Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011"

Transkript

1 Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer December 2011

2 Innehåll Välkommen som redaktör för din förenings hemsida... 3 FN.se... 4 Delwebb: Distrikt och föreningar... 4 Hitta en förening... 5 Föreningssidornas struktur... 7 Föreningens startsida... 7 Flikarna i toppmenyn... 7 Möjligheter till en utökad webbplats... 8 Nyheter...8 Verksamhet...8 Projekt...8 Uppdatera och lägg till information... 9 Logga in... 9 Redigeraläget... 9 Redigera Verktygsmenyn Spara ändringar och publicera sidan Ändra startsidan Ändra kontaktsidan Ändra den text som står ovanför visitkorten Ändra uppgifterna på visitkorten/personens egen sida Skapa ett nytt visitkort Ändra ordningen på visitkorten Aktivera nya flikar Nyheter Verksamhet Projekt Arbeta med länkar Skapa en länk till en annan webbsida Skapa en länk till ett dokument Skapa en e-postlänk Ta bort en länk Arbeta med bilder Ladda upp egna bilder Använd FN-förbundets bilder Redigera en bild i efterhand Bildtips Skrivtips Rubriken Ingressen Texten

3 Välkommen som redaktör för din förenings hemsida Vi har gjort en standardsida för alla föreningar där det finns kontaktuppgifter och en generell information om FN-föreningar. Sedan är det meningen att ni ska fylla på med ert eget material. Som föreningsredaktör är du ansvarig för att er hemsida är uppdaterad med relevant innehåll. Om du väljer att arbeta med hemsidan själv eller att skicka in uppgifter och instruktioner till kansliets webbredaktör väljer du själv. Huvudsaken är att det som står på sidan är uppdaterat. OBS! Kansliets webbredaktör kommer att gå igenom alla föreningarnas sidor en gång om året för att se efter att inget gammalt material finns kvar. Om sidan inte är tillräckligt uppdaterad (tex. om gammalt kalendarium ligger kvar) kommer ni att få tid till att ändra detta. Om inga ändringar görs kommer era sidor att stängas av. Denna handbok beskriver utförligt varje moment. Bli inte rädd av att den är så tjock utan se den mer som en uppslagsbok om du behöver hjälp. Kansliets webbredaktör finns till för att hjälpa dig. Tveka aldrig att ta kontakt om du behöver hjälp eller har en fråga. Lycka till! 3

4 FN.se Svenska FN-förbundets hemsida är uppdelad i 5 delwebbar 1. Information om FN-förbundet (personal, verksamhet, UNgdomsdel, presinformation etc) 2. Information om FN 3. Föreningar & Distrikt (föreningarna och distriktens hemsidor, handbok för föreningar, tips om hur man kan engagera sig etc) 4. Skolmat blir kunskap (information om vår insamlingskampanj) 5. Röj en mina (information om vår insamlingskampanj) Det första man kommer till är information om FN-förbundet men man får även en tydlig länk till var man kan hitta vår information om FN. Många som kommer till fn.se tror att de har kommit till FN. Genom att göra en strukturerad uppdelning av vårt innehåll hoppas vi att det ska bli lättare för besökaren att förstå var de har hamnat. Delwebb: Distrikt och föreningar För att komma till delwebben för distrikt och föreningar klickar besökaren på den gröna banner som alltid finns i högerspalten. 4

5 Besökaren kommer då till startsidan för distrikt och föreningar. På denna startsida kan vi lyfta upp olika händelser från alla våra föreningar och distrikt och även viktig information riktad till våra föreningsmedlemmar. Den här delwebben riktar sig främst till våra befintliga medlemmar. Startsidan har adressen Hitta en förening Genom att antingen klicka på kartan eller på texten föreningar kommer besökaren till en lista över alla våra föreningar. 5

6 Här kan man antingen välja förening via listan till vänster eller genom att klicka på kartan i mittspalten. När man har valt en förening kommer man till föreningens hemsida. Självklart kan man komma till föreningens hemsida direkt genom att använda den direktadress ni fått av oss (fn.se/foreningensnamn) 6

7 Föreningssidornas struktur Föreningens startsida På startsidan finns en kort text om hur en FN-förening fungerar. Byt gärna ut texten mot en text om er specifika förening. Även bilderna som ligger till höger om texten kan bytas ut. I sidhuvudet finns länkar till FN-förbundets kampanjer. Den gröna rutan i högerspalten länkar till föreningarnas gemensamma startsida och den svarta rutan länkar till FN-förbundets information om FN. Nedanför den svarta rutan visas FN-förbundets kalendarium. Kalendariet kan bytas ut mot föreningens eget kalendarium så att besökaren kan se vad som händer i den lokala föreningen. Nedanför kalendariet publiceras automatiskt nyheter från FN-förbundet. I sidfoten finns information om FN-förbundet. Flikarna i toppmenyn I toppmenyn finns två flikar. Den första leder till föreningens startsida och den andra leder till föreningens kontaktuppgifter. Skaffa gärna en e-postadress till föreningen så att intresserade kan kontakta er via e-post. På sidorna kan du läsa mer om kontaktsidan. Flikar 7

8 Möjligheter till en utökad webbplats Om föreningen vill ha mer information på webbplatsen finns ytterligare flikar förberedda en med rubriken Nyheter, en med rubriken Verksamhet och en med rubriken Projekt. Nyheter Under rubriken nyheter kan föreningen publicera information om aktuella aktiviteter och händelser. När händelserna är inaktuella kan de läggas i ett arkiv. Det finns även en funktion som gör att händelsen automatiskt arkiveras efter en viss tid. Verksamhet Under rubriken verksamhet finns underrubrikerna Styrelsen, Protokoll, Verksamhetsberättelse och Kalendarium. Här finns plats för mötesprotokoll, verksamhetsberättelse och kontaktuppgifter till och information om styrelsemedlemmarna. Föreningens aktiviteter kan publiceras i ett kalendarium. Projekt Under rubriken projekt kan information om föreningens projekt publiceras. Här finns även ett arkiv för avslutade projekt. Kontakta FN-förbundets webbredaktör om föreningen har behov av andra flikar eller rubriker än de som finns förberedda. 8

9 Uppdatera och lägg till information Webbplatsen redigeras med hjälp av verktyget EPiServer. EPiServer fungerar ungefär som ordbehandlingsprogrammet Word och är lätt att använda när man lärt sig grunderna. Du behöver inte någon specifik kunskap om hur webbplatser är uppbyggda för att använda programmet. EPiServer behöver inte installeras i datorn. Webbläsaren måste vara inställd på att tillåta så kallade popups. Logga in För att redigera informationen på webbplatsen öppnar du din webbläsare och skriver in adressen Då kommer du till en inloggningsruta där du skriver in din förenings inloggningsuppgifter. Varje förening utser en webbansvarig som får inloggningsuppgifterna av FN-förbundets webbredaktör. Inloggningsuppgifterna är inte knutna till en särskild person utan de kan användas av flera föreningsmedlemmar. Redigeraläget Den sida som webbplatsens besökare ser kallas visaläget. När du loggat in i EPiServer kommer du till det så kallade redigeraläget. Fönstret ser då ut som på bilden nedan. I trädstrukturen till vänster ser du strukturen för hela webbplatsen Ovanför trädstrukturen finns ett verktygsfält som används för att arbeta med sidornas struktur. Verktygsfält Trädstruktur 9

10 Klicka på fliken Favoriter för att komma direkt till din förenings sidor. För att se de sidor som ligger under huvudsidorna klickar du på plustecknet till vänster om rubrikerna. När du klickat på ett plustecken blir det ett minustecken. I trädstrukturen ser du även sidor som inte är publicerade. Dessa är markerade med en klocka med en röd markering över. Plus-/minustecken Favoriter Ej publicerad sida Redigera När du markerar en sida i trädstrukturen visas sidan i det stora fältet till höger om trädstrukturen. Du kan redigera sidan genom att klicka på fliken Redigera. Markerad sida Redigera Sidan visas 10

11 När du klickat på Redigera visas ett antal textfält. De viktigaste fälten är: 1. Namn I namnfältet anges det namn du ser i trädstrukturen. På alla sidor utom på startsidan blir sidans namn automatiskt sidans rubrik. 2. Börja publicera Fylls i automatiskt när du publicerar sidan. Det går även att ställa in sidan på att publiceras en särskild tid. 3. Sluta publicera Används om du vill att sidan ska avpubliceras. Ställ in datum och tid med hjälp av knappen med tre punkter. Klicka därefter på Spara och publicera. 4. Markera sidan som ändrad Om du kryssar i rutan ser besökaren att sidan uppdaterats. 5. Ingressfält Ha som regel att skriva en kort kärnfull ingress på alla sidor. 1-3 meningar är lagom. Texten ska börja ovanför den tunna linjen. Rör inte rullmenyn ovanför ingressfältet. 6. Verktygsmeny Med hjälp av verktygen kan du formatera texten i brödtextfältet. 7. Rullmeny Med hjälp av rullmenyn kan du lägga in underrubriker i din text. Markera den text du vill göra till rubrik och välj sedan rubriknivå 2 eller 3. Om du vill ta bort en formatering väljer du Tag bort formatering. 8. Brödtextfält Här skriver du den text som ska finnas på sidan. Texten ska börja ovanför den tunna linjen. Om du väljer att klistra in text från exempelvis Word eller en annan internetsida måste du högerklicka med musen och välja Klistra in oformaterat. Annars kan det komma med spår från Word som gör att sidan ser konstig ut för vissa användare. 11

12 Verktygsmenyn Med hjälp av verktygsmenyn kan du redigera din text och lägga in bilder, dokument och länkar. De viktigaste verktygen är: 1. Fet stil 2. Kursiv stil 3. Numrerad lista Använd funktionen för att skapa en numrerad lista. Skriv din lista och tryck på enter efter varje punkt. Markera därefter texten och klicka på listfunktionsknappen. 4. Punktlista Fungerar på samma sätt som en numrerad lista. 5. Infoga bild från fil Information om hur du infogar en bild finns på sidorna Infoga hyperlänk Med hjälp av detta verktyg kan du länka till andra sidor på din förenings webbplats, andra webbplatser, dokument eller e-postadresser. Läs mer om att infoga länkar på sidorna Spara ändringar och publicera sidan Längst upp på sidan i redigeraläget finns alternativen Spara, Spara och visa och Spara och publicera. Spara Om du gör många ändringar kan det vara bra att då och då klicka på Spara för att inte riskera att ändringarna går förlorade. Spara och visa Om du vill se hur din ändring ser ut för besökaren innan du publicerar den kan du välja Spara och visa. Om du vill göra ytterligare ändringar klickar du därefter på fliken Redigera. Om du är nöjd med ändringen väljer du Publicera. Om du vill vänta med att publicera sidan kan du lämna sidan efter att du sparat ändringen, men nästa gång du kommer till sidan kommer du att se den publicerade versionen. För att komma till den ändrade sidan som ska publiceras klickar du på fliken Versionslista (se bilden på nästa sida). Längs ned i listan kan du välja att visa den senast skapade versionen av sidan. Därefter kan du redigera eller publicera sidan som vanligt. Spara och publicera Om du gjort en mycket liten ändring och är helt säker på att sidan ser bra ut kan du publicera sidan direkt, genom att välja Spara och publicera. 12

13 Versionslista Ändra startsidan 1. Markera föreningens startsida i trädstrukturen. Startsidan har föreningens namn som rubrik, exempelvis Alingsås FN-förening. 2. Klicka på fliken Redigera 3. Kryssa i rutan Markera sidan som ändrad om du vill att det ska synas vilket datum sidan uppdaterats. 4. Gör dina ändringar i brödtextfältet. Om du väljer att klistra in text från exempelvis Word måste du högerklicka med musen och välj Klistra in oformaterat. Annars kan det komma med spår från Word som gör att sidan ser konstig ut för vissa användare. 5. Se sidorna för information om hur du lägger till en bild. Om din förening inte har en egen bild är det bra om ni har kvar de bilder som finns på sidan, annars blir texten för bred och svårläst. 6. Klicka på knappen Spara och visa för att se hur sidan ser ut efter din ändring. 7. Klicka på knappen Publicera om du är nöjd med din ändring och vill publicera sidan. Klicka på fliken Redigera om du inte är nöjd eller om du vill göra ytterligare ändringar. Om du är nöjd med ändringen men vill vänta med att publicera ändringen räcker det med att du sparat sidan. Nästa gång du klickar på sidan visas automatiskt den publicerade versionen och för att få fram den uppdaterade sidan måste du gå till versionslistan (se Spara och visa ovan). Ändra kontaktsidan På kontaktsidan visas ett eller flera visitkort med kontaktuppgifter till personer i föreningen. Varje visitkort länkar till personens egen sida. Genom att klicka på e-postlänken i visitkortet kan besökaren läsa mer om personen eller skicka ett meddelande till personens e-postadress. För att undvika så kallad spam är inte e-postadressen synlig för besökaren. 13

14 Kontaktsidan Visitkort Länk till personens sida med e-postformulär Kontaktpersonens egen sida med e-postformulär 14

15 Ändra den text som står ovanför visitkorten 1. Klicka dig fram till och markera kontaktsidan i trädstrukturen. Sidan har rubriken Kontakt och ligger under föreningens startsida. För att se de sidor som ligger under startsidan klickar du på plustecknet framför startsidans namn. 2. Klicka på fliken Redigera. 3. Kryssa i rutan Markera sidan som ändrad om du vill att det ska synas att sidan är uppdaterad. 4. Ändra texten i ingressfältet. 5. Klicka på knappen Spara och visa för att se hur sidan ser ut efter din ändring. 6. Klicka på knappen Publicera om du är nöjd med din ändring. Klicka på fliken Redigera om du inte är nöjd eller om du vill göra ytterligare ändringar. Ändra uppgifterna på visitkorten/personens egen sida 1. Klicka dig fram till och markera personens namn i trädstrukturen. Personen har en egen sida som ligger under rubriken Kontakt i trädstrukturen. 2. Klicka på fliken Redigera. 3. Gör de ändringar du vill göra i personens kontaktuppgifter. I brödtextfältet har du möjlighet att skriva in vilken information du vill, exempelvis en presentation av personen eller personens adress. 4. Klicka på knappen Spara och visa för att se hur sidan ser ut efter din ändring. Nu visas sidan som man kommer till om man klickar på visitkortet, inte huvudsidan för kontakter. 5. Klicka på knappen Publicera om du är nöjd med din ändring. Klicka på fliken Redigera om du inte är nöjd eller om du vill göra ytterligare ändringar. Skapa ett nytt visitkort 1. Klicka dig fram till och markera kontaktsidan i trädstrukturen. 2. Klicka på symbolen för Skapa ny sida längst upp till vänster i verktygsfältet. 3. Fyll i personens kontaktuppgifter. Fyll först i rutan för personens namn. Använd sedan rullisten för att gå längre ner på sidan och fyll i rutorna för förnamn, efternamn, titel, telefon, eventuell mobil och e-postadress. I brödtextfältet har du möjlighet att skriva in vilken information du vill, exempelvis en presentation av personen eller personens adress. 4. Lägg till en bild på personen genom att klicka på de tre punkterna till höger om bildfältet. Det går inte att publicera sidan utan att lägga till en bild, men om du inte har någon kan du använda filen Foto saknas som finns i mappen allmänna bilder. Läs mer på sidorna om hur du lägger till en bild. 5. Klicka på knappen Spara och visa för att se hur sidan ser ut efter din ändring. 6. Klicka på knappen Publicera om du är nöjd med din ändring. Klicka på fliken Redigera om du inte är nöjd eller om du vill göra ytterligare ändringar. 7. Klicka på rubriken Kontakt i trädstrukturen för att se den nya kontaktsidan. Skapa ny sida Kontaktsidan markerad 15

16 Ändra ordningen på visitkorten Det är lätt att ordna visitkorten i en önskad följd. Ordningen styrs av ett så kallat sorteringsindex. Det innebär att visitkortssidorna har olika nummer. Den sida som har lägst nummer visas först. För att ändra en sidas indexvärde gör du så här: 1. Klicka dig fram till och markera sidans namn i trädstrukturen. Sidans namn är detsamma som personens namn och finns under sidan med rubriken Kontakt. 2. Klicka på Redigera. 3. Klicka på fliken Avancerad information. Avancerad information Sidans namn markerad 4. Ange önskat nummer i rutan för Sorteringsindex. Arbeta gärna med hela tiotal så att den sida som ska visas först får nummer 10, den sida som ska visas därefter får nummer 20 och så vidare. Detta för att du lätt ska kunna lägga in en ny sida mellan två sidor utan att ändra alla sidors värde. Om du vill lägga in en sida mellan nummer 10 och 20 kan du alltså ge den nya sidan indexvärde För att den ändrade ordningen ska synas i trädstrukturen kan du behöva uppdatera strukturen genom att klicka två gånger på minus-/plustecknet till vänster om kontaktsidan. Sorteringsindex Minus-/plustecken 16

17 Om du vill sortera visitkorten i alfabetisk ordning är detta lätt ordnat. Gör så här: 1. Klicka dig fram till och markera kontaktsidan i trädstrukturen. 2. Klicka på Redigera. 3. Klicka på fliken Avancerad information. 4. Välj Alfabetiskt i rullmenyn för Sorteringsordning. 5. Välj Spara och publicera. 6. För att den ändrade ordningen ska synas i trädstrukturen kan du behöva uppdatera strukturen genom att trycka två gånger på minus-/plustecknet till vänster om kontaktsidan. Sorteringsordning Om du ställer in kontaktsidan på alfabetisk sortering spelar det ingen roll vilket indexvärde visitkortssidorna har. Om du vill ändra tillbaka till att styra ordningen med hjälp av indexvärden gör du så här: 1. Klicka dig fram till och markera kontaktsidan i trädstrukturen. 2. Klicka på Redigera. 3. Klicka på fliken Avancerad information. 4. Välj Enligt sorteringsindex i rullmenyn för Sorteringsordning. 5. Välj Spara och publicera. 6. För att den ändrade ordningen ska synas i trädstrukturen kan du behöva uppdatera strukturen genom att trycka två gånger på minus-/plustecknet till vänster om kontaktsidan. Aktivera nya flikar I trädstrukturen under din förenings startsida ser du även sidor som inte är publicerade. Dessa har rubrikerna Nyheter, Verksamhet och Projekt och har en liten klocka med en röd markering till höger om namnet. Symbolen betyder att sidan är släckt. Om din förening vill lägga ut information under dessa sidor måste de aktiveras. De dyker då upp som flikar längst upp på föreningens startsida, tillsammans med flikarna för startsidan och kontaktuppgifterna. 17

18 Aktiverade flikar Nyheter Under nyhetsfliken kan du skriva om aktuella aktiviteter och händelser i föreningen. Varje nyhetshändelse presenteras kortfattat på nyhetssidan och har en egen sida för utförligare information som ligger under nyhetssidan i trädstrukturen. För att kunna lägga in nyhetshändelser måste du först aktivera huvudsidan för nyheterna. Aktivera huvudsidan för nyheter: 1. Klicka dig fram till och markera nyhetssidan i trädstrukturen. 2. Klicka på Redigera 3. Skriv en kort ingress i ingressfältet. Exempelvis Här kan du läsa om vad som händer i vår förening. Texten ska börja ovanför det tunna strecket som du ser längst upp i fältet. 4. Ta bort avpubliceringsdatumet och klicka på Spara och visa 5. Klicka på Publicera om du är nöjd med ingressen. Klicka på Redigera om du vill göra ytterligare ändringar innan du publicerar sidan. Skapa en nyhetshändelse: 1. Markera nyhetssidan i trädstrukturen. 2. Klicka på symbolen för Skapa ny sida längst upp till vänster i verktygsfältet. 3. Välj Skapa vanlig sida. 4. Ge sidan ett namn. Namnet blir nyhetens rubrik. 5. Ge sidan ett avpubliceringsdatum. Detta datum kommer sidan automatiskt att flyttas till arkivet som ligger under nyhetssidan. Om du vill kan du vänta med att ange ett avpubliceringsdatum. 6. Skriv en kort kärnfull ingress där det viktigaste i nyheten framkommer. Ingressen ska börja ovanför det tunna strecket i ingressfältet. 7. Skriv nyheten i brödtextfältet. Texten ska börja ovanför det tunna strecket i textfältet. 8. Infoga en bild om du har någon som passar nyhetshändelsen. Läs mer om hur du infogar en bild på sidorna

19 9. Lägg till samma bild en gång till genom att klicka på knappen med tre punkter till höger om fältet Bild som visas i listor. Detta fält finns nedanför brödtextfältet. Se mer information om hur du lägger till bilder på sidorna Om du inte har någon bild hoppar du över steg 8 och Kopiera ingressen och klistra in den i listtextfältet. Denna text kommer att synas på nyheternas förstasida. 11. Klicka på Spara och visa. 12. Klicka på Redigera om du vill ändra sidan. Klicka på Publicera om du är nöjd. Bild som visas i listor Listtextfält Det är viktigt att innehållet på nyhetssidan är aktuellt. Se därför till att gamla nyheter hamnar i arkivet. Nyheten arkiveras automatiskt när du avpublicerar nyheten, men för att detta ska fungera måste arkivet aktiveras. Aktivera arkivet: 1. Klicka dig fram till och markera arkivet i trädstrukturen. Arkivet finns under nyhetssidan i strukturen. 2. Klicka på Redigera. 3. Ta bort det datum som står i fältet för Sluta publicera. 4. Klicka på Spara och publicera. Verksamhet Under verksamhetsfliken kan du: skriva information om föreningens styrelse publicera mötesprotokoll publicera föreningens verksamhetsberättelse skapa ett kalendarium för föreningen För att använda verksamhetsfliken måste du först aktivera huvudsidan med namnet Verksamhet : 1. Klicka dig fram till och markera verksamhetssidan i trädstrukturen. 2. Klicka på Redigera 3. Skriv en kort ingress i ingressfältet. Exempelvis Här kan du ta del av föreningens protokoll och verksamhetsberättelse. Texten ska börja ovanför det tunna strecket som du ser längst upp i fältet. 4. Ta bort avpubliceringsdatumet och klicka på Spara och visa 19

20 5. Klicka på Publicera om du är nöjd med ingressen. Klicka på Redigera om du vill göra ytterligare ändringar innan du publicerar sidan. Information om styrelsen: Sidan för styrelsen fungerar precis som kontaktsidan. Se sidorna för att läsa mer om hur du lägger till information. Ta därefter bort avpubliceringsdatumet och klicka på Spara och publicera. Mötesprotokoll och verksamhetsberättelse: 1. Klicka dig fram till och markera sidan för protokoll eller verksamhetsberättelse i trädstrukturen. 2. Klicka på Redigera. 3. Skriv en kort ingress i ingressfältet. Exempelvis Här kan du ta del av styrelsens protokoll. I protokollen finns information om vad som diskuterats och beslutats på styrelsens möten. 4. Ställ markören i brödtextfältet och skriv in dokumentets titel eller en kort förklarande text, exempelvis Protokoll Se sidorna för mer information om hur du infogar länkar till dokumenten. 5. Ta bort avpubliceringsdatumet och klicka på Spara och visa 6. Klicka på Publicera om du är nöjd. Klicka på Redigera om du vill göra ytterligare ändringar innan du publicerar sidan. Aktivera kalendariet: 1. Klicka dig fram till och markera sidan för kalendariet i trädstrukturen. Sidan ligger under sidan med titeln Verksamhet. 2. Klicka på Redigera. 3. Skriv en kort ingress i ingressfältet. Exempelvis Här kan du läsa om vad som händer i vår förening. 4. Klicka på Spara och visa och därefter Publicera. Skapa en kalenderhändelse: 1. Klicka dig fram till och markera sidan för kalendariet i trädstrukturen. 2. Klicka på knappen för att skapa en ny sida. Knappen finns längst upp till vänster i verktygsfältet och ser ut som ett papper. 3. Välj Skapa kalenderhändelse. Skapa ny sida Skapa kalenderhändelse Kalendersidan markerad 4. Fyll i namnet på händelsen, exempelvis GloBallCup. Försök att skriva korta namn. 5. Om du vill ge händelsen en längre rubrik kan du fylla i denna i rubrikfältet. 6. Fyll i ett datum då händelsen ska sluta publiceras, förslagsvis när året är slut. 7. Fyll i händelsens starttid och sluttid. 20

21 8. Ange orten/staden där händelsen ska äga rum i platsfältet. 9. Om händelsen inte är intressant för besökare på FN-förbundets centrala webbplats, exempelvis föreningens styrelsemöten, klicka ur Visa i förbundets kalender. 10. Skriv en kort ingress till händelsen, exempelvis Föreningen deltar i GloBallCup. 11. Skriv en mer utförlig text om händelsen i brödtextfältet. Här kan du även göra länkar till exempelvis kontaktpersoner. Se sidorna för information om hur du gör en länk. 12. Klicka på Spara och publicera. Börja och sluta publicera Rubrik Visa i förbundets kalender Namn Start- och sluttid Plats Ingress Brödtext I högerspalten visas alltid FN-förbundets kalender. Om du vill ersätta denna med föreningens kalender gör du så här: 1. Markera föreningens startsida i trädstrukturen. 2. Klicka på Redigera 3. Klicka på fliken Högerkolumn Klicka på de tre punkterna till höger om fältet för Kalenderlänk. 4. Klicka på fliken Favoriter Högerkolumn Favoriter 21

22 5. Klicka på plustecknen till vänster om sidornas titlar för att komma till kalendariet. 6. Markera kalendariet. 7. Klicka på Välj. Plus-/minustecken Kalendarium markerat Välj 8. Klicka på de tre punkterna till höger om fältet Rotkatalog för kalendersökning. Rotkatalog för kalendersökning 9. Klicka återigen på fliken Favoriter, markera föreningens kalendarium i trädstrukturen och klicka på Välj. 10. Välj Spara och publicera. 22

23 Projekt Under projektfliken kan du skriva om föreningens olika projekt. Det finns två olika sätt att lägga in information. Om föreningen bara har ett projekt kan du lägga in informationen direkt på projektsidan. Om föreningen har flera projekt är det bra att ge varje projekt en egen undersida. Om föreningen har flera projekt men mycket lite information om dessa kan de dock samlas direkt på projektsidan men skiljas åt med hjälp av rubriker. Lägg in information direkt på projektsidan: 1. Klicka dig fram till och markera projektsidan i trädstrukturen. 2. Klicka på Redigera. 3. Skriv en kort ingress i ingressfältet om du inte vill behålla den text som redan står där. Texten ska börja ovanför det tunna strecket som du ser längst upp i fältet. Exempelvis Här kan du läsa om föreningens projekt. Just nu jobbar vi främst med 4. Skriv om föreningens projekt i brödtextfältet. För att göra en rubrik markerar du den text som ska utgöra rubriken och väljer sedan Rubrik 2 eller Rubrik 3 i rullmenyn. Texten ska stå ovanför det tunna strecket som du ser längst upp i fältet. 5. Lägg in eventuella bilder i brödtextfältet. På sidorna kan du läsa mer om bildpublicering. 6. Ta bort avpubliceringsdatumet. 7. Klicka på Spara och visa. 8. Klicka på Publicera om du är nöjd. Klicka på Redigera om du vill göra ytterligare ändringar innan du publicerar sidan. Ge varje projekt en egen undersida: 1. Markera sidan med rubriken Projekt i trädstrukturen. 2. Klicka på symbolen för att skapa en ny sida. Den finns längst upp till vänster i verktygsfältet ovanför trädstrukturen. 3. Välj att skapa en vanlig sida. 4. Ge sidan ett namn. Namnet kommer att bli sidans rubrik. 5. Skriv en kort ingress om projektet i ingressfältet. 6. Skriv om projektet i brödtextfältet. 7. Lägg in eventuella bilder i brödtextfältet. Mer information om att lägga in bilder finns på sidorna Klicka på fliken Avancerad information och ge sidan ett indexvärde. Den sida som har lägst indexvärde hamnar överst i listan. Ge sidorna hela tiotal, dvs. ge den sida som ska vara överst nummer 10, sidan därefter nummer 20 osv. Om du sedan vill placera ett nytt projekt mellan två projekt kan detta få nummer 15 och du behöver inte ändra de andra sidornas värde. 9. Välj Spara och visa. 10. Välj Publicera om du är nöjd med sidan. Klicka på redigerafliken om du vill göra ytterligare ändringar. Flytta avslutade projekt till arkivet som ligger under projektsidan i trädstrukturen. Detta gör du genom att använda klipp och klistra. Du aktiverar arkivet på samma sätt som du aktiverar projektsidan. 23

24 Arbeta med länkar Länka gärna till andra sidor, artiklar, dokument, filmer etc som har med ämnet att göra. Länkar ger mervärde för besökaren. Placera länkarna i slutet av texten eller efter avslutat stycke. Undvik att placera dem mitt i brödtexten. Skapa en länk till en annan webbsida 1. Skriv den text som ska utgöra länken. Länktexten ska beskriva vart länken leder, exempelvis: Läs UNICEF:s debattartikel om barnkonventionen. Skriv inte bara adressen, exempelvis Besökaren är mer intresserad av att veta vad som händer när man klickar på länken än vad sidan har för adress. 2. Markera texten och klicka på symbolen med en jordglob för att skapa en ny länk. Skapa länk Markerad text som ska utgöra länk 3. Skriv samma text som står i fältet för Klickbar text i fältet för Länktitel. 4. Om länken går till en annan sida på fn.se ska du klicka på de tre punkterna till höger om adressfältet. Peka därefter ut sidan i trädstrukturen och klicka på Välj. 5. Om länken går till en sida på en annan webbplats ska du klicka på Sida på annan webbplats. Fyll därefter i adressen i adressfältet. 6. Klicka på Ok. 24

25 Klickbar text Länktitel Sida på denna webbplats Sida på annan webbplats Adress OK Externa länkar markeras automatiskt med en liten pil i visaläget. Skapa en länk till ett dokument Se till att du sparat ditt dokument i ett namn som inte innehåller mellanslag eller tecknen å, ä eller ö. 1. Skriv den text som ska utgöra länken, exempelvis Protokoll från föreningens årsmöte Markera texten och klicka på symbolen med en jordglob. 3. Klicka på fliken Dokument. Dokument 4. Skriv samma text som står i fältet för Klickbar text i fältet för Länktitel. 25

26 5. Välj Dokument på denna webbplats under Länkmål. 6. Klicka på knappen med tre punkter till höger om adressfältet. 7. Välj Spara. Om du laddat upp en fil tidigare dyker detta val inte upp. Gå direkt till steg 8. Spara 8. Klicka på symbolen för att lägga till en ny fil. Den ser ut som ett papper med ett grönt plustecken på. Lägg till ny fil 9. Klicka på Bläddra och välj ditt dokument från din dator. 10. Klicka på Öppna. 11. Klicka på Spara 12. Markera ditt dokument och välj Ok. 13. Klicka på Ok. 26

27 EPiServer markerar automatiskt länken med en ikon och uppgifter om dokumentets storlek i visaläget. Därför är det viktigt att länken inte ligger mitt i brödtexten. Skapa en e-postlänk 1. Skriv den text som ska utgöra länken, exempelvis Anmäl dig till Anna via e-post. 2. Markera texten och klicka på symbolen med en jordglob. 3. Klicka på fliken E-post. E-post 4. Skriv in personens e-postadress i fältet för Länktitel och E-postadress. 5. Klicka på Ok. Om e-postadressen leder till en person som har ett visitkort på kontakt- eller styrelsesidan kan du välja att länka till personens kontaktformulär. Gör så här: 1. Skriv den text som ska utgöra länken, exempelvis Kontakta vår ordförande. 2. Markera texten och klicka på symbolen med en jordglob. 3. Skriv samma text som står i fältet för Klickbar text i fältet för Länktitel. 4. Klicka på de tre punkterna till höger om adressfältet. 5. Klicka på fliken Favoriter. 6. Markera personens sida i trädstrukturen och klicka på Välj. 7. Klicka på Ok. Ta bort en länk 1. Markera länken i redigeraläget. 2. Tryck Backspace på tangentbordet. Gör så här om du inte vill ta bort texten utan bara själva länken: 1. Markera länken i redigeraläget. 2. Klicka på symbolen med en jordglob. 3. Klicka på Ta bort. 27

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola Marks kommuns hemsida www.mark.se ses bäst i text storlek mellan. Du kan ändra i Explorer Visa, textstorlek. Webbplatsen är byggd för upplösningen

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Logga in i Episerver 6: Logga in genom att skriva http://rfs.se/gui i webbläsaren. Skriv ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan. Klicka

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

Manual för att publicera på Samarbetsportalen

Manual för att publicera på Samarbetsportalen Manual för att publicera på Samarbetsportalen Ansvar och innehåll I rollen som webbredaktör ansvarar du för att: informationen från din verksamhet är uppdaterad och korrekt, dvs att sidorna granskas med

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter.

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du är inloggad: 1. Klicka på plustecknet vid ditt ämne i innehållsträdet till vänster. Då fälls alla

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Redaktörshandbok för publicering med Episerver

Redaktörshandbok för publicering med Episerver Redaktörshandbok för publicering med Episerver www.iogt.se Introduktion Välkommen som redaktör för en av IOGT-NTO:s webbplatser! I denna lathund kommer de grundläggande verktygen och inställningarna anpassade

Läs mer

Diabetes.se CMS guide för föreningar. Senast uppdaterad:

Diabetes.se CMS guide för föreningar. Senast uppdaterad: Diabetes.se CMS guide för föreningar Senast uppdaterad: 2016 11 28 Innehåll Inledning... 3 Frågor... 3 Logga in... 4 Om Föreningens sidor... 6 Skapa ny sida... 7 Redigera en sida/lägg till information

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Redigera forskarprofil i EpiServer

Redigera forskarprofil i EpiServer Redigera forskarprofil i EpiServer Innehåll Logga in... 2 Navigera... 3 Favoriter... 3 Redigera innehåll på sidan... 4 Namn... 4 Signatur... 4 Är forskarstuderande... 4 Mina doktorander... 4 Visa mina

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA 1- Adress till webbplatsen Alla föreningar har tillgång till en webbplats (webbsajt) gratis via förbundet Webbplatsen är en undersida till www.spfpension.fi,

Läs mer

Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet

Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet Datum 2013-01-28 Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet Del 1 introduktion till EpiServer, skapa sidor och skriva samt publicering av kontaktuppgifter och länkar Tibro kommun 543 80 TIBRO

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument. Mejla info@handels.se då riskerar inget att falla mellan stolarna.

Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument. Mejla info@handels.se då riskerar inget att falla mellan stolarna. Lathund handels.se Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument https://www.handels.se/templates/login.aspx?returnurl=/secure är adressen för att kunna logga in i Episerver.

Läs mer

Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats.

Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats. Församlingens Webbplats Premium Manual Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats. I Församlingens Webbplats Premium ingår ett

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

SLU-anpassad Episerver-lathund

SLU-anpassad Episerver-lathund 1(26) Webbförvaltning 2013-06-07 SLU-anpassad Episerver-lathund Användarsupport SLU IT-stöd, 018-67 66 00, it-stod@slu.se, https://internt.slu.se/it-stod Information om webbarbete, bl.a. FAQ, hittar du

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Lathund för att lägga in information på ovanaker.se Innehållsförteckning

Lathund för att lägga in information på ovanaker.se Innehållsförteckning Lathund för att lägga in information på ovanaker.se Innehållsförteckning Inloggning... 2 Redigeringsläget... 3 Skapa innehåll... 4 Verktygsfältet... 4 Lägga till textblock... 4 Ändra textformat... 5 Lägg

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Manual för projektansvariga på arvsfonden.se 20140611, ver2. Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på

Läs mer

InfoGlue för lättredaktörer

InfoGlue för lättredaktörer 1 InfoGlue för lättredaktörer Gå till www.publicera.gu.se/enkel-inloggning och klicka på Länk till den enkla inloggningen. Alternativt så finns det en inloggningslänk någonstans på den (institutions-)webbplats

Läs mer

I.site Webbsidesverktyg handledning

I.site Webbsidesverktyg handledning I.site Webbsidesverktyg handledning Ingela Ek IT-pedagogisk utveckling Barn- och ungdomsförvaltningen Botkyrka kommun Senast uppdaterad 2007 Välkommen som webbredaktör till Botkyrka kommuns hemsidor Logga

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Skoladmin kom igång! Innehåll

Skoladmin kom igång! Innehåll Skoladmin kom igång! Välkommen till nya Skoladmin! Det har skett lite förändringar i själva verktyget där du skapar nya kurser och lägger upp nyheter. Du kommer att känna igen all information som läggs

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Inloggning. 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp

Inloggning. 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp Inloggning 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp Gör så här: Peka och klicka i rutan nedanför Ange ditt användarnamn och skriv

Läs mer

En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning.

En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning. Snabbguide till EpiServer CMS 5 Kalender Vad är en kalender? En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning. I EpiServer CMS 5 finns en central kalender för alla

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ

MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ WWW.VILLAAGARNA.SE Uppdaterad 2013-05-16 Informationsavdelningen 1 Kom igång... 3 1.1 Webbläsare... 3 1.1.1 Ladda ner och installera Firefox... 3 1.1.2

Läs mer

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan.

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. Vårt webbverktyg Komma igång del 1 I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. 1. Ta fram ditt användarnamn och skriv in 2. Ta fram ditt lösenord och skriv

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Välkomna till. Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga

Välkomna till. Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga Välkomna till Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga Komma igång Öppna din webbläsare och ange URL:en: http://beta.kristianstad.se/epis erver/ Skapa favoritlänk i IE Logga

Läs mer

MANUAL 2.0 SKOLWEBBAR. Nacka kommuns. 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av. Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor

MANUAL 2.0 SKOLWEBBAR. Nacka kommuns. 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av. Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor MANUAL 2.0 Nacka kommuns SKOLWEBBAR 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor Innehållsförteckning 1. Logga in... 4 2. Nyheter... 4 2.1 Skapa nyhetssida = skapa nyhet...

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Villaägarna. Redaktörsmanual för Samfälligheter

Villaägarna. Redaktörsmanual för Samfälligheter Villaägarna Redaktörsmanual för Samfälligheter Grundstruktur för Samfälligheter... 3 Behörigheter... 3 Hitta din förenings webbplats... 4 Redigera sidor... 5 Samfällighet... 7 Övre delen... 8 Undre delen...

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manualen kompletterar: Webbkurs i EPiServer för Svenska Scoutförbundets scoutkårer EPiServers Redaktörsmanual 4.60 Frågor och svar om hemsida i EPiServer

Läs mer

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll?

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll? Snabbguide till EpiServer CMS 5 Globalt delat innehåll Vad är globalt delat innehåll? Globalt delat innehåll innebär att samma information kan visas på olika ställen på webbplatsen. När du ändrar i informationen

Läs mer

Snabbguide till Polopoly

Snabbguide till Polopoly Snabbguide till Polopoly Följande handledning är en snabbintroduktion till Polopolysystemet och hjälper dig att fort komma igång med att skapa, redigera och ta bort innehåll. Utförligare orientering ges

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Snabbguide till EpiServer 6. Begrepp

Snabbguide till EpiServer 6. Begrepp Snabbguide till EpiServer 6 Svensk innebandy har en gemensam webbplattform som heter EpiServer 6. För att få en så effektiv och bra webbplats som möjligt krävs en insats av Dig som redaktör i form av arbetssätt

Läs mer

LATHUND Episerver. Skapa ny sida, bifoga och ladda upp filer

LATHUND Episerver. Skapa ny sida, bifoga och ladda upp filer 1 LATHUND Episerver Skapa ny sida, bifoga och ladda upp filer 2010-09-08 Rev 2011-06-14 Avs intranät och ext pktlösning 2 Logga in För att kunna komma åt din webbplats och redigeringsgränssnittet måste

Läs mer

HANDBOK NYHETER (inkl. logga och pdf) I OEW

HANDBOK NYHETER (inkl. logga och pdf) I OEW DEN HÄR INSTRUKTIONEN BEHANDLAR; Att skapa en nyhet - använda en logga i nyheten - använda en pdf-fil i nyheten ATT SKAPA EN NYHET 1. Logga in i OEW 2. Om du ska använda en logga eller en pdf-fil i nyheten

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress:

Läs mer

Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se

Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se LATHUND 2014-08-20 1 (12) Webbredaktionen Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se I lathunden refereras till SKL:s riktlinjer för hur vi arbetar med innehåll på skl.se. Den hittar du på http://webbhandboken.sklblogg.se.

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Användarmanual för administration av

Användarmanual för administration av Användarmanual för administration av www.skoftebynsif.nu 2011 02 18 Denna manual är ett första steg för att du skall kunna administrera din lagsida. Vissa saker kanske du kommer tycka är lite krångligare

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Föreningen Nordens lokala hemsidor

Föreningen Nordens lokala hemsidor Guide till Föreningen Nordens lokala hemsidor Uppdaterad: 2017-02-13 1 Detta är en guide framtagen för att underlätta för Föreningen Nordens avdelningar och distrikt att administrera de lokala hemsidorna.

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015

GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015 GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015 VER.2.5 Materialet utarbetat av Eva Fyrberg, kommunikationsenheten och Pontus Sundén Kommunikationsenheten 2015-05-06 Erik Dahlbergsgatan 11B, Box 100, 405 30 Göteborg, Tel:

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

EPI Server 6.0. Lathund till Episerver. Innehåll

EPI Server 6.0. Lathund till Episerver. Innehåll EPI Server 6.0 Lathund till Episerver Innehåll Inloggning... 1 Hitta dina sidor... 1 Skapa, spara och publicera... 3 Obligatoriska fält... 4 Redigera innehåll... 6 Tillgängliga knappar i editorn... 6 Bilder...

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

MANUAL FÖR KÅRSIDA. Senast uppdaterad

MANUAL FÖR KÅRSIDA. Senast uppdaterad MANUAL FÖR KÅRSIDA Senast uppdaterad 2017-10-26 innehåll 2 Innehåll Välkommen till er kårsida....3 Logga in.... 3 Glömt lösenord... 3 Ändra uppgifter och byta lösenord.... 3 Mediabibliotek.... 3 Scoutkårer....4

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Lathund för att lägga in information på ovanaker.se Innehållsförteckning

Lathund för att lägga in information på ovanaker.se Innehållsförteckning Lathund för att lägga in information på ovanaker.se Innehållsförteckning Inloggning... 2 Redigeringsläget... 3 Skapa innehåll... 4 Verktygsfältet... 4 Lägga till textblock... 4 Ändra textformat... 5 Lägg

Läs mer

STEGBESKRIVNING - WEBB

STEGBESKRIVNING - WEBB STEGBESKRIVNING - WEBB Logga in och Ut 1. Öppna upp en webbläsare (Chrome eller Firefox) 2. Skriv in sökvägen: www.krukmakarenshus.org/wp-admin/ 3. Fyll i inloggningsuppgifterna och tryck Logga in 3. När

Läs mer

Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda

Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda Sida 1 (10) 110418 Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda Innehåll: Inloggning i Polopoly Om nyheter och nyhetslistor Skapa nyheter Nyhetsbrevens

Läs mer

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida Redaktörens Lathund för Glokala Glokala Folkhögskolan www.glokala.se Hej och välkommen till redaktörens lathund! Detta är en snabbguide för dig som har behörigheter att skapa och uppdatera sidor på Glokalas

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Lathund: 24. Redigera ett eventtillfälle i EPiserver Sida 1 av 14. Rev: PA

Lathund: 24. Redigera ett eventtillfälle i EPiserver Sida 1 av 14. Rev: PA Sida 1 av 14 Jag har loggat in som en webbredaktör i Degerfors föreningen. Så här ser det ut när jag loggar in i EPiserver. 1. Klicka först på CMS 2. Sedan klicka på Redigera Sida 2 av 14 3. Nu öppnas

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 100915 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Manual till Hällekis IFs hemida i EPiserver

Manual till Hällekis IFs hemida i EPiserver Manual till Hällekis IFs hemida i EPiserver Innehållsförteckning INLEDNING...3 LOGGA IN I EPISERVER...3 BYTA LOGINUPPGIFTER...4 STRUKTUREN PÅ MIN LAGSIDA I EPISERVER...4 STRUKTUR...4 BESKRIVNING AV FLIKARNA...5

Läs mer

Daniel Clarhed 2006-06-22

Daniel Clarhed 2006-06-22 Avdelningen för Byggnadsmekanik Daniel Clarhed PM för Byggnadsmekaniks nya hemsida 2006-06-22 Byggnadsmekaniks nya hemsida I juli kommer Byggnadsmekanik få en ny hemsida, stöpt i det LTH-gemensamma utseendet.

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual SiteVision version 5 sidan 1 Manual - Introduktionskurs SiteVision 2019-02-06 Version 5 Innehållsförteckning Logga in 2 Navigering och uppbyggnad 3 Redigera text 6 Om bilder på ale.se 9 Lägga till

Läs mer

Administrationsmanual för SCMS

Administrationsmanual för SCMS Administrationsmanual för SCMS Merea AB Box 69, 311 21 Falkenberg Tel: 0346-450 400 E-post: info@merea.se www.merea.se 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Skapa ny sida... 3 Skapa Nyheter...4 Redigera

Läs mer

MANUAL FÖR WEBBEN. Så publicerar du aktiviteter och redigerar din föreningssida på hemslojden.org. Version 2.0 januari 2018

MANUAL FÖR WEBBEN. Så publicerar du aktiviteter och redigerar din föreningssida på hemslojden.org. Version 2.0 januari 2018 MANUAL FÖR WEBBEN Så publicerar du aktiviteter och redigerar din föreningssida på hemslojden.org. Version 2.0 januari 2018 1 Så kommer du igång Här finns manualen och nedladdningsbara bakgrundsbilder.

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2016-12-07 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer