Bakgrund. Ett teknikskifte pågår i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund. Ett teknikskifte pågår i Sverige"

Transkript

1 Bakgrund Ett teknikskifte pågår i Sverige Sveriges infrastruktur för telekommunikation är föråldrad och har nått taket för vad den klarar. Med anledning av detta genomförs nu en genomgripande teknikväxling som omfattar hela landet. För att möta morgondagens behov krävs fiberuppkoppling och runtom i landet pågår arbetet med att etablera fibernät. Det är en utmaning att skapa en framtidssäker teknik även på landsbygden och vi måste själva engagera oss. Det har man redan gjort i hundratals byalag och lokala ekonomiska föreningar i andra bygder. FIBER JA! eller NEJ? Det är dags att vi sätter oss in i frågan. Det är dags att vi tar ställning inför framtiden. Ny teknik nya krav Kraven på kommunikationskapacitet ökar snabbt sedan Internets barndom har det skett en fördubbling var 18:e månad. Idag sköts både företag och privatpersoners vardagsliv via IT i en utsträckning som vi inte kunde föreställa oss för bara några år sedan. Allt större del av samhällets tjänster och företagens existens och bygger på datakommunikation. Även TV-utbudet är helt förändrat och kräver stor kapacitet. Begränsningarna och bristerna med dagens teknik börjar redan nu bli tydliga. Det handlar om trygghet och utveckling för landsbygden. Det handlar om fastigheternas och bygdens attraktionskraft. AXE-växlarna Den utrustning som idag sitter i AXE-växlarna i våra telestationer har passerat bäst-före-datum. Snart når man gränsen då det inte längre går att reparera dessa växlar. Omkring år 2017 kan man inte längre reparera AXE-systemet. Reservdelar tillverkas inte längre. Kopparnätet Många har fått erfara att Telias kopparnät är slitet, lappat och lagat. Nätet är gammalt och har tekniska begränsningar. Åsknedslag och andra skador har satt sina spår. Kopparnätet kommer med tiden att avvecklas.

2 Frågor och svar Här har vi samlat en del av de vanligaste frågorna och svaren. Skriv upp de nya frågor som kommer upp och ta med till nästa möte med styrelsen och bykontakterna. Tomt ark finns längst bak i pärmen. Kommer det inte bättre lösningar som gör att vi slipper gräva? Varken befintligt telenät eller mobila alternativ kommer att kunna leverera den kapacitet som vi kommer att behöva i framtiden. Det går väl ganska skapligt idag? Hittills har vi klarat oss, men framtiden ställer nya krav. För många har det redan blivit märkbara försämringar i takt med ökad belastning på näten. Ett större utbud av kanaler och tjänster, ny teknik som t ex I-phones m m och ett kraftigt växande antal användare påverkar tillgängligheten. TV tar redan nu en stor del av kapaciteten. HD-TV kommer att kräva ännu mer effekt. Varför duger inte dagens ADSL som går via telenätet? ADSL går via kopparnätet. ADSL är och förblir en tillfällig lösning på grund av begränsad kapacitet. Fördelen med ADSL var att vi snabbt fick bredband även på landsbygden. Nackdelen med ADSL är, att kapaciteten sjunker snabbt med ökat avstånd till telestationen. ADSL ger för många redan nu en hastighet under dagens acceptabla nivå. Hur länge till klarar vi oss med ADSL? - Acceptabel nivå idag och i framtiden? Det kommer antagligen att duga ett par år till, men ökningen ser ut att fortsätta. Idag krävs vid normalt användande av Internet ca 2 Mbit/s uppkoppling. Prognosen är, att det om 2 år kommer att krävas ca 10 Mbit/s som grundkapacitet. Kan Telia förstärka kapaciteten i ADSL? Man kan uppgradera telestationerna i Skottlanda och Bjurvik då de har fiberuppkoppling. Detta får dock begränsad effekt när inte fastigheterna är fiberansutna. Varför inte mobilt? 3G-masterna är redan idag fullbelagda och kan ej byggas ut mer utan fiberuppkoppling. 4G-master måste alltid anslutas till fibernät. 4 G ger god täckning högst någon kilometer. 4G-master kommer troligen bara att byggas i tätbefolkade områden. 4G ger ej TV, men förbättrar datatrafiken. Mobila system begränsas av brist på frekvenser, terrängförhållanden, antal uppkopplade och avståndet till masten. Mobila system är och förblir kompliment. Man vet nu att de mobila alternativen inte kan leva upp till morgondagens krav.

3 Fiberfakta Vad är fiber? Själva fibern är hårstråtunna trådar av glas. Informationen överförs i form av ljus i olika färger. Vad är det som ska grävas ner? Ett stamnät som utgår från telestationerna och binder samman byarna. Ett finmaskigt områdesnät som ger fiber in i huset. Nätet består av slangar där sen operatören "blåser in" den tunna optokabeln. Vad händer på andra håll? I städerna byggs fibernäten ut för fullt, men landsbygden halkar efter på grund av avstånden och ett mindre kundunderlag. På landsbygden jobbar hundratals ekonomiska föreningar och byalag med fiberuppkoppling för sina bygders framtid, attraktionskraft, utveckling och trygghet. Många är redan nu anslutna. Vilken roll spelar denna teknik för landsbygdens framtid? En garanti för att bevara och förbättra Telefoni, Bredband, TV m m. Nödvändigt för att företag ska etablera sig och leva kvar på landsbygden. Underlättar inflyttning av yngre generationer som är vana vid den snabbare tekniken. Värdeökning av fastigheten och området blir attraktivare. Full tillgång till samhällets och företagens tjänster Viktigt för fungerande trygghetslarm och andra larm. Internetansluten akutvård i ambulans. Säker kommunikation för räddningstjänsten under insatser. Fiberoptiken klarar med lätthet de nya kraven. Kapaciteten är i praktiken obegränsad. Vilka tjänster får jag genom fibern? Fiberanslutningen ersätter det gamla telefonnätet som idag ger oss telefon och internet. Det kan också ersätta TV-antenner och paraboler. Alla tjänster du vill ha kan kopplas till ett abonnemang. Telefoni TV och HD-TV Snabbt och stabilt bredband med full kapacitet till alla fastigheter. Du slipper begränsningar i telefonlinjer eller mobilnät. Trygghetslarm och andra larmtjänster. Tillgång till alla nya tjänster som med säkerhet kommer. forts.

4 Fiberfakta forts Måste jag köpa tjänster i nätet? Nej. Även om fibern svetsats in i den dosa du låtit montera på väggen, kan du välja om du tecknar några tjänster eller inte. Du väljer också tidpunkt, vilket är bra att tänka på då dina gamla abonnemang troligen har uppsägningstider. Fiberanslutningen höjer ändå alltid värdet på fastigheten. Vilken kapacitet kan levereras? Samtliga anslutna hushåll får tillgång till tjänster upp till 1Gbit/s. Den fiberoptiska tekniken ger full effekt till varje enskild fastighet oavsett avståndet till telestationen eller antalet andra användare. Med ADSL eller mobil lösning påverkas kvalitén av såväl avstånd som antal uppkopplade. Hur länge klarar vi oss med fiber? Enligt all kunskap som finns idag kommer fibertekniken att klara framtidens successiva behovsökning med råge. Det är inte fibern utan utrustningen som begränsar hastigheten. Något alternativ till fiberns möjligheter finns inte idag. Därför anses den vara den mest framtidssäkra tekniken. Kan husets befintliga telenät användas? Ja. Dosan som monteras i ditt hus ansluts till befintligt telenät och de vanliga telefonerna kan användas. Köper du i framtiden dina telefonitjänster via fibernätet har du dock ingen användning för den telekabel som idag finns in till huset. Vad händer vid strömavbrott? Vid strömavbrott slocknar elektroniken som driver nätet, vilket innebär att telefonen inte fungerar. I centrala kopplingspunkter kommer det dock att finnas en batteribackup. Om batteribackup anses behövas i hemmet får var och en själv skaffa och installera detta. Vad händer vid åsknedslag? Åskan kan inte påverka fibern då den transporterar informationen i form av ljus. OBS! Även om fibern inte kan leda in åskan så kan elnätet fortfarande göra det. Man bör därför som tidigare skydda hemmets elektronik med åskskydd och /eller dra ur kontakterna vid åskväder. Hur är det med strålning? Fiberkabeln är helt fri från strålning då informationen transporteras i form av ljus.

5 Genomförande Öppet nät? Ett öppet nät är huvudmålet idag. Tanken är att även olika operatörer ska få informera bygden om sina erbjudanden. Vi har idag möjlighet att välja mellan Telia och Quadracoms utbud. Vem gör vad? Utbudet skiljer mellan olika operatörer. Vi återkommer längre fram i processen beträffande val av operatör, projektering m m. En fullständig redogörelse kan inte göras förrän det finns en operatör. Så här har installationen i korthet gått till i liknande bygder: Föreningen gräver till tomtgräns. Medlemmen ombesörjer grävning fram till huset. Vid installationen finns samordningsvinster att hämta genom den gemensamma upphandlingen. Fakta om material, installation och vad som upphandlas gemensamt informeras om senare. Blir det stora diken i gräsmattan? Ingreppet är skonsamt. Om man inte kan ordna grävning för hand sker nedläggningen med ett specialaggregat. Det bygger på samma teknik som när man lägger ner slang för jordvärme. Hur djupt ska det grävas? Utanför tomt ca 70 cm. På tomt ca 40 cm. Vad händer om en markägare inte vill tillåta grävning på sin mark? Markavtal kommer att skrivas med berörda markägare. Om någon inte vill ha fibern på sin mark finns alternativen att bygga runt eller lägga i vägarna. Är det svårt att få in kabeln i huset? Ingreppet är litet då genomföringskabeln har en diameter på bara någon centimeter. Blir det billigare att vänta? Nej, det visar erfarenheterna tydligt. Projektet bygger på samordningsvinster och gemensam upphandling och även ideella insatser. Fastigheter som är med i uppbyggnadsfasen får del av de eventuella bidrag som beviljas. Det blir alltid dyrare att i efterhand dra igång hela processen på egen hand. Måste jag ansluta mig? Nej, självklart inte. Men teknikväxlingen pågår och telekommunikationerna berör oss alla. Därför måste vi sätta oss in i frågan för att veta vad vi har att ta ställning till.

6 Ekonomi Vad kostar en anslutning? Det går inte att göra en kalkyl så här tidigt i projektet. Vi ska tillsammans göra allt för att hålla kostnaderna nere. Här kommer även de ideella insatserna att vara viktiga! Ju fler som ansluter sig desto lägre kostnad! Vad har det kostat i andra bygder? Prisexempel: Liknande projekt som beviljats statligt stöd har landat på ca ca kr /fastighet. För det får du slang, fiber och aktiv utrustning ända in i huset. Kostnaden beror som sagt också på antalet. Hur kan vi påverka kostnaderna? Insatsen baseras på en beräknad kostnad inom hela området. Den största kostnaden är grävningen och den kan alla påverka genom att: Se till att så många som möjligt vill ansluta sig. Ju fler desto billigare är den generella regeln. Ideella insatser kommer att spela en mycket viktig roll. Göra en så bra sträckning som möjligt. Rensa vägen för maskinerna så att de kommer fram. Se till att ledningsvägen är ordentligt utstakad i förväg. Ha en bra logistik så att utrustning och material finns på plats. Styrelsen kommer att arbeta för att så långt det är möjligt införskaffa utrustning. Finansiering? Bankerna erbjuder lån till fiberinstallation. Frågor om finansiering tas upp på senare infomöten! Lönar det sig även för mig? För många kommer investeringen att löna sig från dag 1 genom minskade abonnemangsavgifter och vara återbetald inom ca 7 år. Fastigheten blir mer attraktiv vid en försäljning. Förmånligt att gå med i den gemensamma upphandlingen vi vill jobba för. Fiberanslutning - en god investering för din fastighet och för Rudskogabygdens framtid! Fortsatt information! Vi uppmanar alla att delta i kommande informationsmöten! Följ frågan på där även detta material kommer att finnas. Allmän info

7 Bli medlem! Det är ett stort arbete som väntar och det är viktigt att snabbt få börja jobba! Vi kan inte starta förrän vi fått en uppfattning om hur stort intresset är. Rudskoga Fiber ek för bankgiro Anmälan kostar endast 100 kr. Din anmälan ej bindande, men nödvändig för att vi ska komma igång! Rudskoga Fiber ekonomisk förening Styrelsen: Robert Sakuth, ordf Göran Ivarsson, sekr Jonas Rääf, kassör Bengt Pettersson Håkan Nordström Marie Tjärnbro Per-Olov Svensson

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och när? Församlingshemmet i Amnehärad måndag 18 februari 2013 kl. 18.30

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Bredband till bygden Odensvi

Bredband till bygden Odensvi Bredband till bygden Odensvi Bredband till Odensvi en satsning i värdsklass För idag och imorgon Odensviborna har i alla tider värnat sin bygd, vilket också inkluderar förändring i tidens anda. Många minns

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

För idag och imorgon. Bredband till Loftahammar

För idag och imorgon. Bredband till Loftahammar Bredband till Loftahammar Bredband till Loftahammar Vi har länge haft nyttiga och bra kommunikationer sjövägen. 1983 öppnades Bjursundsbron (416 m), som sedan dess har glatt många i vårt området. Nu är

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från Ett fibernät... så mycket mer än bara data och internet Information från KOS Fiber ek. förening Varför vill vi bygga fibernät i Okome, Köinge och Ätrafors? TELEFONI Fibern läggs ned i marken och är därför

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

Fiber en fiber av renaste glas

Fiber en fiber av renaste glas Fiber en fiber av renaste glas Fibern är en mycket tunn tråd av glas, ungefär lika tunn som ett hårstrå. Tråden är uppbyggd i tre lager. De innersta delarna är tillverkade av ren kvarts, det vill säga

Läs mer

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel?

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel? Fiber till Mörtfors Mörtfors är en livskraftig by, där vi som bor här själva tar hand om allt från vatten och avlopp till badplats, fotbollsplan och vår mötesplats, Folkets Hus. För att kunna fortsätta

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Samhällsinformation. www.borgstenafiber.se. Fiber till Borgstena. fixar vi tillsammans!

Samhällsinformation. www.borgstenafiber.se. Fiber till Borgstena. fixar vi tillsammans! Samhällsinformation www.borgstenafiber.se Fiber till Borgstena fixar vi tillsammans! Ställ upp för Din bygd! Bli delaktig för en framtid att få samma förutsättningar till kommunikation som de boende på

Läs mer

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens

Läs mer

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock.

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Översättning för inflyttade: Bra kommunikation nära dig. Samma kommunikationsmöjligheter på landsbygd som i större städer. Landsbygden

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger Fiber i Dalsland Fib er f Ti ör b llsa re mm db an and! s. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Foto:

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

så blir du en vinnare!

så blir du en vinnare! villaägaren granskar FRAMTIDENS UPPKOPPLING så blir du en vinnare! Allt fler använder sig av fiberteknik för att få ännu snabbare bredband. Regeringens satsning på bredband till landsbygden eldar på den

Läs mer

FIBER TILL LILLA EDET

FIBER TILL LILLA EDET FIBER TILL LILLA EDET VARFÖR SKALL JAG SKAFFA JUST FIBER? Varför fiber? Dagens fasta telefonnät är omodernt och dåligt underhållet Telefonnätet har begränsad kapacitet och klarar inte att föra över de

Läs mer

FIber till byn. för en levande landsbygd

FIber till byn. för en levande landsbygd FIber till byn 1 för en levande landsbygd Bredband till alla genom Fiber till byn Det är viktigt att landsbygden och de mindre orterna får samma tillgänglighet som storstäderna. Det är avgörande för Karlstads

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer