Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012"

Transkript

1 Socialnämnden Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november Presentation av enhetschefer 153 Ekonomisk uppföljning 154 Anhållan om extra medel från socialnämndens centrala pott för äldreomsorgen 155 Budget 156 Muntlig information från verksamheterna 157 Förändringar vid kommunicering 158 Konsekvens och riskanalys 159 Förvaltningens gemensamma uppdrag 160 Granskning av den demokratiska processen kallelser och protokoll 161 Utredning om eventuellt deltagande i Omvårdnadslyftet 162 Information 163 Kurser/konferenser

2 Socialnämnden SN 152 Dnr Presentation av enhetschefer Enhetscheferna Sabina Larsson, hemtjänsten Hovmantorp, Anna Hammarsten-Rosander, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och Annika Fröberg, hemsjukvården presenterade sig.

3 Socialnämnden SN 153 Dnr Ekonomisk uppföljning Ekonom Karin Johansson redovisar ekonomisk uppföljning för november månad. Beslutsunderlag Ekonomisk uppföljning daterad Arbetsutskottets beslut Uppdra åt förvaltningschefen att redovisa sjukfrånvaro månadsvis på arbetsutskottets sammanträde den 14 februari 2013.

4 Socialnämnden SN 154 Dnr Anhållan om extra medel från socialnämndens centrala pott för äldreomsorgen I Lessebo har man under året haft extraordinära insatser såväl på det särskilda boendet som gruppboendet. Anhållan avser två ärenden om totalt 755 timmar. varav 474 timmer på gruppboendet. I beräkningen har tagits hänsyn till timmarnas fördelning på; Vardag, natt och helg. Totalt ger detta ett belopp på :-. 1. Omfördela medel från socialnämndens centrala pott för äldreomsorgen med :-. Beslutsexpediering Ekonom Karin Johansson

5 Socialnämnden SN 155 Dnr Budget 2013 Budget 2013 diskuteras. 1. Ärendet läggs till handlingarna.

6 Socialnämnden SN 156 Dnr Muntlig information från verksamheterna Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerade om att Lessebo kommun har fått :- från Socialstyrelsen för deltagandet i projektet Senior Alert. Kommunen kom på plats 10. Rekrytering av sjukgymnast är på gång samt psykiatrisjuksköterska. Verksamhetschefen för omsorgen för personer med funktionsnedsättning informerade om att nu är alla områden tillsatta med enhetschefer. Rekrytering av myndighetshandläggare är på gång. Utbildade demensombud finns på alla servicehusen. Riktlinjer för demensbonde ska arbetas fram i början av Förvaltningschef Ann Lund informerade om att rekrytering av IFO-chef är på gång. 1. Uppdra åt förvaltningen att redovisa hur man använder demensombuden ute i verksamheterna till arbetsutskottets sammanträde den 8 maj 2013.

7 Socialnämnden SN 157 Dnr Förändringar vid kommunicering Socialstyrelsen har i skrivelse informerat om förändringar vid kommunicering. Socialstyrelsens tillsynsavdelning har fattat beslut om att tillämpa enhetliga processer för tillsynen av hälso- och sjukvård och socialtjänst. De beslutade processerna innebär bla en förändring avseende tillsynsenheternas skriftliga kommunikation med vårdgivarna. Vårdgivaren har det övergripande ansvaret för patientsäkerhetsarbetet och ska enligt 3 kap 1 patientsäkerhetslagen, (2010:659), PSL planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) respektive tandvårdslagen 1985:125) upprätthålls. Beslutsunderlag Socialstyrelsens skrivelse daterad Informationen är lämnad och läggs till handlingarna.

8 Socialnämnden SN 158 Dnr Konsekvens och riskanalys Förvaltningschefen redovisar konsekvens- och riskanalys. För varje identifierad risk ska storleken av denna bestämmas. Riskstorleken är en sammanvägning av konsekvensernas allvarlighetsgrad och sannolikhet för att dem inträffar. För att bestämma ett numerisk värde på riskstorlek används en riskmatris Beslutsunderlag Konsekvens- och riskanalys daterad Arbetsutskottets förslag Uppdra åt förvaltningschefen att ta fram konsekvens- och riskanalys även för verksamheterna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) och individ- och familjeomsorgen (IFO) till arbetsutskottets sammanträde den 13 mars Återrapportering av ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 13 mars 2013 Beslutsexpediering: Förvaltningschefen

9 Socialnämnden SN 159 Dnr Förvaltningens gemensamma uppdrag Förvaltningschef Ann Lund redovisar från utbildningen Leda för resultat. Enkät är utskickad till alla som har hemtjänst samt till de som arbetar i hemtjänsten. 1. Informationen är lämnad och läggs till handlingarna.

10 Socialnämnden SN 160 Dnr Granskning av den demokratiska processen kallelser och protokoll Revisorerna i Lessebo kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra rubricerad granskning. Revisorerna önskar ett svar från respektive nämnd på rapportens bedömningar senast den 13 december Beslutsunderlag Revisionsrapport daterad Rutiner för nämndens administration och för beredning av ärenden kommer att tas fram under januari Beslutsexpediering Förvaltningschefen Revisorerna

11 Socialnämnden SN 161 Dnr Utredning om eventuellt deltagande i Omvårdnadslyftet Socialnämnden beslutade i juni 2011 att söka medel för att delta i Omvårdnadslyftet. Förvaltningschefen informerade om att beviljade pengar har återbetalats till Socialstyrelsen p g a att det för närvarande inte fanns behov för utbildning av undersköterskor i kommunen. 1. Informationen är lämnad och läggs till handlingarna.

12 Socialnämnden SN 162 Dnr Information - Alkoholhandläggares beslut Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap SFAB Scandinavian Facility Management AB, Stockholm - Alkoholhandläggares beslut Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Folkets Hus, Skruv - Kommunfullmäktiges beslut Införandet av Lagen om valfrihetssystem (LOV) - Kommunfullmäktiges beslut Avsägelse av kommunala uppdrag - Svar ang synpunkter som framförts i rapporten Granskning av kommunens arbete med intern kontroll. - Lessebo Kommun Plan- och Miljönämnden Förslag till detaljplan för Hovmantorps samhälle del av Hovmantorp 5:1 område vid Oxnabben. (Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet) 1. Lägga informationen till handlingarna.

13 Socialnämnden SN 163 Dnr Kurser/Konferenser - Regionförbundet Södra Småland Studieresa till Etiopien, den mars 2013 Alertdagen 2013, 28 februari 2013, Växjö - Regionförbundet i Kalmar Län Kommunallagen ändras igen!, den 28 februari 2013, Kalmar - Kommunförbundet Skåne Kommunerna och välfärden, den 31 januari 1 februari 2013, Lund - KommunLex AB Temadag ny lag om tvångsåtgärder och ökade krav på kvalitet inom äldre- och demensomsorgen, den 8 februari 2013, Stockholm 1. Lägga kursinbjudningarna till handlingarna.

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 35 Dnr 2012/108-700 SN Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel Christian Pärnering informerar om psykiatriteamets arbete i Borgholms kommun samt ger en redovisning av

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-18 1 (22)

Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-18 1 (22) 2013-06-18 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Surahammar, tisdag 2013-06-18, kl 13.00 16.05 Beslutande Patrik Boström, ordförande Marie Wennberg Richard With Therese Nordlander Solveig Johansson Marie Wennberg

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 12 december 2013, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Socialnämnden 25 mars 2015

Socialnämnden 25 mars 2015 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering... 3 45 Socialnämndens förmiddag... 4 46 Upprop/Dagordning/Justering... 5 47 Muntlig information - Personliga ombud... 6 48 Information från förvaltningen...

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer