Sverigeunionen av Soroptimistklubbar - Årsberättelse verksamhetsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverigeunionen av Soroptimistklubbar - Årsberättelse verksamhetsåret 2008-10-01-2009-09-30"

Transkript

1 Sverigeunionen av Soroptimistklubbar - Årsberättelse verksamhetsåret Unionsstyrelsen och Funktionärer Unionens styrelse och funktionärer har under verksamhetsåret varit följande: President Ulrike Kylberg, Varberg, 1:e vice president Maria Sandberg Malmborg, Lund, 2:e vice president Anita Westerström, Luleå, unionssekreterare Stina Fjelkner-Modig, Landskrona. unionskassör Elisabet Nord, Motala, styrelseledamot Berit Bensryd, Blekinge, suppleant Mihaela-Lucia Aquelius, Hässleholm Guvernörer Britt-Marie Hammarskiöld, Kalmar och Martha Björnström, Stockholm- Vaxholm, Guvernörssuppleanter Ursula Hellberg, Ystad och Margareta Warman, Nyköping Butiksansvarig Vanja von Knorring, Uppsala-Carolina, Landssekreterare Karin Michols, Falun, Redaktör Svensk Soroptima Lena Källström; Åtvidaberg (år 2008), Päivi Leandersson, Strömstad (år 2009) Revisorer Margareta Hammarstedt, Malmö-Limhamn och Graziella Mank, Alingsås Revisorssuppleant Lisbeth Nilsson, Kristianstad. Unionskoordinatorer Ekonomisk och social utveckling: Eira Sydstedt, Malmö-Limhamn, Utbildning och kultur: Karin Carlsson, Strömstad, Hälsa: Bente Mörnesten, Arvika, Miljö: Lena Sofia Andersson, Göteborg-Råda, Mänskliga rättigheter/kvinnans ställning: Christina Zeidlitz, Umeå-Sävar, Internationell goodwill och samförstånd & Friendship: Gunnel Zenk Askersund-Laxå, Liaison för koordinatorerna: Maria Sandberg Malmborg, Lund Extension Region Norr/Norr: Maj-Britt Jonsson, Luleå-Gammelstad, Region Norr/Syd: Ulla Berglund, Sundsvall, Region Öst: Gunnel Wallbing, Motala, Region Väst: Margareta Kraepelin-Lundh, Skaraborg, Region Syd: Lena Segerholm, Hässleholm, Region Mitt: Eva Bodin, Stockholm- Vaxholm, Liaison för Extension: Anita Westerström, Luleå Jämställdhetsråd; Ewa-Lotta Berg, Stockholm-Södertörn, suppleant Satu Trygg, Norrköping Finanskommitté; Kerstin Holmqvist, Norrköping-Alosa Skiljenämnd; Birgitta Ganting, Stockholm Vaxholm, Maria Almgren, Falkenberg och Christina Wadstén Malm, Lund. Stadgekommitté; Ylva Johansson, Härnösand Stipendiekommitté; Eva Ljunggren, Lund 1

2 Svenska FN-förbundet; Margaretha Feldt, Sotenäs. Sveriges Kvinnolobby; Ann-Christine Söderlund, Linköping, Valberedning Region norr: Anne-Sohpie Söderberg, Östersund, Region mitt: Carin Carlinger-Wallin Vimmerby-Hultsfred, Region Väst: Carola Kalin, Göteborg-Mölnlycke (sammankallande), Region Öst: Lisa Hellsten, Linköping, Region Syd: Ing-Britt Lådö, Hässleholm Webbgrupp: Mai Terras, Stockholm-Södertörn, Elisabet Storck, Västervik, Vivian Hollqvist, Uppsala- Carolina och Inga-Maj Nilsson, Umeå-Sävar. Medlemsantal Vid verksamhetsårets början fanns det 68 klubbar och medlemmar. Stockholm- Johanneshovklubben har lags ner under året. Medlemsantalet har sjunkit under och vid verksamhetsårets slut ( ) var antalet medlemmar fördelat på 67 klubbar. Sverigeunionens årsmöte Årsmötet hölls den 25 april 2009 i Sparbankshallen i Varberg. Varberg Soroptimistklubb var värd för mötet och kunde hälsa nästan 300 Soroptimister välkomna till ett soligt Varberg. Samtliga 68 klubbar utom en var representerade med två röstberättigade delegater och röstlängden omfattade därmed 135 röster. Vid ljusceremonin tändes ljuset för Soroptimist International av Margareta Stjernholm, Eskilstuna, för Europa Federationen av Ann-Christine Söderlund, Linköping för Sverigeunionen av Ulrike Kylberg, Varberg och för alla närvarande klubbar av Gunnel Björke, som är klubbpresident i Varbergs Soroptimistklubb. Förhandlingarna leddes av Karin Starrin, generaldirektör för Tullverket och f.d. landshövding i Halland. Utöver stadgeenliga val och sedvanliga rapporter behandlade årsmötet fem motioner och tre propositioner i olika ämnen. Årsmötet avslog samtliga motioner. Propositionerna tillstyrktes och därmed kommer sammankallande av webbgruppen ingå i styrelsen från och med verksamhetsåret Såväl redaktör för Soroptima som webbredaktör (=sammankallande av webbgruppen) kommer från och med nästa unionsmöte att väljas av representantskapet. Årsmötet beslöt vidare att unionsstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska utvärdera unionsprojektet Stop Trafficking och komma med förslag till hur de innestående medlen ska användas. Verksamhetsplanen för fastställdes. Den utgår från Soroptimist International s förslag till strategiplan och ger oss Soroptimister en riktlinje att arbeta efter utifrån följande: Vilken vision har SI?, Vilka är uppdragen? och Vilka är de värden och vinster som ska arbetas mot? Verksamhetsplanen finns på Sverigeunionens hemsida. Unionsstyrelsen föreslog en höjning av unionsavgiften pga försämrad valutakurs SEK-Euro, ökad kostnad för Soroptima etc. Efter en livlig diskussion beslutade årsmötet att årsavgiften ska vara oförändrad. Detta medförde att den budget som presenterats i Soroptima måste omarbetas och unionsstyrelsen fick i uppdrag att revidera budgeten och presentera en balanserad budget som bilaga till årsmötesprotokollet. Årsmötesprotokollet finns i sin helhet i Soroptima nr 2/2009. Tidningen finns även som pdffil på hemsidan. Efter årsmötesförhandlingarna fick alla deltagarna möjlighet att aktivt delta i någon av de tio arbetsgrupper/workshops som arrangerades av Mihaela Aquelius. Syftet med arbetsgrupperna var att främja medlemsutvecklingen, klubbarbetet och unionens arbete med andra ord SOROPTIMISMEN. Exempel på frågeställningar som diskuterades i de olika grupperna är; Hur ökar vi och förbättrar den interna kommunikationen?, Unionsprojekt i framtiden? och 2

3 Hur öka antalet engagerade medlemmar samt föryngring viktigt för vår överlevnad som organisation! Mihaela har redovisat resultatet från arbetsgrupperna i Soroptima nr 2 och 3, Söndagens program gick under temat Hälsa i kvinnoperspektiv kropp och själ behöver sitt. Efter en presentation av kampanjen Gå till Varberg med Tappa fick vi höra docenterna Cathrine Hildingh och Evy Lidell, Högskolan, Halmstad berätta om sin forskning Den unga kvinnans självskattade hälsa i ett globalt perspektiv. Välbefinnande i grönt rum och Hälsa i garderoben med Margit Kastberg respektive Marianne Schönning gav en stimulerande avslutning på unionsmötet med härligt gröna fingrar och budskap om använd både bas och bus i din klädsel så mår du bra. Sverigeunionen och unionsstyrelsen Unionsstyrelsen har under året haft nio protokollförda möten; fyra styrelsemöten, fyra arbetsutskottsmöten och ett möte med styrelse och funktionärer. Unionspresidenten har skrivit elva presidentbrev, där hon har tagit upp aktuella frågor och information från Soroptimist International, Europafederationen, Sverigeunionen och enskilda klubbar. Unionspresidentens brev har skickats till samtliga klubbar för vidare distribution till medlemmarna. De finns också på vår hemsida. Sverigeunionen representerades av Anita Westerström vid Danmarksunionens årsmöte i Roskilde och av Karin Michols vid Norgeunionens möte i Fredrikstad. Organisations- och verksamhetsbidrag Vid verksamhetsåret början fanns det en ingående balans för organisationsbidrag för utvecklingsprojekt om kr och för verksamhetsbidrag för Stop Trafficking-projektet om kr. I slutet på 2008 söktes nytt bidrag för klubbpresidentutbildning under år 2009 och i september söktes medel för utvecklingsprojekt under år 2010 då statsbidraget ges för kalenderår och redovisas till Ungdomsstyrelsen året därpå. Organisationsbidrag 2008 är nu redovisat och godkänt. Medlen har använts på följande sätt: Klubbpresidentutbildning november 2008, 35 deltagare, 6 utbildare kr Utveckling av hemsidan kr Summa kr Ansökta medel för utökat styrelsemöte m.m. kunde inte genomföras då det hamnade mellan den gamla styrelsens avgång och den nya styrelsens tillträdande, vilket medförde att kr återbetalades till staten. Organisationsbidrag 2009 Unionsstyrelsen ansökte om kr för genomförande av klubbpresidentutbildning och beviljades kr. Utbildningen kommer att genomföras nov Organisationsbidrag 2010 En ansökan har sammanställts och skickats in för år Den omfattar ledarskapsutbildning för funktionärer till en kostnad på kr, bidrag till deltagande i årsmöte och utbildningsdag, kr, samt medel till hemsidan/soroptima, kr dvs. totalt kr. Verksamhetsbidrag Stop Trafficking I oktober 2007 beviljades Sverigeunionen kr för år Arbetet i projektet har pågått fortlöpande sedan dess. Projektet är redovisat under 2009 och godkänt. Av de beviljade medlen användes totalt kr för planering, projektledning, annonsering, genomförande av seminarier bl.a. i Hässleholm och Umeå november 2008, deltagande/medverkande i klubbmöten och samverkansprojekt samt för produktion av lila 3

4 band, framtagning och tryckning av metodhandboken, framställning av stripes och arvoden till föreläsare. Av ansökta medel har kr återbetalats då tiden inte medgav genomförande av samtliga planerade seminarier och planerade aktiviteter på flygplatser. Guvernörer Guvernörerna är Sverigeunionens kontaktpersoner och språkrör i Europafederationen Under verksamhetsåret har guvernörerna arbetat som informatörer, ambassadörer och inspiratörer. Guvernörerna har under året deltagit i klubbmöten, regionmöten och unionsmötet samt aktivt representerat unionen vid guvernörsmötet i Amsterdam juli 2009 En rapport från guvernörsmötet i Amsterdam den 8-9 juli finns i Soroptima nr 3, 2009 och på hemsidan. Guvernörerna har under löpande verksamhetsår besvarat många olika frågeställningar som berör verksamheten inom Europafederationen och har också via e-post slutfört omröstning av kandidater till poster som inte beslutats på federationsmötet. Guvernörerna har i varje nummer av Soroptima haft någon form av information från guvernörsgruppen och har startat information via den nya hemsidan. Extensionkommittén Extensionkommittén har haft ett möte under verksamhetsåret i anslutning till unionsmötet. De har också haft överlämnandemöten i norr och syd mellan respektive funktionärer. Arbetet har under året i huvudsak präglats av rekryterings- och medlemsvårdsfrågor samt att via lokalpress göra Soroptimistorganisationen mer känd. De har uppmanat klubbarna att tillsätta medlemsansvariga. Extension har tillsammans med Landssekreteraren tagit fram anvisningar för rekrytering av medlemmar. De har också i samverkan med unionskoordinatorer och guvernörer arrangerat inspirationsdagar för klubbrepresentanter i regionerna och det har varit god representation i syd, öst och norr. Extension Medlemsansvariga har deltagit i regionmötena. De har besökt ett antal klubbar och telefonkontakt har tagits med de klubbar som har ett medlemsantal under 18. Under året har extension hållit kontakten med den nya klubben i Lidköping och stöttat dem i deras arbete. De fortsätter arbetet med att starta upp ett nätverk i Stockholm för yngre yrkesverksamma kvinnor. Extension mitt har haft kontakter med gruppen i Gävle som har ökat sitt medlemsantal något. Stockholm-Johanneshovsklubben har lagts ner och några av medlemmar har fortsatt i annan närliggande klubb. Ett embryo till ny klubb finns sannolikt i Örnsköldsvik. Programkoordinatorerna Koordinatorerna har tillsammans med 1:e vice-president Maria Malmborg haft två sammankomster under året förutom några möten i samband med årsmötet i Varberg. PFR (Programme Focus Reporting) En central fråga för unionskoordinatorerna är rapportering av projekt. De har tillsammans gått igenom de svenska och europeiska sidorna på webben. Under årets gång har hemsidorna förbättras och frågor kring rapportering av projekt har klarnat mer och mer. Alla projekt skall redovisas på en särskild PFR-blankett på federationens hemsida. Riktlinjer för rapportering av projekt har ändrats. Projekten klassificeras som Advocacy (förespråka något), Hands on service (handling) eller Funding of project (ekonomisk stöd). Projektet skall också placeras under ett av tio programfokusar som finns på webbsidan. 4

5 Programdirektör Det finns nu inga koordinatorer på federationsnivå. De sex federationskoordinatorerna har ersatts med en programdirektör, en biträdande programdirektör och fyra vicepresidenter. För unionskoordinatorerna innebär detta att de inte längre har någon speciell kontakt för varje koordinatorsområde i federationen. Samarbete om projektrapportering Unionskoordinatorernas uppgift är bland annat att inspirera och hjälpa klubbarna att komma igång med projekt. Detta har gjorts via koordinatorsbrev till klubbkoordinatorerna, via artiklar i Soroptima och vid besök hos andra klubbar. Samverkan med Extension Arbetet med att öka samverkan mellan extension, koordinatorer och guvernörer pågår. Tillfällen för samverkan är utbildningsdagar, regionmöten, unionsmöten och överlämnandemöten. Svensk Soroptima och trycksaker Päivi Leandersson, Strömstad Soroptimistklubb tog i början på verksamhetsåret över från Lena Källström som redaktör och producent för Svensk Soroptima. Soroptima ges ut som Posttidning B med fyra ordinarie nummer årligen. Medarbetare och korrekturläsare i redaktionen är Lena Källström och Ann-Christine Söderlund. På styrelsemötet i april fick Lena Källström och Ann-Christine Söderlund i uppdrag att omarbeta Handboken. Arbetet har påbörjats. Hemsidan Webbgruppen har arbetat med att färdigställa den nya hemsidan. Mai Terras gav en redogörelse av deras arbete på unionsmötet i Varberg. I juni skickades ett brev till samtliga klubbar där de uppmanades att gå igenom respektive klubbs matrikeluppgifter. I början på september lanserades den nya hemsidan och därmed släcktes också den gamla ner. Samtliga medlemmar har fått personliga inloggningsuppgifter till den interna delen av hemsidan. Unionsprojektet Stop Trafficking Unionsprojektet Stop Trafficking lanserades på unionsmötet år 2002 av dåvarande unionspresidenten. Projektet har sedan tagits över av kommande unionspresidenter och drivits vidare fram till förra verksamhetsårets slut ( ). För att dra nytta av de erfarenheter som gjorts under projektet föreslog unionsstyrelsen i en proposition vid unionsmötet 2009 att en arbetsgrupp tillsättes för att göra en utvärdering av projektet och för att utarbeta ett förslag till unionsstyrelsen på hur de innestående medlen på kontot skall användas. Propositionen tillstyrktes och en arbetsgrupp bestående av Brita Trübenbach, Stockholm- Vaxholm, Christina Wadsten Malm, Lund och Birthe Ryder, Stockholm-Ekerö har bildats. Gruppen började utvärderingsarbetet september Inge-Gärd Kihlgren har arbetat med projektet sedan 2003 och hennes sammanfattning av sina erfarenheter och minnen finns i Soroptima nr 3, Soroptimistbutiken Det är första året som Vanja von Knorring har varit ansvarig för Soroptimistbutiken. Hon har investerat och anskaffat artiklar som tagit slut men också utökat sortimentet med ny sidensjal och ett penn-set som ligger i en fin ask. Sjalen är mycket populär hos medlemmarna och Vanja påpekar att både sidensjalen och pennorna är trevliga gåvor att ge bort. Många klubbar är flitiga beställare hos butiken och omsättningen i butiken under detta verksamhetsår har varit ca kr. 5

6 Finanskommittén Finanskommittén har under året bollat frågor i samband med upprättande av budget för kommande året samt frågor kring årets bokslut. Det känns bra att det finns en budget och ekonomi i balans. Kerstin Holmqvist har också i egenskap av auktoriserad revisor granskat de redovisningar som skickats in gällande Organisationsbidrag samt bidrag för Stop Trafficking. Stipendiekommittén Federationsstipendium: En ansökan skickades till federationens stipendiekommitté i januari Ansökan bifölls denna gång med kronor. Stipendiaten är Tove Rosendal, Lysekils Soroptimistklubb (doktorand i afrikanska språk) och hon fick stipendiet som stöd för vidareutbildning. Läs mer om hennes forskningsarbete i Soroptima nr 3, Dr Noëls stipendiefond: Inga ansökningar har kommit in under verksamhetsåret. Soroptimistpriset: Detta pris har inte delats ut under verksamhetsåret. Svenska FN-förbundet Sverigeunionens representant i Svenska FN-förbundet deltog i juni i Svenska FN-förbundets kongress i Skövde. En rapport från konferensen finns i Soroptima nr 3, Sveriges Kvinnolobby (SKL) Samarbetet med Sveriges kvinnolobby har stärkts under året och en Soroptimist ingår numera i SKLs styrelse. Soroptimister från Stockholmsklubbarna har deltagit i arrangemang såsom utbildningsdagar, konferens och organiserade uttalanden samt manifestationer organiserade genom SKL. Vår organisation var genom samverkan med Sveriges kvinnolobby representerad vid Bok-& Biblioteksmässan i Göteborg, september Samtliga representanter har bemödat sig att vara aktiva i handling och sprida kunskaper genom medlemstidningen och hemsidan Våra nätverk och NGO-arbete Våra funktionärer och förtroendevalda sprider information om och deltar i evenemang och uttalanden. Under verksamhetsåret har unionens funktionärer hjälpts åt att bevaka områden som speglar Soroptimismens syften och informationen har spridits till medlemmarna via presidentbrev, hemsidan och Soroptima. Regionmöten Inbjudan till de fem regionmöten skickades ut under sommaren. Östra regionen hade möte den 19 september. Drygt 60 Soroptimister kom till ett inspirerande möte på Bergkvara Gård utanför Växjö. Ett 80-tal Soroptimister från södra regionen samlades i Lund den september. I Stockholm samlades ca 45 Soroptimister från mittregionen den september. Det blev kunskapsfyllda och stimulerande dagar. Mötena i Region norr och Region Väst fick ställas in på grund av få anmälningar. Klubbarnas verksamhet Av klubbarnas verksamhetsberättelser framgår att samtliga klubbar har genomfört tio klubbmöten. Intressanta föredrag har blandats med studiebesök och möteskvällar där klubbprojekt, medlemsrekrytering och andra viktiga Soroptimistfrågor har diskuterats. Den genomsnittliga mötesnärvaron var 67 % - samma siffra som i fjol. Högsta närvaro hade Lund med 84 % tätt följt av Ängelholm-Båstad med 81 % och Göteborg-Råda respektive Kil med 80 %. Två klubbar hade under 50 % närvaro. 6

7 Hjälpverksamhet Klubbarna har sammanlagt redovisat kr till hjälpverksamhet. 56 av de 67 klubbarna har avsatt pengar till olika klubbprojekt, unionsprojektet Stop trafficking, kvinnojourer, stipendier, fistula, barnbyar etc. Beloppen varierar från några tusen kronor till drygt kr. Landskrona Ulrike Kylberg president Maria Sandberg Malmborg 1:e vice president Anita Westerström Stina Fjelkner-Modig 2:e vice president sekreterare Elisabet Nord kassör Berit Bensryd ledamot Mihaela-Lucia Aquelius suppleant 7

Styrelsemöte för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer 878001-3192)

Styrelsemöte för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer 878001-3192) Protokoll 2009/10-2 Styrelsemöte för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer 878001-3192) Plats: hos Maria Sandberg Malmborg, Bragevägen 9, Lund Tid: 6 februari 2010 Närvarande: Ulrike

Läs mer

Styrelsemöte för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer 878001-3192)

Styrelsemöte för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer 878001-3192) Protokoll 2009/10-1 Styrelsemöte för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer 878001-3192) Plats: Campus Varberg Tid: 28 november 2009 Närvarande: Ulrike Kylberg, Maria Malmborg Sandberg,

Läs mer

Sverigeunionen av Soroptimistklubbar - Årsberättelse verksamhetsåret

Sverigeunionen av Soroptimistklubbar - Årsberättelse verksamhetsåret Sverigeunionen av Soroptimistklubbar - Årsberättelse verksamhetsåret 2009-10-01-2010-09-30 Unionsstyrelsen och Funktionärer Unionens styrelse och funktionärer har under verksamhetsåret varit följande:

Läs mer

PROTOKOLL 1( 9 ) fört vid årsmöte för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar i Härnösand den 12 maj 2012

PROTOKOLL 1( 9 ) fört vid årsmöte för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar i Härnösand den 12 maj 2012 PROTOKOLL 1( 9 ) fört vid årsmöte för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar i Härnösand den 12 maj 2012 Unionsmötets deltagare hälsas välkomna av Catharina Rosén, klubbpresident i Härnösands Soroptimistklubb.

Läs mer

Styrelsemöte För Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer 878001-3192)

Styrelsemöte För Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer 878001-3192) PROTOKOLL 2011/12-1 1(4) Styrelsemöte För Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer 878001-3192) Plats: Täby Park Hotell, Täby Datum: 26 november 2011 Närvarande: Anita Westerström, Helena

Läs mer

NOMINERADE KANDIDATER TILL UPPDRAG I SVERIGEUNIONEN FRÅN OCH MED DEN 1 OKTOBER 2014. DÄR INGET ANNAT ANGES HAR NOMINERINGEN SKETT AV DEN EGNA KLUBBEN.

NOMINERADE KANDIDATER TILL UPPDRAG I SVERIGEUNIONEN FRÅN OCH MED DEN 1 OKTOBER 2014. DÄR INGET ANNAT ANGES HAR NOMINERINGEN SKETT AV DEN EGNA KLUBBEN. NOMINERADE KANDIDATER TILL UPPDRAG I SVERIGEUNIONEN FRÅN OCH MED DEN 1 OKTOBER 2014. DÄR INGET ANNAT ANGES HAR NOMINERINGEN SKETT AV DEN EGNA KLUBBEN. UNIONSSTYRELSEN Unionspresident 2 år Nyval på samtliga

Läs mer

Styrelsemöte för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer )

Styrelsemöte för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer ) Protokoll 2008/09 4 Styrelsemöte för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer 878001-3192) Plats: Klockarevägen 43, Motala Tid: 22 augusti 2009, kl. 11.00 16.00 Närvarande: Ulrike Kylberg,

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

NOMINERADE KANDIDATER TILL UPPDRAG I SVERIGEUNIONEN FRÅN OCH MED 1 OKTOBER DÄR INGET ANNAT ANGES HAR NOMINERINGEN SKETT AV DEN EGNA KLUBBEN

NOMINERADE KANDIDATER TILL UPPDRAG I SVERIGEUNIONEN FRÅN OCH MED 1 OKTOBER DÄR INGET ANNAT ANGES HAR NOMINERINGEN SKETT AV DEN EGNA KLUBBEN NOMINERADE KANDIDATER TILL UPPDRAG I SVERIGEUNIONEN FRÅN OCH MED 1 OKTOBER 2016. DÄR INGET ANNAT ANGES HAR NOMINERINGEN SKETT AV DEN EGNA KLUBBEN UNIONSSTYRELSEN REGION VÄST NYVAL PÅ 2 ÅR - 2016-2018 President

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Välkommen till Varberg 24-26 april 2009

Välkommen till Varberg 24-26 april 2009 Medlemstidning för Soroptimister i Sverige Svensk Soroptima nr 1 mars 2009 Årgång 50 www.soroptimistsweden.se Välkommen till Varberg 24-26 april 2009 SOroptima årgång 50 utges av Sverigeunionen av Soroptimist

Läs mer

Svensk Soroptima nr 2 juni 2009 Årgång 50 www.soroptimistsweden.se

Svensk Soroptima nr 2 juni 2009 Årgång 50 www.soroptimistsweden.se Svensk Soroptima nr 2 juni 2009 Årgång 50 www.soroptimistsweden.se Soroptima årgång 50 Utges av Sverigeunionen av Soroptimist klubbar, utkommer fyra gånger per år och är medlemstidning för Sveriges cirka

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 28 februari 2015 kl. 11.05 12.15 Djäkneskolans aula, Södra Kyrkogatan 2, Skara Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2005-09-23 Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 22 september 2005 kl 8.00-9.00. Plats Malmömässan

Läs mer

Värdinnor / Gäster Hemma hos 15 april Unionsmötet 15-17 april 2016

Värdinnor / Gäster Hemma hos 15 april Unionsmötet 15-17 april 2016 Värdinnor / Gäster Hemma hos 15 april Unionsmötet 15-17 april 2016 Isabell Alriksson Växjö isabell.alriksson@telia.com Stora Hultvägen 4 Susanne Ullén Arvika advokatbyran.arvika@telia.com Agneta Engstrand

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011 Verksamhetsberättelse Västra Regionen 2011 Västra Regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun samt hela Västra Götaland utom Göteborg och Mölndal Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Västra

Läs mer

Svensk Soroptima nr 1 mars 2010 Årgång 51

Svensk Soroptima nr 1 mars 2010 Årgång 51 Svensk Soroptima nr 1 mars 2010 Årgång 51 www.soroptimistsweden.se Välkommen till Båstad 24-26 april 2010 SOROPTIMA Årgång 51 Utges av Sverigeunionen av Soroptimist klubbar, utkommer fyra gånger per år

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

PROTOKOLL Fört vid årsmötet för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar på Romanhallen i Kalmar den 18 april 2015.

PROTOKOLL Fört vid årsmötet för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar på Romanhallen i Kalmar den 18 april 2015. PROTOKOLL Fört vid årsmötet för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar på Romanhallen i Kalmar den 18 april 2015. Sverigeunionens president Catherine Hessel-Westling hälsar unionsmötets deltagare välkomna

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2016

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2016 ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2016 PROTOKOLL FRÅN AFRIKAGRUPPERNAS ÅRSMÖTE 21-22 MAJ 2016 I STOCKHOLM 1 Ordförande öppnar mötet Johanna Arkåsen förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna och

Läs mer

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011)

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Tid: 17 mars 2012 kl 10.30 PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Plats: Svenska Kryssarklubben, Nacka Strand Närvarande: Carl-Olov Filipsson (ordförande) Tommy Malmgren (vice

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen.

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen. PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I FÖRENINGEN KÄRRRINGEN Årsmöte 2013-01-29 Plats Närvarande Frånvarande Hotel Nordic Light Vasaplan 7, Stockholm 27 medlemmar enligt bifogad lista se bifogad lista 1. Årsmötets

Läs mer

Svensk Soroptima nr 1 mars 2008 Årgång 49 www.soroptimistsweden.se. Unionsmöte på hög nivå. i Skaraborg!

Svensk Soroptima nr 1 mars 2008 Årgång 49 www.soroptimistsweden.se. Unionsmöte på hög nivå. i Skaraborg! Svensk Soroptima nr 1 mars 2008 Årgång 49 www.soroptimistsweden.se Unionsmöte på hög nivå i Skaraborg! Soroptima årgång 49 utges av Sverigeunionen av Soroptimist klubbar, utkommer fyra gånger per år och

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Fotomässan i Nacka. November 3/2007. Årsmöte! SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Välkomna att besöka oss!

Fotomässan i Nacka. November 3/2007. Årsmöte! SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Välkomna att besöka oss! SVEFOs hemsida www.svefo.eu November 3/2007 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Årsmöte! I detta SVEFOinfo finner du kallelsen till stämman som hålls söndag den 25 november kl 11.00 i

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Svartbäcken 868 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2004 09 09 Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 9 september 2004. Plats Svenska Mässan Göteborg,

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

LÅNGSIKTIGA BESLUT fattade av Sverigeunionens representantskap från och med 1978

LÅNGSIKTIGA BESLUT fattade av Sverigeunionens representantskap från och med 1978 LÅNGSIKTIGA BESLUT fattade av Sverigeunionens representantskap från och med 1978 (inskrivna i MS WORD av ACS i augusti 2006, efter Solweig Petersons gamla listor) Beslut som gäller något som bara ska åtgärdas

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård.

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Mötesdeltagare: ca; 18 st. 1 Årsmötet öppnades. 2 Fastställdes att kallelsen till mötet gjorts

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer