Det maritima klustrets vision och strategidokument överlämnat till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det maritima klustrets vision och strategidokument överlämnat till"

Transkript

1 Ropstensslingan 11B, STOCKHOLM, Tel: , Fax: , Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen vill öka kunskapen om den maritima näringen och visa på sjöfartens roll och möjligheter för samhälle och näringsliv. Inom klustret verkar Sjöfartsforum för ökad samverkan, starka nätverk och en tydlig maritim identitet. Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 8, 2010 I detta nyhetsbrev: Det maritima klustrets vision och strategidokument överlämnat till infrastrukturministern 152 aktörer enade bakom slutsatser och uppmaningar till politikerna Trafikslagsövergripande arbetssätt och fokus på lösningar snarare än problem säger ministern Strategiprocessen fortsätter 2011, första mötet 20 januari Glöm inte Stockholms Sjöfartspub den 30 november Lite av varje vi noterar att; Det maritima klustrets vision och strategidokument överlämnat till infrastrukturministern I samband med HUB Forum i Stockholm den 16 november överlämnades dokumentet Vision och strategi för det maritima klustret till infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd, som trots att hon bara varit infrastrukturminister en och en halv månad hade full koll på Sjöfartsforums strategiprocess och att dokumentet var färdigt. Infrastrukturministern fick dokumentet med en tydlig uppmaning att snarast återkomma med en inbjudan om en konstruktiv dialog med näringens företrädare för att, med dokumentet som grund, arbeta vidare med att ta fram en svensk maritim strategi. Anna Risfelt Hammargren överlämnar dokumentet Vision och strategi för det maritima klustret till infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd och hoppas att hon kommer att profilerar sig som den minister som tydligt sätter sjöfarten och den maritima näringen på kartan. Strategidokumentet är slutresultatet av Sjöfartsforums öppna strategiprocess som pågått under ett och ett halvt års tid. Det innehåller en kartläggning och analys av klustrets verksamheter, identifierade möjligheter och fastställda mål. Förutsättningarna för att nå målen finns angivna, både de där näringen själv måste satsa och de där det krävs politiska beslut. De allra viktigaste, övergripande målet är att Sverige, i likhet med sina grannländer och EU, ska ha en nationell maritim strategi som ger långsiktiga förutsättningar för näringen att utvecklas. Klustrets verksamheter ska också betraktas som en viktig svensk basnäring som bidrar till människors vardag och fritid, industrins möjligheter samt till samhället i stort.

2 152 aktörer enade bakom slutsatser och uppmaningar till politikerna 152 företag och organisationer skrev på och stödjer strategidokumentets slutsatser och uppropet till våra politiker. Det är dags att se vattenvägens och den maritima näringens möjligheter. Det är dags att ge sjöfarten och den maritima näringen långsiktiga förutsättningar att utvecklas. Med 152 aktörer har strategidokumentet tyngd bakom orden och visar på en ny och lovande samverkan inom klustret. Listan över företag, organisationer, universitet, institutioner mm visar också på näringens omfattande bredd och mix av stora koncerner och små utvecklingsföretag. Vid sidan om branschorganisationerna finns numera även ett samlat kluster som ger sjöfarten och den maritima näringen en starkare röst. Branschorganisationer och föreningar: Sveriges Redareförening, Sjöfartens Arbetsgivarförbund, Skärgårdsredarna, Förbundet Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening, Sjöfartsforum, Sjöfartens Analysinstitut, Föreningen Sveriges Varv, Svenskt Marintekniskt Forum, Swedocean, SIMSA Scandinavian Independent Marine Surveyors Association, Sveriges Fartygsbefälsförening, Sjöbefälsförbundet, SEKO, Lotsförbundet, Sjöfartens Utbildnings Institut, WISTA Sweden (Women s International Shipping and Trading Association), Sjövärnskårernas Riksförbund, Svensk Vindenergi och Sveriges Juniorredareförening Myndigheter, universitet, institutioner, regioner mm: Arbetsförmedlingen Sjöfart, Chalmers Tekniska Högskola Institutionen för Sjöfart och Marin teknik, Chalmers Tekniska Högskola Sjösektionen Chalmers Campus Lindholmen, Försvarsmaktens redare / Försvarsmakten, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Hållbar utveckling Väst, Kungliga Krigsvetenskapsakademin avd II, Kungliga Tekniska Högskolan Lättkonstruktioner, Kungliga Tekniska Högskolan Marina system, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Lighthouse, Sjöfartshögskolan Linnéuniversitetet, Sjöräddningssällskapet, Viktoriainstitutet, Vänerregionens Näringslivsråd, Västra Götalandsregionen Regionutvecklingssekretariatet, Västsvenska Turistrådet samt Näringslivets Transportråd (NT står bakom den övergripande slutsatsen i dokumentet att det maritima klustret ska betraktas som en viktig svensk näring och ges möjlighet att utvecklas utifrån en nationell maritime strategi) Företag: ACL Ship Management AB, Advokatfirman Lindahl KB, Aquamarine Shipping Consultants, Atlantic Container Line Sweden AB, Baltic Spot AB, BERG Propulsion, Bertil Arvidsson Consulting AB (BACAB), Brax Shipholding Rederi, Broströms AB, Charterfrakt Baltic Carrier AB, Codan Marine Sverige, Combitech AB, Consilium Marine & Safety AB, Copenhagen Malmö Port, Cronos Container Scandinavia AB, Damco Survey AB/Lloyd s Agency, D.E.C. Marine AB, Det Norske Veritas AB, DFDS Seaways AB, EHRENBERG Kommunikation AB, Energigas Sverige, Ehrnberg Solutions AB, Euroglobe Shipping AB, Fairwater Marine AB, Finnlines Ship Management AB, FireTech Engineering AB, FLOWTECH International AB, Frederiet AB, Furetank Rederi AB, Gard Sweden AB, Gard Marine & Energy Försäkrings AB, GREFAB Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, Gävle Containerterminal AB, Hogia Terminal Systems AB, Idea Marine AB, InPort (Intelligent PORT Systems AB), Kattegatt Design AB, Kockum Sonics AB, Kockumation AB, Kockums AB, Lantmännen Ekonomisk förening, Laurin Maritime, Lightcraft Design Group AB, Lysekils Hamn AB, Maflobe AB, Magiliam AB, MAN Diesel & Turbo Sverige AB, Mannerfeldt Design Team AB, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Marine Profile AB, Marinvest Shipping AB, MESAB AB, Mikael Norrman MNC/MN Holding AB, Minesto AB, Next Part, Nordea bank AB (publ), Nordic LNG, O W Bunker 2

3 Sweden AB, Oddner Marketing HB, Oskarshamns Hamn AB, Oxelösunds Hamn AB, Peder Jennerholm Företagskonsult/Management Consulting, PMC Hydraulics AB, Polarmarine AB, Port How, Ports and logistics know how, Poseidon Konsult, ppm mätteknik / Industriell Gasmätning AB, Preem AB, Promarina Management AB, Ramböll Sverige AB Hamnavdelningen, Rederi AB Donsötank, Rederi AB Älvtank, Rederi AB TransAtlantic, Ressel Rederi AB, Saltech Consultants AB, SAN Nytt, ScandiNAOS AB, Seabased Industry AB, Sirius Shipping AB, SP Brandteknik/SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SRAB Shipping AB, SSPA Sweden AB, Sten Göthberg Sjökonsult, Stena AB, Stena Line Scandinavia AB, Stockholms Reparationsvarv AB, Styrsöbolaget, Svenska Orient Linien AB, Svenska Petroleum Exploration/Oljeprospektering AB, Svenska Sjöakademien AB, Södertälje Hamn AB, Tarbit Shipping AB, Texon Automation AB, The Swedish Club, The Swedish Club Academy AB, Thomas Berg Shipping AB, Tore Ulff AB, Trafikverket Färjerederiet, Transatlantic Icebreaker Management Sweden AB, Trelleborgs Hamn AB, TTS Ships Equipment AB, Tärntank Rederi AB, Underhållsföretagen AB Maringruppen, Vattenbussen, Veritas Tankers, Vigor Wave Energy AB, Volvo Logistics Corporation, Wallenius Marine AB, Wallenius Wilhelmsen Logistics Gothenburg, Wallhamn AB, White Smoke Shipping AB, wpd Scandinavia AB, Wärtsilä Sweden AB och Österströms Aktörerna bakom dokumentet har havet som vattenväg eller resurs som gemensam nämnare. Den svenska maritima kompetensen, forskningen och utvecklingen, behovet av fartyg/båtar och gemensamma teknik och systemlösningar förenar också. Utveckling inom en del av den maritima näringen gynnar andra branschdelar och helheten. Strategidokumentet kompletterar de statliga utredningar inom sjöfartsområdet som pågått det senaste året. Processen tillför ett helhetsperspektiv som hittills saknats och ger näringens egen syn på sina utvecklingsmöjligheter. Ett stort tack till alla som deltagit i arbetet med strategiprocessen fas 1, och till alla företag och organisationer som skrev på dokumentet! Ladda ner Vision och strategi för det maritima klustret Trafikslagsövergripande arbetssätt och fokus på lösningar snarare än problem, säger ministern Under sitt anförande på HUB Forum den 16 november pratade infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd om sitt och departementets arbete för att skapa möjligheter för människor och företag. Det ska vara skönt, grönt, säkert och tryggt i transportsystemen och det är viktigt att inte bara se problemen i infrastrukturen utan istället fokusera på utmaningen att lösa dem. Vi måste lyfta fram godstrafikens möjligheter mer i debatten menade infrastrukturministern och arbeta än mer trafikslagsövergripande, trots statens traditionella sätt att besluta och rapportera enligt gammal stuprörsmodell. Vi behöver jobba i dialogform, med smartare logistik, framtida modeller och samarbeten kring framtidens lösningar. Ett motto som ministern säger sig jobba efter är det kan bara bli bättre. 3

4 Behovet av resurser för underhåll och investeringar är mycket stort och vi har, sa ministern, en tung ryggsäck att bära runt på innan vi kommer ifatt. Trots gigantiska knappa 500 miljarder i planprocessen fram till 2021 är statens resurser begränsade. Av dessa är 200 miljarder underhåll och drift för väg och järnväg. Siffran för sjöfarten i den nationella planen är 2 miljarder, vilket framför allt hänför sig till den beslutade utbyggnaden av Södertälje Kanal. Se även vattenvägen! Vi uppmanar ministern att inte bara se på väg och järnvägens infrastrukturlösningar utan också strategiskt börja investera i den kostnadseffektiva vattenvägen. Vattenvägen kompletterar landinfrastrukturen och kan avlasta både väg och järnvägsnäten. Vattenvägen finns på plats och har med rätt logistiklösning stora möjligheter. Men för att öka utnyttjandet av vattenvägen krävs kostnadsneutralitet gentemot väg och järnvägen. Sjöfarten betalar idag sina egna infrastrukturkostnader och största delen av Sjöfartsverkets verksamhet. Exempel från dokumentet Vision och strategi för det maritima klustret : En containertransport mellan Göteborg Karlstad med tåg kostar 33 kr/teu i infrastrukturkostnad. En motsvarande transport med lastbil kostar 75 kronor i form av fordonsskatt och en transport med fartyg samma sträcka kostar 244 kronor i farleds, hamn och lotsavgifter. Jämför man en containertransport mellan Göteborg Gävle med tåg eller feederfartyg visas avsevärda skillnader. På ett feederfartyg med 500 TEUs kapacitet i trafik längs kusten kostar varje lastad container 413 kronor per TEU i farleds, lots och hamnavgifter, medan motsvarande kostnader per container/teu på en skattefinansierad järnväg med 9 tåg x 30 vagnar är 76 kronor. Till dessa kostnader kommer själva transport och hanteringskostnaden. Den signifikanta skillnaden i grundkostnad utgör en betydande kostnadsnackdel för den energieffektivare sjöfartslösningen på en gratis infrastruktur. Mer information om sjöfartens möjligheter i det inrikes transportsystemet finns i bilagan till strategidokumentet Närsjöfart och inrikes sjöfart ochstrategidokument.html Strategiprocessen fortsätter 2011, första mötet 20 januari Hur ska vi gå vidare för att uppnå visionen om ett svenskt maritimt kluster som ligger i framkant inom maritim innovation och hållbar utveckling? Processens andra fas vår hur fas börjar nästa år. Denna fas är minst lika viktig och kräver minst lika mycket energi och vilja som den första fasen. Liksom tidigare gäller ett klustersamarbete om de stora övergripande frågorna som berör oss alla och de specifika fackfrågorna som påverkar hela klustret för att på det sättet stärka sjöfartens och den maritima näringens röst och position. Genom att samarbeta om det stora vinner alla i det lilla och får bättre bas och möjligheter att utveckla den egna verksamheten och olika branschdelars specifika frågor. Notera eftermiddagen den 20 januari i Göteborg i direkt anslutning till SAIs Executive Meeting för ett uppstartsmöte för fas 2. 4

5 Glöm inte Stockholms Sjöfartspub den 30 november Välkommen till Stockholms Sjöfartspub den 30 november. Puben hålls likt tidigare i baren på Scandic Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26. Kvällens sponsor, add logistics, bjuder på gott tilltugg samt ett glas öl/vin eller vatten till de första 50 deltagarna. Sjöfartshotellet ger alla pubdeltagare 20 procents rabatt i baren under pubens öppettider. Alla i det maritima klustret önskas hjärtligt välkomna. Sjöfartspuben är öppen mellan kl add logistics ab är ett auktoriserat rekryterings och bemanningsföretag inriktat mot transportoch logistiksektorn. De arbetar med alla typer av tjänstemannapositioner och över hela Sverige. För övriga företag erbjuder add logistics positioner med transport/logistikkaraktär. logistics.se/ Lite av varje vi noterar; att EU kommissionen arbetar med att lyfta fram närsjöfarten. Nyligen publicerades en video om initiativ inom maritime transport without barriers samt möjligheterna och fördelarna med ökad närsjöfart, short sea shipping. Se filmen på att organisationen Inland Navigation Europe menar att utnyttjandet av vattenvägen är nyckeln till att nå EUs miljömål för Waterways provide a ready built mechanism for low carbon and low energy freight transport that links Europe s main economic centres. Improving waterway infrastructure and using sea and inland ports to integrate rivers and canals into the transport network is the key to achieving the European 2020 strategic objectives of competitiveness, energy independence, resource efficiency and improved quality of life. The success of the Rhine River shows how a multi modal and low impact link provides maximum benefits at low costs to both industry and society, säger generalsekreterare Karin De Schepper. att EUs samordnare för inrikes vattenvägar, Karla Peijs, har poängterat vikten av att hålla alla kanaler som är möjliga att utnyttja för godstrafik öppna, inte bara de större inre vattenvägarna. EU programmet Innovate Inland Navigations har en budget på euro för konkreta lösningar. att Europeiska Investeringsbanken beslutat låna ut 125 miljoner euro att investera i belgiska inre vattenvägar. Pengarna kommer att finansiera två nya slussar och tillhörande muddringsprojekt. "We must strive to develop the river system in Europe as this is by far the most environmentally friendly transport mode!" säger Philippe Maystadt, president på Europeiska Investeringsbanken. att Heineken är ett av de företag som satsar på att ökar sina transportlösningar på de inre vattenvägarna. I en snar framtid kommer export öl att distribueras med pråmtrafik från bryggeriet Zoeterwoude till hamnarna i Rotterdam och Antwerp. Detta beslut innebär en överflyttning av motsvarande lastbilar per år. att Amsterdams hamn ser ökad trafik till och från hamnen på de inre vattenvägarna som helt avgörande i framtiden. År 2040 räknar hamnen med att hantera 30 miljoner containrar jämfört med dagens 10 miljoner. För en hållbar utveckling utan ökad trängsel måste 45 procent av containrarna år 2040 hanteras sjövägen. Lastbilstrafiken måste på motsvarande sätt minska från dagens 60 procent till 35 procent och järnvägstransporterna öka från 10 till 20 procent. 5

6 att Tyskland noterar miljoner ton gods på de inrikes vattenvägarna för första halvåret Det var en ökning med nästan 12 procent jämfört med samma period året innan. Containertransporterna på de inrikes vattensystemen steg till över en miljon TEU. att en tysk utredning, gjord av Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, konstaterar att ytterligare trailerekipage och containrar kommer att flyttas från sjöfarten till vägarna om IMOs regler om max 0,1 procent svavel i fartygsbränslet inom SECA området blir verklighet år Studien konstaterar att bränslet blir USD 560 dyrare per ton vid en sänkning från dagens 1,0 procent till 0,1 procent. Rapportens slutsatser stämmer väl med de studier som gjorts i både Sverige och Finland. att ytterligare svenska utflaggningar aviserats. Bland annat planerar Svitzer att flagga ut svenskregisterarde bogserbåtar till det färöiska registret FAS. att regeringen nyligen fastställt att den nya myndigheten för havs och vattenmiljös namn blir Havsoch vattenmyndigheten. Myndigheten ska lokaliseras till Göteborg och starta verksamheten 1 juli att Rederinämnden, som hanterar sjöfartsstödet, försvinner som egen myndighet och flyttas över till Trafikverket. att regeringen givit Transportstyrelsen i uppdrag att arbeta med fyllnadsgraden så att färre transporter går tomma på vägar och järnvägsnät. Arbetet ska ske i samarbete med Trafikverket och Trafikanalys. att utredaren Jan Nylander har lämnat fram Transportforskningsutredningens slutbetänkande till infrastrukturministern. Där föreslås bl a ett delat ansvar för forskning och innovation mellan Trafikverket, Luftfartsverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Vinnova och Energimyndigheten. Det finns också förslag som ska stärka samarbetet mellan näringsliv, akademi och samhälle samt främja entreprenörskap och personalrörlighet. att Vinnova/Sjöfartsverket skapar en plattform för sjöfartsnäring, akademi och myndigheter med syfte att ta fram en inriktning och strategi för den svenska sjöfartsforskningen. Målet med plattformen är att bidra till att säkra framtiden för svensk sjöfart. att Justitiedepartementet tillsatt en utredning om skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter. Utredningen ska bl.a. behandla sjötransportörers ansvar för personskador vid olyckor till sjöss. Tydliga och klara regler på området främjar sjösäkerheten genom att de stimulerar till förebyggande säkerhetsåtgärder. I utredningens uppdrag ingår att genomföra vissa EU regler om sjötransportörers skadeståndsansvar och redares försäkringsplikt. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december att World Ports Climate Initiative, WPCI, i början av november lanserade ett nytt miljöindex, Environmental Ship Index (ESI) som ger varuägare, hamnar, transportköpare m fl ett redskap att värdera och belöna fartyg som har lägre utsläpp än vad lagar och regler kräver. 55 ledande hamnar runt om i världen ingår i World Ports Climate Initiative, bl a från Sverige Stockholms Hamnar och Göteborgs Hamn. att Maersk Line blir först i världen med att låta en oberoende part, klassningssällskapet Lloyd s Register, verifiera sina fartygs CO2 utsläpp enligt beräkningar som följer Clean Cargo Working Groups standard. Företaget hoppas att andra rederier följer efter och skapar en industristandard. Sverige alltid i framkant inom maritim innovation och hållbar utveckling Vision för det maritima klustret Med vänlig hälsning, Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum,

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008 Sjöfartsforum lägger sitt 13:e verksamhetsår till handlingarna, ett år med många aktiviteter och en verksamhet på stark frammarsch. Föreningen har under året känt

Läs mer

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten!

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Mer sjöfart för ökad sysselsättning, starkare ekonomi och bättre miljö >> Göteborgs Hamn en drivkraft för renare sjöfart >> EU, sjöfart

Läs mer

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer

Svensk sjöfartsnäring

Svensk sjöfartsnäring Foto: Hans Berggren/Johnér Svensk sjöfartsnäring Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft Produktion Näringsdepartementet Foto där inget annat anges Sjöfartsverket Tryck Elanders Artikelnummer 2013.03

Läs mer

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart Utredningsuppdrag 1 (30) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Tina Schagerström Melin Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Utredning av förutsättningarna

Läs mer

om vår närsjöfart och världssjöfart

om vår närsjöfart och världssjöfart om vår närsjöfart och världssjöfart >> Vet du namnet på världens fem största hamnar? >> Vet du hur mycket gods som hanteras i svenska hamnar? >> Vet du vilken ö i världen som har flest rederier per capita?

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

Kolfiberkatamaraner. Dubbelt 100-årsjubileum. Ny teknik renar dricksvatten. till Göteborgs södra skärgård OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA

Kolfiberkatamaraner. Dubbelt 100-årsjubileum. Ny teknik renar dricksvatten. till Göteborgs södra skärgård OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA NR 2 2009 VOLYM 58 ÅRGÅNG 15 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Dubbelt 100-årsjubileum Kolfiberkatamaraner till Göteborgs södra skärgård Ny teknik renar dricksvatten Ordförande har

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

KuNsKap Och INNOVatION

KuNsKap Och INNOVatION KuNsKap Och INNOVatION - förutsättningar för en hållbar tillväxt Satsning, styrning och samverkan för optimal utväxling N OV E M B E R 2 012 Högt på agendan i Sverige, Europa och i resten av världen står

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer Revidering av TEN-T riktlinjerna 29 april 2008 Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer 1 (32) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser 3 1.1 Viktiga utgångspunkter i EU:s revidering av TEN-T 3 1.2

Läs mer

Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige

Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige NUMMEr 3, 2011 Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige sidorna 12-17 Kontrollerad kalabalik under övning Patricia sidorna 18-19 Vad får jag skriva på Facebook om jobbet? KORSORD KORSORD KORSORD

Läs mer

Svensk sjöfarts konkurrenssituation

Svensk sjöfarts konkurrenssituation Svensk sjöfarts konkurrenssituation 1 2 Förord Trafikanalys har från och med år 2012 i uppdrag att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och genomföra en årlig utvärdering av

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa

Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa NR 2 2013 VOLYM 74 ÅRGÅNG 19 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Skärgårdsredaren 2-13 1 Vd har

Läs mer

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Förord Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport är namnet på ett FoI-program inom

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Det är tack var Stieg Larssons populära Milleniumtrilogi och John Ajvide Lindqvist s vampyrsägen Låt den rätte komma in som Sverige har hamnat på kartan.

Läs mer

Energi mot fattigdom i tredje världen. - Sammanfattning av workshop

Energi mot fattigdom i tredje världen. - Sammanfattning av workshop Energi mot fattigdom i tredje världen - Sammanfattning av workshop Report CEC 2007:4 Chalmers EnergiCentrum CEC CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, september 2007 Energi mot fattigdom i tredje världen

Läs mer

En studie av samband mellan affärsförutsättningar, affärsstrategi och affärsresultat. Carl Sjöberger

En studie av samband mellan affärsförutsättningar, affärsstrategi och affärsresultat. Carl Sjöberger Affärsstrategisk analys av tanksjöfartsföretag En studie av samband mellan affärsförutsättningar, affärsstrategi och affärsresultat Carl Sjöberger Affa rsstrategisk analys av tanksjo fartsfo retag En

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

A C i social innovation och finansiering En publikation från MötEsplAts social innovation

A C i social innovation och finansiering En publikation från MötEsplAts social innovation ABC i social innovation och finansiering En publikation från Mötesplats Social Innovation 1 Inledning 4 Det här är social innovation 8 När SOCAP kom till Malmö 12 Danska pionjärer som vill göra skillnad

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG? FOKUS EFFEKTIV LOGISTIK OPTIMERING & FRAMTID NOVEMBER 2014 E-handel hur ser framtiden ut? Orderplocklösning smidig genom samarbete Grön transport bra för plånbok och miljö JÄMFÖR FAKTURAKÖP fakturum.se

Läs mer