Sammanfattning ÄRENDESTATISTIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning ÄRENDESTATISTIK"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2013 Arbetet för att förbättra konsumentmarknaden inom telekom fortsätter! Telekområdgivarna tar varje år emot omkring ärenden från konsumenter. Många fall handlar om missförstånd eller oklarheter i samband med att konsumenten ingår avtal med operatören. Telekområdgivarna har därför tillsammans med de operatörer som är med i Telekområdgivarna utvecklat de uppföranderegler som gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. Samma operatörer har också åtagit sig att följa reglerna. Fler med i arbetet för en bättre konsumentmarknad För att få med fler i arbetet för att förbättra konsumentmarknaden inom området har initiativ tagits för att det även ska omfatta landets stadsnät. Samtal har även påbörjats för att utreda om det kan vara lämpligt att operatörernas återförsäljare ska kunna komma med i det pågående förbättringsarbetet! Fler besöker oss på webben Allt fler besöker vår webbplats i syfte att få opartisk och kostnadsfri rådgivning. Under 2013 ökade antalet webbesök med 43 procent jämfört med året innan. Nu fortsätter vi arbetet! Ett stort tack riktas till vår ägare IT & Telekomföretagen, myndigheterna som är med i vår styrelse, Konsumentverket och Post- och telestyrelsen, samt inte minst till våra finansierande operatörer som genom att vara med i Telekområdgivarna visar att de tar ansvar för att deras kunder kan få våra råd och vår hjälp. 1

2 De operatörer som under 2013 haft avtal med Telekområdgivarna är: 3, Alltele, Boxer, Bredbandsbolaget, Com Hem, Glocalnet, Götalandsnätet, Tele2, Telenor, Telia och Universal Telecom. Varumärken vars kunder också kan få mer ingående hjälp av oss är: Comviq, Halebop, Hallon och Vimla. Mattias Grafström, VD Sammanfattning ÄRENDESTATISTIK Under 2013 fick Telekområdgivarna in 8108 ärenden en ökning med 2,5 procent jämfört med Detta är den näst högsta siffran för antal ärenden sedan Telekområdgivarna startades. Klagomålen fördelas på följande sätt i förhållande till de tjänster som operatörerna erbjuder; mobil telefoni (2810 ärenden), följt av fast telefoni (1791 ärenden), TV (1680 ärenden), mobilt bredband (1442 ärenden) och fast bredband (1327 ärenden) 1. Sett till mer generella avtalsfrågor har antalet ärenden om felaktig anslutning (+41 procent), operatörsbyten (+32 procent) och uppsägning (+21 procent) ökat mycket och där är ett antal operatörer med mycket små marknadsandelar kraftigt överrepresenterade. För kategorin felaktig anslutning står dessa operatörer för drygt hälften av klagomålen. Sammanfattningsvis kan vi därför i vår statistik se att operatörer med mycket små marknadsandelar har skapat en oproportionerligt hög andel av klagomålen på marknaden under de två senaste åren. GENOMFÖRDA INSATSER UNDER ÅRET Telekområdgivarna har tillsammans med operatörer tagit fram uppdaterade uppföranderegler som gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. 1 Många ärenden gäller flera tjänster vilket medför att totalsumman av antalet ärenden per kategori uppgår till fler än 8108 ärenden. 2

3 Arbetat för att det ska finnas bättre och tydligare information om avtalsvillkoren för konsumenter. Ökat antalet besök till Telekområdgivarnas webbplats med 43 procent. Öppnat konton på YouTube, LinkedIn och det digitala pressrummet Mynewsdesk. Tagit fram underlag för deltagande i studieboken Din ekonomi & framtid, som kommer ut under år 2014, och vänder sig till gymnasieelever i åldern år. Tagit initiativ för att få med även stadsnät i arbetet för en bättre konsumentmarknad. Påbörjat en utredning för att se om även operatörernas återförsäljare bör kunna ansluta sig till Telekområdgivarna i arbetet för en bättre konsumentmarknad. Förstärkt Telekområdgivarnas omvärldsbevakning inom konsumenträtt och telekom. Telekområdgivarna har fortsatt verkat i rollen som kontaktpunkt vid störningar på marksänd TV i samband med utbyggnaden av 4G-näten för mobila bredband. Rådgivning 3

4 Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för TV, telefoni och bredband. Verksamheten försöker också bidra till att tvister mellan konsumenter och operatörer får en snabb och smidig lösning. De konsumentproblem som Telekområdgivarna upptäcker på marknaden förmedlas vidare till såväl operatörer som myndigheter. I lämpliga fall kan Telekområdgivarna föreslå uppföranderegler eller andra åtgärder för att lösa problem som förekommer i större omfattning. ÄRENDESTATISTIK Under 2013 fick Telekområdgivarna in 8108 ärenden en ökning med 2,5 procent jämfört med Detta är den näst högsta siffran för antal ärenden sedan Telekområdgivarna startades. Klagomålen fördelas på följande sätt i förhållande till de tjänster som operatörerna erbjuder; mobil telefoni (2810 ärenden), följt av fast telefoni (1791 ärenden), TV (1680 ärenden), mobilt bredband (1442 ärenden) och fast bredband (1327 ärenden) 2. Det område inom vilket andelen ärenden ökat mest är TV-ärenden. Dessa frågor har gått upp med cirka 24 procent jämfört med föregående år. Det är andra året i rad som denna kategori ökar mest. En stor del av ökningen är en konsekvens av de så kallade 800-störningar som Telekområdgivarna är kontaktpunkt för. Antalet ärenden om störningar på marksänd TV med anledning av utsändning av mobilt bredband (s.k. 800-störningar) uppgick till 613 stycken under 2013 (jämfört med 219 under 2012). Av dessa ansågs 373 (2012 vad det 146) ha utgjorts av störningar från mobilt bredband medan övriga sannolikt haft andra störningsorsaker (år 2012 vad motsvarande siffra 146). Ökningen är enligt vår bedömning inte anmärkningsvärd med tanke på den ökade utbyggnad som skett. Andelen ärenden gällande mobiltelefoni har ökat med 10 procent jämfört med år Främst är det ärenden gällande användning i utlandet (så kallad roaming) som har ökat med 16 procent. De vanligaste klagomålen handlar om att konsumenten fått sin telefon stulen med höga räkningar som följd då potentiella spärrar också kan ha en fördröjning innan de slår in. Klagomålen gäller också att konsumenten inte är medveten om att telefonsvararen kan generera höga räkningar även om telefonen är avstängd. För fast bredband har antalet ärenden minskat med 14 procent jämfört med föregående år. Kategorin hastighet har gått ner med 25 procent jämfört med Möjliga orsaker till detta kan vara att fler går över till fiberanslutningar med högre hastigheter. Andelen ärenden gällande fast telefoni inklusive IP-telefoni är oförändrade. Ärenden som gäller mobilt bredband har ökat med 11 procent sedan föregående år. Såväl hastighetsärenden som täckningsärenden 2 Många ärenden gäller flera tjänster vilket medför att totalsumman av antalet ärenden per kategori uppgår till fler än 8108 ärenden. 4

5 har dock gått ner. Ökningen verkar mest bestå i klagomål på begränsningar i avtalen gällande datamängd och i många fall en strypt hastighet som tidigare blev följden av att konsumenten nått taket av den avtalade datamängden. Ärenden gällande användning av surfning i utlandet (dataroaming) har gått ned med ca 20 procent jämfört med år En trolig förklaring till detta är de spärrar som införts (sedan sommaren 2012 omfattas också resor utanför EU). Det är nu vanligare att frågorna om debitering av data handlar om användning inom Sverige reglerna om automatisk spärrning inte gäller. En sådan situation kan uppkomma om en konsument köper en så kallad smartphone och använder ett abonnemang utan fast pris på data. Beträffande försäljningssituationen har antalet ärenden ökat mest gällande butiksförsäljning där en ökning med 36 procent däremot skett jämfört med förra året. Här beskriver vissa konsumenter att de blir inlockade i butiken med löften om gratis produkter och att säljarna undviker att nämna att vissa kostnader, som till exempel förhöjd månadsavgift, tas ut för en mobiltelefon. En annan beskrivning som återkommer är att konsumenter blir lovade att avtalen ska bli billigare men att resultaten stället blir att de får fler avtal eller att avtalen blir dyrare. Det är inte sällan äldre personer och personer som kan ha svårt med språket som drabbas mest av denna typ av försäljning. Antalet ärenden om distansavtal och hemförsäljning har minskat. De vanligaste klagomålen när det gäller distansavtal är att det uppstår missförstånd kring avtalets innebörd och vad ångerrättsreglerna egentligen innebär. Flera operatörer erbjuder dock prova på-abonnemang vilket innebär att konsumenterna också får möjlighet att prova den tjänst de har ingått avtal och vilken täckning som finns på de platser där konsumenten i första hand ska använda tjänsten. Under år 2012 och 2013 har Telekområdgivarna fått in allt fler ärenden som gäller operatörer, som inte är med i Telekområdgivarna. Många av dessa ärenden gäller ett antal mindre operatörer som har använt tveksamma metoder för att sälja sina tjänster. Som exempel kan nämnas att privatpersoner har blivit uppringda i sin egenskap av småföretagare och operatören hävdar att ett företagsabonnemang har ingåtts varpå personen som träffat avtalet inte får ångra detta. Även Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har fått in anmälningar kring detta och det finns nu flera avgöranden där ARN har slagit fast att ångerrätt kan gälla för abonnemang som säljs som företagsabonnemang 3. Problemen som dessa operatörer orsakar har fått effekten att antalet ärenden stadigt har ökat när det gäller operatörsbyten, ångerrätt, 3 angra/angra/ 5

6 marknadsföring, felaktiga anslutningar och marknadsföring. Se tabellen nedan som belyser antal klagomålsstatistiken gällande dessa kategorier under 2011, 2012 och Operatörsbyte Ingen information om ångerrätt Felaktig anslutning När det gäller kategorin felaktig anslutning är det operatörer som inte är med i Telekområdgivarna som står för drygt hälften av klagomålen. Andelen ärenden som gäller tillgängligheten för operatörernas kundtjänster har ökat kraftigt, hela 82 procent sedan föregående år. En starkt bidragande orsak till detta är också små operatörer, som inte är med I Telekområdgivarna, som med tveksamma säljmetoder hävdar att avtal ingåtts. Konsumenter som kontaktat oss har haft svårt att komma fram till dessa operatörers kundtjänster för att försöka lösa de problem som uppstått. Andra klagomål på kundtjänst handlar om att konsumenter beskriver att kompetensen är låg hos kundtjänstpersonal och att det inte går att ha en konstruktiv dialog med en person som de uppfattar läser ur en manual. Även frågan om bristfällig loggning förekommer som klagomål och det kan till exempel handla om konsumenter som har meddelat att de vill ångra eller säga upp ett avtal via telefon, men att det senare visat sig att operatören inte har registrerat detta. Eftersom Telekområdgivarna ingår separata avtal med varje finansiär kan det vara relevant att följa upp hur stor del av våra ärenden som inte har någon koppling till våra finansiärer. Nedanstående tabell visar hur det förhållit sig med detta under andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret Ärenden som gäller operatörer som är med i Telekområdgivarna anges som TR i tabellen. Q Q Q Q TR EJ TR Andel ej TR 28 % 22 % 31 % 28 % 6

7 Genomförda insatser under 2013 FÖREBYGGANDE AKTIVITETER Telekområdgivarna arbetar för att skapa Sveriges bästa konsumentmarknad. För att kunna bidra till detta fokuserar vi på att göra operatörerna till bättre operatörer och konsumenterna till bättre konsumenter. Nedan redovisas ett urval av insatser som har genomförts under 2013 i syfte att förbättra konsumentmarknaden för TV, telefoni och bredband. Uppföranderegler vid försäljning Telekområdgivarna tar varje år emot omkring ärenden från konsumenter. Många fall handlar om missförstånd eller oklarheter i samband med att konsumenten ingår avtal med operatören. Telekområdgivarna har därför tillsammans med de operatörer som är med i organisationen utvecklat de uppföranderegler som gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. Samma operatörer har också åtagit sig att följa reglerna. Under 2013 har uppförandereglerna uppdaterats och det färdiga resultatet publicerades den 21 oktober. I samband med uppdateringen av reglerna har nyhetsbrev om uppförandereglerna skickats ut till operatörer och andra berörda organisationer. Syftet har varit att få fler personer och organisationer att känna till reglerna och öka tillämpningen. 7

8 Uppförandereglerna länkar nu även till de delar av etiska regler för telefonförsäljning till konsumenter, som ges ut av Kontakta och SWEDMA, som reglerar hur säljare ska agera vid uppringning av konsumenter. Telekområdgivarnas uppföranderegler ingår numera också i Elektronikbranschens undervisningsmaterial för sin eftermarknadsutbildning till säljare inom marknaden. Bidra till mer realistiska förväntningar på telekommarknaden Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter varje år hur kundnöjdheten ser ut inom olika branscher. Resultatet för telekom visade att kundnöjdheten minskar för alla områden utom digital-tv inom privatmarknaden. Totalt minskade kundnöjdheten (inklusive digital-tv och mobilt bredband) från index 66,5 under 2012 till 66,0 för Telekområdgivarnas mål för året var en ökning av index till 67,7. SKI menar att branschen för TV, telefoni och bredband måste bli bättre på att skapa rimliga förväntningar hos sina kunder och kunna leverera det som kommuniceras. Branschen utlovar både täckning och hastigheter som kunderna inte alls upplever håller i verkligheten, medan viktiga villkor kan vara svåra att hitta. Telekombranschen har precis som tidigare år en stor andel kunder som klagar. Av klagomålen är 3 av 10 olösta enligt siffror från SKI:s undersökning. Klagomålen handlar nästan uteslutande om att man inte får det som man förväntat sig av tjänsten. Lägst är klagomålen inom digital-tv och fast telefoni där var åttonde kund klagar och högst är det hos mobiltelefoni för företagskunder där var fjärde kund klagar. Mer än var tionde privatkund inom telekom planerar att byta leverantör. För att förbättra situationen med missnöjda konsumenter har Telekområdgivarna deltagit i ett arbete för att förtydliga operatörernas information om avtalsvillkoren. Under 2013 kom det föreskrifter och allmänna råd från Post- och telestyrelsen som till stora delar byggde på arbete som tagits fram med hjälp av Telekområdgivarna. Allt fler besöker Telekområdgivarnas webbplats Telekområdgivarnas webbplats rustar besökaren med opartisk information både innan man ska ingå ett abonnemang och om problem uppstår med ett redan befintligt abonnemang. Målet för webbplatsen 2013 var att öka antalet besök med åtta procent. Utfallet för året blev en ökning med hela 43 procent till besök. Sökningar via Google är den huvudsakliga källan varifrån besökare hittar till Telekområdgivarnas webbplats. I november 2013 kom exempelvis 60,5 procent av webbesöken från sökmotorn Google. På andra plats är Post- och telestyrelsens webbplats varifrån 5,1 procent av besökarna till telekområdgivarna.se kom. 8

9 Några av de viktigaste orsakerna till den tydliga ökningen av webbesök är ett långsiktigt arbete med sökmotoroptimering och ökad närvaro i en rad sociala medier. Du kan läsa mer om Telekområdgivarnas arbete med sociala medier under rubriken nedan. Under 2014 kommer webbplatsen att förbättras ytterligare. Utifrån resultat från användarundersökningar och besöksstatistik kommer webbplatsens struktur och innehåll att göras om. Den nya webbplatsen ska automatiskt anpassa sig utifrån om besökaren surfar via en dator, mobiltelefon eller platta. Webbplatsen ska också uppfylla kraven för tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning. Ett ytterligare mål för organisationen är hur många konsumentärenden som kommer in i förhållande till hur många besök webbplatsen har. Tanken är att webbplatsen ska ha så bra och tydlig information att så många som möjligt enkelt hittar svar direkt och då inte har behov av att kontakta oss för ett personligt svar. Förhållandet mellan antal ärenden och webbesök mäts i ett index där ett lågt värde är eftersträvansvärt. Målet för 2013 var att index skulle minska med 0,1 enhet från 5,6 som var resultatet Utfallet blev betydligt bättre än målet och index minskade med 1,7 enheter till 3,9. Ökad närvaro i sociala medier Telekområdgivarna har under året arbetat aktivt med att vara närvarande på Facebook och Twitter. Syftet är att öka medvetenheten bland målgrupperna om verksamheten och att tipsa besökarna om opartisk konsumentinformation inom området. Ett viktigt syfte är även att driva besökstrafik till Telekområdgivarnas webbplats så att fler konsumenter kan få hjälp. Detaljerad rådgivning till konsumenter sker för närvarande inte i de sociala medierna utan konsumenten hänvisas till att skicka in ärenden via Telekområdgivarnas webbplats eller ringa telefonrådgivningen. Under året har Telekområdgivarna även öppnat konton på LinkedIn och YouTube. En presentationsfilm om verksamheten har tagits fram med stöd från Konsumentverket. Dessutom har ett digitalt pressrum öppnats på Mynewsdesk där journalister enklare kan hitta Telekområdgivarnas nyheter och kontaktuppgifter. Ett av kommunikationsmålen för året var att nå 500 personer som gillar Telekområdgivarna på Facebook. Målet nåddes under november och totalt var det 548 personer som gillade Telekområdgivarna vid årsskiftet. VERKSAMHETSAKTIVITETER Ett antal större arbeten har även pågått kring verksamhetens organisation och styrning. Nedan redogörs för några av de viktigaste insatserna som har utförts. 9

10 Få med stadsnät i arbetet för en bättre konsumentmarknad Initiativ har tagits för att nå ut med information om Telekområdgivarna till stadsnät runt om i landet. Syftet är att fler stadsnätsägare ska känna till Telekområdgivarnas arbete med att förbättra telekommarknaden ur ett konsumentperspektiv. Syftet är också att uppmärksamma stadsnätsägarna på om de operatörer som verkar i deras nät är med i Telekområdgivarna och därmed bidrar till en bättre konsumentmarknad. Arbetet sker i samarbete med Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) och fortsätter under Få med operatörernas återförsäljare i arbetet för en bättre konsumentmarknad I dagsläget är det bara operatörer som ingår avtal med privatpersoner som kan vara med i Telekområdgivarna. Men nästan alla operatörer använder även olika återförsäljare när konsumenter ingår avtal för tjänsterna inom TV, telefoni och bredband. Många av de problem som konsumenter vänder sig till Telekområdgivarna med uppstår i säljsituationen mellan konsumenten och säljaren. För att kunna få med även återförsäljare i arbetet för en bättre konsumentmarknad har ett projekt inletts där olika möjligheter för ett deltagande i Telekområdgivarna undersöks. Arbetet fortsätter under Förstärkt omvärldsbevakning För att öka organisationens möjlighet att inhämta ny kunskap har ett arbete genomförts för att förbättra omvärldsbevakningen. Den redan befintliga tjänsten för mediebevakning har uppdaterats och ett urval av nyheterna sprids numera dagligen till varje anställd på Telekområdgivarna via e-post. Som komplement till mediebevakningen har även ett bevakningsverktyg för sociala medier, bloggar och forum tagits fram. På så sätt har Telekområdgivarna en bättre översikt om var organisationen omnämns och vilka frågor inom området telekom som diskuteras. Kontaktpunkt vid TV-störningar Telekområdgivarna har under året fortsatt arbetet i rollen som kontaktpunkt vid störningar på marksänd TV som uppkommit i samband med utbyggnaden av 4G-nät för mobila bredband som sker runt om i landet. Telekområdgivarna bidrar genom kontakt med berörda och genom att bistå med information till att problem med störningar kan upptäckas och avhjälpas. Läs mer om den här typen av ärenden från konsumenter under rubriken Rådgivning. 10

11 Samarbeten Telekområdgivarna har under året haft fyra referensgruppsmöten, samt ett flertal arbetsmöten, med operatörer som har avtal med Telekområdgivarna. Uppslutningen har varit god och flera viktiga frågor har här behandlats under året. Exempel är tydligare avtalsvillkor, förbättrade uppföranderegler och hur information om mobiltäckning kan förbättras. Kontakten mellan operatörerna och Telekområdgivarna är konstruktiv och resulterar i gemensamma lösningar som minskar konsumenternas problem och avlastar därmed även operatörer, myndigheter och konsumentvägledare. Telekområdgivarna har under året fortsatt samarbetet med Kronofogdemyndigheten och operatörerna med syfte att minska antalet obetalda mobiltelefoniskulder främst hos unga konsumenter. Den stora minskning av antalet ärenden hos Kronofogden som härrör från skulder gällande mobiltelefoni har nu lett till en stabil och relativt låg nivå där det är svårt att komma lägre och arbetet har därmed avslutats. Telekområdgivarna har haft arbetsmöten i specifika frågor med såväl Konsumentverket som Post- och telestyrelsen. Telekområdgivarna har också avstämningar med Allmänna reklamationsnämnden. Nya bedömningar från nämnden tas upp och svårtolkade fall där praxis ibland saknas eller är oklar diskuteras. Under året har Telekområdgivarna också deltagit i möten med Näringsdepartementet och Justitiedepartementet för att ta del av pågående arbete samt bidra med fakta i olika frågor. Telekområdgivarna har även varit representerat i Bredbandsforum, ett initiativ från regeringen med målet att Sverige ska få bredband i världsklass. Telekområdgivarna medverkar även i Bredbandsforums kommunikationsgrupp. Tillsammans med de andra konsumentbyråerna har utbildning av konsumentvägledare genomförts. Till samma grupp har även byrågemensam information skickats ut regelbundet. 11

12 Organisation Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för TV, telefoni och bredband. Telekområdgivarna arbetar för att göra konsumenterna till bättre konsumenter och operatörerna till bättre operatörer. Genom aktivt samarbete med myndigheter och operatörer bidrar vi till målet att skapa Sveriges bästa konsumentmarknad. Verksamheten finansieras av deltagande operatörer. Telekområdgivarnas opartiskhet synliggörs exempelvis genom att Post- och telestyrelsen samt Konsumentverket finns med i verksamhetens styrelse. Verksamheten bedrivs som ett icke vinstdrivande aktiebolag med organisationen IT&Telekomföretagen som enda ägare. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) balanserade vinstmedel kr årets vinst kr disponeras så att i ny räkning överföres kr Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutkommentarer. 12

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Arbetet för att förbättra kundnöjdheten inom telekommarknaden fortsätter! Under 2014 ökade kundnöjdheten enligt mätningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI)

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2015

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2015 Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2015 Arbetet för att förbättra kundnöjdheten inom telekommarknaden fortsätter och i år fyller Telekområdgivarna 10 år! Telekområdgivarna tog emot 8887 ärenden

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Telekom 2013 Datum: 2013-10-28 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2013

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2013 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2013 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport april - juni 2016 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2015

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2015 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport april - juni 2015 Författare: Linn Berggren, Jurist vid enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2016 0 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Tf. chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2013 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2015

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2015 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2015 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

1 I Om telefoni. om telefoni

1 I Om telefoni. om telefoni 1 I Om telefoni om telefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM TELEFONI Den här broschyren handlar om den telefoni som du får via en fast anslutning

Läs mer

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband.

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. 2013-10-21 Uppföranderegler Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. Om uppförandereglerna Uppförandereglerna tillämpas när operatör som är med och finansierar Telekområdgivarna

Läs mer

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Uppföranderegler Gäller från 1 juli 2017 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Telekom 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Pedram Kaivanipour, Projektledare

Läs mer

PRESSINFO TELEKOM 2012 Datum: 2012-10-22 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO TELEKOM 2012 Datum: 2012-10-22 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO TELEKOM 2012 Datum: 2012-10-22 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE TELEKOM 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se OM SKI

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation 2010

Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation 2010 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-04-18 Dnr: 11-4511 1(11) Johan Engström Konsumentmarknadsavdelningen Enheten för konsumentfrågor Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation

Läs mer

PTS och Telekområdgivarnas konsumentdag om telekom

PTS och Telekområdgivarnas konsumentdag om telekom PTS och Telekområdgivarnas konsumentdag om telekom Välkomna! Twitter: #telekonsument Post- och telestyrelsen Program Inledning: Catarina Wretman, tf gd, PTS En starkare telekomkonsument: Sara Andersson,

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när operatör som har avtal med Telekområdgivarna

Läs mer

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni 1 I Om mobiltelefoni om mobiltelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM MOBILTELEFONI Det finns många erbjudanden och lösningar för dig som

Läs mer

Konsumentvägledning - oberoende och kostnadsfri hjälp

Konsumentvägledning - oberoende och kostnadsfri hjälp Konsumentvägledning - oberoende och kostnadsfri hjälp Finns i flera kommuner i olika omfattning www.hallakonsument.se/sok-din-kommunskonsumentverksamhet Sid. 2 En helt unik situation Asylsökande, de 15

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Kommittédirektiv Konsumentskydd vid telefonförsäljning Dir. 2013:95 Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor och tjänster har

Läs mer

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBANDSTELEFONI och andra nya sätt att ringa I dag finns

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2016 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om fast telefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Traditionell telefoni och bredbandstelefoni Den här broschyren handlar

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex om bredband, Digital-TV och fast telefoni

Svenskt Kvalitetsindex om bredband, Digital-TV och fast telefoni Svenskt Kvalitetsindex SKI Bredband och Digital-TV 2016 Datum: 2016-10-31 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Johan Parmler, VD Telefon: 0731-51 75 98 E-post:

Läs mer

Pressinformation Tele- och datakombranschen 2011 - Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Tele- och datakombranschen 2011 - Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation Tele- och datakombranschen 2011 - Svenskt Kvalitetsindex 2011-10-24 Release: kl. 05.00 Kampen om kunderna hårdnar. En generell trend är att operatörerna närmar sig varandra i kundnöjdhet

Läs mer

om bredband ==== == 1 I Om bredband

om bredband ==== == 1 I Om bredband om bredband ==== == 1 I Om bredband GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBAND Med bredband kan du hämta och skicka stora mängder information

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2015

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2015 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2015 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Mobiltelefoni 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Mobiltelefoni 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Mobiltelefoni 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, VD Telefon:

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

Klagomål per ämnesområde och operatör

Klagomål per ämnesområde och operatör Klagomål per ämnesområde och operatör Fr o m 2007-01-02 T o m 2007-12-30 Ämnesområde Operatör Klagomål per operatör Abonnemang 395 Fördelas på 3 4 Affinity Telecom 2 Bredbandsbolaget 25 Com hem 6 Comviq

Läs mer

Konsumentens bästa samma mål olika medel

Konsumentens bästa samma mål olika medel Konsumentens bästa samma mål olika medel PTS marknadsdag, seminarium A Konsumenternas bästa samma mål olika medel Post- och telestyrelsen, PTS Anna Montelius Konsumentverket, KOV Ola Svensson Cecilia Hurtig

Läs mer

Klagomål per ämnesområde och operatör

Klagomål per ämnesområde och operatör Klagomål per ämnesområde och operatör Fr o m 2008-01-02 T o m 2008-12-30 Ämnesområde Operatör Klagomål per operatör Abonnemang 319 Fördelas på Abonnentförteckning (6:15, 6:16) 29 Fördelas på 3 2 Adamo

Läs mer

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015 SVENSKT KVALITETSINDEX Bredband, Digital-TV och Fast telefoni SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan

Läs mer

Kommittédirektiv. Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. Dir. 2014:11. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. Dir. 2014:11. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Dir. 2014:11 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor

Läs mer

AVSNITT 2. Avtal. Avtal. Koll på cashen 1

AVSNITT 2. Avtal. Avtal. Koll på cashen 1 AVSNITT 2 Koll på cashen 1 Ordlista 24-månadersavtal ett avtal där du binder dig att betala en viss kostnad i 24 månader, för till exempel en mobiltelefon. Abonnemang ett löpande avtal som ger dig tillgång

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 Jens Ingman Om kartläggningen Ett årligt

Läs mer

Dnr: (9)

Dnr: (9) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-09-30 Dnr: 12-8342-5 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Ellen Källström 08 678 57 39 ellen.kallstrom@pts.se Slutredovisning av uppdrag att fortsatt genomföra särskilda

Läs mer

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 DATUM RAPPORTNUMMER 28 juni 2007 PTS-ER-2007:19 ISSN 1650-9862 DIARIENR 07-5723 Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 Förord Post- och telestyrelsen (PTS)

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

Pressinformation Tele- och datakombranschen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Tele- och datakombranschen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation 2010-10-25 Release: kl. 05.oo Tele- och datakombranschen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Comviq står för årets förbättring bland mobiloperatörer privatkunder och ligger nu på samma

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-07-02 Dnr: 10-7098 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 09-2553 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 09-2553 1(10) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 09-2553 1(10) Konsumentavdelningen Enheten för konsumentfrågor Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation 2008 PTS tar emot frågor

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Som nämnts i kapitel 2 finns ett antal konsumentpolitiska instanser som konsumenter kan vända sig till om de har problem.

Som nämnts i kapitel 2 finns ett antal konsumentpolitiska instanser som konsumenter kan vända sig till om de har problem. 1 PTS är sektorsmyndighet på teleområdet. Det innebär att myndigheten skall följa utvecklingen på teleområdet och bevaka att alla invånare i landet får effektiva telekommunikationer till ett rimligt pris.

Läs mer

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER 1 Vad är sociala medier? Sociala medier är kanaler där användare själva kan skapa innehållet, kommentera och diskutera med varandra. Det omfattar inte bara texter utan även

Läs mer

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Arbete med mobiltäckning Rättigheter, förväntningar och var är vi idag? Christa Ahlenblom Christian Höglund PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm SVENSKT KVALITETSINDEX SKI om Försäkring, Stockholm Vad gör Svenskt Kvalitetsindex? Svenskt Kvalitetsindex Inte bara rubriksättare! SVENSKT KVALITETSINDEX 3 Svenskt Kvalitetsindex Vad gör Svenskt Kvalitetsindex?

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad

Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad www.goteborg.se Att vara vuxen innebär ett större ansvar för det som rör dina pengar och din konsumtion. Här får du lite värdefull kunskap på vägen in

Läs mer

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BUTIKS CHEFS INDEX POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BCI #2 2015 Årets andra undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; Butikscheferna förväntar sig att vårens försäljningsframgångar

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE OM KLAGOMÅL 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7)

2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7) Bilaga 1 Kravspecifikation Datum Vår referens Sida 2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7) Konsumentmarknadsavdelningen Marlena Molak-Brindell 08-678 58 89 marlena.molak-brindell@pts.se Kravspecifikationen för genomförande

Läs mer

Översyn av telekommunikation. Chatrine Lundbeck Christian Schoultz

Översyn av telekommunikation. Chatrine Lundbeck Christian Schoultz Översyn av telekommunikation Chatrine Lundbeck Christian Schoultz Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB Mars 2007 1 Förord Översyn av Telekommunikation Som ett led i att förbättra den ekonomiska statistiken

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller?

Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller? 1 Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller? Rätt dokument Rätt information i Rätt tid Som vi tidigare informerat om antog riksdagen den 12 december 2013 ett flertal lagändringar som rör konsumentskyddet

Läs mer

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG?

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? 1 HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? Frågorna besvaras genom att du sätter ett kryss i rutan för det/de svarsalternativ som passar bäst. Formuläret läses optiskt. Undvik därför att göra markeringar

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8)

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Bilaga 5 Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Konkurrensavdelningen Företagsuppgifter Jämför avsnitt 5.2 i Beslutsutkastet 10-1282 Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-05-22 Dnr: 16-11655 1(5) SA - Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande Karin Fransén karin.fransen@pts.se Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 Post-

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Raycore RC-CP9. Inkopplingsinstruktion

Raycore RC-CP9. Inkopplingsinstruktion Raycore RC-CP9 Inkopplingsinstruktion Raycore RC-CP9 Inkopplingsinstruktion Sida 5 Lampor på Raycore CPE-switch Din Raycore fiberkonverterare sköts helt av Zitius och har inga inställningsmöjligheter för

Läs mer

Redovisning av uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser till slutanvändare i första hand inom området fast telefoni(dnr N2011/5378/ITP)

Redovisning av uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser till slutanvändare i första hand inom området fast telefoni(dnr N2011/5378/ITP) PROMEMORIA Datum Sida 2012-09-28 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Lindgren Dnr: 11-9137 Redovisning av uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser till slutanvändare i första hand inom området

Läs mer

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 1 Uppdrag Kabel-TV Samfällighetens uppdrag. Bredband Intresseföreningens uppdrag. Beslut

Läs mer

Arbete med mobiltäckning var är vi idag?

Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Jonas Wessel Anna Wikström PTS Post- och telestyrelsen Rättigheter Nya täckningskartor Två år med täckningsfrågan 11-punktslistan & 800 MHz Rätt till telefoni?

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.7a VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Rapport 2011:15 Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet En lägesrapport Konsumentverket 2011 2 (8) 3 (8) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Minnesanteckningar från Villagruppens fjärde möte den 29 januari 2015

Minnesanteckningar från Villagruppens fjärde möte den 29 januari 2015 Datum: 2014-01-29 Kristina Lindbom, Bredbandsforums kansli Kristina.Lindbom@pts.se Minnesanteckningar från Villagruppens fjärde möte den 29 januari 2015 Deltagare Mattias Grafström Björn Bodin Camilla

Läs mer

Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43)

Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Dnr KS-2012-466 Dpl 00 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-10-05 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida

Läs mer

Konsekvensutredning avseende föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal

Konsekvensutredning avseende föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-12-19 Dnr: 12-11245 1(36) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Konsekvensutredning avseende föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget.

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget. REMISSAMMANSTÄLLNING Datum Vår referens Sida 2009-11-25 Dnr: 09-6502 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Camilla Grimelund Thomsen 08-678 56 87 camilla.grimelund-thomsen@pts.se Sammanställning av remissvar angående

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-16.20 Beslutande Agda Johansson, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Carina Lillbacka Pia Risán Styrbjörn Lindht. tj.ersättare Ulrica Öberg,

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enklare, snabbare, säkrare Att gräva av en ledning är ofta både kostsamt och tidskrävande. Men det finns ett bra sätt att undvika skador och onödigt arbete. Ledningskollen.se

Läs mer

Etiska regler för sökmarknadsföring via sponsrade länkar

Etiska regler för sökmarknadsföring via sponsrade länkar Etiska regler för sökmarknadsföring via sponsrade länkar Etiska regler för sökmarknadsföring via sponsrade länkar 2 Innehåll 1. Syfte och tillämplighet 3 2. Definitioner 3 3. Allmänna bestämmelser 3 4.

Läs mer

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation 2003

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation 2003 DATUM RAPPORTNUMMER 28 maj 2004 PTS-ER-2004:21 Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation 2003 Sammanfattning Post- och telestyrelsen, PTS, ska årligen redovisa till regeringen arten

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer