Trygghetslarm och larmmottagning Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral"

Transkript

1 Trygghetslarm och larmmottagning 0 Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral

2 Nationellt samordnad upphandling 3 4 Samarbete mellan SKI och IT-Norrbotten Samverkan med pågående Regeringsuppdrag, SKL, SICS och PTS Teknikskifte, Digitala trygghetslarm och digital larmmottagning Stort bekräftat intresse 53 kommuner/regioner - i dagsläget ca 80 kommuner som avropsanmält sig

3 Allmänt om ramavtalsområdet Omfattning Digitala Trygghetslarm och Larmmottagning för ordinärt boende Möjlighet att avropa hela alt. delar av hela larmkedjan Avgränsningar Trygghetslarm för särskilt boende, pga stora olikheter Positioneringslarm, pga omogen marknad Analoga Trygghetslarm, pga teknikskiftet och stor osäkerhet i befintliga lösningar

4 Problemområden tidigare 3 4 Vet inte om larmen funkar Användare upptäcks lång tid efter att olycka inträffat, ibland försent Höga kostnader för ringblommor Larm som inte kommer fram Kostnader för samtalstrafik Tekniska problem för hemtjänst/larmgrupper Första jack, programmering av trygghetslarm Inlåsningseffekter Egna protokoll per leverantör Trygghetslarm endast koppla mot en larmmottagning

5 Mål och syfte 3 4 Säkra trygghetslarm (veta när de fungerar och inte) Frekvent funktionsövervakning Säkra kostnader Inga tillkommande kostnader, för Användare eller Kommun Enkelt att avropa Avropsområden, x antal larm, få villkor att precisera och lägsta pris Smidigare övergång teknikskifte Driva på och kvalificera leverantörers teknikutveckling Öppna protokoll och SCAIP Gemensamma tester

6 Avropsområden 3 4 Delområde Hela larmkedjan Innehåller alla delar Avses för UM som är i behov av Trygghetslarm, Larmmottagning och Kommunikationen dem emellan Delområde Larmkedjan exkl. Kommunikation Innehåller Trygghetslarmen och Larmmottagning Avses för UM som har egen kommunikation att koppla in i lösningen, exv Stadsnät eller egen mobil kommunikation Delområde 3 Separata Trygghetslarm Innehåller endast Trygghetslarmen (Hyra/Köp, med/utan Kommunikation) Avses för UM som har egen larmmottagning Delområde 4 Separat Larmmottagning Innehåller endast larmmottagning

7 Resultat av upphandlingen leverantörer per delområde Upphandlingen har pressat på leverantörerna till utveckling Samtliga leverantörer, godkända särskilda kontraktsvillkor Verifieringsprojekt pågår, leverens enligt avtalat?

8 Ramavtalsleverantörer Delområde Hela larmkedjan Delområde Larmkedjan exkl. kommunikation Delområde 4 Separat larmmottagning CareTech, Tunstall Delområde 3 Separata trygghetslarm CareTech, Tunstall, Neat Electronics

9 Inför avrop från ramavtal 3 Kontrollera att er kommun finns med som avropsberättigad (4 av 6 i Stockholm) Upphandlingsansvarig anmäler via SKIs hemsida att ni vill avropa Behovsanalys Avrop Teckna avtal 8 av 4 avropsanmält och 3-4 klara

10 Avropsvägledning Analysera behov nuvarande volymer, tjänster och kostnader Anmäl för avrop SKIs webbsida (Upphandlingsansvarig) Välj Avropsområde utifrån UM:s situation/behov Läs igenom kravspecifikationen för aktuellt delområde Precisera villkor för de funktioner och tjänster som ingår förtydligande av ska krav samt tillägg av tidigare bör krav som ska krav Ta fram Avropsförfrågan enligt mall Genomför förnyad konkurrensutsättning Upprätta kontrakt (avropsavtal)

11 Förnyad konkurrensutsättning Inga nya eller tillkommande krav! Ange när svar på avropsförfrågan senast ska vara UM tillhanda (skälig) Skicka avropsförfrågan till samtliga ramavtalsleverantörer per delområde (e-post) Efterfråga skriftliga avropssvar enligt mall (e-post) Öppna inkomna avropssvar när tidsfristen för inlämnande gått ut Utvärdera inkomna svar (ska-krav + lägsta pris) Meddela samtliga deltagande ramavtalsleverantörer om beslut som fattas (tilldelning alt. avbrytande) SKI rekommenderar att tillämpa frivillig avtalsspärr 0 dagar (gör att kontraktet inte kan ogilitigförklaras)

12 Vanliga frågor Möjligt att genomföra övergången, analogt till digitalt, gradvis? Ja. Detta är bra information att delge i den avropsförfrågan ni skickar ut. Förtydliga gärna hur många trygghetslarm ni avser byta ut direkt och sedan ev. löpande under en viss period. Är det angivna priser i ramavtalen som gäller? Nej. De priser som finns i ramavtalen är takpriser. Dessa ska konkurrensutsättas genom avrop kopplat till era preciserade krav. Ingår det en webbtjänst för att hantera trygghetstelefonerna? Ja, webbtjänst ingår för hantering av trygghetslarmen. Vilken avtalstid får vi sätta för kontraktet/avropsavtalet? Rekommendation -4 år, max 6 mån efter ramavtalet löpt ut De flesta sätter ++ för att kunna förlänga i takt med ramavtalet

13 Tips inför avrop Täckning? Ramavtalsleverantören ansvarar för att i möjligaste mån säkra upp täckningen Extern antenn? Ja, ska krav. BÖR-krav dock gällande SMA-kontakt vilket bör preciseras som SKA-krav i avropen. Utbruten larmmottagning? God möjlighet för kommuner som önskar hantera den primära larmmottagningen lokalt i kommunen med leverantörens larmcentral som backupp och sekundär larmmottagning.

14 Frågor Kan man häva ett 3-års avtal som inte börjat träda i kraft ännu, men börjar fr o m maj (skrevs för ett år sedan och då kände man inte till att det ska göras ett systembyte). Beror på vad som står i avtalet! Vilken erfarenhet finns det från kommuner som haft olika företag: larmsystem och larmcentral? Tidigare stök, ska nu fungerar Verifieringsprojekt får utvisa Hur ser de andra kommunerna på org. frågan kring larmen med nyckelfrialås? Möjligt att precisera vid installation av leverantör Vid avrop: tittar man då på lägsta pris för inköp och larm? Eller jämför man också lägsta pris för det totala, tex support och utbildning. Något valbart, men var mycket tydliga med vad som gäller för ert avrop.

15 Tack! Mallar och vägledning: Välkomna att kontakta mig vid frågor gällande avrop! Stående telemöten torsdagar 9.30 Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral

KOMMUNAL ehälsa - TRYGGHETSLARM

KOMMUNAL ehälsa - TRYGGHETSLARM VÄGLEDNING/CHECKLISTA UTKAST 1 2013-06-20 1 (8) Kerstin Engman Mobil: 076-797 89 38 E-post: kerstin.engman@skl.se Doknummer eh2013 KOMMUNAL ehälsa - TRYGGHETSLARM Vägledning/checklista Trygghetslarm Steg

Läs mer

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1 VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA Trygghetslarm KOMMUNAL ehälsa Trygghetslarm vägledning och checklista 1 Trygghetslarm vägledning och checklista 2 Innehåll På väg till framtidens välfärdskommun... 4 Vägledng/checklista

Läs mer

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 PM 1 (13) 2012-10-09 Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 G:\4 Förvaltning\1 Ramavtalsområden\Tjänstebilar 2011\Information o avropsblankett\avropsstöd\vägledning\avropsstöd_ Vägledning_150422.doc

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster Version1.1 Sid 1 (21) Vägledning för avrop från ramavtal - skrivare, MFP, programvaror och tjänster myndighet mot kund, i nyare Allmänna villkor används bara kund och leverantör Byt Kammarkollegiet mot

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Digitala trygghetslarm Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Ansvarig handläggare: Oskar Jonsson URN:NBN:se:hi-2012-13326-pdf Artikelnummer: 13326-pdf Publikationen

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning Projektnummer 10222 Datum XXXX Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning BEMANNINGSTJÄNSTER 2012 1 INLEDNING... 3 1.1 ALLMÄNT OM RAMAVTALET BEMANNINGSTJÄNSTER 2012... 3 1.1.1 Yrkeskategorier

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Utmaningar och möjligheter med digitala vård- och omsorgstjänster rapporterat 2014-12- 10 av SICS Swedish ICT Per-Olof Sjöberg Silas Olsson Claus Popp

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd Sid 1 (15) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Avropsregler Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Underlag för upphandling av Trygghetslarm

Underlag för upphandling av Trygghetslarm Underlag för upphandling av Trygghetslarm Dokumentet är ett kravdokument för upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende. Underlaget för dokumentet är intervjuer av personer inom kommunerna, intervjuer

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Din guide till goda affärer

Din guide till goda affärer Din guide till goda affärer SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Vårt erbjudande väl utnyttjade skattekronor I din hand håller du vår uppdaterade Avtalskatalog för 2014-2015, framtagen

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Leverantörsdag IT & telekom 2015. Sid 1

Leverantörsdag IT & telekom 2015. Sid 1 Leverantörsdag IT & telekom 2015 Sid 1 Dagens program 08.30-09.00 Registrering, kaffe & smörgås 09.00-09.10 Välkomstord Ylva Grahn Agering, avdelningschef på Statens inköpscentral 09.10-09.50 Nya EU-direktiv

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer