Länsstyrelsen undersöker sommarens telestörningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsstyrelsen undersöker sommarens telestörningar"

Transkript

1 Arkivbeteckning 1(10) Enligt sändlista Länsstyrelsen undersöker sommarens telestörningar Under de sommaren och hösten har Länsstyrelsen vid ett flertal tillfällen uppmärksammats på störningar inom fast och mobil telefoni i länet. Därför vill vi att Ni redovisar till oss vilka onormala störningar, avbrott och andra händelser av betydelse som Ni själva drabbats av, eller som inträffat i er kommun/område under året. Var noga med att ange vad som hänt, var och vid vilken tidpunkt Ange även hur länge störningen/avbrottet pågått och eventuella följder det haft för samhällets krisberedskap, den enskildes säkerhet och trygghet samt för handel och företagande Vi emotser ert svar senast 2 december 2011 (använd gärna bifogad mall) Curt Hörnqvist Beredskapsdirektör Svara till: Länsstyrelsen Krisberedskap UMEÅ Eller Länsstyrelsen Krisberedskap Tel vx Fax UMEÅ Storgatan 71 B Direkttel Direktfax

2 Arkivbeteckning 2(10) Händelse (vilken typ av störning/avbrott) Åska- Elavbrott Åska- Elavbrott 3 kort i televäxeln på Kommunkontoret Drabbad infrastruktur Fast telefoni Mobila nät (vilka?) Analog/IP Analog/IP Var? (geografisk omfattning, antal drabbade) Tidpunkt Varaktighet Påverkan/följder för samhällets krisberedskap, förmåga i samhällsviktig verksamhet, Den enskildes säkerhet och trygghet, service och företagande etc. Norsjö Tätort 24/6 Ca 2 timmar konkret strömavbrott. Telefoner sporadiskt borta upp till 4 dagar. Norsjö Tätort 12/7 Mellan 2-6 timmar. Beroendet: leverans & instal- Flera äldreboenden förlorade delvis kontakt möjligheter, tvingades använda mobiltelefoner. Vissa telefoner fungerade. Växeln delvis ur funktion. IP telefoner behövde startas om. Strömavbrott generellt skapar avbrott i IT beroende system (ex. Magna Cura som används av vård&omsorg) Norsjö kommun Flera äldreboenden förlorade både larm & telefonkontakt. svårt att kartlägga initialt vilka Länsstyrelsen Krisberedskap Tel vx Fax UMEÅ Storgatan 71 B Direkttel Direktfax

3 3 förstördes Åska Analog/IP lation av nya kort till växeln. Norsjö Tätort 27/7 Svårare att få fram data i detta fall. som blev utslagna. Växeln delvis ur funktion. IP telefoner behövde startas om. Strömavbrott generellt skapar avbrott i IT beroende system. Norsjö kommun Blandad störning som ovan. Åskan slog ned i en björk utanför ett av äldreboendena. Larmcentralen Tunstall svårt skadad. Norsjö kommun Dålig täckning Mobil Umeå: Carlshem, Tomtebo Tavlefjärden Dålig täckning Fast nät avvecklat Mobil Tavelsjö: Avunda Sedan flera år Pågående sedan flera år Pågående Svårt att ringa mobilt då täckning saknas i områdena. Skadar företag. Se separat skrivelse. Ärendenr hos Telia Uppg lämnare Ingela Lindqvist Täckningen för dålig. Fast telefoni nedriven. Skadar företag Se separat skrivelse. Uppg lämnare Kenneth Marklund/ Jeanette Lindgren Störningar/avbrott i Telia Åsele Fredrika Från början Pågår fortfarande, Larm har inte kunnat överföras

4 4 larmöverföring via GPRS. Kommunens larmsystem Störningar samt avbrott i 3g-nätet, samtalstrafik tätorter av juni. problemen kommer och går med stort svaj i nätet Telia Åsele tätort Från början Under sommaren av juni. från tex brandlarmscentraler, inbrottslarm, överfallslarm samt driftlarm. Åsele kommun Stor påverkan under bl. a Åsele marknad då nätet var utslaget under perioden 11-18/7. Detta har påpekats till Telia, som lovade att de skulle åtgärda problemet till marknaden startades, men så blev inte fallet. Under dagtid gick det inte att ringa ut vilket försvårade för människor att larma vid olyckor och olycksfall mm. Omöjligt för räddningspersonal att kommunicera via GSM Stor skada för företag under marknaden, problem med betalningar, handel etc. Kontakt vid Telia Folke Pudas. Se bifogat underlag Åsele kommun Störningar samt av- Telia Lillögda, Varp- 4 juni - sep- Under sommaren Problem att kunna larma via

5 5 brott i 3G-nätet, samtalstrafik sjö, Lomsjö, Hällaström med fler byar i Åsele kommun tember GSM. Företagarna i byarna drabbade, skadar företagen Åsele kommun Störningar i telefoni Fast telefoni avvecklad Mobil Vilhelmina: Grytsjö augusti Oktober 10 dagar 9-31 oktober Stora störningar i fast mobil och mobiltelefoni. Från 31 oktober har mobiltelefonin fungerat hjälpligt med fortsatta störningar. Oacceptabelt bemötande från Telia. Svår påverkan på säkerhet. 112 ej tillgängligt, tvingas åka långa sträckor för att få täckning för samtal. Företag drabbas hårt Se separat skrivelse. Uppgiftslämnare Johnny Larsson I samband med att Telia lägger ned det fasta telenätet i delar av kommunen så uppstår problem med bl.a. hemtjänstens larm hos brukare (som är kopplade till Telias fasta telefoni). Problemen kan bli särskilt märkbara i områden där det X X (dålig täckning/ingen täckning) Bortkoppling av fasta telenätet sker i spridda delar av kommunen. Hittills har två brukare med larmtelefoni hos hemtjänsten fått sin fasta telefoni Pågående Pågående Vid kris är alltid fungerande kommunikationer mycket viktiga. Brister i kommunikationsmöjligheter i vardagen blir mest troligt desto större vid kris. Den enskildes säkerhet och trygghet påverkas i stor utsträckning om möjligheten att larma för hjälp är högst begränsad, t.ex. vid olycka eller oro.

6 6 mobila nätet inte har täckning/alternativt har dålig täckning. Till brukare inom hemtjänsten, vars larmtelefoni är bortkoppad, erbjuds andra typer av insatser för att trygga upp kring brukaren. Detta kan vara t.ex. att hemtjänsten ringer på fasta tidpunkter eller gör tillsynsbesök, utifrån vad brukaren själv önskar. Detta innebär, trots att extra resurser sätts in, att brukare kan fåvänta på hjälp under lång tid. Det kan (i värsta fall) handla om att hinna rädda liv, eller inte hinna. Dålig täckning innebär också att ensamarbete blir problematisk och kan innebära risker om olycka, hotsituationer eller annat inträffar och hjälp behöver tillkallas, t.ex. inom samhällsviktiga verksamheter så som; hemtjänst, boendestödjare eller GS-jourberedskap (gatu- och bortkopplad. Ett ytterligare problem är att Telia inte kan meddela i förhand vilka områden som står på tur för bortkoppling och detta gör det svårt att ligga steget före, d.v.s. det skapar en oro både hos brukare och personal. Servicen påverkas negativt. Både kommunens service inom samhällsviktig verksamhet så som; hemtjänst, boendestödjare, GS (gatu- och service) och service i allmänhet så som; internetuppkoppling och mobiltäckning för företag och privatpersoner i glesbygd. Bjurholms kommun Bjurholms kommun

7 7 service). Stationsfel Telia som slog ut växeln i Skellefteå lasarett. Vll styrde direkt om alla samtal till Umeå växel Omfattande men inte total telestörning i Södra Lappland. Lycksele lasarett och hälsocentraler i södra Lappland. Sjukvårdsrådgivningen och SOS-Alarm går ej att nå via fast telefoni! Störningar har ej dokumenterats i Vännäs Ja Nej Närområdet till Skellefteå lasarett 10:50-13:04 2 tim 14 min VLL har förmåga i samhällsviktig verksamhet att styra om samtal inom egen verksamhet s läns landsting Ja Nej Södra Lappland 9:55-15:40 5 tim 45 min VLL går ut med VMA och till lokalradion, interna och externa webbsidor. Informerar Länsstyrelsens TiB. Planerar för stabsläge om störningen skulle fortsätta. Eftersom fast telefoni var störd och man inte kan räkna med att alla har tillgång till fungerande mobiltelefon var det en risk för den enskildes säkerhet pga svårigheter att nå sjukvård och SOS- Alarm s läns landsting Oro för nedläggning av fast telefoni. Ensamarbetare otrygga och

8 8 kommun. Områden med dålig eller ingen täckning inom mobiltelefoni finns och ska inventeras. brukare i hemtjänst med trygghetslarm oroas Vännäs kommun Polismyndigheten meddelar att de haft svårt att ta fram underlag för redovisning. Avbrott Avbrott Totalt avbrott Totalt avbrott Totalt avbrott Totalt avbrott Korta avbrott och störningar Avbrott Totalt avbrott Stora störningar Störningar Störningar Saxnäs och västerut Ej möjligt att nå 112 Vilhelmina kommun Kultsjödalen Ej möjligt att nå 112. väster om Saxnäkommunikation Mycket utsatt läge då all tele- låg nere. Vilhelmina kommun Saxnäs och västerut Ensamarbetare, företag utsatta Vilhelmina kommun Grytsjö och Stora mobila störningar under Marsliden flera veckors tid. Vilhelmina kommun Kultsjödalen Flertal kortare avbrott och störningar

9 9 Avbrott och störningar Avbrott och störningar Störningar inom fast telefoni: Störningar inom mobil telefoni X X Dorotea kommun X X Tärnabyområdet X 3100 inom Nordmaling, Bjurholm, Umeå, Vindeln och Vilhelmina kommuner X Vilhelmina, Dorotea och Skellefteå kommuner Vilhelmina kommun Vid flera tillfällen under året Telefonsamtal från privatperson (anonym) /MN Enligt samverkanswebben/lst TiB Enligt samverkanswebben/lst TiB Teleavbrott X X Stort antal mindre avbrott under året, rapporterat till Länsstyrelsens TiB via SOS-alarm

10 Arkivbeteckning 10(10) Sändlista: Kommuner i s län s läns landsting Polismyndigheten i s län SOS-Alarm För kännedom: Tjänsteman i Beredskap Krisberedskap Landshövdingen Länsstyrelsen i Norrbotten Länsstyrelsen i Jämtland Länsstyrelsen i Västernorrland Länsstyrelsen i Dalarna Länsstyrelsen i Gävleborg Länsstyrelsen Krisberedskap Tel vx Fax UMEÅ Storgatan 71 B Direkttel Direktfax

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

Tillgången till telefoni

Tillgången till telefoni Rapportnummer PTS-ER-2011:19 Datum 2011-08-30 Tillgången till telefoni PTS uppföljningsrapport nr 1 augusti 2011 Rapportnummer PTS-ER-2011:19 Diarienummer 11-8638 ISSN 1650-9862 Post- och telestyrelsen

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

Rapport 2010:23. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010. Näringslivsenheten

Rapport 2010:23. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010. Näringslivsenheten Rapport 2010:23 Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010 Näringslivsenheten Foto: Janne Eriksson. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2010. ISSN: 1654-7691 Rapporten

Läs mer

Kartläggning av tillgängligheten till betaltjänster

Kartläggning av tillgängligheten till betaltjänster LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN Kartläggning av tillgängligheten till betaltjänster I Västerbottens län 2013 Denna kartläggning är ett komplement till Länsstyrelsen i Västerbottens bevakande uppdrag gällande

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1 VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA Trygghetslarm KOMMUNAL ehälsa Trygghetslarm vägledning och checklista 1 Trygghetslarm vägledning och checklista 2 Innehåll På väg till framtidens välfärdskommun... 4 Vägledng/checklista

Läs mer

Särskild förmågebedömning 2011

Särskild förmågebedömning 2011 Särskild förmågebedömning 2011 1. Generell förmågebedömning 2. Störningar i elförsörjningen 3. Kärnteknisk olycka Sektorns förmåga Svar på vissa av de indikatorer som är i stort sett oberoende av händelse

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Yttrande 2007-12-20. Regeringsuppdrag 4.A.2 Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Yttrande 2007-12-20. Regeringsuppdrag 4.A.2 Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Yttrande 2007-12-20 sid 1 (15) 450-13816-07 Krisberedskapsmyndigheten Socialstyrelsen Regeringsuppdrag 4.A.2 Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Läs mer

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Ansökan av trygghetslarm Du som har behov av trygghetslarm kan ansöka om det med hjälp av förenklad biståndsbedömning.

Läs mer

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr: 556029-6740 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte, metod och omfattning...

Läs mer

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN Förstudie Boden 2012-04-18 Tel.0921-690 10 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten. 2 (38) 3 (38) 1 Sammanfattning Förändringar i näten för telekommunikation d.v.s. övergången

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Förstudie gemensam larmcentral Västerbottens län

Förstudie gemensam larmcentral Västerbottens län Förstudie gemensam larmcentral Västerbottens län Projektledare: Stefan Bygdeson REGION VÄSTERBOTTEN Box 443, 901 09 Umeå, Sweden VISITOR Västra Norrlandsgatan 13, Umeå PHONE +46 90 16 57 00 FAX +46 90

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer

Trygghet och säkerhet 2014

Trygghet och säkerhet 2014 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR Upplysningar

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Brister och förtjänster inom VA-sektorns dokumentation i Västerbottens län

Brister och förtjänster inom VA-sektorns dokumentation i Västerbottens län Brister och förtjänster inom VA-sektorns dokumentation i Västerbottens län 2011-12-17 Hur kunde det bli så fel? Saknades dokumentation = inmätningsritning? Servicekranens placering Höjdskillnad Den omöjliga

Läs mer

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna KRIS BEREDSKAP När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna Innehåll Kända politiker dog av viruset 3 Tingsrydsbor ihjälfrusna i hemmet När hemtjänsten

Läs mer

Utvärdering av stormen Per aktörsvisa sammanställningar av intervjuer och analyser

Utvärdering av stormen Per aktörsvisa sammanställningar av intervjuer och analyser Detta dokument är ett av underlagen till Energimyndighetens rapport Utvärdering av stormen Per Konsekvenser och lärdomar för en tryggare energiförsörjning, ER 2007:37. Utvärdering av stormen Per aktörsvisa

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28 ... 3 1.1. Östergötlands län... 3 1.2. Länsstyrelsens krisberedskapsarbete... 3 1.3. Syfte... 3 1.4. Avgränsningar... 4 1.4.1 Definitioner och förkortningar... 4... 5 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland...

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys 2013

Risk- och sårbarhetsanalys 2013 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-06 94 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.2 Syfte... 6 1.3 Mål... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Metod... 7 1.5.1 MVA- metoden... 7 1.6 Uppföljning

Läs mer