Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. I vardag och kris. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. I vardag och kris. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap"

Transkript

1 Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. I vardag och kris.

2 Vad är speciellt med Rakel? Den politiska förankringen Robustheten Täckning som kan förstärkas vid behov Användarkretsen Kombinationen av tjänster och funktioner, radiofunktionalitet med gruppsamtal och snabb uppkoppling Samverkansmöjligheterna med koppling till krisberedskapssystemet

3 Rakels infrastruktur Byggt för att klara höga krav på täckning, tillgänglighet och säkerhet Reservkraft för att klara 7 dygns elavbrott Skydd mot obehörig avlyssning Byggt under perioden Ersatte 200 analoga system

4 Täckning 99,9 procent av Sveriges befolkning 95 procent av landets yta, undantaget fjällvärlden Befolkningstäthet

5 325 kommunala organisationer (varav cirka 255 kommuner) 42 räddningstjänstförbund 28 centrala myndigheter 21 landsting/regioner 7 landstingsbolag 21 länsstyrelser 42 kommersiella 1 frivilligorganisation Mer än abonnemang Mer än 490 olika org anslutna (Juli 2014)

6 El- och energibolag Rakel fungerar i svåra situationer när andra nät ligger nere. Många energibolag använder idag mobiltelefoner, men när det stormar då går mobiltelefonin ner. /Svante Karlsson, Göteborg Energi

7 Kollektivtrafik Rakel är ett robust och pålitligt system som gjorde att vi tänkte om. 3G-nätet har sämre täckning och är mindre pålitligt när det till exempel är mycket trafik. Med Rakel har vi en bra täckning och perfekt kvalitet på ljudet i alla lägen. /Anders Lägersten, trafikinspektör, Jönköpings Länstrafik

8 Talgrupper för att samverka inom eller mellan organisationer Talgrupp för samverkan

9 Kommunikationsvägar utan Rakel INCIDENT t.ex. misstänkt förorening av vattentäkt VA-personal VA-chef Teknisk chef Miljöchef Skolchef Expert Informatör Kommundirektör Kommunalråd Webbredaktör Media Räddningstjänst Socialchef Allmänheten Äldreboenden Gruppboenden Hemtjänst

10 Med Rakel får flera samma information samtidigt VA-personal Miljöinspektör Provtagning Expertmyndighet VA-chef Skolor Förskolor Teknisk chef Miljöchef Skolchef Beredskapsorganisation Sveriges Radio (tex VMA) Informatör Kommundirektör Kommunalråd Allmänheten Media Räddningstjänst Räddningschef Socialchef Äldreboenden Gruppboenden Hemtjänst

11 Det svenska krisberedskapssystemet Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar ansvar för sin verksamhet och samverkar med varandra för att minska sårbarheten och förbättra förmågan att hantera kriser när de inträffar. Utlarmning via SDS NatTiB Info Nat Möte 1-3 LänMöte 1-9 LednTiB LednOmr Alla 1-2/5 LednAlla KÖS 1-5/9 LednLän Mynd Möte 1-5

12 Riktlinjer för samverkan knyter ihop nivåerna LOKAL REGIONAL NATIONELL Utlarmning via SDS NatTiB Info Nat Möte 1-3 LänMöte 1-9 Mynd Möte 1-5 LednTiB LednOmr LednLän KÖS 1-5/9 LednAlla Alla 1-2/5

13 Kommunberedskap i Rakelanslutning Start Krisledning Räddningstjänst Grund Krisledning Förvaltningsledning Jourer Trygghetspunkter Total Krisledning Förvaltningsledning Jourer Trygghetspunkter Medarbetare i förvaltningar

14 Forum för användare att påverka Rakelrådet Användarforum Metod- och utvecklingsutskott Länsstyrelseforum Kommun- och landstingsforum Energibranschens forum Användarna påverkar även utvecklingen genom synpunkter i marknadsundersökningar och nöjd-kund-undersökningar

15 Organisation och roller MSB Förvaltar Utvecklar Säljer Marknadsför SAAB-konsortiet Drift Underhåll Kundstöd Kunder Statliga Kommunala Landsting Kommersiella Leverantörer utrustning Leverantörer Transmission Konsulter utbildning Leverantörer inomhustäckning

16