Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING"

Transkript

1 Personligt 28 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING

2 PERSONLIGT 28 Innehåll INLEDNING ALLMÄNT HÄLSA HUR MÅR DE UNGA? OM SKOLAN LAG OCH RÄTT TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER INFLYTANDE FORTSATT ARBETE MED PERSONLIGT SIFFROR OCH TABELLER ALLMÄNT HÄLSA HUR MÅR DE UNGA? OM SKOLAN LAG OCH RÄTT TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER INFLYTANDE

3 PERSONLIGT 28 Inledning Enkätundersökningen Personligt har genom förts för sjätte gången bland elever i skolår 7 och 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasiet. Enkäten genomförs på uppdrag av SAMBU som består av Piteå kommun, Polisen och Primärvården. Inför detta år har vissa frågor omformulerats och an talet är färre. Beslut har tagits att enkätunder sökningen ska genomföras årligen. Totalt har 1 34 elever besvarat enkäten av totalt elever som går i dessa årskurser. Nedan följer en analys av 28 års undersökning. Vissa jämförelser har gjorts mellan kön och årskurser, men även med år 26 och 24 när frågorna är desamma. Enkäten genomfördes under november. Under denna period fanns en oro på finansmarknaden och lågkonjunktur i världen. Allmänt Av eleverna bor två tredjedelar med båda sina föräldrar. Det är 54 av eleverna som är aktivt medlem i någon förening. Resultatet visar inte på någon skillnad mellan tjejer och killar, däremot minskar andelen föreningsaktiva med stigande ålder. Hälsa Totalt sett ser de unga rätt ljust på livet just nu. På en skala 1-1 ger 77 av ungdomarna en 7:a eller högre. Killarna är mer positiva än tjejerna. Eleverna i skolår 7 är mest positiva och elever na i skolår 9 minst positiva. Medelvärdet hur eleverna ser på livet har sedan år 26 sjunkit från 8,2 till 7,5. Över hälften (55) av alla elever äter lunch alla skoldagar och 85 av eleverna äter lunch minst tre dagar i veckan. Oavsett hur många dagar eleverna äter så uppger 89 att de vanligtvis äter i skolrestaurangen. I skolår 7 äter de oftare lunch och nästan alltid i skolrestaurangen. I skolår 9 är det mindre än hälf ten som äter lunch varje dag och de äter mindre ofta i skolrestaurangen. Något fler tjejer än killar äter sin lunch i skolrestaurangen. Andelen som äter skol lunch varje dag har minskat med 5 sedan år 26. Hur ofta äter du lunch? 1 Alla skoldagar 3-4 skoldagar 1-2 skoldagar 8 Aldrig Totalt År 7 År 9 År 2 Nästan 9 av 1 elever tränar/motionerar på sin fritid. Det är vanligare att de unga tränar i skolår 7 än i övriga årskurser. Det är ingen större förändring från tidigare år. Enbart 18 av elever na uppnår målet om minst 3 minuters fysisk aktivitet/rörelse per dag på skoltid, något fler i skolår 7 än i övriga årskurser. 3 min rörelse på skoltid Aldrig Alla skoldagar Hur ser du på livet just nu? 3 Kille 25 Tjej skoldagar 3-4 skoldagar skala En tredjedel av samtliga tillfrågade elever har haft sex. Det är marginella skillnader mellan tjejer och killar. Helt naturligt ökar andelen med stigande ålder. Hälften använder alltid preventivmedel, tjejer skyddar sig oftare än killar. Det vanligaste preventivmedlet är p-piller följt av kondom. 3

4 PERSONLIGT 28 Hur mår de unga? Tjejerna har under de senaste tre månader haft mer besvär med huvudvärk, trötthet och oro jämfört med killarna. Eleverna i skolår 7 mår bättre än övriga årskurser. Totalt är det 4 av 1 elever som har haft sömnsvårigheter under de senaste tre månaderna, tjejer i större utsträckning än killar. Problemet ökar med åldern, nästan hälften av eleverna i gymnasiet har haft sömnsvårigheter de senaste 3 månaderna Trötthet Andel som haft besvär Tjejer Killar Huvudvärk Sömnsvårigheter Oro Allergi/astma Anorexi/Bulimi Av de elever som har besvarat enkäten har 98 stycken blivit mobbade under det senaste året, vilket motsvarar 7,4. Det är 2 procentenheter lägre än år 26 men högre än år 24. Mobbingen har minskat främst för pojkar samt elever i skolår 7. Var sker då mobbingen? Vanligast är att eleverna blir mobbade på skolan. För tjejer samt elever i skolår 2 på gymnasiet är även mobbing via Internet och SMS vanligt. Var blev du mobbad? Tjejer Killar 1 8 Att känna sig deppig är dubbelt så vanligt för tjejer än för killar. Problemen ökar i skolår 9 samt skolår 2 på gymnasiet. Av de 43 som känt sig deppig är det 125 elever som har funderat på självmord. Drygt 8 av 1 elever har någon vuxen att prata med när de har problem. Andelen är högre i skolår 7. Det är även drygt 8 av 1 som har en kamrat att prata med, tjejer i större utsträckning än killar. Av dem som besvarat enkäten är det 94 elever som blivit utsatta för sexuella handlingar som de inte vill vara med på, vilket motsvarar 7. Denna siffra har ökat successivt under senare år. Utsattheten ökar med ålder och det är dubbelt så många flickor än pojkar. Av de elever som blivit utsatta är den en tredjedel som berättat om händelsen för någon vuxen, elever i skolår 7 berättar i större utsträckning. Om skolan Eleverna trivs rätt bra i skolan och det är inga skillnader mellan tjejer och killar. Däremot är det skillnad mellan åldrarna. Av eleverna i skolår 7 uppger 75 ett betyg 7:a eller högre, medan andelen i skolår 9 är 61, se diagrammet nedan. Medelvärdet har sjunkit från 7,8 år 26 till 7,2. Hur trivs du i skolan? År 7 År 9 År 2 gy Skolan Internet Annat SMS Fritidsaktivitet Av de elever som blivit mobbade är det 6 som har berättat det för någon vuxen. Eleverna i skolår 7 samt tjejer berättar i större utsträckning, men knappt 4 av 1 tycker att de fått någon hjälp skala Under det senaste året har 4 av 1 elever skolkat. Andelen som har skolkat ökar med åldern och pojkar skolkar i större utsträckning än flickor. Av dem som besvarat enkäten är det 43 elever som har känt sig deppig en längre period under det senaste året, vilket motsvarar 33. 4

5 PERSONLIGT 28 Lag och rätt Totalt är det 16 av eleverna som använder hjälm när de åker cykel. Trots att det är lag på att alla under 15 år ska ha hjälm så är det endast 35 av eleverna i skolår 7 som använder hjälm Andel som använder hjälm Tjejer Killar Tobak, alkohol och narkotika Andelen som aldrig snusat, rökt eller druckit alkohol har ökat sedan år 26, vilket är de bästa resultaten sedan år 22. Förbättringen är tydligast bland tjejerna samt i skolår 2 på gymnasiet. I skolår 2 är det dubbelt så många som aldrig druckit alkohol jämfört med år 26. Andelen som dricker ökar helt naturligt med stigande ålder. Andel som aldrig har Cykel Snöskoter Motor cykel Moped När eleverna åker moped och motorcykel är det 94 respektive 9 som använder hjälm. När de åker snöskoter är det 8 av eleverna som använder hjälm. Vid färd med bil och buss är det 95 respektive 25 av eleverna som använder bilbälte. Eleverna i skolår 7 är betydligt bättre på använda bilbälte i buss än övriga elever. I diagrammet nedan framgår hur stor andel som snattat, klottrat eller deltagit i annan skadegörelse under det senaste året. Det är lägre andel tjejer som snattat och deltagit i annan skadegörelse jämfört med killar. Det är högre andel elever i skolår 9 som snattat och klottrat jämfört med övriga årskurser. Vad gäller skadegörelse är andelen minst i skolår Druckit alkhol Rökt Snusat Hasch/narkotika Sniffat Dopat sig Det vanligaste svarsalternativet (typvärde) på frågan om alkoholdebut är 15 år, vilket är likvärdigt med år 26. Det är 4 av 1 elever som dricker sig berusad varje månad. Det är 3 tjejer och 41 killar som svarat att de dricker sig berusade varje vecka. Det vanligaste sättet att få tag på alkohol är genom kompisar följt av annan vuxen och annat sätt. Hur eleverna får tag på alkohol? Tjejer Killar Kompisar Har du...? Mer än 1 ggr 5-1 ggr 1-4 ggr Snattat Klottrat Skadegörelse Annat sätt Annan vuxen Syskon Föräldrar med tillstånd Föräldrar utan tillstånd

6 PERSONLIGT 28 Sprit är det vanligaste berusningsmedlet, följt av starkcider och starköl. Typ av alkohol? 1 Tjejer Killar Alkoläsk Folköl Hembränt Sprit Starkcider Starköl Vin Annat När det gäller dopning är det drygt 96 av eleverna som aldrig provat, vilket är likvärdigt med år 26. Det är 33 elever som svarar att de dopar sig regelbundet. Drygt 92 har aldrig använt hasch eller annan narkotika, vilket är en förbättring sedan 26. Resultatet i enkäten visar att det är 1 elever som någon gång har provat hasch eller annan narkotika, 39 stycken svarar att de använder narkotika regelbundet. På vilket sätt eleverna har 26* 28** försökt att påverka? Genom skolarbete Skrivit på namninsamling Svarat på samhällsfråga på hemsida 3 24 Deltagit i elevråd 2 18 Skrivit insändare Kontaktat kommunal tjänsteman 5 8 Kontaktat kommunpolitiker 6 8 Deltagit i politiskt möte 7 8 Kontaktat massmedia 6 7 *26 års siffror avser de senaste två åren ** 28 års siffror avser det senaste året Trots att frågorna inte är likvärdiga mellan åren så pekar det på att elevernas försök att påverka har gett mest resultat inom skolan samt ökat mest inom trafik. Försöken gav resultat inom 26* 28** Skolan Kultur o fritid Sociala frågor 13 Trafi kområdet 3 8 Miljöområdet 7 *26 års siffror avser de senaste två åren ** 28 års siffror avser det senaste året Infl ytande När det gäller frågan om eleverna vet var de ska vända sig för att påverka olika beslut så är det flest elever som vet var de ska vända sig då det gäller skolfrågor (7), medan ca. 35 vet hur de ska påverka kultur och fritid, trafik samt sociala frågor. Kunskapen om var man ska vända sig ökar med stigande ålder. Det är 16 av eleverna som aktivt har försökt påverka någon samhällsfråga under det senaste året. Något fler tjejer än killar och andelen är högst i skolår 9. De vanligaste sätten att påverka är skriva på namninsamling, svara på fråga på hemsida, genom skolarbete och elevråd. Fortsatt arbete med Personligt Trots att frågorna är omarbetade och testade innan enkäten genomfördes finns en del frågor som bör förfinas eller omformuleras för att öka förståelsen hos eleverna. När det gäller programmets tekniska funktioner behövs också en del förändringar framför allt för den nedsläckningsfunktion som används i vissa frågor. Funktionen innebär att vissa frågor börjar med en ja och nej fråga (t.ex. för alkohol) och tanken är att det bara är de som svarat ja som ska svara på fortsatta frågor inom området. För dessa frågor finns en anmärkning under tabellerna. 6

7 PERSONLIGT 28 Piteå jämfört med riket 28 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomför årligen en drogvaneundersökning bland eleverna i skolår 9 samt gymnasiet skolår 2. Nedan följer en jämförelse mellan resultaten från Personligt och CAN:s undersökning år 28. Tobak Det är fler tjejer i år 2 på gymnasiet som har snusat jämför med riket. I övrigt är det inga större skillnader. Andel som aldrig druckit alkohol Piteå Riket Tjejer år 9 Killar år 9 Tjejer år 2 Killar år 2 Den vanligaste debutåldern för alkohol är 15 år i Piteå och i riket, både för tjejer och killar Andel som aldrig snusat Piteå Riket Tjejer år 9 Killar år 9 Tjejer år 2 Killar år 2 Det är högre andel elever som aldrig rökt i Piteå jämfört med riket. Mellan åren 26 och 28 har resultatet förbättras för tjejer i Piteå, medan det varit oförändrat i riket. Däremot har resultatet försämrats för killar i Piteå, framför allt i år 9, samma trend syns i riket. 1 8 Andel som aldrig rökt Piteå Riket Piteå har bättre resultat än riket om man jämför andelen som aldrig druckit alkohol. Mellan åren 26 och 28 har Piteå förbättrat sitt resultat, framför allt på gymnasiet. I riket är det en svagt positiv trend. Droger Det är högre andel elever som har sniffat i Piteå jämfört med riket. Störst skillnad syns bland killarna i år 9. Andel som aldrig sniffat Piteå Riket Tjejer år 9 Killar år 9 Tjejer år 2 Killar år 2 Totalt har Piteå något högre andel som aldrig använt narkotika jämfört med riket. Störst skillnad är det bland killarna i år 2 på gymnasiet. 6 Andel som aldrig 4 1 använt narkotika 2 Alkohol Tjejer år 9 Killar år 9 Tjejer år 2 Killar år Piteå Riket Tjejer år 9 Killar år 9 Tjejer år 2 Killar år 2 7

8 PERSONLIGT 28 Allmänt För år 28 presenteras resultatet totalt i både antal och procent. För tjejer och killar samt respektive årskurs presenteras resultaten enbart i procent. Där det finns jämförelser med tidigare år presenteras talen i procent. För att kunna göra jämförelser med tidigare års resultat har ett kodschema upprättats. Kodschemat avgör vilka svarsalternativ som ska jämföras med varandra. Vid dessa frågor finns en anmärkning under tabellerna. Alla antal 1-5 är bortplockade i resultatet i enlighet med röjandekontroll. Enkätdeltagande 24, 26 och 28 Antal respondenter Svarsfrekvens. Antal och procent Flickor Pojkar Totalt * 84 *28: 3 observationer saknar värde i variabel kön. Vem bor du med? Båda mina föräldrar 9 67,4 65,8 69,1 68,8 67,8 65,7 Växelvis boende mellan mina föräldrar ,3 16,3 16,3 19,2 18,1 11,6 En av mina föräldrar ,6 13,7 11,5 9,7 12,1 15,9 Annat 49 3,7 4,2 3,2 2,3 1,9 6,8 5 observationer saknar värde i variabeln. Är du aktiv medlem i någon förening? Ja ,1 55,4 52,8 66, ,2 Nej ,9 44,6 47,2 33, ,8 8 observationer saknar värde i variabeln Hälsa Hur ser du på livet just nu? Hur ser du på livet just nu? 3 3 Kille År 7 25 Tjej 25 År 9 År 2 gy skala Hur ser du på livet just nu? FL PJ År 7 År 9 År 2 Medelvärde 8,2 7,5 7,3 7,7 7,9 7,4 7,3 *28: 19 observationer saknar värde i variabeln. 8

9 PERSONLIGT 28 Hur ofta äter du lunch under skoldagar? Alla skoldagar ,4 57,5 53,3 68,7 47,2 51,3 3-4 skoldagar 41 3,1 27,8 32,5 22,4 33,7 33,7 1-2 skoldagar 143 1,7 1,3 11,2 6,8 13,7 11,4 Aldrig 5 3,8 4,5 3 2,1 5,4 3,6 7 observationer saknar värde i variabeln Var äter du vanligtvis lunch under skoldagar? Skolrestaurangen ,9 86,2 94,1 85,6 87,5 Skolcafeterian 47 3,7 4,2 3,1 4,3 5,2 1,4 Snabbmatställe 52 4,,5 7,6,2 2,7 9,2 Hemmet 15 1,2 1,1 1,2,5 2,3,7 Äter aldrig lunch 12,9 1,1,8,5 1,6,7 Annat 15 1,2 1,2 1,1,5 2,5,5 54 observationer saknar värde i variabeln. Frågan besvaras inte av de som svarade Aldrig i ovanstående fråga Hur ofta deltar du i minst 3 minuters fysisk aktivitet/rörelse på skoltid? Alla skoldagar ,5 15,5 19,2 25,3 2,2 6,9 3-4 skoldagar ,8 17,5 2,3 25, ,7 1-2 skoldagar 811 6,8 64,6 57,2 48,3 64,1 69,8 Aldrig 38 2,9 2,4 3,3 1,2 3,7 3,7 7 observationer saknar värde i variabeln Hur ofta tränar/motionerar du på din fritid? Tidsserie. Procent och antal antal Resultat 28. Procent. FL PJ År 7 År 9 År 2 Aldrig 13,5 1, ,3 13,8 6 13,9 16 En gång i veckan 18,3 16,6 16, ,9 14,6 17,7 17,1 2-3 gånger per vecka 39,2 41, ,7 35,3 46, gånger eller fler , , 36 33,2 31,4 29,9 28: 9 observationer saknar värde i variabeln Har du haft sex med annan/andra personer? Ja ,6 36,6 34,6 5,1 36,3 65 Nej ,4 63,4 65,4 94,9 63, observationer saknar värde i variabeln 9

10 PERSONLIGT 28 När du har sex, i vilken omfattning använder ni preventivmedel? Alltid ,2 6,2 41,6 37,9 55,1 5,2 Ofta 19 22,9 22,5 23,2 1,3 24,6 23,1 Sällan 54 11,3 6,6 16,3 13,8 7,2 13,5 Aldrig 7 14,7 1,7 18,9 37,9 13,2 13,2 863 observationer saknar värde i variabeln. Frågan besvaras enbart av de som svarade att de har haft sex När du har sex, hur skyddar ni er? Kondom ,6 58,5 7, ,1 59,2 P-piller ,7 4 62,8 76,2 Avbrutet samlag ,4 23,8 21,1 53,3 13,1 25,3 Annat ,5 13,8 9 53,8 5,6 12 Frågan besvaras enbart av de som svarade att de har haft sex Hur mår de unga? Markera om du de tre senaste månaderna har haft någon av följande besvär: Huvudvärk ,2 72,8 49,1 54,5 68 6,5 Sömnsvårigheter ,5 44, ,5 44,6 47 Trötthet ,3 73,5 63,3 87,7 82,1 Oro ,7 28,1 2,8 51,7 45,9 Allergi/astma ,4 22,2 16,6 2, Anorexi/Bulimi ,7 6,3 3,1 2,8 5,1 6,4 Har du blivit mobbad de senaste 12 månaderna? Tidsserie. Procent och antal. Resultat 28. Procent. FL PJ År 7 År 9 År antal Ja 6,8 9,4 7,4 98 7,7 7 8,4 8,8 4,8 Nej 93,2 9,6 92, , ,6 91,2 95,2 28: 9 observationer saknar värde i tabellen Var blev du mobbad? Skolan ,1 83,9 78,2 89,7 78,3 73,1 Fritidsaktivitet ,9 35, ,3 27,8 52 Internet ,8 65,9 47,1 48,5 56,8 64 SMS ,2 51,2 38,5 37,5 4,5 57,7 Annat ,4 46,2 43, ,8 48 Frågan besvaras enbart av de som blivit mobbad 1

11 PERSONLIGT 28 Har du berättat för någon vuxen att du blivit mobbad? antal Resultat 28. Procent. FL PJ År 7 År 9 År 2 Ja 61,5 61, ,4 7,3 55,6 57,7 Nej 38,5 38, ,6 29,7 44,4 42,3 28: 1232 observationer saknar värde i variabeln. Frågan besvaras enbart av de som blivit mobbad Fick du någon hjälp när du berättade om din situation? antal Resultat 28. Procent. FL PJ År 7 År 9 År 2 Ja 72,5 38,5 4 39,2 37,7 54,3 27,3 36 Nej 27,5 61,5 64 6,8 62,3 45,7 72, : 1236 observationer saknar värde i variabeln. Frågan besvaras enbart av de som svarade svarat Ja på ovanstående fråga Har du varit med och mobbat någon under senaste 12 månaderna? Tidsserie. Procent och antal antal Resultat 28. Procent. FL PJ År 7 År 9 År 2 Ja 7 9, ,2 15,6 9,7 Nej 93 9, ,8 84,4 9,3 28: 2 observationer saknar värde i variabeln Har du under de senaste 12 månaderna känt dig deppig under en längre period? Ja ,6 43,2 21,9 22, ,8 Nej ,4 56,8 78,1 77, ,2 16 observationer saknar värde i variabeln Har du under de senaste 12 månaderna känt dig så deppig att du funderat på självmord? Ja ,8 29,1 25,3 26,7 27,9 28,5 Nej 32 72,2 7,9 74,7 73,3 72,1 71,5 891 observationer saknar värde i variabeln. Frågan besvaras enbart av de som svarade svarat Ja på ovanstående fråga Finns det någon vuxen att prata med när du har problem? Tidsserie. Procent och antal antal Resultat 28. Procent. FL PJ År 7 År 9 År 2 Ja 79,9 8,2 82, ,1 83,3 89,5 76,8 8,9 Nej 2,1 19,8 17, ,9 16,7 1,5 23,2 19,1 28: 11 observationer saknar värde i variabeln Finns det någon jämnårig kamrat att prata med när du har problem? Tidsserie. Procent och antal. Resultat 28. Procent antal Ja 83,8 84,1 84, ,8 79,7 85, ,4 Nej 16,2 15,9 15, ,2 2,3 14, ,6 28: 13 observationer saknar värde i variabeln 11

12 PERSONLIGT 28 Har du blivit utsatt för sexuella handlingar som du inte ville vara med på? Ja ,2 4,8 2,8 8,4 9,8 Nej ,8 95,2 97,2 91,6 9,2 4 observationer saknar värde i variabeln Har du berättat för någon vuxen om den händelsen? Ja ,3 29,7 5 25,6 31,8 Nej ,7 7,3 5 74,4 68, observationer saknar värde i variabeln. Frågan besvaras enbart av de som svarade svarat Ja på ovanstående fråga Om skolan Hur trivs du i skolan? 3 Kille 25 Tjej Hur trivs du i skolan? År 7 År 9 År 2 gy skala Hur trivs du i skolan? FL PJ År 7 År 9 År 2 Medelvärde 7,8 7,2 7,2 7,1 7,6 6,7 7,3 28: 1 observationer saknar värde i variabeln. Har du skolkat de senaste 12 månaderna? Nej ,8 66, ,9 65,1 35,9 Enstaka tillfällen ,7 26,4 31,2 1,7 27,4 47,7 Varje månad 58 4,4 3,7 5,5 3 9,5 Varje vecka 55 4,1 3,4 4,8,9 4,5 6,8 7 observationer saknar värde i variabeln 12

13 PERSONLIGT 28 Lag och rätt Markera om du använder hjälm under färd med något av nedanstående fordon: Cykel , ,1 7,3 5,7 Moped ,6 92,3 94, ,8 Motorcykel ,4 91, ,6 89,8 89 Snöskoter ,7 76,4 82,9 8 77,7 81,4 Markera om du använder bälte under färd med något av nedanstående fordon: Bil ,7 96,6 92,8 95,8 92,4 96,1 Buss ,4 28,4 22,3 45,9 19,4 11,3 Har du snattat de senaste 12 månaderna? Nej ,7 9,5 82,9 91,4 8,6 88,6 Det har hänt 1-4 gånger 15 7,9 6,4 9,4 5,8 11,4 6,2 Det har hänt 5-1 gånger 16 1,2,7 1,7,9,9 1,8 Det har hänt mer än 1 gånger 56 4,2 2,4 6,1 1,9 7,1 3,4 7 observationer saknar värde i variabeln Har du klottrat de senaste 12 månaderna? Nej , ,3 76,5 87,5 Det har hänt 1-4 gånger 131 9,8 9,4 1,3 6,7 14,7 7,7 Det har hänt 5-1 gånger 22 1,6 1,3 2 1,4 2,4 1,1 Det har hänt mer än 1 gånger 53 4, 3,3 4,7 1,6 6,5 3,6 6 observationer saknar värde i variabeln Har du medverkat vid annan skadegörelse de senaste 12 månaderna? Nej ,1 91,4 78,6 92,6 81,7 81,2 Det har hänt 1-4 gånger 142 1,7 6,1 15,3 5,3 11,6 14,9 Det har hänt 5-1 gånger 24 1,8 1,2 2,4 1,2 2,4 1,8 Det har hänt mer än 1 gånger 33 2,5 1,3 3,6,9 4,3 2,1 8 observationer saknar värde i variabeln 13

14 PERSONLIGT 28 Tobak, alkohol och droger Snusar du? Tidsserie. Procent och antal. Resultat 28. Procent antal Jag har aldrig snusat 62,4 6,7 63, ,9 56, ,9 42 Jag har prövat men inte fortsatt att 19,9 19, ,6 2,4 9,5 19,5 27,6 snusa Jag snusar vid enstaka tillfällen 3,9 5,1 6,9 92 5,7 8,2 2,6 4,9 13,2 Jag har tidigare snusat men har nu 1,8 3,5 1,6 22 1,3 2,2 2,6 2,1 slutat Jag snusar 12 11, ,5 12,5 1,6 1,1 15,1 28: 2 observationer saknar värde i variabeln. Resultaten 24 och 26 har bearbetats med kodschema Hur gammal var du när du började snusa? 11 år eller yngre 42 17,9 19, ,3 24,1 11,5 12 år 22 9,4 11,1 8,5 28,6 12 4,6 13 år 5 21,4 14,8 24,8 33,3 28,9 14,6 14 år 29 12,4 8,6 14,4 19, år 45 19,2 24,7 16,3 14,5 25,4 16 år eller äldre 46 19, ,8 1,2 33,8 116 observationer saknar värde i variabeln. Frågan besvaras enbart av de snusar Röker du tobak? Tidsserie. Procent och antal. Resultat 28. Procent antal Jag har aldrig rökt 53, , , ,6 54,2 36,7 Jag har prövat men inte fortsatt att 24,7 18, ,8 2,2 12 2,1 24,6 röka Jag röker vid enstaka tillfällen 9,1 1,3 12, ,6 13,1 1,9 13,5 23,2 Jag har tidigare rökt men har nu slutat 3,4 3,9 2,3 31 2,4 2,3,9 2,6 3,4 Jag röker 9,4 1,9 8,1 19 7,9 8,4 2,5 9,6 12,1 28: 127 observationer saknar värde i variabeln. Frågan besvaras enbart av de röker Hur gammal var du när du började röka antal Resultat 28. Procent. FL PJ År 7 År 9 År 2 11 år eller yngre 15 16, ,1 19, ,3 11,2 12 år 13,5 7,7 24 1, ,9 4,1 13 år 14 16, ,6 13,8 44 2,2 1,1 14 år 17 24, , ,5 15 år 19,5 17, ,7 18,9 12,6 23,1 16 år eller äldre 21,5 17, ,7 2,8 4, : 127 observationer saknar värde i variabeln. Frågan besvaras enbart av de röker 14

15 PERSONLIGT 28 Dricker du alkohol? Frågan avser inte lättöl och svag cider. Tidsserie. Procent och antal. Resultat 28. Procent antal Jag har aldrig druckit alkohol 39,3 35,8 4, ,9 39,2 7,4 34,2 18 Jag har prövat men inte fortsatt att 2,9 18,9 17, , ,6 21,3 7,8 dricka alkohol Jag dricker alkohol vid enstaka 34,5 37,9 32, ,1 31,5 4,4 36,6 55,5 tillfällen Jag har tidigare druckit alkohol men,7 1,3,7 9,7,6,2,6 1,1 har nu slutat Jag dricker alkohol regelbundet 4,6 6,2 8, ,9 9,7 1,4 7,3 17,6 28: 5 observationer saknar värde i variabeln. Resultaten 24 och 26 har bearbetats med kodschema Hur gammal var du när du drack dig berusad första gången? Jag har aldrig druckit mig berusad 46 8,1 6,7 9, ,3 2,8 11 år eller yngre 3 5,3 4,6 6 22,6 7,1 2,5 12 år 35 6,2 6,4 6 12,9 7,1 4,9 13 år 89 15,7 2,9 1, ,4 1,1 14 år ,6 23,4 21,5 3,2 27,1 21,5 15 år ,8 26,2 33,5 22,9 37,1 16 år eller äldre 7 12,3 11,7 13 3,2 21,2 773 observationer saknar värde i variabeln. Frågan besvaras enbart av de druckit alkohol Hur ofta dricker du alkohol så att du blir berusad? Någon enstaka gång per år ,1 43,7 42, ,2 35,3 Varje månad ,3 44,9 41, ,8 51,1 Varje vecka 71 13,7 11, ,6 82 observationer saknar värde i variabeln. Frågan besvaras enbart av de druckit alkohol Hur får du tag på alkohol? Föräldrar ,1 21,2 26,9 26,3 18,3 27,8 Föräldrar utan deras tillstånd ,5 27,9 2,8 36,4 28,7 2,5 Syskon ,2 3,4 36,1 38,1 28,2 36,2 Kompisar ,9 87,5 84,2 73,1 83,5 88,5 Annan vuxen ,1 44,6 46,9 Annat sätt ,4 49, ,5 Frågan besvaras enbart av de druckit alkohol 15

16 PERSONLIGT 28 Vilken typ av alkohol dricker du? Alkoläsk ,8 7 54,7 61,1 5,6 7,7 Folköl ,4 38, ,6 53,5 44,5 Hembränd alkohol ,7 27,8 5,2 5 45,7 33,2 Sprit ,5 87,8 89,1 85,7 83,6 91,7 Starkcider ,2 88,1 71, ,2 8 Starköl ,4 55,1 85, ,9 73,6 Vin ,4 53,4 38,2 56,3 4,7 49,8 Annat ,1 46,4 5 7, ,1 Frågan besvaras enbart av de druckit alkohol Dopar du dig? Jag har aldrig dopat mig ,4 97,5 95,3 97,2 95,7 96,3 Jag har prövat men inte fortsatt att dopa x x x x x x x mig Jag dopar vid enstaka tillfällen x x x x x x x Jag har tidigare dopat mig regelbundet x x x x x x x men har nu slutat Jag dopar mig regelbundet 33 2,5 2,2 2,7 2,1 2,8 2,5 4 observationer saknar värde i variabeln x=röjandekontroll Hur gammal var du när du dopade dig första gången? 11 år eller yngre 29 64, ,6 63,6 72,2 56,3 12 år x 4,4 6,9 5,6 6,3 13 år x 17,8 18,8 17,2 36,4 5,6 18,8 14 år x 6,7 6,3 6,9 11,1 6,3 15 år x 4,4 6,9 5,6 6,3 16 år eller äldre x 2,2 3,4 6, observationer saknar värde i variabeln. Frågan besvaras enbart av de som dopat sig x=röjandekontroll. Använder du hasch eller annan narkotika? Jag har aldrig använt narkotika ,5 93,2 91,9 97,7 92,1 87,9 Jag har prövat men inte fortsatt att 37 2,8 2,7 2,9,5 3 4,8 använda narkotika Jag använder narkotika vid enstaka 18 1,3 1,3 1,4,2,4 3,4 tillfällen Jag har tidigare använt narkotika 6,4,4,5,6,7 regelbundet men har nu slutat Jag använder regelbundet narkotika 39 2,9 2,4 3,5 1,6 3,9 3,2 3 observationer saknar värde i variabeln 16

17 PERSONLIGT 28 Hur gammal var du när du första gången provade hasch eller annan narkotika? 11 år eller yngre 31 46,3 5 43, ,4 12 år x 6 1,3 4 9,4 13 år 7 1,4 1,7 1, ,1 14 år 6 9 7,1 1,3 16 6,3 15 år 6 9 7,1 1,3 8 12,5 16 år eller äldre 13 19, , observationer saknar värde i variabeln. Frågan besvaras enbart av de som använder hasch eller annan narkotika x=röjandekontroll Vilken typ av narkotika använde/använder du? Amfetamin ,2 7,4 71,9 87,5 82,6 57,1 Ecstasy ,4 74, ,6 63 GHB , ,5 57,1 69,6 61,5 Hasch/marijuana ,2 85,2 87, ,9 Heroin , , ,9 53,8 Kokain ,9 53,8 61,3 62,5 69,6 46,2 LSD ,6 59,3 58,1 55,6 69,6 5 Sömnmedel/lugnande medel ,2 74,1 66,7 62,5 69,6 73,1 Annat ,2 5 6,9 81,5 Frågan besvaras enbart av de som använder hasch eller annan narkotika Sniffar du? Jag har aldrig sniffat ,5 94,5 92, ,2 92,5 Jag har prövat men inte fortsatt att 37 2,8 2,8 2,7 1,2 4,1 3 sniffa Jag sniffar vid enstaka tillfällen 13,6,6 1,4,5,9 1,6 Jag har tidigare sniffat regelbundet men 11,4,4 1,2,2 1,1 1,1 har nu slutat Jag sniffar regelbundet 26 1,6 1,6 2,3 1,2 2,8 1,8 3 observationer saknar värde i variabeln Hur gammal var du när du sniffade första gången? 11 år eller yngre ,2 42,4 6 45, år 8 15,4 15,8 15,2 2 13, år 7 13,5 15,8 12,1 2 18, år x 5,8 9,1 9, år x 7,7 12,1 13, år eller äldre x 7,7 5,3 9, observationer saknar värde i variabeln. Frågan besvaras enbart av de som sniffar x=röjandekontroll 17

18 PERSONLIGT 28 Infl ytande Ange om du vet var du skall vända dig för att påverka beslut om? Skolan ,8 74,2 65,1 7,7 68 7,8 Trafi k , ,1 28,9 36,6 37,8 Kultur och fritid ,2 36,1 38,4 35, ,1 Miljöfrågor ,3 21,6 27,1 23,5 25,1 24 Sociala frågor ,7 33,9 35,8 32,2 37,5 34,3 Har du aktivt försökt påverka/få inflytande i någon samhällsfråga de senaste 12 månaderna? Ja ,2 18,3 14,1 14,2 2,3 14,1 Nej ,8 81,7 85,9 85,8 79,3 85,9 23 observationer saknar värde i variabeln På vilket sätt har du försökt att påverka olika samhällsfrågor de senaste 12 månaderna? Namninsamling ,8 3,2 2,3 16,7 32,7 24,2 Hemsida ,2 26,4 22,4 19,7 27,1 25,3 Genom skolarbete ,3 38,6 24,8 28,5 35,9 29,2 Deltagit i elevråd ,2 2,7 16,1 19,1 23,5 12,7 Kontaktat kommunal tjänsteman ,6 8,5 6,8 5,4 12,2 5,2 Kontaktat kommunal politiker ,9 7,4 8,4 4,9 14,2 4,7 Deltagit i politiskt möte ,8 8,5 7,2 6 12,8 4,7 Skrivit insändare , ,7 16,8 11,6 Kontaktat massmedia ,1 6,3 7,8 4,9 8,2 7,9 Frågan besvaras enbart av de som har försökt påverka/få inflytande i någon samhällsfråga På vilket område gav dina försök resultat? Skolan ,6 41,4 28,5 39,5 41,3 24,3 Trafi kområdet ,4 5,2 1,5 7,5 11,5 6,3 Kultur och fritid ,2 16,2 16,2 14,9 23,6 1,4 Miljöområdet ,4 7,4 7,5 7 1,9 4,7 Sociala frågor ,4 15,8 11,6 1 19,9 1,4 Frågan besvaras enbart av de som har försökt påverka/få inflytande i någon samhällsfråga 18

19 19 PERSONLIGT 28

20 För ytterligare information går det bra att kontakta: ING-MARIE HELLSTRÖM tel e-post: ANNA-LENA POGULIS tel e-post:

Personligt 2009 Piteå. En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan

Personligt 2009 Piteå. En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan Personligt 29 Piteå En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan Innehållsförteckning sid Inledning 3 Allmänt 3 Hälsa 3 Hur mår de unga? 4 Om skolan 5 Lag och

Läs mer

Kommun: Genomförande. -Sjunde gången - Årligen från och med år 2008 (ej samma elever udda och jämna år)

Kommun: Genomförande. -Sjunde gången - Årligen från och med år 2008 (ej samma elever udda och jämna år) Kommun: Genomförande -Sjunde gången - Årligen från och med år 28 (ej samma elever udda och jämna år) - Webbenkät i skolår 7 och 2 på gymnasiet - År 9 pappersenkät och färre frågor pga. andra undersökningar

Läs mer

Personligt 2010 Piteå

Personligt 2010 Piteå Personligt 2010 Piteå En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan December 2010 Carina Ingesson Ing-Marie Hellström Anna Lena Pogulis Innehållsförteckning

Läs mer

Personligt 2011 Piteå

Personligt 2011 Piteå Personligt 2011 Piteå En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan Januari 2012 Anna-Lena Pogulis Carina Ingesson Ing-Marie Hellström Anett Karlström Innehållsförteckning

Läs mer

Personligt 2014 Piteå

Personligt 2014 Piteå Personligt 2014 Piteå En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan Januari 2015 Anna-Lena Pogulis Carina Ingesson Anett Karlström Stefan Bergmark Innehållsförteckning

Läs mer

PERSONLIGT 2015 En undersökning bland eleverna i åk 7 och 9 i grundskolan samt åk 2 på gymnasieskolan

PERSONLIGT 2015 En undersökning bland eleverna i åk 7 och 9 i grundskolan samt åk 2 på gymnasieskolan PERSONLIGT 215 KF En undersökning bland eleverna i åk 7 och 9 i grundskolan samt åk 2 på gymnasieskolan Genomförande: Trettonde gången Genomfördes under perioden 25/9-12/11 år 215 Totalt erbjöds 1321 elever

Läs mer

Personligt 2006. Resultat från hälsoundersökning bland ungdomar i Piteå

Personligt 2006. Resultat från hälsoundersökning bland ungdomar i Piteå Personligt 2006 Resultat från hälsoundersökning bland ungdomar i Piteå Innehåll Inledning Resultat Om mat, motion och fritidsvanor Hur mår de unga? Om skolan Om trafik Om tobak, alkohol och narkotika Om

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2011 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2011 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Datum 2009-09-01 1 (6) Drogvaneundersökning i Tyresö skolor år 6, 2009 Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Sedan 2004 har Tyresö Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet.

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 9 Resulterande svar 73 Gruppera efter fråga nej Är du kille eller

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Alkohol Narkotika Doping Tobak Undersökning 11 i kommunens 7 9-skolor samt i gymnasiet årskurs 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (BBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan (SGG)

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Individ- och familjeförvaltningen Februari 2014 1 2 Innehåll Inledning 3 Tobak 4 Röker du? 4 F du röka för dina föräldrar? 5 Hur f du tag på cigaretter? 6 Susar du? 7 F du snusa för dina föräldrar? 8 Hur

Läs mer

Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin

Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% Ju fler skyddsfaktorer desto bättre hälsa 32% 33% 35% 48% 59% Andel (%) med god hälsa fördelat på antal skyddsfaktorer

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009 arn och ungas hälsa En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun 2009 Piteå kommun Tel: 0911-69 60 00 Besöksadress: Svartuddsvägen 1 www.pitea.se En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Tabellbilaga Tabellinnehåll Tabell 1. Andel som inte dricker alkohol (icke-konsumenter), 2009. Procent (%) av samtliga. (utgår från konsumtionsindex=0, se mer sid

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR I GYMNASIET ÅR 1

HÄLSOFRÅGOR I GYMNASIET ÅR 1 Elevhälsoenkät Västerbotten HÄLSOFRÅGOR I GYMNASIET ÅR 1 Namn: Personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum: Längd: (cm) Vikt: (kg) Svaren på hälsofrågorna används i hälsosamtalet med skolsköterskan.

Läs mer

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009 arn och ungas hälsa En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun 2009 Piteå kommun Tel: 0911-69 60 00 Besöksadress: Svartuddsvägen 1 www.pitea.se En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun

Läs mer

Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2

Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2 Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Är du? 7 I vilket skolår går du? 9 Vilka bor du tillsammans med? 10 Var är du och dina föräldrar födda? 11 - Du själv

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 IFF, Individ- och familjeförvaltningen Maj 2014 Sammanfattning av år 8 drogvaneundersökning, Nybro kommun 2014

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013 Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 26-213 213 deltog 388 av 56 elever (bortfall 23%) 211 deltog 427 av 482 elever (bortfall 11%) 21 deltog 452 av 53 elever (bortfall 1%) 29 deltog 51 av 566

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8. Drogenkät vt-4 Kalmar kommun år 8. Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län, genomfört en undersökning om grundskolelevers drogvanor. Avsikten med

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Den här undersökningen har totalt 59 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Den här undersökningen har totalt 97 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05 till 2014-08-04.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004: 83% (tot antal svarande elever 354st)

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2 Östersunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 StockholmsEnkäten 04 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN 04 TABELLER OCH GRAFER K O M P L E M E N T T I L L P M S E 4 / 1 P R E C E N S S O C I

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning: Ungdomarna har svarat att de

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 1 Resultatsammanfattning I föreliggande rapport är eleven alkoholkonsument om man under året druckit minst 1 glas

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasiet 2 2013 Ambjörn Thunberg Innehåll: Sammanfattning Diagram Redovisning av resultat Om ni har frågor kring undersökningen kontakta: Fältsekreterare

Läs mer

Grundskolan Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent

Grundskolan Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent Grundskolan 2008 Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent 46 54 100 Hur trivs du i skolan? Mycket bra 12,0 24,1 18,4 Bra 56,0 48,3 51,9 Varken eller 28,0 27,6 27,8 Dåligt 4,0 0,0 1,9 Mycket dåligt

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Norrtälje kommun, Gymnasiet

Norrtälje kommun, Gymnasiet 10 9 8 7 6 5 4 3 Röker du? Norrtälje kommun, Gymnasiet Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Pojkar

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning Ungdomarna har svarat att de mår

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2008 Frågor om undersökningen kan ställas till Johan Sjöholm, Tjörns Kommun Tel. 0304-60 11 82

Läs mer

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka?

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka? Sedan 2001 har Skånes kommuner genomfört drogvaneundersökningar vartannat år bland grundskole- och gymnasieelever. Undersökningen genomförs av Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Februari 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 27 FÄLTARNA I OSKARSHAMN Redovisning gymnasieenkäten 27... 3 Inledning/Bakgrund... 3 Samfattning... 4 Resultat... 5 2 Redovisning gymnasieenkäten

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilagan innehåller resultaten för Folkhälsoenkät Ung 2015 på kommunnivå för årskurs nio (åk 9) och år två på gymnasiet (gy 2), uppdelat på kön. Där det är få

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 6 Fyrbodal gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal,

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Du svarar anonymt Du skall inte uppge ditt namn någonstans. Ingen kommer att kunna koppla svaren till dig som person.

Du svarar anonymt Du skall inte uppge ditt namn någonstans. Ingen kommer att kunna koppla svaren till dig som person. Årskurs 9 & Årskurs 2 2006 Vad är Liv och Hälsa ung 2006? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och Hälsa ung 2006. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår,

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73 00

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Härjedalens kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Vad dricker ditt barn?

Vad dricker ditt barn? Vad dricker ditt barn? INFORMATION FRÅN EN UNDERSÖKNING I LINKÖPINGS KOMMUN BLAND UNGDOMAR MELLAN 12-19 ÅR Till dig som är förälder VARFÖR DRICKER UNGDOMAR ALKOHOL? 85% av eleverna i årskurs 6 svarar,

Läs mer

Rapport. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Rapport. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsoutskottet

Läs mer

Enkätbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Enkätbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Enkätbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Folkhälsoenkät Ung 2015 Detta är en enkät om hälsa och levnadsvanor som görs i alla kommuner i Jönköpings län. Resultaten kommer att användas som ett kunskapsunderlag

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bergs kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Ej för användning. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga.

Ej för användning. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga. Årskurs 9, 2014 Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, skriv därför inte ditt namn på kuvertet. När du fyllt i formuläret stoppar du det i kuvertet och klistrar

Läs mer

uppdrag Trollhättans kommun

uppdrag Trollhättans kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Trollhättans kommun November 2010 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet Drogvanenkät vt-26 Kalmar kommun högstadiet Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län beslutat att genomföra en undersökning om grundskolelevers

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Drogvaneundersökning 2007

Drogvaneundersökning 2007 Drogvaneundersökning 7 Camilla Jalling Jörgen Larsson Maj 8 Innehållsförteckning Sammanfattning och kommentar... 3 Årskurs 8... 3 Tobak... 3 Alkohol... 3 Narkotika... 3 Årskurs 9... 3 Tobak... 3 Alkohol...

Läs mer

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 2 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media,

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: -9 UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: -9 I följande tabell presenteras resultatet från Leva, levnadsvaneundersökningen.

Läs mer