Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB"

Transkript

1 Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 %

2 Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Redaktionen Ansvarig utgivare Marie Bredberg Ett magasin från Combitech AB Redaktionsråd Nr Göran Backlund Göran Carlzon, Erichs Communications Göran Ekberg Gert Johansson Tf redaktör Lena Björlin Nätvariant av OnTime Läs tidigare nummer av OnTime på Välj Om Combitech - Pressrum - Kundtidning. Combitech Linköping Box Linköping (Besöksadress: Universitetsvägen 14) Jönköping Box Jönköping (Besöksadress: Änkhusgatan 9) Växjö Ljungadalsgatan Växjö Övriga orter: Arboga, Borlänge, Enköping, Göteborg, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Malmö, Norrköping, Norrtälje, Oslo, Stavanger, Sundbyberg, Trollhättan, Uppsala, Västerås, Älvsjö, Örebro, Östersund och Østfold. Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % OnTime ska ge insikt i tid OnTime är en branschtidning som tar upp olika aspekter och nyheter inom området utveckling av realtidssystem. OnTime ska ge möjlighet att ställa olika perspektiv mot varandra, och samtidigt visa helheten i teknik- och samhällsutveckling. Temaintro: Rätt kompetens i företaget 4 Att hitta säljare på audition 6 Detta letar företagen efter 8 10 snabba till H&M 9 Snabbare från gröngöling till senior 10 Bra ledare viktiga i Försäkringskassans kompetensstrategi 12 Radikala idéer om goda arbetsplatsen ökade produktiviteten med 50% 14 Nina Jansdotter avslutande tips från coachen 16 E-post Hemsida Produktion Erichs Communications AB, Linköping Text där annat ej anges: Kent Olofsson Grafisk design Capo Marknadskommunikation AB Tryck Larsson Offsettryck AB Combitech är ett obundet konsultföretag som med hög kompetens och kontinuitet skapar stor kundnytta genom att tillhandahålla värdefulla och innovativa lösningar som kombinerar teknik, miljö och säkerhet. Kunderna finns inom branscherna försvar, flyg, telekom och säkerhet samt myndigheter med ansvar för skydd av flöden i samhället. Närheten till våra kunder är viktig. Därför finns Combitech på ett 20-tal orter i Sverige och Europa. Vi är runt 800 medarbetare och ingår i Saab-koncernen - ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd.

3 L E D A R E Rätt kompetens vad är det? Kompetens är individens förmåga att utföra arbetsuppgifter genom tillämpning av kunskaper och färdigheter. Arbetsuppgifterna är legio. Så är också de kompetenser som krävs för att lösa uppgifterna. Arbetsuppgiften och kompetensen i varje enskilt fall bör dock vara i paritet. Att slå in spikar med skruvmejslar kan förvisso fungera, men det påvisar ingen påtaglig kompetens av den som gör så. Inte heller är en agronom självklart den bäste utdikaren. Arbetsuppgifterna är dessutom så mångfasetterade är det sällan räcker med de kunskaper som kan finnas i examensbetyg. För att framgångsrikt kunna lösa de enklaste uppgifterna krävs ofta olika personliga färdigheter och egenskaper: handlingskraft, ifrågasättande, lyhördhet och diplomati. Varje individ ansvarar för sin egen kompetens men aldrig i ett vakuum. I samspel med medmänniskor, samhället och företag utvecklas var och en. Somlig kompetens är en färskvara och som sådan flyktig, annan är allmängiltig och fundamental. Individen får lov att kryssa mellan många blindskär och finner ibland sin skatt i någon dold talang eller förmåga. Trimma kunskaperna Det gäller att ständigt trimma sina kunskaper och färdigheter i ett ständigt pågående sökande. Man kan inte lugnt och stilla vila på sina lagrar om man vill vidmakthålla sin kompetens. Varje företag och organisation måste ha en långsiktig plan som ledstjärna för den strategiska uppbyggnaden av kompetenser. Rekrytering, kompetensutveckling och personalledning kräver sin speciella kompetens. Hur vet man att man har rätt kompetenser i företaget och hur behåller man dem? Hur vet man vad man kommer att behöva framöver? Att finna rätt kompetens för en arbetsuppgift förutsätter att den senare har förståtts. Vad kräver uppgiften för formella kunskaper? Kräver uppgiften att man är snabb, stark, verbal, modig, stursk och självsäker eller kräver uppgiften eftertänksamhet, smidighet, finkänslighet och empati? Har man förstått uppgiften rätt kan man enklare finna rätt kompetens. Att utveckla rätt kompetens för olika uppgifter torde kräva stora förmågor av tydligt ledarskap och inkännande pedagogik. Varje individ besitter kompetens inom ett stort antal områden. Att dessutom utveckla dessa och nya kompetenser är ett samspel mellan individen själv, arbetsuppgifterna, arbetskamraterna och en välvillig och modig chef. Även här gäller det att inte underskatta vikten av att förstå uppgifterna för att kunna utveckla rätt kompetens. Förståelsen för synergin mellan individens och företagets målsättningar är avgörande. Att behålla rätt kompetens är i grunden kopplat till den människosyn som vägleder företaget och ledarna. Det finns i det moderna samhället en statisk syn på kompetens som summan av de inre tillgångar och förmågor individerna besitter och som de erbjuder som en fix och färdig vara till marknadens aktörer. Att behålla kompetens blir då endast i fråga om villkor lön och ledighet och fredagsöl och konferensresor. Individernas enskilda drivkrafter Det väsentliga är att synliggöra de enskilda individerna, deras drivkrafter, och hur var och en växer i frihet och med eget ansvar utan att onödiga hierarkier tillåts växa upp. För att kunna behålla rätt kompetens är detta, samt att förstå de framtida utmanande uppgifterna på ett rätt och riktigt sätt, oundgängligt. Detta nummer av OnTime behandlar hur man attraherar, utvecklar och behåller rätt kompetens: i dagens konjunkturläge en sannskyldig utmaning. Håll till godo! Bo Hagerf Affärsutvecklare, Combitech

4 T E M A i n t r o d u k t i o n Rätt kompetens för uppgiften T e x t G e r t J o h a n s s o n Att vara kompetent är något som vi nog alla strävar efter. Det gäller rent allmänt, privat och i synnerhet i arbetslivet. Bilden av en kompetent person inger förtroende, respekt, trygghet och auktoritet i positiv bemärkelse. begreppet kompetens är svårt att definiera. Ursprunget finner vi i orden compete ntia som betyder sammanträffande, överensstämmande och ordet co mpete som betyder sammanträffa, vara ägnad räcka till, kunnighet, skicklighet [Nationalencyklopedin]. I grunden handlar det om förmågan att utföra givna uppgifter. Kompetensen kan snarast ses som synergier av en persons kunskaper och sätt att vara. Exempelvis ökar värdet av en viss kunskap om personen har en god social förmåga jämfört med om man inte har det. Vi vill alla utveckla vår kompetens och försöker göra det på rätt sätt. Dels följa våra intressen men också efter de behov som finns inom den organisation vi arbetar. För att vi ska få nytta av vår kompetensutveckling handlar det alltså om att vi utvecklar något som företaget har nytta av. Samtidigt bör det vara något som vi tycker är roligt och helst är starkt engagerade i (brinner för). Vi behöver med andra ord förstå organisationens behov och oss själva Områden vi måste vara bäst på Vilka kompetensområden behöver då vår organisation? Svaret måste självfallet sökas i varje enskilt fall genom en analys av verksamheten och marknaden man verkar på. Vi behöver finna våra nyckelkompetenser. Det är områden som vi måste behärska och helst vara bäst på. Transformerat till det personliga planet får vi då en behovsprofil inom olika områden, exempelvis: kunskaper, drivkrafter, förmågor, sociala egenskaper. Kompetensnivån i organisationen kan rankas i antalet medarbetare inom en Rekrytering Önskad nivå Karriär, roller viss nyckelkompetens men också deras grad av kompetens inom området och vad man som helhet kan få ut av den blandning man har inom respektive nyckelkompetens. Inom vissa kompetensområden kanske kompetensnivån hos en medarbetare främst innebär en ökad produktionstakt medan inom ett annat område kanske det främst innebär en större eller djupare förmåga att lösa komplicerade problem. Lön Utbildning Företagets nyckelkompetenser (staplar)[ källa Hageskog, Dialoger 2006] och sätt att nå/behålla dem. 4 OnTime nr 1/11 Rätt kompetens

5 I det första fallet kan en lägre kompetensnivå kompenseras med fler personer. Ett exempel kunde vara snickaren som behöver fyra slag att slå i en spik medan en annan behöver tio slag och dessutom får böja tillbaka den en gång. I det andra fallet finns det inte samma direkta koppling med antalet personer. Ett exempel skulle kunna vara det svåra matematiska problemet som en duktig matematiker kan lösa men som är närmast omöjligt om man inte besitter rätt kunskaper. Detta ger exempel på att det behövs olika grad av spridning inom kompetensområdet för att få ett effektivt arbetslag. Grundbulten är att förstå uppgiften för att kunna styra detta. Gert Johansson är affärsutvecklare och förändringskonsult på Combitech i Linköping. Han har också ett ansvar för innovationsverksamhet på divisionen Systems Engineering på Combitech. Möjligheter att styra Att uppnå rätt nivå och spridning inom respektive kompetensområde är naturligtvis ett viktigt arbete. Svårigheten att lyckas kan i många stycken påverkas av omvärlden när exempelvis konjunkturen varierar och kanske orsakar brist inom vissa kompetensområden eller det sker tekniksprång som gör att nya kompetensområden blir viktiga. Något status quo har vi sällan, vanligtvis är det en blandning av gradvis förändring och större steg. Vilka möjligheter har vi då att styra? Illustrationen med nyckeln här bredvid vill visa på några faktorer som kan påverka antal personer och nivån inom olika områden. Rekryteringsarbete är förmodligen det snabbaste sättet att få in önskad kompetens och man har goda möjligheter att definiera vad man vill ha. Dock varierar möjligheten starkt med konjunkturläget. Lön är kanske den enklaste faktorn och styr i första hand möjligheten att behålla personal och i viss mån att rekrytera. Utbildning och vidareutveckling är ett mer långsiktigt sätt att få den kompetens som behövs, och är verksamt främst inom kunskapsrelaterade områden men svårare att använda när det gäller sociala faktorer, drivkraft etc. Utbildning är också ett sätt att engagera medarbetare och att lyckas behålla dem. Andra faktorer som påverkar engagemang och drivkraft kan vara olika roller och karriärmöjligheter vilket kan sporra många till större prestationer och bidra till att man stannar kvar. Nedslagen visar betydelsen av kompetens I detta nummer av OnTime möter vi en serie artiklar som belyser kompetensens betydelse, i allt från rekrytering till att utveckla och behålla personal sett ur organisationens perspektiv. Samtidigt kan vi som enskilda personer få en bild av vad som gör oss attraktiva för organisationen. Rekryteringsarbetet kan, som vi ser i artiklarna, varieras på många sätt och det är viktigt att veta vad man vill få ut av rekryteringen och vilka personligheter man lockar med olika former av rekryteringsprocesser. Vi möter också olika former för att skapa engagerande och utvecklande klimat, där medarbetare kan finna sina egna förutsättningar att göra ett bra arbete. o OnTime nr 1/11 Rätt kompetens 5

6 Att hitta säljare på audition T e x t L e n a B j ö r l i n, f o t o G ö r a n E k b e r g I början av december hade Trygg-Hansa audition där de sökte efter nya säljare. Vi blev nyfikna på rekryteringsmetoden och åkte dit. Vi är på plats på Växjö Stadshotell fem i fyra på eftermiddagen. Planen är att vara på plats innan portarna öppnas. Men icke. När vi kommer in i lokalen är det redan strax över 20 personer där. En halvtimme senare har antalet arbetssökande dubblerats. Trots att det i inbjudan inte står någon sluttid verkar ingen vilja riskera att komma för sent, för därefter dyker det inte upp så många fler. En snabb blick genom rummet ger att fördelningen killar-tjejer är ganska jämn. Flera åldersgrupper är representerade, men de yngre är klart överrepresenterade. Är du en vinnare? De flesta står i par eller små grupper runt ståbord dukade med chipsskålar och energidryck. På väggen visas fakta om Trygg-Hansas säljfunktioner blandat med budskap som Strävar du efter utveckling?, Är du en vinnare?. Trygg- Hansa söker stjärnsäljare, står det i annonseringen kring eventet. Ur högtalare strömmar svensk popmusik. Stämningen är ganska lättsam. Vid ett bord finns det ansökningsformulär att fylla i, och de som inte har något CV med sig kan fylla i information om sin bakgrund. Varje sökande får ett nummer som sedan ropas upp när det är dags att ställa sig inför juryn. Värderar verbal och social förmåga Hur fungerar då det här med rekryteringsaudition och jury? Jag frågar Jennie Ljungdahl som är ansvarig för rekryteringen, och Daniel Karlsson som är chef för Outbound. De berättar att det är tre jurygrupper med två-tre personer i varje, både utbildningscoacher och rekryterare. De kommer att prata med varje sökande i fem-tio minuter. Under den tiden värderar varje jurymedlem verbal och social förmåga samt kreativitet, och antecknar i ett bedömningsformulär. Syftet med att göra en rekryteringsaudition är att hinna träffa många, och även sådana som kanske hade blivit bortgallrade i vanliga fall. Jennie har använt metoden tidigare, men för Trygg-Hansa är det första gången. Det är viktigt att tänka på målgruppen kommer de känna sig bekväma med rekryteringsformen? Nummer 68 och 69 Vid ett bord står Albulena och Mirvete, nummer 68 och 69. De har kommit hit på tips från en kontaktperson på kommunen. Det är en jättechans att få visa sig, tycker de. Trots att de inte förberett sig tycker de att stämningen är avslappnad. Men när deras nummer närmar sig börjar det kännas lite nervöst, medger de. Fem minuter senare fångar jag dem igen, på väg ut från juryrummen. Det kändes bra. Man fick chans att visa vem man är och berätta lite om sig själv. Många snabba frågor Inför rekryteringseventet har Trygg- Hansa bl.a. använt sig av arbetsförmedlingens platsbank, radioreklam, flyers och Facebook. Lokala medier har också hjälpt till att föra ut budskapet, bl.a. genom en intervju i lokalradion på morgonen. En av dem som hörde intervjun tipsade Tommy, sökande nr 59. Kort förberedelse, men Tommy är inte den som brukar bli nervös. Efter att han träffat rekryteringsjuryn berättar han att det kändes bra, men att det kändes lite stressigt det var många snabba frågor. De ville se hur man agerar i olika situationer, berättar han, de försökte få en bild av mig som säljare. Bättre än CV? Tommy tycker att rekryteringsformen är bra som introduktion bättre än att skicka in ett CV. De flesta jag pratar med tycker likadant och några menar att de kanske inte fått chansen om de bara skickat in en vanlig ansökan. Men metoden passar inte för alla. Några kände att det var alldeles för kort tid för att de skulle kunna visa vem de är. En av de anställda på Trygg-Hansa tror att det är ett bra sätt att rekrytera säljare på. I jobbet har man bara en halvminut på sig att göra intryck och få kunden intresserad på det här sättet kan vi hitta sådana som har lätt för att snabbt göra ett gott intryck. Fast, ärligt talat vet jag inte om jag själv hade vågat gå på en rekryteringsaudition. På vägen ut pratar vi med killen som stått och hälsat alla välkomna. Han har prickat av 44 sökande. De flesta har verkat positiva när de gått härifrån, säger han. 13 påbörjar nu sin utbildning En dryg månad senare pratar jag med Jennie Ljungdahl igen. Hur har rekryteringsprocessen gått? 6 OnTime nr 1/11 Rätt kompetens

7 Det har verkligen gått jättebra, säger Jennie. Vi tog in knappt 20 personer på intervju och dem var vi ganska säkra på. Det blev en hög hitrate. Tretton nyanställda påbörjade sin introduktionsutbildning i början av januari. Jennie tror inte att de egentligen hittat bättre kandidater än med andra metoder, men att de däremot har kunnat korta ner rekryteringsprocessen. Vi anställer alltid minst tolv personer vid varje tillfälle och nästan varje månad, så det är en stor fördel för mig att det går snabbare utan att man tappar i kvalité. Jennie påpekar samtidigt att det är viktigt att tänka på målgruppen för rekryteringen. Vilken profil söker man? Är de sökande bekväma med att träffa andra sökande? För Trygg-Hansas säljrekrytering passade metoden mycket bra, och redan i slutet av mars var det dags för en ny rekryteringsaudition. Det är ett roligt sätt att rekrytera på, avslutar Jennie, även för befintliga medarbetare. o 75 säljare ringer samtal På Trygg-Hansa är säljverksamheten indelad i två delar. Inbound kallas den verksamhet som tar emot samtal från kunder, i Växjö är de 60 stycken och tar emot ungefär samtal per år. Outbound är den utåtriktande verksamheten där det i Växjö för närvarande finns 75 säljare. De ringer upp och pratar med ungefär personer per år. En anställning hos Trygg-Hansa börjar med en månadslång utbildning och målet med auditiondagen är att hitta ett tiotal personer att anställa samtidigt. Jennie Ljungdahl och Daniel Karlsson arrangerar audition istället för traditionell första intervju. En form som inte passar alla, men Trygg-Hansa använder den för att rekrytera nya säljare. OnTime nr 1/11 Rätt kompetens 7

8 Detta letar företagen efter Vilka kompetenser är det företagen letar efter när de rekryterar it-personal och hur går de tillväga för att attrahera de största talangerna? De var frågan som rekryteringsföretaget Skill ställde sig när de i samarbete med IT&Telekomföretagen genomförde undersökningen IT-talang företag svarade på enkäten som skickades ut och det var framför allt tre egenskaper som arbetsgivarna ville att de sökande skulle ha med sig från sin utbildning. Den viktigaste egenskapen arbetsgivarna letar efter är analytisk förmåga och problemlösning. Därefter kommer teknisk sakkunskap och på tredje plats kom social kompetens, säger Lena Miranda, vd på Skill. Tänk till lite extra vid användandet av sociala medier i rekryteringen, är Lena Mirandas tips. Lättare komma in i jobbet De två första egenskaperna lär de flesta nyutexaminerade vara medvetna om att företagen letar efter, men när det gäller den sociala kompetensen är den viktigare än studenterna inser. För när Skill gjorde motsvarande undersökning bland studenter i fjol så kom social kompetens först på åttonde plats när det gällde egenskaper de ansåg vara viktiga för att de skulle få ett bra jobb. Här har de som jobbar med problembaserad inlärning, där studenter jobbar i grupp för att lösa verklighetsanknutna problem, under utbildningen ett försprång, hävdar Lena Miranda. Vi har märkt att de som har haft problembaserad inlärning som en del av sin utbildning har betydligt lättare att som nyanställda komma in i jobbet jämfört med dem som inte haft tillgång till den metoden under utbildningen. Man lär sig jobba bättre i grupp och utvecklar den sociala kompetens som är så viktigt när man sedan ska omsätta sina kunskaper i arbetslivet när man jobbar med problembaserad inlärning, säger hon. Hälften av företagen i undersökningen angav att de hade någon form av samarbete med universitet och högskolor. Ett samarbete som kan se lite olika ut beroende på företag. Vi frågade inte specifikt vilken typ av samarbete företagen hade, men av erfarenhet kan jag säga att det kan handla om att sponsra sektioner som känns intressanta, ta emot exjobbare, sitta med i programråd. En del företag är också med i forskningsprojekt så det finns många sätt för företag att samarbeta med universitet och högskolor, säger Lena Miranda. För mycket sociala medier? För att hitta rätt personer använder it-företagen till största del webben och sociala medier spelar en allt större roll. Idag använder elva procent av företagen sociala medier vid varje rekrytering, men ibland kan det nästan bli för mycket av det goda tycker Lena Miranda. Det finns företag som lägger ut så många lediga tjänster på Twitter att det är svårt att se varje enskild tjänst och till slut bläddrar man bara förbi allihop. För att Twitter ska fungera för att locka till sig intressant kompetens får det inte bara bli gratis platsannonser utan det måste ge ett mervärde. Lägg ut sådant som ger en bild av företaget tex vilka värderingar företaget står för, om de är långt framme med att använda någon intressant teknik och liknande. Det lockar mer än rena platsannonser, säger hon. Trevlig miljö på kontoret spelar också roll När det gäller vad som attraherar nyutexaminerade till en viss arbetsplats så verkar både arbetsgivare och de sökande till stora delar fokusera på samma saker. Det som är viktigast för att attrahera it-talanger är i första hand att kunna erbjuda intressanta arbetsuppgifter. Därefter följer möjlighet att kunna styra sin egen tid, att företaget har ett attraktivt varumärke samt att det är en trevlig miljö på kontoret, säger Lena Miranda. o 8 OnTime nr 1/11 Rätt kompetens

9 Sex snabba frågor till H&M H&M håller sig stabilt bland de främsta bolagen vid rankingar av de populäraste arbetsplatserna. Vi ställer sex snabba frågor för att ta reda på hur de bär sig åt: Hur arbetar H&M med att vara en attraktiv arbetsgivare? H&M: Vi erbjuder många utvecklingsmöjligheter i ett expansivt företag, vi arbetar i team och ger tidigt ansvar. Hur stor vikt lägger ni vid mjuka kompetenser (t ex förmåga att ta folk, vilja att dela med sig av kunskap till kollegor) vid rekrytering? Går det att sätta upp riktlinjer för hur man identifierar dessa kompetenser? H&M: Vi har inga generella riktlinjer utan vi ser till personlighet snarare än formell utbildning. Hur viktiga just de egenskaper du nämner är beror såklart på vilken tjänst man söker, men många av våra medarbetare arbetar med att ge våra kunder service och alla arbetar i team, så självklart är det viktigt att kunna samarbeta. Hur gör ni för att behålla de anställda? H&M: Vi kan redan idag se att många av våra medarbetare stannar länge på företaget. En anledning till detta är säkert att vi är ett stort företag som satsar på internrekrytering. Man kan byta jobb inom företaget och behöver inte lämna H&M för att känna att man utvecklas. Klädföretaget H&M är bland de populäraste arbetsplatserna att söka sig till. Vi försöker reda ut varför. Hur arbetar ni med kompetensutveckling? H&M: Hos oss arbetar vi mycket med internutbildningar för att man ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Hur dessa ser ut rent praktiskt skiljer sig dock åt beroende på vilken typ av arbetsuppgifter det är. Hur stor roll spelar medarbetarnas närmaste chefer i det här sammanhanget? Har de några krav på sig? H&M: Cheferna spelar naturligtvis roll. På H&M har vi något vi kallar för The next me som i kort går ut på att man ska utveckla medarbetare som kan växa med företaget och ta sig an nya utmaningar, exempelvis det jobb du själv utför idag. Det kan vara så att en butikschef jobbar nära sin ställföreträdare, som sedan enklare kan ta sig an chefsskapet för butiken när den ordinarie butikschefen går vidare inom företaget. Vilken är er största utmaning när det gäller att attrahera och behålla kompetent personal? H&M: För oss ligger utmaningen i att hitta nya talanger som säkrar vår fortsatta expansion. o OnTime nr 1/11 Rätt kompetens 9

10 Snabbare från gröngöling till senior Ju snabbare en nyutbildad gröngöling kan förvandlas till en garvad veteran desto bättre för både arbetsgivaren och den anställde. Frågan är bara hur det ska gå till i praktiken? På Combitech har man använt sina kunskaper inom erfarenhetsutveckling för att skapa Combitech Talent Program, CTP, ett program som ger nya ingenjörer en rivstart i karriären. Programmet löper över drygt två år och består av tre faser. Första fasen går ut på att få deltagarna att bli mer självständiga i sitt arbete. Den andra fasen ska ge dem större förståelse för kundens verksamhet medan den tredje fasen handlar om själva affären. En av de som deltagit i CTP är Jimmy Jonasson som började i programmet när han bara varit ute i arbetslivet i några månader, och han såg det som en intressant möjlighet att snabbt få lära sig så mycket som möjligt. Han visste inte riktigt vad CTP skulle innebära för honom när han började på programmet och till att börja med var han kanske inte helt imponerad. Det var mest trevligt att sitta och prata med arbetskamrater, men jag kände inte att det gav så mycket. Allt eftersom tiden gick så märkte jag att det fanns något här och nu tycker jag att CTP har gett mig oerhört mycket, säger han. Sparring med andra deltagare Det CTP har gett Jimmy Jonasson är bland annat en bättre helhetsbild av CTP har gett en annan bild av vad arbetet går ut på, enligt Jimmy Jonasson arbetet. Något som bland annat sparringen, där deltagarna utbyter erfarenheter med partners som arbetar på andra avdelningar inom samma kundföretag, hjälpt till med. Vi får försöka sätta oss in i andras situationer och reflektera över vad som är viktigt i deras arbete. Just att ta sig tid att reflektera över vad målet är har gett väldigt mycket när det gäller att förstå vad som är viktigt i det egna arbetet, säger Jimmy Jonasson. Annan syn på arbetet Samtidigt har Jimmy Jonasson fått en lite annorlunda syn på vad arbetet egentligen går ut på än han hade när han började. På universitet får man de tekniska grundkunskaperna man behöver för att utföra sitt arbete, men på CTP blev jag mer medveten om att det inte är den tekniska kompetensen som är den allra viktigaste. Man måste ha förståelse för kundens behov för att kunna göra ett bra jobb och det är inget man får lära sig på universitet. CTP har gett mig insikt om hur viktigt det är, säger han. Snabbare mognadsprocess Att fungera som en introduktion till yrkeskunnandet är också ett av de viktigaste målen med CTP. Med rätt handledning och struktur ska det bli enklare för nyblivna konsulter att se vad som är det viktigaste i yrket. Sedan hjälper CTP också konsulterna att mogna snabbare. Om jag jämför med dem som inte gått CTP så tror jag att CTP gjort oss säkrare i det vi gör. Vi tar för oss mer, vi har inga problem med att säga till när vi inte förstår och vi ifrågasätter saker som vi inte tycker stämmer riktigt. Man kan väl säga att vi beter oss på samma sätt som någon som är betydligt mer erfaren, säger Jimmy Jonasson. Idag är Jimmy Jonasson väldigt nöjd med CTP-programmet och menar att det har gett honom en kanonstart på hans yrkesliv. Jag har lärt mig mer på de två år jag varit med i CTP-programmet än jag gjorde under mina fem år på universitetet. Framför allt handlar det om att den tekniska kompetensen bara är grunden, det viktigaste för att lyckas är att förstå vad kunden egentligen vill ha och det får man lära sig på CTP, säger han. o CTP handlar om att hjälpa nya unga medarbetare att korta vägen från nybörjare till erfaren konsult. Varje program pågår i två år och följer tre parallella spår: Teknik, affärsmannaskap & ledarskap samt erfarenhetsutveckling. En central del i programmet är coaching och sparring med kollegor. Programmet bottnar i den kunskap inom erfarenhetsutveckling som genom åren byggts upp på Combitech i samarbete med bland annat Kungliga Tekniska Högskolan. Läs mer om ctp på combitech.se/ctp 1 0 OnTime nr 1/11 Rätt kompetens

11 OnTime nr 1/11 Rätt kompetens 1 1

12 Bra ledare viktiga i Försäkringskassans kompetensstrategi Det låter onekligen enkelt, men frågan är hur man uppnår det i praktiken? Det handlar om få medarbetarna att känna sig stolta över det de gör och att de blir sedda och uppskattade för detta, säger Lars-Åke Brattlund, HR-direktör på Försäkringskassan. Att rekrytera och behålla kompetent personal är i grunden inte särskilt komplicerat. Det menar Lars-Åke. På Försäkringskassan har man skapat en strategisk kompetensförsörjningsplan, där man har identifierat fyra kompetensområden som man behöver fokusera på. De fyra områdena kan kort beskrivas som kundbemötande, kompetens kring regelverket, effektivare förvaltning och att få fler medborgare i egen försörjning. Speciell utmaning i kundbemötandet Ett område där Försäkringskassan har lite speciella utmaningar är när det gäller Om man bara söker efter goda ledare rent allmänt har man inte gjort sin läxa, säger Lars-Åke Brattlund. kundbemötandet. Om ett företag får en missnöjd kund så är väl det värsta som kan hända att kunden går till en konkurrent. När Försäkringskassan misslyckas med sitt kundbemötande kan vi få se det på löpsedlar och höra om det på nyheterna. Ibland kan det bli rena mediestormar mot Försäkringskassan och då kan det kännas tungt för de anställda. Om inte ledningen gör något åt det kan det leda till låg moral och i förlängningen att viktig kompetens försvinner när folk tröttnar på att jobba för en organisation som bara får skäll. Av de cirka 19 miljoner beslut som fattas varje år är det knappt en promille av besluten som ändras efter överklaganden. I många fall beror ändringarna på att nya underlag och omständigheter har tillkommit. Med andra ord går 99,9991 procent av alla våra beslut igenom utan överklaganden. Det kommer sällan fram i media och då är det upp till chefer på alla nivåer att förklara för våra medarbetare att vi som organisation gör ett fantastiskt jobb som de kan vara stolta över, säger Lars-Åke Brattlund. Arbetsplatsen som läroplattform Nu kan man förstås alltid bli bättre och på Försäkringskassan jobbar man kontinuerligt med att utveckla medarbetarnas kompetens. Det handlar till viss del om traditionella klassrumsutbildningar, men det effektivaste är att använda arbetsplatsen som läroplattform. Ett exempel på detta är att vi använder medlyssning för att utveckla vårt kundbemötande. När en handläggare tar emot ett samtal så sitter chefen med och lyssnar på samtalet. Tanken är inte att chefen ska kritisera utan det handlar mer om coachning där chefen ger tips till handläggaren hur samtalen ska kunna bli ännu mer värdeskapande för kunden. Att lära sig i sitt verkliga arbete är mycket effektivare än att jobba med fiktiva fall i ett klassrum, säger Lars-Åke Brattlund. Problematiskt att utnyttja varandras idéer Det här kan sägas vara en del i vardagslärandet, där medarbetarna utvecklar sin kompetens i sitt dagliga arbete. En annan viktig komponent i vardagslärandet är att få medarbetarna att utnyttja varandras kompetens och idéer. Speciellt det sista kan vara problematiskt. Vi vill ha en attityd där alla idéer är gemensamma i organisationen, men för att det ska lyckas måste vi bli bättre på att belöna både den som får en idé och den som lyckas förverkliga den, säger Lars-Åke Brattlund. Det är ju inte nödvändigtvis så att den som kommer på en idé är den som är bäst lämpad att genomdriva den. Om inte båda parter får uppskattning för 1 2 OnTime nr 1/11 Rätt kompetens

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Inledande ord Statens geotekniska institut (SGI) är en kunskaps intensiv myndighet som tillsammans med kompetenta medarbetare är under ständig utveckling.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass!

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 En bra start! En magisk start är en av nycklarna

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Aprinova Sweden AB Ferkens gränd 1, Stockholm Medskapande förändringskraft

Aprinova Sweden AB Ferkens gränd 1, Stockholm  Medskapande förändringskraft www.aprinova.se Medskapande förändringskraft Aprinova Sweden AB Ferkens gränd 1, 111 30 Stockholm www.aprinova.se Vill du veta mer om gemensamma värdegrunder och medskapandets krafter? Besök vår hemsida

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplan 2016-01-08 Personalkontorets verksamhetsplan 2016 KS 2016/0035 012 Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplanen anger riktningen för personalkontorets arbete och

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Svara alltid med namn i telefonen, du vet aldrig om det är en arbetsgivare som ringer.

Svara alltid med namn i telefonen, du vet aldrig om det är en arbetsgivare som ringer. ANSTÄLLNINGSINTERVJU Arbetsgivaren har valt dig! Nu återstår bara den sista biten i pusslet för att ditt jobbsökande ska leda till anställning att klara av jobbintervjun. Övning ger färdighet, det gäller

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65575 Totalt har 14 av 18 slutfört analysen (78 %) Analysdatum: 2013-02-11 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

MEDARBETARPOLICY januari

MEDARBETARPOLICY januari MEDARBETARPOLICY 2017 januari VERKSAMHETSIDÉ Beskriver vår uppgift och roll i samhället Lantmäteriet bidrar till hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling genom att skapa förutsättningar för att:

Läs mer

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Emotional_Engagement_062513_wpEMEA KÄNSLORNAS BETYDELSE

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Vill du beställa broschyren?

Vill du beställa broschyren? Vill du beställa broschyren? Vänd dig till din personalenhet! Vill du veta mer om... medarbetarsamtal utvecklingssamtal i grupp avgångssamtal litteratur, video, utbildning m m Gå in på Region Skånes intranät

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön PRESENTATIONSSTÖD Ledarnas syn på lön Målet är utveckling för individ och verksamhet Ledarnas syn på lön utgår från individens och verksamhetens behov. När behoven samspelar skapas utveckling och nya möjligheter.

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer