Personligt 2014 Piteå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personligt 2014 Piteå"

Transkript

1 Personligt 2014 Piteå En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan Januari 2015 Anna-Lena Pogulis Carina Ingesson Anett Karlström Stefan Bergmark

2 Innehållsförteckning sid Inledning 2 Sammanfattande resultat 2 Hur mår de unga i Piteå 2 Skoltid 3 Fritid 4 Mindre klotter 5 Fler har provat alkohol och droger 5 Fler har försökt påverka 6 Till sist 7 Tabeller 8 - Hälsa 8 - Hur mår de unga? 11 - Om skolan 15 - Lag och rätt 15 - Spelvanor 16 - Tobak, alkohol och droger 18 - Inflytande 22 1

3 Inledning Enkätundersökningen Personligt har genomförts för tolfte gången bland elever i skolår 7 och 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan. Enkäten genomförs på uppdrag av kommunfullmäktige som en del i kommunens årliga uppföljning. Från 2008 genomförs enkäten årligen elever har besvarat enkäten av totalt elever, vilket ger en svarsfrekvens på 89 procent. Det är en förbättring från förra året och tillbaka på samma höga nivå som år Nedan följer en analys av 2014 års undersökning dels jämfört över tid och dels jämfört mellan kön och skolår. Sammanfattande resultat Efter förra årets resultat som var det bästa någonsin så visar tyvärr årets undersökning på ett sämre resultat jämfört med förra årets undersökning. Inom många områden är resultatet tillbaka till 2012 års nivå och i några fall även sämre. Skolår 7 ser ljusast på livet, men är dock ett lite sämre resultat än förra året. Medelvärde har minskat för alla årskurser jämfört med året innan. Jämfört med föregående år mår de unga lite sämre, och ökningen är störst för oro följt av sömnsvårigheter. Det är främst tjejerna som står för ökningen och då i åk 2 på gymnasiet. Totalt sett så mår tjejerna sämre och är mer utsatta än vad killarna är. Resultatet visar på fortsatt trivsel i skolan, trots marginell minskning. De resultat som utmärker sig positivt i 2014 års undersökning är. Svarsfrekvensen är hög Fler äter skollunch Färre skolkar Fler är föreningsaktiva Fler vet var de ska vända sig för att kunna påverka i samhället Mobbningen i åk 9 har minskat Hur mår de unga i Piteå? Totalt sett ser de unga rätt ljust på livet just nu, det är 75 procent som ger betyg 7 eller högre på en skala Det är en minskning jämfört med föregående år, då det låg på 81 procent. Det är lite mer än 9 av10 elever som har någon vuxen eller/och någon kamrat att prata med när de har problem. Totalt är det 26 elever som varken har en vuxen eller en kamrat att prata med när de har problem. För många är utsatta Jämfört med förra året har fler blivit kränkta, mobbade, någon gång utsatt för sexuella handlingar de inte ville vara med på samt utsatt för hot och våld det senaste året. Det är högre andel tjejer än killar som blivit utsatta. Både killar och tjejer har minskat men resultatet visar att killarna liksom tidigare, ser ljusare på livet än vad tjejerna gör. 2

4 Resultatet är likvärdigt med 2012 års resultat. Av de elever som svarat på årets enkät deltog två tredjedelar år 2012, då som åk 7 och 9. det nästan dubbelt så många tjejer som killar och ökningen är störst på gymnasiet som blivit utsatt Tjej Kille Kränkt Mobbad Sexuella handlingar Hot och våld Av de 254 elever som känt sig kränkta, uppger 220 stycken att kränkningen skett av annat barn/ungdom. Det är 35 elever som blivit kränkta av vuxna på fritiden och 26 elever som blivit kränkta av vuxen på skolan. Av de 66 elever som uppger att de har blivit mobbade under det senaste året uppger 57 stycken att mobbingen skett av annat barn/ungdom. Det är 7 elever som blivit mobbad av en vuxen person på fritiden och 6 elever som blivit mobbad av vuxen person på skolan. Av de som svarat att de har känt sig deppiga under en längre period är det 103 stycken som varit så deppiga att de har funderat på självmord under de senaste tolv månaderna. et har ökat från 67 till 103 jämfört med föregående år. Det är även här en högre andel bland tjejer än killar. Skoltid Bra skolkommun Årets resultat stärker bilden av att Piteå är en bra skolkommun. Eleverna trivs fortsatt bra i skolan (marginell minskning jämfört med föregående år). 79 procent av eleverna ger betyg 7 eller högre på en skala 1-10, året innan låg det på 81 procent. Av dem som besvarat enkäten är det 58 elever som blivit utsatta för sexuella handlingar som de inte vill vara med på, vilket är högre än tidigare år. Tjejer har blivit utsatta i högre grad än killar. Totalt är det 62 elever som har upplevt hot och våld i sitt hem det senaste året, vilket är nära på en fördubbling jämfört med i fjol. Ökningen är störst bland flickorna. Fler är deppiga Av de som besvarat enkäten är det 391 elever som har känt sig deppiga under en längre period det senaste året. Det är en ökning med sju procentenheter jämfört med 2013, resultatet är tillbaka på 2012 års höga nivå. Ökningen är densamma för pojkar och flickor. Totalt sett är Andel elever som aldrig har skolkat det senaste året är 82 procent, vilket är det bästa resultatet sedan undersökningen startade. Resultatet är positivt för båda könen, killar har dock minskat skolket mest. En orsak till den positiva utvecklingen är troligen att på grundskolan har lagkraven för rapportering av frånvaro till föräldrarna ökat. I gymnasieskolan har kraven på närvaro för att få studiemedel ökat. 3

5 Trots det är det enbart ungefär hälften (44 %) av eleverna som deltar i fysisk aktivitet på skoltid, tre dagar eller mer per vecka. Killar rör sig i större utsträckning än tjejer. Andel elever som deltar i rörelse alla skoldagar har ökat något. Det är elever i skolår 7 som rör sig mest på skoltid. Allt fler äter lunch i skolmatsalen Årets resultat på andel som äter lunch i skolmatsalen ligger på samma höga nivå som året innan, 90 procent vilket är det högsta värdet sedan Anledningen till varför elever väljer att inte äta sin lunch i skolmatsalen är främst att det är dålig meny, men även tillagningen anger många som en orsak. Andelen elever som äter lunch minst tre dagar per vecka är på samma höga nivå som förra året. Glädjande är att andelen som äter alla skoldagar ökat och är det högsta värdet sedan undersökningen startade, även här är det tjejerna som ökar mest. En högre andel killar äter lunch minst tre dagar i veckan jämfört med tjejerna. Fritid Färre tränar på fritiden Bland de unga är det fortsatt många som tränar på fritiden. Trots det märks en minskning av de som tränar minst två gånger per vecka, jämfört med föregående år. Minskning har skett för båda könen, dock mer för tjejerna. Att allt fler äter lunch kan bero på att eleverna anser att lunchen är viktig för hälsan, 78 procent anger betyg 7 eller högre på en skala Killarna tycker lunchen är viktig i större utsträckning än tjejerna. Rörelse på skoltid I barn- och utbildningsplanen ger nämnden uppdrag till förvaltningen att alla förskolor/skolor ska avsätta minst 30 minuter till daglig fysisk aktivitet. Sedan förra året har andelen som aldrig motionerar på sin fritid ökat från 10 till 12 procent. Ser man till kön, är det fler killar än tjejer som aldrig tränar på sin fritid. Fler föreningsaktiva Det är 59 procent av eleverna som är medlem i någon förening, vilket är det bästa resultatet sedan undersökningen startade. Det är bland killarna som ökningen skett sedan förra årets resultat. 4

6 som spelar regelbundet har ökat från 15 till 24 stycken. Av de 24 som spelar har 17 någon gång försökt minska sitt spelande, 9 stycken har ljugit om hur mycket de spelat, dessutom har 21 stycken känt sig rastlös eller irriterad för att de inte kunnat spela. På frågan var man tillbringar sin fritid visar resultatet att ungdomarna främst är hemma, framför allt eleverna i skolår 2 på gymnasiet tillbringar sin fritid hemma. Datorspel och sociala medier är viktiga för de unga Resultatet visar att tjejerna ägnar mer tid till sociala medier och killarna mer tid till dataspel. Sammantaget visar resultatet att användandet av digitala medier i tid är ungefär lika mellan båda könen. Färre har sex och fler skyddar sig Årets resultat visar på att andelen som haft sex är på samma nivå som föregående år, vilket är det lägsta värdet sedan Av de som har sex använder lika många som förra året preventivmedel. Det vanligaste preventivmedlet är p-piller följt av kondom. Mindre klotter Totalt sett så fortsätter den positiva trenden för den andel som aldrig snattat eller klottrat de senaste 12 månaderna. Andelen som medverkat vid skadegörelse har dock ökat marginellt jämfört med föregående år. Andel elever som spelar data-tv/konsol/ telefonspel regelbundet har minskat marginellt jämfört med förra året. Tjejer spelar främst vid enstaka tillfällen, medan över hälften av killarna spelar regelbundet. Fler har provat alkohol och droger Andelen elever som någon gång har provat röka, dricka alkohol eller ta droger har ökat. Det är dock något färre som provat snusa. Killarna lägger mer tid på dataspel än tjejerna, nästan 41 procent spelar mer än 20 timmar i veckan, vilket kan jämföras med tjejerna där andelen är 11 procent. Det är inte de elever som spelar mest (minst 40 timmar per vecka) som försökt minska sitt spelande eller ljugit om hur mycket de spelat. Däremot framgår det att ju mer eleverna spelar, desto större andel känner sig rastlösa eller irriterade om de inte kan spela. Fler spelar om pengar Andelen unga som aldrig har spelat om pengar har minskat från 82 till 76 procent. unga Rökning Totalt är det 69 procent som aldrig rökt, marginell försämring jämfört med föregående år då det var 70 procent. Den största försämringen är i skolår 9 och bland killar. 5

7 Totalt är det 47 elever som röker regelbundet och 112 elever som röker vid enstaka tillfällen. Andel som aldrig rökt, % År År År 2 gy Alkohol Totalt är det 56 procent som aldrig druckit alkohol, liten försämring jämfört med föregående år. Den största försämringen syns i årkurs 9 och bland killar. Trots att fler har provat dricka är det en positiv trend över tid. Andel som aldrig druckit alkohol, % År År År 2 gy Det är 93 elever som dricker sig berusad minst varje månad. Sprit är det vanligaste berusningsmedlet, följt av starkcider och starköl. Vanligaste sättet för eleverna att få tag på alkohol är genom kompisar. Narkotiska preparat Andelen elever som aldrig använt narkotika är 95 procent vilket är en liten försämring jämfört med året innan, då andelen låg på 97 procent. Andel som aldrig använt hasch/narkotika År * 100 ** 99 År År 2 gy * avrundat till heltal ** statistikröjning försökt påverka i en samhällsfråga, har de flesta försökt att påverka inom skolfrågor, följt av sociala frågor. Det är en större andel av de som försökt påverka, som fått gehör för sina åsikter. Totalt sett är det fler elever i grundskolan som deltar i t.ex. unga tycker, granskar och frågar. En orsak kan vara utvecklade metoder för unga kring delaktighet (unga frågar besöksdag av en politiker, unga granskar workshop mångfald). De vanligaste sätten att påverka är genom att skriva på en namninsamling, genom skolarbete och delta i elevråd. Hur eleverna har försökt att påverka Skrivit på namninsamling 37 % 53 % 50 % 54 % Genom skolarbete 52 % 26 % 41 % 27 % Deltagit i elevråd 31 % 24 % 30 % 19 % Svarat på samhällsfråga på hemsida 31 % 17 % 17 % 13 % Skrivit insändare 14 % 17 % 17 % 13 % Deltagit i politiskt möte 14 % 9 % 7 % 12 % Kontaktat kommunpolitiker 13 % 9 % 12 % 7 % Kontaktat kommunal tjänsteman 15 % 7 % 8 % * Unga tycker 22 % 7 % * Unga granskar 8 % 6 % * Kontaktat massmedia 8 % 5 % * * Annat 8 % * 13 % * Totalt är det elva elever som svarat att de använder vid enstaka tillfällen eller tidigare använt regelbundet men har nu slutat. Det är främst genom kompisar de får tag på narkotika. Den vanligaste drogen är hasch/marijuana/ cannabis. Fler har försökt påverka När det gäller inflytande är det en högre andel som vet var de ska vända sig för att kunna påverka. Andelen som försökt påverka en samhällsfråga de senaste 12 månaderna, är marginellt högre än förra året. Av de som 6

8 Till sist. hur kan din hälsa förbättras Något du kan göra själv Majoriteten av elevernas svar om vad de kan göra själva handlar om träning, motion, mat, få mer sömn och sitta mindre framför datorn. Många elever vill komma igång med en regelbunden träning och börja äta mer nyttig mat. Många elever tycker att de kan sova mer och minska på sitt dataspelande. Citat: Gå och sova tidigare Röra på mig ännu mer Träna mer och spela mindre Sitta mindre med datorn Sluta äta onyttigt Något skolan kan göra Majoriteten av elevernas svar om vad skolan kan göra handlade främst om skolmaten och mer idrott. Man vill ha mer nyttig, varierande och god mat samt mer idrottstimmar/motion under skoltid. Att lärarna lyssnar och tar tag i mobbningen är andra saker som framkom samt att minska på pressen och stressen för eleverna genom att inte ha så mycket läxor och prov. Citat: Skaffa bättre skolmat med fler urval av mat Lärarna bör hålla de dem lovat Faktiskt laga mat som går att äta och som inte har t.ex. gröna/gula fläckar på sig Dom kan vara lite mer uppmärksamma om vad som händer på håltimmar och så. Jag har sett "mobbare" som har knuffats in i väggar och slått någon i ryggen Mer idrott i skolan, längre lektioner i idrott på skolan Något på din fritid Även här är det många som svarar att de kan träna och motionera mer än de gör idag. Men även att man bör minska sitt spelande och sittande framför datorn samt inte stressa så mycket kring skolarbeten. Citat Sluta vara så lat och börja röra på mig Spela lite mindre Kanske mindre TV/Dator spel Träna på gym Något personer i din närhet kan göra för dig Eleverna vill att personerna i ens närhet ska stötta, uppmuntra, peppa och påminna. Citat Vara stöttande och en bra kompis Vara där för mig, säga att jag inte behöver vara deppig Vara med och träna med mig Säga Hej för det uppmuntrar en lite :) Annat Framkom varierande åsikter, exempelvis mer aktiviteter, bättre skolmat samt att man ska respektera varandra. Citat Dom borde skaffa ungdomsgårdar och fler saker ungdomar kan göra på helgerna Jag vill att alla i Piteå ska respektera varandra Förbättra skolmaten 7

9 Personligt 2014 *= röjande kontroll, dvs få har angett det svarsalternativet så utfall inte kan presenteras Enkätdeltagande respondenter svar Svarsfrekvens Flickor % 89% 91% Pojkar % 85% 87% Totalt % 87% 89% Hälsa Hur ser du på livet just nu? Svarsalternativ 1 är lägsta betyg, svarsalternativ 10 är högsta betyg Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Medelvärde 7,5 7,9 8,0 7,8 7,9 7,6 7,2 8,0 7,9 7,6 7,4 Typvärde* &10 Svarsfrekvens 2014: 99,9% (1160/1161) * Det svar som de flesta angett. Hur viktigt tycker du att lunchen är för din hälsa? Ny fråga Svarsalternativ 1 är lägst betyg och svarsalternativ 10 är högsta betyg. % 50 Hur viktig är lunchen för din hälsa? (obs! skalan) År 7 År 9 År Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Medelvärde 7,9 7,9 7,9 7,9 8,0 8,0 7,7 8,1 Typvärde* Svarsfrekvens 2014: 99,5% (1155/1161) * Det svar som de flesta angett. 8

10 Hur många skoldager under en vecka äter du lunch? Alla skoldagar skoldagar skoldagar Aldrig Svarsfrekvens 2014: 99,9% (1160/1161) Var äter du vanligtvis din lunch under skoldagen? Skolmatsalen Skolcafeterian Snabbmatställen Hemmet Annat Svarsfrekvens 2014: 97,7% (1134/1161) Frågan besvaras enbart av de som äter lunch på skoldagar. Varför äter du inte skollunchen varje dag i skolmatsalen? Ny fråga 2012 Tidsserie, % Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Dålig meny Tillagning (smak, kryddning osv.) * Schemat passar inte 5 4 * * * * 0 * * Dålig miljö trivsel * * Buller * * * * * Annat, ange vad: * * * 18 * * * Svarsfrekvens 2014: 7,3% (85/1161) Frågan besvaras av de som inte äter i skolmatsalen. Hur ofta deltar du i minst 30 minuters fysisk aktivitet/rörelse på skoltid? (Gäller även idrottimmarna på skoltid) Alla skoldagar skoldagar skoldagar Aldrig Svarsfrekvens 2014: 99,5% (1155/1161) Hur ofta tränar/motionerar du på din fritid? 4 ggr per vecka el fler gånger per vecka En gång per vecka Aldrig Svarsfrekvens 2014: 98,5% (1144/1161) 9

11 Din fritid, var tillbringar du vanligtvis den? Ny fråga 2011 Tidsserie, % Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Hemma**** Hemma med kompisar 56 Hemma ensam** 42 Hemma hos en kompis/vän*** På stan eller byn* På fritidsanläggningar eller annan mötesplats t.ex. bibliotek, gym, skateramp, ridhus, fotbollshall** Annat, nämligen: Svarsfrekvens 2014: 99,8% (1159/1161) * omformulerat svarsalternativ 2013 (byn), **=omformulerat svarsalternativ ***=nytt svarsalternativ 2012, ****=nytt alt Har du haft sex med annan/andra personer? Nej Ja Svarsfrekvens 2014: 99,1% (1151/1161) När du har sex, i vilken omfattning använder ni preventivmedel? Aldrig Sällan Ofta Alltid Svarsfrekvens 2014: 26,3% (305/1161) Frågan besvaras enbart av de som haft sex. När du har sex, hur skyddar ni er? Kondom P piller * P stav* * * 10 Avbrutet samlag * 12 7 Annat * * 5 Svarsfrekvens 2014: 26,3% (305/1161) Frågan besvaras enbart av de som svarat att de har haft sex. *=nytt alt,

12 Hur mår de unga? Markera om du under den senaste veckan haft någon av följande problem: Huvudvärk Sömnsvårigheter Trötthet Oro Annat, nämligen Inget av ovanstående * Svarsfrekvens 2014: 92,7% * nytt alt, Har du under de senaste 12 månaderna känt dig kränkt? Ny fråga Tidsserie, % Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Nej Ja Svarsfrekvens 2014: 99,5% (1155/1161) Av vem har du känt dig kränkt av de senaste 12 månaderna? Ny fråga Tidsserie, % Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Annat barn/ungdom Av en vuxen person på skolan* * Av en vuxen person på fritiden* * Av en vuxen person 27 Annan 8 Svarsfrekvens 2014: 21% (244/1161). Frågan besvaras av de som känt sig kränkt. *=nytt alt, Var blev du kränkt? Ny fråga 2013 Tidsserie, % Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Skolan Fritidsaktiviteter Internet SMS * * 6 * Annat: * * 15 * Svarsfrekvens 2014: 20,8% (241/1161) Har du berättat för någon vuxen att du blivit kränkt? Ny fråga Tidsserie, % Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Nej Ja Svarsfrekvens 2014: 21,2% (246/1161) Frågan besvaras enbart av de som känt sig kränkt. Fick du hjälp när du berättade om din situation? Ny fråga Tidsserie, % Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Nej * Ja * Svarsfrekvens 2014: 10,2% (119/1161) 11

13 Har du under de senaste 12 månaderna känst dig mobbad? Nej Ja Svarsfrekvens 2014: 98,6% (1145/1161) Av vem har du känt dig mobbad av de senaste 12 månaderna? Ny fråga 2013 Tidsserie, % Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Annat barn/ungdom * 90 * 96 * Av en vuxen person på skolan * 10 6 * * 0 * * Av en vuxen person på fritiden * 11 7 * * * * * Svarsfrekvens 2014: 5,3% (62/1161). Frågan besvaras av de som känt sig kränkt. Var blev du mobbad? Skolan Fritidsaktivitet * * * Internet * * 38 * SMS * * * * * * * * Annat * * * * * * * * Svarsfrekvens 2014: 5,2% (60/1161) Frågan besvaras enbart av de som blivit mobbad. Har du berättat för någon vuxen att du blivit mobbad? Nej Ja Svarsfrekvens 2014: 5,6% (65/1161) Frågan besvaras enbart av de som blivit mobbad. Fick du hjälp när du berättade om din situation? Nej * * * * Ja * * * * Svarsfrekvens 2014: 3,4% (39/1161) Frågan besvaras enbart av de som blivit mobbad samt berättat för någon vuxen Har du varit med och mobbat någon under de senaste 12 månaderna? Nej Ja Svarsfrekvens 2014: 99,1% (1150/1161) Har du under de senaste 12 månaderna känt dig deppig under en längre period? Nej Ja Svarsfrekvens 2014: 99,1% (1150/1161) 12

14 Har du under de senaste 12 månaderna känt dig så deppig att du funderar på självmord? Nej Ja Svarsfrekvens 2014: 33,4% (388/1161)Frågan besvaras enbart av de som känt sig deppig. Har du berättat för någon vuxen att du att varit deppig under en längre period? Ny fråga 2010 Nej Ja Svarsfrekvens 2014: 33,6% (390/1161). Frågan besvaras enbart av de som känt sig deppig. Fick du hjälp när du berättade om din situation? Ny fråga 2010 Nej Ja Svarsfrekvens 2014: 14,4% (167/1161). Frågan besvaras enbart av de som känt sig deppig och berättat för någon vuxen Har du någon gång blivit utsatt för sexuella handlingar som du inte ville vara med på? Nej Ja Svarsfrekvens 2014: 99,4% (1154/1161) Har du berättat för någon vuxen om händelsen? Nej * * Ja * * Svarsfrekvens 2014: 5% (58/1161). Frågan besvaras enbart av de om blivit utsatt för sexuell handling Fick du hjälp när du berättade om din situation? Nej 40 * * * * * * * Ja 60 * * * * * * * Svarsfrekvens 2014: 2% (23/1161). Frågan besvaras enbart av de som svarat ja på föregående fråga. Har du under de senaste tolv månaderna upplevt hot och våld i ditt hem? Ny fråga 2010 Nej Ja Svarsfrekvens 2014: 99,3% (1153/1161) 13

15 Vem eller vilka har utsatts för hot och våld i ditt hem? Ny fråga 2010 Jag själv * Syskon * Mamma Pappa 31 * * 35 * * Någon annan släkting eller närstående * * * * * * * * Annan besökare i mitt hem * * * * * 0 * * Annan; * Svarsfrekvens 2014: 4,9% (57/1161). Frågan besvaras enbart av de som upplevt hot och våld i sitt hem. Har du berättat för någon vuxen om händelsen? Ny fråga 2010 Nej Ja Svarsfrekvens 2014: 5% (58/1161). Frågan besvaras enbart av de som upplevt hot och våld i sitt hem. Fick du hjälp när du berättade om din situation? Nej * * * * * * Ja * * * * * * Svarsfrekvens 2014: 2,6% (30/1161)Frågan besvaras enbart av de som svarat ja på föregående fråga. Om du skulle få problem, har du någon vuxen att prata med? *Formulerat om frågan 2014 Nej Ja Svarsfrekvens 2014: 99,4% (1154/1161) Om du skulle få problem, har du någon jämnårig kamrat du kan prata med? Nej Ja Svarsfrekvens 2014: 99,1% (1151/1161) 14

16 Om skolan Hur trivs du i skolan? Svarsalternativ 1 är lägsta betyg, svarsalternativ 10 är högsta betyg Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Medelvärde 7,2 7,6 7,7 7,8 7,9 7,8 7,6 8,0 8,1 7,6 7,6 Typvärde* Svarsfrekvens 2014: 99,7% (1158/1161) * Det svar som de flesta angett. Har du skolkat de senaste 12 månaderna? Nej Enstaka tillfällen Varje månad Varje vecka Svarsfrekvens 2014: 99,1% (1150/1161)) Lag och rätt Har du snattat under de senaste 12 månaderna? Nej Det har hänt 1 4 gånger Det har hänt 5 10 gånger Det har hänt mer än 10 gånger Svarsfrekvens 2014: 99,3% (1153/1161) Har du klottrat de senaste 12 månaderna (exempelvis otillåtet klotter, grafitti, tags, mm)? Nej Det har hänt 1 4 gånger Det har hänt 5 10 gånger Det har hänt mer än 10 gånger Svarsfrekvens 2014: 99,5% (1155/1161) 1 1 Har du medverkat vid annan skadegörelse de senaste 12 månaderna? Nej Det har hänt 1 4 gånger Det har hänt 5 10 gånger Det har hänt mer än 10 gånger Svarsfrekvens 2014: 99,7% (1157/1161) 15

17 Spelvanor (nytt frågeområden 2011) Har du någon gång spelat om pengar? Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Jag har aldrig spelat Jag har provat men inte fortsatt Jag har spelat vid enstaka tillfällen Svarsfrekvens 2014: 99,1% (1151/1161) Jag har tidigare spelat men har nu slutat Jag spelar regelbundet Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har du... Försökt minska ditt spelande? 2013, % Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Aldrig * * 1 2 gånger * gånger eller mer * * Svarsfrekvens 2014: 10,8% (125/1161) Frågan besvaras bara av de som spelat dator /konsolspel. Känt dig rastlös och irriterad om du inte kunnat spela? 2013, % Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Aldrig * * 1 2 gånger * 10 * gånger eller mer Svarsfrekvens 2014: 10,9% (126/1161) Frågan besvaras bara av de som spelat dator /konsolspel. Ljugit om hur mycket du spelat? 2013, % Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Aldrig * * * 1 2 gånger * * * gånger eller mer * 0 Svarsfrekvens 2014: 10,8% (125/1161) Frågan besvaras bara av de som spelat dator /konsolspel. Brukar du använda dig av sociala medier på dator/smart phone/surfplatta (exempelvis facebook, twitter, instagram) 2013, % Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Jag har aldrig använt sociala medier Jag har provat men inte fortsatt Jag har använt mig av det vid enstaka tillfällen Jag har använt mig av det regelbundet men har nu slutat Jag använder det regelbundet Svarsfrekvens 2014: 99,4% (1154/1161) *Ny fråga för år 2014 Hur mycket tid ägnar du åt sociala medier på dator/smart phone/surfplatta i genomsnitt per vecka? 2013, % Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Aldrig Mindre än 10 timmar timmar timmar timmar timmar eller mer Svarsfrekvens 2014: 94,5% (1097/1161) *Ny fråga för år

18 Spelar du data TV/konsol/telefonspel? Frågan något omformulerad , % Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Jag har aldrig spelat Jag har provat men inte fortsatt att spela Jag spelar vid enstaka tillfällen Jag har tidigare spelat regelbundet men har nu slutat Jag spelar regelbundet Svarsfrekvens 2014: 99,7% (1157/1161) Hur mycket tid ägnar du åt dator och TV/konsolspel i genomsnitt per vecka? Frågan något omformulerad , % Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Aldrig** Mindre än 10 timmar timmar timmar timmar timmar eller mer Svarsfrekvens 2014: 87,6% (1017/1161) Frågan besvaras bara av de som spelat dator /konsolspel. **=nytt svarsalternativ 2012 Angående TV/konsolspel hur många gånger under de senaste 12 månaderna har du... Försökt minska ditt spelande? 2013, % Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Aldrig gånger gånger eller mer Svarsfrekvens 2014: 76,9% (893/1161) Frågan besvaras bara av de som spelat dator /konsolspel. Känt dig rastlös och irriterad om du inte kunnat spela? 2013, % Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Aldrig gånger gånger eller mer Ljugit om hur mycket du spelat? 2013, % Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Aldrig gånger gånger eller mer Svarsfrekvens 2014: 75,5% (876/1161) Frågan besvaras bara av de som spelat dator /konsolspel. 17

19 Tobak, alkohol och droger Snusar du? Jag har aldrig snusat Jag har provat men inte fortsatt att snusa Jag snusar vid enstaka tillfällen Jag har tidigare snusat men har nu 2 slutat Jag snusar Svarsfrekvens 2014: 99,4% (1154/1161) Röker du tobak? Jag har aldrig rökt Jag har provat men inte fortsatt att röka Jag röker vid enstaka tillfällen Jag har tidigare rökt men slutat Jag röker Svarsfrekvens 2014: 99,6% (1156/1161) Röker du e cigarett? Ny fråga Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Jag har aldrig rökt e cigarett Jag har provat men inte fortsatt att röka Jag röker vid enstaka tillfällen Jag har tidigare rökt men slutat Jag röker Svarsfrekvens 2014: 5,9% (68/1161) Vad röker du i e cigaretten? Ny fråga 2014 Tobak med nikotin * Örter (Nikotinfritt ex: äppelsmak) * * * * 42 Narkotiska preparat (hasch, cannabis, * marijuana mfl) * * * * * 0 Annat, nämligen: * * 0 * 0 * 0 Svarsfrekvens 2014: 5,9% (68/1161) Röker du vattenpipa? Ny fråga 2010 Jag har aldrig rökt vattenpipa Jag har provat men inte fortsatt att röka Jag röker vid enstaka tillfällen Jag har tidigare rökt men slutat Jag röker Svarsfrekvens 2014: 99,7% (1157/1161) 18

20 Vad röker du i vattenpipan? Ny fråga 2010 Tobak med nikotin * * * Örter * Narkotiska preparat (hasch, cannabis, marijuana mfl) * * 0 * * * 0 Annat 515 * 7 * * * 0 * 0 * * Svarsfrekvens 2014: 8% (93/1161) Frågan besvaras enbart av de som röker vattenpipa. Dricker du alkohol? (Gäller inte lättöl eller svagcider) Jag har aldrig druckit alkohol Jag har provat men inte fortsatt att dricka alkohol Jag dricker alkohol vid enstaka tillfällen Jag har tidigare druckit alkohol regelbundet men har nu slutat Jag dricker alkohol regelbundet Svarsfrekvens 2014: 99,4% (1154/1161) Hur får du tag på alkohol? Föräldrar * Föräldrar utan deras tillstånd * 8 * 16 6 Syskon * Kompisar * Annan vuxen * Annat sätt * 12 * 11 5 Svarsfrekvens 2014: 25,2% (292/1161)Frågan besvaras enbart av dem som druckit alkohol. Vilken typ av alkohol dricker du? Alkoläsk * * Folköl * 31 * Hembränd alkohol * * * Sprit * Starkcider * Starköl * Vin * Annat * * 0 * * Svarsfrekvens 2014: 26% (302/1161). Frågan besvaras enbart av dem som druckit alkohol. Hur ofta dricker du alkohol så att du blir berusad? Någon enstaka gång per år * Varje månad Varje vecka * 6 Svarsfrekvens 2014: 99% (1149/1161)Frågan besvaras enbart av dem som varit berusad

21 Använder du dopingmedel? Jag har aldrig dopat mig * * * Jag har provat men inte fortsatt att dopa mig * 1 * 0 0 * * 0 Jag dopar mig vid enstaka tillfällen * * * Jag har tidigare dopat mig regelbundet men har nu slutat * * * 0 Jag dopar mig regelbundet * 0 * * * Svarsfrekvens 2014: 99,5% (1158/1164) Använder du hasch eller annan narkotika? Jag har aldrig använt narkotika Jag har provat men inte fortsatt att använda narkotika Jag använder narkotika vid enstaka tillfällen 1 1 * 1 Jag har tidigare använt narkotika regelbundet men har nu slutat 0 1 * 2 1 Jag använder regelbundet narkotika Svarsfrekvens 2014: 99,2% (1152/1161) Vilken typ av narkotika använde/använder du? Amfetamin * * 0 * * * 0 Ecstasy * * 0 * * 0 0 GHB * * * 0 * * 0 0 Hasch/marijuana/cannabis* * 85 * * 100 Nätdroger (ex, spice, mefedron, metedron, MDPV, SPVP, PV 8) 38 6 * * * 0 * Heroin * * * * * 0 * Kokain * * 0 * * 0 0 LSD * * * * * 0 * Sömnmedel/lugnande medel * * * * * Annat 12 * * * * * 0 * 0 * 0 Svarsfrekvens 2014: 1,4% (16/1161). Frågan besvaras enbart av dem som använder narkotika. *Nytt alternativ nätdroger 2014 *Cannabis har lagt till

22 Hur får du tag på narkotika? Ny fråga 2012 Tidsserie, % Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Internet * * * * * 0 * Kompisar * 54 * * 78 Familjen (föräldrar, syskon) 33 * Bekanta * * * * * 0 * Okänd person * * * * * Läkare 44 * * * 0 * * 0 * Annat sätt: * * * * 0 * * * 0 Svarsfrekvens 2014: 1,4% (16/1161). Frågan besvaras enbart av dem som använder narkotika. Har du någon gång använt sömnmedel eller lugnande läkemedel? Ny fråga Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Nej Ja, med eget recept från läkare Ja, utan eget recept från läkare Svarsfrekvens 2014: 98,8% (1147/1161). Frågan besvaras enbart av dem som använder narkotika. Har du någon gång använt läkemedel i sy e a bli berusad/drogad? Ny fråga Tjej Kille År 7 År 9 År 2 Nej Svarsfrekvens 2014: 98,5% (1144/1161). Frågan besvaras enbart av dem som använder narkotika. Ja, med eget recept från läkare Ja, utan eget recept från läkare Sniffar/boffar du? Jag har aldrig sniffat Jag har provat men inte fortsatt Jag har sniffat vid enstaka tillfällen 0 1 * Jag har tidigare sniffat men har nu * slutat Jag sniffar regelbundet Svarsfrekvens 2014: 99,1% (1150/1161) 21

23 Inflytande Är du medlem i någon förening/klubb (idrotts, religiös, kulturell, politisk, nykterhetsförening mfl)? Nej Ja Svarsfrekvens 2014: 98,8% (1147/1161) Vet du vart du ska vända dig med dina synpunkter för att du ska kunna påverka/få inflytande i: Skolfrågor Trafikfrågor Kultur och fritidsfrågor Miljöfrågor Sociala frågor Ingen aning* Svarsfrekvens 2014: 92,4% (1073/1161) *=nytt alt, 2013 Har du försökt att påverka/få inflytande i en samhällsfråga under de senaste 12 månaderna? Nej Ja Svarsfrekvens 2014: 96,3% (1118/1161) I vilka frågor har du försökt påverka/få inflytande? Skolfrågor Trafikfrågor * 15 * * 15 Kultur och fritidsfrågor * Miljöfrågor * * * Sociala frågor Annat * * * Svarsfrekvens 2014: 10,5% (122/1161). Frågan besvaras enbart av dem som försökt påverka/få inflytande. På vilket sätt har du försökt att påverka olika frågor de senaste 12 månaderna? Skrivit på namninsamling Svarat på samhällsfråga på hemsida * * 23 Genom skolarbete Deltagit i elevråd * Kontaktat kommunal tjänsteman * * * * * * * Kontaktat kommunalpolitiker * * * * * Deltagit i politiskt möte * 13 * Skrivit insändare * 18 Kontaktat massmedia * * * * * * * * Unga tycker** 22 6 * * * * * * * Unga granskar** 8 5 * * * * 0 * 0 Annat 7 8 * 11 * * * * * * * Svarsfrekvens 2014: 10,4% (121/1161). Frågan besvaras enbart av dem som försökt påverka/få inflytande. ** Nya svarsalternativ

24 Gav någon av dina försök att påverka/få inflytande resultat? Nej Ja Vet ej Svarsfrekvens 2014: 11,3% (131/1161) Frågan besvaras enbart av dom försökt påverka/få inflytande. I vilka frågor gav dina försök resultat? Skolfrågor * 65 * Trafikfrågor * * * * 0 * * * * Kultur och fritidsfrågor * * * * * * 0 * * Miljöfrågor * * * * 0 * 0 * 0 Sociala frågor * * * * * * * * Annat i.u. * * 0 * * * * * 0 * * Svarsfrekvens 2014: 2,8% (32/1161) Frågan besvaras enbart av dom försökt påverka/få inflytande. 23

25

26 För ytterligare information går det bra att kontakta Anna-Lena Pogulis, kommunstrateg Stefan Bergmark, undersökningsledare, Utbildningsförvaltningen

Personligt 2010 Piteå

Personligt 2010 Piteå Personligt 2010 Piteå En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan December 2010 Carina Ingesson Ing-Marie Hellström Anna Lena Pogulis Innehållsförteckning

Läs mer

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING Personligt 28 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING PERSONLIGT 28 Innehåll INLEDNING ALLMÄNT HÄLSA HUR MÅR DE UNGA? OM SKOLAN LAG OCH RÄTT TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER INFLYTANDE FORTSATT ARBETE MED PERSONLIGT

Läs mer

Personligt 2011 Piteå

Personligt 2011 Piteå Personligt 2011 Piteå En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan Januari 2012 Anna-Lena Pogulis Carina Ingesson Ing-Marie Hellström Anett Karlström Innehållsförteckning

Läs mer

Personligt 2009 Piteå. En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan

Personligt 2009 Piteå. En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan Personligt 29 Piteå En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan Innehållsförteckning sid Inledning 3 Allmänt 3 Hälsa 3 Hur mår de unga? 4 Om skolan 5 Lag och

Läs mer

Kommun: Genomförande. -Sjunde gången - Årligen från och med år 2008 (ej samma elever udda och jämna år)

Kommun: Genomförande. -Sjunde gången - Årligen från och med år 2008 (ej samma elever udda och jämna år) Kommun: Genomförande -Sjunde gången - Årligen från och med år 28 (ej samma elever udda och jämna år) - Webbenkät i skolår 7 och 2 på gymnasiet - År 9 pappersenkät och färre frågor pga. andra undersökningar

Läs mer

PERSONLIGT 2015 En undersökning bland eleverna i åk 7 och 9 i grundskolan samt åk 2 på gymnasieskolan

PERSONLIGT 2015 En undersökning bland eleverna i åk 7 och 9 i grundskolan samt åk 2 på gymnasieskolan PERSONLIGT 215 KF En undersökning bland eleverna i åk 7 och 9 i grundskolan samt åk 2 på gymnasieskolan Genomförande: Trettonde gången Genomfördes under perioden 25/9-12/11 år 215 Totalt erbjöds 1321 elever

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin

Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% Ju fler skyddsfaktorer desto bättre hälsa 32% 33% 35% 48% 59% Andel (%) med god hälsa fördelat på antal skyddsfaktorer

Läs mer

Norrtälje kommun, Gymnasiet

Norrtälje kommun, Gymnasiet 10 9 8 7 6 5 4 3 Röker du? Norrtälje kommun, Gymnasiet Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Pojkar

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Den här undersökningen har totalt 59 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Den här undersökningen har totalt 97 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05 till 2014-08-04.

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR I GYMNASIET ÅR 1

HÄLSOFRÅGOR I GYMNASIET ÅR 1 Elevhälsoenkät Västerbotten HÄLSOFRÅGOR I GYMNASIET ÅR 1 Namn: Personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum: Längd: (cm) Vikt: (kg) Svaren på hälsofrågorna används i hälsosamtalet med skolsköterskan.

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning: Ungdomarna har svarat att de

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasiet 2 2013 Ambjörn Thunberg Innehåll: Sammanfattning Diagram Redovisning av resultat Om ni har frågor kring undersökningen kontakta: Fältsekreterare

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2

Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2 Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Är du? 7 I vilket skolår går du? 9 Vilka bor du tillsammans med? 10 Var är du och dina föräldrar födda? 11 - Du själv

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004: 83% (tot antal svarande elever 354st)

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning Ungdomarna har svarat att de mår

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Datum 2009-09-01 1 (6) Drogvaneundersökning i Tyresö skolor år 6, 2009 Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Sedan 2004 har Tyresö Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet.

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 9 Resulterande svar 73 Gruppera efter fråga nej Är du kille eller

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Alkohol Narkotika Doping Tobak Undersökning 11 i kommunens 7 9-skolor samt i gymnasiet årskurs 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (BBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan (SGG)

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2011 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2011 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande: 1072

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009 arn och ungas hälsa En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun 2009 Piteå kommun Tel: 0911-69 60 00 Besöksadress: Svartuddsvägen 1 www.pitea.se En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun

Läs mer

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat 10 9 8 7 6 5 4 Röker du? Flickor Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% Åk

Läs mer

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009 arn och ungas hälsa En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun 2009 Piteå kommun Tel: 0911-69 60 00 Besöksadress: Svartuddsvägen 1 www.pitea.se En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun

Läs mer

Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung bakgrund och syfte Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Alla elever i

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilagan innehåller resultaten för Folkhälsoenkät Ung 2015 på kommunnivå för årskurs nio (åk 9) och år två på gymnasiet (gy 2), uppdelat på kön. Där det är få

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

!Du svarar anonymt. Årskurs 9

!Du svarar anonymt. Årskurs 9 2008 Liv & Hälsa ung 2008 Va d är Liv & Hälsa ung? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv & Hälsa ung. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår, vilka levnadsvanor

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Undersökningen gjordes v 11-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 377 svar. Största andelen från åk 7 och 9 (ca 37

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 2 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media,

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 6 Fyrbodal gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal,

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: -9 UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: -9 I följande tabell presenteras resultatet från Leva, levnadsvaneundersökningen.

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Finnbacksskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: Finnbacksskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Liljaskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Umeå Socialtjänst Umeå 2008-01-08 Tabell: Liljaskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

Ej för användning. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga.

Ej för användning. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga. Årskurs 9, 2014 Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, skriv därför inte ditt namn på kuvertet. När du fyllt i formuläret stoppar du det i kuvertet och klistrar

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Grundskolan Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent

Grundskolan Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent Grundskolan 2008 Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent 46 54 100 Hur trivs du i skolan? Mycket bra 12,0 24,1 18,4 Bra 56,0 48,3 51,9 Varken eller 28,0 27,6 27,8 Dåligt 4,0 0,0 1,9 Mycket dåligt

Läs mer

Personligt 2006. Resultat från hälsoundersökning bland ungdomar i Piteå

Personligt 2006. Resultat från hälsoundersökning bland ungdomar i Piteå Personligt 2006 Resultat från hälsoundersökning bland ungdomar i Piteå Innehåll Inledning Resultat Om mat, motion och fritidsvanor Hur mår de unga? Om skolan Om trafik Om tobak, alkohol och narkotika Om

Läs mer

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström UNGA 16 Folkhälsoråd 27 maj 2016 Peter Thuresson Ebba Sundström Upplägg presentation Syftet med Unga-undersökningen Umeå kommuns folkhälsomål Bakgrund till undersökningen Förändringar i enkäten? Resultat

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Individ- och familjeförvaltningen Februari 2014 1 2 Innehåll Inledning 3 Tobak 4 Röker du? 4 F du röka för dina föräldrar? 5 Hur f du tag på cigaretter? 6 Susar du? 7 F du snusa för dina föräldrar? 8 Hur

Läs mer

Du svarar anonymt Du skall inte uppge ditt namn någonstans. Ingen kommer att kunna koppla svaren till dig som person.

Du svarar anonymt Du skall inte uppge ditt namn någonstans. Ingen kommer att kunna koppla svaren till dig som person. Årskurs 9 & Årskurs 2 2006 Vad är Liv och Hälsa ung 2006? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och Hälsa ung 2006. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår,

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

BILAGA 1. LIV OCH HÄLSA UNG 2015 ENKÄT

BILAGA 1. LIV OCH HÄLSA UNG 2015 ENKÄT BILAGA 1. LIV OCH HÄLSA UNG 2015 ENKÄT Fråga Svarsalternativ 1 Hur mår du? Styrkor och svårigheter (SDQ-Sve) Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Dåligt Mycket dåligt Jag försöker vara vänlig mot andra.

Läs mer

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare. Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN 978-91-977837-5-6, vilka genomförde undersökningen.

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Redovisning av resultat från 2006 års Stockholmsenkät

Redovisning av resultat från 2006 års Stockholmsenkät M A R I A - G A M L A S T A N S TJÄNSTEUTLÅTANDE SDN -10-26 S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G -10-09 BARN OCH UNGDOM, FAMILJEENHETEN Handläggare: Monica Ahlqvist DNR 400/579- Till Stadsdelsnämnden

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Förhandspresentation. Folkhälsoenkät Ung 2013 - Årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet Jönköpings län 2014-03-18

Förhandspresentation. Folkhälsoenkät Ung 2013 - Årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet Jönköpings län 2014-03-18 Förhandspresentation Folkhälsoenkät Ung 13 - Årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet Jönköpings län 14-3-18 Länsrapport med fokus på årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Vidareutveckling av en ANDT-enkät, genomfördes

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka?

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka? Sedan 2001 har Skånes kommuner genomfört drogvaneundersökningar vartannat år bland grundskole- och gymnasieelever. Undersökningen genomförs av Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne

Läs mer

Vårterminen 2012. Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inte annat anges.

Vårterminen 2012. Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inte annat anges. Vårterminen 2012 Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar om alkohol-, narkotika- och tobaksvanorna bland skolungdomar i Sverige. I samband med 2012 års undersökning, som omfattar ett urval

Läs mer

Personligt 2015 Piteå

Personligt 2015 Piteå Personligt 2015 Piteå En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan Januari 2016 Anette Christoffersson Stefan Bergmark Anna-Lena Pogulis Innehåll Inledning...

Läs mer