Tjänstepension i Alecta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstepension i Alecta"

Transkript

1 p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 1 o c h f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n i t p 2 Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta

2 Innehåll Trygghet för dina anställda med tjänstepension i Alecta 3 Ålderspension 4 Gränsen 10 basbelopp 5 Trygghet för dina anställda med tjänstepension i Alecta Alecta har förvalatat tjänstepensioner sedan Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och låga kostnader. Sjukpension 6 Dödsfall 8 Så här mycket kostar tjänstepensionen 10 Kort om premier 12 Välkommen in på alecta.se 13 Information till dina anställda 13 Ett avtal med två delar Sedan den 1 juli 2007 består ITP-avtalet av två delar; ITP 1 och ITP 2. Den premiebestämda ITP 1 gäller för dina anställda som är födda 1979 eller senare. Den förmånsbestämda ITP 2 gäller för dina anställda som är födda 1978 eller tidigare. Har du som arbetsgivare tecknat kollektivavtal efter den 25 april 2006 och fått ett godkännande, kan du välja att låta samtliga anställda omfattas av den premiebestämda ITP 1. Anställda som är födda 1978 eller tidigare och tjänar minst tio inkomstbasbelopp kan komma överens med dig som arbetsgivare om att helt gå över till den premiebestämda ITP 1. Förmånsbestämd pension (ITP 2) Förmånsbestämd pension innebär att förmånen, pensionen, är bestämd på förhand som en andel av lönen vid pensioneringen. Man vet alltså redan idag vad ålderspensionen blir, om dagens förutsättningar gäller fram till pensionsåldern. För att de premier ni betalar ska räcka till den utlovade pensionen, beräknas de för varje månad med utgångspunkt från den anställdes nuvarande lön, ålder och tjänstetid. Premierna sätts alltså individuellt. Premiebestämd pension (ITP 1) Premiebestämd pension fungerar på ett annat sätt. Här vet man på förhand vad kostnaden är. Hur stor ålderspensionen sen blir, är helt beroende av hur mycket som betalats in i premier, hur hög avkastning det har blivit och vad som räknats bort i avgifter. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Telefon Fax Stockholm Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan Vi står på kundernas sida med ett enda fokus att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. 2 3

3 Ålderspension Ålderspensionen i ITP betalas ut till den anställde från pensionsdagen och hela livet ut. Om den anställde slutar för att gå i pension, kan pensionen tas ut före 65 år (tidigast från 55 år). Pensionen kan betalas ut under en kortare tid (kortaste tid är fem år). Det kommer också att bli möjligt att ta ut sin ålderspension i delar. Håll dig uppdaterad genom att titta in på vår hemsida alecta.se. Där hittar du alltid senaste nytt. Född före 1978 förmånsbestämd ITP 2 Född 1979 eller senare premiebestämd ITP 1 Tjänstetiden har betydelse Förutsättningen för att få ut full ITP-pension är full tjänstetid, det vill säga minst 360 månader. Det innebär att den anställde ska ha arbetat och haft ITP eller tjänstepension som kan räknas som ITP under 30 år. Om tjänstetiden är kortare, minskas pensionen med 1/360 för varje månad som saknas. Fler månader än 360 ger inte högre pension. ITPK en kompletterande ålderspension ITPK är en pensionsdel där dina anställda får möjlighet att själv bestämma hur pengarna ska förvaltas. Man kan välja antingen traditionell förvaltning eller fondförvaltning. Det finns också möjlighet att välja till efterlevandeskydd, dels i form av familjeskydd, dels genom återbetalningsskydd. Det är Collectum som sköter ITPK-valet. Första gången valet erbjuds den anställde är vid 28 år, då ITPK börjar tjänas in. De som har ITPK kan nu välja att placera sin ITPK i Alecta. Läs mer om Alecta Optimal Pension på sidan 5 och på alecta.se. Ålderspensionen räknas ut på slutlönen. 32,5 % 65 % 10 % Lönegränser kr (30 ibb) kr (20 ibb) kr (7,5 ibb) ITP ålderspension Vad är pensionsmedförande lön? Den anmälda årslönen är den lön som arbetsgivaren uppger. Hela den anmälda årslönen är inte alltid pensionsmedförande och det belopp som pensionen beräknas på. De sista fem årens lönehöjningar räknas inte alltid med fullt ut i den pensionsmedförande lönen. Slutbetalning vid 62 år Den som slutar arbeta efter 62 års ålder för att pensionera sig, kan få sina återstående premier betalda genom Alecta. Det förmånliga är att premierna ändå betalas som om man hade arbetat kvar till 65-årsdagen. Detta gäller bara för de som har förmånsbestämd ITP och som inte längre står till arbetsmarknadens förfogande. Minska arbetstiden Även om vi normalt beräknar ålderspensionen på slutlönen behöver den som vill minska sin arbetstid och därmed sin lön i slutet av arbetslivet inte förlora så mycket. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Exempel Erik med årslön kr ITP blir 10 % x /12 = kr per månad. Vid höjd lön till kr. ITP blir då 10 % x % x ( )/12 = kr per månad. Förutsättning: full tjänstetid. Allmän pension tillkommer på lönedelar under 7,5 ibb. Den som tillhör den premiebestämda ITP 1 och väljer Alecta som förvaltare för sin tjänstepension får Alecta Optimal Pension. Även den som tillhör den förmånsbestämda ITP 2 kan välja Alecta Optimal Pension och då för sin ITPK. Alecta Optimal Pension är en tjänstepensionsprodukt med låga avgifter och en hög förväntad avkastning. Det som gör vår försäkring unik är de låga avgifterna. 0,10 procent på kapitalet i administrativ avgift och vår kapitalförvaltningskostnad är 0,03 procent. Alecta Optimal Pension innehåller dessutom en garanti, så att den anställde minst får tillbaka de inbetalda premierna. En premiebestämd pension Alecta Optimal Pension är premiebestämd. Det betyder att man på förhand har bestämt storleken på den premie ni betalar varje månad. Premien är fastställd som en procentuell del av den anställdes lön. Pensionen tjänas in tidigast från 25 års ålder. Varje månadslön har betydelse för hur stor pensionen blir. Pensionspremien beräknas på kontant bruttolön. Gränsen 10 basbelopp Den som tjänar minst tio inkomstbasbelopp om året brukar kallas tiotaggare. En tiotaggare kan göra vissa val för sin tjänstepension. 1. Förmånsbestämd ITP 2 ger den anställde en garanterad procent av slutlönen i pension. 2. Premiebestämd ITP 1 den anställde väljer själv placering för hela sin pensionspremie i något eller några av de upphandlade ITP-bolagen. Den anställde står själv för den ekonomiska risken. Pensionskapitalets storlek I en premiebestämd pension behövs inget tjänstetidskrav eftersom det är storleken på pensionskapitalet som är grunden för hur mycket den anställde får i pension. När det är dags att betala ut pensionen räknas kapitalet om till månadsbelopp. Dina anställdas val De val som den anställde har i den premiebestämda ITP:n är nästan de samma som för ITPK-valet. 1. Hur pensionspremierna ska placeras, i fondförsäkring och/eller traditionell försäkring. 2. Hos vem pengarna ska placeras. Den anställde väljer mellan ett antal utvalda försäkringsbolag. 3. Om den anställde vill lägga till efterlevandeskydd som ger de närmaste extra skydd vid dödsfall. De som inte gör något val får automatiskt Alecta Optimal Pension utan efterlevandeskydd. Det är Collectum som sköter administrationen. 3. Annan pensionslösning (alternativ ITP) den anställde får en pensionslösning som inte är kollektivavtalad och ansvarar själv för placering av premien. Den anställde står själv för den ekonomiska risken. Läs mer på alecta.se och kontakta oss gärna för mer information. 4 5

4 Den sortens pengar som vi på Alecta sysslar med är inte den enda sorten som funnits. Under det amerikanska inbördeskriget blev det ont om växelmynt. Det blev då vanligt att använda frimärken istället. ITP sjukpension Dina anställda får ITP sjukpension vid långvarig sjukdom. ITP sjukpension får den anställde i olika omfattning beroende på vilken lön och vilken typ av ersättning han/hon får från Försäkringskassan. Normalt börjar sjukpension att betalas ut efter 90 dagars sjukskrivning. 32,5 % 32,5 % 65 % 65 % 10 % Dag Lönegränser kr (30 ibb) kr (20 ibb) kr (7,5 pbb) ITP sjukpension under sjukpenningtid efter 90 dagar Exempel Jan med årslön kr Vid lön under 7,5 pbb får Jan 10 % x = kr eller kr per månad upp till dag 360 från ITP. Om Jan hade haft en lön på kr Då skulle Jan få från ITP under de första 360 dagarna 65 % x ( ) + 10 % x = eller kr per månad. Sjukpenning från Försäkringskassan tillkommer på lön under 7,5 prisbasbelopp. Dag 361 upphör ITP sjukpension på lönedelar under 7,5 prisbasbelopp. Efter 365 sjukpenningdagar sänks även beloppet från Försäkringskassan. 32,5 % 65 % 15 % Lönegränser kr (30 ibb) kr (20 ibb) kr (7,5 pbb) ITP sjukpension vid sjuk- eller aktivitetsersättning Exempel Maria med årslön kr ITP blir 15 % x = kr eller kr per månad. Om Maria hade haft en lön på kr. ITP blir då 65 % x ( ) + 15 % x = kr eller kr per månad. Sjukersättning från Försäkringskassan tillkommer på lön under 7,5 prisbasbelopp. Ersättningen från Alecta minskar om Försäkringskassan beviljar arbetsskadelivränta. 6 7

5 Dödsfall Engångsbelopp från tjänstegrupplivförsäkringen, TGL Anställda som är över 18 år och har ITP har rätt till TGL. Det är ett engångsbelopp som betalas ut till de närmaste vid dödsfall. Om den anställde är högst 54 år vid dödsfallet, får familjen kronor år 2010, sex prisbasbelopp. Från 55 års ålder minskar beloppet med ett halvt prisbasbelopp per år. Är han eller hon 64 år blir ersättningen ett prisbasbelopp. För den som arbetar minst 8 timmar per vecka men mindre än 16 timmar per vecka betalas halva ersättningen ut. Har ni någon anställd som kvarstår i tjänst som fyllt 65 men inte 70 år ska ni fortsätta betala för TGL. En av fördelarna med TGL är att dina anställda kan välja förmånstagare. Det generella förmånstagareförordnandet innebär att pengarna i första hand går till make, maka, registrerad partner och därefter till barn och föräldrar. För att sambo ska få pengarna måste ett särskilt förmånstagarförordnande fyllas i och skickas in. Blankett för att välja förmånstagare finns på collectum.se. Har den avlidne arvsberättigade barn under 20 år betalas dessutom ett barntillägg ut till vart och ett av barnen. Om den anställdes make, maka, registrerad partner eller sambo skulle avlida och inte har egen tjänstegrupplivförsäkring ingår en makeförsäkring i den TGL ni har tecknat. Förutsättningen för att pengar ska betalas ut är att det finns gemensamma barn under 17 år. Förmånsbestämd ITP 2 Familjepension Dina anställda bör ha ett bra efterlevandeskydd. Därför finns ITP:s familjepension som betalas ut till make, maka, registrerad partner när den anställde avlider. Det är inte ålderspensionen som betalas ut, utan en särskild familjepension. Förutsättningen är att man har en årslön på mer än 7,5 inkomstbasbelopp. Sambo får inte denna pension. Barn får pension till och med månaden de fyller 20 år. Den anställde kan välja att avstå framtida inbetalningar till familjepensionen och istället få en högre pensionspremie till sin ITPK. Tänk på att det inte går att få tillbaka sin familjepension efter ett sådant val. 16,25 % 32,5 % Premiebestämd ITP 1 Lönegränser kr (30 ibb) kr (20 ibb) kr (7,5 ibb) ITP familjepension till efterlevande Familjeskydd Genom ett aktivt val kan ålderspensionen kombineras med ett fristående familjeskydd i Alecta. Premien för familjeskyddet dras från inbetalningen till ålderspensionen. Familjeskyddet är en riskförsäkring som betalas ut till efterlevande om den försäkrade dör före 65 års ålder och premier betalas till försäkringen eller under så kallad efterskyddstid. Man kan välja familjeskydd med 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp per år. Dessutom kan man välja mellan 5, 10, 15 eller Återbetalningsskydd och familjeskydd För att ytterligare försäkra de närmaste kan den anställde välja till familjeskydd och återbetalningsskydd vid ITPK-valet. Det kan alla göra, även den som tjänar mindre än 7,5 inkomstbasbelopp. Familjeskyddet är en riskförsäkring som betalas ut till efterlevande om den försäkrade dör före 65 års ålder och premier betalas till försäkringen eller under så kallad efterskyddstid. Man kan välja familjeskydd med 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp per år. Dessutom kan man välja mellan 5, 10, 15 eller 20 års utbetalningstid med begränsningen att utbetalningen upphör senast när den försäkrade skulle ha fyllt 70 år. Exempel Hanna Vid lön under 7,5 ibb ges ingen ersättning från ITP. Om Hanna hade haft en lön på kr ITP blir då 32,5 % x ( ) = kr eller 995 kr per månad. Omställningspension från Försäkringskassan kan tillkomma. 20 års utbetalningstid med begränsningen att utbetalningen upphör senast när den försäkrade skulle ha fyllt 70 år. Återbetalningsskydd De anställda kan även välja till ett återbetalningskydd. Om man har valt återbetalningsskydd, betalas försäkringens värde ut som en pension till de efterlevande när den försäkrade dör. 8 9

6 Så mycket kostar tjänstepensionen Vad kostar det dig som arbetsgivare att ge dina anställda den trygghet som de får genom sin tjänstepension i Alecta? Vad påverkar försäkringspremierna? Här skiljer det sig mellan förmånsbestämd och premiebestämd tjänstepension. Förmånsbestämd ITP 2 Premier för ITP beräknas individuellt Vi utgår från dina anställdas ålder och lön när vi beräknar kostnaderna. Dessa förutsättningar ligger till grund för debiteringen på den månatliga fakturan från Collectum. Löneändringar påverkar alltså kostnaden för varje anställd. Anställda som är lika gamla och har samma lön kan ändå kosta olika. Det beror på att en kan ha haft högre lön eller haft en längre intjänandetid än den andre. Därför har han sparat ihop mer pension och då innebär det att ni får lägre premier för honom. Premiebestämd ITP 1 I den premiebestämda ITP-planen betalas premien för ålderspensionen från 25 års ålder. Det som betalas in är minst 4,5 procent av den utbetalda bruttolönen upp till en månadslön på kronor. På lönedelar över kronor är premien minst 30 procent. Det finns inget övre tak. Du som arbetsgivare kan avtala med Collectum om att betala in en högre premie än 4,5 och 30 procent. ITP-kostnader 2010 för ITP 2 (inkl ITPK) i procent av lönen för en nyanställd utan tidigare tjänstepension Årslön kr per år Födelseår: upp till Ålder: ,8 6,2 6,5 6,7 7,0 7,3 7, ,9 7,4 7,7 8,0 8,4 8,7 9, ,5 10,4 10,8 11,3 11,8 12,3 12, ,6 12,8 13,3 13,9 14,6 15,2 15, ,4 14,7 15,4 16,1 16,8 17,6 18, ,8 16,3 17,1 17,9 18,7 19,5 20, ,0 17,7 18,5 19,4 20,3 21,2 22, ,1 18,9 19,8 20,7 21,7 22,6 23, ,0 19,9 20,8 21,8 22,8 23,9 24, ,8 20,8 21,8 22,8 23,9 25,0 26, ,1 22,3 23,4 24,5 25,6 26,8 28, ,1 23,4 24,6 25,8 27,0 28,2 29, ,1 23,4 24,6 25,7 26,9 28,1 29, ,9 23,1 24,2 25,4 26,5 27,7 28, ,3 22,4 23,5 24,6 25,7 26,8 27,9 Den här tabellen visar vad kostnaden blir beroende på den anställdes ålder och lön. Beräkningen är gjord för en nyanställd som inte tidigare har haft någon tjänstepension. Kostnaden påverkas om den anställde haft det. Ju äldre en person som anställs är, desto vanligare är det att tidigare arbetsgivare betalat för en tjänstepension. Det påverkar tjänstetiden för den anställde och premien för arbetsgivaren. Faktura från Collectum Betalning för ITP, ITPK och TGL i Alecta görs till Collectum. Premier för ITPK 2 procent av lönen Avsättningen till den kompletterande ålderspensionen ITPK motsvarar 2 procent av den anställdes lön. Gränsen 7,5 basbelopp När en anställd passerat gränsen 7,5 basbelopp i årslön blir det mer ålderspension, sjukpension och dessutom tillkommer familjepensionen. Konsekvensen blir då att premien höjs väsentligt eftersom förmånerna blir högre och fler. Alternativ finansiering av ålderspension En del större kundföretag har valt att ansluta sig till FPG/PRI. Det innebär att företaget själv tagit på sig rollen som försäkringsbolag gentemot sina anställda när det gäller den förmånsbestämda ålderspensionen. PRI Pensionsgaranti beräknar företagets pensionsskuld till de anställda och betalar ut pensionerna från företaget med hjälp av oss på Alecta. Pensionsskulden är tryggad genom att företaget tecknat en kreditförsäkring. Mer information finns på PRI Pensionsgarantis hemsida,

7 Kort om premier Förmånsbestämd ITP 2 Premiebestämd ITP 1 Sparpremier Den del av ITP-premien som är avsedd för ålderspension till anställda över 28 år. För den som har årslön över 7,5 inkomstbasbelopp ( kronor) betalar ni även en sparpremie till pension för efterlevande. Sparpremiens storlek påverkas av den anställdes lönenivå, ålder, hur stor pensionsrätt han eller hon redan tjänat in och hur många år det är kvar till pensionsåldern. För ITPK betalar ni en sparpremie som är 2 procent av lönen. Utjämningspremie Det finns ett tak för hur hög premien för ålderspensionen ITP får bli för en enskild person. Den högsta premien för en anställd med årsinkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 65 års pensionsålder är 5,3 procent av lönen. För att finansiera premiemaximeringen finns en utjämningspremie, som för närvarande är 0,45 procent av den pensionsmedförande lönen. I löneintervallet mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp är maxpremien 45,2 procent. Premiemaximeringen fastställs en gång om året. Premiebefrielse Om den anställde skulle bli långvarigt sjuk, behöver arbetsgivaren tack vare premiebefrielseförsäkringen inte betala vare sig ITP- eller TGL-premier. Företag som har valt att teckna TGL i Alecta betalar en premie på 50 kronor per månad och anställd under Premien bestäms för ett år i taget. Värdesäkringspremie Huvudsyftet med värdesäkringsavgiften som ingår i ITP-premien är att bygga upp en buffert om Alectas överskott inte skulle räcka till för att värdesäkra pensionerna mot inflationen. Avgiften är 0,3 procent på den pensionsmedförande lönen. Företag som tillämpar FPG/PRI-modellen betalar 0,1 procent på den pensionsmedförande lönen till Alecta för familjepensionen. För 2007 infördes en rabatt på 100 procent så att ni inte betalar någon värdesäkringspremie. Detta gäller även för Sjukpension Premien för ITP sjukpension är 0,21 procent på anmäld årslön under 7,5 prisbasbelopp. På anmäld årslön mellan 7,5 prisbasbelopp och 30 inkomstbasbelopp är premien 0,81 procent. Sparpremien Sparpremien för anställda över 25 år i den premiebestämda planen är 4,5 procent av den kontant utbetalda bruttolönen upp till en månadslön på kronor. På månadslönen som överstiger den nivån är premien 30 procent. Premien går till det egna ålderspensionssparandet. Om man väljer att ha ett skydd till familjen räknas kostnaden för familjeskyddet av från sparpremien. Kostnaden för återbetalningsskyddet visar sig som en lägre egen pension då inga arvsvinster blir tillgodoräknade det egna pensionskontot under intjänandetiden. Sjukpension Premien för ITP sjukpension är 0,21 procent på kontant bruttolön under 7,5 prisbasbelopp. På kontant bruttolön mellan 7,5 prisbasbelopp och 30 inkomstbasbelopp är premien 0,81 procent. Premiebefrielse Premien för premiebefrielsen är 0,22 procent på kontant utbetald bruttolön upp till kr/månad. På kontant utbetald bruttolön över kr/månad är premien 1,46 procent. Premier för tjänstegrupplivförsäkringen TGL Utöver kollektivavtalet om ITP har du som arbetsgivare också ett avtal om TGL för de anställda. TGL-premien är en särskild riskpremie som betalas för alla tjänstemän både med ITP 1 och ITP 2. Företag som har valt att teckna TGL i Alecta betalar en premie på 50 kronor per månad och anställd under Premien bestäms för ett år i taget. Om den anställde skulle bli långvarigt sjuk på heltid, behöver arbetsgivaren inte betala ITP-premier efter 14 dagars sjukskrivning. Premiebefrielsen gäller även när den anställde är föräldraledig med föräldrapenning. Är den anställde delvis sjukskriven gäller premiebefrielsen för ITP i motsvarande grad. Premiebefrielsen för TGL gäller vanligtvis efter tre månaders sjukdom. Premien för premiebefrielsen är 0,21 procent på pensionsmedförande årslön under 7,5 inkomstbasbelopp. För pensionsmedförande årslön mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp är premien 2,27 procent. I premien ingår kollektiv slutbetalning Premier för tjänstegrupplivförsäkringen TGL Utöver kollektivavtalet om ITP har du som arbetsgivare också ett avtal om TGL för de anställda. TGL-premien är en särskild riskpremie som betalas för alla tjänstemän både med ITP 1 och ITP 2. Välkommen in på alecta.se Här presenterar vi senaste nytt och informerar om allt som rör tjänstepensionen i Alecta. Det är också här ni hittar våra tjänster. Här finns information för dig som arbetsgivare och dina anställda kan läsa mer om sin tjänstepension. Förenkla tillvaron Alectas internetkontor är en tjänst som Alecta erbjuder som hjälper dig som arbetsgivare. Här kan du till exempel ta fram underlag för den särskilda löneskatten, se premier och förmåner med mera. Information till dina anställda På alecta.se kan du ladda ner de två broschyrerna: Din tjänstepension i Alecta, förmånsbestämd ITP Din tjänstepension i Alecta, premiebestämd ITP. De anställda är också välkomna att besöka vårt internetkontor för privatkunder. Där får de en överblick över sina försäkringar i Alecta. För att komma in på internetkontoret behövs en e-legitimation

8 Anteckningar 14 15

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2011.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Vad händer med premierna för ITP2 vid årsskiftet 2009/2010?

Vad händer med premierna för ITP2 vid årsskiftet 2009/2010? Vad händer med premierna för ITP2 vid årsskiftet 2009/2010? Det är flera faktorer som påverkar premiens storlek. Här förklarar vi vad förändringarna som sker just inför år 2010 har för betydelse. Dessa

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 2019 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1 Bild 1 för född 1979 eller senare PRIVAT Bild 2 Men anställd oavsett ålder kan tillhöra och därmed få en premiebestämd ålderspension om 1 arbetsgivaren efter den 25 april 2006 har blivit medlem i Svenskt

Läs mer

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP 2

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 2019 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Välkommen till Din Trygghet i två kuvert Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Vad ingår i din medlemsavgift? Karriärcoachning CV-granskning Facklig Rådgivning Studiestöd Möjlighet

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2 Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP 17. Den kompletterar den allmänna pensionen, som består

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S Du som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till tjänstepensionsavtalet ITP-S har rätt till tjänstepension enligt det. Här

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2 Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP 17. Den kompletterar den allmänna pensionen, som består

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2 Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP 17. Den kompletterar den allmänna pensionen, som består

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som

Läs mer

Att tänka på ifall man vill löneväxla

Att tänka på ifall man vill löneväxla Löneväxling 1 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående, innebär att man avstår från en del av den framtida löneutbetalningen eller en kommande löneökning för att istället erhålla någon annan erbjuden

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Praktisk information om tjänstepensionen ITP

Praktisk information om tjänstepensionen ITP Praktisk information om tjänstepensionen ITP I den här broschyren finns information om hur faktureringen går till, vilka händelser som ger upphov till försäkringsändringar och hur ni kan förenkla ert arbete

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som du själv rår

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2 Referensnummer: 77777, datum: 2013-12-18 ANDERS ANDERSSON Gatan 10 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är dags,

Läs mer

Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1?

Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1? Referensnummer: 3333333, datum: 2009-12-22 PER PERSSON Testvägen 3 100 00 TESTSTAD Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1? Du som får det här utskicket har tjänstepension ITP genom din anställning.

Läs mer

ITP-avtalet ITP 1 ITP 2. Förmånsbestämd ålderspension ITPK. Premiebestämd ålderspension. Sjukpension. Sjukpension

ITP-avtalet ITP 1 ITP 2. Förmånsbestämd ålderspension ITPK. Premiebestämd ålderspension. Sjukpension. Sjukpension Bild 1 ITP 1 ITP-avtalet ITP 1 Sjukpension Premiebestämd ålderspension Sjukpension Förmånsbestämd ålderspension ITPK Familjeskydd (individens val) Återbetalningsskydd ( - - ) Familjepension Familjeskydd

Läs mer

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12!

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tjänstepension är uppskjuten lön För alla Är du intresserad av din lön och din löneutveckling? Om svaret är ja, så borde du också vara intresserad

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare Din tjänstepension PA KFS 09 för dig som är född 1954 eller senare Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd inom ett KFS-anslutet företag som avtalat om PA-KFS,

Läs mer

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 1 oktober 2018 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

BTP. BTP 1 - premiebestämd. Nytt pensionsavtal 1 februari premiens storlek är känd pensionens storlek kan inte förutses och påverkas av:

BTP. BTP 1 - premiebestämd. Nytt pensionsavtal 1 februari premiens storlek är känd pensionens storlek kan inte förutses och påverkas av: BTP Nytt pensionsavtal 1 februari 2013 BTP 1 (premiebestämd) BTP 2 (förmånsbestämd) BTP 1 - premiebestämd premiens storlek är känd pensionens storlek kan inte förutses och påverkas av: premiens storlek

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A ITP-S

P E N S I O N S F A K T A ITP-S P E N S I O N S F A K T A ITP-S ITP-S B roschyren vänder sig till dig som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till ITP-S hos SPV-Skandia. Den ger en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. ITP-Tele

P E N S I O N S F A K T A. ITP-Tele P E N S I O N S F A K T A ITP-Tele ITP-Tele Den här broschyren vänder sig till dig som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till ITP-Tele hos SPV-Skandia. Den ger en översiktlig

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören

Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören Referensnummer: 111111, datum: 2015-01-07 ANNA ANDERSSON Gatan 10 100 00 STADEN Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören Du som får det här utskicket har tjänstepension ITP 1 genom din anställning. Nu

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Som privatanställd arbetare har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Det betyder att din arbetsgivare varje år betalar in

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag 1. INLEDNING Denna pensionspolicy har tagits fram för att skapa enhetlighet gällande tjänstepensioner, gruppförsäkringar och övriga tjänsterelaterade försäkringslösningar

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-P avdelning 2. ITP-P tjänstepension. Allmänt om pension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-P avdelning 2. ITP-P tjänstepension. Allmänt om pension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet TP-P avdelning 2 Du som är eller har varit anställd vid ett bolag inom PostNord har rätt till tjänstepension enligt TP-P. Här får du en översikt av vad som

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar! 2015

Kollektivavtalet försäkrar! 2015 Kollektivavtalet försäkrar! 2015 Informationen är framtagen i samproduktion med PTK Kollektivavtalet försäkrar! Den här informationen vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTK-området

Läs mer

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN på BEMANNINGSFÖRETAGEN Per-Olof Adérian per-olof.aderian@almega.se Tel: 08 762 68 43 Ny medlem Kollektivavtal arbetare Fora - AGS - Avtalspension SAF-LO - TGL - TFA - Omställningsförsäkring - FPT Arbetsgivarförbund

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Vad gäller för föräldraledighet och vård av barn? För tjänstlediga? Hur ska personer som säger upp sig, blir uppsagda eller går i pension avanmälas?

Vad gäller för föräldraledighet och vård av barn? För tjänstlediga? Hur ska personer som säger upp sig, blir uppsagda eller går i pension avanmälas? BRA ATT VETA Om ITP. Om PP Pension. NYANSTÄLLDA Vem ska anmälas? När? Vilken lön ska anmälas? LÖN Vilken lön ska anmälas? När? SJUKA Vilken lön ska anmälas? Vilken premie ska betalas? FÖRÄLDRALEDIGA OCH

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A

P E N S I O N S F A K T A P E N S O N S F A K T A TP-P avdelning 2 TP-P avdelning 2 Den här broschyren vänder sig till dig som är eller har varit anställd vid ett bolag inom Posten AB. Den ger en översiktlig beskrivning av dina

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR IM Sweden EX AB

PENSIONSPOLICY FÖR IM Sweden EX AB PENSIONSPOLICY FÖR IM Sweden EX AB 556810-1058 1. INLEDNING Syftet med denna pensionspolicy är att våra anställda skall ges valfrihet vad gäller utformningen av pensionslösningen samtidigt som den administrativa

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

De olika alternativen för tiotaggare

De olika alternativen för tiotaggare De olika alternativen för tiotaggare Tiotaggare kallas du som tjänar över 10 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbelopp är förkortat till ibb nedan. År 2015 går tiotaggargränsen vid 581 000 kr. Ett ibb = 58 100

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar 2018

Kollektivavtalet försäkrar 2018 Kollektivavtalet försäkrar 2018 Informationen är framtagen i samproduktion med PTK Kollektivavtalet försäkrar! Den här informationen vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTK-området

Läs mer

Svenskt Näringsliv Förhandlings- och samverkansrådet PTK (PTK) Anders Widlund, Bo Ragnar och Per-Olof Westerlund

Svenskt Näringsliv Förhandlings- och samverkansrådet PTK (PTK) Anders Widlund, Bo Ragnar och Per-Olof Westerlund Original 2007-06-28 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Parter: ITP-planen - komplement till och förändringar i överenskommelsen den 25 april 2006 Svenskt Näringsliv Förhandlings- och samverkansrådet PTK (PTK)

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Tilläggsvillkor avseende kollektivavtalad tjänstepension inom SHL och Hockeyallsvenskan

Tilläggsvillkor avseende kollektivavtalad tjänstepension inom SHL och Hockeyallsvenskan Tilläggsvillkor avseende kollektivavtalad tjänstepension inom SHL och Hockeyallsvenskan 1 1. Bakgrund... 3 2. Lönebegrepp... 3 3. Ålderspension inklusive Premiebefrielseförsäkring... 3 3.1 Ikraftträdande...

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 1 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din

Läs mer

Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du

Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du 1 Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom olika områden kan du ha

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 oktober 2018 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalspension SAF-LO, Livsarbetstidspension via Fora, FTP, PA-KFS, KAP-KL/AKAP-KL och Frivillig slutbetalning av ITPK Gäller från 1 oktober 2018 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya.

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 31 mars 2016 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på

Läs mer