Hjälp oss göra våra regler bättre!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälp oss göra våra regler bättre!"

Transkript

1 Remiss, nya regler för slakt, kapitel 10, få ändringar i djurreglerna, kapitel 5 Svara senast 31 mars 2013 Svara till Hjälp oss göra våra regler bättre! KRAVs styrka är en bred förankring bland livsmedelsaktörerna. Remisserna är avgörande för att få fram bra regler hjälp oss i det arbetet och ge oss dina synpunkter på förslaget. Med den bredd av erfarenhet, kunskap och engagemang som finns bland KRAVs anslutna och medlemmar landar vi i de bästa reglerna. En referensgrupp för KRAV-godkänd slakt har tagit fram ett förslag till nya regler i kapitel 10 och några mindre förändringar i kapitel 5 djurhållning. En referensgrupp för livsmedelsförädling har tagit fram förslag på regler för minskad klimatpåverkan, som också föreslås gälla slakterier. Läs mer på vår hemsida, När remisstiden är slut ser referensgrupperna över förslaget utifrån de svar vi fått. KRAVs regelkommitté går därefter igenom förslaget och lämnar det till KRAVs styrelse för beslut. Nya regler publiceras på vår hemsida omkring 1 juli 2013 och börjar gälla från 1 januari I några av reglerna finns övergångstider för dem som redan har KRAV-certifierad produktion. Varför? Vi ser över reglerna för KRAV-godkänd slakt för att: Utvärdera hur reglerna fungerar idag och ta vara på de förbättringsförslag som vi fått in sedan tidigare översyn. Reglerna ändrades senast Göra reglerna tydligare. Införa regler som minskar negativ klimatpåverkan. Vilka har varit med och tagit fram förslaget? Jenny-Ann Sundelöf, Team Ugglarp AB Johan Beck-Friis, Djurskyddet Sverige Christina Klingberg, SMAK AB Annelie Lundell, SCAN AB Katarina Lingehag- Ekholm, KRAVs regelkommitté & Djurskyddet Sverige Jenny Schultzberg, KIWA Sverige Arne Mustonen, Närkes Slakteri Lena Lindström, Djurens Rätt Eva von Heideken, Ekologiska Lantbrukarna

2 Paula Quintana Fernandez, KRAV Kjell Sjödahl Svensson, KRAV Om remissen Svar som kommer från föreningar eller organisationer har större tyngd än remissvar från enskilda. Har du möjlighet att samverka med kollegor eller inom en förening för att diskutera och lämna ett gemensamt svar är det extra värdefullt för oss. Men vi är tacksamma också för svar från enskilda personer. Hur du svarar Vi vill gärna ha dina synpunkter på: Reglernas innehåll leder de till att syftet med översynen nås, är kraven rimliga, går reglerna att uppfylla? Språk går det att förstå vad vi menar? Går reglerna att kontrollera? Var konkret och hänvisa till den eller de regler du vill kommentera. Beskriv gärna konsekvenserna av en regel eller av de ändringar du föreslår. Maila ditt svar till Ange ditt namn och kontaktuppgifter så vi kan nå dig om vi behöver fråga dig om något. Det är värdefullt för oss om du talar om ifall du har egen KRAVgodkänd produktion och i så fall vilken, om du är konsument, finns i livsmedelsbranschen eller till exempel är lantbruksrådgivare. OBS! Vi behöver ditt svar senast 31 mars Du som inte har tillgång till dator hör av dig per telefon eller brev så skickar vi remissförslaget och eventuellt bakgrundsmaterial till dig med vanlig post. Vi publicerar de remissvar vi får in på vår hemsida, och anger ditt namn. Hör av dig om du har frågor! Paula Quintana Fernandez Kjell Sjödahl Svensson, Regelutvecklare djurhållning Kvalitetsansvarig Postadress: KRAV, Box 1037, SE UPPSALA

3 Översikt och motivering Här är de viktigaste förändringarna som vi föreslår. Slakt (kapitel 10) 1) Alla slakterier ska ha en djurskyddsansvarig - ny regel En djurskyddsansvarig kan göra avsevärda förbättringar i hanteringen av levande djur på slakteriet och arbeta med kontinuerlig förbättring. Regeln om att alla KRAV-godkända slakterier ska ha en djurskyddsansvarig oavsett antal slaktade djur är därför väsentlig. Genom ett årligt möte med djurskyddsansvariga på samtliga KRAV-slakterier säkerställs ett idéutbyte om hur djurhanteringen på slakterierna kan förbättras. 2) Två årliga revisionsbesök - regel Genom att införa ett extra oanmält revisionsbesök på slakterierna kan det helt inriktas på hanteringen av levande djur. Görs besöket oanmält kan den dagliga hanteringen revideras och det blir tydligare vilka rutiner som används och hur de fungerar. 3) Rådgivning med fokus på djurvälfärd regel I vissa situationer har det stora värden att få synpunkter utifrån från specialkompetens på hur hanteringen av levande djur kan förbättras. De situationer vi föreslår listas i regel Läs vår utredning om bedömning av djurvälfärd på slakterier på 4) Elektrisk pådrivare och hård drivning regel och Reglerna ska även i fortsättningen innebära att enskilda KRAV-djur som man använt elektrisk pådrivare på ska underkännas. Vi har försökt göra regeln tydligare. Regel tar upp förbud mot hård drivning och den gäller precis som kravet på en minskad användning av elektrisk pådrivare, alla djur som hanteras på slakteriet, både KRAV-godkända och konventionella. 5) Tydligare när djur får övernatta regel Vi vill göra det tydligare i vilka situationer som KRAV-godkända djur får övernatta på slakteriet. Det gäller dels vid tekniska problem, dels om övriga djur i större utsträckning än vanligt behövt gå före i slaktkön av djurvälfärdsskäl, samt om transporterna är långa och djuren kommer till slakteriet tidigast 2 timmar innan slakteriet normalt stänger. Övernattande grisar ska ha leksaker. Huvuddelen av de KRAV-godkända djuren ska slaktas samma dags om de kommer till slakteriet. Läs vår utredning om stress i samband med slakt på

4 6) Struktur på reglerna hela kapitel 10 Vi remissar ett förslag till ny struktur, där de regler som enbart gäller ett djurslag finns i slutet av kapitlet i ett avsnitt per djurslag. Många regler gäller hela slakteriet och alla olika djurslag, och de inleder kapitlet och följer flödet genom slakteriet, från att djuren kommer till slakteriet till avlivning. För att lättare kunna jämföra det nya regelinnehållet med dagens har vi behållit de gamla regelnumren trots ny placering av en del regler. Om vi beslutar oss för den nya strukturen i 2014 års regler anpassar vi regelnumren efter den. Blir reglerna lättare att använda med den nya stukturen? Har du fler förslag på förbättringar? 7) Anpassning till ny lagstiftning och översyn av registreringar Förslaget är anpassat till EU förordning 1099/2009 som träder i kraft 1 januari Vi har också gjort en utredning om vilka registreringar som görs på slakterier idag och anpassat reglerna , och till det. Läs våra utredningar om Hur EU:s nya förordning påverkar KRAVs regler och om Registreringar på slakterier på Djurhållning (kapitel 5), avsnitt ) Rekommendation om när djurgrupper sätts samman- regel Vi vill förtydliga att lantbrukaren ansvarar för att djuren som hämtas till slakt är hanterbara och att om nya grupper behöver sättas samman så ska det göras i så god tid att gruppen hinner etableras innan transporten. 9) Lastning av höns och kyckling på gården ska göras av erfarna personer. ny regel Det är viktigt att fjäderfä hanteras och samlas in på ett lugnt sätt av erfarna personer för att minska stressen och undvika att skada djuren. Allmänna regler (kapitel 2), avsnitt 2.18 om energianvändning 10) Plan för minimerad användning av fossila bränslen Alla ska ha en plan för minskad användning av fossila bränslen för att minska utsläppen av koldioxid. Regelavsnittet som rör alla KRAV-anslutna och idag handlar om sparsamt körsätt och att ta hänsyn till energiförbrukning vid investeringar har kompletteras med detta. 11) Förnybar el ny regel På slakterier ska den elenergi som används för KRAV-certifierad produktion komma från förnybara energikällor, till exempel miljömärkt el. Regeln införs för att minska klimatpåverkan. Regeln läggs i kapitel 10 eftersom kraven på andelen förnybar el skiljer sig för olika regelområden: lantbrukare och butiker ska använda förnybar el till hela sin verksamhet, övriga till den KRAV-certifierade delen av sin produktion.

5 Skillnaden beror på att det för företag med en liten andel KRAV-certifierad produktion och stor elförbrukning i nuläget inte bedöms som rimligt att helt gå över till förnybar el. Hela förslaget till nya regler På länken Regeltext Slakt (kap 10) som du hittar på vår hemsida, finns hela regeltexten till kapitel 10 med alla ändringar vi föreslår, samt de avsnitt i kapitel 5 och 2 där vi föreslår förändringar; 5.11 och På kan du också ladda ner övriga remissförslag som just nu finns ute för synpunkter.

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. 10 Slakt. Definitioner

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. 10 Slakt. Definitioner Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. Nedan finns förslaget till nya regler som börjar gälla 1 januari 2014. Texten utgår från reglerna

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Receptet på godare mat

Receptet på godare mat L i v s me d e l s f ö r ä d l i n g Receptet på godare mat Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

KRAV-aktuellt. Restaurang Brydling satsar på 100% eko sid 4. besök oss på krav.se/krav-aktuellt

KRAV-aktuellt. Restaurang Brydling satsar på 100% eko sid 4. besök oss på krav.se/krav-aktuellt April 2013 KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV Restaurang Brydling satsar på 100% eko sid 4 I DETTA NUMMER: White guide och KRAV sid. 3,5 Om kravet på förnybar el sid. 6 Hjälp för

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Gårdsslakteriers lönsamhet vid småskalig lammslakt

Gårdsslakteriers lönsamhet vid småskalig lammslakt Gårdsslakteriers lönsamhet vid småskalig lammslakt Profitability for small-scale lamb slaughter with farm slaughterhouses Adam Arnesson Självständigt arbete 10 hp Grundnivå, G1E Lantmästare - kandidatprogram

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015 1(7) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015 Sammanfattning Diskussionen om ändringar i PO-reglerna återupptogs efter att ha legat på is ett år. KOM varnade för

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer