18-årsundersökning Oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "18-årsundersökning Oktober 2013"

Transkript

1 18-årsundersökning Oktober 2013

2 Disposition 1. Syfte och mål med undersökningen 2. Om undersökningen 3. Sammanfattning av resultat 4. Resultatredovisning 5. Mediestrategi 6. Jämförelser mellan län 7. Resultat per län Observera att bilderna i presentationen ej är friköpta och ej får spridas eller användas för externt bruk

3 Syfte och mål med undersökningen Syftet med undersökningen är att kartlägga svenska 18- åringars inställning och kunskap om frågor som rör säkerhet och beredskap i Sverige. Målet är att skapa kommunikativt material inför höstens informationskampanj samt underlag till publicitetsarbete.

4 Om undersökningen Undersökningen genomfördes mellan 6:e augusti och 4:e september 2013 av United Minds på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Datainsamlingen utfördes i form av en digital enkät som distribuerades via e-post till adresser vilka tillhandhållits av Rekryteringsmyndigheten. Rapporten är baserad på svaren 4149 svenskar som under 2013 fyller 18 år. Av de svarande är 2212 kvinnor och 1937 män. Totalresultaten har viktats med avseende på kön och län.

5 Nationellt Om respondenterna Q: Är du? Q: Var är du född? Q: Var är dina föräldrar födda? Man Kvinna I Sverige I annat land än Sverige Båda i Sverige En i Sverige, en i annat land Båda i annat land än Sverige 5% 11% 9% 53% 47% 95% 80% Antal svar: 4149

6 SAMMANFATTNING

7 Nationellt Sammanfattning nationellt Instämmer helt eller delvis i påståendet: Jag skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris. Instämmer helt eller delvis i påståendet: Det är svenska statens ansvar att transportera hem mig om du råkar ut för en allvarlig händelse eller kris* när du är utomlands. Instämmer helt eller delvis i påståendet: Jag är medveten om vilket ansvar min kommun har om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris. Instämmer helt eller delvis i påståendet: Jag är medveten om vad som är mitt ansvar om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris. Instämmer helt eller delvis i påståendet: Jag är medveten om vilka rättigheter jag har om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris. Svarar JA på frågan: om de vet var de ska vända sig för att få information om en allvarlig händelse eller kris inträffar. Antal svar: 4149

8 Nationellt Sammanfattning nationellt Uppger att de tror att myndigheterna där de bor har sämre förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris än i andra delar av landet. Uppger att det svenska försvarets viktigaste uppgift är: Att stödja det övriga samhället vid en allvarlig händelse eller kris i Sverige. Vilka grupper tror de svarande prioriteras vid en räddningsinsats? 1. Barn (69%) 2. Sjuka/skadade (36%) 3. Kvinnor (24%) 4. Personer med funktionsnedsättning (22%) 5. Gamla (21%) 6. Inga, alla prioriteras lika högt (20%) 7. Män (4%) Svarar att det svenska försvaret är viktigt. Svarar att det svenska försvaret bör utvecklas. Vilka grupper anser de svarande bör prioriteras vid en räddningsinsats? 1. Barn (61%) 2. Sjuka/skadade (34%) 3. Inga, alla prioriteras lika högt (30%) 4. Personer med funktionsnedsättning (24%) 5. Kvinnor (20%) 6. Gamla (19%) 7. Män (8%) Antal svar: 4149

9 Nationellt Sammanfattning nationellt Uppger att de inte tror att jorden/ mänskligheten kommer att gå under. Uppger att de anser det värst att under en tredygnsperiod vara utan rinnande vatten. Uppger att de under det senaste året saknat tillgång till internet under en sammanhållande tid av mer än en vecka. Uppger att de tror att jordens undergång kommer inträffa under den egna livstiden. Vad tror de svarande kommer att orsaka jordens/mänsklighetens undergång? 1. Klimatförändringar (27%) 2. Solen slocknar (14%) 3. Kärnvapenkrig (11%) 4. Resursbrist (9%) 5. Naturkatastrof (8%) 6. Bakterieresistens, att vi inte längre kan bota sjukdomar med medicin (4%) 7. Världskrig (4%) 8. Pandemi, en sjukdom som sprids över hela världen (4%) 9. En komet (2%) 10. Gudomlig kraft (2%) 11. Zombies (1%) 12. Robotar (<1%) 13. Terrordåd (<1%) 14. Utomjordingar (<1%) Antal svar: 4149

10 RESULTATREDOVISNING

11 Nationellt Sju av tio håller helt eller delvis med om påståendet att de skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige drabbades av en allvarlig händelse eller kris Håller helt med Håller delvis med 23% 28% 33% 42% 41% 44% Totalt Män Kvinnor Håller varken med eller inte med 16% 15% 16% Håller delvis inte med Håller inte alls med Vet ej 5% 5% 6% 3% 2% 3% 7% 4% 9% Q: Hur tar du ställning till följande påstående: Jag skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris. Antal svar: 4149

12 Ingen skillnad från 2012 års resultat Håller helt med 28% 28% Håller delvis med 41% 42% Håller varken med eller inte med 14% 16% Håller delvis inte med 5% 5% Håller inte alls med 3% 3% Vet ej 7% 8% Q: Hur tar du ställning till följande påstående: Jag skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris. Antal svar: 4149

13 Nationellt Närmare hälften håller helt med om att det är svenska statens ansvar att transportera hem medborgare som råkat ut för en allvarlig händelse i utlandet Håller helt med Håller delvis med 33% 34% 31% 45% 43% 48% Totalt Män Kvinnor Håller varken med eller inte med 11% 12% 10% Håller delvis inte med Håller inte alls med Vet ej 4% 5% 3% 2% 2% 1% 5% 4% 7% Q: Hur tar du ställning till följande påstående: Det är svenska statens ansvar att transportera hem dig om du råkar ut för en allvarlig händelse eller kris när du är utomlands. Antal svar: 4149

14 Nationellt Viss skillnad från 2012 års resultat Håller helt med 45% 50% Håller delvis med 29% 33% Håller varken med eller inte med 9% 11% Håller delvis inte med 3% 4% Håller inte alls med 2% 1% Vet ej 5% 8% Q: Hur tar du ställning till följande påstående: Det är svenska statens ansvar att transportera hem dig om du råkar ut för en allvarlig händelse eller kris när du är utomlands. Antal svar: 4149

15 Nationellt Mer än hälften är inte medvetna om det egna ansvaret om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris Håller helt med Håller delvis med 5% 8% 10% 11% 14% 19% Totalt Män Kvinnor Håller varken med eller inte med 17% 19% 16% Håller delvis inte med 22% 21% 23% Håller inte alls med 23% 30% 36% Vet ej 9% 7% 10% Q: Hur tar du ställning till följande påstående: Jag är medveten om vad som är mitt ansvar om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris.* Antal svar: 4149 *2012 ställdes gemensam fråga: rättigheter/skyldigheter

16 Nationellt Majoriteten är omedvetna om de egna rättigheterna om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris Håller helt med Håller delvis med 5% 6% 3% 8% 12% 15% Totalt Män Kvinnor Håller varken med eller inte med 12% 16% 19% Håller delvis inte med 24% 23% 25% Håller inte alls med 28% 34% 40% Vet ej 9% 8% 11% Q: Hur tar du ställning till följande påstående: Jag är medveten om vilka rättigheter jag har om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris.* Antal svar: 4149 *2012 ställdes gemensam fråga: rättigheter/skyldigheter

17 Nationellt Majoriteten är omedvetna om den egna kommunens ansvar om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris Håller helt med 4% 5% 2% Totalt Män Håller delvis med 5% 8% 11% Kvinnor Håller varken med eller inte med 14% 17% 12% Håller delvis inte med 23% 23% 23% Håller inte alls med 35% 41% 47% Vet ej 10% 9% 11% Q: Hur tar du ställning till följande påstående: Jag är medveten om vilket ansvar min kommun har om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris.* Antal svar: 4149 *2012 ställdes gemensam fråga: rättigheter/skyldigheter

18 Nationellt Andel som instämmer helt eller delvis i föregående påståenden 70% 73% 66% 78% 77% 79% Totalt Män Kvinnor 30% 22% 15% 17% 21% 12% 12% 16% 8% Jag skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris. Det är svenska statens ansvar att transportera hem dig om du råkar ut för en allvarlig händelse eller kris när du är utomlands. Jag är medveten om vad som är mitt ansvar om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris. Jag är medveten om vilka rättigheter jag har om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris. Jag är medveten om vilket ansvar min kommun har om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris. Antal svar: 4149

19 Nationellt Elavbrott och trafikolycka vanligast bland självupplevda händelser under de senaste fem åren (Valfritt antal svarsalternativ) Elavbrott i mer än 24 timmar 15% Trafikolycka Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom t.ex. svininfluensan) Upplopp eller kravaller Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar 5% 6% 11% 12% Brand IT-haveri (t.ex. att IT-system hos myndigheter eller din bank har slagits ut under en längre period) Naturkatastrof (t.ex. översvämning eller jordskred) 4% 4% 5% Tåg-, båt eller flygolycka Terrorism (t.ex. självmordsbombare) Krig 1% 0% 1% Alt: Inget av ovanstående Q: Har du personligen varit med om något av följande de senaste 5 åren?* Antal svar: 4149 *2012 var svarsalternativen delvis annorlunda

20 Nationellt Störst andel tror att risken är ganska eller mycket stor att drabbas av en trafikolycka Vet ej Trafikolycka 23% 44% 20% 5% 3% Upplopp eller kravaller 15% 30% 27% 19% 4% IT-haveri (t.ex. att IT-system hos myndigheter eller din bank har 15% 30% 29% 18% 3% Elavbrott i mer än 24 timmar 14% 30% 33% 16% 4% Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom t.ex. svininfluensan) 11% 31% 31% 21% 4% Brand 9% 41% 31% 14% 4% Tåg-, båt eller flygolycka 6% 28% 35% 26% 4% Naturkatastrof (t.ex. översvämning eller jordskred) 5% 19% 33% 39% 4% Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar 5% 16% 30% 45% 5% Terrorism (t.ex. självmordsbombare) 4% 17% 28% 46% 5% Krig 3% 14% 24% 53% 4% Mycket stor Ganska stor Varken liten eller stor Ganska liten Mycket liten Q: Hur stor tror du att risken är att du personligen kommer att drabbas av följande? Antal svar: 4149

21 Nationellt Andel som svarat att de tror att det är mycket eller ganska liten risk att de kommer drabbas av följande Krig Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar Terrorism (t.ex. självmordsbombare) Naturkatastrof (t.ex. översvämning eller jordskred) 78% 75% 74% 71% Tåg-, båt eller flygolycka 61% Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom t.ex. svininfluensan) Elavbrott i mer än 24 timmar IT-haveri (t.ex. att IT-system hos myndigheter eller din bank har slagits ut under en längre period) Upplopp eller kravaller Brand 52% 49% 47% 46% 45% Trafikolycka 25% Q: Hur stor tror du att risken är att du personligen kommer att drabbas av följande? Antal svar: 4149

22 Andel per kön som svarat att de tror att det är mycket eller ganska liten risk att de kommer drabbas av följande Män Terrorism (t.ex. självmordsbombare) Krig 69% 79% 78% 78% Kvinnor Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar 78% 72% Naturkatastrof (t.ex. översvämning eller jordskred) 67% 76% Tåg-, båt eller flygolycka 51% 70% Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom t.ex. svininfluensan) 45% 60% Brand 35% 54% Elavbrott i mer än 24 timmar 44% 53% Upplopp eller kravaller IT-haveri (t.ex. att IT-system hos myndigheter eller din bank slås ut under en längre period) Trafikolycka 18% 32% 51% 41% 49% 44% Q: Hur stor tror du att risken är att du personligen kommer att drabbas av följande? Antal svar: 4149

23 Nationellt Krig, följt av terrorism, skrämmer mest Krig 34% Terrorism (t.ex. självmordsbombare) 15% Trafikolycka Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom t.ex. svininfluensan) Brand Tåg-, båt eller flygolycka Naturkatastrof (t.ex. översvämning eller jordskred) 11% 10% 8% 7% 6% Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar Upplopp eller kravaller IT-haveri (t.ex. att IT-system hos myndigheter eller din bank slås ut under en längre period) Elavbrott i mer än 24 timmar 1% 1% 1% 0% Inget av ovanstående 5% Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av? Antal svar: 4149

24 Nationellt Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att de är rädda för att drabbas av krig män är i högre utsträckning rädda för att drabbas av en epidemi Män 1. Krig 28% 2. Terrorism 17% 3. Epidemi 14% 4. Trafikolycka 11% 5. Brand 7% 6. Tåg/båt/flygolycka 7% 7. Naturkatastrof 5% 8. Brist på dricksvatten 1% 9. IT-haveri 1% 10. Upplopp/kraveller 1% Kvinnor 1. Krig 41% 2. Terrorism 13% 3. Trafikolycka 11% 4. Brand 9% 5. Naturkatastrof 8% 6. Tåg/båt/flygolycka 7% 7. Epidemi 6% 8. Brist på dricksvatten 1% 9. Upplopp/kraveller 1% 10. IT-haveri 0% Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av? Antal svar: 4149

25 Nationellt Få vet hur de skulle agera vid en kris 92% 6% 81% 15% 62% 33% 45% 40% 35% 35% 49% 52% 57% 58% 24% 19% 18% 13% 68% 75% 74% 80% Q: Vet du vad du skulle göra om något av följande skulle drabba dig? Antal svar: 4149 Nej Ja

26 Nationellt Lägst förtroende för myndigheters förmåga att hantera krig och terrorism Vet ej Krig 12% 18% 25% 20% 19% 3% Terrorism (t.ex. självmordsbombare) 10% 25% 32% 18% 9% 3% IT-haveri (t.ex. att IT-system hos myndigheter eller din bank slås ut 10% 29% 34% 14% 5% Upplopp eller kravaller 12% 32% 32% 13% 5% Naturkatastrof (t.ex. översvämning eller jordskred) 12% 31% 31% 14% 6% Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom t.ex. svininfluensan) 13% 34% 30% 13% 5% Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar 20% 35% 27% 9% 7% Elavbrott i mer än 24 timmar 18% 39% 28% 7% 6% Tåg-, båt eller flygolycka 23% 44% 22% 5% 8% Trafikolycka 36% 44% 13% 6% Brand 39% 43% 11% 7% Mycket stort Ganska stort Varken litet eller stort Ganska litet Mycket litet Q: Hur stort eller litet förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande? Antal svar: 4149

27 Nationellt Andel med mycket eller ganska litet förtroende för svenska myndigheters förmåga att hantera följande Krig 39% Terrorism (t.ex. självmordsbombare) 27% Naturkatastrof (t.ex. översvämning eller jordskred) IT-haveri (t.ex. att IT-system hos myndigheter eller din bank Upplopp eller kravaller Epidemi (stor spridning av smittsam sjukdom t.ex. 19% 19% 18% 18% Brist på dricksvatten i mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar 10% 12% Tåg-, båt eller flygolycka 6% Trafikolycka Brand 4% 3% Q: Hur stort eller litet förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande? Antal svar: 4149

28 Nationellt Män tror i högre utsträckning än kvinnor att deras lokala myndigheterna har bättre krishanteringsförmåga Totalt 12% Män Myndigheterna där jag bor har bättre förmåga 9% 16% Kvinnor 71% Myndigheterna där jag bor har lika god förmåga 68% 73% 17% Myndigheterna där jag bor har sämre förmåga 16% 18% Q: Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med myndigheter i andra delar av Sverige? Antal svar: 4149

29 Hallands län Stockholms län Uppsala län Östergötlands län Skåne län Västra Götalands län Jönköpings län Kronobergs län Västmanlands län Västerbottens län Blekinge län Örebro län Värmlands län Västernorrlands län Södermanlands län Jämtlands län Kalmar län Dalarnas län Gävleborgs län Norrbottens län Gotlands län Jämförelser län Andel per län som anger att myndigheterna där de bor har bättre respektive sämre förmåga att hantera allvarlig händelse eller kris 68% 9% 6% 28% 19% 9% 11% 13% 9% 11% 13% 16% 17% 18% 19% 19% 20% 21% 10% 8% 9% 3% 5% 6% 2% 24% 25% 26% 27% 29% 6% 8% 5% 2% 2% 33% 34% 5% 3% 38% 7% 5% Bättre förmåga Sämre förmåga Q: Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med myndigheter i andra delar av Sverige?

30 Nationellt Små skillnader från 2012 års resultat 2013 Myndigheterna där jag bor har bättre förmåga 12% 10% 2012 Myndigheterna där jag bor har lika god förmåga 67% 71% Myndigheterna där jag bor har sämre förmåga 17% 22% Q: Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med myndigheter i andra delar av Sverige?

31 Nationellt Flest anser att försvarets uppgift är att stödja det övriga samhället vid en allvarlig händelse eller kris Att stödja det övriga samhället vid en allvarlig händelse eller kris i Sverige 37% 36% 39% Totalt Män Kvinnor Att delta i fredsbevarande insatser utomlands 31% 30% 31% Att försvara Sverige 17% 22% 27% Ingen uppfattning 7% 10% 14% Q: Vad ser du som det svenska försvarets viktigaste uppgift i dagläget? Antal svar: 4149

32 Nationellt Små skillnader från 2012 års resultat 2013 Att stödja det övriga samhället vid en allvarlig händelse eller kris i Sverige 37% 39% 2012 Att delta i fredsbevarande insatser utomlands 28% 31% Att försvara Sverige 22% 21% Ingen uppfattning 10% 12% Q: Vad ser du som det svenska försvarets viktigaste uppgift i dagläget?

33 Nationellt Sju av tio anser att det svenska försvaret är viktigt Det svenska försvaret är viktigt 70% 68% 73% Totalt Män Kvinnor Det svenska försvaret är varken viktigt eller oviktigt 18% 17% 19% Det svenska försvaret är oviktigt 4% 3% 6% Vet ej 4% 7% 9% Q: Välj det alternativ som stämmer bäst med din syn på det svenska försvaret. Antal svar: 4149

34 Nationellt Sju av tio anser att det svenska försvaret är viktigt 2013 Det svenska försvaret är viktigt 70% 68% 2012 Det svenska försvaret är varken viktigt eller oviktigt 18% 18% Det svenska försvaret är oviktigt 4% 5% Vet ej 7% 9% Q: Välj det alternativ som stämmer bäst med din syn på det svenska försvaret.

35 Nationellt En majoritet anser att det svenska försvaret bör utvecklas Totalt Det svenska försvaret bör utvecklas 49% 57% 65% Män Kvinnor Det svenska försvaret bör vara som det är i dag 20% 20% 21% Det svenska försvaret bör avvecklas 4% 5% 3% 18% Vet ej 10% 27% Q: Välj det alternativ som stämmer bäst med din syn på det svenska försvaret. Antal svar: 4149

36 Nationellt Vissa skillnader från 2012 års resultat 2013 Det svenska försvaret bör utvecklas 53% 57% 2012 Det svenska försvaret bör vara som det är i dag 20% 20% Det svenska försvaret bör avvecklas 4% 6% Vet ej 18% 21% Q: Välj det alternativ som stämmer bäst med din syn på det svenska försvaret.

37 Nationellt Tre av fem vet inte var de ska vända sig för att få information om en allvarlig händelse eller kris inträffar Totalt Män 65% Kvinnor 15% 52% 27% 58% 34% 19% 13% 17% Nej Ja Vet ej Nej Ja Vet ej Q: Vet du vart du kan vända dig för att få information om en allvarlig händelse eller kris inträffar? Antal svar: 4149

38 Nationellt Vissa skillnader från 2012 års resultat % 62% % 25% 15% 13% Nej Ja Vet ej Q: Vet du vart du kan vända dig för att få information om en allvarlig händelse eller kris inträffar?

39 Nationellt En av fyra skulle vända sig till SOS Alarm för att få upplysningar vid en allvarlig händelse eller kris SOS Alarm 27% Nyhetssajter på internet 21% Nyhetssändningar på TV 13% Ringa eller sms:a familj/vänner 11% Lokalradion 7% Sökmotor (t.ex. Google) 6% Sociala medier (t.ex. Facebook eller Twitter) 5% Kommunens webbplats Webbplatsen Internetforum (t.ex. Flashback) Annat än ovanstående 2% 2% 1% 1% Vet ej 6% Q: Om en allvarlig händelse eller kris inträffar där du bor, vart skulle du först vända dig för att få upplysning om händelsen? (OBS! Svara ej en informationskälla du inte känner till sedan tidigare) Antal svar: 4149

40 Nationellt Barn tros vara den grupp som prioriteras högst vid en räddningsinsats (Valfritt antal svarsalternativ) Barn 69% Sjuka/skadade 36% Kvinnor 24% Personer med funktionsnedsättning 22% Gamla 21% Inga, alla prioriteras lika högt 20% Män 4% Vet ej 4% Q: Om en allvarlig händelse eller kris inträffar, vilka grupper tror du prioriteras vid en räddningsinsats? Antal svar: 4149

41 Nationellt Män tror i högre utsträckning att kvinnor prioriteras vid en räddningsinsats (Valfritt antal svarsalternativ) Män Barn 70% 68% Kvinnor Sjuka/skadade 34% 38% Kvinnor 19% 30% Gamla 19% 24% Personer med funktionsnedsättning Inga, alla prioriteras lika högt 23% 20% 19% 20% Män Vet ej 4% 4% 4% 5% Q: Om en allvarlig händelse eller kris inträffar, vilka grupper tror du prioriteras vid en räddningsinsats? Antal svar: 4149

42 Nationellt Tre av tio anser att alla grupper bör prioriteras lika högt vid en räddningsinsats (Valfritt antal svarsalternativ) Barn 61% Sjuka/skadade 34% Inga, alla prioriteras lika högt 30% Personer med funktionsnedsättning 24% Kvinnor 20% Gamla 19% Män 8% Vet ej 3% Q: Om en allvarlig händelse eller kris inträffar, vilka grupper anser du ska prioriteras vid en räddningsinsats? Antal svar: 4149

43 Nationellt Fler kvinnor än män anser att alla grupper bör prioriteras lika högt vid en räddningsinsats (Valfritt antal svarsalternativ) Män Barn 55% 66% Kvinnor Sjuka/skadade 31% 37% Inga, alla prioriteras lika högt Personer med funktionsnedsättning 24% 26% 23% 36% Kvinnor 12% 27% Gamla 17% 21% Män 9% 7% Vet ej 2% 3% Q: Om en allvarlig händelse eller kris inträffar, vilka grupper anser du ska prioriteras vid en räddningsinsats? Antal svar: 4149

44 Nationellt Det anses värst att vara utan tillgång till rinnande vatten 43% 33% 9% 7% 5% 4% Tillgång till rinnande vatten (t.ex. möjlighet att duscha) Möjlighet att tillaga mat (t.ex. tillgång till spis och ugn) Tillgång till internet (både via dator och telefon) Tillgång till telefonnätet (för att kunna ringa eller SMSa) Transportmedel (t.ex. bil eller kollektivtrafik) Vet ej Q: Vad av följande tycker du är värst att vara utan under 72 timmar (3 dygn)? Antal svar: 4149

45 Nationellt Frånvaro av rinnande vatten värre för kvinnor män anser i högre utsträckning att det vore värst att vara utan internet Män 46% Kvinnor 39% 34% 32% 12% 6% 5% 4% 5% 9% 6% 3% Tillgång till rinnande vatten (t.ex. möjlighet att duscha) Möjlighet att tillaga mat (t.ex. tillgång till spis och ugn) Tillgång till internet (både via dator och telefon) Transportmedel (t.ex. bil eller kollektivtrafik) Tillgång till telefonnätet (för att kunna ringa eller SMSa) Vet ej Q: Vad av följande tycker du är värst att vara utan under 72 timmar (3 dygn)? Antal svar: 4149

46 Nationellt 3 av 10 har bara varit utan internet under en dag En timme En dag 6% 6% 5% 27% 25% 29% Totalt Män Kvinnor En vecka 43% 44% 43% En månad Jag har inte varit utan tillgång till internet under senaste året Vet ej 10% 12% 8% 8% 8% 8% 7% 6% 7% Q: Vad är den längsta sammanhållande tiden som du inte har haft tillgång till internet under det senaste året? Antal svar: 4149

47 Nationellt En femtedel tror att jorden kommer gå under om år I år Under min livstid 0% 0% 0% 4% 3% 4% Totalt Män Kvinnor Om år 17% 14% 20% Om mer än 500 år 44% 49% 54% Aldrig 7% 9% 5% Vet ej 23% 20% 26% Q: När tror du att jorden kommer att gå under? Antal svar: 4149

48 Nationellt Klimatförändringar tros vara den mest troliga orsaken till jordens/mänsklighetens undergång 1. Klimatförändringar 27% 2. Solen slocknar 14% 3. Kärnvapenkrig 11% 4. Resursbrist 9% 5. Naturkatastrof 8% 6. Bakterieresistens 4% 7. Världskrig 4% 8. Pandemi 4% 9. En komet 2% 10. Gudomlig kraft 2% 11. Zombies 1% 12. Robotar 0% 13. Terrordåd 0% 14. Utomjordingar 0% 6 % tror inte att jorden/mänskligheten kommer att gå under 7 % har svarat inget av ovanstående Q: Vad av följande tror du kommer att orsaka jordens/mänsklighetens undergång? Antal svar: 4149

49 Flera förespråkar mer information i skolan för att öka intresset för krisberedskap Mer och bättre information i skolan såväl teoretisk som praktisk Genom mer undervisning kring detta i skolan, det skulle ge oss förståelse och många elever skulle bli intresserade. Genom att införa det i skolan, lära ut det under samhällsorienterade ämnen. Det kan vara utbildade lärare som lär ut eller frivilliga som besöker olika klasser i skolan och lär ut, bara det blir av. Får man till en diskussion i klassen så ökar intresset och folk lär sig av varandra. Infon sprids vidare mellan varandra och på så sätt får fler reda på det. Jag tror att ni ska informera skolorna men även göra liknande 112-dagar man hade på lågstadiet att man får prova på olika händelser och kriser. Då tror jag man lär sig bättre. Att åka runt till skolor och lära ut, inte bara teoretiskt men också med praktiska övningar. Q: Vilket är ditt bästa tips på hur MSB på bästa sätt kan öka intresset för samhällets krisberedskap och ditt eget ansvar vid allvarliga händelser och kriser? Antal svar: 2300

50 Men även fortsatt fokus på att ta reda på vad ungdomar kan samt riktad reklam Undersökningar/test fungerar som tankeställare Genom att göra precis dessa typer av undersökningar, de är ögonöppnande och tankeställande. Därefter kan man komplettera med den information som man faktiskt märker att man saknar. På så sätt förstår man också vad det är som samhället saknar i krisberedskap, detta kan skapa ett fokus på de brister som finns vilket kan göra att fler ungdomar intresseras av området. Att göra mer av detta - dvs skicka ut formulär med frågor som rör kunskap om och agerande vid allvarlig händelse eller kris. Personligen fick det mig att inse hur lite jag faktiskt vet om detta. Riktad reklam Via reklam. Tex planscher på tunnelbanor, bussar och ute på stan. Dem läser alla, och man stöter ofta på samma plansch/reklam flera gånger varje dag eller vecka. :) Fortsätt att sprida information via tv-reklam där delar av ert arbete lyfts fram. Gärna fängslande reklamfilmer med Sverige som fokus som får tittaren att känna sig påverkad och förstå vikten av försvarets arbete. Det är också fördelaktigt om man går ut med mer information kring det svenska försvaret i skolor och i utbildningssyfte så att man vet vart man kan vända sig vid en kris. Q: Vilket är ditt bästa tips på hur MSB på bästa sätt kan öka intresset för samhällets krisberedskap och ditt eget ansvar vid allvarliga händelser och kriser? Antal svar: 2300

51 JÄMFÖRELSER MELLAN LÄN

52 Västmanlands län Kalmar län Blekinge län Norrbottens län Dalarnas län Uppsala län Stockholms län Västerbottens län Jönköpings län Gotlands län Skåne län Värmlands län Västra Götalands län Örebro län Jämtlands län Kronobergs län Hallands län Södermanlands län Östergötlands län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämförelser län Andel per län som instämmer helt eller delvis i att de skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris 79% 78% 74% 73% 72% 72% 71% 71% 71% 70% 70% 69% 68% 67% 67% 67% 67% 66% 65% 64% 61% Q: Hur tar du ställning till följande påstående: Jag skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris Antal svar: 4149

53 Hallands län Stockholms län Uppsala län Östergötlands län Skåne län Västra Götalands län Jönköpings län Kronobergs län Västmanlands län Västerbottens län Blekinge län Örebro län Värmlands län Västernorrlands län Södermanlands län Jämtlands län Kalmar län Dalarnas län Gävleborgs län Norrbottens län Gotlands län Jämförelser län Andel per län som anger att myndigheterna där de bor har bättre respektive sämre förmåga att hantera allvarlig händelse eller kris 68% 9% 6% 33% 34% 38% 28% 19% 9% 11% 13% 9% 11% 13% 16% 17% 18% 19% 19% 20% 21% 24% 25% 26% 27% 29% 10% 8% 9% 3% 5% 6% 6% 2% 5% 8% 2% 2% 5% 7% 3% 5% Bättre förmåga Sämre förmåga Q: Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med myndigheter i andra delar av Sverige?

54 Västernorrlands län Västmanlands län Kalmar län Gävleborgs län Dalarnas län Västerbottens län Östergötlands län Skåne län Jönköpings län Södermanlands län Värmlands län Hallands län Uppsala län Stockholms län Kronobergs län Norrbottens län Örebro län Västra Götalands län Jämtlands län Blekinge län Gotlands län Jämförelser län Andel per län som stämmer in i att det svenska försvaret är viktigt 78% 78% 78% 77% 77% 76% 76% 72% 72% 71% 70% 70% 69% 69% 68% 68% 67% 67% 66% 64% 59% Q: Välj det alternativ som stämmer bäst med din syn på det svenska försvaret.

55 Jämtlands län Södermanlands län Kronobergs län Kalmar län Östergötlands län Jönköpings län Västernorrlands län Gävleborgs län Västerbottens län Uppsala län Västmanlands län Dalarnas län Skåne län Stockholms län Norrbottens län Örebro län Värmlands län Västra Götalands län Blekinge län Hallands län Gotlands län Jämförelser län Andel per län som stämmer in i att det svenska försvaret bör utvecklas 64% 63% 63% 61% 61% 60% 60% 59% 59% 59% 58% 58% 57% 56% 56% 56% 54% 53% 52% 50% 49% Q: Välj det alternativ som stämmer bäst med din syn på det svenska försvaret.

56 Västernorrlands län Jönköpings län Södermanlands län Gävleborgs län Västra Götalands län Stockholms län Dalarnas län Västmanlands län Hallands län Skåne län Östergötlands län Kalmar län Örebro län Kronobergs län Norrbottens län Värmlands län Blekinge län Västerbottens län Jämtlands län Gotlands län Uppsala län Jämförelser län Andel per län som ser det som försvarets viktigaste uppgift att stödja det övriga samhället vid en allvarlig händelse eller kris 42% 41% 40% 39% 39% 39% 38% 38% 38% 37% 37% 36% 36% 34% 34% 34% 33% 33% 31% 30% 28% Q: Vad ser du som det svenska försvarets viktigaste uppgift i dagläget?

57 UPPSALA SÖDERMANLAND BLEKINGE VÄRMLAND JÄMTLAND SKÅNE GÄVLEBORG KRONOBERG VÄSTERBOTTEN STOCKHOLM VÄSTRA GÖTALAND VÄSTMANLAND HALLAND ÖSTERGÖTLAND GOTLAND DALARNA JÖNKÖPING NORRBOTTEN VÄSTERNORRLAND KALMAR ÖREBRO Jämförelser län Andel per län som svarat att de vet var de ska vända sig för att få information om en allvarig händelse eller kris 36% % 30% 30% 30% 29% 28% 27% 26% 25% 25% 25% 24% 24% 24% 24% 24% 23% 21% 20% 18% Q: Vet du vart du kan vända dig för att få information om en allvarlig händelse eller kris inträffar?

58 ÖSTERGÖTLAND HALLAND KALMAR KRONOBERG UPPSALA VÄSTMANLAND JÄMTLAND GÄVLEBORG STOCKHOLM VÄSTRA GÖTALAND VÄRMLAND VÄSTERNORRLAND SKÅNE VÄSTERBOTTEN JÖNKÖPING SÖDERMANLAND DALARNA BLEKINGE NORRBOTTEN ÖREBRO GOTLAND Jämförelser län Andel per län som uppgett att de är mest rädda att drabbas av en av det två alternativen krig eller terrorism 57% 56% 54% 53% 52% 52% 52% 50% 50% 50% 49% 48% 48% 48% 48% 47% 47% 45% 44% 42% 38% Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av?

59

60 Västernorrlands län Jämtlands län Gävleborgs län Östergötlands län Västra Götalands län Jönköpings län Västerbottens län Kalmar län Hallands län Västmanlands län Uppsala län Skåne län Kronobergs län Norrbottens län Värmlands län Örebro län Stockholms län Södermanlands län Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Jämförelser län Andel per län som uppgett att de är mest rädda att drabbas av krig 42% 41% 40% 37% 36% 36% 36% 36% 36% 35% 35% 34% 34% 34% 34% 33% 33% 32% 32% 32% 24% Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av?

61 Norrbottens län Värmlands län Stockholms län Skåne län Kalmar län Västra Götalands län Södermanlands län Västmanlands län Östergötlands län Hallands län Gävleborgs län Västernorrlands län Västerbottens län Jönköpings län Kronobergs län Jämtlands län Uppsala län Blekinge län Örebro län Dalarnas län Gotlands län Jämförelser län Andel per län med mycket eller ganska litet förtroende för svenska myndigheters förmåga att hantera krig 52% 42% 41% 41% 39% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 37% 37% 36% 36% 36% 34% 33% 31% 30% 30% Q: Hur stort eller litet förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande?

62 Kronobergs län Norrbottens län Blekinge län Värmlands län Östergötlands län Uppsala län Södermanlands län Skåne län Stockholms län Dalarnas län 17% 17% 16% 16% 16% 15% 15% 15% 14% Jönköpings län Örebro län Gotlands län Västernorrlands län Jämtlands län Västra Götalands län Västmanlands län Västerbottens län Kalmar län Gävleborgs län Hallands län Jämförelser län Andel per län som svarar att de vet vad de skulle göra om de drabbades av krig 23% 23% 23% 22% 22% 21% 20% 19% 19% 19% 13% 10% Q: Vet du vad du bör göra om något av följande skulle drabba dig?

63

64 Hallands län Östergötlands län Kronobergs län Kalmar län Stockholms län Uppsala län Västmanlands län Dalarnas län Södermanlands län Värmlands län Skåne län Västra Götalands län Blekinge län Gotlands län Västerbottens län Jönköpings län Jämtlands län Gävleborgs län Norrbottens län Örebro län Västernorrlands län Jämförelser län Andel per län som uppgett att de är mest rädda att drabbas av terrorism 21% 20% 19% 18% 17% 17% 17% 15% 15% 15% 14% 14% 14% 14% 12% 12% 11% 10% 10% 9% 6% Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av?

65 Norrbottens län Jämtlands län 30% 29% 29% 29% 28% 28% 27% 26% 26% 26% 26% Kronobergs län Östergötlands län Stockholms län Kalmar län Södermanlands län Västernorrlands län Värmlands län Västra Götalands län Jönköpings län Blekinge län Skåne län Örebro län Hallands län Uppsala län Västerbottens län Gotlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västmanlands län Jämförelser län Andel per län med mycket eller ganska litet förtroende för svenska myndigheters förmåga att hantera terrorism 35% 34% 24% 24% 23% 22% 22% 21% 21% 21% Q: Hur stort eller litet förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande?

66 Uppsala län Norrbottens län Gotlands län Stockholms län Skåne län Västernorrlands län Värmlands län Kronobergs län Blekinge län Västmanlands län Södermanlands län Västra Götalands län Örebro län Kalmar län Östergötlands län Västerbottens län Hallands län Jönköpings län Gävleborgs län Dalarnas län Jämtlands län Jämförelser län Andel per län som svarar att de vet vad de skulle göra om de drabbades av terrorism 19% 17% 16% 15% 14% 14% 14% 13% 12% 12% 12% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 9% 9% 8% 8% Q: Vet du vad du bör göra om något av följande skulle drabba dig?

67

68 Gotlands län Västerbottens län Örebro län Jönköpings län Västmanlands län Västernorrlands län Skåne län Blekinge län Uppsala län Stockholms län Jämtlands län Kalmar län Västra Götalands län Hallands län Dalarnas län Kronobergs län Norrbottens län Södermanlands län Gävleborgs län Östergötlands län Värmlands län Jämförelser län Andel per län som uppgett att de är mest rädda att drabbas av en epidemi 14% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 6% Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av?

69 Gotlands län Östergötlands län Västra Götalands län Kalmar län Värmlands län Stockholms län Uppsala län Norrbottens län Västerbottens län Södermanlands län Blekinge län Hallands län Dalarnas län Skåne län Västernorrlands län Västmanlands län Gävleborgs län Jämtlands län Kronobergs län Örebro län Jönköpings län Jämförelser län Andel per län med mycket eller ganska litet förtroende för svenska myndigheters förmåga att hantera en epidemi 24% 23% 20% 19% 19% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 16% 16% 15% 15% 15% 15% 14% 14% 13% 12% Q: Hur stort eller litet förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande?

70 Norrbottens län Värmlands län Västerbottens län Uppsala län Stockholms län Östergötlands län Västmanlands län Skåne län Jämtlands län Örebro län Jönköpings län Västra Götalands län Gävleborgs län Västernorrlands län Södermanlands län Kronobergs län Gotlands län Blekinge län Dalarnas län Kalmar län Hallands län Jämförelser län Andel per län som svarar att de vet vad de skulle göra om de drabbades av en epidemi 43% 43% 39% 38% 37% 36% 36% 36% 34% 34% 34% 32% 30% 30% 30% 30% 30% 29% 28% 28% 27% Q: Vet du vad du bör göra om något av följande skulle drabba dig?

71

72 Hallands län Västmanlands län Örebro län Norrbottens län Blekinge län Jämtlands län Stockholms län Uppsala län Västra Götalands län Dalarnas län Västernorrlands län Skåne län Östergötlands län Västerbottens län Kalmar län Gävleborgs län Värmlands län Kronobergs län Jönköpings län Gotlands län Södermanlands län Jämförelser län Andel per län som uppgett att de är mest rädda att drabbas av en naturkatastrof 10% 10% 10% 10% 9% 8% 8% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 2% Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av?

73 Norrbottens län Östergötlands län Västernorrlands län Västmanlands län Värmlands län Stockholms län Västra Götalands län Västerbottens län Örebro län Blekinge län Södermanlands län Hallands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Jämtlands län Skåne län Uppsala län Gotlands län Gävleborgs län Dalarnas län Jämförelser län Andel per län med mycket eller ganska litet förtroende för svenska myndigheters förmåga att hantera en naturkatastrof 28% 24% 24% 23% 21% 21% 21% 20% 20% 20% 19% 19% 18% 18% 17% 17% 17% 15% 14% 13% 13% Q: Hur stort eller litet förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande?

74 Blekinge län Uppsala län Kronobergs län Jämtlands län Jönköpings län Skåne län Västmanlands län Värmlands län Kalmar län Norrbottens län Södermanlands län 23% 23% 23% 22% 20% 19% 19% Gävleborgs län Västerbottens län Västernorrlands län Västra Götalands län Stockholms län Gotlands län Östergötlands län Hallands län Örebro län Dalarnas län Jämförelser län Andel per län som svarar att de vet vad de skulle göra om de drabbades av en naturkatastrof 33% 33% 32% 31% 28% 28% 27% 27% 26% 25% 24% 17% 16% 14% Q: Vet du vad du bör göra om något av följande skulle drabba dig?

75

76 Gotlands län Västernorrlands län Jämtlands län Södermanlands län Norrbottens län Gävleborgs län Västerbottens län Örebro län Värmlands län Västra Götalands län Uppsala län Jönköpings län Stockholms län Blekinge län Dalarnas län Hallands län Kalmar län Kronobergs län Skåne län Västmanlands län Östergötlands län Jämförelser län Andel per län som uppgett att de är mest rädda att drabbas av ett elavbrott i mer än 24 timmar 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av?

77 Västernorrlands län Kronobergs län Kalmar län Blekinge län Stockholms län Västra Götalands län Hallands län Gävleborgs län Jämtlands län Norrbottens län Jönköpings län Örebro län Södermanlands län Gotlands län Uppsala län Skåne län Östergötlands län Dalarnas län Värmlands län Västmanlands län Västerbottens län Jämförelser län Andel per län med mycket eller ganska litet förtroende för svenska myndigheters förmåga att hantera ett elavbrott i mer än 24 timmar 15% 15% 14% 14% 11% 11% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% Q: Hur stort eller litet förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande?

78 Blekinge län Jämtlands län Kronobergs län Västernorrlands län Norrbottens län Jönköpings län Gävleborgs län Östergötlands län Uppsala län Kalmar län Skåne län Västerbottens län Värmlands län Västmanlands län Västra Götalands län Stockholms län Hallands län Örebro län Södermanlands län Dalarnas län Gotlands län Jämförelser län Andel per län som svarar att de vet vad de skulle göra om de drabbades av ett elavbrott i mer än 24 timmar 71% 69% 68% 67% 67% 65% 65% 64% 63% 62% 62% 61% 61% 61% 61% 60% 59% 56% 55% 52% 51% Q: Vet du vad du bör göra om något av följande skulle drabba dig?

79

80 Västmanlands län Kalmar län Östergötlands län Uppsala län Västra Götalands län Örebro län Jämtlands län Stockholms län Dalarnas län Gävleborgs län Skåne län Västernorrlands län Värmlands län Jönköpings län Blekinge län Gotlands län Hallands län Kronobergs län Norrbottens län Södermanlands län Västerbottens län Jämförelser län Andel per län som uppgett att de är mest rädda att drabbas av brist på dricksvatten i mer än 24 timmar 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Q: Vad av följande är du mest rädd för att personligen drabbas av?

81 Västernorrlands län Kronobergs län Norrbottens län Västerbottens län Västra Götalands län Gotlands län Örebro län Kalmar län Östergötlands län Stockholms län Värmlands län Hallands län Jämtlands län Södermanlands län Skåne län Blekinge län Jönköpings län Gävleborgs län Dalarnas län Västmanlands län Uppsala län Jämförelser län Andel per län med mycket eller ganska litet förtroende för svenska myndigheters förmåga att hantera brist på dricksvatten i mer än 24 timmar 18% 17% 16% 16% 14% 14% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 12% 11% 11% 9% 8% 8% 7% 5% Q: Hur stort eller litet förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande?

82 Värmlands län Västerbottens län Norrbottens län Södermanlands län Västernorrlands län Skåne län Gävleborgs län Kronobergs län Uppsala län Dalarnas län Jämtlands län Kalmar län Jönköpings län Örebro län Blekinge län Hallands län Gotlands län Västmanlands län Stockholms län Västra Götalands län Östergötlands län Jämförelser län Andel per län som svarar att de vet vad de skulle göra om de drabbades av brist på dricksvatten i mer än 24 timmar 56% 55% 54% 51% 50% 50% 49% 47% 46% 46% 45% 44% 43% 43% 42% 41% 41% 40% 40% 40% 40% Q: Vet du vad du bör göra om något av följande skulle drabba dig?

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2015-11-03

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2015-11-03 Rapport 18-årsundersökning MSB 1-11-03 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen 4 Slutsatser Resultat Tillit och informationsinhämtning 11 Om det inträffar en kris 26 Risk och oro för den egna säkerheten

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Rapport. MSB:s18-årsundersökning

Rapport. MSB:s18-årsundersökning Rapport MSB:s18-årsundersökning 16 16-10-14 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Sammanfattning och slutsatser 6 Tillit och informationsinhämtning 12 Informationskanaler och källkritik 27 Intresse att bistå

Läs mer

MSB 18-årsundersökning 120815

MSB 18-årsundersökning 120815 MSB 18-årsundersökning 120815 Disposition 1. Syfte och mål med undersökningen 2. Om undersökningen 3. Fördelning av svar i riket 4. Resultat 5. Jämförelser mellan län 6. Resultat per län Syfte och mål

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Respondenter med ryggsmärta i minst tre månader och 4/5 övriga symtomkriterier

Respondenter med ryggsmärta i minst tre månader och 4/5 övriga symtomkriterier Respondenter med ryggsmärta i minst tre månader och 4/5 övriga symtomkriterier Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Telefonintervjuer med ansvarig husmor/kokerska eller föreståndare på landets förskolor Servering av mjölk på svenska förskolor

Telefonintervjuer med ansvarig husmor/kokerska eller föreståndare på landets förskolor Servering av mjölk på svenska förskolor Telefonintervjuer med ansvarig husmor/kokerska eller föreståndare på landets förskolor Servering av mjölk på svenska förskolor LRF Mjölk, april-maj 2016 Fakta om undersökningen Metod för datainsamling:

Läs mer

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län Företagarpanelen Q2 11 JUNI 11 län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 8 337 i nationella företagarpanelen,

Läs mer

Svaren visar att det finns skillnader i hur svenskar från olika delar av landet svarat. På de följande sidorna visas det övergripande resultatet.

Svaren visar att det finns skillnader i hur svenskar från olika delar av landet svarat. På de följande sidorna visas det övergripande resultatet. I december 2016 genomförde Volvia Försäkring en undersökning om svenskarnas inställning inför köp av en begagnad bil. Frågorna ställdes till 1200 svenskar i samarbete med undersökningsföretaget Inizio.

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet samhällsskydd och beredskap REMISS 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet Ert datum Er referens Helena Andersson 073-026

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer