Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)"

Transkript

1 Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds universitet Jonas Gilbert, Göteborgs universitet Peter Hansson, Chalmers tekniska högskola Klemens Karlsson, Försvarshögskolan David Lawrence, Linköpings universitet Monica Ljung, Högskolan Väst Magnus Sandgren, Södertörns högskola Aina Svensson, Uppsala universitet (sammankallande) April 2009

2 Bakgrund och uppdrag Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering tillsattes i december 2006 av styrgruppen för Forum för bibliotekschefer, SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund). Arbetsgruppens första uppdrag var att göra en kartläggning av e-publicering vid svenska läroläten, vilket resulterade i rapporten Kartläggning av högskolans elektroniska publicering och rekommendationer för nationell samverkan. Återrapportering till SUHF:s Forum för bibliotekschefer. 1 Arbetsgruppen har fått förnyat uppdrag av Forum för bibliotekschefer att under 2008 arbeta vidare med följande prioriterade frågor: Ge förslag till riktlinjer för e-publicering och hur e-publicering kan införlivas i lärosätenas verksamhet. Skapa en struktur för att upprätthålla ett nationellt nätverk. Samla kompetens kring publicering av tidskrifter. Omvärldsbevakning av tekniska standarder. Det nya uppdraget är delvis en önskan om att arbetsgruppen ska utveckla sina tidigare framförda rekommendationer så att dessa direkt kan fungera som ett beslutsunderlag för SUHF. Arbetsgruppen har arbetat vidare med det förnyade uppdraget under 2008 som slutrapporteras i april Genomförda aktiviteter Arbetsgruppen har haft fyra möten: Jönköping (maj 2008), Södertörn (september 2008), Linköping (november 2008) och Uppsala (februari 2009). Vid det senare mötet var Jan Hagerlid från KB inbjuden för informationsutbyte och diskussion kring e-publicering och nationell samverkan. Övriga aktiviteter: Presentation av arbetsgruppens pågående arbete på Mötesplats Open Access 2008, 1-2 oktober. 2 Presentation av e-publicering vid möte med Forum för bibliotekschefer, 22 oktober Arbetsgruppens arbete har beskrivits i en artikel i InfoTrend. 4 1 Kartläggning av högskolans elektroniska publicering och rekommendationer för nationell samverkan. Återrapportering till SUHF:s Forum för bibliotekschefer Tillgänglig från SUHF:s webbplats, Dokument, E publicering jan 08: konferens/motesplats Open Access 2008/ 3 Presentationer tillgängliga från SUHF:s webbplats, Dokument, E publicering Forum : 2

3 Nationellt nätverk Arbetsgruppen har under hösten 2008 framför allt arbetat med uppdraget att bygga upp ett nationellt nätverk inom e-publicering, dels i form av webbplatsen Epublicering.se och dels genom att planera en nätverksträff för kompetensutveckling. Epublicering.se Epublicering.se 5 lanserades i samband med konferensen Mötesplats Open Access, 1-2 oktober Tanken är att webbplatsen ska fungera som en nationell mötesplats där representanter från olika lärosäten oavsett vilket publiceringssystem som används kan mötas för samarbete och diskussion. Epublicering.se fungerar som en kollektiv blogg. Registrering krävs för att skriva eller kommentera ett inlägg, men för att läsa och ta del av innehållet på webbplatsen krävs ingen registrering. Idag finns det 37 registrerade användare på Epublicering.se från 24 olika lärosäten ( ). Flera inlägg med frågor och nyheter har annonserats sedan starten med kommentarer och svar på frågor. Sedan lanseringen har vi arbetat med att tillföra utökad information och att skapa en bättre struktur på webbplatsen. Målet är att samla delar av information om e-publicering vid svenska lärosäten från den kartläggning som arbetsgruppen gjorde 2007, med vissa uppdateringar. Det är framför allt översiktlig information om vilket publiceringssystem som används, men även uppgifter om lokala beslut för e-publicering och registrering av publikationer. Målet är att deltagarna själva i framtiden ska ansvara för att uppdatera informationen. I samband med arbetsgruppens slutrapport planerar vi att marknadsföra Epublicering.se lite bredare bland annat på olika e-postlistor som Biblist och ScieCom. Vi hoppas att webbplatsen blir ett aktivt forum där deltagarna i fortsättningen diskuterar och ställer frågor, länkar till intressant material och delar med sig av sina erfarenheter. I förlängningen hoppas vi att ett nationellt nätverk både kan bidra till kompetensutveckling inom svensk e-publicering och open access och fungera som inspiration för alla som arbetar med att öka tillgängligheten till forskningspublikationer. Workshop om parallellpublicering Målet med ett nationellt nätverk är förutom en mötesplats på Internet också att anordna nätverksträffar i form av workshops eller informella seminarier kring särskilda teman. Temat för den första nätverksträffen kommer att vara parallellpublicering av vetenskapliga artiklar eftersom detta är ett högt prioriterat område med behov av kompetensutveckling. 4 Svensson, Aina (2008) Högskolans e publicering från projekt till etablerad verksamhet. InfoTrend (63)4:

4 Den första nätverksträffen kommer att arrangeras 29 maj 2009 i form av en workshop tillsammans med projektgruppen för Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar (PAVA). 6 Workshopen har annonserats på Epublicering.se där mer information om program och innehåll kommer att presenteras. 7 Samla kompetens kring publicering av tidskrifter På Epublicering.se har vi lagt ut information och uppgifter om kontaktpersoner med olika grader av erfarenhet av att starta och driva Open Access-tidskrifter. När det gäller att följa utvecklingen av plattformar och programvara för tidskriftspublicering är tanken att sådan kunskap och information i framtiden kan samlas och förmedlas via webbplatsen Epublicering.se. Omvärldsbevakning av tekniska standarder Inom SVEP-projektet ( ) utarbetades rekommendationer bland annat avseende metadata för e-publicering och publiceringsredovisning. 8 SUHF har antagit rekommendationen beträffande ett nationellt format för publiceringsdatabaser. Dessa har nu ersatts och uppdaterats i samband med arbetet med den nationella söktjänsten SwePub samlad ingång till svensk vetenskaplig publicering. Arbetsgruppen rekommenderar att SUHF följer utvecklingen inom området genom att anta den uppdaterade formatspecifikationen inom SwePub-projektet. 9 Fortsatt utveckling och uppföljning av tekniska standarder på nationell nivå bör samordnas i samband med vidareutvecklingen av SwePub. När det gäller att följa omvärldsbevakning av tekniska standarder även på internationell nivå förmedlas sådan kunskap och information via webbplatsen Epublicering.se. Riktlinjer och rekommendationer SUHF har genom att underteckna Berlindeklarationen, med rekommendationer till medlemmarna om att tillgängliggöra forskningspublikationer, visat sitt stöd för fri tillgänglighet av forskningspublikationer. European University Association (EUA) antog i mars 2008 ett antal rekommendationer där man lyfter fram och betonar universitetens roll och ansvar för bästa Bilaga i kravspecifikationen för SwePub. Tillgänglig: 4

5 möjliga spridning av forskningsresultat. 10 Det är därför en naturlig följd att även SUHF, som medlem i EUA, skärper sina tidigare rekommendationer i enlighet med EUA:s riktlinjer. Arbetsgruppen har tidigare konstaterat att e-publicering i öppna arkiv är en aktiv verksamhet vid i stort sett alla svenska lärosäten. För att driva på utvecklingen och öka mängden parallellpublicerade vetenskapliga artiklar i våra öppna arkiv krävs dock ökade insatser. Utvecklingen av högskolornas elektroniska publicering är inne i ett skede där verksamheten kräver god förankring inom högskolesektorn. Därför är det viktigt att universitets- och högskoleledningarna ta ansvar för och förankrar beslut som uppmuntrar till och underlättar ökad synlighet av svensk forskning. Rekommendationer för universitet och högskolor: 1. Det ska finnas beslut på rektorsnivå som klargör lärosätets inställning och anpassning till EUA:s riktlinjer för fri tillgång till forskningsresultat Vid varje lärosäte ska det finnas möjlighet till e-publicering och parallellpublicering i ett öppet digitalt arkiv (repositorium). För små lärosäten med liten utgivning kan man dock undersöka andra alternativ för digital publicering beroende på de lokala förutsättningarna. 3. Det ska finnas en plan för hur e-publicering och parallellpublicering ska genomföras och införlivas i lärosätets organisation. Det ska även klargöras vilken organisatorisk enhet som har uppdraget och är ansvarig för publiceringstjänsten inom lärosätet. 4. Det ska vid biblioteken finnas en väl uppbyggd funktion av service och handledning för forskare som vill parallellpublicera. För detta krävs lokal prioritering av kompetensutveckling bland annat i form av samverkan på nationell nivå. 5. Det ska vid lärosätet finnas ett forum i form av en referensgrupp, styrgrupp eller liknande där olika intressenter inom lärosätet finns representerade och som kan föra diskussioner om utveckling kring de öppna arkiven och ökad tillgänglighet av forskningspublikationer. 6. Det är viktigt att det lokala öppna arkivet integreras med andra relevanta system och tjänster på högskolan. Konkreta exempel på detta kan vara arkivering, tryckeri och forskningsinformation på webbsidor access/ 11 access/ 5

Högskolans e-publicering från projekt till etablerad verksamhet

Högskolans e-publicering från projekt till etablerad verksamhet Högskolans e-publicering från projekt till etablerad verksamhet av Aina Svensson Aina Svensson är projektledare för open accessprojektet vid Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek.

Läs mer

Open Access i Sverige

Open Access i Sverige Open Access i Sverige Jan Hagerlid Avdelningen för Nationell samverkan, KB Samordnare för programmet OpenAccess.se SUB den 5 oktober 1 Vem gör vad? Policy för Open Access Utveckling av öppna fulltextarkiv

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten

Open access vid svenska lärosäten Open access vid svenska lärosäten Open access-krav dialog mellan forskningsfinansiärer och lärosäten, 12 oktober 2011 Aina Svensson Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Arbetsgruppen

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Open access ett nationellt perspektiv

Open access ett nationellt perspektiv Open access ett nationellt perspektiv SFIS Höstkonferens, Borås 8 november 2012 Aina Svensson, OpenAccess.se, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Vad är open access? Fri tillgång till

Läs mer

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se Sidnummer 1 Mål och prioriteringar På kort sikt: Vad ska stå på webbplatsen nu? Ta

Läs mer

DiVA systemägarmöte. Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013

DiVA systemägarmöte. Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013 DiVA systemägarmöte Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013 Dagordning 10.30-11.00: Kaffe finns i Linnérummet 11.00-11.15: Mötet börjar, inledning Lars 11.15-12.30: Utveckling i DiVA

Läs mer

Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Ulf Kronman Samordnare för programmet OpenAccess.se Kungliga biblioteket Mötesplats Open Access 2013, Göteborgs universitet 2013-04-18

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen på KIB, Stockholm

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen på KIB, Stockholm 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen 2008-02-13 på KIB, Stockholm Närvarande: Annika Annemark, BTH Christer Björklund, tf ordförande Annacarin Börjeson, Högskolan Väst Marie-Louise Fendin, Handelshögskolan

Läs mer

OA-idealet på väg att bli norm för god publicering

OA-idealet på väg att bli norm för god publicering OA-idealet på väg att bli norm för god publicering Seminariet Open Access Open Science Göteborg 5 november 2009 För tre och ett halvt år sedan, i maj För tre och ett halvt år sedan, i maj lanserades GU:s

Läs mer

SwePub - en del av den nationella infrastrukturen

SwePub - en del av den nationella infrastrukturen SwePub - en del av den nationella infrastrukturen Projekt Vidareutveckling av SwePub Marja Haapalainen, projektledare Nationella referensgruppen 2014-02-26 SwePub samlad ingång för forskningspublikationer

Läs mer

Open Access perspektiv från ett lärosätes ledning. Stefan Bengtsson Rektor Malmö högskola Prorektor/vice VD Chalmers -1107

Open Access perspektiv från ett lärosätes ledning. Stefan Bengtsson Rektor Malmö högskola Prorektor/vice VD Chalmers -1107 Open Access perspektiv från ett lärosätes ledning Stefan Bengtsson Rektor Malmö högskola 1108- Prorektor/vice VD Chalmers -1107 Bakgrund Forskningsfältens traditionella publiceringsmönster Berlindeklarationen

Läs mer

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s regleringsbrev 2017 Samordning av arbete kring öppen tillgång Kungl. biblioteket ska samordna arbetet med införande

Läs mer

Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna

Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna Håkan Carlsson Göteborgs universitetsbibliotek Bibliometrigruppen Håkan Carlsson, GUB, sammankallande Per Ahlgren, SUB Peter Linde, BTHB Tore Lund, Chalmers

Läs mer

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2011-12-20 Dnr: UmU 500-2855-11 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy 2012-01-01

Läs mer

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Tomas Lundén & Peter Sjögårde Göteborgs universitetsbibliotek & KTH Biblioteket Mötesplats Open Access Linnéuniversitetet, Växjö 1-2

Läs mer

SwePub. Samlad ingång till och redovisning av svensk vetenskaplig publicering

SwePub. Samlad ingång till och redovisning av svensk vetenskaplig publicering SwePub Samlad ingång till och redovisning av svensk vetenskaplig publicering 1 Projekt inom OpenAccess.se Deltagare Uppsala sbibliotek Lunds s bibliotek Göteborgs sbibliotek Linköpings sbibliotek Avedas

Läs mer

Om open access och nya publiceringsvägar

Om open access och nya publiceringsvägar Om open access och nya publiceringsvägar Open Access Week vid KTH, 27 oktober 2011 Aina Svensson, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Sidnummer Varför open access? Fler kan få tillgång

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

2. Nomineringar till styrgrupp och arbetsgrupper i Open Access-programmet

2. Nomineringar till styrgrupp och arbetsgrupper i Open Access-programmet Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF Forum för bibliotekschefer Styrgruppen 2010-06-09 Plats: Södertörns högskolebibliotek Närvarande: Annika Annemark, Blekinge Tekniska högskola Karin Grönvall,

Läs mer

Projekt Tillgängliggörande av forskningsdata 2016

Projekt Tillgängliggörande av forskningsdata 2016 [DNR] 1 (av 6) Projektdirektiv Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: Peter Nilén Inkl 2 bilagor: Bilaga 1 Delprojekt Bilaga 2 SND projektplan Revisionsinformation Version Datum Kommentar [0.1-0.5]

Läs mer

Öppen tillgång Nationella riktlinjer

Öppen tillgång Nationella riktlinjer Öppen tillgång Nationella riktlinjer FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 Juli 2012: rekommendation från EU-kommissionen till

Läs mer

Open APC Sweden. Nationell öppen databas över publicerings- kostnader för öppet tillgängliga artiklar

Open APC Sweden. Nationell öppen databas över publicerings- kostnader för öppet tillgängliga artiklar Open APC Sweden Nationell öppen databas över publicerings- kostnader för öppet tillgängliga artiklar En pilotstudie i samarbete mellan Kungliga biblioteket och svenska lärosäten Open APC Sweden Nationell

Läs mer

Presentationen i korthet

Presentationen i korthet Presentationen i korthet SwePub i forskningsinformationens ekosystem Samarbete med OpenAccess.se Openapc-se repositorium på Github Pilot med svenska lärosäten 2016 Erfarenheter och resultat från första

Läs mer

DP1 och DP2. Stefan Andersson, Eva Müller Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek. http://publications.uu.

DP1 och DP2. Stefan Andersson, Eva Müller Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek. http://publications.uu. DP1 och DP2 Stefan Andersson, Eva Müller Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek http://publications.uu.se/ DP1 och DP2 De olika delprojekten: DP1: Interoperabilitet. Harmonisering

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge,

Läs mer

Open Access-policy på Chalmers

Open Access-policy på Chalmers Open Access-policy på Chalmers Mötesplats OA 2010 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek Chalmers verksamhet och publicering Rektorsbeslut om Open Access-policy i januari 2010 Bakgrund & förutsättningar Policyns

Läs mer

Open access och innovation

Open access och innovation Open access och innovation Innovation by Collaboration 180918 Jonas Gilbert, bibliotekschef Södertörns högskola jonas.gilbert@sh.se Upplägg Några milstolpar kring utvecklingen av open access. (En intressant

Läs mer

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Datum Diarienummer 2017-03-13 1.2.4-2017-612 Handläggare Mikael Jonsson Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Vetenskapsrådet ansvarar enligt instruktionen för att nationellt samordna

Läs mer

Mötesplats Open Access 2010

Mötesplats Open Access 2010 Mötesplats Open Access 2010 24-25 november Lokal: Universitetshusets aula i Lund Lunch och middag på Tegnérs matsalar, Sandgatan 2 http://www.tegners.com/ Onsdag 24 november 10.00 17.00 Moderator: Lars

Läs mer

SwePub Analys. Noden för publikationsdata i det svenska ekosystemet för forskningsinformation

SwePub Analys. Noden för publikationsdata i det svenska ekosystemet för forskningsinformation SwePub Analys Noden för publikationsdata i det svenska ekosystemet för forskningsinformation Marja Haapalainen, projektledare för Vidareutveckling av SwePub Projektgruppen: Ulf Kronman, Jessica Lindholm,

Läs mer

OpenAccess.se aktuella frågor

OpenAccess.se aktuella frågor OpenAccess.se aktuella frågor Mötesplats OA, 14-15 mars 2012, Norrköping Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se 1 OpenAccess.se nystart 2010 Nystart efter internationell utvärdering

Läs mer

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Handläggare Carina Heurlin Fernold Nationell bibliotekssamverkan Publik verksamhet Datum 2015-09-30 Dnr Dnr 6.7 2015-923 Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Del 2 grupper (bilaga 2 till

Läs mer

Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer

Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer - ett pilotprojekt Söka projektbidrag - till vad då? Från idé till projektverklighet! Stockholm, Kungliga biblioteket, 16 juni 2010 Jörgen Eriksson

Läs mer

Högskolans e-publicering

Högskolans e-publicering Högskolans e-publicering Hur långt har vi kommit och hur går vi vidare? Aina Svensson Uppsala universitetsbibliotek SUHF:s Forum för bibliotekschefer 22 oktober 2008 E-publicering 2008 33 lärosäten driver

Läs mer

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar 2007-11-28 JH Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar Närvarande: Lars Björnshauge, Ulf Göranson, Jan Hagerlid (sekr), Gunnar Lager, Kjell Nilsson, Agneta Olsson,

Läs mer

Vidareutveckling av SwePub SwePub Analys

Vidareutveckling av SwePub SwePub Analys Vidareutveckling av SwePub SwePub Analys Marja Haapalainen, projektledare Jessica Lindholm, arbetsgruppen Praxis Mötesplats Open Access 2014-04-02 Frågeställningarna Vilka är analysbehoven nu och i framtiden?

Läs mer

EPALE. en digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

EPALE. en digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa EPALE (The Electronic Platform for Adult Learning in Europe) är en digital mötesplats för alla som arbetar med vuxnas lärande. EPALE en digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa EPALE är en del av

Läs mer

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Fristående stiftelse vars ändamål är

Läs mer

Vetenskapsrådets syn på Forskningsdata

Vetenskapsrådets syn på Forskningsdata Vetenskapsrådets syn på Forskningsdata 25 Oktober 2012, Open Access Week, Stockholm Anna Wetterbom, PhD Forskningssekreterare, e-vetenskap Enheten för Infrastruktur Anna.wetterbom@vr.se Vanliga frågor

Läs mer

SwePub, SweCRIS och Prisma i det digitala ekosystemet för forskningsinformation

SwePub, SweCRIS och Prisma i det digitala ekosystemet för forskningsinformation SwePub, SweCRIS och Prisma i det digitala ekosystemet för forskningsinformation Forum för bibliotekschefer 2013-06-03 Torulf Lind Vetenskapsrådet Bild från FreeDigitalPhotos.net Digitalt ekosystem En grupp

Läs mer

Strategi för Agenda 2030 i Väst,

Strategi för Agenda 2030 i Väst, Partnerskap för genomförande av de Globala målen i Västsverige Detta dokument tar sin utgångspunkt i visionen om ett Västsverige som är i framkant i partnerskap för genomförande av de Globala målen, och

Läs mer

SUHF Dialogseminarium

SUHF Dialogseminarium SUHF Dialogseminarium 2013-01-18 Sweden ScienceNets(SweCRIS) roll i det digitala ekosystemet för forskningsinformation Torulf Lind, Vetenskapsrådet Vad är Sweden ScienceNet? Vad är Sweden ScienceNet? Sweden

Läs mer

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Handläggare Datum Dnr Carina Heurlin Fernold Nationell bibliotekssamverkan Publik verksamhet 2018-05-29 Uppdaterad Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Del 2 grupper (uppdaterad bilaga

Läs mer

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument Stefan Andersson Uppsala universitetsbibliotek, Enheten för digital publicering http://publications.uu.se SVEP Svenska högskolans elektroniska publicering Projektet syftar till att främja en mer samordnad

Läs mer

VETENSKAPSRÅDETS UPPDRAG: SAMORDNA DET NATIONELLA ARBETET MED ATT INFÖRA ÖPPEN TILLGÅNG TILL FORSKNINGSDATA

VETENSKAPSRÅDETS UPPDRAG: SAMORDNA DET NATIONELLA ARBETET MED ATT INFÖRA ÖPPEN TILLGÅNG TILL FORSKNINGSDATA VETENSKAPSRÅDETS UPPDRAG: SAMORDNA DET NATIONELLA ARBETET MED ATT INFÖRA ÖPPEN TILLGÅNG TILL FORSKNINGSDATA Sofie Björling, chef för avdelningen för forskningsinfrastruktur NPR Open Access 1/6 2017 Bakgrund

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Samverkan och nätverk inom ABM-området. Infrastruktur i samverkan. 11 november Gunnar Sahlin.

Samverkan och nätverk inom ABM-området. Infrastruktur i samverkan. 11 november Gunnar Sahlin. Samverkan och nätverk inom ABM-området Infrastruktur i samverkan 11 november 2008 Gunnar Sahlin Från separata arkiv, bibliotek och museer till ett samlat digitalt nätverk utan nationsgränser Biblioteksvärlden

Läs mer

LUP = Mer pengar till forskning?

LUP = Mer pengar till forskning? LUP = Mer pengar till forskning? LUP är som livet... Tomt och innehållslöst,... om man inte fyller det med något! Vad finns i LUP? Hänvisningar och fulltexter till: Tidskriftsartiklar Konferensbidrag»

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Verksamhetsplan Stockholms universitetsbibliotek

Verksamhetsplan Stockholms universitetsbibliotek Inledning År 2015 blir året då ombyggnationen av biblioteket är färdig och studenter, forskare och bibliotekets medarbetare kan ta de nya lokalerna i besittning. Just nu pågår ett arbete på Avdelningen

Läs mer

Handledning Sherpa/RoMEO

Handledning Sherpa/RoMEO Handledning Sherpa/RoMEO 1. När får jag lov att göra min artikel fritt tillgänglig?... 2 2. Förklaring av ord & begrepp i Sherpa/RoMEO... 3 Pre-print... 3 Restrictions (restriktioner)... 3 Post-print...

Läs mer

Eva Åkesson. Ordförande expertgruppen för internationalisering

Eva Åkesson. Ordförande expertgruppen för internationalisering Eva Åkesson Ordförande expertgruppen för internationalisering SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor Eva Åkesson, rektor, Uppsala universitet, ordförande Per Nilsson, internationell strateg,

Läs mer

OPEN ACCESS. den ideala formen för vetenskaplig publicering. Bibliotek- och informationsvetenskapsprogrammet Umeå 7 november 2016

OPEN ACCESS. den ideala formen för vetenskaplig publicering. Bibliotek- och informationsvetenskapsprogrammet Umeå 7 november 2016 OPEN ACCESS den ideala formen för vetenskaplig publicering Bibliotek- och informationsvetenskapsprogrammet Umeå 7 november 2016 Open access (OA) literature is digital, online, free of charge, and free

Läs mer

Verksamhetsberättelse för OpenAccess.se år 2012

Verksamhetsberättelse för OpenAccess.se år 2012 Ulf Kronman, Aina Svensson Verksamhetsberättelse för OpenAccess.se år 2012 2013-02-06 Version 1.1 Aktiviteterna avrapporteras i förhållande till verksamhetsplanen för 2012, som finns på adress http://www.kb.se/dokument/om/projekt/open_access/2012/vp%202012%20openaccess%20

Läs mer

Svar på remiss: Kvalitetssäkring av forskning. Rapportering av ett regeringsuppdrag

Svar på remiss: Kvalitetssäkring av forskning. Rapportering av ett regeringsuppdrag Handläggare Beate Eellend, Jonas Nordin Datum 2018-06-18 Dnr 1.3-2018-322 Universitetskanslersämbetet Box 7703 103 95 Stockholm Svar på remiss: Kvalitetssäkring av forskning. Rapportering av ett regeringsuppdrag

Läs mer

ERFARENHETER FRÅN EN FORSKNINGSFINANSIÄR, STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND BRITTA LÖVGREN, RJ OCH CHRISTER LAGVIK, UU

ERFARENHETER FRÅN EN FORSKNINGSFINANSIÄR, STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND BRITTA LÖVGREN, RJ OCH CHRISTER LAGVIK, UU ERFARENHETER FRÅN EN FORSKNINGSFINANSIÄR, STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND BRITTA LÖVGREN, RJ OCH CHRISTER LAGVIK, UU 1 STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND (RJ) Fristående stiftelse som stödjer humanistisk

Läs mer

En databas över förlagens policies

En databas över förlagens policies 1 av 7 Högskolebiblioteket i Halmstad Sherpa/RomEO manual En databas över förlagens policies Innehållsförteckning 1. Vad innebär parallellpublicering? (sid.2) 2. Sherpa/RoMEO begrepp och färger (sid.2)

Läs mer

Aktivitetsrapport från Arbetsgruppen för Bibliometri

Aktivitetsrapport från Arbetsgruppen för Bibliometri RAPPORT 1 2007-05-10 Lunds universitets bibliotek Biblioteksdirektionen Håkan Carlsson SUHF Forum för Bibliotekschefer, kansliet Berit Nilsson Biblioteksdirektionen Box 134 221 00 LUND Aktivitetsrapport

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan HANDBOK KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan 2012 2014 Uppdaterad 2013 Innehåll Varför har KB en inflytandestruktur? 3 Strukturen 3 Vad är nationella referensgruppen? 4 Vad är en styr-

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Vetenskaplig publicering

Vetenskaplig publicering Seminarium anordnat av fakultetsrådet och fakultetsklubben vid Chalmers 2009-04-29. Vetenskaplig publicering Nya möjligheter för nätpublicering och granskning De vetenskapliga tidskrifterna har hundraåriga

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 18 mars 2009

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 18 mars 2009 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 18 mars 2009 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Johan Sterte, Växjö universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek

Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek Varför denna guide? Att maximera forskningens synlighet och genomslag blir allt viktigare inom akademin där allt tuffare konkurrens råder och där forskare

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse Nationella uppdraget Tjänsten Bibblan Svarar 2017

Verksamhetsbera ttelse Nationella uppdraget Tjänsten Bibblan Svarar 2017 Verksamhetsbera ttelse Nationella uppdraget Tjänsten Bibblan Svarar 2017 Denna VB gäller för den nationella virtuella svarstjänsten Bibblan Svarar som Malmö Stadsbibliotek är drift- och utvecklingsansvarig

Läs mer

Öppen tillgång till forskningsdata Forskarsamhället i förändring

Öppen tillgång till forskningsdata Forskarsamhället i förändring Öppen tillgång till forskningsdata Forskarsamhället i förändring Elisabeth Strandhagen, bitr föreståndare, Svensk nationell datatjänst Göteborgs universitet - Karolinska institutet - Lunds universitet

Läs mer

Universitets och högskolors arbete mot sexuella trakasserier

Universitets och högskolors arbete mot sexuella trakasserier 2018-11-13 Aleksandra Sjöstrand Universitets och högskolors arbete mot sexuella trakasserier SUHF:s arbetsgivardag Uppdrag om sexuella trakasserier Regeringens samlade åtgärder mot sexuellt våld och trakasserier

Läs mer

DSpace som system för årsredovisning av forskning. Linda Gustafsson Bibliotek och IT, Malmö högskola. Mötesplats Open Access 12-13 april 2007

DSpace som system för årsredovisning av forskning. Linda Gustafsson Bibliotek och IT, Malmö högskola. Mötesplats Open Access 12-13 april 2007 DSpace som system för årsredovisning av forskning Linda Gustafsson Bibliotek och IT, Malmö högskola Mötesplats Open Access 12-13 april 2007 Malmö högskolas forskningsmiljöer, ett urval Medicin Biomaterial

Läs mer

Programvarudesign för samarbete. Mötesplats Open Access Urban Andersson, Göteborgs UB Peter Hansson, Chalmers bibliotek

Programvarudesign för samarbete. Mötesplats Open Access Urban Andersson, Göteborgs UB Peter Hansson, Chalmers bibliotek Programvarudesign för samarbete Mötesplats Open Access 2008-10-02 Urban Andersson, Göteborgs UB Peter Hansson, Chalmers bibliotek Vad är Scigloo? Bakgrund: Chalmers Publications Library & Göteborgs universitets

Läs mer

Open access för nordiska humanister och rättsvetare

Open access för nordiska humanister och rättsvetare Open access för nordiska humanister och rättsvetare 2010-03-23 Utarbetat med stöd av KB:s utvecklingsprogram OpenAccess.se Karolina Lindh och Gunilla Wiklund, 2010 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/se/

Läs mer

OA-idealet på väg att bli norm för god publicering

OA-idealet på väg att bli norm för god publicering OA-idealet på väg att bli norm för god publicering Seminariet Open Access Open Science Göteborg 5 november 2009 För tre och ett halvt år sedan, i maj lanserades GU:s e arkiv INLÄGGNING AV ARTIKLAR I E-ARKIVET

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2018

Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2018 Sveriges universitets- och högskoleförbund The Association of Swedish Higher Education Institutions Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2018 SUHF-statistiken 2018 1 SUHF-statistik Statistik

Läs mer

Vision och strategisk inriktning för Swepub

Vision och strategisk inriktning för Swepub Vision och strategisk inriktning för Swepub Denna vision är framtagen för att lyfta Swepub som en del av forskningens infrastruktur. Visionen tydliggör vad Kungliga biblioteket (KB) tillsammans med lärosätena

Läs mer

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 18 oktober 2006 Minnesanteckningar

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 18 oktober 2006 Minnesanteckningar 2006-10-19 JH Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 18 oktober 2006 Minnesanteckningar Närvarande: Håkan Billig, Lars Björnshauge, Ulf Göranson, Jan Hagerlid (sekr), Gunilla Jonsson, Gunnar Lager,

Läs mer

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Handläggare Datum Dnr Carina Heurlin Fernold Nationell bibliotekssamverkan Publik verksamhet 2017-09-26 Uppdaterad Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Del 2 grupper (uppdaterad bilaga

Läs mer

Systemet för den officiella statistiken i Sverige

Systemet för den officiella statistiken i Sverige Systemet för den officiella i Sverige Elisabet Andersson, GD-stab Sekretariatet vid Rådet för den officiella E-mail : elisabet.andersson@scb.se ROSsekretariatet@scb.se Nordiska statistikermötet, Åbo 2004

Läs mer

DIGITALE REFERANSETJENESTER I FAGBIBLIOTEK: SVENSKE ERFARINGER OG UTVIKLINGSSTRATEGIER

DIGITALE REFERANSETJENESTER I FAGBIBLIOTEK: SVENSKE ERFARINGER OG UTVIKLINGSSTRATEGIER DIGITALE REFERANSETJENESTER I FAGBIBLIOTEK: SVENSKE ERFARINGER OG UTVIKLINGSSTRATEGIER Daniel Gunnarsson, distansbibliotekarie Ulf-Göran Nilsson, bitr bibliotekschef 2003-01-31 Målformulering Högskolebibliotekets

Läs mer

Minnesanteckningar från mötet 25 april 2013

Minnesanteckningar från mötet 25 april 2013 ANTAL SIDOR 1(5) Styrgruppen för Libris Minnesanteckningar från mötet 25 april 2013 Närvarande: Ordförande: Morgan Palmqvist Jette Guldborg Petersen Lisbeth Byström Linda Lindström Gunilla Lilie Bauer

Läs mer

HS Pedagogiskt seminarium, 22 januari Jacob Andersson Jessica Lindholm Bibliotek och IT

HS Pedagogiskt seminarium, 22 januari Jacob Andersson Jessica Lindholm Bibliotek och IT HS Pedagogiskt seminarium, Jacob Andersson Jessica Lindholm Bibliotek och IT Innehåll 1. Vad är en OER? 2. Var hittar man en OER? Var kan man samla sina egna? 3. Projektrapport: Digitala lärresurser i

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg. Uppdaterad september 2018. Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan

Läs mer

Gruppen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Kallelse och dagordning för möte

Gruppen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Kallelse och dagordning för möte Datum/Date Dnr/Ref.no. 2018-01-30 6.3-2018-237 Gruppen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Kallelse och dagordning för möte 2018-01-30 Tid: Tisdagen den 30 januari 2018, kl. 13.30-16.30

Läs mer

Ramverk för kvalitetssäkring av forskning - en idéskiss

Ramverk för kvalitetssäkring av forskning - en idéskiss Ramverk för kvalitetssäkring av forskning - en idéskiss Åsa Kettis Avdelningen för kvalitetsutveckling Uppsala universitet Utveckling av kvalitetssystem för forskningen V SUHF 2018-05-13 Disclaimer Idéskissen

Läs mer

Transformativa avtal - svårigheter och möjligheter

Transformativa avtal - svårigheter och möjligheter Transformativa avtal - svårigheter och möjligheter Betalningsströmmar Betalningsströmmarna 2017? mnkr? mnkr 285 mnkr 23 mnkr? mnkr 0 mnkr 3 mnkr 32 mnkr? mnkr ~ 40 % ÖT 253 mnkr 123 mnkr Enough money in

Läs mer

Bibliofil - ett verktyg som underlättar parallellpublicering

Bibliofil - ett verktyg som underlättar parallellpublicering Bibliotek & IKT, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet Bibliofil - ett verktyg som underlättar parallellpublicering Yvonne Hultman Özek Aprile Clark Bo Nilsson Doktorander, forskare och lärare 900 doktorander

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Närvarande Ledamöter Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekarie 1-7, 13 Jan Nilsson professor, dekanus 1-7 Britt Roslund 1:e bibliotekarie Eva Queckfeldt universitetslektor

Läs mer

UTBILDNING I E-PLIKT VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

UTBILDNING I E-PLIKT VID GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNING I E-PLIKT VID GÖTEBORGS UNIVERSITET DISPOSITION Historik och bakgrund Nätverk och kontaktpersoner Rekvisit för e-pliktigt material Hur gör man med e-plikt vid Göteborgs universitet Exempel på

Läs mer

Front 2014 ett taktfast projekt

Front 2014 ett taktfast projekt Front 2014 ett taktfast projekt [242] Ett projekt för att formulera en strategi för hur vi vill att vår informationsförsörjning och systeminfrastruktur ska fungera 2014 2015. [Daniel Forsman] [Whitecode]

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Svensk Nationell Datatjänst

Svensk Nationell Datatjänst Göteborgs universitet Karolinska institutet Lunds universitet Stockholms universitet Sveriges lantbruksuniversitet Umeå universitet Uppsala universitet Svensk Nationell Datatjänst Polarforum 2018 Sara

Läs mer

Publicering med öppen tillgång - open access

Publicering med öppen tillgång - open access Publicering med öppen tillgång - open access Språkvetenskapliga fakulteten 27 september 2016 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek Vilka är vi och vad gör vi? Enheten

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Policy för vetenskaplig publicering

Policy för vetenskaplig publicering STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Policy Ärendenummer: HIG-STYR 2018/51 Samlingsnummer: HIG-STYR 2016/10 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2013-06-17 Reviderad: 2018-04-27 Giltighetstid: Tillsvidare Policy för

Läs mer

Vad händer på SND. Arbetet framåt. Max Petzold

Vad händer på SND. Arbetet framåt. Max Petzold Vad händer på SND. Arbetet framåt. Max Petzold Härnäst 15/11 Diskussion med Melinda Gates om Open Data. 20/11 Förhandling med Vetenskapsrådet om villkoren för fortsatt finansiering. 24/11 Förhandling om

Läs mer

Folkesundhed og partnerskaber Sundhet genom partnerskap

Folkesundhed og partnerskaber Sundhet genom partnerskap Folkesundhed og partnerskaber Sundhet genom partnerskap Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten, Sverige Elisabeth Skoog Garås, Sveriges Kommuner och Landsting Hur kom den till av vilka Vad är Mötesplatsen

Läs mer