Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun"

Transkript

1 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration och stundtals förtvivlan som ett antal kommunmedborgare framför till kommunen kring sina problem att få en fungerande telekommunikation. Jag skriver detta med utgångspunkt från Strömsunds kommun, men mina kollegor i andra kommuner beskriver likartade problem. Synpunkterna rör både nedmonteringen av kopparnätet och brister i mobiltäckningen. Geografi och täckning Strömsunds kommun har cirka innevånare vilka är spridda inom Sveriges till ytan sjätte största kommun på cirka km 2. Mobiltelefontäckningen är ännu inte 100-procentig, oavsett vilket frekvensband eller operatör som nyttjas. Hitintills har innevånarna ändock haft tillgång till telefon genom det fasta nätet som i princip varit utbyggt till alla med fast boende. Med hänsyn till kommunens storlek och befolkningens utspridning är det i vissa områden kostsamt att bygga ut fiber. Mobilt bredband är därför en bra lösning för ett antal personer. Därför finns det också stora förväntningar på vad nedmonteringen av kopparnätet kan innebära genom att man då för tillfället kan hoppa över fiberutbyggnaden.

2 2 Vi är dock av den bestämda uppfattningen att det befintliga nätet inte räcker till: Täckningen måste ytterligare förbättras. Kapaciteten upplevs betydligt sämre de senaste åren. Detta kan nog förklaras med de nya telefoner som ger möjlighet till datakommunikation och de mobila bredbandsanslutningarna som gjort det möjligt att kanske för första gången få internet i sin bostad. Detta talar för en snabb utbyggnad av 4 G. Nedmontering av det fasta nätet (kopparnätet) Telia har med hänsyn till den tekniska utvecklingen beslutat att montera ner delar av det fasta nätet. Detta presenteras enligt bilden nedan I Strömsund, som i mycket stor omfattning drabbas av detta, berörs 38 byar/stationer (se bilaga längst bak). Andelen äldre i dessa byar är stor vilket kräver extra informationsinsatser från operatörerna. Där avvecklingen redan inletts har vi fått samstämmiga uppgifter om att ersättningen dvs. fast monterad GSM inte alltid fungerat och att det varit mycket svårt att få gehör vid Telia kundtjänst. Ett flertal uppger sig också ha fått bristfällig eller ingen information innan nedstängning skett.

3 3 Sörviken - ett exempel Som ett exempel av många kan nämnas en liten ort vid namn Sörviken (belägen mellan Hammerdal och Ramsele) där vi har 16 fast boende. Här skedde nermontering på grund av att ett i och för sig efterlängtat vägbygge innebar att befintligt ledningsnät plockades bort. Belastningen på nätet har också ökat genom den stora vindkraftsutbyggnad som nu påbörjas i området. Efter långa och många processer med både PTS och Telia så är resultatet att Telia nu tar ansvar för funktionen av 4 befintliga kunder varvid de övriga står utan lösning eller ansvarstagande. Denna utveckling av att operatörerna även i diskussion med PTS får driva frågor skapar osäkerhet och förtvivlan hos våra medborgare. Hur skall regeringen med stöd av PTS driva på så att våra medborgares rättigheter enligt lagen skall kunna uppnås och inte enbart styras av marknaden? Särskilt förvånande är ju också att man kan tillåta en process som innebär nedstängning av kopparnätet utan att försäkra att varje fast boende har fungerande telefoni och bredband via annan teknik! Detta skapar både frustration och förtvivlan hos medborgarna och att försöka få sina rättigheter uppnådda visar sig vara en mycket lång och mödosam process, något som endast ett fåtal personer orkar med. Som exempel kan nämnas att processen i Sörviken har pågått i 10 månader utan att alla medborgares lagliga rätt har uppnåtts. Trygghetslarm Kommunen har cirka 300 personer med trygghetslarm, i många fall en förutsättning för att kunna bo kvar i sin egna bostad på äldre dar. Ett antal av dessa bor i de byar som drabbas av avvecklingen. Även om de skaffar ett fast GSM-abonnemang så fungerar detta inte med säkerhet som inkoppling av trygghetslarmet. Man måste således skaffa ett GSM-baserat trygghetslarm. Mobiltäckningen måste därför klara av såväl att ersätta fasta abonnemang som att klara av trygghetslarmen.

4 4 Näringsliv och kommunikationer Skogsbruket är en mycket viktig näring i kommunen. Utvecklingen går mot en mera styrd avverkning vilket kräver goda mobila förbindelser för såväl maskiner som transporter. Likaledes är turismen en viktig del av vårt näringsliv. Turismföretagaren är i dag mycket beroende av telekommunikationer för bokningssystem, webbsidor och bokföring. Dagens turister, även om de söker vildmarkens lugn, är ofta i behov av fungerande mobilkommunikation inte minst för att känna trygghet. I allt större utsträckning sker betalning i dag med kort vilket kräver en kortterminal med anslutning till nätet. Utveckling med effekter Inom delar av kommunen sker i dag och under ett antal år framåt en omfattande utbyggnad av vindkraft. Det är möjligt att det på sikt kan ge såväl bättre mobiltäckning som utbyggnad av fiber. Men i dagsläget är dock konsekvenserna mycket negativa eftersom tillkommande bygg- och anläggningspersonal ökar belastningen i de redan mycket klena mobilnäten. Medborgare och service Bristerna på telekommunikationer drabbar oss därutöver på många andra sätt: Svårigheter för barn i glesbygd att kunna studera på jämlika villkor med hänsyn till att man saknar bredband Otrygg arbetsmiljö med hänsyn till långa avstånd och begränsad mobiltäckning Svårigheter för företag att verka i den miljö som kan vara själva resursen för företagandet Försvårar inflyttning då det kanske saknas mobiltäckning i en för övrigt idealisk bostad Svårigheter att utföra samhällstjänster som betalning av räkningar och kontakter med myndigheter Brister i säkerhet, redan långa insatstider för ambulans och räddningstjänst, ökas på med hänsyn till svårigheter att kunna larma. Modern utrustning i ambulanser som kräver mobil anslutning kan inte användas.

5 5 Sammanfattning Det finns en stor oro bland medborgarna kring nedmonteringen av kopparnätet. Operatörerna måste här ta sitt ansvar dels med att informera, dels att alternativen verkligen fungerar. Det finns fortfarande stora behov att bygga de mobila näten i vår kommun. Dels finns det brister i täckning och kapacitet, dels är mobila bredbandslösningar enda lösningen för att ett antal abonnenter skall få tillgång till Internet. Medborgarna upplever också en svårighet att få kontakt med kundtjänst och även en bristande förståelse i kundtjänsterna för sina problem. Som ovan beskrivits finns det stora behov av att telekommunikationerna byggs ut enligt de direktiv som PTS anger på sin hemsida. Alla ska kunna få telefoni till sin bostad Alla ska kunna få telefoni till sin fasta bostad eller sitt företag till ett överkomligt pris. Så säger lagen om elektronisk kommunikation 1 Förslag Enligt vår uppfattning finns det flera olika sätt att nu driva dessa frågor vidare. Regeringen utövar den ägarstyrning av Telia som är möjlig. PTS driver på enligt de direktiv som finns. Operatörerna centralt tar sitt ansvar att säkerställa kommunikationerna samt utveckla sin kundtjänst. Operatörerna tar sitt ansvar och erbjuder kunderna den förbindelse och överföringskapacitet som kunden faktiskt betalat för. Utbyggnaden av 4 G på 800 Mhz-bandet påbörjas inom glesbygdsområden. STRÖMSUNDS KOMMUN Gudrun Hansson 1 Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

6 6 Kommunstyrelsens ordförande Sändlista; delges även Generaldirektör Göran Marby, Post- och telestyrelsen Landshövding Britt Bohlin, Länsstyrelsen i Jämtlands län TeliaSonera

7 7 Bilaga Byar/stationer som kommer att bli berörda av nedmonteringen av det fasta nätet. (Björn Berg, infoansvarig TeliaSonera ) Ankarvattnet stn Björkmon Brattbäcken Fjällsjösil stolp Gisselås stolp Grenås Grundsjöby stn Gussvattnet stn Gärdnäsbyn stn Henningskälen Håxåsen stn Inviken stn Järvsand stn Kakuåsen stn Kärrnäset stn Länglingen Nagasjötjälen stn NorrlandsNorrby Norrsjö stn Raftsjöhöjden stn Ringvattnet stn Risede stn Rolandstorpet Rudsjö stn Storjola Storjola stn Storjola utbrutet steg Sundet Svaningen stn Sävselet Södra Ön stn Sörviksnäset stn Tannsjöby Tåsjö/Skansnäset stn Vågdalen stn Vågen Vängel/Mårdsjö stn Östra Havsnäs stn

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

så blir du en vinnare!

så blir du en vinnare! villaägaren granskar FRAMTIDENS UPPKOPPLING så blir du en vinnare! Allt fler använder sig av fiberteknik för att få ännu snabbare bredband. Regeringens satsning på bredband till landsbygden eldar på den

Läs mer

Mienet föreningsinfo februari 2011

Mienet föreningsinfo februari 2011 1 Mienet föreningsinfo februari 2011 Hej alla medlemmar i Mienet! Här kommer lite information om vad som händer på fiberfronten. Men först en liten vädjan om pengar. Inträdesavgift Som ni väl kom ihåg

Läs mer

VARFÖR FIBER? VARFÖR FIBER NU?

VARFÖR FIBER? VARFÖR FIBER NU? VARFÖR FIBER? För att det är den Enda framtidssäkra tekniken. VARFÖR FIBER NU? För att kopparnätet snart läggs ner p.g.a olönsamhet VARFÖR SKA VI KOSTA PÅ DET SJÄLVA? För att ingen annan kommer att göra

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1 VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA Trygghetslarm KOMMUNAL ehälsa Trygghetslarm vägledning och checklista 1 Trygghetslarm vägledning och checklista 2 Innehåll På väg till framtidens välfärdskommun... 4 Vägledng/checklista

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN Förstudie Boden 2012-04-18 Tel.0921-690 10 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten. 2 (38) 3 (38) 1 Sammanfattning Förändringar i näten för telekommunikation d.v.s. övergången

Läs mer

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun?

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun? Kartan baserar sig på uppgifter från Post- och telestyrelsen och avser läget i oktober 2010. Läs vidare på www.statistik.pts.se. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN REGERINGENS SFORUM ANNONS SVERIGE

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden Rapport från Post- och telestyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 1 INLEDNING... 4 2 NATIONELLA NUMMERPLANER I EUROPA...

Läs mer

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Slutrapport i Bredbandsforums Villagrupp Diarienummer 14-10297 Villagruppen Mattias Grafström (ordförande) Björn Bodin Camilla

Läs mer

förklaring. Antalet kassaserviceställen fortsätter att minska, dock inte i glesbygder.

förklaring. Antalet kassaserviceställen fortsätter att minska, dock inte i glesbygder. TILLGÄNG- LIGhet 5 7 S A M M A N F A T T N I N G Nedläggningen av butiker fortsätter. Ett tiotal butiker har försvunnit i glesbygder och ett sjuttiotal i tätortsnära landsbygder mellan halvårsskiftena

Läs mer

Bredband där du är, bor och verkar

Bredband där du är, bor och verkar Bredband där du är, bor och verkar vårt gemensamma ansvar Bredbandsforums arbetsgrupp Mobilt bredband i hela landet Januari 2014 Bredbandsforum, PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats:

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Komplettering till yttrande avseende Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om driftsäkerhet (diarienummer 14-13006)

Komplettering till yttrande avseende Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om driftsäkerhet (diarienummer 14-13006) Post- och telestyrelsen Att: Anna Wibom Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till: pts@pts.se Komplettering till yttrande avseende Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om driftsäkerhet

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Gotland.

IT-infrastrukturprogram för Gotland. IT-infrastrukturprogram för Gotland. 1. Den kommunala organisationen för IT-infrastrukturfrågor, beslutande och beredande organ..sid 2 2. Kommunens förutsättningar avseende befolkning, näringsliv och offentlig

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden

Bredband för Sverige in i framtiden Bredband för Sverige in i framtiden Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Stockholm 2014 SOU 2014:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Bredbandsutbyggnad 2.0

Bredbandsutbyggnad 2.0 Bredbandsutbyggnad 2.0 Munkedals kommun Med målet Landsbygden snabbast En IT-infrastrukturplan för IT-infrastrukturplan för Munkedals kommun. Dnr 2011-000180 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-08-31 IT-infrastrukturplan

Läs mer