Stormen Per. Erfarenheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stormen Per. Erfarenheter"

Transkript

1 Stormen Per Erfarenheter Foto: Denny Josefsson, Banverket Agneta Carlsson

2 Innehållsförteckning Inledning 2 Händelseutveckling 3 Hur påverkades de olika verksamheterna av händelsen 5 Fortsatta åtgärder, utvecklingsarbete, förslag till beslut 10 1 (13)

3 Inledning Stormen Per som drog in över Kronobergs län under januari månad 2007 nådde de värsta styrkorna sedan Gudrun (enligt SMHI: s statistik). I Växjö nådde söndagens stormbyar 29 m/s och var då de högsta i hela landet tillsammans med Tomtabacken i Jönköpings län. Återigen drabbades länet av omfattande strömavbrott, trasiga telefoner, inställda tåg och träd över vägar. Effekterna av stormen, som kallas den värsta sedan Gudrun, var stora i hela länet. Förvarning och larm Utdrag ur TIB (tjänsteman i beredskap) dagboken Första förvarningslarmet 12 januari kl om vädervarning kom från SOS Alarm till landstingets TIB (tjänsteman i beredskap) Ny storm väntas till kvällen och natten nu med stormbyar i västra Kronoberg och Skåne upp till 25 m/s. Beslut: TIB följer läget. Andra larmet kl ny vädervarning med uppgradering av läget så att det också omfattar hela Kronoberg. Åtgärd: TIB kontaktar LAS (ledningsansvarig sjuksköterska akutmottagningen) CLV och ber henne underrätta TIB om hon får information om försämring av läget under natten. Stämmer också av läget under natten själv via nätet. Beslut: TIB följer läget Tredje larmet kl med stormvarningar som uppgraderas ytterligare under förmiddagen. Åtgärd: Länsstyrelsen kallar TIB kl. 17:00 till s.k. G- sam möte där organisationer, myndigheter och massmedia från länet deltog. Syftet med mötet var att försöka få en gemensam lägesrapport i länet. Kontakt med verksamhetschefen akutkliniken CLV Åtgärd: TIB informerar landstingsdirektören Kontakt med Växjö kommun Beslut: Inriktningsbeslut att avstyra utomlänstransporter Åtgärd: TIB informerade sjukhusledningen LSV NSV ledning informerades av beredskapssamordnaren Informationschefen och NSV direktören deltog i den gemensamma presskonferens som anordnades på polishuset 2 (13)

4 Händelseutveckling Inom närsjukvården drabbades ca. 50 % av vårdcentralerna av el- och telestörningar, där det var stora problem både med den fasta och det mobila telenätet. Även folktandvården drabbades av el-, -tele och dataavbrott men där teleavbrotten var det största problemet. Inom länssjukvården förekom inga driftstörningar i varje sig el eller telenätet. De funktioner som blev mest påverkade av stormen Per är; tele-, el och IT avbrott samt informationshantering, ledning och samordning. 1. Teleavbrott - Avbrotten varade från några timmar till dagar och var det som fick mest konsekvenser för landstinget - Främst drabbades vårdcentraler och folktandvården - Både det fasta och mobila nätet påverkades markant Personalens mobiltelefoner (annan teleoperatör) fick användas för kommunikation med omvärlden i den mån alternativa operatörer fungerade - TeleQ fungerade inte. Patienter kunde inte ringa till vårdcentralen och personalen kunde inte komma i kontakt med patienter och därmed försämrades tillgängligheten - På grund av att vårdcentralerna inte kunde kommunicera med omvärlden så kunde man inte heller akut larma ambulans via SOS Alarm Detta fick ske genom att skicka s.k. löpare till närmaste räddningstjänst som i sin tur larmade ambulans - Inom folktandvården drabbades de kliniker som låg utanför tätorterna, vilket innebar avsaknad av kommunikation till patienterna Konsekvenser: På grund av omfattande teleavbrott var möjligheten till såväl intern tele och kommunikation med omvärlden helt eller delvis utslagen och därmed försämrad tillgänglighet. En mycket allvarlig konsekvens av teleavbrottet var att en del vårdcentraler inte kunde nå SOS Alarm för akuta larm 2. Elavbrott - Elavbrott på ett flertal vårdcentraler och folktandvården Konsekvenser: En folktandvård fick larmas av p.g.a. att det vid tidigare strömavbrott blivit konstigt efter längre tids avbrott. Nedkylda lokaler med svårighet att bedriva verksamhet. 3. IT avbrott - Problem med it - systemen på många platser bl. a inom folktandvården och vårdcentraler vilket drabbade bl.a. tids bokningen - IT-supporten fick ingen överblick av händelsen p.g.a. att telefonin var utslagen och därmed ingen möjlighet till kommunikation och därmed svårighet att prioritera IT supportens insatser Konsekvenser: Ingen möjlighet att komma i kontakt med tids bokade patienter eftersom systemet var utslaget 3 (13)

5 4. Informationshantering - Informationschefen informerades inte initialt (fick information först på måndagen) - Bristen på information om läget försenade uppstarten av informationsarbetet - En ny intern och extern hemsida skapades med information om el och teleproblem inom närsjukvården och folktandvården - Direktmeddelande skickades ut under måndagen Konsekvenser: Informationsarbetet kom inte igång i tid 5. Ledning - Ingen beredskapshöjning aktiverades i landstinget - På regional nivå (landstingsnivå) var TIB aktiverad med uppgift att följa händelseutveckling samt samordna landstingets olika driftenheter Konsekvenser: Händelsen var av digniteten allvarlig händelse men när ingen beredskapshöjning aktiverades bildades inte någon krisledning i landstinget enligt Plan vid allvarlig händelse. (Alla driftenheter har inte fördefinierade krisledningar eller beredskapshöjningar som kan aktiveras vid en allvarlig händelse. Arbete pågår med att se över de olika driftenheternas krisledningar). 6. Samordning - Säkerhet/beredskap upplevde det tidskrävande att kontakta olika personer för att få en lägesrapport inom de olika driftenheterna - Initialt var TIB (tjänsteman i beredskap) samordningsansvarig för landstinget, därefter övertogs detta ansvaret av Säkerhet/beredskap - En kontaktperson inom NSV utsågs för att samordna informationen om driftstörningarna på vårdcentralerna - Löpare skickades ut från landstingsfastigheter för att kontrollera landstingets fastigheter i länet (gick inte att nås via telefoni) Konsekvenser: Inga rutiner finns för de olika driftenheterna att samordna sin information om läget och att sedan lämna denna vidare till säkerhet/beredskap för att kunna skapa en gemensam lägesrapport inom landstinget 4 (13)

6 Hur påverkades de olika verksamheterna av händelsen Nedan redovisas länssjukvården, närsjukvården, informationsfunktionen, folktandvården, elektronisk handel IT supporten, samt säkerhet/beredskaps erfarenheter av stormen Per. Driftenhet/ Verksamhet Länssjukvård Påverkan Övrigt Åtgärdsförslag o Inga driftstörningar eller ökad tillströmning av skadade o Förlängd vårdtid p.g.a. att vissa patienter saknade el o Ljungby kommun begärde att få tillgång till tillfälliga vårdplatser, men de behövde aldrig utnyttjas Närsjukvård o 14 av 26 vårdcentraler var direkt drabbade o Elavbrott; Alstermo (utan söndag och måndag) Ingelstad, Lammhult, Vislanda (söndag till måndag f.m.) o Tele; helt eller delvis utslagen på flertalet vårdcentraler måndag-torsdag Ena stunden gick det att ringa den andra inte. Mobil; Kraftiga störningar på samtliga vårdcentraler (Telenors nät) o TeleQ; Kraftiga störningar på samtliga vårdcentraler, enda sättet att ringa upp en patient var via mobilnätet som också hade stora störningar o Bristande kommunikationsproblem var det största problemet o Endast Telias mobilnät fungerade på många ställen, personalens privata mobiltelefoner fick användas o Tillgängligheten på vårdcentralerna var reducerad o P.g.a. att man inte kunde kommunicera med omvärlden så kunde inte heller SOS Alarm nås för att kalla ut ambulans. Larm fick ske genom att man fick ta sig till räddningstjänsten o Säkerställ kommunikationen på vårdcentralerna o Nyanskaffning av satellittelefoner, beslut är taget om inköp o Reservkraftsfrågan bör tas upp igen då förutsättningarna gällande landstingsägda fastigheter ändrats sedan år (13)

7 Information o Svårt att få information om läget NSV och LSV samordnade den information som gick att få o Informationschefen blev inte informerad i det akuta skedet o Informationsfunktionen blev informerade under måndagen o Första meddelandet angående driftstörningar på vårdcentralerna skickades till KrisSam måndag kl. 09:15 samt i lokal radio o Informationen på startsidorna ändrades, en ny extern och intern sida skapades med information om el och teleproblem inom närsjukvården. Direktmeddelande skickades till samtliga inloggade. o Informationen kompletterades med uppgifter från folktandvården o Informatör (närsjukvård) stämde kontinuerligt av med informationschefen o Strukturerade arbetsformer och rutiner för avstämning saknades framförallt inom närsjukvården. Med ett mer offensivt och strukturerat arbete hade informationen kunnat vara mer offensiv o Säkerhetssamordnaren inom NSV svarade för koordination av vårdcentralerna o Att TIB alltid skall informera informationschefen när denne kallas till G-sam möte o Interna planer och checklistor inom NSV Folktandvården o Klinikerna i Ljungby, Växjö och Alvesta klarade sig utan problem o Alstermo; avsaknad av el, tele- och mobilnätet. Kunde inte informera telefonväxeln om strömavbrottet då inget telefonnät fungerade! 12 graders värme! Kliniken larmades av under söndagen då det tidigare blivit konstigt med larmet efter längre strömavbrott o Braås; Utan fast telefoni, mobil eller mailkontakt från 08:00 på måndagen. 6 (13)

8 Effica tidsbokning och journal började fungera ca 15:00 på måndagen. På tisdagen fungerade mailkontakten av och till. Fast telefoni fungerade fr.o.m. onsdag kl. 16:00 Mobil fungerade tidigare, privat telefon användes o Hovmantorp; Ingen data eller telefoni förrän måndag vid 17-tiden. o Ingelstad; Elavbrott fram till 12:15 på måndagen. Data och tele fungerade som vanligt under eftermiddagen. o Lammhult; Tele och dataavbrott under måndagen. Data kom åter tisdagen, tele kom åter onsdagen o Lenhovda; Avsaknad av tele fram till onsdagen. Kunde inte nå patienter och patienter kunde inte nå oss. P.g.a. att telefonin inte fungerade kunde inte telefontolk användas till en patient o Lidhult; Avsaknad av tele och data under måndagen och tisdagen. o Linneryd; Ingen telefonkontakt (fast eller mobil) under tre dagar där patienter inte kunde nå oss. o Rottne; Teleavbrott under stora delar av måndag-onsdag. Ingen felanmälan till växeln o Ryd; Telefonen fungerade endast inom Ryds samhälle i övrigt inga avbrott. o Tingsryd; Inga avbrott i datatrafiken. 7 (13)

9 Elektronisk handel Landstingsfastigheter Teleavbrott från måndag morgon till tidig eftermiddag. Patienter och personal kunde inte ringa för att meddela att de inte kunde komma. o Beredskapen kallades in under söndagen i Växjö och Ljungby för att finnas på plats. Ett antal fel avhjälptes. o Beredskapen blev kallad till Lammhults sjukhem där en person satt fast. Beredskapen fick inte lämna Växjö p.g.a. nedfallande träd. (räddningstjänsten löste uppgiften) o Endast små skador som avhjälps inom ramen för ordinarie fastighetsdrift o För CLV, LL och Sigfridsområdet normal fastighetsdrift" o Gick inte att nå de vårdcentraler som vi äger per telefon. Löpare skickades ut som kollar av våra fastigheter i länet. o Hur skall våra verksamheter och våra leverantörer hantera en situation när både el och telefonin är utslagen? o Hur skall vi säkerställa varuförsörjningen och hur är ansvaret fördelat? 8 (13)

10 IT supporten o Problem med it - systemen på många platser o Svårt att få överblick p.g.a. att telefonin är utslagen och därmed går det inte att prioritera våra insatser på ett optimalt sätt Säkerhet/ beredskap o För att samordna LSV och NSV fick flera samtal ringas för att få en överblick om det aktuella läget inom respektive driftenhet o Rutiner finns inte för regional samordning inom landstinget när en beredskapshöjning inte är aktiverad o En förutbestämd kontaktperson inom respektive driftenhet gentemot TIB och säkerhet/beredskap o Rutiner behövs för att skapa en gemensam lägesrapport o Enhetlig mall för rapportering av inträffade allvarliga händelser o Behov av att införa beredskapshöjning i regional ledning och NSV o Informationschef skall informeras när TIB kallas till ett G- sam möte 9 (13)

11 Åtgärder som vidtogs i landstinget o Medicinsk prioritering av transporter vägs mot ambulanssäkerhet och framkomlighet o Inriktningsbeslut att avstyra utomlänstransporter o Patienthotellet CLV öppnas upp för personer som inte kunde skickas hem o LSV erbjöd möjlighet att låta Ljungby kommun hyra en vårdavdelning på Ljungby lasarett o Inventering av patienter med hemrespiratorer, syrgas etc. o Informationen på hemsidan ändrades, en ny intern och extern sida skapades med information om el och teleproblem inom närsjukvården och folktandvården o Information till radio angående driftstörningar inom NSV och folktandvården o Information till KrisSam om driftstörningar och apotekens öppethållande o Direktmeddelande skickades ut o Inom NSV utsågs en koordinator för samordning o LSV och säkerhet/beredskap hade ett gemensamt avstämningsmöte Fortsatta åtgärder, utvecklingsarbete, förslag till beslut Här nedan föreslås åtgärdsprogram efter de erfarenheter som framkommit under stormen Per och med genomförande under Uppföljning kommer att ske fortlöpande i säkerhetsrådet och centrala katastrofkommittén enligt tidsplanen nedan för att säkerställa att de åtgärder som är beslutade genomförts. 1) Att säkerställa telekommunikationen inom primärvården I samband med orkanen Gudrun uppstod omfattande telestörningar både på fast och mobil telefoni. Inga praktiska åtgärder är genomförda sedan dess för att framförallt säkra telefonin inom primärvården. 2) Att säkerställa telekommunikationen inom övriga driftenheter 3) Att göra en risk och sårbarhetsanalys inom el- och tele 4) Att revidera planerna från 2005 för reservkraft för landstingsägda fastigheter inom primärvården Den nämnda planläggningen kom till efter Gudrun då flera vårdcentraler hade omfattande elavbrott och där reservel inte fanns. Situationen har förändrat förutsättningarna för reservel. 5) Att ta fram rutiner inom NSV för samordning 6) Att utse förutbestämda kontaktpersoner inom respektive driftenhet 7) Att tydliggöra ansvaret för varuförsörjningen och hur denna kan säkerställas vid omfattande el och telebortfall 8) Att införa beredskapshöjningar i regional ledning och NSV 9) Att ta fram en enhetlig mall samt rutiner inom landstinget för rapportering av inträffade allvarliga händelser till säkerhet/beredskap 10) Att ta fram riktlinjer och stöd för dokumentation av inträffade händelser 11) Att ta fram en förberedd krisinformation som aktiveras vid allvarlig händelse (för att inte krisinformationen ska blandas med annan information) 12) Att se över TIB:s åtagande vid en allvarlig händelse ex. rapportering 13) Att ta fram rutiner för att implementera ovanstående aktiviteter 10 (13)

12 Aktivitet Ansvarig Tidsplan (klart) Säkerställ tele kommunikationen till vårdcentralerna Säkerställ telekommunikationen inom övriga driftenheter Driftenhetschef NSV Våren 2007 Respektive driftenhetschef Hösten 2007 Genomför en risk- och sårbarhetsanalys inom el- och tele Revidera planläggningen angående reservkraft då förutsättningarna gällande landstingsägda fastigheter ändrats sedan år 2005 Interna planer/checklistor inom NSV som innehåller strukturerade arbetsformer och rutiner för avstämning Säkerhetsrådet ansvarar för att risk- och sårbarhetsanalys genomförs Driftenhetschef NSV i samråd med chefen för landstingsfastigheter Driftenhetschef NSV i samverkan med säkerhetssamordnaren NSV Hösten 2007 Hösten 2007 Hösten 2007 En kontaktperson inom respektive driftenhet Respektive driftenhetschef Våren 2007 Rutin för samordning av apoteken Apotekschefen CLV Våren 2007 Hur ska varuförsörjningen kunna säkerställas vid el och telebortfall. Hur är ansvaret fördelat? För att säkra regional samordning och att regional ledning aktiveras införs beredskapshöjningar Säkerhet/beredskap Hösten 2007 Säkerhet/beredskap Våren (13)

13 Aktivitet Ansvarig Tidsplan (klart) Införa beredskapshöjningar inom NSV Driftenhetschef NSV Hösten 2007 Rutiner för en gemensam mall för lägesrapportering för driftenheterna Riktlinjer och stöd för dokumentation av inträffade händelser Säkerhet/beredskap Hösten 2007 Säkerhet/beredskap Hösten 2007 Förberedd krisinformation på webben Informationschefen Hösten 2007 TIB informera informationschefen när denne kallas till G-sam möte Säkerhet/beredskap Våren 2007 Implementering av ovanstående aktiviteter (Utbildning och övning) Säkerhet/beredskap i samverkan med säkerhetssamordnarna Hösten (13)

Version 2 giltig from 2008-01-15 1

Version 2 giltig from 2008-01-15 1 Version 2 giltig from 2008-01-15 1 Förord Landstinget Kronoberg har ett ansvar som sjukvårdshuvudman att kunna hantera allvarliga händelser som ställer krav på våra sjukvårdsresurser. Denna plan beskriver

Läs mer

Orkan över Skåne. 3 5 december 1999. Martin Winstrand

Orkan över Skåne. 3 5 december 1999. Martin Winstrand Orkan över Skåne 3 5 december 1999 1 Martin Winstrand Inledning 5 SOS Alarm 12 Allmänhetens behov av information och social kontakt 15 Radions roll 19 Televisionens roll 25 Kommuner och länsstyrelse 29

Läs mer

Händelseanalys Telefoniavbrott

Händelseanalys Telefoniavbrott 141114 Händelseanalys Telefoniavbrott April 2014 Analysledare: Graciela Carlson och Marie Lundborg Ledningskansliet SAMMANFATTNING Sedan IP-telefoni infördes 2012 har avbrott vid ett antal tillfällen uppstått

Läs mer

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna KRIS BEREDSKAP När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna Innehåll Kända politiker dog av viruset 3 Tingsrydsbor ihjälfrusna i hemmet När hemtjänsten

Läs mer

KRITISK INCIDENTSTUDIE

KRITISK INCIDENTSTUDIE Infrastrukturell sårbarhet - Teleavbrottet i Uppsala den 2 oktober 2002 Anna Hedin KRITISK INCIDENTSTUDIE 1 Titel: Infrastrukturell sårbarhet - en studie av teleavbrottet i Uppsala den 2 oktober 2002 Publicerad

Läs mer

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument Krishantering i stormens spår Huvuddokument 2005-08-31 Dnr: 0257/2005 Titel: Krishantering i stormens spår Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) Rapporten kan laddas ner från Krisberedskapsmyndighetens

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län 2011

Risk- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län 2011 Länsstyrelsen Västernorrland 2011-11-11 Sid 1 (63) Risk- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län 2011 Analys av risker och sårbarheter ur ett krisberedskapsperspektiv Länsstyrelsen Västernorrland 2011-11-11

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Utvärdering av stormen Per aktörsvisa sammanställningar av intervjuer och analyser

Utvärdering av stormen Per aktörsvisa sammanställningar av intervjuer och analyser Detta dokument är ett av underlagen till Energimyndighetens rapport Utvärdering av stormen Per Konsekvenser och lärdomar för en tryggare energiförsörjning, ER 2007:37. Utvärdering av stormen Per aktörsvisa

Läs mer

Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län

Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av Landstingsstyrelsen 2008-XX-XX 1 Förord Landstinget har en omfattande informationsskyldighet gentemot

Läs mer

Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 2011-04-18

Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 2011-04-18 Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 2011-04-18 1 Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 Förord I lagen om kommuners och landstings åtgärder inför

Läs mer

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun H Ä R J E D A L E N S K O M M U N Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun Upprättad 2006-06-13 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-08-28 KRISHANTERINGSPLAN 2006-06-13 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Granskning av hanteringen av dataintrånget

Granskning av hanteringen av dataintrånget Dnr Rev 19-2013 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 13 mars 2013 Västra Götalandsregionen Granskning av hanteringen av dataintrånget 2013-02-27 Sammanfattning I augusti 2012

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Styrdokument 1(18) 2013-03-06 KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-06 och ersätter tidigare

Läs mer

Olycksutredning Översvämningar till följd av skyfall Kungsbacka, Mölndal, Göteborg den 14 augusti 2011. Referens insatsrapport 2011005302

Olycksutredning Översvämningar till följd av skyfall Kungsbacka, Mölndal, Göteborg den 14 augusti 2011. Referens insatsrapport 2011005302 Olycksutredning Översvämningar till följd av skyfall Kungsbacka, Mölndal, Göteborg den 14 augusti 2011 Referens insatsrapport 2011005302 Göteborg 2011-12-14 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr:

Läs mer

It- och informationssäkerhet i Sverige. Erfarenheter och reflektioner från några större it-incidenter under 2012 2014

It- och informationssäkerhet i Sverige. Erfarenheter och reflektioner från några större it-incidenter under 2012 2014 It- och informationssäkerhet i Sverige Erfarenheter och reflektioner från några större it-incidenter under 2012 2014 It- och informationssäkerhet i Sverige Erfarenheter och reflektioner från några större

Läs mer

Krisledningsplan. Övergripande krisledningsplan för Länsstyrelsen i Västra Götaland län. Rapport 2013:105

Krisledningsplan. Övergripande krisledningsplan för Länsstyrelsen i Västra Götaland län. Rapport 2013:105 Krisledningsplan Övergripande krisledningsplan för Länsstyrelsen i Västra Götaland län Rapport 2013:105 Rapportnr: 2013:105 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Charlotta Källerfelt Beslutande: Lisa Nordahl

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Särskild förmågebedömning 2011

Särskild förmågebedömning 2011 Särskild förmågebedömning 2011 1. Generell förmågebedömning 2. Störningar i elförsörjningen 3. Kärnteknisk olycka Sektorns förmåga Svar på vissa av de indikatorer som är i stort sett oberoende av händelse

Läs mer

En sammanfattning av rapporten Faller en faller då alla?

En sammanfattning av rapporten Faller en faller då alla? En sammanfattning av rapporten Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden En sammanfattning av rapporten Faller en faller då alla? En slutredovisning

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanal s Y

Risk- och sårbarhetsanal s Y kommunstyrelsens handling nr 68/2011 KATRINEHOLMS KOMMUN Risk- och sårbarhetsanal s Y Katrineholms kommun 2 011 ltatrineholms kommun [1] Innehåll Sammanfattning 4 Övergripande beskrivning av kommunen 5

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser Kommunens bidrag grundar sig på folkmängd och var 2011, 480 649:-

Ekonomiska konsekvenser Kommunens bidrag grundar sig på folkmängd och var 2011, 480 649:- Uppvidinge tjänsteskriv 2012-09-19 Risk- och sårbarhetsanalys 2012 S ammanf attning Risk- och sårbarhetsanalysen ligger till grund för Länsstyrelsens och MSB:s bedömning av kommunernas uppfyllelse av kraven

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

Evakuering av svenska medborgare från Libanon

Evakuering av svenska medborgare från Libanon Evakuering av svenska medborgare från Libanon Rapport från Västra Götalandsregionen Annika Hedelin Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/pkmc 1 Inledning

Läs mer

Kartläggning och bedömning av konsekvenser av Sasser-masken i samhället

Kartläggning och bedömning av konsekvenser av Sasser-masken i samhället Sid 1(10) Rapport Dnr. 0562/2004 2004-06-23 Informationssäkerhets- och analysenheten Bertil Lindberg Kartläggning och bedömning av konsekvenser av Sasser-masken i samhället Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Reflektioner kring samhällets skydd och beredskap vid allvarliga it-incidenter

Reflektioner kring samhällets skydd och beredskap vid allvarliga it-incidenter Reflektioner kring samhällets skydd och beredskap vid allvarliga it-incidenter En studie av konsekvenserna i samhället efter driftstörningen hos Tieto i november 2011 2 MSB:s kontaktpersoner: Enheten för

Läs mer