Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21"

Transkript

1 Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun Sida 1

2 Sammanfattning Mobiltäckningen i Sölvesborgs kommun är till stora delar men det skiljer en del beroende på vilken nättyp och vilken operatör som används. I kommunen finns några geografiska områden där alla nät har dålig täckning, framförallt de sydvästra delarna av Listerlandet. Sammanfattar man de genomförda mätningarna längs med vägar och tätorter inom kommunen så har Tre tätt följda av Telenor den bästa täckningen för 3G medan Telenor och Tele2 har den bästa täckningen för 2G. Det är även viktigt att komma ihåg att den tjänst som en användare av ett visst nät upplever inte bara beror på täckningen utan att även andra faktorer som till exempel nätets kapacitet och kvaliteten i radionätet spelar roll. Vill man även göra en analys av vilken operatör som levererar den bästa tjänsten för mobilt internet så kan mätningar med UPIcom genomföras under en tidsperiod. Allmänt Denna rapport sammanfattar resultatet av mätningar på mobilnät som är genomförda i Sölvesborgs kommun under perioden juli till oktober Den bästa överblicken av den insamlade täckningsinformationen får man när man använder analys- och kartgränssnittet i Täckningskollens portal. Med portalens verktyg är det enkelt att jämföra vilken operatör som har bäst täckning på de platser som är viktiga. Om täckning Grunden för all mobil kommunikation är att det finns täckning, det vill säga att radioförbindelsen mellan nät och mobiltelefonen är tillräckligt. Har du ingen täckning kan du inte använda din mobiltelefon för kommunikation över huvud taget. Har du dålig täckning så kan du ha problem med att samtal bryts och att ditt mobila bredband går långsamt. Utöver täckningen är även kvaliteten på den tjänst som levereras av operatören viktig för hur användandet av mobilnätet skall upplevas. Denna rapport behandlar enbart mätningar av mottagen signalstyrka, det vill säga täckning. Typer av nät Den teknik som används för att kommunicera mellan mobilnät och terminal påverkar hur du som användare upplever tjänsten som levereras. Teknikerna som används för mobil kommunikation brukar delas upp i vilken teknisk generation de tillhör. Mätningarna som är genomförda i Sölvesborgs kommun är utförda för 2G och 3G. 2:a generationen (2G) I Sverige är 2G till stora delar synonymt med den tekniska standarden GSM och det är ett system som framförallt är anpassat för röstsamtal. I takt med teknisk utveckling så klarar GSM även viss datakommunikation och då kallas teknikerna för GPRS och EDGE. Sida 2

3 3:e generationen (3G) I Sverige så är 3G till stora delar synonymt med standarden UMTS. UMTS är ett system som är designat för både röst och datakommunikation. I takt med teknisk utveckling så har datahastigheterna för UMTS förbättrats mer och mer och teknikerna för detta kallas HSDPA och HSUPA. Mätmetod Mätningarna har genomförts med mobiltelefoner av typen SONY XPERIA J med programvara Täckningskollen installerad. Telefonerna har varit placerade i ett antal olika sopbilar under mätperioden och respektive telefon har varit låst till antingen 2G eller 3G för att möjliggöra så kartläggning av de olika näten i kommunen som möjligt. Telefonerna har inte varit anslutna till någon yttre antenn vilket vi har tagit hänsyn till när signalstyrkevärdena har kategoriserats i tre olika klasser. Målet med den gröna färgsättningen av mätpunkter har varit att återspegla om man kan förvänta sig inomhustäckning för röstsamtal i ett vanligt trähus. Dämpningen för olika huskategorier skiljer sig markant och ibland behövs signalstyrka för att inomhustäckningen skall bli, detta kan analyseras i detalj i Täckningskollens portal. Följande färgskala används för mottagen signalstyrka: Typ av nät Grön Gul Röd 2G Bättre än -89 dbm -89 till -98 dbm -99 dbm och sämre 3G Bättre än -95 dbm -95 till -104 dbm -105 dbm och sämre I den statistiska analysen av mätdata nedan så redovisas även insamlade (gröna) punkter som är bättre än -89 dbm för 2G och bättre än -95 dbm för 3G inom följande intervall Typ av nät Väldigt Extra Bra 2G Bättre än -69 dbm -69 dbm till -78 dbm -79 dbm till -88 dbm 3G Bättre än -75 dbm -75 dbm till -84 dbm -85 dbm till -94 dbm Extra och väldigt signalstyrka ger ökad sannolikhet för inomhustäckning på 2G och 3G samt chans till bättre datahastigheter för 3G. Sida 3

4 Resultat I detta avsnitt sammanfattas resultatet av de mätningar som är utförda på 2G och 3G var för sig. Vilken operatör som kan anses ha bäst täckning beror på vilken tjänst som är viktig för respektive användare. Om det är röstsamtal som är viktigast kan man analysera 2G och 3G tillsammans men är det datatrafik som är viktigast så är det 3G som skall analyseras. Det är även viktigt att komma ihåg att det inte bara beror på täckningen hur tjänst som levereras av respektive operatör. De mobilnäten med bäst täckning i Sölvesborgs kommun för 3G är Tre tätt följda av Telenor. De mobilnäten med bäst täckning i Sölvesborgs kommun för 2G är Telenor och Tele2. Statistik Nedan följer en statistisk sammanställning av de mätvärden som samlats in under mätperioden. Dels för hela kommunen samt även för tätorter. I tabellerna redovisas andelen mätpunkter inom respektive kategori av signalstyrkevärde enligt avsitt mätmetod ovan samt även andelen som är och väldigt. Bästa analysen av täckningen görs i kartgränssnittet i Täckningskollens portal. Hela kommunen grön gul röd Telenor 3G 22% 30% 30% 82% 14% 4% Tele2 och Telia 3G 8% 20% 32% 60% 28% 12% Tre 3G 25% 31% 27% 83% 14% 3% Telenor och Tele2 2G 15% 28% 35% 78% 19% 3% Telia 2G 11% 23% 36% 70% 24% 6% Sölvesborgs tätort grön gul röd Telenor 3G 44% 29% 18% 91% 8% 1% Tele2 och Telia 3G 12% 29% 33% 74% 23% 3% Tre 3G 44% 30% 18% 92% 7% 1% Telenor och Tele2 2G 29% 39% 26% 94% 6% 0% Telia 2G 22% 38% 30% 90% 9% 1% Sida 4

5 Mjällby tätort grön gul röd Telenor 3G 45% 42% 12% 99% 1% 0% Tele2 och Telia 3G 27% 45% 25% 97% 2% 1% Tre 3G 45% 42% 12% 99% 1% 0% Telenor och Tele2 2G 5% 21% 52% 78% 21% 1% Telia 2G 5% 24% 49% 78% 21% 1% Hällevik tätort grön gul röd Telenor 3G 18% 39% 24% 81% 12% 7% Tele2 och Telia 3G 18% 30% 25% 72% 12% 15% Tre 3G 19% 38% 24% 81% 12% 7% Telenor och Tele2 2G 3% 19% 47% 69% 28% 3% Telia 2G 1% 9% 39% 49% 43% 8% Hörvik tätort grön gul röd Telenor 3G 19% 40% 34% 93% 7% 0% Tele2 och Telia 3G 6% 26% 45% 77% 20% 4% Tre 3G 19% 40% 34% 93% 7% 0% Telenor och Tele2 2G 12% 31% 43% 86% 14% 0% Telia 2G 44% 40% 14% 98% 2% 0% Norje tätort grön gul röd Telenor 3G 22% 40% 32% 94% 6% 0% Tele2 och Telia 3G 5% 21% 43% 69% 25% 6% Tre 3G 23% 41% 31% 95% 5% 0% Telenor och Tele2 2G 27% 33% 26% 86% 13% 1% Telia 2G 8% 32% 42% 82% 16% 2% Sida 5

6 Nogersund tätort grön gul röd Telenor 3G 7% 13% 24% 44% 43% 13% Tele2 och Telia 3G 8% 13% 22% 43% 44% 13% Tre 3G 8% 15% 27% 50% 39% 11% Telenor och Tele2 2G 0% 8% 45% 53% 43% 4% Telia 2G 0% 1% 12% 13% 54% 33% Lörby tätort grön gul röd Telenor 3G 23% 38% 34% 95% 5% 0% Tele2 och Telia 3G 21% 27% 37% 85% 14% 1% Tre 3G 35% 37% 24% 96% 4% 0% Telenor och Tele2 2G 6% 23% 50% 79% 21% 0% Telia 2G 0% 10% 44% 53% 39% 8% Djupekås tätort grön gul röd Telenor 3G 34% 45% 20% 99% 1% 0% Tele2 och Telia 3G 0% 3% 27% 30% 53% 17% Tre 3G 39% 42% 18% 99% 1% 0% Telenor och Tele2 2G 1% 20% 51% 72% 26% 2% Telia 2G 1% 3% 29% 33% 55% 12% Dåliga områden Det är svårt och dyrt för en operatör att erbjuda täckning överallt vilket medför att alla mobilnät oftast har några områden inom en kommun med dålig täckning. Inom Sölvesborgs kommun finns några geografiska områden där alla nät har sämre täckning, framförallt i de sydvästra delarna av Listerlandet i bland annat Torsö, Grönslätt och Sandviken. Sida 6

Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna

Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna TeliaSonera Tele2 Telenor Hi3G G (Sundsvall) AllTele (Sollefteå och Örnsköldsvik) En teknisk sammanfattning och analys 2012-11-06 Network

Läs mer

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2014:11 Datum 2014-03-03 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät N2013/2538/ITP Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Rapportnummer PTS-ER-2015:12. Datum 2015-05-05. Inomhustäckning. - sammanställning av lösningar

Rapportnummer PTS-ER-2015:12. Datum 2015-05-05. Inomhustäckning. - sammanställning av lösningar Rapportnummer PTS-ER-2015:12 Datum 2015-05-05 Inomhustäckning - sammanställning av lösningar Rapportnummer PTS-ER-2015:12 Diarienummer 15-1896 ISSN 1650-9862 Författare Jeanette Wännström Post- och telestyrelsen

Läs mer

Tillgången till telefoni

Tillgången till telefoni Rapportnummer PTS-ER-2011:19 Datum 2011-08-30 Tillgången till telefoni PTS uppföljningsrapport nr 1 augusti 2011 Rapportnummer PTS-ER-2011:19 Diarienummer 11-8638 ISSN 1650-9862 Post- och telestyrelsen

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och mobiloperatörer, BÖ 2014:02

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och mobiloperatörer, BÖ 2014:02 Konsument verket KO Protokoll Datum 2014-03-20 Dnr Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och mobiloperatörer, BÖ 2014:02 Konsumentverket och mobiloperatörerna Telenor Sverige AB, TeliaSonera

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

Bredband via fiber. framtidens kommunikation

Bredband via fiber. framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN HÄRNÖSANDS KOMMUN Bredband via fiber framtidens kommunikation Alla fast boende i kommunen, företag och offentliga anläggningar ska ha möjlighet till datakommunikation med minst 100 mb/sek

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kommunikationslösningar för Skellefteå Kraft Elnäts elmätare i glesbygd. Robin Sjöstedt 2015. Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik

EXAMENSARBETE. Kommunikationslösningar för Skellefteå Kraft Elnäts elmätare i glesbygd. Robin Sjöstedt 2015. Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik EXAMENSARBETE Kommunikationslösningar för Skellefteå Kraft Elnäts elmätare i glesbygd Robin Sjöstedt 2015 Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

Bredband där du är, bor och verkar

Bredband där du är, bor och verkar Bredband där du är, bor och verkar vårt gemensamma ansvar Bredbandsforums arbetsgrupp Mobilt bredband i hela landet Januari 2014 Bredbandsforum, PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats:

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Framtidens Radio. Intervju med Lars Mossberg

Framtidens Radio. Intervju med Lars Mossberg reportage Radio Text & foto: Håkan Lindberg Sveriges Radio i Göteborg. Intervju med Lars Mossberg Framtidens Radio Lars Mossberg jobbar med utvecklingsfrågor på Sveriges Radio. Det är en miljö av ständiga

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Svensk telemarknad 2014

Svensk telemarknad 2014 Rapportnummer PTS-ER 2015:19 Datum 2015-05-25 Svensk telemarknad 2014 Svensk telemarknad 2014 Rapportnummer PTS-ER 2015:19 Diarienummer 15-97 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén, Andreas Wigren Post-

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 E-post i mobila enheter Så skapar och designar du e-post som ger resultat i en mobil värld. Ta del av undersökningsresultat och aktuell statistik. Creating e-mail success Hej! Den

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19 Innehåll Sammanfattning 3 1. Utgångspunkter 6 1.1 Bakgrund och uppdrag 6 1.2 Syfte 6 1.3 Metod och genomförande 6. 2. Telemarknaden i Sverige 8 2.1 Antal operatörer år 2003 8 2.2 Operatörernas intäkter

Läs mer