Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet"

Transkript

1 Rapport 2011:15 Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet

2 Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet En lägesrapport Konsumentverket (8)

3 3 (8) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning Inledning Bakgrund Erfarenheter, tillsyn m.m Insatser på alkohol- och tobaksområdet Events Marknadsföring på internet Marknadsföring av alkohol i TV via utsändningar från Storbritannien. 7 3 Framtida tillsynsinsatser Fokusområden... 8

4 4 (8) Sammanfattning Konsumentverket är den centrala tillsynsmyndigheten över reglerna om marknadsföring i alkohol- och tobakslagen. I tillsynsarbetet genomför myndigheten olika insatser mot otillbörlig marknadsföring av alkoholdrycker och tobaksvaror till konsumenter. Under år 2011 har Konsumentverket öppnat tillsynsärenden avseende tidnings- och internetannonser, utlandssänd TV- reklam enligt direktivet om audiovisuella medietjänster 2010/13/EU (AV-direktivet) samt utomhusevenemang. Kontakter med branschen angående utomhusreklam som kan anses utgöra dominerande inslag i miljön är alltjämt aktuella. Ett förbudsföreläggande gällande utomhusevenemang är föremål för pågående process hos Konsumentombudsmannen. Konsumentverket fortsätter att i stor omfattning besvara frågor om marknadsföring av alkohol och tobak från massmedia, näringsliv, allmänhet, intresseorganisationer samt de regionala och kommunala tillsynsmyndigheterna. Konsumentverket har även vid ett flertal tillfällen varit ute och föreläst om marknadsföringsreglerna för regionala och kommunala tillsynsmyndigheter samt branschen.

5 5 (8) 1 Inledning 1.1 Bakgrund Regeringen har uppdragit åt Konsumentverket att redovisa de tillsynsinsatser som verket har vidtagit inom tobaks- och alkoholområdet. Konsumentverket ska även ge en framåtblickande bild vad gäller tillsynsarbetet inom respektive område. Lägesrapporten ska i tillämpliga delar utgå från regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Erfarenheter, tillsyn m.m. 2.1 Insatser på alkohol- och tobaksområdet Konsumentverket är den centrala tillsynsmyndigheten på konsumentområdet. Myndigheten har bland annat till uppgift att som företrädare för det allmänna övervaka efterlevnaden av marknadsföringslagen (2008:486) och till denna hörande lagar, såsom alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581). Som en del av Konsumentverkets tillsynsarbete genomför myndigheten insatser mot marknadsföring av alkohol- och tobaksvaror till konsumenter. Sedan Konsumentverkets rapport 2010:23 har en ny alkohollag trätt i kraft. Numera gäller bl.a. samma regler kring marknadsföring på internet som i tryckt skrift. Här finns nya utmaningar bland annat i form av att bevissäkra innan tillsynsärenden inleds. Nya aspekter på internetmarknadsföring är rörliga bilder, blinkande och färggranna bilder, ögonblicksbilder som skiftar i sekvens med olika budskap, bilder som är länkade till hemsidor som innehåller ytterligare marknadsföring om produkten. Konsumentverket har öppnat tillsynsärenden gällande bl.a. events. Förbudsföreläggande har meddelats. Tillsynsärenden har även öppnats gällande marknadsföring i tryck skrift, på internet och i utlandssänd TV. Ärenden kring utlandssänd TV-reklam för alkohol har vidarebefordrats till Storbritannien genom det europeiska samarbetssystemet Consumer Protection Cooperation System (CPCS) och ligger nu hos Office of Communications

6 6 (8) (OFCOM) som är den myndighet i Storbritannien som reglerar bl.a. TV och radio områdena. Konsumentverket har, som tidigare år, i stor omfattning besvarat frågor avseende marknadsföring av alkohol och tobak från massmedia, näringsliv, allmänhet, intresseorganisationer och de regionala och kommunala tillsynsmyndigheterna. 2.2 Events I Konsumentverkets rapport 2010:23 redogjordes för behovet av att granska denna form av specialarrangemang som ofta är ett led i ett företags externa marknadsföring. Denna typ av marknadsföring tilltalar ofta yngre konsumenter varför det är av särskild vikt att marknadsföringen inte är otillbörlig. Tillsynsinsatserna mot denna typ av marknadsföring har lett till att ett antal tillsynsärenden har initierats och förbudsförelägganden har utfärdats. Konsumentverket fortsätter även att bedriva tillsyn mot events där företag marknadsför alkoholdrycker till konsumenter i form av exponering av varumärken på bl.a. tält, banderoller och giveaways. 2.3 Marknadsföring på internet Marknadsföring av alkoholdrycker på internet omfattas genom den nya alkohollagen av samma regler som för tryckt skrift. I de tillsynsärenden som Konsumentverket öppnat under året är kravet på särskild måttfullhet den mest förekommande överträdelsen. Efter påtalanden från Konsumentverket har de berörda näringsidkarna utfäst att de inte kommer att upprepa marknadsföringen. Marknadsföring på internet ställer något högre krav på de konsumenter som önskar anmäla misstänkt otillbörlig marknadsföring till Konsumentverket. Det är inte alla konsumenter som vet hur man tar så kallade skärmdumpar eller spelar in en sekvens från den webbsida de befinner sig på. Viss marknadsföring på internet är riktad marknadsföring och då räcker det inte att Konsumentverket får en anmälan innehållande en webbsidaadress. När den sidan besöks kan marknadsföringen bero på de inloggningsuppgifter man har

7 7 (8) angivet. Ett problem när produkter omnämns på t.ex. bloggar och sociala medier är att det är svårt att visa om det sker på uppdrag av en näringsidkare som ett led i en avsättningsfrämjande marknadsföringsåtgärd eller om det är en privatperson som helt enkelt skriver vad de tycker om en produkt. Alkoholmarknadsföring på t.ex. nyhetssidor är flyktig marknadsföring som varvas med annan marknadsföring och byter plats på sidan för att sedan tas bort. Allt beroende på hur den som beställt marknadsföringen velat att den ska visas på sidan. Marknadsföring på internet sker även från utlandet och inte alltid med tillverkarens samtycke. Filmsajter som t.ex. Youtube kan innehålla klipp på alkoholreklam som en privatperson i ett annat land har spelat in från TV. Dessa klipp letas upp och sprids bland unga som gamla. Det förekommer även vimmelbilder och reportage från uteställen på nätet där det tydligt framgår bilder av alkoholprodukter i bl.a. festliga sammanhang. Dessa sidor letas upp av personer som tittar på dem men de kan även ha en funktion som gör att man gilla eller dela sidan och då kommer den upp på sin egen sida på det sociala mediet och där alla ens vänner (som inte sökt sådana bilder och reportage) utsätts för marknadsföringen. 2.4 Marknadsföring av alkohol i TV via utsändningar från Storbritannien. I Konsumentverkets rapport 2010:23 redogjorde verket för ett tillsynsärende där det ansågs att sändningen sannolikt tilltalade barn under 18 år. Under året har Konsumentverket fått in en omfattande anmäla från IOGT-NTO gällande bl.a. utlandssänd TV-reklam för alkohol i svensktalande TV men där kanalerna är registrerade i Storbritannien. I första hand prövas en viss sorts inslag utifrån bestämmelserna i AV-direktivet. Det är dock oklart om annan marknadsföring av alkohol än den typen som omfattas av AV-direktivet kan förbjudas att visas i svensk TV.

8 8 (8) 3 Framtida tillsynsinsatser 3.1 Fokusområden Vad gäller framtida tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet kommer Konsumentverket inrikta tillsynen mot marknadsföring av alkohol i TV och beställ TV, internet (e-handel, bloggar, sociala medier, nyhetssidor, e-post, osv) samt mobiltelefoner via t.ex. appar. Konsumentverket bör även, tillsammans med lokala regionala och lokala tillsynsmyndigheter, närmare granska den marknadsföring som sker vid idrottsarenor. Tillkomsten av bag-in-box har gett alkoholtillverkare en större yta på förpackningen som kan användas till marknadsföring. Frågan uppkommer när dessa avbildas i t.ex. tryckt skrift i marknadsföringssyfte om förpackningen i sig kan anses vara i strid med bestämmelserna om avbildning i Konsumentverkets föreskrifter. Det finns således frågor som behöver förtydligas genom mål i Marknadsdomstolen. Konsumentverket kommer att på olika sätt, beroende på utgången av anmälan till Storbritannien, fortsätta att granska TV-sänd alkoholmarknadsföring från utlandet. Konsumentverket ska även, med hjälp av lokala tillsynsmyndigheter, öka granskningen av den marknadsföringen som sker lokalt av tobak och alkoholleverantörer för att fånga upp reklam som är ett led i en större nationell marknadsföringsåtgärd. Vidare ska Konsumentverket följa den utvecklingen av marknadsföringen som sker på internet. Verket måste delvis hitta nya metoder för att säkerställa att riktad marknadsföring kan fångas upp och granskas. Slutligen kommer Konsumentverket att medverka vid ytterligare informations- och utbildningstillfällen med branschen samt de regionala och kommunala tillsynsmyndigheterna.

9

10 Konsumentverket Box Karlstad Telefon: Webbplats: E-post:

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga Iq Rapport 2013:2 Alkoholreklam på internet Alkoholreklam på internet påverkar främst unga Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklam på internet 2013 13. Marknadsföring av alkohol i Sverige 16. Så surfar svenskarna

Läs mer

Vägledning. Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga

Vägledning. Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Vägledning Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Cecilia Norlander Förord Den kommersiella

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Betänkandet - En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50) Svar senast 1 december 2013

Betänkandet - En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50) Svar senast 1 december 2013 SIGNERAD 2013-11-11 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2013-11-08 Vår referens Mats Glans Sekreterare Tjänsteskrivelse mats.glans@malmo.se Betänkandet - En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och

Läs mer

En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak

En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. Stockholm 2013 SOU 2013:50 SOU

Läs mer

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier Vägledning De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier. Den 5 december 2012. Reviderad

Läs mer

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker - Rapport till Europeiska kommissionen december 2013 Det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker Rapport till Europeiska

Läs mer

Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. En kartläggning

Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. En kartläggning Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat En kartläggning Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat En kartläggning

Läs mer

Iq Rapport 2012:2. & alkohol. Fullast på Facebook

Iq Rapport 2012:2. & alkohol. Fullast på Facebook Iq Rapport 2012:2 Om image, sociala medier & alkohol Fullast på Facebook Innehåll 3. Förord 4. När alkoholen bygger image 5. Alkoholföretagens närvaro i sociala medier 7. Marknadsföring av alkohol i Sverige

Läs mer

folkhälsorådet 2010-12-21 TOBAKSPOLICY En tobaksfri kommun

folkhälsorådet 2010-12-21 TOBAKSPOLICY En tobaksfri kommun folkhälsorådet 2010-12-21 TOBAKSPOLICY En tobaksfri kommun Innehåll Inledning...................................................... 1 Bakgrund...................................................... 1 Inriktningsmål..................................................

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Utgivare: Patrik Havermann Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter; beslutade den 21 januari 2015. KOVFS 2015:1

Läs mer

Inledning. Marknadsföra rätt. Välkomna. Jur kand Lena Falk. 13 februari 2014 2014-02-10

Inledning. Marknadsföra rätt. Välkomna. Jur kand Lena Falk. 13 februari 2014 2014-02-10 Marknadsföra rätt Välkomna 13 februari 2014 1 Inledning Jur kand Lena Falk Fondbolagens förening Stureplan 6 114 35 Stockholm Tel: 08 506 988 00 E-post: lena.falk@fondbolagen.se Fondbolagens förening 0ch

Läs mer

Låna 1 = SAMMANFATTNING. Hushållens skuldsättning 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Källa: SCB. Miljarder kronor. Skulder / Disp.

Låna 1 = SAMMANFATTNING. Hushållens skuldsättning 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Källa: SCB. Miljarder kronor. Skulder / Disp. Låna SAMMANFATTNING Hushållens skulder fortsätter att öka. Framförallt utgörs skulderna av bolån, men även övriga lån ökar. Nya förutsättningar för att ta snabba lån via internet, i butikerna, via mobiltelefonen

Läs mer

Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Tfn. 08-606 90 80 Fax. 08-741 08 70 registrator@radioochtv.se www.radioochtv.

Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Tfn. 08-606 90 80 Fax. 08-741 08 70 registrator@radioochtv.se www.radioochtv. Att sända närradio Myndigheten för radio och tv ger tillstånd och registrerar svenska radio- och tv-sändningar. Vi utfärdar även utgivningsbevis för webbplatser. En annan uppgift är att följa och sprida

Läs mer

Rekommendationen ansluter till och innebär en tolkning av 7 kap. alkohollagen (2010:1622) och marknadsföringslagen (2008:486).

Rekommendationen ansluter till och innebär en tolkning av 7 kap. alkohollagen (2010:1622) och marknadsföringslagen (2008:486). 1 Rekommendation avseende reklam för alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga lättdrycker (Gemensamt antagen av Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges

Läs mer

REKOMMENDATION AVSEENDE REKLAM FÖR ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH ALKOHOLHALTIGA LÄTTDRYCKER

REKOMMENDATION AVSEENDE REKLAM FÖR ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH ALKOHOLHALTIGA LÄTTDRYCKER REKOMMENDATION AVSEENDE REKLAM FÖR ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH ALKOHOLHALTIGA LÄTTDRYCKER (Gemensamt antagen av Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Marknadsförbund)

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN FÖRFATTNING 7.9 Antagen av kommunstyrelsen 123/14 KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 KOMMUNIKATION Kommunikationspolicyn bildar grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation.

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

En granskning av marknadsföringen av privata pensionsförsäkringar

En granskning av marknadsföringen av privata pensionsförsäkringar Rapport 2008:17 En granskning av marknadsföringen av privata pensionsförsäkringar En granskning av marknadsföringen av privata pensionsförsäkringar Konsumentverket 2008 3 (26) Sammanfattning Marknadsföring

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Konsumentombudsmannen, (KO), Box 48, 651 02 Karlstad

Konsumentombudsmannen, (KO), Box 48, 651 02 Karlstad MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:14 2008: Datum 2010-05-18 Dnr B 10/09 och B 12/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen, (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE 1. TeliaSonera Aktiebolag (publ), 123 38 Farsta 2. TeliaSonera

Läs mer

Punkt 12 och 13 i rekommendationen omfattar även marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker.

Punkt 12 och 13 i rekommendationen omfattar även marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker. 1 Rekommendation avseende reklam för alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga lättdrycker (Gemensamt antagen av Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen samt Sveriges

Läs mer

Konsumentverkets årsredovisning 2008

Konsumentverkets årsredovisning 2008 Konsumentverkets årsredovisning 2008 Innehåll GD har ordet 3 Ordlista 5 1. Resursfördelning på verksamhetsområden 7 2. Politikområde Konsumentpolitik 11 3. Politikområde Regional tillväxtpolitik 53 4.

Läs mer

Oseriös Marknadsföring

Oseriös Marknadsföring Magisteruppsats Handelsrätt D, 10 poäng Oseriös Marknadsföring Riskfritt och företagsekonomiskt sunt? Dan Hammerlid Handledare: Lena Rönnberg VT 2004 UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för handelsrätt Ekonomikum,

Läs mer

Reklam funkar inte på mig...

Reklam funkar inte på mig... Reklam funkar inte på mig... TemaNord 2010:502 Reklam funkar inte på mig... Store Strandstræde 18 DK-1255 Copenhagen K www.norden.org Reklam funkar inte på mig... Unga, marknadsföring och internet Under

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10

Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10 Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 UTGÅNGSPUNKTER 4 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FINANSIELL VERKSAMHET 12 FINANSIELL RÅDGIVNING 16 SPARA 23 KONTOSPARANDE

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap. 5 4 st., 8 kap. 8 4 st. alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera

Läs mer

Reklam funkar inte på mig...

Reklam funkar inte på mig... Reklam funkar inte på mig... Unga, marknadsföring och internet Louise Ekström och Helena Sandberg TN2010:502 Reklam funkar inte på mig... Unga, marknadsföring och internet TemaNord 2010:502 Nordiska ministerrådet,

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12)

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) 2 (12) Innehåll Strategi... 3 1.1 Nya kommunikationsmönster... 3 1.2 Vad är sociala medier?... 3 1.3 Hofors kommuns strategi... 4 1.4

Läs mer