#309. Efterlängtad utbildning i RSK-databasen. Ansvariga hos varje leverantör ske ge bättre ordning Avloppskampanj ska spara miljön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#309. Efterlängtad utbildning i RSK-databasen. Ansvariga hos varje leverantör ske ge bättre ordning Avloppskampanj ska spara miljön"

Transkript

1 #309 Ansvariga hos varje leverantör ske ge bättre ordning Avloppskampanj ska spara miljön Efterlängtad utbildning i RSK-databasen Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

2 vvs-ledaren Viktig databas för VVS-branschen, men informationen måste vara korrekt! Kraven på att informationen i databasen skall vara tillförlitlig ökar i takt med att den används mer och mer elektroniskt, utan att ett mänskligt öga granskar informationen. VVS-Information har därför tagit initiativ till en uppstädning av befintlig information, främst vad gäller logistikuppgifterna men även av benämningstexterna. Det kommer under hösten att skickas ut en remiss till ett antal berörda parter som skall få möjlighet att komma med synpunkter. Efter det att tillvägagångssättet och utformningen är klar så återstår ett arbete med att städa i befintlig information. Det kommer att utföras av respektive företag som har produkter med RSK-nummer. Detta arbete kommer att underlättas genom funktioner, särskilt framtagna för detta i administrationsverktyget VVS-in. VVS-in som är vårt egen utvecklade webbaserade verktyg får allt fler funktioner allt eftersom användarnas krav på programmet ökar. Detta är vi mycket glada för! Det är ni som använder programmet som ser brister och möjligheter på tidsbesparande funktioner. Så har ni idéer på underlättande funktioner, hör gärna av er. Databasen blir inte bättre än vad ni som användare kräver att den skall vara. Felrapporter som skickas in på brister i databasen är viktig information för leverantörerna. De har då möjlighet att rätta till de brister som användarna av databasen upptäcker. För att dessa felrapporter och annan information skall komma till rätt person på ert företag så har vi gjort det möjligt att lägga in rätt mottagare för dessa utskick i VVS-in. I nästa nummer av Infokällan Vilka utmaningar och möjligheter står VVS-branschen inför i framtiden? Vad kommer till exempel klimatförändringar och ökande krav på energieffektivisering att innebära? I första numret av Infokällan under 2010 kommer vi bland annat att titta närmare på några av branschens framtida utmaningar men även att berätta mer om RSK-databasen. Vi ses på Nordbygg på Stockholmsmässan den mars 2010! Information om VVS-branschen VVS-information företrädare för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen. (På hemsidan finns RSKdatabasen.) VVs-fabrikanternas råd VVS-industrins bransch organisation för leverantörer av VVS-material Svenska Rörgrossistföreningen VVS branschorgan för svenska vvs-grossister VVS Företagen bransch- och arbets givar organisation för installationsföretag inom vvs vvs-auktorisation ideell förening för auktoriseringen Säker Vatten installation svenskt vatten branschorganisation för Sveriges vattenoch avlopps reningsverk Som avslutning vill jag önska er en skön höst. Foto: anders nilsson, Ulf Jonson Vd VVS-Information VVS-Information Data AB Upplandsgatan 2B, 4 tr, Stockholm Tfn: , E-post: Ansvarig utgivare: Ulf Jonson Producerad av: Roxx Media Sverige, Projektledare: Micael Lindgren Texter: Håkan Hellström Layout: Örjan Folcke Tryck: Printfabriken, Karlskrona,

3 RSK-ansvariga ska ge säkrare uppgifter I RSK-databasen pågår ett ständigt flöde av information. Varje år tillkommer mellan och nya produkter och till varje produkt hör flera olika dokument. Databasen är en betydelsefull informationskälla för både proffs och privatpersoner. Här sker cirka sökningar i månaden, säger Kajsa Hedberg på VVS-Information. Därför är det mycket viktigt att informationen som finns i databasen är korrekt och uppdaterad. Patrik Frödin, AB Somatherm. Det är leverantörerna själva som ansvarar för införandet av informationen om produkterna. I databasen finns information som produktblad, bilder, byggvarudeklarationer, monteringsanvisningar, drift- och skötselinstruktioner och logistikuppgifter. För att göra kontakten mellan leverantörerna och VVS-Information så smidig som möjligt när det gäller administrationen av RSK-databasen har varje företag fått utse ett antal referenspersoner med var sitt ansvarsområde. Enklare kontakt Det är först och främst en huvudansvarig för RSK, den person som VVS- Information i första hand ska kontakta vid frågor om RSK-artiklar, felanmälningar och liknande. Varje företag ska också utse en bildansvarig, som ansvarar för att bilder läggs in till varje artikel i databasen. Sedan har en dokumentansvarig ansvaret för att dokument som till exempel monteringsanvisningar och logistikuppgifter läggs in. Dessutom ska uppgifter för vd, marknadsansvarig och ekonomiansvarig läggas in i leverantörsprofilen, säger Kajsa Hedberg. Det finns naturligtvis inget hinder för att en person kan ha flera ansvarsområden. Orsaken till denna uppdelning är att vi enklare ska komma till rätt person för att få så relevant information som möjligt när vi kontaktar en leverantör, säger hon. Information lägger man in genom att logga in på VVS-IN (www. vvsin.vvsinfo.se) och skriva in uppgifterna. Det här är också ett utmärkt tillfälle att gå igenom de personal uppgifter som finns och plocka bort de personer som inte längre arbetar inom företaget. Bättre ordning AB Somatherm i Arvika har i dag cirka 400 artiklar i RSK-databasen, det gäller handdukstorkar, vvs-armaturer och utrustning för expansionskärl. Nu kommer vi snart att utöka vårt sortiment med ytterligare cirka 100 artiklar, säger Patrik Frödin, VVS-säljare på Somatherm. Han har också blivit tilldelad rollen som huvudansvarig för RSK-administrationen på företaget. Eftersom vi är ett litet företag med nio anställda sköttes administrationen av RSK-databasen i princip gemensamt tidigare, säger Patrik. Nu vet jag inte om den nya ansvarsfördelningen kommer att ändra så mycket hos oss rent praktiskt. Men naturligtvis kommer jag att få ett större ansvar än tidigare och vara den som sköter större delen av kontakterna angående databasen. Vi har också en bildansvarig som tar hand om den biten. Jag tycker att upplägget är bra, nu vet man också internt inom företaget vem som man ska vända sig till med frågor om RSK-databasen. Det kan leda till bättre ordning för alla. Rätt info på rätt plats De finns många exempel på när information som är inkorrekt eller saknas helt kan ställa till problem. Ett ganska vanligt misstag som görs när man lägger in data gäller logistikupp - gif terna, säger Kajsa Hed berg. Logi stikupp gifterna ska in nehålla förpackningssort, dimen sioner och vikt för en produkt. Den som beställer en leverans måste till exempel kunna se hur mycket en produkt väger och om den kommer på en pall eller i kartong. En annan viktig information skrivs i den så kallade benämningsraden. Här ska den korrekta beteckningen på en produkt anges och inte en beteckning som man kanske använder internt. Informationen på benämningsraden används till exempel som fakturaunderlag och otydlig information försvårar för kunden. Hos varje leverantör finns ansvariga som ska se till att dokumenten i RSK-databasen är ständigt uppdaterade. 3

4 RSK-databasen finns bara några musklick bort. Uppdaterad och ständigt tillgänglig databas RSK-databasen har fördelen av att göra information om cirka VVS-produkter tillgänglig dygnet runt och gemensam för alla som söker i den. Informationshämtningen är inte bara säker utan sparar både tid och miljö. Redan på 1970-talet förutspåddes att användningen av datorer skulle skapa det papperslösa kontoret. Som de flesta säkert själva upplevt har visionen långt ifrån uppnåtts, i stället sker närmare hälften av all intern kontorskommunikation fortfarande via pappersutskrifter. En stor del av affärskommunikationen mellan företag sker ock så på papper, det är till exempel det här nyhetsbrevet ett exempel på. Men det beror inte på att de tekniska möjligheterna saknas. Effektivt och miljövänligt. Statistiken visar att sökningarna i RSKdatabasen har ökat kraftigt de senaste åren. Att använda databasen som informationskälla i stället för tryckta produktkataloger och pärmar med lösblad möjliggör en minskad pappersanvändning, säger Ulf Jonson, vd på VVS-Information. Det sparar på miljön och effektiviserar hanteringen. Från höger Inger Andersson, Ahlsell, Annika Andersson, Arrow Sweden, Jan Gardmo, Duravit Sweden, Kajsa Hed Bengt Julin, Cupori. Utbildningsdagarna Foto: anders nilsson Söker dagligen Johan Andersson är utesäljare på Ahlsell i Borås. Jag går nästan dagligen till RSK-databasen för att söka information, men fort farande spelar kataloger och annan tryckt information Johan Andersson en viss roll. De flesta tycker nog att kataloger och pärmar är rätt okej, även om antalet utskick faktiskt har blivit färre. I stället för stora kataloger har många leverantörer övergått till pocketformat. De flesta har i dag dessutom nästan all information tillgänglig på sin hemsida, säger han. Här på Ahlsell i Borås har vi valt att samla alla pärmar och kataloger i ett bibliotek dit vi kan gå för att hämta information. Söker information gör jag dock mest på nätet. När VVS-Information annonserade ut höstens utbildningsdagar i RSK-kunskap dröjde det inte länge innan samtliga tillfällen var fullbokade. Succén gör att VVS-Information kommer att fortsätta anordna den kostnadsfria utbildningen under våren. Endagsutbildningen äger rum i VVS-Informations lokaler på Upplandsgatan i Stockholm. Vi har valt att begränsa antalet platser till sex stycken per gång, säger Kajsa Hedberg på VVS-Information. Tillsammans med Ulf Jonsson har hon uppgiften att guida deltagarna genom dagsprogrammet. Det känns som om det är en lagom stor grupp för att hinna med alla delar av utbildningen och samtidigt ge alla deltagare tillfälle att ställa de frågor man har. Enklaste sättet att nå ut Vi bestämde oss för att anordna fem utbildningstillfällen i höst, men eftersom det var sådan rusning efter platserna har vi bestämt oss för att anordna fler träffar under våren, säger hon. Mer information om detta kommer att finnas på vår hemsida,. Utbildningen är gratis och pågår cirka sex timmar inklusive lunch. En orsak till den stora efterfrågan är nog att det inte har anordnats någon utbildning i hur man administrerar RSKdatabasen tidigare. Många har inte koll på alla möjligheter som finns och arbetar kanske på onödigt krångliga sätt. Dessutom ger de här träffarna oss en mycket bra möjlighet att lära oss mer om hur databasen egentligen används och hur vi kan förbättra den utifrån användarnas behov. 4

5 Irriterande när viktig information saknas RSK-databasen innehåller mängder av användbar information för installatörerna. För projektledaren Per-Åke Kihlberg är drift- och skötselanvisningarna bland de viktigaste dokumenten: Om de inte går att hitta där får man söka vidare på egen hand, vilket kan vara ganska irriterande. berg, VVS-Information, Ulf Jonson, VVS-Information, Anders Biding, Erico, Barbro Jönsson, IFÖ Sanitär och återkommer till våren Enklaste sättet att nå ut Utbildningen riktar sig bland annat till de som känner att de behöver uppdatera sina kun skaper i att administrera databasen på grund av att man inte går in där så ofta. I dagsprogrammet ingår bland annat en genomgång av nyheterna i administrationen, hur man hanterar felrapporter och åtgärdar fel samt hur man administrerar befintliga RSK-nummer. Ska jag vara ärlig så var jag lyckligt ovet ande innan jag kom hit om hur mycket information som återstod att lägga in om de olika produkterna, säger Anders Biding på Erico, en av kursdeltagarna under premiärtillfället. RSK-databasen är utan tvekan det enklaste och mest effektiva sättet att få ut information om sina produkter på marknaden, så det är något som måste göras, säger han. Här kan kunderna vara säkra på att få den mest upp daterade informationen och gör egentligen kataloger överflödiga. Förbättringsmöjligheter Under den här utbildningsdagen har man nog fått bättre förståelse för varför viss information måste läggas in till varje produkt, säger Annika Andersson på Arrow Sweden. Även om man redan har bra rutiner så är det bra att få bekräftat att man faktiskt gör rätt eller inte gör en massa onödigt arbete. Jag tycker främst att man har fått bättre överblick över administrationen, det var nyttigt. Sedan har vi också kunnat ta upp saker som kan bli enklare, säger Annika. Hon pekar bland annat på möjligheten att kunna lägga in fler än en bild till produkterna, till exempel för att visa en detalj. Under den här dagen har vi fått upp ögonen för några saker som kan förbättras i RSK-data basen, säger Ulf Jonsson på VVS-Information. Per-Åke Kihlberg är projektledare på VVS- Teknik Rör i Mölndal. I hans arbete ingår bland annat att ta fram de dokument som behövs inför och efter installationsarbetena. Det gäller till exempel monteringsanvisningar som lämnas till montören eller drift- och skötselanvisningar som lämnas till de som sedan sköter de system och produkter som företaget installerar. Jag utgår i princip alltid från fakturorna som underlag när jag går in i RSKdata basen och söker med hjälp av den sjusiffriga koden, säger Per-Åke. Han är mycket nöjd med RSK-databasen och dess uppbyggnad, men han tycker däremot att vissa fabrikanter kunde bli bättre på att lägga in information om sina produkter. Fabrikanterna slarvar När jag går in i RSK-databasen vill man ju kunna hitta drift- och skötselanvisningar utan problem, säger Per-Åke Kihlberg. Idén med databasen är ju att all information ska finnas på ett och samma ställe. Tyvärr är det inte alltid så, vissa fabrikanter slarvar med att lägga in dokument. I så fall får jag gå in på fabrikantens egen hemsida för att komma åt informationen, men ibland så hänvisas jag vidare till deras katalog. Då undrar man hur de tänker, det är nästan så man funderar på att köpa grejerna någon annanstans. Jag vet att man på VVS-Information jobbar med att informationen i RSK-databasen ska vara så fullständig som möjligt, säger han. Men det är upp till leverantörerna att se till att den läggs in. Finns inte rätt information så blir det krångligt för både installatören och projektledaren. 5

6 2. Förfrågan utifrån produktens RSK-nummer Webbutik Webbservice 1. Kunden söker produkt i webbutiken 6. Filtrerad info skickas till kunden 5. Info om RSK-nummer skickas som XML-fil 4. Info om RSKnummer skickas 3. Info om RSKnummer hämtas Kund RSK-databasen Webbtjänsten hämtar RSK-information i realtid VVS-Information erbjuder en webbtjänst som gör det möjligt att hämta information om en produkt i RSK-databasen i realtid. Kunden väljer själv hur mycket av informationen som ska presenteras. VVS-Informations webb tjänst är till exem pel mycket användbar för grossister och installatörer med en egen webbutik. Tjänsten passar även för företag som använder informationen internt på olika sätt. På så sätt slipper man ha en egen databas som måste uppdateras och skötas, något som sparar både arbets tid och utrymme. I stället får man direkt tillgång till RSK-databasen som innehåller den senaste informationen om VVS-produkter. Informationen som kan hämtas är den som leverantören lagt in i RSK-databasen om varje produkt; bilder, produktblad, monterings anvisningar, byggvarudeklarationer och drift- och skötsel anvisningar. På så sätt kan mottagaren vara säker på att det alltid är den senast uppdaterade informationen som ges ut. Informationssökningen går på någon millisekund och kunden märker aldrig att informationen har hämtats externt i RSK-databasen. Tjänsten är ett abonnemang som i princip vem som helst kan köpa. För mer information om VVS-Informations webbtjänster, kontakta Jonas Ahlberg, telefon , e-post Automatisk uppdatering sparar tid Med hjälp av en webbspindel kan alla produktdokument i RSK-databasen uppdateras automatiskt varje natt. Produkt informa tionen hämtas i leverantörens webbdatabas. Spindeln är ett litet program som automatiskt hämtar produktinformation på en bestämd plats på leverantörens server varje natt. Sedan uppdateras all ny information för denna produkt i RSK-databasen. Därmed kan både leverantör och användare vara säker på att den senaste informa tionen alltid finns tillgänglig i databasen. Leverantören slipper gå in i RSK-databasen för att uppdatera produktinformationen manuellt, i stället läggs all ny information på företagets egen webbserver där webbspindeln sedan hämtar den. Produktinformationen sorteras enligt de namnstandarder som används i RSK-databasen, till exempel DOS (drift och skötsel), BVD (byggvarudeklarationer) och Prod (produktblad). 6

7 Databas för hela branschen I RSK-databasen går det att hitta information om allt utom priset. Den är unik genom att vara gratis och tillgänglig för alla, både proffs och privatkunder. Att stå utanför RSK-databasen är i princip är som att bli osynlig. Många leverantörer som tidigare gått ur RSK-systemet har på senaste tiden valt att komma tillbaka eftersom deras produkter inte längre är sökbara i databasen. RSK-databasen är det bästa sättet för leverantörer att nå ut med produktinformation till hela VVS-branschen. Här finns i dag drygt 80 procent av samtliga VVSprodukter i Sverige. Av de drygt produkterna är cirka så kallade aktiva artiklar som förekommer i den dagsaktuella handeln. Att en produkt utgår från leverantörens sortiment, innebär inte att den försvinner ur databasen. I databasen går det att söka även på äldre produkter, ända tillbaka till 1960-talet. Det gör det enkelt att hitta en ersättning till utgångna produkter. RSK-databasen hittar du på. Varje produkt har ett unikt nummer Ett RSK-nummer är unikt för varje enskild produkt. Därför går det inte att bara flytta över ett nummer när leverantören ersätter en gammal produkt med en ny. En orsak är att det går att söka även på ut gångna produkter i databasen, för att göra det enkelt att hitta en ersättning. Inte ens om man byter färg på en produkt går att behålla det sjusiffriga RSKnumret. Ett annat skäl är att RSK-nummer ofta är mycket starkt förknippade med en viss produkt och används i marknadsföreningen. RSK-numren är VVS-Informations egendom och får inte kopieras, överlåtas eller missbrukas på annat sätt. Den information, de bilder och dokument som finns i databasen ägs av upphovsrättsinnehavarna, alltså leverantörer och agenturer. Informationen får inte kopieras och användas av andra parter, om inte detta överenskommits med den aktuella upphovs rättsinnehavaren. Sju smidiga söksätt Det finns inte mindre än sju olika sätt att söka i RSK-databasen. Först och främst går det att söka på det sjusiffriga RSK-numret, vilket enligt stati stiken är den vanligaste söktypen. Det är betydligt vanligare med sökningar på samtliga sju siffror i RSK-numret än på fem eller sex siffror. Dessutom kan man söka på EAN-koden, på leverantörens artikelnummer, på artikeltext/benämning, på leverantör och på någon av de 25 produktgrupperna. Det går också att söka bland de specifika företag som ingår i Säker Vatteninstallation och deras produkter. På så sätt går det att få att få sökresultat med enbart produkter som klarar branschreglerna. Så länge du håller webbläsarfönstret öppet så kan du enkelt gå till en lista som visar de sökningar du gjort vid detta tillfälle. I RSK-databasen hittar du också en länk som visar samtliga nya RSK-nummer som tillkommit under den senaste månaden. Mina Sidor skapar nya möjligheter Alla användare av RSK-databasen har möjlighet att skapa ett eget kostnadsfritt konto, Mina Sidor. Här kan du skapa olika projekt, där man samlar artiklar i RSK-databasen. Det kan till exempel vara artiklar som ofta köps av en särskild leverantör eller artiklar som används i en viss typ av bygg projekt. RSKnum mer som ofta söks gå att spara i olika projektlistor. Utifrån dessa går det att skapa beställningsunderlag som kan överföras till grossisters webbutiker. Tjänsten erbjuder även möjlighet att söka efter dokument för en samling RSKnummer på en och samma gång, till exempel drift- och skötselanvisningar eller bilder. På så sätt slipper man söka varje drift- och skötselanvisning för ett stort antal produkter separat varje gång ett arbete ska utföras. Eftersom RSK-databasen är tillgänglig dygnet runt finns alltid den senast uppdaterade informationen nära till hands. På finns RSK-databasen där all information du behöver, utom priset, är tillgänglig. 7

8 Returadress: VVS-Information Data AB Upplandsgatan 2B, 4 tr, Stockholm Cirka enskilda avlopp saknar i dag en godkänd rening, motsvarande 40 procent av landets totala enskilda avlopp. Små avlopp ger stora utsläpp Under hösten startar en kampanj som ska sätta uppmärksamhetens ljus på den påverkan som landets enskilda avlopp har på miljön. Av de cirka enskilda avlopp som finns i Sverige saknar 40 procent en godkänd rening. Sammantaget släpper de enskilda avloppen ut lika mycket föroreningar som samtliga kommunala reningsverk. Foto: Daniel P Sandin Raivo Viask, Svenska Rörgrossistföreningen VVS. Aktionsgrupp Små Avlopp är ett branschinitiativ som ska uppmärksamma att en stor del av Sveriges enskilda avlopp saknar godkända reningsanläggningar. Bakom initiativet står Svenska Rörgrossistföreningen VVS (RGF), Maskinentreprenörerna (ME) och VVS-Fabrikanternas Råd. Raivo Viask leder arbetet tillsammans med Hampe Mobärg (ME) och Hans Ewander (VVS-Fabrikanterna). Tyck till om VVS-Information! Ta chansen att säga vad du tycker om våra tjänster på webben. Gå in på VVS-Informations hemsida och fyll i formuläret där du kan välja mellan att kommentera hemsidan, RSK-databasen eller VVS-IN. Frågeformuläret hittar du under rubriken Om VVS-Info på. Låg utbytestakt Trots att lagkraven på rening har funnits sedan 1970-talet har mycket lite hänt, enligt aktionsgruppen. Förutom de enskilda avlopp som saknar god känd rening i dag kommer ytterligare enskilda avlopp att behöva åtgärdas inom de kommande tio åren enligt rapporter från Naturvårdsverket och Institutet för jordbruks- och miljöteknik. I dag åtgärdas enskilda avlopp om året, vilket är en alldeles för låg takt, säger Raivo Viask, vd på RGF. Enskilda avlopp är till exempel Sveriges näst största källa till fosfor utsläpp i havet. Det är ett miljöproblem som måste uppmärksammas. Tekniken för att åtgärda problemet existerar, men ett helt nytt avlopp är kostsamt för en enskild fastighetsägare. Kunskapen om fastighetsägarens skyldigheter är låg och kraven från myndigheterna är alldeles för otydliga trots att lagstiftningen redan finns. Riksomfattande kampanj I kampanjen kommer vi att arbeta för att höja fastighetsägarnas kunskap om deras ansvar för de enskilda avloppen, säger Raivo Viask. Kommunen är tillstånds- och tillsynsmyndighet, men behöver bli bättre på att inventera och ålägga fastighetsägarna på att åtgärda bristerna. Här tycker vi även att man borde införa stimulanspaket som riktar sig såväl till kommuner som genomfört inventeringar och tagit fram åtgärdsplaner, som mot fastighetsägare. Vi föreslår också att man upprättar ett institut eller liknande som driver sakfrågan om enskilda avlopp tydligare. Det finns redan nu goda exempel enligt Raivo Viask. Under 2010 kommer Gotlands kommun att inventera samtliga enskilda avloppsanläggningar på ön, det motsvarar cirka 40 procent av fastigheterna i kommunen. Kanske måste entreprenörer och tillverkare på området också bli bättre på att marknadsföra sig. Branschnyheter på vår hemsida På vår hemsida kan du läsa olika sorters nyheter med anknytning till branschen. Du har också den unika möjligheten att själv registrera nyheter eller information som relevant för VVS-branschen. VVS- Information förbehåller sig dock rätten att fritt redigera erhållet material, samt vi förbehåller oss även rätten att ej publicera nyheter. 8

Tema RSK-databasen #209. Automatisk uppdatering sparar tid för leverantören Uponor Grossisten Onninens kunder får bättre service med webbtjänsten

Tema RSK-databasen #209. Automatisk uppdatering sparar tid för leverantören Uponor Grossisten Onninens kunder får bättre service med webbtjänsten #209 Automatisk uppdatering sparar tid för leverantören Uponor Grossisten Onninens kunder får bättre service med webbtjänsten Tema RSK-databasen Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i

Läs mer

#210. Benämningselement höjer kvaliteten på RSK-databasen. Så söker du i databasen Ett stöd för Beulcos webbkatalog

#210. Benämningselement höjer kvaliteten på RSK-databasen. Så söker du i databasen Ett stöd för Beulcos webbkatalog #210 Så söker du i databasen Ett stöd för Beulcos webbkatalog Benämningselement höjer kvaliteten på RSK-databasen Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen vvs-ledaren RSK

Läs mer

#110. Så ska RSK-databasen bli bättre. Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten

#110. Så ska RSK-databasen bli bättre. Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten #110 VVS Grossist AB Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten Så ska RSK-databasen bli bättre Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

Läs mer

#310. Nyordning i RSK-databasen. Nya prismodeller ger rättvisare prissättning Benämningselementen skapar enhetlighet

#310. Nyordning i RSK-databasen. Nya prismodeller ger rättvisare prissättning Benämningselementen skapar enhetlighet #310 Nya prismodeller ger rättvisare prissättning Benämningselementen skapar enhetlighet Nyordning i RSK-databasen RSKdatabasen.se Allt om VVS-produkter på ett ställe Kvalitet är ett måste! vvs-ledaren

Läs mer

RSK-databasen. - allt om VVS på ett ställe

RSK-databasen. - allt om VVS på ett ställe RSK-databasen - allt om VVS på ett ställe RSK-numrets livscykel För en del RSK-innehavare börjar resan redan på idéstadiet. Man får en idé om en ny produkt och man söker RSK-nummer som sedan kommer att

Läs mer

#211. Nya riktlinjer stärker RSK-databasen. Arbete som tryggar framtiden Tekniska rådet höjer kvaliteten

#211. Nya riktlinjer stärker RSK-databasen. Arbete som tryggar framtiden Tekniska rådet höjer kvaliteten #211 Leverantör Leverantör Leverantör Leverantör Produktdata Produktdata Produktdata Produktdata Användare RSK-databasen Produktdata Arbete som tryggar framtiden Tekniska rådet höjer kvaliteten Nya riktlinjer

Läs mer

#111. Användarundersökning första steget mot framtidens RSK-databas. Dags att kontrollera produktdata Samarbete mellan SEG och VVS-Information

#111. Användarundersökning första steget mot framtidens RSK-databas. Dags att kontrollera produktdata Samarbete mellan SEG och VVS-Information #111 Dags att kontrollera produktdata Samarbete mellan SEG och VVS-Information Användarundersökning första steget mot framtidens RSK-databas RSKdatabasen.se Allt om VVS-produkter på ett ställe vvs-ledaren

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!

Läs mer

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel www.winbas.com 1 Winbas Business Online Handledning Den funktionalitet vi refererar till i denna handledning är i första hand standardfunktioner. Om extra funktioner beskrivs som ej ingår i standard så

Läs mer

Sk dd y.com e-hand l e Så kommer du igång

Sk dd y.com e-hand l e Så kommer du igång Skydd.com e-handel Så kommer du igång 1. Inledning 2. Så här lägger du order 3. Mer om sökfunktionen 4. Bläddra i sortimentet och våra toppsäljare 5. Den nya produktvyn 6. Våra kampanjer och erbjudanden

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

ETIM på väg in i Sverige #212. Ny klassificering av VVS-produkter: Effektivare byggen med BIM Nya demofilmer om RSK-databasen

ETIM på väg in i Sverige #212. Ny klassificering av VVS-produkter: Effektivare byggen med BIM Nya demofilmer om RSK-databasen #212 Effektivare byggen med BIM Nya demofilmer om RSK-databasen Ny klassificering av VVS-produkter: ETIM på väg in i Sverige RSKDATABASEN.SE Allt om VVS-produkter på ett ställe VVS-ledaren Vad kul det

Läs mer

Varför Hinfo Syfte. Produktfakta (utvalda, väl definierade, funktionellt skiljande)

Varför Hinfo Syfte. Produktfakta (utvalda, väl definierade, funktionellt skiljande) Vad är Hinfo? Hinfo är en nationell produkt-, artikel- och avtalsdatabas, framtagen i samarbete mellan sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsverksamhet i Sverige, leverantörer av hjälpmedel och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Handledning för Exder Mobile

Handledning för Exder Mobile Handledning för Exder Mobile ReadSoft 2010 ReadSofts kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-09 Exder Mobile Sida 2 av 37 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se En guide till Skövde Kontorscenters Webbutik www.skovdekontorscenter.se www Vår Webbutik Det skall vara enkelt och smidigt att handla av oss. I vår webbutik hittar du hela vårt sortiment och kan i lugn

Läs mer

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

Du som leverantör kom igång med Validoo

Du som leverantör kom igång med Validoo Du som leverantör kom igång med Validoo Om Validoo Vi hjälper den digitala produktinformationen och dina bilder ända fram till konsumenten. Rätt information betyder ökad trygghet och bättre affärer för

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com Leverantörsregister som etablerades 1989 i samarbete med Skanska, BPA och SIAB. Marknadsför leverantörer mot proffs! Webbtjänst sedan 2001 med Sveriges mest omfattande leverantörsregister för inköp inom

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

TIPS. Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR

TIPS. Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR 10 TIPS Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR Att välja kassaregister och kortterminal för första gången kan kännas krångligt och svårt. Därför kommer vi här

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

Sellport.se. Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se

Sellport.se. Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se Sellport.se Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se skapar en samlingsplats på nätet som underlättar för försäljningschefer och säljare att hitta bland de bästa säljverktygen

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

Lägga in filer i filarkivet

Lägga in filer i filarkivet Så fungerar BSOK:s hemsida Per Svantesson, version 2010-04-27 Vem gör vad? Fredrik Johansson är webbredaktör och uppdaterar materialet på hemsidan. Per Svantesson hjälper till och sköter vissa saker med

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Regional och lokal kontroll Konkreta trender Möjliga

Läs mer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer P@L, Procurement at Lantmännen, är sättet som vi hanterar inköp av indirekt material och tjänster på Lantmännen Indirekt material

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING Alla företag har en mängd viktiga avtal som ska hanteras. Hyres-, leverantörs-, kund- och anställningsavtal är bara några

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Så beställer du via ny och enkel e-handel

Så beställer du via ny och enkel e-handel Så beställer du via ny och enkel e-handel Nu lanseras Martin & Serveras nya e-handel. Bättre sökfunktion, utökad produktinformation, detaljerad leveranskalender, tydlig bristhantering och modern layout.

Läs mer

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda.

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. Modernt kassasystem för alla! är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. www.easycashier.se Funktioner i är ett mångsidigt kassasystem som används i en mängd olika branscher.

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

Kom igång med Validoo

Kom igång med Validoo Kom igång med Validoo Om Validoo Vare sig du är en leverantör eller mottagare av varor och varuinformation behöver du ett smidigt och effektivt informationsflöde. Validoo hjälper dig. Våra tjänster utvecklas

Läs mer

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enklare, snabbare, säkrare Att gräva av en ledning är ofta både kostsamt och tidskrävande. Men det finns ett bra sätt att undvika skador och onödigt arbete. Ledningskollen.se

Läs mer

ecampus min väg till KNX

ecampus min väg till KNX ecampus min väg till KNX Välkommen! Här följer en guide till hur man på egen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar Lycka till! Side nr. 1 Innehåll

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka.

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Hej alla ÅF! Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Börja med att använda din vanliga inloggning

Läs mer

Hos oss är kunskap standard

Hos oss är kunskap standard Abonnemang Sveriges största tekniska förlag SIS Förlag AB ger ut allt som rör standarder och deras tillämpning. Vi erbjuder alltid aktuell information och kunskap om tekniska lösningar och hur de tillämpas,

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll

Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll Kataloger... 3 Nyheter... 3 Sök artikel... 4 Senaste artikel... 5 Order... 5 Orderfråga... 9 Inställning... 10 Hjälp... 10 Hem... 10 Inloggning Adressen till

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Gör livet i föreningen så mycket enklare.

Gör livet i föreningen så mycket enklare. Gör livet i föreningen så mycket enklare. SportAdmin är utvecklat av föreningsmänniskor. För föreningar. Välkommen till SportAdmin. Vi erbjuder ett administrativt, webb-baserat system som gör livet enklare

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Administration: Bibliotek (ny)

Administration: Bibliotek (ny) Administration: Bibliotek (ny) Det här dokumentet beskriver hur du administrerar inställningarna för ert bibliotek via Elib Admin (https://admin.elib.se). På sidorna finns hjälptexter för de olika funktionerna.

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Varför Hinfo Syfte. Produktfamilj

Varför Hinfo Syfte. Produktfamilj Vad är Hinfo? Hinfo, är en nationell produkt, artikel och avtalsdatabas, framtagen i samarbete mellan sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsverksamhet i Sverige, leverantörer av hjälpmedel och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Inbjudan till Diplomutbildning i anläggande av små avlopp

Inbjudan till Diplomutbildning i anläggande av små avlopp Inbjudan till Diplomutbildning i anläggande av små avlopp ME- Mitt inbjuder till Diplomutbildning för anläggande av små avlopp. Utbildningen genomförs i samverkan med Ahlsell, Länsstyrelsen- och kommunerna

Läs mer

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Tag kontakt med de grannar som berörs av krav på en ny avloppsanläggning för att ta reda på vilka som är intresserade av att undersöka vad en gemensam avloppsanläggning

Läs mer

Hosting, drift, administration och tillgänglighet under projekttiden

Hosting, drift, administration och tillgänglighet under projekttiden Version 2017-09-08 BUILD UP Skills SWEBUILD Agreement number IEE/13/BWI/708/SI2.680176 Författarna har ensamma ansvaret för innehållet i detta dokument. Det företräder inte nödvändigtvis Europeiska gemenskapens

Läs mer

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE Miljöförvaltningen Sju vanliga frågor och svar Vill du veta mer om hur vi på miljöförvaltningen arbetar och

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2013-11-18 Presentera företaget på mässwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på mässwebben. Många av dina kunder använder

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 1.3 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad är VisitLog?... 3 3 Innan du börjar... 3 4 Administration... 4 4.1 Lokala inställningar... 4 4.1.1 Skrivarinställningar... 4 4.1.2

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning... 3 Föreningsregistret på webben... 3 Logga in... 4 Uppdatera föreningens

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Säljstöd Konkreta trender Möjliga hot Underlag

Läs mer

Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1

Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1 Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1 God fortsättning...önskar VI PÅ RAKOM! 2011 har blivit 2012, nytt år med andra ord. Jag hoppas alla har haft en bra jul och nyårshelg trots avsaknaden av snö

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!

Läs mer

Guide grunder för 4com webbshop

Guide grunder för 4com webbshop Guide grunder för 4com webbshop En riktig kioskvältare Innehållsförteckning Förkunskaper... 2 Vad tas upp... 2 Steg 1. Hur fungerar webbshopen i stort... 2 Shoppingläge... 2 Öppen eller stängd... 2 Steg

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ

VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ NKÖPING PRESENTATION En presentation av applikationen Aktivitetsstöd för NÄRVAROREGISTRERING Ett begrepp vi vill försöka använda oss av MEN FÖRSTF RST Finns det några idrottsföreningar

Läs mer

NYHETSBREV. Cumap webb 9. STOR NYHET på gång: Cumap LIVE en succé SUPPORT - Manualer på cumap.se Smått och gott, tips och trix

NYHETSBREV. Cumap webb 9. STOR NYHET på gång: Cumap LIVE en succé SUPPORT - Manualer på cumap.se Smått och gott, tips och trix ! NYHETSBREV STOR NYHET på gång: 2015-02-24 Nr 19 Cumap webb 9 Cumap LIVE en succé SUPPORT - Manualer på cumap.se Smått och gott, tips och trix STORA NYHETER PÅ GÅNG... Vi har påbörjat ett omfattande arbete

Läs mer

Program för serviceförvaltningens mässa 2013

Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Tid Fullmäktige Enköping Fjärdhundra Lagunda Trögd Åsunda SEF IT-SERVICE LÖNE-SERVICE 8.30 SEF 1: Intern service i Enköpings kommun 09.00 SEF 2: IT uppbyggnad

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Manual för projektansvariga på arvsfonden.se 20140611, ver2. Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på

Läs mer

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel Logga in Klicka på E-handel Logga in på Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt lösenord som du får/har fått. Klicka på Logga in. Huvudmenyn Om du vill börja beställa varor klicka på Ange leveransdatum.

Läs mer

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Mscompanion.se We guide you in to the digital world for your business Ta steget in i den digitala världen med en mobilapp och/eller en hemsida Om oss

Läs mer

Future City 2014 2015. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2014 2015. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2014 2015 Guldarrangör, max sex Silverarrangör, max sex Partner Uppsats Partner Minecraft Dela ut ett pris, max tre Supporter Annonsering 100 000

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140116 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna.

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. Lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen träder i kraft 2016-01-01. DET HÄR ÄR LAGEN DEN 1 JANUARI 2016 träder

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Lathund publiceringsverktyget

Lathund publiceringsverktyget Lathund publiceringsverktyget Du som utställare på någon av Stockholmsmässans event har tillgång till din egen sida på eventets webbplats, din e-monter. Din sida är ett digitalt komplement till din fysiska

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2 INNEHÅLL 26 mars 2009 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Konfigurering av SHOPsync 2 3 Övriga inställningar i webbutiken & ekonomiprogrammet 13 i SHOPsync manual Nordisk e-handel AB KAPITEL 1 INSTALLATION

Läs mer

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Produktblad VLS Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Genom att göra rätt saker på rätt sätt stärker VLS-abonnenten sin position mot konkurrenterna så att marginalerna förbättras genom

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007 sakervatten.se Branschregler Oktober 2007 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt 2 Välj eller Mycket har hänt i teknikväg de senaste åren en utveckling som gjort det både enklare och billigare att ladda

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin - Allt en utbildare behöver! Du blir lönsammare med EduAdmin Tänk om du alltid hade full koll på dina kurstillfällen, deltagare, bokningar från hemsidan och samtidigt kunde se vilken inkomst bokningarna

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer