#110. Så ska RSK-databasen bli bättre. Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#110. Så ska RSK-databasen bli bättre. Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten"

Transkript

1 #110 VVS Grossist AB Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten Så ska RSK-databasen bli bättre Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

2 På rätt spår vvs-ledaren Efter en vinter som sällan skådats, och ett OS som innehållit både framgång och motgång, så är det nog många som förknippar rätt spår med snö och skidsport. Men när jag tänker på rätt spår är det i stället branschens gemensamma arbete med att få RSK-databasen till att bli en källa av information som man ska kunna lita på. Vi är på rätt spår redan i dag, men mycket arbete kvarstår. En grundläggande tanke med databasen är ju att man som leverantör/fabrikant laddar upp information om produkterna till ett ställe, från vilket de med nyttjanderättsavtal kan hämta information. För att detta ska vara möjligt så måste informationen vara korrekt och utformad på ett sätt som gör det möjligt att läsa in informationen i sitt eget system, till exempel som grossist. Det ska inte behöva utföras något manuellt arbete i samband med detta. Jag tror att motivationen bland ansvariga företag skulle bli betydligt högre om man visste att det räckte att uppdatera sitt eget system och RSK-basen och därefter slapp andra uppdateringar. Vi har även märkt ett ökat intresse för att sammankoppla sitt eget system till vår webbspindel, detta för att slippa uppdatera på fler ställen än sitt eget system. Flera av leverantörerna har kommit igång med detta, och gör numera endast uppdateringen i sitt eget system vad det gäller filer och bilder. Hör gärna av er om ni ser detta som en lösning för just ert företag, så kan vi titta på hur ni skulle kunna göra detta i ert system. Är ni bereda att hoppa på tåget och följa rätt spår? Detta är RSK-databasen RSK-databasen är det bästa sättet för leverantörer att nå ut med produktinformation till hela VVS-branschen. Här finns i dag drygt 80 procent av samtliga VVS-produkter i Sverige. Av de drygt produkterna är cirka så kallade aktiva artiklar som förekommer i den dagsaktuella handeln. Att en produkt utgår från leverantörens sortiment, innebär inte att den försvinner ur databasen. I databasen går det att söka även på äldre produkter, ända tillbaka till 1960-talet. Det gör det enkelt att hitta en ersättning till utgångna produkter. I RSK-databasen går det att hitta information om allt utom priset. Den är unik genom att vara gratis och tillgänglig för alla, både proffs och privatkunder. Att stå utanför RSK-databasen är i princip är som att bli osynlig. Många leverantörer som tidigare gått ur RSK-systemet har på senaste tiden valt att komma tillbaka eftersom deras produkter inte längre är sökbara i databasen. RSK-databasen hittar du på. Information om VVS-branschen VVS-information företrädare för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen. (På hemsidan finns RSKdatabasen.) VVs-fabrikanternas råd VVS-industrins bransch organisation för leverantörer av VVS-material Svenska Rörgrossistföreningen VVS branschorgan för svenska vvs-grossister VVS Företagen bransch- och arbets givar organisation för installationsföretag inom vvs vvs-auktorisation ideell förening för auktoriseringen Säker Vatten installation svenskt vatten branschorganisation för Sveriges vattenoch avlopps reningsverk Ulf Jonson Vd VVS-Information Foto: anders nilsson VVS-Information Data AB Upplandsgatan 2B, 4 tr, Stockholm Tfn: , E-post: Ansvarig utgivare: Ulf Jonson Producerad av: Roxx Media Sverige, Projektledare: Micael Lindgren Texter: Håkan Hellström Layout: Örjan Folcke Illustration omslag: Kjell Eriksson Tryck: Printfabriken, Karlskrona,

3 Utbildningen riktar sig bland annat till de som känner att de behöver uppdatera sina kunskaper i att administrera databasen på grund av att man inte går in där så ofta. I dagsprogrammet ingår bland annat en genomgång av nyheterna i administrationen, hur man hanterar felrapporter och åtgärdar fel samt hur man administrerar befintliga RSK-nummer. (Bilden är från ett utbildningstillfälle hösten 2009.) Fortsatt succé för utbildningsdagarna Höstens fullsatta utbildningsdagar visade att det finns ett stort intresse för att lära sig mer om RSK-databasen och dess möjligheter. Den kostnadsfria endagsutbildningen i RSK-administration fortsätter nu under våren. De utbildningsdagar som hittills har hållits i VVS-Informations lokaler på Upplandsgatan i Stockholm har alla varit fullbokade. För att hinna med alla delar av utbildningen och samtidigt ge alla deltagare tillfälle att ställa sina frågor har VVS-Information valt att begränsa antalet platser till sex stycken per utbildningstillfälle. I höstas anordnades fem utbildningstillfällen, under våren blir det sju. Efterfrågan gjorde att vi ganska snabbt bestämde oss för att anordna fler träffar under våren, säger Kajsa Hedberg på VVS-Information. Och de första träffarna efter nyår blev direkt fullbokade. Utbildningen är gratis och pågår cirka sex timmar inklusive lunch. Mer information om när utbild nings dagarna inträffar och hur du anmäler dig kan du se på. Nytta av utbildningen Utbildningen riktar sig bland annat till de som känner att de behöver uppdatera sina kunskaper i administrationsverktyget på grund av att man inte går in där så ofta. I dagsprogrammet ingår bland annat en genomgång av nyheterna i administrationen, hur man hanterar felrapporter och åtgärdar fel samt hur man administrerar befintliga RSK-nummer. Irene Bjurman är ekonomiansvarig på Ibeco AB. Det var när hon även skulle bli huvudansvarig för RSK-administrationen på företaget som hon blev tillfrågad om att gå VVS-Informations endagsutbildning i oktober förra året. Utbildningen var bra och för mig som var helt ny på att administrera i RSK-databasen var den nödvändig, säger Irene Bjurman. Tidigare har jag bara sökt i databasen. Nu tycker jag inte är den lika svårnavigerad som tidigare, så jag har absolut haft nytta av utbildningen. Ibeco har cirka 300 produkter i RSK-databasen. Jag är ganska ofta inne i databasen, just nu uppdaterar jag produktlänkar och bilder, säger hon. Ibeco AB är ett oberoende agenturföretag inom VA och VVS, med försäljning av specialprodukter samt en del egen tillverkning av udda produkter. Sortimentet består bland annat av kopplingar för vattenledningar, anborrningsutrustning och reparationsmuffar. FOTO: Anders nilsson 3

4 Flikar gör databasen mer användarvänlig RSK-databasens administrationsverktyg har genomgått en ansiktslyftning som kraftigt förbättrat användarvänligheten. Bland nyheterna märks till exempel ett fliksystem och möjligheten att se tidigare ansökningar. Om man ofta söker i en och samma produktgrupp kan man spara en favorit i just denna grupp för att snabbt komma dit, säger Jonas Ahlberg. VVS-Informations Jonas Ahlberg har arbetat med att bygga om ansökningsformu läret till RSK-databasen i några månader. Tidigare låg alla funktioner i ett och samma fönster på administrationssidan, berättar han. Ville man göra något vid sidan av ansökningsformuläret var man tvungen att gå ur fönstret, vilket innebar att allt som man skrivit in i formuläret gick förlorat. Självklart ett stort irritationsmoment för användarna. I dag är ansökningsformuläret uppbyggt av sex flikar, där man obehindrat kan gå emellan de olika funktionerna utan att bekymra sig om att den information man fyllt i ska försvinna. Enklare uppdatering En annan nyhet är att man nu enkelt kan se en förteckning över de senaste ansökningarna i listformat i datumordning. Dessutom har vi lagt till funktionen att kunna lägga till favoriter, säger Jonas Ahlberg. Om man ofta söker i en och samma produktgrupp kan man spara en favorit i just denna grupp för att snabbt komma dit. Det är en snabbingång till RSK-databasen, samtidigt som det självklart går att spara exakt de produkter som man komma åt snabbt. Det här är en funktion som tillkommit ett önskemål från användare, det gäller även möjligheten att lägga in bilder direkt i ansöknings formuläret. Endast ett ark vid ansökan En ny funktion är uppdatering av produktflikar. Användarna använder sig av ett excel-ark för att lägga in informationen. Den nya funktionen gör att man slipper skapa flera excel-ark för att ansöka om RSK-nummer i flera produktgrupper samtidigt, säger Jonas Ahlberg. Nya funktioner efter idéer från användarna Under höstens välbesökta utbildningsdagar i RSK-administration har mycket tid ägnats åt att diskutera hur databasen kan förbättras. Utbildningsdagarna har gett oss utmärkta tillfällen att få respons från användarna, säger Ulf Jonson på VVS-Information. Resultatet har hittills blivit några nya funktioner i administrationsverktyget. foto: anders nilsson Vårt mål är alltid att öka användarvänligheten i högsta möjliga mån och jag tror att vi kommer att få in fler användbara syn punkter under vårens utbildningsdagar, säger Ulf Jonson. Redan i höstas upptäckte man på VVS- Information snabbt att deltagarna på utbildningsdagarna bidrog med värdefull information när det gäller att utveckla administrationsverktyget. Under utbildningsdagarna har vi fått upp ögonen för några saker som kan förbättras, säger Ulf Jonson. Vårt mål är alltid att öka användarvänligheten i högsta möjliga mån och jag tror att vi kommer att få in fler användbara syn punkter under vårens utbildningsdagar. Tre nyheter En av de nya funktionerna är att leverantören kan lägga in produktbilder redan när man ansöker om RSK-nummer. Det är en fördel att kunna lägga in så mycket information som möjligt om en produkt redan i ansökningsförfarandet, så att man slipper gå tillbaka för att lägga in bilden först när produkten har blivit tilldelad ett RSKnummer, säger Jonas Ahlberg på VVS- Information. En annan ny funktion är att man nu kan söka på leverantörens eget artikelsamt EAN-nummer, antingen i sin helhet eller delar av det. En tredje nyhet är att de som administrerar RSK-nummer nu kan ändra informationen på första logistikraden för en artikel utan att först behöva radera den som det var tidigare, berättar Jonas Ahlberg. 4

5 Installatörerna litar på att de får rätt information och därför är det viktigt att rapportera när man hittar fel. Felrapporten ett effektivt verktyg När information i RSK-databasen är felaktig eller saknas har användaren möjlighet att skicka in en felrapport. Felrapporten är ett av de mest effek tiva sätten att hålla informationen i RSK- databasen uppdaterad och korrekt. Det vore bra om fler användare av RSK-databasen använde sig av möjligheten att skicka in felrapporter, säger Hans Dahlström. När en användare upptäcker att information för en viss artikel i RSK-databasen saknas eller är felaktig finns valet att skicka in en felrapport. Den går automatiskt via e-post till leverantörens kontaktperson. Felrapporten ligger också synlig för alla som söker på artikeln i RSK-databasen fram till dess att leverantören har åtgärdat eventuellt fel och återrapporterat. Den vanligaste rapporten gäller saknade dokument, som monteringsanvisning eller byggvarudeklaration, men kan även gälla felaktiga måttangivelser. Databasen är facit En av de flitigaste på området är Hans Dahlström på konsultföretaget Consultec. Han arbetar med att ta fram prislistor åt VVS-installatörer utifrån RSK-databasens information. I själva databasen finns inga priser angivna, utan den informationen får han i stället söka hos varje grossist. Och när informationen inte stämmer överens får skickar han in felrapporter. Ja det blir kanske en del felrapporter, jag har cirka artiklar i mitt eget system och RSK-databasen är mitt facit, säger Hans Dahlström. När en artikel till exempel har fel dimension så kan det betyda en del jobb för att få det rätt. Fler borde utnyttja möjligheten Det kan också variera i benämningstexternas utseende vilket försvårar ytterligare. Efter som installatörerna litar på att jag skickar ut rätt information så måste jag vara noggrann, säger han. Det vore bra om fler användare av RSKdatabasen använde sig av möjligheten att skicka in felrapporter, det höjer kvaliteten ännu mer på informationen, säger Hans Dahlström. Automatisk statusrapport skickas varje kvartal En gång i kvartalet kommer automatiska statusrapporter att skickas till de företag som har produkter i RSK-databasen. Statusrapporterna innehåller de uppgifter som matats in från det senaste kvartalet. Statusrapporterna skickas via e-post till den som är registrerad i RSK-databasen som marknadsansvarig hos leverantören. Statusrapporterna är automatiskt generade och kräver ingen särskild arbetsinsats från leverantören. Statistikuppgifter i statusrapporten: Antal aktiva RSK-nummer. Antal med kopplade bilder. Antal med kopplad byggvarudeklaration Antal med kopplad drift- och skötselanvisning. Antal med kopplad monteringsanvisning. Målet är att statusrapporterna även ska innehålla historik, där de historiska värdena för fem månader bakåt i tiden redovisas för att man enkelt ska kunna följa och avläsa de förändringar som genomförts. FOTO: jennifer Nemie, consultec 5

6 För att göra kontakten mellan leverantörerna och VVS-Information så smidig som möjligt när det gäller administrationen av RSK-databasen har varje företag fått utse ett antal referenspersoner med var sitt ansvarsområde. RSK-databasen det naturliga valet Jag tror att vissa fortfarande inte inser vilken resurs som RSK-databasen kan vara, säger Hans Nordgren, vd på LK Systems och medlem i VVS-Fabrikanternas råds styrelse. Det finns företag som i stället för att utnyttja RSK-databasens möjligheter väljer att satsa på egna system. Men RSK-databasen har så många fördelar att den borde vara det naturliga valet som informationskälla för alla delar av branschen. foto: anders nilsson RSK-databasen är viktig för hela VVSbranschen. Här sker cirka sökningar i månaden. Varje år tillkommer mellan och nya produkter och till varje produkt hör flera olika dokument. RSK-databasen är utan tvekan det enklaste och mest effektiva sättet för leverantörer att få ut information om sina produkter på marknaden, säger Hans Nordgren. Här kan kunderna vara säkra på att alltid få den mest uppdaterade informationen om VVS- och VA-produkter. Nu har det ändå gått upp för de flesta att en väl uppbyggd databas gynnar hela branschen. Här har VVS-Informations arbete spelat en viktig roll, till exempel genom endagsutbildningarna och införandet av RSK-ansvariga hos samtliga leverantörer. Ansvarar för korrekta uppgifter Det är leverantörerna själva som ansvarar för att produktinformationen förs in i RSK-databasen. Här lagras information som produktfakta, bilder, byggvarudeklarationer, monteringsanvisningar, drift- och skötsel instruktioner och logistikuppgifter. Det är oerhört viktigt att informationen i RSK-databasen är korrekt och uppdaterad, säger Hans Nordgren. Därför är det också vik tigt att alla leverantörer sköter uppdateringarna på sina RSK-nummer i databasen. På LK Systems arbetar vi mycket aktivt med våra produktansvariga för att se till att uppgifterna i RSK-databasen är uppdaterade, säger han. För att göra kontakten mellan leverantörerna och VVS-Information så smidig som möjligt när det gäller administrationen av RSK-databasen har varje företag fått utse ett antal referenspersoner med var sitt ansvarsområde. Det är först och främst en huvudansvarig för RSK; den person som VVS-Information i första hand ska kontakta vid frågor om RSK-artiklar, felanmälningar och liknande. Varje företag ska också utse en bildansvarig, som ansvarar för att bilder läggs in till varje artikel i databasen. Sedan har en dokumentansvarig ansvaret för att dokument som till exempel monteringsanvisningar och drift- och skötselinstruktioner läggs in. Rätt info på rätt plats De finns många exempel på när information som är inkorrekt eller saknas helt kan ställa till problem. Ett ganska vanligt misstag som görs när man lägger in data gäller logistikuppgifterna. Logistikuppgifterna ska innehålla förpackningssort, förpackningsstorlek och vikt för en produkt. Den som beställer en leverans måste till exempel kunna se hur mycket en produkt väger och om den kommer på en pall eller i kartong. En annan viktig information skrivs i den så kallade benämningsraden. Här ska den korrekta beteckningen på en produkt anges och inte en beteckning som man kanske använder internt. Informationen på benämningsraden används till exempel som fakturaunderlag och otydlig information försvårar för kunden. 6

7 Handlingsplan för att göra RSK-databasen bättre Som det ser ut i dag finns det exempel på att information i RSK-databasen är inkorrekt eller saknas. För att komma till rätta med detta har VVS-Information tagit fram förslag till en handlingsplan för uppdateringar av RSK-databasen. En anledning till att informationen i RSKdatabasen inte alltid är korrekt är att den tidigare inte var så viktig, eftersom det viktigaste för leverantören var att få ett RSK-nummer på sin produkt. Men ju fler sätt som databasen används på, desto större blir kraven på informationen, säger Ulf Jonson, vd på VVS-Information. Många av dagens system bygger på att informationen läses in automatiskt utan manuell hantering. För att komma till rätta med problemen måste informationen i RSK-databasen anpassas så att det kan läsas in digitalt i grossisters, leverantörers och installatörers system. Logistik och benämning Just nu pågår diskussioner om en handlingsplan för att omstrukturera logistikuppgifterna och benämningstexterna på artiklar, två områden där det finns problem i dag. I logistiskuppgifterna för en produkt som läggs in RSK-databasen är det i dag möjligt att lägga in tre olika förpackningstyper, till exempel påse, kartong och pall. Det ställer till exempel till problem när man köper pex-rör på rulle, där det inte finns möjlighet att lägga till uppgiften om hur Hans Daag, inköpsdirektör på Onninen. många meter rullen innehåller. Ett annat exempel är en kartong med plugg. RSK-numret omfattar hela kartongen men ingenstans i logistikuppgifterna framgår det hur många pluggar som den innehåller. Det finns en ganska enkel lösning genom att man lägger till två nya fält på varje logistikrad, där man kan ange styck eller meter, säger Ulf Jonson. Detta kommer att läggas till under våren. En annan viktig information skrivs i den så kallade benämningsraden. Här ska den korrekta beteckningen på en produkt anges. Här vill vi skapa ett mer flexibelt sätt att använda texten i respektive grossisters, installatörers och leverantörers system, säger Ulf Jonson. Just nu pågår diskussioner för att komma fram till en lösning som passar alla. Förslaget för benämningstexterna är att exempelvis en grossist ska kunna hämta de benämningsdelar man vill använda från olika fält i databasen. Ett företag som har valt att visa storleken på produkten först i sin benämningsrad också kunna göra det, ett annat företag kan visa produktnamnet först. Som det ser ut i dag finns endast två benämningsfält som ger liten flexibilitet. Håller inte måttet Hans Daag är inköpsdirektör på grossisten Onninen, där han ansvarar för alla inköp i Sverige. Jag arbetade tidigare i leverantörsledet och vet hur viktigt det är med korrekt artikelinformation, säger han. Därför vet jag också hur viktig RSK-databasen är. Jag ser visserligen på det ur ett grossistperspektiv men jag tycker att alla gynnas av att artikelinformationen finns samlad just i RSK-databasen. Då behöver vi inte gå till varje enskild leverantör, som dessutom använder olika format, för att hämta den. Men som det ser ut i dag håller informationen i RSKdatabasen tyvärr inte alltid måttet. Förra våren lanserade grossisten Onninen sin nya webbutik. I samband med det började man också att använda VVS Informations nya webservice. Webservice ger tillgång till alla uppgifter i RSK-databasen för en produkt som en kund söker efter i Onninens webbutik. Blixtsnabbt visas bilder, monteringsanvisningar eller produktdata för kunden, som inte ens märker att uppgifterna hämtats utanför webbutiken. Leverantörerna måste uppdatera Tjänsten är jättebra för våra kunder, säger Hans Daag. Men fel förekommer. Han tar exemplet med ett badrumsskåp som lades in i RSK-databasen 1995 och fortfarande är en aktiv artikel. Leverantören har sedan dess ändrat förpackningsstorlek på skåpet men inte ändrat informationen i databasen, säger Hans Daag. Det kan ställa till problem för oss i transporten efter som vi beställer leveransen utifrån förpackningsstorlekarna. I installatörsledet är man kanske inte lika sårbara för en sådan sak eftersom montören är mer flexibel ute på fältet. Det kan verka som bagateller men ett enkelt decimalfel kan ge stora konsekvenser genom hela kedjan. De förslag som har tagits fram ser bra ut, det viktiga är man kommer fram till en snabb lösning när det gäller benämningstexterna. Hjälp oss utveckla RSK-databasen För att kunna utveckla RSK-databasen och dess funktionalitet på bästa sätt vill VVS- Information veta hur du använder den. Just nu kan du gå in på vår hemsida och svara på en kortfattad enkätfråga. Länken till enkätfrågan hittar du på, längst ned på sajtens första sida. Här kan du lämna en kortfattad beskrivning om hur och varför du använder RSK-databasen. Ta samtidigt chansen att säga vad du tycker om våra övriga tjänster på webben. Under rubriken Om VVS-Info på hemsidan hittar du ett annat frågeformulär där du kan välja mellan att kommentera hemsidan som helhet eller administrationssidorna VVS-IN. FOTO: onninen 7

8 Returadress: VVS-Information Data AB Upplandsgatan 2B, 4 tr, Stockholm Kretsloppsanpassade enskilda avlopp kan vara en lösning på det ökade trycket på VA som ett utökat permanentboende utgör. Permanentboende ökar kraven på avloppen Sedan 1990 har tiotusentals fritidshus blivit till permanentboenden och dessutom har ett stort antal sommarhus byggts om till året runt-standard. De enskilda avloppen orsakar miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Lösningen kan vara kretsloppsanpassade enskilda avlopp. I många kommuner finns områden som startade som fritidshusområden under och 1970-talet, men som omvandlades och fortfarande omvandlas till områden för permanent boende. Det finns även områden som har vuxit under en lång rad år genom förtätning och nybyggnation och slutligen finns det även nya planerade områden i varierande storlek. Allt fler vill alltså bo på landet, mer eller mindre permanent, men ingen vill leva primitivt. Det ska finnas samma bekvämligheter som inne i staden, men kraven ställer samtidigt till problem. Allt vatten som tas upp ur brunnar ska ju ta vägen någonstans. Det vanligaste i fritidshusområden är att vattnet filtreras och släpps ut i naturen. Om husen och av loppen ligger tätt kan inte marken ta hand om allt avloppsvatten. Flera olika lösningar Det finns flera sätt att lösa vatten- och avloppsfrågorna i alla dessa områden. Vissa kom muner inventerar och planerar för kommunala vattenoch avloppslösningar i ett längre perspektiv, medan i andra fall kan kretsloppsanpassade enskilda avloppsanläggningar vara lösningen. Att uppnå kretslopp från toalettavfall kan lösas, antingen med lokalt omhändertagande på den egna fastigheten, eller med uppsamlingssystem från enskilda fastigheter till större mot tagningsoch/eller behandlingsanläggningar. Gemensamt avloppsvatten I de fall där avloppsvattnet behandlas gemensamt finns flera olika behandlingsmetoder: Minireningsverk; små avloppsreningsverk som normalt innehåller biologisk och kemisk reningsteknik. Återföring av växtnäring till jordbruket kan ske efter behandling av slammet. Markbädd; där avloppsvattnet infiltrerar ner genom markbädden, varefter behandlat avloppsvatten samlas upp och leds till något vattendrag. Har begränsad livslängd (beroende av konstruktion och belastning) och behöver läggas om för fortsatt god funktion. Infiltrationsanläggning; avloppsvattnet infiltrerar ner genom marken, och når så småningom grundvattnet. Källsorterat avloppsvatten Motsvarande för uppsamling och behandling av källsorterat avloppsvatten är: Urinsortering; där urinen sorteras ut i toaletten och leds till en uppsamlingstank. Klosettvattensortering; avloppsvattnet från toaletten samlas upp separat till en sluten tank. Kräver användning av extremt snålspolande toaletter. Torra system; i vilka toaletterna använder inte spolvatten utan toalettavfallet samlas upp och behandlas separat från eventuellt vatten från bad, dusch och tvätt. Vanligen komposteras toalettavfallet. Miljö- och hälsomässigt Enligt Boverket har kretsloppsanpassade enskilda avloppsanläggningar goda möjligheter att vara miljö- och hälsomässigt hållbara under förutsättning att: Toaletter och liknande är lätta att rengöra och underhålla. Energianvändningen kan hållas på en rimlig nivå i sorterande system. Tekniska lösningar för enskilda avloppsanläggningar förbättras för att öka driftsäkerheten och för att höja reningspotentialen så att utsläppen av näringsämnen minskar. Tekniker för slamavskiljning vidareutvecklas. Kommunerna bygger upp och utveckla organisation och tillhandahåller system för återvinning av avloppsprodukter, främst urin. Organisation för slamhantering finns redan. Varierande reningspotential Reningspotentialen för enskilda kretsloppsanpassade avloppsanläggningar varierar för de olika anläggningarna. Generellt sett är dock reningspotentialen i enskilda anläggningar något sämre än den för kommunala reningsverk. Tidsåtgången för tillsyn och skötsel kan bli betydande. De i dagsläget vanligaste typerna är källsorterande system, ofta i kombination med mini reningsverk eller infiltrations anläggningar. Källa: Boverket, Institutet för jordbruks- och miljöteknik 8

Ett nyhetsbrev utgivet av VVS-Information #1 2009. Tema. Utbildning. Aktuellt från fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

Ett nyhetsbrev utgivet av VVS-Information #1 2009. Tema. Utbildning. Aktuellt från fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen Ett nyhetsbrev utgivet av VVS-Information #1 2009 Tema Utbildning Aktuellt från fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen vvs-ledaren Lågkonjunktur hot eller möjlighet? Efter ett rekordartat

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Direktkontakt mellan skopa och ritning förbättrar dataflödet i maskinguidningen. Jobba med Topocad i webbläsare frikopplar användaren från IT-problem

Direktkontakt mellan skopa och ritning förbättrar dataflödet i maskinguidningen. Jobba med Topocad i webbläsare frikopplar användaren från IT-problem magazinevår 2015 Jobba med Topocad i webbläsare frikopplar användaren från IT-problem Rätt data i BIM-projektet med hjälp av Chaos desktop när SÖS byggs om Direktkontakt mellan skopa och ritning förbättrar

Läs mer

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader?

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader? Den här lilla rapporten kan innebära att DU om 1-2 månad har tagit ett större kliv mot dina drömmar än du gjort under det senaste året. Det som vi tar upp här är EXREMT viktigt för alla som driver en verksamhet

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer