötlands Arkivförbund

Östergötlands Arkivförbund Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 1 Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 Vattengränden 14 602 22 Norrköping 011-12 28 90 info@ostergotlandsarkivforbund.se www.ostergotlandsarkivforbund.se

Läs mer

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

Uppslag ur en volym i Svanå bruksarkiv (Surahammars bruks AB, Svanå gård, Brandförsäkringar G15:3)

Uppslag ur en volym i Svanå bruksarkiv (Surahammars bruks AB, Svanå gård, Brandförsäkringar G15:3) Är Ni beredda? Brand, översvämningar, klimatförändringar, byggnader som rasar ihop, konflikter och hot Orosrapporterna duggar tätt i nyhetsmedierna. Vi kan nog ibland lite till mans (och kvinns) känna

Läs mer

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Årsberättelse 2000 1

Årsberättelse 2000 1 Årsberättelse 2000 1 Innehåll Överstyrelsens godkännande 3 Lotta i det nya årtusendet 4 Det här är Lottorna 6 Verksamhetsinriktning 8 Riksstämma 2000 11 Information och rekrytering 12 Utbildning 14 Internationellt

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015

B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015 Förslag till dagordning vid årsmöte med Östergötlands läns nykterhetsförbund Torsdagen den 23 april 2015, klockan 18.30 MHF:s lokal, Bjälbogatan 8, Linköping 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordningen

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 2013

Verksamhetsberättelse 2012 2013 Verksamhetsberättelse 2012 2013 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Förord Utrikespolitiska föreningens verksamhetsår 2012 2013 har varit mycket lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer, akademiker,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordföranden har ordet...2-3 Styrelse och personal...4 Idrottsservice...5-7 Jubileumsåret...8 Idrottsgala...9 Motionsidrott...10-11

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsaladistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsala läns distrikt Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Ewert Cederholm Fjärdhundrabygden V. ordförande Laila S Eriksson Svartbäcken

Läs mer

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013 2012/13 2013/14-335 205-4 177 579 0-15 200 729 se anm. -1 922 981-6 107 593-600 000-1 798 892-4 468 904-4 994 941 Bildandet av Equmeniakyrkan har medfört att Svenska Missionskyr varande uppgifter begränsas

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 LO-distriktet i Västmanland Styrelsen för LO-distriktet i Västmanlands årsredovisning för 2011 Avgiven till representantskapet vid årsmöte 2012-04-12 Styrelsen sammansättning

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Öppna Kanalen i Göteborg

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Öppna Kanalen i Göteborg 2012 Öppna Kanalen i Göteborg Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Öppna Kanalen i Göteborg I D E N T I T E T Öppna Kanalen i Göteborg är en ideell

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Institutionen för ABM SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik Daniel Hall Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Johanna Widenberg ISSN 1651-6087 1 Inledning...3 1.2

Läs mer