Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2014

2 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box Stockholm

3 Så här läser du rapporten I rapporten presenterar Post- och telestyrelsen (PTS) de klagomål på telefoni och bredband som konsumenter och företagare har rapporterat till PTS under perioden. Redovisningen sker i två listor de fem vanligaste problemen under perioden i storleksordning och de 20 största problemen under perioden i bokstavsordning (läs mer om detta nedan). De operatörer som fått minst två klagomål om ett problem visas i relation till antalet abonnemang operatören har i ett visst tjänsteslag. Operatörer som fått mindre än två klagomål om ett visst problem samlas i kategorin Övriga längst ner under varje problem. I båda listorna redovisar vi fast telefoni, mobil telefoni, fast bredband och mobilt bredband (tjänsteslag) i varsin kolumn. Längst till vänster på varje rad står vilket problem klagomålen avser. För varje problem anger vi de operatörer som har fått flest klagomål från konsumenter. Antal klagomål i förhållande till hur många abonnemang operatören har Till vänster och inom parentes anges hur många faktiska klagomål vi fått på en viss operatör och ett visst problem. Till höger anges antalet klagomål i procent (%) i förhållande till hur många abonnemang en operatör har i ett visst tjänsteslag. För operatörer som inte anmält antal abonnemang till PTS har antalet abonnemang uppskattats till 100. Detta gör att antalet klagomål kan se högre ut i procent än vad de verkligen är. Som läsare är det viktigt att även se till det faktiska antalet klagomål och sätta det i relation till det totala antalet inkomna klagomål. PTS samlar regelbundet in uppgifter om antalet abonnemang från operatörerna och uppdaterar då underlaget för statistiken. Operatörer som inte är anmälda till PTS ska omgående anmäla verksamheten i enlighet med 2 kap 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK), se Anmälningsplikt operatörer. I samband med anmälan kan operatören meddela det verkliga antalet abonnemang, så att siffran kan justeras inför nästa rapport. Teckenförklaring "< 0,1 %" betyder att antalet klagomål utgör mindre än 0,1 % av operatörens totala antal abonnemang. "-" betyder att operatören inte har några abonnemang i tjänsteslaget eller att inga klagomål har inkommit i tjänsteslaget. De fem vanligaste problemen under perioden i storleksordning På nästa sida listas de fem vanligaste klagomålen i storleksordning. Det problem som förekommit mest bland klagomålen, hamnar överst på listan och sedan följer problemen i fallande ordning. Listan ger en överblick över vilka klagomål som varit vanligast för perioden. De 20 största problemen under perioden i bokstavsordning På följande sida listas de 20 vanligaste klagomålen i bokstavsordning. Listan ger möjlighet att över tid följa ett visst problem bland de 20 vanligaste. Även Telekområdgivarna sammanställer konsumentklagomål Även Telekområdgivarna samlar in och sammanställer konsumentklagomål och frågor i sin ärendestatistik. Denna publiceras årligen i Telekområdgivarnas verksamhetsberättelse under Om oss på deras webbplats. Där hittar du också mer information om Telekområdgivarna och deras arbete. Här finns mer information Mer information om PTS arbete med konsumentklagomål finns på PTS webbplats. Mer utförlig statistik finns i PTS Statistikportal. Om du har frågor kan du kontakta PTS enhet för konsumentfrågor via PTS växel på

4 Kommentar till rapporten Under 2014 tog PTS emot totalt 1449 klagomål från allmänheten. Det är en minskning jämfört med Nedan följer en kommentar till de fem vanligaste problemen under Otillbörlig marknadsföring Det vanligaste problemet för konsumenter är otillbörlig marknadsföring. Bland dessa klagomål märks framförallt problem i samband med telefonförsäljning och att abonnenter byter operatör mot sin vilja. Problemen med otillbörlig marknadsföring var det störta problemet även i förra årets rapport. Sedan dess har PTS i samarbete med Telekområdgivarna och Konsumentverket inlett ett samarbete för att försöka komma till rätta med de stora problemen rörande otillbörlig marknadsföring på området för telefoni. Avbrott På andra plats hamnar problem med avbrott. Ett problem som klättrat från fjärde plats sedan Klagomål rörande täckning och avbrott är de vanligaste kvalitetsproblem som konsumenter anmäler till PTS. Myndigheten har regler för hur telebolagen ska arbeta med driftsäkerhet i näten och på hur incidenter ska rapporteras in till PTS vid större avbrott. PTS arbetar just nu med att ta fram nya föreskrifter om driftsäkerhet. Läs mer om PTS regler om driftsäkerhet här: Teknikskiftet På tredje plats hamnar problem som rör Telias teknikskifte. Klagomålen rör Telias beslut att ersätta delar av det äldre kopparnätet för telefoni med en telefonilösning via mobilnätet. Många av klagomålen handlar om oro inför förändringen eftersom konsumenterna känner sig osäkra på hur det kommer att fungera. Läs mer här: Täckning På fjärde plats hamnar problem som rör täckning. Det handlar till exempel om problem med tillgång till en tjänst med dålig täckning. Konsumenter som bor i utkanten av täckningsområdet kan ibland ha svårt att använda tjänsten som man köpt. Ett annat problem är att det blir trångt när många konsumenter använder mobila tjänster på samma ställe. Till exempel på välbesökta semesterorter på sommaren. De senaste åren har PTS genomfört flera regeringsuppdrag som handlar om täckning. Bland annat har myndigheten under 2014 tillsammans med telebolagen, Konsumentverket och Telekområdgivarna tagit fram en överenskommelse kring hur telebolagens täckningskartor ska utformas på ett mer rättvisande och nyanserat sätt. De nya kartorna publicerades i början av Läs mer om det här: Nummer På femte plats hamnar problem som handlar om nummer. Dessa klagomål kan troligen kopplas till problemen rörande otillbörlig marknadsföring som berörts ovan. I samband med att konsumenter byter operatör emot sin vilja, händer det även att konsumenten förlorar sitt nummer eller får det spärrat.

5 Rapport om konsumenternas situation på telekommarknaden Under året har PTS i en rapport analyserat de vanligaste klagomålen som kommit in till myndigheten närmare. Med hjälp av de trender som väntas påverka marknaden de närmaste åren har PTS genom en kvalitativ analys bedömt hur problemen bör prioriteras i myndighetens arbete de närmaste två åren. Inom ramen för analysen har PTS även vägt in resultat från andra relevanta studier som gjorts så väl i Sverige och i Norden som på EU-nivå. I rapporten kommer PTS fram till att det viktigaste problemet för konsumenter på marknaden för elektronisk kommunikation är transparens, det vill säga att det är svårt att göra informerade val. På andra plats hamnade inte så oväntat problem som rör marknadsföring. På tredje plats hamnade kvalitetsproblem. I den kategorin har PTS lagt samman klagomål som handlar om täckning och avbrott. På fjärde plats hamnar byte av operatör. I rapporten konstaterar PTS möjligheten att enkelt byta operatör är viktig för att som konsument kunna slippa ur situationer som beror på andra stora konsumentproblemen på marknaden, till exempel bristfällig information eller aggressiv marknadsföring Ta del av rapporten här: Anna Wikström, enhetschef

6 De fem vanligaste problemen under perioden i storleksordning Antal klagomål (faktiskt antal) i förhållande till antal abonnemang i procent (%) Problem Operatör Fast telefoni Mobil telefoni Fast bredband Mobilt bredband Otillbörlig marknadsföring Gothia (49 st) 0.3% Ingen operatör (31 st) (9 st) (3 st) (1 st) 0700 LTD (23 st) 0.4% (3 st) 3.0% (1 st) 1.0% - SwedfoneNet (14 st) 14.0% (6 st) 6.0% - (2 st) 2.0% Tele2 (4 st) < 0,1% (6 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% (3 st) < 0,1% Novakom (9 st) 9.0% Telia - (1 st) < 0,1% (6 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% Tele15 (8 st) 8.0% Qall Telecom (5 st) 5.0% (2 st) 0.5% (1 st) 1.0% - Telenor - (6 st) < 0,1% - (1 st) < 0,1% Universal Telecom (6 st) 6.0% Access - (5 st) < 0,1% - (1 st) < 0,1% Telekraft (5 st) 5.0% Phonera (3 st) 3.0% (1 st) 1.0% - - Tele-Man (3 st) 3.0% Telephonia Telecom (3 st) 3.0% Net1 - (2 st) < 0,1% - - SST Net - (2 st) 2.0% - - Devicom (2 st) 2.0% Halebop - (2 st) < 0,1% - - Övriga Avbrott Telia (46 st) < 0,1% (9 st) < 0,1% (11 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% Ingen operatör (5 st) (10 st) (7 st) - Tele2 (3 st) < 0,1% (6 st) < 0,1% (3 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% comhem (3 st) < 0,1% - (5 st) < 0,1% - AllTele (3 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% (4 st) < 0,1% - Bredbandsbolaget (3 st) < 0,1% - (4 st) < 0,1% - Tyfon (2 st) 2.0% - (2 st) < 0,1% - Gothia (3 st) < 0,1% Telenor - (2 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% - 3 Access - (2 st) < 0,1% - (1 st) < 0,1% Universal Telecom - - (2 st) 2.0% - GrönTele (2 st) 2.0% Net (2 st) < 0,1% Bredband (2 st) < 0,1% - Glocalnet (1 st) < 0,1% - (1 st) < 0,1% - Övriga

7 Teknikskiftet Telia (109 st) < 0,1% Ingen operatör (12 st) Tele2 (11 st) < 0,1% Gothia (5 st) < 0,1% Qall Telecom (4 st) 4.0% AllTele (2 st) < 0,1% Phonera (2 st) 2.0% Övriga Täckning Telia - (58 st) < 0,1% - (8 st) < 0,1% Ingen operatör - (36 st) - (6 st) Telenor - (9 st) < 0,1% - (1 st) < 0,1% 3 Access - (6 st) < 0,1% - (3 st) < 0,1% Tele2 - (7 st) < 0,1% - (1 st) < 0,1% Comviq - (3 st) < 0,1% - - Halebop - (3 st) < 0,1% - - Övriga Nummer Ingen operatör (24 st) (9 st) - - Telia (10 st) < 0,1% (5 st) < 0,1% - - Gothia (13 st) < 0,1% Tele2 (2 st) < 0,1% (8 st) < 0,1% - - SwedfoneNet (5 st) 5.0% LTD (2 st) < 0,1% (2 st) 2.0% - - Universal Telecom (1 st) 1.0% (3 st) 3.0% - - Telenor (1 st) < 0,1% (3 st) < 0,1% Access - (4 st) < 0,1% - - AllTele (2 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% - - Lycamobile Sweden Limited - (3 st) < 0,1% - - Novakom (3 st) 3.0% comhem (2 st) < 0,1% Comviq - (2 st) < 0,1% - - Övriga

8 De 20 vanligaste problemen under perioden i bokstavsordning Antal klagomål (faktiskt antal) i förhållande till antal abonnemang i procent (%) Problem Operatör Fast telefoni Mobil telefoni Fast bredband Mobilt bredband Avbrott Telia (46 st) < 0,1% (9 st) < 0,1% (11 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% Ingen operatör (5 st) (10 st) (7 st) - Tele2 (3 st) < 0,1% (6 st) < 0,1% (3 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% comhem (3 st) < 0,1% - (5 st) < 0,1% - AllTele (3 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% (4 st) < 0,1% - Bredbandsbolaget (3 st) < 0,1% - (4 st) < 0,1% - Tyfon (2 st) 2.0% - (2 st) < 0,1% - Gothia (3 st) < 0,1% Telenor - (2 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% - 3 Access - (2 st) < 0,1% - (1 st) < 0,1% Universal Telecom - - (2 st) 2.0% - GrönTele (2 st) 2.0% Net (2 st) < 0,1% Bredband (2 st) < 0,1% - Glocalnet (1 st) < 0,1% - (1 st) < 0,1% - Övriga Begränsningar Telia - - (7 st) < 0,1% (2 st) < 0,1% Ingen operatör - - (2 st) (2 st) Tele2 - - (1 st) < 0,1% (3 st) < 0,1% comhem - - (4 st) < 0,1% - Övriga Bemötande kundtjänst Telia (14 st) < 0,1% (9 st) < 0,1% (5 st) < 0,1% (3 st) < 0,1% Gothia (11 st) < 0,1% Telenor - (3 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% (2 st) < 0,1% Tele2 (2 st) < 0,1% (4 st) < 0,1% - - AllTele (1 st) < 0,1% (2 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% - Bredband (3 st) < 0,1% (1 st) 0.1% comhem (1 st) < 0,1% - (2 st) < 0,1% - SwedfoneNet (1 st) 1.0% (1 st) 1.0% - (1 st) 1.0% Ingen operatör (2 st) (1 st) - - Novakom (2 st) 2.0% Access - (2 st) < 0,1% - - Tyfon (2 st) 2.0% Glocalnet - (1 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% - Övriga

9 Byta operatör Gothia (16 st) < 0,1% Telia (4 st) < 0,1% (2 st) < 0,1% (3 st) < 0,1% - Ingen operatör (2 st) - (3 st) - Tele2 (2 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% (2 st) < 0,1% - 3 Access - (4 st) < 0,1% - - Bredbandsbolaget (1 st) < 0,1% - (2 st) < 0,1% - Universal Telecom - - (2 st) 2.0% - Phonera - - (2 st) 1.9% - Telenor - (2 st) < 0,1% - - Övriga Ersättning avtalsbrott Telia (8 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% (2 st) < 0,1% - Ingen operatör - - (3 st) - Övriga Fel i tjänst Telia (8 st) < 0,1% (8 st) < 0,1% (4 st) < 0,1% (4 st) < 0,1% Telenor (1 st) < 0,1% (5 st) < 0,1% (2 st) < 0,1% (6 st) < 0,1% Ingen operatör (2 st) (2 st) (2 st) (1 st) Bredbandsbolaget (2 st) < 0,1% - (4 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% 3 Access - (3 st) < 0,1% - (3 st) < 0,1% Tele2 (2 st) < 0,1% (2 st) < 0,1% - (1 st) < 0,1% comhem (3 st) < 0,1% - (1 st) < 0,1% LTD (3 st) < 0,1% AllTele (1 st) < 0,1% - (1 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% Glocalnet - - (3 st) < 0,1% - Devicom (2 st) 2.0% Phonera - (1 st) 1.0% (1 st) 1.0% - Bredband (1 st) < 0,1% (1 st) 0.1% Bahnhof - - (2 st) < 0,1% - Övriga Feldebitering Telia (6 st) < 0,1% (5 st) < 0,1% - - Tele2 (3 st) < 0,1% (5 st) < 0,1% - (1 st) < 0,1% Novakom (4 st) 4.0% (2 st) 2.0% - - Telenor - (4 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% Ingen operatör (1 st) (4 st) Access - (4 st) < 0,1% - - Gothia (3 st) < 0,1% Glocalnet (1 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% - - Comviq - (1 st) < 0,1% - (1 st) < 0,1% Övriga

10 Hastighet Telia - - (5 st) < 0,1% (2 st) < 0,1% Ingen operatör - - (4 st) (2 st) 3 Access (5 st) < 0,1% Telenor - - (1 st) < 0,1% (4 st) < 0,1% AllTele - - (2 st) < 0,1% - Övriga Innehållstjänst Ingen operatör (2 st) (5 st) (11 st) - Telia (1 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% comhem - - (2 st) < 0,1% - Övriga Integritet Ingen operatör (18 st) (13 st) (13 st) - Telia (3 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% (2 st) < 0,1% - comhem (1 st) < 0,1% - (3 st) < 0,1% - Universal Telecom - (3 st) 3.0% - - Tele2 - (2 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% - Övriga Nummer Ingen operatör (24 st) (9 st) - - Telia (10 st) < 0,1% (5 st) < 0,1% - - Gothia (13 st) < 0,1% Tele2 (2 st) < 0,1% (8 st) < 0,1% - - SwedfoneNet (5 st) 5.0% LTD (2 st) < 0,1% (2 st) 2.0% - - Universal Telecom (1 st) 1.0% (3 st) 3.0% - - Telenor (1 st) < 0,1% (3 st) < 0,1% Access - (4 st) < 0,1% - - AllTele (2 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% - - Lycamobile Sweden Limited - (3 st) < 0,1% - - Novakom (3 st) 3.0% comhem (2 st) < 0,1% Comviq - (2 st) < 0,1% - - Övriga

11 Otillbörlig marknadsföring Gothia (49 st) 0.3% Ingen operatör (31 st) (9 st) (3 st) (1 st) 0700 LTD (23 st) 0.4% (3 st) 3.0% (1 st) 1.0% - SwedfoneNet (14 st) 14.0% (6 st) 6.0% - (2 st) 2.0% Tele2 (4 st) < 0,1% (6 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% (3 st) < 0,1% Novakom (9 st) 9.0% Telia - (1 st) < 0,1% (6 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% Tele15 (8 st) 8.0% Qall Telecom (5 st) 5.0% (2 st) 0.5% (1 st) 1.0% - Telenor - (6 st) < 0,1% - (1 st) < 0,1% Universal Telecom (6 st) 6.0% Access - (5 st) < 0,1% - (1 st) < 0,1% Telekraft (5 st) 5.0% Phonera (3 st) 3.0% (1 st) 1.0% - - Tele-Man (3 st) 3.0% Telephonia Telecom (3 st) 3.0% Net1 - (2 st) < 0,1% - - SST Net - (2 st) 2.0% - - Devicom (2 st) 2.0% Halebop - (2 st) < 0,1% - - Övriga Oönskad marknadsföring Ingen operatör (18 st) (10 st) (3 st) - Gothia (3 st) < 0,1% Tele15 (3 st) 3.0% Telia (1 st) < 0,1% (2 st) < 0,1% - - Phonera (1 st) 1.0% (1 st) 1.0% - - Novakom (2 st) 2.0% SwedfoneNet (1 st) 1.0% (1 st) 1.0% - - Övriga Roaming 3 Access - (6 st) < 0,1% - - Telenor - (4 st) < 0,1% - (2 st) < 0,1% Telia - (3 st) < 0,1% - - Ingen operatör - (2 st) - (1 st) Övriga Specificerade räkningar Telenor - (10 st) < 0,1% - - Telia - (3 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% - 3 Access - (3 st) < 0,1% - - Ingen operatör - (1 st) (1 st) - Övriga

12 Teknikskiftet Telia (109 st) < 0,1% Ingen operatör (12 st) Tele2 (11 st) < 0,1% Gothia (5 st) < 0,1% Qall Telecom (4 st) 4.0% AllTele (2 st) < 0,1% Phonera (2 st) 2.0% Övriga

13 Tillgänglighet Telia (13 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% (22 st) < 0,1% - Ingen operatör (7 st) (2 st) (25 st) (2 st) Tele2 (2 st) < 0,1% - (2 st) < 0,1% - Telenor - - (1 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% Övriga Tillgänglighet kundtjänst Telia (7 st) < 0,1% (2 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% (1 st) < 0,1% Gothia (11 st) < 0,1% Bredband (4 st) < 0,1% (1 st) 0.1% Bredbandsbolaget (2 st) < 0,1% - (3 st) < 0,1% - Tele2 (2 st) < 0,1% (2 st) < 0,1% - - Telenor - (1 st) < 0,1% - (2 st) < 0,1% Novakom (2 st) 2.0% Ingen operatör (2 st) Comviq - (2 st) < 0,1% - - Glocalnet (1 st) < 0,1% - (1 st) < 0,1% - Övriga Täckning Telia - (58 st) < 0,1% - (8 st) < 0,1% Ingen operatör - (36 st) - (6 st) Telenor - (9 st) < 0,1% - (1 st) < 0,1% 3 Access - (6 st) < 0,1% - (3 st) < 0,1% Tele2 - (7 st) < 0,1% - (1 st) < 0,1% Comviq - (3 st) < 0,1% - - Halebop - (3 st) < 0,1% - - Övriga Ändrade villkor i avtal Telia (2 st) < 0,1% (2 st) < 0,1% (6 st) < 0,1% - AllTele (1 st) < 0,1% - (1 st) < 0,1% - Qall Telecom (2 st) 2.0% Tele2 - (2 st) < 0,1% - - Bahnhof - - (2 st) < 0,1% - Telenor - (2 st) < 0,1% - - Ingen operatör (1 st) (1 st) - - Övriga

14 Totalt antal inkomna klagomål Totalt antal klagomål fördelat på respektive tjänsteslag Fast telefoni Mobil telefoni Fast bredband Mobilt bredband Totalt 656 st 414 st 284 st 95 st 1449 st

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2013 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2015

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2015 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2015 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2013

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2013 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2013 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2015

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2015 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport april - juni 2015 Författare: Linn Berggren, Jurist vid enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport april - juni 2016 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2016 0 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Tf. chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2015

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2015 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2015 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2016 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2015

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2015 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2015 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se

Läs mer

Klagomål per ämnesområde och operatör

Klagomål per ämnesområde och operatör Klagomål per ämnesområde och operatör Fr o m 2008-01-02 T o m 2008-12-30 Ämnesområde Operatör Klagomål per operatör Abonnemang 319 Fördelas på Abonnentförteckning (6:15, 6:16) 29 Fördelas på 3 2 Adamo

Läs mer

Klagomål per ämnesområde och operatör

Klagomål per ämnesområde och operatör Klagomål per ämnesområde och operatör Fr o m 2007-01-02 T o m 2007-12-30 Ämnesområde Operatör Klagomål per operatör Abonnemang 395 Fördelas på 3 4 Affinity Telecom 2 Bredbandsbolaget 25 Com hem 6 Comviq

Läs mer

Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation 2010

Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation 2010 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-04-18 Dnr: 11-4511 1(11) Johan Engström Konsumentmarknadsavdelningen Enheten för konsumentfrågor Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Arbetet för att förbättra kundnöjdheten inom telekommarknaden fortsätter! Under 2014 ökade kundnöjdheten enligt mätningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI)

Läs mer

Klagomål per ämnesområde och operatör

Klagomål per ämnesområde och operatör Klagomål per ämnesområde och operatör Fr o m 2005-01-03 T o m 2005-12-30 Ämnesområde Operatör Klagomål per operatör Abonnemang 856 Fördelas på 3 2 ACN 2 Affinity Telecom 1 Bredbandsbolaget 24 Campuz 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2015

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2015 Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2015 Arbetet för att förbättra kundnöjdheten inom telekommarknaden fortsätter och i år fyller Telekområdgivarna 10 år! Telekområdgivarna tog emot 8887 ärenden

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 09-2553 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 09-2553 1(10) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 09-2553 1(10) Konsumentavdelningen Enheten för konsumentfrågor Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation 2008 PTS tar emot frågor

Läs mer

Sammanfattning ÄRENDESTATISTIK

Sammanfattning ÄRENDESTATISTIK Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2013 Arbetet för att förbättra konsumentmarknaden inom telekom fortsätter! Telekområdgivarna tar varje år emot omkring 8 000 ärenden från konsumenter. Många

Läs mer

Dnr: (9)

Dnr: (9) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-09-30 Dnr: 12-8342-5 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Ellen Källström 08 678 57 39 ellen.kallstrom@pts.se Slutredovisning av uppdrag att fortsatt genomföra särskilda

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Telekom 2013 Datum: 2013-10-28 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

PTS och Telekområdgivarnas konsumentdag om telekom

PTS och Telekområdgivarnas konsumentdag om telekom PTS och Telekområdgivarnas konsumentdag om telekom Välkomna! Twitter: #telekonsument Post- och telestyrelsen Program Inledning: Catarina Wretman, tf gd, PTS En starkare telekomkonsument: Sara Andersson,

Läs mer

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-07-02 Dnr: 10-7098 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om

Läs mer

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G...

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G... PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-06-23 Dnr: 10-1282 1(9) Konkurrensavdelningen Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör Innehållsförteckning Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

1 I Om telefoni. om telefoni

1 I Om telefoni. om telefoni 1 I Om telefoni om telefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM TELEFONI Den här broschyren handlar om den telefoni som du får via en fast anslutning

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8)

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Bilaga 5 Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Konkurrensavdelningen Företagsuppgifter Jämför avsnitt 5.2 i Beslutsutkastet 10-1282 Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om fast telefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Traditionell telefoni och bredbandstelefoni Den här broschyren handlar

Läs mer

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni 1 I Om mobiltelefoni om mobiltelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM MOBILTELEFONI Det finns många erbjudanden och lösningar för dig som

Läs mer

Arbete med mobiltäckning var är vi idag?

Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Jonas Wessel Anna Wikström PTS Post- och telestyrelsen Rättigheter Nya täckningskartor Två år med täckningsfrågan 11-punktslistan & 800 MHz Rätt till telefoni?

Läs mer

Redovisning av uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser till slutanvändare i första hand inom området fast telefoni(dnr N2011/5378/ITP)

Redovisning av uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser till slutanvändare i första hand inom området fast telefoni(dnr N2011/5378/ITP) PROMEMORIA Datum Sida 2012-09-28 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Lindgren Dnr: 11-9137 Redovisning av uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser till slutanvändare i första hand inom området

Läs mer

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 DATUM RAPPORTNUMMER 28 juni 2007 PTS-ER-2007:19 ISSN 1650-9862 DIARIENR 07-5723 Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 Förord Post- och telestyrelsen (PTS)

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan?

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan? Datum Sida 2016-01-22 1(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet För att tillhandahålla kommunikationsnät och elektroniska tjänster i Sverige krävs i vissa fall att verksamheten anmäls

Läs mer

The routing number is used to enable routing to the correct recipient operator s public communications network at calls to ported telephone numbers.

The routing number is used to enable routing to the correct recipient operator s public communications network at calls to ported telephone numbers. Plan of routing number for number portability according to Swedish standard SS 63 63 90/SS 63 63 92/ Disposition över dirigeringsprefix vid nummerportabilitet enligt svensk standard SS 63 63 90/SS 63 63

Läs mer

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget.

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget. REMISSAMMANSTÄLLNING Datum Vår referens Sida 2009-11-25 Dnr: 09-6502 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Camilla Grimelund Thomsen 08-678 56 87 camilla.grimelund-thomsen@pts.se Sammanställning av remissvar angående

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Uppföranderegler Gäller från 1 juli 2017 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

Listade tjänster från Qmarket Dala Energi Fibernät

Listade tjänster från Qmarket Dala Energi Fibernät Listade tjänster från Qmarket Dala Energi Fibernät Namn Månadskostnad Startavgift Beskrivning AllTele Bredband 10 254:-/mån 199:- 3 månader halva priset! AllTele Bredband 100 359:-/mån 199:- 3 månader

Läs mer

Konsumenternas situation på telekommarknaden

Konsumenternas situation på telekommarknaden Rapportnummer PTS-ER-2014:27 Datum 2014-10-22 Konsumenternas situation på telekommarknaden Omvärldsrapport 2014 Konsumenternas situation på telekommarknaden Omvärldsrapport 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:27

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

Listade tjänster från Qmarket Lomma

Listade tjänster från Qmarket Lomma Listade tjänster från Qmarket Lomma Namn Månadskostnad Startavgift Beskrivning AllTele Bredband 10 254:-/mån 199:- 3 månader halva priset! AllTele Bredband 100 359:-/mån 199:- 3 månader halva priset! AllTele

Läs mer

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-05-22 Dnr: 16-11655 1(5) SA - Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande Karin Fransén karin.fransen@pts.se Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 Post-

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Telekom 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Pedram Kaivanipour, Projektledare

Läs mer

Listade tjänster från Qmarket Jämtland Fiber

Listade tjänster från Qmarket Jämtland Fiber Listade tjänster från Qmarket Jämtland Fiber Namn Månadskostnad Startavgift Beskrivning AllTele Bredband 100 Mbit/s 319:-/mån 0:- 1 Månad gratis, ingen startavgift & ingen AllTele Bredband 1000 Mbit/s

Läs mer

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBANDSTELEFONI och andra nya sätt att ringa I dag finns

Läs mer

Saken. PTS underrättelse

Saken. PTS underrättelse Underrättelse Datum Vår referens Sida 2013-10-03 Dnr: 13-9210 1(5) Konsumentmarknadsavdelningen Linn Berggren 08-678 57 08 linn.berggren@pts.se Hi3G Access AB Att: Jennie Ljungqvist, Josefine Jonsson Carin

Läs mer

The routing number is used to enable routing to the correct recipient operator s public communications network at calls to ported telephone numbers.

The routing number is used to enable routing to the correct recipient operator s public communications network at calls to ported telephone numbers. Plan of routing number for number portability according to Swedish standard SS 63 63 90/SS 63 63 92/ Disposition över dirigeringsprefix vid nummerportabilitet enligt svensk standard SS 63 63 90/SS 63 63

Läs mer

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation 2003

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation 2003 DATUM RAPPORTNUMMER 28 maj 2004 PTS-ER-2004:21 Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation 2003 Sammanfattning Post- och telestyrelsen, PTS, ska årligen redovisa till regeringen arten

Läs mer

Hur ska konsumenterna få bättre information om täckning?

Hur ska konsumenterna få bättre information om täckning? Hur ska konsumenterna få bättre information om täckning? 12 maj 2014 Anna Montelius Post- och telestyrelsen Regeringens uppdrag till PTS och Konsumentverket Bättre täckningskartor Bättre information om

Läs mer

PTS kommentarer till remissvar

PTS kommentarer till remissvar PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-05-01 11-11245 1(10) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Montelius 08-678 55 00 anna.montelius@pts.se er till remissvar PTS har sett ett behov av att meddela föreskrifter

Läs mer

För att underlätta läsningen har tillämplig lagtext i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) bifogats sist i dokumentet.

För att underlätta läsningen har tillämplig lagtext i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) bifogats sist i dokumentet. 1(5) Frågor och svar om spärrtjänster - information till teleoperatörer Sedan reglerna om nummerspärr och kreditspärr började gälla den 1 juli 2008 har PTS tagit emot ett antal frågor från operatörer om

Läs mer

Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät!

Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät! Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät! Regeringsbeslut 2009: 90% av hushållen ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband år 2020 Kommunerna följer upp med IT-infrastrukturplaner

Läs mer

Listade tjänster från Qmarket Svenska Bostäder

Listade tjänster från Qmarket Svenska Bostäder Listade tjänster från Qmarket Svenska Bostäder Namn Månadskostnad Startavgift Beskrivning AllTele Bredband 10 254:-/mån 0:- 1 Månad gratis, ingen startavgift & ingen bindningstid! Kan kombineras med gratis

Läs mer

Avtalens längd 5:15, a - max 24 mån för konsumenter och andra som begär det, krav på att erbjuda 12-månadersabonnemang.

Avtalens längd 5:15, a - max 24 mån för konsumenter och andra som begär det, krav på att erbjuda 12-månadersabonnemang. 3 snabba punkter Jag förutsätter att ni redan gjort de ändringar som behövs för att följa dem, men vill informera kort. Utökad nummerspärr, 5:7 a - även premium-sms. Alltså ska abonnenten kunna välja en

Läs mer

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation 2005

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation 2005 DATUM RAPPORTNUMMER 29 juni 2006 PTS-ER-2006:30 ISSN 1650-9862 DIARIENR 06-4768 Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation 2005 Förord Post- och telestyrelsen (PTS) har av regeringen

Läs mer

Listade tjänster från Qmarket Bollnäs Bostäder

Listade tjänster från Qmarket Bollnäs Bostäder Listade tjänster från Qmarket Bollnäs Bostäder Namn Månadskostnad Startavgift Beskrivning AllTele Bredband 10 254:-/mån 199:- 3 månader halva priset! AllTele Bredband 100 359:-/mån 199:- 3 månader halva

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG?

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? Hej! Vad tycker du är viktigt när du använder fast telefoni, mobiltelefoni och Internet? Vilka tjänster använder du? Vad är du nöjd eller missnöjd med? Känner

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen Förslag till BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-03 Dnr: 13 11805 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08-678 55 37 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Förslag till beslut om ändring

Läs mer

Bixia 10 10 249 kr 199 kr 0 mån 3 mån Vid autogiro: 0 kr 100 10 278 kr 199 kr 0 mån 3 mån Vid pappersfaktura: 0 kr

Bixia 10 10 249 kr 199 kr 0 mån 3 mån Vid autogiro: 0 kr 100 10 278 kr 199 kr 0 mån 3 mån Vid pappersfaktura: 0 kr Nedströms Uppströms Leverantör Mbit/s Mbit/s Pris/mån Startavgift Bindningstid Uppsägningstid Faktureringsavgift Alltele 2 2 175 kr 250 kr 0 mån 3 mån Vid autogiro eller e-postfaktura: 0 kr 10 10 229 kr

Läs mer

Pressinformation Tele- och datakombranschen 2011 - Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Tele- och datakombranschen 2011 - Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation Tele- och datakombranschen 2011 - Svenskt Kvalitetsindex 2011-10-24 Release: kl. 05.00 Kampen om kunderna hårdnar. En generell trend är att operatörerna närmar sig varandra i kundnöjdhet

Läs mer

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband.

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. 2013-10-21 Uppföranderegler Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. Om uppförandereglerna Uppförandereglerna tillämpas när operatör som är med och finansierar Telekområdgivarna

Läs mer

Blockering och reservering av abonnentledningar

Blockering och reservering av abonnentledningar SKRIVELSE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 16 december 2005 05-3673/23 Till berörda bredbandsleverantörer

Läs mer

Listade tjänster från Qmarket Västervik Miljö & Energi

Listade tjänster från Qmarket Västervik Miljö & Energi Listade tjänster från Qmarket Västervik Miljö & Energi Namn Månadskostnad Startavgift Beskrivning AllTele Bredband 100 Mbit/s 319:-/mån 0:- 1 Månad gratis, ingen startavgift & ingen AllTele Bredband 1000

Läs mer

Listade tjänster från Qmarket Jönköping

Listade tjänster från Qmarket Jönköping Listade tjänster från Qmarket Jönköping Namn Månadskostnad Startavgift Beskrivning AllTele Bredband 100 Mbit/s 319:-/mån 0:- 1 Månad gratis, ingen startavgift & ingen AllTele Bredband 1000 Mbit/s 569:-/mån

Läs mer

Konsumentens bästa samma mål olika medel

Konsumentens bästa samma mål olika medel Konsumentens bästa samma mål olika medel PTS marknadsdag, seminarium A Konsumenternas bästa samma mål olika medel Post- och telestyrelsen, PTS Anna Montelius Konsumentverket, KOV Ola Svensson Cecilia Hurtig

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG?

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? 1 HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? Frågorna besvaras genom att du sätter ett kryss i rutan för det/de svarsalternativ som passar bäst. Formuläret läses optiskt. Undvik därför att göra markeringar

Läs mer

Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet 2010

Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet 2010 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet INDIVIDUNDERSÖKNING

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och mobiloperatörer, BÖ 2014:02

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och mobiloperatörer, BÖ 2014:02 Konsument verket KO Protokoll Datum 2014-03-20 Dnr Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och mobiloperatörer, BÖ 2014:02 Konsumentverket och mobiloperatörerna Telenor Sverige AB, TeliaSonera

Läs mer

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Arbete med mobiltäckning Rättigheter, förväntningar och var är vi idag? Christa Ahlenblom Christian Höglund PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation 2006

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation 2006 DATUM RAPPORTNUMMER 14 februari 2007 PTS-ER-2007:04 ISSN 1650-9862 DIARIENR 07-559 Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation 2006 Förord Post- och telestyrelsen (PTS) har av regeringen

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Listade tjänster från Qmarket Kils Stadsnät

Listade tjänster från Qmarket Kils Stadsnät Listade tjänster från Qmarket Kils Stadsnät Namn Månadskostnad Startavgift Beskrivning AllTele Bredband 10 254:-/mån 0:- 1 Månad gratis, ingen startavgift & ingen bindningstid! Kan kombineras med gratis

Läs mer

Listade tjänster från Qmarket Skåne

Listade tjänster från Qmarket Skåne Listade tjänster från Qmarket Skåne Namn Månadskostnad Startavgift Beskrivning AllTele Bredband 10 254:-/mån 199:- 3 månader halva priset! AllTele Bredband 100 359:-/mån 199:- 3 månader halva priset! AllTele

Läs mer

Listade tjänster från Qmarket Sölvesborg

Listade tjänster från Qmarket Sölvesborg Listade tjänster från Qmarket Sölvesborg Namn Månadskostnad Startavgift Beskrivning AllTele Bredband 10 254:-/mån 0:- 1 Månad gratis, ingen startavgift & ingen bindningstid! Kan kombineras med gratis WiFi-router.

Läs mer

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-10-04 Dnr: 16-5176 30 Nätsäkerhetsavdelningen Andreas Häll 08-6785800 andreas.hall@pts.se SwedfoneNet AB, 556892-3360 Björkgatan 77 752 23 Uppsala

Läs mer

Avtalet är klart med kommunikationsoperatör

Avtalet är klart med kommunikationsoperatör Avtalet är klart med kommunikationsoperatör Som vi tidigare informerat har styrelsen arbetat med upphandling av kommunikationsoperatör. Det har dragit ut på tiden då några frågetecken kring avtalet fick

Läs mer

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-08-12 Dnr: 15-2012 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 29 Peder.cristvall@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik 123 86 Farsta Att: Per Hemrin

Läs mer

Individundersökning 2007 Svenskarnas användning av telefoni och Internet

Individundersökning 2007 Svenskarnas användning av telefoni och Internet Rapport Synovate Sweden AB Tel +46 (0)8 522 330 00 P.O. Box 8057 Fax +46 (0)8 522 330 99 SE-104 20 Stockholm www.synovate.se Sweden VAT NO SE556147405601 Igeldammsgatan 22 Individundersökning 2007 Svenskarnas

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1282 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-678 55 41 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade

Läs mer

ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AllTele Bra, enkel och prisvärd tele- och datakommunikation Enkla och fungerande tjänster/produkter till lägre priser än konkurrenternas All inhouse TM, KT, TS, FS och försäljning En av de 5 största tele-

Läs mer

Tillsyn om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Tillsyn om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-02-10 Dnr: 14-1611 11 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-6785541 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Tillsyn om ersättning vid utlämnande

Läs mer

Tredje samråd angående marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2)

Tredje samråd angående marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2) MISSIV Datum Vår referens Sida 2016-06-01 Dnr: 15-4802 1(6) Konkurrensavdelningen Enheten för elektroniska kommunikationstjänster Rebecka Frisk di Meo Till berörd part Tredje samråd angående marknaden

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-07 Dnr: 13 11805 13 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08 678 55 73 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Läs mer

Listade tjänster från Qmarket Smedjebacken

Listade tjänster från Qmarket Smedjebacken Listade tjänster från Qmarket Smedjebacken Namn Månadskostnad Startavgift Beskrivning AllTele Bredband 10 254:-/mån 0:- 1 Månad gratis, ingen startavgift & ingen bindningstid! Kan kombineras med gratis

Läs mer

100 10 245 kr 250 kr 0 mån 3 mån Vid pappersfaktura: 39 kr/faktura

100 10 245 kr 250 kr 0 mån 3 mån Vid pappersfaktura: 39 kr/faktura Nedströms Uppströms Leverantör Mbit/s Mbit/s Pris/mån Startavgift Bindningstid Uppsägningstid Faktureringsavgift Alltele 10 10 239 kr 250 kr 0 mån 3 mån Vid autogiro eller www.alltele.se 0910-79 80 00

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

Frågor och svar avseende upphandling av administration av Telepriskollen

Frågor och svar avseende upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-24 Dnr: 11-1283 1(8) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se Frågor och svar avseende upphandling av administration av Telepriskollen

Läs mer

2015-06-26. Ingår bredband levererat över fiber respektive koppar på samma slutkundsmarknad?

2015-06-26. Ingår bredband levererat över fiber respektive koppar på samma slutkundsmarknad? PM Datum 2015-06-26 Ingår bredband levererat över fiber respektive koppar på samma slutkundsmarknad? PM Diarienummer 15-7200 ISSN 1650-9862 Författare Jonas Larsson Lars-Erik Axelsson Lars-Göran Hansson

Läs mer

Mobiltäckning Henrik Tibbling Enheten för spektrumtillsyn

Mobiltäckning Henrik Tibbling Enheten för spektrumtillsyn Mobiltäckning Henrik Tibbling Enheten för spektrumtillsyn Onsdag den 4 februari kl 13-15.00 i Valhall Post- och telestyrelsen Hur jobbar PTS med att förbättra mobilsverige? -Regeringsuppdrag -Tillståndsvillkor

Läs mer

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när operatör som har avtal med Telekområdgivarna

Läs mer