Näringspolitik djurskydd - vad vill vi? Hög konkurrenskraft med bibehållen god djuromsorg!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringspolitik djurskydd - vad vill vi? Hög konkurrenskraft med bibehållen god djuromsorg!"

Transkript

1 Näringspolitik djurskydd - vad vill vi? Hög konkurrenskraft med bibehållen god djuromsorg! Svenska företagare med djurhållning ska ha sådana produktionsförutsättningar att de kan vara konkurrenskraftiga och utvecklas. Harmoniserad djurskyddslagstiftning & bibehållen svensk djurskyddsnivå. Moderniserad, förenklad och mer flexibel lagstiftning med korrekt och rimlig tillämpning. Funktionell & anpassad till dagens behov! Djuromsorgen ska i första hand säkras genom djurhållarens dagliga skötsel och omsorg om sina djur, inte genom lagstiftning. En långsiktigt hållbar djuromsorg nås bäst genom att ge djurhållaren utrymme att utveckla och förbättra djurhållningen utifrån den enskilda gårdens förutsättningar. Utveckla möjligheten till kontrollprogram. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund

2 Näringspolitik djurskydd - vad gör vi? Högsta prioritet 2015 hitta möjligheter för att knyta samman LRFs höga ambition avseende djuromsorg med stärkt konkurrenskraft. Bevakar och påverkar djurskyddsfrågorna, särskilt regelfrågor och policyarbete, såväl nationellt som på EU-nivå. Bedriver påverkansarbete i syfte att nå en harmonisering tar lång tid! LRF har haft experter med i Konkurrenskraftsutredningens expertgrupp & i arbetsgruppen för regler och villkor. Särskilt fokus i arbetsgruppen på djurskyddslagstiftningen: harmonisering/nivån på lagstiftningen, lagstiftningens struktur/utformning, innehållet i föreskrifterna & tillämpningen. Arbetar för en översyn av Jordbruksverkets föreskrifter. Försöker förbättra förutsättningarna för Kontrollprogram. LRF finns representerade i Jordbruksverkets djurskyddsråd och Jordbruksverkets referensgrupp för djurskyddsbefrämjande forskning. Deltar i Näringsdepartementets samrådsgrupp för frågor om slakt och avlivning av djur. Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund

3 Näringspolitik djurskydd - exempel på vad vi bidragit till LRF har bromsat många dåliga förslag segrar som sällan kommuniceras. T.ex. förslag gällande utformning av kontrollprogram. LRF har fått frågan om djurskyddslagstiftningens påverkan på konkurrenskraften prioriterad i Konkurrenskraftsutredningen. Förbättringar och förenklingar har införts i djurskyddsföreskrifterna för vissa djurslag. Djurvälfärdsersättningar har införts för vissa djurslag. LRF påverkade Djurskyddsutredningens uppdrag och resultat - göra en bred översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll och analysera hur lagstiftningen kan moderniseras, förenklas och förändras så den blir mer flexibel och målinriktad med bibehållen djurskyddsnivå. Och analysera andra viktiga sakfrågor! Sid 3 Lantbrukarnas Riksförbund

4 Näringspolitik djurskyddskontroll - vad vill vi? Kontrollerna ska vara ändamålsenliga, riskbaserade, föranmälda, korrekta och likvärdiga med hög rättssäkerhet. Kontrollen ska vara proportionerlig i bedömningar och åtgärder samt kostnadseffektiv. Kontroll ska genomföras av inspektörer med hög kompetens och gott bemötande. Myndigheten ska hjälpa till att göra rätt istället för att leta fel och bestraffa. Positiv grundsyn de allra flesta VILL göra rätt! Se till helheten och hur djuren har det!! Sid 4 Lantbrukarnas Riksförbund

5 Näringspolitik djurskyddskontroll - vad gör vi? Högsta prioritet rättsäkerhet, bemötande och kompetens, regelverket rörande djurförbud & anmälningsärenden. LRF arbetar bl.a. för att rättssäkerhetsfrågan ska få högsta prioritet/fokusområde i Rådet för djurskyddskontroll myndigheterna ska göra en översyn av sina kontrollvägledningar få in sakkunnig förstärkning i förvaltningsrätterna utveckla kalibreringskurserna kontrollresultatet ska redovisas vid besöket förbättrat regelverk avseende djurförbud förbättrad hantering av anmälningsärenden från allmänhet & OVS (Officiell veterinär på slakteri) Sid 5 Lantbrukarnas Riksförbund

6 Näringspolitik djurskyddskontroll - vad gör vi? Följer utvecklingen vad gäller genomförandet av föranmälda kontroller. Sprider info om rättigheter och skyldigheter & hur man för en Effektiv Dialog Stöttar myndigheterna i arbetet med bemötandefrågan Genomför undersökningar bland medlemmar hur ser de på kontrollen? Bidrar i forskningsprojekt (KI) om bemötande (klart april 2015) Sid 6 Lantbrukarnas Riksförbund

7 Näringspolitik djurskyddskontroll - exempel på vad vi bidragit till Normalkontroller ska föranmälas, 24h. LRF har bildat en samrådsgrupp för djurskyddskontroll (oktober 2013). 8 djurhållare och 2 LRF tjänstemän diskuterar förbättringsåtgärder med SJV. Rådet för djurskyddskontroll (Lst + SJV) har bemötande och kompetens samt anmälningsärenden som fokusområden Rådet har bl.a. följande mål: Lst ska genomföra brukarundersökningar, alla myndigheter ska ha en samverkansplan för att kommunicera med branscher/intresseföreningar, kompetensutvecklingsplan ska finnas (31/12/14), SJV genomför kalibreringskurser vartannat år (från 1/1/2014), kalibrering på webben (31/12/15), minst 2 parallell kontroller per handläggare och år (från 31/12/14). Sid 7 Lantbrukarnas Riksförbund

8 Näringspolitik djurskyddskontroll - exempel på vad vi bidragit till Djurskyddskontroll & bemötande - fokus på SJVs djurskyddskonferens -13. Infofilm om djurskyddskontroll kan ses i hela landet! Forskningsprojekt (KI) om bemötande. SJV & LRF bidrar. Sid 8 Lantbrukarnas Riksförbund

Djurägarens roll vid kontroll. Annika Bergman, LRFs Riksförbundsstyrelse

Djurägarens roll vid kontroll. Annika Bergman, LRFs Riksförbundsstyrelse Djurägarens roll vid kontroll Annika Bergman, LRFs Riksförbundsstyrelse Offentlig kontroll är viktigt! LRF anser att det är viktigt att offentliga kontroller genomförs. MEN det är viktigt att de genomförs

Läs mer

Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete

Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete RAPPORT Bilaga 2014-05-27 Dnr 5.2.17-5978/14 Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete under 2013 I Jordbruksverkets regleringsbrev för år 2013 anges att Jordbruksverket ska den 31 juli

Läs mer

En 30-minuters resa från Bryssel (via Stockholm) till Jan Petersons gårdsplan

En 30-minuters resa från Bryssel (via Stockholm) till Jan Petersons gårdsplan ontrollsystemet: regelverket, riskbaserade kontroller, handläggning, bondens rättigheter och skyldigheter Regelverket ontrollsystemet ontroll, handläggn ing Hemma hos bonden Efter kontrollen En 30-minuters

Läs mer

Djuromsorg och konkurrenskraft - hur samspelar marknad och politik? Konsumentdriven djuromsorg - är Danmark och Holland på väg att ta täten?

Djuromsorg och konkurrenskraft - hur samspelar marknad och politik? Konsumentdriven djuromsorg - är Danmark och Holland på väg att ta täten? Djuromsorg och konkurrenskraft - hur samspelar marknad och politik? Konsumentdriven djuromsorg - är Danmark och Holland på väg att ta täten? Bakgrund konkurrenskraft och djurskydd Konkurrenskraftutredningen

Läs mer

Ta kontroll över kontrollen

Ta kontroll över kontrollen Ta kontroll över kontrollen Åsa Hill okt 2015 Många olika myndigheter och organisationer besöker våra gårdar för att utföra olika former av tillsyn och kontroller. Att bli kontrollerad är förstås en situation

Läs mer

Att kontrollera kontrollen

Att kontrollera kontrollen Att kontrollera kontrollen vilken effekt har FVO:S arbete? Lotta Berg, SLU Skara EU kontor för livsmedels- och veterinärfrågor Har till uppgift att arbeta för effektiva kontrollsystem (livsmedel, djurhälsa,

Läs mer

Vägledning för djurskyddskontroll slakteri. Johan Loberg Jordbruksverket

Vägledning för djurskyddskontroll slakteri. Johan Loberg Jordbruksverket Vägledning för djurskyddskontroll slakteri Johan Loberg Jordbruksverket 2 LST Utveckling och kalibrering: Ansvarig Jordbruksverket: process bestående av en tidig förankring med SLV, ett samarbete med SLU/SCAW,

Läs mer

REMISS 1 (6) Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar följande svar på remissen.

REMISS 1 (6) Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar följande svar på remissen. 1 (6) Enheten för lantbruksfrågor Anders Larsson n.registrator@regeringskansliet.se Svar på remiss slutbetänkanden av konkurrenskraftsutredningen, SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om offentlig

Läs mer

Ta kontroll över kontrollen

Ta kontroll över kontrollen Ta kontroll över kontrollen Många olika myndigheter och organisationer besöker våra gårdar för att utföra olika former av tillsyn och kontroller. Att bli kontrollerad är förstås en situation som av naturliga

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll;

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

De mest framgångrika lantbruksföretagarna i länet väljer allt oftare en utveckling för sitt företag som innebär direktkontakt med marknaden, dvs

De mest framgångrika lantbruksföretagarna i länet väljer allt oftare en utveckling för sitt företag som innebär direktkontakt med marknaden, dvs YTTRANDE 1 (6) Länsstyrelsen i Gävleborgs läns yttrande avseende betänkande SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar -strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Länsstyrelsen

Läs mer

Synpunkter på författningsförslaget

Synpunkter på författningsförslaget Djurskyddet Sverige vill inledningsvis påpeka vikten av att Jordbruksverket ger hög prioritet till arbetet med att färdigställa dessa föreskrifter, då dessa har varit under bearbetande under alltför lång

Läs mer

Projekt ELOF Nr 1, sep 2008

Projekt ELOF Nr 1, sep 2008 Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller mm Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig på kommunen som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelserna tar över kommunernas ansvar för kontroller

Läs mer

Från lantbrukare till butiksägare. Förenkla för kombinatörer på landsbygden

Från lantbrukare till butiksägare. Förenkla för kombinatörer på landsbygden Från lantbrukare till butiksägare Förenkla för kombinatörer på landsbygden 1 Bonde söker förenkling Förenklingsforum Många företag har kontakt med kommunen när det gäller tillämpning av regler, till exempel

Läs mer

Vad är livsmedelsstrategin?

Vad är livsmedelsstrategin? Livsmedelsstrategin Vad är livsmedelsstrategin? 1. 1+3 övergripande mål som 7 partier är överens om 2. En proposition till riksdagen med 24 punkter, beslut den 20 juni 3. Regeringens handlingsplan, 49

Läs mer

Synpunkter på regeringsuppdraget om åtgärder för likvärdiga och riskbaserade djurskyddskontroller

Synpunkter på regeringsuppdraget om åtgärder för likvärdiga och riskbaserade djurskyddskontroller Branschorganisationen svensk Fågel Telefon:08-787 55 21 Mobil: 0708-25 48 58 E-post: maria.donis@svenskfagel.se Stockholm den 28 augusti 2008 Jordbruksverket Att: Alexandre Barchiesi Att: Mirjam Håkansson

Läs mer

En officiell veterinär som kontrollerar djurtransporter vid in- eller utförsel ur landet. Gränskontrollveterinären är vanligen en distriktsveterinär

En officiell veterinär som kontrollerar djurtransporter vid in- eller utförsel ur landet. Gränskontrollveterinären är vanligen en distriktsveterinär 1.1 Aktörer Arbetsmiljöverket, AV Huvudmyndighet för arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftning. Ger ut arbetsmiljöverkets författningssamlingar, AFS. Huvudkontor Tel: 08-730 90 00, Hemsida: www.av.se Jordbruksverket,

Läs mer

Betänkande: Ny djurskyddslag

Betänkande: Ny djurskyddslag Betänkande: Ny djurskyddslag Kap. 3 Nulägesbeskrivning med analys 3.3.4 Övriga sällskapsdjur Sid. 342. Analys Märkligt att jämföra den vetenskapliga klassen fåglar med arterna kanin, marsvin osv. när man

Läs mer

För ett stärkt djurskydd

För ett stärkt djurskydd Kommittémotion SD322 Motion till riksdagen 2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) För ett stärkt djurskydd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Tillväxt Gris Handlingsplan med sikte på 2020 Fastställd vid branschmöte 2012 06 12

Tillväxt Gris Handlingsplan med sikte på 2020 Fastställd vid branschmöte 2012 06 12 Tillväxt Gris Handlingsplan med sikte på 2020 Fastställd vid branschmöte 2012 06 12 Förutsättningar/nuläge Svenskt griskött Konsumtionen av griskött ökar i Sverige och världsmarknaden växer Stark preferens

Läs mer

Utkom från trycket den 1 juni beslutade den 21 maj Med stöd av 1 a, 32 a, 65 och 72 djurskyddsförordningen (1988:539) föreskriver

Utkom från trycket den 1 juni beslutade den 21 maj Med stöd av 1 a, 32 a, 65 och 72 djurskyddsförordningen (1988:539) föreskriver Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna DFS 2007:2 råd om

Läs mer

Djurskyddspolisen i Stockholms län

Djurskyddspolisen i Stockholms län Djurskyddspolisen i Stockholms län Den här satsningen leder till mindre lidande för både människor och djur. Det går att använda flera mjuka instrument som förelägganden och tillsyn. Det gör att vi kan

Läs mer

Vårdhygien inom djursjukvården teori och praktik, del 1

Vårdhygien inom djursjukvården teori och praktik, del 1 Vårdhygien inom djursjukvården teori och praktik, del 1 Christina Thörn, veterinär på Jordbruksverket, Avdelningen för djurskydd och hälsa christina.thorn@jordbruksverket.se Innehåll Lite kort om Jordbruksverkets

Läs mer

DISA Djurvälfärd i samband med slakt och avlivning

DISA Djurvälfärd i samband med slakt och avlivning Fotograf: Lotta Berg, SLU DISA Djurvälfärd i samband med slakt och avlivning En presentation av utbildningsmaterialet DISA Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), Sveriges lantbruksuniversitet DISA

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks (SJVFS 2007:77) och allmänna råd om slakt och avlivning

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks (SJVFS 2007:77) och allmänna råd om slakt och avlivning Jordbruksverket Diarienummer 31-6484/12 Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks (SJVFS 2007:77) och allmänna råd om slakt och avlivning 1. Beskrivning av problemet och

Läs mer

Näringsdepartementet att: Anneke Svantesson Stockholm

Näringsdepartementet att: Anneke Svantesson Stockholm Näringsdepartementet att: Anneke Svantesson 103 33 Stockholm 2015-06-15 Dnr N2015/2191/J n.registrator@regeringskansliet.se anneke.svantesson@regeringskansliet.se Svar på remiss om Konkurrenskraftsutredningens

Läs mer

Katarina Cvek. Koordinator för försöksdjursfrågor, SLU

Katarina Cvek. Koordinator för försöksdjursfrågor, SLU Katarina Cvek Koordinator för försöksdjursfrågor, SLU Lagar och regler kring försöksdjursanvändning Vad är ett djurförsök? Definitioner av djurförsök EU och Europarådet Användning av djur för försök och

Läs mer

Epizootihandboken Del I 11 Lantbruksnäringen_130904

Epizootihandboken Del I 11 Lantbruksnäringen_130904 1 DEL I KAPITEL 11 LANTBRUKSNÄRINGEN... 3 A. Näringens epizootigrupp... 3 B. Tillgänglighet... 3 C. Skyldigheter... 4 D. Förutsättningar för medverkan vid bekämpning av epizootier... 4 E. Resurser och

Läs mer

Kajsa Berggren

Kajsa Berggren Kajsa Berggren 2017-12-08 En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet Näringsdepartementet 2 Strategi med sikte mot år 2030 Näringsdepartementet 3 Därför behövs en

Läs mer

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen - Nordisk tillsynskonferens 7-8 februari 2017 Leo Jager, teamchef Handel och myndighetssamverkan Santépaketet: nya EU-regler om offentlig kontroll av bl.a. livsmedel

Läs mer

Myndighetsutövning LRFs ståndpunkter

Myndighetsutövning LRFs ståndpunkter Myndighetsutövning LRFs ståndpunkter Bakgrund Myndigheter påverkar genom både sitt synsätt och arbetssätt i hög grad företagsklimatet, som i sin tur är avgörande för både tillväxt och välfärd. Ökad tillit

Läs mer

Sammanfattande synpunkter Utredningens arbete Fördelar med det svenska djurskyddet

Sammanfattande synpunkter Utredningens arbete Fördelar med det svenska djurskyddet Sammanfattande synpunkter Djurskyddet Sverige är en djurskyddsorganisation och vi väljer därför att helt koncentrera vårt remissyttrande kring delarna som rör just djurskydd. Övriga delar har vi inga synpunkter

Läs mer

Nya föreskrifter - Kanin Uppfödning för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar samt avel

Nya föreskrifter - Kanin Uppfödning för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar samt avel Nya föreskrifter - Kanin Uppfödning för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar samt avel KSLA 2012-03-22 Björn Dahlén Djurskyddschef Disposition Djurskyddslagstiftningen vad är det? Djurskyddsföreskrifter

Läs mer

Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund

Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Tillsammans får vi landet att växa Tillsammans får vi landet att växa är LRFs huvudbudskap. Det framgår av LRFs kommunikationsstrategi, fastställd av riksförbundsstyrelsen.

Läs mer

Djurskyddskontrollen. - En redovisning av länsstyrelsernas arbete

Djurskyddskontrollen. - En redovisning av länsstyrelsernas arbete Djurskyddskontrollen 2016 - En redovisning av länsstyrelsernas arbete 1 Avdelningen för djurskydd och hälsa Katarina Andersson Sammanfattning Denna redovisning avser länsstyrelsernas offentliga djurskyddskontroll

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Carl-Johan Fredriksson

Handläggare Datum Ärendebeteckning Carl-Johan Fredriksson Handläggare Datum Ärendebeteckning Carl-Johan Fredriksson 2015-08-31 2015-3909 0480-45 03 17 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Sökande: Ärende: *Remiss Näringsdepartementet REMISS, Generella

Läs mer

Djurskyddskontrollen. - En redovisning av länsstyrelsernas arbete. Bilaga

Djurskyddskontrollen. - En redovisning av länsstyrelsernas arbete. Bilaga Djurskyddskontrollen 2017 - En redovisning av länsstyrelsernas arbete Bilaga Avdelningen för djurskydd och hälsa Katarina Andersson Sammanfattning Denna redovisning avser länsstyrelsernas offentliga djurskyddskontroll

Läs mer

Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare

Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare Sveriges Grisföretagare har en kontinuerlig kontakt med slakt och handel. Kritiken vi ofta får handlar bland annat om den höga spädgrisdödligheten

Läs mer

Hjälp oss göra våra regler bättre!

Hjälp oss göra våra regler bättre! Remiss, nya regler för slakt, kapitel 10, få ändringar i djurreglerna, kapitel 5 Svara senast 31 mars 2013 Svara till regler@krav.se Hjälp oss göra våra regler bättre! KRAVs styrka är en bred förankring

Läs mer

Riskhantering i svensk djurskyddskontroll - RAWA sem

Riskhantering i svensk djurskyddskontroll - RAWA sem Riskhantering i svensk djurskyddskontroll - RAWA sem.2011.11.21 Alexandre Barchiesi - DHIG 1 En kort genomgång.. Regelverket Ett djurskydd i förändring Imorgon Idag Alexandre Barchiesi - Agronom, DSI 2

Läs mer

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelsen tar över kommunernas ansvar för kontroller av djurskydd

Läs mer

Inledning sid 3. Förslag till uppläggning sid 4-5. Förslag till bilagor sid 6

Inledning sid 3. Förslag till uppläggning sid 4-5. Förslag till bilagor sid 6 Studievägledning Innehåll Inledning sid 3 Förslag till uppläggning sid 4-5 Förslag till bilagor sid 6 Läs gärna igenom studieanvisningen först så att du får en uppfattning om hur studiecirkeln är upplagd.

Läs mer

Hjälp oss göra våra regler bättre!

Hjälp oss göra våra regler bättre! Remiss, nya regler för slakt, kapitel 10, få ändringar i djurreglerna, kapitel 5 Svara senast 31 mars 2013 Svara till regler@krav.se Hjälp oss göra våra regler bättre! KRAVs styrka är en bred förankring

Läs mer

Remiss avseende Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur, diarienr /10

Remiss avseende Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur, diarienr /10 p YTTRANDE 2012-08-13 Jordbruksverket 551 82 Jönköping Remiss avseende Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur, diarienr 31-13678/10 Sammanfattning och övergripande synpunkter

Läs mer

Svenska djurskyddslagstiftning

Svenska djurskyddslagstiftning Svenska djurskyddsföreskrifter gällande gris i jämförelse med EU:s grisdirektiv Gunnar Palmqvist - DHIG 1 Svenska djurskyddslagstiftning -Djurskyddslagen (1988:534) -Riksdagen -Djurskyddsförordning (1988:539)

Läs mer

Ett djurförbud som meddelats en lantbrukare som gjort sig skyldig till brottet djurplågeri har ansetts oproportionerligt.

Ett djurförbud som meddelats en lantbrukare som gjort sig skyldig till brottet djurplågeri har ansetts oproportionerligt. HFD 2017 ref. 5 Ett djurförbud som meddelats en lantbrukare som gjort sig skyldig till brottet djurplågeri har ansetts oproportionerligt. 29 första stycket 4 och andra stycket djurskyddslagen (1988:534)

Läs mer

Ett djurskydd i förändring

Ett djurskydd i förändring Ett djurskydd i förändring genom tillämpning av djuromsorgsprogram, likvärdiga och riskbaserade kontroller samt en utvecklad förprövning Rapport 2008:24 Foto: Mats Pettersson Ett djurskydd i förändring

Läs mer

Svenska Djurskyddsföreningen

Svenska Djurskyddsföreningen Svenska Djurskyddsföreningen Svenska Djurskyddsföreningen är en ideell organisation som arbetar för alla djurs rätt till human behandling och goda levnadsförhållanden. Allt vårt arbete bygger på fem kärnvärden.

Läs mer

Tentamen i Lantbruk och djurskydd, 7,5hp

Tentamen i Lantbruk och djurskydd, 7,5hp OBS! DENNA SIDA BEHÅLLES AV STUDENTEN UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Lantbruk och djurskydd, 7,5hp, h-11 Kod nr: LOD11 - Tentamen i Lantbruk och djurskydd, 7,5hp 2011-11

Läs mer

Svenska Djurskyddsföreningen. Lillemor Wodmar. Lillemor Wodmar Svenska Djurskyddsföreningen

Svenska Djurskyddsföreningen. Lillemor Wodmar. Lillemor Wodmar Svenska Djurskyddsföreningen 1 BILDADES ÅR 1875 Att verka för god behandling av såväl tama som vilda djur Att främja vetenskaplig forskning inom föreningens verksamhetsområde Att arbeta för förbättrad lagstiftning för djur Att genom

Läs mer

MER INFORMATION. Adress: Djurskyddsmyndigheten Box SKARA. Besöksadress: Peter Hernqvistgatan SKARA

MER INFORMATION. Adress: Djurskyddsmyndigheten Box SKARA. Besöksadress: Peter Hernqvistgatan SKARA MER INFORMATION Om du har frågor som rör djurskydd kan du vända dig till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd (eller motsvarande). Du kan även kontakta länsstyrelsen. Fler publikationer kan beställas

Läs mer

Ny djurskyddslag föreslagen hur påverkar den mjölkgården?

Ny djurskyddslag föreslagen hur påverkar den mjölkgården? DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Ny djurskyddslag föreslagen Jonas Carlsson, Avdelningen för Djurvälfärd, Svensk Mjölk jonas.carlsson@svenskmjolk.se År 1988 infördes en ny djurskyddslag

Läs mer

Djurskyddskontrollen. - En redovisning av länsstyrelsernas arbete. Bilaga

Djurskyddskontrollen. - En redovisning av länsstyrelsernas arbete. Bilaga Djurskyddskontrollen 2018 - En redovisning av länsstyrelsernas arbete Bilaga Avdelningen för djurskydd och hälsa Katarina Andersson Sammanfattning Denna redovisning avser länsstyrelsernas offentliga djurskyddskontroll

Läs mer

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 28 oktober 2014

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 28 oktober 2014 Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 28 oktober 2014 Punkt 1 Mötesordföranden Leif Denneberg inledde mötet med att hälsa deltagarna välkomna till konsumentrådets möte. Ordföranden började med

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

Slutbetänkande Konkurrenskraftsutredningen. Attraktiv, innovativ och hållbar, - strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Slutbetänkande Konkurrenskraftsutredningen. Attraktiv, innovativ och hållbar, - strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Remissvar Slutbetänkande Konkurrenskraftsutredningen 2015-06-17 1(8) Landsbygdsavdelningen Mirja Hjers Funktionschef 010-22455 14 070 620 5514 mirja.hjers@lansstyrelsen.se Näringslivsdepartementet 103

Läs mer

En EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur. Beslut vid regeringssammanträde den 5 september 2019

En EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur. Beslut vid regeringssammanträde den 5 september 2019 Dir. 2019:53 Kommittédirektiv En EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur Beslut vid regeringssammanträde den 5 september 2019 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av nuvarande

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2017-2020 Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Lantbrukstillsyn december 2018 Stockholm 5

Lantbrukstillsyn december 2018 Stockholm 5 Lantbrukstillsyn 11-12 december 2018 Stockholm 5 Louise Zetterholm Hushållningssällskapet Halland 1 Lagstiftningskrav Kontroller Bakgrund Bemötande från myndigheter Hög arbetsbelastning Hög ekonomisk belastning

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning...5. Författningsförslag...7 Förslag till Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534) Inledning...

Innehåll. Sammanfattning...5. Författningsförslag...7 Förslag till Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534) Inledning... Innehåll Sammanfattning...5 Författningsförslag...7 Förslag till Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)...7 Förslag till Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)...10 1 Inledning...11

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kl. 09:00 onsdagen den 20 mars 2019, Håbo Marknads AB, Bålsta

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kl. 09:00 onsdagen den 20 mars 2019, Håbo Marknads AB, Bålsta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Närvarande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Kl. 09:00 onsdagen den 20 mars 2019, Håbo Marknads AB, Bålsta Agneta Hägglund (S), 1:e vice ordförande Sven-Eric Svensson

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Kommittédirektiv. Djurskyddskontroll vid tävlingar med djur. Dir. 2006:95. Beslut vid regeringssammanträde den 7 september 2006

Kommittédirektiv. Djurskyddskontroll vid tävlingar med djur. Dir. 2006:95. Beslut vid regeringssammanträde den 7 september 2006 Kommittédirektiv Djurskyddskontroll vid tävlingar med djur Dir. 2006:95 Beslut vid regeringssammanträde den 7 september 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall se över den nuvarande

Läs mer

Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens betänkande till ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Dnr KS-KOM-2012-00228

Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens betänkande till ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Dnr KS-KOM-2012-00228 Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2012-04-03 Handläggare Miljöinspektör Ingela Gammelby Direkttelefon 040-34 20 48 Ärende: 525:00842-2012 Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens

Läs mer

Ändringar i djurskyddslagen

Ändringar i djurskyddslagen Lagrådsremiss Ändringar i djurskyddslagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 4 oktober 2007 Eskil Erlandsson Mats Wiberg (Jordbruksdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Lagstiftning för användning av försöksdjur vad gäller? Karen Erlbacher, Jordbruksverket Katarina Cvek, SLU

Lagstiftning för användning av försöksdjur vad gäller? Karen Erlbacher, Jordbruksverket Katarina Cvek, SLU Lagstiftning för användning av försöksdjur vad gäller? Karen Erlbacher, Jordbruksverket Katarina Cvek, SLU Vad är ett djurförsök enligt lagen? För vilka djur gäller försöksdjurslagstiftningen? - Tillämpningsområde

Läs mer

Avdelningen för djurskydd och hälsa Katarina Andersson. Sammanfattning

Avdelningen för djurskydd och hälsa Katarina Andersson. Sammanfattning Avdelningen för djurskydd och hälsa Katarina Andersson Sammanfattning Denna rapport avser länsstyrelsernas offentliga djurskyddskontroll. Syftet med kontrollen är att verifiera efterlevnaden av djurskyddslagstiftningen.

Läs mer

Tillsyn och kontroll. Dnr / Bilaga 3 1(6)

Tillsyn och kontroll. Dnr / Bilaga 3 1(6) 1(6) 2011-11-29 Dnr 18 8175/11 Bilaga 3 Tillsyn och kontroll Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att redogöra för den tillsyn och kontroll som sker av vattenbruksverksamhet. I betänkandet Det

Läs mer

Länsstyrelsen i Västerbotten lämnar yttrande över Konkurrenskraftsutredningen.

Länsstyrelsen i Västerbotten lämnar yttrande över Konkurrenskraftsutredningen. Yttrande 1(6) Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen, SOU 2015:15, Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks-

Läs mer

Jakt av vilt eller slakt av tamt

Jakt av vilt eller slakt av tamt Jakt av vilt eller slakt av tamt av Daniel Kardell Arja Helena Kautto Vad är vilt vad är tamt? Seminarium den 6 november 2018 vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien Stockholm Livsmedelsverkets organisation

Läs mer

Djurskyddstillsynen under år 2001

Djurskyddstillsynen under år 2001 1(6) RAPPORT 34-5785/01 2002-03-27 Djurskyddstillsynen under år 2001 Jordbruksverket skall årligen rapportera till Regeringen och EU-kommissionen om den svenska djurskyddstillsynen. Verket har begärt in

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.11.2017 C(2017) 7477 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 15.11.2017 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1238 vad gäller

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND RAPPORT 2014-07-01 Vilken länsstyrelse är mest lantbrukarvänlig Länsstyrelsers lantbrukarvänlighet i Sydost Fakta om index och enkät LRF har tagit våren 2014 fram ett index avseende

Läs mer

Extra offentlig kontroll enligt 24 djurskyddslagen föranledd av anmälan

Extra offentlig kontroll enligt 24 djurskyddslagen föranledd av anmälan KONTROLLRAPPORT 1 (5) Datum FÖRVALTNINGSENHETEN Veterinär och Djurskydd Therese Elverstedt Telefon 021-19 51 84 Therese.elverstedt@lansstyrelsen.se Ridskolan Strömsholm AB Att: Jonas Johnsson Herrskogsvägen

Läs mer

TA KONTROLL ÖVER KONTROLLEN Din guide till djurskyddsgranskningar

TA KONTROLL ÖVER KONTROLLEN Din guide till djurskyddsgranskningar TA KONTROLL ÖVER KONTROLLEN Din guide till djurskyddsgranskningar 1 OM DJURSKYDDSKONTROLLER Djurskyddskontroller skall vara rättssäkra. Myndigheten som utför kontrollen skall vara sakkunnig och bemötandet

Läs mer

Hästägarmöte 28 augusti 2018

Hästägarmöte 28 augusti 2018 Hästägarmöte 28 augusti 2018 PROGRAM Fodersituationen Råd för anpassning av foderstater och fodermedel. Råd för hästhållningen på bete och inför stallperioden. FIKA Djurskydd Djurskyddskontroller och annan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 mars 2017 KLAGANDE AA Ombud: Jur.kand. Kristin Skeppsby LRF Konsult Ågatan 21 582 22 Linköping MOTPART Länsstyrelsen i Skåne län 205

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av djurskyddslagstiftningens. utformning och innehåll, Dir. 2009:57. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2009

Kommittédirektiv. Översyn av djurskyddslagstiftningens. utformning och innehåll, Dir. 2009:57. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2009 Kommittédirektiv Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll Dir. 2009:57 Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska göra en bred

Läs mer

Avdelningen för djurskydd och hälsa Katarina Andersson. Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete under 2014

Avdelningen för djurskydd och hälsa Katarina Andersson. Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete under 2014 Avdelningen för djurskydd och hälsa Katarina Andersson Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete under 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Länsstyrelsernas djurskyddskontroll

Läs mer

NATIONELLT CENTRUM FÖR DJURVÄLFÄRD SWEDISH CENTRE FOR ANIMAL WELFARE (SCAW) Årsredovisning 2013

NATIONELLT CENTRUM FÖR DJURVÄLFÄRD SWEDISH CENTRE FOR ANIMAL WELFARE (SCAW) Årsredovisning 2013 Diarienr SLU.scaw.2013.1.1.1-36 Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) Swedish Centre for Animal Welfare NATIONELLT CENTRUM

Läs mer

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF-koncernen Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Förutsägbarhet

Läs mer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU24

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU24 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU24 Ny djurskyddslag Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till ny djurskyddslag och antar förslaget till ändring

Läs mer

Djurskydd. 10 års djurskyddsarbete på Jordbruksverket

Djurskydd. 10 års djurskyddsarbete på Jordbruksverket Djurskydd 2007 2017 10 års djurskyddsarbete på Jordbruksverket 2 INLEDANDE ORD AV DJURSKYDDSSAMORDNAREN HELENA ELOFSSON Djurskyddet- var det bättre förr? I min roll som djurskyddsamordnare hör jag ibland

Läs mer

Offentlig kontroll av vattenbruk

Offentlig kontroll av vattenbruk Offentlig kontroll av vattenbruk Hanna Nilsson Kontrollsamordnare på djurkontrollenheten djurkontroll@jordbruksverket.se hanna.nilsson@jordbruksverket.se Varför gör vi kontrollerna? Direktiv 2006/88/EG

Läs mer

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi.

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. Peter Strömbäck, Generaldirektör Borås 2015-05-21 Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. 1. Bakgrund och utgångspunker 1 är en

Läs mer

Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen

Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen 1 Kontaktperson Djurskydds- och veterinärenheten Peter Stenberg 010-2241645 Peter.Stenberg@lansstyrelsen.se Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen Redogörelse för ärendet Länsstyrelsen genomförde

Läs mer

2 En hänvisning till att det tillkommit allmänna råd i föreskrifterna. Ingen ändring i sak-

2 En hänvisning till att det tillkommit allmänna råd i föreskrifterna. Ingen ändring i sak- 1(7) 2012-05-21 Dnr 31-5327/11 Avdelningen för djurskydd och hälsa Enligt sändlista Konsekvensutredning enligt förordning 2007:1244 Ändring av föreskrift: Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:67)

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om villkor för handlare, transportörer

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Tabell för de behöriga myndigheternas svar på rekommendationerna

Tabell för de behöriga myndigheternas svar på rekommendationerna Tabell för de behöriga myndigheternas svar på rekommendationerna Svar från de behöriga myndigheterna i Sverige på rekommendationerna i rapport ref. DG (SANCO)/8186/2006 avseende utvärdering av officiella

Läs mer

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig på som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för kontroller

Läs mer

Djurskyddsutredningens betänkande Ny djurskyddslag (SOU 2011:75)

Djurskyddsutredningens betänkande Ny djurskyddslag (SOU 2011:75) REMISSYTTRANDE 1 (7) Datum Diarienr 2012-06-08 AdmD-98-2012 Ert datum Ert diarienr 2012-02-07 L2011/3138 Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Djurskyddsutredningens betänkande Ny djurskyddslag (SOU

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Delrapport 28 februari 2019 N2018/02033/FF

Delrapport 28 februari 2019 N2018/02033/FF AD 1492/2016 Uppdraget att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer Delrapport 28 februari 2019 N2018/02033/FF 1 (5) Sammanfattning Tillsammans med berörda

Läs mer