#110. Så ska RSK-databasen bli bättre. Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#110. Så ska RSK-databasen bli bättre. Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten"

Transkript

1 #110 VVS Grossist AB Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten Så ska RSK-databasen bli bättre Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

2 På rätt spår vvs-ledaren Efter en vinter som sällan skådats, och ett OS som innehållit både framgång och motgång, så är det nog många som förknippar rätt spår med snö och skidsport. Men när jag tänker på rätt spår är det i stället branschens gemensamma arbete med att få RSK-databasen till att bli en källa av information som man ska kunna lita på. Vi är på rätt spår redan i dag, men mycket arbete kvarstår. En grundläggande tanke med databasen är ju att man som leverantör/fabrikant laddar upp information om produkterna till ett ställe, från vilket de med nyttjanderättsavtal kan hämta information. För att detta ska vara möjligt så måste informationen vara korrekt och utformad på ett sätt som gör det möjligt att läsa in informationen i sitt eget system, till exempel som grossist. Det ska inte behöva utföras något manuellt arbete i samband med detta. Jag tror att motivationen bland ansvariga företag skulle bli betydligt högre om man visste att det räckte att uppdatera sitt eget system och RSK-basen och därefter slapp andra uppdateringar. Vi har även märkt ett ökat intresse för att sammankoppla sitt eget system till vår webbspindel, detta för att slippa uppdatera på fler ställen än sitt eget system. Flera av leverantörerna har kommit igång med detta, och gör numera endast uppdateringen i sitt eget system vad det gäller filer och bilder. Hör gärna av er om ni ser detta som en lösning för just ert företag, så kan vi titta på hur ni skulle kunna göra detta i ert system. Är ni bereda att hoppa på tåget och följa rätt spår? Detta är RSK-databasen RSK-databasen är det bästa sättet för leverantörer att nå ut med produktinformation till hela VVS-branschen. Här finns i dag drygt 80 procent av samtliga VVS-produkter i Sverige. Av de drygt produkterna är cirka så kallade aktiva artiklar som förekommer i den dagsaktuella handeln. Att en produkt utgår från leverantörens sortiment, innebär inte att den försvinner ur databasen. I databasen går det att söka även på äldre produkter, ända tillbaka till 1960-talet. Det gör det enkelt att hitta en ersättning till utgångna produkter. I RSK-databasen går det att hitta information om allt utom priset. Den är unik genom att vara gratis och tillgänglig för alla, både proffs och privatkunder. Att stå utanför RSK-databasen är i princip är som att bli osynlig. Många leverantörer som tidigare gått ur RSK-systemet har på senaste tiden valt att komma tillbaka eftersom deras produkter inte längre är sökbara i databasen. RSK-databasen hittar du på. Information om VVS-branschen VVS-information företrädare för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen. (På hemsidan finns RSKdatabasen.) VVs-fabrikanternas råd VVS-industrins bransch organisation för leverantörer av VVS-material Svenska Rörgrossistföreningen VVS branschorgan för svenska vvs-grossister VVS Företagen bransch- och arbets givar organisation för installationsföretag inom vvs vvs-auktorisation ideell förening för auktoriseringen Säker Vatten installation svenskt vatten branschorganisation för Sveriges vattenoch avlopps reningsverk Ulf Jonson Vd VVS-Information Foto: anders nilsson VVS-Information Data AB Upplandsgatan 2B, 4 tr, Stockholm Tfn: , E-post: Ansvarig utgivare: Ulf Jonson Producerad av: Roxx Media Sverige, Projektledare: Micael Lindgren Texter: Håkan Hellström Layout: Örjan Folcke Illustration omslag: Kjell Eriksson Tryck: Printfabriken, Karlskrona,

3 Utbildningen riktar sig bland annat till de som känner att de behöver uppdatera sina kunskaper i att administrera databasen på grund av att man inte går in där så ofta. I dagsprogrammet ingår bland annat en genomgång av nyheterna i administrationen, hur man hanterar felrapporter och åtgärdar fel samt hur man administrerar befintliga RSK-nummer. (Bilden är från ett utbildningstillfälle hösten 2009.) Fortsatt succé för utbildningsdagarna Höstens fullsatta utbildningsdagar visade att det finns ett stort intresse för att lära sig mer om RSK-databasen och dess möjligheter. Den kostnadsfria endagsutbildningen i RSK-administration fortsätter nu under våren. De utbildningsdagar som hittills har hållits i VVS-Informations lokaler på Upplandsgatan i Stockholm har alla varit fullbokade. För att hinna med alla delar av utbildningen och samtidigt ge alla deltagare tillfälle att ställa sina frågor har VVS-Information valt att begränsa antalet platser till sex stycken per utbildningstillfälle. I höstas anordnades fem utbildningstillfällen, under våren blir det sju. Efterfrågan gjorde att vi ganska snabbt bestämde oss för att anordna fler träffar under våren, säger Kajsa Hedberg på VVS-Information. Och de första träffarna efter nyår blev direkt fullbokade. Utbildningen är gratis och pågår cirka sex timmar inklusive lunch. Mer information om när utbild nings dagarna inträffar och hur du anmäler dig kan du se på. Nytta av utbildningen Utbildningen riktar sig bland annat till de som känner att de behöver uppdatera sina kunskaper i administrationsverktyget på grund av att man inte går in där så ofta. I dagsprogrammet ingår bland annat en genomgång av nyheterna i administrationen, hur man hanterar felrapporter och åtgärdar fel samt hur man administrerar befintliga RSK-nummer. Irene Bjurman är ekonomiansvarig på Ibeco AB. Det var när hon även skulle bli huvudansvarig för RSK-administrationen på företaget som hon blev tillfrågad om att gå VVS-Informations endagsutbildning i oktober förra året. Utbildningen var bra och för mig som var helt ny på att administrera i RSK-databasen var den nödvändig, säger Irene Bjurman. Tidigare har jag bara sökt i databasen. Nu tycker jag inte är den lika svårnavigerad som tidigare, så jag har absolut haft nytta av utbildningen. Ibeco har cirka 300 produkter i RSK-databasen. Jag är ganska ofta inne i databasen, just nu uppdaterar jag produktlänkar och bilder, säger hon. Ibeco AB är ett oberoende agenturföretag inom VA och VVS, med försäljning av specialprodukter samt en del egen tillverkning av udda produkter. Sortimentet består bland annat av kopplingar för vattenledningar, anborrningsutrustning och reparationsmuffar. FOTO: Anders nilsson 3

4 Flikar gör databasen mer användarvänlig RSK-databasens administrationsverktyg har genomgått en ansiktslyftning som kraftigt förbättrat användarvänligheten. Bland nyheterna märks till exempel ett fliksystem och möjligheten att se tidigare ansökningar. Om man ofta söker i en och samma produktgrupp kan man spara en favorit i just denna grupp för att snabbt komma dit, säger Jonas Ahlberg. VVS-Informations Jonas Ahlberg har arbetat med att bygga om ansökningsformu läret till RSK-databasen i några månader. Tidigare låg alla funktioner i ett och samma fönster på administrationssidan, berättar han. Ville man göra något vid sidan av ansökningsformuläret var man tvungen att gå ur fönstret, vilket innebar att allt som man skrivit in i formuläret gick förlorat. Självklart ett stort irritationsmoment för användarna. I dag är ansökningsformuläret uppbyggt av sex flikar, där man obehindrat kan gå emellan de olika funktionerna utan att bekymra sig om att den information man fyllt i ska försvinna. Enklare uppdatering En annan nyhet är att man nu enkelt kan se en förteckning över de senaste ansökningarna i listformat i datumordning. Dessutom har vi lagt till funktionen att kunna lägga till favoriter, säger Jonas Ahlberg. Om man ofta söker i en och samma produktgrupp kan man spara en favorit i just denna grupp för att snabbt komma dit. Det är en snabbingång till RSK-databasen, samtidigt som det självklart går att spara exakt de produkter som man komma åt snabbt. Det här är en funktion som tillkommit ett önskemål från användare, det gäller även möjligheten att lägga in bilder direkt i ansöknings formuläret. Endast ett ark vid ansökan En ny funktion är uppdatering av produktflikar. Användarna använder sig av ett excel-ark för att lägga in informationen. Den nya funktionen gör att man slipper skapa flera excel-ark för att ansöka om RSK-nummer i flera produktgrupper samtidigt, säger Jonas Ahlberg. Nya funktioner efter idéer från användarna Under höstens välbesökta utbildningsdagar i RSK-administration har mycket tid ägnats åt att diskutera hur databasen kan förbättras. Utbildningsdagarna har gett oss utmärkta tillfällen att få respons från användarna, säger Ulf Jonson på VVS-Information. Resultatet har hittills blivit några nya funktioner i administrationsverktyget. foto: anders nilsson Vårt mål är alltid att öka användarvänligheten i högsta möjliga mån och jag tror att vi kommer att få in fler användbara syn punkter under vårens utbildningsdagar, säger Ulf Jonson. Redan i höstas upptäckte man på VVS- Information snabbt att deltagarna på utbildningsdagarna bidrog med värdefull information när det gäller att utveckla administrationsverktyget. Under utbildningsdagarna har vi fått upp ögonen för några saker som kan förbättras, säger Ulf Jonson. Vårt mål är alltid att öka användarvänligheten i högsta möjliga mån och jag tror att vi kommer att få in fler användbara syn punkter under vårens utbildningsdagar. Tre nyheter En av de nya funktionerna är att leverantören kan lägga in produktbilder redan när man ansöker om RSK-nummer. Det är en fördel att kunna lägga in så mycket information som möjligt om en produkt redan i ansökningsförfarandet, så att man slipper gå tillbaka för att lägga in bilden först när produkten har blivit tilldelad ett RSKnummer, säger Jonas Ahlberg på VVS- Information. En annan ny funktion är att man nu kan söka på leverantörens eget artikelsamt EAN-nummer, antingen i sin helhet eller delar av det. En tredje nyhet är att de som administrerar RSK-nummer nu kan ändra informationen på första logistikraden för en artikel utan att först behöva radera den som det var tidigare, berättar Jonas Ahlberg. 4

5 Installatörerna litar på att de får rätt information och därför är det viktigt att rapportera när man hittar fel. Felrapporten ett effektivt verktyg När information i RSK-databasen är felaktig eller saknas har användaren möjlighet att skicka in en felrapport. Felrapporten är ett av de mest effek tiva sätten att hålla informationen i RSK- databasen uppdaterad och korrekt. Det vore bra om fler användare av RSK-databasen använde sig av möjligheten att skicka in felrapporter, säger Hans Dahlström. När en användare upptäcker att information för en viss artikel i RSK-databasen saknas eller är felaktig finns valet att skicka in en felrapport. Den går automatiskt via e-post till leverantörens kontaktperson. Felrapporten ligger också synlig för alla som söker på artikeln i RSK-databasen fram till dess att leverantören har åtgärdat eventuellt fel och återrapporterat. Den vanligaste rapporten gäller saknade dokument, som monteringsanvisning eller byggvarudeklaration, men kan även gälla felaktiga måttangivelser. Databasen är facit En av de flitigaste på området är Hans Dahlström på konsultföretaget Consultec. Han arbetar med att ta fram prislistor åt VVS-installatörer utifrån RSK-databasens information. I själva databasen finns inga priser angivna, utan den informationen får han i stället söka hos varje grossist. Och när informationen inte stämmer överens får skickar han in felrapporter. Ja det blir kanske en del felrapporter, jag har cirka artiklar i mitt eget system och RSK-databasen är mitt facit, säger Hans Dahlström. När en artikel till exempel har fel dimension så kan det betyda en del jobb för att få det rätt. Fler borde utnyttja möjligheten Det kan också variera i benämningstexternas utseende vilket försvårar ytterligare. Efter som installatörerna litar på att jag skickar ut rätt information så måste jag vara noggrann, säger han. Det vore bra om fler användare av RSKdatabasen använde sig av möjligheten att skicka in felrapporter, det höjer kvaliteten ännu mer på informationen, säger Hans Dahlström. Automatisk statusrapport skickas varje kvartal En gång i kvartalet kommer automatiska statusrapporter att skickas till de företag som har produkter i RSK-databasen. Statusrapporterna innehåller de uppgifter som matats in från det senaste kvartalet. Statusrapporterna skickas via e-post till den som är registrerad i RSK-databasen som marknadsansvarig hos leverantören. Statusrapporterna är automatiskt generade och kräver ingen särskild arbetsinsats från leverantören. Statistikuppgifter i statusrapporten: Antal aktiva RSK-nummer. Antal med kopplade bilder. Antal med kopplad byggvarudeklaration Antal med kopplad drift- och skötselanvisning. Antal med kopplad monteringsanvisning. Målet är att statusrapporterna även ska innehålla historik, där de historiska värdena för fem månader bakåt i tiden redovisas för att man enkelt ska kunna följa och avläsa de förändringar som genomförts. FOTO: jennifer Nemie, consultec 5

6 För att göra kontakten mellan leverantörerna och VVS-Information så smidig som möjligt när det gäller administrationen av RSK-databasen har varje företag fått utse ett antal referenspersoner med var sitt ansvarsområde. RSK-databasen det naturliga valet Jag tror att vissa fortfarande inte inser vilken resurs som RSK-databasen kan vara, säger Hans Nordgren, vd på LK Systems och medlem i VVS-Fabrikanternas råds styrelse. Det finns företag som i stället för att utnyttja RSK-databasens möjligheter väljer att satsa på egna system. Men RSK-databasen har så många fördelar att den borde vara det naturliga valet som informationskälla för alla delar av branschen. foto: anders nilsson RSK-databasen är viktig för hela VVSbranschen. Här sker cirka sökningar i månaden. Varje år tillkommer mellan och nya produkter och till varje produkt hör flera olika dokument. RSK-databasen är utan tvekan det enklaste och mest effektiva sättet för leverantörer att få ut information om sina produkter på marknaden, säger Hans Nordgren. Här kan kunderna vara säkra på att alltid få den mest uppdaterade informationen om VVS- och VA-produkter. Nu har det ändå gått upp för de flesta att en väl uppbyggd databas gynnar hela branschen. Här har VVS-Informations arbete spelat en viktig roll, till exempel genom endagsutbildningarna och införandet av RSK-ansvariga hos samtliga leverantörer. Ansvarar för korrekta uppgifter Det är leverantörerna själva som ansvarar för att produktinformationen förs in i RSK-databasen. Här lagras information som produktfakta, bilder, byggvarudeklarationer, monteringsanvisningar, drift- och skötsel instruktioner och logistikuppgifter. Det är oerhört viktigt att informationen i RSK-databasen är korrekt och uppdaterad, säger Hans Nordgren. Därför är det också vik tigt att alla leverantörer sköter uppdateringarna på sina RSK-nummer i databasen. På LK Systems arbetar vi mycket aktivt med våra produktansvariga för att se till att uppgifterna i RSK-databasen är uppdaterade, säger han. För att göra kontakten mellan leverantörerna och VVS-Information så smidig som möjligt när det gäller administrationen av RSK-databasen har varje företag fått utse ett antal referenspersoner med var sitt ansvarsområde. Det är först och främst en huvudansvarig för RSK; den person som VVS-Information i första hand ska kontakta vid frågor om RSK-artiklar, felanmälningar och liknande. Varje företag ska också utse en bildansvarig, som ansvarar för att bilder läggs in till varje artikel i databasen. Sedan har en dokumentansvarig ansvaret för att dokument som till exempel monteringsanvisningar och drift- och skötselinstruktioner läggs in. Rätt info på rätt plats De finns många exempel på när information som är inkorrekt eller saknas helt kan ställa till problem. Ett ganska vanligt misstag som görs när man lägger in data gäller logistikuppgifterna. Logistikuppgifterna ska innehålla förpackningssort, förpackningsstorlek och vikt för en produkt. Den som beställer en leverans måste till exempel kunna se hur mycket en produkt väger och om den kommer på en pall eller i kartong. En annan viktig information skrivs i den så kallade benämningsraden. Här ska den korrekta beteckningen på en produkt anges och inte en beteckning som man kanske använder internt. Informationen på benämningsraden används till exempel som fakturaunderlag och otydlig information försvårar för kunden. 6

7 Handlingsplan för att göra RSK-databasen bättre Som det ser ut i dag finns det exempel på att information i RSK-databasen är inkorrekt eller saknas. För att komma till rätta med detta har VVS-Information tagit fram förslag till en handlingsplan för uppdateringar av RSK-databasen. En anledning till att informationen i RSKdatabasen inte alltid är korrekt är att den tidigare inte var så viktig, eftersom det viktigaste för leverantören var att få ett RSK-nummer på sin produkt. Men ju fler sätt som databasen används på, desto större blir kraven på informationen, säger Ulf Jonson, vd på VVS-Information. Många av dagens system bygger på att informationen läses in automatiskt utan manuell hantering. För att komma till rätta med problemen måste informationen i RSK-databasen anpassas så att det kan läsas in digitalt i grossisters, leverantörers och installatörers system. Logistik och benämning Just nu pågår diskussioner om en handlingsplan för att omstrukturera logistikuppgifterna och benämningstexterna på artiklar, två områden där det finns problem i dag. I logistiskuppgifterna för en produkt som läggs in RSK-databasen är det i dag möjligt att lägga in tre olika förpackningstyper, till exempel påse, kartong och pall. Det ställer till exempel till problem när man köper pex-rör på rulle, där det inte finns möjlighet att lägga till uppgiften om hur Hans Daag, inköpsdirektör på Onninen. många meter rullen innehåller. Ett annat exempel är en kartong med plugg. RSK-numret omfattar hela kartongen men ingenstans i logistikuppgifterna framgår det hur många pluggar som den innehåller. Det finns en ganska enkel lösning genom att man lägger till två nya fält på varje logistikrad, där man kan ange styck eller meter, säger Ulf Jonson. Detta kommer att läggas till under våren. En annan viktig information skrivs i den så kallade benämningsraden. Här ska den korrekta beteckningen på en produkt anges. Här vill vi skapa ett mer flexibelt sätt att använda texten i respektive grossisters, installatörers och leverantörers system, säger Ulf Jonson. Just nu pågår diskussioner för att komma fram till en lösning som passar alla. Förslaget för benämningstexterna är att exempelvis en grossist ska kunna hämta de benämningsdelar man vill använda från olika fält i databasen. Ett företag som har valt att visa storleken på produkten först i sin benämningsrad också kunna göra det, ett annat företag kan visa produktnamnet först. Som det ser ut i dag finns endast två benämningsfält som ger liten flexibilitet. Håller inte måttet Hans Daag är inköpsdirektör på grossisten Onninen, där han ansvarar för alla inköp i Sverige. Jag arbetade tidigare i leverantörsledet och vet hur viktigt det är med korrekt artikelinformation, säger han. Därför vet jag också hur viktig RSK-databasen är. Jag ser visserligen på det ur ett grossistperspektiv men jag tycker att alla gynnas av att artikelinformationen finns samlad just i RSK-databasen. Då behöver vi inte gå till varje enskild leverantör, som dessutom använder olika format, för att hämta den. Men som det ser ut i dag håller informationen i RSKdatabasen tyvärr inte alltid måttet. Förra våren lanserade grossisten Onninen sin nya webbutik. I samband med det började man också att använda VVS Informations nya webservice. Webservice ger tillgång till alla uppgifter i RSK-databasen för en produkt som en kund söker efter i Onninens webbutik. Blixtsnabbt visas bilder, monteringsanvisningar eller produktdata för kunden, som inte ens märker att uppgifterna hämtats utanför webbutiken. Leverantörerna måste uppdatera Tjänsten är jättebra för våra kunder, säger Hans Daag. Men fel förekommer. Han tar exemplet med ett badrumsskåp som lades in i RSK-databasen 1995 och fortfarande är en aktiv artikel. Leverantören har sedan dess ändrat förpackningsstorlek på skåpet men inte ändrat informationen i databasen, säger Hans Daag. Det kan ställa till problem för oss i transporten efter som vi beställer leveransen utifrån förpackningsstorlekarna. I installatörsledet är man kanske inte lika sårbara för en sådan sak eftersom montören är mer flexibel ute på fältet. Det kan verka som bagateller men ett enkelt decimalfel kan ge stora konsekvenser genom hela kedjan. De förslag som har tagits fram ser bra ut, det viktiga är man kommer fram till en snabb lösning när det gäller benämningstexterna. Hjälp oss utveckla RSK-databasen För att kunna utveckla RSK-databasen och dess funktionalitet på bästa sätt vill VVS- Information veta hur du använder den. Just nu kan du gå in på vår hemsida och svara på en kortfattad enkätfråga. Länken till enkätfrågan hittar du på, längst ned på sajtens första sida. Här kan du lämna en kortfattad beskrivning om hur och varför du använder RSK-databasen. Ta samtidigt chansen att säga vad du tycker om våra övriga tjänster på webben. Under rubriken Om VVS-Info på hemsidan hittar du ett annat frågeformulär där du kan välja mellan att kommentera hemsidan som helhet eller administrationssidorna VVS-IN. FOTO: onninen 7

8 Returadress: VVS-Information Data AB Upplandsgatan 2B, 4 tr, Stockholm Kretsloppsanpassade enskilda avlopp kan vara en lösning på det ökade trycket på VA som ett utökat permanentboende utgör. Permanentboende ökar kraven på avloppen Sedan 1990 har tiotusentals fritidshus blivit till permanentboenden och dessutom har ett stort antal sommarhus byggts om till året runt-standard. De enskilda avloppen orsakar miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Lösningen kan vara kretsloppsanpassade enskilda avlopp. I många kommuner finns områden som startade som fritidshusområden under och 1970-talet, men som omvandlades och fortfarande omvandlas till områden för permanent boende. Det finns även områden som har vuxit under en lång rad år genom förtätning och nybyggnation och slutligen finns det även nya planerade områden i varierande storlek. Allt fler vill alltså bo på landet, mer eller mindre permanent, men ingen vill leva primitivt. Det ska finnas samma bekvämligheter som inne i staden, men kraven ställer samtidigt till problem. Allt vatten som tas upp ur brunnar ska ju ta vägen någonstans. Det vanligaste i fritidshusområden är att vattnet filtreras och släpps ut i naturen. Om husen och av loppen ligger tätt kan inte marken ta hand om allt avloppsvatten. Flera olika lösningar Det finns flera sätt att lösa vatten- och avloppsfrågorna i alla dessa områden. Vissa kom muner inventerar och planerar för kommunala vattenoch avloppslösningar i ett längre perspektiv, medan i andra fall kan kretsloppsanpassade enskilda avloppsanläggningar vara lösningen. Att uppnå kretslopp från toalettavfall kan lösas, antingen med lokalt omhändertagande på den egna fastigheten, eller med uppsamlingssystem från enskilda fastigheter till större mot tagningsoch/eller behandlingsanläggningar. Gemensamt avloppsvatten I de fall där avloppsvattnet behandlas gemensamt finns flera olika behandlingsmetoder: Minireningsverk; små avloppsreningsverk som normalt innehåller biologisk och kemisk reningsteknik. Återföring av växtnäring till jordbruket kan ske efter behandling av slammet. Markbädd; där avloppsvattnet infiltrerar ner genom markbädden, varefter behandlat avloppsvatten samlas upp och leds till något vattendrag. Har begränsad livslängd (beroende av konstruktion och belastning) och behöver läggas om för fortsatt god funktion. Infiltrationsanläggning; avloppsvattnet infiltrerar ner genom marken, och når så småningom grundvattnet. Källsorterat avloppsvatten Motsvarande för uppsamling och behandling av källsorterat avloppsvatten är: Urinsortering; där urinen sorteras ut i toaletten och leds till en uppsamlingstank. Klosettvattensortering; avloppsvattnet från toaletten samlas upp separat till en sluten tank. Kräver användning av extremt snålspolande toaletter. Torra system; i vilka toaletterna använder inte spolvatten utan toalettavfallet samlas upp och behandlas separat från eventuellt vatten från bad, dusch och tvätt. Vanligen komposteras toalettavfallet. Miljö- och hälsomässigt Enligt Boverket har kretsloppsanpassade enskilda avloppsanläggningar goda möjligheter att vara miljö- och hälsomässigt hållbara under förutsättning att: Toaletter och liknande är lätta att rengöra och underhålla. Energianvändningen kan hållas på en rimlig nivå i sorterande system. Tekniska lösningar för enskilda avloppsanläggningar förbättras för att öka driftsäkerheten och för att höja reningspotentialen så att utsläppen av näringsämnen minskar. Tekniker för slamavskiljning vidareutvecklas. Kommunerna bygger upp och utveckla organisation och tillhandahåller system för återvinning av avloppsprodukter, främst urin. Organisation för slamhantering finns redan. Varierande reningspotential Reningspotentialen för enskilda kretsloppsanpassade avloppsanläggningar varierar för de olika anläggningarna. Generellt sett är dock reningspotentialen i enskilda anläggningar något sämre än den för kommunala reningsverk. Tidsåtgången för tillsyn och skötsel kan bli betydande. De i dagsläget vanligaste typerna är källsorterande system, ofta i kombination med mini reningsverk eller infiltrations anläggningar. Källa: Boverket, Institutet för jordbruks- och miljöteknik 8

#309. Efterlängtad utbildning i RSK-databasen. Ansvariga hos varje leverantör ske ge bättre ordning Avloppskampanj ska spara miljön

#309. Efterlängtad utbildning i RSK-databasen. Ansvariga hos varje leverantör ske ge bättre ordning Avloppskampanj ska spara miljön #309 Ansvariga hos varje leverantör ske ge bättre ordning Avloppskampanj ska spara miljön Efterlängtad utbildning i RSK-databasen Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

Läs mer

#210. Benämningselement höjer kvaliteten på RSK-databasen. Så söker du i databasen Ett stöd för Beulcos webbkatalog

#210. Benämningselement höjer kvaliteten på RSK-databasen. Så söker du i databasen Ett stöd för Beulcos webbkatalog #210 Så söker du i databasen Ett stöd för Beulcos webbkatalog Benämningselement höjer kvaliteten på RSK-databasen Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen vvs-ledaren RSK

Läs mer

Tema RSK-databasen #209. Automatisk uppdatering sparar tid för leverantören Uponor Grossisten Onninens kunder får bättre service med webbtjänsten

Tema RSK-databasen #209. Automatisk uppdatering sparar tid för leverantören Uponor Grossisten Onninens kunder får bättre service med webbtjänsten #209 Automatisk uppdatering sparar tid för leverantören Uponor Grossisten Onninens kunder får bättre service med webbtjänsten Tema RSK-databasen Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i

Läs mer

#310. Nyordning i RSK-databasen. Nya prismodeller ger rättvisare prissättning Benämningselementen skapar enhetlighet

#310. Nyordning i RSK-databasen. Nya prismodeller ger rättvisare prissättning Benämningselementen skapar enhetlighet #310 Nya prismodeller ger rättvisare prissättning Benämningselementen skapar enhetlighet Nyordning i RSK-databasen RSKdatabasen.se Allt om VVS-produkter på ett ställe Kvalitet är ett måste! vvs-ledaren

Läs mer

RSK-databasen. - allt om VVS på ett ställe

RSK-databasen. - allt om VVS på ett ställe RSK-databasen - allt om VVS på ett ställe RSK-numrets livscykel För en del RSK-innehavare börjar resan redan på idéstadiet. Man får en idé om en ny produkt och man söker RSK-nummer som sedan kommer att

Läs mer

#211. Nya riktlinjer stärker RSK-databasen. Arbete som tryggar framtiden Tekniska rådet höjer kvaliteten

#211. Nya riktlinjer stärker RSK-databasen. Arbete som tryggar framtiden Tekniska rådet höjer kvaliteten #211 Leverantör Leverantör Leverantör Leverantör Produktdata Produktdata Produktdata Produktdata Användare RSK-databasen Produktdata Arbete som tryggar framtiden Tekniska rådet höjer kvaliteten Nya riktlinjer

Läs mer

#111. Användarundersökning första steget mot framtidens RSK-databas. Dags att kontrollera produktdata Samarbete mellan SEG och VVS-Information

#111. Användarundersökning första steget mot framtidens RSK-databas. Dags att kontrollera produktdata Samarbete mellan SEG och VVS-Information #111 Dags att kontrollera produktdata Samarbete mellan SEG och VVS-Information Användarundersökning första steget mot framtidens RSK-databas RSKdatabasen.se Allt om VVS-produkter på ett ställe vvs-ledaren

Läs mer

Varför Hinfo Syfte. Produktfakta (utvalda, väl definierade, funktionellt skiljande)

Varför Hinfo Syfte. Produktfakta (utvalda, väl definierade, funktionellt skiljande) Vad är Hinfo? Hinfo är en nationell produkt-, artikel- och avtalsdatabas, framtagen i samarbete mellan sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsverksamhet i Sverige, leverantörer av hjälpmedel och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Varför Hinfo Syfte. Produktfamilj

Varför Hinfo Syfte. Produktfamilj Vad är Hinfo? Hinfo, är en nationell produkt, artikel och avtalsdatabas, framtagen i samarbete mellan sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsverksamhet i Sverige, leverantörer av hjälpmedel och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Levande kust (2011-2017) Utsläpp från vattentoalett vad är problemet och hur får du en bra anläggning?

Levande kust (2011-2017) Utsläpp från vattentoalett vad är problemet och hur får du en bra anläggning? Utsläpp från vattentoalett vad är problemet och hur får du en bra anläggning? Mats Johansson Ecoloop AB Mats.johansson@ecoloop.se avlopp@balticsea2020.org Levande kust (2011-2017) Motverka övergödning

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Stefan Jonsson, Miljökontoret 1 Kretslopp med källsortering av avlopp Lokalt utsläpp från WC = 0 Modern återvinning av WC-avfall:

Läs mer

Enskilda avlopp lagstiftning och teknik

Enskilda avlopp lagstiftning och teknik Enskilda avlopp lagstiftning och teknik Ola Palm Enskilda avlopp i kretslopp För Kiladalen - I tiden 090207 Vad är enskilda avlopp? Definition enligt allmänna råden (2006:7) Hushållsspillvatten från enstaka

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

ETIM på väg in i Sverige #212. Ny klassificering av VVS-produkter: Effektivare byggen med BIM Nya demofilmer om RSK-databasen

ETIM på väg in i Sverige #212. Ny klassificering av VVS-produkter: Effektivare byggen med BIM Nya demofilmer om RSK-databasen #212 Effektivare byggen med BIM Nya demofilmer om RSK-databasen Ny klassificering av VVS-produkter: ETIM på väg in i Sverige RSKDATABASEN.SE Allt om VVS-produkter på ett ställe VVS-ledaren Vad kul det

Läs mer

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank?

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Om du svarat ja på någon av dessa frågor kan ett kretsloppsanpassat avlopp vara

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, MN 44 Reviderade 2009-03-31, MN 20 Reviderade 2013-12-10, MN 59 Reviderade 2017-05-11, MN 25 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA OK Ställ diagnos på ditt avlopp med hjälp av Svea Avloppsguide. Bildspelet tar cirka fem minuter. Föregående 1 Jag ger dig lite tumregler, men det

Läs mer

Ett av marknadens osynligaste minireningsverk

Ett av marknadens osynligaste minireningsverk U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R C L E A N I M I N I R E N I N G S V E R K N Y H E T Ett av marknadens osynligaste minireningsverk 75001 12 2009 Marknadens driftsäkraste minireningsverk

Läs mer

Skaffa en licens Översikt över mina produkter Ansök om bedömning Dokumentations krav för bedömning... 10

Skaffa en licens Översikt över mina produkter Ansök om bedömning Dokumentations krav för bedömning... 10 MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR Innehåll Skaffa en licens... 2 Översikt över mina produkter... 4 Ansök om bedömning... 6 Dokumentations krav för bedömning... 10 Drift- och underhålls-relaterade dokuemnt...

Läs mer

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN www.bramiljo.se Flexibla lösningar för rening av BDT-vatten. Haco BDT är en flexibel och platsbesparande lösning för rening av bad-, dusch-

Läs mer

Guide till BASTA Projekthanteraren

Guide till BASTA Projekthanteraren Guide till BASTA Projekthanteraren Välkommen till BASTA Projekthanteraren. BASTA Projekthanteraren är ett webbaserat verktyg som möjliggör för fastighetsägare, fastighetsförvaltare, fastighetsskötare,

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Agera Affärsstöd Webb - integrerad lösning

Agera Affärsstöd Webb - integrerad lösning Agera Affärsstöd Webb - integrerad lösning Störst på lagom stora systemlösningar Vad är Agera Affärsstöd Webb? Montania har med utgångspunkt från det egenutvecklade affärssystemet Agera Affärsstöd 9 tagit

Läs mer

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se En guide till Skövde Kontorscenters Webbutik www.skovdekontorscenter.se www Vår Webbutik Det skall vara enkelt och smidigt att handla av oss. I vår webbutik hittar du hela vårt sortiment och kan i lugn

Läs mer

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner 2012-02-09 Informationsträff om enskilda avlopp Ebba af Petersens WRS Uppsala AB & Avloppsguiden AB ebba.af.petersens@w rs.se Ebba af Petersens WRS Uppsala AB ebba@avloppsguiden.se Ornö 9 februari 2012

Läs mer

Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll

Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll Kataloger... 3 Nyheter... 3 Sök artikel... 4 Senaste artikel... 5 Order... 5 Orderfråga... 9 Inställning... 10 Hjälp... 10 Hem... 10 Inloggning Adressen till

Läs mer

Marknadsöversikt utvärdering

Marknadsöversikt utvärdering Rapport 2012:8 2012-05-28 201 Marknadsöversikt utvärdering Med förslag till arbetsgång och finansiering vid framtida uppdatering Ida Sylwan, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Kunskapscentrum

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

Du som leverantör kom igång med Validoo

Du som leverantör kom igång med Validoo Du som leverantör kom igång med Validoo Om Validoo Vi hjälper den digitala produktinformationen och dina bilder ända fram till konsumenten. Rätt information betyder ökad trygghet och bättre affärer för

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Vad tycker du om HaV:s förslag om nya avloppsregler?

Vad tycker du om HaV:s förslag om nya avloppsregler? Vad tycker du om HaV:s förslag om nya avloppsregler? Avloppsguidens användarförening frågar dig för att få ett underlag till sitt remissvar. Vi hoppas att denna enkät även ska vara till hjälp för ditt

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Kom igång med Validoo

Kom igång med Validoo Kom igång med Validoo Om Validoo Vare sig du är en leverantör eller mottagare av varor och varuinformation behöver du ett smidigt och effektivt informationsflöde. Validoo hjälper dig. Våra tjänster utvecklas

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator?

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator? Produktkonfigurator Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Produktkonfiguratorn är en tilläggsfunktion i MONITOR som ger dig ett systemstöd för att hantera och kombinera flera varianter och utföranden av

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Sökandens namn (om annat än fastighetsägaren) Sökandens postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Sökandens namn (om annat än fastighetsägaren) Sökandens postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Sida 1 av 6 Ansökan/anälan o installation/ändring av enskild avloppsanläggning Inforation Gällande regler: 13 & 14 SFS 1998:899 Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn,

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

Så beställer du via ny och enkel e-handel

Så beställer du via ny och enkel e-handel Så beställer du via ny och enkel e-handel Nu lanseras Martin & Serveras nya e-handel. Bättre sökfunktion, utökad produktinformation, detaljerad leveranskalender, tydlig bristhantering och modern layout.

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Manual för projektansvariga på arvsfonden.se 20140611, ver2. Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Levande kust (2011-2017) 2013-04-29. Torrtoaletter ger också utsläpp - så förbättrar du din latrinhantering. Motverka övergödning och dess effekter

Levande kust (2011-2017) 2013-04-29. Torrtoaletter ger också utsläpp - så förbättrar du din latrinhantering. Motverka övergödning och dess effekter Torrtoaletter ger också utsläpp - så förbättrar du din latrinhantering Marika Palmér Rivera WRS Uppsala AB marika@wrs.se Levande kust (2011-2017) Motverka övergödning och dess effekter Åtgärder på land

Läs mer

Produktöversikt BIsmart

Produktöversikt BIsmart Produktöversikt för BIsmart Innehåll Vad är BIsmart?... 2 Hur fungerar BIsmart?... 3 Vad behövs för att använda BIsmart... 4 Vad ingår i BIsmart?... 4 Artikelförsäljning... 5 Inköp... 5 Kundreskontra...

Läs mer

Användarmanual Stiga on Line

Användarmanual Stiga on Line Användarmanual Stiga on Line 2 Innehållsförteckning Användarmanual Stiga On-Line Hur hittar jag till Stiga on Line 5 sida Översikt 6 Garantikort 7-10 Reklamationer 11-20 Order on Line 21-25 Bildbank och

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Miljövänlig avloppsrening

Miljövänlig avloppsrening Miljövänlig avloppsrening Paketlösning för avlopp! Typgodkänd slamavskiljare med alla delar för infiltration eller markbädd. Beprövad reningsmetod Låg uppflytningsrisk Hög finish Konkurrenskraftigt pris

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Skaffa en licens Översikt över mina produkter Ansök om bedömning Dokumentations krav för bedömning... 10

Skaffa en licens Översikt över mina produkter Ansök om bedömning Dokumentations krav för bedömning... 10 Senast uppdaterad 2016-07-26 Skaffa en licens... 2 Översikt över mina produkter... 4 Ansök om bedömning... 6 Dokumentations krav för bedömning... 10 Drift- och underhålls-relaterade dokuemnt... 10 Komplettera

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Guide till BASTA Projekthanteraren

Guide till BASTA Projekthanteraren Guide till BASTA Projekthanteraren Välkommen till BASTA Projekthanteraren. BASTA Projekthanteraren är ett webbaserat verktyg som möjliggör för fastighetsägare, fastighetsförvaltare, fastighetsskötare,

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel Logga in Klicka på E-handel Logga in på Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt lösenord som du får/har fått. Klicka på Logga in. Huvudmenyn Om du vill börja beställa varor klicka på Ange leveransdatum.

Läs mer

Miljödepartementet Stockholm

Miljödepartementet Stockholm Diarienummer: M2016/02191/Nm Miljödepartementet 103 33 Stockholm m.registrator@regeringskansliet.se Remiss av Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande

Läs mer

Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014.

Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014. RELEASE 14.3 Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014. i andra webbläsare än Internet Explorer I och med denna release har vi migrerat alla de sidor man som kundföretag

Läs mer

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka.

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Hej alla ÅF! Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Börja med att använda din vanliga inloggning

Läs mer

GS1 Artikelinformation

GS1 Artikelinformation The Global Language of Business GS1 Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS Standard för Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna Identifiera Globalt

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Uponor Minireningsverk 5-10pe

Uponor Minireningsverk 5-10pe Uponor Minireningsverk 5-10pe Allmänt-minireningsverk Uponors minireningsverk är tillverkade för att uppfylla myndigheternas krav. Reningsverken är biologiskkemiskt fungerande satsreningsverk, för behandling

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport Idrottslyftet 2014 En guide i hur man skickar in en återrapport Återrapportering Alla godkända ansökningar genererar automatiskt en återrapport på föreningens Idrottslyftssida. Det kan vara bra att omgående

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se Nu är det dags att få VVS-branschen att få upp ögonen för det många kallar marknadens klokaste PEX-rörsystem för tappvatten och värme. Installationen är enkel och pålitlig. Och sparar tid, slit och pengar.

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Användarmanual för Artportalen.se

Användarmanual för Artportalen.se Användarmanual för Artportalen.se Alla Sveriges arter på Internet Artportalen är en databas på Internet som är till för alla och innehåller observationer av djur, växter och svampar i Sverige. Från början

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Introduktion... 2. Funktioner... 2. Ansökan om behörighet och tillgång till Här&Nu... 2. Kontaktuppgifter... 3. Att använda Här&Nu...

Introduktion... 2. Funktioner... 2. Ansökan om behörighet och tillgång till Här&Nu... 2. Kontaktuppgifter... 3. Att använda Här&Nu... Ert datum Er beteckning 2009-11-26 F 09-12806/IT10 Leverans Anläggning www.banverket.se Information Här&Nu i Banportalen Kopia till: Diariet Innehåll Introduktion... 2 Funktioner... 2 Ansökan om behörighet

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Tag kontakt med de grannar som berörs av krav på en ny avloppsanläggning för att ta reda på vilka som är intresserade av att undersöka vad en gemensam avloppsanläggning

Läs mer

Lägga in filer i filarkivet

Lägga in filer i filarkivet Så fungerar BSOK:s hemsida Per Svantesson, version 2010-04-27 Vem gör vad? Fredrik Johansson är webbredaktör och uppdaterar materialet på hemsidan. Per Svantesson hjälper till och sköter vissa saker med

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram Sida 1 (9) SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram SBR-Net är en informations- och mötesplats på webben för SBR:s plusmedlemmar och förtroendevalda samt för

Läs mer

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256.

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Riktlinje 2014-11-19 Riktlinjer för enskilt avlopp Bmk Mh 2014/4358 Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Ersätter Riktlinjer för enskilt avlopp 17, 2011-01-26 Riktlinjerna ska vägleda

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

GODKÄNNANDE AV BASKRAV FÖR BEFINTLIGA LEVERANTÖRER TILL LKAB.

GODKÄNNANDE AV BASKRAV FÖR BEFINTLIGA LEVERANTÖRER TILL LKAB. GODKÄNNANDE AV BASKRAV FÖR BEFINTLIGA LEVERANTÖRER TILL LKAB. Info till leverantörer VI ÄR REDAN LEVERANTÖR TILL LKAB, MEN VI HAR INGET KONTO PÅ LKAB:S LEVERANTÖRSPORTAL. HUR GODKÄNNER VI BASKRAVEN? 2

Läs mer

Ny version av Exder 2004-08-26

Ny version av Exder 2004-08-26 Ny version av Exder 2004-08-26 Semestrarna är precis slut och vi släpper årets tredje uppdatering av Exder. De största nyheterna i Exder är varucertifikat version 1.5, möjlighet att ange egen företagslogga

Läs mer

Hosting, drift, administration och tillgänglighet under projekttiden

Hosting, drift, administration och tillgänglighet under projekttiden Version 2017-09-08 BUILD UP Skills SWEBUILD Agreement number IEE/13/BWI/708/SI2.680176 Författarna har ensamma ansvaret för innehållet i detta dokument. Det företräder inte nödvändigtvis Europeiska gemenskapens

Läs mer

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com Leverantörsregister som etablerades 1989 i samarbete med Skanska, BPA och SIAB. Marknadsför leverantörer mot proffs! Webbtjänst sedan 2001 med Sveriges mest omfattande leverantörsregister för inköp inom

Läs mer

Vilken teknik passar var? Idag - ca avlopp. Traditionell teknik produkter i avloppsguidens produktförteckning

Vilken teknik passar var? Idag - ca avlopp. Traditionell teknik produkter i avloppsguidens produktförteckning Vilken teknik passar var? Urinsorterande torrtoalett Torrtoalett utan urinsortering Urinsorterande vattentoalett Extremt snålspolad toalett Konventionell toalett Avlopp & Kretslopp 9 mars 2010 Multrum

Läs mer