Verksamhetsberättelse 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2007"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2007 Styrelsens sammansättning Ordinarie (2 år): Mats O Karlsson ordförande vald 2006 Ingalill Andersson vice ordf. vald 2006 Jonas Segersam (Landstinget) Kim Söderström sekr. Kjell Jernberg kassör vald 2007 Christina Gullström vald 2007 Bode Janzon (Landsarkivet) Enn Kokk (Uppsala kommun) Lennart Källströmer vald 2006 Viggo Junkes vald 2007 Suppleanter (1 år): Marie-Louise Latorre Grete Solberg (Landsarkivet) Gunnel Holstius Gustav Persson vald t.o.m Curt Persson vald fr.o.m Lars-Olof Legnerfält Dick Jansson Christina Lindberg Silva Wistrand (Landstinget) Ingegerd Ström (Uppsala kommun) Arbetsutskott: Mats O Karlsson Ingalill Andersson Kjell Jernberg Christina Gullström (Vald fr.o.m , ersätter Viggo Junkes) Kim Söderström Under året avled Viggo Junkes som varit styrelsemedlem sedan Saknaden efter honom är stor. Möten Styrelsen har under 2007 har haft möten , , Arbetsutskottet har sammanträtt , Årsmötet ägde rum i Missionskyrkan i Uppsala. Medlemsorganisationer Antalet betalande medlemsorganisationer 2007 uppgick till 456. Hedersordförande: Hans Alsén Revisorer, ordinarie (1 år): Reino Leino Berit Bylund Revisorer, suppleanter (1 år): Lars Mattsson Mona Gröning Valberedning (1 år): Bror R Eriksson (sammankallande ) Agneta Kyller Ove Gustafsson Maud Sundqvist Jan-Eric Svedman Verksamhetsberättelse Nya medlemsorganisationer 2007 Upsala Fotografiska Sällskap Vänsterpartiet i Enköping LRF avd Läbyvad Enköpings LS Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala (SIU) Fjärdhundra Första Majblommekommitté Attention Uppsala Uppsala läns FUB (Föreningen Utvecklingstörda barn, ungdomar och vuxna) Hjärt- och Lungsjukas förening Uppsala HTF Uppsala Upsala Allmänna Schacksällskap IOGT-NTO A.A. Afzelius 187 Enköping Orienteringsklubb Linné, Uppsala Föreningen Musikens Hus Vänner, Uppsala Uppsala läns Diabetesförening Uppsala Handikappidrott Diabetesföreningen i Uppsala med omnejd

2 SEKO Energi Mellansverige, Forsmark SPF Linné, Uppsala PRO Östhammar Ramsta Centerkvinnor SEKO Försvar Mitt Klubb 67 Ångestsyndromsällskapet, Uppsala Föreningen Lilla Hagalunds Vänner, Bålsta Jan Fridegårdsällskapet SPF Uppsala City Rädda Barnen Uppsala län Tierps Missionsförsamling Personal Arkivchef Kim Söderström (Arkivarie ) Arkivchef Arkivarie Per Agius Assistent Anne-Charlotte Wadström Arkivassistent Katarina Storbråten Arkivassistent Jonas Sandström Ferenc Czibik arbetade 50 procent t.o.m. mars månad för att ta emot materialet efter Arbetarrörelsens arkiv i Enköping. Arkivet hade en praktikant under fyra veckor från arkivarieutbildningen på Uppsala universitet. Dessutom gjorde fem studenter från samma utbildning en ordnings- och förteckningsuppgift på arkivet under fyra dagar. Ekonomi Folkrörelsearkivets ekonomi kan p.g.a. obalans i intäkter och utgifter för första gången redovisa ett stort underskott på kr. För att denna negativa trend skall brytas fodras kraftfulla åtgärder för att öka intäkterna och minska utgifterna, vilket kommer att framgå i arkivets budgetförslag för För övrigt se resultat- och balansräkningen. Verksamhet Leveranser och förteckningsarbete Tabell: Förtecknade arkiv och inkomna arkivleveranser Antal och hyllmeter (hm) Antal förtecknade arkiv * Förtecknade arkiv i (hm) 56,5 76,3 Antal inkomna arkiv Inkomna arkivleveranser (hm) 85,9 64,6 * 91 av de 413 arkiv som förtecknats var nyförtecknade arkiv, d.v.s. föreningar som tidigare inte förvarade material på arkivet. De övriga var arkiv som omförtecknats av olika skäl, bl.a. att nytt material tillkommit. Bland årets mer udda leveranser märks bl.a. en 16 mm film från sommar-os i Helsingfors 1952 tagen av Erik Säfwenberg. Filmen är överförd till DVD. Av levererat föreningsmaterial kan nämnas de 11 leveranser som överfördes till arkivet i samband med att Uppsalas handikappföreningar flyttade från Kungsgärdets sjukhus. Det oförtecknasde arkivmaterialet uppgick vid årets slut till ca 15 hyllmeter exklusive fotografier. Till höger: Under 2007 blev det möjligt för arkivets forskare att själva söka i arkivets databaser i expeditionen. Verksamhetsberättelse

3 Diagram: Inkomna arkivleveranser 2007 fördelade geografiskt Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Distrikt Anm. Stapeln distrikt avser föreningar med verksamhet över flera kommuner. Samlingar Fotografier bilder registrerades under året, däribland de över 700 fotografier som inkom från Arbetarrörelsens arkiv i Enköping. Antalet digitalt registrerade fotografier uppgick år 2007 till bilder. Det återstår ca tio hyllmeter eller uppskattningsvis bilder att registrera och digitalisera i en samling som fortlöpande tillförs nya bilder. Detta illustreras av att nio leveranser 2007 även innehöll fotografier. Besök och forskning 57olika forskare besökte vid ca 200 tillfällen arkivet varvid 482 volymer beställdes från magasinen. Dessutom besöktes arkivet av elva studiegrupper eller 128 personer. Övriga besökare till arkivet framgår under rubriken Inventeringar, lokalarkiv och utåtriktad verksamhet. Följande uppsatser har påbörjats eller färdigställts under 2007, vilka helt eller delvis baserats på material ur Folkrörelsearkivet : Ulf Sandén, Rasbo motorklubb en fallstudie. B-uppsats Hist. inst. Uppsala Mats O Karlsson, Folkets Hus föreningen i Enköping 100 år Jubileumsskrift Ewa Eriksson, Löner och arbetsförhållanden hos beklädnadsarbetare. Uppsats, Komvux Tierp Verksamhetsberättelse Kjell Sjöberg, Idrottsrörelsen i Enköping Artikelserie EnköpingsPosten Christoffer Kromnow, Socialdemokratiska organisationers utveckling i Söderfors. C-uppsats historiska inst. Uppsala universitet Erik Nordell, Uppsala FNL-kommittés tidiga utveckling. B-uppsats Historiska inst. Uppsala universitet Yngve Vällstrand, Sommarspelen i Gimo. Underlag till jubileumsbok Konferenser, möten och kurser Konferenser och möten Styrelsemöte: Madli Kurdves minnesfond. Arbetarrörelsens arkiv, Stockholm. Deltagare: Kim Söderström Möte: Regionala kontaktpersoner för Arkivens dag. Riksarkivet Stockholm. Deltagare: Jonas Sandström Konferens och årsmöte: Föreningen Sveriges länsarkivarier. Sunnersta herrgård. Arr. Föreningen Sv. Länsarkivarier/Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Deltagare: Kim Söderström Linnévernisage. Landsarkivet Uppsala. Deltagare: Per Agius

4 Konferens och årsstämma. Folkrörelsernas Arkivförbund. Sundsvall. Deltagare: Kim Söderström Kilen-möte. Arr. Kultur i länet. Deltagare: Kim Söderström Studiebesök: Statens Ljud- och bildarkiv. Stockholm. Deltagare: Personalen på arkivet Informationsmöte om arkivutbildningen i Uppsala. ABM-institutionen. Uppsala. Deltagare: Kim Söderström Seminarium: Svensk kulturpolitik, nu och i framtiden. Wiks slott. Arr. Kultur i länet. Deltagare: Kim Söderström, Mats O Karlsson, Ingalill Andersson, Kjell Jernberg Seminarium: Trädgårdar under historisk lupp. Musikens hus. Uppsala Arr. Landsarkivet i Uppsala, För. Bergslagsarkiv. Deltagare: Per Agius Informationsmöte Folkrörelsearkivet inbjöd politiker och tjänstemän i landstinget och länets kommuner för att informera om arkivets verksamhet. Folkrörelsearkivets kurser Arkivets kurser för medlemmar i arkivvård hölls vid fyra tillfällen under året. Förutom vid de två gångerna då kurserna hölls på arkivet, där 37 personer deltog, gavs även två kurser för 23 personer på Kungsgärdets sjukhus i samband med att Uppsalas handikapporganisationer flyttade sina kanslilokaler. Inventeringar, föreningsbesök och utställningar Inventeringar Resultatet av inventeringen av föreningar i Uppsala stad som avslutades 2006, publicerades Höstkonferens: Folkrörelernas Arkivförbund. Arbetets museum. Norrköping Deltagare: Kim Söderström, Mats O Karlsson Film och fotoseminarium. Arbetets museum. Norrköping. Deltagare: Kim Söderström ABM-möte. Upplandsmuseet. Deltagare: Kim Söderström Konferens: Kulturplanering på svenska. Morgongåva. Arr. Kultur i länet. Deltagare: Kim Söderström, Mats O Karlsson, Ingalill Andersson Skatteinformation. Ekonomikum, Uppsala. Deltagare: Anne-Charlotte Wadström, Kim Söderström Seminarium: Uppland i forskningen. Upplandsmuseet. Deltagare: Katarina Storbråten Möte: Regionala kontaktpersoner för Arkivens dag. Stadsarkivet, Stockholm. Deltagare: Kim Söderström Med anledning av samarrangemanget mellan arkivinstitutionerna i Uppsala inför Arkivens Dag, hölls fem planerings- och arbetsmöten. Deltagare: Jonas Sandström Från resultatet av inventeringen i Uppsala stad framställdes, förutom inventeringsrapporten, en skrift om idrottsföreningar i Uppsala. Inför en kommande inventering i Heby kommun skapades en databas som f.n. innehåller uppgifter om 470 föreningar i Heby kommun. Föreningsbesök och lokalarkiv Ett tiotal föreningar besöktes i samband med leveranser av arkivhandlingar. Dannemora Förenings- och hembygdsarkiv besöktes vid två tillfällen. De förvarar bl.a. två 8 mm filmer från Österby IF:s skidtävlingar under 1950-talet. För att de skulle bli mer tillgängliga överförde Folkrörelsearkivet filmerna till DVD åt dem, samtidigt som en kopia blir förvarad i Uppsala. Verksamhetsberättelse

5 Kulturnatt och Arkivens Dag Arkivet deltog på Kulturnatten i Uppsala den 9 september och hade öppet mellan Folkrörelsearkivets bidrag var en fotoutställning med bilder ur Sixtus Jansons fotosamling. Dessutom visades en film av Sixtus Janson som togs vid OS i Lake Placid Filmen är redigerad och överförd till DVD av Folkrörelsearkivet. Sammantaget besöktes de bäggen arkiven av ca 450 personer. Arkivens Dag arrangerades den 9 november på Stadsbiblioteket i Uppsala. I likhet med förra året deltog flertalet arkiv i Uppsala, samt Upplandsmuseet och Stadbiblioteket i Uppsala. Årets tema var Människoöden -kända och okända berättelser från arkiven i Uppsala. En gemensamt producerad utställning över ämnet ställdes ut på stadsbiblioteket den 30 oktober. Under rubriken Hur jag fann mina östjudiska rötter föreläste Carl Henrik Carlsson och Lasse Eriksson berättade om arkivens betydelse för hans romaner. Andra inslag var visningar av Folkrörelse- och Stadsarkivens arkivmagasin samt ett barnprogram som genomfördes av Upplandsmuseet. Antalet besökare på stadsbiblioteket var ca 2000 personer. I Uppsala län hade Dannemora förenings- och hembygds arkiv och Heby kommunarkiv i Morgongåva aktiviteter under Arkivens Dag. Eftersom den regionala samordningsfunktionen fanns på Folkrörelsearkivet förmedlades även centrala affischer till evenemanget genom arkivet. Slutord Styrelsen vill framföra ett stor tack till Landstinget i Uppsala län, Enköping, Heby, Håbo, Knivsta Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kommuner samt Riksarkivet, vilkas ekonomiska stöd gör arkivets verksamhet möjlig. Slutligen vill styrelsen tacka medlemsorganisationer, personal och övriga som har bidragit till att stödja Folkrörelsearkivets verksamhet. Uppsala i april 2007 Styrelsen Mats O Karlsson Ingalill Andersson Kjell Jernberg ordförande vice ordförande kassör Christina Gullström Bode Janzon Enn Kokk Lennart Källströmer Jonas Segersam Kim Söderström sekreterare Verksamhetsberättelse

6 Verksamhetsberättelse

7 Verksamhetsberättelse

8 Verksamhetsberättelse

9 Verksamhetsberättelse

10 Folkrörelsearkivet I arkivets verksamhetsberättelse 1997 gjordes en tillbakablick över arkivets första 20 år. Nu inför 30 års jubileet finns det skäl att titta tillbaka på vad som hänt i arkivets verksamhet de senaste tio åren. Först en kort resumé: Den 18 april 1978 bildades Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Platsen var Gamla Uppsala och det var ett resultat av en samsyn mellan folkrörelserna, landstinget och länets kommuner om att det fanns ett behov att säkra länets föreningsmaterial i ett länstäckande arkiv. En samrådsgrupp beräknade med ledning av en inventering att det i länet fanns ca 900 föreningar som hade behov av att förvara sina handlingar i ett arkiv. Organisatoriskt föreslogs att arkivet skulle bildas som en ideell förening som byggde på medlemskap av organisationer av folkrörelsekaraktär inom länet. Finansieringen förslogs huvudsakligen delas mellan landstinget och länets kommuner. Under den förutsättningen togs beslut i de berörda kommunerna att stödja utredningens beslut. Samrådsgruppen på besök hos Dannemora Förenings- och hembygdsarkiv i Österbybruk Här förevisar Cristina Wahlström och arkivets föreståndare, Josef Randberg, ett nykterhetsstandar. Standaret förvaras idag på Folkrörelsearkivet. Vid en konferens anordnad av Uppsala läns landsting och Uppsala kommun den 18 april 1978, utsågs en interimsstyrelse för Folkrörelsearkivet för Uppsala län som skulle utarbeta förslag till stadgar, budget och därefter kalla till årsmöte. En skriftlig inbjudan skickades till ca 300 organisationer i länet. Efter ett välbesökt årsmöte senare under året bildas formellt ett Folkrörelsearkiv för Uppsala län. Där beslutades också att utöver de av årsmötet valda ledamöterna, skulle landsarkivarien vara en självskriven ledamot av styrelsen samt Uppsala kommuns arkivarie adjungerad ledamot av styrelsen. Därutöver skulle Uppsala kommun och Uppsala läns landsting vardera utse en ledamot av styrelsen. Folkrörelsearkivets lokaler År 1986 flyttade Folkrörelsearkivet in i de nya lokalerna i kv. Sandbacken i Uppsala. Arkivets första lokal var ett 50 kvm stort rum med ett fåtal hyllor som hyrdes av Uppsala stadsarkiv i stadshuset. Redan 1982 hade Folkrörelsearkivet vuxit ur arkivlokalen i stadshuset, och anskaffade därför en arkivdepå i Östgötagården på Trädgårdsgatan i Uppsala. År 1985 blev även den för liten, så i väntan på en permanent lösningen hyrdes en källarlokal i den nyligen uppförda missionskyrkan i Uppsala. I november 1986 löstes lokalfrågan genom att arkivet kunde flytta till det nybyggda kv Sandbacken där arkivet fick ett arkivmagasin med plats för ca 2000 hyllmeter handlingar. Medlemmar Intresset för ett folkrörelsearkiv bland föreningarna i länet var stort redan det första året. På Folkrörelsearkivets första årsmöte den 21 september 1978 i Eriksberg, var t.ex. 170 personer närvarande. Medlemsavgiften för varje enskild förening bestämdes till 10 kronor. Antalet medlemmar uppgick i december 1978 till 144 stycken. Av de tidigaste medlemmarna märks bl.a. arbetarekommunerna i Håbo och Östhammar, metallindustriarbetarefackföreningar i Enköping och Österbybruk, distriktsorganisationerna inom ABF och Studiefrämjandet samt Upplands fotbollförbund och IK Sirius. Verksamhetsberättelse

11 Lokalarkiv i länet I Uppsala län fanns vid tidpunkten för bildandet av Folkrörelsearkivet 1978 ett antal mer eller mindre fast organiserade lokalarkiv som förvarade folkrörelsematerial, främst från arbetarrörelsen. Arbetarörelsens arkiv i Uppsala bildades Verksamheten leddes av en arkivnämnd bestående av Uppsala FCO, Uppsala ABF avdelning och Uppsala arbetarekommun. År 1984 överfördes deras handlingar till Folkrörelsearkivet. Arkivet upphörde Arbetarrörelsens arkiv i Enköping bildades 1943 och var en självständig arkivförening. Arkivet förvarade handlingar och fanor främst från arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen i Enköpings stad. Arkivets handlingar överfördes till Folkrörelsearkivet Älvkarleby föreningsarkiv bildades 1943 och hade ABF som huvudman. Arkivets samlingar, som i huvudsak utgjordes av material från arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen, överfördes till Folkrörelsearkivet IOGT i Uppsala hade sedan lång tid tillbaka insett värdet av att aktivt se till att bevara sina arkiv. De förvarades i en källarlokal på Sköldungagatan i Uppsala, innan det överfördes till Folkrörelsearkivet Dannemora Förenings- och hembygdsarkiv i Österbybruk bildades 1945 och hade t.o.m ABF som huvudman. Arkivet arbetar därefter som en egen förening och förvarar material efter föreningar från Dannemora, Film och Morkarla socknar. Arkivets verksamhet efter 1998 Inventeringar Allt sedan Folkrörelsearkivets tillkomst har föreningsinventeringar varit en av de uppgifter arkivet prioriterat, eftersom stora mängder handlingar fortfarande förvarades utanför arkivinstitutionerna. Med tanke på de stora förändringar som skett inom närings- och samhällsliv i Sverige de senaste 50 åren, vet man att ett stort antal föreningar upphört att verka. Eftersom inventeringarna har som syfte att primärt samla in material efter upphörda föreningar, har möjligheten att beskriva länets utveckling och förändring förbättrats betydligt. Inventeringarna ger även Folkrörelsearkivet större möjligheter att knyta kontakter och informera om arkiv med föreningsaktiva personer idag. Inventeringarna som skett kommunvis inleddes 1983 med att Håbo kommun inventerades. Därefter har länets samtliga kommuner, förutom Heby, inventerats. Föreningsinventering av Uppsala kommuns yttre kommundelar inleddes Den första inventeringen skedde i Knivsta kommundel. Under 1999 utgavs inventeringsrapporten över Danmarks och Vaksalas kommundelar. Åren utkom inventeringsrapporter över Rasbo, Vattholma, Björklinge-Bälinge, Almunge-Knutby samt Hagunda kommundelar. Inventeringen av föreningar i Uppsala stads centrala delar inleddes 2003 och slutfördes Inventeringsrapporter från några av Uppsala kommuns kommundelar. Ett annat inventeringsprojekt inleddes år 2000 under namnet Föreningsliv i förändring som var ett samarbete mellan föreningsarkiven i Dalarna, Värmland, Västmanland och Örebro län. Projektet som finansierades av Stiftelsen Framtidens kultur och Riksarkivet, syftade till att prova olika metoder som kunde spegla en förmodad förändring som föreningslivet genomgått under det sena talet. Gemensamt för de två kommuner som utvaldes i respektive län var att de skulle ha ett stort inslag av bruk. För Uppsala län utvaldes därför Östhammars och Tierps kommuner. År 2003 publicerades resultatet av undersökning i Uppsala. Arkivleveranser Den första förening som lämnade in sina handlingar till Folkrörelsearkivet var IK Sirius. Den 13 februari 1979 överlämnades protokoll och handlingar mellan Handlingarna uppgavs i Verksamhetsberättelse

12 arkivets leveransliggare uppta ett utrymme av 5,25 hyllmeter. Sedan dess har åtskilliga föreningsarkiv placerats på arkivets hyllor. Vid utgången av 2007 förvarades över föreningars arkivmaterial på Folkrörelsarkivet, vilket är över volymer eller ca 1700 hyllmeter. Dessutom finns, utöver de skrivna handlingarna, ett antal specialsamlingar som är knutna till föreningarnas verksamhet. Samlingar och digitalisering Fanor och standar Samlingen började fotograferas redan 1986 och lades in i en en sökbar databas År 2007 omfattade samlingen 327 fanor och standar. Inspelningar År 1999 inleddes ett samprojekt mellan arkivet och Uppsala historieförening för inköp av en nödvändig utrustning för att digitalt överföra de intervjuer som föreningen gjort sedan Intervjuerna är inspelade på kassettband, vilka överförs digitalt och läggs på CD-skivor. Utöver Historieföreningens intervjuer överförs även arkivets egna inspelningar samt övriga föreningars inspelningar digitalt. Forskning Sedan 1998 har ett antal uppsatser skrivits över en rad intressanta och skiftande ämnen. Här följer några titlar: Affischer År 2002 inleddes fotograferingen av arkivets affischsamling som lades in i en databas vilken är sökbar på bland annat bildmotiv, text, utgivare och utgivningsår. Samlingen som 2007 innehöll affischer vilka fotograferas fortlöpande när de inkommer till arkivet och förs in i databasen. År 1999 förvärvade arkivet fotografier efter framlidne Henrik Carlsson. Här är en av många bilder han tog på Olof Palme när han besökte Uppsala. (1972) Fotografier De ca fotografier som arkivet för närvarande förvarar har i regel inkommit till arkivet i samband med att en förening inlämnat sitt arkiv. Fotografierna urskiljs, när det är möjligt, från pappersarkivet, och förvaras separat. För att öka sökmöjligheten och tillgängligheten inleddes år 2001 en digital registrering och scanning av bilderna. Digitaliseringen medför också att bildens livslängd förlängs. År 2007 hade fotografier scannats och registrerats och har därmed också blivit sökbara i arkivets databas. Verksamhetsberättelse Baltiska flyktingars anpassning till det svenska samhället. (1998) SMOG-rörelsens organisation, syfte och mål. (1998) Kvinnlig dådkraft. (1998) Hur IK Sirius gick från medlemsberoende till sponsorsberoende. (1999) Kvinnor i järnbruksindustrin under talet. (2000) Uppsalas första baptistförsamling Att få ökad förståelse om hur det var att vara medlem i en tidig friförsamling. (2000) Grupp 8:s utveckling (2000) IF Thor och kvinnorna. (2001) Reformismens framväxt inom arbetarrörelsen i Skutskär. (2002) Jämförelse av arbetarrörelsens och nykterhetsrörelsens bildningsyn. (2003) Grundandet av Laboremus och dess brytning med Verdandi. (2003) Hur hanterade nykterhetsrörelsen nederlaget i folkomröstningen (2003) Social skiktning i idrottsrörelsen. (2003) Storstrejken (2004) Exorcism inom Uppsala FNL-grupp. (2004) Konflikter mellan svenska kyrkan och väckelserörelsen. (2006) Hemsida År 1998 såg arkivets första hemsida dagens ljus. Den har under åren modifierats och byggts ut, och från och med 2004 kan man på hemsidan även söka vilka föreningsarkiv som förvaras på Folkrörelsearkivet.

13 Arkivens dag År 1998 inledddes det nationella projektet Arkivens Dag som syftade till att för den breda allmänheten visa upp vilka stora skatter som finns i de svenska arkiven. Premiäråret engagerade Folkrörelsearkivet IOGT-NTO 38 i Uppsala som spelade upp ett nykterhetsmöte enligt äldre ritualer. Medlemmar ur IOGT-NTO 38 på Arkivens Dag År 2006 flyttades aktiviteterna på Arkivens Dag till Stadsbiblioteket i Uppsala, som även var medarrangör. Programmet det här året hade rubriken Bröd, nöd och överflöd. Föreläsningarna, utställningarna och filmvisningarna berörde alla ämnet. Andra aktiviteter bestod av visningar av arkivens lokaler. Medlemsbladet Originalet Originalet har utkommit sedan 1998 och ges ut med två nummer per år. Avsikten är att den skall ge information om aktuella projekt inom arkivet och berätta om händelser och företeelser inom folkrörelserna i länet. Böcker Som ett resultat av en inventering av lottakårer i länet 1999 utgavs boken En maning med mening - Lottarörelsens framväxt i Uppland. År 2006 utgavs boken Från Uppsala till OS med Sixtus Janson som var ett resultat av det stora och unika bildmaterial som arkivet förvärvade 2001 efter fabrikören och idrottsledaren Sixtus Janson. Arkivens Dag 1999 gick under rubriken Bevara det idrottshistoriska arvet. Här medverkade Folkrörelsearkivet med en föreläsning av f.d. DCkaptenen i tennis Hasse Olsson. År 2000 var temat väckelserörelsen. Sigbert Axelson föreläste under rubriken Frikyrkobyggna- der i ett samhällsperpektiv. Dessutom visades en utställning av väckelserörelsens byggnader i Uppland. Valåret 2002 visades politiska valfilmer. År 2003 var temat Friskvård. Under rubriken Idrott, kropp och hälsa, hade tangoföreningen Canyengue en uppvisning av argentinsk tango. Dessutom visades en utställning av idrottsplatser i Uppsala. År 2004 samlades Uppsalas arkivinstitutioner tillsammans med Upplandsmuseet för att gemensamt arrangerade Arkivens Dag. Dagen som avhölls på Upplandsmuseet hade temat Kommunikation vilket också var ämnet för föreläsarna och utställningarna. Folkrörelsearkivet bidrog med en utställning av kolportören och missionären Olof Wester och visade ett bildspel om Bishop Hill. Även 2005 skedde aktiviteterna på Upplandsmuseet. Under rubriken Så kan det heta -arkiven som namnspegel, kunde besökarna ta del av föreläsningar och utställningar på årets tema. Verksamhetsberättelse Utställningar Utöver de utställningar som framtagits vid speciella arrangemang t.ex. vid Arkivens Dag och Kulturnatten, har arkivet även visat ett antal större utställningar vid andra tillfällen. År 1998 invigdes en utställning på Uppsala stadsbibliotek med namnet Aktiva kvinnor i kommuner och föreningar, som var en samproduktion med Stadsarkivet i Uppsala, som bl.a. visade kvinnors arbete inom fackföreningsrörelsen. I samband med arkivets projekt Föreningsliv i förändring 2001 inleddes, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och kommunarkivet i Tierp, en studiecirkel om frikyrkoförsamlingar

14 inom Tierps kommun. I januari 2002 sammanställde Folkrörelsearkivet, kommunarkivet i Tierp, tillsammans med cirkeldeltagarna, resultatet från studiecirkeln i en utställning på Tierps kommunbibliotek. Talare vid Folkrörelsearkivets årsmöten Inventering av föreningar Yvonne Bergman,arkivarie Folkrörelsernas arkiv för Örebro län 1980 Folkrörelseforskning idag Sven Lundkvist, riksarkivarie, Stockholm 1981 Folkrörelser i Uppland Carl Göran André, professor, Uppsala universitet 1982 Bilden som dokument Göte Ask, bildlärare, Biskops Arnö Erik Nilsson inviger utställningen Kvinnor i kommuner och föreningar på Stadsbiblioteket i Uppsala När Riksidrottsförbundet firade sitt 100 års jubileum 2003 framställde arkivet, i samarbete med Upplands idrottsförbund, en utställning under rubriken Tre idrottsledare - tre generationer. Utställningen visades på Upplands Idrottsförbunds årsmöte, och därefter på stadsbiblioteket i Uppsala, kommunbiblioteket i Tierp samt vid SM-tävlingarna i friidrott i Norrtälje. Under Håbo festdagar 2004 i Bålsta, medverkade arkivet med en utställning om arkivets verksamhet och visade ett bildspel om föreningar i Håbo. Svunna tiders Uppsala, var namnet på en utställning arkivet producerade 2005 som var baserad på ett urval av Sixtus Jansons fotografier. Utställningen visades på stadsbiblioteket i Uppsala under två veckor och flyttade därefter till biblioteket i Gottsunda. Delar av utställningen visades även på Kulturnatten i Uppsala samma år. Folkrörelsearkivets 25-års jubileum För att uppmärksamma att arkivet fyllde 25 år inbjöds arkivets medlemmar under hösten 2003 till föreläsningar med anknytning till arkivets verksamhet. Åsa Linderborg talade under samma rubrik som hennes avhandling Socialdemokraterna skriver historia och Samuel Edquist föreläste över ämnet Nykter, naturlig och svensk; kulturella ideal i svensk nykterhetsrörelse Folkrörelsemiljöer; frikyrko, nykterhetsoch arbetarerörelsens byggnader Christian Richette, Nordiska museet Stockholm 1984 Föreningen och arkivvård Tore Johansson, arkivchef, LRF Stockholm 1985 Fanan och standaret i folkrörelserna Barbro Eriksson, arkivchef, Folkrörelsernas arkiv i Gävleborgs län 1986 Att dokumentera med bandspelare Torsten Ordéus arkivarie, Dialekt- och folkminnesarkivet Uppsala, Charles Forsell, ordf. Uppsala arbetarekommuns historiegrupp 1987 Idrotten och forskningen Jan Lindroth, sekr. Sveriges idrottshistoriska förening, Inga Löwdin, ordf. Upplands idrottshistoriska förening Ingemar Carlsson, Riksarkivet, var årsmötestalare Verksamhetsberättelse

15 1988 Folkrörelsearkivet och organisationerna -Ett gemensamt historiskt ansvar Ingemar Carlsson, 1:e arkivarie, Riksarkivet Stockholm 1989 Lokalt och globalt. Invandrare i förening Harald Runblom, docent, Centrum för multietnisk forskning, Uppsala 1990 Lokalhistoria. Föreningsarkiven i samhället Torkel Jansson, professor, Uppsala universitet 1991 Ljus över landet - Om folkbildning, folkrörelser och forskning Lars Furuland, professor, Uppsala universitet 1992 Föreningsliv, associationer och sällskap i tidigt 1800-tal Ingrid Åberg, docent, Uppsala universitet 1993 Att lära sig segla - Folkrörelsearkiven i förändring Göran Henriksson, arkivchef, Folkrörelsernas arkiv Örebro län 1994 Med mänsklig anknytning - Namn på kor och hästar under århundraden Wolter Ehn, arkivarie, Dialekt- och folkminnesarkivet Uppsala 1995 I huv et på en gammal landsarkivarie Lars-Otto Berg, f.d.landsarkivarie i Uppsala 1996 Ge ord åt verkligheten Elsie Johansson, författare, Storvreta 1998 Mitt Uppsala på 1940-talet Gunilla Lindberg, författare, Uppsala 1999 Glimtar från Danmark Tomas Anderman, kyrkoherde 2000 I kortsiktighetens tid -reflektioner om minne moral och demokrati Bengt Göransson, fd statsråd, Stockholm 2001 Mot högre höjder Stig Stickan Pettersson, f.d. elitidrottare, idrottsledare m.m Det osynliga kulturarvet Håkan Liby, chef Upplandsmuseet 2003 Läsarna som brände böcker, Erikjansarna i talets Sverge Cecilia Wejryd, fil.dr. Lars-Erik Sundin, kyrkoherde 2004 Idrotten i Sverige under andra världskriget - fältsport, massidrottskampanjer och Gunder Hägg-feber Johnny Wijk, fil.dr. Stockholms universitet 2005 Från Dragarbrunn till Slottsbacken Hans Alsén, f.d. landshövding, Uppsala 2006 Arkivbildning och samhällets liv En sammanfattning av arkivprojektet i Kongo-Kinshasa Josef Nsumbu, pastor 2007 Kretsen kring min far Åse Fridegård-Penayo, Uppsala 1997 Arbetarstaden Uppsala Maths Isacson, professor, Uppsala universitet Årsmötet 1999 hölls i Danmarks bygdegård. Två av arkivets årsmötestalare: Åse Fridegård Penayo 2007 och Wolter Ehn Verksamhetsberättelse

16 Förteckning över förtroendevalda Ordförande Hans Alsén Johnny Andersson Mats O Karlsson Hedersordförande Hans Alsén Kassörer Ingvar Gustavsson Kerstin Mohlin Vanja Persson Sven Hansson Sören Morberg Stig Gustafsson Kjell Jernberg Ordinarie styrelseledamöter Lars-Otto Berg /Landsarkivet/ Rune Jansson Bernt Karlsson Per Åke Wahlström Sif Eklund Cristina Wahlström /adjungerad för stadsarkivet/ Viggo Junkes Thomas Korsfeldt Lennart Källströmer Tore Svensson Rolf Hagstedt /Landsarkivet/ Ingalill Andersson (vice ordf.) Bode Janson /Landsarkivet/ Christina Gullström Ordinarie styrelseledamöter tillsatta av Uppsala läns landsting Dick Jansson ( vice ordf.) Irene Djärv ( vice ordf.) Jan Å Johansson Johnny Svahn Maria Fregidou-Malama Jonas Segersam Ordinarie styrelseledamöter tillsatta av Uppsala kommun Ann-Marie Peterson Rebekka Berg Stig-Åke Gustavsson Björn Sundeman Allan Andersson Bengt Karlsson Agneta Boström Monika Fridenman Enn Kokk Styrelsesuppleanter Karl-Gustav Andersson /Landsarkivet/ Solveig Hillgren Sonja Melinder Lajla Sikström Roland Sjöberg Karl Söderberg Thomas Korsfeldt Rut Larsson Evert Andersson Sif Eklund Sune Hedén Per Wärmegård Åke Leander Dick Jansson Sven Wiktell Gunnar Gerdén Gustav Persson Marie-Louise Latorre Lars Lindberg Lars-Olov Legnerfält Christina Lindberg Birgitta Eriksson Gunnel Holstius Curt Persson Styrelsesuppleanter tillsatta av Uppsala läns landsting Bror R Eriksson Ulla-Britt Blomgren May Julin Per Davidsson Antti Lahti Jan Å Johansson Agneta Bonde Verksamhetsberättelse

17 Ulrika Karlsson Erik Forss Silva Wistrand Styrelsesuppleanter tillsatta av Uppsala kommun Kaj Johansson Stig-Åke Gustavsson Gunnar Ahlén Birgitta Sandberg Cristina Wahlström Ingegerd Ström Revisorer Gösta Lidblad Inga-Lill Lindqvist Gunnar Ericsson Caya Strömkvist Gun Knopf Assar Björck Berit Bylund Reino Leino Revisorsuppleanter Eric Jonsgården Caya Strömkvist Inga-Lill Lindkvist Lars-Ivar Olsson Anitha Andersson Lisen Ulander Gunnar Hofring Mona Gröning Lars Mattsson Valberedning Britta Lindberg Olof Mohlin Anders Björkholm Sten Uppsäll Karin Ankarås Gert Berlin Anders Grundström Sven-Erik Åkerfeldt Ove Gustavsson Kjell Jernberg Valter Westerlund Maud Sundqvist Bror R Eriksson Patrik Roselin Robert Ahlfors Agneta Kyller Jan-Eric Svedman Delar av arkivets styrelse Översta raden fr. v.: Gunilla Edström (arkivchef), Mats Nafsund, Evert Andersson, Björn Sundman, Rune Jansson, Viggo Junkes, Per Davidsson, Nedre raden fr. vänster Laila Sikström, Lars-Otto Berg, Sven Hansson, Hans Alsén (ordf.), Dick Jansson, Roland Sjöberg, Sif Eklund Verksamhetsberättelse

18 Diagram. Kategorivis fördelning av de förvarade föreningsarkiven i mars Bildning Facklig Fred-försvar Fritid-miljö Handikapp Humanitär Idrott Koop-Ek. Kulturell Kvinno Nykterhet Person Politisk Religiös Ungdom Övrig Exempel på föreningar som återfinns under vissa kategorier: Bildning: Studieförbund: t.ex. ABF, Vuxenskolan med dess föregångare SLS och LIS, TBV, studiecirkelbibliotek Facklig: Fackliga föreningar främst inom LO, TCO, SACO, LRF, LS Fred-försvar: Lottakårer, skytteföreningar, hemvärnsföreningar Fritid-miljö: Jakt- och fiskeföreningar, naturskyddsföreningar, fotoklubbar, koloniträdgårdsföreningar Humanitär: Röda Korset, Rädda Barnen, Amnesty, Barnens Dag, Första majblomman, Lions Koop-Ek.: Kooperativa och ekonomiska föreningar: t.ex. sjuk- och begravningskassor, byggnadsföreningar, konsumtionsföreningar Kulturella: Folktes hus föreningar, bygdegårdsföreningar, föreläsningsföreningar, hembygdsföreningar Kvinno: Utgörs i huvudsak av husmodersföreningar Nykterhet: IOGT-NTO föreningar med föregångare, blåbandsföreningar Person: Personarkiv oftas från föreningsaktiva personer Politisk: Politiska partier inklusivie politiska partiers ungdoms- och kvinnoföreningar Religiös: Föreningar inom väckelserörelsen: t.ex. missionsförsamlingar och baptistförsamlingar Ungdom: JUF, Unga Örnar, Vi Unga, scoutkårer Övrig: Pensionärsföreningar, invandrarföreningar, patientföreningar, hyresgästföreningar Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Styrelsens sammansättning Ordinarie (2 år): Mats O Karlsson ordf. (vald 2008) Ingalill Andersson vice ordf. (t.o.m. 2008-05-12) Christina Gullström (vald 2007, vice ordf. fr.o.m.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Styrelsens sammansättning Ordinarie (2 år): Mats O Karlsson ordf. (vald 2008) Lars-Olof Legnerfält vice ordf. (vald 2008) Christina Gullström kassör (vald 2009) Kent Cramnell

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för i Halland, verksamhetsåret 2010 Styrelse och funktionärer Ordförande Barbro Maijgren Vice ordförande Olle Nilsson Sekreterare Bengt Lindqvist Kassör Allan Berg Ledamot Asta Berg

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Personal Vi har under 2015 haft två anställda, Sofie Tidblom på 75% och Gabriella Torsander på 100%. Arkivet har under våren haft hjälp av två praktikanter från Arbetsförmedlingen som hjälpt till med att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011 Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011 Nykterhetsfolkets länsarkiv Styrelse och funktionärer Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Revisorer

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2013

Verksamhetsberättelse för år 2013 Verksamhetsberättelse för år 2013 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Revisorer Personal och arkivansvarig samt adjungerad sekreterare Hans

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2014

Verksamhetsberättelse för år 2014 Verksamhetsberättelse för år 2014 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Personal och arkivansvarig samt adjungerad sekreterare Hans Johansson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2009

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2009 Arbetsplan Verksamhetsberättelse för i Halland, verksamhetsåret 2009 Styrelse och funktionärer Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Barbro Maijgren, tf ordförande fram till årsmötet

Läs mer

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012. Styrelsen vill härmed avge följande berättelse.

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012. Styrelsen vill härmed avge följande berättelse. FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012 Styrelsen vill härmed avge följande berättelse. Styrelsen Styrelsen, som består av 11 ordinarie ledamöter med en mandatperiod om två år, har

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2011 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Hans Johansson Olle Borg Dan Karlsson Anders Kjellvard Ann-Christine

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS _ Plats och tid Elite Stadshotellet, kl. 18.30-18.45 Beslutande Maria Thorgren, Iréne Englund (för Britt Sandström), Karin Tilly, Jörgen Eklund, Alice Widlund, Ingemar Egelstedt, Ulrika Pettersson, Ulla

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2015

Verksamhetsberättelse för år 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Personal och arkivansvarig samt adjungerad sekreterare Revisorer Hans

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 3-dagarsvandring, Kungshamn 2012 VANDRARKLUBBEN LUNDSBRUNN Styrelsens sammansättning 2012 Ordförande Håkan Hermansson N Härene Kassör Rolf Larsson Broby Sekreterare Bo Hellqvist

Läs mer

Folkdansringen i Örebro län

Folkdansringen i Örebro län Folkdansringen i Örebro län Protokoll från Distrikts Årsmötet den 5 mars 2011 i Åmmebergs Folkets Hus, Arrangör Norra Vätterbygdens folkdansgille. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen

Läs mer

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken Efter några års uppehåll var tjejerna glädjande nog tillbaka i GP Pucken. Sex olika lag mötte varandra i Rambergsrinken och i samband med finalspelet i Scandinavium

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2015 Göran Thomasson och Gun Utterström redovisar sitt arbete med nya kursmaterialet vid funktionärskonferens

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem Ärende 1. Mötets öppnande. Frågan om mötet utlysning. Mötet öppnades. Mötet hade utlysts enligt stadgarna. Dagordningen delades ut till deltagarna. 2. Val av ordförande för mötet. Till ordförande för mötet

Läs mer

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 1 Svenska utvärderingsföreningen (SVUF) bildades i januari 2003 och det senaste verksamhetsåret var det elfte. Styrelsen tillträdde den 1 januari

Läs mer

Arbetarrörelsens Minnesbibliotek i Göteborg

Arbetarrörelsens Minnesbibliotek i Göteborg Arbetarrörelsens Minnesbibliotek i Göteborg Verksamhetsberättelse 2014 Arbetarrörelsens Minnesbibliotek i Göteborg Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsens sammansättning. Ordinarie Ingemar Andersson ordförande,

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 Det gångna året har som vanligt kännetecknats av stor aktivitet inom föreningen. Det totala antalet medlemmar har också ökat från föregående år med 15 personer och

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

Tyringe Byalag. Årsmöte

Tyringe Byalag. Årsmöte 1 Tyringe Byalag Årsmöte 2016 2 TYRINGE BYALAG ÅRSMÖTESHANDLINGAR 1 Fastställande av närvaroförteckningen/röstlängden 2 Val av ordförande för stämmoförhandlingarna. 3 Val av mötessekreterare för stämmoförhandlingarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN I RAMHÄLLS BYGDEGÅRD 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN I RAMHÄLLS BYGDEGÅRD 2013 RAMHÄLLS BYGDEGÅRDS- OCH HEMBYGDSFÖRENING SIDA 1 AV 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN I RAMHÄLLS BYGDEGÅRD 2013 ORGANISATION Verksamheten har under året bedrivits under ledning av en styrelse bestående

Läs mer

Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla.

Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla. Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla. 1 Inledning och mötets öppnande. Ordförande Anette Jerresand förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Föreningen Norden Örebroavdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Eva Bellsund Torgny Larson

Läs mer

Distriktet firar 25 årsjubileum i samband med Årsmötet i Vetlanda. Medlemsantalet var 11847 från 52 föreningar.

Distriktet firar 25 årsjubileum i samband med Årsmötet i Vetlanda. Medlemsantalet var 11847 från 52 föreningar. 1990 Distriktet firar 25 årsjubileum i samband med Årsmötet i Vetlanda. Medlemsantalet var 11847 från 52 föreningar. Föreningarnas reseverksamhet var 357 resdagar. 351 studiecirklar hade genomförts. 1991

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Bostadsrättsföreningen 2005-05-09 Sidan 1 av 3 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Timmerhuggaren den 9 maj 2005 kl. 19.00 i Åkarnas Hus, Vendevägen 90, Danderyd.

Läs mer

Förteckning över föreningsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över föreningsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över föreningsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Föreningsarkiv Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka föreningsarkiv som finns deponerade eller donerade i Facettens arkiv,

Läs mer

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Först i slutet av 1930-talet kom en organiserad samverkan mellan pensionärer till stånd. Diskussionerna var många och inte alltid så eniga, men den 6 september

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 2012 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. 1997 1997 Ingår i volym F14:1. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Föreningar och ombud enligt bifogad förteckning. Hedersledamöter Orvar Grundström, Jan-Erik Weinebäck VFF: s styrelse Personal Särskilt inbjudna

Föreningar och ombud enligt bifogad förteckning. Hedersledamöter Orvar Grundström, Jan-Erik Weinebäck VFF: s styrelse Personal Särskilt inbjudna Protokoll fört vid Värmlands Fotbollförbunds årsmöte 2011 Dag och tid: Lördagen den 12 mars 2010, kl. 10.00 Plats: Värmlands Museum, Karlstad Närvarande: Föreningar och ombud enligt bifogad förteckning.

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping Resultatlista 2016 1 1 Leif Hedlund ÖPB 212 193 175 199 209 179 1167 2 1 Bernth Andersson Köping 215 180 184 189 212 166 1146 3 1 Roos Sandberg Fagersta 154 201 191 146 152 166 1010 4 1 Sten Andersson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VANDRARKLUBBEN LUNDSBRUNN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VANDRARKLUBBEN LUNDSBRUNN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VANDRARKLUBBEN LUNDSBRUNN Styrelsens sammansättning 2013 Ordförande Håkan Hermansson N Härene Kassör Ann-Sofie Svensson Lidköping Sekreterare Bo Hellqvist Källby Ledamot Lennart

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar:

Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar: Naturskyddsföreningen Jönköpings länsförbund ÅRSBERÄTTELSE för år 2005. Medlemsutveckling Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar: Krets Medlemsantal Medlemsantal Ordförande 2005

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Uppsala Industriminnesförening Salagatan 16 A, 753 30 Uppsala 018-13 40 06 PG 10 98 43-3 Org.nr 817604-9057 www.uppsalaindustriminnesforening.

Uppsala Industriminnesförening Salagatan 16 A, 753 30 Uppsala 018-13 40 06 PG 10 98 43-3 Org.nr 817604-9057 www.uppsalaindustriminnesforening. Den 15 augusti 2012 Uppsala Industriminnesförening Salagatan 16 A, 753 30 Uppsala 018-13 40 06 PG 10 98 43-3 Org.nr 817604-9057 www.uppsalaindustriminnesforening.se Ny styrelse Kvarstår gör ordf Bertil

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

SPF Seniorerna årsstämma 2015

SPF Seniorerna årsstämma 2015 Uppsala län Org.nr 817 301-2207 SPF Seniorerna årsstämma 2015 Protokoll fört vid SPF Seniorerna Uppsala läns årsstämma på Viktoria Hotell & konferens den 8 april 2015. Distriktsordförande Laila S Eriksson

Läs mer

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård.

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Mötesdeltagare: ca; 18 st. 1 Årsmötet öppnades. 2 Fastställdes att kallelsen till mötet gjorts

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Resultat från Kretsfält 2 i Östhammar

Resultat från Kretsfält 2 i Östhammar Sida 1 av 5 Resultat från Kretsfält 2 i Östhammar 07-04-22. Vapengrupp A 1 Bengt Svensson Sandvikens Psk 66666666 21 48/26 S 2 Lars Almgren Uppsala Hf 56666656 17 46/25 S 3 Nils Tirén Bålsta Sks 66566665

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Jubileumsskrift JÖNKÖPING - TRANÅS - HABO - MULLSJÖ

Jubileumsskrift JÖNKÖPING - TRANÅS - HABO - MULLSJÖ Jubileumsskrift Det är lätt att tappa bort sina rötter. Det starka trädet som är rotat i jorden kommer att bära sådan frukt som bars i det förgångna. Precis som äppelträd bär de frukt år efter år. Det

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden Henrik Jakenberg hälsade de närvarande välkomna till Segelsällskapets årsmöte och förklarades mötet öppnat

1. Mötets öppnande Ordföranden Henrik Jakenberg hälsade de närvarande välkomna till Segelsällskapets årsmöte och förklarades mötet öppnat Protokoll från Sandvikens Segelsällskaps årsmöte 2016 Datum: 15 februari, 2016 Tid: 19.00 21.00 Plats: Klubbhuset, Bångs 1. Mötets öppnande Ordföranden Henrik Jakenberg hälsade de närvarande välkomna till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för ProLiv Kronoberg avger följande berättelse över föreningens verksamhet 2015. STYRELSE Sedan årsmötet den 24 mars och styrelsens konstituering den 9 april har styrelsen

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Valberedningens förslag UMEÅ ARBETAREKOMMUNS ÅRSMÖTESVAL DEN 24 MARS 2013

Valberedningens förslag UMEÅ ARBETAREKOMMUNS ÅRSMÖTESVAL DEN 24 MARS 2013 Valberedningens förslag UMEÅ ARBETAREKOMMUNS ÅRSMÖTESVAL DEN 24 MARS 2013 Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Christer Lindvall Christer Lindvall Christer Lindvall Christer

Läs mer

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Veteranförening - kan det va' nå't? Frågan ställdes en gång av en skribent i tidningen Skol-Stockholm. I april 1979 bildades Stockholms Skolförvaltnings Veteranförening

Läs mer

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2015

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2015 Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2015 Styrelsen Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Uppsala får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl

Plats och tid: Vara församlingshem kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2011-05-12 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-22.15 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-11 Utses

Läs mer

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Så började det Törnsfalls pensionärsförening bildades vid ett möte i National i Almvik den 9 maj 1954. Föreningen startade med 15 medlemmar. Ernst Renström valdes som ordförande,

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

SLÄKTFORSKA FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND

SLÄKTFORSKA FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND SLÄKTFORSKA FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND Omslagsbilden fotad av Anna Porsmyr Version 1 2017 Föreningsarkivet Västernorrland www.foreningsarkivet.se OM FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND Föreningsarkivet

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008. HJÄRT-OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I DAL-VÄNERSBORG 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRT- LUNGSJUKAS FÖRENING DAL-VÄNERSBORG 1/1-31/12 2008. Medlemsantal: Den 1 jan 2008 hade

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Svartbäcken 868 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas förening i Östhammars kommun, org.nr 802429 3352, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer