Sammanfattning ÄRENDESTATISTIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning ÄRENDESTATISTIK"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2013 Arbetet för att förbättra konsumentmarknaden inom telekom fortsätter! Telekområdgivarna tar varje år emot omkring ärenden från konsumenter. Många fall handlar om missförstånd eller oklarheter i samband med att konsumenten ingår avtal med operatören. Telekområdgivarna har därför tillsammans med de operatörer som är med i Telekområdgivarna utvecklat de uppföranderegler som gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. Samma operatörer har också åtagit sig att följa reglerna. Fler med i arbetet för en bättre konsumentmarknad För att få med fler i arbetet för att förbättra konsumentmarknaden inom området har initiativ tagits för att det även ska omfatta landets stadsnät. Samtal har även påbörjats för att utreda om det kan vara lämpligt att operatörernas återförsäljare ska kunna komma med i det pågående förbättringsarbetet! Fler besöker oss på webben Allt fler besöker vår webbplats i syfte att få opartisk och kostnadsfri rådgivning. Under 2013 ökade antalet webbesök med 43 procent jämfört med året innan. Nu fortsätter vi arbetet! Ett stort tack riktas till vår ägare IT & Telekomföretagen, myndigheterna som är med i vår styrelse, Konsumentverket och Post- och telestyrelsen, samt inte minst till våra finansierande operatörer som genom att vara med i Telekområdgivarna visar att de tar ansvar för att deras kunder kan få våra råd och vår hjälp. 1

2 De operatörer som under 2013 haft avtal med Telekområdgivarna är: 3, Alltele, Boxer, Bredbandsbolaget, Com Hem, Glocalnet, Götalandsnätet, Tele2, Telenor, Telia och Universal Telecom. Varumärken vars kunder också kan få mer ingående hjälp av oss är: Comviq, Halebop, Hallon och Vimla. Mattias Grafström, VD Sammanfattning ÄRENDESTATISTIK Under 2013 fick Telekområdgivarna in 8108 ärenden en ökning med 2,5 procent jämfört med Detta är den näst högsta siffran för antal ärenden sedan Telekområdgivarna startades. Klagomålen fördelas på följande sätt i förhållande till de tjänster som operatörerna erbjuder; mobil telefoni (2810 ärenden), följt av fast telefoni (1791 ärenden), TV (1680 ärenden), mobilt bredband (1442 ärenden) och fast bredband (1327 ärenden) 1. Sett till mer generella avtalsfrågor har antalet ärenden om felaktig anslutning (+41 procent), operatörsbyten (+32 procent) och uppsägning (+21 procent) ökat mycket och där är ett antal operatörer med mycket små marknadsandelar kraftigt överrepresenterade. För kategorin felaktig anslutning står dessa operatörer för drygt hälften av klagomålen. Sammanfattningsvis kan vi därför i vår statistik se att operatörer med mycket små marknadsandelar har skapat en oproportionerligt hög andel av klagomålen på marknaden under de två senaste åren. GENOMFÖRDA INSATSER UNDER ÅRET Telekområdgivarna har tillsammans med operatörer tagit fram uppdaterade uppföranderegler som gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. 1 Många ärenden gäller flera tjänster vilket medför att totalsumman av antalet ärenden per kategori uppgår till fler än 8108 ärenden. 2

3 Arbetat för att det ska finnas bättre och tydligare information om avtalsvillkoren för konsumenter. Ökat antalet besök till Telekområdgivarnas webbplats med 43 procent. Öppnat konton på YouTube, LinkedIn och det digitala pressrummet Mynewsdesk. Tagit fram underlag för deltagande i studieboken Din ekonomi & framtid, som kommer ut under år 2014, och vänder sig till gymnasieelever i åldern år. Tagit initiativ för att få med även stadsnät i arbetet för en bättre konsumentmarknad. Påbörjat en utredning för att se om även operatörernas återförsäljare bör kunna ansluta sig till Telekområdgivarna i arbetet för en bättre konsumentmarknad. Förstärkt Telekområdgivarnas omvärldsbevakning inom konsumenträtt och telekom. Telekområdgivarna har fortsatt verkat i rollen som kontaktpunkt vid störningar på marksänd TV i samband med utbyggnaden av 4G-näten för mobila bredband. Rådgivning 3

4 Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för TV, telefoni och bredband. Verksamheten försöker också bidra till att tvister mellan konsumenter och operatörer får en snabb och smidig lösning. De konsumentproblem som Telekområdgivarna upptäcker på marknaden förmedlas vidare till såväl operatörer som myndigheter. I lämpliga fall kan Telekområdgivarna föreslå uppföranderegler eller andra åtgärder för att lösa problem som förekommer i större omfattning. ÄRENDESTATISTIK Under 2013 fick Telekområdgivarna in 8108 ärenden en ökning med 2,5 procent jämfört med Detta är den näst högsta siffran för antal ärenden sedan Telekområdgivarna startades. Klagomålen fördelas på följande sätt i förhållande till de tjänster som operatörerna erbjuder; mobil telefoni (2810 ärenden), följt av fast telefoni (1791 ärenden), TV (1680 ärenden), mobilt bredband (1442 ärenden) och fast bredband (1327 ärenden) 2. Det område inom vilket andelen ärenden ökat mest är TV-ärenden. Dessa frågor har gått upp med cirka 24 procent jämfört med föregående år. Det är andra året i rad som denna kategori ökar mest. En stor del av ökningen är en konsekvens av de så kallade 800-störningar som Telekområdgivarna är kontaktpunkt för. Antalet ärenden om störningar på marksänd TV med anledning av utsändning av mobilt bredband (s.k. 800-störningar) uppgick till 613 stycken under 2013 (jämfört med 219 under 2012). Av dessa ansågs 373 (2012 vad det 146) ha utgjorts av störningar från mobilt bredband medan övriga sannolikt haft andra störningsorsaker (år 2012 vad motsvarande siffra 146). Ökningen är enligt vår bedömning inte anmärkningsvärd med tanke på den ökade utbyggnad som skett. Andelen ärenden gällande mobiltelefoni har ökat med 10 procent jämfört med år Främst är det ärenden gällande användning i utlandet (så kallad roaming) som har ökat med 16 procent. De vanligaste klagomålen handlar om att konsumenten fått sin telefon stulen med höga räkningar som följd då potentiella spärrar också kan ha en fördröjning innan de slår in. Klagomålen gäller också att konsumenten inte är medveten om att telefonsvararen kan generera höga räkningar även om telefonen är avstängd. För fast bredband har antalet ärenden minskat med 14 procent jämfört med föregående år. Kategorin hastighet har gått ner med 25 procent jämfört med Möjliga orsaker till detta kan vara att fler går över till fiberanslutningar med högre hastigheter. Andelen ärenden gällande fast telefoni inklusive IP-telefoni är oförändrade. Ärenden som gäller mobilt bredband har ökat med 11 procent sedan föregående år. Såväl hastighetsärenden som täckningsärenden 2 Många ärenden gäller flera tjänster vilket medför att totalsumman av antalet ärenden per kategori uppgår till fler än 8108 ärenden. 4

5 har dock gått ner. Ökningen verkar mest bestå i klagomål på begränsningar i avtalen gällande datamängd och i många fall en strypt hastighet som tidigare blev följden av att konsumenten nått taket av den avtalade datamängden. Ärenden gällande användning av surfning i utlandet (dataroaming) har gått ned med ca 20 procent jämfört med år En trolig förklaring till detta är de spärrar som införts (sedan sommaren 2012 omfattas också resor utanför EU). Det är nu vanligare att frågorna om debitering av data handlar om användning inom Sverige reglerna om automatisk spärrning inte gäller. En sådan situation kan uppkomma om en konsument köper en så kallad smartphone och använder ett abonnemang utan fast pris på data. Beträffande försäljningssituationen har antalet ärenden ökat mest gällande butiksförsäljning där en ökning med 36 procent däremot skett jämfört med förra året. Här beskriver vissa konsumenter att de blir inlockade i butiken med löften om gratis produkter och att säljarna undviker att nämna att vissa kostnader, som till exempel förhöjd månadsavgift, tas ut för en mobiltelefon. En annan beskrivning som återkommer är att konsumenter blir lovade att avtalen ska bli billigare men att resultaten stället blir att de får fler avtal eller att avtalen blir dyrare. Det är inte sällan äldre personer och personer som kan ha svårt med språket som drabbas mest av denna typ av försäljning. Antalet ärenden om distansavtal och hemförsäljning har minskat. De vanligaste klagomålen när det gäller distansavtal är att det uppstår missförstånd kring avtalets innebörd och vad ångerrättsreglerna egentligen innebär. Flera operatörer erbjuder dock prova på-abonnemang vilket innebär att konsumenterna också får möjlighet att prova den tjänst de har ingått avtal och vilken täckning som finns på de platser där konsumenten i första hand ska använda tjänsten. Under år 2012 och 2013 har Telekområdgivarna fått in allt fler ärenden som gäller operatörer, som inte är med i Telekområdgivarna. Många av dessa ärenden gäller ett antal mindre operatörer som har använt tveksamma metoder för att sälja sina tjänster. Som exempel kan nämnas att privatpersoner har blivit uppringda i sin egenskap av småföretagare och operatören hävdar att ett företagsabonnemang har ingåtts varpå personen som träffat avtalet inte får ångra detta. Även Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har fått in anmälningar kring detta och det finns nu flera avgöranden där ARN har slagit fast att ångerrätt kan gälla för abonnemang som säljs som företagsabonnemang 3. Problemen som dessa operatörer orsakar har fått effekten att antalet ärenden stadigt har ökat när det gäller operatörsbyten, ångerrätt, 3 angra/angra/ 5

6 marknadsföring, felaktiga anslutningar och marknadsföring. Se tabellen nedan som belyser antal klagomålsstatistiken gällande dessa kategorier under 2011, 2012 och Operatörsbyte Ingen information om ångerrätt Felaktig anslutning När det gäller kategorin felaktig anslutning är det operatörer som inte är med i Telekområdgivarna som står för drygt hälften av klagomålen. Andelen ärenden som gäller tillgängligheten för operatörernas kundtjänster har ökat kraftigt, hela 82 procent sedan föregående år. En starkt bidragande orsak till detta är också små operatörer, som inte är med I Telekområdgivarna, som med tveksamma säljmetoder hävdar att avtal ingåtts. Konsumenter som kontaktat oss har haft svårt att komma fram till dessa operatörers kundtjänster för att försöka lösa de problem som uppstått. Andra klagomål på kundtjänst handlar om att konsumenter beskriver att kompetensen är låg hos kundtjänstpersonal och att det inte går att ha en konstruktiv dialog med en person som de uppfattar läser ur en manual. Även frågan om bristfällig loggning förekommer som klagomål och det kan till exempel handla om konsumenter som har meddelat att de vill ångra eller säga upp ett avtal via telefon, men att det senare visat sig att operatören inte har registrerat detta. Eftersom Telekområdgivarna ingår separata avtal med varje finansiär kan det vara relevant att följa upp hur stor del av våra ärenden som inte har någon koppling till våra finansiärer. Nedanstående tabell visar hur det förhållit sig med detta under andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret Ärenden som gäller operatörer som är med i Telekområdgivarna anges som TR i tabellen. Q Q Q Q TR EJ TR Andel ej TR 28 % 22 % 31 % 28 % 6

7 Genomförda insatser under 2013 FÖREBYGGANDE AKTIVITETER Telekområdgivarna arbetar för att skapa Sveriges bästa konsumentmarknad. För att kunna bidra till detta fokuserar vi på att göra operatörerna till bättre operatörer och konsumenterna till bättre konsumenter. Nedan redovisas ett urval av insatser som har genomförts under 2013 i syfte att förbättra konsumentmarknaden för TV, telefoni och bredband. Uppföranderegler vid försäljning Telekområdgivarna tar varje år emot omkring ärenden från konsumenter. Många fall handlar om missförstånd eller oklarheter i samband med att konsumenten ingår avtal med operatören. Telekområdgivarna har därför tillsammans med de operatörer som är med i organisationen utvecklat de uppföranderegler som gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. Samma operatörer har också åtagit sig att följa reglerna. Under 2013 har uppförandereglerna uppdaterats och det färdiga resultatet publicerades den 21 oktober. I samband med uppdateringen av reglerna har nyhetsbrev om uppförandereglerna skickats ut till operatörer och andra berörda organisationer. Syftet har varit att få fler personer och organisationer att känna till reglerna och öka tillämpningen. 7

8 Uppförandereglerna länkar nu även till de delar av etiska regler för telefonförsäljning till konsumenter, som ges ut av Kontakta och SWEDMA, som reglerar hur säljare ska agera vid uppringning av konsumenter. Telekområdgivarnas uppföranderegler ingår numera också i Elektronikbranschens undervisningsmaterial för sin eftermarknadsutbildning till säljare inom marknaden. Bidra till mer realistiska förväntningar på telekommarknaden Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter varje år hur kundnöjdheten ser ut inom olika branscher. Resultatet för telekom visade att kundnöjdheten minskar för alla områden utom digital-tv inom privatmarknaden. Totalt minskade kundnöjdheten (inklusive digital-tv och mobilt bredband) från index 66,5 under 2012 till 66,0 för Telekområdgivarnas mål för året var en ökning av index till 67,7. SKI menar att branschen för TV, telefoni och bredband måste bli bättre på att skapa rimliga förväntningar hos sina kunder och kunna leverera det som kommuniceras. Branschen utlovar både täckning och hastigheter som kunderna inte alls upplever håller i verkligheten, medan viktiga villkor kan vara svåra att hitta. Telekombranschen har precis som tidigare år en stor andel kunder som klagar. Av klagomålen är 3 av 10 olösta enligt siffror från SKI:s undersökning. Klagomålen handlar nästan uteslutande om att man inte får det som man förväntat sig av tjänsten. Lägst är klagomålen inom digital-tv och fast telefoni där var åttonde kund klagar och högst är det hos mobiltelefoni för företagskunder där var fjärde kund klagar. Mer än var tionde privatkund inom telekom planerar att byta leverantör. För att förbättra situationen med missnöjda konsumenter har Telekområdgivarna deltagit i ett arbete för att förtydliga operatörernas information om avtalsvillkoren. Under 2013 kom det föreskrifter och allmänna råd från Post- och telestyrelsen som till stora delar byggde på arbete som tagits fram med hjälp av Telekområdgivarna. Allt fler besöker Telekområdgivarnas webbplats Telekområdgivarnas webbplats rustar besökaren med opartisk information både innan man ska ingå ett abonnemang och om problem uppstår med ett redan befintligt abonnemang. Målet för webbplatsen 2013 var att öka antalet besök med åtta procent. Utfallet för året blev en ökning med hela 43 procent till besök. Sökningar via Google är den huvudsakliga källan varifrån besökare hittar till Telekområdgivarnas webbplats. I november 2013 kom exempelvis 60,5 procent av webbesöken från sökmotorn Google. På andra plats är Post- och telestyrelsens webbplats varifrån 5,1 procent av besökarna till telekområdgivarna.se kom. 8

9 Några av de viktigaste orsakerna till den tydliga ökningen av webbesök är ett långsiktigt arbete med sökmotoroptimering och ökad närvaro i en rad sociala medier. Du kan läsa mer om Telekområdgivarnas arbete med sociala medier under rubriken nedan. Under 2014 kommer webbplatsen att förbättras ytterligare. Utifrån resultat från användarundersökningar och besöksstatistik kommer webbplatsens struktur och innehåll att göras om. Den nya webbplatsen ska automatiskt anpassa sig utifrån om besökaren surfar via en dator, mobiltelefon eller platta. Webbplatsen ska också uppfylla kraven för tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning. Ett ytterligare mål för organisationen är hur många konsumentärenden som kommer in i förhållande till hur många besök webbplatsen har. Tanken är att webbplatsen ska ha så bra och tydlig information att så många som möjligt enkelt hittar svar direkt och då inte har behov av att kontakta oss för ett personligt svar. Förhållandet mellan antal ärenden och webbesök mäts i ett index där ett lågt värde är eftersträvansvärt. Målet för 2013 var att index skulle minska med 0,1 enhet från 5,6 som var resultatet Utfallet blev betydligt bättre än målet och index minskade med 1,7 enheter till 3,9. Ökad närvaro i sociala medier Telekområdgivarna har under året arbetat aktivt med att vara närvarande på Facebook och Twitter. Syftet är att öka medvetenheten bland målgrupperna om verksamheten och att tipsa besökarna om opartisk konsumentinformation inom området. Ett viktigt syfte är även att driva besökstrafik till Telekområdgivarnas webbplats så att fler konsumenter kan få hjälp. Detaljerad rådgivning till konsumenter sker för närvarande inte i de sociala medierna utan konsumenten hänvisas till att skicka in ärenden via Telekområdgivarnas webbplats eller ringa telefonrådgivningen. Under året har Telekområdgivarna även öppnat konton på LinkedIn och YouTube. En presentationsfilm om verksamheten har tagits fram med stöd från Konsumentverket. Dessutom har ett digitalt pressrum öppnats på Mynewsdesk där journalister enklare kan hitta Telekområdgivarnas nyheter och kontaktuppgifter. Ett av kommunikationsmålen för året var att nå 500 personer som gillar Telekområdgivarna på Facebook. Målet nåddes under november och totalt var det 548 personer som gillade Telekområdgivarna vid årsskiftet. VERKSAMHETSAKTIVITETER Ett antal större arbeten har även pågått kring verksamhetens organisation och styrning. Nedan redogörs för några av de viktigaste insatserna som har utförts. 9

10 Få med stadsnät i arbetet för en bättre konsumentmarknad Initiativ har tagits för att nå ut med information om Telekområdgivarna till stadsnät runt om i landet. Syftet är att fler stadsnätsägare ska känna till Telekområdgivarnas arbete med att förbättra telekommarknaden ur ett konsumentperspektiv. Syftet är också att uppmärksamma stadsnätsägarna på om de operatörer som verkar i deras nät är med i Telekområdgivarna och därmed bidrar till en bättre konsumentmarknad. Arbetet sker i samarbete med Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) och fortsätter under Få med operatörernas återförsäljare i arbetet för en bättre konsumentmarknad I dagsläget är det bara operatörer som ingår avtal med privatpersoner som kan vara med i Telekområdgivarna. Men nästan alla operatörer använder även olika återförsäljare när konsumenter ingår avtal för tjänsterna inom TV, telefoni och bredband. Många av de problem som konsumenter vänder sig till Telekområdgivarna med uppstår i säljsituationen mellan konsumenten och säljaren. För att kunna få med även återförsäljare i arbetet för en bättre konsumentmarknad har ett projekt inletts där olika möjligheter för ett deltagande i Telekområdgivarna undersöks. Arbetet fortsätter under Förstärkt omvärldsbevakning För att öka organisationens möjlighet att inhämta ny kunskap har ett arbete genomförts för att förbättra omvärldsbevakningen. Den redan befintliga tjänsten för mediebevakning har uppdaterats och ett urval av nyheterna sprids numera dagligen till varje anställd på Telekområdgivarna via e-post. Som komplement till mediebevakningen har även ett bevakningsverktyg för sociala medier, bloggar och forum tagits fram. På så sätt har Telekområdgivarna en bättre översikt om var organisationen omnämns och vilka frågor inom området telekom som diskuteras. Kontaktpunkt vid TV-störningar Telekområdgivarna har under året fortsatt arbetet i rollen som kontaktpunkt vid störningar på marksänd TV som uppkommit i samband med utbyggnaden av 4G-nät för mobila bredband som sker runt om i landet. Telekområdgivarna bidrar genom kontakt med berörda och genom att bistå med information till att problem med störningar kan upptäckas och avhjälpas. Läs mer om den här typen av ärenden från konsumenter under rubriken Rådgivning. 10

11 Samarbeten Telekområdgivarna har under året haft fyra referensgruppsmöten, samt ett flertal arbetsmöten, med operatörer som har avtal med Telekområdgivarna. Uppslutningen har varit god och flera viktiga frågor har här behandlats under året. Exempel är tydligare avtalsvillkor, förbättrade uppföranderegler och hur information om mobiltäckning kan förbättras. Kontakten mellan operatörerna och Telekområdgivarna är konstruktiv och resulterar i gemensamma lösningar som minskar konsumenternas problem och avlastar därmed även operatörer, myndigheter och konsumentvägledare. Telekområdgivarna har under året fortsatt samarbetet med Kronofogdemyndigheten och operatörerna med syfte att minska antalet obetalda mobiltelefoniskulder främst hos unga konsumenter. Den stora minskning av antalet ärenden hos Kronofogden som härrör från skulder gällande mobiltelefoni har nu lett till en stabil och relativt låg nivå där det är svårt att komma lägre och arbetet har därmed avslutats. Telekområdgivarna har haft arbetsmöten i specifika frågor med såväl Konsumentverket som Post- och telestyrelsen. Telekområdgivarna har också avstämningar med Allmänna reklamationsnämnden. Nya bedömningar från nämnden tas upp och svårtolkade fall där praxis ibland saknas eller är oklar diskuteras. Under året har Telekområdgivarna också deltagit i möten med Näringsdepartementet och Justitiedepartementet för att ta del av pågående arbete samt bidra med fakta i olika frågor. Telekområdgivarna har även varit representerat i Bredbandsforum, ett initiativ från regeringen med målet att Sverige ska få bredband i världsklass. Telekområdgivarna medverkar även i Bredbandsforums kommunikationsgrupp. Tillsammans med de andra konsumentbyråerna har utbildning av konsumentvägledare genomförts. Till samma grupp har även byrågemensam information skickats ut regelbundet. 11

12 Organisation Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för TV, telefoni och bredband. Telekområdgivarna arbetar för att göra konsumenterna till bättre konsumenter och operatörerna till bättre operatörer. Genom aktivt samarbete med myndigheter och operatörer bidrar vi till målet att skapa Sveriges bästa konsumentmarknad. Verksamheten finansieras av deltagande operatörer. Telekområdgivarnas opartiskhet synliggörs exempelvis genom att Post- och telestyrelsen samt Konsumentverket finns med i verksamhetens styrelse. Verksamheten bedrivs som ett icke vinstdrivande aktiebolag med organisationen IT&Telekomföretagen som enda ägare. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) balanserade vinstmedel kr årets vinst kr disponeras så att i ny räkning överföres kr Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutkommentarer. 12

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Arbetet för att förbättra kundnöjdheten inom telekommarknaden fortsätter! Under 2014 ökade kundnöjdheten enligt mätningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI)

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Telekom 2013 Datum: 2013-10-28 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2013 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

1 I Om telefoni. om telefoni

1 I Om telefoni. om telefoni 1 I Om telefoni om telefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM TELEFONI Den här broschyren handlar om den telefoni som du får via en fast anslutning

Läs mer

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband.

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. 2013-10-21 Uppföranderegler Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. Om uppförandereglerna Uppförandereglerna tillämpas när operatör som är med och finansierar Telekområdgivarna

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Telekom 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Pedram Kaivanipour, Projektledare

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni 1 I Om mobiltelefoni om mobiltelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM MOBILTELEFONI Det finns många erbjudanden och lösningar för dig som

Läs mer

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när operatör som har avtal med Telekområdgivarna

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBANDSTELEFONI och andra nya sätt att ringa I dag finns

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om fast telefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Traditionell telefoni och bredbandstelefoni Den här broschyren handlar

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Mobiltelefoni 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Mobiltelefoni 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Mobiltelefoni 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, VD Telefon:

Läs mer

om bredband ==== == 1 I Om bredband

om bredband ==== == 1 I Om bredband om bredband ==== == 1 I Om bredband GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBAND Med bredband kan du hämta och skicka stora mängder information

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015 SVENSKT KVALITETSINDEX Bredband, Digital-TV och Fast telefoni SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 DATUM RAPPORTNUMMER 28 juni 2007 PTS-ER-2007:19 ISSN 1650-9862 DIARIENR 07-5723 Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 Förord Post- och telestyrelsen (PTS)

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

Som nämnts i kapitel 2 finns ett antal konsumentpolitiska instanser som konsumenter kan vända sig till om de har problem.

Som nämnts i kapitel 2 finns ett antal konsumentpolitiska instanser som konsumenter kan vända sig till om de har problem. 1 PTS är sektorsmyndighet på teleområdet. Det innebär att myndigheten skall följa utvecklingen på teleområdet och bevaka att alla invånare i landet får effektiva telekommunikationer till ett rimligt pris.

Läs mer

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-07-02 Dnr: 10-7098 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om

Läs mer

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Arbete med mobiltäckning Rättigheter, förväntningar och var är vi idag? Christa Ahlenblom Christian Höglund PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Pressinformation Tele- och datakombranschen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Tele- och datakombranschen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation 2010-10-25 Release: kl. 05.oo Tele- och datakombranschen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Comviq står för årets förbättring bland mobiloperatörer privatkunder och ligger nu på samma

Läs mer

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG?

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? 1 HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? Frågorna besvaras genom att du sätter ett kryss i rutan för det/de svarsalternativ som passar bäst. Formuläret läses optiskt. Undvik därför att göra markeringar

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 09-2553 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 09-2553 1(10) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 09-2553 1(10) Konsumentavdelningen Enheten för konsumentfrågor Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation 2008 PTS tar emot frågor

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.7a VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad!

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad! Bredband via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Råby I Nyköpings centralort levererar det kommunala bolaget Gästabudstaden fibernät till bostäder och företag. Nu pågår även en utbyggnad

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 1 Uppdrag Kabel-TV Samfällighetens uppdrag. Bredband Intresseföreningens uppdrag. Beslut

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm SVENSKT KVALITETSINDEX SKI om Försäkring, Stockholm Vad gör Svenskt Kvalitetsindex? Svenskt Kvalitetsindex Inte bara rubriksättare! SVENSKT KVALITETSINDEX 3 Svenskt Kvalitetsindex Vad gör Svenskt Kvalitetsindex?

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar 1. 1 Ownit Broadband Vår affärsidé innebär att erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar avseende Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Våra

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Fiberanslut din villa på landet och säkra dina framtida behov av internet, TV och telefoni.

Fiberanslut din villa på landet och säkra dina framtida behov av internet, TV och telefoni. Fiberanslut din villa på landet och säkra dina framtida behov av internet, TV och telefoni. Gästabudstaden AB är ett helägt dotterbolag till Nyköpings kommun och är ett öppet stadsnät. Vi vill passa på

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 2010-05-19 Utveckling 12 månader AllTele Phonera OMX40 Bredband2 Källa:DI 3.5.2010 Helår 2009 Stark tillväxt och god lönsamhet Nettoomsättning 228,2 (169,3) Kassaflöde löpande verksamhet 38,1 (37,5) EBITDA

Läs mer

PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE OM KLAGOMÅL 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis.

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis. KONSUMENTVÄGLEDNING Konsumentvägledaren hjälper till med information om bl.a. konsumenträtt och vänder sig till både konsument och näringsidkare i Ger råd och tips om tester innan köp. om du har hamnat

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Översyn av telekommunikation. Chatrine Lundbeck Christian Schoultz

Översyn av telekommunikation. Chatrine Lundbeck Christian Schoultz Översyn av telekommunikation Chatrine Lundbeck Christian Schoultz Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB Mars 2007 1 Förord Översyn av Telekommunikation Som ett led i att förbättra den ekonomiska statistiken

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

Teknikskifte Från fast telefoni till mobilt

Teknikskifte Från fast telefoni till mobilt Teknikskifte Från fast telefoni till mobilt - med samma kvalitet, likvärdigt pris och bättre Internetuppkoppling Björn Berg, Informationsansvarig, TeliaSonera 1 2 Teknikskifte på landsbygden Delar av det

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger

TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Torsvi www.torsvifiber.se Nu pågår förberedelser för utbyggnad av fiber i Torsvi. Just nu inventerar vi vilka som vill

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige!

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! 1 Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! Björn Berg Informationsansvarig/informationschef, TeliaSonera Fast telefoni ersätts med

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista sid 1 av 9 Bilaga C LRF Medlemmar Prislista LRF Samköp AB 556043-8771 Version: 3.06.0 Löpnr: 8126 LRF Medlemmar Prislista Företag som omfattas av nedan angivna priser Företagsnamn Orgnr Information LRF

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Öppet stadsnät valfrihet I det öppna stadsnätet Wexnet väljer du själv vilka tjänsteleverantörer du önskar utifrån dina önskemål och behov. Det innebär

Läs mer

IT-kurs för datorovana

IT-kurs för datorovana IT-kurs för datorovana TELEFONI Välkomna! Förändringar i telefonin i Skeppsås Telias lösning När förändringen kommer Hur den fungerar Hur den installeras Fungerar den? Alternativ till Telias lösning Mobiltelefon

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Bredband Bredbandstelefoni Tv via bredbandet

Bredband Bredbandstelefoni Tv via bredbandet Information om Bredband, Telefoni och Tv. BRF CARLSRO har anslutit sig till er fastighet med fiberanslutning och finns som leverantör av bredband. I alla hushåll finns ett bredbandsuttag installerat och

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enklare, snabbare, säkrare Att gräva av en ledning är ofta både kostsamt och tidskrävande. Men det finns ett bra sätt att undvika skador och onödigt arbete. Ledningskollen.se

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument.

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument. Operatörernas ansvar enligt lagen om elektronisk kommunikation och annan konsumenträttslig reglering Uppdaterat 2006-02-15 För mer information info@pts.se Tel 08-678 55 00 PTS-F-2006:2 Mer information

Läs mer

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BUTIKS CHEFS INDEX POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BCI #2 2015 Årets andra undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; Butikscheferna förväntar sig att vårens försäljningsframgångar

Läs mer

Avtal gällande. stadsnätsanslutning till. Briggens samfällighetsförening

Avtal gällande. stadsnätsanslutning till. Briggens samfällighetsförening Avtal gällande stadsnätsanslutning till Briggens samfällighetsförening Nynäs Stadsnät är fullvärdig medlem i Svenska Stadsnätsföreningen Briggens samfällighetsförening PM betr. A V T A L Det är ett nöje

Läs mer

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013 Synlighet och en dröm Karl Norrbom, 2013 Att synas på Internet kodord - innehåll 40 minuter tips och råd för att komma igång med att sprida ditt budskap. återkommer till drömmen Att synas gratis på Internet

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Anslutningspris för fiber till villa

Anslutningspris för fiber till villa Anslutningspris för fiber till villa Karin Fransén PTS/KM1 Post- och telestyrelsen Undersökning om anslutningspris 2014 Del i PTS rapport Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2014, publiceras

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER

SUPERKRAFT VIA FIBER SUPERKRAFT VIA FIBER Framtidens stadsnät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber i stadsnätet. Idag är ca 3000 hushåll och företag anslutna till stadsnätet. Förutom att

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB TNS Sifo AB 2013-04-29 Bakgrund och metod Bakgrund/syfte Telia Sonera Sverige AB ville genomföra en mätning för att se vilken mobiloperatör som svenska folket upplever

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-16.20 Beslutande Agda Johansson, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Carina Lillbacka Pia Risán Styrbjörn Lindht. tj.ersättare Ulrica Öberg,

Läs mer

PTS åtgärder för ökad mobiltäckning

PTS åtgärder för ökad mobiltäckning PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-06-11 Dnr: 14-7016 1(17) PTS åtgärder för ökad mobiltäckning Marknaden för mobil kommunikation har utvecklats starkt sedan mobiltelefonin introducerades för drygt

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015. Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO, 556329-2977

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015. Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO, 556329-2977 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015 Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer