EPOST2 Version 2.00 Ett enkelt e-postprogram med stöd för talsyntes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EPOST2 Version 2.00 Ett enkelt e-postprogram med stöd för talsyntes"

Transkript

1 EPOST2 Version 2.00 Ett enkelt e-postprogram med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5.

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INSTALLATION... 2 PROGRAMINFORMATION... 2 PROGRAMMET EPOST STARTA PROGRAMMET FÖRSTA GÅNGEN... 3 STARTA PROGRAMMET FÖRSTA GÅNGEN VIA PROGRAMIKONEN... 3 INSTÄLLNINGAR... 5 FLIKEN ALLMÄNT... 5 E-POSTKONTO... 5 FLIKEN ALLMÄNT FORTS... 6 FLIKEN TEXTINFORMATION... 8 TALSYNTESSTÖDET (PROGRAMMET WINSPEECH)... 9 TALSTÖD VIA NUMERISKT TANGENTBORD ATT ARBETA I PROGRAMMET HÄMTA OCH LÄS E-POST SKRIV OCH SÄND E-POST INKORGEN SKICKAT - UTMAPPEN BIFOGAT MAPPAR SKAPADE VID INSTALLATION AV EPOST

4 Rekommenderad utrustning Programmet Epost2 är utvecklat för operativsystemet Windows XP. Vi rekommenderar att du använder en pentiumdator med minst 128 Mb minne. Om du vill spela upp ljudfiler och/eller utnyttja mjukvarutalsyntes ställer dessa produkter vissa krav på utrustningen. För mer information se vidare respektive produkts manual. Installation Epost2 installeras med det medföljande installationsprogrammet. Sätt in CD-skivan med Epost2-programmet i CD-ROM läsaren. Välj Kör från Start-menyn. Via Bläddra -knappen söker du upp programmet SETUP.EXE på CD-skivan. Kör programmet SETUP.EXE Följ instruktionerna på skärmen. Programmet startas därefter via den skapade programikonen. Programinformation När programmet avslutas sparas automatiskt information om fönstrets storlek och läge. Flera användare på samma dator får egna inställningsfiler. 2

5 Programmet Epost2 Starta programmet första gången Första gången du startar programmet går du vägen : Start, Program, SPRIDA, EPOST2 Du ser då följande bild: När programmet startas via START, Program, SPRIDA, Epost2 anger du namnet på användaren. Du kan alltså ha flera användare av programmet med skilda programinställningar. När du klickar OK får du följande meddelande. Via ikonen på skrivbordet startar du sedan programmet. På sida 22 beskrivs vilka mappar som skapas vid installationen. Starta programmet första gången via programikonen När du startar Epost2 första gången via programikonen uppmanas du att skapa en lista med e-postadresser. Skriv ett namn och klicka på OKknappen. 3

6 Skriv nu in din egen e-postadress och ett begrepp för densamma. Genom att lägga in din egen e- postadress får du en bra möjlighet att testa e-postprogrammets funktioner. Obs! Du ska inte i adressen. Programmet kommer att infoga det automatiskt. Klicka sedan på OK-knappen. Uppgiften visas nu i listan. Klicka på OK-knappen. Klicka på OK-knappen. Du kommer nu till programmets startsida. Nu ska du göra andra programinställningar! 4

7 Inställningar Du kommer till programmets inställningsfönster med kortkommando Ctrl+I (bokstav i). Fliken Allmänt Här ser du att programmet används av Olle eftersom du startat via program-ikonen på skrivbordet. Inställningsfönstret har två flikar, Allmänt och Textinformation. Med knappen Epostkonto startar du ett program där du matar in uppgifter från din e- postleverantör (Telia, Tele2, Tiscali, Glocalnet etc). Detta beskrivs nedan! Knappen Talsyntesinställningar startar programmet WinSpeech.exe där du gör talsyntesinställningar. Se sida 10. E-postkonto Fyll i uppgifterna som krävs, som servernamn, användarnamn och lösenord. Dessa uppgifter får du på värdehandlingen från din e- postleverantör. Vissa e-postleverantörer har eget ID-namn och lösen för själva uppringningen. Var noga då du fyller i! Därefter kan du ansluta till respektive server. I textfälten ser du om uppkopplingen lyckas. När du klickar OK lagras dessa uppgifter i filen C:\EPost2\EPostSystem\Olle\epostKonto.epk Obs! Uppgifterna till vänster är felaktiga! Här sker anslutning till Internet via nätverk. Bilden till vänster visar att inloggningsuppgifterna är korrekta. Det är en förutsättning för att Epost2-programmet sedan ska fungera korrekt. 5

8 Anslutning via modem Om du ska sända e-post via ett modem kräver en del e-postleverantörer speciellt ID-namn och lösen. Du måste ange telefonnummer och i exemplet till vänster sker uppringning via växel, där man först skall slå en nolla för att komma ut på linjen. Med detta val lägger modemet på telefonen efter att en e-post skickats vilket kan minska telefonkostnaden. Om du använder modem för att gå ut på Internet bör du se till att du under Egenskaper för Internet markerat att ringa via din standardanslutning Fliken Allmänt forts. Epost som hämtats till inkorgen kan i samband med att du läser den sparas som en textfil. Väljer du ingen speciell sökväg kommer texten att lagras på mappen C:\Epost2\Olle\Text Du kan infoga en hel text i ett e-postmeddelande. Här anger du sökväg till den mapp där du har dina textfiler ex vis C:\Bright2\Olle\Texter Du kan bifoga godtycklig fil till ditt e- postmeddelande. Här anger du sökväg till den mapp där du vill börja ex vis C:\ MP3-fil i text spelas upp om filen är lagrad på angiven mapp. 6

9 WAV-fil i text spelas upp om filen är lagrad på angiven mapp. Du kan klicka på knappen för Teckensnitt, och välja det teckensnitt och den storlek på tecknen som passar bäst. Med knappen Bakgrundsfärg kommer du till ett nytt fönster där du kan välja vilken färg du vill ha som bakgrund i textfönstret. Om du klickar på denna knapp får du upp en lista över dina installerade skrivare. Markera någon av dem och bekräfta genom att trycka på OK-knappen. stående: Ger utskrift med stående A4, liggande: Ger utskrift med liggande A4, Ställer om tangentbordet så att du kan skiva enligt svensk åttapunktsskrift vid programstart. Obs! Punktinmatning fungerar endast på tangentbord som följer IBM-standard. Om siffror är markerat kan du skriva siffror med de vanliga tangenterna 0 9, även om du har inställt för punktinmatning. 7

10 Fliken Textinformation På denna flik finns två textfält. Det övre fältet kan innehålla en text som du vill lägga till slutet av ditt e-postmeddelande. Filen sparas som C:\EPost2\EPostSystem\Olle\infoText.txt Det nedre textfältet innehåller olika ämnesrubriker som du skapat när du skrivit och sänt e- post. Här kan du redigera lägga till eller ta bort ämnesrubriker. För att informationstexten skall bifogas din e- post skall du markera i adresslistan enligt exemplet: Om du vill att denna markering alltid skall gälla skall du spara listan via snabbmenyn. Exemplet nedan visar hur informationstexten läggs till. 8

11 Talsyntesstödet (Programmet WinSpeech) När Epost2 startas kommer det automatiskt att starta programmet WinSpeech.exe. Att programmet startats ser man i systemfältets nedre högra hörn. Ikonen för programmet WinSpeech För att göra olika talsyntesinställningar för användaren av Epost2 öppnar du Inställningsfönstret i Epost2 och på fliken Allmänt klickar på knappen Talsyntesinställningar. Programmet WinSpeech visas nu på skärmen och de inställningar du gör sparas enlig exemplet i filen C:\EPOST2\TalkSettings\Olle.tlk Här gör du inställningar för hur du vill ha talsyntes-stödet. aktiv talsyntes måste vara markerad för att övriga inställningar skall kunna göras. Från listan med röster markerar väljer du först en röst. Därefter markerar aktiv talsyntes och sedan kan du göra andra inställningar. OBS! Om du saknar talsyntes kan du inte göra några inställningar i detta program. Om aktiv talsyntes är markerad gäller de inställningar som du gör i programmet. 9

12 Vid inmatning anger du vilket stöd du vill ha av talsyntesen när text skrivs in. Bokstav: Talsyntesen läser upp bokstavsnamnet efter tangenttryckning. Ljuda: Bokstavens ljudvärde spelas upp efter tangenttryckning. Obs! m respektive k ger uppspelning med manlig respektive kvinnlig röst. Du kan inte välja både Bokstav och Ljuda samtidigt. Ord: Talsyntesen läser ordet efter mellanslag. Mening: Talsyntesen läser upp hela meningen då du sätter punkt, utropstecken eller frågetecken. Redigera: Vid redigering av enstaka tecken med Radera (Backspace) eller Delete läser talsyntesen upp kommandot samt det tecken som raderas. Bokstav: Pil höger/ vänster läser upp bokstaven som insättningspunkten flyttas till (insättningspunkten står alltid till vänster om tecknet). Ord: Ctrl + Pil höger/ vänster flyttar till nästa ord och läser upp ordet som insättningspunkten flyttar till. Om Ord, block markerats blockmarkeras ordet. Rad: Pil upp/ner läser upp raden som insättningspunkten flyttas till. Mening: Vid tryck på funktionstangent F8 läser talsyntesen upp nästa mening. Markören flyttas till meningens slut. Mening, position: Vid tryck på funktionstangent F8 läser talsyntesen upp nästa mening. Markören flyttas ord för ord till meningens slut. Mening, block: Vid tryck på funktionstangent F8 läser talsyntesen upp nästa mening. Markören flyttas ord för ord till meningens slut och varje ord blockmarkeras. Övrigt: Vid förflyttningar inom dokumentet meddelar talsyntesen positionen som insättningspunkten flyttas till, t ex Home början av raden, Ctrl+End slutet av texten. 10

13 Talstöd i meddelanden: Talstödet aktivt i meddelanderutor. Talstöd i meny: Talstödet aktivt i meny- och verktygsraden. Numeriskt tangentbord: Talstöd via numeriskt tangentbord. Se beskrivning på sida 13. Fortsätt -ljud: ett pip hörs då talsyntesen avslutas uppläsning av mening. Tillåt avbryt uppläsning : Talsyntesens uppläsning avbryts om du ger nytt kommando för uppläsning. Du kan skumläsa. Du väljer en röst genom att markera en röst i listan och sedan klicka på knappen för Röst 1 respektive Röst 2. Vid klick på dessa knappar kommer du till talsyntesens inställnings- och lexikonfönster om sådana finns för den aktuella talsyntesen. Se handledningen för talsyntesen. Vid klick på knappen test meddelar talsyntesen Detta är en test av talsyntesen med aktuell röst. Du kan reglera talsyntesens talhastighet och volym. Dessa inställningar gäller endast inom programmet och ej i Windows som helhet. Obs! Tryck på Kontroll-tangenten (Ctrl) avbryter talsyntesens uppläsning. 11

14 Talstöd via numeriskt tangentbord För användare med ett standard tangentbord erbjuder Epost2 ett genomtänkt talstöd via det numeriska tangentbordet, schematisk bild visas här nedanför. Num Lock skall sättas aktiv. Num Lock Num Num Num - Gör numeriskt tangentbord aktivt. Avbryter talsyntesen. Läser från insättningspunkten och framåt i texten. Flyttar insättningspunkten till föregående skiljetecken (.!?) Num 7 Num 8 Num 9 Num + Läser rad till vänster om insättningspunkten. Num 4 Läser hela raden. Num 5 Läser rad till höger om insättningspunkten. Num 6 Läser nästa mening. Programmet söker efter tecknen punkt, utropstecken eller frågetecken (.!?). Flyttar insättningspunkten till föregående ord och läser ordet. Samma funktion som Ctrl+pil vänster. Läser ordet som insättningspunkten står vid. Flyttar insättningspunkten till nästa ord och läser ordet. Samma funktion som Ctrl+pil höger. Num 1 Num 2 Num 3 Flyttar insättningspunkten till föregående bokstav och läser bokstaven. Samma funktion som pil vänster. Läser bokstaven till höger om insättningspunkten. Flyttar insättningspunkten till nästa bokstav och läser bokstaven. Samma funktion som pil höger. Num 0 Bokstaverar ordet som insättningspunkten står vid. Num, Ingen funktion 12

15 Att arbeta i programmet På startsidan väljer du, via menyknapparna, om du vill hämta, ta emot e-post läsa gammal e- post etc. Du vandrar med pil höger/pil vänster och bekräftar med Enter. Om du har aktivt talstöd läser talsyntesen upp knapparnas namn. Om du ansluter till Internet via telefon kommer knappen att vara synlig. Hämta och läs e-post När du väljer denna menyknapp kommer, om anslutning sker via modem, modemet att först ringa upp och när anslutningen är upprättad hämtas e-posten. Endast e-postrubrikerna läses in och visas i en lista. 13

16 Rubrikerna är sorterade i datumordning. Senaste e-posten är markerad. Här kan du nu välja att: läsa e-posten direkt gå till menyn och 1 Lägga e-postadressen till din lista 2 Läsa in alla e-postmeddelanden till inkorgen (rekommenderas) 3 Gå tillbaka till start-sidan. 4 Ta bort e-posten utan att först läsa den (SPAM). Tryck Delete på markerad rad. Hämta och läs e-post (meny) Den aktuella radens e- postadress kopieras till ett inmatningsfält. Här kan du nu skriva in ett lämpligt namn, kopplat till e-postadressen. När du klickar OK sparas uppgiften i din e-postlista. Obs! Ibland kan ämnesrubriken innehålla tecken som inte kan tolkas av programet. Ämnesrubriken kommer då att ändras till Ej tolkat ämne Via en snabbmeny kan du manuellt skriva in nya adresser och övrigt kring adresslistan. När du sparat e-postlistan ändras uppgiften automatiskt enligt exemplet. 14

17 Om du väljer att bekräfta markerad rad får du läsa e- postmeddelandet. E-posten sparas på mappen Inkorgen. Tillbaka till start-sidan. Raderar e-postmeddelandet utan att du först läst innehållet. Om du väljer knappen hämta alla e-postmeddelanden, läggs den inkommande e- posten i inkorgen. Detta minimerar tiden du är uppkopplad. Rekommenderas! Ett meddelande visar när all e- post är hämtad. För att sedan läsa dessa meddelanden väljer du Inkorgen-knappen på start-sidan. Skriv och sänd e-post När du väljer denna menyknapp öppnas ett fönster där du kan skriva och sända iväg e- postmeddelande. När fönstret öppnas är menyknappen epostadress är aktiv. Om du bekräftar öppnas din e-postlista och du kan välja till vem du skall sända ditt e- postmeddelande. VIA SNABBMENY KAN DU HÄR LÄGGA TILL NYA E-POSTADRESSER 15

18 I fältet ämne skriver du själv in eller väljer från en lista med tidigare ämnesrubriker. Därefter skriver du ditt meddelande. När du sedan skall sända ditt meddelande använder du menyknappen Sänd. Du flyttar mellan skrivfältet och menyraden med Esc. Skriv och sänd e-post (meny) Hämtar e-postadress enligt ovan. Bifoga fil. Här öppnas en fillista där du kan hämta filer från alla mappar på hårddisken. Filerna visas i lista. Sänder e-postmeddelandet med eventuella bifogade filer. Om anslutning till e-postservern sker via modem, ringer modemet först upp innan e-posten sänds. Detta sker automatiskt. Här kan du spara ditt e- postmeddelande som text. Filen sparas på mappen Utmappen. Filen sparas med filnamn enligt exemplet: SPRIDA Home txt 16

19 Här kan du infoga text från en redan skriven textfil. Sökväg till mapp anges under Inställningar. Till start-sidan Om skrivare angetts under Inställningar denna knapp tillgänglig för utskrift. Inkorgen När du väljer denna menyknapp kommer du till ett fönster som visar vilka e-postmeddelanden som sparats på mappen Inkorgen. Filerna är sorterade i datumordning d v s senaste meddelande står först i listan. Här kan du välja på att göra val i menyn bekräfta en rad (Enter) bland filerna i Inkorgen och läsa e-posten (se nästa sida) Inkorgen (meny). Tillbaka till start-sidan. Möjlighet att lägga till e-postadress till adresslistan Ta bort e-postmeddelande 17

20 Läs e-post från inkorgen. Med funktionstangenten F8 läser du e-posten mening för mening. Övriga talsyntesinställningar från programmet WinSpeech gäller. Via menyn kan du spara bifogade filer, svara på e-posten eller skriva ut. Du kan också välja på att gå till start-sidan eller hämta annan e-post från mappen Inkorgen. DU KAN OCKSÅ TA BORT E- POSTMEDDELANDET. Läs e-post från inkorgen (meny). Sparar bifogade filer till mappen Bifogat. Beroende på filtyp hamnar filerna på undermapparna Bilder, Ljud, Texter eller Övrigt. Här kan du svara på ett e- postmeddelande. Texten skjuts nedåt och du skriver in svaret i början av texten. Knappen Sänd blir nu tillgänglig. När du svarat på ett e-postmeddelande sänder du iväg e-posten med denna menyknapp. Tillbaka till listan med e-postmeddelanden i Inmappen. Tillbaka till start-sidan Tar bort e-postmeddelandet Sparar e-postmeddelandet som text. 18

21 Om skrivare angetts under Inställningar blir dessa knappar tillgängliga för utskrift. Skickat - Utmappen När du väljer denna menyknapp kommer du till ett fönster, en fillista, som visar vilka textmddelanden som sparats på mappen Utmappen. Här kan du välja att lämna fillistan läsa meddelandet Filnamnet visar till vem e-posten sänts och vid vilken tidpunkt. Tillbaka till start-sidan Läs text från utmappen. Här kan du läsa texten på vanligt sätt. Från menyn kan du välja att göra utskrifter eller att gå tillbaka till start-sidan. 19

22 Bifogat När du väljer denna menyknapp kommer du till ett fönster, en fillista, som visar vilka bifogade filer som sparats på mappen Bifogat och dess undermappar Bilder, Ljud, Texter och Övrigt. Först väljer du mapp och sedan filnamn. Bifogade ljudfiler (*.wav) spelas upp då du bekräftar filnamnet i fillistan. Bildfiler (*.bmp, *.wmf, *.jpg, *.gif) visas på en panel. Från menyraden kan utskrifter av bilder göras på svartskrivare På liknande sätt kan en bifogad textfil visas. Övriga filtyper kan ej öppnas i programmet. 20

23 Mappar skapade vid installation av Epost2. På bilden till vänster, tagen ur Windows-programmet Utforskaren, visas vilka mappar som skapas vid en standardinstallation av Epost2. För användaren Olle har det skapats en mapp där alla programinställningar lagras. Under mappen Olle finns undermappar där filer från e-postprogrammet lagras. Under mappen TalkSettings lagras inställningarna för talsyntesstödet (filnamn: Olle.tlk). Här finns också ljudfilerna för ljudning av bokstäver, manlig- och kvinnlig röst. 21

24 22

25 23

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3)

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) BILDBOK Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) Sida 2 av 20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Rekommenderad utrustning... 4 Installation...

Läs mer

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) OCH (*.mp3) Innehållsförteckning Rekommenderad

Läs mer

BRIGHT3. Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes V. 1.00.27

BRIGHT3. Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes V. 1.00.27 BRIGHT3 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes V. 1.00.27 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) Sida 2 av 26 Innehållsförteckning

Läs mer

STRUKTUR4 Version 4 Ett ordbehandlings- och kommunikationsprogram med stöd för talsyntes

STRUKTUR4 Version 4 Ett ordbehandlings- och kommunikationsprogram med stöd för talsyntes STRUKTUR4 Version 4 Ett ordbehandlings- och kommunikationsprogram med stöd för talsyntes Februari 2007 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav, *.mp3) Programmet

Läs mer

STRUKTUR Version 3 Ett ordbehandlings- och kommunikationsprogram med stöd för talsyntes

STRUKTUR Version 3 Ett ordbehandlings- och kommunikationsprogram med stöd för talsyntes STRUKTUR Version 3 Ett ordbehandlings- och kommunikationsprogram med stöd för talsyntes Februari 2006 Programmet stöder talsyntes Infovox 230, Infovox 330 (SAPI 4). Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav)

Läs mer

SAREPTA2 Individuellt anpassat utbildningssystem

SAREPTA2 Individuellt anpassat utbildningssystem SAREPTA2 Individuellt anpassat utbildningssystem Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING... 6 INSTALLATION...

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

LIMITED DESKTOP. Version Januari 2008

LIMITED DESKTOP. Version Januari 2008 LIMITED DESKTOP Version 1.01 Januari 2008 Innehållsförteckning Rekommenderad utrustning... 5 Installation... 5.NET Framework 1.1... 5 Limited Desktop... 5 Programinformation... 5 Programmet Limited Desktop...

Läs mer

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation.

Att använda talsyntes i en lässituation. Att använda talsyntes i en lässituation. Komma igång med ClaroRead Starta talsyntesprogrammet 1 Gå till Startmenyn Program Clarosoftware 2 Klicka på för att starta talsyntesen ClaroReads verktygsrad syns

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus...

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus... Sidan 1 av 8 Elektronisk post, e-mail... 2 Två huvudtyper av elektronisk post.... 2 Outlook Express... 3 Säkerhetsåtgärder mot datavirus... 5 Växla identitet... 6 Webmail... 7 Skapa en personlig e-postlåda

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Installationsanvisningar för abc Datorövningar

Installationsanvisningar för abc Datorövningar abc Datorövningar kan användas i bokstavs- och läsinlärningen för blivande punktskriftsläsare. Övningarna kompletterar, varierar och stimulerar elevens punktskriftsläsning och ger möjlighet till självständigt

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

Webbmejlens gränssnitt

Webbmejlens gränssnitt SoftIT Webbmejl Denna manual ger dig information om hur du använder ditt e-postkonto via webbläsaren. Webbmejlen når du via vår hemsida http://www.softit.se. Välj sedan webbmejl från menyn eller gå via

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Introduktion till Gmail

Introduktion till Gmail Introduktion till Gmail Innehållsförteckning Logga in till Gmail (webbläsare)... 2 Översikt Gmail... 2 Läsa e-post... 3 Svara på och vidarebefordra e-post... 3 Skicka e-post... 4 Bifoga bilagor med e-post...

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

Outlook 2007. Axxell Utbildning Ab

Outlook 2007. Axxell Utbildning Ab Outlook 2007 Axxell Utbildning Ab 2 Innehåll Vad är Outlook 2007?... 3 Skicka ett nytt meddelande... 7 Bifoga en fil till meddelandet... 8 Öppna, läs och besvara ett e-postmeddelande... 9 Adressboken i

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument.

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument. 2 Dokument Du kan skapa både enkla och mer komplicerade dokument på din dator. Det beror på vilket datainnehåll du vill ha i ditt dokument. Datainnehållet kan vara till exempel text och grafiska objekt,

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Med hjälp av programmet Tango Touch kan synskadade och andra träna upp sin förmåga att hantera ett normalt PCtangentbord.

Med hjälp av programmet Tango Touch kan synskadade och andra träna upp sin förmåga att hantera ett normalt PCtangentbord. Manual Tango Touch Tango Touch Med hjälp av programmet Tango Touch kan synskadade och andra träna upp sin förmåga att hantera ett normalt PCtangentbord. Tango Touch är framtaget för att fylla det behov

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

FirstClass Klient 7.0 Manual

FirstClass Klient 7.0 Manual av Sven E Carlsson FirstClass Klient 7.0 Manual till MS Windows FirstClass FAQ... 2 Knappar på Skrivbord och Mailbox... 3 Förkortningar i FirstClass manualen... 4 Koppla upp... 4 Läsa meddelande... 5 Skapa

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Magnus Palm. Lättläst IT

Magnus Palm. Lättläst IT Magnus Palm Lättläst IT Del 1 LÄRA KÄNNA DIN DATOR 1. Persondatorn... 6. Bekanta dig med Windows XP... 7 3. Filer... 10. Hitta i datorn... 1 5. Gör det enkelt att hitta i datorn... 16 6. Övningsuppgifter...

Läs mer

Det virtuella tangentbordet

Det virtuella tangentbordet Kapitel tre Det virtuella tangentbordet I det här kapitlet ska vi titta närmare på tangentbordet i ipad och hur det används i olika sammanhang. Som du kanske har märkt öppnas tangentbordet automatiskt

Läs mer

Symbol for Windows Skriva dokument E-post

Symbol for Windows Skriva dokument E-post Handicom Symbol for Windows Skriva dokument E-post Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 INNEHÅLL INNEHÅLL...2 INLEDNING...3 INSTALLATION OCH LICENSER...4 1. INNAN DU KAN ANVÄNDA E-POST...6

Läs mer

Tango Touch. www.zoomia.se. Innehåll

Tango Touch. www.zoomia.se. Innehåll Tango Touch www.zoomia.se Innehåll Anvisningar Version 7.0 för Windows 7, Windows Vista och XP ZOOMIA Programutveckling HB Tango Touch...3 Krav... 3 Installation... 3 Programbeskrivning...4 Menyval...5

Läs mer

Att använda talsyntes i en skrivsituation.

Att använda talsyntes i en skrivsituation. Att använda talsyntes i en skrivsituation. Komma igång med ClaroRead Starta talsyntesprogrammet 1 Gå till Startmenyn Program Clarosoftware 2 Klicka på för att starta talsyntesen ClaroReads verktygsrad

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 10

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 10 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 10 Sep -18 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Operativsystem, Program/Appar, webbsidor och instruktioner inom IT-branchen

Läs mer

Inställningstips Windows 8

Inställningstips Windows 8 @ Inställningstips Windows 8 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Navigera till Start fönstret (enklast att trycka på Windows tangenten.) 2. Skriv: mus, och sökfältet visast automatiskt. 2(11) 3. Välj: Inställningar,

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Bruksanvisning. Starta. Anpassad för Bildfabriken. Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se.

Bruksanvisning. Starta. Anpassad för Bildfabriken. Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se. Bruksanvisning Starta Anpassad för Bildfabriken Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se Rev B 05-02-03 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Installation...

Läs mer

E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET

E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET För att kunna läsa sin e-post i sin dator, utan att logga in i webbmailen, måste man göra ett par inställningar i e-postprogrammet i datorn. Det finns många typer

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel SMS REMINDER Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel Idag har det blivit alltmer populärt att tillhandahålla tjänsten att påminna kunder och medlemmar om kommande möten eller besök via SMS eller

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Mac/OS X

Steg 1 Minnen, mappar, filer Mac/OS X Steg 1 Minnen, mappar, filer Mac/OS X Juli -15 Liljedalsdata.se Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger ofta på det gamla.

Läs mer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVNING ] [ Detta smarta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör snabb skrift

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

Windows 10 Utforskaren

Windows 10 Utforskaren Windows 10 Svenskspråkigt material, svenskspråkiga dialogrutor Windows 10 2 Innehållsförteckning Filnamn... 3 Filnamnstillägget... 4... 5 Sortera filer i förteckningen... 5 Val av visningssätt... 5 Sökväg...

Läs mer

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Beskrivning av FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby tel: 08 512 41803 FLEXILAGER 2 Innehållsförteckning INTRODUKTION.....3

Läs mer

Handi Anteckningar. Bruksanvisning. Rev B

Handi Anteckningar. Bruksanvisning. Rev B Bruksanvisning Handi Anteckningar Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se Rev B Innehållsförteckning

Läs mer

Steg 5 Webbsidor One.com och OpenOffice Writer Mac OS X

Steg 5 Webbsidor One.com och OpenOffice Writer Mac OS X Steg 5 Webbsidor One.com och OpenOffice Writer Mac OS X Nov 13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 5 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3 och 4. Innan du är mogen för att lägga ut en sida på

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

CD-ORD 8 elevdata.se

CD-ORD 8 elevdata.se Snabbhjälp i CD-ORD 8 elevdata.se SNABBHJÄLP för CD-ORD 8 Denna manual innehåller information för att komma igång med CD-ORD 8. I CD-ORDs verktygslist finner du en mer detaljerad manual för programmet.

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

En guide till. FirstClass. i webbläsaren

En guide till. FirstClass. i webbläsaren En guide till FirstClass i webbläsaren En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass Du når FirstClass från vilken modern webbläsare som helst, oavsett plattform (PC, Mac, smartphone

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning I CAN SKYPE 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Rekommenderad utrustning 4 Användarläget 5 Huvudfönster 5 Ringa upp 6 Inkommande samtal 6 Vid samtal 6 När programmet stängs 7 Öppna inställningarna

Läs mer

batklubben.eu s hemsida

batklubben.eu s hemsida batklubben.eu s hemsida redigera din sida av webbplatsen 1. Skriv in http://www.din_doman.se/admin i browserns adressfält. 2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan, och tryck OK. 3.

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

esys12 / esys40 Handledning

esys12 / esys40 Handledning Eurobraille VOYONS ENSEMBLE esys12 / esys40 Handledning Version 1.00 upplaga 1 Eurobraille 64 rue de Crimée, 75019 PARIS Tel : +33 (0)1 55 26 91 00 Fax : +33 (0)1 55 26 91 91 ESYS_ver1_Handledning.doc

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer